Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

2

3 SOFUS ELVIUS BRYLLUPPER OG DØDSFALD DAN MARK 1896 SAMLEDE FRA OFFICIELLE KILDER KJØBENHAVN COHENS BOGTRYKKERIER 1897

4 Aabye, Fred. Vilh. Apotheker, f 8 Mai, Odder, f. 19 Marts Pauline Emilie, f 28 Nov. Odder, f. 29 Juni Aagaard, Anna Joh. Marie g. m. OxenbøU. Jens Bloch, Overtelegraf, g. paa Thurø 12 Aug. m. Ida Christiane Helmuthine Brix, D. af Sognepræst. Aarestmp, Petrine Kirst. f. Borgesen, E. e. Grosserer, f 9 Marts, 78 Aar. Aarls, Jul. Alfr. Reservelæge, f 20 Aug. Assens, f. 20 Aug Aars, Niels Chr., Commerceraad, Tobaksfabr. f 25 Oct. 74 Aar. Adler, Ludv. Hattemager, f 21 Marts. Adrian, Andrea Bolette, fh. Skolebestyrerinde, f 19 Juli, K. Helsinge. Agerhoim, Jens Worsaae, Prokur. Godsinsp. f 13 Aug. Holsteenshus, f. 8 Nov Agerlin, Augustine Nath. Ingeb., Enke, t 4 Oct. Aggersborg, Johanne Marie g. m. Ploug. A^berg, Hanna Nielsine Vilh. f 3 Dec. f. 16 Mai Alibert, Denis Gabr. fh. Frisør f 28 Marts, Nizza, 84 Aar. Alierup, Emil Math. Peter, Handelsreis. g. Odense St. Knuds K. 23 Juni m. Charl. Amalie Høybye, D. af Kæmner. Allin, Otto Hagbarth Johs. Capelmusikus, g. Frdberg lo April m. Johanne Johansen, D. af Landmand. Alsing, Anders Johs. Arnold, Trafikassist. f 29 Juli. Ammentorp, Hans Chr. Anker, fh. Forpagter af Hvedholm, f 17 Sep. Ammitzbøll, Hansine Mariane see Ramløss. Amsinck, Vilhelmine, g. m. Pedersen. Ancher, Joh. Elisab. Thorkilde, f 21 Mai Nykbg. F. f. 2 Juli Andersen, Chr. Møller, Grosserer, f 13 Juni. Fred. Emil, Arkitekt, g. Odense St. Knuds K. 23 Oct. m. Marg. Harriet Cec. Limkilde, D. af Kjøbm. Kristian, Cand. phil. Lærer i Kbh. f 28 Juli i Mørke. Marie Christiane f. Dresler, f 3 Aug. Thoreby, 78 Aar. Martin, Capt. i Fodf. f 23 Feb. Nyborg, f. 17 Aug Morten, fh. Landsthingsmand, Lærer, f 31 Mai, Aarhus, f. 11 Mai Pauline Vilh. f. Manly, f 19 Juni, M ; Fabrikant. Sten Jørg. Axel, Bankassistent, f 23 Jan. Appel, Marie Sophie, f. Høngaard, E. e. Consul og Kjøbmand i Maribo, Eier af Anderstrup paa Lolland, f 28 Aug. paa Lille Anderstrup, Ordrup, f. 23 Feb i Kjøbenhavn. Arboe, Jens Peter Eman., Præst i Sønderhaa, g. St. Johs. s. S. 3 Juni m. Marie Frederese Agathe Reiffenstein, D. af Kjøbmand. Olaf Henrik, Civilingeniør, g. St. Johs. K. 10 Mai m. Ida Amalia Bengtson. Arentsen, Marie Elisab. Vilh. f. Helper, t 3 Aug. Assens, Rasm. Winther, Præst (E. 288,15) f 21 April, Græsted. Aubeok, Agnes f. Fangel, Enke, fsjan. 1

5 BaadSøaard, Aug. Ludv. Ritmester, j* 23 April, Randers, f. l8 Nov. 1833» Baagøe, Anna Marie f. Mathiesen, f 4 Dec. Helsingør, f. 27 Mai I825, M: Organist. Hans Jørg., Lieut. Forp. Krogenlund, g. Odense St. Knuds K. 12 Nov. m. Hertha Carol. Berg, D. af Justitsr, Bache, Anna Elisab. g. m. Sidenius. Bache, Carl Gustav,Forpagter,!28Marts, Søbygaard, f. 5 Aug Carl Otto, Cand. jur. g. Frdberg 6 Oct. m. Anna Joh. Fechtenburg, D. af Kjøbmand. Lilian Eliza g. m. Wellejus. Marie Margr. f 22 Oct. Oluf Chr. Vald. Klokker ved Helligaands K. f 25 Aug. Bagger, Anne Dor. see Thaarup. Baggesen, Jens Carl Theod. Krarjkr. Civiling. f 17 Juni, Lübeck. Bahn, Anders Vilh. Aug. Fuldm. g. St. Pouls K. 15 Oct. m. Laura Olga Georgine Brunbeck, D. af Guldsmed. Bahneon, Chr. Fred, Adolph, Overlærer, (E.p.666), f 25 Jan. Viborg. Ballin, Ellen Margr. see Kongsted. Ida f. Levy. f 18 Sep. Balslev, Rasm. Laur. Præst (E.733.6), f 1 Dec. Tarup Præstegaard. Banok, Chr. Grosserer, f 19 Oct. Bang, Anna Margr. g. m. Har. Kiellerup. Birge Jul. Kjøbmand, f 22 Oct. Ringsted, f. 5 Juli Conr. Nannestad, Grosserer i Helsingborg, g. Ordrup 3 Mai m. Ida Math. Alex. Lundberg, D. af Grosserer. Else Aug. f. Petersen, f 19 Jan. Viborg, f. 9 Feb. 1851, M; Amtsforv. Fred. Vilh. f. v. Pentz E. e. Propr. f 8 Jan. Sorø, f. 28 Marts Fritz Carl Andr. Arkitekt, g. Garnisons K. 6 Nov. m. Elisab. Caroline Medea Tuxen, D. af Oberst. Maren Kirst. f. Nyholm, E. e. Toldass. f 27 Aug. f. 13 Sep Maren Nielsine Marie g. m. Lange. Bardrum, Eva Elisab. f. Feight, Enke, t 12 Feb. f. 19 Mai Barfod, Imman. Provst (E. IO57.16), f 15 Mai, Vaabensted. Barfod, Gudrun Ostenfeld g. m. la Cour«Poul Fred. fh. Arkivfuldm. f Ißjuni. Barfoed, Nancy Ottine Sof. f 10 Feb. Theoph.Elieser Trolle, Præst (E 23,17), t 4 Marts, Tommerup. Barnekow, Cam Louise Henr. g. m. Vald. Christen Dollerup Christensen. Barner, Christian, f 16 Marts, Løvenborg, f. 27 Juni Barniicka, Hans Peter, Lærer, Solbjerg, t 3 Jan. f. 14 Jan Barsøe, Ane Marie f. Lauritzen, f 20Marts. Barth, Vilh. Herrn. Organist, Klokker, t 1 Aug. f. 27 April Baruck, Bemh. Broderihandler, f 31 Jan. Baudltz, Soph. Heinr. Octavius, Oberstlieut. f 6 Juli, f. 11 Oct Bauer, Gotfr. Dav., Bager, f 21 Juni. Bay, Ane Elise Jul. Dor. Marie, Lærerinde, t 15 Juni, Karlslunde, f. 28 Juli Anna Christine Soph. Hermine see Meincke. Kirstine see Neve. Bayer, Emil Vald. Kjøbmand, f 12 Feb. Fredericia. Beauvais, Jean Baptiste Desiré, Conservesfabrik. f 12 Sep. Bech, Juliane Marie see Busck. Bechgaard, Oline Fred. f 11 Nov. M: Isenkræmmer. Bechmann, Søren Brodersen, Overgraver, f 13 April. Beck, Albert Harry Saxtorph, Boghandlermedhj. g. Frue K. 8 Mai m. Esther Christensen, D. af Kontorchef, Lieut. Anders Pedersen, Lærer, f 9 April. Klim, f. 21 Nov Echard Fred. Etatsraad, Godsinspektør, f 5 Dec. Lerchenborg, f. l6sep Joh. Peter, Kjøbmand, f 26 Nov. Aarhus, f. 16 Juni l853- Malthe Conr. Lottrup, Kjøbm. i Silkeborg, g. Viborg Søndre S. 2 Juni m. Rufine Petersen, D. af Træhandler. Becker, Carl Clir. Aug. Bogholder, f 18 Marts. Christian, Arkitekt, g. Matth. K. 21 Aug. m. Therese Octavia Hastrup, D. af Landmand.

6 Bøck, Erik Adolph Alex. Grosserer g. Holmens K. 5 Jan. m. Henr. Lovise Marie Jensen. Joh. Ludv. Modehandler, f 21 Feb. f. 21 Aug Beder, Elise Fred. f. Beyer, E. e. Intendant, f 2 Sep. Brøndshøi, f. 3 Dec Begtrup, Caroline Vilh. f. Tiemroth, 4 Nov. M: Cand. pharm. Julie Nie. see Møller. Beha, Joh. Georg, fh. Inventarieskriver, Cancellird. f 14 Sep. f. 12 April Bendahl, Ida Marie Soph, f 18 Marts. Vilh. Kjøbmand, f 13 Feb. Frederikssund. Bendix, Eva f. Salomonsen, Enke, f 13 Dec, 90 Aar. Bennick, Christ. Alfr. Marius Petersen, Lærer, f 20 Nov. Skjoldnæs, f. 2 Marts Benthien, Andr. Peter, Detailh. f 5 Oct. Bentzen, Marie Christine Lov. f. Ekman, E. e. Fabrikeier, f 9 Juni, f. 26 Juli Bentzon, Caroline Margr. fh. Institutbest. f 10 Aug. f. 30 April Berg, Peter Carl Chr. Halvorsen, Strandcontr. f 21 Febr. Langøre. Henr. Forpagter i Gylling, g. Odense St. Hans K. 15 Mai m. Ingeb. Marie Nielsen, D. af Proprietær. Bergen, v., Joh. Jac. fh. Godsforv. t 16 Juli. Bergmann, Ellen Margr. g.m. Christiansen. Bergetrøm, Hjalmar Julius, Cand. mag. g. St. Pouls K. 16 Oct. m. Herdis Bon, D. af Højskoleforstander B. Mathea Georgine Pauline s. Thoms en. Bergsøe, Soph. Andr Sognepræst i Munkebjergby f 7 Sep. f. 26 Sep Bernth, Andrea Maria Amalia Emmaline i f. Bechmann, Præsteenke (E ), j f 10 Juni, Aarhus.! Ingeb. Kirst. g. m. Gjerlöff.! Berth, Ludv. Theod. Vald. Guldsmed,! f 20 Febr. f. 12 Aug. 1821, hans Enke ' Aug. Vilh. f. Peterson, f 26 Nov. f. 28 Juli Beuehel, Rob. jul. Bemh. Bogbinder, j* 20 Juni. Beyer, Emma Helene Claud, f. Høst, E. e. Dyrlæge, f 16 Juli, Brøndshøi. Bidstrup, Hans Peter, fh. Lærer Jernstøber, f 24 Marts, Rønne. Hansine Cathr. E. e. Lieut, f 1 April. Bielefeldt, Frans Suell, Boghandler i Kbhvn. g. Sorø 30 Oct. m. Karen Gjellerup, D. af Læge. Biering, Dagmar g. m. Preuss. Bille-Brahe, Eleonore Sophie see Wedell- Wedellsborg. Bllle-Brahe-Selby, Hendrik, Greve, g. Middelfart 20 Oct. m. Ellen Basse Fønss til Billeshave, D. af Kmherre Blitzing, Emil Aug. Past. em. (E.3a. 14), t 8 Juni. Bing, Herman Meyer, Folkethingsmand, t 25 Jan. f. 23 Jan Jacob Herrn. Fabrikeier, f 20 Juni, hans Enke Henriette f. Simonsen, f 7 Juli. Birk, Gjertrud Margr. f. Nielsen, E. e. Møntguardein, f 30 Mai, Aalborg, f. 31 Juli Bisted, Louise Magd. see Gad. Bistrup, Carl, Consul, f 22 Oct. Rønne. Biørn, Const. Elisab. Marie, f 30 April. Bjerregaard, Hans Christ. Isenkræmmer, g. St. Johs. K. 17 Jan. m. Cathr. Joh. Marie Wiberg, D. af Commissionær. Bjerring, Emil Edv. Alb. Redaktør, Lieut, t 5 Oct. f. 21 Aug Biankensteiner, Caroline f. Frey, Enke, t 1 Jan. Blechingberg, Dan. Friboe, fh. Revisor, Justitsraad f 4 April, f. 25 Mai Blicher, Anna Malthel. see Matthiessen. Aug. Maltheline f 3 Oct. 8l Aar. BlOCh, Magna g. m. Johs. Otto Jensen. Maria Cathinka f. Myhlertz, f 27 Feb. Philadelphia, M: Prlieut. Peter Henr. Lassen, Fabrikant, f 9 Aug. Fredericia, f. 1 Sep Biom, Emilie Joh. see Meyer. Estclla, g. m. Carl Aage Holm. Bluhme, Vilh. Severine f. Winding, f 22 Nov. M: Proprietær. Blum, Christian Carl Anton, Lærer, f 1 Jan. Ørslev, f. 21 Sep Blumensaadt, Jannich Sander Ludv. Redaktør, f 16 April, Nyborg, f. 23 Oct *

7 Blythmann, Nathalie f. Nielsen, Enke, t13 Jan. Bodecker, Frantz Viggo Fred. Hattemager, t 1 Mai. Bodenhoff, Soph. Theresia f. Nibe,. e. Gaardeier, f 7 Juni. Bodholdt, Charl. Amalie f. Soelberg, E. e. Kunstdreier, f 5 Juni. Boeck, Joh. Chr. fh. Proprietær, f l6 Oct. Bossen, Henr. f. Bærentsé, Enke, f 12 Juni. Bohr, Aug. Caroline Lo lise f. Rimestad, Præsteenke (E ) f 26 Marts. Boje, Holg. Theod. Assist, f 23 Juli, 37 Aar. Bollerup, Jens Tang, Catechet i Holmens K. g. Holm. K. 5 Nov. m. Edel Agnes Sørensen Bergh, D. af Cancellist. Bollerup-Lindenborg, Ida Ludovica f. Wellejus, f 1 Marts, Mariager. Bon, Herdis, g. m. Bergstrøm. Bonde, Maren Vilh. Lov. Hed. f 28 April. Bondesen, Nie. will. Theod. Præst (E ), f 10 Juli, Præstø. Bonfils, Chr. Garvermester, f 19 Feb. Soph. Carl Emmanuel, Boghandler, g. Frdberg 7 Aug. m. Dorth. Marie Klitgaard, D. af Kjøbmand. Bonnesen, Emil Fred. Cand. polit. f 30 Nov. Borberg, Niels Christ. Læge, f 27 Dec. f. 24 April Borch, Henriette, g.m. Hans Chr. Hansen. Borchardt, Carl Fred. Garver, f 28 Dec. Ringsted, 70 Aar. Borchorst, Aage Andr. Vinhandler, g. Matthæus K. 14 Feb. m. Hortense Vincent, D. af Hotelforp. Signe Sofie g. m. Thure Fred. Krarup. Borchsenlus, Anna Margr. se Kragelund. Ellen Vilh, Louise Aug. g. m. Dohn. Lov. Aug. f. Høhling, fil Mai, Ringsted, f. 10 Sep. 1845, M: Kjøbmand. Borella, Emilie see Glad. Borgsn, Andrine f. Barfoed, f 16 Oct. M: Grosserer. Marcus Peter Henr. Materialist, g. Jacobs K. 25 Mai m. Christine Fred. Cæc. Mulvad, D. af Bagerm. Borries, Otto Herm. Cand. phil. f 1 Juli, München. Borup, Jul. Schack, Maskinmester, g. Hellig Kors K. 27 Feb. m. Anna Marie Elisab. Wulff, D. af Smed. Bosin, Caroline Jac. f 6 Juni. Boys, Vilh. Christ. Archæolog, f 22 Sep. f. 28 Juni Braag, Anne Christiane Laurentze see Honum. Brabrand, Viet. Kjøbmand, g. Aarh. Domk. 21 Nov. m. Bodil Kirst. Ormslev, D. af Kjøbm. Brammer, Signe Dort. g. m. Dam. Brasch, Camilla Justene Thorvaldine Christiane g. m. Thygesen. Brasen, Carl Peter, Provst (E.90.15), f 20 Juli, Hillerød. Brask, Anne Madsine f. Schade, Præsteenke (E ) f 5 Marts, Frdværk. Braun, Hans Jac. Tobaksfabr. g. Svendborg 15 Dec. m. Soph. Aug. Axelsen, D. af Jernstøber. Bredahl, Laura Emilie f. Frederiksen, f 6 Sep. M: Malermester. Bredmose, Anders Enevoldsen, Postexpeditør, g. Frdberg 17 Oct. m. Agnes Wolder, D. af Kjøbmand. Bremer, Gesche Margr. see Stephensen. Bressendorff, Lorents Leop. Vald. fh. Grosserer, f 25 Jan. f. 2 Dec Briand, Petra Aug. Sexta f. Klem, f 8 Sep. Odense, M: Præst (E ). Brlnck, Fred. Larsen, Brændevinsbr. f 29 Nov. f. 26 Marts I838. Brlnckmann, Louise Ingerline Vilh. f. Jensen, E. e. Agent, f 20 Juni. Brix, Carl Chr. Assist, i Magistr. g. Jac. K. 27 Juni m. Christine Andrea Westerberg, D. af Bogbinder. Hans Helmuth Christian Lüttichau, Fabrikant, g. Matth. K. 19 Mai ra. Augusta Hansen, D. af Kjøbmand. Broe, Nie. Anna Marie f. Holbech, Enke, f 18 Jan. Brorson, Annette Petr. Soph. Louise see Svendsen. Brown, Ferd. fh. Landmand, g. FrueK. 22 Dec. m. Lydia Marie Augustine Schierff, I D. af Snedkerm. i Laura de Nully g. m. Ivar Schmidt, i Bruhn, Carl Jul. Oberst af Rytteriet, f 31 I Dec. f. 19 Juni 1813.

8 Bruhn, Chr. Heinr. Præst (E. p. 654), f 29 Dec. Rørby. Eduard Palnatoke, Oberst af Rytteriet, j* 23 April, f. 20 Marts 181I. Julie Kathar. Marie f. Hamburger, f 9 Dec. f. 10 April 1831, M; Ingeniør. Thom. Ernst Belton, Branddirektør, Kæmner, g. Vallø By 29 Aug. m. Anna Sofie Bartholine Hansen f. Jensen, D. af Snedker. Brummer, Soph. Skeel, Præst (E ), f 21 Oct. Egtved. Therese Conr. f. Casse, Oberstinde, t 14 Marts, Hillerød, f. 8 Juni Brummerstedt, Erik Conrad, Kapt. Skriver, f 1 Juni, f. 23 Marts Vald. Læge, g. Gjentofte 23 Oct. m. Agnes Math. Nielsen, D. af Bogholder. Brun, Agnes g. m. Tesdorph. Charles, Auditør g. Garnisons K. 8 Feb. Rigmor m. Hansen, D. af Grosserer, Cand. jur. Erik, Læge, g. Garnisons K. 10 Oct. m. Margr. Kirstine Grønbech, D. af Grosserer. Brunbeck, Laura Olga Georg, g. m. Bahn. Bruun, Carl Johs. Grosserer, g. Roesk. 15 Marts m. Anna Cecilie Fich, D. af Lærer. Frithia Henr. g. m. Mogensen. Joh. Margr. f 5 Feb. Kolding, f. 13 Oct Reg. Susanne Vilh. f. Stockholm, E. e. Lærer, f 26 Mai, Aal, f. 7 Marts Severin Andr. Buchwaldt, Journalist, g. St. Johs. K. 2 Mai m. Olga Louise Nielsen f. Hjardemaal, D. af Rentier. Brune, Karen Eleonora g. m. Christmas- Dirchinck-Holmfeld. Brück, Fried. Nie. fh. Stadspræsident i Fredrikstad, f 20 Nov. Slesvig. Bruel, Nathalie Hansine Elisab. f. Dreier, t 21 Jan. Skovfryd, f. 23 April 1858, M: Skovrider. Bræmer, Christ. Henr. KjerulfT, Toldass. f 28 Juli, Klim. Brønnum, Joh. Louise f. Paludan. f 20 Aug. Gudumlund. Buch, Emil Hauschultz, Grosserer, g. Helligaands K. 28 Sep. m. Anna Christine Thorsen f. Knudsen, D. af Smedesvend. Buchwald, Ida Soph. Jensine f. RottbøU, E. e. Justitsraad, f 25 Juni. Budde, Joh. f. Kalberg, Bagerenke, f 2 Jan. Hillerød. Burla, Emanuel, fh. Kjøbm. i Slagelse, f 12 Nov. Hillerød, f. 23 Nov. I839. Buron, Louis, Musiker, f 4 Juli, 41 Aar. Buack, Juliane Marie f. Bech, E. e. Præst (E ) f 15 Marts. Busse, Jean Hjalm. Conr. Mekaniker, g. Odense St. Knuds K. 21 Mai m. Marie Soph. Hansen, D. af Vaabenmester. Lars Carl Vilh. Sagfører, g. St. Johs. K. 25 Sep. m. Harriet Marie Margr. Busse, D. af Fotolithograf. Bügel, Joh. Marie Christine f. Johnsen, Enke, f 19 Dec. BÜIOW, Anna Soph. Juliane, f 15 Eilersminde, f. 17 Mai Carl Gumme Brandt, Prlieut. g. Frdberg 29 Mai m. Joh. Cathr. Jørgensen, D. af Kjøbmand. Vilh. Hendrine f. Crone, f 16 Sep. f. 7 Marts Anette Christiane see Christensen. Bähncke, Alice Pauline f. Glette, f 16 Aug. Wiesbaden, M: Capelmus. Bærentzen, Bæmt, Oberstlieutn. f 6 Dec. f. 16 Jan Bøekmann, Theod. Rud., Lieut. Plantageeier, t l5 Juli, Boca del Toro, Columbia. Bølck, Oluf, Prlieut. i Fodf. g. Næstved 16 April m. Elisab. Margr. Dor. Nandrup, D. af Købmand. Bølcko, Mads Jac. Arrestbetj. f 10 Marts. Bøllemose, Emil Fred. Præst (E ), I 19 Marts, Skjelby. Bønnelycke, Dorthea Marie Fred. Thora f. Engel, f 20 April, Kolding, M; Telegrafbestyrer. Laurine Cath. see Clausen. Bøving, Ingeb. Cam. see Jørgensen. Cappelen, Marg. Henr. Helga Annette Gersdorff, g. m. Sølling. Carlsen, Caroline Fred. Helene Jac. f 18 Nov. f, 22 Dec Carstens, Marie Stefine Madsdatter, f.

9 Lange, E. e. Toldass. f 19 Marts, Svendborg. Carstensen, Eduard Chari. Owen, Læge, g. Matth. K. 3 Marts m. Ellen Hecksher Martensen, D. af Assistent. Rieh. Hugo, Cand. jur. g. Frdberg 28 Jan. m. Magda Susanne Svendsen, D. af Generalpostdirektør. Gasse, Anna Christine Vilh. g. m. Thaning. Therese Conr. see Brummer. Castenschlold, Adolph Fred. Holten til Ussinggaard, Kammerjunker, f 11 Marts, Vordingb. f. 6 April Joh. Lorentz, Telegrafist v. Store nord. Telegrafsels. g. Frdberg 15 Oct. m. Paula Berthelsen, D. af Grosserer. CaStonier, Hakon Hjalm. Alvild Decimus, Prlieut. i Fodf. g. Garn. K. 9 Oct. Ellen Ørum Jensen, D. af Grosserer. Christens, Christ. Carl, Fuldmægtig i Statsanstalten f. Livsforsikring, f 3 Oct. f. 11 Nov Henning, fh. Apotheker i Hjørring, 1 15 Oct. f. 27 April Christensen, Anette Christiane f. v. Bülov, Bagerenke, f 15 Jan. Silkeborg. Astrid Martha Bodil, f. Paulsen, f 5 Mai, M: Overretssagf. Hans Severin, Læge, g. Frdberg 5 Sep. m. Elna Emilie Henrlques, D. af Justitsr., Fattiginspect. Henr. Chart Grosserer, g. 8 Jan. Slotskirken m. Clara Julie Salomonsen, D. af Fabrikeier. Jens Peter, Gaardeier i Brandstrup, g. Aarh. Frue K. 20 Sep. m. Caroline Aug. Quade, D. af Forp. Jul. Theod. Chorsänger, f 1 Jan. f. 26 Nov Ottilia Soph. Cec. Provstedatter, f 16 Oct. Ollerup, f. 14 Sep. 1799«Peter Jørg. Ferd. Toldass. g. Kjerteminde 16 Oct. m. Agnes Clara Martha Joh. Jørgensen, D. af Kjøbm. Soph. Vilh. Cand. pharm, g. Vorup 23 Dec. m. Carot Elisab. Henningsen, D. af Gjæstgiver. Vald. Christen Dollerup, Cand. jur. g. Taarbæk 17 Oct. m. Camilla Louise Henr. Barnekow, D. af Ritmester. Chrlstgail, Heinr. Georg Gottfr. Guldsmed, g. Slotskirken 29 Dec. m. Svanhvide Mansfeld-Büllner, D. af Generalconsul, Fabrikant. Christiansen, Heinr. Theod. Consul, f 11 Jan. Libau. Knud Theod. Cand. jur. Herredsfuldm. i Mariager g. Aarh. Domk. 9 Juni m. Ellen Margr. Bergmann, D. af Consul. Mette Marie f. Terp, f 17 April, Elsted, M: Præst. Christmas-Dlrckinok-Holmfeld, Edward, Prlieut. i Artill. g. Hellebæk 1 Aug. m. Karen ' Eleonora Bruns, D. af Jægermester. Christoffersen, Christ. Fred. Ludv. Assist, i Postrevisionen, g. Lyngby 30 April m. Musiklærerinde Vilh. Fred. Heinlein, D. af Murer. Christophersen, Alex. Thorv. Generalconsul, j* 4 Dec. Montivideo. Clausen, Carl Fred. Christ. Grosserer, g. Frue K. 20 Nov. m. Emma Fred. Louise Aug. Most, D. af Fotograf. Claus Joh. Grosserer, f 20 Juni, f. 24 April Einar, Capt. og Marinedireetør, f 1 Feb. Borna i Congo. Fried. Otto, fh. Collaborator i Piøen, Consistorialraad, f 9 Dec. Brügge, f. 1 Juli Laurine Cath. f. Bønnelykke, f 15 Aug. Ludv. Erik Christoph. Telegrafist, f 30 April, Aalborg, f. 25 Feb Cookrane, Alex, see de Mylius. Cohen, Jul. Wulff, Pianofortehandl, f 28 Feb. Cohn, Holger Moritz, Fabrik, f 18 Oct. Collet, Holg. Peter Har. Kammerjunker, g. Frue K. 4 Nov. m. Polly Fred. Lillie Hegermann-Lindencrone, D. af Oberst, Kammerherre. Comlstablll, Franc. Lagertha Lucie, see Jensen. Corvinus, Ida Emilie, f 26 Nov. la Cour, Henri Dieudonné, Bankfuldmægtig i Hamborg, g. Fredriks K. 10 Oct. m. Anita Jespersen, D. af Grosserer. Olga Marg. g. m. Krohn. Poul Barfod, Forpagter, g. Vartov 4

10 Sep. m. Gudrun Ostenfeld Barfod, D. af Dr. med. Crone, Charlotte Marie Nielsine, g. m. Müller. Elisab. Justine f. Søltoft, E. e. Ritmester, f 11 Feb. Horsens. Frederik, Assist, f 8 Oct. St. Hans Hosp. f. 8 Juli Vilh. Conr. Ritmester, f 22 Oct. f. 15 Marts Vilh. Hendrine see Bülow. Dahl, Allan Aly Henr. Ritmester, f 11 Aug. f, 30 Sep Harald Bendt, Prlieut. af Drag. f 12 April, f. 23 Marts I832. Jens Christ. Aug. Købmand i Haurslev g. Roesk. 28 Oct. m. Dor. Christiane Louise Maage. Marie Soph. Georgine see Hagemann. Vilh. Fred. Joh. Smith, Grosserer, g. St. Johs. K. 15 Sep. m. Julie Andrea Marie Wegener, D. af Proprietær. Oahiberg, Anna Soph. Emma g. m. Forchhammer. Oahlerup, Hans, Herredsfoged i Leire Herred, f 6 Sep. Roeskilde. Dahlmann, Vilh. Helene Christine f 27 Marts, 81 Aar. Dam, Holger, Cand. jur. Sagfører i Aalb. g. Stouby 28 April m. Signe Dor. Brammer, D. af Bankkasserer. Marcus Andreas, Præst (E.8OI.19), f 17 Mai, Thisted. Oanneskjold-Samsøe, Otto, Greve, Hofjægermester, Prlieut. f 22 Dec. Assendrup, f. 22 Juli I841. Dantzer, Ane f. Mossin, Vangede Asyl, t 1 Jan. Davidsen, Axel Abraham, Grosserer, f 1 Dec. Gunder Nie. Ingeniør, g. Frelsers K. 20 Juni m. Laura Hansine Torkildsdatter, D. af Gaardbruger. Davidsohn, Jul. Moses, Grosserer, f 6 Aug. f. 6 Sep Degn, Caroline Vilh. Dor. f 19 Aug. 92 Aar. Degner, Frits, Strandcontrol, g. Frelsers K. 24 Juni m. Olivia Margr. Kelter- Wesenberg, D. af Forvalter. Dehlhoim, Hans Bentzen Napoleon, Cand. polyt. g. Aarh. Domk. 14 Jan. m. Christence Christensen, D. af Proprietær. Deichmann, Joh. Christine, f 3 Oct Søllerød. Kirst. Elisab. f. Ingwersen, f 7 Nov. f. 1 Juli 1844, M: fh. Landmand. DelCOmyn, Charl. Fred. f. Taagerup. E. e. Bøssemager, f 19 Juni. Fred. Kjøbmand, f 4 Juni, London. Demas, Anna Cathr. Jul. fh. Kammerfrue hos Enkedronn. f lo Feb. V. Deurs, Chr. Charl. Wilson, Konditor, Fredericia, g. Holmens K. 8 Juli m. Gyda Carol. Vilh. Lund, D. af Skrædder. Jørg. Chr. Theod. Konditor, f 10 Juli, Fredericia, f. 3 April Dlderichsen, Thorv. jul. Stabsintend. f 26 Dec. f. 29 April Chr. Jul. Billedhugger, t 19 Dec. f. 8 Nov DIrokinck-Holmfeld, Fred. Rud. Edwin Maria, Baron, Commandør, Kmherre, t 10 Jan. f. 12 Juni l8o2. Ditzel, Thorv. Heinr. Byraadsmedlem, Handskefabr. g. Viborg Domk. 9 Feb. m. Christine Martine Winther, D. af Smedem. Dodt, Franz Stibolt, Capt. i Fodf. g. Garn. K. 31 Oct. m. Nielsine Christine Neergaard, D. af Skipper. Dohn, Peter Frants, Proprietær, g. Frdberg 27 Sep. m. Ellen Vilh. Louise Aug. Borchsenius, D. af Købmand. Dons, Louise Dorothea, g. m. Hemmingsen. Draskau, Just Magn. Vilh. Justitsr. fh. Kasserer i Overformynd. f 30 Oct. Drejer, Ane Marie (Arild-Drejer), f. Ørum, E. e. Læge, f 11 Dec. f. 13 April Drosler, Marie Christiane see Andersen. Drewsen, Christ. Papirfabrikant, f 2 Juni, Strandmøllen, f. 30 Aug Dreyer, Helena Cathrine f. Djørup, f 3 Sep. Drucker, Sophie f. Henriques. f IßAug. Drøhse, Fred. Vilh, Emil, Boghandler, f 25 Dec. Tønder, f. 17 Aug Due, Carol. Amalie see Molter.

11 Dupont, Ferd. Forretningsbestyrer, g. Slotskirken 25 Aug. m. loh. Marie Schmidt, D. af Skibsfører. DuU8, Andr. Vinhandler, j* 18 Juni, Aal> borg, f. 14 April Duusgaard, Mads Christ. Nielsen, Købro. f 8 Juni, Ringkjøb. f. 6 Oct. l837. Dyrhaugø, Emma Henr. Math. g. m. Friis. Dyring, Thorv. Vald. Kjøbm. f 2 Nov. Tellangata. Decker, Jul. Marie, f 19 Juli. Ebstrup, Andr. Margr. Emilie, j* 25 Jan. f. 16 Aug Henning Soph. Cand. jur. g. Frue K. 25 Sep. m. Sophie Magd. Johansen, D. af Metaldreier. Eckermann, Jul. Soph. Elisab. f 5 Nov. Rosendal, f. 15 Dec. I820. Eckert, Anna Marie Eleon. see Mortensen. Edelberg, Lorentz Leon. Ritmester, f 19 Jan. Sølvisborg, f. 5 Oct Edlefeen, Fred. Mart. Luther Ludw. Past. emer. f 4 Aug. Eutin, f. 31 Oct Egeløv, Axel Henr. Sognepræst til Strandby og Farsø, g. Frdberg 18 Aug. m. Benthe Marie Magdalene Andresen, D. af Prokurist. Eggere, Cec. Elisab. f. Ahrenhold, f 19 Juni, Ordrup. Ehlern, Carol. Christiane f. Schiellerup, f 27 Jan. M: Bogholder. Ehlert, Niels Ernst Emil, Boghandler, Aalborg, g. Frue K. 2 Mai m. Agnes Ida Vilh. Ehlert, D. af Pianofortefabr. Ehnhue, Harald Theod., Eier af Haraldslund, f 30 Juni. Karen see Hecht-Pedersen. Eichler, Anna Helene g. m. Lehde Balb. Jensen. Eigler, Marie f. Schønberg, f 16 Juni, Maribo. Ellenberger, Aug. Vilh. f. Larsen, f 26 Dec. M: Bagerm. Ekegrén, Henr. Rob. Uhrmager i Genf, f 7 Nov. Ekmann, Marie Christine Lovise see Bentzen. Elberg, Caroline Henr. Nie. see Just. Elberling, Heinr. Theod. fh. Rodemester. f 10 Juni, f. 9 Juni Eller, Augusta, g. m. Steph. Tetens Tram. Ellermann, Gerhard Peter Brammer, Grosserer, g. Matth. K. 20 Marts m. Anna Emilie Mathilde Boch, D. af Kjøbmand. Ingeb. Elisab. Ovidia, g. m. Smith. Ellingeen, Johs. Frants Fred. Handelsreisende, f 24 Jan. Elmquiet, Joh. Rebekka f. Jensen, E. e. Præst (E ) 118 Marts, Aarhus, Eleter, Theod. Fred. Capt. i Fodf. g. 22 Dec. m. Joh. Albertine Alexandra Petersen, D. af Værtshusholder. Endorph, Sophie Fred. f 21 Mai. Engberg, Peter Chr. fh. Eier af Ruhedalsgaard, f 26 Nov. f. 8 April Engel, Dorthea Marie Fred. Thora see Bønnelycke. Helga Ragnhild f. Schythe, f 22 Mai, f. 26 Nov, 1842, M: Kontorchef. Engliech, Laura Elisab. see Hanssen. Englund, Oscar Viet. Eman. Grosserer, g. Frue K. 26 Dec. m. Marie Elise Caroline Jørgensen, D. af Skomager. Engelg, Vilh. Proprietær, Bakkegaard, g. Skjelskør 14 Oct. m. Vilh. Caroline Møller, D. af Snedkerm. Erhard!, Caroline Dorth, g. m. Weng. Ericheen, Carl Emil, fh. Bødkerm. Lieutn. i Brandcorpset, f 22 Sep. 80 Aar. Heinr. Chr. Intendant, g. Jac. K. 1 Mai m. Emilie Christiane Jac. Flindt, D. af Snedker. Ernet, Anna Alphamine Ottilie, f 24 Dec. Erelev, Chopin, f 23 Juli, Jønkøping. Eekeeen, Christen Niels, Exam. jur. Fuldm. g. Frdberg 28 April m. Kirst. Marie Andersen, D. af Gaardmand. Eeehington, Hedv. Ant. Laurence see Mackeprang. Eetrup, Cathr. Ivare Hectorine see Hansen. Regitze Charl. Conr. Arminia f. Baronesse Holsten-Charisius, f 20 Mai, Bregentved, f. 31 Aug Ewertz, Fred. Ludv. Schrøder, Ingeniør, g. Garnisons K. 30 Oct. m. Olga Mordhorst f. Rennebarth, D. afpossementmager. Eyrich, Theod. Emil Herrn. Grosserer, g. Slotsk. 2 Dec. m. Engeline Alber-

12 tine Lorentzen, E. e. Kapelmus. Johs. Chr. Vilh. Petersen. Faber, Knud Harald, Director i Odense, g. Hjembæk 5 Aug. m. Gerda Lerche, D. af Skovrider., Rud. Friedr. Ferd. Dr. med. Stuttgart, g. Garnisons K. 19 Marts m. Joh. Margr. Christensen. FabriCiUS, Axel, Læge, g. Garnisons K. 17 Sep. m. Bertha Olarda Ipsen, D. af Oberstlieut. Lars Fred. Ove, Driftsbestyrer, g. Garnisons K. 3 Juli m. Aug. Minna Esbensen, D. af Grosserer. Fahlberg, Thorsten Bille, Lieut, fh. Fiskehandler, f 9 Nov. f. 15 Juni l859. Fahrenholtz, Peter jul. Materialist, Cand. pharm, g. Kjerteminde 15 Feb. m. Soph. Winzella Adelheid Ousen Tornøe, D. af Kammerraad. Falbe, Chr. Fred. Kammerherre, Captain, fh. Gesandt, f 27 Mai Lutton Hoo, f. 15 Sep Falck, Caroline Vilh. f. Rassow, E. e. Artillcapt. f 12 Jan. f. 28Nov Falkenstjerne, Fred. Ferd. Præst (E. p. 670), f 18 Dec. Hornslet. Falkmann, Axel, Grosserer, g. Frdberg 1 April m. Ernesta Husmann, D. af Vinhandler. Børge Nie. Læge, g. Matth. K. 21 Aug. m. Julie Møller, D. af Vinhandler. de Falsen, Marie Dor. f. Lorck, E. e. Prlieut. f 12 Dec. Farrer, Meta f. Farrer, f 31 Aug. f. 3 Feb. 1867, M: Artill.-Capt. Fasting, Anna Cathr. f 5 Oct. Roesk. Fechtenburg, Anna Joh. g. m. Bache. Feddersen, Maria Louise, f 16 Feb. Fehrn, Heinr. Nie. Didr. Stationsforst. f 9 Feb. Løsning. Felght, Eva Elisab. see Bardrum. Feilberg, Carl Adolph, Fabrikant, Cand. polyt. f 8 Jan. f. 20 Aug. 18IO. Cec. Margr. see Gottlieb. Feldmann, Jac. Vibeke Laurentzia, Enke, f 23 Nov. 72 Aar. Fencker, Cathr. Emilie Elisab. g. m. Regnar Stephensen. Fenger, Anna Vilhel. Eleonore see Olrik. 9 Ferslev, Hedevig Math, f 24 Marts, f. 1 Marts Fibiger, Jac. Amalie, f 29 Marts, f. 22 Jan Fleh, Anna Cec. g. m. Carl Johs. Bruun. Helge Har. Benj. Lærer, f ^9 Oct. St. Rørbæk, f. 11 Sept Vald. Organist, Skjelskør, f 3 Marts. Fiedler, Ingeb. Marie g. m. Kretz. Fife, John James Talbot, Hof-Vognfabrikant, f 30 Marts. Flltenborg, Fred, see Glistrup. Find, Jul. Conr. Laur. Ratken, Forstcandidat, g. Citadellets K. 25 Juni m. Berthe Joh. Htittemeier, D. af Jernstøber. Ludv. Fred. Præst (E ) f 12 Juni, Hjarup. FInsen, Oluf Thom. Emil, Etatsr. fh. Stiftsforv. i 9Feb. Vallø, f. 22 Marts Fischer, Christ. Cand. Juris, Amtsfuldmægtig f 6 Feb. f. 4 Juni Jac. Dor. f. Hammer, E. e. Exam. jur. f 24 Juni, 87 Aar. Niels Christian, Grosserer, g. FrueK. 31 Jan. m. Cordelia Nielsen, D. af Mølleforpagter. FJeldSøe, Ose. Soph. Vilh. Bogtrykker, I 28 Sep. Flach, Peter Vilh. Garvermester, Aarhus, g. Trinit. K. 25 Aug. m. Olga Mattisen, D. af Kjøbmand. FledeliUS, Jens Chr. Skolebestyrer, g. Søllerød K. 26 Mai m. EmmaPetrea Møller. Fleischer, Hans Herrn. Astrup, Cand. jur. Herredsfuldm. g. Frue K. 23 Aug. m. Mariane Elisab. Bigum, D. af Handelsmand. Flindt, Emilie Christiane Jac. g. m Erichsen. Sigv. Christiane, fh. Lærerinde, f 22 Oct. Sygehjemmet, f. 17 Marts Florentzen, Caroline Amalie f. Wilchens, E. e. Overdyrlæge, f 18 Marts. Fock, Ane Katr. Sev. f. Daue, E. e. Toldcontr. f 11 Juni, f. 18 Aug. I8l2. Fog, Bruun Juul, Biskop, Dr. theol. & phil. (E. p. 15), j- 22 Feb. Joh. Peter Aug. Cand. theol. Viceinspeetør (E.p.670), f 25 Nov.

13 IO Fog, Louise Manna Dor. g. m. Gad. Fonnesbech, Kirst. Emilie, t Oct. 83 Aar. ForbSBCh, John, Grosserer, f 24 Jan. Forchhammer, Thomas Christopher Vilh. Bogholder, Cand. phil. g. Matth. K. 11 Nov. m. Anna Soph. Emma Dahl* berg, D. af Underbogh. Fratz, Louise Christine f. Lyngbye, f 13 Sep. M: Assist. Frederiksen, Fred. Christ. Toldass. f 26 Marts, Jels Bast nip, f. 25. Dec Fredstrup, Aurora Olympia Rosalinde, see Worre. Frehse, Fritz Heinr. Vilh. Arkitekt, g. Holmens K. 26 Aug. m. Emma Amalie Marie Nielsen, D. af Bundtmager. Friderichsen, Hans Chr., Stud, theol. t 10 Aug. Fridericia, Emma Amalie Hansine Henr. Andrea f. Siemsen + 21 Sep. M: Dr. phil. Friis, Chr. Peter Fred. Toldass. g. Nykbg. F. 21 Nov. m. Emma Henr. Math. Dyrhauge. Fred. Chr. Otto, Skriver i Magistraten, f 19 Jan. f. 4 Marts Fred. Ludv. Landinspektør, g. Vartov, 15 April m. Rigmor Hein, D. af Direct. Knud Arild, Grosserer, + 19 Feb. Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind til Frijsenborg, Lehnsgreve, + 12 Oct, Boiler, f. 8 Dec Frisch, Aage Viggo, Skolebestyrer, Cand. mag Jan. Lyngby. Math. Christ. Slagtermester, + 5 Oct. f. 2 Marts Fritsch e, Thorv. Theodor, Prlieut. i Flaaden, g. Holm. K. 12 Nov. m. Anna Christine Schierbeck, D. af Bogholder. From, Joh. Abrah. Skibscapt Juli, 76 Aar. Johanne Math. g. m. Saxild. Frydenlund, Eduard Ferd. fh. Forv. v. Gasv Jan. Frsenckel, Lisette Isabella, + 6 Juni. Funch, Joh. Joseph, Stud, polyt. g. Randers 31 Marts m. Mariane Sundby, D. af Skibstømrer. Fussing, Andr. Kerm, Arkitekt, g. Jac. K. 20 Mai m. Gudrun Hinrichsen, D. af Handelsgartner. Futtrup, Johanne, + I4 Sep. FønSS, Ellen Basse, g. m. Bille-Brahe- Selby. Gaarn, Anna Elisab. Enke, + 28 Sep. Gad, Holger, Trafikassist, g. 8 Sep. Viborg Søndre S. m. Louise Manna Dor. Fog, D. af Uhrmager. Karen Clausen, g. m. Petri. Louise Magd. f. Bisted, Præsteenke (E ), + 5 Dec. Ludv. Hoick, Grosserer, + 15 Juli. Marie Gamél g. m. Emil Paulli, Theod. Nonus, fh. Præst i Estvad, + 23 Marts, Aarhus. Gaiberg, Vilh. Bol. see Johansen. Galle, Christiane see Reusch. Gamborg, Imm. Vilh. Assist, g. Matth. K. 25 Feb. m. Bertha Christence Møller, D. af Kobbertrykker. Gamst, Dagmar f. Froberg, + 3 Dec. M: Maskinm. Gandrup, Christ. Michael, Grosserer, + 19 Aug. f. 5 Oct Gantzel, Charles Thorv. Paludan, Læge, g. Math. K. 24 Oct. m. Eline Marie Jørgensen, D. af Kjøbmand. Garde, Cathinca Petr April, f. 8 Nov Giern, Joh. Francisc. Gottlieb Schønheyder, Sagfører, + 1 Mai, f. 7 Juli Gigas, Vilh. Thom. Grosserer, + 21 Aug. Ginderup, Carl, Kammerraad, Restauratør, + 4 Marts. Gjellerup, Karen, g. m. Bielefeldt. Marthe Kirst. Erasm. see Høffding. Gjeletrup, Soph. Marie f. Nyborg, + 1 Juli, M: Skræder, Prlieut. GjerlefT, Gust. Klem, Skibsfører i Kragerø, g. Nykbg. F. 27 Nov. m. Ingeb. Kirst. Bernth. Gjeruiff, Anna, g. m. Repsdorph. Gjessing, Gunnar, Sekretær paa Bregentved, g. Holmens K. 22 Mai m. Cathinca Olivia Permin, D. af Manufakturhandler. Glad, Emilie Marie Christine f. Borelb, + 20 Nov. M: Fabrikant. Glahn, Paul Egede, General, + 6 Feb.

14 Gllstrup, Fred. f. Filtenborg, f 31 Aug. Goldschmidt, Caroline Marie f. Hansen, E. e. Skibsmægler, f 12 Mai. Good, Gustave, reformert Præst, f 5 Dec la Rochelle. Gotfredsen, Niels Bemh. Præst i Andst, g, Ringkjøbing 29 Dec. m. Anna Maria Gravesen, D. af Tandlæge. Gottlieb, Cec. Margr. f. Feilberg f 5 Feb. f. 22 Mai Jacob Herrn. Viggo, Grosserer, g. Frdberg 5 Mai m. Ida Jørgine Jørgensen, D. af Bager. Joh. Oluf, Tandlæge, g. Frdberg 5 Mai m. Ane Houmann, Adoptivd. af Gaardeier. Gottschalk, Georg, Isenkræmmer, g. Jac. K. 17 Mai m. Vilh. Andrine Alexandra Sillo, D. af Kjøbmand. Graae, Gummine Christine see Simonsen. Gram, Anna, g. m. Strandberg. Fred. Marius, Læderhandler, fil Nov. Jul. Marie Louise see Møinichen. Jørg. Pedersen, Dr. phil. Direktør. g. Frdberg 15 Mai m. Emma Berg Hansen, D. af Gjæstgiver. Grammelstorff, Edv. Ove, Vinhandler, g. Frue K. 18 Sep. m. Emilie Marie Brandt, D. af Commis. Grandjean, Joh. Marie Rose f. Schebel, E. e. Fabrikant, f 11 Aug. f. 16 April 1828 Grauballe, Peder Sørensen, Academibetjent, f 29 Feb. f. 30 Marts Grave, Thor Otto Nie. Porcellænshandler, f 6 Nov. Gravenhorst, Jørg. Fred. jul. Fabrikant, Odense, g. Jac. K. 1 Aug. m. Jensine Marie Bisgaard, D. af Kjøbmand. Graversen, Gravers, Cand. jur. Ringsted. g. Matth. K. 1 Mai m. Hanne Christine Hansen, D. af Husmand. Grevenkop-Castensklold, Anette Caroline Fred. Stiftsdame, f 25 Nov. St. Fredrikslund. Gronemann, Ludv. Vald. Bager, f 25 Jan. Grove, Andr. Hjort, fh. Herredsfoged, f 3 Dec. Fredensborg. Grønbech, Margr. Kirst. g. m. Brun. Grønlund, Amalie f. Hegelund, f 12 Aug. II Grønlund, Jul. Aug. Oberst, f 5 Aug. f. 31 Jan Grøthan, Fred. Ant. Balduin, Inspector v. Landbohøiskolen, f 21 Mai, f. 11 Aug Guldbrandsen, Johs. Norden, Skuespiller, g. Hørsholm 5 Juni m. Solodanserinde Valborg Bodil Emilie Jørgensen, D. af optisk Instrumentm. Guttermann, Nathan, Commissionær, f 6 Oct. Gylding, Jens Chr. Bagerm. f 17 April. Gynther, Maren f. Jacobsen, E. e. Skibsfører, f 9 Marts. Gøtje, Joh. Jørg. f. Wildt, E. e. Inspector, t 10 Oct. 83 Aar. GøtZSChe, Anna Margr. f 31 Aug. Svendborg. Laura Emilie, f 2 Oct. Slagelse Kloster. Haas, Christ. Jul. Kjøbmand, f 24 Juni, Kolding, f. 14 Sep Hafstrøm, Carol. Bernh. f. Tønistrøm, E. e. Viceconsul, f 19 Nov. Raarup. Hagedorn, Marie Elisab. f. Sarauw, f 27 Aug. Sorø. Hagemann, Marie Soph. Georgine, f. Dahl, Præsteenke, f 26 Jan. Gjelsted. Hagemelster, Jørg. Georg jul. Tømmermester, g. St. Jac. K. 29 Feb. m. Joh. Jac. Thorsen, D. af Landinspeetør. Marie Margr. f. Wigardt, f 29 Marts, M: Bagerm. Hagerup, Fred. Soph. Maria f 23 Dec. f. 26 Feb Carl Rich. Eduard, Pensionist, f 26 Nov. Hahn, Ferd. Carl Aug. Fabrikant, g. Frdberg 23 Mai m. Vilh. Joh. Sophia Kiersing, D. af Forp. Frantz Jul. Spendrup, Malermester, f 11 Aug. Halberg, Helge Alfr. Benedictus, Kontorassistent, g. Trinit. K. 1 Juli m. Anna Soph. Amalie Olsen, D. af Dyrlæge. Hall, Amalie f. Grønbech, E. e. Tømmerhandler, f 26 Aug. Christ. Emil, Cand. phil. Lieut. Fyrassist. f 18 Dec. f. 26 Mai Hallager. Juliette Vilh. Charl. f. Svend-

15 12 sen, E. e. Graver, f 25 Mai, f. 21 Marts Samuel Jac. Nie. Graver, f 10 Dec. f. 30 April Hals, Christine Marie f. Utesch f 23 Feb. Veile, M: pens. Toldkontr. Hammer, Jac. Dort, see Fischer. Hammerich, Andr. Ernst. Blomsterhand* ler, f 3 Sep. Hammershøj, Peter vilh. Prlieut. i Fodf. g. Garn. K. I4 Dec. m. Fanny Hulda Joh. Vilh. Klæbel, D. af Malerm. Hamburger, Christine Fred. f. Mathiessen, f 22 Juni, M: Præst (E ). Jul. Kathr. Marie see Bruhn. Hansen, Anna Maria Carine f. Tauson, t 12 Mai, f. 13 Dec. l839, M: Dr. Bolette Helene f. Holm, Præsteenke (E ), t 9 Dec. Lyngby. Carl Martin, Læge, g. Frue K. 16 Oct. m. Anna Elisab. Jacobæus, D. af Forpagter. Cathr. Ivare Hectorine f. Estrup, f 21 Juli, f. 16 April 1818, M: fh. Kjøbm. i Kolding. Christian Gotfr. Director, g. Aarh. Domk. 2 Oct. m. Annette Stephane Rozzi, D. af Conditor. Fred. Ludv. Grosserer, Capt. f 7 Jan. Fred. Ovidius, Capelmus. f 19 Oct. Hans, fh. Landsthingsmand, Gaardeier, f 21 M^rts, Bryde, 95 Aar. Hans Christ. Dr. phil. Docent, Christiania, g. Vartov 16 Juli m. Henriette Borch, D. af Herredsfoged. Hans Jørgen, Provst (E ), f 16 Mai. Henr. Joh. Magd. f. Pætges, Enke, f 14 Juni, f. 25 Feb Japetus Emil. Albr. Prlieut. Instrumentmager, f 5 Jan. f. 19 Nov Johs. Hansenius Soph. Handelsbogh. t 28 Juni. Jul. Theod. Phil., Exam, polyt. Murmester, g. Garnisons K. l60ct. m. Anna Marg. Jensen Troldahl, D. af Commissionær. Niels Krarup, Sognepræst til 0. Nykirke, g. Vinding 2 Jan. m. Cathr. Agathe Andersen, D. af Particulier. Rasm. Nellemann, Particulier, g. Aarh. Frue K. 23 Feb. m. Soph. Mathia Mariane Nyeland, D. af Propr. Theod. Begtrup, Dr. med. f 23 Dec. Hanssen, Laura Elisab. f. English, f 30 Jan. M: Civiling. Harboe, Christiane f 27 Oct. f. 7 Feb og Søsteren Louise f 22 Feb. f. 13 Juni Emil, Overretssagf. g. Stockholm 20 Dec. m. Holga Helena Børjeson, D. af Prof. Billedhugger. Rasm. Dampmøller, f 2 Nov. Skjelskør. Harbotf, Charl. Ida Aug. f. Carstensen, f 8 Juli, M; Oberstlieut. Harild-Hansen, Carl Vald. Arkitekt, Aarhus, g. Frue K. 24 April m. Elna Margr. Christine Hansen, D. af Malerm. Hartvigsen, Hartv. Proprietær, g. St. Johs. K. 22 Sep. m. Joh. Christiane Kjølner, D. af Toldassist. Hartvigsen, Rose f. Franck, f 18 Marts, 98 Aar. Haslund, Beate Vilh. f. Bentzon, E. e. Malerm. f 23 Juni, 87 Aar. Hasselbalcb, Andr. Agerbek, Kjøbm. i Næstved, g. Nykbg. F. 28 April m. Agnes Fred. Christiansen. Hasselberg, Joh. Andr. Etatsraad, fh. Contorchef, f 3 Juni. Hassing, Ellen Aug. f. Schoustrup, f 5 Jan. M: Læge. Jens Peter, Murmester, j* 17 Mai. Mariane see Møller. Hasle, William Aug. Bankassist. f 23 Marts. Hastrup, Adam Vilh. fh. Borgmester i Præstø, f 9 Sep. f. 28 Oct Therese Octavia, g. m. Christ. Becker. HaUCb, Fred. Elisab. Brun, f. Juul, E. e. Conferentsr. f 24 Marts, f. 11 Juni Hausebildt, Fred. Mart. Dan. Bøssemager,! 14 Nov. Jena, f. 19 April Hebert, Nie. Juliane f. Munch, Enke, f 11 Oct. Heebt-Pedersen, Hans Ernst, Cand. jur. Sagfører, g. Odense St. Knud.s K. 22 Mai m. Karen Ehnhuus, D. af Læge. Hedager, Ib Thorv. jul. Gartner, f 7 Jan. Storehedinge. Hedegaard, Carl Peter Pedersen, Læge

16 i Svendb. g. Aarh. Domk. 9 Sep. m. Marie Caroline Roedsted, D. af Sporvognscond. Hedemann, Erik Oscar Jul. Proprietær, f 17 April, Østergaard, f. 1 April l834«heegaard, Poul, Cand. mag. g. Gjentofte 31 Marts m. Joh. Magd. Johansen, D. af Snedkerm. Heering, Peter Fred. Suhm, Contorist, f 25 Dec. 24 Aar. Hegedahl, Ida, f 9 Feb. Longelse Præstegaard. Hegermann-LIndenerene, Polly Fred. Lillie, g. m. Collet. Heide, Carl Chr. Evald. Styrmand, g. St. Johs. K. 16 Juli m. Sofie Aug. Kempel, D. af Godsforvalter. V. d. Heide, Kirst. Marie, f. Olsen, E. e. Bager, f 1 Marts. Heidenheim, Adolph, Vexellerer, f 17 Sep. f. 21 Oct Heidicke, Andr. Christoffer, Capt. i Fodf. g. Aarh. Domk. 11 Aug. m. Johanne Christine Lund, D. af Murmester. Heilmann, Lorentz Peter, Sognepræst, Norderøerne, g. Frdberg 27 Feb. m. Flora Rosalie Hermansen, D. af Kunstmaler. Math. Vilh. Læge, Nykbg. Falster, g. Gjentofte 21 Mai m. Thyra Schiøler, D. af Vexelmægler. Heimann, Ferd. Grosserer, f 16 Jan. 64 Aar. Hein, Rigmor, g. m. Fred. Ludv. Friis. Heindorn, Soph. Vilh. f. Stabell, E. e. Bogbinder, f 8 Nov. Heinlein, Vilhelmine Fred. g. m. Christoffersen. Heinricy, Heinr. Ole Peter, Bager, f 24 Juni, f. 1 Mai Hellerie, Nie. Emst, Glarmester, f 28 Jan. Helmecke, Anna Emilie see Madsen. Helper, Marie Elisab. Vilh. see Arentsen. Vibeke Margr. Enke, f 19 Nov. Helsemann, Marie Elisab. f. Honoré, f 28 Jan. Ebeltoft. Hemmingsen, Thycho Vilh. Capt. i Fodf. g. Nyborg 14 Juli m. Louise Dor. Dons, D. af Læge. Hempel, Christian, Landmaaler, Exam. 13 jur. f 2 Sep. Assens, f. 16 Juni Christ. Landinsp. f 21 Juni Høistrup. Henne, Hedevig Soph, see Rørbye. Henningen, Hansine Henr. f. Petersen, f 21 Nov. Odense, f. 14 Juni 1827, M: Postmester. Henriques, Elna Emilie g. m. Hans Sev. Christensen. Hentzen, Carl joh. Vilh. Civilingeniør, g. St. Pouls K. 3 Marts m. Alma Marie Vilh. Therkelsen, D. af kgl. Kusk. Herholdt, Vilh. Dan. Conr. Nie. fh. Postmester i Svendborg, f 4 Juli, f. 17 Dec Hering, Alfonce Georg Emil, Hattemager, g. St. Johs. K. 28 Juni m. Julie Martine Franzine Joh. Søemod, D. af Skrædder. Hermann, Paul Jäger, Arkitekt, Berlin, g. Petri K. 8 Juli m. Ottilie Luise Charl. Langheld fra Berlin. Hertel, Jørg. Vald. Thorben, Justitsraad, f 8 Jan. f. 13 Mai Hertz, Sally Peter, Juvelerer, f 14 Nov. Heyerdahl, Chr. jul. Halfdan, Grosserer, f 19 Feb. Hildebrand, Vilh. Forvalter, f 6 Nov. Hiliigsøe, Niels Chr. Aug. Grosserer, f 16 Dec. Hindsberg, Math. CaroL f. Sundberg, f 1 Sep. M: Skriver. Hlort, Cæsar Ludv. Kjøbmand, f 21 Marts, Hull. Hirsch, Helene f, Michelsen, Enke, f 7 Nov. 80 Aar. Hjardemaal, Olga Louise g. m. Bruun. Hjort, Erhard Aug. Past. emer. (E ), f 7 Juni, Aarhus. Peter Mandrup Tuxen, Lærer, f 26 Juli, Fredericia, f. 9 Jan Hoch, Susanne Margr. f 1 Juni. Hoff, Gerh. Tetens, Lærer, f 5 OcL Ordrup, f. 4 Aug. 18IO. Hannibaline Cathr. f. Stockfieth, E. e. Læge, f 5 Nov. f. 14 Nov Hoffgaard, Emilie Dor. Fred. f. Lassen, E. e. Tobaksfabr. f 9 Marts, Kolding. Erik Peter, Sparekassedireetør, f 9 Jan. Svendborg, f. 28 Nov

17 14 Hoffknann, Carl Ludv. Maskinm. f 29 Hosklmr, Ditl. Carl, Præst (E ), Marts, Buenos Ayres. t 29 Sep. Ludv. Malermester, f 29 Oct. 32 Aar. Howard, Jane Elisab. see Wüster. Hoffkneyer, Karen Emilie f. Olsen,. e. Hovgaard, George Wül. Prlieut. i Flaaden, g. Frue K. 19 Sep. m. Marie Kjøbmand, f 29 Jan. Holbech, Henr. Gothelf, Corsetfabr. Ludolphine Elisab. Nielsen, D. af f 28 Feb. f. 2 Aug Oberstlieut. Holball, Olaf Har. Arkitekt, g. Frederiks Hurtlgkarl, Peter Carl Theod. Barber, K. 21 Feb. m. Sigrid Poulsen, D. af t 27 Nov. Høiesteretsass. Husmann, Ernesto, g. m. Axel Falkmann. Hoick, Ida Aug. Comtesse see Schulin. Henriette see Ryder. Hollmann, vilh. Kjøbmand, f 2 Jan. Joh. Mart. Bager, f 8 Aug. Hillerød. Hillerød. Huth, Paul Emil, reform. Præst, f 8 Oct. Holm, Carl Aage, Grosserer, g. Garnisons Bois le Duc, f. 21 Juni K. 17 Sep. m. Estelia Blom, D. af HvaSS, Helene, g. m. Scheiby. Oberst. Hvid, Ada Elisab. g. m. Krüger. Georgine Franc. Joachimine, f. Knip- Hvidberg, Edv. Emil, Cand. pharm, g. schildt, f 6 Feb. Hatting, M: Præst Frue K. 23 Aug. m. Mette Christine (E ). Nielsine Hansen, D. af Klodsemager. Holmblad, Andr. Jul.Laur. Generalconsul, Hwlld, Emilie, Priorinde, Vemmetofte, f t 17 Juni, f. 28 Oct Feb. Holme, Hans Vald. Læge, g. Garnisons Hyllested, Jens Laasby Rottbøll, f 26 K. 7 Mai m. Hedevig Sthyr, D. af Sep. Virum, f. 18 Aug Grosserer. Hüttemeier, Birthe Joh. g. m. Find. Holmgreen, Magn. Mich. Andersen, Kjøbmand, f 31 Mai, f. 26 Juni cand. g. Math. K. 23 Jan. m. Sophie Høeg, Harald Christ. Marius, Landbrugs- Holst, Elis. Soph. Christiane see Vadum. Magd. Albertsen, f. Ørum, D. af Henr. f. Rønnenkamp, f 30 Jan. Overlærer. Kolding. Soph. Fred, f 24 Jan. Helsinge. Vilh. Jul. Hattemager, f 16 April. Sophie Mathilde f. Hurup, f 9 Sep. Holsten-Charlsius, Regitze Charl. Conr. M: Skibsfører. Arminie see Estrup. Høffding, Marthe Kirst. Erasm. f. Gjellerup, E. e. Grosserer, Oberst, f V. Holstein, Carl Conr. Christoffer, fh. Eier af Knudslund, 19 Feb. f Nov. f. 22 Jan Dec Høgsbro, Ejnar, Forstcandidat, Skov Casp. Christ. Fred. Major, f 10 Juli, rider, g. Holmens K. 16 Mai m. Elna f. 9 April Maria Dahl, D. af Uhrmager. Nathalie Amanda, Klosterfrøken, f Høhling, Lov. Aug. see Borchsenius. 30 Mai, Slesvig, f. 16 Dec. 1814«Høngaard, Marie Sophie see Appel. HolSØe, Camillo Vilh. Malerm. g. Frue Hørup, Ellen Gunhilde, g. m. Vilh. Henr. K. 21 Feb. m. Clara Joh. Math. Nielsen. Willemoes Klepsch, D. af Apotheker, Høst, Emma Helene Claud, see Beyer. Tandlæge. Høybye, Charl. Amalie see Allerup. Honoré, Math. Vilh. fh. Lieut. Fabrikant, Høyer, Annette Natalie, f 6 Aug. 72 Aar. f 29 Feb. Leipzig, f. 24 Mai Idel, Harald Vald. Anton, Kjøbmand, f Marie Elisab. see Heisemann. 28 Juni. Honum, Troels Vilh. Stiftslandinspectør, Ingerslev, Hans Peter. Minister f. offentl. f 30 Jan. Aarh., f. 20 Juni 1819; i Arbeider, f 21 April, f. 3 Mai Hustruen Anne Christiane Laurentze,! Ingworsen, Fred. Georgine f. Schandorff, f. Braag f 6 Nov., f. 23 Mai I Enke, f 5 Juli. Hornsyld, Henrikke Balth. see Schultz. I Irgens-Bergh, Alfr. Andreas Holsten,

18 Kmrjunker, Capt., Cand. jur. 21 Mai, f. i2 Feb Irminger, Agnete Marie f. Kaalund,. e. Kmhr. Oberst, f 5 Marts, f. 13 Sep Isager, Jens Chr. Fiskehandler f 5 Juli, Frdhavn. leraelsen. Jul. Wulff, Bankdirect. 24 Juni. Iversen, Eli f. Stallknecht, E. e. Læge, t 10 Jan. Horsens. Fred. Joh. Peter, Pedel v. chir. Academ April. Jacobi. John Hippolyt, Cand. pharm, f 26 Dec. Jacobs, Axel Vald. Ernst, Grosserer, f 29 Oct. Jacobsen, Fred. Christ. Organist i Saxkbg. g. Nykbg. F. 31 Marts m. Anna Marie Christensen. Will. Chr. Cand. theol. f 15 Jan. f. 29 Aug JaOOby, Emil Levin, Procurator, f 30 Jan. Meyer Jac. Controlrevisor v. Statsbanerne, t 9 Mai. Jacobæus, Anna Elisab. g. m. Hansen. Jansen, Niels Peter, Herredsfoged, f 28 Mai, Vestervig, f. 27 Oct. l8l9«jelstrup, Edmund, Grosserer, f 2 Oct. 55 Aar. Jensen, Alvilda Rosalia Fred. f. Walter, E. e. Lærer, f 30 April, Lumbsaas, f. 9 Mai Axel Richard, Læge i Maribo, g. Frdberg 26 Mai m. Elisab. Marie Berg, D. af Manufakturh. Carl Christ. Assist, i Kbhvn. g. Viborg Domk. 29 Dec. m. Ingeborg Holm Nyeland, D. af Herredsfuldm. Franc. Lagertha Lucie f. Comistabili, E. e. Seminarieforst. Etatsr. f 24 Marts, f. 29 Aug Hans Christ. Fred. Prlieut. London, g. Matth. K. 5Mai m. Gudrun Houmann. Jens Chr. Cand. phil. g. St. Johs. K. 20 Marts m. Anna Margr. Møller, D. af Møller. Johs. fh. Assist, i slesv. Minist. f 8 Juni, f. 2 Dec Johs. Otto, Prlieut. g. Garnisons K. 10 April m. Magna Bloch, D. af Grosserer. Lehde Balbinus Maskinfabr. i Esbjerg, 15 g. Hjørring 16 Oct. m. Anna Helene Eichler, D. af Garver. Thom. Chr. Herredsfuldm. j* 4 Nov. Veile, f. 31 Aug Jerslld, Petra Christine, f 23 Jan. 59 Aar. Jespersen, Christiane Margr. f. Sehested, t 26 April, f. 16 Sep. 1836, M: Exam. jur. Jesp. Joh. Chr. Bygningscond. g. Viborg Domk. 14 Aug. m. Camilla Worm. D. af Oberstlieut. Jessen, Georg, Capt. i Kongostatens Flaade, g. Jac. K. l8juli m. Rigmor Holm, D. af Grosserer. Laur. Peter, Fabrik, i Rudkjøb. g. Aarh. Frue K. 29 Mai m. Anna Soph. Cathr. Joh. Marie Seedorff,D. af Kjøbm. Otto, fh. Distriktslæge, f 13 Dec. Brædstrup, f. lo Nov Peder, Chr. Læge, g. Frdberg 17 i April m. Anna Kristine Soph. Larsen, I D. af Kjøbmand. i Jochumsen, Peter Lauritz Mayntz, Ingei niør, g. Garnisons K. 29 Dec. m.! Anna Margr. Caroline Olsen, D. af Grosserer. Johannsen, Aug. Kjeldgaard, Maler, g. Aarh. Frue K. 7 Marts m. Emilie Viola Nellemann, D. af Handelsfuldm. Johansen, Alb. Henr. Pohlmann, Bankassist. t 20 Juli. Georg Soph. Ferd. Cand. pharm, g. Jac. K. 2 Sep. m. Vilh. Fred. Brabrand, D. af Dampskibsfører. Joh. Christ. Bankassist. f 10 Aug. f. 28 Dec Joh. Vilh. Kammerassessor, kgl. Vinkjælderskriver, f 27 Juni. Vilh. Bolette f. Gaiberg, E. e. Skibsf. f 5 Marts, f. 19 Oct Johnsen, Joh. Palle, Fabrikeier, f 14 Jan. Skodsborg, 73 Aar. Juel, Hed. Christine, f 3 Nov. Slagelse Kloster. Juel-Brockdorff, Carl, Baron, Seclieut. i 2 Drag. Rgmt Sep. Odense, f. 8 Juni 1875 Juhl, Marie, E. e. Vinhandler, f l8nov. Flensb. 89 Aar. Julius, Olivia, Aug. Camilla see Jørgensen.

19 i6 Jungersen, Christian Mørk, Præst (E V t 29 Nov. Ferslev. Just, Caroline Henr. Nie. f. Elberg, E. e. Oberst, + 6 Oct. jllul, Joh. Jac. Margr. Baronesse see Schleppegrell. Rudolph, Kasserer, f 5 Juni St. Croix. Juulmani, Joh. Christ., fh. Godsforv. paa Brahe >minde, f 18 Sep. Jurgensen, Charl. Carol, f. Korn, f 25 Aug. Kiel, E. e. Toldcontr. f. 17 Nov Hans Nie. Dethlef, g. Jac. K. 2 Juni m. Ruth Clara Rosalie Hansen, D. af Hofmøbelfabrikant. Jens Peter Christensen, Oberstlieut. t 24 Marts, f. 15 Dec Mathea Marie f. Sonne, E. e. Provst (E ), f 29 Marts og hendes Datter Franciska, f 24 Marts. Jæger, Math. Phil. Lærer, f 1 Juni, Mern, f. 4 Juni Jøhnke, Ida Fylla f. Uttenreitter, Enke, f 10 Feb. f. 3 Juni I805. JønSSOn, Sæmundur, Provst, Hraumgerdi, + 8 Nov. f. 15 Mai Jørek, Louis Christ. Aug. Stationsforv. t 9 Dec. Knarreborg, f. 1 Nov Jørgensen, Chr. Alb. Cand. jur. Assist, i Universitetsqvæst. f 8 Dec. Jørg- Laur. Cand. jur. g. Odense St. Knuds K. 21 Juni m. Ingeb. Camilla Bøving, D. af Herredsfoged. Olivia Angelica Cam. f. Julius, E. e. Maskinm. i Flaaden, f 26 Nov. f. 23 Feb Valborg Bodil Emilie, Solodanserinde, g. m. Guldbrandsen. Kaalund, Agnete Marie see Irminger. Kaarsberg, Anna Elise f. Platen-Hallermund, g. m. Møreh. Kabell, Elisa Petrea, g. m. Mathiesen. Kalckar, Levin Nathan, Faktor v. Berl. Tid. f 3 April. Kampmann, Conr. Chr. Andr. Handelsfuldm. f 9 Dec. f. 4 Juni Elisab. f. Willemoes, E. e. Herredsfog. t 21 Sep. f. 22 Oct Karstensen, Povline Marie f. Lassen, f 12 Marts, M: Præst (E ). Kaulfmann, Ludv. Chr. Ulr. Topp, Kjøbmand, g. Frue K. I8 Dec. m. Fanny Mathilde Cathr. Nielsen, D. af Blikkenslager. Keiding, Bastian, Skræder. f 15 Nov. f. 20 Mai Keller, Emil Charl. Thorv. Cand. jur. Forstander, f 5 Oct. f. 12 Aug Kelter-Wesenberg, Olivia Margr. g. m. Degner. Kempel, Sode Aug. g. m. Heide. Kerrn, Fred. Emil, Murmester, Capt. t 14 Sep. Keeselhahn, Emilie f. Schrack, 119 Jan. M: Krigsass. Klellerup, Anna Kirst. Amalie Salicath, f 16 Marts, M: Overlærer. Harald, Boghandler i Kbhv. g. Sorø 4 Nov. m. Anne Margr. Bang, D. af Brygger. Niels Vinde, Godseier, g. Matth. K. 17 Dec. Ane Marie Johanne Sørensen, D. af Indsidder. Kiene, Therese Agnese Henr. f. Kiene, E. e. Skovrider, 6 Feb. Lübeck, f. 3 Jan Kierbo, Truels Fred. Kjøbmand, f 4 Juli, Helsingør, 82 Aar. KieruifT, Sørine Jul. Ovene Henr. see v. Thun. Kiersing, Vilh. joh. Sophia g. m. Hahn. Kiilerich, Jens Søren Viet. Skrædder, f 19 Aug. Nie. Faber, Gartner, f 15 Aug. Kiilegaard, Jens Christ. Cand. theol. Klasselottericoll. 16 April, Skive. KInch, Georg, Capellan, Læsø, g. 6 Jan. S. Bjært m. Christiane Petrine Fred. Schousboe, D. af Proprietær. Nie. Peter, Cand. pharra. Kjøbm. i Bogense, g. Saxkjøb. 12 Juni m. Elisab. Joh. Christiane Krag, D. af Kjøbmand. Kirketerp, Nanna, g. m. Wolf. Kiesmeyer, Carl Olaf Heinr. fh. Distriktslæge, t 24 Jan. Aarhus. Kiær, Inger Marie Christine f. Krarup, Enke, f 31 Aug. f. 15 Dec Volmer Chr. Overretssagf. g. Ordrup 19 Juli m. Karen Henr. Aug. Petersen, D. af Kjøbmand. Kjelgaard, Chr. Jensen Brix, Læge

20 Løgstør, g. Frelsers K. 29 Sep. m Cathr. Vilh. Oline Thaning, D. af Gaardeier. Kjeldsen, Michael, fh. Eier af Ørndrup, t 25 Juni, Randers. Kjerulf, Petrea see Neergaard. Kjerrumgaard, Emil, chir. Instrumentmager, t 19 Aug. Henr. Bankfuldm Jan. Kjær, Carl, Grosserer, + 20 Marts, Ordrup. Thomas, Procurat. f 9 Jan. Randers. Kjærbye, Joh. Henr. Ludv. fh. Urtekræm. Classelott. Collect, f 19 Jan. Kjærtinge, Christiane g. m. Wehrmann. KjæruIfT, Henr. Andrea f. Falck, f 23 Feb. M: Grosserer. Kjørboe, Helene g. m. Mohr. Kjølner, Joh. Christiane g. m. Hartvigsen. Kjønig, John Christoph. Skibsingeniør, g. Holmens K. 6 Feb. m. Kjersten Gudrun Rønning, D. af Lensmand. Kjørboe, Helene g. m. Mohr. Klein, Alb. Gust. Adolph, Jægermester, + 6 Dec., f. 23 April Edgar Joh. Andr. Prlieut. i Artill. g. Garnis. K. 7 April m. Kirstine Kræmer, D. af Dampskibsfører. -- Georg Vilh. Instrumentmager, f 14 Juni, f. 25 Sep. l835«ida f. Urban, f 16 Feb. Lyngby. Ida Hanne Eleon. f. Bang, E. e. Boghandler, t 1 Marts. Marg. Elna g. m. Møller. Peter, Provst (E ), f 19 Juni, Gudme. Klemp, Aug. Christ. Blomsterhandler, f 3 Sep. Klentz, Gottfr. Christ. Vilh. g. Matth. K. 21 Sep. m. Ane Kirst. Jørgensen, D. af Malerm. Klepsch, Clara Joh. Math. Willemoes, g. m. Holsøe. Klitgaard, Dorth. Marie, g. m. Bonfils, Klæbel, Fanny Hulda Joh. Vilh. g. m. Hammershøy. KnOOp, Joh. Joach. Skræder, f 12 April. Knorr, Annette Medea f. Krumhar, E. e. Ritmester, + 6 Nov. 17 Knudsen, Chr. Iversen, Particulier, f 1 Feb. Fred. Cand. phil. Lærer, g. Lyngby i Jan. m. Helene Vilh. Adelheid Aug. Møller, D. af Barber. Fred. Jesp. Grosserer, f 4 Feb. Hans Chr. Cand. jur. g. Jac. K. 23 Sep. m. Charl. Eline Soph. Høeg Warming, D. af Adjunkt. Marta Soph. Gerdromine f. Arntzen, E. e. Proprietær, f 7 Febr. Sygehjemmet, f. 8 Mai Knutzen, Joh. Magn. Toldkontr. f 25 Marts, f. 13 Aug Koch, Edv. Ferd. Skræderm. f 27 Oct. Jens Sigv. Cand. jur. Assist, i Kbhvns Magistrat, g. Nakskov 14 Aug. m. Cand. phil. Julia Erasmine Kristiana Schjøtt, D. af Præst. Koefoed, Andr. Mich. Fuldm. i Stat. Bureau, g. Rønne 4 April m. Inger Margr. Thorsen, D. af Kjøbmand. Carl Viggo, Isenkræmmer, f 3 Juli. Kofod, Peder Kristian, Assist, i Finansmin. g. Frdberg 31 Marts m. Elise Christine Birkholm, D. af Skriver. Kongsted, Aug. Jul. Helmud, Cand. pharm, g. Frdberg 2 Jan. m. Ellen Margr. Ballin, D. af Grosserer. Koppel, Joh. Mariane, g. m. Ravn. Korck, Olivia Marie Fred. f 6 Nov. 74 Aar. Kornerup, Hans Peter, + 14 Feb. Roeskilde. Thorv. Otto, Cand. polit. Assist, i Generaldir. f. Postvæsenet, g. Slotsk. 18 Aug. m. Joh. Fred. Lund, D. af Prlieut. Korsholm, Richard Kolbye, Grosserer, t 14 Oct. Krag, Chr. Ernst, Præst (E ) f 5 Nov. Dreslette. Elisab. Joh. Christiane, g. m. Kinch. Henr. Margr. Reinh. Elisab. f. v. Krogh, E. e. Etatsr. f 12 Oct. Kragelund, Anna Margr. f. Borchsenius, f 19 Nov. M: Cand. jur. Kragh, Bemh. Jac. Ernst, Gaardbestyrer, g. Holmens K. 1 Nov. m. Fred. Dor. Thorup.

21 i8 Joh. Eicon. f. Lund, f 28 Mai, Farsø, M: Præst (E.QIQ.IS). Otto, Kjøbm. f 24 Oct. Nakskov. Kraiberg, Anne f. Bang, E. e. Overlærer, t 29 Aug. Christiania. Kralund, Otto Fred., Læge i Kolind, g. Kolding 20 Juni m. Thyra Elisab. Henr. Caprani, D. af Fotograf. Kramer, Soph. Charl. Emilie f. Nørgaard, j* 30 Jan. Storehedinge. Kramp, Holg. Vilh. Prlieut. i Fodf. g. Garn. K. 18 Dec. m. Harriet Frørup, D. af Skriver. Kranker, Otto Carl Chr. Cand. jur. g. Garn. K. 13 Mai m. Anna Mariane Thomsen, D. af Maskinm. Krarup, Inger Marie Christine see Kiær. Jak. Henr., Cand. mag., Lærer v. Roeskilde Cathedralskole, g. Holmens K. 15 Juli m. Marie Magd. Schepelern, D. af Provst. Thure Fred. Cand. jur. g. Helligaands K. Juli m. Signe Sofie Borchorst, D. af Musikhandler. Krause, Har. EmU Bald. Hartv. Malermester, f 15 Feb. Joh. Gotfr. Brolægningsentrep. f 12 April. Krenchel, Betty Constance, Priorinde i Petersens Jomfrukloster, f 13 Marts. Jens Hornemann, Cand. pharm. Assist, g. Systofte 31 Oct. m. Emilie Bech, D. af Kjøbmand. Kreü, Herrn. Ludv. fh. Tæller, f 12 Juni. Peter Johs. Palaisforv. Translatør, g. Garn. K. 28 Juli m. Ingeborg Marie Fiedler, D. af Capt. fh. Hoteleie^. Krieger, Charl. Soph. Enke, f 22 Oct. Soph. Magd. see Lytzen. Krlel, Antonie Dora Frieda Bernhard, f. Witte, f 22 Oct. M: Sognepræst. V. Krogh, Henr. Margr. Reinh. Elisab. see Krag. Krohn, Helge, Læge i Gilleleje, g. Odense St. Hans K. 28 Nov. m. Olga Marg. la Cour, D. af Oberst. Kromann, Peter, Læge, g. Garn. K. 9 Oct. m. Fritze Cec. Kirst. Ulrich, D. af Præst. Kroyer, Christiane Emilie Louise f. Lasson, E. e. Kjøbm. i Maribo, f 16 Sep. f. 24 Juni KruUSe, Hans Iver Soph. Vilh., fh. Forpagter, t 10 Marts, Nyrupgaard, f. 31 Aug Joh. Etatsraad, f 12 Mai, Nordskov, f. 20 Sep Kraemer, Kirstine, g. m. Klein. Krüger, Chr. Jul. Professor, g. Frdberg 23 Juli m. Ada Elisab. Hvid, D. af Tømmermester. Krøldrup, Dagm. Ingeb. Christine, g. m. Steensen. Kucker, Olga Eugenia Christiane Dorth. g. m. Sundorph. Kähler, Aug. f. Rahtgen, f 7 Jan. Sverrig. Sigrid, g. m. Ring. Köhler, Vilh. Sibbem, Murmester, g. St. Johs. K. 6 Marts m. Fanny Christine Arnesen, D. af Grosserer. Kölle, Claus Christ. Tegner, g. St. Johs. K. 30 April m. Emilie Heinsen fra Tønder.' Ladefoged, Peder Andersen, Grosserer, + 19 Juli. Lademann, Fritz Eman. Grosserer, g. Holmens K. 5 Dec. m. Ellen Buch Andersen, D. af Ekviperingsh. Lakjer, Carl Aug. fh. Proprietær, + 22 Nov. f. 25 Sep LambertSSn, Lambert Thomsen, Lieut, i Forstærkn. g. Garn. K. 18 Nov. m. Elvine Franciska Nath. Schytte, D. af Snedker. Lamm, Aron Fred. Vexellerer, g. Frdberg K. 15 Mai m. Ane Marie Pedersen, D. af Mælkeforp. Landkilde, ^Christian, fh. Landmand, f 3 Oct. f. 16 Oct Langballe, Peder Chr. Harpenist, f 29 Dec. f i5 Jan Lange, Carl Ludv. Kjøbmand, g. Kjerteminde 4 Juni m. Emilie Henr. Stockholm, D. af Landinsp. Christen Jensenius, Læge, g. Frdberg 7 Mai m. Maren Nielsine Marie Bang, D. af Skovrider. Emma Cathr. f. Franck, E. e. Capt. f 21 Oct. f. 9 Marts Ida, t 29 April, f. 30 Marts 1820.

22 Josephine, f 2 Oct. Slagelse Kloster. Jul. Henr. Prof. Dr. phil. + 2o Aug. Margr. Mathea f. Qvist, E. e. Jernstøber, t 17 Nov. Svendborg. Niels Emil, Justitsr. fh. Fuldmægtig, Exam. jur. f 18 Juli, f. 9 Mai tangeland, Elisab. Marie, Husbestyrerinde paa Sygehjemmet, f 21 Juni, f. 10 Sep tanggaard, Dorth. Marie Christine f. Bahnson, g. m. Winther. tangkilde, Chr. Fred, t 21 Marts paa Reise fra Santos. Fred. E. e. Etatsr. f 4 Nov. Bramstrup. Johs. Peter, Pakhusmester, f 18 Aug. tangreuter, Cay Fred. Vilh. Grosserer, f 4 April. tanng, Rich. Kjøbmand, g. Frdberg 25 Mai m. Emma Theod. Marie Lund, D. af Guldsmed. Valborg Kirst. f. Meldgaard, f 14 Juni, Løvskal, M: Lærer. tarsen, Hans Fred. Laur. Justitsr. Postcontr. f 18 Juni, f. 12 Mai Jens Viggo Thorv. Lieut, i Ingeniørcorpset, + 1 April, f. 30 Juni Lars, fh. Lieut, paa Kysten Guinea, f 23 April, f. 23 Dec. 1826, Enken Joh. Gotfredine f. Sørens, f 6 Oct. f. 29 Jan Magd. Joh. Marie f. Swane, f 3 Jan. f. 24 Sep. 1866, M: Læge. Niels, Prlieut. i Fodf. g. Odense St. Knuds K. 25 Sep. m. Julie Joh. Wedel, D. af Kjøbmand. Niels Laur. Glarmester, g. Hjørring 1 Feb. m. Ane Rosenstand, D. af Kjøbm. Olaf Johs. Kjøbmand i Holstebro, g. Viborg Domk. 14 Oct. m. Marie Sofie Holst, D. af kgl. Veier og Maaler. Peter Joh. Vilh. Nie. Kunstmaler, g. Frue K. 15 Aug. m. Celine Marie Josephe Deltour fra Brüssel. Peter Saxo Fred. Præst, Slotsbjergby, f 16 Mai, f. 22 Feb tarssen, Joh. Peter, Fyrskibsfører, f 15 Mai, Skagen, f. 17 Juni Wiebke f. Tödten, f 7 Juni, Altona, f. 23 Aug. 1821, M: Captain. 19 Lassen, Ellen, g. m. Mourier. Mariane f. Meier, E. e. Adjunkt, f 31 Marts, f. 25 Jan Povline Marie see Karstensen. Christiane Emilie Louise see Kroyer. de Lasson, Axeline Elvine Hansine Annine g. m. Olsen. Lailtrup, Pauline Charl. f. Schiøtth, E. e. Etatsr. f 31 Juli, f. 11 Dec Lefevre, Anna Caroline. Christine g. m. Nielsen. Lehmann, Freder. f. Henrichsen, f 20 Jan. Johs. Eduard, Cand. theol. g. Frdberg 3 Jan. m. Karen Marie Wiehe, D. af kgl. Skuespiller. Jul. Cand. polyt. Ingeniør, g. Frelsers K. 10 Juli m. Marie Louise Schierbeck, D. af Grosserer. Lehrmann, Jørg. Hansen, Lærer, f 28 April, Stilling, f. 5 Nov Lembcke, Holger, Præst, (E.p.633), f 14 Feb. Leonhart, Margr. Marie f. Grenaa f 31 Dec. M: Malerm. Lerche, Gerda, g. m. Faber. Lestrup, Signe Fred. f. Thorkildsen, E. e. Conditor, f 26 Oct. Leth, Fred. Christine f. Schou, E. e. Læge, f 13 Jan. Holstebro. Fred. Chr. Fuldmægtig, Cand. polyt. g. Frue K. 4 Dec. m. Sigrid Rudolfa Friis, D. af Vognfabrik. Laur. Nielsen, Hoteleier, f 3 Oct. Aarhus. Levy, Georgine f. Bloch, f l8jan. E. e. Grosserer. Meyer Abraham, Grosserer, fl3juli, Skovshoved, 79 Aar. Liebst, Theod. Torvemester, f I4 Oct. Liep, Joh. Peter, Skytte, f 29 Nov. Klampenborg. Lier, Ella Henr. g. m. Schräder. Lillie, Laura Emilie Kirst. g. m. Storm. Lillieqvist, Jul. Theod. Garver, + 5 Marts, Helsingør, f. 17 Sep Limklide, Margr. Harriet Cec. g. m. Andersen. Lind, Martinius Gregersen, Kjøbmand g. Capernaums K. 6 Mai m. Alfa Lauritzen, D. af Landinsp. 2*

23 20 Theod. Boghandler, f 9 Juni, Skovshoved, f. 12 Juni Lindbach, Arthur Vald. Kjøbmand i Slagelse, g. Matth. K. 25 Dec. m. Anna Louise Huth, D. af Væver. Lindberg, Oscar, Handelsreisende, j* 21 Nov. Linde, Ludovica Theod. f 23 Aug. M: Grosserer. Lindemann, Carl Theod. Bankdirectør, f 4 Jan. Slagelse. Joh. Aug. Papirhandler, g. Frdberg 8 Mai m. Martine Regine Schou, D. af Boghandler. Linder, Erik Vilh. Hattemager, f 6 Oct. f. 4 Dec Lindewald, Cecilie Birg. f. Nielsen, f 24 Marts, M: Grosserer. Lindgreen, Frantz Carl Heinr. Guldsmed, j- 29 Mai. Lindhberg, Gust. Georg, fh. Consul i Danzig, f lo April, Fredensborg, 82 Aar. Lindholm, Carol, i* 31 Jan. Roeskilde, 88 Aar. Lindstrom, Mathilde f. Kragelund, Enke, f 1 Nov. Linnemann, Ernst, fh. Consul, 118 April. Steph. Conferentsraad, Bankdirectør, f 30 Jan. f. 7 Nov Lissner, Jac. Møller, Handelsfuldm. Intendant i Forst. f 9 Aug. Taarbæk, f. 1 Oct Lithin, Henrik, Chordegn, f 29 Dec. Skjelskør, f. 26 Marts Lockdam, Edel Math. Bened. Pentz, f. Rosenørn, E. e. Vagtmester, f 27 Nov. Aarh. f. 20 Juni l8l3- Lomborg, Mads Johs. Anders Madsen, Lærer, g. Matth. K. 30 April m. Andrea Amalie Thyregod, D. af Forf. Lorck, Christian Andersen, Cand. phil. Bankassist. g. 12 Mai St. Johs. K. m. Anna Soph. Starck, D. af Kæmner. Lorentzen, Anders Chr. Soph. Lærer i Lumby, g. Odense St. Knuds K. 1 Aug. m. Olga Christine Joh. Wiibroe, D. af Lærer. Antoinette Jensine Vilh. f. Welding, E. e. Bager, f 6 Aug. Ludv. Constantin, Oberstlieut. f 9 Feb, Meran, f. 13 Marts Vald. Afdelingschef v. Telegrafvæs. t 15 Feb. f. 2 Dec Loria, Fritz, Possementmager, f 7 Juli. Loua, Chr. Hieronymus, Skræderm. f 23 Juni, f. 15 Feb Lublin, Anna Hanna see Svendsen. Ludvigsen, Theod. Emil, Committeret i Søassur. j- 18 Dec. f. 7 Nov Lund, Andrea Telline f. Teilmann, E. e. Lærer, j* 17 Juli, f. 23 Oct Bredo Stang, Læge i V. Toten, Norge g. Holmens K. 2 Dec. m. Elna Møller, D. af Grosserer. Cec. Marie Cath. *}* 23 Sep. f. 17 Juni Hans Carl Aug. Cand. mag. g. Gjen-. tofte 14 Oct. m. Emma Gertr. Magd Schnitter, D. af Oberst. Hans Laur. Provst (E. II46.16), f 7 Jan. Voldum. Lundby, Mariane g. m. Funch. Lundbæk, William, Cand. mag. g. Frdberg 11 April m. Betty Hanne Carol. Wildner, D. af Malerm. Lundogaard, Fred. Edv. Capellan p. 1. i Jordløse, g. Hellig Kors K. 6 Feb. m. Thyra Anna Marie Oxelberg, D. af Snedkerm. Luplau, Andriette Marie, f 28 Aug. Carl Aug., Skræder, f 23 Mai. Lykke, Helene, f 10 Aug. Arresødal, f. 10 Dec LÜtken, Alfr. Professor v. polyt. Læreanstalt, g. Holmens K. 14 Juli m. Anna Dorth. Müller, D. af Handelsfuldm. Johs. Sylvester, Amtsforv. f 5 April, Veile, f. 27 Jan Lytzen, Carl Emil Olfert, Pakhusforv. V. Grønl. Handel, f 4 April, f. 6 Aug Soph. Magd. f. Krieger, E. e. Kammerherre, Oberstlieut. f 27 Sep. Hørsholm. Løbner, Emilie Christine Schandorff, Skolebestyrerinde, f 19 Mai, Fredensborg, f. 3 Sep Leding, Helga Soph. g. m. Nielsen. Løwe, Ane Cec. Marie, f 6 Juni.

24 21 Løvenskiold, Adam Eggert Christ. Fred. til Christianslund, g. Garn. K. 29 Oct. m. Ida Alvilda Betsy Mourier-Petersen, D. af Kammerherre. JMaage, Mor. Christiane Louise, g. m. Dahl. Machnow, Herrn. Ludv. Oscar, Ingeniør, g. Frdberg 17 Mai m. Joh. Nielsen, D. af Møller. Mackeprang, Hedv. Ant. Laurenze f. Esshington, f 24 Jan. M: fh. Forpagter. Madsen, Anna Emilie f. Helmecke, f 31 Juli, M: Grosserer. Jørg. Adolf Vald. Vinhandl, f 4 Sep. Peder Theodor, Borgmester i Veile, g. Matth. K. 14 Marts m. Margrethe Nyholm, D. af Propr. Madvig, Carol, f. Jürgensen, f 22 Feb. M: Retsformand, f. 22 Oct Malmqvist, Thora f. Schiøtt, + 14 Jan. Chicago. Malthe, Carl Will. Guldborg, Kobberstikker, f i Juni, Paris. Manlay, Paul. Vilh. see Andersen. Manniche, Jens Ahmer, Veiinspect. f 21 Juli, Roeskilde, f. 15 April 18IO. Marck, Fred. Marie f. Banse, E. e. Strandcontr. f 27 Nov., f. 13 April Marcussen-Schack, Ludv. Præst (E ), f 1 Juli, Thirstrup. Marquard, Elna, g. m. Muller, de Marsilly, Pierre Marie Julien de Commines, fransk Legationssecretær, j* 8 Oct. Martens, Lorenze Soph. Gathr. see Schiøtt. Martin, Fred. Vald. fh. Krudtmester, f 3 Jan. 62 Aar. Marx, Carl Frid. Vilh. Louis, Kommunelærer, f 24 Marts, f. 4 Dec Mathiasen, Jørg. Capelmus. f 22 Mai. Mathiesen, Elisa Petrea f. Kabell, f 8 Oct. f. 14 Mai 1839, M: Arkitekt. Hans Ivar Fred. Carl, Præst i Husby og S. Nissum, g. Sæby 7 Juli m. Karen Kirst. Løwe, D. af Gartner. Matthias Jørg. Past. emer. (E ), t 14 Dec. Matthiessen, Anna Maltheline Arctander [ f. Blicher, E. e. Præst paa Strynø, + 18 Juli. Mechlenburg, Charl. Marie Magd. f. Undall, E. e. Major, f 17 Sep. f. 5 April Mehrn, Karen f. Jensdatter, E. e. Smed, t 1 Juni, Fredericia, f. 9 Jan Meincke, Anna Christine Soph. Hermine f. Bay, f 16 Nov. Haarlev, M; Kasserer. Bodil Christine Emilie f. Jensen, f 14 Juli, M: Murmest. Mejborg, Reinh. Fred. Sev. Professor, g. Hjørring 27 Nov. m. Anna Petersen, D. af Boghandler. Meibye, Caroline Vilh. f. Reuter, E. e. Urtekr. f 21 Oct. f. 12 Jan Melchior, Adolph Jac. Grosserer, f 7 Juni. Jac. Margr. f. Müller, f 22 Juli, Nyborg, f. 18 April M: Chordegn, Kammerraad. V. d. Merwede, Pia, f 28 Marts, 22 Aar. Messtorff, Emma Elvira Henr. f. Stallknecht, E. e. Provst, f 8 April, Altona, f. 27 Nov Metzgen, Engel Cathr. Nie. see Thomsen. Meyer, Adolph Const. Cand. mag. f 18 Dec. Alfred Joseph, Redaktør, Stenograf, t 18 April, 57 Aar. Ernst Sally, Fuldmægtig, g. Citadels K. 27 Aug. m. Johanne Tryde, D. af Stadslæge. Henr. Carol, f. Hansen, E. e. Læge, t 11 Feb. Jac. Skibsmægler, f 11 Oct. Hamborg. Joh. Emilie f. Blom, E. e. Høiesteretsass. f 10 Feb. f. 30 Mai Miohaelsen, Marie Louise, Klosterfrøken, t 30 Oct. Vemmetofte, f. 7 Juli Nicoline Vilh. Lærerinde, Roeskilde, t 20 Jan. f. 20 Jan Siegfr. Boghandler, f 15 Juli. Milde, Louise Cec. f 1 Feb. Mogensen, Christen, Præst til Finderup, g. i Asmild 27 Nov. m. Frithia Henriette Bruun, D. af Cand. polyt. Mehr, Margr. Fred. Aug. see Trojel. Oluf Arnold, Læge i Hedensted, g.

25 22 Odense St. Knuds K. 8 Mai m. Helene Kjørboe, D. af Sagfører. Molten Carol. Amalie f. Due, f 12 Feb. M: Snedkerm. Moltke, Adam Georg Ernst Henr. Greve, Kammerherre, f 26 Marts, Nørager, f. 2 Jan Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Leon, Greve, Gesandt, f 28 Nov. Paris. Monies, Mariane f. Cohen, f 15 Juli. Monrad, Carl Aug. Postbud, f 19 Sep. f. 26 Juni Emma Athalie Amalie f. Petersen, f 1 Juni, M: Handelsagent. Erik Frisenberg, Kjøbm. Helsingør, g. Matth. K. 4 Juni m. Pouline Marie Rømer, D. af Urtekræmmer. Mortensen, Anna Marie Eleon, f. Eckert, t 24 Sep. f. 17 Sep. 1857, M: Kontorchef i Indenrigsmin. Niels Vilh. Jul. Kjøbmand i Holbæk, g. Holmens K. 7 Mai m. Helga Marie Dagm. Nitsche, D. af Kontorchef. Mossin, Ane see Dantser. Most, Emma Fred. Louise, g. m. Clausen. Moth-Lund, Oscar Peter Jac. Joh. Assurancedirektør, g. Jacobs K. 3 Juli m. Bentine Marie Kinch, D. af Præst. Victor, Cand. polit. j* 7 Aug. Nancy. Mourier, Charl. Adolf Denys, Læge. g. Matth. K. 7 Nov. m. Ellen Lassen, D. af Overretsassessor, Dr. jur. Fred. Ferd. Dr. med. f 18 Jan. Will. Courtonne, Cand. theol., fh. Eier af Høveltegaard, j- 15 April i Kbhvn. f. 16 Oct Mourier-Petersen, Ida Alvilda Betsy, g. m. Løvenskiold. Mouvieile, Rosine Elisab. g. m. Prejsz. Moyel, Carl Vilh. Louis Const. Vexellerer, g. Slotsk. 7 Feb. m. Olga Fmilie Hübert f. Olsen, D. af Skrædder. Muivad, Christine Fred. Cæc. g. m. Borgen. Munch, Andersmine Carol, f. Mortensen, f 7 Oct. Hinge, M: Lærer. Mundt, Ellen Marie f. Rempdte, f 24 April, M: Particulier. Muxoi, Henri Chr. Will, van Wylich, Lieut. Toldmedhjælper, g. IQ Mai Næstved m. Karoline Lov. Ingeborg Hansen, D. af Murmester. Mygind, Niels Gade, Overretssagfører,, g. Jesus K. 5 Juni m. Ingeb. Louise Arentsen, D. af Skibsfører. Svend, Læge, f 5 Aug. Troense. Theod. Postmester, f 24 Nov. Marstal, f. 4 Dec Myhiertz, Maria Cathinca see Bloch. Müiertz, Nie. Jensine f. Holmsted, E. e. Skibsfører, j* 12 Mai. de MyiiuS, Alex. f. Cochrane, E. e. Stamhusbesidder, f 17 Dec. f. 27 Marts Müiler, Axel Heinr. Boghandler, g.helligaands K. l QjSiipp. m. Elna Marquard,, D. af Statioijsforv. Carl Gustav.* Capt. Proprietær, Bøllemosegaard, g. Lyngby IQ Jan. m.. Charl. Marie Nielsine Crone, D. af Blegemand. Christian Malta, Pastor enier. (E.494» 22), t 26 Oct. Marie Petrine f. Petersen, Skuespillerinde g. m. Ring. Munter, Adelaide Elise Fred. Conventualinde, f 17 Mai, f. 28 Mai Meinichen, Jul. Marie Louise f. Gram,. E. e, Kjøbm. j* 1 Juli. Meller, Anna Marie f. Madsen, E. e. Etatsr. f 1 Dec. Ringkjøb. Andr. Thom. Grosserer i Odense, g. Ordrup 14 Oct. m. Mary Elna Klein,. D. af Arkitekt. Axel Montebello, Præst, Jegindø, g. 22 Juli i Dronninglund m. Anna Charl. Becker, D. af Præst. Edv. Christ, sv.-norsk Viceconsul i Vordingb. f 8 Juni, Helsingør, f. 29r Dec Hans Soph. Bugislaus Mart. Forstcand. t 5 Feb. f. 22 Marts Heinr. Ant. Chr. Emil, Overretssagfører, g. Jesus K. 15 Mai m. Soph.. Theodora Amalie Lynge, D. af Branddirektør. Heinr. Chr. fh. Corpslæge, f IQjan.. Viborg, f. 28 April l8l5«julie Nie. f. Begtrup, E. e. Dampmøller og kgl. Fuldmægtig, j* 11 Jan., f. 10 Oct

26 Mariane f. Hassing, f 21 Marts, M: fh. Amtstuefuldm. Rasm. Schmidt, Arkitekt, f 7 Marts, f. lo Feb March, Bendtine Christine, f. Wenzer, f 10 Jan. Randers, f. 15 Nov. 1813, M: Skomagerm. Jens Peter, Skomager, Byraadsmedl. f 8 Sep. Aalborg. Merck, Volmer Joseph Emman. Cand. mag.. Lærer, Fredericia, g. Steenløse 6 April m. Anna Elise Kaarsberg f. Platen-Hallermund, D. af Capt. Merkeberg, Soph. Ludv. Lærer, f 26 Jun. Braaby, f. 5 Aug Nagel, Aug. Vilh. Ludevica see Petersen. Nandrup, Elisab. Margr. Dor. g. m Bølck. Nannestad, Fred. Engelhardt, Postcontr. Cand. polit. f I4 Sep. Neergaard, Adolph, Creditforeningsdirecteur, f 1 Juli, Hundborg. Andersigne Petrine Carol. Margr. see Wappenhaus. Ane Soph. Joh. Henr. f 21 Oct. f. 13 Jan Betzy Isidore f. Østergaard, E. e. Etatsraad, f 23 Oct. Thurebyholm, f. 28 Nov Joh. Thomasine see Rosambo. Nielsine Christine g. m. Dodt. Otto Sigv. Handelsfuldm. j* 5 Jan. i Erosen i Schweitz, 27 Aar. Petrea f. Kjerulf, f 4 Jan. Roeskilde. Nellemann, Emilie Viola g. m. Aug. Kjeldg. Johannsen. Laur. Georg, Proprietær, Allingskovgaard, Lieut, g. Frue K. 22 Feb. m. Elna Ingeb. Nørgaard, D. af Cand. polyt. Lieut. Neuber, Amalia Fred. Albertina seo Wilstrup. Neve, Kirstine f. Bay, E. e. Skolebestyrer, t 31 Jan. Lars Fred. Fuldm. i Overretten, j* 7 Dec. Neye, Peter, Gartner, f 3 Feb. Ordrup. Nielsen, Chr. Viceconsul, f 23 Dec. Hartlepool. Georg, Tandlæge i Odense, g. Kolding 27 Feb. m. Helga Soph. Løding, D. af Boghandler. 23 Jørgen, Catechet ved St. Johs. s. S. g. St. Jac. K. 4 Dec. m. Marie Henr. Eline Petersen, D. af Grosserer. Niels, Bogbinder, g. Odense St. Knuds K. 9 Oct. m. Anna Caroline Christine Lefevre, D. af Snedkersv. Oluf Aug. Raadstuearchivar, Dr. phil. f 5 Jan. f. 24 April. Peter Bjerg, Capellan i Kongsted, g. Matth. K. 19 Mai m. Jenny Fred. Tuxen, D. af Præst (E ). Peter Conr. Præst i Estvad. g. Snøde 29 April, m. Martha Soph. Serena Rohde, D. af Toldass.' Vilh. Henr. Sagfører, g. Gjentofte 10 Sep. m. Ellen Gunh. Hørup. D. af Redaktør. Nissen, Catharina, 12 Mai, f. 21 Mai NitSChe, Helga Maria Dagm. g. m. Mortensen. Noll, Jochumine Caritte Hyltoft, f. Tiedemann, E. e. Forv. f 10 Dec. Nyegaard, Emil Andreas Cand. phil. i* 7 Jan. f. 5 Oct. 186» Nyeland, Ingeb. Holm g. m. Jensen. Marie g. m. Schwenn. Soph. Mathia Mariane g. m. Hansen. Nygaard, Axel, Grosserer, g. Jesus K. 6 Juni m. Olga Harriet Meyer, D. af Fabrikant. Nyholm, Anna Vilh. g. m. Jens Chr. Fred. Hansen. Anthon, Proprietær, f 20 Marts, Tammestrup, f. 30 Oct Charl. Amalie Louise see Reischel. Johs. Nie. Andr. Vilh. Papirhandler i Kbh. g. Hjørring 5 Mai m. Laura Oct. Jensen, D. af Fabrikbestyrer. Margrethe g. m. Madsen. Nørgaard, Andr. Berthelsen, Byfoged, f 9 April, Hasle, f. 25 Jan Elna Ingeb. g. m. Nellemann. Hertha Nie. g. m. Tillier. Nørregaard, Kaj, Cand. jur. Kasserer og Bogh. g. Frdberg 6 Nov. m. Anna Soph. Rosengreen, D. af Bogholder. Obel, Christence Adamine, f 21 Sep. f. 3 Juni Obdrup, Emma, Skolebestyrerinde, f 27 Nov. f. 13 Jan

27 24 Oohsner, Salomon, Præst (E ), + 3 Mai i St. Jacobs Kirke. Oldau, Laur. Jensen, Form. for Land* postbudenes Foren, f 21 Nov. Olrik, Anna Vilh. Eicon. f. Fenger, f 29 Jan. Elisab. Cathr. f. Bruun, j* 7 April, M: Professor, f. 27 Dec Jørg. Christ. Fenger, Præst ((E ), f 17 Dec. Stillinge. Olsen, Christ. Constantin, Billedhugger, + 6 Sep. f. 5 Marts Thorv. Carl Const. Maler, g. Odense St. Knuds K. 3 Oct. m. Axeline Elvine Hansine Annine de Lasson, D. af Dreier. Oppen-Schllden, Adolph Vilh. Rud. Kammerherre, Ritmester, f 21 Juli, Haseldorf, f. 9 Jan Oppermann, Rud., Læge i Sønderho, g. Randers 23 Sep. m. Jørgine Hansine Møller, D. af Kjøbmand. Ormslev, Bodil Kirst. g. m. Brabrand. Jens Gjeding, fil Jan. Hohenhonnef. Ortmann, Fred. vilh. Overretssagfører, g. Trinit. K. 4 Jan. m. Anna Petrine Elisab. Nodermann, D. af Fotograf. Ostenfeld, Joh. Antoinette f. Skovgaard, f 14 Dec. Valby, M: Proprietær. Knud Ivar, Postexped. g. Frdberg 8 Mai m. Karla Fred. Meyer, D. af Garverm. Ostermann, Carl Chr. fh. Overlærer, f 14 April, Aarhus, f. 3 Dec Otterstrøm, Carl Erasmi, Præst (E ), f 16 Mai, Thyrsted. Otto, Carl Joh., Læge, g. Jac. K. 12 Nov. m. Clara Fred. Amalie Bærentzen, D. af Commandør. Ottosen, Johs. Laur. Grosserer, f 17 Juni. Oxelberg, Thyra Anna Marie g. m. Lundsgaard. Oxenbøll, Martin Christ. Lykkegaard, Styrmand, g. Garnisons K. 9 Feb. m. Anna Joh. Marie Aagaard, D. af Capt. Pahl, Laura Elise Margr. f. Petersen, E. e. Lærer, j* 4 Dec. Paludan, Chr. Fred. Capt. i Vestindiske Hærstyrke, f 5 Nov. f. 18 Feb Joh. Louise see Brønnum. Papenhausen, Fried. Vilh. Grosserer, f 8 Oct. f. 1 Juni PareliUS, Charlotte f. Arnds, j* 1 Sep. M: Justitsr. Hans Ludv. Schjelderup, Stationsforst. i Flemløse, g. Aarh. Domk. 25 Feb. m. Katrine Gunhilde Bendixen, D. af Skræderm. Paulll, Emil, Prlieut. g. Frdberg 9 Juni m. Marie Gamél Gad, D. af Læge. Pedersen, Hans Christ. Præst, Sandø, g. Fruering 7 April m. Cand. phil. Clara Lund, D. af Præst. Peder Christian, Prlieut. g. Holmens K. 26 Marts m. Vilh. Joh. Amsinck, D. af Oberstlieut. V. PentZ, Fred. Vilh. see Bang. Permin, Cathinca Olivia g. m. Gjessing. Vie. Fred. Grosserer, g. Ordrup 14 Juli m. Emilie Fred. Frederiksen. Pers, Andrea f. Rohde, f 5 Nov. Peters, Vilh. fh. Prlieut. af Cavall. f 7 Juni, Slesvig, f. 16 Oct. 181O. Petersen, Aug. Vilh. Ludevica f. Nagel, Øconom V. Aim. Hosp. f 12 Marts. Camilla Hansine f. Hansen, f 4 Juni, M: Professor. Carl Nie. Henry, Dr. phil. Museumsdir. f 21 Sep. f. 20 Marts 1849«Eduard Vald. Postmester, f 2 Marts, Nykbg Mors, f. 13 Sep Fred. Bonsach, Krigsassessor, Bogholder, t 4 Sep. f. 25 Jan Frode Benjamin, Prlieut. i Flaaden, g. Holmens K. 7 Oct. m. Harriet Schytte. Helga Joh. f 8 Jan. Grevinge Præstegaard, f. 19 Oct Jul. Alex. Rodemester, f 10 Aug. f. 30 Dec Niels Chr. Landskabsmaler, f 10 Juli. Olaf Høg, Cand. phil. Assurance-> agent, g.st. Johs.K. IßMai m. Kirstine Cortine Højer, D. af Sømand. Ole, Kammerass. f 10 Marts. Peter Vilh. Catechet i Kjøge, g. Immanuels K. 27 Marts m. Anna Christine Boysen, D. af Møller. Vilh. Joseph, Architekt, f 13 Nov. Petri, Aage Imm., Læge, g. Frdberg 7

28 Feb. m. Karen Clausen Gad, D. af Landinspektør. Phillpsen, Emil Ludv., Grosserer, f 31 Juli, f. 20 Mai Fred. Eskild, Undernotar, f 14 Jan. Phister, Joach. Ludv., Professor, Skuespiller, t 15 Sep. f. 23 Mai Pingel, Hjalm. Ingolff, Jernbaneassist. f 30 Mai. Piper, Axel Eduard, Fuldmægtig, g. Trin. K. 3 Juni m. Andrea Karen Vilh. Treide, D. af Musiker. Platen-Hallermund, Anna Elise, g. m. Møreh. Plockroes, Johs. Fred., Bogholder, f 11 Dec. 75 Aar. Vald. Fred., Fuldm. f 9 Juli, 66 Aar. Ploug, Hother, Cand. jur., Fuldm. i Kirkeminist. g. Frue K. 17 Oct. m. Johanne Marie Aggersborg, D. af Assessor pharm. Polack, Mariane f. Nathan, f 31 Jan. Pontavice, Emilie f. Wallich, E. e. Oberstl. f 23 Feb. Pontoppidan, Carl Gust., Læge, g. Ourø 17 Juni m. Marie Mollerup Prip, D. af Sognepræst. ßroil Spend, Assistent, g. Hellig Kors K. 29 Feb. m. Joh. Soph. Henr. Kyhn, D. af Handskefabrik. a Porta, Peter Martin Rosius, Conditor, t 23 Dec. Posselt, Henr. Julian, Cand. mag. f 20 Juli. Preetzmann, Elisab. Birg. g. m. Theilade, Prieme, Antoinette Soph. Margr. f. Job, E. e. Bøssemager, f 28 Dec. Preisler, Arne Jensen, Ingeniør i Flensborg, g. Matth. 20 Oct. m. Ingeb. Petrea Jensen, D. af Kjøbmand. Prejsz, Axel, Proprietær, g. St. Johs. K. 10 Mai m. Rosine Eliza Mouvieile, D. af Grosserer. Preuss, Otto Henr., Amtsstuebestyrer i Faxe, g. Roesk. 22 Sep. m. Dagmar Biering, D. af Distriktslæge. Prior, Jac. Soph., Læge i Aarhus, g. Holmens K. 2 Oct. m. Else Jacobsen, D. af Commandør. Prip, Marie Mollerup, g. m. Pontoppidan. Otto, Kasserer, g. Holmens K. 30 Oct. 25 m. Hansine Henr. Hansen, D. af Murmester. Pultera, Anna Theresia, Enke, f 27 Oct. Pætges, Henr. Joh. Magd. see Hansen. Quade, Caroline Aug. g. m. Christensen. V. Qualen, Christine Vilh. f. Utzon, f 25 Aug. Qvade, Peter Outzen, Guldsmed, f 26 Marts, Maribo. Qvist, Andr. Peter Eduard, Strandcontr. t 9 Jan. Jerup, f. 20 April Margr. Mathea see Lange. Qvietgaard, Andr. Peter George, fh. Godseier, g. Frdberg 20Aprilm.Haraldine Alfrida Valborg Jansen, D. af Brolægger. Qvortrup, Elias Fred. Chr., Fuldm. i Finantsmin. g. Matth. K. 8 Nov. m. Gunder Hansine Caroline Hansen, D. af Gaardmand. Raahauge, Mart. Ferd., fh. Proprietær i Vindeby, f 9 Jili. Rager, Charl. Kirst. f. Thiisen, E. e. Læge, f 3 Nov. Rahr, Hansine, Enke, f 1 Oct. RainalS, Agnes Mary Eleonore, fßdec. Rambusch, Edv. Vilh. Aug., Past. em. (E.57.18), t 14 Dec. Svend Trøst, Præst paa Thunø, g. Nyborg 20 Mai m. Charlotte Louise Essemann, D. af Regnskabsfører. RamiØSS, Hansine Maria f. Ammitzbøll, f 27 Juni, Hjørring. Ramm, Joh. Daniel, Bundtmager, f 14Feb. Rantzau, Gerda, Comtesse, f 21 Sep. Rosenvold, f. 29 Sep Raphael, Fred. Vilh. Wulff, Plantageeier, f 10 Nov. St. Croix. Rapp, Anders Gustaf, Grosserer, Illinois, g. Jacobs K. 14 Oct. m. Thyra Vilh. Gunnarson, D. af Entreprenør. Rasmussen, Jens Johs. Cand. jur., Herredsfuldm. g. St. Jacobs K. 25 April m. Maren Christine Olsen, D. af Gaardeier. Michelle f. Thorup, E. e. Grosserer, t 14 Mai. Theod. Ludv. Marius, Præst i Sønderby (E ), f 8 Sep. Thora f. Lund, f 18 Jan. M: Organist.

29 26 Vilh. Falck, Statsmekanikus, Helsingfors, g. St. Pouls K. 30 Juli m. Hilda Louise Dahl, D. af Hofjuvelerer. RaSSOW, Carol. Vilh. see Falck. Rathgen, Aug. see Kähler. Rathsack, Carl Eduard Voss, Handelsagent, g. Holmens K. 29 Aug. m. Martha Vilh. Marie Andersen, D. af Skrædderm. Raun, Rob. Alexis Simonsen, Forvalter, g. Frdberg 12 Juni m. Fred. Lovise Joh. Falgren-Schäfer, D. af Proprietær. Ravn, Carl Adolf Fred., Prlieut. i Fodf. g. Aarh. Domkirke 6 April m. Joh. Mariane Koppel, D. af Kjøbmand. Fred. Jørg. Joach., Lærer, f 25 Oct. Tønning, f. 6 Sep Ravnkilde, Christ. Claudi, Borgmester i Sæby, f 22 Juli, f. 18 Nov Reiffenstein, Marie Frederese Agathe, g. m. Arboe. Reineke, Heinr. Christ. Cornel., Cand. mag. g. Lyngby 4 Juli m. Aline Louisa Pipy, D. af Uhrfabrikant. Reingaard, Fred. Antoinette, f 14 Oct. f. 12 April Reinhard, Kay, Prlieut. i Flaaden, g. Taarbæk 4 Aug. m. Julie Vett, D. af Grosserer. Reinhardt, Christ. Emanuel Frits, Etatsraad, f 10 April, Sygehjemmet. Reischel, Charl. Amalie Louise f. Nyholm, Enke, f 15 Marts, f. RendtorfT, Theod. Jul. Carl Georg, Præst, Veno, g. 20 April Viborg Søndre S. m. Julie Albine Mathilde Philipsen, D. af Mekaniker. Rennebarth, Olga g. m. Ewertz. Rephcltz, Mathilde see Wernich. Repsdorph, Halfdan, Cand. jur. g. Holmens K. 24 Nov. m. Anna Gjerulff, D. af Grosserer. ReSCh, Anna Regine, f 10 Sep. Viborg, f. 28 Feb Restorff, Theod Kunstmaler, f 22 April. ReuSCh, Christiane f. Galle, f 24 Juli. Reymann, Maria Francisca Aug. f 26 Nov. St. Hans Hosp. Reuter, Caroline Vilh. see Melbye. Riegels, Chr. Winther Obel, Kjøbmand, g. Viborg Domk. 25 Mai m. Anna Aug. Skive, D. af Byraadsmedl. Farver. Hans Fried., Redaktør, g. Matth. K, 28 April m. Sidse Sørensen f. Hansdatter, D. af Husmand. Riise, Christ., Læge, f 12 Juni, St. Hans Hosp. Riis-Lowson, Andr. Chr., Præst i Vestervig (E ), t 14 Sep. Rimestad, Aug. Caroline Louise see Bohr. Rindom, Elise Marie Fred. f 27 Oct. 62 Aar. Ring, Johs. Anders Inge Riise, Skuespiller, g. St. Jac. K. 24 Oct. m. Skuespillerinde Marie Petrine Müller f. Petersen. Kirst. Margr. f. Völkersen, E. e. Etatsr., Amtsforv. f 23 Mai, f. 6 Aug Laur. Andersen, Kunstmaler, g. Næstved 25 Juli m. Sigrid Kähler, D. af Fabrikant. Rischel, Joh. Ferd. Nie., Porcellænshandler, t 6 Nov. f. 27 Nov Risting, Arnold, fh. Urtekræmmer, f 16 Feb. Roat, Joh. Margr. f 16 Juli. Rodskjer, Henningia f. Mølmark, f 26 Oct. M: Skibsfører. Roed, Carol. Christiane g. m. Rubow. Roede, Niels Joh. Ludv., Assistent i Overretten, t 21 Feb. f. 10 Jan de Roepstorff, Hedev. Christiane f. Willemoes, f 21 Aug. f. 30 Nov Rohmann, Christ., Skibsbygger, f 15 Marts, Helsingør, f. 6 Sep Roikjer, Richard Marius Olaf, Bogholder, t 7 Jan. Rosambo, Joh. Thomasine f. Neergaard, E. e. Husfoged, f 21 Marts. V. Rosen, Aug. Jul. Alfr. Ernst, Grosserer, g. Garnis. K. 24 xa.pril m. Aug. Hannah Erlandsen, D. af Particulier. Louise Fred. f. Hargens, f 24 Sep. Rosengreen, Anna Soph. g. m. Nørregaard. Rosenqvist, Chr. Adolph, Manufacturh. f 10 Juli, 68 Aar. Rosenstand, Ane g. m. Larsen. Phil. Peter, Capt. *j* 15 Marts, Siam, f. 26 Marts 1868.

30 Rosenørn, Edel Math. Bened. Pentz, see Lockdam. Rosing, Mariane Cathr. Louise Vilh. see Schwartz. Rosted, Marie Emilie f. Balle, E. e. Materialforv. f 9 Feb. f. 9 Aug Rostock, Caroline f. Hein, Enke, f 12 Marts. Rottbøll, Ferd., Intend. Cand. jur. f 9 April, f. 4 Aug Rousthøi, Peter, Teglværkseier, f 17 Marts, f. 20 Mai Rozzi, Annette Stefane g. m. Hansen. Ruben, Bemh. Har., Etatsraad, Fabrikeier, t 25 Nov. RubOW, Vald. Will., Assist, i Overhofmarskalatet, g. Frelsers K. 5 Juni m. Agnes Gregersen, D. af Adjunkt. Victor, Læge, g. Slots K. 2 Oct. m. Carol. Christiane Roed, D. af Seilmager. Rud, Anders Jensen, Præst i Kauslunde, g. Veien 26 Mai m. Gudny Bojesen, D. af Læge. Ruder. Hans Chr. Christiansen, Lærer i N. Vedby, g. Stubbekjøb. 2 Mai m. Dor. Elisab. Petersen, D. af Skomager Rump, Frode, Architekt, g. Frederiks K. 29 April m. Inger Schmidt Ravnkilde, D. af Vognmand. RuSChke, Herrn. Theod. Vilh., Cand pharm, f 7 Marts, New York. Rybner-Petersen, Fred. Nie., Boghandler, f 16 Jan. Rybeahm, Emil Fred. Vennehuld, fh. Herredsfoged, Etatsraad, f 3 Jan. Ryder, Henr. Soph. Cathr. f. Husraann, f 22 Sep. M: Bagerm. Riitzebech, Holg. Theod., Cand. jur. Lærer, g. Matth. K. 4 Nov. m. Olivia Margr. Daniela Reimer, D. af Cancelliraad. Ræder, Caroline Amalie g. m. Kirchstein. Røgind, Peter Olaf, Assist, i Finansmin. g. Frdberg 20 Marts ni. Thyra Malvine Schythe, Adoptivd. af Grosserer. Rømer, Poul. Marie g. m. Monrad. Rønne, Cathr. Marie f. Ludvigsen, E. e. Skibsfører, f 16 Nov. Nanna Emilie f. Hensen, E. e. Havnemester, f 13 Nov. f. 27 Feb Rønnenkamp, Conr. Theod., Mechanikus, f 12 Sep. Henriette see Holst. Rønning, Anna Petrea Christine f. Jensen, t 11 Jan. f. 16 Nov. l835, M: Fabrikant. Gudrun g. m. Kjønig. Rørbech, Niels Carl, Lærer, f 24 Feb. Staureby, f. 31 Jan Rørbye, Hedevig Soph. f. Henne, E. e. Procurator, f 22 Nov. Sorø, f. 15 Jan Rørup, Fritz Jul., Kjøbmand, f 20 Mai. Røesell, Joh. Benj. Joseph, Maskinfabrik. + 3 Sep. Salicatb, Anna Kirst. Amalie see Kiellerup. Salomonsen, Emma f. Henriques, E. e. Dr. med. f 23 Jan. f. 17 Aug Frederikke, E. e. Generalconsul, Hofurtekræmmer. f 29 Oct. Sanne, Viggo Agathon Hagb., Cantor, Sanginsp. f 22 Juli, f. loaug Sarauw, Marie Elis. see Hagedorn. Saxild, Jac., Protokolfører, g. St. Johs. K. 13 Marts m. Joh. Math. From, D. af Skibscapt. Schacht, Emma Bertha Kirst. f. Johnsen E. e. Bankbogh. f 16 Marts. Schack, Anna Cath. f. Christensen, E. e. Overretsprok. f 17 Aug. f. 15 Dec Schackinger, Harry, Kjøbmand, g. Slots K. 6 Mai m. Anna Helene Køhier, D. af Gymnasiallehrer. Schaldemose, Hansine Henr. f. lliomsen, f 16 Feb. Assens, M: Branddirect. Schandorff, Marie Fred. f 29 Marts. Scharff, Joh. Johansen, Grosserer, f 20 Juni, f. 1 Oct Scharling, Peter, Maskinmester, g. Matth. K. 31 Oct. m. Francisca Fred. Christine Grøndahl Møller, D. af Slagter. Schau, Fred. Georgine see Ingwersen. Schehel, Joh. Marie Rose see Grandjean. Scheel, Hanne Jac. see Thiele. Thalia see Wedell-Wedellsborg. Scheiby, Frantz Andersen, Fabrikant i Kbhvn. g. Lyngby 23 Juni m. Helene Hvass, D. af Proprietær. Schelding, Carl Fred., fh. Artist, g. Frue

31 28 K. 17 Mai m. Enke Ane Kirst. Jørgensen f. Christensen. Schepelern, Marie Magd. g. m. Krarup. Scherfig, Pouline Jul. Marie, E. e. Mægler, f 20 Jan. Schierbeck, Anna Christine g.m.pritsche. Marie Louise g. m. Lehmann. Schioldan, Edele f. Larsen, E. e. Skomager, f 28 Oct. Schiwe, Ellen, f 28 Marts. Schiøler, Thyra g. m. Heilmann. Schiøtt, Lorenre Soph. Cathr. f. Martens, f 25 April, M: Oberst. Schiøtth, Paul. Charl. see Lautrup. Schjørring, Jac. Scharschou, Cand. jur.. By- og Herredsfuldm., g. Kolding 20 Mai Emilie Margr. Kaaber, D. af Sagfører. Schjøtt, Julia Erasm. Kristiana, Cand. phil. g. m. Koch. Schlag, Carl Gotti. Theod., Orgelbygger, Schweidnitz, g. Frdberg 12 Dec. m. Alice Froberg, D. af Lærer og Maskinfabr. Schlegel, Joh. Fred., Geheimeconfr. f 8 Juni, f. 22 Jan Schleppegrell, Joh. jac. Margr. f. Baronesse Juel, E. e. General, f 17 Juni, Aalborg, f. 24 April Schiätzer, Marie Cathr. Adolphine f. Høgh, f 8 Aug. f. 8 Dec. 1849, M: Fuldm. Schmidt, Albrecht Elvinus, Skuespiller, g. Kolding 22 Nov. m. Thora Antoinette Ida Fred. Halberg, D. af Skuespiller. Ivar, Herreekviperingshandler, g. Garnisons K. 4 Sep. m. Laura de Nully Brown, D. af Grosserer. Karl Krist. Aage, Bankassist., g. Kolding 17 Nov. m. Agnes Theod. Bastrup, D. af Kjøbmand. Maren Soph. f. Sørensen, E. e. Revisor, f 25 Marts, f. 9 Nov Tycho, Skuespiller, f 3 Jan. Schmock, Jac. Thorv., Tømmermester, t 19 Juli, f. 11 April Schneider, Andreas, Kunstmaler, g. Frdberg 11 Sep. m. Maria Magd. Thiele, D. af Bogtrykker. Ferd. Vilh., Grosserer, f 25 April, f. 26 Mai Schnitter, Emma Gertr. Magd. g. m. Lund. Schnittger, Fred. Ludv. Vilh., Landmand, f 27 Dec. Nørholm, f. 10 April Scholl, Anna Regine see Tychsen. Schon, Chr. Emil, Urtekr. f 20 Marts. Fred. Christine see Leth. Julius, Grosserer, f 8 Juli. Martine Reg. g. m. Lindemann. Schoug, Alfr. Theod. Emil, f 13 Feb. Schousboe, Christiane Petrine Fred. g. m. Kinch. Schoustrup, Ellen Aug. see Hassing. SchOW, Aug. Ludv. Fried., Kirchspielfoged, f 29 Oct. Krempe, f. 20 Oct Christ. Louis Vilh., Assist, i Bikuben, g, Matth. K. 10 Nov. m. Magda Papenhausen Willerup, D. af Klasselotterikoll. Schrader, Edel Antonette Marie, f. Onserud, E. e. Præst (E ). f 5 Oct. Herrn. Vilh., Forp. af Grønnebjerggaard, g. Randers 25 Sep. m. Louise Jensen, D. af Forp. Phil. Aug., Assistent, g. Jacobs K. 8 Sep. m. Ella Henr. Lier, D. af Cand. polyt. Schreiber, Emil Aug. f 5 Aug. Busse rupgaard. Hansine Marie f. Larsen, E. e. Landmand, f 10 Feb. Schroll, Joh., Stud. med. f 23. Dec. Schtoohelkunow, Ivan Jakowlew, Cantor, g. Russiske Kirke 15 Mai m. Ida Andrea Nielsen, D. af Tømrer. Schulin, Ida Aug. Enke. Grevinde f. Corntesse Hoick, f 23 Aug. Fredensborg. Schultz, Anna Marie f. Teisen, f 13 Marts, M: Sagfører. Henrikke Balth. f. Hornsyld, E. e. Overkrigscomm. f 15 Dec. Schulz, Niels Fred. Finnemann, Stud. med. g. St. Johs. K. 17 Juli m. Christine Vilh. Petersen, D. af Værtshusholder. Schumacher, Carl Eduard, Kjøbmand i Hamborg, g. Petri K. 10 April m.

32 29 Andrea Aug. Thidemann, D. af Generalconsul. Schwalbe, Joh. Aug., Malermester, f 22 Marts, Fredensborg. Schwartz, Mariane Cathr. Louise Vilh. f. Rosing, f 29 April, Fredensborg, f. 6 Mai 1824, M: fh. Boghandler. Schwenn, Olav Vald. Nie., Sagfører, g. Aarh. Domk. 28 Mai m. Marie Nyeland, D. af Proprietær. Schythe, Thyra Malvine g. m. Røgind, Helga Ragnhild see Engel. Schütte, Aug. f. Petersen, f 14 Dec. Bygholm, M: Godseier. Schytte, Elvine Franciska Nath. g. m. Lambertsen. Harriet g. m. Petersen. Schütten, Johs., Sigtefabrikant, f 26 Aug. Scheier, Amalia Elisab. Norden f. Sølling, Præsteenke (E ), f 12 Nov. Allested. Schening, Marie Elisab. f 13 Aug., Gjer- I0V, f. 5 Feb Secher, Johanne Christiane, f 17 Nov. Aarh. f. 26 Sep Seedorff, Anna Soph. Cathr. Joh. Marie, g, m. Jessen. Sehested, Christiane Margr. see Jespersen. Selstrup, Jens Ludv. Johs., Dyrlæge, g. Frdberg 6 Mai m. Gudrun Baier, D. af Skibsfører. Seith, Fred. Vilh., Postcontr. f 14 Marts, f. 8 Nov Seltzberg, Vilh. Jensenius, Stolemager, t 15 Oct. Sell, Adolph, Læge, g. 5 Jan. St. Jac. K. m. Emma Aug. Pedersen, E. e. Læge Meyer, D. af Grosserer. Seydewitz, Joh. Christoph Henr., Cand. jur. g. Aarh. Domk. 19 Nov. m. Elna Marie Grønlund, Adoptivd. af Bankbogh. Sidelmann, Regise Soph. Christiane, f 14 Juli, Lemvig. Sidenius, Chr., Vinhandler, g. Helligaands K. 19 Sep. m. Anna Elisab. Bache, D. af Klokker. Siersted, Peter Rømer, fh. Lærer, f Aug. Rønne, f. 30 Jan. I819. Siesby, Wulff Eskild, Cand. phil.. Inspektør, g. Citadellet 9 Mai m. Signe Andrea Emma Tofte, D. af Forvalter. Sievers, Emma Adile g. m. Carl Christens. Sigvaidason, Olafur, Distriktslæge, f 16 Mai, Island. Sillo, Vilh. Andrine Alex. g. m. Gottschalk. Simmelkiær, Petrine see Skibsted. Simonsen, Gommine Christine f. Graae, E. e. Capelmus. f 7 Jan. Svendborg, f. 11 Mai Skaarup, Peder, Kjøbmand, f 2 April, Slagelse, f. 24 Mai Skafte, Peter Rud., Eier af Erstedgaard, Lieut, g. Vaabensted i7 Jan. m. Caroline Marie Henr. Elise Münster. Skibsted, Peder Lasson, Exam. jur. g. Frdberg K. 8 Mai m. Elisab. Fred. Julie Larsen, D. af Oversergeant. Petrine f. Simmelkiær, f 2 Oct. Skiby, Saxo Knud Iver Ymer Balder, Boghandler, f 17 Dec. Skierbek, Laura Joh. Julie, f 31 Oct. Aarhus. Skjoidager, Halfdan, Vald., Lærer i Tikjøb, g. Lyngby J6 Feb. m. Joh. Julie Ingeb. Bentzen, D. af Skræderm. Skough, Soph. Fred. Amalie f. Kjerruingaard, f 26 Oct. Silkeborg, 75 Aar. Skovby, Har. Mart. Peter, Bankdirecteur, f 10 Mai, Aarhus. Skrike, Jul., Overauditeur, f 20 Nov. f. 1 Juli Sliben, Anna Louise f. Falkenbcrg, f 1 Nov. M: Forvalter. Smidt, Franz Christoph., Etatsraad, Bankdirecteur, t 26 Jan. Smith, Joch. Casp. Fred., fh. Møller, Frdsund, f 30 Juni, Sygehjemmet, f. 18 Mai Johs., Ingenieur, g. St. Johs. K. 23 Juni m. Ingeb. Elisab. Ovidia Ellermann, D. af Cand. theol. Sode, Andr. Peter Kofoed, Sten- og Billedhugger, f 27 Feb. Sohlberg, Edmund Magn. Andersson, Bogholder i Malmø, g. Holmens K. 20 Mai m. Fernanda Elise Vilh. Lippert. Sommer, Christine f. Salomon, f 29 Sep. Næstved.

33 30 Leon David, Cand. phil. Lærer i Varde, f 14 Oct. f. 26 Mai Telsche Geesche Margarethe f. Strunck, E. e. Fabrikant, f 21 Feb. Ordrup, f. I4 Sep. I823. Sommerfeldt, Ottilia Andrea, f 18 Sep. f. 26 Sep Sparrevohn, Joh. Jacobine f. Koch,. e. Præst (E ), f 18 April, Esbjerg. Speich, Carl Theod., Malerm. f 22 Juni. Sperling, Johs. Peter Ant., Bagerm. f 28 Mai. Spleth, Conr. Carl Fred., Cand. jur. Birkefuldm. g. Frdberg 23 April m. Hansine Georgia Lange, D. af Kontorchef. Sporeén, Anna Hel. Hansine f. Grønbech, Præsteenke, f 16 Jnni. Stabeil, Soph. Birg. f. Olsen, f 18 April, M: Blomsterfabr. Stade, Louis Bechmann, Stud. mag. f 28 Sep. Stadfeldt, Snebjørn Ascar Nie., Professor, Dr. med. f 12 Dec. Stallknecht, Eli see Iversen. Emma Elvira Henr. see Messtorff. Marie Dor. f. Stenberg, f 8 Juli, M: Glarmester. Stamer, Wolf Ernst Christ., Forpagter af Raakildegaard, Lieut, af Artill. g. Randers 29 April m. Charl. Elise Gemzøe, D. af Rector. Stampe, Hans Bruun, Høker, f 26 Jan. Rasm. Cathr. Soph. f. Pallesen, Enke, f 13 Sep. f. 5 Aug Starck, Anna Soph. g. m. Lorck. Steenberg, Thorv., Fabrikant, Kjøbm. g. Randers 22 Mai m. Louise Caroline Amalie Hassing, D. af Bager. Steensen, Rasm. Møller Nielsen, Tandlæge, g. Garnisons K. 29 Sep. m. Dagmar Ingeb. Christine Krøldrup, D. af Grosserer. Steenstrup, Hans Chr., Instrumentmager, f 12 Juli, f. 17 Marts Steln, Hedev., Communelærerinde, f 21 Marts, 67 Aar. Steinmetz, Fred. Elibert, Uhrmager, f 13 Marts, f. 11 Dec Stenelg, Aage, Lærer, g. Nykbg. F. 27 Nov. m. Cathr. Nielsen, D. af Gaardeier. Stephens, Maria f. Bennet, E. e. Professor, f 17 Marts, f. 23 Juli Stephensen, Gesche Margr. f. Bremer, E. e. Toldass. f 2 Aug. f. 14 Oct Regnar, Cand. jur. g. Jeaus K. 30 Sep. m, Cathr. Emilie Elisab. Fencker, D. af Colonibestyrer. Stevenlus, Niels, Kridtfabrik, f 22 Aug Taarnby. Sthyr, Hedev. g. m. Holme. Stinck, Chr. Fred., fh. Manufakturhandler, f 26 Dec. f. 4 Sep. I816, hans Søster Ovine Fred. Dor. Stinck, fh. Overlærerinde, f 18 Sep. Stockfleth, Hannibaline Cathr. see Hoff. Stockholm, Reg. Sus. Vilh. see Bruun. Emilie, Henr. see Lange. Stoltenberg, Ragna Wold v. Plade, f 27 Sep. Nizza. Storch, Ose. Samuel Paolo, Prof. Læge, f 22 April, f. 14 Jan. l833«storm, Marius, Grosserer, g. St. Jacobs K. 22 Feb. m. Laura Emilie Kirstine Mathiesen f. Lillie (E. e. Lieut. Cand. phil. Conr. Emil M.). Strandberg, Olaf Jul., Grosserer, g. Holm. K. 17 Sep. m. Anna Gram, D. af Direktør. Strunk, Christiane Vilh. f. Eisen, E. e. Musæumsinsp. f 5 Dec., f. 23 April Stuckenberg, Fred. Henr. Cand. phil., Hospitalsforv. g. Matth. K. 11 Marts m. Hanne Soph. Viet. Bjørn. Stiirup, Karl Soph., Landmaaler i Transvaal, g. Odense St. Knuds K. 1 Sep. m. Anna Pedersen, D. af Skibskok. Laur. Fred., Skoleinsp. Cand. theol. f 26 Marts. f. 18 Oct Peter Adam Jul., Consul, f 17 Oct. f. 15 Oct Støiholm, Chr. Fred., Postexpedient, g. Hellig Kors K. 8 Jan. m. Carol. Soph. Pedersen, D. af Parcellist. Støttrup, Hans Mart., Creditforenings- Assist. t 5 Nov. Viborg, f. 31 Marts SuchOW, Eline Christine Marie f. Christensen, E. e. Hørkræmmer, f 19 Sep.

34 Sundorph, Hans Pay, Thehandler, g. Holmens K. 28 Marts m. Olga Eugenia Christiane Dorth. Kücker, D. af Restauratør. Svane, Adolph, Kjøbmand, f 21 Aug. Svanekjær, Thom. Jul., Etatsraad, fh. Contorchef i Finansminist. f 19 Dec. f. 17 April Svendsen, Anna Hanna f. Lublin,. e. Instrumentmager, Capt. f 2 Dec. Annette Petr. Soph. Louise f. Brorson, E. e. Kjøbm. i Veile, f 21 Feb. Carl Plum Anton, Koncertmester, g. Frederiks K. 6 Juni m. Inge Sofie Bang, D. af Vexelmægler. Swane, Magd. joh. Marie see Larsen. Syberg, Adelhejde Marie Hempel, f. Warberg, f 6 Feb. Gjelskov. Siinckenberg, Jens Peter Groth, Apotheker, t 2 Feb. Storehedinge. Selling, Amalie Elisab. Norden see Schøler. Carl Knud Christophersen, Handelsagent, g. St. Johs. K. 4 Aug. m. Margr. Henr. Helga Annette Gersdorff Cappelen, D. af Stationsforst. Søltoft, Elisab. Justine see Crone. Søndergaard, Albrecht, Kammerraad, t 29 Marts, Fredericia. Sønderup, Carl Theod. Brockdorff, Cand. pharm. Bogholder, f 22 Nov. Sygehjemmet, f. 6 Mai Sørenøen, Anders Kiærsgaard, Folkethingsmand, Gaardeier, f 19 Mai, Aalborg. Anna Helene Elisab. f. Nissen, f 10 Feb. M: Distriktsforst. Søren, Læge i Humble, g. Odense St. Knuds K. 10 Oct. m. Joh. Cathr. Annette Wiibroe, D. af Lærer. Søren Ant., Oberstlieut. i Fodf. fil Feb. f. 31 Jan Søren Mouritz, Particulier, f 21 Oct«Aalborg, f. 4 Juli 1821 og Hustruen Sørine Nicoline f. Myhlendorff, f 3 Jan. f. 13 Marts Tauber, Viggo, Bankassist. g. Frdberg 20 Mai m. Anna Chr. Larsen, D. af Porcellænsfabrikant. Tegner, Hans Chr. Harald, Professor, 31 Tegner, g. Sundby 24 Oct. m. Helga Byberg, D. af Kjøbmand. Teilgaard, Carl Ludv., Overhornblæser, f 29 Jan., hans Enke Caroline Vilh. f. Petersen, f 1 Juni. Teilmann, Andrea Telline see Lund. Andrea Telline, f 16 Marts, St. Hans Hosp. f. 26 Marts Cathr. Margr. Samsøe see Winther. Teller, Jul. Nie., Snedkerm. f 8 Nov. TeøCh, Joh. Fred., Skræderm. f 15 Dec. Teødorph, Adolph Vald., Godseier, Kammerjunker, g. Garnisons K. 19 Juni m. Agnes Brun, D. af Generalmajor. Tetens, Joh. Cathr. Marie Louise Georg, f 12 Juni. Thaae, Anne Cathr. f. Arentsen, f 3 Feb. f. 5 Juni Thaarup, Anne Dor. f. Bagger, f 17 Juli, Storehed. M: Cancelliraad. Otto Joach. Niels, Provisor, g. St. Pouls K. 3 Juni m. Harriet Agnes Soph. Christine Zimmermann, D. af Assistent. Thalbitzer, Henr. Gerh., Borgmester, f 8 Juni, Ringsted, f. 5 Jan. l829«thaning, Anne Marie Amalie f. Lorentzen, f 1 Feb. Aug. Cosmus, Læge, g. Frdberg 22 Mai m. Anna Christine Vilh. Casse, Adoptivd. af Ingeniør. Cathr. Vilh. Oline g. m. Kjelgaard. Elise Marie Juliane, f 14 Dec. f. 21 Feb Thayøen, Jes, Cand. polit. t 9 Juni. Theilade, Hans Sessing, Provst, Frederiksværk, g. Ørum li Feb. m. Elisab. Birg. Preetzmann, D. af Proprietær. Theilland, Edvard Theod. Blomsterfabr. f 31 Jan. Theisen, Laur. Smith, Kjøbmand, f 16 Marts, Nakskov. Thelln, Sven Anders, Præst i Kumla i Sverrig, g. 7 Nov. Holm. K. m. Cand. mag. Caroline Soph. Hansine Gabriele Christiansen, D. af Amtsforv. Therchilsen, Hans Fred., Tobaksfabr. f 16 Aug. Randers, f. 30 Jan Therkelsen, Anders, Belysningsdirektør, f 28 Mai, f. 1 Nov

35 32 Thestrup, Hans Peter, Cand. phil. Lærer, t 12 Dec. Nakskov. Thiele, Hanne Jac. f. Scheel, E. e. Bogtrykker, f 7 Mai, f. 17 Marts Maria Magdalene g. m. Schneider. Thomsen, Christ. Albert Fred., Generallieut. t 28 Juni, f. 31 Mai 1827 Engel Cathr. Nie. f. Metzgen, f 20 Juni, Rønne, M: Oberstlieut. Grimur Thorgrimsson, Dr. phil. fh. Departementssekr. f 27 Nov. Reykjavik, f. 15 Mai Mathea Georg. Pauline f. Bergstrøm, E. e. Adjunkt, f 2 Juni. Thorn, Jens Hansen, Toldass. f 23 Dec. Rønne, f. 18 Dec Thornam, Georgia Elisa Aug. f. Fritz, t 16 Jan. Lyngby, f. 7 April 1830, M: Tegner. Ludovica Annine Vilh. Aug., Malerinde, t 27 Mai, f. 30 Nov Thorup, Christine Lov. Eleon. Magd. f. Trojel, E. e. Herredsfog. f 26 Marts, f. 20 Aprtl Emil, fh. Apotheker i Australien, f 28 Marts, f. 12 Marts Fred. Dor. g. m. Kragh. Michelle see Rasmussen. Theresia f. Thaarup, f 20 Juli, 80 Aar. Thue, Ludv. Albert, Statsadvokat i Christiania, g. Matth. K. 16 Oct. m. Johanne Georgia Vallentin, D. af Grosserer. V. Thun, Jens Peter Heinrich, Capt. f 11 Feb. f. 26 Nov Sørine Jul. Ovene Henr. f. Kierulff, E. e. Ritm. f 9 April, f. 2 Mai Thuren, Emma Marie Magd. f. Madsen, fqfeb. M: Arkitekt, f. 22 Juli Thygesen, Ole, Sognepræst paa Fuur, g. Trinitatis K. 5 Mai m. Camilla Justine Thorvaldine Christiane Brasch, D. af Stabssergeant. Thyregod, Andrea Amalie g. m. Lomborg. Tiemroth, Carol, vilh. see Begtrup. Tillge, Fred. Vilh., Fotograf, f 9 April. Tillier, Sigurd, Dyrlæge i Vaage i Norge, g. Trinitatis K. 7 Juli m. Hertha Nie. Nørgaard, D. af Forretningsfører. Timm, Jul. Wigant, fh. Distriktslæge, f 15 Sep. Sæby, f. 1 Nov Toffl, Oscar, Cand. pharm, f 17 Nov. Tofte, Hans Chr., fh. Lærer i Nordenbro, t 26 Oct. f. 10 Oct Toidberg, Anna Joh. Louise f. v. Westen, E. e. Assist, f 14 Marts. Topp, Adolph Nie. Theod., Assist, f 20 Mai, f. 10 Marts Tornøe, Soph. Wenz. Adelh. Ousen see Fahrenholtz. Tram, Steph. Tetens, Præst i S. Kirkeby? g- 15 April Vor Frue K. m, Augusta Eller, D. af Præst. Trampe, Fred. Conrad, Greve, + 13 Aug. f. 25 Aug Trandberg, Peter Chr., Præst (E. 7,1 \ t l9 Juni, Minneapolis. TreSChow, Michael, Fabrikant, + 20 Dec. Roeskilde, f. 31 Aug Tribler, Joh. Fred. Vilh., Bogbinder, f 7 Marts. Trier, Emilie f. Trier, f 20 Jan. M: Gartner. Frits, Tømmerhandler, f 17 Feb. Olaf Knud, Handelsgartner, Vandløse, g. Mosaisk Menigh. 14 Juni m. Ida Jacobsen. Trojel, Christine Lov. Eleon. Magd. see Thorup. Margr. Fred. Aug. f. Mohr, E. e. Overlærer, f 13 Juli, f. 28Jan True, Joh. Har. Neldorff, Cand. pharm. Lærer, f 8 Dec. f, 26 Nov Tryde, Fred. Adam, Kammerraad, fh. Chordegn i Holbæk, + 27 Nov. f. 3 Marts Johanne g. m. Meyer. Tscherning, Andr. Gottlieb, Fuldm. f 8 Oct. Tuxen, Elisab..Caroline Medea g. m. Bang. Jenny Fred. g. m. Nielsen. Tychsen, Anna Regine f. Scholl, fh. Solodanserinde, f 21 Nov. f. M; Oberstlieut. TOdten, Wiebke see Larssen. Tølbøl, Carl Jensen, Capellan i Skive, g. Holmens K. 9 Juni m. Pouline Dagm. Anna Gustava Stiebitz, D. af Fabrikant. Tønning, Andr. Ludv., Grosserer, f 9 Mai.

36 Tapfer, Ane Marie f. Enevoldsen, E. e. Control, t 27 Oct. Sygehjemmet, f. 20 April Uldall, Thyra Kirst. g. m. Ludv. Georg Fred. Klubien Jahnsen. Ulrich, Fritze Cec. Kirst. g. Kromann. Undall, Charl. Marie Magd, see Mechlenburg. Unmack, Aug. Marie f. Schmidt, f 22 Juli, M: Fabrikant. Unna, Angelica, + 24 Juli, Helsingør. Urban, Ida see Klein. Ussing, Carl Johs. Dr. jur., Dommer i Ægypten, f 7 Mai, Cairo. Utesch, Christine Marie see Hals. Uttenreitter, Ida Fylla see Jøncke. Uttermøhlen, Fred, joh., Skræderm. f 17 Sep. 73 Aar. Waagepetersen, Kai Hugo, Lieut. Assist, i Finansmin. g. Frdberg 4 Juni m. Anna Karen Tange, D. af Kjøbmand. Wachsmuth, Heinr. Chr. Vilh., Musiker, t 13 Mai, Aarhus, f. 8 Nov Yadum, Elise Soph. Christiane f. Holst, + 10 Juli, f. 24 Mai 1837, M: Landinspector. Vallentin, Joh. Georgia g. m. Thue. Wallich, Emilie see Pontavice. Walter, Alvilda Ros. Fred. see Jensen. Walther, Fried. Jul., Pastor i Tydskland, g. St. Petri K. 28 Mai m. Ragna Marie Blomberg fra Christiania, D. af Sadelmager. Wandel, Carl Scheel, Cirkus-Inspekt. g. Matth. K. 15 Aug. m. Betty Adolphine Qvistorff, D. af Kontorist. Wanecher, Erland Christoffer Henckel, Forvalter, g. 22 Mai Stubbekjøb. m. Albertine Marie Petersen, D. af Skomager. Weppenhaue, Andersigne Petrine Carol. Margr. f. Neergaard, +4 Feb. Uggerløse. Warberg, Adelhejde Marie Hempel see Syberg. Warburg, Vilh. Carl Emil, fh. Urtekræmmer, + 23 Nov. 67 Aar. Warming, Charl. Elise Soph. Høeg, g. m. Knudsen. Kristoffer Nyrop, Arkitekt, g. Maribo Juli m. Elisabeth Ruge, D. af Apotheker. WaSSard, Hans Math., Proprietær, + 31 Marts, Vordingborg. Vaupell, Joh., Cand. phil. g. Frue K. 5 Nov. m. Jenny Hansine Marie Petersen, D. af Møbelhandler. Wedel, Jul. Joh. see Larsen. Wedell-Wedellsborg, Eleonore Sophie f. Comtesse Bille-Brahe, E. e. Baron, Kammerherre, Overførster, + 30 Nov. Nebbegaard. Thalia f. Scheel, +11 Juni, f. 24 Nov. 1840, M: Baron, Kammerherre. Weeke, Christian Valdemar, Læge i Sundby, g. Matth. K. 6 Dec. m. Elisabeth Andersen, D. af Mægler. Wegener, Julie Andrea Marie g. m. Dahl. Wehrmann, Casp. Laur., Forretningsfører for Hafnia, g. Aarh. Domk. 30 Oct. m. Christiane Kjærtinge, D. af Tandlæge. Chr. Gerh., fh. Actuar, + 30 Dec. Flensborg, f. 7 Feb. I825. Weiss, Chr. Fred. Ferd., Provst (E ), + 13 Marts, Sønderhaa. Welding, Antoinette Jensine Vilh. see Lorentzen. Wellejus, Poul Soph. Marquard, Gouvernementsfuldm. g. St. Thomas tysk ref. K. 19 Dec. m. Lilian Eliza Bache. Welle, Lorentz Andr. Førstelærer i Valby, + 16 Feb. VelSChow, Margr. Elisab. f. Knudsen, E. e. Prof. + 4 Oct. f. 3 Marts Wendt, Petrine Fred., Lægedatter, + 29 April, Sygehjemmet, f. 21 Jnli Weng, Andr. Nie., Sagfører, Kæmner, g. Aarh. Domk. 12 Sep. m. Caroline Dorth. Erhardi, D. af Proprietær. Verner, Carl Adolf, Prof. Dr. phil. + 5 Nov. Wernlch, Laura Louise, + 17 Juni. Mathilde f. Repholtz, + I4 Sep. Werrenrath, Halfdan Rheinald Hjalm., Kreaturhandler, + 29 Sep. f. 11 Oct Wessel, Fred. Vilh., Farversvend, + 20 Juli. V. Westen, Anna Joh. Louise see Toldberg. 3

37 34 Vestergaard, Georg Cæcil, Grosserer, f 1.6 Juli. Pauline Mathea f. Middelboe, E. e. Catechet, f 27 Nov. Aarhus. Rosalie f. Kayser, Enke, f 3 Mai. Westhauaen, Thorv. Emil, Assist, i 2 Revisionsdep. f 7 Oct. Vett, Julie g. m. Reinhard. Wiberg, Laura Vilh. f l8 Dec. Nicoline Soph. f l6 Jan. Wlbroe, Thora Alvilda f. Wibroe, f Marts, Hasserisgaard, M: Cand. jur. Wiche, Jensine Marie, E. e. Bager, f 19 Marts. Wiehe, Karen Marie g. m. Lehmann. Michael Rosing. Handelscorrespondent, g. Frdberg 1 Aug. m. Elfrida Math. Langgaard, D. af Gjæstgiver. Wiibroe, Joh. Cathr. Annette see Sørensen. Olga Christine Joh. see Lorentzen. Wilckene, Caroline Amalie seeflorentzen. Wilde, Otto Alex. Klemme, Commandør, f 11 Jan. f. 5 Aug Wiidner, Betty Hanne Carol. g. m. Lundbeck. Wiidt, Joh. Jørg. see Gøtje. Wilkens, Vilh., Handelsagent, f lonov. Charlottenlund. WiilemoeS, Hedev. Christiane see Røepstorff. ' Elisab. see Kampmann. I Wilierup, Magda Papenhausen, g. m. Schow. Willumsen, Peter Frits, Matth. Jul., Assurancedirektør, g. Frdberg 12 Sep. m. Ellen Chr. Marie Hansen, D af Rentier. Wüster, Jane Elisab. f. Howard, E. e. Sadelmager, f 23 Feb. Wilstrup, Amalia Fred. Albertina f. Neuber, E. e. Etatsraad, f 14 Juni, f. 7 Feb Carl Emil, Inspecteur paa Rydeback, t 24 Nov. Vincent, Hortence g. m. Borchorst. WinslØW, Chr. Fred., Toldass. f 26 April. Winther, Cathr. Margr. Samsøe f. Teilmann, E. e. Provst (E ), f 15 Dec. Fred. Vilh., Cand. jur. fh. Arkivassist. f 31 Marts, f. 13 Juni 18IO. Jens Peter, Cand. jur. Birkefuldm. g. Frdberg 13 Mai m. Dorth. Marie Christine Langgaard f. Bahnson, D. af Kjøbmand. Jørg. Mikkelsen, fh. Lærer i Lindved, f 29 Nov. f. 30 Juni Visby, Marie Birgitte, Enke, f 30 Jan. 98 Aar. Wissing, Hans Hannibal, Redaktør, 25 Mai, Viborg, 82 Aar. With, Pouline f. Switzer, f 5 Juli, M: Detailhandler. Withusen, Fred., Gaardeier, f 20 Marts, V. Saaby. Witzleben, Detl. Ludv. Carl Theod., Oberst, f 1 Juni, f. 13 Nov. l8l2. WodSChOW, Georg Marinus Hoff, Prokurator, f 10 Jan. Hillerød, f. 2 April Peter Herrn., Skovrider v. Sorø Akademi, f 18 Juli, f. 30 Aug. 1854» Woel, Joh. Vald., Grosserer, f 15 Juni. Wohnsen, Peter Dan., Cand. pharm, g. St. Johs. K. 26 Juli m. Agnes Julie Fred. Poulsen, D. af Forvalter. Wolder, Agnes g. m. Bredmose. Wolf, Aug. Niels Gjessing, Postexped. g. Østerlarsker 18 Aug. m. Nanna Kirketerp, D. af Proprietær. Louis Christ. Fried. Heinr. Anton Ivar, Grosserer, g. Matth. K. 28 Feb. m. Ingeborg Doris Andersen, D. af Theaterdirektør. Wolff, Fred., Cand. phil.. Translatør, f 20 April. Georg Jul. Vilh., fh. Capt. i Fodfolket, f 12 Jan. f. 26 Feb Juliane Cathr. f 6 Jan. Kbh. Worm, Camilla g. m. Jespersen. Louis Christ., Contorist, g. Frue K. 21 Mai m. Amanda Lind fra Sverrig, D. af Parcellist. Worre, Aurora Olympia Rosalinde f. Fredstrup, E. e. Justitsr., Postm. f 19 Marts, f. 15 Jan Worsøe, Vald. Ant., Bogholder, f 17 Dec. Wrimp, Harald Henr., Cand. pharm, f 27 Nov. Wrisberg, Carl joh. Ludv., Vexelmægler, f 12 Jan. f. 8 Juni 1828.

38 - Gerh. Fred. Vilh., Viceadmiral, f 22 Mai, f. 20 Feb. I8l6. Wulff, Rud., Grosserer, Consul, f 31 Marts, Aarhus. Wiirtz, Jul. Sophie Fred. f 5 Jan. Zepelin, Domine Lovise f. Krag, f 12 Nov. f. l8 Nov. 1819, M; Kmherre, Oberst. Zeska, Dor. Vilh. Joh. Sophie, f 19 April. 35 Zimmermann, Har. Agnes Soph. Christine g. m. Thaarup. Ørum, Soph. Magd. g. m. Høeg. Østergaard, Betzy Isidore see Neergaard. Christen Jul., Dyrlæge i Randers, g. Aarhus Frue K. 18 Nov. m. Cathr. Margr. Nielsen, D. af Væver. Jens Andreas, fh. Postmester, f 5 Aug. Hillerød, f. 14 Dec Gifte og Døde ere anførte imellem hverandre i alphabetisk Orden. Fuldstændig Oplysning findes ved Mandens Navn og er ikke gentaget ved Hustruens eller Enkens Navn. Ved Kvinder, som ere bievne gifte, henvises ved >g. m.«til Manden f. Ex. Aggersborg, Johanne Marie g. m. Ploug, Oplysning om Brylluppet findes da ved Navnet Ploug. Ved døde Kvinder er ved»see<r henvist til Ægtefællens Navn t. Eks. Høhling, Lovise Augusta, see Borchsenius, hvor fuldstændig Oplysning altsaa findes. Ved Præster. Præstehustruer og Cand. theol. er ved E, med et tilføjet Nummer, henvist til Elvius, Danmarks Præstehistorie.

39 SOFUS ELVIUS BRYLLUPPER OG DØDSFALD DANMARK 1897 SAMLEDE FRA OFFICIELLE KILDER KJØBENHAVN I. COHENS BOGTRYKKERIER - GEORG A. BACH

40 Oscar Carl Vilhelm, Prinds af Sverrig og Norge, Hertug af Vestgothland, gift i Christiansborg Slotskirke 27 August med Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise, Prindsesse af Danmark. Aaberg, Christen Pedersen, Folkethingsmand, Gaardeier i Møborg, f 17 Oct. Lemvig, f. 15 Sept Aagaard, Anders Chr. Eman. Engelhardt, Grosserer, f 6 Feb. f. 29 Sept. l8l7- Caroline Fred. see Aarestrup. Aakkermann, Ane f. Poulsen, Enke, f 3 Aug. f. 27 Mai Aanonsen, Alb. Vilh., Maskinmester, f 22 Aug., 42 Aar. Aarbye, Jørg. Vald. Fuldm. V. d. foren. Dampskibss., g. Johs. S. 31 Jan. m. Marie Hansen, D. af Arvefæster. Aarestrup, Carol. Fred. f. Aagaard, E. e. Fysicus, f 1 Jan. Veile, f. 28 Feb Ellen Marie see Neergaard. Aarup, Rasm. Sørensen Georg, Direct. Nykbg. Morsø, g. Hjørring 24 Sep. m. Palline Kirst. Hartmann, D. af Propr. Abel, Anna Dort., g. Kure. Albertine Vilh. (Gyldenberg), f 20 Sep. f. 26 Dec Achen, Cecilia see Bricka. Adams, Mary Elisab. see Hoick. Adler, Carol. Harriet g. Boas. Nathan Meyer, Kjøbmnnd f 12 April. Adrian, Hans Henr., Malermst. f 31 Dec. Adsersen, Elisab. Dor. Caroline f. Ørbek, f 29 luli f. 12 Jan. 1852, M: Telegrafist. Agerholm, Edv. Popp, Cand. polit., operasanger, g. Slotsk. 26 Mai m. Balletdanserinde Anna Marie Huld, D. af Snedkerm. Agger, Ove Chr. Nielsen, Lærer, f I4 Juli Hølund, f. 22 Aug Ahiefeldt-Laurvigen, Charlotte Juliane Alexandrine f. Comtesse Ahlefeldt- Laurvigen, E. e. Greve, f 4 Nov. Tollestrup, f. 18 Feb Vilh. Fred., Greve, Kammerh., Directeur i Classenske Fideicommis, f 25 Jan. Corselitze, f. 24 Mai AhIers, Kathr. Louise see Groth. Ahlmann, Poul Albert, Forv. paa Menløsa Gaard, g. Trinit. K. 23 Sep. m. Dagmar Friis, D. af Landmand. Ahner, Fried. Vilh. Louis Bundtmager, f 10 Marts. Ahrens, Georg Kay Theod. Telegrafist, g. Frue K. 21 Nov. m. Flora Ludov. Dorth. Lethan, D. af Maler. Albeck, Carl Michael, Boghdlr., f 12 Jan. Ferd. Viet. Handelsfuldm., g. Frue K. 29 Apr. m. Elna Margr. Leudes-- dorff, D. af Grosserer. Alberti, Charl. Henriette Christiane, g. Borum. Albrecht, Joh. Gertine f. Bech, f 21 Juni Slagelse, f. 1 Aug. 1815, M; Toldcontrolleur, Cand. phil. Albrechtsen, Vilh. Ludv. Skibsfører, f 19 Dec. Aller, Axel, Bestyrer, g. Lyngby 21 Mai m. Emma Vilh. Zimmermann, D. af Theatercontr. Allerup, Otto Fred. Kjøbm. i Aalb., g. Veile 27 Apr. m. Helga Thisted, D. af Viceconsul.

41 Almegaard, Peter, isenkræmmer, g. Ny- Andrea, Frithiof Aug. Toldmedhjælper, kjøbing F. 21 Mai m. Vilhelmine Rose, g. Holm. K. 29 Oct. m. Meta Juliette D. af Guldsmed. Henriksen, D. af Skibsbygger, Alpers, Julie Hansine Vilh. f. Andersen, Andresen, Andr. Alex. Jernbaneassist., E. e. Instrumentmager, f 5 Dec. f. g. Holm. K. 11 Dec. m. Marie Kirst. 14 Feb Herreborg, D. af Grosserer. Als, Joh. Carl. Kjøbm., j* 28 Feb. Aalborg, f. 3 Sept f 13 Marts Vestensee, f. 14Apr Fred. Dor. f. Jacobsen, E. e. Førster, Alstrup, Theod. Andersen, Sagf. i Aarhus, g. Skive 23 Apr. m. Hedev. Andrup, Carl Vald. fh. Fuldm. i Finants- Andrew, Emily, g. Kjær. Nielsine Olesen, D. af Kjøbm. hovedkassen, f 20Dec f. 22 Oct Amdrup, Rie. Nik. Cand. tbeol., g. St. Ankersen, Niels Leth, Lærer i Næstv., Jac. K. 27 Apr. m. Pauline Elisab. g. Saxkjøb. 28 Feb. m. Anna Kirst. Julianellelene Paulsen, D. af Translat. Olsen, D. af Tømmerm. Vald. Kontorchef i Privatbanken, f Anthon, Inger Charl. Marie, g. Dahl. 19 Mai, f. 7 Nov Anthony, Carol. Soph. Christiane, g. Ammentorp, Joh. Cathr. Armand, g. Holbæk. Schmidt. Appel, Juliane Vilh. Axel. f. Hermann Amsinck, Conr. Etatsr., Bogholder i Enke, 7 15 Mai. Civillisten, f 28 Oct. f. 16 Feb Peter Chr. Hoteleier, g. St. Johs. K. Jul. Henr. Soph, see Prytz. 5 Jan. m. Cec. Dorth. Johansen, D. Amundin, Joh. Charl. Elise see Friis. af Handskemager. Andersen, Alfr. Emil, Intendant, f 21 Appelt, Niels Sommer, fh. Kjøbm., f 3 Apr. Aarhus, f. I8 Nov. I857, hans Nov. Enke Margrethe Hedevig f. Rahr, f Arctander, Anna see Steen. 16 Mai f. 10 Aug. i860. Arenstortr, Andr. Fred. Handelsfuldm., g. St. Marc. Gerh. Cathineus, Jagtjunker, t 15 Apr. f. 1 Sept Jac. K. 29 Jan. m. Gerda Jacobsen, Arneberg, D. af Dr. med. viet. Har., Fuldm., g. Frdbg. Qaroline Hansine f. Tholstrup, f 6 23 Marts m. Edith Marie Nielsine Aug. Hellebæk, M: fh. Theaterdir. Nielsen. D. af Sukkervarefabrikant. d'arrest, Chr. Adolph, Sagfører, f 22 Nov. Aug. Emilie f. Moebius, E. e. P'red. Will. Grosserer, f 28 Oct. Skovs- Prof., f 25 Dec. f. 19 Oct hoved, f. 22 Feb. l844- Asschenfeldt, Jeanette Cath. Ottilie Henrikke see Orlamundt. Georg Oluf Jul. Snedker, g. St. Jhs. K. 11 Apr. m. Ellen Ingeb. Lange, Aubeck, Christ. Peter, Driftsinsp. i Aalb. D. af Arkitekt. g. Odense St. Knuds K. 10 Juni m. Jens Chr. Jul. Sparekassedir., f 13 Marie Hansine Knudsen, D. af Møllebestyrer. Sep. Hillerød, 62 Aar. Joh. Missionspræst, g. Nazareths K. Aubertin, Ellen Gusta Beatrice, g. Billow. 22 Oct. m. Ane Petronelle Nielsen, Axelsen, Thora Magd. Marie f. Meyer, D. af Vognmand. f 18 Juli Knuthenborg, f. 5 Juli l833 Niels, Krigsraad, f 11 Marts f. 19 M: Godsinsp. Oct Baadsgaard, Niels Breum, Bankdirect., Olivia Rasmine Christiane Soph., D. f 21 Juni Nykbg. Morsø. afsccretair og Bogholder, f 29 Dec. Bache, Martine Carol, f. Bech, f 2 Apr. p. St. Hans Hosp., f. 6 Juni M: Kjøbm. Soph. Carl, fh. Districtslæge, f 15 Bagger, Ida Adolph. Carol. Louise Cam. Mai i Terslev, f. 14 Dec g. Nobel. Thora Hansine f. Stæhr, j* 28 Sept. Bagger, Laur. Pedersen, Postexp., 7 23 M: Musiklærer. Apr. Fredericia, f. 30 Dec

42 Baggesen, Laura Jac. Vilh. Soph, see Preuss. Marie f. Clausen, f IQ Nov. Aarhus, M; Capt. Bahnson, Bahne Christian, Museumsinsp., t 10 Jan. f. 12 Mai Bahr, Karen Hansine Math., g. Thomsen. Balfin, Emilie, f 21 Juli. Therese Eline see Haneke. Balling, Niels Mart., Skomager, f lojuni. Bang, Andr. Kreutzf^ldt, Justitsr., f I4 Aug. f. 17 Dec Chr. Asmus, Skibsfører, g. Holm. K. 16 Jan. m. Nina Paulsen, D. af Capt. i Flaaden. Hans Gjerløv, Sagfører i Esbjg., g. Odense St. Knuds K. 19 Feb. m. Maren Bol. Elisab. Lund, D. af Mølleforp. Hans Peter Carl Chr., Maler, g. Helligaands K. 19 Dec. m. Bertha Joh. Skov, D. af Snedker. Imm., Præst, g. Gethsem. K. 23 Apr. m. Margr. Amalie Groth, D. af Bogholder. Rigmor g. Larsen. Barfod, Emilie f. Birkedal, E. e. Forf., f 3 Oct. Lyngby, f. 18 Oct Barfoed, Cathr. Elisab. see Møller. Elise Petrine Hed. Math. f. Viborg, E. e. Prof., f 13 Jan. f. 12 Marts Ludv. Nie. Møller, Veiass. i Holstebro, g. Horsens 31 Aug. m. Ane Hedev. Poulsen, D. af Handelsagent. BariUS, Kirst. Soph, Caroline see Bech. Barner, Edele Margr., g. Wilcken. Bartholin, Ellen Valeur f. Quaade, f 20 Aug. f. 6 Aug. 1872, M: Postexp. Bau, Vilh. Andrea f. Dister, f 19 Jan. M: Snedker. Bauditz, Carl Fred. Ferd., Viceconsul i Venezuela, f 8 Apr. i Port Spain paa Trinidad, f. 24 Mai Baun, Christiane see Møller. Bay, Caroline Severine Marie, see Mule. Vilh. Adel., g. Nielsen. Bayer, Cathr. Vilh. Aug. f. Rasmussen, t 5 Juni Rudkjøb., f. 12 Sept. 1824, M: Cancelliraad. Thyra, f 5 Jan. f. 1 Juli 1874, D. af Etatsraad. Bech, Joh. Gertine Aug. see Albrecht. Kirst. Soph. Caroline f. Barius, E. e. Bureauchef, f 7 Apr. f. 27 Marts Bechsgaard, Gravers Bjerg, Detailhdl. i Varde, g. Thisted 24 Aug. m. Louise Vilh. Dort. Hammann, D. af Karetm. Beck, Adolph Laur. Procurist, Hadersi., g. St. Johs. K. 29 Dec. m. Helga Antonie Forum, D. af Handelsagent. Astrid Dorth. Regitze f. Petersen, g. Ravn. Chr. Ferdin. Otto, Handelsagent, g. Hell. Kors K. 10 Juli m. Marie Christiane Bodholdt, D. af Sadelmager. Hans Nielsen, Bogholder, g. Frdbg. 5 Juni m. Dagm. Marie Falkenstjerne, D. af Økonom. Jensine Margr. Vigoline see Wright. Peder Nie. Lærer, f 20 Oct. Eskildstrup, f. 3 Juni Walburga Georgina Soph. Julia Barb, f. Friese, E. e. Toldforv., f 5 Apr. f. 17 Sept, Becken, Nalhal. Christ, f. Glahn, E. e. Dr. med., f 27 Mai f. 7 Aug Been, Elise Marie see Svitzer. Begtrup, Erik Vorm, Præst i Rubjerg, g. Jetsmark 25 Nov. m. Marie Bertelsen, D. af Præst (E ). Behrend, Carl Ferd., Handelsreisende, g. Trinit. K. 4 Juni m. Edith Ellen Amalie Marino. Behrens, Ivan Frantz, Handelsagent, f 23 Mai. Vilh. Soph. Dor. f. Wolter, Enke, f 21 Juli f. 28 Apr Bencke, Jørg. Gust., Navigationselev, g. St. Lucas K. 23 Oct. m. Guldb. Cæc. Kristofine Christoffersen, D. af Tømrer. Bendix, Dorth. Christine, g. Wöhlk. Bendsen, Jens Eman., Seclieut. i Flaaden, g. Holm. K. 15 Dec. m. Jenny Caroline Ipsen, D. af Grosserer. Bendtsen, Bendt Marius Peder, Prlieut. i Fodfolket, f 24 Jan. f. 23 Jan Jens, Lærer, j- 9 Juni Søndbjerg, f. 5 Marts Bendtzen, Jac. Fred, Skolebest. i Otterup, g. Horsens 23 Juli m. Thora Marie 5

43 6 Joh. Sørine Nie. Hingelberg, D. af Kjøbm. Bendz, Viggo Henr. Lauritz, Læge, g. Frdbg. 15 Feb. m. Camilla Thomasine Husum, D. af Capt. Bense, Elfr. Harriet Fred., g. Borch. Lorentze Reb. Christiane, g. Tørsleff. Bentsen, Katerine Marie f. Honoré, E. e. Cand.jur., Kammerraad, f 12Feb. f. 29 Mai Bentzen, Aug, Magd. f. Køhlert, E. e. Tæller, f 3 Nov. Bentzen, Carl Vilh. Aug., Cand, theol., f 7 Marts f. 17 Oct Benzen, Ant. Almarik Soph. Thorv., Contorist, 7" 14 Jan. f. 3 Mai I845. Cai Marius Vilh. Jul. Albert, Copist, f 27 Feb. f. 6 Marts Emilie Ane Charlotte see Høyer. Berendsen, Albert, fransk Consularagent, f 15 Aug. Holte, f. 25 Marts i860. Berg, Carl Ant. Chr., Etatsr., fh. Landsthingsmand, f 12 Dec., 71 Aar. Charl. Soph. f. Møller, f 14Mai Rønde, f. 5 Dec. 1826, M: Lærer. Karen Margr. Emilie f. Koch, E. e. Kjøbm., f 14 Jan. Helsingør, f. 14 Marts Margr. f. Bøggild, E. e. Præst, f 15 Feb. Randers, f. 22 Sept Bergh, Elisab. f. Gyseling, f 26 April, M: Docent. Erik Nie. Sev., Etatsr., fh. Amtsforv., f 31 Mai Ribe, f. 27 Marts Bergmann, Charl. Carol., g. Prior. Bergsøe, Joh. Fred., Blomstermaler, + 22 Dec. f. 27 Oct Berlin, Ant. Carl Chr., Communelærer, Cand. phil., f 19 Nov. f. 5 Okt. 184O. Berling, Carl Ludv. Gottfr., fh. Postmst. i Ratzeborg, f 16 Marts i Dresden, f. 25 Marts Bertelsen, Anna Margr. f. Sidenius, E. e. Præst, f loaug. f. 6. Sept > Bertram, Eduard Andr. Gottlieb, Lithograf, 7 20 April. Betz, jac. Chr. Soph., fh. Lærer i Slangerup, t 21 Nov. f. 16 Jan Bie, Lauritz Hansen, fh. Lærer i Aalb. f 7 Oct. f. 13 Nov Blering, Eduard, Districtslæge, f 28 Mai Roesk., f. 4 Marts Bigum, Margr. see Frost. Bille-Brahe-Selby, Antoinette, g. Oxholm. Billqvist, Carl Gust. Chr., Urtekræmmer, g. Frue K. 14 Nov. m. Marie Fred. Constance Warburg, D. af Sæbefabr. Binzer, Jane Elisab. Marianne, g. Poulsen. Birch, Else Marie f. Freiesleber., Enke, t 24 Feb. Birk, Math. Augusta, f 17 Nov. Aalb. f. 17 April Birkedal, Emilie, see Barfod. Bjerg, Jens Theod. Jensen, Fabrikant, g. Helligaands K. 3 Juli m. Vilhelm. Fred. Christ. Brandstrup, D. af Lærer. Bjering, Verner Chr., Kjøbm., g. Garnisons K. 12 Nov. m. Karen Johanne Lyngbye, D. af Skibsfører. Bjerre, Svend Rud., Handelsfuldm. i Skotland, g. Aarh. Domk. 17 Juli m. Elise Emilie Ottesen, D. af Handelsborger i Skien. Bjerum, Ane Kirst. Elisab., f 28 Jan. f. 26 Sep Bjørn, Jens Aug., Toldassist., g. St. Johannes K. 16 Dec. m. Anna Ragnh. Schierbech, D. af Krudtmester. Laura f. Mørch, Enke, 7 2 Nov. Frederikshavn. Black, Eduard Johs., Fabrikant, g. Frdb. 6 Juli m. Carol. Charl. Harries, D. af Gartner. Blankeneteiner, Ellen Marie Joh. Elisa, g. Wagner. Krist. Anna Karol. Karen Emilie Aug. g. Høyer. Blechingberg, Jørgine Christ, f. Worsaae, E. e. Borgmester, f 18 Juni f. 30 Marts Blicher, Karen P^dersdatter f. Møller, f 16 Apr. Horsens, f. 27 Aug M: Lærer. Søren Wedege, Past. emer. (E ) f 12 Mai Kolding. Blinkenberg, Clara Nørup, g. Hansen. BlOCh, Carol. Kirstine f. Torp, E. e. I Consul, f 12 Jan. I Jensine Mathea see Sørensen. I Theod. Vie. Agathon, Fiskeri-

44 contr., f 3 Feb. Aalborg, f. l6 Juni Blom, Anna Maria f. Zorn, E. e. Maskinmester, I 16 Sept. f. 30 Dec. 18IO. Fernanda, g. Ravn. Gust. Viet., Capt. i Fodf,, g, Lyngby 10 Nov., m. Eva Blom, D. af Cancelliraad. Blume, Jens Villads, Tømmermester, g. Kjøge 20 Apr. m. Anna Margr. Jensen Sattrup, D. af Hoteleier. BInmensaadt, Haralda f. Trolle, f 1 Nov. Odense, M: Fabrikant. Blædel, Vilh. Aug. f. Prahl, E. e Præst (E 60.16) f 2 Jan. Glamsbjerg. Boas, Joh. Erik, Cand. jur., g. Holmens K. 29 Okt. m. Carol. Harriet Adler, D. af Grosserer. Book, Carl Joh. Theod., fh. Veiassist., t 21 Juli f. 15 Juli Bodenhager, Soph. Cathr. see Møller. Bodenhoff, Frantz Emil, Kammerherre, fh. Overførsler, f 13 Jan. f. 19 Juni Bodholdt, Marie Christiane, g. Beck. Boeck, Lov. Math. Dawiehe, g. Rosenørn. Boesen, Henr. Elisab. f. Røyem, f 15 Mai, M: fh. Skibsfører. Bogstad, Alma Josefa g. Mandel. Bohn, Caroline Hansine f. Samuelsen, E. e. Lærer, f 15 Mai Allinge, f. 13 Dec Emil, Postfuldm., g. St. Johs. K. 3 Dec. m. Cathr. Adolfine Lesemann, D. af Teglbrænder. Boller, Carol. Anna Aug., f 8 Feb. Bollhorn, Karen Marie Ane Dorth. see Brinck. Borch, Andr. Geert Geelmuyden, Cand. theol. (E. 667), f 9 Marts. Ane Cathr. f. Reddelien, E. e. Justatsraad, f 17 Juni Aarhus, f. 8 Juni Emma Petrine f. Worm, E. e. Overlæge, f 29 Nov. f. 22 Juli Niels, Handelsreisende, g. Frdbg. 25 Mai m. Elfrida Harriet Fred. Bense, D. af Tømmerm. Borchsenius, Carl Ferd. Vilh., Agent, fh. Kjøbm. i Næstved, f 29 Nov. f. 1 Aug Borgen, Edv., Graver, Capt., Stadsbedemand, t 13 Nov. f. 19 Marts Borgersen, Rasm., Skræderm., f 5 Dec. Bork, Juliane Soph. Zoega, f 20 Okt. M; Uhrmager. Born, Ultima Aug. f. Haase, Enke, f 29 Aug. Høislev, f. 31 Aug Borrehye, Olivia Christiane, f 26 Okt. Borregaard, Mariane Joh. Soph. f. Fessel, E. e. Toldassist., f 25 Apr. Aarhus. Borries, Carl Heinr. Theod., fh. dansk Consul i Newcastle, f 13 Feb. London 76 Aar. Borum, Volmar Gust., Snedkerm., g. Garn. K. 10 Apr. m. Charl. Henr. Christiane Alberti. D. af Snedker. Borup, Maria Rosa Carol, f. Trier, f 17 Aug. Skamstrup, M: Præst (E ). Bournonville, Fred. Vilh. Antoinette see Schmidt-Phiseldeck. Boye, Christen Jørgensen, fh. Skibsfører, f 6 Juli f. 7 Oct Boyer, Chr. Theod., Direct, for Haslev Svineslagteri, g. Horsens 5 Marts m. Olga Aug. Kraul, D. af Slagter. Brabrand, Jensine Oline, g. Møreh. Braem, Peter Holg., Commandeur, f 23 Juli f. 4 April Brammer, Anna Margr. Soph. Hedev., D. af Grosserer, f 11 Apr. Brandsholm, Niels Peter Christensen, Lærer i Struer, g. Asp 28 Oct. m. Lærerinde Edel Kamma Eleon. Frydensberg. Brandstrup, Vilhelm. Fred. Christ., g. Bjerg. Brandt, Augusta f. Neukirch, f 30 Aug. Æbeltoft, M: Præst. Brandt, Carl Theod., fh. Skibsbygger, f 23 April. Else f. Andersen, E. e. Præst (E ), t 23 Jan. Skive. Ernest. Christ. Carol., f 13 Aug. Svendborg, f. 20 Dec Laur. Chr., Lærer, g. Frdbg. 17 Nov. m. Ludovica Alex. Marie Jensen, D. af Fabrikant. Brasch, Arent Henr., Proprietair, Sten-

45 derup, g. Horsens 22 Oct. m. Soph. Charl. Jørgensen, D. af Kjøbm. Katrine Marie g. Westh. Brask, Ingeb. f. Juul, E. e. Procurator, t 4 Dec. Mariager, f. 26 Oct. l8lo. Brechwoldt, Charl. Soph. Vilhelmine see Worsaae. Brede, Agnete Marie Fred. see Teilman. Bredstrup, Ant. Volrat, Cancellir., Eier af Haraldslund, g. Ordrup 11 Sept. m. Hertha Ulrikke Charl. Amalie Mylius, E. e. Kammerjunker Peder Gregers Juel. Bregendahl, Karl Albert, fh. Contorchef Stat. Bureau, fl Nov. f. 12 Juli 18I9. Breinholt, Poul, Proprietair, f 22 Juli Esbjerg, 71 Aar. Brendstrup, Maria Paul. Elisab. f. Lillie, f 20 Nov.. M: Handelsreisende. V. Bressendorff*, Alma Louise Breslau, g. Tybring. Briand, Fred. Jørg., Past. emer. (E ) f 27 Feb. Odense. Bricka, Cecilia f. Achen, E. e. Dr. med. Overlæge, f 27 Mai f. 12 Jan Brinck, Karen Marie Ane Dorth. f. Bollhorn, E. e. Exam, juris, f 30 Marts. Brix, Joh. Marie, g. Richardt. Broberg, Anna Margr., g. Lund. Brockenhuus von Lowenhielm, Marie, g. Gottschalck-Hansen. Brockmeyer, Carl Alb., Kjøbm. i Thisted, g. Hellig Kors K. 10 Apr. m. Laura Alfrida Emma Vilh. Gtillich, D. af Skibsfører. Brodtkorb, Christiane Joh. Fred. see Juell. Broge, vilh. Ant., Grosserer, f lo Mai. Brolund, Betty Amalie, D. af Præst, f 25 Feb. Svindinge, f. 3 Sept. l8l2. Bro-RasmUSSen, Rasm. Mart., Fabrikant, g. Frederiks K. 28 Aug. m. Ellen Louise Schow, D. af Landinsp. Brorson, Carl Chr. Birch Liebenberg, Prlieut., g. Garn. K. 14 Dec. m. Edith Maria Lucia Hanisch, D. af Landmand. Brorson, Johs. Matth., Skibsmæglerfm., t 26 Jan. Bruhn, Emilie Charl. f. Eigaard, f 22 Marts Hellerup, f. 24 Mai 1825, M Skovfoged. Hans Sev. Vilh., Fuldm., g. Aarhus Domk. 28 Apr. m. Elisab. Charl. Amalie Bruhn, D. af Hofjægermester. Karin Thora Agnes Dagm., g. Hiort. Brumme, Martha, g. Jensen. Brunkhorst, Marie Louise see Dewulff. Bruns, Bertram Chr., Jægermester, f 3 Oct. f. 6 Nov Bruse, Andr. Peter Prior, Fotograf, g. Horsens 31 Aug. m. Kandela Aug. Marie Fledelius, D. af Dreier. Bruun, Alfr. Viggo, Skomager, f 25 Aug. Georgia Nie., D. afredaeteur, f 26 Sept., f. 7 Apr Gotfr. Dan. Carl, Cand. phil., f 1 Aug. St. Hans Hospital. Knud Theod., Cand. phil., Jernbaneass., g. Frdbg. 14 Apr. m. Ane Marie Nielsen f. Schou. Niels Henr., Krigsassessor, f 8 Nov. Briiel, Sophie, g. Danneskjold-Samsøe. Bryndum, Juliane Karoline Ottilia, f. Mau, t 6 Feb. Silkeborg, f. 17 Feb. 1845, M: Skovrider. Bryning, Fred., Pianofortefabr., f 20 Aug. Aarhus, f. 18 f'eb Bryrup, Anders Rasm. Petersen, Bogholder, f 7 Mai. Bræstrup, Andrea Petronelle f. Gundersen, f 16 Nov. Veile, f. 21 Juni 1876, M: Herredsskriver. Brønnum, Anna. Saradine, g. Nielsen. Joh. Henr., Manufakturhandler, f 2? Feb. Brønsted, Fred. Koés see Tr^eschow. Buch, Agnete Sus., f 15 Feb. Buehardt, Thorv., Slagter, f 12 Sept. Buchholtz, Susanne Kirst., D. af Propr., f 21 Dec. f. 21 Dec Buchwaldt, Agnes Saph., D. af Adjunct, f 28 Apr. f. 29 Nov Budelmann, Martha Marie Ella, D. af Tobaksfabrikant, f lo Oct. BudtZ, Caroline Vilh. f. Jørgensen, E. e. Farver, f 10 Jan. Hillerød. Bugge, Georg Nie., Pastor emer. (E ), t 9 Oct. Buhl, Anna Margr., g. Skydsgaard. Har. Vald, Ingenieur, g. Frdbg. 11

46 Nov. m. Martha Charl. Koch, D. af Graver. Margr. Louise, g. Schmith. Bunkeflod, Helene Allese de Fine, g. Holm. Buntzen, Aage Charl. Josias^ Handels* fuldm^egtig, g. Holm. K. 27 Nov. m. Jenny Math. Soph. Palmquist fra Sverrig. Andrea Camilla, f 25 Aug. Richen v. Basel. Buntzen, Marie Henr. f. Cordsen, E c. Kandestøber, f 28 Nov., 75 Aar. Burmeister, Carol. Cathr. Marie, g. Hansen. Busch, Elisab. Eleon. see Svedstrup. Buss. Henr., Kjøbm., f 2 Oct. Silkebg., f. 23 Nov. I8l8. Bügel, Joh. Mary Anna f. Dollmann, E. e. Capt., *f 7 Juni f. Dec BÜhring. Christine Gertr.. E. e. Propriet, t 21 Dec. BÜIOW, Adam Erik Chr., Byfoged, f 8 Jan. Odense, f. 27 Marts Carl Theod. Leonh., Amtsforv., Kmjkr. t 30 Marts Svendborg, f. 17 Oct Fred. Christoph., Cand. polit., g. 28 Jan. St. Steph. K. m. Ellen Gusta Beatrice Aubertin, D. af Tømmerhdlr. Ingeborg, D. af Præst (E ), t 10 Apr. f 6 Marts 1866 Marie Emilie Christ., g. Kornerup. Nicolette Pouline Ivare f. Nyegaard, f 1 Oct. Hjørring, f. 23 Feb. 1826, M; Postmester. Bähr, Carl Fred. Arbo, Grosserer, g. Frue K. 5 Feb. m. Marie Christine James Petersen f. Boesen, D. af Murer. Bærentz, Carl Marius Christiansen, Toldassistent, g. Fredr. K. 14 Mai m. Mariane Christiansen, D. af Bødker. Bøcher, Lars Chr., Overretsprocurator, t 22 Juli f. 21 Feb Bøegh, Peter Ditl. Kølpin, Toldassist. i Veile, g. Odense St. Hans K. 4 Nov. m. Joh. Medea Henrikke Sprogøe, D. af Seilmager. Bøggild, Margr. see Berg. Bøgh, Anna Marie Soph. f. Mayboll, f 13 Sept., M: Bogholder. Bølling, Ane Kirstine Elisab. Margr. f. Møller, f 9 Sept., M: Handelsreis. Margr. Veroniqua, g. Freuchen. Bønnelykke, Laura Marie f. Larsen, f 1 Apr., M: Snedker. Børgesen, Fred. Chr. Emil, Cand. mag. g. Trin. K. 29 Oct. m. Magd. Soph. Øllgaard, D. af Høiesteretsassessor. Bøttiger, Ellen Carol. Elisab, g. Luplau. CarleniuS, Charlotte, f 6 April Sygehjemmet, f. 30 Marts Carlsen, Alfr. Jul. Theod., Premlieut i Ingenieurcorpset, g. Lyngby 2 Dec. m. Emilie Wulff, D. af Kjøbmand. Carl HenryAug., Vicebrandinsp., Capt., t 27 Aug., 63 Aar. Carstensen, Axel Will., Tandl., I 24 Apr. CartheUSer, Fried. Henr. Dor. see Irminger. Carøe, Anders Kruse, Consul, f 15 Mai Liverpool, 73 Aar. Carl Joh., Grosserer, g. Garn. K. 7 Apr. m. Alice Maud Prior, D. af Grosserer. Caspersen, Astrid, g. Muller. Gustav Herrn. Alex., Bogholder, f 9 Feb. Castenschlold, Holtine Casperdine, f 4 Juli Skjelskør, f. 24 Mai Marie Margr. Fred. f. Herz, f 14 Marts f. 18 Aug. 1838, M: Oberst. Cato, Emma Emilie f. Mathiesen, f 14 Mai, M; Litograf. Chabert, Rich. Vald, Oberst af Fodf., j- 6 Oct. f. 6 Marts Chievitz, Fanny Petr. Birthe f. Madsen, t 4 Feb. f. 7 Mai 1830, M; Bogholder. Christensen, Albert. Louise Aug. f.weys, E. e. Postcontr., f 7 Feb. f. 27 Aug Anna Christine, Communelærerinde, f 20 Aug. Emil, Grosserer, [ 12 Sept. Schandau. Gottlieb Nie., Cand. theol.. Skolebestyrer, g. Roesk. 14 Apr. m. Hanne Charl. la Cour, D. af Kæmner. Hanna Soph. f. Pay, E. e. Grosserer, t I3 Nov. f. 24 Nov Hans Christoph. Andersen, Forretningsfører V. Svineslagteriet i Kai-

47 IO lundb., g. Aarh. Frue K. 30 Jan. m. I Laura Hald, D. af Uhrmager. i Christensen, Hans Peter, pens. Overpolitibetjent, f 8 Dec. Gladsaxe, f. 3 Mai Jac., Vinhandler, f 10 Juni f. 12 Jan Jens Rasmussen, Postexp., g. Odense St. Knuds K. 18 Nov. m. Carol. Anna Lov. Christensen, D. af Maier. Mart. Chr., Lærer i Enslev, g. Veile 7 Aug. m. Sigrid Holm, D. af Seminarieforstander. Soph. Vilh., Cand. pharm., g. Vorup 23 Dec.m. Carol. Elisab. Henningsen, D. af Gjæstgiver. Christiansen, Axel, Cand. pharm., Kjøbm. i Bogense, g. Odense St. Knuds K. 30 Oct. m. Hansine Caroline Marie Carstensen, D. af Slagter. Hans Carl Laur. Emil, Guldsmed, Folkethingsmand, f 26 Nov. Odense. Hans Jørg., Cand. polyt., Ingenieur, g. Frdbg. 21 Jan. m. Louise Petersen f. Malling, D. af Amtsforv. Mads Peder, Sagfører i Odense, g. Kolding 15 Mai m. Ane Margrethe Petersen. Vald., Postexpedient, f 26 Oct. Randers, f. 17 Mai Vilh. Magn., Jernbancass., g. Garn. K. 14 Mai m. Carla Hortense Heinrichette Christ. Kücker, D. af Restaurateur. ChristianSSOn, Ragneidur f. Thorsteinsen, E. e. Amtmand, f 14 Feb. i Reykjavik, f. 22 Nov Christie, Søren Lorentz Lous, Dampskibsfører, g. St. Jac. K. 8 Mai m. Astrid Joh. Elisab. Giertsen, D. af Grosserer. Christgau, Louise Aug., f. Schell, f 13 Feb., M: Juveler. Ciairon d Haussonville, Arthur Gustav Heinr. Carl, Greve, Prlieut. i Altona, g. Kronborg Slotskirke 10 Aug. m. Martha Soph. Gradman, D. af Consul. Claudi, Chr. Fred. Emil, Overlæge, f 16 Aug. Nyborg, f. 13 Oct William Tüchsen, Hotelforp., g. Hell. Kors K. 28 Juli m. Anna Sofie Krist. Olsen, D. af Gaardeier. Clausen, Adolphine Angelica f. Lundh, E. e. Intendant, f 20 Mai, f. 5 Feb Andr. Cec. Oliver, Jernbaneassistent, t 7 Oct. Christen Josephsen, Præst (E ) f 25 Apr. Soderup. Erik Peter, fh. Forp. af Mullerup, f 30 Apr., Svendb., 70 Aar. Jens Vilh. Chr., Cand. jur., Amtsfuldm., g. Frdbg. 4 Juni m. Dagm. Hertha Soph. Rump, D. af Justitsminister. ClauSSen Ernst Emil, Glarmester, f 21 Juni, 64 Aar. Clemmensen, Ludv. Viggo, fh. Lærer, Classelottericoll., f 1 Juni Nakskov, f. 26 Nov Cloetta, Christoph, Consul, Chokoladefabrikant, f 30 Marts. Cohen, Eleaser,Cancellird., Amtsdommer, t 26 Feb. Tønder, f. 9 Dec Cohn, Josephine Marie see Rothschild. Cohrt, Poul Andr. Vald. Rich., Procurist, g. Holm. K. 21 Mai m. Elna Maria Soph. Eskildsen, D. af Mægler. Colding, Olga Louise f. Lynge, f 26 Juni, M: Premierlieut. Conrau, Hugo Cornelius, Læge, f 20 Feb., f. 14 Marts la Cour, Hanne Charl., g. Christensen. Cramer, Hans Billeskov Jansen, Pastor emer. (E ), f 17 Sept Creutzberg, Thom. Fred., Grosserer, f 9 Nov. Crone, Ane Mathea Nielsine Petrea see Truelsen. Cuénot, Marie Lucie, g. Hvalsøe. Dahl, Carl Einer, Contorchef og Artillerikaptain, g. Garn. K. 7 Aug. m. Inger Charl. Marie Anthon, D. aftoldforv. Constance Marie f. Døderlein, f 10 Juli, M: Professor. Niels Otto, Boghandler, g. Garn. K. 30 April m. Anna Frantsine Kragh, D. af Styrmand. Olga Marie, g. Schultz. Thorv. Carl Viggo, Cand. phil., f Jan.

48 II Dahl, Sofie f. Petersen, E. e. Grosserer, f 22 Marts. Vibeke Adelh., f l8 Mai. Vilh. Fred., Cancelliraad, fh. Gas- og Vandmester, f 22 Apr., 92 Aar. Dahlberg, Jens Edv., Malermester, f 28 Feb. Dahlgreen, Anton Soph. Jørg., Overserg., f 2 Dec. Dalgas, Fred., Secretair v. Aluminia, g. Emmaus K. 11 Mai m. Ingeb. Nanna Schou, D. af Etatsraad. Dam, Aug. Søren, Fabrikant, g. Frdbg. 2 Juli m. Elisab. Maria Elgood, D. af Maler. Dam, Otto Povl Antoni, Gaardeier, Aaker, g. Rønne 25 Mai m. Georgine Caroline Marie Kofod, D. af Avlsbruger. Dameck, Fried. Ludw. Franz, fh. Capt. t 4 Marts Hamborg, f. 6 Oct. l822. Damkier, Aug. Caroline see Silfverberg. Damm, Cathinca Martine f. Wittusen, f 21 Sept. f. 5 Oct. 1847, M: Oberst. Hilda Lavinia, g. Ernst. Danielsen, Otto Ferdin., Contorchef i Forenede Dampskibsselskab, j* 12 Dec. f. 25 Sept Danneskjold-Samsøe, Einar Carl Otto Greve, Cand. phil., g. 29 Mai m. Soph. Brüel. Emilie Henriette Dagmar, f. Comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs, f 4 Juli Gisselfeld, f. 8 Marts 1848, M: Greve til Grevskabet Samsø. Daugaard, Martin Julius, Fuldmægtig i Aalborg, g. Johs. K. 27 Mai ra. Christ. Maria Emilie Hansen, D. af Inspect. David, Aug. Maria, see Mørck. Davidsen, Peder, Catechet ved Garn. K., g. der 14 Nov. m. Ingeb. Kirst. Magd. Andersen, D. af Murmester. Ulr. Mariane Mathine f. Flindt, E. e. Præst (E ), f 2 Feb. Degen, Soph. Fred. f. Patronck, f 27 Oct., M; Krigsassessor. DelCOmyn, Henr. Aug. Emilie, f. Ferchner, t 2 Juli. Deleuran, Isaac, Bademester, Manufakturhandler, f 27 Apr. Fredericia, f. 21 Juli DellnoiS, Jean Joseph Clitus, Kjøbmand, t 1 Oct. St. Thomas, 87 Aar. Denhardt, Agnes Marie see Strøm. Dentzer, Jul. Christine see Gotsch. Detlefsen, Andreas, Bankdir., Kjøbmd., t 25 Nov. Odense, f. 1 Mai Dewulff, Marie Louise f. Brunkhorst, E. e. Grosserer, f 2 Dec. Dichmann, Carl Joh., Kjøbm. i Svendb. g. Frederikshavn 4 Mai m. Anna Theod. Abelone Christ. Christensen, D. af Kjøbmand. Henry Fred., Exam, jur., g. Garn. K. 13 Nov. m. Anna Emilie Sandgreen, D. af Slagter. Dlderichsen, Einar Vald.', Bogholder, Lieutn., g. Slagelse St. Mich. K. 11 Sept. m. Sigrid Rasmussen, D. af Jernstøber. Margr. Vilh. f. Clausen, f 10 Mai Lemvig, f. 9 Marts 1826, M: Toldforv. DIneeen, Dagm. Antoinette, f 11 Nov. Ussinggaard, f. 16 Sept DirckS, Carl Chr. Fred., Postmester, f 16 Jan. Bogense, f. 25 Apr Dister, Vilh. Andrea see Bau. Dittmer, Ida Math, see Køhi. Ditlevsen, Frantz Kristian Johs., Kjøhm. i Kallundborg, g. Matth. K. 17 Nov. m. Laura Emilie Jansen, D. af Finantshovedkasserer. Dobel, Peter Nie., Sadelmager, f 20 Apr. van Dockum, Ottilia Maria f. Krusemarck, E. e. Toldass., f 26 Mai Vordingborg f. 15 Dec Dollmann, Joh. Mary Anna see Bügel. Donatzky, Georg Gotti. Ignatz, Redaktør, Helsingør, g. St. Johs. K. 17 Dec. m. Laura Charl. Emilie Røjkjer, D. af Skomager. Dons, Aug. Julie, g Møller. Carl Ant., Pastor emer. (E I5), t 3 Juni. Hansine Christine see Meyer. Nicoline, g. Vinding. Dorph, Hans Goth., Ingenieurassist., g. Frdbg. 23 Nov. m. Joh. Camilla Lov. Mauritzen, D. af Kreaturcom. Dreesen, Lov. Philippine Henr. see Pingel. Drewsen, Ernestine f. Jacobsen, E. e.

49 12 Fabrikeier, f 1 Oct. Strandmøllen, f. 11 Marts Drewsen, Gerda, g. Goldschmidt. Dreyer, Ida Anna Math., g. Weeke. Chr., Etatsraad, Udg. af Fyens Stiftstid., fh. Folkethingsmand, f 8 Marts Odense, f. 11 Mai Drucker, Heimann (Israel), Grosserer, t 6 Oct., f. 4 Dec Dræbye, Soph. Math. Elisab., see Hinck. Ulr., Cand. pharm., g. St. Johs. K. 4 Sept. m. Mary Else Karla Johanitha Krohn, adopteret af Forpagter. Drøhse, Carl Fred., Vinhandler, g. Kjøge 12 Juni m. Josephine Caroline Ohlssen. D. af Kæmner. Christ. Cerh., Krudtfabrikant, f 21 Aug. Hørsholm, 80 Aar. Friedr. Wilh., Boghandler, j* 25 Jan. Tønder, f. 17 Aug Duch, Joh. Theod., Uhrmager, g. Odense St. Knuds K. 21 Apr. m. Marie Soph. Elisab. Petersen, D. af Meieriforpagter. Duc, Carl Ferd., Værftsunderofficer, f 13 Nov. Jens Jac. Pedersen, Decorationsmaler, g. Stubbekjøhing 30 Dec. m. Anna Lauritzen, D. af Kjøhmand. Julie Vilh. f. Jensen, E. e. Fisker, t 23 Apr. Rønne, f. 2 Feb Laur. Chr. Hansen. Cand. mag., g. Helligaands K. 4 Juni m. Signe Marie Chritiane Marie Halle, D. af Snedker Dunlop, Ludv. Bernh., Lærer, f 30 Nov, St. Thomas, f. 9 Oct Docker, Ludv. Theod., Kjøbm., f 3 Apr., 62 Aar. Mariane Emilie, see Rauch. Doderlein, Constance Marie see Dahl. Domler, Caroline Marie see Møller. Eckardt, Bernh. Heinr. Oscar, Bogbinder, g. Frdbg. 10 Dec. m. Olga Laura Hansen, D. af Skibstømrer. Efferso, Oliver Petreus, Cand. phil., f 7 Jan. Thorshavn, f. 29 Juni Eggers, Johs. Georg Otto, Vinkyper, f 12 Feb. Egholm, Mariane, f 11 Juli Aalborg, f. 1 Dec Ehlern, xa.lfr Viggo Johs., Ingenieur, g. Holm. K. 6 Mai m. Ellen Ida Catharina Holmberg, D. af Dampskibsf. Ehlern, Anna Joh. Marie Georgia, g. Møller, Elgaard, Emilie Charl. see Bruhn. Eller, Jac., Particulier, f 27 Oct. Kolding, f. 21 Juni Eisenhardt, Joh. Marie, g. Wohlert. Ekberg, Karl Emil, Assist, v. d. foren. Dampmøller, g. Johs. K. 6 Juni m. Vilh. Christ. Albertine Waterstradt, D. af Gartner. Ekmann, Sarine Marie Cathr. see Leisner. Elberlmg, Marie Louisa f. Elberling, f 21 Aug., f. 25 Juni 1841, M: Bibliothecar. ElgOOd, Elisab. Maria, g. Damm. Ellebye, Elise Carol. Vilh. f. Hansen, E. e. Kjøbm. i Rønne, f 11 Feb. Eliermann, Carl Chr., Lærer, f 9 Oct., f. 7 Aug Elmgreen, Marie Juliette Math., g. Høyer. Elmqvist, Laura Gyrithe, see Freisieben. Elster, Chr. Gregers, Capt., Grosserer, f 30 Nov., f. 9 Dec Emtkjaer, Vilh. Jac. f. Kjær, E. e. Kjøbm. *} 26 Aug. Engberg, Ludv. Alb., Cand. jur. g. Aarh. Domk. 16 Oct. m. Ida Ingeb. Wulff, D. af Consul. Peter Nie. Kruckow, Boghandler, g. St. Jac. K. 18 Juni m. Ingeb. Vilh. Holst, D. af Commissionair. Engel, Dagm. Therese Juliette, f 13 Jan. Enghardt, Otto, fh. Gaardeier, f 15 Juli Horsens, f. 27 Apr Engholm, Laura f. Eilersen, f 1 Marts Skamby, M: Præst (E ). Enkebølle, Emilie Andrea Georgia f. Larsen, E. e. Præst (E ), f 17 Feb. Erdmann, Marie Doris Charl. g. Weiss. Erhardt, Carl Fred., fh. Skovfoged, f 2 Feb. Hillerød, f. 24 Juni Erichsen, Anine Fred. Valb. f..voigt, f 10 Juni f. 3 Aug. 1816, M: Skræderm. Anneken Joh. f. Secher, E. e. Sadelmager, f 20 Jan. Horsens, f. 19 Juli Joh. Louise Cec. Margr. f. Erichsen, E. e. Forp. p. Jægerspris, f 20 Oct.

50 Erichsen, Christian, Bogtrykker, g. Frederiksberg 28 Aug. m. Ingeborg Thomsen. Dec., M: Bogholder. Falck, Elisa Fred. Charl. f. Nimb, f 17 Peder, Lærer, f 15 Feb. Sneibjerg, Ellen, g. Saxild. f. 3 Oct Marie Elisab. f. Marcus, f 14 Juli, Peter Johs., Husflidsconsulent, f 2 M: Inspecteur. Feb. Kolding, f. 17 Sept Falkenstjerne, Dagm. Marie, g. Beck. Ernst, Chr. Ludv., Bankfuldm., g. St. Fangel, Christ. Niss, fh. Landbrugsskoleforstander, f 5 Marts, Nykjøbing F. Jac. K. 26 Feb. m. Hilda Lavinia Damm, D. af Grosserer. Methea Cath. Marie, f 17 Juni, Sygehjemmet, f. 11 Jan Henriette Fred. Martha, g. Løhr. Jac. Fred. Marius, Generallieut., f Faugstad, Lars Evensen, fh. Betjent i 29 Apr., f. 28 Juli Skiftekommissionen, f I4 Marts. Esbensen, Anne Kirst. f. Esbensen, E. Feilberg, Louise Anna f. von Nutzhorn, e. Amtmand, f 7 Juni Aalborg, f. 11 fil Marts Askov, M; Dr. phil. Præst Aug (E ). Eskildsen, Elna Maria Soph. g. Cohrt. Femerling, Henriette see Meldola. Joh. Christopher, Mægler, f 3 Sept. Fenger, Hansine Adolphine see Møller. f. 14 Jan Louise Math. Florentine (Rasmussen), Laura Anine Elisa f. Koefod, E. e. f 11 Jan. f. 22 Oct Intendant, f 20 Juni f. 14 Juni Fercbner, Henr. Aug. Emilie see Del- Esmann, Holger, Boghandler, g. Matth. comyn. K. 28 Dec. m. Louise Vilh. Levy, Fessel, Mariane Joh. Soph, see Borregaard. D. af Planter. Valdemar, Bankassist., g. Aarh. Domk. FeyerscbOU, Marie, see Løser. 4 Juni m. Laila Maria Sarauw Lausen, Fibiger, Johs. Henr. Tauber, Pastor emer. Pleiedatter af Etatsraad, Dr. med. (E ), f 13 Nov. Viggo, Dr. med., g. Aarh. Domk. FIck, Knud Benjamin, fh. Theaterkasserer, 20 Apr. m. Elisabeth Esmann, D. af Lieut., f 4 Marts f. 28 Aug Directeur. Fiedler, Soph. Maren f. Jørgensen, f 26 Essemann, Anna, g. Mollerup. Feb., M: Collecteur. Lov. Elisab., g. Knudsen. Finsen, Ole Peter, Postmester i Reykjavik, f 2 Marts f. 1 Jan Evers, Carl Georg Andreas Klewing, Ca- i techet v. Garnis. K. (E ), fi Fischer, Andrea Fred see Neuchs. 13 Marts. Jac. Peter Mynster, Commandør, f Faaborg, Emilie Martine f. Levin, E. e. 11 Marts f. 26 Nov kgl. Skuespiller, f 30 Dec. f. 23 Marts Maria f. Brandt, E. e. Skibsfører, f Jan. Faarup, Else Ulrikke, f 26 Aug. Sygehjemmet, f. 5 Apr Rosine Elisab. see Wilnau. Marie, g. Munch. Faber, Axel Jacob, fh. Stempelpapirsforvalter, f 7 Apr. f. 23 Mai Oringe. Fistaine, Margr. Christiane, f 5 Nov. Ingrid, g. Rørdam. Flechtner, Nathalie Vilh. Rosaline see Lisette Dorth. Marie f. Nebel, f 6 Steffens. Apr., M: Stolemager. Fledelius, Kandela Aug. Marie, g. Bruse. Rasm. Hjorth, Bogholder, f 21 Juni. Fleron, Joh. Vilh., Grosserer, Urtekr., Fabritius-Tengnagel, Emma Amalie, f f 27 Dec. 3 Marts Rugballegaard, f. 14 Apr Flindt, Ulr. Mariane Mathine see Davidsen. Hans Fred. Alex., Landmand, f 4 Sept. Buddinge, f. 17 Jan Flor, Chr. Eman. Emil, Boghandler, g. Fahnøe, Ellen, g. Krarup. Frdbg. 7 Mai m. Asta Marie Meyer, Fahrner, Thyra see Zinn. D. af Tracteur. 13

51 14 Flyc, Jul. Fred. Vilh., Oversergent, f 28 Freiesieben, Else Marie see Birch. Apr. f. 7 Feb. I843. Laura Gyrithe f. Elmqvist, f 20 Jan. Flygenring, Alma Joh., g. Krusell. f. 27 Aug. 1823, M: Generalm. Eduard Chr., Assist, v. Orlogsværftet, French, Edith Eleanor Julia, g. Timm. g. Johs. K. 24 Sept. m. Gusta Christence Bened. Knudsen, D. af Seil t 3 Feb. Frese, Ane Margr. f. Schatt, E. e. Smed, mager. Freuchen, Peter Ant. Vilh., Cand. theol. Fløgge, Rose f. Soldin, Enke, f 28 Dec. g. Vartov 21 Dec. m. Margr. Vero- Fog, Cec. Joh. Elisab. f. Larsen, E. e. nique Bølling, D. af Grosserer. Præst (E ), t 1 Feb. Odense. Freund, Joh. Vilh. Gerh., Architekt, g.^' Gustave Vilh. f. Løfgren. E. e. Cand. Garn. K. 21 Aug. m. Martha Maria jur., f 1 Feb. f. IO Apr Christiane Paulsen, D. af Regimentssadelmager. Ludolph Erasmi, Generallieut., f 14 Feb. f. 10 Octbr. 1825, hans Enke Frich, Johs., Proprietair, g. Fredbg. 5 Julie Fanny f. Holbøll, f 19 Feb. f. Nov. m. Ida Agnete Mackeprang, D. 22 Jan af Proprietair. Fogh, Carl Gust. Rosen, Bogholder, g. Friis, Alma Regine f. Andersen, f 31 Frdbg. 30 Juli m. Jutta Lucy Rich- Aug., M: Fotograf. wald. Andr. Elias, Forv., g. Frue K. 23 Ingeb. Foss, g. Madsen. Nov. m. Soph. Magd. Friis, D. af Foght, Alfr. Emil Rud., Assist, i Hafnia, Præst (E ). g. Ordrup 8 Mai m. Ane Marie Rasmussen, D. af Proprietair. ved, f. 23 Aug Betty Soph. Jac., f 20 Juni, Næst Fogtmann, Nie. Henr, Chr., Tøifabrik., Dagmar, g. Ahlmann. t 29 Mai f. 23 Nov Hans, Mægler, f 5 Sept. Odense, f. Foltmar, Olga Anna Marie Valgerda, g. 22 Aug Jørgensen. Joh. Charl. Elise f. Amundin, E. e. Forchhammer, Emilie, g. Vilstrup. Procurator, f 7 Feb. Hammel, f. 25 Formann, Chr., Tapetserer, f 8 Apr. Marts Forsberg, Carl. Erh., Billedskjærer, g. Joh. Fred. f. Melbye, E. e. Porcel- Frdbg. 14 Aug. m. Doroth. Margr. lænshandler, f 14 Jan., f. 25 Sept. Jacobsen, D. af Skolebestyrer Forum, Helga Ant., g. Beck. Joh. Nie. see Klem. Peter Hansen, fh. Manufacturh., f I4 Lars Viggo Ernst, Kjøbm., g. Hellig- April. aands K. 29 Mai m. Anna Holm, D. Fossum, Marie f. Thomsen, f 3 Mai, af Handskemager. M: Varemægler. Mart. Hansen, Telegrafist, g. St. Steph. Fraas, Søren Peter Phil., Proprietair, f K. 8 Mai m. Ellen Michelsen, D. af 2 Juli Viskindegaard. Rodemester. Franck, Juliane Fred. Christiane see Poul. Christine f. Lahrmann, f 14 Neergaard. Marts, M: Urtekræmmer. Lars Peter, Murmester, f 25 Nov. Sofie Magdal., g. Friis. Frankel, Gotlieb, Prlieut., Lottericoll., Ulr. Caroline, g. Hansen. t 22 Feb. Frimodt, Inger Louise, g. Gerlach. Frandsen, Andr. Arnold, Brænderiforp., Fritsche, l larald, Grosserer, g. Ordrup f 8 Nov. Holstebro, f. 5 Dec Sept. m. Agnes Bolette Hegel, D. Fratz, Clara Amalie see Humble. af Forlagsboghandler. Frederiksen, Jul., pens. Locomotivfører, Henr. Phil. Jac., Handelsfuldm., f f 8 Mai i Melby, f. 16 Juli Jan. Fredstrup, Nanna Thora Ophelia see Fritz, Adolph Emil, Past. emer. (E ) Møller. f 24 Dec.

52 Fritzel, Wilh., Kunstmaler, g. St. Jac. K. 1 Juli m. Joh. Charl. Christensen, D. af Skipper. FrltZSChc, Carl Anders Emil, Handelsfuldmæglig, g. St. Johs. K. 11 Mai m. Gerda Bjerre Knudsen, D. afbaandhandler. Frost, Margr., f. Bigum, f 2 Feb. Thisted, f. 30 Nov. 1830, M: Postcond. Fryd, Sofus, Toldass., g. Saxkjøb. 4 Juni, m. Ragnhild Katr. Storck, D. af Skomager. Frydensberg, Edel Kamma Eleon., g. Brandsholm. Frænckel, Nathan Joseph, fh. Procurist, t 12 Apr. Fuchs, Eufemia Nie. Elisab., g. Wiegand. Funck, Charl. Olivia f. Mohr, E. e. Kjøbm., föfeb. Kallundborg, f. 24 Dec. I832. Funder, Vilh., Forv. Vosemosegaard, g. Odense St. Knuds K. lo Dec. m. Emma Wedell, D. af Kjøbm. Fürst, Mina Julie see Simonsen. Fyrstenberg g. Henr. Caroline Christ. see Poulsen. Fussel, Marie Fritsine f. Gysen, fh. Balletdanserinde, f 5 Marts, f. 2 Juni Fæster, Jutta Octavia, f 8 Oct. f. 4 Sept. 1831, Peter Vilh., Lærer, f 29 Mai Horne, f. 28 Apr Fønss, Henr., Justitsraad, f 18 Aug. f. 22 Marts Gaarmann, Fred. Georg, Kjøbm., f 1 Aug. Aarh., f. 21 Jan Gad, Anna Martha Emilie Petr., g. Møller. Marius Pram Vincens, Bogh., g. Frue K. 23 Aug. m. Gudrun Signe Holm, D. af Seilmagerm. Gade, Ludv. Harald, fh. Balletdirigent, t 7 Apr. f. 16 Apr Galin, Jenny f. Levin, f 7 Nov. Gamél, Marie Dymphna Joh. Emma de Pasqualino, g. Knuth. Gamst, Alfr. Nielsen, Sadelmagerm., g. Hjørring 19 Nov. m. Sarie Marie Henr. Claussen, D. af Lærer. Gandll, Ernst Vald., Tegner, g. St. Johs. K. 19 Marts m. Engel Kirst. Hendrichsen, D. af Skipper. 15 Gantzel, Herrn. Jul. Alfr., Cand. jur., g. Math. K. 3 Marts m. Beatrice Annie Learwood fra England Garde, Charl. Amalie f. Nissen, f 26 Feb. f. 15 Marts 1842, M: Justitsrd. Gautier, Adelaide Karol. Isab. f. Westermann, E. e. Livberider, f 7 Sept. Albertine f. Nissen, E. e. Berider, f 20 Oct. Gebaauer, Margr. Christine f. Møller, f 22 Nov., M: Cand. theol., Lærer. Gebhard, Louise Henr. see Ørsted. Gede, Henriette, f 4 Marts. Geisler, Chr. vilh. Peder, Organist i Kbh., g. Frdhavn. 9 Juli m. Anna Tvede, D. af Apotheker. Gercke, Elise Christiane f. Ahrentsen, E. e. Oversergent, f 5 Juli, f. 2 Apr Gerdes, Cathr. Marie Elisab. see Schønbaum. Geriche, Anna Vilh. Chart, g. Honoré. Gerlach, Louis, Prlieut. i Fodf., g. Garn. K. 19 Jan. m. Inger Louise Frimodt, D. af Grosserer. Glanelli, Ida see Leffland. Glertsen, Astrid Joh. Elisab., g. Christie. Giese, Carl Heinr. Ludw., fh. Capt. i Fodf., f 2 Jan. Dresden, f. 21 Feb Gjedde, Anne Christine f. Henningsen, E. e. Postbud, f 26 Juni f. 18 Marts Gjerding, Laura Elisab., g. Werner- Lassen. Gjerlev, Elise Helene Jac. see Kjersgaard. Emma Cam., f 2 Juni. GjerlØV, Joh. Nie., Blikkenslager, f 13 Oct. f. 21 Aug Glahn, Nathalia Christine see Beeken. Glass, Louis Chr. Aug., Componist, g. Jesus K. 27 Apr. m. Agnes Camilla Jørgensen, D. af Hestehandler. Gleerup, Antoinette Cec., f 5 Feb., M: Cand. pharm. Glud, Anna Maria Aug., g. Ziegler- Sørensen. Jac. Chr. Jernbaneass., g. Etdbg. 9 Apr. m. Emmy Andrea Christensen, D. af Forpagter.

53 Glud, Soph. Nie. Ferd. see Schou. Glückstadt, Hanna see Marcu.s. Mathilde Emilie Estrid, f l8 Juli Roesk., f. 1 Mai Moritz Hartv.. Classelottericoll., f 11 Apr. Goldschmidt, Adolph, Procurist, g. St. Johs. K. 12 Dec. m. Gerda Drewsen, D. af Cand. polyt. Jenny Sara see Larsen. Moritz Meyer, Fuldm., f 27 Marts. Gormsen, Joh., Directeur, g. Frdbg. K. 10 Juli m. Edith Kirst. Jelstrup, D. af Grosserer. GotSCh, Jul. Christiane f. Dentzer, f 25 Nov. Brøndshøi. GotSChaik, Victor Hugo, Grosserer, f 5 Oct. i Berlin, f. 11 Juli Gottlieb, Soph. Aug., g. Wedel. Gottsohalk, Math. Eleon. f. Satterup, E. e. Districtslæge, f 28 Jan. f. 18 Oct Gottschalck-Hansen, Peter Chr. Henr Fred., res. Cap. v. St. Johs. K., g. j der 23 Apr. m. Marie Brockenhuus ' von Løwenhielm, D. af Hofjægermst.! Graae, Vald. Johs., Proprietair, g. Johs. K. 18 Dec. m. Agnes Math. Hattensen, D. af Gouvernementssecretair. Grabow, Jens Mich. Mar., Præst (E ) f 12 Nov. Præstholm. * Gradman, Martha Soph., g. Ciairon i d Haussonville. Gram, Abel Elisab., f 8 Jan. f. 23 Nov Emilie Caroline, f 21 Feb. f. 1 Juli Gravesen, Karen Kirst. f. Koefoed, E. e. Restaurateur, f 13 Oct. Hellerup, f. 8 Apr Gregersen, Gregers, Past. emer. (E ), g. Garn. K. 5 Mai m. Alberta Betty Rosalie Poulsen, D. af Provst. Grelbe, Vald., Redacteur, g. Frdbg. 4 Juli m. Anna Elisab. Kirst. Ingwersen, D. af Capt. Greve, Carl Joh., Fuldm., Lieut., g. Emmaus K. 26 Sept. m. Alma Theod. Hermine Fischer. Grevenkop-Castenskiold, Tekla Mathilde f. Hochschild, E. e. Kammerherre, t 1 Juni Hørbygaard, f. 11 Jan Green, Edv. Soph., fh. Manufacturh., f 14 Aug. Grotb, Adolfina, g. Wikner. Kathr. Louise f. Ahlers, E. e. Apotheker, f Feb. Margr. Amalie, g. Bang. Grove-Rasmussen, Marie Thekla, g. Krarup. Grundtmann, Carl Marius, Værkfører, g. Odense St. Knuds K. 22 Dec. m. Ane Cathrine Jørgensen, D. af Væver. Grunnet, Marie Magd. Math., f. Vatter, E. e. Fripræst, f 11 Nov. Gruntb, Ant. Jul. f. Olsen, E. e. Krigsassessor, f 8 Jan. f. 18 Dec Grüner, Cec. Sida Marie g. Holm. Hans Gust., Kammerh., Hofjægerm., Oberstlieut., f 24 Feb., f. 25 Mai Gronbaek, Jens, Cand. mag., g. St. Jac. K. 2 Jan. m. Ida Nielsine Davidsen f. Petersen, D. af Skipper. Gronwald, Hrode Johanne Aug., g. Olsen. Grønvold, Peter Martin, Assist, v. d. electr. Station, g. St. Johs. K. 5 Nov. m. Emilie Doroth. Kunitzer, D. af Manufacturhandler. Gudmandsen, Søren Sofus Carl Eilstrup, Postexpedient, g. Fred. K. 4 Dec. m. Camilla Margr. Bech, D. afkurvemager. Guldbrandsen, Ingeb. Margr., g. Lundsgaard. Gullacb, Carl Chr. Emil, Kobbertrykker ved Søkortarkivet, fil Marts. Gundel, Ludv. Chr. Eduard, Cancellird., fh. Stationsforst., f 12 Oct. f. 25 Oct Guntel. Chr. Carl, Bødker, f 21 Nov. Gyberg, Ida Soph. f. Hambro, E. e. Præst (E ), t 7 ^P^- GÜldencrone, Caroline Theodora f. Hoff. Enkebaronesse, f 26 Nov. Aarhus, f. 15 Jan GÜllicb, Adolph Alfr, Viet., Skibsfører, f 6 Marts Nakskov, f. 20 Jan Laura Alfr. Emma Vilh., g. Brockmeyer.

54 'Gylling, Agnes Carol. Marie f. Andersen, f l8 Jan., M: Grosserer. Gysen, Marie Fritsipe see Füssel. Gætje, Thora Emilie, g. Wineken. Gøtke, Emil Jul., Malermester, g. Johs. K. 3 Juni m. Lærerinde Emilie Viet. Lund, D. af Skomager. GøtZSChe, Hedev. Vilh., g. Harder. Haag, Elise Ant., g. Woll. Haase, Otto Melbye, Assist., g. Sundby K. 3 Juni m. Agnes Louise Vilstrup. D. af Assist. Ultima Aug. see Born. Haastmp, Vald. Martin, Materialist, g. St. Jac. K. 7 Feb. m. Dagm. Astrid Constantia Justesen, D. af Snedker. Hacke, Emilie Fred. Christine see Hasselpflug. Hagemann, Albinia Vilh. Jane Louise see Schaffalitzky de Muckadell. Joh. Fred. Eduard, Læge, g. Frdbg. 25 Mai m. Ingeborg Kirst. Nielsen, D. af Grosserer. Hagenbye, Karen Marie see Skaarup. Hald, Laura, g. Christensen. Hall, Marie Elisab., Skolebestyrerinde, f 29 Nov. V. Halle, Joh. Ludv., fh. Proprietair, f 29 Nov., 90 Aar. Halle, Signe Marie Christiane', g. Due. Thora Joh. see Hamley. Hamann, Peter Thorv. Emilius, Cand. polyt., Civilingenieur, g. Slotsk. 25 xmai m. Nicolette Cec. Fred. Hansen Millinge, D. af kgl. Kusk. Hamley, Thora Joh. f. Halle, E. e. Postexp., t 22 Aug. Odense, f. 24 Aug Hammann, Louise Vilh. Dorth., g. Bechs-! gaard. Hammer, Andrea Dor. Magd. f. Thiel, j E. e. Handskemager, f 22 Feb. Hammerich, Carl Chr., Urtekræmmer, f 7 Nov. Hammershaimb, Anna Fred., f 12 Dec. f. 23 Oct Hancke, Therese Eline f. Ballin, E. e. Consul, f 13 Juli. Hanisch, Edith Maria Lucia, g. Brorson. Hansen, Alfr. Georg Krist., Conditor i 17 Slagelse, g. St Matth. K. 22 Oct. m. Astrid Hyller, D. af Brandfuldm. Hansen, Axel, Bryggerieier, g. Garn. K. 15 Mai m. Christiane Emilie Lønborg, D. af Fotograf. Carl Modeveg, Cand theol, g. Vartov 17 Dec. m. Joh. Italiaender Schou, D. af Fotograf. Carl Windfeld Erichsen, Procurator, f 30 Marts Sorø, f. 11 Jan. I824. Cathr. Marie f. Henecke, E. a. Assistentshusforv., f 12 Juli f. 25 Marts Chr. Leifhold, fh. Eier af Taars Færgegaard, f 12 Sept. Dagm. Elise Christiane f. Scharling, t 21 Feb., M: Forv. Ejvind, Cand* phil.. f 1 Feb. Fred. Brock, Prlieut., fh. Branddir., f 25 Aug. f. 19 Apr Georg Bernh. Johs., Kjøbm. i Assens g. Ribe Domk. 4 Sept. m. Clara Nørup Blinkenberg, D af Uhrmager. Hans Ditl., Prlieut. i Fodf., g. Odense St. Hans K. 20 Nov. m. Kamilla Petersen, D. af Garver. Hans Ove Claudi, Cand. polyt., g. St. Jac. K. 14 Aug. m. Sigrid Henr. Vilh. Meyer, D. af Grosserer. Hans Peter. Cand. theol., Skoleinsp., g. Frue K. 9 Apr. ro. Gerda Louise Larsen, D. af Oberstlieut. Hans Peter, Grosserer, g. Garn. K. 3 Juli m. Karen Margr. Müller, D. af Oberst. Hans Peter Emil, fh. Herredsfoged, f 20 Oct. Kallundb., f. 19 Juli Jens Andr., Præst i Vinding, g. Gjentofte 4 Mai m. Signe Lemcke, D. af Proprietær. Jens Vilh., fh. Provst (E ), 9 Jan. Randers. Joachmine Soph. Amalie f. Schlage, f 6 Oct. f. 29 Dec. 1826, M; fh. Lærer i Vallenbæk. Joh. Mart., Lærer i Vindinge, g. Odense St. Knuds K. 23 Oct. ra. Maren Andersen, D. af Gaardeier. Johs. Jørg., Cand. juris, g. St. Jac. K. 5 Juni m. Charl. Joh. Henriette Iversen, D. af Skibsfører.

55 i8 Hansen, Jobs., Viceconsul, fh. Kjøbmand i Thorshavn, f 15 Sept. f. 23 Oct Jørgen, Møller, f 19 Febr. Dybbøl, f. 22 Feb Jørgen, Skovrider, j* 23 Mai Thoreby, f. 27 Marts Jørg. Krist., Kjøbmand, g. Rønne 4 Juli m. Ane Vest, D. af Gaardeier. Nie. Christine f. Lorentsen, E. e. Lærer i Tersløse, fil Oct. f. 9 Aug Niels, Kammerraad, Exam, jur., fh. Toldassist., f 14 Marts Frederikssund, f. 26 Dec Otto Christoph., Realskolelærer, g. Næstv. St. Mort. K. 15 Oct. m. Ulr. Caroline Friis, D. af Kjøbmand. Otto Frederik Begtrup, Sognepræst (E ), g. Frdbg. 15 Juni m. Henr. Marie Vilh. Løschau (D. af Forpagter Westergaard), adopt, af Skovrider. L. Peter Eiler, Øienlæge, g. Frue K. 7 Mai m. Caroline Cathr. Marie Burmeister, D. af Etatsr. Peter Heinr., Cand. pharm.. Sæbefabrikant, f 20 Feb. Poul Flenssted, Spediteur, g. St. Pouls K. 22 Mai m. Louise Friederike Wilh. Ahrens, D. af tysk Bureauchef. Vald. Bille, Landmand, g. Garn. K. 3 Dec. m. Ellen Italieander Schou, D. af Fotograf. Will. Peter, Sognepræst i Tømmerby, g. Frue K. 1 Oct. m. Anna Medea Hincheli, D. af Gaardeier. Vilh., Grosserer, f 2 Nov., 75 Aar. Hanson, Carl Fred., Skovrider, f 20 Feb. Sorø, f. 28 Jan Harboe, Rasm. Møller, Kjøbmand, f 26 Juli Rønne, f. 18 Jan HarbOU, Louise Ulrikke Mariane f. Hellesen, E. e. Generalmajor, f l7 Jan. f. 8 Apr Harder, Anna Dort., g. Kure. Carl Chr., Fotograf, f I Feb. Randers. Marius Aug., Kjøbmand i Viborg, g. Roesk. 9 Marts m. Petrea Christine Fred. Theod. Christensen, D. af Proprietair. Harder, Marius Ditl. Kjøbm., g. Aarh. Frue K. 16 Nov. m. Hedev. Vilh. Gøtzsche, D. af Kjøbmand. Harren-Nielsen, Aage, Prlieut. i Artill.,. f 2 Juli, f. 29 Aug Harries, Carol. Chart, g. Black. Harth-Olsen, Aug. Alex. Nie., Cand. pharm., g. St. Joh. K. 12 Mai m. Maja Kirstine Secher, D. af Sognepr. Hartmann, Judithe, g. Meineche. Palline Kirst., g. Aarup. Hartvigson, Fred., Bogholder, f 23 Juni,. 80 Aar. Hasle, Marie Elisab. f. Prip, E. e. Statsrevisor, f 9 Marts f. 4 Nov Vilh. Marie, g. Praem. Haslund, Peter Christoph., Blikkenslager,, f 27 Sept. Hass, Hedv. Dagm. Ragnh. f. Nielsen,, f 4 Marts, M: Skrædder. Hassager, Dorthea Hansine f. Hørning, E. e. Præst (E il), Legatstifterinde, f 17 Oct. Hassel, Julie Aug. f. Schou, f 29 Juli,. M: Forvalter. HaSSelbach, Fred. uir. see Henck. Hasselgren, Emma Alvilda Nik. see Schouv. Hasselpflug, Emilie Fred. Christine L Hacke, f 24 Jan., M: Rebslagerin. Hastrup, Margr. g. Schmidt. Hattensen, Agnes Math., g. Graae. Haugaard, Dagm., g. Pallesen. Niels Chr., Kjøbm., f 8 Marts Hjørring, f. 23 Dec Haugsted, Ane Marie f. Bøge, f 26 Feb. M; Snedker. Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, Georg Greve, fh. preuss. Oberstlieut., f 12 Sept. Hardenberg, f. 8 Aug Hausebildt, Karen Marie, g. Sonnichsen. Havemann, Axel, Fabrikbestyrer, Saxkjøbing, g. St. Jac. K. 20 Marts m. Margr. Christensen, D. af Kjøbm. Haxthausen, Vilh. Caroline f. Hansen, E. e. Kammerjunker, Postmester, f 4 Aug. f. 7 Apr Heckscher, Jul., Grosserer, f 20 Jan. Hedemann, Anton Rud., Kammerherre, Contreadmiral, f 24 Apr. f. 10 Oct

56 Hedemann, Fritze Henry Marg., g. Mylius. Vilh. Fred. f. Aldinger, f 8 Mai f. 24 Aug. 1835, M: Kammerjunker. Hedermann, Jul. Fred, see Jensen. Hee, Chr. Peter, Grosserer, Auctionsh., f 6 Jan. Heering, Ingeborg, g. Jacobsen. Hegel, Agnes Bolette, g. Fritsche. Elisab. Julie, g. Ibsen. Heiberg, Emma f. Rørdam, E. e. Professor, Præst (E ), t31 Marts. Heilmann, Adolphine see Platou. Amt Georg, Lærer, f 19 Juli Tørresø, f. 10 Feb Heimann. Carl Louis, Blikkenslager, g. Frdbg. 12 Dec. m. Hulda Joh. Charl. Immerthal f. Spliedt, D. af Barber. Heins, Fred. Vilh. Guldbrand, fh. Fiskericonsulent for Indenrigsministeriet, t 18 Jan. i Hamborg. Heise, Joh. Dor. Trane, g. Schliemann. Heiland, George Douglas, Prlieut., g. St. Jac. K. 28 Oct. m. Joh. Sørensen, D. af Kjøbmand. Hellesen, Louise Ulr. Mariane see Harbou. Hellmer, Sophie Elisab. see Schnack. Hellstrem, Carl Josef, Grosserer i Gøteborg, g. Roesk. 23 Nov. m. Karen Liitzhøft, D. af Kjøbm. Helm-Petersen, Søren Fred., Justitsraad, Boghandler, f 3 Nov. Odense, f. 25 Sept Helms, Nie. Gotfred, Meieribestyrer i Skovstrup, g. Stubbekjøb. 16 Mai m. Henriette Marie Knudsen, D. af Bager. Helsted, Eleon. Luise Aug. f. Seydel, f 18 Marts Fredensborg, f. 4N0V M; Professor. van Hemm, Herrn. Carl Carsten, Jernbaneass., g. Matth. K. 5 Nov. m. Mariane Christensen, D. af Husmand. Henek, Fred. Ulr. f. Hasselbach, f 13 Mai, M: Lærer. Henecke, Cathr. Maria see Hansen. Henrichsen, Fred. Carsten, Landskabsmaler, f 30 Apr. f. 23 Sept Hensch, Mette Kirst. f. Lauridsen, f 3 Juli Udby, f. 19 Oct. 1847, M: Lærer. Hense, Fred. Marie f. Petersen, E. e. Urtekr., f 19 Feb. 19 Herbst, Elisab. Margr. f. Rames, f 12 Nov. f. 19 Apr. 1853, M: Oberstlieut. Herforth, Mary Nanny f. Murdock, f 23 Mai, 67 Aar, M: Grosserer. HerloW, Anders Olaf Vilh., Ingenieur, g. St. Jac. K. 12 Marts m. Hilda Lorentia Hermantina Holmgren, D. af Bygmester. Herman, Juliane Vilh. Axel, see Appel. Peter Georg Viggo, Kunstantiquar, f 9 Nov. f. 22 Juni Hermansen, Carl Otto Vilh., Kasserer, f 1 Jan. f. 14 Sept Caroline Aug. f. Melau, f 6 Feb. Roholte, 52 Aar. Herreborg, Marie Kirst., g. Andresen. Herskind, Jens Ant., Overlærer, f 23 Jan. Aalborg, f. 17 Jan Joh. Chr., Grosserer, f 25 Apr. Hertz, Harry Herman, Overlærer, Cand. phil., f 29 Nov. Jens Michael, fh. Catechet (E ) f 7 Juni Roeskilde. Heskjer, Ane Elisab. f. Christensen, f 21 Marts, M: Bandagist. Hessel, Arvine f. Steenberg, E. e. Kiøbm., t 3 Apr. Hilker, Marie Dorth., f lo Juli. Hincheli, Anna Medea g. Hansen. Hinck, Soph. Mathilde Elisab. f. Dræbye, E. e. Capt., f 9 Marts St. Hans Hosp., f. 13 Nov Hindsberg, Gusta Fred. Arcadia, Præstedatter, f 14 Nov. Middelfart, f. 15 Sept Jac. Thorv., Prlieut. og Fuldmægtig, t 7 Juli. Hingelberg, Thora Marie Joh. Sør. Nie. g. Bendtzen. Hinrichsen, Cec. Marie Dort. f. Jensen, E. e. Borgmester, f 9 Feb. Garding, f. 29 Dec Hiort, Ivar, Bestyrer, g. Holm. K. 4 Mai m. Karin Thora Agnes Dagm. Bruhn. D. af Capt., Forvalter paa Charlottenborg. Niels Henr., Oberstlieut., f 17 Mai f. 3 Juni Hjort, Ane Margr. f. Worm, E. e. Pro- 2*=

57 20 curator, f 6 Sept. Præstø, f. 9 Juni Hjort, Soph. Caroline f. Matzen, E. e. Præst (E )i t 23 Marts Aarhus. Hjorth, Lydia Carol. Vilh. f. Schioldann, f 18 Juli, M: Snedker. Hochschild, Tekla Mathilde see Grevenkop-Castenskiold. Hoepfel, Andr. Albert, Fuldm., g. Frdbg. 20 Nov. m. Minna Freder. Madsen, D. af Grosserer. Hoff, Caroline Theodora see Güldencrone. Gjertr. Kirst. f. Vium, E. e. Lærer, f 10 Juni Ordrup, f. 2 Jan Martine Christine f. Theilmann, E. e. Overlærer, f 24 Sept. Rønne, f. 26 Aug. I830. Peter Johs., Postcontr., f II Marts. Hoffgaard; Asta Gunh., g. Petersen. Hoffhiann, Alexander, Sagfører, g. Math. K. 14 Mai m. Vilhelmine Elisab. Hoffmann, D. af Tømrer. Carl Emil Theod., Cand. pharm., g. Ordrup 19 Mai m. Charl. Steenbuch, D. af Apotheker. Marie Soph. Carol. Ernestine, g. Veiergang. Vilh. see Løfgrén. Hofman (Bang), Fred. Elise Joh., f 5 Jan. Odense, f. 24 Juli Hohlenberg, Birg. Christiane see Hornemann. Carl, Bogtrykker, g. St. Johs. K. 17 Dec. m. Alex. Dagmar Hansen, D. af Former. Holbek, Niels Mort. Laur., Skomager, g. Frederiks K. 28 Apr. m. Carol. Soph. Christiane Anthony, D. af Kobbersmed. Holbøll, Julie Fanny see Fog. Hoick, Mary Elisabeth f. Adams, f 28 Juli Charlottenlund, f. 2 Oct. I846, M: Justitsraad, Redacteur. Holgersen, Marie Cathr. Vilh. Aug. f. Schmidt, f 20 Dec. Holbæk, f. 24 Juni 1848, M: Amtsforv. I Hollesen, Jac. Madsen, Kjøbm. i Svend- borg, g. Odense St. Knuds K. 5 Juni m. Mathea Andersen, D. af Forp. 1 IJolm, Axel Viggo, Proprietair, Lillerup, I g. Frelsers K. 5 Feb. m. Ane Marie Jensen. D. af Sognefoged. Holm, Edel Otilie f. Buchholtz, E. e. Grosserer, f 31 Mai f. 9 Feb Elfriede f. Holm, f 19 Mai Dalsgaard, f. 6 Oct. 1824, M; Propriet. Ingeborg f. Møller, f 8 Jan. f. 19 Nov. 1869, M; Postexp. Jac. Chr. Valentin, Dampskibsfører, t 24 Juli. Joh. Chr. Fred., fh. Organist i Horsens, f 25 Febr. f. 19 Juni Jørg. Nis, Cand. pharm., Fuldm. i Classelotteriet, g. St. Johs. K. 28 Mai m. Helene Allese de Fine Bunkeflod, D. af Apotheker. Karen Thøgerine. f 9 Dec. Nicoline Andersdatter f. Fusager, E e. Lærer, f 13 Apr. Aarhus, f. 17 Apr Rigmor see Jessen. Soph. Johs. Thøger From, Cand jur., g. Frdbg. 12 Feb. m. Cecilie Sida Marie Grüner, D. af Kammerherre, Oberstlieut. Vilh. Julie, D. af Præst, f 18 Jan., f. 23 Apr Holmberg, Ellen Ida Cathr., g Ehlern. Ludv. Ferd., Professor v. polyt. Læreanstalt, t 21 Dec. f. 22 Apr Holmblad, Nie. Birg., f 20 April f. 24 Aug Holmboe, Anton Theod. Harris, Læge, g. Garn. K. 20 Dec. m. Julie Opstad, D. af Gaardbruger. Holmer, Viggo Hjalmar, Equiperingshandler, 7 17 Mai. Holmgren, Hilda Lorentia Herrn., g. Herlow, Holm-Hansen, Johan, Forfatter, g. Haarlev K. 30 Jan. m. Joh. Aug. Wiimh, D. af Copist. Holst, Carl Anton Vilh., Stationsforst., t 15 Juni Nyborg, f. 13 Oct. I832. Gerda, g. Magnusohn. Hilda, g. Jensen. Jobs.. Cantor, f 8 Juni Vemmetofte, f. 15 Juni Peter Victorinus, Havneoppebørselscontr., f 11 Juli ved Jernbaneulykken i Gjentofte, f. 25 Feb. 1851, og Hu-

58 21 stru Dagm. Ferd. Soph. Jensine f. Ibsen, f. 28 Marts Holstein, Bodil Cornelia f. Dirchsen, f 29 Jan. Forlev, M: Greve. Ingeborg, D. af Proprietær, f 24 Juni Sindshvile. f. 17 Decbr Marie Adelheide, D. af Postmester, t 9 Mai, f. 12 Dec Holten, Peter, fh. Amtmand paa Bornholm, Kammerherre, f 27 Sept. f. 25 Nov Holtermann, Math. Soph., f 27 Oct. Skive, f. 4 Dec Honnens de Lichtenberg, Regitze see Lund. Honoré, Alfr. Daniel, Telegrafist, g. Helligaands K. 1 Dec. m. Anna Emilie Sørensen, D. af Cand. phil. Fred. Abraham, Mekaniker, g. Frdbg. K. 27 Mai m. Anna Vilh. Charl. Gericke, D. af Sadelmager. Jac. Abrah.. Bager, g. Fredericia Trin. K. 22 Juli m. Rasm. Adeline Elisab. Clausen, D. af Togfører. Katerine Marie, g. Bentsen. Hornbech, Kora Kam. Carol., g. Maimann. Horneman, Axel Friis Emil, Forstcand., g. St. Luc. K. 10 Oct. m. Jensine Christensen, D. af Husmand. Hornemann, Birg. Christiane f. Hohlenberg, E. e. Professor, f 17 Mai f. 1 Jan Otto, Guldsmed, f Jan. Huld, Anna Marie, Balletdanserinde, g. Agerholm. Hulstrøm, Julie Olivia Aug. f. Fohr, f 4 Apr., M; Yentilalionsmester. Humble, Clara Amalia f. Fratz, f 14 Feb. Veiero. f. 3 Sept. 1849, M; Fyrmester. Hummeluhr, Jens Christiansen, fh. Folkethingsmand, Gaardeier, f 17 Juni Aarhus. Hunderup, Andrea Birg, see Theilgaard. Carl Chr., Cand. polyt, Ingenieur, g. Frdbg. 10 Juni m. Asta Eline Reinhardt, D. af Etatsraad, Contoir- Ihef. Hundt, Joh. Aug. Peter, Malerm,, Brandinspecteur, f 29 Nov. Faaborg, f. 11 Juni Husum, Cam. Thomasine, g. Bendz. Huulegaard, Emma Charl. Amalie, Præstedatter, f 16 Aug. Nykbg. F., f. 6 Oct Hvalsøe, Johannes, Prlieut. af Artill., g. Garn. K. 31 Juli m. Marie Lucie Cuénot, D. af Uhrfabrikant. Justine, g. Jespersen. Hvidberg, Fred. Christopher Marinus, Exam, jur., Auctionsassist., f 8 Feb. f. 8 Oct Hvidt, Vald., Ingenieur, Cand. polyt. phil., t 13 Sept. Vordingborg, f. 19 Juni Hvidtfeldt, Peter Oluf, Kjøbm. i Odder, g. Veile 26 Dec. m. Hansine Marie Wennegaard, D. af Snedker. Hviid, Georg Fred. Jørg. Ludv., Handelsreisende, g. St. Joh. K. 27 Apr. m. Frida Vilh. Wiingaard, D. af Snedkermester., Hyller, Astrid, g. Hansen. Hyllested, Peter Vilh. Theod., fh. Contoirchefi Krigsmin., Etatsr., f 12 Sept. Hyrup, Rud. Emil Liiders, Protocolfører i Criminalretten, g. Frdhavn. 18 Mai m. Louise Dorth. Meyerholz, D. af j Kjøbm. I Hüttemeier, Birthe Kirst., g. Schiønning. Ida Caroline f. Petersen, *f Charlottenlund 29 Oct,., M: Fabrikant. Høberg, Andr. Chr. Vilh. Ernst, Capelmusicus, g. Holm. K. 3 Juni m. Aug. Lovise Siemsen, D. af Læge. Høegh, Marie Cathr. f. Hansen, f 5 Mai M; fh. Bogholder. Højgaard, Niels Peter, Kjøbm. i Silkeborg, g. Fredericia Trin. K. 26 Marts m. Nielsine Sus. Nielsen, D. af Gjæstg. Højmark, Agnes Nie. Anna, g. Koch. I Høpfner, Otto, Cand. phil., Communelærer, g. Trinit. K. 3 Nov. m. Elma Mathæa Olsen, D. af Høker. Hørniug, Dorthea Hansine see Hassager. Hørsted, Otto Emil Torkild, Kursusbestyrer, g. Trinit. K. 19 Dec. m. Laura Christine Rasmussen, D. af Handskemager.

59 22 Høst, Andr. Fred., Etatsr., Boghdl., f 8 Apr., f. 20 Marts l8ll. Høyberg, Soph. Fred. see Prip. Høyer, Aage Theilgaard, Prokurist, g. Holm. K. lo Sept. m. Thekla Christiane Constance Friis Frits, D. af Skomager. Albertine Joseph, f. Juncker, E. e. Musiklærer, f 22 Oct. Carl Chr. Vald., Overtelegrafist, f 15 Aug. f. 17 Nov Hustruen Carol. Alvilda Olivia f. Madsen, f 27 Aug. Datteren Ebbe Christiane Kirstine Bodil, f 25 Aug. Chr. Fred., Underskibsintend. i Flaaden, g. Holm. K. 3 Dec. m. Marie Juliette Math. Elmgreen, D. af Gymnastiklærer. Emilie Ane Charl. f. Benzon, f 4 Jan. f. 21 Marts 1815, M: Skoleinsp. Niels Peter, Contoirchef i 2. Revisionsdep., f 28 Juni. Søren Henry, Bankbogh., g. Nykbg. F. 21 Mai m. Bolette Christiansen, D. af Vognmand. Torkild Frits Vald., Cand. theol., g. St. Johs. K. 12 Aug. m. Krist. Anna Karol. Karen Emilie Aug. Biankensteiner, D. af Fuldm. Ibsen, Fred., Prlieut., Kammerjunker, g. Ordrup 3 Sept. m. Elisab. Julie Hegel, D. af Forlagsboghandler. Paul Fred. Stapf, Assistent i Finansministeriet, g. Joh. K. 15 Oct. m. Ane Kirst. Jørgensen, D. af Husmd. Vald. Tycho, Underskibsintendant i Flaaden, g. Ordrup K. 9 Nov. m. Constance Nebelong, D af Organist. Ifversen, Axel Rosenkrantz Segelcke, Handelsagent, g. Aalb. Budolphi K. m. Alma Hald, D. af Kjøbm. Immerthal, Hulda Joh. Charl. f. Spliedt, g. Heimann. Ingemann, Bernhard Svane, Architekt, \ g. Holm. K. 6 Mai m. Anna Møller, D. af Architekt. Ingerslev, Jac. Fred., Præst (E ), f 17 Dec. Kundby. Margr. Carol, f. Stellfeldt, E. e. Toldcontr., t 11 Jan. f. 25 Nov Ingwersen, Anna Elisab. Kirst., g. Greibe. Ipsen, Chr. Octav., Grosserer, f 14juni. Ole Carl, Præst (E ), j 4Feb. Irgens, Johs. Fred. Müller, Cand. pharm., g. Slagelse Mich. K. 4 Mai m. Margr. Christiane Elisab. Bertelsen, D. af Manufakturhandler. IrgenS-Bergh, Chr. Carl Andr., Prlieut. i Fodf., g. Viborg Domk. 5 Nov. m. Sara Joh. Thomsen, D. af Fuldm. Irminger, Fried. Henr. Dor. f. Cartheuser, f 17 Nov. Gr. Lichterfeldt, f. 14 Marts 1841, M; Regjeringsraad. Ishø], Gjertr. Soph., g. Lorentzen. Israel, Adeline f. Rosenthai, E. e. Grosserer, f 7 Apr. Iversen, Margr. Emilie Charl. Vilh., f 19 Juli, D. af Dampskibsfører. Jaaks, Vilh. Pauline Soph., g. Olsen. Jacob, Julie Christine f. Levy, E. e. Grosserer, f 9 Oct. Jacobsen, Arnold, Cand. phil.. Kirkebetjent, f 13 Juli. Fritz, Læge, g. Frels. K. 27 Nov. m. Ingeb. Heering, D. af Grosserer. Hilda Valborg f. Roed, j* 26 Oct. f. 7 Dec. 1863, M: Prof, theol. Jens Henr., Grosserer, f 8 Sept. Mathilde f. Jacoby, f 8 Juli f. 15 Jan. 1839, M: Grosserer. Thorv. Erasm. Peter Jonas Jac., Telegrafist, f 5 Apr. Fredericia, f. 1 Feb Jacobson, Georges joh. Jac. Preben, Contreadmiral, f 18 Aug. f. 27 Apr Jacoby, Mathilde see Jacobsen. Jakobsen, Søren, Grosserer, g. Garn. K. 20 Mai m. Thora Alvilda Joseph. Ringberg, D. af Stationsforstander. Jansen, Jac. Carl Aug., Overretssagfører, f 27 Juni Berlin. Jantzen, Caroline Kirst. Magd. Elise, f 23 Jan. f. 9 Juli Hans Henr., Kunstmaler, f 16 Feb. i New-York. Inger Marie, g. Werner. Jelstrup, Edith Kirst., g. Gormsen. Jensen, Andr. Martin Bøgelund, Kjøbm., g. Frdbg. 3 Nov. m. Martha Brumme, D. af Hoteleier. Axeline Soph. Charl. f. Molt, f 10

60 Mai f. 17 Feb. 1848, M: Skatteinspecteur. Jensen, Carl Henr. Jac., Cand. jur., fh. Eier af Fredsholm, f 22 Feb. f. 25 Aug Christen, fh. Cantor, f 30 Juli Vordingborg, f. 19 Sept Chr. Fink, Assist., g. St. Johs. K. 26 Juli m. Anna Cathr. Emilie Lumholdt, D. af Landinsp. Conrad, Provst, f 15 Mai Slesvig, f. 28 Juni Hans Chr., Grosserer i Kbhvn., g. Nykbg. F. 16 Marfs m. Hulda Nie. Meldal, D. af Cand. pharm., Kjøbm. Har. Knud Mort., Catechet v. Helligaands K., g. der 1 Juli m. Hilda Holst, D. af Bankassist. Jens Chr., Herredsfuldm., Exam, jur., g. Herredskirke 4 Juni m. Joh. Christine Soph. Neergaard, D. af Proprietair. Jens Fonager, Sognepr. i Gjesten, g. Frdbg. 20 Oct. m. Henr. Marie Kirst. Carol. Søberg, D. af Skomagerm. Jens Mich., I^ods i Kbh., g. Rønne 3 Dec. m. Jensine Marie Røftier, D. af Gaardeier. Jens Pedersen, Sagførerfuldm., g. Frdbg. 5 Juni m. Thora Math. Sørensen, D. af Lærer. Knud Hjalmar, Cand. pharm., g. St. Stefans K. 17 April m. Jensine Marie Jensen. Julie Fred. f. Hedermann, f 4 Nov., M: Landinsp. Maren Soph. f. Lillelund, f 20 Feb., M; fh. Stationsforst. " Marius, Kjøbm., g. Odense St. Knuds K. 28 Marts m. Aug. Ottilie Dorger, D. af Murmester. Martin, Lærer i Læborg, g. Malt 15 Oct. m. Maren Sørensen Meier, D. af Lærer. Niels Jul., Pastor em., f 7 Apr. Skallerup (E ). Peter, fh. Lodsoldermand, f 14 Jan. Rørvig, 80 Aar. Theod. Edv. Viet. Schmidt, Communelærer, f 22 Jan. 23 Jensen-Hedegaard, Lars, fh. Folkethingsmand, f 15 Marts V. Hjermitslev. Jeppesen, Mart. Anth. Theod., Klokker V. Jacobs K., g. der 11 Juni m. Inger Marte Elisab. Philip, D. af Bøssemager. Niels Peter, Bogholder, g. Trin. K. 19 Nov. m. Bendte Cam. Muxoll, D. af Smedem. Jerichau, Carol. Agnete Elisab. Nanny, see Læssøe. Jespersen, Soph. Sev., Herredsfoged i Skads Herred, g. Odense Frue K. 4 Nov. m. Justine Hvalsøe, D. af Farver. Jessen, Carl Andr. Laur., Præst (E ) t 22 Mai Stenløse. Hedev. Soph., g. Lutzhøft. Marie Charlotte f. Møller, E. e. Lærer, f 27 Feb. Brande, f. 17 Jan Rigmor f. Holm, f 27 Marts i Boma i Congo, f. 30 Dec. 1868, M: Capt. Jetsmark, Jens, Conferentsraad, f lo Juni, f. 17 Juni Johannsen, Knud Ludv. Chr., Herredsfuldm., g. Frederiks K. 3 Nov. m. Elisabeth Just, D. af Grosserer. Johansen, Joh. Peter, Inspecteur, f 9 Jan. Johs. Alfr., Læge, g. Helligk. K. 9 Nov. m. Christiane Fred. Vilh. Christensen, D. af Dagleier. Peter Jac. Joh., Postexp., g. Johs.K. 3 Juni m. Mary Alexia Birg. Topp, D. af Pakhusforv. Johnsen, Hannes, Prlieut. i Fodf., g. Odense St. Hans K. 6 Nov. m. Fanny Charlotte Christiane Stapel, D. af Slotsgartner. Magnus, Capellan p. 1. i Sæby og Hallenslev, g. Frdbg. 7 Aug. m. Dorth. Elise Lange, D. af Præst. Jordan, Emma Emilie Mariane f. Michelsen, f 4 Feb. f. 24 Sept. 1850, M: Skoleinsp. Josephsen, Gjertrud Maria f. Mortensen, E. e. Lærer, f I4 Feb. Østerlarsker, f. 12 Nov Juel, Aage, Præst paa Askø, g. Citadels K. 12 Dec. m. Edele Ingeborg Schubert-Hansen, D. af Manufacturhandl., Hans Ludv., Cand. theol., Classelottericoll., f 6 Juni f. 28 Oct

61 24 Juel, Niels, Toldinspecteur, f 24 Mai Rønne, f. 24 Jan Juell, Christiane Joh. Fred. f. Brodtkorb, f 11 Feb., M: Capt., Classelotterikoll. Juhl, Eduard Jul. Chr., Tandlæge, g. St. Lukas K 2 Dec. m. Lovise Vilh. Alex. Peterseu, D. af Oeconom. Peter Dithlef, Maler, g. St. Johs. K. 15 Oct. m. Valborg Edvardine Wieth, D.' af Sadelmager. I Juhre, Meta Henr. Nie., g. Richard. j Juncker, Albertine Joseph, see Høyer. Jungdahl, Regine Marg. Dor. see Springer. Just, Elisab., g. Johannsen. Mette Marie, g. Kühl. Juul, Andrea Soph., g. Romer. Ingeborg see Brask. Niels, fh. Proprietair, f 16 Feb. af Rysensteen, Elisab. Hendrine f. Meinig, f 30 Jan. f. 2 Feb. 1842, M: Baron, Kammerherre. Jurgensen, Chr. Fred. Urban Bruun, Ritmester. Slotsforv., J* 5 Mai Odense, f. 28 Juli JSBChel, Osmund Will., Cand. pharm., g. St. Jac. K. 6 Apr. m. Vilh. Carol. Sørensen, Jørgensen, Adolph Detl., Rigsarchivar, t 5 Oct. f. 11 Juni Anders Fred., Sagfører, f 28 Aug. f. 24 Jan Christiane Fred. Dor., f 15 Jan. Diaeonissestift., f. 8 Oct Herrn. Alb., Cand. phil., Communelærer i Kbh., g. Roesk. 2 Nov. m. Olga Anna Marie Valg. Foltmar, D. af Fabrikant. Louis Herrn. Stie, Kammerraad, Hoffourer, f Feb. Ludv. Aug., Bogtrykker og Boghandlr., t 25 Feb. Mads Christian, Præst i Jordløse og Haastrup, f 24 Aug. f. 16 Jan Rasm. Peter Theod., Forp. Beidringe, g. St. Jac. K. 6 Mai m. Karen Eline Cathar. Iversen, D. af Skibscapt. Viggo Vincents Johs., Prlieut. i Flaaden, g. Holmens K. 6 Oct. m. Reina Emilie Skibsted, D. af Commandeur. Kaalund, Karen Carol, f. Petersen, E. e. Particulier, f 30 Dec. Kaarsberg, Agnes Andriette Christiane f. Rosenstand, f 29 Nov. Lyngby Jyll., M: Læge. Kaas, Petrea see Riis. Kagerup, Inger Cathr. Carol, see Meyer.. Kalckar, Benny Nathan, Broderihandler, t 29 Jan. Kalhauge, Emilie Soph. Mathilde see Reisz. Kalisch, Helene Soph, see Schultz. Kampmann, Chr. Peter Georg, Provst (E ), t 30 Oct. Marie Louise f. Richter, y 16 Feb. Horsens, M: Branddir. KanneworfT, Thorvald, fh. Manufakturhandler, f 18 Nov. Hellerup. Karsbæk, Mette Marie f. Jensdatter, f 5 Nov. Ulstrup, f. 28 Apr. l8<0, M: Lærer. Kastoft, Jens Peter, Forretningsforer, g. Aalb. Budolphi K. 29 Oct. m. Joh. Jac. Carol. Klitgaard, D. af Møllebygger. Kastrup, Laura Paul., g. Westergaard. Peter Eman. Johs., Ingenieur, g. Johs. K. 21 Mai m. Math. Soph. Stilling,. f. Jensen, D. af Jordbruger. V. Kaulbaeb, Fried. Aug. Chr. Sigm., Directeur i Kunstacademiet i München,. g. Frue K. 15 Mai m. Frida Schytte, D. af Overretssagfører. Kemnitz, Fritz Vald. Kobbersmed, f 11 Oct. Kempel, Ingeb. Agnes, g. Larsen. Ketelsen, Nie. Fred.. Cand. jur.. g. Vartov 24 Jan. m. Ingeb. Marie Petersen, D. af Boghandler. Kidde, Kirst. Joh. Henrichsdatter see Søderberg. Kiehne, Josephine Charl. f. Willemoes» Suhm, E. e. Politimester, f 29 Apr. Itzehoe, f. 15 Apr Kielberg, Carol, see Smithsanger. Kierulf, Elisab. Soph. Magd. f. Svindt, E. e. Proprietair, f 5 Aug. Roeskilde, f. 13 Feb Pouline Soph. f. Svendsen, y 10 Juni, f. 26 Mai 1836, M: Capt. Kinzi, Joh. Fred. Emil, Cancelliraad,

62 Skrivelærer, f 14 Jan. f. 29 Marts KirchhofT, Ulla, g. Reckleben. Kirketerp, Joh. Amalie see Tutein. Kiær, Hjalmar Kryger, Exam, pharm., g. Helligk. K. 27 Oct. m. Eva Thora Signe Serritslev, D. af Cantor. Kjeldsen, Peter Chr., fh. Fabrikant, f 25 Mai, 71 Aar. Kjer, Peter Larsson KjerulflT, Commis, f 17 Juli (Gjentofteulykken). Kjersgaard, Elise Helene Jac., f. Gjerlev, f 25 Sept., M: Forv. Kjær, Aug. Chr. Mohr, Forv., g. Holm. K. 23 Oct. m. Emily Andrew, D. af Grosserer. Vilh, Jac. see Emtkjær. Kjæruiff, Otto Viggo Thom., Handelsagent, g. Frelsers K. 27 Jan. m. Thora Georka Marie Christensen, D. af Brændevinsbr. Klein, Edv. Helvig Emil, fhv. Skovrider, t 25 Aug. Helga Marie, g. Weis. Joh. Chr. Will., Fuldm., g. Helligaands K. 12 Dec. m. Anna Maria Andersen, D. af Arbeidsmand. Klem, Charl. Conr., Grosserer, f 9 Juni f. 20 Oct Johanne Nie. f. Friis, f 24 Nov. Veile, f. 24 Marts 1826, M: Distriktslæge. Klingemann, Georg Vilh. Theod., Grosserer, g. Frdbg. 18 Nov. m. Karen Kirst. Valborg Rasmussen, D. af Detailhandler. Klitgaard, Joh. Jak. Caroline, g. Kastoft. Klæbel, Agnes Vilh., g. Lange. Klæstrup, Helene Margr. Charl., f 21 Feb. f. 30 Sep Knoblauch, Ida Theresia, f. Modler, f 2 Feb. Knudsen, Chr. Jul., Jembaneass., g. Nyborg 7 Apr. m. Lov. Elisab. Essemann, D. af Regnskabsfører. Ludv. Ant. Chr., Pastor emer. (E, ), f 7 x^pr. Kolding. Knuth, Adam Carl Vilh., Greve, Kammerherre, f 3 Mai, Lilliendal, f. 19 Feb Knuth, Eigil Vald., Greve, Prlieut. i Gård., g. Frue K. 3 Dec. m. Marie Dymphna Johanne Emma de Pasqualeno Gamél, D. af Etatsraad, Grosserer. Jul. Gust. Georg, Greve, Cand. phil., f 24 Apr. Hveiselgaard, f. 17 Sept Koblauch, Olga Josefine Marie, g. Lassen. Koch, Anna Emilie Echardine f. Balslev, E. e. Stiftsprovst (E ), f 21 Marts. Edv. Tesdorf, Sognepræst, f 22 Nov. Slagslunde, f. 15 Apr Joh. Peter, Prlieut. i Fodf., g. Vartov 3 Juni m. Agnete Koch, D. af Cancelliraad. Jul., Fabrikant, g. St. Johs. K. 16 Oct. m. Ellen Cathr. Weitemeyer, D. af Kleinsmed. Ludv. Vilh. Palle, Kjøbm., g. Aarh. Frue K. 3 Juni m. Agnes Nie. Anna Højmark, D. af Kjøbm. Martha Charl., g Buhi. Vilh. Marie, g. Tiigel. Koefod, Laura Anine Elisa see Eskildsen. Juliane Marie, Viceinspectrice, f 22 Oct. Laura Bartholine, Skolebestyrerinde, t 26 Juli Odense, f. 21 Mai Koefoed, Inge Christine, g. Kohi. Karen Kirst. see Gravesen. Minona Emilie, f. Ho!m, f 3 Juli, M: Præst (E ). Kofod, Anna Math., g. Marker. Børge Poscolan Søderberg, Lærer, f 8 Feb. Silkeborg, f. 23 Juni Clarentine Kirst. Mathea, g. Schiätzer. Elna Maria, g. Nielsen. Georgine Caroline Marie, g. Dam. Kofoed, Peter Johs., Malermester, f 27 Mai St. Hans Hosp., 59 Aar. Kohl, Carl Christian Lorentz, Prlieut. i Fodf., g. Garn. K. 29 Oct. m. Inge Christine Koefoed, D. af Etatsraad, Overauditeur. Carla Anna Soph., g. Mogensen. Kok-Jensen, Axel Andr. Engelbrecht, Forvalter i Korsør, g. Rønne 27 Aug. m. Hermandine Margr. Madvig, D. af Gaardeier. Kollat, Vilh., Dyrlæge, g. Helligaands

63 26 K. 9 Oct. m. Elise Carol. Aug. Marie Jørgensen f. Elisen, D. af Skrædder. Kolling, Viggo, Læge, f 20 Marts, Algier. Konow, Hans Jac. Hesselberg, Skibsrheder og Consul, f 27 Feb. Kopp, Astrid, g. Rump. Kornerup, Henny Frands Søren, Grosserer, g. Frdbg. 12 Nov. m. Marie Emilie Christine Bülow, D. af Rentier. Korsholm, Niels Thuesen, f 3 Jan. Tarm, f. 1 Aug Krabbe, Erik Joh., Capt., Kmjkr., f 20 Juli St. Thomas, f. 21 Dec. 1862, hans Datter Ellen, f 5 Aug. f. 15 Sept Krack, Charl. Henr., f. v. d. Recke, f 30 Mai f. 27 Nov. 1828, M: Etatsraad. Kraft, Johan Christ., Læge, f 16 Aug. Altenbrok i Harzen, f. 28 Feb Krag, Anna Margr., f. Hansen, f 12 Apr. Randers, f. 20 Sept. 1822, M: Kammerraad, Toldass. Ida Marie, g. Nellemann. Thora Caroline Christiane, g. Møller. Krag-Juel-Vind-Frijs, Emilie Henr. Dagmar see Danneskjold-Samsøe. Kragh, Anna Frantsine, g. Dahl. Krarup, Nik. Jonathan Meinert, Sygehusforv. i Svendborg, g. Odense St. ' Hans K. 21 Oct. m. Marie Thekla Grove-Rasmussen, D. af Sognepræst. Ove Thura, Overretssagf., g. Odense St Knuds K. 1 Mai m. Ellen Fahnøe, D. af Forp. Kraul, Olga Aug., g. Boyer. Krause, Carl Laur. Vald., Kjøb. i Vejle, g. Odense St. Knuds K. 10 Juni m. Anna Marie Jac. Rasmussen, D. af Restaurateur. Joh. Hedev., g. Larsen. Viet. Vilh., Cand. jur., f Sept. Krebs, Axel Andr. Gabr., Pastor emer. (E ), f 25 Sept. Hundslund. Kreutz, Henr., Restaurateur, f 22 Feb. Krieger, Lorenz Fjellerup, Blikkenslager, f 3 Nov. Kristensen, Krist. Klaudius, Trafikassist., g. St. Luc. K. 17 Nov. m. Karen Elisab. Zimmermann, D. af Driftsinspecteur. Krog, Hans Chr., Capellan p. 1. i Æbeltoft. g. Johs. K. 29 Juni m. Ellen Kirst. Topsøe Jensen, D. af Høiesteretsassessor. Johs. Henr., Præst, f 19 Juni Pjedsted, f. 6 Marts Krohn, Mary Else Karla Johanitha, g. Dræby. Kruckow, Sophus Magdalus Søren, fh. Farver, f 15 Feb. Ordrup. Kruse, Elsabe Magd. Cathr. Werneke, f. Westphal, E. e. Murer, (*19 Apr. Krusell, Joh. Fred. Bernh. Andersen, Kjøbm., g. Rønne 25 Aug. m. Alma Joh. Flygenring, D. at Isenkræmmer. Krüger, Carl Theod., Kjøbm. i Aalestrup, g. Nykbg. Morsø 19 Apr. m. Marie Math. Brandt, D. af Veiassist. Kryger, Niels Chr. Samuel, Grosserer, f 13 Nov. Kræfting, AasmundGabr., Tobakshandl., g. Citadels K. 23 Sept. m. Olga Math. Josepha Moritz, D. af Grosserer. Krämeratb, Joh. Marie, f. Thorkildsen, f 11 Mai, M: Kammager. Krøldrup, Karen Marie, g. Simesen. Kure, Thor, Lieut., Lærer i Odense Borgerskole, g. Odense St. Hans K. 29 Apr. m. Anna Dorth. Abel, Adoptivdatter af Gymnastiklærer A., D. af Opsynsmand Harder. Kurland, Carol., f 3 Dec. Vartov, f. 4 Juni Kücker, Carla Hort. Heinr. Christ., g. Christiansen. KUbl, Aug. Theod, Sadelmager, f 19 Dec. Louis Aug. Heinr., Jernbaneass., g. Skive 25 Sept. m. Mette Marie Just, D. af Kjøbm. Louis Heinr. Chr. Aug., Bogholder, g. Holm. K. 7 Mai m. Eugenie Soph. Elisab. Christ. Søborg, D. af Bankbud. Kunitzer, Emilie Doroth., g. Grønvold. Kyster, Joh. Adolph, Krigsraad, Bøssemager, t 15 Aug. f. 11 Juli Olaf Helgesen, Sagfører, g. Frelsers

64 i K. 24 Jan. m. Nath. Marie Thomsen, D. af Klokker. Kæmpegaard, Peder Kristian Espersen, Cand. phil., Kjøbm., g. Frederiks K. 29 Jan. m. Joh. Birgitte Søht Løffler, D. af Landmand. Køhl, Ida Math., f. Dittmer, f 18 Sept., M: Particul. Køhlert, Aug. Magd. see Bentzen. Køhnke, Theod. Heinr. Jul., Smelter ved Mønten, f 28 Mai f. 16 Marts KøSter, Helene Const., f 25 Apr., f. 19 Sept Lange, Alfr., Pianofortestemmer, g. St. Pouls K. 11 Nov. m. Agnes Vilh. Klæbel, Adoptivdatter af Snedkerm.! Dorth. Elise, g. Johnsen.! Ellen Ingeb., g. Andersen. Emma Alice, Skuespillerinde, g, i Thomsen. Ludv., Kjøbm., g. Frdbg. 1 Aug. m.! Agnes Theod. Elisab. Lundborg, D. j af Skrædderm., Hans Rasm., Kjøbm., f 16 Juni Fre- j derikssund, f. 26 Jan, LangerhuilS, Cathr. joh. Marie see Sass, i Langgaard, Niels Sørensen, Inspecteur I ved Magasin du Nord, 11 Juli ved! Jernbanesammenstødet i Gjentofte, f. 21 Aug. 1863, i Langhoff, Jørg. Chr. Laur., Bager, f 24 Feb. Næstved, f. 29 Nov j Langhorn, Sigurd, Skibscapt., g. Odense ; St. Knuds K. 15 Mai m. Karen Kirst.! Rasm. Knudsen, D. af Rendemester.! Langkildø, Ane Joseph. Petrine, f. Lund, J E. e. Proprietair, f 10 Juni Nyborg, j f. 27 Juli 1823.! Langkjær, Jens Ludv. Georg, Bogholder, g. Helligaands K. 25 Apr. m. Aug.. Sof. Dorth. Nielsen, D. af Bager. ' Laurent, Langwith, Adolphine Marie see Smith. 1 Margr. Christine, f. Schmidt, E. e. Magasinforv.. f 28 Jan. Larose, Carl Ludv., Cancellist i Finantsminist., 18 Juni f. 4 Sept ! Laursen, Else Marie, f. Hansen, E. e. Larsen, Alb. Soph. Blicher, Læge, g. I Frue K. 26 Feb. m. Joh. Hedev.! Krause, D. af Grosserer.! Carl Chr., Hoteleier, f 25 Mai Aar- j hus, f. 19 Apr Chr. Peter, Redacteur, g. Næstved i 27 St. Mort. K. 14 Oct. m. Rigm. Bang, D. af Bogtrykker. Larsen, Christ. Nyrop Hemming, Lærer i Kværndrup, g. der 23 Juli m. Jenny Margr. Wognsen, D. af Proprietair. Fred. Chr., Lithograf, f 6 Nov. Jenny Sara, f. Goldschmidt, f 5 Apr., M: Dr. phil. Joh. Chr. Eman. Schmidt, Bankass., g. Helsingør St. Marie K. 9 Juli m. Ingeb. Agnes Kempel, D. af Isenkræmmer. Mart. Chr. Will., Postexp., g. Frdbg. 4 Juni m Eva Maria Nielsen, D. af Høker. Nie. Margr., f. Hesseldal, E. e. Lærer, t 24 Marts Højby, f. 21 Jan Niels Hansen, Lærer, f 31 Juni Pejrup, f. 6 Aug, Peter, Cand. phil., Lærer, g. Frdbg. 21 Nov. m. Lovise Christ. Pedersen, D. af Gaardejer. Vilh., Lærer v. Døvstummeinst., g. Fredericia Trin. K. 5 Nov. m. Petra Emilie Marie Capito Jørgensen, D. af Forstander. Lassen, Albert. Magdal., f 16 Juli, M: Cand. pharm. Edv. Vald., Cand. pharm., g. Frelserens K. 15 Oct. m. Olga Josefine Marie Koblauch, D. af Slagter. Joh. Chr. Jul. Zahle, Grosserer, g. St. Johs. K. 2 Feb. m. Thora x^strid Vilh. Petersen, D. af Lærer. Lorentz Peter, Lærer, f 10 Dec. Reinemark, f. 12 Mat Ragnhild, f. Nordberg, f 26 Sept. Nyborg, f. 6 Jan. 1862, M: Captain. Lau, Aug. Moritz, Kunstdreier, f 2 Apr. Aalborg, f. 2 Feb Launy, Frede Christiane, g, Quistgaard. Lærer, f 7 Feb. Als, f. 23 Nov Lautrup, Eleonore, f. Andersen, f 17 Apr., M: Skibsbygger. Leemejer. Jørg. Fred., inspecteur, f 27 Nov.

65 28 Leerbech, Birg. Marie, Præstedatter, f 26 Mai Næsborg, f. 15 Feb John ErikVilh., Capt. i Fodf., g. Garn. K. 17 Dec. m. Ella Cathr. Emilie Stampe, D. af Forpagter. Leffland, Ida f. Gianelli, Enke, f 22 Feb. Lefolii, Cecilia Elisab., f. Bech, f 16 Marts, f. 9 Apr. 1829, M: Grosserer. Lehn, Edelina Cathr., f. Lütchen, E. e. Præst (E ), 125 Apr. Hadsund. Leisner, Sarine Marie Cathr., f. Ekmann, t 25 Juli. Lembcke, Chr. Ludv. Edv., fh. Conrector, Dr. phil. (E. p. 676), j* 21 Marts. Lemche, Signe, g. Hansen. Lemmen, Christine Charl., f. Conradsen, 7 1 Jan. Fredensborg, f. 23 Juli 1813, M: Skovrider. Lemvigh, Anna Rørbye, f. Walsøe, f 22 Marts, f. 9 Aug M: Oberstlieutnant. Lerche, Fred. Ferd., Greve, Kammerherre, f Sept. Meulenburg f. 14 Dec Kay Ove, Bankass., g. Randers 26 Oct. m. Ingeb. Soph. Schougaard, D. af Toldkasserer. Marie Louise Henr., g. Wedell-Wedellsborg. Lerche-Jergensen, AnnaTheod., g. Steenberg. Lesemann, Cathr. Adolfine, g. Bohn. Leth, Elisab. Carol. Louise see Sehested. Ella, g. Tobiesen. Lethan, h'lora Lud. Dorth., g. Ahrens. Leudesdorff, Lina Margr., g. Albeck. Lewerkhuusen, Helga Hed. Christiane see Therkildsen. Levin, Emilie Martine see Faaborg. Werona, f. Meyer, f 10 Jan., M: Opticus. Levinsen, Anne Kirst., Lærerinde, f 21 Aug. Randers, f. 19 Feb xa.nt. Peter Nie,, Godsforv., f 7 Apr. Levy, Adolph (Julius), Corpslæge, f 14 Apr. f. 23 Nov Christiane Ottilia, f. Christensen, f 15 Jan., M: Architect. Julie Christine see Jacob. Levy, Vald., Skolebestyrer, Cand. philol., t 19 Juli. Liebe, Francis Herbert Emil, S. afover-^ retssagfører, f 23 Dec. Liebmann, Salomon, Skræder, f 8 Juni. Lier, Alb. Theod., Cand. polyt., Particulier, t 24 Oct. Lillelund, Maren Soph, see Jensen. Lillie, Maria Pauline Elisab. see Brendstrup. LIliienskjold, Adam Vald., Oberstlieut., t 25 Jan. f. 29 Apr Carl Gust., Landm., g. Helligk. K. 18 Nov. m. Petrosine Petersen, f. Rasmussen, D. af Husmand. Lind, Helmer, Redakteur, g. Kolind 31 Aug. m. Emma Riegels, D. af Proprietair. Lindahl, Ida Christiane, f. Bang, E. e. Lærer, 'j* 29 Juni Vesteregede, f. 25 Marts Lindberg, Bodil Kathr., f. Iversen, 7 23 Apr., M: Husejer. Vibeke Kirst. Amalie, f. Sievers, f 5 Nov. Kastbjerg. Linde, Rud. Theod. Emil, Overmaskinmester, g. Odense St. Knuds K. 4 Juni m. Anna Christine Pedersen, D. af Sadelmager. Lindgren, Fred., Guldsmedem., 7 3 Marts. Lindhardt, Johanne Thom. Nie., f. Prom, E. e. Præst (E ), 7 25 Nov. Jyderup. LindorfT, Helene Math., g. Schouboe. Lindvail, Hulda Carol. Bernhard see Øgrim. Lobes, Jenny Math, g. Olsen, i Lodberg, Emil Joh., Glarmester I Aug. f. 26 Feb I Loft, Jens Peter, Overlærer, Kammerj raad, f 30 Dec. Horsens, f. 9 Dec. I Longhi, Frantz Louis Just, Grosserer, f 23 Feb. Lorch, Ida Lovise, f. Zepelin, E. e. Læge, t 10 Juni, f. 22 Apr. I828. Viet. Lorenz, Secondlieut. i Flaaden, g. Holm. K. 10 Aug. m. Wibeke Marie Hvidt, D. af Assurandeur. Lorentzen, Carl Christen Emil Folmer,

66 Kjøbm., g. Nykbg. Morsø 22 Mai m. Ane Noe, D. af Guldsmed. Lorentzen, Oscar Henr., Cand. pharm., g. Randers l6 Juli m. Gjertrud Soph. Ishøj, D. af Kjøbm. Lorenz, Caroline Charl. Marie see Spies. Joh. Godfred, Ingenieur, g. Frdbg. 6 Aug. m. Astrid Nystrøm, D. af Dr. med. Soph. Dort. Christ, see Schouboe. Lorenzen, Hans joach. Evald Knudsen, Præst i Aadum, g. Vartov 4 Nov. m. Karen Windfeld Hansen. D. af Belysningsdirecteur. Lottefeldt, Mariane, E. e. Snedker, f 3 Nov. Lowsen, Joh. Fred. Eman., Prlieut. i Fodf., g. Hillerød 2 Nov. m. Jeanette Pauline Ogilvie, D. af Smedem. Ludwigs, Merry Martine, g. Nyegaard. Lumholdt, Anna Cathr. Emilie, g. Jensen. Lund, Alex Peter Har., Lieut, i Forstærkningen, g. Matth. K. 25 Nov. m. Regitze Honnens de Lichtenberg, D. af Hofjægerm. Christen Thomsen, Cand. theol., g. St. Johs. K. 28 Dec. m. Theod. Marie Lovise Knudsen, D. af Jernst. Emilie Viet., g. Gøtke. Hakon Thorv., Læge, g. Helligaands K. 4 Sept. m. Anna Margr. Broberg, D. af Proprietair. Herman Carl, Telegrafist, Cand. polyt., t 24 Dec. f. 4 Marts Jens Nik. Adolf, Læge i Øster Jølby Mors, g. Holm. K. 7 Sept. m. Charl. Claudiane Prætorius, D. af Kjøbm. Joh. Florent., f. Jansen, E, e. Bogtrykker, f 20 Juni. Jul. Ferd., Cand. phil. & pharm., g. Holm. K. 27 Apr. m. Amalie Margr. Munch, D. af Kjøbm. Ludv. Chr. Møller, Communelærer, g. St. Jac. K. 14 Apr. m. Cæcilie Bolette Aug. Mentz, D. af Kjøbm. Reinhold Jul., Farver, f 9 Jan. Tranebjerg, f. 10 Sept Sophie Petrine, f. Andersen, E. e. Prof., Theatermaler, f 23 Oct. f. 13 Feb Q Lund, Theod. Joh., Fuldmægtig, f 3 Mai. Lundborg, Agnes Theod. Elisab., g. Lange. Lundby, Laur.Nielsen,Cand. theol., Lærer, g. St. Steph. K. 15 Oct. m. Ellen Sofie Elisab. Jacobsen, D. af Murm. Lundbye, Joach. Emil, Capt., fh. Stationsforst., f 18 Feb., f. 22 Oct Lundh, Andr. Molbech Apotheker i Nakskov, g. Hell. Kors K. 20 Apr. m. Magda Marie Mosolff, D. af Slagterm. Adolphine Angelica see Clausen. Karl Aug., Handelsagent, f 25 Juli. Kristian, Læge, g. Frdbg. 11 Mai m. Hulda Lorentza Mazetta Lundh, D. af Læge. Lund-Andersen, Erik, Herredsfuldm., Cand. jur., g. Horsens 12 Nov. m. Christiane Eggertsen, D. af Kjøbm, Lundin, Georg Wilh., Stationsinspect., g. Frdbg. 27 Dec. m. Emilie Olsen, D. af Kjøbm. Lundqvist, Ferd. Theod., Lithograf, f 14 Nov. f. 29 Aug Lundsgaard, Conr. Chr. Carl, Læge, g. Frue K. 1 Mai m. Ingeb. Margr. Guldbrandsen, D. af Kasserer. Luplau, Jul., Telegrafist, g. St. Johs. K. 19 Nov. m. Ellen Carol. Elisab. Bøttiger, D. af Grosserer. Lusty, Bolette Christine, f. Hansen, Enke,, f 1 Nov. Lyhmeyer, Hansine Christine Laura, f 24 Aug. Lyngback, Jens Jensen, Grosserer, g. Frdbg. 27 Nov. m. Olga Saurbrey, D. af Skibsbygger. Lyngbye, Anna Alex., f. Nielsen, f 27 Nov. f. 28 Sept. 1863, M: Postexp. Karen Joh., g. Bjering. Lynge, Herman Henr. Jul., Cancelliraad, Boghandler, f 5 Dec., f. 13 Nov Olga Louise see Colding, Lytken, Jens. Carol. Emilie see Møller. Lüttkens, Mathilde Joseph. Virginia, f 7 Oct. f. 21 Nov Lytzen, Soph. Fred., Proprietair i Lynge, g. Trinit. K. 14 Apr. m. Ellen Petersen, D. af Inderste. Liitzhoft, Karen, g. Hellstrøm. Laur. Nicolaus Holten, Musikanmelder,

67 30 g. St. Pouls K. i6sept. m. Hedevig Soph. Jessen, D. af Capt. LÜtzhÖfl, Marie Elisab., f. Bendixen, E. e. Agent, f 8 Dec., 91 Aar. Petrea Ingeb. Fred., f. Schrøder, E. e. Lærer, f 7 Nov. Roesk. LiitZOW, Lucie Dor., f. Hollesen, E. e. Tobaksfabr., f 2 Jan. Flensborg, f. 25 Apr LæSSøe, Carol. Agnete Elisab. Nanny, f. Jerichau, f 27 Aug. i Sirdapore i Indien, f. 11 Nov. 1853, M: engelsk Embedsmand. Löchte, Andrejette Jac. Vilh,, f 6 Jan. f. 28 Jan Løfgreen, Gustave Vilh. see Fog. Løfgrén, Vilh. f. Hoffmann, E. e. Skibsfører, f 15 Feb. Løffler, Joh. Birg. Søht, g. Kæmpegaard. Løhr, Charles Edv., Lieut., Handelsag., g. St. Johs. K. 27 Nov. m. Henr. Fred. Matha Ernst, D. af Skiferd. Lønborg, Christiane Emilie, g. Hansen. Løschau, Henr. Marie Vilh., g. Hansen. Loser, Marie, f. Feyerschou, E. e. Blikkenslagerm., f 26 Feb. Lovenskiold, Carl Oscar Herrn. Leopoldus,Baron, Legationssecret.,Kammerj., g. Ordrup 29 Apr. m. Rigmor Marie Tvermoes, D. af Etatsr., Direct. Lovgreen, Carl Chr., Grosserer, f 14 Juli f. 15 Aug Løvskal, Carl Chr., Dyri., g. Frdbg. 26 Mai m. Marie P'red. Christensen, D. af Beværter. Maag, Thora, f. øst, Enke, f 20 Feb. Mackeprang, Adelaide see Schaffalitzky de Muckadell. Christ. Bernh., fh. Forp., f 5 Juni, f. 31 Marts Fred. Ferd., Forp., fil Aug. Stensnæs, f. 13 Nov Tda Agnete, g. Frich. Marie Aurora Cath., f. Hansen, f 1 Apr. f. 20 Juni l8l2, M: Districtslæge. Madsen. Andr. Fritz Møller, Postexp.. g. Odense St. Knuds K. 29 Aug. m. Thyra Aug, Vilh. Jensine Rosenvinge, Pleied. af Skomager. Carl Joh., Cand. polyt., Consulent, i g. Frdbg. 5 Dec. m. Anna Christine I Aaberg, D. af Sømand. I Madsen, Carol, jensine f. Nielsen, + 7! Juni, M: fhv. Politiassistent. Viet. Chr., Statsgeolog, Dr. phil., g. Horsens 26 Marts m. Ingeb. Foss Fogh, D. af Redact. Madvig, Hermandine Margr., g. Kok- Jensen. Magnus, Julie Soph. Aug., f 29 Oct., 83 Aar. MagnUSOhn, Magn. Peter Andr., Secretair, g. Garn. K. 30 Apr. m. Gerda ' Holst, D. af Marinemaler. 1 Mahler, Theod. Herbert Anseli, Ingenieur, i Horsens, g. Trinit. K. 17 Apr. m. j Laura Nielsine Petersen, D. af Ar- I bejdsmand. i Maimann, Peter Emil, Smed, g. Bethlej hems K. 20 Nov. m. Kora Kamilla j Carol. Hornbech, D. af Lieut.? Malling, Carl Peter, Læge, g. Rønne 4 Juni m. Elisab. Rønne, D. af Kjøbm. Louise, g. m. Christiansen. Nie. Soph, see Schøning. Mailing-Hansen, Anna Cath. Marie, f. Steenstrup, E. e. Forst, og Præst (E, ), t 11 Mai. Malmberg, Anna Christence Ølsted, Oldfrue paa Alm. Hosp., f 8 Dec. Mandel, Vill. Soph.. Sognepr., g. St. Johs. K. 24 Marts m. Alma Josefa Bogstad, D. af Overgevaldiger. Manschier. Marie Elisab. Dor., f 14 Feb. Diaeonissestift., f. 17 Aug Marcher, Holger Yilh., Skovrider, g. : Garn. K. 11 Mai m, Tekla Amalie j Scheer. Theod. Kofod, fhv. Ritmester, f 3 Aug. Marcus, Hanna, f. Glückstadt, E. e. Læge^ t 29 Juni, f. 3 Juni j Marie Elisab. see Falck. MarCUSSen, Caroline, f. Sværd, f 9 Juli, M: Bud V. Univers.-Bibliotheket. Marker, Hans Krist., Skibsf., g. Rønne 31 Jan. m. Anna Mathilde Kofod, D. af Gaardeier. Mariboe, Chr. Aug., Stationsforst., g. Frdbg. 4 Oct. m. Astrid Theod. Meyer,, D. af Rodemester.

68 Marino, Edith Ellen Amalie, g. Behrend. Maroni, Marie Theodore, f. Møller, f I4 Feb., M; Grosserer. Martensen, Carl Fred., Assist, i Finantsministeriet. g. St. Johs. K. 3 Juni m. Cathr. Juliane Brandt, D. af Skipper. Mathiessen, Carl Gerh. Hein., Stabsserg., t 16 Juli f. 12 Juli 1823 Henr. Joh., fh. Districtslæge, f 5 Oct. St. Hans Hosp., f. 11 Sept Mau, Jul. Karoline Ottilia see Bryndum. Maxen, Aug. Jac., Agent, g. St. Johs. K. 17 Oct. m. Agnes Math. Randrup, D. af Bogbinder. Joh. Chr., Slagter, f 8 Marts. MedSCher, Marie Cec. Vilh., *j* 14 Sept. 89 Aar. V. Mehren, Fanny, f 6 Marts. Meilgaard, Peder Chr. Fred., fh. Isærer. t 16 Marts f. 22 Juli Meincke, Carl Vilh. Har. Viggo, Grosserer, g. St. Jac. K. 11 Sept. m. Regine Augustine Christensine Olsen, Meinecke, Soph. Andr., Forretningsfører, g. Frdbg, 6 Apr. m. Judithe Hartmann, D. af Huseier. Meinert, Ida Anine Mariane, f. Larsen, t 26 Juni, M: Præst (E ). Meinig, Carl Diedr., Etatsraad, fh. Herredsfoged, f 30 Aug. Roeskilde, f. 13 Juni 18; 1. Elisab Hendrine see Juul af Rysensteen. Meisling, Astrid Emilie Gustava, g. Schumacher. Meiau, Carol. Aug. see Hermansen. Meibye, Eduard Fred. Peter, res. Capellan i Esbjerg, g. Trin. K. 7 Apr. m. Louise Kirst. Weinschenck, D, af Capt. Joh. Fred, see Friis. Meldai, Emma Aug. Charl. see Pade. Hulda Nie., g. Jensen. Meldoia, Henriette, f. Femerling, Enke, f 18 Juni f. 14 Jan Meiienthin, Mette Kirst., f. Pedersdatter, E. e. Billedskjærer, f 23 Marts Aarhus, f. 7 Marts l8l2. Mentz, Cæc. Bol. Aug., g. Lund. V. d. Mervede, Ida Hed. Seiffert, g. Stensballe, 31 Meyer, Astrid Theod., g. Mariboe. Betzy Louise Fred., f. Salomonsen, f 7 Oct., M: Manufakturhdlr. Charl. Amalie, f. Schollig, E. e. Malerm., t 27 Jan. Chr. Vilh., fh. Ingenieurcapt., f 11 Sept. St. Hans Hosp., f. 21 Dec Hans. Christ., f. Dons, Enko, t3 Dec. Harald, Grosserer, f 17 Dec. Hanne f. Levin, f 21 Jan. Inger Cathr. Carol. Amnlie, t. Kagerup, t 26 Aug., M: Overretsproc. Moritz, Manufacturhdlr., f I4 Nov. Nie. Joh., f. Schneider, E. e. Capt., Voxdugsfabrikant, f 18 Nov. Meyeren, Edv. Aug. Ferd., Oberstlieut., f 4 Apr. f. 29 Nov. 1815«Meyer-Hane, Friedr. Wilh., fh. Overlæge, f 30 Marts f. 13 Juli Meyerholz, Louise Dorette, g. Hyrup. Michaelsen, Joh. Margr. Lucia, f. Ohlsen, E. e. Husfoged i Husum, f 26 Dec. i I.tibeck, f. 13 Apr Michelsen, Sev. Andr. Bang, Præst i Hvornum, g. Ordrup 23 Apr. m. Dagm. Ottine Nielsen, D. af Contorchef. Thomas, Lærer, f 27 Juni Koldby, f. 25 Dec Mielziner, Salomon, mosaisk Præst, f 17 Sept. Mikkelsen, Else Cathr. Pedersen, f. Rask, f 24 Apr. Feldingbjerg, f. 15 Nov. 1844, M: Lærer. Millinge, Nie. Cec. Fred. Hansen, g. Hamann. Modler, Ida Theresia, g. Knoblauch. Moe, Louis Maria Niels Peter Halling, Kunstmaler, g. St. Pouls K. 22 Juni m. Inger Møller, D. af Hofpianofortefabrikant. MoebiuS, Aug. Emilie see d Arrest. Mogensen, Herrn. Emil, Fabrikant,Odense, g. Math. K. 6 Marts m. Carla Anna Soph. Kohl, D. af Capt. Möhnsen, Henr. Hans Nie., Architekt, g. St. Johs. K. 1 Mai m. Juliane Lov. Hansen, D. af Kjøbm. Mohr, Charl. Olivia see Funck. Emilie Magd., f, Drewes, Enke, f 6 Nov. Horsens.

69 32 Molbecb, Christ. Dan., Assist, ved Stats banerne, f 8 Oct. f. 6 Juli I851. Mollerup, Peter Johs., Cand. mag., g. Matth. K. 22 Nov. m. Anna Essemann, D. af Regnskabsfører. Molt, Axeline Soph. Charl see Jensen. Moltke, Otto Heinr. Theod. Alb. Fred. Aug., Generalmajor, f 20 Sept. f. 9 Nov Monies, Charl., Cand. polyt., f 9 Juli. Monrad, Hanne Ottilie see Werlich. Moritz, Olga Math. Jos., g. Kræfting. Mortensen, Axel Chr. Thorv., Maskinconstruct., g. Trinit. K. 4 Juni m. Ellen Jensen, D. af Overintendant. MoSOiff, Magda Marie, g. Lundh. Moth-Lund, Melitta, g. Randbøll. Moyei, Emilie see Nielsen. Mule, Carol. Sever. Marie, f. Bay, f 21 Nov. f. 22 Jan. 1833, M: Cand. theol. Mulvad, Eduard Georg Ferd., Snedker, t 27 Oct. f. 5 Apr Munch, Amalie Margr., g. Lund. Peter Johs., Sognepr. til Frøslev og Mollerup, g. Holm. K. 3 Feb. m. Marie Fischer, D. af fhv. Cultusminister. Mundt, Charl. Dorth., f 11 Nov. Münkeboe. Anna Christina, f. Schmidt, E. e. Skomager, f. 14 Oct. f. 11 Oct Murdock, Mary Nanny see Herforth. MUUS, Asta Emilie, f. Thiele, f 15 Dec. Horsens, f. 26 Aug. 1841, M: Herredsfoged. Muxoll, Bendte Camilla, g. Jeppesen. Mygdal, Oluf, Apotheker, f 13 Feb., f. 9 Feb Mylius, Hertha Ulr. Charl. Amalie, g. Bredstrup. Sigism. Ernst, Stamhusbesidder, g. 6 Nov. m. Fritze Henny Marg. Hedemann, D af Kammer]. Mülertz, Ingeb. Dorette Marie Ane, f 26 Oct. Slagelse, f. 20 Apr Miiiier, Carl Emil, Provst emer. (E. p. 659), t 17 Aug. Haderslev. Dor. Petrine Achtonia, f 28 Oct. Ribe, f. 26 Mai Georg Vilh. Johs., Lieut., Snedkerm., g. Garn. K. 21 Mai m. Astrid Caspersen, D. af Maskininspect. Miiiier, Hans Heinr., Exam, jur., g. Frue K. 2 Apr. m. Elisa Marie Petersen, D. af Murer. Joh. Friedr. Vilh., Barber, f 14 Feb. f. 20 Oct Margr. Aug. Louise, f 1.2 Feb. f. 24 Mai Miillertz, Nicol, f. Schou, f 8 Nov. Myllin, Anne Marie, f. Staat E. e. Lærer, t 29 Sept. Odense, f. 15 Aug Møller, Anders Laur., Tnndlæge, g. Frue K. 9 Jan. m. Eleon. Soph. Henr. Vogt, D. af Procurator. Carl Theod., Fotograf, g. Kjerteminde 16 Apr. m. Anna Martha Emilie Petr. Gad, D. af Mineralvandsfabr. Carol. Marie, f. Dømier, E. e. Byskriver, f 30 Aug. f. 30 Apr Cathr. Elisab., f. Barfoed, E. e. Farver, t 25 Sept. Odense, f. 17 Oct Christiane, f. Baun, E. e. Lærer, f 2 Feb. Kobbersholt, f. 12 Feb Eduard Karl Chr., Instrumentm., g. St. Jac. K. 5 Oct. m. Anna Joh. Marie Georgia Ehlern, D. af Fuldmægtig. Fred. Vilh., Censor, Prof., g. Sundby K. 15 Juli m. Aug. Julie Petersen, f. Dons, D. af Capt. Gerda, g. Weimann. Georg Ebbe Winchen, Architekt, f 21 Juni. Gustav Vilh. Julius, Læge, g. St. Lucas K. 10 Juni m. Karen Marie Hansen, D. af Tjenestekarl. Hansine Adolphine, f. Fenger, E. e. Lærer, f 1 Marts i Horsens, f. 19 Dec Ida Henr. Elisab., f. Schnitger, 21 Feb., M: Communalrevisor. Inger, g. Moe. Inger Mathea, f 27 Aug. Jens Chr. Andersen, Læge i Gjørding, g. Horsens 7 Mai m. Emma Albine Poulsen, D. af Handelsagent. Jens Georg, Seclieut. i Dragon., g. Næstv. St. Mort. K. 28 Nov, m. Thora Caroline Christiane Krag, D. af Bankdirecteur.

70 Møller, Jens Peter, nederl. Viceconsul, f 3 Juli, Veile. Jens. Carol. Emilie, f. Lytken, E. e. Præst (E ) I 15 Apr. Jørg. Hansen, Skibsfører, g. Garn. K. 10 Juni m. Metha Cathr. Winther, D. af Capt. Nanna Thora Ophelia, f. Fredstrup, fh. Balletdanserinde, f 27 Feb. f. 26 Apr Niels Ahrner, fh. Amtstuefuldm., + 8 Jan. Niels Peter Chr. Suhr Pentz, Kjøbm., g. Slagelse St. Mich. K. 25 Juni m. Julie Marie Kongsted, D. af Gartner Sarine Dorth., fh. Lærerinde, J* 28 Jan. Sygehjemmet, f. 9 Aug. I816. Soph. Cathr. f. Bodenhager, E. e. Møller, f 26 Nov. Soph. Edv., kgl. Capelmusicus, f 30 Apr. f. 5 Dec Vilh. Lovise, f 22 Dec. Sygehjemmet, f. 22 Nov Mølsted, Henr. Marie f. Nielsen, 23 Marts Middelfart, f. 14 Dec. 1846, M: fh. Proprietair. Mørch, Bolle Herrn., Blomsterhandler, f 20 Juli f. 14 Dec. 1835«Chr. Fred. Erh., Prlieut. i Fodf., g. Imman. K. 15 Mai m. Agnes Mary Jespersen, D. af Søfartschef. Otto Vilh., Bankbogh. i Kallundborg, g. Matth. K. 7 Mai m. Jensine Oline Brabrand, D. af Kjøbm. Aug. Maria f. David, E. e. Lieut., Toldcontrollør, f 18 Aug. Naskouw, Alb. Carl Ludv., Grosserer, I 23 Nov. f. 14 Jan Nebel, Lisette Dorth. Marie see Faber. Nebelong, Constance g. Ibsen. Nedahl, Vald. Oscar Frieder., Slipsfabr., t 15 Dec. Neergaard, Christopher Mathæus Laussen. Bestyrer, f 8 Marts Aunsbjerg, f. 16 Juli Ditlevmine Joh. Caroline Margr., f 12 Oct. f. 7 Feb Ellen Marie f. Aarestrup, f 23 Juli. Eman. Tauber, Gaardeier, f 27 Apr. Roesk., f. 20 Mai Neergaard, Emil, fh. Oberst af Fodf., f 15 Feb, f. 21 Nov Joh. Christ. Soph. g. Jensen, Joh. Marie Elisab. g. Jacobsen. Julian Fred. Christ, f. Franck, Enke, t Juli Nehin, Emilie Marie, f. Bentsen, f 12 Marts, M: Lærer. Nellemann, Erik Bondorph, Kjøbm., g. Nyborg 30 Dec. m. Soph. Math. Cathinka Laura Østerbye, D. af Sadelmager. Ludv. Peter, Skovrider, g. Helligaands K. 26 Nov. m. Ida Marie Krag, D. af Grosserer. Peter, Kjøbm., g. Veile 9 Nov. m. Jørgine Clausen Koch, D. af Maltgjører. NeuchS, Andrea Fred., f. Fischer, E. e. Lærer, f 17 Feb. Veile, f. 24 Marts Neuhausen, Marie Cathr., f 28 Sept. Høie Taastrup, f. lo Jan Neukirch, Augusta see Brandt. Niclassen, Nie. Chr. Adolpb, Sognepr.. g. Helligaands K. 25 Nov. m. Signe Nath. Jensen, D. af Marschandiser. NiCOlaysen, Theresia Angelica, f. Pio, f 31 Oct., M: Vexelmægler. Nielsen, Ant. Alex. Benj., Præst v. d. danske Kirke i Newcastle upon Tyne, g. Jesus K. 15 Mai m. Helga Westring, D. af Corpsdyrlæge. Axel, Postexp., g. Aarh. D. lo Jan. m. Vigga Svendsen, D. af Fotograf. Ant. Nielsinius Fred., Procurist, g. Næstv. St. Ped. K. 20 Juli ra. Charl. Amalie Satterup, D. af Kjøbm. Axel Marius Hans, Seclieut., g. Johs. S. 23 Juni m. Astrid Meincke Stilling, D. af Assist. Emil Perch, Kjøbm., g. Saxkjøb. 23 Juli m. Anna Helene Margr. Møller, D. af Gjæstg. Emilie f. Moyel, f 16 Jan., M: Ingenieur. Emma Alice f. Lange, Skuespillerinde, g. Thomsen. Engelbrecht, Kjøbm., g. Frdhavn. 25 Juni m. Anna Saradine Brønnum, D. af Fiskehandler. 3

71 34 Nielsen, Ferd. Alfr., Fuldm., g, Frdbg. 14 Juli m. Valb. Eugenia Thaulow, D. at Capt. Hans, Architect, f 22 Mai. Hans Chr., Tømmermester, Frdbg., g. Rønne 8 Oct. m. Elna Marie Kofod. D. af Klokker. Hans Jac. Christoffer, Stationsforst., t 24 Juli. Jul. Vald., Forp., g. Frdbg. 20 Mai m. Vilh. Adelaide Bay, D. af Overretssagfører. Marie Louise, f. Nielsen, E. e. Understutmester, Krigsrd., f 24 Juni. Niels Andr. Henr. Møller, Telegrafist, f 12 Nov. Fredericia, f. 4 Dec Niels Krist., Sagførerfuldm., g. Hjørring 5 Nov. m. Rosa Nath. Thomsen Munck, D. af Skrædder. Niels Peter, Præst p. Anholt, g. Trinitatis K. 12 Dec m. Marie Andrea Hans. Nielsen, D. af Commissionair. Niels Peter Toft, Kjøbm. i Lemvig, g. Frdhavn. 28 Dec. m. Ellen Lund, D. af Dyrlæge. Oluf Alfr. Nic. Dyrlæge, g. Garnis. K. 2 Juni m. Emilie Vilh. Marie Hansen, f. Balsløv. Peter Christ., Communelærer, g. St. Stephans K. 3 Dec. m. Marie Cathr. Jørgensen, D. af Høker. Søren Mikkelsen, Sognepr., g. St. Jacobs K. 30 Juni m. Dorth. Thykier, D. af Kjøbm. Søren Peter, Particulier, f 22 Marts. Niewenhuis, Coenraad Jacobus Nicolaus, Prlieut., g. Frdbg. 7 Apr. m. Ellen Nielsen, D. af Læge. Nimb, Elisa Fred. Charl. see Falck. Nissen, Fred., Classelottericoll., fh. Conditor, f 14 Mai. Marie Caroline Paulina Ther. f. Burmeister, f 17 Juni i Grevesmtihlen, f. 7 Oct. 1821, M: fh. Birkefoged i Lygomkloster. Nicolaus Wilh. Lorenz, Grosserer, f i Nov. Peder Hansen Rhode, Kjøbm. i Fredericia, g. Stubbekjøb. 18 Dec. m. UlrikaRegina Ocklind, D. af Skrædder. Nissler, Joh. Vilh., Vognmd., f 13 Apr. f. 7 Mai Nisted, Carl, Mægler, f 4 Sept. Aarh., f. 25 Jan Noach, Johs. Herrn. Viet., Toldass., g. Trinit. K. 29 Oct. m. Maren Marie Chr. Svendsen, D. af Arbeidsm. Nobel, Ove Kruse, Ingenieur, g. Fred. K. 21 Nov. m. Ida Adolphine Carol. Louise Cam. Bagger, D. af Sognepr. Noe, Ane, g. Lorentzen. Nordberg, Ragnhild see Lassen, le Normand de Bretteville, Alexandra Louise Regine, D. af Procurator, f 5 Nov. f 6 Nov von Nutzhorn, Louisa Anna see Feilberg. Nyborg, Jørgen Waagensen, fh. Kunstdreier, f 19 Apr. Nybroe, Vilh., f. Thang, t 13 Apr, M: Skorstensfeierm. Nyegaard, Elliot, Cand. jur.. Assist, i Cultusmin., g. Kjøge 8 Oct. m. Merry Martine Ludwigs. D. af Hotelforp. Lov. Reg. f. Larsen, E. e. Overretsproc., f 22 Marts f. 9 Feb Nicolette Pouline Ivare see Billow. Nygaard, Fred. Sixtus Otto Alfr., Præst (E. 7æ. 1), f 29 Aug. S. Næraa. Louise Christ., g. Ussing. Nyholm. Joh. Chr., Postexped., g. Frdbg. 4 Mai m. Mariane Petrea Skovsted, D. af Stationsforst. Nystrom, Alfr, Billedhugger, f 15 Feb. Stockholm. Astrid g. Lorenz. Næser, Joh. vilh., f. Petræus, E. e. Assist, i Marineminist., f 7 Apr. i Marseille, f. 29 Nov Obelitz, Peter Fred., Skovrider, f 24 Oct. Valborup, f. 8 Jan Oehlerich, Lor. Hjalm., Læge, g. Hell. Kors K. 18 Sept. m. Joh. Fred. Vilh. Siercke, D. af Maskinarb. Ogilvie, Jeanette Poul., g. Lowsen. Ohimann, Axel Emil Chr., Præst, g. Ordrup 28 Jan. m. Fred. Andersen, D. af Gaard m. Ohmeyer, Emilie Fred., f. Schäfer, f 25 Dec. Slagelse.

72 Olafsson, Jobs. David, Sysselmand, f 26 Marts Sandorkrokur, f. 26 Oct OlivarillS, Karen Marg. Ther. see Wulff. Olrik, Cath. Elisab. see Stemann. Olsen, Chr. Soph., Forretningsfører, g. Odense St. Knuds K. 10 Oct. m. Hrode Joh. Aug. Grønwald, D. af Teglværkseier. Hans, Bøssem., Krigsass., f 12 Nov. Viborg, f. 10 Juni Hans Simon, Tømmerm. i Holmstrup, g. Odense St. Knuds K. 12 Nov. m. Vilh. Poul. Soph. Jaaks, D. af Fabrikbest. Joh. Ludv. Wald., Hofbager, f 29 Apr. Lars Johs. Alb. Edv., Architect, g. Frdbg. 26 Marts m. Jenny Math. Lobes, D. af Skibsf. Olufsen, Chr. Ulrik, Stationsforst., f 12 Aug. Oppermann,.Adolph Carl Nie. Math., Skovrider Holsteinborg, f 13 Sept. Opstad, Julie, g. Holmboe. Orlamundt, Jeanette Cath. Ottilie Henr., f. Asschenfeldt, E. e. Læge, f 30 Nov. Lyngby, f. 16 Juni Ormslev, Niels Viggo, Fabrikant, g. Aarh. Frue K. 16 Marts m. Ane Joh. Rasmussen, D. af Kjøbm. Ortmann, Carl Chr. Edv., Læge, g Trinit. K. 26 Juni m. Kaisa Lena Israelsdotter. Osiier, Sara Ida, f. Smedman, f 1 Dec., M: Musiklærer. Ostermann. Har. Boye, Elev p. Sorø Academi, j* 30 Oct. Ottesen, Aug. Christ., f. Frandzen, E. e. Jernbaneass., Lieut., f 25 Jan. Oxelberg, Louise Henr. see Ulrichs. Oxholm, Har. Peter Jørg. Vald., Kammerjkr., Seclieut. i 2. Drag. Rgmt., g. Horne 15 Mai m. Comtesse Antoinette Bille-Brahe-Selby. Pade, Emma Aug. Charl., f. Meldai, E. e. Godsinsp., + 29 Dec. f. 10 Dec Pagh, Poul. Cec., f. Wichelsøe, E. e. Lærer, f 6 Aug. Odense, f. 8 Mai PalSSOn, Olafur Aug., Cand. jur., g. 35 Gjentofte 30 Apr. m. Anna Frederiksen, D. af Skibsf. Pallesen, Jens Carl Bang. Postexp., g. Hjørring ISMai m. Dagm. Haugaard, D. af Kjøbm. Peter Mart., Kjøbm,, g Fredericia Trinit. K. I4 Szpt. m. Anna Christ. Hel. Jessen, D. af Møller. Pamperin, Knud Vald., Bager, g. Asminderød K. 14 Aug. m. Vilh. Christ. Elisab. Theod. Schütt, D. af Snedkerm. Paulsen, Charl. Cath., f. Hansen, E. e. Contorchef, f 3 Jan. St. Hans Hosp., f. 17 Aug Chr. Ludv. Holten, Ingenieur, g. St. Johs. K. 3 Mov. m. Anna Christ. Jensen. D. af Indsidder. Joh. Nie. f. Andersen, E. e. Etatsr., t 9 Oct. f. 26 Sept Nina, g. Bang. Patronck, Soph. Fred, see Degen. Pay, Hanna Soph, see Christensen. Pedersen, Chr. Elith, Sognepr. til Onsild, g. Zions K. 21 Dec. m. Marie Magd. Ulrich, D. af Sognepr. Jens Peder, Cand. phil., g, Viborg Søndresogn 17 Aug. m. Jacob. Joh. Christensen, D. af Høker. Peder, Læge, g. Slotsk. 4 Feb. m. Anna Aug. Carol. Weeke, D. af Underbibliotekar. Permin, Ole Hansen. Justitsr., Godsforv., t 13 Oct. Hasle, f. 11 Dec Petersen, Adolf Will., Toldfuldm., g. Math. K. 21 Marts Astrid Schjørring, Adoptivd. af Kjøbm. Christian, Afdelingschef i Magasin du Nord, f 17 Juli (Jernbaneulykken). Fred. Vald., Procurist, g. St. Jac. K. 26 Mai m. Asta Gunhilda Hoffgaard, D. af Districtsforst. Jac. Fred. Urbano, Kjøbm. i Aalb., t 13 Nov. Aarhus, f. 25 Mai Jonas Peter. fh. Lærer i Lellinge, f 2 Oct. f. 26 Apr Laur. Johs. Angelo, Præst, g. St. Jac. K. 7 Oct. m. Nanna Emilie Fred. Petersen, D. af Fuldm. Math., Cand. polit., fh. Postmester i Kolding, f 15 Feb. f. 30 Marts 1844.

73 36 Petersen, Ose. Ludv., Ingenieur,g. Ordrup 30 Sept. m. Emma Soph. Larsine Aug. Hansen, Adoptivd. af Grosserer. Peter, Lærer v. Døvstummeinst., g. Ordrup 19 Juni m. Carol. Joh. Charl. Thaarup, D. af Amtsfuldm. Peter, Boghdlr., g. Nyborg 26 Sept. m. Elfrida Therese Schønemann, D. af Boghdlr. Poul Gotfr., fh. Lærer i Uvelse, f 7 Mai f. 15 Juni Vilh. Caroline f. Salling, E. e. Billetkasserer, t 20 Mai f. 2 Oct Péturssen, Sigurdur, Stud. polyt., g. St. Johs. K. 15 Nov. m. Emma Marie V. d. Wehl, D. af Murmester. Petraeus, Joh. vilh. see Næser. Philip, Carol. Vilh., f. Jacobsen, f 7 Juni Hellebæk, M: Manufacturhdlr. Inger Marie Elisab., g. Jeppesen. Philipsen. Adolph, Vexelmægler, f 15 Sept. Philipson, Ivan, Grosserer, f 7 Marts. PiCCardi, Carol. Dor. Frid., Lærerinde, f 27 Juli f. 14 Aug PiCUlel, Charl. Siegfr. Hjalm., Restaurateur, f 22 Juli f. 21 Marts Pileager, Anna Marie see Pienge. Pingel, Lov. Philippine Henr. f. Dreesen, E. e. Ritmester, f 21 Feb. f. 3 Marts Pio, Theresia Angelica see Nicolaysen. PlatOU, Adolphine, f. Heilmann, E. e. Bankfuldm., f 26 Dec. Svendb., f. 20 Aug Pienge, Anna Marie, f. Pileager, f 22 Oct., M: Proprietair. Piesner, Arent, Forp., g. Imman. K. 7 Juli m. Betty Emilie Holm, D. af M^igler. Piessen, Otto, Baron, Geheimeconferentsraad, fh. Gesandt, f 3 Apr. Baden- Baden, f. 9 Nov Plum, Laura Eline, fil Marts. Polack, Moritz Jac., Ligtornelæge, f 4 Mai. Poulsen, Alberta Betty Rosalie, g. Gregersen. Georg Har. Viet., Strandcontr., f 21 Feb. Hornbæk, f. 26 Feb Hans Poul, Sagfører, g. Frdhavn. 12 Aug. m. Esther Emilie Hansen, D. Particul. Poulsen, Henr. Carol. Christiane f. Fyrstenberg, E. e. Kunstdreier, f 10 Sept. Fredericia, f. 19 Oct Johs., Lieut., Bøssemager, g. Garn. K. 15 Mai m. Jane Elisab. Marianne Binzer, D. af Capt. Manuela f. Suarez, E. e. Agent, f 19 Marts. Mogens Georg, Fyrmester p. Skagen, g. Frdbg. l7 Apr. m. Anna Igenie Mart. Christiansen,. D. nf Skibsfører. Praem, Ludv. Vilh. Schoppe, Telefonbest, i Aalborg, g. Skive 28 Mai m. Vilh. Marie Hasle, D. af Lærer. Prahl, Vilh. Aug. see Blædel. Preuss, Laura Jac. Vilh. Soph., f Baggesen, f 20 Mai f. 21 Nov. 1837, M: Krigsraad. Prior, Alice Maud, g. Carøe. Andr. Gartner Sommer, Sognepr. Strynø, g. FrueK. 16 Sept. m. Charl. Carol. Bergmann, D. af Rector. Andr. Peter, Pastor emer. (E ), t 16 Dec. Stein Theod. Balslev, Grosserer, f 29 Apr. St. Hans Hospital. PrIp, Marie Elisab. see Hasle. Soph. Fred. f. Høyberg, f 19 Jan. Svendborg, M: Præst (E ). Prohaska, Rud. Eman., Manufacturhdlr., g. Thisted 19 Nov. m. Karen Østergaard Pedersen, D. af Arrestforv. Prytz, Jul. Henr. Soph., f. Amsinck, E. e. Commandeur, f lo Feb. Præstmark, Laur., Grosserer, g. St. Johs. K. 14 Feb. m. Hilma Alberitne Jansson, D. af Maskinist. Præstrud, Peter Carl Emil, Handelsreis., g. Frdbg. 29 Jan. m. Ingeb. Math. Lovise Nielsen, D. af Kjøbm. Prætorius, Charl. Claudiane, g. Lund. Hans, Bankfuldm., g. Matth. K. 2 Nov. m. Gudrun Jul. Nath. Gabrielseh, D. af Skomager. Puggaard, Rasm. Niels Ludv., Handelsrejs., g. St. Lucas K. 25 Juli m. Dagm. Bøysen, D. af Oversergent. Quaade, Ellen Valeur see Bartholin. Quistgaard, Axel Theod. Casp., Lieut.,

74 I Telegrafist, g. St. Jac. K. 29 Juni m. Fred. Christiane Launy, D. af Cand. phil., Districtsforst. Qliistgaard, Ludv. Emil, Læge i Odder, g. Roesk. 28 Sept. m. Alvilda Christ. Hermansen, D. af Høker. Raae, Carol. Amalie see Steenberg. Raben, Carl Ebbe Oluf, Overtoldinsp., f 12 Apr. Kiel, f. 23 Marts Rager, Hansine Helene Petrea, f 24 Sept. f. 10 Mai RahlfT, Fred., Cand. juris, g. Trin. K. 1 Mai m. Christ. Marie Elisab. Sørensen, D. af Litograf. Rahr, Margr. Hed see Andersen. Rames, Elisab. Margr. see Herbst. Ramsing, Carol. Marie, g. Trautner. Randbell, Viggo, Tandlæge i Odense, g. St. Jac. K. 15 Oct. m. Melitta Moth-Lund, D. af Legationsraad. Randrup, Agnes Math., g. Maxen. Rantzau, Anth. Will. Theob. Andresen, Varietedir., J 24 Apr. Carl Fred., Greve, Kammerh., f 27 Apr. f. 12 Mai Rapp, Soph. Marie Carol., f. Becker, E. e. Toldass., f 18 Aug. Meldolf, f. 1 I Jan Rasch, Jørg. Chr., Assurandeur, g. St. Johs. K. 2 Apr. m. Hermance Løvenskiold Kirchheiner, D. af Grosserer. Rask, Else Cathr. Pedersen see Mikkelsen. Rauch, Mariane Emilie, f. Døcker, E. e. Oberst, *j* 14 Mai f. 20 Marts Raupach, Niels Bay, Grosserer, f 14 Oct. f. 13 Marts I821. Ravn, Hans Viggo, Fyrdirect., g. Garn. K. 5 Oct. m. Fernanda Blom, D. af Oberst. Henrikka Elisab. Irenia, f 13 Mai. Joh. Nic. Carst., Kunstmaler, g. Holm. K. 1 Oct. m. Astrid Dorth. Regitze Beck, f. Petersen, D. af Skrædderm. Rob. Henry Vald., Bankass., g. St. Johs. K. 6 Mai m. Jenny Soph. Fred. Vintergaard, D. af Snedker. Vilh. Carol., f 23 Sept. f. 11 Aug Y. d. Recke, Charl. Amalie see Tregder. Charlotte Henr. see Krack. 37 Reckleben, Hugo Oscar, Godseier Slesv., g. Frue K. 9 Juli m. Ulla Kirchhoff, D. af Godseier. Reddellen, Ane Cath. see Borch. Reenberg, Amalie Florent., I 27 Aug. f. 13 Marts Reffling, Eulalia Paul., f. Schæffer, E. e. Capt., f 13 Oct. Slagelse Kloster, f. 19 Mai Reimer, Ant. Gregers Har., Præst (E ), j* 16 Feb. Vemmeløv. Reimers, Aug. Fridr., Musiker, f 20 Feb. Reinhardt, Asta Eline, g. Hunderup. ReiSZ, Emilie Soph. Math., f. Kalhauge, Oldfrue, f 7 Marts f. 15 Mai ReSCh, Mette Cathr., f. Jensen, E. e. Propriet., f 27 Feb. Rese, Conr. Detl. Theod., Overførster, j- 13 Feb. Neumünster, f. 3 Marls ReventlOV, Helanius Conr., Skoleinsp., f 8 Jan. Grenaa, f. 17 Feb. 184I. ReventlOW, Hilda Charl. Malvina Agnes, f. Comtesse Reventlow, f 16 Marts Halmstad, f. 9 Dec. 1836, M ; Greve. Richardt. Chr. Francois Hvitfeld, Styrmand, g. St. Pauls K. 24 Apr. m, Anna Cecilie Carol. Sofie Rar, D. af Fyrbøder. Joh. Niels, Conditor, f 14 Juli. Henry Bülow Nie., Papirhdlr., g. Trin. K. 24 Apr. m. Meta Henr. Nic. Juhre, D. af Kammager. Osc., Fabrikant, g. Frue K. 18 Mai m. Joh. Marie Brix, D. af Værtshusholder. Richter, Carol, see Schjerbeck. Jonas Chr., Pastor emer. (E )» t 7 Feb. Marie, f. Petersen, f 12 Sept., M: Bagerm. Rieck, Magn. Alb., Bygningstegner, g. Vartov 24 Nov. m. Anna Ferd. Ipsen, D Maskinmestersv. Riedel, Vilhelm. Fred., f. Lind, f 24 Feb., M: Jernhdlr. Riegels, Emma, g. Lind. RliS, Hans Larsen, Uhrmager, f 6 Aag. Rønne, f. 21 Dec. 1820, Hustruen

75 38 Petrea f. Kaas, f 28 Oct. Rønne, f. l8 Mai Riis, Nicol. f.henrichsen. f 12 Feb. Helsingør, f. 12 Aug Ring, Niels Chr.. Lærer, f 8 Apr. Hørning, f. 24 Mai Ringberg, Thora Alv. Joseph., g. Jacobsen. Roe, Hans Chr. Nielsen, Sadelmager, i 22 Apr. Odense, f. 4 Jan Roed, Hilda Valb. see Jacobsen. Rohde, Levin George, fh. Capt., f 3 Nov. f. 9 Nov Rohwedder, Hans Carl Heinr. Marcus, Murmester, f 31 Aug. Rom, Ane Christiane, g. Zinck. Rose, Vilhelmine, g. Alniegaard. Rosambo, Elise Margr., f 18 Marts f. 26 Nov Rosenberg, Augusta Christ. Kathar., g. Ultenthal. Rosenstand, Agnes Andriette Christiane see Kaarsberg. Carl Eduard, Skomager, g. Helligaands K. 27 Aug. m. Anna Soph. Jul-Schytte, D. af Gaardeier. Rosenthai, Adeline see Israel. Rosenørn, Julie Albert., f. Ibsen, 7 20 Mai Slagelse, f. 1 Apr. 1854, M: Postexp. Peter Eleon Ernst Emil, Postexp. i Slagelse, g. 4 Nov m Lovise Math. Dawiehe Boeck, D. af Sygehusinsp. Rosted, Carl Adolf, Sadelm., f 22 Dec. Rostgaard, Emilie Vilh. Carol., f. Jørgensen, f 5 Juni, M: Bøssemager. Rothschild, Joseph. Marie, f. Cohn, f 27 Juli, M: Bogholder. Rottbøil-Petersen. P'erd Vict., Cand. jur., g. Aarh. Domk. I4 Juli m. Aurora Henr. Aug. Schaumburg, D. af Præst (E ). Roulund, Amalie Henr., f 21 Aug. Jean Rich., Trafikass., g. Veile 8 Oct. m Helga Marie Christensen, Sledd., af Kjøbm. Peschardt. Ruben, Gottfried, Generalconsul, t 3 Oct.! Rudolph, Emma Christ. Emilie, f 9 Mai. ' Rudolphl, Joh. Marie Elisab., f 25 Marts. ; Rutr, Fred. Chr Vilh., Figurant, f 11 Aug. f. 16 Sept Ruge. Birg., E. e. Apotheker, f 14 Feb. j Svendborg. i Rump, Benedicte Soph., f. Spang, E. e.t Prof, f 16 Marts. Carl Dav. Gottfr., Cand. jur., g. Sandby I 4 Aug. m. Astrid Kopp. D. af Præst. Dagm. Hertha Soph., g. Clausen. Gyde Marie f. Lange, E. e. Giarm, og Lysestøber, 7 5 Feb. Runge, Karsten Petersen, Lærer, f 16 April Helnæs. f. 2 Feb Rohr, Vilh. Viet., fh. Bogtrykker i Sorø, t 19 Juli f. 5 Nov Røjkjer, Laura Charl. Emilie, g. Donatzky.! Rømer, Hans Carl Christ., Snedkerm., I g. Rønne 6 Aug. m. Andrea -Soph, j Juul, D. af Overlods. ' Jensine Marie, g. Jensen. Rønne, Elisab., g. Malling. I Gerh. Peder, Snedker, 7 lo Feb.! Nath. Vilh. f Petersen, E. e. Præst (E ), f 18 Mai i Slagelse. Rønning, Niels. Christiane, D. af Lærer, t 19 Marts Assens, f. 22 Jan RønnOW, Manny. f Carstensen, 7 6 Jon., M; Skibsbygger i Flaaden. Røpke, Gust. Joh. F'rid., Møller, f 7 Mai f. 13 Juli Rørdam, Emma see Heiberg. Hemming Skat, Cand. theol., g. Holm K. 10 Apr. m. Ingrid Faber, D. af Grosserer. Røyem, Henr. Elisab. see Boesen. Saabye. Herm., Læderhdlr., f 5 Nov. Sabra, Agnes Sigrid, g. Torst. Salomon, Dav. Amsel, Manufacturhdlr., f 10 Mai. Salling, Vilh. Carol, see Petersen. Salto, Carl Emil, fh. Overlærer, f 18 Nov. f. 5 Oct Samson, Emma, t 5 Juli. Samuel, Marie Christ., f. Steinlein, 30 Juli, M; Handelsreisende. Sander, Ferd. Egidius, Particul., f 5 Juli. Sandbech, Angel. Emma Vilh., f. Ulrichsen, E. e Malerm., t 27 Jan. Sandberg, Jul. Peter Emil, fh. Forpagter, f 6 Nov. f. 9 Mai \

76 Sandfeldt, Prebenbine, f. Geller, Enke, t 21 Aug. Skodsborg, 85 Aar. SaSS, Cathr. Joh. Marie, f. Langerhuus, f 13 Dec., 85 Aar, M; Barber. Satterup, Charl. Amalie, g. Nielsen. Math. Eleon. see Gottschalk. Saul, Henr. Eli, Skolebestyrer, g. Næstv. St. Ped. K. 14 Oct. m. Marie Christine Eleonora Jørgensen, D. af Melhandler. Saurbrey, Jutta, g. Scherfin. Marie, g. Thorsager. Olga, g. Lyngback. Saxild, Poul Christen, Cand. jur.. g. Frue K. 17 Nov. m. Ellen Falck, D. af Grosserer. SchafTalitzky de Muckadell, Adelaide, f. Mackeprang, E. e. Baron, f 25 Juli Aarslevskovgaard, f. 28 Juni I843. Albinia Vilh. Jane Louise, f. Hagemann, E. e. Baron, Kmherre, f 20 Feb. f. 29 Apr Schaldemose, Peter Gotholt Theod., fh. Adjunct, Cand. theol., f 22 Juni f. 19 Nov Schannon, Hans Peter, Billedhugger, g. Frederiksb. 29 Apr. m. Florenr. Jac. Henr. Christensen, D. af Particulier. Scharling, Dagm. Elise Kristiane see Hansen. Schatt, Ane Margr. see Freese. Schaumburg, Aurora Henr. Aug., g. Rottbøll-Pctersen. Schebye, Emil Harry, Læge, f 4 Jan. Maribo, f. 8 Apr Scheel, Marie Christine, f. Nielsen. E. e. Archivassist., f 9 Mai f. 21 Nov Scheffler, Fred. Chr., Snedker, f 3 Feb. f. 15 Dec Schellig, Chart Amalie see Meyer. Scherfin, Carl Gust., Vinhdlr., g. Ordrup 29 Aug, m. Jutta Saurbrey, D. af Skibsbygger. Schibsbye, Hedev. Marie, f 8 Dec, Schieltved, Fanny Mathea see Zeiler. Schierbeck, Anna Ragnh. g. Bjørn. Schiemer, Joh. Henning Christen, Communelærer, g. Helligk. K. 2 Nov. m. Christiane Henr. Lassen, D. af Kjøbm. 39 Schierup, Hans Bech, Distriktslæge, f 4 Dec. Kjettrup, f. 7 Sept Peter Chr., Kammerraad, Cand. phil., 7 6 Dec. Assens. Schilder, Axel Bernhard, f 19 Apr. Schilling, Heinr. Fried., Toldass., f 16 Jan. Liltjenborg, f. 27 Oct Schioldann, Lydia Carol. Vilh. see Hjorth. Schiodte, Niels Magn., g. Matth. K. 26 Nov. m. Dagm. Ovine Alfrida Frederiksen, D. af Prlieut. Schjerbeck, Caroline f. Richter, Enke, j 20 Aug. Schjønning, Axel Ludv., Fuldm., g. Frdbg. 18 Mai m. Birthe Kirst. Hüttemeier, D. af Fabrikant^ Schjørring, Astrid, g. Petersen. Jac. Bolle Soph., Kjøbmd., f 24 Feb. Aalborg, f. 25 Mai Joh. Viggo, Postexp., g. Frue K. 8 Aug. m. Rasmine Annine Mart. Nielsen, D. af Husmand. Schlage, Joachimine Soph. Amalie see Hansen. Schllemann, Eman. Herm. Nie., Stuccateur, g. Frue K. 7 Nov. m. Joh. Dor. Franc. Heise, D. af Sadelmager. Schiätzer, Soph. Joh. Andr., Papirhdlr., g. Frue K. 24 Apr. m. Clarentine Kirst. Mathea Kofod, D. af Skræderm. Schmidt, Anna Margr., g. de Vismes. Aug. William, Assist, i Telegrafdirectoratet, g. Frdbg. 3 Juni m. Alma Constantia Wagner, D. af Blikkenslager. Axel Fred., Assist, i Ny danske Brandforsikringsselsk., g. Bedesalen p. Chr. Winthersvei 27 Feb. m. Margr. Hastrup, D af Particulier. Daniel Christoph.,Skibsprovianteringshandler, f 26 Jan. Frits Sigvald Vilh. Theod., Cand. pharm., g. St. Johs. K. 14 Nov. m. Joh. Kathr. Armand Ammentorp, D. af Gaardeier. Ida Delphine Gigas, f. Lund, f 4 Dec. Jørg- Aug. Math., Sagførerfuldm., g. Aarh. Frue K. 29 Oct. m. Soph. Aug. Hansen, D. af Tømrer.

77 40 Schmidt, Karen Marie, f 2 Mai. Marie Fred., Musiklærerinde, f lo Marts, D. af Bogbinderm. Petrine Pouline Marie, f 28 Juli, E. e. Bøssemager, Krigssecretair. Chmidt-Phiseldeck, Fred. vilh. Antoin. f. Bournonville, E. e. Præst (E ), t 6 Juli. Schmith, Rud. Vald. Bay, Møller, Holløse M., g. Næstv. St. Ped. K. 15 Oct. m. Margr. Louise Buhl, D. af Driftsbestyrer. Schmohl, Anna Gesa Julie, f 17 Nov. Schnack, Soph. Elisab., f. Hellmers, E. e. Propriet., f 15 Sept. Schneider, Nie. Joh. see Meyer. Schottmann, Ida Vilh., f. Nissen, E. e. Cancelliraad, f 6 Juni. Schon, Ingeb. Nanna, g. Dalgas. Schouboe, Soph Dort. Christine, f. Lorenz. E. e. Districtslæge, + 1 Marts Slagelse, f. 19 Nov Joh. Gotfr. Lorenz, Læge i Slagelse, g. Helsingør St. Olai K. 21 Aug. m. Helene Math. Lindorff, D. af Musiklærer. Schoubye, Andreas, Malermester, f 19 Juni. Schougaard, Ingeb. Soph., g. Lerche. Schouv, Emma Alvilda Nik., f. Hasselgren, f 19 Marts, M: Bager. SchoW, Ane Jac. Birg., f 16 Feb. Helsingør, f. 22 Mai Ellen Louise, g. m. Bro-Rasmnssen Soph. Nie. Ferd., f. Glud, f 23 Jan. f. 5 Juni 1823, M: Birkedommer. Schreiber, Jul. Chr., Grosserer, g. Garn. K. 20 Nov. m. Caja Svarrer, D. af Skibsproviantør. Schriver, Hans Thislund Ægidius, Forretningsfører, g. Kjerteminde 4 Juni m. Dorth. Henr. Olsen, D. af Lods. Schrøder, Bodil Marie, f. Jensen, f 30 Sept., M: Architect. Carl Ferd., Krigsassessor, fh. Oversergent og Lærer v. d. gymnastiske Institut, *} 18 Dec. Jac. Chr., Skovrider, g. Randers 18 Juli m. Alma Clement. Christensen, D. af Smedem. Schrøder, Ludv. Christoph., fh. Godsforv. paa Svenstrup, f 5 Marts. Will. Charl., Godsforv., f 16 Juli Snertinge. f. 5 Jan Schubert-Hansen, Edele Ingeb., g. Juel. Schultz, Carl Herman, Bestyrer paa Bramslevgaard ved Hobro, g. Frdbg. 14 Apr. m. Olga Marie Dahl, D. af Skomagerm. Hans Chr. Aagaard, Grosserer, g. St. Luc. K. 6 Oct. m. Joh. Berntine Schytte, D. af Rebslager. Helene Soph. f. Kalisch, E. e. Grosserer, f 10 Mai. Max Emil, Karethmager, g. Frue K 12 Mai m. Iska Elisab. Torbensen, D. af Vognfabrikant. Rebekka f. Sonnenburg, f 16 Nov. M; Snedkerm. i Schumacher, Carl Ferd., Toldipsp., t 6 Mai Aarhus, f. 23 Nov Carl Fred., Trafikassist., g. St. Johs. K. 23 Marts m. Astrid Emilie Gustava Meisling, D. af Handelsgartner. Schwabe, Otto Antonius, Grosserer, j* 12 Mai. Schwalbe, Carl Chr., fh. Restaurateur, t 5 Juli. Schwanenflügel-Kühne, Kirstine Sophie Fred., f. Wamberg, E. e. Hospitalsf. t 27 Sept. f. 25 Aug Schwensen, Sofus Vald., Cancelliraad, t 6 Dec. Nysted, f. 24 Marts Schütt, Vilh. Christ. Elisab. Theod., g. Pamperin. Schytte, Frida, g. v. Kaulbach. Joh. Berntine, g. Schultz. Schäfer, Emilie Fred. see Ohmeyer. Schaeffer, Eulalia Pauline see Reffling. Fritz Jul., Forretningsfører, *(* 17Aug. Schønbaum, Cathr. Marie Elisab., f. Gerdes, E. e. Vigilanceinsp., f 9 Aug. Elmshorn, f. 9 Jan Schønberg, Christ, vilh., Assist., g. Matth. K. 16 Feb. m. Elise Marie Kirst. Rasmussen, D. af Snedker. Schønemann, Elfride Therese, g. Petersen. Schøning, Nic. Soph. f. Malling, E. e. Oberst, j* 28 Apr. f. 22 Jan Schøtz, Viggo, Insp. p. Rosenholm, Lieut.

78 g. Aalb. Frue K. 5 Feb. m. Nancy Katr. Kristoffine Berg, D. af Bager. Sebbelow, Jørg. Vald., Grosserer, f 7 Jan. Secher, Anneken Joh. see Erichsen. Maja Kirst., g. Harth- Isen. Seest, Karen Marie. f. Andersen, f 11 Apr. Ørslev, Fyen, f. 8 Juli l8l6, M: Politiassist. Segelcke, Eilert, Grosserer, g. Matth. K. 15 Oct. m. Othilia Alice Jensen f. Gjellerup, E. e. Fabrikant. Peder Bønnelykke, Statsconsulent, f 31 Mai Randers. Sehested, Elisab. Carol. Louise, f. Leth, t 19 Mai f. 12 Nov. 1841, M: Ritmester. Hrolf, Rentier, g. Emmaus K. l8dec. m. Anita Olga Sørensen, D. af Politibetjent. Seiersen, Anth. Nie., Grosserer, f 10 Feb. Seierup, Niels Chr. Carl Vest, Lærer, f 2 Feb. Nøvling, f. 30 Nov Sekt, Elisab. Joh. Kirst., f. Mortensen, E. e. Lærer, f 19 Juli, f. 19 Apr Seligmann, Maximil., Districtslæge, g. Hjulby 27 Nov. m. Elvira Maria Hansen, D. af Skibsfører. Sennels, Joh. Chr., Sognepræst i Skæve, g. Randers 8 Juni ro. Marie Christensen, D. af Sneekerm. de Serene d Acqueria, Cand. jur., f 9 Oct. f. 26 Oct Serritzlew, Eva Thora Signe, g. Kiær. de Seue, Christ. Jørg. Werner, Capt., fh. Toldassist., f 12 Feb. f. 13 Apr Seydel, Eleon. Louise Aug. see Helsted. Sidenius, Anna Margr. see Bertelsen. Sielle, Edv. Francisco, fh. Capt. i Livjægercorpset, Urtekræmmer, f 7 Oct. Siemsen, Aug. Lovise, g. Høberg. Siercke, Joh. Fred. Vilh., g. Oehlerich. Siesbye, Anna Rosalia, f 27 Oct., D. af Rigsdagsstenograf. Silfverberg, Aug. Carol., f. Damkier, E. e. Præst, f 14 Marts Svendborg, f. 4 Jan Simesen, Ove Hejde, Cand. mag.. Lærer, 41 g. St. Johs. K. 12 Aug. m. Karen Marie Krøldrup, D. af Kjøbmand. Simesen, Svend, Jernbaneass., g. Matth. K. 2 Juni m. Aug. Smith, D. af Kjøbm. Simonsen, Carl Simony, Kjøbm. i Aalb.. g. Veile 19 Dec. m. Anna Marie Alfrida Sof. Marcussen, D. af Dampi skibsexp. Michael, Kjøbm., f 4 Jan. Løgstør,! Mina Julie f. Fürst, E. e. Overretsf proc., f 1 Juni f. 29 Juli Sivertsen, Hans Arne Martinius, Tømmermester, t 28 Dec. f. 1 Nov Joh. Fred. Cappe, fh. Intendant, f I 23 Nov. f. 20 Sept Skaarup, Karen Marie, f. Hagenbye, E. e. Toldassist., f 5 Jan. Rudkjøb.. f. 20 Oct Skeel, Soph. Fred. Erik Otto, Stamhusbesidder, Kammerh., f 2 Aug. Carlsbad, f. 29 Jan Skovsted, Mariane Petrea, g. Nyholm. Skibsted, Carl Chr., fh. Kjøbmand i Nakskov, f 7 Apr. f. 19 Feb Skydsgaard, Jørg. Chr. Pedersen, Sognepræst til Naur og Siir, g. Vartov 26 Oct. m. Anna Margr. Buhi, D. af Hotelbestyrer. {Smidt, Hans Andresen, Lærer, f 23 I Nov. Korup, f. 4 xmarts i Vict. Ferd., Directeur, g. Frdbg. 30 Juli m. Jenny Carol. Ang. Hansen, D. af Particulier. Smith, Adolphine Marie, f. Langwithz, f 5 Dec., M: Forvalter. Aug. Amalie Clara, g. Müller. Elisab. Christiane, f 28 Sept. Hedevig Franc. Math., f 22 Apr. f. 29 Aug Smithsanger, Carol., f. Kielberg, E. e. Sadelmager, f 17 Jan. Snerding, Fred. vilh., fh. Maler og La kerer, f 21 Oct. Soidin, Rose see Fløgge. Sommer, Anna Ottine, kgl. Translatrice, f 10 Aug., f. 11 Oct j Chr. Christoph. Ludv. Fred., Læge, I Til Mai f. 30 Jan ! Edv. Vilh. Chr., Isenkr., f 25 Juli.! Johs. Erik, Sognepræst til Lime, g.

79 42 Præstø 2 Nov. m. Comtesse Christiane Adolphine Trampe, D. af Postm. Sommer, Nicoline, f 5 Apr. Viborg, f. 4 Mai Sonnenburg, Rebekka see Schultz. Sonnichsen, Søren, Toldassist., g. Ribe Domk. 10 Oct. m. Karen Marie Hauschildt, I), af Smedem. Spang, Anne Soph. Alvilde, f 28 Feb. Benedicte Soph, see Rump. Spies, Carol. Charl. Marie, f. Lorenz, E. e. Cand. pharm., f 3O- Oct. f. 14 Juni Spliedt, Hulda Joh. Charl., g. Heimann. Sporon, Carl Henr. Berregaard, Læge, f 6 Oct. Skive, f. 30 Sept Springer, Regine Marg. Dort., f. Jungdahl, J* 29 Jan., M: Snedkerm. Sprunck, Andrea Fred., f 27 Juli. Spøhr, Jul. Eduard Ferd. Chr., Slagter, g. Odense St. Knuds K. 9 Nov. m. Anne Marie Rasmussen, E. e. Restau rateur Hansen. Staat, Anne Marie see Myllin. Stabell, Torjus Vilh., Præst (E ), T 18 Marts Tanderup. Stadfeldt Andr. Eduard, Dr. med, Reservelæge i Hæren, g. Garn. K. lo Juli m. Maria Sof. Carol. Madsen, D. af Restaurateur. Stahl, Joh. Heinr. Aug., Jernbaneassist., g. Citadels K. 7 Mai m. Fred. Maria Vilh. Thruelsen, D. af Metaldrejer. Stahlberg, Adolphine, f 24 Sept, paa Diakonissestiftelsen. Stallknecht, Fritz, Fabrikbest, i Horsens, g. Trinit. K. 2 Juni m. Joh. Freder. Johansen f. Sandgreen, D. af Slagterm. Stampe, Ella Cathr. Emilie, g. Leerbeck. Herman Chr., Baron, fh. østerrigsk Lieut., f 22 Feb. Florents, f. 29 Juni Stapel, Fanny Charl. Christiane, g. Johnsen. Stauning, Fred., th. Landm, f 4 Marts. Steen, Anna f Arctander, E. e. Prof., f 10 Juli Nyborg, f. 30 Sept Fred. Ferd., Bøssemager, f 8 Juni. Steenberg, Arvine see Hassel. Steenberg, Caroline Amalie f. Raae, E. e. Præst (E ), t 13 Dec. f'red., Stud, mag., g. Gjentofte 4 Juni m. Anna Theodora Lerche-Jørgensen, D. af Fuldm., Cand. polit. Steenbuch, Charlotte, g. Hoffmann. Steenstrup, Anna Cathr. Marie see Mailing-Hansen. Johs. Japetus Smith, fh. Prof., Etatsraad, Dr. phil. «Si med., f 20 Juni f. 8 Marts Stensballe, Niels Pedersen, Jernbanedriftsbest., g. Veile 7 Mai m. Ida Hedev. Seiffert van der Mervede, D. af Kroeier. Steffens, Nathalie Vilh. Rosaline, f. Flechtner, f 29 Dec, M: Blikkensl. Petra Jensine f. Pedersen, E. e. Grosserer, f 5 Marts. Steinert, Carl Fred., Pensionist, f 6 Juni. Steinhauer, Carl Ludv., justitsr., fh. Musæumsinp. og Expeditionssekretair i Overhofmarskallatet, f 4 Marts f. 18 Nov Steinlein, Marie Christine see Samuel. Stelnthal, Fred. Vilh., Præst, g. Randers 10 Aug. m. Thyra Cæcilie Soph. Møller, D. af Præst. Stellfeldt, Margr. Carol, see Ingerslev. Stemann, Cath. Elisab. f. Olrik. E. e. Hofjægermester,f 10 Mai i Helsingør, f. 31 Jan Stern, Wilh. (Benjamin Wolf), Dr. phil., fh. Rabbiner i Liverpool, f 18 Dec. Stigaard, Alfr. Vald., Skuespiller, g. Frue K. 24 Dec. m. Anna Vilh. Marie Schmidt, D. af Tapetserer. Stilling, Astrid Meincke, g. Nielsen. Stochholm, Carl Ludv., Præst, f 14 Juni Sønderho, f. 16 Dec Storm, Jens, Handelsagent, f 29 Marts. Joh. Marie f. Miiller, E. e. Provst, f 9 Jan. f. 12 Mai 181I. Niels Will., Skibsf., f 12 Aug. Hongkong, f. 21 Nov Strarup, Flora Rosalie see Üssing. Striegler, Julie Margr. f. Frandsen, E. e. Hoffotograf, f 19 Sept. Strohberg, Joh. Georg, Lærer, f 3 Sept. Baaring, f. 16 Marts 1836.

80 Strøm, Agnes Marie, f. Denhardt, f 29 f* 9 Sept. Skanderborg, f. 6 Nov. Nov., M: Forvalter Stumann. Emilius Henni, Musiker, f 28 Sørensen, Otto Henr. Nic., Krigsassessor, Bibliotheksassist., f 28 Dec. Feb. St. Hans Hospital. Stæhr. Thora Hansine see Andersen. f. 22 Aug Støckert, Anne Joh., f l8 Aug. f. 4 Taagerup, Fred., f. Hansen, Enke, f 28 Aug. i8io. Dec. f. 23 Marts Swane, Henr. Georg Clausen, Cand. Laur. Chr., Tømmerm., g. Frdbg. 14 theol., Y 13 Dec. f. 19 Aug. l8l8. Mai m. Hedv. Nanny Olsen, D. af Svane, Oluf Gjedsted,Fabrikant,g. Holm. Fuldm. K. 29 Oct. m. Christiane Carol. Nielsen, Tarp, Jørg., Kjøbm. i Ringsted, g. Kjøge f. Nahnsen, E. e. Vognm. 7 Sept. m. Charl. Nath. Hansen, D. Svarrer, Caja, g. Schreiber. af Agent, Kjøbm. Svedstrup, ElisaL. Eleon. f. Busch, E. Peter Hansen, Ingenieur, g. Veile 22 e. Lieut., f 1 Jan. Helsingør, f, 9 Oct. m. Valb. Chr. Niels. Petersen, Feb D. af Kjøbm. Sveistrup, Edv. Lud. Aug, kgl. Capel- Tegner, Otto Niels Christopher, Handelsagent, g. Frdbg. 9 Apr. m. Chri musikus, f 2 Dec. f. 26 Müi l8l2. Poul Theod, Præst (E ), f 3 stine Christensen Siø, D. af Tøjhus- F'eb. Paaby. arbeider. Svedenberg, Filip Will., Cymnastikdir. Teilman, Agnete Marie Fred., f. Brede, i Riga, g. Randers 29 Mai m. Magna E e. Toldassist., Lieut., y 7 Feb. f. Christ Synnestved, D. af Direct. 11 Juli Svindt, Elisab. Soph. Magd, see Kierulf. Terkildsen, Terkild Vilh., Handelsbogh., Svitzer, Elise Marie f. B^en, E. e. Dr. t 1 Juli f. 9 Marts med., f 5 Marts Helsingborg. Thaarup, Carol. Joh. Chart, g. Petersen. Søberg, Henr. Marie Kirst. Carol., g. Iver Hans Peter Alfr., Assist, v. foren. Jensen. Dampskibsselsk., f lo Marts. Søborn, Eugenie Soph. Elisab. Christ., Thalbitzer, Fanny Math., D. af Oberst, g. Kuhl. t 8 Mai f. 7 Aug Knud Chr., Kunstmaler, g. Cam. K. Thamsen, Peter Chr., Grosserer, f Dec. m. Ida Alv. Poulsen, D. af Dec., f. 18 Mai 18^5. Procurator. Thang, Vilh. see Nybroe. Vilh. Theod., Litograf, f 17 Aug., Thaulow, Walb. Eugenia, g. Nielsen. 73 Aar. Theilgaard, Andrea Berg, f. Hunderup. Søderberg, Theod. Herrn. Alfr., f 5 E. e. Landm., f 31 Jan. Jan. San Francisco, 40 Aar. Jensine f. Andersen, E. e. Slagter, y Kirst. Joh. Henrichsdatter f. Kidde, 21 Nov. f. 26 Sept t 26 Juni f. 2 Apr. 1821, M: Major. Theill, Alb. Imm. Gaspari, Bogh., Lieut., Søller, Joh. Chr., Closetfabrikant, f 25 g. Slagelse St. Mich. K. 7 Mai m..marts, 74 Aar. Henr. Elise Dam, D. af Blikken- Sønderup, Alfred Leonhardt, Fabrikant, slagerm. g. Bethlehems K. 4 Mai m. Ingeb. Theilland, Chr. Vilh., Sadelmagerm., f Magdal. Alex. Sørensen, D. af Fabrikant. Theilmann, Mart. Christ, see Hoff. 2 Juni. Sørensen, Carl Fred., Sparekassedir., Therkildsen, Helga Hed. Christiane f. f 8 Marts Nyborg. Lewerkhuusen, f 26 Jan. Randers, f. Carl Johs., Godsforv. p. Krogerup, 4 Aug. 1853, M: Telegrafist. g. Nykbg. F. 11 Mai m. Soph. Fred. Thiel, Andrea Dor. Magd. see Hammer. Andresen, D. af Snedker. Thiele, Asta Emilie see Muus. Jensine Mathea f. Bloch, E. e. Lærer, Thisted, Helga, g. Allerup. 43

81 44 Thoft, Maren, f. Laustdatter, f 22 Mai, E. e. Lærer, f. 7 Dec Thomsen, Emma Aug., Blomstermalerinde, f 6 Nov. Frits, Prlieut. i Flaaden, g. Christ. Slotsk. 24 Sept. m. Skuespillerinde Emma Alice Nielsen f. Lange, Louis Anton Peter, Bogh., g. Frdbg. 4 Juni m. Gerda Nie. Hel. Johnsen, D. af Skomager. Louis Will., Capt. i Forstærkn., g. Frdbg. 5 Feb. m. Anna Ellen Sørensen, D. af Fabrikant. Magd. Christ, f. Hansen, f 17 Nov. f. 8 Sept. 1833, M: Værftslieut. Math. Olga g. Ward. Thomas, Sagf. i Thisted, g. St. Johs. K. 21 Apr. m. Karen Hans. Math. Bahr, D. af Gasværksbest. i Thisted. Thomasius Hans Bernt, Postmester, t 14 Feb. Struer, f. 2 Aug Vilh., Grosserer, *f 8 Dec. f. 10 Juli Thorkilsen, Jac. Schjott, Kjøbm., g. Veile 5 Mai m. Estrid Lund, D. af Amtskasserer, Thorball, Viggo Vald., Cand. jur., Assist, i Magistr., g. St. Johs. K. 4 Juni m. Agnes Ovine Julie Benzon, D. af Manufacturhdlr. Thornberg, Fred. Chr., Snedker, g. St. Johs. K. 30 Juti m. Agnes Malvina Josepha Zwicky, D. af Handskem. Thorning, Christen Harpøth, Kjøbm.. g. Hjørring 25 Mai m. Christa Christensen, D. af Kjøbm. Thorsager, Niels, Urtekr., g. Frdbg. 15 Apr. m, Maria Saurbrey, D. af Skibsbygger. thor Strafen, Laurine, f. Johannesen, t 24 Juni Faxe. Thrane, Hans Rasmussen, Grosserer, Rebslager, f 16 Sept. f. 12 Marts Joh Henr., Pladsagent, f 29 Oct. Thulin, Georgine, f. Rehnwall, f 7 Nvv. M: Skrædder. Thye, Soph. Fred., f. Steflfensen, E. e. Lærer, f 27 Dec. f. 16 Oct Thygesen, Abel. Marie (Minna), f 2 Juli Damgaard. f. 24 Juli I Thykier, Dorth., g. Nielsen. I Thymann, Axel Carl Gustav, Overrets- ' sagf., f 26 Dec. ; Tidemand, Odin Wolf, fh. Provst (E ), t 6 Sept. Tietcke, Gotfr. Vilh., Uhrm., f 23 Feb. Timm, Jul. Mart., Telegrafingenieur, g. Frdbg. 15 Sept. m. Edith Eleanor Julia Frenck, D. af Proprietair. i Toblesen. Fred. Aug. Claude, Dr med., g. Frue K. 20 Jan. m. Ella Leth, D. af Grosserer. Tofte, Cam. Adolphine, f. Olsen, f 21 Nov., M: Bagerm. Topp, Mary Alexia Berg., g. Johansen. Tornøe, Wenzel Emil, Jernbanedriftsbest., Cand. polyf., f 8 Feb. Odder, f. 23 Juni Torp, Carol. Kirst. see Bloch. Torst, Chr. Eduard Gust., Bryggeribest., g. Næstv. St. Mort. K. 17 Aug. m. Agnes Sigrid Sabra, D. af Vicecons. Tost, Hans Jac. Schelde, Urtekr., g. Frdbg. 15 Apr. m. Agnes Kielberg, D. af Murnjester. Trampe, Christiane Adolphine, g. Sommer. Trap, Cari Ant., Justitsr., fh. Godsforv.! p. Baroniet Guldborgland, f 28 Apr. I Trautner, Peter Hendr.. Læge i Bogense, i g. Hjørring 29 Apr. m. Carol. Marie! Ramsing, D. af Veier og Maaler. i Trebbin, Doris Charl. Emilie, f 24 Apr I Tregder, Charl. Amalie, f. V. d, Recke, i E. e. Rector, f 3 Feb. Sorø, f. 24 : Feb I TreSChOW, Fred. Koes, f. Brøndsted, f j 12 Sept. Lyngebæksgaard, f. 5 Mai 1818, M: Godseier. Trier, Maria Rosa Carol. see Borup. Truelsen, Ane Mathea Niels. Petrea, f Crone, E. e. Lærer, f 16 Oct. f. 27 Apr Trugaard, Peter Jensen, fh. Adjunct i Ribe, f 7 Juni f. 28 Marts Tutein, Joh. Amalie, f. Kirketerp, f 17 Apr. f. 23 Oct. 1832, M; Sukkerraffinadeur. Tvede, Anna, g Geisler. Tvermoes, Rigm. Marie, g. Løvenskiold. Sigrid, f. Mortensen, f 3 Oct. f. 20 Aug. 1866, M; Cand. jur.

82 i Tybring, lul Jørg. Haagen, Boghdlr.. g. Frdbg. 17 Sept. m. Alma Louise Breslau von Bressendorff, D. af Tapetserer. Tiigel, Vald Rob. Helm. Georg, Kjøbm. i Aalb., g. Aarh. Frue K. 6 Mai m. Vilh. Marie Koch, D. af Kjøbm. Tendering, Elisab. Hedev., f. Mogensen, f 1 Mai, M: Jernst. Tønjachen, Casp.. Conditor, f 11 Dec. Tøpfer, Joach. Christoph., Bager, f 10 Nov. Tørsleff, Aage Aug., Boghandi., g. Aarh. Domk. 18 Juni m. Lorentze Rebekka Christiane Bense, D. af Guldsmed.! Uckermann, Regine, f 3 Oct. (54 Aar). Uldall, Ernst Carl, Ingenieur, g. St Pauls K. 29 Jan. m. Gunver With, D. af Dr. med., Professor. Ulrich, Marie Magd., g. Pedersen. Ulrichs, Louise Henr., f. Oxelberg, f 1, Mai, M: Ingenieur. Ulstrup, Soph. P'red., f l6 Juni., Ungersen, Chr. Ferd., Justitsr., Kontor- ' chef, f 8 Marts. Urban, Helvine Carol., f. Hansen, f 22 Juni, M: Tandlæge. Ussing, Aug. Fred. Chr., Provst (E ), f 1 Marts, hans Hustru Flora Rosalie Strarup, f 22 Mai Skjelskør. /X Stephan Peter Johs. Hjort, Kunstmaler, g. St. Johs. K. 29 Mai m. Louise Christ. Nygaard, D. af Malerm. Uttenthal, Carl jul.. Bogbind., g. Frdbg. 27 Nov. m. Aug. Christ. Kathar. Niels, f. Rosenberg, D. af Bogb. Wagner, Alma Constantia, g. Schmidt. Carl Ferd., Præst, g. Fred. K. 25 Mai m. Ellen Marie Joh. Elisab. Blankensteiner, D. af Fuldm. Chr. Adolf, Blikkenslager, f 24 Feb. (Israel), Israel Isac, Boghdlr., f 12 Juni Helsingør, f. 19 Marts Yahl, Justa Martine Elisab., f 14 Sept, D. af Generalmajor. Wahl, Vald., Forp., f 30 Juni Alsløvgaard. Wahigreen, Ferd. Gustav, Detailhandler, {*21 Aug. Valet, Karen, f. Olsen, f 26 Aug., M: Barber. 45 Wallich, Rosaline see Forsberg. Valløe, Edel Louise Aug., f 29 Nov. Walsøe, Anna Rørby see Lemvigh. Walther, Joh. Adam, Justitsr., Toldcontr., f 27 Mai f. 5 Mai Wamberg, Kirst. Soph. Fred. see Schwanenflügel KUhné. Wandall, Johs Severin, Korpslæge, g. Garn. Sogn 26 Juni m. Rigm. Wandall, D. af Bankfuldmægtig. Rigmor, g. Wandall. WanSCher, Oscar Viggo, Jernbaneassist., Lieut., f 31 Jan. f. 20 Jan Waesard, Birg. Math., f. Svendsen, f 21 Feb. Odense, f. 29 Oct. 1866, M; Toldassist. Warburg, Marie Fred. Const., g. Billqvist. Ward, Nahum, Fabrikant, g. Garn. K. 27 Oct. m. Consertsangerinde Math. Olga Thomsen, D. af Manufacturhdlr. Waterstradt, vilh. Christ. Albertine, g. Ekberg. Vaupell, Fred. Ludv., Past. emer. (E ), t 16 Apr. Weber, Chr. Carl Aug., Malermester, f 28 Marts. Christ. Julie, f 1 Juni. Wedel, Chr.. Sognepræst for Korup og Ubberud, g. Hell. Kors K. 6 Mai m. Soph. Aug. Gottlieb, D. af Apotheker. Dor. Margr. f. Jensen, E. e. Præst (E ), t 15 ^^orup. Joh. LaurentZ; Fuldm. i Indenrigsminist., f 25 Mai f. 17 Jan. 1855«Vedel, Karl Peter Sofus, Bogholder, g. Søllerød K. 1 Juli m. Elisah. Aug. Olafssen, D. af Urtekræmmer. Wedell, Emma, g. Funder. Wedell-Wedellsborg, Ludv. Carl Hannibal, Baron, Forstassist., g. 8 Oct. m. Marie Louise Henr. Lerche, D. af Overretssagfører. Weeke, Anna Aug. Carol., g. Pedersen. Weel, Jacobine, f 27 Feb. Wegener, Carol. Math., f. Jacobsen, E. e. Forstmester, f 19 Jan. Pedersborg, f. 16 Mai Wegmann, Astrid Lovise Amalie, g. Villumsen. V. d. Wehl, Emma Marie, g. Peturssen.

83 46 Yeiergang, Henry Axel Rich., Telegrafbestyrer i Nakskov, g. Nykbg. F. Marts 1805.! West, Juliette Magnine, f 16 Juni f Apr. m. Marie Soph. Carol. Westergaard, Aage, Cand. theol., g. Ernestine Hoffmann, D. af Skorstensf.! Frue K. 28 Dec. m. Laura Paulina Weiersøe, Severin Jensen, fh. Lærer, j Kastrup, D. af Grosserer, t 3 Oct. Aarhus, f. 11 Sept i Bernh. Jul. Steph., Kasserer, f Jan. Weimann, Jens joh. Nicolaus, Kjøbm. i I Charl. Jul., Cand. pharm., g. St. Odense, g. St. Pauls K. 2 Oct. m. j Johs. K. 3 Dec. m. Maren Elisab. Gerda Møller, D. af Hofpianofabri- ; Anna Albert. Knudsen, D. af Kornhandler. kant. Weiner, Laur. Peter Emil, Cand. pharm., Henry Jul., Læge, g. Horsens 10 Aug. g. Stubbekjøb. 14 Apr. ra. Marie m. Bodil Cathr. Hansen, D. af Indsidder. Kirst. Bramsen, D. af Læderhdlr. Weinhoiz, Franz Johs. Theod., Bagerm., Westh, Thorv. Claudi, Ingenieur i Hedeg. Frdbg. 3 Sept. m. Hanne Marie setskabet, g. Aarh. Frue K. 15 Mai Kirst. Hansen, D. af Gaardeier. m. Katr Maria Brasch, D. af Particul. Weinschenck, Louise Kirst., g. Melbye. Westphal, Elisab. Magdal. Cathr. Werncke ^eis, Andr. Peter, Contorchef i Cultus- see Kruse. ministeriet, g. Gjentofte ljunim, Helga Westring, Helga, g. Nielsen. Marie Klein, D. af Overretssagf. Viale, Fred. Karl Kr., Sagf., g. Helligaands K. 23 Dec. m. Signe Jensen,. Weis, Anton Aug., Adjunct, g. St. Stefans K. 13 Mai m. Marie Doris Charl. D. af Forpagter. Erdmann, D. af Garver Viborg, Elise Petrine Hed. Math, see Weitemeyer, Ellen Cathr., g. Koch. Barfoed. Wendhoitz, Louise Dor., f lo Juni f. 6 Holger, Lærer i Koldkjær, g. Aalb. Feb Frue K. 29 Juli m. Adele Cathr. Vendt, Jens Chr., Skolebest., f 27 Apr. Henr. Fried. Thon, D. af Glasmager. Wengberg«Klara Emilie, f 16 Mai. Wichelsøe, Pouline Cec. see Pagh. Wennerstrem, Alma Theod. Dorth. Kirst. Wichfeld, Jørg. Fred. Ferd., Forstcand., g. Wogelius. Privatlærer, g. Frdbg. 26 Dec. m. Wengel, Joh. Jul., Apotheker, f 29 Mai Virginia Charl. Nic. Petrea Poulsen, Ringsted. D. af Handskefabrikant. Weriauff, Jens Steffen Wilh., fh. Fuldm. Wichmann, Johs. Martin Chr., Handelsrejsende, g. St. Johs. K. 26 Juni m. i Cultusminist., f 24 Marts Werligh, Hanne Ottilie, f. Monrad, Enke, Kirst. Emilie Jensen, D. af Skomager. f 25 Jan. Slagelse, f. 1 Aug Wiegand, Aug. Carl Henr. Herrn. Lars, Wernberg, Chr. Ludv., Apotheker, f 7 Broderihdlr., g. St. Matth. K. 28 Jan. Jan. m. Eufemia Nic. Elisab. Fuchs, D. af Werner, Hjalm. Anders Vilh. Remann, Stokkefabrikant. Forretningsbest., g. Trin K. 20 Mai Wiese, Georg Carl Chr., Overretssagf., m. Martha Marie Müller, D. af Møbelhandler. Wikner, Pontus Edgar, Dr. med. i Ockelba t 12 Nov. f. 11 Marts Maximilian Rieh. Poul, Grosserer, 7 i Sverrig, g. Fred. K. 27 Feb. m. 14 Juli. Adolfine Groth, D. af Brukspatron. Sigvart Vilh. Theod., Grosserer, g. Wieth, Valb. Edv., g. juhl. Garn. K. 18 Mai m. Inger Marie Wiimh, Joh. Aug., g. Holm-Hansen. Jantzen, D. af Stabsintendant. Wiingaard, Frida Vilh., g Hviid. Werner-Lassen, Hans Chr., Cand. jur., Wildschiødtz, Carl Chr., Uhrmager, f 9 g. Ny Sogn Holmsland 28 Juli m. Marts, 72 Aar. Laura Elisab. Gjerding, D. af Forv. Wilken, Andreas Henckel, fh. Skrædderm.,. Vest, Ane, g. Hansen. j- 1 Aug. f. 13 Dec

84 Wilcken. Fred. Septimus, Godsforv. p Lerchenborg, g. Frdbg. 4 Juni m. Edele Margr. Barner, D. af Forp. Willemoes-Suhm, Josephine Charl. see Kiehne. Yillesen, Niels Stokholm, Lærer, f 17 Oct. Veirum, f. 4 Dec Villumseu, Axel Chr., Bogh., g. St. Jobs. K. 15 Mai m. Astrid Lovise Amalie Wegmann, D. af Fabrikbestyrer. John Sophus, Grosserer, g. Frdbg, 10 Apr. m. Nie Marie Madsen, D, af Mægler. Wilnau, Rosine Elisab., f. Fischer, E. e. Revisor, f 6 Dec. f. 30 Nov Wilstrup, Camillo, Cand. pharm., g. Frdbg. 28 Aug. m. Dagm. Carol. Marie Jørgensen, I). af Stationskarl. Vilstrup, Agnes Louise, g. Haase. Harald, pract. Læge, g. St. Luc. K. 15 Dec. m. Emilie Forchhammer, D. af Rector. Dr. phil. Henr. Stampe, Sagf. i Kjellerup, g. Aarh. Frue K. I4 Apr. m. Ragna Math. Christensen, D. af Pakmester. Winckler, Ane, f. Rasmussen, f 27 Juni, M; Pensionist, Windberg, Chr., Toldass.. g. Skive 6 Nov. m. Jensiue Margr. Christensen, D. af Værtshush. Vinding, Jørg. Hansen, Prlieut., g. Frue K. 12 Nov. m. Nicol. Dons, D. af Capt. Wineken, Otto, Borgmest., By- og Herredsf., g. St. Johs. K. 2 Feb. m. Thora Emilie Gætje, D. af Bagerm. Wintergaard, Jenny Soph. Fred., g. Ravn. Winther, Metha Cathr., g. Møller. WIrén, Peter Rob., Institutbest., f 16 Mai f. 10 Apr de Viernes, Paul Jeremie, Prof., Jersey, g. Frdbg. 10 Aug. m. Anna Margr. Schmidt, D. af Exam, jur., Assist. Vissing, Johs.Meyland, Exam.jur., Assist., g. Frels. K. 12 Marts m. Charl. Marie Cam. Heinricy, D. af Bager. With, Gunver, g. Ulldall. Witte, Jensigne, f. Jensen, E. e. Børstenbinder, f 16 Juli. Wittendorff, Peter Andr., Krigsraad, f 17 Jan. f. 8 Jan ' Wittusen, Cathinca Martine see Damm. Wiuff, Soph. Kirst., f. Larsen, E. e. Skræderm., f 29 Mai Hørsholm, f. 28 j Jan Vium, Gjertr. Kirst. see Half. I WIvel, Harriet, f. Rasmussen, f 11 Juli I M; Bogholder. Vogel, Emil Eman. Aug., fh. Kjøbm. f 25 Sept. j Wogelius, Michael, Student, g. Frelsers! K. 4 Juli m. Alma Theod. Dorth. j Kirst. Wennerstrøm, D. af Sømand. Vogelsang, Christ. Rud., Kunstmaler, g. I Frue K. 17 Marts m. Karen Pedersen,^ I D. af Husmand.! Vogt, Eleon. Soph. Henr., g. Møller, j Gumal Sigfr. Vald., Forretningsfører, I t 18 Juli. Wohlert, Carl, Slagterm., g. Garn. K. I 30 Jan. m. Joh. Marie Eisenhardt, I D. af Seilmager. I Voigt, Anine Fred. Valb. see Erichsen. Wolff. Aug. Isaac, Bog- og Papirhdlr., t 22 Juli. Joh. Wilh., Toldforv., f 1Q Juli Eutin, f. 4 Jan Knud Nielsen, Particul., j* 13 Dec. Wolfhagen, Anna Kirst. Sever., f. Winther (Jensen), E. e. Minister, Kammerh., j* 6 Juni f. 20 Apr Woll, Carl Gust., Bogh., g. Frue K. 15.Mai m. Elise Ant. Haag, D. af Inslrumentm. Vollertzen, Carl Aug., Cand. pharm., g. Trinit. K. 4 Sept. m. Olga Elisab. Lorentzen, D. af Handelsagent. Worm, Ane Margr. see Hjort. Emma Petrine see Borch. Worsaae, Charl. Soph. Vilh., f. Brechwoldt. E. e. Herredsskriver, f 8 Jan. Jørgine Christ, see Blechingberg. Wright, Jensine Margr. Vigoline, f. Beck. E. e. Skibsklarerer, f 22 Mai. Wroblewsky, Carl Aug., Capt., t 12 Marts f. 3 Mai Wulff, Gomme Jac. Brandt, Grosserer, f 13 Sept. Slangerup. Ida Ingeb., g. Engberg. Joseph. Læge, f 5 Aug. f. 8 Nov Karen Margr. Therese f. Olivarius,.

85 48 E. e. Byfoged, f 28 Dec. Valby, f. 5 Jan Wulff, Vilh. Jensine Petrine f. Nielsen, f 28 Apr., M: Handelsfuldmægtig, van Wylich, Charl. Vilh. Bened., f 5.Mai. Wøhlk, Vald. Emil, Kjøbm. i Hobro, g. Viborg søndre Sogn 18 Juli ra. Dorth. Christ. Bendix, D. af Kjøbm. Yølkel, Alex. Georg, Billedh., g. St. Johs. Sogn 17 Feb. m. Anna Freder. Bariram Lund, D. af Cigarm. Zahlmann, Laura Gyrithe, f 19 Jan. Zander, Joh. Peter Ludv., Portner ved Blindeinst., f 28 Nov., Hustruen Jensine, f 30 Nov. Zeiler, Fanny Mathea, f. Schieltved, f 7 Oct., M: Prlieut. von Zepelin, Andr. Eberhard Carl Vilh., fh. Hovedkasserer, f 22 Mai Hamborg, f. 30 Dec Ida Lovise see Lorck. Ziegler, Alex. Emil, Skibsbygger, f 6 Juni f. 20 Nov Ziegler-Sørensen, Carl Chr., Prlieut. i Flaaden, g. Skive 16 Oct. m. Anna Marie Aug. Glud, D. af Proprietair. Zimmermann, Kar. Elisab., g. Kristensen. Zinck, Niels Chr., Fabrikant, g. Frdbg. 16 Juni m. Ane Christiane Rom, D. af Lærer. Zinn, Thyra, f. Fahrner, Sufleur ved Casino, f 21 Juni. Zoega, Juliane Soph, see Bork. Zorn, Anna Maria see Blom. Zweidorff, Andr. Georg, Gartner, f 10 Apr. Zwicky, Agnes Malvina Josepha g. Thornberg. Ødum, Math. Cathr. Erasmine, f. Melgaard, E. e. Proprietair, f 10 Oct. Øgrim, Hulda Carol. Bernhard., f. Lindvall, f 7 Aug., M: Oberst i Frelsens Hær. Øllgaard, Magd. Sophie, g. Børgesen. Ørbek, Elisab. Dor. Caroline see Adsersen. Ørfeldt, Carl Marinus Andr., Bogholder, f 5 Dec., 24 Aar. Ørsted, Louise Henr., f. Gebhardt, f 18 Marts, M: Præst (E ). Øst, Thora see Maag.

86 SOFUS ELVIUS BRYLLUPPER OG DØDSFALD DANMARK 1898 SAMLEDE FRA OFFICIELLE KILDER KJØBENHAVN J. COHENS BOGTRYKKERIER GEORG A. BACH 1899

87 Hds. Maj. Louise Wilhelmine Frederikke Caroiine Auguste Juiie, Dronning af Danmark, født Prindsesse af Hessen, f. 7. September 1817, } paa Bernstorf 29. September Aaøaard, ingeb. Margr., g. Christiansen. Michael Marius Ludovico Birkedommer, Fanø, + 20 Sept. Nordhy, f. 30 Jan Ulr. Gusta f. Rydberg, E. e. Kunsthandler, f 5 Marts Aarhus, f. 14 Nov Ahmann, Jul. Michaeline f. Hastrup, f 25 Juni Herfølge, M: pens. Capt. Aarestrup, Chr. jac., Cand. theol., Lærer, f 3 Jan., Hillerød, f. 30 Sep Oluf, Seclieut. i Flaaden, g. St. Jac. K. 7 Apr. m. Ellen Severin, f. Neergaard, D. af General. Aaatrup, Hans Peter, Cand. theol., g. Nazareths K. 14 Nov. m. Elisab. Tvede, D. af Byfoged. Aasland, Sara Mariane Herrn., g. Brockdorff. Abel, Albertine see Rasmussen. Abeil, Peter Fjellerup, Cand. mag.. Lærer i Ribe, g. Emaus K. 29 Dec. m. Susanne Jørgensen, D. af Præst. Abildgaard, Martine see Wienberg. Abraham, Bol. see Samson. Abrahams, Johanne Henr. Fred., g. Salomonsen. Adler, Cathr. Laura, g. Schneider. Helen Elisab., g. Bock. Adolph, Einar, Seclieut. i Flaaden, g. Helligaands K. 20 Dec. m. Joh. Tetens, D. af Overretssagfører. Theod. Vilh. Agnete, g. Lind. Agerlin, Aage Henr. Vald., Maskinm., g. Jac. K. 21 Mai m. Betty Ovidia Thomine Henr. Degenkolw, D. af Urtekr. Agger, Mads, Lærer, f 27 Nov. Ølby, f. 31 Mai Ahiefeldt-Laurvig, Cam. Jessy Agnete Comtesse, g. Brockenhuus-Schack. Ahimann, Christ. Clarentine Adolph., g. Lier. Albertz, Marie, f. Redlefsen, E. e. Landskriver, f 19 Sept., f. 22 Apr. I824. Alibert, Isidore, Skibsmægler, f 8 Dec. Dunkerque. Almind, Hans Chr., Snedker, f 3 April Odense, f. 20 Jan Als, Karl Fred. Andr., Godsfuldm., g. Andr. S. 4 Dec. m. Bertha Vilh. Joh. Raae, D. af Godsforv. Alsen, Joh. Fred., Isærer, f 17 Oct. Fruerlund, f. 19 Oct. l8l2. Amelung, Carl Fred. Dider, Gjørtler, g. Johs. K. 11 April m. Chr.ane Elisab. Nielsen, D. af Skomager. Andersen, Anders, Gaardmand, g. Odense St. Knuds K. 27 Mai m. Nic. Bened. Ottilie Blædel, D. af Præst. Anders Hansen Jensen, Sognepr.Vejby, g. Jac. K. 28 Juni m. Henr. Amal. Erikka Bagger. Anders Ludv., Cand. pharm., g. Veile 14 Oct. m. Inger Marie Hers, D. af Kjøbm. Andr. Thork., Læge, f 5 Nov. Fredensborg, f. 10 Mai Carl Joh. Ant., Intendant, f 30 Aug. Aalborg, f. 9. Juli I860.

88 Andersen, Chr., Forp., g. Immanuels K. 25 Mai m. Elisab. Pauline Vict. Krause, D af Dyrlæge. Niels Bruun, Cand. pharm., g. Odense St. Knuds K. 16 Juli m. Polly Sofie Elisab. Zimmermann, D. af Cand. pharm. Rasmus Ole, Cand. juris, Fuldm. i Kbhvns. Skattedir., g. Frdbg. 2 Juli m. Klara Georgine Nielsen, D. af Contorchef. Søren Hans Georg, Bankbogh., g. Matlh. K. 25 Nov. m. Ellen Camilla Rammeskov, D. af Baandhandler. Andreasen, Søren Jensen, Cand. phil., Lærer, g. Omø 16 Oct. ra. Ingeb. Schneekloth f. Erichsen, D. af Grosserer, E. e. Læge. Andrée, Harding Angelthorn, Forpagter, g. Odense St. Knuds K. 18 Apr. m. Frandtine Marie Pedersen, D. af Maler. Andresen, Carl, Seclieut., Lærer, g. Frdbg. 10 Nov. m. Marie Hansine Petra Henriksen, D. af Malerm. Andræ, Hansine Paulina f. Schack, E. e. Geheimeconferentsraad, f 17 Marts, f. 5 April Annersen, Marie Lov. Gunera f. Arentzen, E. e. Landmand, f 9 Marts, f. 19. Feb Arenstorff, Edel Louise Aug., g. Spang. Arentzen, Marie Lov. Gunera see Annersen. Arnholtz, Chr. Vald., Oberst, f 11 Mai Hillerød, f. 23 Mai Arnoldi, Carol. Marie f. Jensen, Enke, f 16 Juni, f. 5. Juni Arntz, Gunhilda Elisa Cathr., f 14 Nov. Fredensborg. Arntzen, Lili Louise Mathilde, g. Garth- Griiner. Asgrimsen, Hallur, fh. Colonibestyrer, f 11 Juli Detroit, f. 8. Juli Ask, Anders Chr., Sagfører, Lyngby, g. Matth. K. 5 Apr. med Julie Wilstrup, D. af Præst (E ). August, Vict. Aage, Papirhdl., g. Thomas K. 16. Oct. m. Ella Karry Dor. Engstrøm, D. af Snedkerm. Axt, Poul Julius, Contorist, g. Joh. K. 2. Oct. m. Marie Elisab. Pausette, D. af Kirkebetjent. Bache, Jac. Ferd., Postbud, f 13. Juni, Kallundborg, f. Dec. 1837«Laur. Peter Vald., Kjøbm., g. Slotsk. 28 Juli m. Astrid Tolstrup, D. af Palaisforv. Bachmann, Juliane, see Fürsen v. Bachmann, Backe, Arnold, Dr. phil.. Fossum, Norge, g. Jac. K. 26. Aug. m. Ellen Seehusen, D. af Godsforv. Backhausen, Dagm. Soph. Adolphine, g Hestbech. Bahnsen, Frands Portofée, Grosserer, g. Odense, St. Knuds K. 20. Apr. m. Julie Const. Marie Ibsen, D. af Bager. Bang, Angel. Math. Aug., see Plum. C Johs Peter, Dr. phil., Overlærer, f 26. Jan. Viborg, f. 11. Oct Laur. Esmark, Læge, f 5. Feb. Hvalsø, f. 6. Mai Rasm. Emil Peter, Bankass., Cand. phil., g. Søllerød 17. Sept. ra. Christiane Elisab. Esbensen, f. Schierbeck, E. e. Grosserer. Banner, Elise Christine Aug., f. Petersen, E. e. Kmjkr. Postmester, f lo. Juli Altona, f. 12. Maj Barfod, Anna Dor. Vilh. Hjort, f. Østeigaard, f 24. Marts Glenstrup, f. 15. Juni 1870 M. Præst. Niels Thorsten Nilsen, f (druknet) 24. Juni paa Mersey. Bartholin, Just Georg Vald., Postexp., g. Frue K. 25. Nov. med Marie Dor. Philipsen D. af Dampskibsfører. Bartsch, Edv. Ludv. fh. Bogholder v. Kongens Bryghus, f 20. Jan., 71 Aar. Bau, Henr. Andr., Maler, g. Frdbg. 29. Juli m. Elna Andrea Soph. Grammelstorff, D. af Dentist. Baumann, Emilie Dor., g. Richardt. Baumgarten, Georg Fritz, Forretningsfører, g. Garn. 23- Oct. m. Olga Mary Møller, D. af Trompeter. Alma Louise, g. Borre. Bay, Elise, Lærerinde, f 15. Sept. Viborg, f. 12. Sept Lorentz, f 17. Novbr. Odense, 88 Aar.

89 Bech, Louise, f. Hahn, f 31. Mai Slagelse, f. 2. Maj M. Birkedommer. Nanny Joh. Henr. Math., D. af Conf.raad, f 19. Juli, f. 4. Juli Beck, Ove Fred., fli. Districtslæge, Justitsr., t 4. Mai Aalborg, f. 3. Juli Beckmann, Pet. Nicolaus, Adolf, Professor, f 10. Feb. Haderslev, f. 20. Mai Beha, Thora Laurentza, g. Christiansen. Bekker, Agnete Nath., g. Ingemann- Petersen. Beldring, Thyra Hansine, g. Svejnbjörnsson. Berner, Verner, Bager, g. Steph. K. 27. Dec m. Marie Berthine Sørensen, D. af Entrepreneur. Bendix, Hugo Hertz, Garverm., g. Kbhvns. Raadstue, 10. Juni m. Cathinca Lydia Christiansen, D. af Contorist. Bendixen, Alvilda Petrealine, f. Henckel, t 20 Marts, f. 14 Dec. 1855, M. Skibsbygger. Bendix Marius, Sagfører, g. Luc. K. 23. Juli m. Emma Wilh. Nilsson. Joh. Marie, f. Nielsen, E. e. Lærer, 22. Aug., f. 6. Marts 18^.3. Benthien, Chr. Carl, Commis, g. Matth. K. 27. Nov. m. Emilie Soph. P'rederiksen, D. af Indsidder. Bentzen, Bartolin Mart., Stabsserg., f Jan., 51 Aar. Benzen, Caroline Charl., D. af Stamhusbesidder, fl. Oct., f. 15. Nov Euphrosyne (Effi) Constance, f. Sehested, t 28. Mai, f. 9. Mai 1830, M. Hofjægermester, Ritmester. Jens Peder Herrn., f 4. Jan., f. 26. Aug Marie Soph., f. Andersen, f 4. Mai, f. 25. Sept. 1836, M. Capt. Berendt, Emilie Conr., g. Langkjær. Berg, Alfr. PTed. Georg, Tømrer, g. Frdbg. K. 24. Apr. m. Anna Christ. Elisab. Stauning, D. af Grosserer. Soph. Marius, Detailhdlr., g. Frdbg. 5. April m. Christ. Margar. Magdal. Bevensee, D. af Fabrikant. Bergenhammer, Mads Peter Brøchner, Pastor emer. (E ) f 7. Juli, Kolding. Bergh, Rud., Dr. phil.. Docent, g. Kbhvn. Raadstue 20. Dec. m. Asta Heymann, D. af Etatsraad. Bergmann, Ingeb. Emilie, g. Holst. Berner, Poul Chr. Henr. Aug., Etatsr., Sparekassedir., f 3. Oct., f. 18. Marts Bernstorff-Gyldensteen, Joh. Hartv. Ernst, Greve, Kammerherre, f 7. Jan. paa Wotersen, f. 18. Jan Bernth, Joh. Louise, f. Georgi, Enke, f 8. Nov., 88 Aar. Bertheisen, Carl Marius, Boghandler i Aarhus, g. Matth. K. 19. Nov. m. Astrid Zoega, D. af Kjøbmand. Bercén, Isak Theod. Johansson, Bager, g. Johs. K. 27. Marts m. Anna Aug. Helene Lagerholm, D. af Skrædder. Bestie, Thrine Marie, f. Engelsen, E. e. Vinhandler, f 16. Dec., f. 9. Juni Bevensee, Christ. Marg. Magd., g. Berg. Biering, Vilh. Severine f. Cathala, f 14. Nov., f. 10. Sep. 1852, M; Overlæge. Bierregaard, Fritze Louise Ant., f. Gandil, E. e. Capt., f 30. Juli, f. 28. Mai Bille, Carl Ludv., Marinemaler, f 14. Novbr., f. 20. Feb Carl Sten Andersen, Kammerh., Amtmand, fh. Folkethingsmand. fil. Nov. Holbæk, f. 1. Juli Bille-Brahe, Ludv., f 28. Jan. i Decorah, f. 7. Marts Bilsted, Ernst Carl Mich. Chr., Læge, g. Frdbg. 29. Mai m. Louise Ines Marie Comtesse Holstein, D. af Greve. Binau, Laur. Chr., Bogholder, g. Petri K. 6. Nov. m. Emilie Louise Franke. Birch, Anna, g. Sørensen. Emilie Carol., g Steen. Birk, Anker Emil Adolf, Ingenieur, g. Helligaands K. 11. Jan. m. Laura Petrea Larsen, D. af Gaardeier. Bisgaard, Anna Marie Soph., f. Hoffgaard. Enke, f 20. Oct. Bisterfeldt, Elise, f. Hansen, f 6. Oct. Gettorf, f. 23. Nov. 1829, M: Præst.

90 X Bjerg, Anders Petersen, Jembaneass., g. Blasdøl, Nic. Benedicte Ottilie, g. Andersen. Hjørring 6. Sep. m. Charl. Nic. Marie Jørgensen, D. af Bager. Otto Peter Bom, Frisør i Hillerød, Bjerløv, Carol. Christine Marie, see g. Garn. K. 30. Marts m. Cam. Josephine Marie Jensen. Christensen. Bjerre, Aage, Expeditionssecret. hos Boalth, Hanne, g. Spärch. Stadsingen., g. Jesus K., 29 Apr. m. Boberg, Jens Adolph, Lieutn, g. Trin. Edle Louise Bentzen, D. af Cigarfabrikant. af Prlieut. K. 29. Juni m. Gerda Saurbrey, D. Jak. Vilh., Kjøbmand, Hjørring, g. Bock, Johs. Carl, Dr. med., g. Ordrup Johs. K. 5. April m. Emma Nath. 27. Mai ro. Helene Elisab. Adler, D. Wulff. af Grosserer. Bjerring, Chr., Detailhdlr., f 17. Dec. Bockelund, Carl Gustav, Naalemagerm. 47 Aar. I 23. Oct., 80 Aar. Bjerrum, Christen Andersen, Læge, g. Bodenhoff, Charl. Fred. Agner Nic., Andreas S. 25. Juni m. Kristina Helene Wilh. Draskau, f. Malmstrøm. Betty Dagm. Bruun. Bogholder, g. Frue K. 11. Jan. m. Bjørn, Carl Theod. Bogholder, f 31. Boeck, Carl Fred. Rud., Exam. jur., Aug., 46 Aar. Assist, i Kbhvns. Magistrat, g. Frdbg. Chr. Aleth, Marimaler, g. Matth. K. 15. Mai m. Caja Eleon. Rydendahl, 3. Apr. m. Dorthea Marie Quislgaard, D. af Grosserer. D. af Præst (E ). Boesen, Adolf Fred. Vald., Cand. pharm., Jensine Laurine, f. I.arsen, E. e. g. Matth. K. 10. Mai m. Julie Kirst. Bøssemager, f 15- Nov., 82 Aar. Linneballe, D. af Manufacturhandler. Bohse, Agnes Elisab., g. Pedersen. Bjørnbak, Ingeb., g. Riis. Viet. Eman., Gymnastikl., g. Garn, K. Niels Peter, Fabrikant, g. Holm. K. 6. Mai m. Dagmar Margr. Larsen, 9. Sept. m. Julie Theod. Adela Larsen, D. af Snedkersvend. D. af Opvarter. Bojesen, Carl Vilh., Contorchef i Finansmin., f 11. Jan., f. l.oct Bjørnsen, Jac., Krigsraad, f 1. Marts 75 Aar. Marie Christine, f. Weiss, Forfatterinde, t 20. Feb., f. 11. Dec Blad, Maria Magdal., g. Lange. Biankensteiner, Emma Adeline Franciska, g. Weidemann. Bokkenheuser, Knud, Cand. phil., g. Jac. K. 27. Mai m. Joh. Marie Gjellerup, D. af Architekt. Blicher, Anders Ant. Jul., Contorist, g. Joh. K. 23. Oct. m. Dagm. Emilie Poul, Cand. phil., Cursusbestyrer, g. Hedegaard, D. af Kurvemager. Kbhvn.s Raadstue i4- Oct. m. Asta Blichfeld, Fred. Vilh., Kjøbm., Gyrithe Rasmussen, D. af Translat., Nov., Stege, f. 18. Oct Cand. jur. Laur. Soph., Fuldm. i Finansmin., f Bol vig, Christoph. Peter, Proprietair, 31. Aug., f. 20. Juli Herløvgaard, g. Matth. K. 15. Nov. filoch, Ane Marie, f 6. Juli Storehedinge, m. Hildur Soph. Nielsen, D. af Brolægger. f. 17. Aug Henr. Emilie, f. Mathiesen, E. e. Districtslæge, f 26 Dec. Varde, f. 23. Juni m. Helene Joh. Petersen, D. af Bolwig, Severin, Assist., g. Jac. K. 24. Marts Smed. Blume, Anna Jac. Louise, f. Magius, f Bomholt, Marie Birg., f 7. Apr., 51 Aar. 17. Juni, M; Past. emer. (E ). Bondesøn, Thork. Nic., Cand. theol., g. Elisab. Aug., see Pedersen. Helligk. K. 1. Juli m. Anna Marie Blumensaadt, Helga, g. Hansen. Petersen, D. af Maskinmester. Oscar, Fabrikant, f 29. Jan., Odense. Bonnesen, Tommy, Cand. mag., g.

91 Frelsers K. 21 Dec. m. Inger Zöylner, D. af Cand. jur.^ Grosserer. Btnsach, Laur. Peter, fh. Stabsintend., Etatsr., f lo. Jan., f. 29. Juni Borch, Andr. Emilie Marie, f. Kirstein, E. e. Præst (E ) t lo. Juni. Bornemann, Erich Mart. Alb., Kjøbmand, g. Petri K. 25. Febr. m. Martha Elisab. Mencke, D. af Forpagter. Borre, Ludv., Redacteur, g. Odense, St. Hans K. 5. Juli m. Alma Louise Baumgarten, D. af Grosserer. Borring, Jørg. Pouline, g. Østrup. Brahm, Eman. Tandlæge, g. Odense, St. Knuds K. 3. Aug. m. Valborg Thomsen, D. af Lærer. Bramheift, Hanne Nie. Soph., f. Sundbye, E. e. Oberst, f 20. Feb., f. 12. Nov Brammer, Carl Edv., Fiskeexportør, g. Johs. K. 4. Sept. m. Emilie Hansine Larsen, D. af Jernbanearb. Fred. Theod., Forstcand., g. Johs. K. 28. Dec. med Margr. Jantzen, D. af Varemægler. Bramsen, Julie Marie, f. Kiellerup, E. e. Læge, t 11. Marts f. 3. Dec Brandstmp, Joh. Kristine, f. Fenger, f 5. April, f. 15. Apr. 1820, M : Lærer. Brandt, Jens Soph., Præst (E ), t 15 Dec., Ollerup. Brasen, Vilh. Elisab., f. Garlieb, E. e. Provst (E ) t 3. Mai, Helsingør. Brask, Jens, Procurator, f 9. Feb. Bratland, Nils Olai, Contorist, Bergen, g. Frue K. 16. Apr. m. Eleon. Pouline Kirst. Hansen, D. af Snedkersv. Braunstein, Theod. Emanuel, Musiker, g. Garn. K. 26. Apr. m. Camilla Vilh. Jensen, D. af Arbeidsmand. Breckiing, Peter joh. Ditl., Cand phil., Forligscomm., f 5. Marts Odder, f. 19. Nov Bredahi, Ane Kirst., f. Frandsdatter, f 2. Juli Hadsbjerg, f. 2. Juli 1818, M: Boelsmand. Nelinus, Manufakturhdlr., g. Thomas K. 13. Marts m. Anna Fred. Aug. Wismer, f. Theill, D. af Lieutn., Postexped. Breitenback, Adolph jul.. Kammager, 5 g. Johs. K. 24. April m. Eichertine Nielsen, D. af Snedkerm. Brenøe, Karl Aug. Jules, Commis, g. Helligaands K. 6. Mai m. AmaL Christiane Pauline Reenberg, D. af Manufakthdlr. Bresdorff, Const. Gartner, Justitiarius, f 8. April, f. 10. Feb. l8l2. Breum, Dagm. Marg., g. Eiler. Breuning, Laurent Rud. Fridolin, Bogbinder, g. Johs. K. 23. Oct. m. Joh. Edle Marie Fritse Hønicke, D. af Bogbinder. Brinekmann, Carl Chr., Consul, t 19. Marts, Smyrna, 45 Aar. Brinkmann, Ada Soph., see Raedel. Broager, Johs. Boye, Pastor emer. (E ) t 5- Marts. Broberg, Louis Jul. Vald., Trafikass., g. Matth. K. 7«Apr. m. Petrea Kirst. Jörck, f. Henriksen, D. af Tømrer. Broch, Niels Peter, Lieut., Toldmedhjælper, g. Odense St. Knuds K. 16 Sep. m. Victoria Helene Jensen, D. af Fyrbøder. Ove, fh. Dampskibsfører, f 14. Dec 70 Aar. Brockdorff, Cai Christ. Magn. Christoph. Nie., Lieut., Correspondent, g. Frue K. 3. Aug. m. Sara Mariane Hermine Aasland, f. Scharffenberg, D. af Toldcontr. Fred. Adolph Will. Schack, Kmjkr., Prlieut. i Artill., g. 4. Mai m. Adelheid Marie Kaas, D. af Stamhusbesidder. Soph.Nie., Bogholder, g. St. Thom. K. 2. Marts m. Anna Sof. Hansen, D. af Gaardskarl. Brockenhuus-Schack, Knud Bille Ludv. Alfr. Soph., Greve, Hofjægermester, g. 29. Juli m. Comtesse Camilla Jessy Agnete Ahlefeldt-Laurwig-Bille. Brorson, Dort. Soph. Charl., see Cathala. Brown, Alfr., Ingenieur, g. Jac. K. 12. Marts m. Harriet Bertelsen, D. af Malermester. Bruhn, Ditl. Nikol., Forv., g. Immanuels K. 6. Sept. m. Ingeb. Salicath, D. af Proprietair. Brun, Carl Aug. Adalbert Franziscus

92 Johs.^ Generalmajor af Artill., Kammerherre, f 4. Marts Algier, f. 7. Juni Brun, Margr. Elisab., f. Holst, E. e. Birkedommer, f 15. Dec., f. 27. Apr Brunke, Conr. Ludv. Christoph., Musiker, f 2. Oct. Aalborg, f. 20. Mai Bruun, Charles Emil, Capelmusikus, g. Johs. K. 16. Marts m. Annie Henrichsen, D. af Overtelegrafist. Ida Caroline, f 24. Apr., 78 Aar. Ose. Jac. Ludv., Dr. med., f 30- Okt. Esbjerg, f. I4. Sep Vilh., f. Lenschau, f 6. Juli, Nykbg. F., M: Maskinfabrikant. BrUUS, Niels Peter Carl Theod., Generalmajor af Art., f 13. Febr., f. 9. Sept Bruusgaard, Joh. Gust. Edvin., Læge Christiania, g. Frue K. 4. Feb. m. Ingeb. Hee, D. af Grosserer. Brucker, Chr. Don Gottlieb, fh. Borgmester i Nakskov, f 10. Apr. Bryde, Orla, Fuldm., g. Frdbg. 26. Nov. m. Helga xmvilda Carol. Hansen, D. af Assist. Brynjolfsson, Gisli, Læge, g. Garn. K. 22. Apr. m. Elna Bertha Joh. Patrunky, D. af Karetmager. Brsmeri Emilie Henr. Jos., D. af Præst, t 6. Feb., f. 1. Feb Brødbæk, Ant. Jensen, Opdagelsesbetj., g. Stefans K. 27. Dec. m. Emma Sofie Martine Cramer, D. af Dyrlæge. Brødegaard, Christiane Fred. Margr., f. Saxild, f 7. Juli, f. 26. Nov. 1837, M: Detailhandler. Brønnum, Ellen Elisa, g. Linde. Brønsted, Tertia Dor., D. af Præst (E ) t 2. Oct., f. 17. Dec Buch, Anna Dor., f 2. Nov., 8l Aar. Einar, Cand. mag., g. Frdbg. 26. Mai m. Emma Kirst. Harboe, D. af Mægler. Hans Peter Georg, Kammerass., fh. Skriver, f 6. Oct. Hellerup, f. 17. Juli Jul. Peter, Urtekræmmer, g. Trin. K. 17. Juli m. Nina Carol. Marie Antoin. Korsholm, f. Thomsen, E. e. Grosserer. Buchhorn, Magda Sara Elisab., see Fortmeyer. Budde, Christoffer, Operasanger, g. St. Pauls K. 26. Marts m. Joh. Marie Møller, D. af Sømand. Budde Lund, Manna Soph., f. Petersen, t 12. Marts, M: Præst (E l). Buhl, Anth. Hansen, Meierieier, f 22. Aug., f. 14. Marts 1857«Burgmann, Olga Anth., g. Thyrmann. Burgvaldt, Joh. Andresen, Contorist, g. Holm. K. 6. Mai m. Maren Jacobsen. Burmeister, Carl Chr., Etatsraad, Fabrikant, fil. Dec., f. 7. Jan Buron, Clara, g. Lüsberg." Busch, Johs. Vill., Toldass., f 27. Juni Aalborg, f. 21. Dec. i860. Billow, Anna Elise Agnes, f 1. Marts, f. 30. Aug Christen, Matth. Ludv., fh. Postmester i Hjørring, Ritmester, f 3. Sept., f. 21. Marts Fred. Amalie Nie. Hanne Ulr. f. Bulow, E. e. Cancelliraad, fl. Marts, f. 9. Feb Hans Frits Alb., Grosserer, g. Jesus K. 16. Juni m. Ida Carol. Helene v. Holstein, D. af Kammerjunker, Capt. Jac. Bodil Margr., f. Gylding, E. c. Provst, f 10. Feb. (E ). Petra Fred., f. Thaysen, f 2. Dec., f. 10. Febr Bürger, Joh. Carol. Fred. see Krigsmann. Bærentzen, Otto Henri, Grosserer, g. Hvidovre, 27. Feb. m. Anna Berthine Pedersen, D. af Gaardmand. Bocher, Emma Christine Kirst. Rosalia, f. Hebert, E. e. Overkrigscomm., f 18. Jan., f. 26. Jan Bøggild, Charl. Cathr., f. de Hoffmann, E. e. Præst (E ) f 16. Sept. Thyrie Peter Albertus, Communelærer, Cand. theol. (E. p. 668) f 16. Nov. Bøgsted, Aug. Petrea, g. Erritzøe Bønnelykke, Soph. Marcellus, Snedker, g. Stefans K. 9«Okt. m. Hansine Marie Dahl, D. af Tømrer. Bøtker, Thorvald Laur., Kjøbmand, Esbjerg, g. Frue K. 6. Apr. m. Thea Christine Marie Monies, D. af Manufacturh.

93 Bøttger, Christine Elise Jensine, Musik- E. e. Geheimeconferentsraad, f lo. siklærerinde, f 21. Dec., f. 24. Jan. Nov., f. 20. Nov Clausen, Chr. Hjorth, Cand. phil.. Journalist, g. Kbhvns. Raadstue 8 Juni Bøttzauw, Hansine Marie, see Hansen. Bøving, Flora Elma Cam., see Hansen. m. Karoline Fred. Birkholm, D. af Campen, Chr. Georg, fh. Proprietair i Snedker. V. Nebel, f 16. Nov., 83 Aar. Claus Alb., Cand. pharm., g. Frue K. Carlsen, Otto Johannes, Overintend., f 2. Nov. m. Mary Andrea Nørgaard, 25. Sept. f. 4. Apr D. af Cand. polyt. Capt.. Carstensen, Edv. James Arnold, fh. Hans Carl Aug., Landmaaler, fh. Gouverneur, Kammerherre, f 5. Sept. Redacteur, f 3. Nov. Frd.sund, f. 1. Ivan, Prlieutn., g. Frederiks K. 19. Jan. Feb m. Ester Henr. Hansen, D. af Grosserer. Sept. m. Dagmar Charl. Nielsen, D. Hans Heinr., Fuldm., g. Frdbg. 28. Casse, Severine Andrea, f. Engelbreth, af Værtshush. E. e. Justitsminister, f 20. Oct., f. Joh. Emilie Pauline, f. Engeli, f Nov Oct., Førslev, M: Præst (E ). Cathala, Dort. Soph. Chart, f. Brorson, Clod, Hans Adolph, fh. Amtsforv. i Aalborg., Etatsr., f 27. Apr., f. 28. Oct. E. e. Major, f 13. Apr., f. 9» Nov Vilh. Severine, see Biering. Cloetta, Magdal., g. Sjunnesen. Christensen, Aage, Studerende, f 25. Cohn, Marie Hansine, f. Matthiassen, f Oct., 21 Aar. 5. Marts, f. 12. Nov. 1835, M: fh. Anne Marie, f. Friis, f 24. Aug., f. Postexp. 6. Marts 1816, M: Skibsfører. Colberg, Julie Petrea, see Tornved. Carl Henr., Cand. jur., Byfogedfuldm., Eug. Filip Viet. Aage, Prlieut., g. g. Odense, St. Knuds K 24. Jan. m. Citadellet 4. Mai m. Beatrice de Fanny Marie Annette Raaschou, D. Souza Leconte, D. af Generalconsul. af Præst (E ). Colind, Jens Peter Nic., Cand. jur., g. Carol. Christine Marie, f. Bjerløv, E. Garn. 11. Nov. m. Asmine Soph. Thom e. Rustmester, f 5. Nov., f. 11. Aug. sen, D. af Stabstrompeter Collin, Louise, see Lind. Carl Fred., Artillericapt., g. Frdbg, Collstrup, Hulda, see Neumann. 26. Mai m. Emilie Joh. Strande, D. Laurentius, Grosserer, Cand. phil., af Grosserer. f 19. April, f. 25. Dec Christen Hjortkjær, Sognepræst til de Coninck, Charl. Edv., Grosserer, Hjortlund og Kalvslund, g. Hjørring, nederl. Generalconsul, Etatsraad, f 12. Sep. m. Joh. Schibbye, D. af 30. Oct., f. 16. Sept Kjøbmand. Cortes, Vilh. Laur., Sagfører i Aalb. Willads, fh. Økonom v. Randers g. Aarh. Domk. 1. Febr. m. Gerda Hosp., g. Frdbg. 4. Feb. m. Dorthe Poulsen, D. af Sagfører. Claudine Kjærgaard, f. Pedersen, D. la Cour, Jørg. Carl, Capt., Landboskoleaf Skrædderm. forst., f 21. Feb., f. 8 Juni Christiansen, Andr., fh. Fabrikant, g. Niels Smidt, Proprietair i Aaby, g. St. Stefans K. 28. April m. Thora Frederiks K. 20. Sept. m. Louise Laurentza Beha, D. af Møbelhdlr. Stühlo, D. af Overretsproc. Lud. Jens Peter Chr. Raasløf, Cand. mag., Jensen. Esbjerg, g. Jac. K. 20. Juli m. Cramer, Emma Sofie Mart., g. Brødbæk. Ingeb. Margr. Aagaard. Creutz, Fried. Joh. Theod., Læge, f 17. Christmas, Emilie Elisab., g. Eskildsen Apr., f. 23. Marts 183O. Classen, Clara Charl. Fanny, f. Skeel, Crome, Bona, Fuldm., g. Frue K. 6.

94 Sep. in. Martha Nielsen, D. af Dekorationsmaler. Cronberg, Carol. Christ. Marie, g. Irgens. Crone, Carl Chr. Ove, Forp., g. Odense St, Hans K. 26. Marts m. Marie Dor. Fröhlich, D. af Bogholder. Jac. Ulr. Hilmer, Kunsttrykker, g. g. Andreas S. 22. Oct. m. Hanna Widegren Dabelsteen, Chr., Murmester, f 14. Juni. Dahl, Anders Soph. Johs., Fabrikant, g. Frue K. 2. Juli m. Ellen Bricka Tillebæk, D. af Skomager. Karen Kirst., g. Damm. Theod., Skibsbygmester, f 4. Apr. Esbjerg. Oahlerup, Elisab. f. Mac-Dougall, E. e. Confraad, Dr. med., f 23. Nov., f. 16. Juli 1827 Dahl stram, Pet. Nie, fh. Overførster, t 5. Mai, f. 19. Apr Dalgas, Fred., Consul, f 4. Mai Livorno, Dall, Kirst., g. Rasmus.sen. Dambæk, Søren Sørensen, Sagfører, g. Stefans K. 14. Mai m. Ida Agnes Aurora Paulli, D. af Xylograf. Damm, Elien, g. Hansen. Vald. Fred., Læge, g. Garn. 28. Apr. m. Karen Kirst. Dahl, D. af Ritm. Dau, Vilh. Rosenvinge, f. Christensen, E. e. Præst (E. p. 656) f 3. Mai. Deckmann, Soph. Peter, Barber, g. Frue K. 26. Juni m. Olga Jensine Jensen, D. af Tjenestekarl. OegenkolV, Olga Nath. Angel, f. Hjorth, t 13. Juli, f. 21. Oct. 1848, M. Contorchef. Deichsler, Agnes, g. Nors. Deleuran, Dan Vilh. Pjerre, Kjøbm. i Kolding, g. Aarhus Domk. 14. Nov. m. Emma Sofie Wachsmuth, D. af Musiker. Diemar, Jac. Herskind, Læge, g. Ingelstrup Capel 3. Sept. m. Thomasine Elisab. Alfr. Lund, D. af Lærer. DIemer, Asmus, Cand. theol., g. Frue K. 29 Juli m. Ottoli Theod. Jos. Heinisch (Borum). Dirckinck Holmfeld, Julie Susanne Gabrielle, g. Heimbürger. Dohrn, Anna Wilh. Christiane, f. Schumacher, E. e. Toldcontr., f 16. Juli Itzehoe, f. lo. Feb. l802. Dragsted, Arent Nie., Guldsmed, f 45. Aug., 77 Aar. Draskau, Krist. Hel. Vilh., g. Bjerrum. Drechsel, Charl. Gustave, f 17. Juni, f, 2 Juni Drewsen, Laura, see Wismer. Nanna, g. Hjort. Dreyer, Joh. Christoph. Fred., Generallieutn., f 12. Sept., f. 13. Jan Due, Andr. Petersen, Skomagerm., f 9, Nov., 78 Aar. Doris Emilie, f 2. Dec., Enke, 90 Aar. Dujardin, Anna Cathr., see Møller. Dumreicher, Jacobine, funden f i Nov. Duncan, Anna, g. Vestergaard. Dyrlund, Elise Soph. Christine, see Møreh. Dyva, Christiane, see Mathiesen. V. Eggers, Otto Fred., Prlieut., g. Lucas K. 16. Juli m. Inger Marie Kaas, D. af Grosserer. Ehlern, Joh. Henr., f. Cato, f 27. Oct., f. 22. Marts Ehlers. Erasm. Chr. Paulsen, fh. Urtekræmmer, g. Garn. K. 24. Juni m. Cecil Wejland. Ehrenreich, Peter Mart. Jørgensen, Kjøbm.. Grenaa, g. Holmens K. 13 Oct. m. Lov. Chatrine Kaiser, D. a.f Kjøbm. Eigaard, Eline Soph,, f. Ritzau, f 10. Mai Thisted, f. 21. Sept Eller, Axel Emil Leonh, Procurist, g. Trin. K. 1. Juli m. Dagm. Margr. Breum, D. af Høker. Elben, Clara Marie, see Petersen. Ellegaard, Einar Vilh. Hugo Jacobsen, Boghandler, g. Matth. K. 2. Dec. m. Engelke Adda I.aurentze Karoline Nellemann, D. af Forp. Ellermann, Peter Tetens Hald, Læge, t 20. Marts, f. 7. Nov Ellerup, Ane, see Flechtner. Eilevadt, Carol. Marie, see Smith. Elvius, Johanne Elisabeth, Conventualinde i Christiansdals Kloster, f 3. Sep., f. 7. Aug

95 Eng, Joh. Ferd., Guide, f 1. Feb. Glostrup, 53 A ar. Engberg, Kamma Jacoba, g. Kinzi. Engel, Joh. Emilie Pouline, se Clausen. Engelberg, Charl. Eman., Urtekræmmer, g. Frue K. 11. Apr. m. Ane Marie Jensen, D. af Indsidder. Frants Theod., Sagfører, g. Frue K. 30. Apr, med Julie Claudia Theresie Larsen, D. af Murmester. Engelbreth, Sev. Andrea, see Casse. Engell, Joh. Emilie Pouline, see Clausen. Mette Amalie, f, Olsen, E. e. Lærer f 28. Jan Frøslev, f. 27. Marts Engelsen, Thrine Marie, see Bestie. Erichsen, Ernst Joh., Assist, v. Vestre Hosp., g. Andreas S. 14 Mai m. Emma Alvilda Amal. Marie Fold, D. af Gaardeier. Frants Rasmussen, Strandcontroll., f 18. Jan., f. 1. Jan Ludv. Mylius, Forf., Cand. phil., g. Kbhvns Raadstue 8 Nov. m. Marie Berthine Soph. Lesse, D. af Tobakspinder. Eriksen, Chr. Fenger, Sognepr., g. St. Thomas K. 11. Juni m. Cathr. Lucie Götsche, D. af Forp. Lars, fh. Folkethingsmand og Landsthingsmand, Væver, 7*1. Dec.Anderup, Erritzøe, Thorv. Ferd., Forv., g. Jac. K. 24. Apr. m. Aug. Petrea Bøgsted, D. af Gjæstgiver. Ersgaard, Emilie Reb., g. Hjorth. Erslev, Hans Høegh, Chordegn, f 10. Marts Kallundb., f. 30. Mai Ertberg, Marian Joh., g. Madsen. Eschricht, Louise Nie. Pauline Elisab., f. Friis, E. e. Materialist, f 17. Dec., f. 18. Juli Eskildsen, Joh. Christof., Varemægler, g. Frdbg. 7. Oct. m. Emilie Elisab. Christmas, D. af Hattemager. Laura Vilh., f 25. Jan., 74 Aar. Espersen, Otto Hartv., Telegrafist, g. Rønne 2 Dec. m. Jensine Kristine Kofod. Ewert, Fred. Vilh. Kali, Vognmand, g. Jac. K. 27. Apr. m. Karol. Henr. Ingeb. Siems, D. at Smed. Eyermann, Carl Conr. Chr., fh. Justitssecret., Etatsraad, f 14«Dec. Faaborg, Theod. Chr., Cand mag., g. Frdbg. 24. Oct. m. Hedev. Quiding, f. Springborg, D. af Uhrmager. FabrlciUS, Elvine Elise Henr., g. Hansen. Hans Otto Ludv. Const., Inspecteur, Nakskov, g. Trin. K. 6. Maim. Soph. Oline Holm, D. af Kjøbmand. Jensine Cathr., f. Ramsing, E. e. Provst (E ), t 31. Marts. Joh. Fred., Postexped., g. Emaus K. 24. Juni m. Ella Margr. Ipsen, D. af Oberstlieutn. Faith, Mette Marie. f. Lassen, E. e. Ritmester, f 4. Aug. Randers, f. 5. Marts 1815, hendes Datter, Thora Kirst., f 3L Jan., f. 6. Mai Falbe-Hansen, Anna Mariette, g. Hansen. Falck, Emil Theod., Grosserer, g. Frdbg. 26. Oct. m. Kirst. Severine Feiring, D af Lieut. Jens Frode Hans Mejling, Inspecteur, g. Jac. K. 22. Juli m. Sigridur Chr.- ane Louise Velschow, D, af Factor. Ove Christophersen, Eqviperingshandler, f 12. Apr. Falkenskiold Ely Soph., fh. Sgpræst i i Tem, Hospitalsforst., f 19. Marts Hillerød, f. 7- Sep. l8l2. Fangel, Frans Vald., Handelsreisende, g. Matth. K. 31. Juli m. Agnes Sørensen, D. af Gjæstgiver, FauerSChOU, Iver Olsen, Overpolilibetj., *( 9. Jan., 48 Aar. Faust, Chr. Peter, pens. Dreier, f 26. Sep., 87 Aar. Faye, Marie Elisab., f. Ingwersen, E e. Branddir., f 30. Juni, Hjørring, f. 2. Apr Feddersen. Marie Soph.. Conventualinde i Støvringgaard, f 26. Sept., f. 9- Oct Federsplel, Joh Bjørn. Prlieut. i Fodf., g. Gjentofte 15. Nov. m. Baronesse Emilie Louise Marie Knuth. Feiring, Kirstine Severine, g. Falck. Fenger, Joh. Krist., see Brandstrup. Fibiger, Karen Eline, Husbestyrerinde, t 13 Aug., 72 Aar.

96 IO Fich, Amalie Louise f. Röder, E. e. Lærer, t 28 Jan., f. 11 Oct. l8ll. Fiedler, Amalie Jensine Louise, g. Riegels. Finsen, Nicol., Enke, f l8 Mai, 75 Aar Fischer, Christian Thom. Johs., f 20 Juli, f. 11 Dec Joh. Fred., Læge, g. Næstv. St. Peders K. 6 Mai m. Olivia Dor. Kirst. Lillelund, D. af Kjøbm. Julie Margr., g. Vöhtz. Flaata. Herbr. Goesen, Forv. i Christiania, g. Garn. K. 27 Mai m. Kristiane Kristiansen Ullerød fra Norge. Flechtner, Ane f. Ellerup, E. e. Toldasst., f 25 Juni Aalborg, f. 18 Jan Fleinert, Georg Vald., Urtekræmmer, g. Math. K. 7 Dec. med Gustava Fred. Margr. Elisab. Piculel, D. af Farver. Flensburg. Jensine, see Schougaard. Fleron, Axel Herfurth, Herreekviperingshandler g. Frdbg. 17 Nov. m. Emma Nath. Richter, D. af Manufakturhdlr. Florentzen, Peter Carl Laur., Lærer, g. Frue K. m. Emanuela Caroline Soph. Akerson f. Rasmussen, D. af Skrædder. Fog, Carl Dav., Contorist, g. Trin. K. 24 Mai m. Mathilde Christine Henr. Tholle, Datter af Skomagerm. Ove Georg Vilh., fh. Toldforv., f 29 Juni, f. 21 Mai Fogtmann, Chr. Carl Brorson, Ingeniør, g. Steph. K. 15 Nov. m. Trine Marie Winther, f. Vind, D. af Vognmand. Johs. Marius, Prlieut., g. Set. Johs. K. 22 Oct. m. Astrid Olsen, D. af Grosserer. Foltmann. Laura Marie^ f 8 Apr., 55 Aar, M. Snedker. Foltmar, Carl Vilh. Joh. Ferd., Sergent, f 11 Marts, f. 4 Nov Fortmeier, Magd. Sara Elisab. f Buchhorn, E. e. Bager, f 3 Juli Hørsholm, f. 30 Juli Franch, Chr. Vilh., Detailhandl., f 9 Jan, 64 Aar. Franck, Agnes Emma Nanna, g. Tvede. Emilie Marie, g. Lindemann. Frandsen, Hans, Boghandler, g. Aarh. Domk. 3 Aug. m. Ella Maria Scharffenberg, D. af Toldinsp. Franke, Soph. Ros. Julie, g. Noor. Frederiksen, Elisab. Vilh. Math. f. Röse, E. e. Ritmester, f 17 Dec. Odense, f. 21 Dec Otto Vald., Cand. polit., g. Helligaands K. 10 Mai m. Ruth Ritzau, D. af Directeur. Freilev, Gehesia Fred. Andrea Andersen, g. Schaeffer. Frellesvig, Hans Ferd., Krigsass., f 23 Sept., 62 Aar. Friberg, Hilma Petrine, g. Köhlert. Frick, Emilie Nielsine Christiane f. Mansa, E. e. Byfoged, f 1 Oct. Hjørring, f. 17 Apr Friedenreich, Phil. Christoph., Slotspræst (E ), + 8 Apr. Friedländer, Joseph, Consul, t 4 Oct. Breslau. Friehling, Anna Ludov. Bernhardine, j- 21 Mai, f 20 Mai Frigast, Nic. Aug., g. Kristensen. Friis, Anders Emil, Br and fuldm., g. Herning 4 Juni m. Camilla Wiggersa Tolderlund, D. af Proprietær. Christen Begtrup, Pastor emer. (E ), t 27 Oct. Christ. Peter, Skibsfører, f 19 Jan. Alexandria. Fred. Chr. Sibbern, fh. Apotheker, f 22 Oct. Set. Hans Hosp., 70 Aar. Frisch, Carl Chr. Slagterm., g. Steph. K. 6 Feb. m. Mette Marie Lehm, D. af Snedker. Soph. Chr., Assist., g. Frdbg. 11 Mai m. Nath. Amal. Joachimine Schlüter, D. af Snedkerm. Fritze, Peter Vilh. Emil, fh. Oversergent, f 21 Nov., f. 6 Jan Frohboese, Vilh. Soph. Cathr., see Kuhlmann. From, Gust. Bodilius Calmar, Assist., g. Frue K. 5 Mai m. Karen Laurit. Petersen. Karen Jac., see Neergaard. Fuchs, Georg Chr., Bogholder, g. Frdbg. 14 Mai m. Villiamine Helene Ranzine Rasmussen, D. af Snedker. Funch, Joh. Ludv. Chr., Skomagerm., f 29 Sept., 66 Aar. Funder, Laurette Mart. Marie, g. Oehlerich.

97 Führer, Marg. Marie, g. Langballe. Fürsen von Bachmann, Juliane f. Bachmann, E. e. fh. Kammerjunker, f 15 Febr. Slesvig, f. 26 Aug. 18OO. Fsnee, Chr. Edv., Boghandler, Christiania, g. Steph. K. 28 Sept. m. Agnes Ingeb. Tærgesen, D. af Styrmand. Fserch, Jens Chr., Particulier, f 7 Aug. Nibe, f. 2 Nov Malthe Sehested Hoff, Agent, g. Jac. K. 19 Nov. m. Karen Svare f. Christoffersen, D. af Arbeidsmand. FÖnSS, Caroline Amalie (Nonni) f. Rigsgrevinde Schmettau, f.l5 Jan. Rungsted, f. 28 Juni 1840, M. Toldassist. Louise Carol., g. Kjær. Galls, Ludv. Henr. Christoffer, Tandlæge, g. Frue K. 16 Nov. med Mary Juliette Nielsen, D. af Slagterm. Gandil, Fritze Louise Ant., see Bierregaard. Garde, Carl Fred., Læge, g. Gjentofte 17 Mai m. Margr. Aug. Ohlsen, D. af Grosserer. Rasmine Friboline f. Garde, f 9 Jan. Valløby, M. Præst (E ). Garlieb, Vilh. Elisab., see Brasen. Garmann, Nie. Fred., Sergent, f 26 Jan., 65 Aar. Garth'GrÜner, Gustav Gunnar Georg, Jægermester, g. Frederiks. K. 14 Juli m. Lili Louise Mathilde Arntzen, D. af Generalconsul, Vinhandler. Gede, Carl Emil, Sognepræst (E ), 24 April, Viby. Gegner, Carol. Vilh., see Schackinger. Geismar, Axel Ferd., Væverm., g. Frdbg. 10 Oct. m. Emilie Hansine Roelsgaard, D. af Bogholder. Rigmor, g. Weiss. Georgi, Joh. Louise, see Bernth. Gerner, Henr. Sigism. Thomasøn, Tømrermester, f 9 Feb. Naksk. Gether, Axel, Lærer, Cand. phil., g. Johs. K. 5 Aug. m. Sørine Christiane Madsen, D. af Vognmand. Ellen Venzentine, g. Lemvigh-Miiller. Ginderup, Thomas, fh. cst. Notar, publ., t 2 Feb., 84 Aar. Gislason, Oddur Gudmundur, Overretssagf., g. Frdbg. 22 Juni m. Thora Erika Vilh. Hansen, D. af Tobaksfabr. 11 Givskov, Frands Chr., Cancelliraad, f 27 Aug. Ribe, f. 26 Juni Gjede, Carl Ulr. Gottschalk, Skomager, f 23 Nov., 49 Aar. Gjødvad, Hans Henr., Fuldm. i 3. Revisionsdep., f 19 Juli. Glad, Godske Paulus Theod., fh. Finantshovedkasserer, f 21 Marts. Glahn, Adam Vilhadt, Overlærer i Roesk., t 9 Dec. Hans Egede, Stiftsprovst (E ), f 19 Feb. Storehedinge. Glandt, Aug. Fried., Prlieut., g. Garn. K. 20 Dec. m. Alma Maria Gjertrud Kru^e, D. af Rebslager. Glase, Jul. Fred. Phil., Toldcontr., g. Frdbg. 20 Sept. m. Christ. Elisab. Eleon. Jørgensen, D. af Maskinmester. Giles, Henr. Vald. Typograf, f 11 Feb. Glud, Andr. Chr., fh. Contorchef, Overretssagf, f 27 Mai, f. 2 Sept Hans Jul. Marinus Nie., Eier Bælumgaard, f 24 Aug. Dragsgaard, 88 Aar. Gluud, Jac., Ingenieur, f 6 Aug. Roesk. GISBSel, Aage Edv., Gjørtler, g. Johs. K. 17 Apr. m. Marie Clothilde Bondesen. Goos, Vilh. Carol. Math., g. Hetsch. Gormsen, Niels Chr. Laur., Tandlæge, g. Frdbg. 14 Jan. m. Emilie Bolette Hanszen, D. af Tandlæge. Gotthardt, Olovia Louise Krist. g. Weeke. Graae, Elisab. Soph. Anne Margr., f 16 Mai Gjentofte, f. 25 Apr. l8l7- Graakjær, Andr. Nielsen, Sognepræst til Veiby og Seilstrup, f 22 Jan., f. 10 Feb GraeSSler, Fried. Franz Gust., Intendant, g. Garn. K. 11 Feb. m. Andrea Emilie Ludvigsen Sleiertin, D. af Høker. Gram, Carla Christine Anna, g. Weilbach, Marie Elisab. Margr., see Lassen. GrammelstorfT, Elna Andrea Soph., g. Bau. GranzOV, Herm. Ludv. Georg, Hørkræmmer, g. Holm. K. 19 Apr. m. Hannibaline Kirst. Søndenbroe. Gravenhorst, Carl Cilius, Apotheker i Vemmetofte, g. Lyngby 4 Marts m. Maren Christine Christensen, D. af Kirkeværge.

98 12 Green, Soph. Cathr., Enke, f 23 Aug., Gøtterup, Fred. Felix Jul, Værkfører, 79 Aar. g. Thomas K. 22 Oct. m. Bertha Gregersen, Fred., Læge, g. Thomas K. Louise Emma Wetzel, D. af Garver. 5 Mai m. Nie. Bentson, D. af Cand. Haagensen, Marinus Fred. Vilh., Boghandler, f 25 Nov., f. 24 Feb phil. Greibe, Joh. Carl Chr., Kjøbm, f 8 Dec. Haas, Inger Marie, g. v. Eggers. f. 3 Sept Haase, Thora Apoll., see Petersen. Greve, Emil Fred. Chr., Oversergent, f Hagen, Haagen, Bogholder, f 8 Sept., 24 Jan., 66 Aar. 75 Aar. Groesmeyer, Otharr Emil, f 19 Nov. Hagerup, Laura Marie Lorentzen Justi Grove, Elisa Joh. Conr., f 20 Aug., f. f. Taisen, E. e. Toldassist., f 14 Aug. 18 Dec Faaborg, f. 9 Aug Græsholm, Hans Jørg. Rasmussen, Sagfører, g. Steph. K. 6 Nov. m. Mary Hallberg, Joh. Algot, Godseier, g. Frue Habn, Louise, see Bech. Christ. Fred. Larsen, D. af Styrmand. K. 9 Apr. m. Elna Soph. Margr. Gren, Joh. Dor. Margr., see Schellig. Prætorius, D. af Navigationslærer. Grønberg, Anna Kirst. see Knuth. Halldén, Bjørn Gustaf, Capelmester, Grensund, Marie Soph. Mathilde, f 7 Stokholm, g. Jac. K. 4 Juni m. Sept. GI. Estrup, f. 27 Oct Emma Zira Regine Jacobsen, D. af Grenvold, Chr. Emil, Bogholder, g. Johs. Grosserer. K. 15 Oct. m. Joh. Margr. Louise' Hald, Alfr., Gartner, g. Helligk. K. 19 Rasmussen, D. af Arbmd. Juni m. Henr. Elise Christensen f. Guldager, Jens Marius Nielsen, Cand. Fugsen Lund, D. af Typograf. pharm., g. Matth. K. 18 Oct. m. Ida Aurelia Emilie Nielsine, g. Knorr. Andr. Laura Cathr. Hjorth f. Permin, Halkier, Aug. Phil., Kasserer, g. Frdbg. D. af Præst (E ). 8 Nov. m. Anna Emilie Tambson, D. Guldborg, Victor Chr. Høeg, Præst (E. af Porcellainsmaler ), t 27 Juni Ringsted. Hallln, Chr. Theod. Bentzen, f 6 Juni i Guldborg, Jens, Cand. phil., f 21 Apr., Ballejo. f. 18 Sept Hammer, Jørg., Generalmajor, f 15 Dec., Guldbrandsen, Niels, Redacteur, Folkethingsmand, g. Frue K. 5 Aug. m. Kaja Cathr., f 2 Feb., 12 Aar. f. 5 Oct Ingrid Bertha Andersen, D. af Louise, g. Nyegaard. Gaardeier. Handest, Mogens Chr., Overlærer, f 28 Gundlach, Fried. Adolf. Chr. Guide, g. Juni Aarhus, f. 23 Nov. l835. Frdbg. 2 Sept. m. Elisa Caroline Jacobsen f. Olsen (Kehlet). Idom, g. Johs. K. 22 Juni m. Gudriin Hansen, Anders Rasm., Sognepræst i Gudme, Niels Chr., fh. Proprietær, f 6 Margr. Smith, D. af Capt. Nov., 75 Aar. Ane Kirst. f. Andersen, E. e. Musiklærer, f 14 Mai, f. 5 Aug Gylding, Jac. Bodil Margr., see Billow. Gynther, Peter Edv., Toldass., f 8 Dec., Axel Johs., Forstassist., g. Matth. K. f. 10 Juli Mai m. Julie Fred. Tvede, D. af Giithier, Lov. Georg., g. Ree. Architekt. V. Gæhler, Christoph. Adolph Herrn., Carl, Assist., g. Frdbg. 6 April m. fh. Amtsforv., f 16 Oct., f. 13 Nov. Elvine Elise Henr. Seligmann, f Fabricius, D. af Farver. Marie, see Wandler. Chr. Eskild Theod., Departementschef I. Revisionsdep., f 1 Juli. GøtSChe. Cathr. Lucie, g. Eriksen. Har. Andersen, Læge i Borum, g. Chr. Theod., Kjøbm., g. Frdbg. 21 Aarh. Domk. 27 Dec. m. Camma Jan. m. Kirst. Hasselbalch, D. af Cathr. Knudsen, D. af Proprietair. Kjøbm.

99 Hansen, Emil vilh. Damon, Toldkasserer, Harder, Cathr. Marie f. Møhi, E. e. f 3 Feb., f. 24 Juni Fuldm., f 19 Oct, f. 5 Oct Flora Elma Cam. f. Bøving, f 23 Dec. Harpifl, Christine f. Larsen, fh. Balletdanserinde V. d. kgl. Theater, f 24 Skive, f. 15 Marts 1867, M: Postexp. Fred., Cand. mag., g. Frue K. 5 Oct. Slagelse, M. Exam. jur. Apr. m. Cårla Rasmine Cathr Mørck, Harpoth, Carl Chr. Ludv., Overretssagfører, g. Frue K. 4 Mai m. Dorth. D. af Isenkræmmer. Gjertrud Mariane Soph. f. Martini, Kirst. Rich, D. af Baandhandler. E. e. Lærer, f 13 Feb. Skaarup., f. Kirst. Joh. Louise, g. Holm. 9 Feb Hartellua, Niels Peter, Musiker, g. Garn. Hans Peter, Lærer i Lau. g. Jac. K. K. 29 Juni m. Laura Aug. Christiane 6 Nov. m. Dagm. Kirst. Andersen, Jensen, D. af Kleinsmed. D. af Postbud. Hartmann, Gotfr. Will. Amholt, Sømand, Hansine Marie f. Böttzauw, f 12 Feb., g. Helsingør Raadstue 15 Apr. m. f. 15 Sept. 1830, M. Contreadmiral. Hansine Christine Hansen, D. af Indsidder. Joh. Fred. Ludv. Chr., Consulent, g. Jac. K. 25 Juni m. Carla Fred. Vilh. Emil Zinn, Professor, Organist, Thorine Jepsen, D. af Lærer. f 18 Juli, f. 21 Feb J rg. Peter Anth., Exam, juris., V. Hartmannsdorff, Aug. Eggert Christoffer, Cancellisecret., Stockholm, g. Herredsfuldm., g. Frdbg 8 Nov. m. Vilh. Mussmann, D. af Gaardeier. Lucas K. 4 Oct. m. Agnes v. Tangen Math. Vilh., Blomstermaler, f 10 Aug, Sivertsen, D. af Telegrafbest. f 20 Dec Hartnack, Mary Fred., g. Ørsted. Michael, Cancelliraad, Branddir., Sagfører, f 27 Jan. Odder. Aug. m. Henr. Marie Schmidt, D. af Hartwig, Herrn., Montør, g. Petri K. 18 Olaf Elimar., Bankdir. Odense, g. F orretningsfører. Jac. K. 20 Mai m. Ellen Damm, D. Hartvigson, Ludv., Bankdir., f 27 Aug., af Directeur. 73 Aar. Peter Marius, Kunstmaler, g. Jac. Hasmark, Anders Christensen, fh. Stabssergent. f 27 Mai, f. 30 Marts Sogn 22 Oct. m. Elisa Nicol. Neckelmann f. Schouby, D. af Kjøbm. Hass, Henr. Elisab., f 10 Nov. Slagelse Peter Nic., Architekt, g. Frdbg. 27 Kloster. Mai m. Julie Elisab. Andrea Lange, Hassel, Thorv. Henr., see Schjellerup. D. af Architekt. Hasselbaich, Kirst., g. Hansen. Preben Emil, Forpagter, f 14 Jan. Hastrup, Jul. Michaeline, see Åhmann. Bistrup Parcelgaard, f. 27 Nov Marie Japhidia, g. Lund. Sigv. Marius, Landskabsmaler, g. Hauch, Sophie Fred. Vilh?, D. af Departementschef, f 27 Oct., f. 6 Apr. Frdbg. 24 Marts m. Anna Mariette Falbe-Hansen, D. af Professor Soph, f. Clausen, E. e. Kammerraad, Haureberg, Maren Elisab. Fred., see f 11 Feb. Frederiksund, 83 Aar. Jessen. Thora Carol. Cathr. f. Sørensen, f Havgaard, Axel Alex., Fabrikant, g., 18 Mai Skanderborg, f. 22 Mai 1824, Jac. K. 25 Oct. m. Eva Krist. Wagner, f. Andersdatter. M. Postmester. Harboe, Carl Thom., Former, g. Kbhvns. Haxthausen, Anette Marie, g. Knuth. Raadstue 8 Sept. m. Maren Krist. Hebert, Emma Kirst. Ros., see Bøcher. Pedersen, D. af Arbmand. Hecht, Chr. Carl, Hestehandler, f 3 Feb. Emma Kirst., g. Buch. Hedegaard, Dagm. Emilie, g. Blicher. Poul Gundersen, Læge, Gilleleie, g. Hedemann, Ernst Emil Rosenørn, Lieut., Jac. K. 15 Nov. m. Astrid Thea g. Trin. K. 22 Sept. m. Cordula Margr. Holm, D. af Læge. Amalia Obrecht, D. af Ingenieur. 13

100 14 Hee Ingeb., g. Bruusgaard. Heerfordt, Johs. Henr., Kjøbm., f 11 Marts Randers, f. 13 Juni Heering, Marie Franzisca, g. Leth. Heiberg, Fred. Soph. f. Møller, f 21 Feb., M. Præst (E ). Heilmann, Christ. Adolph, Proprietair, Tammestrup, g. Garn. K. 19 Nov. m. Gerda Alfrida Larsen, D. af Vexelmægler. Povl Axel, Gartner, g. Helligk. K. 4 Dec. m. Thora Krist. Abelone Hansen, D. af Tømrer. Heimann, Henr., see Levald. Vald. Emil, Blikkensl., g. Johs. K. 1 Mai m. Anna Lov. Madsen, D. af Arbmand. Heimbürger, Niklas, Lieut, i St. Petersborg, g. Garn. K. 14 Apr. m. Julie Susanne Gabriele Dirckinck Holmfeld, D. af Kunstmaler. Hein, Margr. f. Christensen, Jordemoder, t 31 Oct., f. 28 Apr Heincke, Heinr. Max Bernh., Procurist, g. Petri K. 5 Apr. m. Alma Margar. Matthiessen. Heinicke, Joh. Christiane, g. Otter. Heintze, Hulda Elisab., g. Schibbye. Hellesen, Birg. Soph. f. Munch, E. e. Toldkontroll., f 6 Juni Svendborg, f. 14 Apr Hellmann,Nanna,f 8Sept., f. 2OFeb. l8l2. Hellmuth, Emil Theod. Ole Andr., Maler, g. Johs. K. 2 Jan. m. Thora Ellen Math. Christensen, D. af Skorstensfeier. Helms, Se/. Elisab. f. Ingerslev, E. e. Lærer, f 20 Juli, f. 9 Feb Heising, Agnete f. Hansen, f 5 Mai Grønderup, f. 19 Jan Heltzen, Eugenius Soph. Ernst, Stiftamtmand, Kammerherre, f 7 Nov. Odense, f. 2 Dec Heiweg, Jac. Soph. f. Saxtorph, E. e. Stadslæge, f 26 Feb. Odense, f. 27 Nov Henckel, Alv. Petrealine, see Bendixen. Henius, Peter Fred. Isidor, Isenkr., g. Frdbg. 16 Nov. m. Meta Clara Roth, D. af Contorist. Hennings, Louise Aug. f. Christensen, f 23 Apr., f. 25 Sept. 1812, M. Læge. Henrichsen, Viggo Nie., Sergent i Garden, g. Garn. K. 26 Apr. m. Rosa Elisa Dor. Honnens, D. af Bagerm. Henriksen, Hendr. Emil, Prlieut., g. Frdbg. 29 Oct. m. Flora Adelaide Eskildsen, D. af Manuftcturhdlr. Hergert, Ane Soph., see Kayser. Herlin, Cathr. Marie, Enke, f lo Juli, 84 Aar. Hermansen, Chr. Hjalm., Toldassist., g. Johs. K. 28 Oct. m. Berthe Andrea Olivia Schiang, D. af Bagerm. Herold, Stine Marie f. Schou, E. e. Toldassist., f 27 Mai Rønne, f. 6 Nov Hers, Inger Marie, g. Andersen. Hertz, Jens Michael, Handelsagent, f 21 Aug. Horsens, f. 7 Nov (Hirsch) Ludvig (Jacob), Kjøbm., f 23 Apr. Horsens, f. 24 Sept Hesse, Carl Gust. Mart., Sergent, 75 Aar. Hestbech, Fred., Papirhdlr. i Lemvig, g. Aarh. Domk. 2. Juli m. Dagm. Soph. Adolphine Backhausen, D. af Bogtr. Hetsch, Gust. Stefen Peter Nyeland, Journalist, g. Frue K. 6 Sept. m. Vilh. Carol. Math Goos, D. af Borgmester. Heyer, Emma P'red. Charl., g. Lundahl. Heymann, Asta, g. Bergh. Henriette, see Levy. Heyn, Minna, Harpenistinde, f 19 Juni. Hildebrandt Frantz, russ. Capelmusicus, f 1 April, 50 Aar. Hindenburg, Beate Joh. Aug., see Rønnov. Hjarsen, Søren, Kjøbm. g. Tilsted 11 Apr. m. Larsine Kirst. Marie Svarre f. Westergaard, E. e. Toldassist. Hjelm, Margr. Kirst. Jørgensen, f 2 Marts, 66 Aar, M. Particulier. Hjerne, Carl Chr., Skuespiller, g. Aarh. Frue K. 26 Marts m. Agnes Fred. Andersen, D. af Politibetjent. Hjort, Anna Marie, g. Schou. Henr. Fritz, g. Jac. K. 4 Nov. m. Nanna Drewsen, D af Fabrikant. Johs. Smith, kgl. Bogh. og Kasserer, f 30 Mai S. Croix, f. 22 Sept Hjorth, Aage Emil, Urtekræmmer, g.

101 Trin. K. 15 Mai m. Emilie Reb. Ersgaard, D. af Grosserer. Hjørring, Laura Michaelette Semine, f 27 Aug. Hjørring, f. 21 Aug Hoff g aard, Andr. Marius, Fotograf, g. Trin. K. H^Mai. m. Maren Christine Dorth. Holgersen, D. af Bryggerkarl. Anna Marie Soph., see Bisgaard. de Hoffmann, Charl. Cathr., see Bøggild. Hoffmann, Chr. Vilh., Hoteleier,'Saxkjøb., g. Trin. K. 4 Feb. m. Ane Oline Jensen, D. af Pakmester. Joh. Henr. Emil, fh. Overlærer i Slagelse, j* 4 Apr., f. 27 Dec Vill. Rich. Leop., fh. Capt. i Flaaden, t 8 Sept., f. 20 Feb Hoffmeyer, Cordulus Henr. Emil, Procurator, f 12 Juni, 65 Aar. Hohlenberg, Ove, Præst (E ), t 17 Oct. Holbøll, Kai Vilh, Grosserer, g. Frdbg. 27 Mai m. Henr. Aug. Fred. Langkilde, D. af Procurator. Holm, Jens Larsen, Krydstoldassist. f 19 Marts, f. 18 Sept. l822. Hustruen Sørine Jensine f. Jensdatter (Sørensen) f 3 Apr., f. 6 Nov Nath. Carol, f. Würtzen, Enke, f 24 Nov. Peder Thygesen, fh. Folkethingsmand, Skrædermester, f 26 Sept., f. 7 Oct Viggo Vald., Cand. theol., Communelærer, g. Andreas S. 28 Mai m. Kirsten Joh. Louise Harpøth, D. af Sagfører. Holmberg, Carl Maur., Skibscapt, f 22 Apr., 59 Aar. Holst, Carl Joach. Rud., Fabrikant, f 24 Mai, 61 Aar. Erigine Kirst., D. af Præst (W ), t 18 Feb. Roeskilde, f. 1 Marts Marinus, Læge i Glumsø, g. Holm. K. 28 Mai m. Ingeborg Emilie Bergmann, D. af Apotheker. Vilh. Conr., fh. kgl. Skuespiller, Instructeur, j* 4 Marts, f. 2 Jan Holstein, Alfr. Helge, Justitsr., fh. Fuldm. i Finantsmin., f 8 Sept. Fredensborg, f. 4 Feb. l8l2. 15 Holstein, Ida Carol. Helene, g. Bülow. Louise Ines Marie, Comtesse, g. Bilsted. Holstein-Holsteinborg, Amalie Charl. Soph., Enkegrevinde, g. Rhode. Holsøe, Chr. Knud, Styrmand, g. Frdbg. 12.Oct. m. Karen Sidsine Joh. Svendsen, D. af Particulier. Holten, Chr. Fred., Generalmajor, f 3 Dec., f. 11 Marts Joh. (Jeanne) Eliza Hoogland, g. Lindholm. Honnens, Rosa Elisa Dor., g. Henrichsen. Honum, Anna Oliv. Lov. Gottl., f 26 Oct., f. 24 Apr Hoppe, Juliane Fred. Helene Louise, f. Baronesse Wedel Jarlsberg, f 12 Juli Pallisbjerg, f. 5 Juni 1853, M: Godseier. Horn, Math. Agn. Andr., g. Lorentzen. Hornemann, Harriet, g. Lange. Howitz, Frantz Johs. Aug. Carl, Dr. med.. Professor, g. Frdbg. 8 Jan. m, Helene Cec. Jacobson, D. af Contreadmiral. Hilde, Ida, Enke, f 30 Dec., 73 Aar. Hunæus, Hedv. Aren signe, f 14 Apr. 84 Aar. Husmer, Anna Dor. Meth. Marie Lov. g. Kruchow. Husted, Termanne, g Larsen. Huulegaard, Laura Elise, D. af Præst, f 29 Marts, f. 11 Nov og» Søsteren Thomasine Vilhelmine Christine, t 26 Marts, f. 13 Oct Hvalsøe, Flor. Emilie, see Scheffmann. HvelSSel, Mart. Seehuus, Dampskibsfører, g. Jac. K. 8 Juli m. Anna Marie Joh. Olsen, D. af Skibsfører. Hvild, Rasm. Ernst Vinhandler, f 25 Apr., 55 Aar. Hübner, Amalia Poul., see Molbech. Hyllested, Dagm. Charl. Emilie, g. Theuerkauf. Høeg, Georg Karl Ferd., Past. emer. (E ), t 19 Jan. Heegh-Guldberg, Gerda Hahn, g. Koefoed. H offner, Emilie Marie Elisab., f 11 Marts, f. 23 Mai Høgsbro, Toldmedhjælper, g. Asmind«-

102 i6 rød 9 Mai m. Marie Caroline Margr. Jørgensen, D. af Stabssergent. Høirup, Ellen Marie, g. Petersen. Høncke, Heinr., fh. Telegrafdir, Oberstlieut., t 21 Juni, Asminderød. Høniche, Joh. Edle Marie Fritze, g. Breuning. Hørlyck, Hans, Apotheker i Hjørring, g. Aarh. Domk. 8 Feb. m. Henr. Marie Reimers, D. af Apotheker. Høyer, Jørg. Niels Theilgaard, Tandlæge, g. Garn. K. 9 Apr. m. Inger Paetz, D. af Hofphotograf. Thora Marie Aug., g. Rischel. Inøemann-Petersen, Chr. Karl, Værkfører, g. Johs. K. 9 Dec. m. Agnete Nath. Bekker, D. af Grosserer. Ingerslev, Dor. Marie, g. Wüstenberg. Georgine Amalia Elisab. Beate f. Krebs, E. e. Præst (E O), f 24 Jan. Kundby. Sev. Elisab., see Helms. Ipsen, Carl Peter Jul. Strandcontroll., f 1 Juni Karrebæksminde, f. 21 Juni Ella Margr., g. Fabricius. Kitty Dor., g. Prior. Irgens, Louis, Expedient, g. Jobs. K. 30 Apr. m. Carol. Christ. Marie Cronberg, D. af Kjøbm. Isacksen, Anders, kgl. Jæger, f l8oct. Israel, Eline f 20 Nov., 80 Aar. Ite, Christ. Carol., g. Nielsen. Iversen, Mathias, Bundtmager, 3Nov., f. 23 Oct Søren Peter Chr., Kjøbm., Malmø, g. Andreas S. 3 Dec. m. Martine Amal. Kähler, D. af Fabriksbest. Jacobi, Sally Louis Edvin, Assist., g. Frue K. 12 Juli m. Fanny Elisab. Junghans, D. af Vinhandler. Jacobsen, Carol. Vilh. f. Madsen, f I6 Juni Giesegaard, f. 17 Juni Einar, Bankassist., g. Immanuels K. 2 Sept. m. Joh. Louise Koefoed, D. af Præst (E. 364* 20). Elisab. Aug. f. Ross, f 9 Sept. Holckenhavn, f. 3 Jan. 67, M. Kudsk. Jacobson, Helene Cec., g. Howitz. Jagd, Just Henr., Skolebestyrer, f 16 Marts, f. 23 Dec Jahn, Sofus Jørg., Bogholder, g. Johs. K. 14 Oct. m. Hulda Elentina Persson. Jantzen, Alb. Thorv., Sognepræst i Gjentofte (E ), g. 18 Juli m. Emilie Christiane Jochumine Tidemann, D. af Kæmner. Knud Ulr., Cand. jur.. Assist, i Cultusministeriet, g. Garn. K. 29 Apr. m. Bertha Margr. Christensen. Susanne Magd. f. Juncher, E. e. Justitsr., Postmester, f 20 Jan., f. 13 Apr Jastrau, Andr. Mart. Jac. Ludv., Cantor^ f 6 Marts Odense, f. 9 Marts Jensen, Jac. Ferd., Møllestensfabrikant, t 19 Nov. Jens Chr., Cand. polyt., Ingenieur, g. Luc. K. 22 Apr. m. Anna Marie Lov. Rasmussen, D. af Tømrer. Jens Chr., Cand. theol., g. Jac. K. 5 Mai m. Agnes Christ. Schmidt, D. af Kjøbm. Jens Peter Ole Krüger, Lærer, g. Johs. K. 18 Mai m. Julie Louise Kaas, D. af Gaardeier. Jul.Nic., Landsthingsmand, Proprietær, f 4 Oct. Skrillingegaard. Lars, Forp., g. Thomas K. 12 Apr. m. Anna Joh. Balslev Clausen, D. af Præst (E ). Sigurd, Stud. mag., f 13 Sept., f. 8 Feb Jenssen-Tuscb, Eigil Thorv., Capt. i Fodf., f 26 Oct. Congo, f. 22 Apr Petrine Sophie Marie f. Andersen, E. e. Skovrider, 7 28 Nov., f. 5 Juli Jepsen, Mart. Chr., Lærer, f 25 Marts St. Arden, f. 8 Sep Jespersen, Axel Amandus Aug., Trafikassistent, f 24 Sept. Fredericia, f. 24 Mai Jessen, Chr. Peter, Bundtmager, f 5 Dec. Ribe, f. 1 Oct Joach. Ludv. Carl Tycho, fh. Veiinsp., f 21 Dec. Itzehoe, f. 1 Mai Maren Elisab. Fred., f. Haureberg, E. e. Præst (E ), t 9 Juli. Johansen, Alb. Lothar Niels, Sagfører, g. Frdbg. 18 Oct. m. Anna Lov. Emilie Saust, D. af Bagerm.

103 Johansen, Joh. Chr., Fabrikant, g. Kolding 2 Apr. m. Elise Amal. Borch, D. af Kjøbm. Joh. Fred., Fattiginspect., Justitsr., f 28 Sept. Odense, 71 Aar. Johs. Chr.', Læge, g. Johs. K. 30 Nov. m. Charl. Nath. Marie Christensen, D. af Politibetjent. Mikael, Kjøbm. g. Aarh. Domk. 3 Sept. m. Adelheid Jul. Henr. Qvistgaard, D. af Boghandl. Johnsen, Chr. Henr., Læge, Slagelse, g. Andreas S. 8 Nov. m. Marie Stilhof, D. af Hoteleier. Karen Soph. Amalie f. Kaas, f 8 Juli, f. 4 Oct. 1816, M: Frisør. Johst, Ant. Math., Proprietær, f 30 Juni N. Taagholt, f. 17 Aug Jorck, Ophelia Ernest. Aug. Magd. f. Hansen, f 7 Feb., f. 2 Feb. 1866, M: Assist. Juel, Carl Chr., Capt., Classelottericoll., g. Matth. K. 27 Mai m. Sørine Mathilde Mauritzen, D. af Possementmager. Juhler, Olga Sofie, g. Meyer. Juncher, Sus. Magd., see Jantzen. Jung, Fanny Aug. Catinka f. Hansen, f 19 Apr., f. 11 Apr. 185O, M: Oberstlieutnant. Jungersen, Anna Eleon., g. Milo. Elna Ingeb., g. Nielsen. Junghans, Fanny Elisab, g. Jacobi. Junior, Hans Jokiim, Cand. jur., f 30 Aug., f. 12 Sept Just, Thora Marg., g. Krarup. Juul, Karen Margr., g. Rønn. Mich. Carl Chr., Corpslæge, f 19 Oct. Aarh., f. 24 Feb Vilh. Lauritz Evald, Detailhandl., g. Jac. K. 18 Marts m. Amalie Carol. Steenbeck. Jürgens, Peter, Krigsass., fh. Postcond., t 13 Oct., f. 20 Mai Jurgensen, Carl Peter Ludv., Lieut., Postexp., g. Holm. K. 9 Nov. m. Mathilde Riise, D- af Toldkontr. Jurs, Joh. Magd., g. Meisling. Jørek, Petrea Kirst., g. Broberg. Jørgensen, Chr. Joh. Lodberg Krarup, Skriver i Sø- og Handelsretten, g. 17 Jac. K. 8 Jan. m. Aug. Helene Rützou, D. af Skovrider. Jørgensen, Einar, Cand. polyt., Berlin, g. Frederiks K. 28 Dec. m. Alma Louise Lindhard, D. af Murmester. Fred. Henn., Toldinsp., Cand. jur., g. Rønne 19 Apr. m. Harriet Maria Josefine Lerche, D. af Amtsforv. Georgine Cathr. f. Knipschildt, E. e. Skovfoged, f 15 Feb. Valløby, f. 1 Nov Holger, Uhrmager, g. Garn. K. 18 Nov. m. Caroline Amalie Mottlau, D. af Tømmerhdlr. J ^S" Peter, Malerm., g. Hjørring 29 Marts m. Astrid Winther, D. af Procurator. Søren, Snedkermester, f 26 Feb., 57 Aar. Kaas, Adelh. Marie, g. Brockdorff. Julie Louise, g. Jensen. Karen Soph. Amalie, see Johnsen. Kalko, Frantz Adam Vilh. Hilarius, Læge, g. Frue K. 30 Nov. m. Margr. Kathr. Bertelsen, D. af Procurist. Kassebeer, Aug. Gottl. Herm., Bagerm., g. Garn. K. 20 Apr. m. Hortensia Kirst. Sofie Lindqvist, D. af Skomager. Kattrup, Joh. Henr. Leop, f. Jensen, E. e. Præst (E ), f 27 Jan. Kauffmann, Jac. Jul. Mart., Bogholder, t 27 Mai, f. 25 Aug Kayson, Joh. Marie, see Krarup. Kayser, Ane Soph. f. Hergert, Enke, f 28 Nov., f. 31 Jan Keiniche, Chresten, Grosserer, f 2 Mai, 48 Aar. Kemp, Joh. Dor. Nie., E. e. Rentier, f 24 Jan., 86 Aar. Thora Rud. Elisab., g. Wulff. KeSSner, Otto Heinr. Joh. Leop., Rentier, g. Trin. K. 15 Apr. m. Maria Henr. Aug. Paluseziewiez, D. af Kurvemager. Kett. Fred. Ludv., Grosserer, f 27 Apr., f. 8 Marts Kiellerup, Julie Marie, see Bramsen. Kierkegaard, Paul Theod., Forp., Karlslunde, g. Jac. K. 25 Oct. m. Ingeb. Joh. Repholtz, D. af Godsforv. 2*

104 i8 Kieruiff, Marie Kathrine f. Ingwersen, f ' Knuth, Eggert Constans, Greve, Fuldmægtig i Finantsminist., f 4 Feb., L 29 Jan., M: Proprietair. KInch, Joh. Aug. Gottfr., Godseier, 11 Sept Sverrig, g. Frue K. 25 Marts m. Emilie Louise Marie, Baronesse, g. Ebba Leth, D. af Grosserer. Federspiel. Kinzi Viggo, Assist., g. Frdbg. 7 Mai Gerhardt Fred. Herrn., Greve til m. Kamma Jacoba Engberg, D. af Vosnæsgaard, g. 15 Marts m. Agnes Telegrafist. Alvilde Christiane Dinesen, D. af Kirstein, Andr. Emilie Marie, see Borch. Kammerherre. Kiær, Chr. Georg, Dampskibsexped, f Koch, Ansine Carol, f. Andersen, E. e. 3 Marts, 48 Aar. Lieut., Lærer, f 9 Juni Svindinge, f. Kjær, Jac. Mikkelsen, Lærer, g. Andreas 1 Marts S. 28 Mai m. Emma Aug. Levall, D. Jac. Nie. Gerhardine, f 5 Dec. Veile, af Hestehandler. f. 30 Mai Marius Chr., Sognepræst i Ugilt., g. Peter, Forpagter, f 16 Nov. Berrits- 28 Sept. m. Louise Caroline Fønss, gaard. D. af Toldassist. Theod. Chr., Skibscapt., Grosserer, Peter Vilh., Skolebestyrer, g. Johs. f 28 Marts Meran, 68 Aar. K. 7 Oct. m. Joh. Aug. Edvard. Ørsted, D. af Rentier. Skjørping, f. 22 Mai Koed, Fred. Hansen, Sognepræst, f 9 Juni Kjærbye, Jens, Cand. pharm., Destillateur, Koefoed, Aage Chr., Postexp., g. Fredericia St. Mich. K. 12 Nov. m. Ma f 8 Juli, f. 19 Dec Klein, Eduard Hansen, Baadebygger, f thilde Helene Nyborg, D. af Kjøbm. 10 Sept., 71 Aar. Joh. Louise, g. Jacobsen. Marie Emilie f. Sommersted, E. e. Ove Christoph. Høegh-Guldberg, Cand. Urtekræmmer,117 Oct., f.6 Aug jur., Assist, i Generaldir. f. Skattevæs., Kiingemann, Emil Jul, Postexp., g. Trin. g. Aarh. Domk. 28 Mai m. Gerda Hahn K. 23 Sept. m. Ingeborg Dorth. Andersen, D. af Restauratør. Poul Ramlau, Cand. phil., Assist, i Høegh-Guldberg, D. af Overretssagf. Klüwer, Betty Gust. Nancy, j- 25 Feb., Bikuben, g. Frdbg. 16 Dec. m. Valborg Kohi, D. af Capt. f. 25 Sept Knap, Cathr. Margr. Elisab. f. Voss, Vilh., see Winkler. E. e. Smedemester, f 23 Juli Aalb., Koenig, Birg. f. Meyer, E. e. Kjøbm., f f. 5 Sept Mai, f. 2 Sept Knarr, Hans Laur., Kobbersmed, j- 10 Kofod, Jensine Kristine, g. Espersen. Sept., f. 10 Feb. l8l2. Knud Aagaard, Postexp., g. Rønne KnipSChildt, Georgine Cathr., see Jørgensen. Kofoed, Fred Michael, Toldassist., g. Jac. 2 Dec. m. Karen Kristine Kofod. Knorr, Carl Fred. Ferd., Decorationsmaler, g. Trin. K. 26 Apr. m. Aurelia Hansen, D. af Ind.sidder. S. 20 Oct. m. Andersine Martine Emilie Nielsine Hald. D. af Lærer. Jensine, see Tragstrup. KnOX, Edv., Grosserer, g. Gjentofte 17 Kofoed-Hansen, Soph. Isabella Lætitia Juni m. Jenny Math. Westh. f. Comtesse Moltke, E. e. Stiftsprovst Knudsen, Gotfr. Aug., Lærer, Skive, g. (E ), f 7 Jan. Gudme. Johs. K. 20 Mai m. Thora Adolphine Kohl, Valborg, g. Koefoed. Nielsen, D. af Fabrikant. Kohsel, Ane Joh., f 15 Marts, f. 3 Juni Knuth, Anna Kirstine f. Grønberg, E. e Greve, f 3 Apr., f. 1 Feb. l822. Kongsted, Thora Hedv., g. Ryom. Annette Marie f. Baronne Haxthausen, Konow, Ida Marie f. West, Enke, f t 28 Mai Sorø, f. 5 Dec. 1828, M: 11 Feb. Greve, Postmester. Joh. Vilh. West, Civilingen., g. 23

105 Oct. m. Baronesse Caroline Amalie Juel-Brockdorff fra Taasinge. Kornerup, Laura, g. Transé. Korsholm, Nina Carol. Marie Ant., g. Buch. Krabbe, Carl Fred., Capt. af Fodf., g. Garn. K. l8 Mai m. Hedevig Fanny Sander, D. af Grosserer. Chr. Marx Galthen Kruuse, fh. Stationsforstander, f 1 Juli, f. 21 Oct Kraemer, Carl Vict., Dampskibsfører, f 31 Dec., f. 23 Mai Krag, Carl Maur. Goth. Rosenberg, Justitsr., Intendant hos Kronprinsen, g. Fred. K. 21 Jan. m. Bodild Aug. Broberg, D. af Consul. Charlotte Jac., Lærerinde, f 23 Jan., f. 19 Marts Kragh, Aug. Thorv. Unger, Forpagter, g. Andreas S. 12 Apr. m. Barbara Math. Marie Louise Magd. Undall, D. af Proprietair. Pauline Cec. Elisab., D. af Præst, f 9 Nov,, f. 9 Apr Krarup, Anna Birg., g. Schinkel. Gerda, g. Mols. Janus Baltaz., Proprietair, f 12 Oct. Haslev, f. 22 Juli Joh. Fred. Henckell, Forstcand., g. Fred. K. 29 Nov. m. Thora Margr. Just, D. af Grosserer. Joh. Marie f. Kaysen, f 10 Nov. Herning, M: Justitsraad. Kraunsøe, Cam. Fred. Henr. f. Olsen, t 7 Feb., 56 Aar, M: Bogholder. Krause, Carol. Dor., see Leth. Krebs, Christiane Eleonore Jac., D. af Præst, f 18 Juni, f. 16 Aug Georgine Amal. Elisab. Beate, see Ingerslev. Krefting, Frederikke, f 26 Juli, f. 3 Jan Kreiner, Anna Harriet, g. Neiiendam. Kreipke, Emil Peter Vilh., Smedem., f 6 Juni, 48 Aar. Krigsmann, Joh. Carol. Fred., f. Bürger, E. e. Capt, Toldassist., f 12 Juni Aarhus, f. 9 Marts Kristensen, Nie. Aug. f. Frigast, f l8nov. Snoldelev, f. 12 Feb. 1855, M: Lærer. 19 Kristensen, Peder, Lærer, g. Frdbg. 8 Marts m. Vilh. Marie Soph. Rosenstand, D. af Skovrider. Krogh, Adam Christoph. Fred. Ferd., Kammerherre, fh. Postmester, f 13 Juli Skotterup, f. 14 Apr Siegfr. Viet., see Raben-Levetzau. Krogstad, Olga Aug. Hansine, g. Møgelvang. KruchoW, Fred., Bøssemager, g. Garn. K. 16 Jan. m. Anne Dor. Mette Marie Lov. Holst f. Husmer. Kruse, Alma Maria Gjertrud, g. Glandt. Kruuse, Gunder, Skibscapt., f '7 ^ov. Lilleø, 64 Aar. Jørg. Hansen, fh. Adjunct, f 13 Marts, f. 25 Mai Kroger, Alma Cathinca, g. Lehrmann. Kuhlmann, Vilh. Soph. Cathr. f. Frohboese, E. e. Districtslæge, f 11 Feb, f. 4 Marts 1815 Kiicker, Henr. Arthur. Alexis Vilh., Conditor, g. Garn. K. 4 Marts m. Andrea Marie Andreasen, D. af Maskinarb. Kühn, Emil Eduard Edm., Handelscommis, g. Helligk. K. 26 Aug. m. Andrea Emilie Theone Tverskau f. Salomonsen, D. af Færgemand. Hilma Lovise Petra 'f. Olsen f 9 Marts, f. 21 Apr. 1862, M: Porcellænshandler. Kyster, Hans Henri, Skomager, g. Johs. K. 20 Apr. m. Olga Adolfine Dahl, D. af Skomager. Kähler, Mart. Amal., g. Iversen. Kæmpegaard, Andr. Espersen, Læge i Skive, g. Frederiks K. 6 Apr. m. Maren Jensen, D. af Husmand. Købke, Aug. Carl Chr., Etatsraad, fh. Herredsfoged, f 4 Apr., f. 8 Juli Joh. Peter, Generalmajor, f 3 Aug. Viborg, f. 5 Oct Køhlert, Fred. Nic., Trafikassist., g. Veile 5 Mai m. Hilma Petrine Friberg. LaCOppidan, Vilhelmine, f 3 Marts Set. Jørgensgaard Kloster. Lakjer, Ludv. Edv., Manufacturhdlr., f 22 Apr. Langballe, Johs. Ludv., Uhrmager, f 10 Feb.

106 20 Langballe, Otto, Landmand, g. Frdbg. Lassen, Marie Elisab. Margr. f. Gram, l6 Feb. m. Margr. Marie Führer, D. E. e. Forp., f 20 Marts, f. 29 Juli af Forp Lange, Hansine Georgia, see Spleth. Niels Kjeldgaard Poulsen, Dr. juris., Joh. Mart. Chr., Professor, f 3 Apr., Høiesteretsass., g. Jesus K. 12 Aug. f. 20 Marts l8l8. m. Henr. Maria Pers., D. af Particulier. Julie Elisab. Andrea, g. Hansen. Niels Chr. Thye, Fabrikant, g. Frue Nielsine Andr. Elisab. f. Poulsen, E. e. K. 4 Marts m. Ellen Mary Meyer, D. Præst (E ), t 12 Dec. af Brændevinsbr. Nie. Christiane Joh., g. Saxild. Svend, Forfatter, g. Frue K. 3 Oct. Lau, Knud Vald. Mathias, Læge, g. m. Marta Magd. Blad, D. af Vexelmægler. Christoffersen, D. af Mekanikus. Frelsers K. 8 Nov. m. Kari Aug. X Thorv. Valerius Hellesen, Architekt, Oline Hansine Sus., g, Schübeler. g. Johs. K. 19 Juli m. Harriet Horne- Launy, Paul Mich., fh. Toldforv., f 22 mann, D. af Guldsmedem. Feb., f. 19 Apr Viggo Valerius Thorsen, Assist, i Lauridsen, Laur. Aage, Cand. phil., g. Nationalbanken, g. Rønne 26 Mai m. Matth. K. 7 Jan. m. Ellen Vilh. Vict. Bertha Kathr. Hjorth, D. af Fabrikant. Tambson, D. af Porcellænsmaler. Langhoff, Edv. Simoni Thorv., Kjøbm., Lauritzen, Fred. joh. Vald., Postexp., f g. Odense St. Knuds K. 6 Mai m. 29 Oct., f. 31 Oct Anna Soph. Joh. Larsen, D. af Snedker. Lazarus, Meta Jensine, g. Sørensen. Langkilde, Caroline Theod. f. Hvene- Leffland, Ane Margr. f. Jensen, Enke, f gaard, f 1 Feb., Odense, f. 23 Sept. 6 Feb. 1851, M: Læge. Lefolii, Jac. Rasm. Brynich, Grosserer, Henr. Aug. Fred., g. Holbøll. t 10 Mai, f. 17 Jan Kaspare Marie f. Schrøder, f 1 Oct. Lehmann, Carol., g. Sørensen. Brædstrup, f. 6 Juni 1859, M: Herredsfoged. Confraad, f 22 Mai Aarhus, f. 6 Dec. Christine Soph. Ant. f. Simesen, E. e. Thorv., Maskinist, g. Andreas S Dec. m. Alma Anderssen. Lehrmann, Peder Theod., Tapetserer, Langkjær, Anders Jensen, Exam, jur., g. Garn. K. 15 Jan. m. Alma Cathinca Krøger, D. af Fourer. Politiassist. paa St. Croix, g. Frederiks K. 9 Nov. m. Emilie Conr. Berendt, Leidersdorff, Christine Militta Cam. D. af Slagter. Magd, see Linde. Larsen, Hans, Toldassist., f 1. Juni Lemming, Jens Andr, Proprietair, Skousbo, 76 Aar. g. Kbhvns. Raadstue 16 Aug. m. Dagm. Lars, Restauratør, f 20 Jan., 74 Aar. Jensine Cec. Neergaard f. Lind, D. af Oluf Carl, Papirhandler, g. Holm. K. Urtekræmmer. 6 Mai m. Valborg Fred. Joh. Reinhardt, D. af Frisør. Grosserer, g. Roesk. Domk. 18 Mai Lemvigh-Miiller, Ernst Jerem. Clemens, Rasmus Peter Chr., Ingeieur, g. Jac; K. m. Ellen Venzentine Gether, D. af 29 Juli m. Termanne Husted, D. af Classelottericoll. Gaardeier. Lennholm, Aug. Jul., Læge i Herning, Lassen, Fred. Alfr., Communelærer, g. t 22 Oct. St. Johs. K. 1 Nov. m. Enke Ane Lerche, Harriet Maria Josefine, g. Jørgensen. Margr. Sørensen f. Jørgensen, D. af Gaardfæster. Jos. Dor. f. Regoli, E. e. Etatsr., Julie Vilh. Margr. f. Schmidt, E. e. Amtsforv., f 22 Aug., f. 1 Nov. 181I. Rector, Justitsr., f 6 Juni, f. 20 Juli Leth, Carul. Dor. f. Krause, f 7 Feb., f. 8 Nov. 1832, M: Fyrmester.

107 21 Leth, Ebba, g. Kinck. Kai, Handelsfuldm., g. Frelsers K. 28 Jan. m. Marie Francisca Heering, D. af Grosserer. Levald, Henr. f. Heimann, Enke, f 12 Feb., 84 Aar. Levetzau, Hans Christoph. Did. Viet. fh. Borgmester, Kmjkr., f 25 Aug. Kjerteminde, f. 9 Juni Levin, Herm. Salomon, Glarmester., g. Kbhvns Raadstue 12 Aug. m. Olivia Karoline Kathr. Hyller, D. af Cigarfabrikant. Simon Poul, fh. Districtslæge, f 19 Juli, f. 27 Sept Levy, Henriette f. Heymann, Enke, f 19 Juni, Klampenborg. Louis Nie., Cand. phil., g. Kbhvns. Raadstue 7 Mai m. Clara Angel. Larsen, D. af Skræderm. Sanne, f 28 Nov., f. 20 Juli Libert, Andrea Emilie g. Schovelin. Lichtenberg, Soph. Theod. Peter, Lieut., Forv., g. Garn. K. 6 Apr. m. Tertia Ingeborg Emilie Henrichsen, D. af Malerm. Theod. Joh. Peter, Bager, g. Storehedinge K. 29 Mai m. Emma Marie Pedersen, D. af Karetmager. Liebe, Emilie Carol. Jac. Mathilde, f 10 Marts Roesk., f. 1 Jan Liebst, Henning Alfr., Detailhdlr., g. Jac. K. 17 Apr. m. Emma Joh. Louise Pahl, D. af Skomagerm. Lier, Chr. Henr. Proprietair, Glostrup, g. Jac. K. 1 Nov. m. Christ. Clarentine Adolph. Ahlmann, D. af Politibetjent. Lüsberg, Georg Viggo, Handelsagent, g. Frue K. 5 Juni m. Clara Buron f. Petersen, D. af Garversvend. Lildholdt, Fred. Emilie, Enke, f 7 Jan., 79 Aar. Lilielund, Olivia Dort. Kirst., g. Fischer. Lind, Harald Niels Larsen, Cancelliraad, g. Frdbg. 29 Sept. m. Theod. Vilh. Agnete Adolph, f. Frederiksen, D. af Kok. Jens Harald, Korkvarefabrikant, f 17 Nov. Lind, Lars Jeppe Aug., Blomsterhdlr., g. Johs. K. 27 Apr. m. Thora Emilie Eleon. Lindblad, D. af Grovsmed. Louise, f. Collin, E. e. Contorchef, Justitsraad, f 1 Marts, f. 3 Aug Niels Carl Joh., Forretningsfører Storehedinge, g. Jac. K 27 Nov. m. Carol. Anna Petrea Rørstrøm, D. af Bogholder. Linde, Christine Melitta Cam. Magd. f. Leidersdorff, f 3 Marts, f. 8 Mai 1833, M: Dreier. Eli Thorv. Bendt Henning Knudsen, Forvalter, g. Frue K. 6 Feb. m. Alma Gustava Eleon. Wexøe, D. af Toldassist. Hilda Urania f. Lønholt, Enke, f Juni Silkeborg, f. 15 Juni 18-J2. Jul. Georg, Assist, i Overform., g. Frelsers K. 7 Juli m. Ellen Elisa Brønnum, D. af Fabrikant. Lindelof, Mart. Jac., Lærer, f 13 Feb., f. 3 Apr Lindemann, Georg Meineche, Cand. phil., g. Frdbg. 24 Sept. m. Emilie Marie Franck, D. af Blikkenslagerm. Lov. Susanne, see Olsen. Lindhard, Alma Lovise, g. Jørgensen. Lindholm, Vilh. Otto Viet., Kmjkr., Bogholder, Prlieut., g. Garn. K. 12 Mai m. Johanne (Jeanne) Eliza Hoogland Holten, D. af Generalmajor. Linneballe, Julie Kirst., g. Boesen. Linnemann, Julie Vilh. Schjøtt, f 10 Sept., f. 14 Nov Linnet, Nis Nielsen, Læge, g. Andreas S. 3 Juli m. Julia Andrea Erichsen, D. af Agent. LinstOW, Emma Marie Christine f. Qvistgaard, E. e Jstraad., f 5 Apr, f. 1 Nov Lohse, Nicol. Gust., Kjøbm., g. St. Petri K. 22 Feb. m. Marie Knudsen, D. af Kjøbm. Lommer, Chr. Alb. Eman., Revierjæger, g. Citadels K. 2 Apr. m. Christine Elna Fred. Heller, D. af Kvartermand. -- Karen Olga, g. Wiberg. Lorck, Gerda, g. Videbech. Lorentzen, Chr. Vilh. Schultz, Præst, g.

108 22 g. Helligaands K. 12 Mai m. Soph. Nik. Christensen, D. af Snedker. Lorentzen, Christiane f. Schmidt, E. e. Toldassist., f 1 Oct. Randers, f. 28 Aug Vald. Peter Theod., Assist i Bikuben, g. Petri K. 17 Mai m. Math. Agneta Andrea Horn, D. af Graver. Ludvig, Leonh. Carl Rob. Axel, Forv. paa Hellerup Glasværk, g. Johs. K. 29 Nov. m. Ida Emilie Bened. Nielsen, D. af Murer. Lund, Joh. Ludv., fh. Folkethingsmand, Bogtrykker, f 27 Sept. Aarhus, 67 Aar. Johs. Aug., Postmester, f 5 Feb. Svinninge. Jens Carl, Cand. phil.. Boghandler, g. 5 Mai m. Comtesse Soph. Henr. Ahlefeldt-Laurvigen, D. af Toldforv. Mogens Peter Adolphsen, Kjøbm., f 13 Juni, f. 13 Juni Otto, Cand. pharm., g. Frdbg. 23 Juli m. Marie Japhidia Hastrup, D. af Proprietair. Rolf, Telegrafist, g. Holm. K. 3 Mai m. Agnes Petra Larsen, D. af Architekt. Theod. Adler, Birkedommer, f 16 Aug. Silkeborg, f. 25 Apr Will. Georg, Bankfuldm., f 8 Mai, 55 Aar. Lundahl, Hans Gust., Kjøbm. i Nakskov, g. Nykbg. F. 12 Juni m. Emma Fred. Charl. Heyer, D. af Gjæstgiver. Lunn, Otto Fred., Forpagter, g. Matth. K. 2 Juni m. Edith Emily Petersen, D. af Grosserer. Lunøe, Jens Peter Theilmann, Grosserer, g. Helligaands K. 10 Dec. m. Inger Amal. Thune, D. af Kjøbm. Liidemann, Agnes Lov., g. Rasmussen. Lyders, Carl Jens Peder, Fuldm., g. Odense St. Knuds K. 6 Mai m. Mettea Petrea Friis, D. af Skomager. Lyngbye, Tf eod. Oxholm, Grosserer, g. Jac. K. 25 Oct. m. Bodil Cathr. Agathe Schwensen, D. af Proprietair. Lystlund, Jens Peter Sørensen Lærer, f 16 Juni Tulstrup, f. 5 Sept Lystrup, Chr. Theod., Materialforv., f 7 Sept. Knuthenborg, f. 12 Oct LÜtken, Johs, Maskinfabrikant, g. Frelsers K. 30 Mai m. Annette Louise Bjarnina Clausen-Bagge, D. af Forp. Otto Did., f 21 Jan. America, 34 Aar. Petrea Henr., see Seidelin. Thalia f. Jørgensen, E. e. Cancelliraad, t 14 Juli Grenaa, f. 28 Jan Lybye, Søren, fh. Landsthingsmand, Kammerraad, f 4 Juni Hem, f. LøChte, Johs. Jac. Kjeld, Korpslæge, g. Aarh. Domk. 23 Juli m. Vilh. Carol. Dor. Jensen, D. af Overdyrlæge. Løfgren, Anna Luc. Soph. Fred., see Walther. Løve, Laura Mary Jane, g. Willemsen. Løvengreen, Gust. Ant., Garver, g. Jesus K. 21 Jan. m. Agnes Harriet Andrea Holme, D. af Forv. Løvenskiold, Carl Ludvig, Overhofmarskal, Geheimeconferentsraad, Ordensskatmester, Kammerherre, Major, Formand i Bestyrelsen for Genealo- gisk Institut, f 22 Juli, f. 27 Sept LØVechal, Aug. Fred., g. Munk. Mac-Dougall. Elizab., see Dahlerup. Madsen, Christian, fh. Folkethingsmand, Gaardeier, f 31 Aug. AarsUv, 66 Aar. Fred. Chr., fh. Telephondir., f 19 Marts, f. 26 Jan Henr. Andr. Chr., Cand mag., g. Matth. K. 16 Juli m Marian Johanne Prins, f. Ertberg. Jens, Lærer, g. Immanuels K. 23 Oct. m. Ellen Marie Poulsen, D. af Detailhdlr. Ludv. Fred. Vilh., Postmester, Cand. polit, t 1 Febr. Ringsted, f. 17 Aug Magens, Anth. Fred., Etatsr., Læge, f 20 Juni, f. 1 Sept Magius, Anna Jac. Louise, see Blume. Maibom, Boldeline Cathr. f. Hansen, f 24 Oct. Odense, f. 26 Mai 1845, M; Skomager. Malling, Achton Chr. Mart., Øconomi-

109 y skriver, f 2 Jan. Horsens, f. 12 Aug Malling, Hanne, see Thielemann. Mansa, Emilie Nielsine Chr., see Frich. Mansfeld-Büllner, Alruna, g. Spangenberg. Marcus, Anna Theresia, g. Schwanck. Martens, Axel Emil, Handskemager, g. Andr. S. 30 Apr. m. Joh. Riline Rasmussen, D. af Fragtm. Marx, Win. Otto, Stationsforst., f 22 Nov., f. 17 Apr Mathiasen, Peder Hansen, Postexp., g. Hjørring 20 Sept. m. Hansine Ottine Larsen, D. af Gaardmand. Mathiesen, Christiana f. Dyva, E. e. Fuldm. V. Statsbanerne, f 20 Marts, f. 16 Feb de MayalS, Alex. Harmsen, Baron, Consul, t 11 Dec. Alicante, 58 Aar. Meden, Mette Kirst., see Sommerfeldt. Meier, Fred. jul.. Dr. phil., t 6 Nov., f. 5 Feb Meiner, Laura Maria f. K allesen, E. e. Lærer, f 28 Mai Vestervig, f. 15 Mai Melsling, Aage Alvild, Læge, g. Garn. K. 8 Juni m. Joh. Magd. Jürs, D. af Prlieut. Meisner, Thorv. Conr. Hielkener, Diacon., g. Marie Kirkesal 21 Oct. m. Joh. Cathr. Cec. Rasmussen, D. af Postbud. Mejborg, Reinh. Fred. Sev., Professor, Forf., f 18 Juni Hellerup, f. 28 Marts Melchior, Aug. Will. Carl, Grosserer, g. Kbhvns. Raadstue 7 Dec. m. Anna Gyda Kirst. Storm, D. af Kjøbm. Mentz, Henr. Jac. Christof., Handelsfuldm., g. Lucas K. 23 Oct. m. Ane Marie Louise Jensen, D. af Mekaniker. Thorv., Fuldm.. g. Lucas K. 10 Juni m. Ida Laura Math Severin, D. af Maler. von Mentzdorff, Juliane Isabella Eleon. f. Stemann, E. e. Major, Amtsforv., t 12 Juli Hamborg, f. 28 Marts Menzell, Emmy Coralie, g. Tychsen. Meyer, Carl Georg, Grosserer, f 30 Jan. Victor Hans, Underdirect., g. Frue 23 K. 23 Juni m. Olga Sofie Juhler, D. af Fabrikant. Meyn, Emil, j* lo Jan. Argentina. Mielke, Kari Herrn., Malerm., g. Petri K. 19 Sept. m. Ada Brusendorff, D. af Grosserer. Milo, Hans Jac., Læge, g. Frue K. 3 Marts m. Anna Eleon. Jungersen, D. af Præst (E l). Minet, Charl. Frangais, fh. Kok og Conditor, f 22 Oct., 59 Aar. Mohrhagen, Wilh. Ulr. Soph. Conr. f. Reusch, E. e. Appellationsretsraad, f 5 Apr. Glückstadt, f. 19 Dec Molbech, Amalia Pouline f. Hübner, f 2 Nov. Hee, M: Præst (E ). Mols, Niels Pedersen, Kunstmaler, g. Frue K. 29 Juni m. Gerda Krarup, < D af Forpagter. Moltke, Joachim Rich. Henry, Greve, f Oct., f. 31 Juli Soph. Isabella Letitia, see Kofoed- Hansen. Monies, Thea Christine Marie, g. Bøtker. Mottlau, Caroline Amalie, g. Jørgensen. Mourier-Petersen, Peter Poul Chr. Ferd., Godseier, Kammerherre, Landsthingsmand, f 7 Aug. Rugaard. Mouritzen, Peter Jac, fh. Districtsforst. og Skomagerm., f 24 Nov., f. 11 Aug Mule, Axel, Postexp, g. Frue K. 25 Mai m. Karen Hulda Magd. Nielsen, D. af Snedkerm. Mulvad, Karl Krist., Tandlæge, Cand. phil., g. Aarh. Domk. 28 Mai m. Dagm. Aug. Christine Friis, D. af Musiklærer. Munch, Birg. Soph., see Hellesen. Munck, Carl Vilh. Vald, Telegrafist, g. Trin. K. 3 Mai m. Fanny Marie Poulsen, D. af Krigsass. Munk, Chr. Vald. Rasmussen, Skolebestyrer, g. Aarh. Domk. 6 Apr. m. Aug. Fred Løvschal, D. af Manufakturhdlr. Elias, Skibsfører, f 4 Feb., 64 Aar. Frantz Christopher Bülow, Oberst, f 21 Jan., f. 3 Jan Mussmann, Vilh., g. Hansen.

110 24 MU88BU8, Dort. f. Tødten. f 3 Feb., M: Overtrompeter. Myhre, Dort. Emilie f. Christensen, f 29 Dec. Müller, Ant. Will. Overlærer, g. Odense St. Knuds K. 26 Mai m. Elisab. Heiweg Møller, D. af Cand. jur.. Kasserer. Carl Jørg. Aug., Tandlæge, g. Stefans K. 28 Mai in. Gunnild Fred. Emilie Stephensen, D. af Grosserer. Georg Vilh., Sognepræst (E ), f 17 Aug. Sundby. Holg. Ehrencron, Cand. mag., Bibliotheksass., g. Garn. K. 2 Nov. m. Ester Nie. Olsen, Adoptivd. af Hofbager. Mary Edla f. Christensen, f 22 Juli Viborg, f. 31 Aug. 1883, M: Overretsass. Vilh. Chr. Frantz Ehrencron, Cand. mag, g. Frue K. 15 Apr. m. Cathr. Marie Treschow, D. af Assistentshusforv. Mynster, Louise Soph. Marie f. Rüdinger, E. e. Præst (E ), f 10 Apr. Møgelvang, Alfr., Jernbaneass., g. Thomas K. 20 Nov. m. Olga Aug. Hansine Krogstad, D. af Styrm. Mølgaard, Jens Boyhus, Kjøbm., Ringkjøb., t 22 Dec., f. 2 Dec Møhl, Cathr. Marie, see Harder. Møller, Anders Chr., Cand. juris., Assist., g. Frdbg. 5 April m. Anna Eleon. Thygesen, D. af Murer. Ane Margr. f. Meyer, f 8 Juni, f. 8 Juni M: Urtekræmmer. Anna Cathr. f. Dujardin, E. e. Kæmner, f 19 Nov. Mariager, 63 Aar. Anna Christiane Elisab., D. af Toldinsp, f 4 Mai, f. 7 Juli Christine Aug. f. Sørensen, f 7 Feb. Seide, M: Provst (E ). Lars Peter, Kjøbm. i Saxkjøb., g. Nykjøbing F. 4 Marts m. Joh. Christine Olivarius, D. af Cancellir, Hospitalsforst. Frants Caspar Emil, Grosserer, g. Frdbg. 23 Mai m. Hertha Malvine Adelheit Hansen, D. af Restaurateur. Jens Borgen, fh. Vinhandler i Aalborg, + 22 Oct., 70 Aar. Møller, Joh. Marie Laura f. Eskildsen, t 1 Apr., f. 11 Juli 1852, M: Kunstmaler. Poul Martin, Sognepr. (E ), t 28 Oct. Vesterborg. Rich. Hugo, Chef for Gasværkets Ingenieurcont., g. Andr. S. 6 Apr. m. Ellen Eline Cathr. Thøgersen, D. af Skibscapt. Sev. Aug. Brendstrup, Gartner, g. Frue K. 31 Dec. m. Anna Marie Marie Vilh. Larsen D. af Arbmd. Svend Christ., fh. Toldcontr. i Randers, t 8 Sept. Møller-Hol8t, Cec. Marie f. Vadum, j* 9 Feb. Kippinge, M: Præst (E.587. I4). Mønøted, Einar Hugo Esmann, Kjøbm., g. Trin. K. 5 Juli m. Marie Nie. Jac. Hansen, D. af Gaardeier. Møreh, Carla Rasmine Cathr., g. Hansen. Elise Soph. Christence Dyrlund, E. e. Lærer, f 1 Juli, f. 29 Dec Marinus, Skomagerm., f 24 Apr., 54 Aar. Mørck, Laura Henr. Marie f. Mørck, f 15 Aug. N. Næraa, f. 19 Juni 1871, M: Præst. Mørland, Jens Jørgen Jansen, Cand. j S- Frdbg. 14 Juli m. Bethsy Soph. Marie Nielsen, D. af Cancelliraad. Neckelmann, Elisa Nicol., g. Hansen. Fred. Gabr., Past. emer. (E ), f 14 Juni Odense. Neergaard, Ane Kirst., Enke, f 23 Jan., 82 Aar. Claudine Elisab. Carol. f. Skeel, E. e. Godseier, f 3 Nov., f. 19 Juli Dagm. Jensine Cec., g. Lemming. Ellen, g. Aarestrup. r Joh. Georg Jac., Cand. theol., fh. Overlærer (E. p. 678), f 6 Nov. Karen Jacobine f. From, j- 11 Nov., f. 30 Nov. 1843, M; fh. Rector. Nehammer, Cathr. Soph., see Skeel. Neiiendam, Frits Oluf, Slagterm., g. Frue K. 8 Mai m. Anna Harriet Kreiner., D. af Skomagerm. Nellemann, Engelke Adda Laurentze Karol., g. Ellegaard. Vald. Johs., Cand. jur.. Assist, i

111 Justitsm., g. Helsingør l6 Sept. m. Ingeb. Joh. Elisab. Rosenstand, D. af Borgmester. Neuendam, Osc. Chr. Heinr., Lieut., Postexp., g. Helsingør Olai K. 4 Oct. m. Minna Agnete Rasmussen, D. af Toldassist. Neuhausen, Agnes, g. Tvermoes. Neumann, Hulda f. Collstrup, E. e. Capt., f 27 Oct., f. 10 Apr Nielsen, Carl Didrik, Proprietair, g. Immanuels K. 27 Marts m. Elna Ingeb. Jungersen, D. af Præst. Christiane Cec. Dor., D. af Professor, t 25 Nov., f. 21 Mai Fred. Marie Louise f. Rønne, E. e. Statsconsulent, f 6 Juni, f. 17 Nov Georg, Præst v. St. Pauls K., g. der 29 Juni m. Iva Margr. Marie Ølsted, D. af Landskabsmaler. Margr. Bened. Signe f. Obel, f 12 Sept., f. 3 Nov. 1870, M: Contorchef. Jens Andr. Mart., Kjøbm., g. Frdbg. 17 Feb. m. Christ. Carol. Ite, D. af Skolelærer. Jens Chr. Laur., Kjøbm., g. Helligk. K. 27 Aug. m. Agnes Schmidt, D. af Skolebestyrer. V Joh. Rud. Carl, Architekt, g. Frdbg. 12 Juli m. Meta Fred. Kragh, D. af Skibscapt. Justine Cathr. Elisab. f. Schwartz, E. e. Præst ( ), t 20 Dec. V Niels, Architekt, g. Helligk. K. 11 ' Dec. m. Ane Pedersen, D. af Gaardeier. Niels Jørg., Lærer, g. Nykbg. F. 11 Apr. m. Skolebestyrerinde Mine Magna Valb. Skaarup, D. af Arrestforv. Niels Nic., Viceconsul, Kjøbm., f 1 Sept. Nykbg. F., f. 23 Juli \ Petrea Bol. Mad. Thom. f. Tillge, E. e. Capt., f 19 Marts, f. 17 Sept Rud. Theod, Mart., Communelærer, g. Jac. K. 27 Mai m. Anna Cec. Hansen, D. af Teglværksbest. Vill. Jac. Emil, x^mtsfuldm., Cand. jur., g. Veile 5 Feb. m. Emma Christiane Hed. Strandby, D. af Sagfører. 25 Nissen, Claus, Etatsraad, fh. Borgmester i Bogense, f 19 Oct., f. 29 Juli Olaf Emil, Postexp, g. Imman. K. 10 Sept. m. Anna Møreh, D. af Skomagerm. Ove Kjær Høeg, Assist, i Finansmin., g. Frdbg. 26 Oct. m. Ellen Margr. Meyer, D. af Garverm. Noack, Rich. Dav. Eman., Grosserer, f 17 Juli, 44 Aar. Noor, Vilh. Ernst, Forretningsfører., g. Frdbg. 6 Dec. m. Soph. Rosalie Julie Franke, D. af Bundtmagerm. Nors, Jul. Emil Ant. Niels, Sagfører i Ribe, g. Matth. K. 17 Oct. ra. Agnes Deichsler, D. af Hoteleier. Nyegaard, Hjalm. Sigv. Alex., Archivassist., Viborg, g. Jydstrup K. 2 Marts m. Louise Hammerich, D. af Læge. Nygaard-Hansen, Hans Laur., Overretssagfører, f 18 Apr. Nyrop, Louis Klein, Boghdlr., g. Frue K. 26 Aug. m. Ella Ingeb. Wulff, D. af Isenkræmmer. Nørgaard, Chr. Torsen, Bogholder, g. Helligaands K. 19 Marts m. Marie Nielsine Thorup, D. af Dyrlæge. Emma Marie, g. Wesenberg. Nested, Ole Theod., Lærer, f 15 Nov. Strøby, f. 20 Dec Obel, Margr. Bened. Signe, see Nielsen. Obrecht, Cordula Amalia, g. Hedemann. Obstfelder, Sigbjøm, Forfatter, g. Matth. K. 5 Juni m. Helga Ingeb. Marie Wecke, D. af Kjøbm. Oehlerich, Fred. Frantz, Gartner, g. Stefans K. 24 Apr. m. Laurette Mart. Marie Funder, D. af Smedem. Ohimann, Jul. Fred., Sagfører, f 28 Marts Holbæk. Ohisen, Margr. Aug., g. Garde. Okholm, Laur., Student, f 4 Jan., 25 Aar. Olbers, Jan. Elan Julian, Viceherreds. høvding, Stockholm, g. Johs. K. 24 Juni m. Ebba Caspersen, D. af Handskemager. Oldenburg, Johs. Chr., Commandeur, f 15 Apr., f. 30 Nov Olesen Bencard, Frands Math., Assist

112 26 V. Kbhvn.s Amtsstue, g. Andr. S. 21 Jan. m. Ingeb. Gunh. Thaae, D. af Kjøbm. Olivarius, Joh. Christine, g. Møller. Olsen, Christoph. Emil, fh. Chordegn, f* 8 Juni Horsens, f. 24 Dec. l8l6. Lov. Sus. f. Lindemann, E. e. Artist, I 28 Juli, f. 14 Jan Paaske, Rud. Har., Restaurateur, g. Trin. K. 8 Mai m. Jensine Amalie Christensen Maigaard, D. af Fisker. Pacht, Axel Fred., Billedhugger, f 28 Oct. f. 16 Juni Paetz, Inger, g. Høyer. Pagh, Eline Kirst. f. Hansen, f 25 Marts Assens, f. 26 Dec. 1826, M: Toldassist. Pahl, Emma Joh. Louise, g. Liebst. Palle, Jens Peder Jensen, Læge i Ølstykke, g. Matth. K. 14 Oct. m. Karen Octavia Marquardsen, D. af Overhornblæser. Paluscziewiez, Maria Henr. Aug., g. Kessner. Patrunky, Elna Bertha Joh., g. Brynjolfsson. Paulll, Chr. Aug., fh. Toldforv., f 4 Apr., f. 2 Dec Ida Agnes Aurora, g. Dambæk. Paulsen, Chr. Ludv. Holten, fh. Bryggeriinspect., f 29 Aug., f. 12. Mai Pausette, Marie Elisab., g. Axt. Payberg, Thora Krist., g. Tomassen. Pechiile, Petra Josepha Ida, g. Struve. Pedersen, Elisab. Aug. f. Blume, E. e. Præst (E ), f 15 Oct. Skelund. Emmanuel, Cand. polyt., Ingenieur, g. Johs. K. 10 Apr. m. Anna Soph. Jørgensen, D. af Værtshusholder. Johs., Dr. phil., g. Jac. K. 27 Dec. m. Agnes Elisab. Bohse, Adoptivd. af Stadslæge. Niels Bruun, Dyrlæge, Docent, f 26 Juni. Søren, fh. Folkethings- og Landsthingsmand, Husmand, f 21 Nov. Jetsmark, 72 Aar. Pederstamme Pedersen, Chr. Louise, see Wardenburg. Permin, Ida Andr. Laura Cathr., see Guldager. Pers, Henr. Maria, g. Lassen. Petersen, Allan Fred Olaf, Grosserer, g. Garn. K. 6 Dec m. Ellen Marie Høirup, D. af Direct. Andrea Chr. Dor., D. af Provst (E ), t 9 Dec., f. 2 Jan Charl. Sopli., Læge, Borup, g. Kbhvns. Raadstue 22 Apr. m. Jeanette Jacobsen, D. af Handelsagent. Chr. Fred., Agent, Kjøbm., f 27 Nov. Kjøge, f. 8 Jan Clara Marie f. Elben, E. e. Oberst, t 20 Aug., f. 4 Dec Harald Georg, fh. Overpostmester, f 5 Marts. Heinr. Christoffer Gottfried, fh. Godsforv., f 28 Juni, 73 Aar. Joh. Charl. f. Clausen, E. e. Glarmester, f 31 Mai, f. 28 Juni Johs Fred. Nie., Jernbaneassist., g. Dragør 30 Apr. m. Anna Christ. Marie Friis, D. af Skibsfører. Lov. Kirst. f. Sørensen, f 4 Dec., f. 27 Marts i860, M; Capt. i Fodf. Peter Ant., Overretsproc., f 20 Dec., f. 28 Juni Peter Chr, Toldassist., Kammerraad, t 10 Oct. Næstved, f. 3 Dec Thora Apollonia f. Haase, E. e. Lærer, 7 3 Apr. Sundbyøster, f. 27 Marts Peterson, Math. Vilh. Emil, Contorchef i Justitsmin., j* 23 Nov,, f. 1 Juni Philip, Carol., Enke, f 16 Juli, 65 Aar. Rob. Laur. Carl, g. Jac. K. 2 Juni m. Jørgine Cathr. Jensen, D. af Høker. Philipson, Louis Phil., Grosserer, g. Johs. K. 19 Juli m. Christiane Carol. Adolphine Nissen, D. af Jernstøber. Piculel, Gust. Fred. Margr. Elisab., g., Fleinert. Pingel, Jac. Claud., fh. Advocat, Classe-"^ lottericoll., f 18 Jan., f. 14 Feb Pinholt, Mette Marie f. Pedersen, f 25 Aug. Resen, f. 23 Oct. 1856, M: Lærer. Piesner, Ant. Marius Viggo Harald, Cigarhdlr., g. Lucas K. 29 Apr. m. Ellen Maria Tofft, D. af Sadelmager. Plum, Angel. Math. Aug. f. Bang, E. e.

113 Toldinsp., f 30 Oct. Marstal, f. 23 Oct Plum, Ellen Dor. Henr., g. Schiøler Polack, Rikke f. Falck, Enke, fil Feb. Poulsen, Ammon Vigor Chr. Theilland Glarbo, Cand. phil., g. Matth. K. 10 Jan. m. Dagm. Vilh. Erikka Steenberg, D. af Garver. Jens Mich., Cand. jur., g. Frue K. 23 Nov. m. Ant. Vilh. Adrienne Brandt, D. af Kjøbm. Prejsz, Gilbert, Pastor emer. (E. II07. 13), t 5 Juli. Prior, Jac. Chr., D. af Præst, f 28 Nov., f. 22 Mai Johs, Bankassist., g. Frue K. 27 Sept. m. Kitty Dor. Ipsen, D. af Oberstlieut. Peter Axel, Grosserer, f 16 Oct. Helsingør, 55 Aar. Prætorius, Elna Soph. Marg., g. Hallberg. Prøvensen, Christiane Joh. f. Berg, E. e. Kjøbm., f 21 Mai Kjerteminde, f. 24 Jan Guiding, Hedev., g. Faaborg. Gvistgaard, Adelh. Jul. Henr., g. Johansen. Dor. Marie, g. Bjørn. Emma Marie Chr., see Linstow. Martine, f 16 Juni, f. 26 Nov RaaSChOU, Fanny Marie Annette, g Christensen. Raben-Levetzau, Siegfriede Victorie f. V. Krogh., Enke e. Greve, Geheimeconferentsraad, f 16 Jan., f. 12 Apr Raedel, Ada Soph. f. Brinkmann, f 4 Sept., f. 23 Juni 1867, M: Capt. Rahbek, Carl Vald. Krestensen., Fuldm., g. Søllerød 24 Mai m. Lorentze Nikoline Mortensen, D. af Bager. Ramel, Amalie Viv. Soph., see Rosenkrantz. Ramm, Joh., Adjunct, Cand. mag., g. Aarh. Domk. 28 Marts m. Elise Wulff, D. af Grosserer. Rammeskov, Ellen Camilla, g. Andersen. Ramsing, Henr. Fabricius, Tømrermester, Kjerteminde, g. Matth. K. 9 Dec. m. Elsebeth Hansine Jacobsen Jensen, D. af Tjenestekarl. Jensine Cathr., see Fabricius. 27 Randrup, Henr. Birg. Soph., D. af Præst (E ), f 7 Jan., f. 9 Aug Rantzau, Emilie Ida f. Weitzmann, E. e. Greve, Oldfrue paa CommunehospL talet, f 19 Aug., f. 18 Nov Rasmussen, Albertine, f. Abel, E. e. Præst (E ), f 19 Apr. Faaborg. Chr. Fred. Ferd. Gotfr. Peter, Læge i Uggerslev, g. Johs. K. 15 Sept. m. Hildur Rosa Marie Møller, D. af Farver. Hans Peter, Communelærer, g. Lucas K. 23 Dec. m. Agnes Lov. Ltldeman, D. af Snedker. Peder, Postmester i Assens, g. Hamborg 20 Mai m. Amy Knight. Rasm. Carl, Præst v. Diaconissest, g. Emmaus K. 28 Apr. m. Kirst. Dall, D. af Gaardeier. Rathie, Joh. Vilh., Materialist, g. Trin. K. 1 Apr. m. Else Gertr. Kirst. Josepha Nielsen, D. af Høker. Ravn, Nie. Edv., Dr. med., f 21 Dec., f. 27 Apr Rechendorff, Jul. Eduard Johs., Assist., g. Jac. K. 19 Nov. m. Ingeb. Christensen, D. af Toldassist. V. d. Recke, Eliza Esperance f. Wallich, E. e. Oberst, f 15 Mai, f. 5 Apr Redahl, Carol, see Weyhe. Rée, Vilh. Chr., Skrædder, g. Frdbg. 24 Apr. m. Lov. Georg. Giithler, D. af Snedker. Reenberg, Amal. Christiane Pauline, g. Brenøe. Regoli, Jos. Dor., see Lerche. Reiche, Emst Fried., Kurvemager, f 11 Feb. Relersen, Andr. Chr. Peter, Læge i Hornbæk, g. Helsingør Marie K. 3 Apr. m. Ellen Maria Gjertsson, D. af Herredshøvding. Relmann, Emilie Mathilde, Enke, f lo Mai, 75 Aar. Reimers, Henr. Marie, g. Hørlyck. Reinhardt, Ingeborg, D. af Etatsr., f 24 Oct, f. Valb. Fred. Joh., g. Larsen. Repholtz, Ingeborg Joh., g. Kierkegaard.

114 28 Rese, Maria Magd. Henr. f. Friederichsen, E. e. Overførster, f 22 Juni Neumünster. ReUSCh, Wilh. Ulr. Soph. Conr., see Mohrhagen. Reventlow-Criminil, Alfr. Franz Carl, Greve, fh. Legationssecret., f 22 Oct. Ruheleben, f. 11 Sept Rhode, Kurt Karl Theod., Ingenieur, g. PetriK. 21 Maim. Amalie Soph. Charl. Enkegrevinde Holstein (Holsteinborg), f. Hullstrøm, D. af Snedker. Rich, Dorth. Kirst. g. Harpøth. Richardt, Joseph Alb., Fabrikant, g. Helligk. K. 4 Dec. m. Maren Soph. Olsen. D. af Indsidder. Marie Louise, see Thomsen. Poul Imm., Cand. theol., g. Garn. K. 21 Dec. m. Emilie Dor. Baumann, D. af Generalm. Richter, Emma Nath, g. Fléron. Riedel, Rob. Ludv., Grosserer, g. Frdbg. 24 Mai m. Jørgine Marie Pedersen, kaldet Jørgensen, D. af Husmand. Riegels, Niels Ditl. Vilh., Bankassist., g. Helligaands K. 3 Marts m. Amalie Jensine Louise Fiedler, D. af Handskemager. Riis, Arni, Fuldm., g. Frue K. 29 Sept m. Ingeborg Bjørnbak, D. af Boghandler. Marie Caroline, f 7 Sept. Riisbygaard, f. 8 Mai Rasm. Ludv., Past. emer. (E ), t 21 Nov. Riise, Einer Michael, Sognepræst, f 26 Mai, f. 31 Dec Henr. Dort. f. Ludvigsen, f 17 Mai, f. 11 Oct 1838, M: Pantelaaner. Mathilde, g. Jürgensen. Ringberg, Chart Cathr. f. Lautrup, E. e. Justitsr., f 3 Oct., f. 8 Sept Ringheim, Vilh. Carol, f. Trønberg, E. efter Stabsdyrlæge, f 21 Jan., f. 26 Juni Rischel, Franz Georg Axel, Prlieut. af Flaaden, g. Frdbg. lo Nov. m. Thora Marie Aug. Høyer, D. af Grosserer. Ritzau, Eline Soph., see Eigaard. Ruth, g. Frederiksen. Roelsgaard, Emilie Plansine, g. Geismar. Roed, Carl Jul. Herreborg, Jernbaneassist., t 4 Feb. Roede, Lars, Grosserer, f 7 Feb. Christiania, t. 22 Apr Rohde, Wolmer, Blomsterhandler, g. Frue K. 11 Feb m. Augusta Vilh. Jensen, D. af Murer. Robrdanz, Joh. Carol. Henr., g. Rørbech. V. Rosen, Fred., Hofjægermester, Forp. paa Christianssæde, + 30 Mai, f. 13 Mai Thom. Reutze, Jægermester, f lo Aug. Krabbesholm, f. 20 Apr Rosenberg, Vilh., Cand. phil.. Musiker, g. Kbhvns. Raadstue 28 Jan. m. Julie Gundestrup, D. af Boghandler. Rosenkrantz, Amelie Viveka Sophie f. Ramel, E. e. Friherre, f 13 Jan. Rosenstand, ingeb. joh. Elisab., see Nellemann. Vilh xmarie Soph., g. Kristensen. Rosenstand-Goiske, Wilt, Cand. pharm, t 4 Marts, 55 Aar. Rosenørn, Fred. Chr., Intendant, g. Frelsers K. 5 Mai m. Ulla Kjær, D. af Raadmand, Grosserer. Ross, Elisab. Aug., see Jacobsen. Petra Julie, D. af Bager, f 23 Marts Korsør, f. 8 Juni RoSSing, Rud. Vald. Fried., Cand. pharm.^ g. Johs. K. 15 Juli m. Juliane Marie Hansen, D. af Arbm. Rosted, Charl. Nic., Grosserer, f 7 Feb. Rostrup, Edel Maria f. Nielsdatter, E. e. Postmester, j* 26 Mai Tarm, f. 22 Jan Niels Thygesen, Slolsforv. paa Sorgenfri, f 23 Dec., 82 Aar. Roth, Meta Clara, g. Heriius. Ruchmann, Eva, f. Beeck, E. e. Præst, f 20 Juni Hamborg, f. 23 Sept Rudbeck, Aage Jensen, Cand. jur., g. Frdbg. 8 Juli m. Astrid Larsen, D. af Skoledir. Runolfsson, Nicolas, Cand. mag., f 20 Juni^ 46 Aar. Russell, Rud. Chr., Manufacturhdlr., g. Matth. K. 21 Jan. m. Sidse Hansine Nielsen, D. af Indsidder. Rydberg, Ulr. Gusta, see Aagaard. Rydendahl, Caja Eleon., g. Boech.

115 Ryder, Siegfr. joach., fh. Møller, f 29 Jan. Thyra Anton., g. Scheibel. Riidinger, Louise Soph. Marie, see Mynster. Ryhl, Blanka Franciska Henr., g. Stilling. Rynge, Gjertr. Chart f. Jacobsen, E. e. Lærer, f 12 Marts, f. 31 Jan Ryom, Chr. Sørensen, Trafikassist., g. Lucas K. 3 Mai m. Thora Hedev. Kongsted, D. af Urtekr. RiitzOU, Aug. Helene, g. Jørgensen. Magn. Poul, Grosserer, f 28 Feb., f. 21 Aug Reder, Mette Kirst., f 9 Feb., 53 Aar, M: Kunstdreier. Reen, Ant. Peter Emman., Capt. i Fodf., t 24 Feb. Odense, f. 7 Marts Regind, Soph. Dor. Hansine Petrea f. Bay, E. e. Præst (E ), f 16 April. Renn, Lars Christensen, Sagfører, g. Zions K. 18 Oct. m. Karen Margr. Juul, D. af Landmand. Renne, Jul. Nielsen, Redacteur, g. Aarh Domk. 28 Oct. m. Karol. Marie Andersen Ladefoged. Fred. Marie Louise, see Nielsen. Rennov, Beate Joh. Aug. f. Hindenburg, f 5 Feb., M. Oberstlieutnant. Rerbech, Carl Vilh. Ferd., Kjøbm. i Slimminge, g. Trin. K. 23 Jan. m. Joh. Caroline Henr. Rohrdanz, D. af Kafévært. Rerstrem, Carol. Anna Petrea, g. Lind. Røse, Elisab. Vilh. Math., see Frederiksen. Saaby, Viggo Alfr. Emil, Docent, f 29 Jan. Oringe, f. 29 Oct Salicatb, Ingeb., g. Bruhn. Sally, Rud. Peter Louis Brockhoff, Grosserer, g. Citadels K. 20 Mai m. Marie Theresia xändersen, D. af Grosserer. Salomon, Edle f. Michaelsen, E. e. Bogtrykker., f 19 Juni. Salomonsen, Axel Benny, Overretssagf., g. Kbhvns. Raadstue 17 Mai m. Skuespillerinde Joh. Henr. Fred. Abrahams, D. af Theaterdir. 29 Samson, Bolette f. Abraham, Enke, f 27 Oct., f. 5 Juli Sandberg, Anders Vilh., Kjøbm., f 22 Juli Viborg, f. 8 Dec Sandvad, Mart. Peter Madsen, Trafikassistent, g. Jesus K. 10 Mai m. Marie Edvardine Carol. Lange, D. af Particulier. Saurbrey, Gerda, g. Boberg. Waldelin, Prlieut. af Rytteriet, f 24 Mai Hellerup, f. 6 Aug Saust, Anna Lov. Emilie, g. Johansen. Saxild, Christiane Fred. Margr., see Brødegaard. Hans Vilh., Læge, g. Jac. K. 31 Dec. in. Nik. Chr.ane Joh. Crone, f. Lassen, D. af Overretsprocur. Saxtorph, Jac. Soph., see Helweg. Schaarup, Louise Amal. Schjerning f. Knudsen, f 28 Juli, f. 2 Juli 1843, M: Toldoppebørselscontr. Schack, Dagmar f. Fischer, f 29 Juli Korsør, f. 30 Jan. 1866, M: Capt. i Flaaden. Hansine Paul., see Andræ. Schackinger, Carol. Vilh. f. Gegner, f 10 Marts Nyborg, f. 19 Marts 1857, M: Materialforv. Schaeffer, Fred. Gotfr., Grosserer, Kiel, g. Trin. K. 12 Apr. m. Gehesia P'red. Andrea Andersen Freilev, D. af Ølhandler. Schaldemose, Vilh., Reservechir. v. Fred. Hosp., g. Søllerød 16 Dec. m. Karen Marie Eskesen, D. af Skolebest. Scharffenberg, Ella Maria, g. Frandsen. Sara Mariane Herrn., g. Brockdorff. Scharling, Peter, Past. emer. (E ), t 25 Nov. Schau, Emma, D. af Major, f 28 Oct. London, f. 29 Oct Scheffmann, Florentine Emilie f. Hvalsøe, E. e. Lærer, f l6 Sept. Eilby, f. 17 Oct Scheibel, Vilh. Ludv., Assist, i Magistr., g. Frdbg. 26 Aug. m. Thyra Anton. Ryder, D. af Bagerm. Schelde, Laur., fh. Folkethingsmand, Gaardeier, f 15 Nov. Ferup, 62 Aar. Schellerup, Chr. Ludv., Landfoged, f 10 Mai St. Jan, f. 29 Nov

116 30 Schellemp, Fred., Materialforv. i Artill., t 18 Juli, f. 30 Marts Schellig, Joh. Dor. Margr. Grøn, E. e. Guldsmed, f 27 fan., f. 26 Feb. l822. Schiang, Berthe Andrea Olivia, g. Hermansen. Schibbye, Axel Vald., Apoteker, g. Jac. K., 2 Juni m. Hulda Elisab. Heintze, D. af Kjøbm. Johanne, g. Christensen. Schibsbye, Søren Chr., Landmand, g. Hjørring, 4 Mai m. Ida Larsen, D. af Jernstøber. Schiellerup, Hans Mentz, Dyrlæge, f 9 Feb. Hørsholm, 78 Aar. Ida Carol., g. Wilier. Schierbeck, Christiane Elisab., g. Bang. Schierup, Fred. Joh. Wtirnfeldt, Godsforv., Exam, jur., f 5 Juni Ørnfeldt, f. 13 Aug V. Schinkei, Emil Gust., Sagfører, Translateur, g. Frdbg. 22 Nov. m. Anna Birg. Krarup, D. af Forpagter. Schiøler, Eiler Theod. Lehn, Fuldm., g. Citadels K. 3 Nov. m. Ellen Dor. Henr. Plum, Adoptivd. af Prof. SchiøtZ, Rud. Vald., fh. Intendant, Justitsraad, f 12 Sept. Schjellerup, Thora Henr. f. Hassel, E. e. Prof., t 31 Jan. Schjær, David, Realskolebest., g. Frdbg. 5 Mai m. Agnes Secher, D. af Forp. Schjødt, Andr. Mich., Bestyrer, g. Jac. K. 16 Oct. m. Eleon. Christ, Marie Andreasen, D. af Kjøbm. Schjørring, Ludolf joh. Krohn, Cand. jur., Byfogedfuldm., g. Kolding 7 Dec. m. Inger Petersen, D. af Læge. Schjøtt, Fred. Viggo Erik Frisenberg, Præst (E ), f 4 Oct. Nakskov. Schleisner, Julie Jac., Enke, f 15 Apr., 84 Aar. Laura Const. Christiane, f 2 Mai Aarh., f. 25 Sept Viggo, Grosserer, f 21 Dec., 60 Aar. Schlüter, Marie Soph. Aug., f 4 Jan., 44 Aar, M: Grosserer. Math. Amal. Joachimine, g. Frisch. SchmeItZ, Otto Henr., Agent, f 4 Juni Roesk., 84 Aar. Schmettau, Carol. Amalie, see Fønss. Schmidt, Aug. Emilie Fred., f 29 Dec., 54 Aar, M: Skolebest. Clare Emilie Rosaura f. Meyer, E. e. Exam, jur., f 30 Juni. SchmiegelOW, Herm. Chr. Ernst, Stadslæge, f 24 Sept. Aarhus, f. 14 Jan Schneideibach, Peter Chr., Overbaadsmand, f 19 Apr., 77 Aar. Schneider, Carl Laur. Emil, Papirhdlr., t 1 Dec., 75 Aar. Edv. Faber, Componist, Berlin, g. g. Garn. K. 4 Juli m. Cathr. Laura Adler, D. af Grosserer. Schou, Paul Max Miiller, Ingenieur, g. Frdbg. 25 Marts m. Anna Marie Hjort, D. af Grosserer. Schouby, Elisa Nicol., g. Hansen. Schouenborg, Niels Sørensen, Lærer, f 15 Apr. Hover, f. 2 Dec Schougaard, Jensine f. Flensburg, E. e. Manufacturhdlr., f 10 Nov. Schoustrup, Jens, fh. Overlods, Commandør, f 30 Aug., f. 4 Marts SchOVeiin, Josephine Caroline, f 2 Mai, f. 29 Juni Vilh. Jul., Contorchef, g. Thomas S. 23 Juli m. Andrea Emilie Libert, D. af Landskabsmaler. Schram, Charl. Carol. Math., see Waagepetersen. SchuitZ, Axel Osc. Hostrup, Fabrikant, g. Marie Kirkesal 6 Dec. m. Fanny Pouline Poulsen, D. af Lærer. Johs. Herrn., Prlieut. i Flaaden, g. Kbhvns. Raadstue 29 Juni m. Asenath. Clara Petit fra Set. Thomas. Petra Vilh. Marie f. Rasmussen, f 5 Aug. Fredericia, f. 28 Nov. 1842, M: Toldforv. Schumacher, Anna Vilh. Chr., see, Dohrn. Schawnck, Heinr., Rentier, g. Petri K. 15 Dec. m. Fanny Anna Therese Marcus, D. af Grosserer. Schwanenflygel, Gust. Vilh. Lennart, Cadetaspirant, f 30 Sept., 17 Aar. Schwartz, Harald Emil Joach., Handelsreisende, g. Frdbg. 22 Jan. m. Marie Kirst. Pedersen, D. af Arbmd. Just. Cathr. Elisab., see Nielsen.

117 Schiibeier And. Thorv., Cand. pharm., g. Matth. K. 28 Apr. m. Jørgine Elisab. Nielsen, D. af Detailhdlr. Eduard Adolph Emil, Malerm., g. Helsinge 10 Juli m. Oline Hansine Sus. Lau, D. af Skomagerm. SchäfT, Ottilia Aug. f. Petersen, E. e. Toldcontr., f 18 Apr. Aabenraa, f. 19 Aug Schønberg, Ernst Adolf. Ferd., Assist., g. Holm. K. 5 Marts m. Clara Joh. Riedel, D. af Smedem. Sebelien, Joh. Louis Tømmermester, f 18 Mai, f. 28 Feb Secher, Agnes, g. Schjær. Ida Emilie f. Platou, E. e. Contorchef, f 6 Dec. Fredensborg, f. 11 Apr Seehusen, Ellen. g. Bache. Seheeted, Euphrosyne (Elfi) Const., see Benzon. Hrolf, Brændehandler, f 8 Oct., f. 8 Marts Seidelin, Petrea Henr. f. Lytken, E. e. Comm., t 25 Apr., f. 7 Marts 18IO. Seitzberg, Axel Mart., Kleinsmed, g. Frelsers K. 11 Dec. m. Karen Marie Elisab. Andersen. Vilh. Andr. Edm., Handelscorresp., g. Trin. K. 2 Apr. m. Ellen Margr, Amalia Hansen, D. af Kunstdreier. Sellgmann, Elvine Elise Henr., see Hansen. Severin, Ida Laura Math., g. Mentz. Sichelkoh, Chr. Ludv., Sadelmagerm., g. Lucas K. 26 Apr. m. Marie Boline Bondesen, D. af Toldbetjent. Sidenius, Henriette, g. V'illemoes d Obry. Joh. Henr., Cand. pharm., g. Maribo 7 Apr. m. Maren Soph. Hansen, D. af Husmand. Siems, Karol. Henr. Ingeb., g. Ewert. Simoni, Soph. Emil, Vinhdlr., Aalborg, g. St. Pauls K. 3 Jan. m. Joh. Andr. Kierulf, D. af Handelsfuldm. Simonsen, Bendt Sim. Jul. Gad, Forstmand g. Gjentofte 24 Juli m. Petra Carol. Marie Sonne. Sjunnesson, Severin, Disponent, g. Helligaands K. 17 Dec. m. Magdal. Cloeita, D. af Chokoladefabricant. Skaarup, Jens Nielsen Lærer, f 15 Apr., f. 8 Feb Mine Magna Valborg, g. Nielsen. Skeel, Cathr. Soph. f. Nehammer, f 5 Feb., f. 6 Juli Clara Charl. Fanny, see Classen. Claudine Elisab. Carol., see Neergaard. Skibsted, Ove de Fine, Prlieut., g. Jesus K. 24 Aug. m. Frieda Julie Elisab. Morville Nielsen, f. Køhier, E. e. Prlieut. Skjoldager, Niels Herm., Lærer, f 2Ö Juli Vester Saaby, f. 9 Apr. l8l5- Skouenborg, Steph. Peter Hansen, Auditeur, g. Hillerød 27 Mai m. Baronesse Soph. Hedev. Wedell-Wedellsborg, D. af Amtmand. Sleiertin, Andrea Emilie Ludvigsen, g. Graessler. Smedegaard, Jens Chr. Marinus, Gaardeier, Rind, g. Johs. K. 12 Apr. m. m. Adelhaid Thora Amal. Bech, D. af Skomagerm. Smith, Carol. Marie f. Ellevadt, Enke, f 22 Juni, f. 26 Mai SneedorfT, Jul. Lov., see Wolff. Solter, Cec. Henr. Marie, Lærerinde, f 20 Apr., f. 2 Juli I834. Sommerfeldt, Mette Kirst. f. Meden, E. e. Snedkerm., f 11 Oct. Randers, f. 19 Juni Sommersted, Marie Emilie, see Klein. Sonne, Petra Carol. Marie, g. Simonsen. Spang, Fred. Casp., Assist, i Finantshovedkassen, g. Matth. K. 24 Juni m. Edel Louise Aug. v. Arenstorff, D. af Capt. Spangenberg, George Peter, Grosserer, g. Slotskirken 8 Marts m. Alruna Mansfeld-Büllner, D. af Fabrikant, Generalconsul. Spendrup, Christiane Joachimine, Enke, t 4 Juli. z Spenner, Carol. Cathr., E. e. Malerm., t 5 Feb. Spleth, Hansine Georgia f. Lange, f 23 Oct. Feiø, f. 16 Mai 1870, M: Cand. jur. Spliid, Peder, Snedker, f 26 Dec. Frd.havn, f. 24 Oct. l8l3-3

118 32 Springborg, Hedevig, g. Faaborg. Opringer, Anne Marie f. Rasmussen, Enke, f 5 Aug. Odense, f. 2 Mai Spärck, Har. Normand, Auditeur, g. Frdbg. 5 Oct. m. Hanne Boalth, D. af Kjøbm. Staffeldt, Ludv. Aug., Urtekr., g. Jobs. K. 3 Juli m. Anna Margr. Marie Pedersen, D. af Bager. Staggemeier, vilh. Eleonore, t 6 Juli Støvringgaard. Stauning, Anna Christ. Elisab., g. Berg. Thorv. Aug. Marinus, Redacteur, g. Kbhvns. Raadstue 4 Nov. m. Anna Jensen. StaW, Laura Marie f. Holm, fh. Chorsangerinde, f 27 Juni, f. 14N0V Steen, Lov. Drachmann, Enke, f 21 Apr. Asminderød 94 Aar. Vald. Fred. Chr,, Lieut., Bankbestyrer i Assens, g. Veile 30 Apr. m. Emilie Carol. Birch, D. af Kæmner, Sagfører. Steenberg, Edv. Schack, Redactionssekret., g. Kbhvns. Raadstue 22 Oct. m. Jenny Paul. Andrea Strand Sørensen, D. af Cigarfabrikant. Fred. Chabot, Civilingenieur, g. Ballerup 5 Mai m. Inger Ottilia Emilie Jensen, D. af Forstander. Jac. Carl, see Wildt. Steenstrup, Soph. Christine, D. af Prof., t 19 Dec., f. 2 Oct Steln, Anna f. Suenson, f 28 Marts Odense, f. 24 Juli 1838, M: Biskop. Vilh. Mart., Tømmerm., g. Frdbg. 7 Oct. m. Louise Amal. Winkel, D. af Proprietair. Stemann, Jul. Isab. Eleon., see v. Mentzdorff. Stenhusen, Joh. Henr., Skomagerm., f 22 Feb., f. 11 Aug Stibolt, Ernst Vilh., Læge, f 8 Oct., f. 28 Nov Stilbof, Marie, g. Johnsen. Stilling, Edv. Vald., Garver, g. Johs. K. 6 Mai m. Blanka Franciska Henr. Ryhl, D. af Skomager. Stokkeby, Erik Hansen, f 12 Marts, f. 8 Sept Stoppel, Carl Christen Soph. Marius, Malerm. i Roeskilde, g. St. Pauls K. 6 Sept. m. Julie Hansine Vilh. Otterstrøm, D. af Arbmd. Storm, Niels Rasmussen, Skibsrheder, f 28 Nov. Faaborg, f. 11 Juli Strandby, Emma Chr. Hed., g. Nielsen. Strande, Emilie Joh., g. Christensen. Stribolt, Peter Ose. Petersen, Skuespiller, g. Matth. K. 12 Marts m. Anna Jensine Dagm. Petersen, D. af Stentrykker. Struve, Olaf Peter Rud., Sadelmagerm., g. Frdbg. 1 Juli m. Petra Josepa Ida Pechüle, D. af Sadelmager. Strøm, Carl I.udv., Kunstmaler, g. Helligaands K. 25 Marts m. Helene Joh. Sørensen, D. af Detailhdlr. Holg. Conr. Ludv., Skuespiller, g. Helsingør Raadstue 3 Feb. m. Agnes Nie. Leonora Jensen Lov. Marie, f 2 Sept. Nykbg. F., f. 2 Marts Vald. Fritz Monrad, Ingenieur, Slagelse, g. Jac. K. 21 Oct. m. Alma Nielsen, D. af Ingenieurcapt. Stiihio, Louise, g. la Cour. Stølten, Heinr. Ditl., kgl. Vognmester, f 28 Marts, f. 30 Marts Suenson, Anna, see Stein. Suhr, Niels Rud. Emil Kristian, Contorist, g. Johs. K. 17 Sept. m. Anna Karen Marie Kjeldsen, D. af Sadelmager. Sunnørt, Peter Fred. Vilh., Grosserer, t 29 Oct., 60 Aar. Svarre, Larsine Kirst. Marie, see Hjarsen. Svarrer, Jac. Johansen, Cand. pharm., g. St. Pauls K. 28 Oct. m. Ida Lov. Larsen, D. af Høker. Svejnbjørasson, Theod. Johs., Stud. med., g. Matth. K. 2 Jan. m. Thyra Hansine Larsen f. Beldring, D. af Skibsfører. Svendsen, Thorv. Sofus, Bogholder, j* 23 Juli, 55 Aar. Synnestved, Chr. Emil, Cand. polyt., fh. Brygger i Randers, f 24 Marts, f. 2 Marts Søderberg, Hakon Charles Edv., Lærer

119 Og Forfatter, Ballerum, g. Frdbg. 21 Tholle, Mathilde Christ. Henr., g. Fog. Aug. m. Maren Joh. Laurine Holm, Thomsen, Carl van Wyllich, Ingenieur D. af Sadelmagerm. assist., g. Helligk. K. 17 Dec. m. Søeborg, Jørg. Andr. Vill. Rostgaard, Agnes Bol. Lov. Nielsen, D. af Barber. Communelærer, f 25 Dec., f. 5 Mai Hans Chr., Skovfoged, f 29 Mai Bassehus, f. 14 Nov Sønderup, Christ. Conr. Soph., fh. Forpagter af Louiselund, f 5 Juni, f. 27 Marts, 64 Aar. Otto P'red. Ferd., Grosserer, f 28 Apr Marie Louise f. Richardt, E. e. Sørensen, Alb. jac., Capelmusicus, g. Historiemaler, f 26 Juli, f. 7 Apr. Kbhvns. Raadstue 1 Apr. m. Carol, Lehmann, D. af Ciseleur. Oluf, Cand. mag., Helsingør, g. Axel, Grosserer, g. Johs. K. 27 Mai Garn. K. 12 Nov. m. Julie Wilkens, m Anna Birch, D. af Kongens Foged. D. af Grosserer. Frands. Lærer i Tullebølle, f 4 Theod. Alfr., Capt. i Fodf., f 6 Juni Nov. Odense, f. 11 Mai Holg. Rasm., Grosserer, g. Matth. Thorkilsen, Carl Ant., Kjøbm., Ting- K. 3 Nov. m. Marie Elisab. Hanszen jellinge, f 31 Juli, f. 24 Aug f. Vallø, D. af Cand. jur. Thorsen, Mort., Overretssagf., g. Frue Knud Vald., Bogholder, g. Frdbg. K. 12 Marts m. Sophie Fred. Niel 17 Dec. m. Meta Jensine Lazarus, sen, D. af Smed. D. af Bogtrykker. Thorv., Kjøbm., f 10 Nov. Frd.værk. Ole Søren, Landinsp.. g. Frdbg. lo Thorup, Marie Nielsine, g. Nørgaard. Sept. m. Joh. Cæc. Kirst. Nielsen, Thulstrup, D. af Skrædder. Will. Aug., Oberst af Ing., f 27 Dec., f. 4 Apr Tauber, Peter Aug., Dyrlæge, g. Jac. Thune, Inger Amal., g. Lunøe. K. 16 Dec. m. Mary. Ottelia Jensen, D. af Fyrbøder. de Thurah, Chr. Hendr., Præst (E Tegner, Viggo, Particulier, g. Matth. K. 23), f 16 Nov. Hesselager. 4 P'eb. m. Jensine Christine Hansen, Thygesen, Ove Rich., Rodemester, Exam, I), af Skomager. jur., g. i Gersløf 1^ Jan. m. Hanna Tersling, Hans Com. Georg, pens. Henr. Lund, D. af Godsforv. Oberst, f 6 Aug. Thyregod, Christen Andersen, f h. Lærer, Thaulow, Vald. Sigfr. Thevis, Grosserer, Forfatter, f 31 Juli, f. 12 Nov. l822. t 17 Nov. Thyrmann, Fred. Chr., Conditor i Aarhus, g. Andreas S. 10 Mai m. Olga Thayeen, Anna Cathr., D. af Præst (E J, t 7 Marts, f. 17 Dec Antonia Burgmann, D. af Kunstdreier. Theill, Anna Fred. Aug., g. Bredahl. Thysen, Niels Simonsen, Lærer, f 12 Thelin, Joh. Herm., Tilskjærer, g. Frdbg. Jan. Esbønderup, f. 27 Sept Apr. m. Henr. Thorsine Torgius, Tillebæk, Ellen Bricka, g. Dahl. D. af Ingenieur. Tillge, Einar Elias, Seclieut., g. Andreas Theuerkauf, Rob. Vilh. Carl, Guldsmed, S. 17 Juni m. Karen Margr. Schrøder Telling, D. af Barber Vahlgreen. g. Johs. K. 6 Mai m. Dagm. Charl. Emilie Hyllested, D. af Contorist. Petrea Bol. Magd. Thom., see Nielsen. Thielemann, Hanne f. Malling, E. e. Timmermann, Charl. Louise, t 12 Sept., Snedker, f 18 Nov. f. 22 Juli Thieleen, Louise Cesilie Petrea, Enkefru, Tobiesen, Joh. Heinr. Chr., Kmjkr., f 28 Mai, 72 Aar. Oberstlieut., f 8 Feb., f. 25 Sept. Thilker, Hans Peter Seiersen, Fuldm. v Statsbanerne, g. Matth. K. 11 Apr. Toffl, Ellen Marie, g. Piesner. m. Agnes Aubeck, D. af Gjæstgiver. Tofte, Vilh. Peter, Assist, i Finants- 3* 33

120 34 minist., g. Kolding I4 Juni m. Elise Joh. Sørensen, D. af Sagfører. Tolderlund, Camilla Wiggersa, g. Friis. Carl Emil, fh. Landphysicus, f 14 Aug., f. 30 Mai Ilother Adam, Læge, g. Immanuels K. 29 Apr. m. Elisab. Ingeb. Westrup, D. af Capt. Tolstrup, Astrid, g. Bache. Holg. Peter Will., Stud. theol., f 15 Apr. Roeskilde. TomasinI, Eugene, Ingenieur, g. Kbhvn..s Raadstue I4 Mai m. Dr. phil Baronesse Charl. Bolette Soph. Wedell- Wedellsborg, D. af Amtmand. Tomaeeen, Thordur Thomas, Præst, g. Jac. K. 25 Dec. m. Thora Krist. Payberg, 1). af Farver. Torgius, Henr. Thorsine, g. Thelin. Torm, Ernst Reinh., Værtshusholder, fh. Toldassist., f 25 Nov., f. 17 Juni Tornved, Julie Petrea f. Colberg, f 6 Aug., f. 24 Jan. 1839, M: Materialist. Tragstrup, Jensine f. Kofoed, Enke, f 7 Dec., f. 10 Sept Tranberg, Peder, Redacteur, 14 Aug. Odense, f. 24 Feb Transé, Laurentius Aug. Georg Joh., Assist, i Statsanst. f. Livsforsik., g. Frdbg. 25 Mai m. Laura Kornerup, D. af Plandelsfuldm. Trantel, Max Const. Jul., Fabrikant, g. Frue K. 19 Juni m. Olga Eleon. Christiane Larsen. Trebbien, Fred. Carl Chr., Slagter., g. Garn. K. 3 Juli m. Maren Kirst. Hansen, D. af Indsidder. TreSChOW, Cathr. Marie, g. Müller. Will. Leop., pens. Capt., f 5 Juli, f. 23 Sept Trier, Fred. Jac., Professor, Dr. med., f 17 Mai, f. 14 Juni Tronier, Fred., Tømrer, f 16 Sept., 79 Aar. Jul., Stolemager, g. Kbhvns. Raadstue 10 Juni m. Else Kirst. Jensen, D. af Arbmd. Trønberg, Vilh. Carol, see Ringheim. Tvede, Aage Carl Rantzau, Bager, g. Jac. K. 3 Juli m. Anna Larsine Rasmussen, D. af Husmd. TVF.de, Bendix Andr. Heide, Trafikassisi., g Frdbg. 30 Apr. m. Agnes Emma Nanna Franck, D. af Bagerm. Emil Hans Chr., Apotheker, f 8 Juni Reykjavik, f. 28 Apr Julie Fred., g. Hansen. Tvermoes, Carl Adolph Madsenius, Cand. jur., Assist, i Cultusminist., g. St. Stefans K. 21 Dec. m. Agnes Neuhausen, D. af Bogholder. Carl Madsenius Vilh., Generallieut., f 3 Apr., f. 23 Juni Tverskov, Vict. Eman. Vilh., Lithograf, g. Stefans K. 29 Oct. m. Anna Marie Petersen. Tychsen, Holger, Conditor, g. Kbhvns. Raadstue 18 Feb. m. Bodil Kirst. Andersen, D. af Jordbruger. Valentin Emil, Oberstlieut. i Ing., g. Garn. K. 9 Apr. m. Concertsangerinde Emmy Coralie Menzell, D. af Gymnastiklærer. Tødten, Dort., see Musæus. Ulrichsen, Ole Nic. Ant., Forp. paa Lindersvold, g. Gjentofte 1 Marts m. Helga Fanny Hansen, D. af Expeditionssecr. Undall, Marie Louise Magd., g. Kragh. Uppmark. Aug., Cand. phil., Lund, g. Garn. K. 29 Juli m. Ida Maria Elisab. Ask, Cand. phil. fra Lund. Ussing, Aage Peter, Telefoningen., g. Holm. K. 27 Mai m. Margrethe Holm, D. af Commandeur. Waagepetersen, Charl. Carol. Math. f. Schram, E. e. Capt., Hofvinhdlr., f 28 Apr., f. 18 Mai Wachsmuth, Emma Sofie, g. Deleuran. Vadum, Cec. Marie, see Møller-Holst. Wagner, Eva Krist., g. Havgaard. Vabl, Jens, Provst, Medlem af Genealogisk Institut (E ), t 1 Apr. N. Alslev. WaldtløW, Georg Phil. Marentzius, Kjøbm., g. Odense St. Hans K. 7 Juli m. Lov. Rode, D. af Dampskibsexp. Walbom, Arnold Alfr. Constant., Danser V. d. kgl. Theater, f 6 Aug., f. 3 Feb Walgreen, Pierre Emil, pens. Maskinmester, f 21 Juni, 77 Aar.

121 Wallentin, Oscar, Grosserer, g. Frdbg. 9 Apr. m. Hertha Emma Margr. Thomsen, D. af Kjøbm. Wallich, Eliza Esp., see v. d. Recke. Vallø, Marie Elisab., g. Sørensen. Walterstorff, Marie Christine Vilh., Conventualinde i Roeskilde Kloster, f der 30 Marts, f. 25 Aug Walther, Anna Luc. Soph. Fred. f. Løfgren, f 3 Aug., f. 8 Oct. 1842, M: Overtelegraphist. Emil Ant. Conr., Musæumsassist., f 5 Mai, f. 7 Apr Oluf Arnold Charl., Gartner, g. Garn. K. 4 Sept. m. Hedvig Edvardine Alb. Munkebo, D. af Snedker. Wandall, Olivia Maria, t I8 Oct., f. 13 Jan Wandler, Marie f. v.gæhler, E. e. Revisor, t 20 Marts, f. 28 Juli Wantzin, Aage Gust. Carl, Electriker, g. Garn. K. 28 Oct. m. Hilda Kirst. Elisab. Jensen, D. af Fyrbøder. Wardenburg, Christiane Louise f. Pederstamme-Pedersen, E. e. Skovrider, f 15 Aug., f. 5 Oct Warming, Sofus Emil Chr., Grosserer, g. Søllerød 22 Oct. m. Henr. Tugendreich Mint, D. af Arbmd. Wathne, Otto, isl. Kjøbm., f 15 Oct. paa sit Skib >Vaagen«paa Reise fra Island. Wedel Jarlsberg, Jul. Fred. Helene Louise, see Hoppe. Wedell-Wedellsborg, Aug. Fred, Baron, Kammerherre, Oberstlieut. i Husar.- Rgmt., g. Taarbæk 27 Juli m. Olga Vett, D. af Grosserer. Charl. Bolette Sophie, Baronesse, g. Tomasini. Soph. Hedev. Baronesse, g. Skouenborg. Weegmann, Rud. Alb.,.Architekt, g. Frdbg. 20 Mai m. Anna Rasmussine Larsen, D. af Restaurateur. Weeke, Carl Joh., Skrædderm., g. Johs. K. 9 Dec. m. Olavia Louise Krist. Nehammer f. Gotthardt, D. af Snedker. Ingeb. Marie, g. Obstfelder. Wegener, Ludv. jul., Krigsass., f 11 Nov. 35 Weldemann, Otto Vilh., Smed. g. Stefans K. 20 Nov. m. Emma Adeline Franciska Biankensteiner, D. af Slagter. Weiland, Cec., g. Ehlers. Weilbach, Chr. Aug., Skibsregistrator, g. Holm. K. 8 Juli m. Carla Christine Anna Gram, D. af Directeur. Weiss, Fred. Andr. Krag Sørensen, Proprietair Fauerholt, g. Garn. K. 7 Juni m. Rigmor Geismar, D. af Grosserer. Marie Christine, see Bojesen. Welstrup, Peter Joach., Kasserer v. Fred. Hosp., f 3 Marts, 76 Aar. Veith, Jac. Johs., Billedskjærer, g. Johs. -K. 6 Mai m. Petra Adammine Olsen. Weitzmann, Emilie Ida, see Rantzau. Welling, Jac. Anker Eli Rasm., Forpagter, f 18 Oct. Visborggaard, f. 15 Apr Velschow, Sigridur Christiane Louise, g. Falck. Wendel, Vilh. Peter Emil, Bogholder, g. Stefans K. 22 Juli m. Anna Theod. Cec. Christensen, D. af Metaltrykker. Wendelboe, Ida Aug. Math., f 6 Sept. Nakskov, f. 19 Mai Wennerberg, Ant. Wilfr., Maler, g. Kbhvns. Raadstue 16 Dec. m. Anna Soph. Dor. Christiane Dahl, D. af Fabrikant. Werner, Jul. Will., Ingenieur, g. Veile 3 Dec. m. Anna Kirst. Thorkilsen, D. af Kjøbm., Justitsraad. Wesenberg, Thorv. Albert, Møller, g. Helligk. K. 22 Mai m. Emma Marie Nørgaard, D. af Møller. West, Ernstine Charl. f. Bohn, f lo Feb., f. 7 Apr. 1838, M: Hørkræmmer. Ida Marie, see Konow. Vestberg, Christine f. Hjortdal, Enke, t 29 Jan., 91 Aar. Vestergaard, Chr. Jensen, Læge, Esbjerg, g. Jac. K. 24 Feb. m. Anna Duncan, D. af Landmand. Westergaard, Svend Volmer, Boghdlr., g. Odense St. Knuds K. 3 Juni m. Ebba Christiansen, D. af Guldsmed. Westrup, Elisab., g. Tolderlund.

122 36 Vett, Olga, g. Wedell-Wedelsborg. Winkel Horn, Erh. Fred,, Dr. phil;, t Wetzel, ßertha Louise Emma, g. Gøtterup. 18 Nov., f. 19 Juli Wexøe, Alma Gustava Eleon. g. Linde. Winkler, Vilh. f. Koefoed, Enke, f 2 Weybøll, Hans Hendr., Mel- og Gryn Sept. Fredensborg, f. 4 Jan handler, f 10 Apr. f. 12 Dec. l8l8. Winnecken, Vilh. Carol. Amalie, f. Weyhe, Carol, f. Redahl, f 23 Nov., Walter, E. e. Lærer, f 4 Aug., f. 2 M: Oversergent. Jan Weywadt, Aage Osk., Bogholder, g. Vinten, Jeppe Chr., Lærer, f 23 Juli, f. Odense Set. Hans K. 14 Juni m 27 Juni Ellen Knudsen, D. af Vægtfabrikant. Winther, Chr. Ancher, Past. emer. (E. Wiberg, Rafael Vilh., Cand. pharm., g ), f 1 Juni Slagelse. Helligk. K. 24 Mai m. Karen Olga Wismer, Anna Fred. Aug., g. Bredahl. Lommer, D. af Sadelmager. Laura f. Drewsen, E. e. Maskinmester, f 12 Feb. Haraldskjær, f. Wiborg, Carl Nie., f h. Kæmner, Branddir. i Faaborg, f 9 Aug., f. 17 Dec Oct. 1824, Yidebech, Poul Henr. Carl, Læge, g. Wissing, Maren Cathr. f. Madsen, E. e. Næstv. St. Mortens K. 16 Oct. m. Skomager, f 19 Sept. Gerda Lorck, D. af Overlæge. Wistoft, Søren, Fabrikant, g. Johs. K. Wiech, Juliane Carol., Enke, f 8 Marts, 30 Jan. m. Anne Marie Krist. Kathr. 82 Aar. Nielsen, D. af Detailhdlr. Theodore Fred., f 28 Mai, 46 Aar, With, Aug., Sognepr. til Nørbæk, g. M: Grosserer. Frdbg. 29 Marts m. Elisab. Christ. Wienberg, Mart. Soph. f. Abihlgaard, f Andersen, D. af Particulier. 5 Feb., 76 Aar, M: Murmester. Carl Edv., Professor, Dr. med, f 13 Wikander, Ernst Sixten Goti., Jernbane- Juni, f. 14 Dec direct., f 29 Aug., 48 Aar. WittendorfF, Rud. Georg Tychsen, Forstmand, Søllerød, g. Jac. K. 8 Oct. m. Wiidt, Jac. Carol. f. Steenberg, E. e. Postcond., f 28 Apr. Aarh., f. 11 Maren Dor. Hansen, D. af Gaardmand. Juni WodskOU, Jens Peter Andersen, Oversergent, f 9 Marts Taarbæk, 80 Aar. Wilhjelm, Fred. Adam., Exam, jur.. Assist., t 15 Juni, f. 20 Apr Woiff, Jul. Lov. f. Sneedorff, E. e. Wilkens, Julie, g. Thomsen. Etatsraad, Godseier, f 2 Marts, f. Willemoes d Obry, Niels Carl Georg, 30 Mai Lieut., Redacteur i Ribe, g. Nykbg. Woll, Carl, Dreiermester, f 8 Feb. 17 Sept. m. Henrietta Sidenius, D. Vilh. Fred., Cand. jur., Herredsfuldm,, af Vinhdlr. g. Frdbg. 23 Nov. m. Mary Alvilda Willemsen, Søren Fred., Cand. mag., Mathea Petersen, D. af Billedskjærer. Lærer, g. Jac. K. 15 Juli m. Laura Marg. Jane Løve f. Møller, D. af Worm, Ane f. Petersen, E. e. Malerm., Procurator. f 21 Nov. Slagelse. Wilier, Holg. Fred., Bogholder, g. Worsøe, James, Handelsfuldm., g. St. Slotsk. 3 Juni m. Ida Carol. Schiellerup, D. af Urtekræmmer. rine Henr. Boesen, D. af Skomager. Pauls K. 28 Jan. m. Theodora Seve Wilstrup, Julie, g. Ask. WO88, Cathr. Margr. Elisab., see Knap. Vind, Trine Marie, g. Fogtmann. Wrisberg, Emmy, Lærerinde, f 23 Nov., Winding, Gertr. f. Pedersdatter, f Aar. Oct., f.3 Apr. 1816, M: Undermester. Wulff, Elise, g. Ramm. Winge, Oluf Chr. Adolph, fh. Borgmester, f 11 Nov. Volstedlwnd, f. 7 Henr. Vill. Erik, Forretningsfører, g. Emma Math., g. Bjerre. Mai Johs. K. 17 Nov. m. Margr. Phil. Winkel, Louise Amal., g. Stein. Schmiegelow, D. af Conditor.

123 Wulff, Ingeb., g. Nyrop. Niels Jul., Capt. i Forstærkn., g. Holm. K. 29 Apr. m. Thora Rud. Elisab. Kemp, D, af Kobbersmed. Wunsch, Fritz Vilh. Joseph, fh. Snedkerm., t 19 Nov., 63 Aar. Wiirtz, Johs. Phil., Kjøbm., Helsingør, g. Johs. K. 19 Apr, m. Engeline Soph. Nielsen, D. af Arbmd. Wiirtzen, Nat. Carol., see Holm. Wüstenberg, Otto Julius, Communelærer, g. Jac. K. 4 Nov. m. Dor. Marie Ingerslev, D. af Handelscommis. Vøhtz, Julie Margr. f. Fischer, f 26 Marts, M: fh. Gartner Wøllner, Peter Tønder, Kjøbm., f 22 Aug., 78 Aar. Warmer, Peter Ludv., Postmester, f 4 Feb. Randers, f. 26 Mai Zabell, Oskar Vikt., Maler, g. Kbhvns. Raadstue 6 Dec. m. Bertha Nathansohn, D. af Antiqvitetshandler. Zachrau, Heinr. Chr. Vilh., Bestyrer, g. Garn. K. 16 Oct. m. Nanny Dor. Sørensen, D. af Portner. Jul. Theob., Uhrmager, g. Frue K. 27 Apr. m. Valb. Math. Joh. Zachrau, D. af Kunstdreier. il Zahle, Peter Chr., Pastor emer. (E ), t 30 Apr. Ziehmann, Joh. Carl Chr., Dreiermester, f 23 Sept., 68 Aar. Zimmermann, Polly Sofie Elisab., g. Andersen. Zoega. Astrid, g. Berthelsen. Zytphen, Adeler Otto Enevold de Falsen, Baron, Student, f 9 Jan. i Davos- Pentz, f. 20 Aug Øller, Alfr. Ragn. Eman., Hofguldtrækker, g. Slotsk. 3 Dec. m. Anna Kirst. Bang, D. af Huseier. Øllgaard, Soph. Christine f. Meyer, f 17 Juni, M: Past. emer. (E ). Ørsted, Erik Alfr., Contorist, g. Frue K. 11 Nov. m. Mary Fred. Hartnack, D. af Bogbinder. Joh. Aug. Edv., g. Kjær. Øst, Marie Christ. Fred., Enke, f 8 Oct., 34 Aar. Østergaard, Anna Dor. Vilh. Hjort, see Barfod. Østrup, Peter Mich., Éxam. jur., g Frelsers K. 3 Dec. m. Thorborg Margr. Oline Aug. Rønne, D. af Skibsfører. Vilh. Herrn., Bogholder, g. Frelsers K. 12 Oct. m. Jørg. Pouline Borring

124 SOFUS ELVIUS BRYLLUPPER OG DØDSFALD DANMARK 1899 SAMLEDE FRA OFFICIELLE KILDER KØBENHAVN 1. COHENS BOGTRYKKERIER GEORG A. BACH 1900

125 Aabel, Guttorm, Kontorist g. Johs. K. 14 Maj m. Mathilde Antonette Justesen, D. af Murer. Aagaard, Aage Vilhelm Peter Teten.«?, Intendant, f 7 Dec. Middelfart, f. 10 Dec Dines Jochum Chr. Pontoppidan, Fotograf, f 6 Aug. f. 16 Aug Erasmine see Mayntz. Fred. Georg Adam, Urtekr. g. Helligk. K. 28 Febr. m. Agnes Eugenia Høegh, D. af Toldassistent. Signe Elise see Brodersen. Aaris, Christoph. Jac. Carol. g. Hansen. Aasted, Lars Severinsen, Bager, Legatstifter, f 22 Juni, Thisted. Abel, Axel Aug. Theod. Handelsagent, g. Frue K. 3 Maj m. Petra Vilh. Rasmussen, D. af Circusejer. Nie. Gormine Chr.ane f. Zedeler, E. e. Konsul, f 18 April. Adeler, Chr. Herm. Baron, Kapt. f 30 Maj, f. 14 Juli Agerholm, Kirst. g. Jost. Ahlefeldt-Laurvigen, Laura Christiane i Marie Adolph. Louise f. Madsen Enkegrevinde, f 26. Apr. Carlseje, f. 28 Juli Preben Ferd. Greve, g. Petri K. 12 Sept. m. Marie Emilie von Gohr, D. af Statsraad, Generalkonsul. Albrecht, Joh. Chr. fh. Toldkontr. f 22 Juni, Fredericia. Allerup, Emma Louise Alex. g. Jensen. Har. Jac. Will. Fabrikant, f 17 Feb. Odense, 66 Aar. Almqvist, Joh. Emilie, g. Luplau. Amsinck, Herman, Postexped. g. Holm. K. 6 Juli m. Emma Susanne Inger j Laub, D. af Stabslæge. I Andersen, Anne Maria, f. Hilarius Kalko, E. e. Fuldm. f 7 Marts. Hellerup. Carl Ludv. Emil, Oberstl. f 27 Jan. f. 1 Marts Frantz Wilh. Grosserer, g. Frdbg. K. 19 Dec. m. Marie Soph. Lov. Hofman, D. af Skibsfører. Fred. Joh. f. Ingerslev^^ 7 Jan. f. 18 Juni 1867, M; Grosserer. Hans Peter, Landinsp. f 3 Juli. Jens, Ingeniør, f 2 Aug. Knud Chr. Peter Emil, Malerm. g. Odense St. Knuds K. 28 Nov. m. Marie Juliane Busch, D. af Løjtn. Rasm. Sagfører, g. Odense St. Knuds K. 18 Marts m. Joh. Louise Dahlerup, D. af Overlæge. Andreasen, Andr. Laur. Grosserer, f 7 Marts, 59 Aar. Andrew, John, Grosserer, f 26 Aug. Enken Mary, f. Bütterworth, f 5 Nov. Appeit, Otto Ant. Kjøbmand i Holsted, g. Aarh. Domk. 23 Sept. m. Anna Dorette Elisab. Mülertz, D. af Købmand. Arboe, Jørg. Peter, Skibsfører, f 12 Juli, 84 A ar. Margr. Carol. Marie, g. Larsen. Orla Chr. Cand. pharm, g. Maria Kirkesal 11 Feb. m. J\nna Marie Vilh. Jensen, D. af Styrmand. Arentsen, Chr. Aug. Emil, Professor, f 30 Dec. f. 10 Nov Baadsgaard, Kirst. Marie, f. Olesen, f 18 Feb. Aarhus, 34 Aar, M: Isenkræmmer. Bache, Henr. Louise, f. Lunn. f 6 Juli, f. 24 Okt. 1845, M: Gen.intendant. Søren Petersen, Forpagter, g. Johs K. 30 Aug. m. Elisab. Georgette

126 Pouline v. Lowzow, D. af Jægermester. Backhausen. Andr. Heinr. Mart. Bogtrykker, f l8 Feb. Bagger, vilh. ingeniør, g. Matth. K. 21 Dec. m. Poula Emilie Victoria Husmann, D. af Vinhandler. Baggesen, Martin Carl Holger, Postexpedient, g. Johs K. lo Maj m. Inge Hansen, D. af Købmand. Bahner, Alb. Chr. Svendsen Scharling, Farver, f 14 Aug. Hjørring, f. 15 Jan Balle, Anton Emil, Kontorchef, f 3' Okt. 61 Aar. Balslev, Mart. Jul. Pastor emer. (E ), t 25 Dec. Banck, Stephan Johs. Chr. Tandlæge, g. Johs. K. 20 Maj m. Gerda 'l'hora Christ. Benzon, D. af Manufukthdlr. Bang, Camillo Cavour, Prokurist, g. Johs K. 3 Juni m. Aug. Pauline Boas, D. af Proprietær. Edel, g. Olufsen. Joh. Andreas Vald. Cand. mag. g. St. Pauls K. 2 Dec. m. Asta Soph. Magd. Hansen, D. af Gæstgiver. Barfod, Olaf Ostenfeld, Boghdlr. g. Immanuels K. 20 Okt. m. Margit Bech, D. af Grosserer. Barfoed, Soph. f. Priergaard, E. e. Præst i Arninge, f 7 Dec. f. 1 Nov Barnekow, Else Soph. f. Fenger, E. e. Overauditør, f 26 Jan. f. 28 Juni Bartholin-Schmidt, Ellen Emilie, f. Krebs, f 21 Mai, M: Kommunelærer. Bastrup, Anders Kragballe, Købmand, f 20 Aug. Varde, 8l Aar. Gyrithe Soph. f. Kofoed-Hansen, f 15 April i Gudme. M: Præst (E 240. l). Bauditz, Ove Prlieut. g. St. Pauls Sogn 28 Nov. m. Ellen Soph. h'ernande Rasmussen, D. af Gro':serer. Bay, Junia Vilh. f. Pilegaard, E. e. Præst, (E 36.17). t 6 Jan. Regine Carol, f. Monrad, E. e. Købmand, f 28 Feb. Vilh. Adelaide see Nielsen. Bech, Andr. Sørensen, Fuldm. f 21 Maj. Fred. Josef Ludv. Forp. f 8 Nov. Marselisborg, 52 Aar. Bech, Gomme Graae, fhv. Forp. f 11 Mai. Becher, Chr. Arkitekt, f 24 Sep. Beck, Chr.ane Severine, f. Schjøtt, f 16 April, f. 15 Maj 1831, M: Oberst, Becker, Andr. Holm, Præst, g. Randers 31 Okt. m. Jenny Poulsen, D. af Sagfører. Georg Ernst, Pastor emer. (E ) j- 15 Mai, Vejle. Helene Carol, f. Henningsen, E. e. Tobaksfabrikant, f 18 Mai. Bencke, Emil Aug. Fuldm. f 27 Maj Roskilde, 65 Aar. Bendtsen, Bendt, Forp. g. Fredbg. K. 4 Juli m. Emmy Vincentine Joh. Hostrup-Schultz, D. af Proprietær. Benthien, Emilie Petrea, g. Karstensen. Bentzon, Helene Therese Julia, f. Pennicke, E. e. Kapt. f 23 Feb. Benzon, Emst Chr. Gustav, Bogholder v. Maribo Sukkerfabr. g. Nykbg. F. 4. Aug. m. Ingeb. Charl. Mortensen, D. af Togfører. Gerh. Maximil. Rosencrone, Prlieut. g. Johs. K. 27. Dec. m. Aug. Marie Julie Schlichtkrull f. Iwersen, D. af Krigsassessor. Bereny, Henrik, Musiker, g. Matth. K. 7 Dec. m. Skuespillerinde Marie Charlotte Wiehe, f. Hansen, D.af Hoboist. Berg. Frida, g. Carstens. Berling, Edv. Ant. Skibssmed, f. i Norge, I g. Frelsers K. 17 Dec. m. Cicilie i Vilh. Bruun, f. Larsen, D. af Kleinsmed, E. e. Værtshush. Berner, Eduard Alfr. Trafikinsp. Cand. jur. f 18 Feb. Aalb. f. 6 Aug. l837. Berthelsen, Hans Jensen Vilh. Præst (E ) t 25 Nov. Elbæk. Niels, Ingeniør, f 4 Juli. ' Betzonich, Axel Emil, Forfatter, f 17 Mai.! Beauvals, Anna Ida Cathinca, f. Christensen, t 29 Juli. M: Fabrikant Bidstrup, Mathias Andr. Navigationsskolebestyrer, f 5 Feb. Rønne, 50 Aar. Biering, Ludv. Prlieut. g. Garn. K. 6 Okt. m. Bertha Charl. Amal. Caspersen, D. af Proprietær. Biilmann, Astrid Elisab. g. With. Ludv. Mart. pens. Skolelærer, f 22 Feb. f. 16 Juni 1837.

127 Bil 16-Brahe, Joh. Chr. Geheimeconf. Baron, fh. Stiftamtmand, f lo Feb. f. 2 Juli Bindesbøli, Andrea Fred. f. Andersen, E. e. Prof, f 2 Jan. f. 16 Marts 1819 Anna Carol. f. Løwensøn, E. e. Biskop, f 29 April, f. 16 Nov Jacobe Henr. Cathr. f. Wegener, E. e. Maskinmester, f 3 Jan. f. 16 Feb Bindner, Marth. Joh. Elisab. g. Schütten. Biroh, Ant. Peter Henr. Assessor i Kriminal- og Politiretten, j* 22 Ang. f Louise Marie, g. Knudsen. Birke, Niels Fred. Georg Axel, Præst, g. Johs. K. 29 Juni m. Lovise Winther, D. af Cand. mag. Bjerg, Louise Nie. see Regenburg. Bjerre, Jens Jacobsen Kokholm, Provst, Sognepræst til V. og 0. Hassing, g. Holmens K. 7 Feb. m. Ellen Toft, D. af Dr. med. Bjerring, Martine, Lærerinde, f 18 Juni. Bjernbak, Axel, Boghandler, g. Matth. K. 21 Juni m. Johanne Dort. Soph. Meldahl, f. Løhr, D. af Trompeter. Bjørneen, Louise Cathr. Elisab. Forfatterinde (Elisabeth Martens), f 27 Dec. f. 9 Apr Blachstad, Oluffa Reb. see Thomsen. Black, Juliane, f 27 Mai, 70 Aar. Blad, Augusta, g. Wiehe. Blaumüller, Elisab. Petra Aline, f. Bondo, f 26 Jan. M: Præst (E ) Blicher, Elise Cathr. Othilie Jensine, f 18 Juni. Blichfcid, Kristian, Cand. polyt. Civilingeniør, g. Holmens K. 24 Aug. m. Ane Joh. Rasmussen. Oline Fred. see Nielsen. B*oeh, Anna Marie, f. Christensen, E. e. Justitsr. t 25 Sept. Johs. Præst i Falslev, g. Søllerød 25 Okt. m. Joh. Theod. Marie Bayer, D. af Høker. Blom, Aug. Alex. Postexp. g. Roesk. Domk. 30 Mai m. Anna Soph. Skotte, D. af Lærer. Johannes, Snedkersvend, g. Trin. K. 19 Nov. m. Marie Soph. Christiansen, D. af Arbejdsmand. Blytmann, Betty Anna Valborg, f 30 Dec. Biæsberg, Laura Soph, see Busek. Boas, Aug. Pauline, g. Bang. Bock, Eugenia Bernhardine, f. Hanssen, E. e. Præst (E ), f 23 Marts. Bockelund, Bentine see Glahnson. Boesen, Ulrik, Lærer, g. Matth. K. 7 Oct. m. Camilln Helene Bredahl Jensen, D. af Tapetserer. Boethe, Elise Georgine see Dumreicher. Bohn, Axel Georg, Farvehdlr. g. Garn. K. 10 Aug. m. Oline Lassen. Bohr, Harriet Yilh. Aug. g. Topsøe- Jensen. Boisen, Peter Outzen, fhv. Stadslæge, t 12 Aug. f. 12 Marts Bojesen, Hanne, fhv. Lærerinde, f 25 Oct. Sigurd, Kommandør, f 24 Juni, Skotlerup, f. 25 Feb Soph. Imm. Anton, Kammerherre, Departementssekr. f 18 Juni, f. 26 Jan Boldt, Aug. Heinr. Gust. Louis, fhv. Kapt. i Flaaden, f 1 Oct. f. 14 Maj Bolt, Louise, f. Bolt, E. e. kgl. Translatør, f 25 Nov. Niels Peter, Partikulier, f 1 Oct. Bonde, Laur. Martinus, Kontorist, J* 6 Marts, 24 Aar. Bondesen, Jens Martin Georg, Inspektør, g. Johs. K. 2 Sept. m. Kristiane Fred. Könicke, D. af Lieut. Jørg. Ditleff, Lærer ved Musikkonservatoriet, g. Frdbg. K. 22 Marts m. Harriet Elisab. Vilh. Petersen, D. at Forpagter. Bondo, Elisab. Fetra Aline see Blaumüller. Gomme Chr. Lærer i Nakskov, g. Roesk. Domk. 26 Apr. m. Kirst. Christensen, D. at Sagfører. Mathea Margr. see Darre. Bondriip, Vilh. f. Smit, Enke, f 20 Dec. Borch, Christiane Marie, f. Thorndahl, E. e. Lærer, Legatstifter, f 13 Aug. Hjørring. Borchsenius, Phil. Vilh. Grosserer, f 8 Sep. 71 Aar.

128 Borgen, Vilh. Charl. Antonette, f 19 Aug. Hjørring, f. 13 Nov Borgstrøm, Carol. Gust, see Møller. Borre, Olga Maria Magd, see Christiansen. Brahde, Jutta Carol. Elisab. g. Digmann. Braid, John Dick, Fuldm. g. Thomas K. 27 Apr. m. Margaret Mc. Climont Mitchell, D. af Fabrikbest. Brammer, Fred. Theod. Forstkand. g. Johs. K. 28 Dec. m. Margr. Jantzen, D. af Varemægler. Kirst. Marie, g. Jørgensen. Brandstrup, Hans Larsen, Brygger, f 9 Feb. Saxkjøbing, 75 Aar. Brandt, Jobs. Henr. Grosserer, f lomarts. Vilh. Fred. Carl, Krigsr. f 16 Okt. BranslØV, Marie Soph. Fred, see Juhl. Brasset, BerthaMarie Vilh. Jac. g. Krause. Bredahl, Bertha Valgerda, D. af Skolelærer, t 13 Sep. Joh. Selm.a, g. Kragh. Breidahl, Axel Daniel, Journalist, g. Aarh. Frue K. 12 Marts m. Augusta Louise Vilh. Møller, D. af Kjøbmand. Brems, Hans Hansen, fhv. Lieut. Kommunelærer. g. Stefans K. 21 Feb. m. Isabella Oline Emilie Schjerning, D. af Vicevært. Brennecke, Alb. Conr. Emanuel, Læge, g. Johs. K. 9 Nov. m. Olga Marg. Elvira Maria Skow, D. af Melhdlr. Breuning, Frieda Abel Joh. f. Heinecke, t 16 April, M: Urtekr. Brinck, Fred. Klasselotterikoll. E. e. Cand. pharm, f 21 Juli. Brinckhoff, Octav. Jul. see Jessen. Brinck-Seidelin, Christiane Kirst. Henr. see Kabell. Brix. Astrid Regize, g. Jensen. Brockmeyer, Adolph, Vognfabrikant, f 25 Maj, 70 Aar. Brodersen, Harriet see Schmidt. Knud Ove, Stud, pharm, f 5 Okt. Ordrup, f. 14 Jan Signe Eli?;e, f. Aagaard, f 13 April, 66 xaar, M; Kammerr. Brorsen, Johs. Boghandler, Faaborg, g. Frue K. 2 Maj m. Joh. zxntonette Marie Clausen, D. af Præst (E ). Bruhn, Fred. Vilh., Postexped. g. Johs. K. 3 Sep. m. Olga Dor. Danielsen, D. af Handskemager. Brummé, Carl André, Grosserer, g. Frdbg. K. 29 April m. Lily Valborg Neumann, D. af Dr. med. Stadslæge. Brummer, Jørg. Chr. Kjøbmand, f 2 Sep. Odense, 86 Aar. Brun, Ludv. Munthe, Amtsforv. g. Matth. K. 22 Aug. m. Josephine Bernhardine Kalkerup, D. af Rebslager. BrUSCh, Thora Villi Gabr. g. Jespersen. Bruun, Carl Alfr. Cand. phil. Forfatter, f 26 Marts, f. 10 Feb. I846. Elisab. Thalette Cathr. f. Wigelsen, E. e. Fængselsdirekt. f lo Marts, f. 31. Mai Hans, Student, f 7 Oct. S. af Kontraadmiral. Joh. Jac. fhv. Kontorchef, Justitsraad, t 12 Juli. Peter Fred. Herman, Kapt. f 24 Oct. f. 29 Aug Bruzelius, Joh. Christ, g. Westergaard. Brastrup, Carol. Elisa Voss, f. Hartwig, f 30 April, f. 26 Feb. 1842, M: Oberstlieut. Brøchner, Nanna Rosaura, f. Thorson, E. e. Præst i Vandborg, f 11 Aug. f. 30 Mai Brøchner-Larsen, Voldborg Sopb. g. Krabbe. Brønnum, Andr. Martin, Konditor, g. Helligaands K. 30Maj m. Olga Marie Elisab. Steen, D. af Konditor. Buch, Fred. Margr. g. Hoffmann. Georg Will. Toldass. g. Jacobs K. 4 Nov. m. Beate Mary Anna v. <1. Osten, D. af Toldassist. Laura Petrea Cathr. g. Petersen. Buchhorn Chr.ane Mart. Ingeb. Viola, g. Lihme. Buchwaldt, Louise Georgine, f. Buchwaldt, E. e. Kammerherre, f 24 April, f. 2 Nov Therese Aug. f. Petersen, f 5 Marts, M; Amtmand, Herredsfoged. Bunkeflod, Joh. Margr. Helene Allese de Fine, g. Magius. Burmeister, Elisab. Margr. see Hansen. Busch, Jens Lassen, Læge, f 10 Feb. Øverød, f. 30 Mai 1822.

129 BuSCh, Marie Jul. g. Andersen. Busck, LauraSoph. f.blæsberg, f 2 Marts, M: Kapt. Kammerj. Busky-Neergaard, Edv.Vilh. pens.oberst, t 26 Maj, f. 28 Sep Busterud, Anna Nielsdatter, g. Nimb. BÜIOW, Ernestine Vilh. Caroline, f. Baronesse Selby, E. e. Kaptain, f 19 Marts, f. 7 Juli Fried. Aug. Heinr. Friherre, Lieut, af Flaaden i Tyskland, g. Garnisons K. 4 Jan. ra. Freder. Hedev. Christiane Damra, D. af Oberst. Biinger, Agnes Vilh. g. Madsen. Biitterworth, Mary, g. Andrew. BÜtzOW, Laura Josefine, Frk. f 5 Feb. Bærentzen, Alice Henr. g. Dalen. Bøgh, Erik Nielsen, Forfatter, Theatercensor, t I7 Aug. f. 17 Jan Bøving, Frants Chr. Giede, Bankfuldm. g. Trin. K. 14 Sep. m. Helga Emilie Jørgensen, f. Fischer, D. af Kjøbmand. Ottilia Louise Aug. f. Giede, f 26 Marts, M: Præst (E O). Gaiberg, Olof Andr. Const. Urtekræmmer, g. Frue K. 11 Mai m. Jenny Emilie Elisab. Kamphenkel, D. af Skomager. Gaprani, Soph. Fied. Lov, g. Christensen. V. CarlOWitz, Franz. Elisab. g. Neergaard. Barisen, Carl, Conferentsraad, fhv. Vandbygningsdir. f 13 Feb. f. 31 Aug. 18l3. Joh. Chr. Ole Dyring, Bankfuldm. g. Frdbg. K. 15 Dec. m. Fred. Ferd. Vilh. Juncker, D. af Snedker. Carstens, Inge Krist. g. Hansen. Soph. Marius, Lieut. Forretningsfører, g. Odense, St. Knuds K. 9 Nov. m. Frida Berg, D. af Justitsraad. Caspersohn, Agnes Jul. Vilh. g. Krumbach. Gasse, Margr. g. Krabbe. Catan, Nissim, Kjøbmand, g. Kbhvns. Raadstue 8 Sep. m. Alma Mathilde Olsen, D. af Arbejdsm. Chabot, Adrian Balthazar Corneille, Konsul, f 21 Sep. Roeskilde, 78 Aar. Christensen, Alfr. Vilh. Alexander, Overretssagfører, Vemmelev K. 14 Maj m. Ebba Pauline Louise Paulsen, D. af Fysikus. Anders, Cand. theol. g. Zions K. 25 Okt. m. Anna Petrine Fred. Jensen, D. af Overbetjent. Christensen, Christen, Havneoppebørselskontr. f 13 Mai, 61 Aar. Harald Andreas, Fuldmægtig, g. Søllerød K. 21 April m. Dagm. Edith Schleisner, D. af Grosserer. Jens Christen, Cand. phil. f 28 Mai. Johs. Chr. Cand. juris, Birkefuldm. g. Frdbg. K. 22 Jan. m. Elisab. Emma Marie Janssen, D. af Kjøbm. Poul Müller, Journalist, f 28. Dec. Søren Chr. Kjøbmand, g. Vejle lo Feb. m. Soph. Fred. Lov. Caprani, D. af Skovrider. Christesen, Fred. Chr. Vilh. Sølvvarefabrikant, f 29 Dec. f. 4 Juli Christiansen, Birthe Christ. Lærerinde, j- 30 Aug. Olga Maria Magd. f. Borre, f 4 Marts, M: Grosserer. Clausen, Aage Har. Forpagter, Andkjær, g. Thisted 12 Juni m. Alma Piesner, D. af Apotheker. Asa, E. e. Etatsr. f 14 Jan. Thom. Nic. Emil Engeli, Prlieut. g. Garnisons K. 8 Aug. m. Soph, Henr. Schervin, D. af Rodemester. Clement, Pierre Louis, Juveler, f 14 Sep. f. 1 Juni Clemmensen, Chr. Alb. Cand. phil. Lærer, g. Frdbg. K. 5 Mai m. Fanny Greibe, D. af Grosserer. Clod, Petrea, f. Michelsen, E. e. Etatsraad, Amtsforv. f 30 Oct. f. 20 Mai Cohn. Juliane Elisab. f. Martini, f 26 April, M: Fabrikant. Cohrt, Vald. Bogholder, g. Holmens K. 11 Mai m. Laura Carla le Dous, D. af Bundtmager. Colding, Ane Marie Louise see Myhlertz. - Joh. Marie, f. Larsen, f 25 Oct. f. 26. April 1826, M: Oberst. Peter Henr. fhv. Malerm. f 10 Feb. Colsmann, Pauline Charl Frk. f 12 Jan. Cornelius, Margit g. Lohse. la Cour, Otto Aug. Handelsfuldm. g. Vejle 7 Nov. m. Hilda Marie Ingeb. Gylding.

130 8 Crone, Soph. Ant. f. Fischer, E. e. Dilleben, Peter Adolph, Lærer i Lindrup- Justitsr. f 15 Dec. f. 26 Oct g. Vartov 4 April m. Dina Charl. Dahl, Dagm. Cath. Frits, g. Holm. Hamann Kalhauge, D. af Organist. Gotth. Knud Aage, Handelskommis, I Dinesen, Carl Soph. Lieut, f 3 Marts, g. Thomas K. 26 Feb. m. Rarer I Oringe, f. 18 Juli Marie Dahl, D. af Tapetfabr. Dipo, Nancy Aug. Theod. g. Oxenbøll. Peter Jensen, Grosserer, f 9 Juni., Dirchinck-Holmfeldt, Idalia Fred. Pau- Oahlerup, Joh. Louise g. Andersen. j line see Lüttichau. Dahlstrein, Ingeb. Rigm. g. Nielsen. ; Ditmer, Axel Peter, Grosserer, f 20 Mai. Joh. Fred. Chr. Elias, Lieut. Branddir. i Dittmann, Aug. Amal. Clara, g. Mathiesen. Ringsted, g. St. Pauls K. 5 April m. I Djørup, Michael, Grosserer, f 10 Jan. Emilie Elisab. Christensen, f. Jensen, Dohn, Otto Reinh. Thorv. Grosserer, D. af Møller. f Decb. f. 15 Nov Dalberg, Elisab. Sciav. g. Haack. Dorn, Julie Vilh. Marie f. Thomsen, E. Dalen, Per Aug. Viceherredshøvding, e. Etatsr. f 2 Juni, f. 23 Dec Gøteborg, g. Jac. K. 21 Okt. m. Alice le DOUS, Laura Carla g. Cohrt Henr. BærentseVi, D. af Raadmand. Drebolt, Alb. Charl. Juvelerer, g. Frue Dame, Anna Adolph, g. Sørensen. K. 13 Okt. m. Gerda Mundt Petersen, Damm, Fred. Hedev. Chr.ane, g. Bülow. D. af Forpagter. Peter Sophus Chr. pens. Oberst, f 27 Dresing, Peter Chr. Overingeniør, f lo- Okt. f. 5 Juli Feb. 47 Aar. Danielsen. Georg Carl Alfr. Læge, g. Drexier, Olga Valborg, PTk. f 6 Okt. Ordrup 29 Jan. m. Karen Dagm. Kirst. Dreyer, Alfred, Læge i Bredsten, g. Jensen, D. af Typograf. Aarh. Domk. lo Maj m. Birg. Ber- Darre, Mathea Margr. f. Bondo, E. e. tholine Jørgensen, D. af Tømmerhandler. Oberst, f 12 April. Davidsen, Elisab. Dor. f. Schiødt, E. e. Duckert, Nie. Cathr. Clarissa, f. Frørup, Agent, t 13 April. f 12 Jan. M: Søtøjhuslieut. Degenkolv, Chr. Har. Kontorchef, g. Duderstad, Aug. Chr. g. Koefoed. Frue K. 9 Sept. m. Lydia Aug. Cam. Dufwa, Erik Vilh. Ingeniør, g. Kbhvns Hiorth, D. af Instrumentmager. Raadstue 7 Dec. m. Adelaide Albina Dichmann, Henr. Jensen, Exam. jur. Sagførerfuldm. g. Odense St.Hans K. 6Maj Dujardin, Henri Leon, Ingeniør, g. Roesk. Simonsen. D. af Sproglærer. m. Anna Elisab. Dichmann, D. at 8 Dec. m. Hilda Marie Louise Grad- Gjæstgiver. mann, D. af Toldassist. Dlderichsen, Otto Chr. fh. Toldforv. f Dumreicher, Elise Georgine, f. Boethe, 27 Juli Lemvig, f. 28 Maj E. e. Partikulier, f 3 April. Theod. Eduard, Toldass. f l.s Mai, Duvantier, Alfr. Marius, Postfuldm. g. f. 9 Juni Jak. K. 26 Maj m. Nanny Jørgensen, Oldring, Emst (Andersson) Nolarie, D. af Cigarmager. Stockholm, g. Kbhvns Raadstue 11 Dyhr, Søren Børgesen Vandborg, Justitsraad, f 30 Sept. Odense, 66 Aar. Apr. m. Marie Henr. Joh. Smith, f. Rye, D. af Fotograf. Døeker, Elisab. g. Schou. Diechmann, Laur. Matth. Maskinmester, Oluf Johs. Jul. Grosserer, g. Frue K. g. Kbhvns Raadstue 28 Feb. m. Caroline Mart. Sørensen, D. af Husmand. Andersen, D. af Bademester. 27 Apr. m. Dagm. Seph. Claudine Dige, Peter Ingv. Kjøbmand, Vicekonsul, Dømel, Olga, g. Løfqvist. J* 11 Marts, Skive, 65 Aar. Døring, Fritz Emil Ludv. Stabssergent, Digmann, Jens Chr. Papirhandler i Silke t 19 Feb. 73 Aar. borg, g. Trin. K. 17 Nov. m. Jutta Ebbesen, Johs. Marcussen, Lærer, g. Randers 16 Maj m. Hilda Carol. Elisab. Brahde, D. af Læge. Hveisel.

131 Eckardt, Joh. Chr. Fred. Etatsraad, f 15 Jan. Ørumgaard, f. 3 Juli Edsberg, Carl Vilh. Leerbech, Ingeniørass. g. Frdbg. K. 7 Jan. m. Amanda Andrea Joh. Salling. Eeg, Peder Nielsen, Sagfører, g. Randers 3 Maj m. Marie Ostenfeld, D. af Skolefondskasserer. Egede, Elimar Camillo, Læge, g. Frdbg. K. 20 Juni m. Holga Dor. Skeel, D. af Kammerherre, Oberstl. Hans Viggo, Cand. theol. g. St. Pauls K. 9 Nov. m. Theoline Emilie Høyer, D. af Urtekr. Eggers, Emilie g. Hastrup. Ehlern, Ernst Georg Johs. fh. Kvarteermester, f 19 Jan. Ehlers, Chr. Overtrompeter, f 7 Nov. Ehrencron, Christ. Vilh. see Muller. Eller, Dania Marie Elisab. g. Laussen. Ekdahl, Elof Theofil, Læge, g. Matth. K. 19 Sept. m. Karen Agnes Magd. Petersen, D. af Handskemager. Eldrup, Thorv. Rasmussen, Direktør, g. Frdbg. K. 13 Juni m. Ellen Marie Abel Kindt, D. af Kjøbm. Ellbrecht, Alv. Nath. see Meldal. Ant. Gynther, Fuldm. i Generaldir. f. Postvæsenet, g. Søllerød 27 Sep. m. Comtesse Thyra Emily /Mice Moltke. Ellegaard, Agnes Kirst. Jac. g. Petersen. Ellermann, Gerh. Peter Brammer, Gros serer, f 7 Dec. 50 Aar. Enemark. Iver Mathiesen. Grosserer, g. Matth. K. 7 Dec. m. Gerda Schnabel, D. af Blikkenslager. Engelbreth, Chr. fhv. Landmand, f 27 Nov. Engholm, Ida Const, g. Pedersen. Erbe, Otto, Musiker, g. Petri K. l8aug. m. Vilh. Hedv. Nøth. Erhardi, Marie g. Weng. Esche, Ellen Marie g. Kruuse. Esmann, Eduard Ferd. Etatsr. Grosserer, t 5 Juli, Odense. Evers, Agathe Emilie g. Sorterup. Faber, Ellen g. Frandsen. Viggo Sigurd Vald. Sparekasseinsp. t 19 Marts, f. 28 Juni Fabricius, Anton Johs. Forvalter, f 2 Okt. 56 Aar. Fagerstrøm, Hilda Carol. Marie see Thomsen. Falck, Hans Peter Nerland, Dampskibsfører i Bergen, g. Aarh. Frue K. 8 Dec. m. Helene Carol. Julie Oettinger. Nie. Fred. Elisab. Lærerinde, fbjan. Nykbg. F. f. 10 Sep Faurschou, Niels, Herredsfoged, f 9 Jan. Randers, f. 30 Juni Thora Astrid g. Hertz. Feddersen, Villiam Thomas Fred. pens. Ritmester, f 10 Dec. f. 19 April l822. Feigh, Vilh. Carl Bjerring, Glarmester, f 15 Marts Roeskilde, 64 Aar. Feilberg, Nie. Laurentius, Pastor emer. (E ), t 27 April. Fenger, Else Soph, see Barnekow. Fiedler, Ida Marie g. Friis. Will. Thimotheus, fh. Hotelejer, Kapt. f 16 Aug. f. 14 Aug Find, Marie Amal see Kralund. Finsen, Elisab. g. Larsen. Joh. Sofie Carol. Christine g. Lyngbye. Marie g. Fritsche. Fischer, Caroline Christiane Andrea, g. Müller. Elisab. f. Sommer, E. e. Snedkerm. t 2 Aug. f. 29 Jan Emilie Pauline Fred. f. Thornam, E. e. Adjunkt, f 2 Mai Ribe, f. 8 Apr Helga Emilie, g. Bøving. Soph. Ant. see Crone. Søren Jensen Schmidt, fhv. Apotheker, t 30 Juli. Ulrik, Apoteker, f 19 Aug. Rønne, 43 A ar. Whitta Bolette see Jespersen. Fisker, Ant. Kommunelærer, g Johs. K. 25 Okt. m. Thyra Emilie Christiane Meyer, D. af Manufakthdlr. Fjeldsø, Laur. Emil, Henr. Bogtrykker, g. Matth. 4 Juni m. Elise Aug. Mathilde Grosse, D. af Snedker. Fjelstrup, Peter Vilh. Tandlæge, g. Helligaands K. 7 Okt. m. Amanda Margr. Berndine Mosolff, D. af Slagterm. Flamand, Mette Kirst. f. Skou, E. e. Probeermesterass. f 24 Marts. Fleischer, Anna Cathr. Math. g. Hastrup. Emma Lov. see Nielsen.

132 IO Flemmer, Fritz jul. Mauritz, Manufakturhandler, g. Lukas K. 19 Marts m. Chr.ane Vilh. Eleon. Petersen, D. af Postbud. Fleron, Louis Ferd. Sognepræst, Omø, g. Roesk. Domk. 5 Sep. m. Ane Thyre Christensen, D. af Sagfører. Floor, Ida Vilh. f. Swane, f 8 Aug. f. 18 Jan M: Kreditoplagskasserer. Flor, Aage Chr. Riis, Stud. mag. g. Citadellet 18 Sept. m. Stud. mag. Camilla Alvilda Krag, D. af Kapt. Mølleejer. Fock, Carl Ferd. Prlieut. g. Aarh. Domk. 27 Marts m. Ingeborg Larsen (Lehrbach), D. af Hotelejer. Fodby, Maria Christ. E. e. Bryggeribest. t 5 Mai. Foltmar, Joh^Alb. Hattemager, f 3 Dec. Roeskilde. Forchhammer, Johs. Bankdirektør, g. Thomas K. 16 Mai m. Agathe Andresen, D. af Fuldm. Fornell, xanna Axellina Cec. g. Mellgren. Frandsen, Marius, Cand. polyt. Ingeniør, g. Holm. K. 28 Nov. m. Ellen Faber, D. af Grosserer. Fremming, Carl Edv. Jac. fhv. Belysningsmester, f 27 April. Joh. Theod. pens. Kapt. f 22 Dec. f. 13 Juni Frigast, Charl. Eleon. Chr. g. Kristensen. FrIeSS, Anna Math, see Ravn. Friis, Ane Soph. Birg, f lo Jan. E. e. 1 Proprietær. Elisab. Henr. g. Rosenstand. Jul. Vald. Fabrikant, g. Frdbg. K. 29 Marts in. Betty Kirst. Eleon. Færch, f. Larsen, D. af Kontorbest. Ludv. Fred. Math Henr. Soph. Cand. polit. Fabrikant, g. Petri K. 13 Mai m. Ida Marie Fiedler, D. af Grosserer. Fritsche, Alfr. Johs. Cand. juris. Fuldm. g. Johs. K. 30 Juli m. Marie Finsen, D. af Stiftamtmand. Frost, Cathar. Marie Dor. f. Secher, f 20 Feb. f. 26 xaug. 1818, M: Oberst. Jens Chr. Postexp. g. Thisted 8. Dec. m. Ida Ann Hepworth, D. af Grosserer. Frydenlund, Ivar Niels Sigfrid, Cand. polyt. g. Johs. K. 31 Mai m. Nath. Elisab. Hansen, D. af Fabrikant; Frydensberg, Carl Edv. Kunstmaler, g. Kbhvns. Raadstue 1 Nov. m. Hedvig Volqvartz, D. af Grosserer. Frænkel, Benjamin, Kjøbmand, Sparekassedir. f 10 Oct. Viborg, 58 Aar, Frørup Nic. Cathr. Clarissa see Duckert. PeterEduard Emil, Baadebyggemester i Flaaden, j* 17 Okt. 63 Aar. Fugl, Søren Vilh. Kjøbmand, g. Helligk. K. 7 Sept. m. Karen Ludov. Jensen, D. af Mælke forp. Fuglede, Anna Emilie see Lund. Funder, Thom. Pedersen, Navigationslærer, g. Gjentofte 3 Nov. m. Joh. Jørgensen, D. af Vinhandler. Færch, Betty Kirst. Eleonore g. Friis. Elisab. Marie f. Bruun, E. e. Oberst, f 22 April. FønSS, Chr. Varemægler, f 23 Marts. Niels Peter, Pastor emer. (E ), f 14 Jan. Aalborg. Gad, Chr. Soph. fh. Stiftsprovst (E ), f 20 Okt. Thorv. Clausen, Grosserer, g. Frdbg K. 5 Okt. m. Florence Carol, de la Harpe. Galle, Marie Henr. Vilh. f. Hansen, f 15 Dec. M: Grosserer. Math. Soph. g. Rischel. Galskjøt, Peter Thorolf Martinius, fhv. Birkedommer, f 23 Dec. f. 22 Jun Galthen Anna Carol, g. Jacobsen. Gamet, Chr. Cand. juris. Assist, i Finansministeriet, g. Holmens K. 17. Maj m. Elisab. Ritzau, D. af Direktør. Gauteeen, Fritz Vilh. Kapt. fh. Assist, i Krigsmin. f 26 Dec. Hellerup. Gebauer, Magd. Sygeplejerske, f 3 Marts. Gede, Vilh. Louise see Wolff. Gelert, Otto, Cand. pharm, f 20 Marts. Gerlach, Louis. pens. Oberst, f 9 Okt. f. 10 Jan Gerner, Gunild Kirst. f. Willumsen, E. e. Stationsforst. f 2 Dec. Will. Marius, Skuespiller, f 31 Okt. Gerstenberg Rosted, Jac. Johs. Handelsagent, g. Rosk. Domk. 4 Nov. m.

133 II Larvia Edle Christine Christensen, D. af Telefonbestyrer. Gesner, Jutta Octavia, D. af Præst, f l8 Dec. Nykbg. F. Hosp. f. 30 Apr Gether, Harald Aug. Handelsreisende, g. Odense St. Knuds K. 29 Apr. m. Jenny Chr. Koch, D. af Styrmand. Giede, Ottilia Louise Aug. see Bøving. Giersing, Viggo Einar Prlieutn. g. St. Pauls K. 30 Okt. m. Laura Marie Kirst. Cathr. Lassen, D. af Stenhugger. Giese, Maria Christ. Hansine f. Møller, E. e. Skibsrlieder, f 16 Aug. Gjeruiff, Ingrid, g. Smith. Gjern, Soph. Bol. see Jacobsen. Glahn, Henr. Christopher, Apotheker, t 2 Okt. Sorø. Glahnson, Bentine f. Bockelund, f 29 Juni Gjentofte, 77 Aar. M: Grosserer. Glandt, Georg Chr. Urtekræmmer, g. Garn. K. 4 Apr. m. Olga Olivia Vilh. Andersen, D. af Kleinsmed. Gohr,MarieEmilie, g.ahlefeldt-laurvigen. Gommesen, Carl Lorenz Kontorist, f 12 April. Goos, Aage, Cand. phil. Kontorist v. Fængselsvæsenet, g. Gjent. 20 Dec. m. Thyra Worishøffer, D. af Oberst. GoSCh, Kamma, g. Preisler. Gotthardt, Gotthardine Claud, see Wolsgaard. Gottlieb, Marie Sof. Amal. f. Thjøring, E. e. Kammern *j 8 Feb. Vict. Alb. Civilingeniør, g. Holmens K. 25 April m. Hildur Emilie Wisbeck, D. af Boghandler. GottSChaIck, Jens Peter Chr. Grosserer, g. (Garnisons K. 8 Sep. m. Marie Margr. Emilie Mahnfeldt, D. af Bødker. Gradmann, Hilda Marie Louise g. Dujardin. Grandjean, Hedv. Soph. Fred, see Sørensen. Karen Carol, f. Toxværd, E. e. Konditor, f 29 April, f. 4 Okt Gravenhorst-Lovenstierne, Ant. Herm. Læge, j- 16 2\pr. Stockholm, f. 6 Apr. J 810. Greisen, Søren Nielsen, Etatsraad, fh. Toldforv. f 8 Juni Charlottenlund, f. 10 Apr Grell, Chr. Asmus Vilh. Mekaniker, g. Lukas K. 18 Aug. m. Carol. Emma Adelaide Huneck, D. af Murmester. Greve, Franziska Henr. f. Lüthje, f 23 Nov. M: Krigsass. Grevenkop-Castenschiold, Aug. Soph. Elisab. f. Schmidten, f 21 Okt. Hagestedgaard, f. 14 Marts 1850, M: Hofjægermester. Groot, Karen g. Synnesvedt. Grosen, Rasm. Pedersen, Lokomotivfyrbøder, g. Horsens 15 Feb. m. Ellen Mary Hoppe, D. af Købmand. Groskopff, Emma Marie Jac.g. Witzansky. Grosse, Elise Aug. Math. g. Fjeldsø. Groth, Astrid Inger, D. af Bogholder, f 21 April. Carl Joh. Cand. phil. g. Gethsemanekirke 4 Nov. m. Joh. Louise Søegaard, D. af Sagfører. Grouleff, Jenny Cathr. g. Kristensen. Groth, Georg Vilh. Arnold, Landskabsmaler, j* 14 Sept. f. 9 Marts Georgia Phil. Fern. Euseb. g. Hansen. Grundtvig, Joh. Munthea Elisab. g. Trier. Grüner, Georgia Emily g. Hansen. Gust. Emil, Proprietær, Egemarke, g. Math. K. 18 Jan. m. Rosita Margaret Lohse, D. af Grosserer. Julie Elise Othilia Clara, D. af Godsejer, t 16 Juli. Grøn, Chr. Cathr. see Scheffmann. Grønbeck, Henr. Joh. see Krogh. Groning, Joh. Jeanette g. Hassing. Grønvold, Alex. Edv. Tosdassistent, g. Johs. K. 10 Nov. med Agnes Cathr. Margr. Lund, D. af Bogholder. Gudme, Ingeb. Margr. g. Smith. Guldberg. Fred. Charles, fhv. Boghandler, f 9 Marts. Guldbrandsen, Vill. Norden, Assist, i Landbygningernes Brandforsikr. g. Frue K. 20 Okt. m. Astrid Zierau, D. af Skræderm. Gulev, Theodora, see Wittrog. Gundeiaoh, Axel Carl Henr. Assist, v. Stat.sb. g. Johs. K. 30 April m. Soph. Magd. Resting f. Kjærsgaard, D. af Købmand.

134 12 Gutensohn, Max Joseph, Grosserer, f Handschuh, Ghr. Gottl.Vald. Sadelmager, 8 Marts. g. 16 Apr. Trin. K. m. Anna Sofia Karls- Gyldonfeidt, Jensine Chr. see Nielsen. datter. Gyldenkrone, Holger, Baron, Forpagter Hansen, Adolph Rothe Bohn, Proprietær, af Lundbæk, g. 7 Mai m. Baronesse g. Odense St. Hans K. 28 Marts m. Vibeke Juul af Rysensteen. Julie Steenbach, D. af Jægermester. Gylding, Hilda Marie Ingeborg g. la Cour. Carl Herrn. Dyrlæge, Cand. pharm, Gyllenhammor, Osc. Leop. Kontorchef, g Rosk. 2 Okt. m. Olga Ernestine g. Frue K. 4 April m. Carla Julie Laura Schumacher, D. af Murmester. Eleon. Elisab. Zahlmann, D. af Korpslæge. 6 Maj m. Sigrid Berthelsen, D. af Carl Rosing, Dr. med. g. Thomas K. Guntelberg, Axel Vilh. fh. Kapt. i Flaaden, f l8 Marts, f. l8 Okt Charles Oluf Steffen, Kemigraf. g. Købmand. Gyth, Anna Margr. Elisab. g. Teller. Frdbg. K. 9 Sept. m. Susanne Lindberg, D. af Cand. theol. Haack, Helena Nath. Frk. f 3 Nov. Olaf, Cand. juris, g. Frdbg. K. Elisab. Margr. f. Burmeister, E. e. 12 Kai m. Elisab. Sciavitsky Dalberg, Etatsr. Arkitektmaler, f 13 April. D. af Skibsfører. Emilius Johs. Halvor, fh. Byfoged Haagerup, Soph. Christoph. Joh. Expe- paa St Thomas, g. Odense St. Knuds ditionssekretær i P'altigvæsenet, f 15 K. 25 Maj m. Elisab. Hempel, D. af Jan. f. 25 Jul' Klædefabrikant. Haarlov, Inger Christ. Frk. f 3 Mai. Ferd. Emil Thorv., Rodemesterass. Habersaat, Joh. Chr. Fried. Købmand, g. Stefans K. 26 Maj m. Christofine t 5 April Rosk. 58 Aar. Jac. Carol. Aaris, D. af Mølleejer. Hagemeister, Fritz Alb. Heinr. fhv. Gustav, fh. Kapt. f 4 Aug. Lunderskov i Slesvig. Gymnastiklærer, f 7 Mai 79 Aar. Hahn, Vilh. Ingeniør, g. Sundby K. 1 Hans, fh. P'olketingsmand, Gaardejer, April m. Emilie Marie Bened. Røgind f 29 Aug. Menstrup, f. 28 Maj f. Gottschalksen. Hans Emilius, Skibsrheder, f 27 Sept. Hald, Anton Chr. Nyegaard, Veterinærelev, g. St. Pauls Sogn 22 Jan. m. Hans Marius, Købmand i Varde, j* 70 Aar. Bertha Carol. Hansen, D. af Skibsbygger. Hans Peter, Cand. theol. g. Johs. K. 6 Jan. 63 Aar. Thora Christine g. Pedersen. 2 Maj m. Karen Joh. Sørensen, D. Hallager, Axel Vilh. Præst i Viborg, af Gaardmand. g. Frue K. 17 Jan. m. Gerda Vilh. Henning Ditl. Sagfører, g. Frdbg. Hilligsøe, D. af Grosserer. K. 9 Mai m. Marie Christ. Elisab. Hammer, Chr. Peter, Cand. pharm, g. Brandt f. Wiggers, D. af Farver. Frue K. 9 Maj m. Inger Kathrine Herrn. Groth, Grosserer, g. Frdbg. Marie Mackeprang, D. af Købmand. K. 11 Nov. m. Georgia Philipp. P'ern. Holger Herman Clemens Bonderup, Euseb. Groth, D. af Musikdirekt. Cand. mag. g. Garnisons Sogn 7 Mai m, Thyra Rosenberg. Jørgen Chr. Læge, g. Johs. K. 25 Vald. Hansen, Arkitekt, g. Frdbg. Maj m. Inge Krist. Carstens, D. af K. 14 Sept. m. Bertha Karol. Nielsen, D. af Fabrikant. Jørg. Holger, Murmester, g. Lukas Læge. Hammerehej, Henr. Farver, f 6 Juli. K. 6 Maj m. Clara Marie Müllertz, Handest, Chr. Emil, Uhrmager i Frederikssund, g. Frelsers K. 1 Okt. m. Knud Axel, Illustratør, g. Frdb. K. D. af Cand. phil. Camilia Math. Aug. Christensen, D. af 12 Dec. m. Olga Adele Emilie Nis- Tømrer. sen-sommerstedt, D. af Grosserer.

135 Hansen, Laura Theod. Oct. f. Hansen, f 6 Hatting, Vald. Lannes Arthur Achilles, Kontorchef, Dec. M; Lærer. j Kapt. fil Nov. f. 17 Febr. Nic. Christiane f. Smith, E. e. Pro-! fessor, Forstdocent, f 7 Marts, f. 15: Hauberg, Jørg. Chr. Etatsr. fhv. Apotheker, April Oscar Otto Chr. Dr. phil. Folketingsmand, g. Kbhvns. Raadstue 4 Maj m. Elisa Philipsen, D. af Boghandler. Rasmus, Postmester, f 2 Maj Skanderborg, f. 6 Marts l8l9. Sara Carol, f. Hultmann, E. e. Etatsr. Distriktslæge, f 27 Juni, f. 31 Jan Viggo Emil, Stationsforst. g. Frdbg. K. 7 Febr. m. Emilie Marie Johansen, D. af Stationsforst. Hanson, Hans Aage Rosted, Prlient. g. Frue K. 29 Dec. m. Kathrine Marie Poulsen, D. af Grosserer. Viggo Herrn.Rosted,Godsforv. g,frdbg. K. 20 Okt. m. Georgia Emily Grüner, D. af Kammerh. Harboe, CarJ Paulus Søltoft Gundersen, Teglværksejer, g. Johs. K. 30 April f 11 April, f. 22 Nov Haugsted, Anna Chr. Dorth. see Larsen. Haureberg, Fred. Soph. Ingeniør, g. Lukas K. 28. Dec. m. Cathr. Alb. Schlichtkrull. HaurowitZ, Just Chr. Valentin, Etatsr. Læge, f 29 Nov. f. 17 Mai Hecksher, Gerda Dagm. g. Olsen. Henriette, g. Klein. Hedemand, Hans Pet. Nielsen, Arkitekt, g. Helligk. K. 19 April m. Julie Jensine Eriksen, D. af Arbejdsmand. Hedemann, Louise Almira, g. Lemvigh. Heegaard, Hedev. see Winding. Thrine Thomasine f. Rugaard, E. e. Landmand, f 21 Jan. Heerfordt, Niels Otto, Handelsfuldm. g. Hjørring 23 Dec. m. Regina Carlsen, D. af Redaktør. m. Agnes Lov. Christensen, D. af Hegardt, Gustav, Viceherredshøvding, Gaardmand. Joh. Jørgen Boisen, fh. Skibsfører, t 19 Okt. 70 Aar. de la Harpe, Florence Carol, g. Gad. HarLmann, Helene, D. af Proprietær, f 18 Sept. Hjørring, 23 Aar. Hartwig, Carol. Elisa Voss see Bræstrup. Hartz, Hans Peter, Bankfuldm. g. Stefans K. 3 Maj m. Kirst. Fred. Johansen, D. af Høker. Haes, Fried. Marie Johanne, g. Müller. Haeselriis, Anna Fred. Jensine f. Meyer, f 15 Jan. M: Vildthdlr. Hassing, Einar Laur. Conr. Grosserer, g. Petri K. 24 Juni m. Joh. (Jeanette) Grøning, D. af Købmand. Hastrup, Constantin Anners Joh.s Cand. juris, Byfogedfuldm. g. Frdb. K. 10 Febr. m. Anna Cathr. Math. Fleischer, D. af Justitiarius. Jens, fh. Landmand, f 5. Juni. Vilh. Fuldmægtig, g. Matth. K. 27. Malmø, g. Holmens K. 30 Sept. m. Anna Nic. Camilla Rahlff, D. af Grosserer. Hegelund, Alfr. Bogholder, g. Kolding 9 Maj m. Gerda Nathal. Holst, D. af Lærer. Hegner, Julie Aug. Bertha, D. af kgl. svensk Kapelmusikus, f 21 April. Heide, Carl Chr. Krigsassessor, f lo Nov. 67 Aar. Heidemann, Andr. Fred. Fabrikant, g, Hjørring 24 Marts m. Marie Cæsarine Pedersen, D. af Økonom. Hein, Adolph Chr. Fred. Overretssagf. Kreditforeningsdir. f 30 Dec. f. I8 Febr Heinecke, Frieda Abel see Breuning. Hellemann, Jørgen, Godsejer, Exam. jur. f 28 Maj Aagaard, f. 15 Maj Hellesen Astrid Birg. Carol, g. Herder. Hansjochum, Kammerraad, fh.fuldm. i Finansmin. f 10 Febr. 88 Aar. Helm-Petersen, Ingeb. Marie, g. Nielsen. April m. Emilie Eggers, D. af Gymnastiklærer. Helms, Carl Chr. Maskinarbejder, g. Hatting, Niels Chr. Assist, paa Frdbg. Tinghus, f 4 Okt. Trin. K. 16 April m. Olga Jul. Ferd. Jensen, D. af Sejlmager. Rud. Sognepræst, til S. Felding og»3

136 Assing, g. Thomas K. l8 April m. Valborg Balslev Clausen, D. af Præst. (E ). Helveg, Hannibal Theodor, Sparekassedir. f 27 Juni Odense, f. 27 Juni Hempel, Elisab. g. Hansen. Hennings, Soph. Aug. Louise Camilla, g. Larsen. Henningsen, Joh. Marie, f 10 Sept. M: Overinspektør. Hepworth, Ida Ann g. Frost. Herder, Jul. Alfr. Andr. Cand. pharm. g. Rosk. Domk. 19 Maj m. Astrid Birg. Carl. Hellesen, D. af Grosserer. Herforth, Povl Egede Sporon, Isenkræmmer, g. Ordrup 24 Okt. m. Aug. Sofie Pedersen, D. af Restauratør. Hermann, Frantz Jacques, Kancelliraad, Forv. V. Blegdamshosp. f 3 Jan. (60). Hermansen, Cajus, Prlient. g. Taarbæk Marts m. Ida Stephania Hoppe, D. af Grosserer. Hans Peter, pens. Kapt. f 21 April Gjentofte, f. 5 Juni Herold, Henr. Gottlob, Snedker, g. Rønne 27 Maj m. Marie Caroline Margr. Rix. Herreborg, Otto Ludv. Fred. fh. Grosserer, f 5 Marts, 57 Aar. Herskind, Anna, g. Mortensen. Jul. Mich. Partikulier, f 3 Febr. Hertz, Adolf, Læge, g. Odense Raadstue 7 April m. Marie Soph. Brodtrück Hansen, D. af Købmand. Rolf, I>æge, g. Johs. K. 15 April m. Thora Astrid Faurschou, D. af Overauditør. Hertzsprung, Frida Christiane, g. Jæger. Hertzum, Niels Aug. Lient. Brygger, g. Vejle 25 Aug. m. Ovine Albine Jensen, D. af Snedker. Heskier. Const. Ulr. Berta Petrea, g. Schiønning. Hess, Vilh. Carl Emil, Feuerwerkslieut. a. D. kgl. Zollinnheuer, Slesvig, g. Lukas K. 2 Maj m. Marie Aug. Jenny Preuss, D. af Skovkasserer. Hillebrandt, Alfr. Johs. Theod. Ingeniør, g. Andr. S. 7 Okt. m. Anna Math. Henr. Rømer, D. af Entreprenør. Hiliigsøe, Gerda Vilh. g. Hallager. Hindenburg, Anna Elisab. see Hiort. Thora Elfride Aug. Frk. f 20 Jan. Hiort, Anne Elisab. f. Hindenburg, E. e. Oberstl. f 27 Febr. f. 19 Apr Hans Jac. Grosserer, f 29 Nov. Hjort, Carl Peter, Postkontr. g. Randers 13 Nov. m. Doris Magd. Ulrich, D. af Branddir. Jens Math. Lind, Provst (E ), f 4 Aug. Hjertebjerg. Konr. Chr. Postexp. Cand. phil. f 9 Dec. Nykbg. F f. 3 Juli HotF, Dan Henr. Regret. Stud. jur, f 21 Febr. f. 2 Marts Hoffgaard, Joh. Jul. Vilh. Kontorchef, Kapt. f 20 Dec. Hoffmann, Charles Fred. Assist, g. Taarbæk Kap. 1 April m. Henr. Charl. Tiemroth, D. af Direktør. Edv. Chnrl. pens. Capt. f 20 April Helsingør, f. 20 Sept Frida Alvilda Carol. D. af Major, f 13 Jan. f. 5 Aug Frode Alban, Sagførerfuldm. g. Frdbg. K. 26 Maj m. Fred. Margr. Buch, D. af Grosserer. Paul Adolf, Lærer, g. Petri K. 24 Marts m. Olivia Georgine Svendsen, D. af Kusk. Hofflund, Gust. Wilh. Redaktør i Helsingborg, f 3 Febr. Hofman, Marie Soph. Lov. g. Andersen, de Hofman, Petrine Christiane, see Jacobsen. Hoick, Joh. Christopher, Pastor emer. (E ), t 27 April Ordrup. Holm, Nielsine Cec. D. af Præst, f 24 April. Rasm. Anton, Dr. med. fh. Overl. f 21 Aug. f. 2 Aug Vald. Forfatter og Lærer, f 28 Aug. f. 25 Okt Vilh. Johs. Thøger, Cand. jur. g. Taarbæk Kapel 28 Juni m. Dagmar Cathar, Fritssine Dahl, D. af Møllebygger. Holmblad, Carol. Marie Elisab. f. Schack, E. e. Etatsr. f 10 Juni, f. 24Febr Marie see Jensen. Holst, Eline Jacobine f. Møreh, E. e.

137 Præst i Egeslevmagle, f 11 Juli, f. I Hummel, Carol. Kommunelærerinde, f 6 Dec Marts. Holst, Gerda Nathalie, g. Hegelund. Hummelgaard, Karen Pouline Petersen, Holstebroe, Thyra Vilh. f. Salomon, g. Smith. t 10 Dec. M: Toldassist. Huneck, Carol. Emma Adelaidn, g. Grell, Holstein, Julie Henr. g. Suhr. Hvalsøe, Aug. Chr, Godske, fh. Grosserer, f 24 Dec. Roskilde. Laura Henr. f 7 Maj, f. 14 Febr Vilh. Christiane Ulr. *1* 4 Apr. f, 31 Jan. Hvelsel, Hilda, g. Ebbesen Hygom, Peter Harald Emil, fh. Købmd. Rathiou, Christiane Danneskjold see t 4 Juli. Leitner. Hyrup, Martin, Artillericapt. f 8 Febr. Holten Thyra Carol. Soph. g. Rasch. f. 6 Juli Holtzweissig, Anna Kirst. Emma Emilie, Høeberg, Georg Vald. Kapelmusikus, g. Jonseii. g. Frue K. 3 Marts m. Gerda Petersen, D. af Grosserer. Emma Chr.ane, fh. Skolebestyrerinde, t 5 Maj. Høeg, Peter Chr. fh. Skibsfører, f 19 Homfeldt, Andr. Theod. Lærer, g. Helligaands K. 31 Dec. m. Marie Mar Høegh, Vald. Postexp. Lieut. g. Vejle Juni, 72 Aar. tine Anna Jønsson. 15 Maj m. Bolette Marie Schou, D. Hoppe. Astrid, g. Pihi. af Købmand. Ellen Margr. g. Grosen. ----Guldberg, Anna Caroline, j* 26 Juli,. Ida Stephanie, g. Hermansen. f. 1 Juli Louise Gust. Math. Fritze f. Baronesse Emilie Joh. Cathr. f. Friis, E. e. Oberst, Wedel Jarlsberg, f 19 Aug. Toftholm, *1* 17 Juli Aarhus, f. 21 Juni f. 29 Dec. 1846, M: Hofjægermester. Frida Margr. Tertia, g. Poulsen. Hornbech, Carl Marius, Præst, g. Lukas Hørring, Johs. Cand. juris, Assist, i In. K 16 Sept. m. Olga Elisab. Hansen, denrigsmihisteriet, g. Holmens K. 22 D. af Direktør. Nov. m. Elise Nathalia Müller, D. Hornbæk, Jørg. Handelsrejsende, g. Randers 25 April m. Mette Marie Andersen Høy, Peter, pens. Lærer, f 16 Aug. i af Fuldm. (Horn), D. af Husmand. Hamborg. Hornemann, Betzy Nathalia f. Larsen, Høyer, Christen Skibsted, Amtsvejinspektør i Ribe, g. Kbhvns. Raadstue 15. E. e. Kapt. f 17 Marts. Hornung, Marie Lov. Petrea, f 15 Juli, Septbr. m. Bodil Kirstine Sørensen M; fh. Købmand. f. Hansdatter, D. af Gaardejer. Hostrup-SchultZ, Emmy Vine. Joh. g. Ole Theod. Ascanius, fh. Skoleinsp. Bendtsen. (E. p. 673), t 13 April. Houmann, Heinr. Chr. Jul. Styrmand, g. Theoline Emilie, g. Egede. Johs. K. 2 Aug. m. Anna Soph. Ibsen, Adolph Fred. Grosserer, Tømmerhdlr. f 6 Dec. f. 19 April Magd. Gustafsskøld f. Juhl, D. af Inspektør. Ingemann, Soph. Margr. g. Petersen. Hovgaard, Niels Vald. Nielsen, Jernbaneass. g. Randers Hosp. K. 14 dommer, Etatsraad, f 16 Dec. f. 2& Ingerslev, Carl Vilh. Marius, fh. Birke Okt. m. Karen Marie Jantsen, D. af Febr Stationsforst. Fred. Abel, Grosserer, *}* 26 Febr. f. Hubert, Joh. Daniel, Lokomotivfyrb. g. 18 Juni Helligaands K. 28 April m. Madsine Fred. Joh. see Andersen. Steffine Andresen, D. af Havnefoged. Ingwersbn, Frants Peter, Kapt. fh. Brygger i Slagelse, f 24 Okt. f. 2 Sept. Hude, Soph. Vald. Prokurator, f 20 Aug. Rosk. 69 Aar Hultmann, Sara Carol, see Hansen. lost, Paul Rud. Vinhajidler, g. Thisted 15

138 i6 28 Sept. m. Kirstine Agerholm, D. af Avlsbruger. V. Irgens-Bergh, Thorv. Matth. Prlieut. t 21 Aug. Nyangwo i Kongo, f. 3. Marts Irminger, Fred. Carl Georg, Lieut, f 28 Febr. Oringe, f. 21 Okt Jshøi, Laura Chr. g. Petersen. Jeling, Louis Aug. Tobakshandler, g. Frue K. 19 Nov. m. Soph. Lov. Emilie Silidorff, D. af Bager. Iversen, Eugenia Theod. fh. Lærerinde, t 22 Okt. Vilh. Sab. f. Josty, f 3 Marts, 71 Aar, E. e. Tandlæge. Jacobsen, Jac. Andresen, Præst (E ), t 10 Aug. Vraa. Jul. Hagbarth, Teaterdirektør, f 28 Nov. Peer Goe, Kontorist, g. Garn. K. 24 Nov. m. Anna Olga Adolfine Math. Petrea Holst Schierff, D. af Bestyrer. Petrine Christiane f. de Hofman, E. e. Apotheker, f 2 Aug. Hornslet, f. 26 Febr Soph. Bol. f. Gjern, f 17 Febr. M: Apotheker. Vald. Chr. Soph. Musiker, g. Helligk. K. 26 April m. Anna Carol. Galthen, D. af Bogholder. Jaede, Joh. Mart. Købmand i Silkeborg, g. Aarh. Domk. 22. luni m. Joh. Margr. Pedersen, D. af Gaardejer. Jens Marius Tømmerhandler, g. Aarh. Frue K. 25 Okt. m. Inger Schourup, D, af Redaktionssekretær. Jantzen, Har. Aug. Cand. jur. Sogneraadssekretær, g. Gjentofte 27 Juni m. Elna Kristine Svendsen, D. af Grosserer. Johs. Withusen, Prlieut. g. Garn. K. 28 Juni m. Sigrid Stage, D. af Dr. med. Jappe, Carl Dominico, Kroforp. f 8 April. Jarchow, Fred. Chr. Kontorist, g. Helligk. K. 10 Dec. m. Vilh. Helene Marie Zychlinski, D. af Prlieut. Jensen, Jens Chr. Overdyrlæge, f 4 Aug. Aarhus, f. 27 Okt Joh. Peter, Postexp. g. Frdbg. K. 10 Dec. m. Andrea Vilhelmine Jacobsen, D. af Skrædder. Jensen, Joh. Bredine, E. e. Skovrider, 6 Juni. Kaj, Trafikass. g. Odense St. Knuds K. 16 Septbr. m. Emma Louise Alex Alierup, D. af Fabrikant. Louise Andrea f. Schiøtz, E. e. Kantor i Vordingborg, f I4 Marts, f. 10 Okt Marie f. Holmblad, f 7 Febr Nov. 1849, M: Professor, Portrætmaler. Niels Lassen, Sagfører, g. Aarh. Frue K. 22 Marts m. Helga Laura Louise Visby, D. af Tandlæge. Otto, Forretningsdrivende, g. Garn. K. 28 April m. Ebba Oxholm, D. af Stabsintendant. Peter Chr. Præst (E ) f 2 Nov. Søren, fh. Folketingsmand, Smed, f 29 Jan. Rude, f. 5 Maj Vilh. Boghandler, g. Randers lo Maj m. Astrid Regize Brix, D. af Skolelærer. Jensenius, Fritz Chr. Godsforv. g. Frdbg. K. 15 Juni m. Anna Maria Valborg Koch, D. af Handelsgartner. Jespersen, Chr. Fred. Søfartschef, f 27 Juli. Harald, Trafikass. g. Frdbg. K. 20 Juni m. Thora Vilh. Gabrielle Brusch, D. af Proprietær. Whitta Bolette f. Fischer, E. e. Kammerraad, f 14 Jan. Rønne, 86 Aar. Jessen, Octavia Juliane f. Brinckhoff, f 15 Septbr. M: Direktør. Tycho, Skoleinspektør, g. Thomas K. 18 Juli m. Lærerinde Petrine Marie Isabelle Petersen, D. af Skolelærer. Jochimsen, Andr. Vilh. Marius, Direkt. f. Randers Sukkerfabrik, g. Saxkjøbing 26 Okt. m. Joh. Margr. Skafte, D. af Forpagter. Georg Carl, Cand. polyt. Ingeniør, g. Frdbg. K. 1 Aug. m. Emily Mundt- Petersen, D. af Forpagter. Jochumsen, Viggo Johs. Hedv. Lærer i Maribo, g. Saxkjøb. 4 Aug. m. Joh. Marie Jørgensen, D. af Malerm.

139 Johansen, Alb. Lothar Niels, Exam, K. 27 Maj m. Elise Helene Annette jur. Lieut, f l8 Nov. f. 9 Aug Kühnen. Johs. Hans Peder, Stud. med. g. Jørgensen, Christoph. Toldforv. i Bogense, f 4 Juni, f. 15 Juli Lukas K. 24 Juni m. Ellen Margr. Hansen, D. af Direktør. Gurine Agathe f. Qvist, E. e. Organist, f. 3 Juni, 77 Aar. Jonsen, Rasmu-, Undermaskinmester, g. I>ukas K. 15 Maj m. Anna Kirst. Hans, Lagerforv. g. St. Thomas K. Emma Emilie Holtzweissig, D. al 7 Okt. m. Kirstine Marie Brammer, Ingeniør. D. af Toldassist. Jorck, Karl, Læge, f 22 Juni. Frederiks Julie Henr. Elisab. f. Søndergaard, Hosp. 25 Aar E. e. Cateket, f 19 Febr. 83 Aar. Jordan, Axel P'red Ludv. Skoleinsp. f Laur. Trafikass. g. Garnisons K. 21 Febr. 57 Aar. 3 Dec. m. Anna Marie Nørgaard, 1). Jordt, Ingeb. Christ. Dorth. g. Jørgensen. af Fabriksbest. Jork, Bodil Kirst D. af Provst, f 6 Aug. Olga Amalie f. Stricker, f 9 Marts Rønne, 47 Aar. Aarhus, 42 Aar, M; Stadsingeniør. Josty, Fred. Carl Anton, Konditor, f 24 Kaaber, Dan. Niels, Fabrikant, g. Frdbg. Jan. K 9 Maj m. Anna Carlsson, D. af Vilh. Sab. see Iversen. Sadelmager. Juel, Charl. Elisab. f 14 April, 80 Aar. Kaalund, Carl Henr. pens. Prlieut. f 27 Juhl, Anna Soph. Magd. g. Haumann. Maj, f. 5 Juli Marie Soph. Fred. f. Bransløv, E. e. Kaas, Emilie f. Mogensen, E. e. Guldsm. Landmand, f I4 Febr. t 5 Jan. Juhre, Olaf Mich. Benj. Ass. g. Matth. Hans Henry Peter Soph. Chr. Pianist, K. 28 April m. Emilie Aug. Lassen. f 29 Jan. f. 20 Aug D. af Skorstensfejer. Kabell, Petrus, Pastor emer. (E ) Juncker, Fred Ferd. Vilh. g Carlsen. f 24 Juni. Hustru: Christiane Kirst. Jung, Cathr. Christopherine f. Holm, E. Henr. Brinck-Seidelin, f 17 Juni. e. Organist, f 17 Febr. Aarhus, 89 Kahlen, Henr. Alexine. Frk. f 21 Aug. Aar. Kalhange, Dina Charl. Hamann, g. Dilleben. Juuel, Else Alletta f. Møller, E. e. Landskabsmaler, f 25 April. Kalko, Anna Maria see Andersen. Juul, Carl Phil. fh. Landmand, Fuldm. V. Kameke, Cathr Anna Albert. Agnes, paa Frdbg. Præstekontor, f 11 Dec. g. Wolhardt. Charl. Andren Jul. Ingeniørkapt. g. Kamla, Ferd. Eduard Einar, Boghandler, Frue K. 8 Apr. m. Laura Emilie g. Holmens K. 16 Maj m. Agnes Hansen, D. af Præst (E. p. 300). Schiønning, D. af Direktør. Leonore, g. Plenge. Kamphenkel, Jenny Emilie Elisab. g. Vibeke, Baronesse, g. Gyldencrone. Calberg. Jünger, Edv. Fred. Professor, Instrumentmager, f 21 Okt f. 19 Apr. Kanariis-Klein. Hjalmar, Maskinmester, Kampmann, Ellen, g. Lorentzen g. Fredbg. K. 16 Juni m. Gunhild Jürgens, Lov. Charl. f. Ulrichsen, E. e. Petersen, D. af Propriet. Postkontrollør, f 23 Dec. Karberg, Thora Marg. g. Nissen. Jæger, Georg Alfr. Musiker, g. Helligk. Karstensen, Asger Kristen, Redaktør, K. 19 Nov. m. Frida Chr.ane Hertzsprung, D. af Værktøjsforv. Benthien, D. af Partikulier. g. Frdbg. K. 6 Juli m. Emilie Petrea Jørgensen, Alfr. Theod. Cand. theol. Keller, Alma Lov. g. Korup. g. Trin. K. 2 Nov. m. Ingeb. Christiane Dorthea Jordt. Kerrn, Jubeline Lutherine f. Lund, E. Kempel, Carol. Vilh. see Reck. Carl Andr. Civilingeniør, g. Holmens e. Kapt. Tømmermester, j* 25 Sept. 2

140 i8 Kerstens, Thorv. Stadsingen, i Slagelse, ' g. Rosk. Domk. 17 Juni m. Emilie! Petrine Soph. Madsen, D. af Købm. Kessel, Ellen Elisab. g. Olrik. Kidde, Joh. f 6 Maj, D. af Landinsp. Kieffer, Fred. Karl, Bogtrykker, f 3 Jan. Rønne, 73 Aar. Kiellerup, Kaj Hjalmar, Assist, g. Frue K. 9 Maj m. Anna Vilh. Jensen, D. af Kobbersmed. Will. Ferd. Cand. phil. g. Frdbg. K. 7 Juni m. Hulda Helene Olivia Hansen, D. af Malermester. Kindt, Ellen Marie Abel. g. Eldrup. Kirchheiner, Ida Emilie Chr. see Lindballe. Kirstein, Anna Emilie Henr. f 22 Nov. 72 Aar. Edouard, Consul i Bordeaux, f 8 Sept. i Archachon, 64 Aar. Olivia Ernest, see Rothe. Kjeruiff, Chr. Thorv. Journalist, f 31 Maj. Kjær, Hans Peter Oluf Nielsen, Cand. pharm. Materialist i Herning, g. Aarh. Domk. 10 Maj m. Karelie Olivie Kristine Hansen, D. af Gaardmand. Kjærsgaard, Soph. Magd. g. Gundelach. KJølhede, Karen Marie Chr.ane, E. e, Krigsass. f 27 Okt. Klein, Henry Viggo Gottl. Sev. Lieute nant, g. Frelsers K. l8mai m. Agnes Emilie Margr. Jakobsen, D. af Snedker. Holg. Chr. Fuldmægtig, g. Kbhvns Raadstue 22 Apr. m. Henriette Heckscher, D. af Grosserer. Otto Ditlev, Handelskontorist, g. Garnisons K. 1 Dec. m. Marthe Marie Salomonsen. Kiels, Dorth. Kirst. Sørensen, g. Nørre- ' gaard. Klemmert, Ferd. Heinr. Skomagerm. f 1 Maj, 80 Aar. Klingenberg, Carl, Fabrikant, t 31 Aug. Knopf, Rose Valerie see Schmidt. Knudsen, Fred. Overretssagf. g. Vejle 28 Okt. m. Louise Marie Birch, D. af Kæmner, Sagfører. Knud Johs. Cand. mag. g. Holmens K. 17 Maj m. Carol. Thierry, D. af Proprietær. Kooh, Andrea Fred. g. Møller. Anna Maria Valb. g. Jensenius Bertha Kathr. Lærerinde, f 2) Nov. Emilie Fred. Frk. f 2 Feb. Koefoed, Axel Hagbarth, Isenkr. g. Frdbg K. 27 Okt. m. Aug. Christ. Duderstad, D. af Murmester. Edv. Snedorf, Trafikass. g. Odense Valgmenigh. 4 Apr. m. Ingrid Abel Lichtenberg Thomsen, D. af Lærer. Fred. Karl Krist. Toldass. g. Odense St. Hans K. 24 Okt. m. Inga Wendelboe, D. af Fabrikant, Hans Chr. Proprietær, Lieut. g. Johs. K. 12 Sept. m. Margr. Cec. Munch- Petersen, D. af Professor. Henr. Charl. f. Wendt, E. e. Læge, t 10 Juli, f. 2 Febr Henr. Vilh. Etatsr. pens. Toldforv. f 21 Feb. f. 17 Juli Kofoed Hansen, Gyrithe Soph, see Bastrup. Kohl, Sev. Fred. Anders Thom. Ferd. Viet. Kjøbmand, g. Aarh. Frue K. 8 Dec. m. Agnes Bertelsen, D. af Kjøbmand. Konerding, Jutta Aug. Emilie, g* Schou. Koppel, Ida f. Hertz, f 15 Maj, M: Overretssagf. Kornerup, Ludv. Chr. Direktør, g. Aarh. Domk. 30 Aug. m. Ane Margr. Sørensen, D. af Stiftsprovst. Korup, Niels Carl Chr. Bogholder, g. Holmens K. 14 Juli m. Alma Lovise Keller. Krabbe, Alb. Heinr. Riise, Cand. juris, g. Stefans K. 19 Maj m. Voldborg Sofie Brøchner-Larsen, D. af Skoleinspektør. Jon Haraldsen, Cand. jur. & polit. g. Helligk. K. 10 Maj m. Margr. Casse, D. af Overretsprokur. Krag, Cam. Alv. g. Flor. Kragh, Fred. Louise see Schau. Hans Henr. Sass, Bestyrer, g. Johs. K. 6 Maj m. Joh. Selma Bredahl, D. af Malermester. Jens Chr. Bøggild, Trafikassist, g. Lukas K. 10 Nov. m. Alfrede Henr. Oline Jørgensen, D. af Banemester.

141 Kragh, Joh. Carl Chr. Jernbaneass. g. Garnisons K. 3 Maj m. Agnes Julie Frdbg. K. 12 April na. Henr. Krarup, Vilh. Caspersohn, D. af Overintend. D. af Gaardejer. Kruse, Caroline Cathr. f. Rømler, E. e. Kralund, Marie Amal. f. Find, f I4 Aug. Præst (E ). t 26 Sept. Aarhus. E. e. Kancellir. Kruuse, Chr. Cand. mag. g. Frdbg. K. Kramer, Peter Chr. Smith, Grosserer, 23 Okt. m. Ellen Marie Esche, D. af g. Holmens K. 10 Okt. m. Ingel Grosserer. Schmidt, D. af Grosserer. Krøldrup, Helga Angelica, g. Mollerup. Krarup, Henr. g. Kragh. Kuhn, Ludv. Jac. pens. Overlæge, f 12 Sus. Math. f. Tang, E. e. Provst, f Aug. f. 4 Feb Sept. f. 24 Juni Kühnen, Elise Helene Annette, g. Jørgensen. Krause, Axel Emil, Kunstmaler, g. Frelsers K. 7 Feb. m. Bertha Marie Vilh. Kypper, Chr. Vilh. Joseph, Hotelejer, f Jac. Brassel, D. af Smed. 3 Aug. Hjørring, 59 Aar. Helka Nath. Vilh. g. Volmer. Kahler, Vilh. Aug. Helene, f 30 Dec. Krebs, Ellen Emilie see Bartholin-Schmidt. M: Overmaskinmester. Holger Klingberg, Prlieut. af Flaaden, Könicke, Kristiane Fred. g. Bondesen. g. Holmens K. 14 Okt. in. Karin Kønigsfeldt, Oscar Carl Fred. Assist, u. Marie Hansen. Magistraten, g. Joh. K. 11 Nov. m, Kretzschmer, Carl Aug. Partikulier, f Jenny Sofie Andersen, D. af Arbejdsm. 16 Sept. LaCOppidan, Svend, Cand. phil. Proprietær, g. Frdbg. K. 21 Marts m. Thora Fred. Vilh. Bogh. f 10 Maj. Kreutziger, Krist. f lo Nov. M: Fabrikant. Lagerqvist, Ellen Ale.xandra, D. af In Ludvigka Ulr. Muus, D. af Godsejer. Krieger, Ebba Jacob. Petrine, f. Sietting, geniør, f 28 Maj. E. e. Rentier, f 9 Aug. f. 12 Marts Lakjær, Thor Ludv. Theod. Assist, v Statens milit. Ingeniørkontor, g. Thom. Kriel, Carl Wilh. Fried, Præst v. Petri K. 25 Aug. m. Elisab. Laurine Dagm. K. g. s. S. 5 Jan. m. Luise Stelling, Nielsen, D. af Værtshush. D. af Grosserer. Langballe, Joh.Fred. Provst (E. II85.15), Kristensen, Kristian Jakob Teilmann, f 5 Okt. Ørsted. Cand. polyt. Stads- og Havneingeniør Langdill, Joh. Marie f. Poulsen, E. e. i Kjøge, g. Aarh. Domk. 24 Aug. m. Skræderm. f 12 Sept. f. 1 Jan Jenny Cathr. Grouleff, D. af Blikkenslager. Statsanst. for Livstors. g. Frdbg. K. Lange, Fred. Chr. Grove, Assist, i Vilh. Gehl, Lærer, g. Frdbg. K. 1 6 Maj m. Anna Christ. Libert, D. af Dec. m. Charl. Eleon. Christ. Frigast, Landskabsmaler. D. af Farver. Fred. Vilh. Kontorchef i Fnminist. j* Kristensen-Dalsgaard, Kristen Henr. 28 Marts, f. 7 Nov Egeris, Skolebestyrer, g. Kolding 28 Hakon, Cand. pharm, g. Randers 17 Marts m. Albertine Burcharth. Sept. m. Jacobine Christiane Jacobsen, Krogh, Henr. Joh. f. Grønbek, -1*25 Jan. D. af Skovfoged. Nykbg. F. f. 24 Juli 1845, M: Kæmner, Hans Ludv. Pastor emer. (E I6), von Krogh, Maria Soph. Fred. see Oxholm. Langer, Olaf Viggo Peter, Landskabs t 30 Aug. Krohn, Ludolph Fred. Hector, Hospitals- maler, g. Lukas K. 28 Jan. m. Amal. forv. g. Frdbg. K. 12 Dec. m. Chr.ane Chr.ane Heckscher f. Nielsen, D. af Emilie Lützhöft, D. af Proprietær. Kjøbmand. Kronmann, Peter Chr. Kjøbmand, f 30 Langkjær, Aug. Soph, f 16 Dec. M: Aug. Saxkjøb. 77 Aar. Bogholder. Krumbach, Chr. Adolf, Bogholder, g. LantOW, Carl Mich. Fried. Bankbogh. g. 2* 19

142 20 Odense St. Knuds K. 11 Aug. m. Marie Elisab. Springer, D. af Kjøbmand. Larsen^ Anders, fh. Landsthingsmand, Gaardfæster, f 17 Dec. Venslev. Anna Christ. Dorth. f. Haugsted, f 17 Marts, M: Kammerraad, Postholder. Axel Laur. Læge, g. St. Jac. K. 25 April m. Elisab. Einsen, D. af Amtmand. Christian, Lærer, f 11 P'eb. 0nsbjerg, f. 14 Dec Chr. Alb. Jac. Typograf, g. Lukas K. 16 Sept. m. Mana Marie Voldum, D. af Exam. jur. Assist. Erhard Florian, Højesteretsassessor, g. Hvidovre 27 Okt. m. Soph. Aug. Louise Camilla Hennings, D. af Geheimeetatsr. Hans Henr. Georg, Læge, g. Holm. K. 22 Jan. m. Anna Marie Vilh. Larsen, D. af Detailh. Karl, Henr. Flindt, Dyrlæge i Egtved, g. Helsingør St. Olai K. 10 Juni m. Jenny Carol. Abrahams, D. af Cand. phil. Vexelmægler. Mads Peter, Kommunelærer, g. Søllerød 1 Dec. m. Alma Olivia Svendsen, D. af Tømmerm. Niels Peder, Byraadsmedlem, Snedker, f 26 Sep. Saxkjøb. 78 Aar. Olaf Frederik Sagfører, g. Garn. K. 30 Sept. m. Hedvig Christiansen. Ole, Cand. theol. g. Vartov 5 Maj m. Lærerinde Margr. Caroline Marie Arboe, D. af Kjøbmand. Otto Jens Fred. Ingeniør, g. Holm. K. 9 Sept. m. Minna Andrea Helene Sendrup, D. af Assist. Lassen, Fred. Carl Chr. Ludv. Cand. pharm. Brygmester, g. Frdbg. K. 3 Feb. m. Astrid Valb. Hansen, D. af Forp. Fred. Günther Herm. fh. Distriktslæge, f 7 Sep. Oringe, f. IßMaj Niels Alex. Prløjtn. g, Frdbg. K. 5 Okt. m. Astrid Marie Boldsen, D. af Grosserer. Lasson, Kaj Lange, Prløjtn. g. Frue K. 20 Apr. m. Rose Fred. Stein, D. af Professor. Laub, Emma Susanne Inger, g. Amsinck. Laurberg, Jul. Soph. Afdelingsbest. f 8 April. Lauritzen, Sigurd Aage Kjeldgaard, Arkitekt, g. Stefans K. 3 Juni m. Jenny Lauritzen, D. af Apoteker. Lautrup, Anne Kirst. Frk. f 26 Sept. Laussen, Thorv. Langkilde, Farmaceut, g. Holm. K. 2 Juni m. Dania Marie Elisab. Eiler. Lehrbach, Ingeb. g. Fock. Lebel, Emilie Kirst. fhv. Kursusbestyrerinde, f 12 Feb. Leidesdortf, Alfr. Adolf Ludv. Arkitekt, + 8 Nov. V. Leitner, Christiane Danneskiold f. Holstein-Rathlou, E. e. Proprietær, f 13 Maj, Vestereng, f. 2 Marts Lembcke, Gust. Adolph Peter, Kammermusikus, f 18 Sept. Julie Aug. Albertine f. de Wilster, f 18 Marts, Skovlyst, f. 11 Okt. 1826, M: Justitsraad. Amalie, F'rk. f 16 Maj, 68 Aar. Lemvigh, Chr. Henr. Forpagter af Holtegaard, g. Frue K. 24 Maj m. Louise Almira Hedemann, D. af Kammerherre. Lendorf, Laura Henr. f 20 Feb. M: Proprietær. Lendrop, Chr. Ludv. Etatsr. fhv. Borgmester, g. Frdbg. 5 Sept. m. Marie Malvine Jensen, D. afoverværkmester. Leechly, Elna, g. Pontoppidan. Leunbach, Antonie Oline Carol, g. Lind. Caroline f. Larsen, f 19 Marts, M. Biskop. Levin, Benjamin, Grosserer, f 7 Marts. LevinSOhn, Anna Henr. f. Andersen, kgl. Kammersangerinde, f 22 Marts, f. 8 Jan Levy, Isaac Zacharias, Etatsraad, Kjøbmand, f 19 Okt. Horsens, 72 Aar. Martin, fh. Statsgjældsdir. f 24 Apr. f. 21 Feb Libert, Anna Christ, g. Lange. Lichtwerk, Joh. Margr. f. Rønne, E. e. Organist, f 24 Nov. Rønne, 78 Aar. Lihme, Maria Theod. g. Pedersen.

143 21 Lihme, Pauli Marius Herm. Grosserer, g. Garn. K. 20 Juni m. Chr.ane Martine Ingeb. Viola Buchhorn, D. af Konditor. Lilie, Hermann Daniel, tysk Marinekapt. g. Petri K. 2 Nov. m. Math. Elisab. Lund, D. af Admiral. Lillienskiold, Aug. Vilh. Grosserer, f 30 Jan. Brooklyn, f. 28 Okt. J859. Lind, Volmer, Sagfører i Esbjerg, g. Nykbg. F. 7 Okt. m. Antonie Oline Carol. Leunbach, D. af Biskop. Lindballe, Ida Emilie Christ, f. Kirchheiner, E. e. Kjøbm. f 21 Maj. Lindberg, Georg Fred. Theod. Marius, pens. Kapt. f 29 Jan. f. lojan. I844. Susanne, g. Hansen. Linde, Christen, fh. Forp. f 16 Dec. Aalborg, f. 8 Aug Lindeburg, Emilie Fred. f. Hansen, f 18 Maj, M: Etatsraad, Overintendant. Lindemann, Elfrida Sørine Vilh. Aug. g. Mohrbutter. Lindholm, Peter, Hospitalsforst. Kirkeværge, t 5 Aug. Thisted. Lindqvist, Ludv. Jul. Vald. Korrespondent, g. Garn. K. 19 Maj m. Olga Theodora Inger Dorth. Petersen, D. af Kapt. Lohmann, Jak. fhv. Insp. v. St. Petri Drengeskole, f 30 Dec. Joh. Christoffer, Skolelærer, fl6okt. f. 12 Jan Lohse, Georg Frits Ferd. Grosserer, g. Trin.K. 17 Jan. m. Margit Cornelius f. Jacobsen, D. af Typograf. Georg Gust. Vinhdlr. j* 22 April. Ludv. Fred. Gust. pens. Oberst, f 23 Dec. f. 2 Marts Rosita Margaret, g. Grüner. de Lony, Otto Julius, Hotelejer, Frederikssund, g. 24 Marts Pauls K. m. Emilie Ingeb. Pogge, D. af Bagerm. Lorck, Gerda, g. Willemoes. Joh. Marie f. Jørgensen, E. e. Vinhdlr. *}* 12 Nov. 78 Aar. Lorentzen, Lorentz Chr. Cand. jur. Herredsfuldm. g. Horsens 29 Dec. m, Ellen Kampmann, D. af Branddirektør. LOWZOW, Elisab. Georgette Pouline, g. Bache. Lumholdt, Magnus Strøm, Landinspektør, f 16 April. Lumholtz, Will. Devis, Major, f 27 Feb. f. 13 Apr Lund, Aage Viggo, Assistent ved Landbohøjskolen, g. Nykbg. F. 9 Juli m. Gerda Soph. Madsen, D. af Kjøbm. -- Anna Emilie f. Fugle de, E. e. Rektor, Professor, f. 26 Juni 1S16, f 17 Sept. John Harald Swane, Bankassist. g. Fruering 7 Marts m. Harriet Clothilde Petersen, D. af Oberst. Louise, E. c. Intendant, f 16 Aug. Sigvart, Assist, i Generaldir. f. Postvæsenet, g. Kbhvns Raadstue 22 Dec. m. Emmy Vilhelmine Rau, D. af Skuespiller. Soph. Fred. f. Vistoft, E. e. Lærer, f 28 Feb. Rønne, f. 22 Dec Lunddahl, Harald, Præst (E ), f 18 Feb. paa Diakonissest. Lundholm, Peter Edv. Ferd. Pastor emer. (E ), t 12 Aug. Lundqvist, Carl Johan Emil, Skuespiller, g. Trin. K. 3 Sept. m. Aug. Const. Andersen, D, af Skomager. Lundt, Else Christ. Elise f. Prahl, E. e. Præst (E ), f 6 Juli. Lunn, Bernt Peter, Forpagter, g. Frdbg. 19 Maj m. Annie Hedev. Signe Tegner, D. af Kapt. Henr. Louise see Bache. Luplau, Lor. Chr. Appritør, g. Trin. 16 April m. Joh. Emilie Almqvist. Lybecher, Andrea Cathr. f. Vilstrup, E. e. Postexped. f 26 Marts, f. 21 Maj Lykke, Peter, Maskinkonstruktør, f 17 Jan. 42 Aar. Lyng, Johs. Fred. Boghandler, g. Odense St. Knuds K. 28 Apr. m. Ida Elisab. Marie Hansen, D. af Boghandler. Lyngbye, Jørg. Borgmester i Esbjerg, g. Odense St. Knuds K. 29 Dec. m. Joh. Sof. Carol. Christine Finsen, D. af Stiftamtmand. Lüthje, Francisca Henr. see Greve. Lüttichau, Idalia Fred. Pauline f. Dirchinck, Friherreinde af Holmfeld, E. e. Kmrhr. f 1 Juni f. 7 Apr Lützen, Chr. Birg, see Wilhjelm.

144 Liitzhøft, Christiane Emilie, g. Krohn. Manniche, Axel Thorsen, Grosserer, g. Løfqvist, Otto Emil, Vetrinær, g. Frdbg. Holmens K. 29 Sept. m. Cec. Christ. 21 Juni m. Olga Domel, D. af Skibsfører. Mansfeldt, Otto Henr. Cand theol. f Cramer. Løhr, Joh Dort. Soph. g. Bjørnbak. 14 Dec. Lønborg, Jac. Fred. Lagerchef, g. Matth. Marcussen, Rasm. Adjunkt, f 17 Aug. K..3 Nov. m. Anna Carol. Flor. Jørgensen, D. af Tømmermester. Mariager, Signe f. Larsen, E. e. For Rønne, 43 Aar. Løwensøn, Anna Carol. see Bindesbøli. fatter, Professor, f 3 Juni. de Løvenørn, Elisab. Christine Eleon. f Martens, Vilh. Volmar, Prlieut. g. Matth. Beyer, E. e. Kammerherre, f 31 Dec. K. 17 Marts m. Anna Marie Birg. f. 22 Juli Andersen, D. af Grosserer. Maale, Maja Marie Margr. g. Roikjær. Martini, Jul. Elisab. see Cohn. von der Maase, Christ. Rostgaard, Generalmajor, Chef for Staldetaten, f K. 16 Nov. m. Aug. Amal. Clara Mathiesen, Hans Chr. Fabrikant, g. Johs. 23 Dec. f. 2 Apr Dittmann, D. af Restaur. Mackeprang, Inger Kathr. Marie, g. Matthiesen, Simon Jørg. Adolf, Branddirektør, g. Thomas K. 10 Dec. m. Hammer. Maogregor, Eugenie Clara, D. af Konsul, f 21 Nov. Maskinmester. Hedev. Magd. Helga Petersen, D. af Madsen, Chr. Joh. Henr. Lærer, g. Johs. MayntZ, Erasmine Axeline f. Aagaard, K. 1 Dec. m. Laura Cathr. Franciska E. e. Proprietær, f 13 Juli. Weichel, D. af Kjøbm. Meier, Iver Nielsen, Past. emer. (E. Chr. Ludv. Telegrafingeniør, f 18 Jan ), f 11 Marts, Verninge. Emilie Wennemoes f. Schandorff, f Meinertz, Magna Marie see Puggaard. 3 Feb. f. 27 Okt. 1843, M: Maler. Melbye, Joh. Chr. Grosserer, f 28 Okt. Fred. Chr. Fabrikant i Horsens, f 16 f. 16 Maj Juli i Hornbæk, 62 Aar. Meldahl, Joh. Dort. Soph. g. Bjørnbak. Ludv. Cancelliraad, Kæmner, f 19 Meldal, Alv. Nathalie f. Elbrecht, j* 8 Dec. Horsens. Dec. f. 27 Aug. 1831, M: Viceadmiral. Niels Laur. Postfuldm. g. Thomas K. Mellgren, Carl Theod. russisk Statsraad 27 Okt. m. Agnes Vilh. Biinger, D. og Arkitekt, g. Holmens Sogn 3 Maj af Smedem. m. Anna Axellina Cecilia Fornell. Madvig, Poul Anthoni, pens. Physicus, f Meyer, Aug. Adolph, justitsraad, Amts- 8 Feb. Haderslev, f. 18 Dec vejinsp. f 25 Marts, Kalø. Magius, Alb. Vilh. Riber, Postexped. g. Louise Aug. Krog, fil April, f. 24 Johs. K. 8 Juli m. Joh. Margr. Helene Juni 1811, D. af Prof. Biskop. Allese de Fine Bunkeflod, D. af Apoteker. f 5 Marts Hellerup, 51 Aar, M: Tand de Meza, Emilie Florentine f. Voldby, Magnussen, Jul. Carl Leop. Lotterikol- læge. lektør, f 23 Nov. Millinge, Math. Soph. E. e. Skolebest. f Mahnfeldt, Marie Margr. Emilie, g. Gott- 18 Jan. schalck. Milne, Oline Magd. g. Schultz, Maior, Antonio Ribciroda Cunha Sotto, i Mitchell, Marg. Mc Climont, g. Braid. Prlieut. af Flaaden, g. Jakobs K. 27 Modeweg, Joh. Carl, Urtekræmmer, f Dec. m. Paula Petrine Christophersen, 15 Juni, 78 Aar. D. af Operasanger. Malling, Ellen g. Stein. Moe, Johs. Conr. Edgar, pens. Ritmester, Soph. Reg. Gaarn, g. Bing. Kammerh. f 17 Nov. f. 2 Sep Malmgreen, Aurora Const, g. Strand. Moee, Otto Søren Peter, Overskovfoged, Manicus, Amal. Margr. flbapr. 70 Aar. g. Odense St. Knuds K. 29 Dec. m.

145 Dagm. Mariette Lindegaard Knudsen, D. af Kjøbm. Mogensen, Hans Peter, Forv. af Birkendegaard, g. Holmens K. 22 Jan. m. Hanne Soph. Qvade, D. af Proprietær. Mohrbutter, Paul Const. Blikkenslager, g. Trin. K. 5 Marts m. Elfrida Sørine Vilh. Aug. Lindemann, D. af Blikkenslager. Mollerup, Hans Peter, Kapelmusik. g. Trin.K. 3 Aug. m. Helga AngelicaKrøldrup, D. af Kjøbmand. Moltke, Fred. Andr. pens. Oberst, f 6 Apr. f. 11 Juli Thyra Emily Alice g. v. Ellbrecht. Momsen, Peter, Proprietær, g. Jesus K. 25 Aug. m. Carla Joh. Knudsen, D. af Tobaksfabr. Monrad, Regine Carol, see Bay. Moritzen, Carl Gottlieb, Prokurist, g. Garnisons K. 22 Sept. m. Anna Emilie Chr.ane Berg, D. af Kompasmager. Mortensen, Edv. Kofoed, Qverassist. v. Statsbanerne, g. Garnisons K. 28 Okt. m. Anna Herskind, D. af Kjøbm. Ludv. Nielsen, Postmester, f 28 Apr. Skibby, f. 1 Okt Niels Chr. Gjelstrup, Sagførerfuldm. g. Johs. K. 22 Marts m. Alberta Thomsen, D. af Vejer. Peter Kofod, Stationsforst, f 28 Juni, Hillerød, 70 Aar. MosolfT, Amanda Margr. Bern. g. Fjelstrup. Muhle, Laura Marie Ant. g. Starup. Mulvad, Hans Chr. Vald. Telegrafbestyrer, f 18 Maj, Aalb. Munch, Frits Ludv. Chr. Disponent, f 28 Sept. Jesp. Andr. Kapt. f 6 Jan. Loftsgaard. Munck, Povl Gerh. Grosserer, g. Frue K. 9 Juni m. Meta Iversen, D. af Overlæge. Munthe-Morgenstjerne, Otto Ludv. Mich. Kainmerj. Kapt. af Flaaden, f 17 Okt. f. 23 Maj Mussmann, Cec. Marie, f. Cordsen, f 8 Maj, M: Gaardejer. Muus, Thora Ludv. Ulr. g. Lacoppidan. 23 Muxoll, Joh. Adolf, f 22 Feb. Malerm. Myhlertz, Ane Marie Louise, f. Colding, E. e. Overretsprokur. f 28 Juni. Mülertz, Anna Doritte Elisab. g. Appelt. Müller, Agathe Marie f. Møller, E. e. Proprietær, f lo Feb. Christine Elisab. D. af Prlieut. f 16 Feb. Nykbg. F. Hosp. f. 13 Nov Christ. Vilh. f. Ehrencron, f 3 Feb. 87 Aar, E. e. Skibsfører. Eduard Thom. Jerem. Sognepræst i Aarestrup, g. Horsens 18 Apr. m. Carol. Christiane Andr. Fischer, D. af Snedker. Elise Nathalia g. Hørring. Johs. Wrisberg, Dyrlæge, g, Randers 11 Juli m. Fried. Marie Joh. Hass, D. af Skræderm. MÜllertZ, Carl Theod. pens. Oberstlieut. t 18 Dec. f. 29 Nov Clara Marie g. Hansen. Ella Stenea Elisab. g. Nielsen. Max Eugen, Kornmodtager, g. Frue K. 12 Nov. m. Valb. Jul. Sofie Jensen, D. af Hattemager. Münster, Rob. Jul. Aug. Ingeniør, g. Frdbg. K. 2 Nov. m. Hilda Volquartz, D. af Oberstlieut. Mølgaard, Hans Laur. Buch, Sagfører, j- 1 imaj, Ordrup, f. 7 Sep Møller, Carl. Kommunelærer, g. Frdbg. K. 15 April m. Andrea Fred. Koch, D. af Handelsgartner. Carol. Gust. f. Borgstrøm, f 25 Juni, f. 11 Dec. 1817, E. e. Præst (E )- Christian, Bogholder, f 3 Feb. f. 29 Juli Holten Carl Chr. Grosserer, g. Slots K. 12 Maj m. Agnes Cecilie Møreh, D. af Overbetjent. Joh. Ludv. Tandlæge, f 22 Dec. Slagelse. Juliane Soph. f. Meyer, E. e. Kapt. Rodemester, f 9 Jan. Rasmus Christian, pens. Oberst, f 12 Okt. f. 7 Aug Soph. Carl Abrah. Theod. Distriktslæge, f 19 Nov. Nørre-Sundby, f. 14 Dec Møller-Holst, Ottilia Dor. f. Holst, f lo Marts, E. e. Grosserer.

146 Mønster, Hermandine Pauline Carol. D. af Adjunkt, f 24 Maj. Nannestad. Verner Lud. Præst (E ), f 22 Okt. Stillinge. Nansen, Ferd. Peter Nie. Præst (E ), t 8 Okt. Højelse. Hans Chr. Assist, i Finansm. g. Frdbg. K. 17 Feb. m. Ane Marie Jensen, D. af Skibsfører. Nathan, Moritz, Handelsrejsende, g. Kbhvns. Raadstue 24 Feb. m. Minna Olga Dor. Rathje, D. af Farver. Nathanson, Henri, Overretssagf. g. Kbhvns. Raadstue lo Maj m. Joh. Henrikka Kirst. Jørgensen, D. af Høker. Nebelong, Petra Carol. Judithe f. Haslund, f 8 Sept. f. 15 Nov Neble, Charl. Franciscus, Kjøbm. i Stubbekjøbing, g. Maglebrænde 12 Nov. m. Caroline Dort. Adamsen, D. af Indsidder. Neckelmann, Ludv. Konr. Fabrikant, g. Johs. K. 8 Juli m. Karla Rosalia Petersen, D. af Isenkr. Neergaard, Joh. Hendr. Viggo, Handelsfuldm. g. Matth. K. 27 Apr. m. Armgaard Christiane Birg. Nyholm, D. af Kontorchef. Peter Johansen Flach, Kmrjkr. Prlieut. i Husar-Regm. g. 18 Juni m. Franziska Elisabeth v. Carlowitz. Nehm, Vald. Institutbest, f 28 Sept. Neliendam, Emil Joh. Restauratør, g. Frue K. 11 Nov. m. Valb. Charl. Jeppesen. D. af Forgylder. Nellemann, Elisab. Frk. f lo April, f. 12 Jan Neubert, Helka Nath. Vilh. g. Volmer. Neuhausen, Jørgen Jakobsen, fhv. Garvermester, f 16 Feb. 73 Aar. Neumann, Hansine Soph. Alv. f. Petersen, f 2i Feb. M: Skuespiller. Lily Valb. g. Brummé. Nielsen, Ane Marie Magd. Lærerinde, f 9 Feb. Carl Didrik, Proprietær, g. Immanuels K. 27 Marts m. Elna Ingeb. Jungersen, D. af Præst. Carl Johs. Insp. ved kgl. Theater, g. Matth. K. 7 Dec. m. Nathalie Chr. Lovise Henrichsen, D. af Kjøbmand. Nielsen, Chr.Andersen, Cand. phil. Lærer, g Søllerød K. 2 Aug. m. Ingeb. Rigmor Dahlstrøm, D. af Overførster. Charl. Georg. f. Ringsted, E. e. Præst (E ), t 4 Dec, Eduard Emil Peter, pens. Oberstlieut. t 9 April, f. 17 Apr I824. Emma Lov. f. Fleischer, E. e. grønl. Kolonibest. f 15 Juli. Hans Chr. Handelskommis, g. Lukas K. 2 Nov. m. Ella Stenia Elisab. Müllertz, D. af Intendant. Har. Regnar, Overlærer v. Aarh. Borgerpigeskole, Cand. theol. f 14 Nov. Malling, f. 26 Sept Holger Ferd. Assist, v. Statsb. g. Thomas K. 23 Juni m. Emilie Rosing Hansen, D. af Præst (E. IOI8. 29). Jens Chr. Marius, Sagfører, g. Simested 30 Juni m. Ingeb. Marie Helm- Petersen, D. af Boghandler. Jensine Christine f. Gyldenfeldt, f 21 Jan. i Ho. f. 18 Maj 1813, M; Skræder. Kristen, Vicepastor i Jernved, f 15 Juli, 34 Aar. Niels Alfr. Wibe, Læge i Laurberg, g. Frdbg. 3 Apr. m. Metha Anna Joh. Jensen, D. af Slagter. Niels Severin Vald. Sagfører, g. Frdbg. K. 9 Feb. m. Anna Emilie Jacobine Hansen, D. af Værtshush. Olaf Godske, Assist, i Finansminist. g. Helligaands K. 7 Dec. m. Ragna Maria Christensen, D. af Handelsfuldm. Oline Fred. f. Blichfeld. E. e. Brænderiejer, f 12 Marts Hjørring, f. 27 Dec Vilh. Adelaide f. Bay, f 6 April, M: Forp. af Assendrup. Nimb, Arvor, Maskinarbejder, g. Frelsers K. 12 Feb. m. Anna Nilsdatter Busterud, D. af Maler. Nissen, Annine Angelica Math. Lærerinde, f 3 Okt. 54 Aar. Chr. Edv. Cand. phil. g. Johs. K. 28 Okt. m. Rigmor Balslev, D. af Præst. Hans Emil Fred. Direktør, g. Frue K. 12 Maj m. Thora Marg. Karberg, D. af Grosserer.

147 "Nissen, Hans Vüs, Posteksped. f 27 Dec. Nissen-Sommersted, Olga Adele Emilie, g. Hansen. Nitsche, Mich. Gotfr. Justitsr. Kontorchef i Magistraten, f 28 Dec. 65 Aar. Nobel, Chr. Peter, Tobaksfabrikant, f 3 Marts, f. 30 Marts 184I. ÜOlfi, Olga Margr. Christine, g. Sahl. Nordberg, Cathr. Josepha, tl8 0kt. M Dyrlæge. Normann, Carl Otto Emil, pens. Kommandør, f 7 Marts, f. 4 Maj Nutzhorn, Carl Ludv. Vilh. Rømer, fhv Amtmand, f 29 Okt. f. 9 Nov Nyborg, Oscar Jens, Toldfuldm. g. Odense St. Knuds K. 23 Juli m. Valb. Petersen, D. af Skomager. Nyholm, Armgaard Chr. Birg. g. Neergaard. Ellen Sofie Karoline g. Treschow. Nørgaard, Anna Marie, g. Jørgensen. Norregaard, Johs. Kalculator, g. Johs. K. 6 Jan. m. Dorthe Kirst. Sørensen Kleis, D. af Partikulier. Noth, Wilh. Hedv. g. Erbe. Oettinger, Helene Caroline Julie, g. Falck. Olavsen, Sveinbjøm Rich. Læge, f 17 Dec. Græsted, f. 5 Jan Olivarius, Hans Rømer, Grosserer, f 10 Juni, f. 26 Maj Olrik, Kai, Cand. phil. Assistent, g. Stefans S. 3 Juni m. Ellen Elisab. Kessel, D. af Xylograf. Olsen, Morten Samuel, Landmand, g. Garnisons K. 29 Juni m. Gerda Dagmar Heckscher, D. af Oberst. Olufsen, Aage Thorv. Fuldm. i Hofmarskallatet, g. Frdbg. K. 29 Maj m. Edel Bang, D. af Professor. OlSSen, Ferd. Eduard Bankassist. g. Frdbg. K. 20 Dec. m. Harriet Mabel Elisa Lund, D. af Kjøbm. Ortwed, Sof. Fred. Carol. Musiklærerinde, t 11 Aug. V. d. Osten, Beate Mary Anna, g. Buch. Ostenfeld, Axel Theod. Regnskabsfører, g. Joh. K. 4 Juni m. Karol. Fred. Møller, D. af Skipper. Marie, g. Eeg. Overgaard, Jens Nielsen, Sognepr. til Bording, g. Helligk. K. 24 Aug. m. 25 Kristiane Marie Louise Eriksen, D. af Bogtrykker. Oxenbøll, Vilh. Mich. Chr. Cand. phil. g. Matth. K. 13 Jan. m. Nancy Aug. Theod. Dipo, D. af Handelsagent. Oxholm, Ebba, g. Jensen. Marie Soph. Fred. f. v. Krogh, E. e. Overkammerherre, f 7 Maj, f. I8 Nov Packness, Olga Ros. Aloisia, g. Wagner. Paludan-Mliller, Jens, Provst, Dr. theol. (E ), t 29 Juni. Pantmann, Ferd. Chr. fh. Havnefoged, t 6 Maj, Nykbg. F. f. 22 Sep Paulsen, Ebba Pauline Louise, g, Christensen. Pedersen, Hans, Lærer i Thisted, g. der 10 Nov. m. Thora Christine Hald, D. af Dyrlæge. Ole, fh. Folkethingsmand, Gaardejer, f 5 Marts, Sadserup, 76 Aar. Ole, Præst i Louns, g. Skamby 1 Maj m. Ida Constance Engholm, D. af Præst (E ). Peder Oluf, Cand. polyt. Ingeniør, g. Frdbg. K. 1 Dec. m. Maria Theod. Lihme, D. af Gæstgiver. Pennicke, Helene Therese Jul. see Bentzon. Perch, Albert Vilh. Grosserer, g. Matth. K. 3 Aug. m. Hertha Eleonora Neste, f. Becker. Peschardt, Niels Vern, Kjøbm. i Vejle, g. Trin. 12 Maj m. Olga Elisab. Philip, D. af Manufakturh. Peters, Chr. Carl, fh. Professor v. Kunstakademiet, Billedhugger, f 17 Sept. Espergjærde, f. 26 Juli Petersen, Chr. Peter, Cand. polyt. Ingeniør, g. Frue K. 4 Juni m. Ella Vilh. Nielsen, D. af Hoboist. Clemens, Præst (E ), f 1 2 Jan. Værum. Fred. Partikulier, g. Garnisons K. 3 Feb. m. Laura Petra Cathr. Spenner f. Buch, D. af Kjøbmand. Fred. Gust. Emil, Præst (E ), f 12 Maj, Holbæk. Ida Jørgine, f 2 Aug. D. af kgl. Kapelmusikus.

148 26 Petersen, Jak. Bentine Rebekka f. Jakobsen, E. e. Prlieut. f 25 Maj. riksen. K. 31 Okt. m. Mary Erneste Frede Jens Hornsyld, fh. Skibsinspektør v. Pilegaard, Junia vilh. see Bay. d. forenede Dampskibsselskab, f 21 Pingel, Dor. Henr. Frk. f 6 Jan. Aug. 67 Aar. Piper, Knud Aage, Grosserer, g. Trin. Johs. Mart. Viggo, Skriver i Land- K. 2 Nov. m. Math. Eleonora Lorentzen, D. af Arbejdsmand. brugsminiat. g. Helligkors K. 1 April m. Kommunelærerinde Christiane Plenge, Soph. Otto, Vejer og Maaler, g. Holm, D. af Gaardejer. Johs. K. 4 Feb. m. Leonore Juul, D. Jørg. Carl Marius, fhv. kgl. Kapelmusikus, f 7 Okt. 72 Aar. Piesner, Alma, g. Clausen. af Skibsfører. Karl Konow Angell, Fabrikejer, g. Plum, Rasmine Juliane, E. e. Proprietær, Johs. K. 9 Nov. m. Soph. Margr. t 7 Marts. Ingemann, D. af Arkitekt. Pogge, Emilie Ingeb. g. de Lony. Laur. Emil, Grosserer, g. Matth. K. Pontoppidan, Caroline, D. af Præst, f 2 Maj m. Agnes Kirst. Jacobsen Elle- 28 Marts, f. 27 Sept gaard, D. af Slagter. Rasm. Oluf, Prløjtn. g. Aarh. Domk. Ludv. Fred. Sekretær, g. N. Ørsløv 19 Maj m. Elna Leschly, D. af Oberst. 8 Oct. m. Laura Christiane Ishøi, D. Poulsen, Johan Carl, Sagfører, g. Helligaands K. I9 Nov. m. Joh. Vater, af Grosserer. Marie Boline f. Albertsen, E. e. Skolelærer, f 2 Juni. Poul Aug. Realskolelærer i Korsør, D. af Kjøbmand. Niels Peter Carl, fh. Skibsfører, Lieut, g. der Oct. m. Frida Margr. Tertia i* 19 Aug. Helsingør, 74 Aar. Høegh-Guldberg, D. af Districtslæge. Ove Emil, Lieut. Brandmand, g. Lukas Vilh. Carl, Cand. theol. g. Lukas K. K. 29 Dec. m. Marie Soph. Westerberg, D. af Skrædderm. D. af Malerm. 10 April m. Emma Margr. Johansen, Søren Johs. Læge, g. Johs. K. 5 Praem, Edv. Jonas Røring, pens. Strand- Sept. m. Elise Fred. Aug. Schultz, kontr. t 28 Juli, f. I4 Jan D. af Fotograf. Prahl, Else Chr. Elise see Lundt. Theod. Vilh. Kapt. Ejer af Hillerød Preisler, Bruno, fhv. Fabrikant, f 27 Feb. Savværk, f 8 Sept. Kissingen, f. 19 Folmer, Handelsrejsende, g. Frdbg. Jan K. 23 Juni m. Kamma Gosch, D. af Petri, Ejnar, Cand. polyt. g. Nykbg. F. Fabrikant. 26 Sept. m. Ellen Schønheyder, D. PreuSS, Marie Aug. Jenny, g. Hess. af Telegrafbestyrer. Priergaard, Soph. see Barfoed. Pfaff, Marcelline Dorth. f. Weile, f 14 Prytz, Alexander, Overlærer v. Kellers April, f. 2 Juni 1832, M: Generalmajor. Puggaard, Magna Marie f. Meinertz, E. Abnormanst. f 18 Juni, 52 Aar. Philip, Olga Elisab. g. Peschardt. e. Grosserer, f 14 Juli, f. 31 Aug. Philipsen, Edv. Pred. Grosserer, g. Aarhus Raadstue 21 Nov. m. Anna Kirst Qvade, Hanne Soph. g. Mogensen. Wormslev, D. af Sygehusinsp. Queckfeldt, Elisa, g. Hansen. Hans Henr. Gabr. Ingeniør, Pihi, Fritz, Sagfører i Rønne, g. Frelsers Sverrig, g. Holmens K. 15 Sept. m. K. 16 Dec. m. Johanne Marie Pallesen Mørk, D. af Fisker. Quedens, Johs. Harboe, Prokurist, Ribe, Agnes Marie Hansen. Peter Andr. Isenkræmmer, g. Odense g. Frue K. 7 Juli m. Karen Joh. St. Knuds K. 24 Sep. m. Astrid Hoppe, Elisab. Schou, D. af Forp. D. af Kjøbmand. Qvortrup, Elias Fred. Chr. Fuldm. i Pihikjær, Johs. Dyrlæge, g. Aarh. Frue Finantsmin. f 14 Juli, f. 8 Dec

149 Raackmann, Nie. Kjøbmand, g. Horsens Ricard, Fred. Ceeil Jean, Kontorehef,. 17 Feb. m. Sofie Nie. Nielsen. Cand. jur., g. Slotsk. 25 Marts m. Rager, Hans Vilh. Læge, g. Frdbg. K. Gerda Harriet Riehter, D. af Overretssagf. 10 Juni m. Joh. Marie Madsen. Rahlff, Anna Nie. Camilla, g. Hegardt. Richter, Ditl. Rud. Bogholder, j* 2 Okt. Joaehim Georg Henr. fh. Korpslæge, Emma Rosaline, Frk. f 9 Marts. Justitsr f 20 Aug. f. 18 Juni Fritz, Rentier, f 5 Ja^n. 76 Aar. Rammeekow, Laura Helene Carol. g. Gerda Harriet, g. Rieard. Tyehsen. Riehau, Joh. Heinr. Martin, pens. Oberstlieut. t 13 Feb. f. 29 Nov Ramsing, Fred. Carl Chr. Telegrafmester, g. Jakobs K. 4 Dee. m. Alma Nie. Riis, Carl Fred. fhv. Landinsp. f 23 April. Marie Sørensen, D. af Bøssemager. Jens Præst (E ), t ^7 Juli, Randbøll, Anna Hel. Amal. g. Wolff. Flade. Rantzau, Georgine Charl. Soph. Adolphine Julie (Lili) Sehested, f. Juul, f Mads Hansen, Capellan, g. Matth. K. Ring, Cec, Carol, see Sehousboe. 25 Dee. Frederikslund, f. 13 Feb. 11 Okt. m. Sophie Regine Gaarn 1845, M: Greve. Malling, D. af Gartner. Rasch, Carl Barbrandt, Partikulier,' J* Ringsted, Charl. Georg see Nielsen. 27 April. RiSChei, Rich. Thorv. Wald. Driftsbest. Peter, Ingeniør, g. Garnisons K. 18 g. Holmens K. 14 Maj m. Math. Maj m. Thyra Carol. Soph. Holten, Soph. Galle, D. af Grosserer. D. af Overdyrlæge. Risom, Bertha f. Berwad, E. e. Musikhandler, f 10 Marts. Rasmussen, Carl Chr. Cand. phil. f 17 Dee. Nonnebjerg, 62 Aar. Ritzau, Elisab. g. Gamst. Henr. Kammerraad, Bogtrykker, f RiX, Maria Carol. Marg. g. Herold. 17 Nov. Thisted. Rockenkampff, Ane Christina Vilh. f. Rud. Arnold Emmerieh, Chef v. Sæby, E. e. Rebslager, f 25 Marts. Switzers Bjærgningsentreprise, f 25 Rohde, Holger Alb. Former, g. Stefans Juni i Modum, 73 Aar. K. 13 Aug. m. Cec. Jensine Schouby, Rathje, Minna Olga Dor. g. Nathan. D. af Jernstøber. Rathsack, Otto Fritz Adolph, Gartner, Boikjær, Vikt. Axel Emil, Fotograf, g. *}* 21 Dee. Glostrup. Frdbg. K. 18 Maj m. Maja Marie Rau, Emmy Vilh. g. Lund. Margr. Maale, D. af Organist. Ravn, Anna Math. f. Friess, f 19 Dee. Roiff, Oscar Henny, Urtekræmmer, g. Hjembæk, M: Provst (E ). Herfølge 26 Nov. m. Anna Sophie Reck, Carol. Vilh. f. Kempel, E. e. Cand. Olsen, D. af Skrædder. phil. t 8 April. Rom, Carl Thorv. Papirhandler, g. Trin. Ree, Charles Villiam Fritz, Forvalter, g. K. 27 Dec. m. Agnes Juliane Ernest. Horsens 28 Apr. m. Gertr. Jensine Andersen, D. af Skomager. Hilda Bergstrøm, D. af Skrædder. Ronstrøm (Rongstrøm), Jenny Regissa, Reehotr, Niels Ludv. Emil Marx. g. Musiklærerinde, f 3 Jan. f. 15 Sept. Kbhvns Raadstue 19 Maj m. Christine Antonsen, D. af Fisker. Rosen, Ellen, E. e. Inspektør, f 2 Nov. Regenhurg, Louise Nie. f. Bjerg, E. e. V. Rosen, Sigism. Carl Adam Fred. Ingeniør, g. Jesus K. 30 Maj m. He Overlæge, f 26 Aug. Reimer, Hugo Heinr. Theod. Fabrikant, lene Viet. Ræder. t 10 Okt. Thora Fred. Laurine f. Larsen, E. e. Renonard, Georg Eug. Vald. Overtelegrafist, f 25 Sept. 66 Aar. Rosenherg, Cathar. f. Wegmann, Lærer Kammerjunker, -j- 8 Febr. Reventlow, Elisab. Jutta Fred. Comtesse, inde, f 2 Nov. see Tegner. Thyra, g. Hammer. 27

150 :28 Rosenhoff, Emilie Louise, Frk. f 8 Maj. Rosenkrantz, Hans Carl Oluf, Baron, Stamhusbesidder, Cand. jur. g. 30 Maj m. Comtesse Christiane Wedell- Wedelsborg. Rosenstand, Knud. Vald. Cand. mag. g. Kolding 27 Dec. m. Elisab. Henriette Friis, D. af Vinhandler. Rosenvinge, Charl. Marie Erikke, f 8 Febr. Ribe, f. 8 Maj I832. Rosenørn, Christine Marie, Konventualinde i Støvringgaard, y 1 Jan. f. 7 Febr Peter Otto, Stationsforst, f 1 Aug. Roskilde, f. 22 Febr Lehn, Chr. Conr. Soph. Baron, Hof jægermester, f 22 Marts Orebygaard, f. 10 Nov Ross, Hans Peter Jul. Bager, f 4 Juni Korsør, f. 4. Jan Rothe, Olivia Ernestine f. Kirstein, E. e. Kommandør, f 15 Okt. f. 5 Maj Vald. Henr. fhv. Postexped. f 26 Aug. f. 18 Juni Rubeck, Carl Aug. Sten- og Billedhugger, g. Trin. K. 9 Okt. m. Dagmar Louise Møller. RubOW, Vilh. Herluf, Fabrikant, g. PIolmens K. 23 Juni m. Alfa Fred. Schacke, D. af Grosserer. Rugaard, Thrine Thom. see Heegaard. Rust, Agnes Emilie, g. Wiegand. Ryan, Joh. Henr. f. Withusen, E. e. Konsul, f 27 Aug. 79 Aar. Rye, Charles Henry, Prlieut. g. Holmens K. 28 Okt. m. Vibeke Schøller, D. af Jægermester. Marie Henr. Joh. g. Didring. Ræbild, Jens Vilh. fhv. Landmand, f 4 Dec. Ræder, Helene Vict. g. v. Rosen. Røgind, Emilie Marie Bened. g. Hahn. Røhl, Ludv. Carl Theod. Løjtnt. f 19 Okt. f. 13 Maj Rømer, Anna Math. Henr. g. Hillebrandt. Rømler, Caroline Cathr. g. Kruse. RønnOW, Math. Carol. g. Wolmer. Saabye, Ove Chr. Fred. Oberst, f 24 Marts i Svendborg, f. 10 Febr Ragnh. Egede, Frk. f 1 Jan. Sadolin, Jørg. Theoph. Præst, g. Frue K. 22 Okt. m. Astrid Hjorth, D. af Instrumentmager. Sahl, Karl Rasm. Andr. Trafikassist, g. Aarh. Domk. 14 Okt. m. Olga Margr. Christine Nolfi. Salicath, Carl, Etatsraad, fh. Borgmester i Næstved, f 23 Febr. f. 28 Marts Salling, Amanda Andrea, g. Edsberg. Salomon, Thyra Vilh. see Holstebro. Samson, Adolph, Overretssagfører, g. Kbhvns. Raadstue 23 Juni m. Ida Lov. Amalie Jensen, D. af Skomager. Samuel, Dagm. Marie, g. Sørensen. Schack, Carol. Marie Elisab. see Holmblad. Schacke, Alfa Fred. g. Rubow. Schade, Joh. Andr. Harald. Regimentsdyrlæge, f 22 Juli, 79 Aar. Schandorff, Viggo Imm. Tømmerhandler, g. Lukas K. 29 Jan. m. Ane Christ. Rasmussen, D. af Husmand. Schau, Fred. Louise f. Kragh, E. e. Major, j* 29 Nov. 65 Aar. Scheel, Fred. Carl Chr. Cand. polit. Kammerjunker, f 11 Okt. paa Værløsegaard, f. 21 Febr, Vict. Alex. Læge, g. Frdbg. K. 18 Maj m. Ingeb. Smith, D. af Professor. Scheele, Louise Elisab. Klosterfrøken, f Maj Slesvig, f. 1 Aug Scheffmann, Chr.ane Cathr. f. Grøn, E. e. Toldass. f 18 Marts. Schellerup, Vald. Fred. Kapt. af Artill. f 7 Juli, f. 14 Apr Schepeler, Louise Marg. g. Wildenradt. Scherfig, Chr. Adolph Sophus, Bogholder, f 28 Marts, 40 Aar. Schervin, Soph. Henr. g. Clausen. Schibsbye, Jens Laur. Kjøbmand, f 28 Marts Hjørring, 60 Aar. Kirst. Marie Mikkelsen, f 3 April. -- Lars Chr. Maskinist, g. Hjørring 25 Juli m. Petrea Feddersen, D. af Barber. Schiemann, Emil Chr. Ferd. Maskiningeniør, g. Johs. K. 19 Septbr. m. Helga Ilermance Lorenzen, D. af Læge.

151 Schierbech, Fred. Soph. E. e. Grosserer, t 4 Sept. Schierff, Anna Olga Ad. Math. Petrea Holst, g. Jacobsen. Schiemer, Chr. Fred. Julius, Viceinsp. V. St. Hansgades Skole, f 20 Jan. Joh. Henning Christen, Kommunelærer, t 22 Sept. f. 17 Marts 1870 SchiernofT, Emma Karen Fred, see Trojel. Schindel, Regitze Soph, f 7 Marts, f. 12 April 1805, D. af Major. Schiedt, Elisab. Dor. see Davidsen. Schiønning, Agnes, g. Kamla. Erik Repstorff, Cand. phil. g. Holmens K. 7 Marts m. Constance Ulr. Bertrande Petrea Heskier, D. af Bandagist. SchiØpfTe, Charles Will. Sognepræst, g. Helligaands K. 16 Maj m. Francisca Joseph. Karen Sielle, D. af Urtekræmmer. Schjerning, Isab. Oline Emilie, g. Brems. Schjørring, Niels Anton Søren, Grosserer, Kapt. f 25 Okt. f. 15 Marts Schjøtt, Christiane Sev. see Beck. Christiane Soph. Balderine, Klasselotterikoll. D. af Præst (E ), t 5 Dec. Hjørring. Schjøtz, Soph. Chr. Anker, Løjtn. Jernbanekond. g. Randers 16 Maj m. Christiane Jensine Annine Sørensen, D. af Vognmand. Schlamowitz, Nathalie Marie, g. Taubert. Schleisner, Dagny Edith, g. Christensen. Emma Valentine, Frk. f 21 Aug. Schlichtkrull, Cath. Alb. g. Haureberg. Ole Chr. Amtsforv. f 4 Juli Rosk. Schmedes, Otto Hugo Johs. Distriktslæge. f 5 Maj Hammel, f. 25 Aug Schmidt, Harriet, f. Brodersen, f 8 Maj Naarup 37 Aar, M: Stationsforst. Schmidt, Joh. Andr. Kapt. af Fodf. f 15 Juni, f. 15 Juli Schmidt. Mikkel Roedsted, fh. Adjunkt, f 11 Juni Horsens, f. 8 Maj Niels Chr. Læge, g. Frdbg. K. 28 Nov. m. Edith Lovise Rose Joh. Jensen, D. af Læge. 29 Schmidt, Peter Carl Rud. Forfatter, f 5 April, f. 25 Juli Rose Valerie f. Knopf, f 13 Juli, M; Direktør. V. Schmidten, Chr. Kammerj. Fuldm. i Landmandsbanken, f 4 Juli, f. 9- Aug. I860. SchmiegelOW, Marie Louise, g. Steinmetz. Schnabel, Gerda, g. Enemark. V. Schnitter, Jul. fh. Fuldm. i d. slesv. Domænekont. f 9 Marts. Schölten, Nie. Magd. f. Petersen, E. e. Oberst, f 13 Aug. f. 25 Okt Schou, Einar Viggo, Direktør, g. Garnisons K. 5 Jan. m. Elisab. Døcker, Søren Bang, Agent, g. Petri K. 21 Maj m. Jutta Aug. Emilie Konerding, D. af Fabrikant. Schouboe, Joh. Jac. Leonh. Etatsr. Grosserer, f 8 Marts, 88 Aar. Enken Christiane Charl. Rasmine Soph. f 11 Aug. Schoubye, Cec. Jensine, g. Rohde. Schourup, Inger, g. Jakobsen. Schousboe, Cec. Carol, f. Ring, E. e. Præst (E.59LI4), f 4 Marts. SchOW, Ulr. Fred. Rosing, pens. Birkedommer, f 18 Marts, f. 2 Sept Schram, Vict. Fred. fh. Told fuldm. f 8 Dec. Schrøder, Chr. Fred. Napoleon, pens. Oberst, t 21 Septbr. f. 15 Okt Schtschelkunow, Alex. g. Weihe. Schultz, Anna f. Andersen, E. e. Kancellist, f 14 Marts. Chr. Antonius, Restauratør, f l6juli. Steen Eilert Berner, Veterinær, g. Frdbg. S. 4 Marts m. Oline Magd. Milne, D. af Detailhdlr. Schumacher, Olga Ernestine Laura, g. Hansen. SchwartzkopfT, Marie Vilh. E. e. Justitsraad, 7* 16 Nov. Schiith, Ludv. Boghandler, g. Nykbg. F. 3 Sept. m. Inger Marie Sidenius, D. af Købmand. Schytte, Carl Fred. Vilh. Overretssagfører, fh. Folketingsmand, f 25 Juli Ringholm, f, 20 Okt Schütten, Aage Hans Jørgen, Toldass.

152 30 g. Frdbg. K. 23 Aug. m. Martha Joh. Elisab. Bindner. Schølier, Kaj Chr. Carl, Prlieut. g. Frdbg. K. 3 Febr. m. Inger Joh. Voigt, D. af Grosserer. Vibeke, g. Rye. Schønheyder, Ellen, g. Petri. Sebetien, Betzy Anna Marie f. Topp, E. e. Tømrermester, f 15 Aug. f. 28 Marts Soeger, Ernst Joh. Chr. Bogholder, f 9 Maj. Seehusen, Cec. Alexandrine, f 7 Juli. Seeler, Cathar. Marie Dor. see Frost. Sehested, Fred. Jørg. Ritmester, f 15 Marts, f. 18 Nov Niels, Præst (E. I ), f 17 Jan. Odense. Seidenfaden, Fred. Jul. Civilingeniør, funden druknet 25 Nov. f. 23 Dec Seitzberg, Jens Peter Rasmus, Stolemager, f 23 Nov. Seiby, Ernestine Vilh. Caroline, Baronesse see Bülow. Seligmann, Eilen Estrid Gertr. Louise, g. Sørensen. Selmer, Schak Vilh. Fuldm. g. Matth. K. 30 Okt. m. Anna Vict. Ferd. Christensen, D. af Arbejdsmand. Sendrup, Minna Andrea Helene, g. Larsen. de Serene d Acqueria, Prosp. Leon, Lieut. i Forstærkn. f 8 Okt. i Asuncion i Paraguay, f. 21 Marts Serner, Alex. Skrædderm. f 4 Okt. Kommunehosp. 36 Aar. Sidenius, Inger Marie, g. Schüth. Sielle, Franc. Jos. Karen, g. Schiøpffe. Silfverberg, Hilda Amal. f 11 Febr. M: Grosserer. Sjunnessen, Severin, Disponent, g. Helligaands K. 17 Dec. m. Magdal. Cloetta, D. af Chokoladefabrikant. Skafte, Joh. Margr. g. Jochimsen. Skeel, Charlotte Lucie, Comtesse, f 4 Febr. f. 28 Febr Helga Dor. g. Egede. Skibsted, Clausine Fred. f. Brandt, E. e. Udskrivningschef, Etatsr. f 26 Febr. Skjoldager, Oluf Johs. Kalkar, Kontorist, g. Helligk. K. 10 Maj m. Jenny Nathalie Ida Lund, D. af Gaardejer. Skotte, Anna Soph. g. Blom. Sletting, Ebba Jac. Petrine see Krieger. Smidt, Hans Peter Vilh. Jernbaneassist. g. Kbhvns. Raadstue 11 Apr. m. Louise Amalie Soph. Anna Wiedemann, D. af Konditor. Smidth, Henr. f 12 Marts, D. af Justitsr. Verner Fred. Læssøe, Ingeniør, f 2 Juni. Smith, Axel Peter Adolph, Postexp. g. Frdbg. K. I6 Juni m. Ingeb. Margr. Gudme, D. af Materialist. Marie Henr. Joh. g. Didring. Soph. Peter Fred. Cand. pharm, g. Frue K. 5 Apr. m. Ingrid Gjerulff, D. af Klædehandler. Thorv. Landing, Læge i Holbæk, g. Kbhvns. Raadstue 4. Maj m. Karen Pouline Petersen Flummelgaard, D. af Grosserer. Sode, Ludv. Gerh. fh. Købmand, f 24 Maj, 70 Aar. Sorterup, Aage Sejer, Cand. theol. g, Frdbg. K. 18 Nov. m. Agalhe Emilie Evers, D. af Købmand. Gudrun, g. Tauber. Sorvad, Chr. Wassard, Vicekonsul, Købmand, f 11 Juli Mariager, 73 Aar. Spang, Casp. Peter, Adjunkt, f 7 Juli Ribe, 62 Aar. Spelling, Thor, Malermester, f 9 Febr. Rønne, 6l Aar. Spenner, Laura Petra Cathr. g. Petersen. Springer, Marie Elisab. g. Lantow. V. Späth, Charles Adam Fred. Chr. Postkontr. f 28 Aug. f. 4 Nov Stabell, Aage, Lieut. Proprietær, g. Garnisons K. 29 Sept. m. Anna Math. Othilde Nielsen, D. af Malerm. Stage, Sigrid, g. Jantzen. Starup, Laur. Vinsløv, Fuldm. g. Helligk. K. 20 Maj m. Laura Marie Antonie Muhle, D. af Sømfabrikant. Stauning, Soph. Magd. f. Meier, f 19 Sept. M : Forvalter. Steen, Olga Marie Elisab. g. Brønnum. Steenbach, Julie, g. Hansen. Steenfeldt, Maren Jensen, g. Vestergaard.

153 Stein, Carl Fred. Assistent, f 28 Juli. Jobs. Theobald, Cand. jur. g. Garnisons K. 21 Okt. m. Ellen Mailing. D. af Grosserer. Rose Fred. g. Lasson. Steinmetz, Niels Jul. Købmand, g. Frdbg. K. 26 Marts m. Marie Louise Schmiegelow, D. af Partikulier. Steiiing, Louise, g. Kriel. Stiiiing, Carl Conr. Kunstmaler, g. Aarh. Domk. 26 Apr. m. Ellen Caroline Emilie Sofie Andersen Zwergius, D. af Overlæge A. Stjerne, Carl Anker Jens, Lærer, g. Horsens l8 Juli m. Jensine Erike Justesen, D. af Husmand. Stockfleth, Gerh. Herm. Hannibal Fred. Civilingeniør, f 20 Sept, f. 11 Febr Storm, Knud, Handelsfuldm. g. Garnisons K. 31 Okt. m. Anna Christ. Hansen. Strand, Viggo Peter, Guldsmed, g. Frue K. 3 Dec. m. Albertina Aurora Const. Malmgren, D. af Skomager. Strengberg, Cam. Sof. Fred. Brita Maja, g. Weyhe. Stricker, Olga Amalie, g. Jørgensen. Strømann, Carl Vilh. Fabrikant, f 15 Juli. Strøyer, Astrid Emma Elisab. g. Tvede. Stæhr, Niels Chr. Pedersen, Grosserer, t 27 Dec. Suhr, Fred. Niels Peter, Uhrmager, g. 11 Marts m. Julie Henr. von Holstein, D. af Landmand. Svane, Christen Marius, Jernbaneassist. g. Aarh. Domk. 24. Juni m. Marie Cec. Sørensen, D. af Proprietær. Swane, Ida Vilh. see Floor. Svanhoim, Jens Adler, Grosserer, g. Frue K. 8 Marts m. Marta Petersen. D. af Skrædderm. Svendsen, Peter, Cand. phil. Redaktionssekretær, g. Randers 11 Apr. m. Joh. Emilie With, D. af Rebslager. Synnesvedt, Holger Aug. Brygger, g. Odense St. Knuds K I4 Jan. m. Karen Groot, D. af Tømrermester. Søegaard, Joh. Louise, g. Groth. 31 Søgaard, Emilie, fh. Lærerinde, fil Marts. Sailing, Louise, D. af Kommandør, f 19 Juli. Sørensen, Carl Will. Sagfører, f 4 Febr. Kolding, f. 20 Sept Hans Skolelærer, g. Frdbg. K. 22 Sept. m. Anna Adolfine Dame, D. af Hørkr. Hedv. Soph. Fred. f. Grandjean, E. e. Gaardejer, f 6 Juli Nykbg. F. f. 23 Okt Laurs, Overretssagf. g. Aarh. Frue K. 4 Aug. m. Ellen Berg, D. af Stabssergent. Paul Adolph Chr. Civilingeniør, g. Johs. K. 25 Nov. m. Dagmar Marie Samuel, D. af Grosserer. Soph. Niels. Tandlæge, f Hellerup 8 Febr. 44 Aar. Søren Vald. Løjtn. Postexp. g. Kolding 9 Maj m. Ellen Estrid Gertr. Louise Seligmann, D. af Læderhdlr. Tafdrup, Poul Chr. Andersen, Skrædermester, f 9 Marts, f. 23 Septbr Tang, Sus. Math, see Krarup. Tauber, Joh. Chr. Litograf, g. Jocobs K. 28 Okt. m. Gudrun Sorterup, D. af Lærer. Taubert, Ernst Otto, Handelsfuldm. g. Rosk. Domk. 7 Okt. m. Nathalie Marie Schlamowitz, D. af Boghandler. Tegner, Annie Hedev. Signe, g. Lunn. Elisab. Jutta Fred. f. Comtesse Reventlow, Klasselotterikollektrice, f 17 Sept. f. 25 Febr Teller, Jørg. Chr. Emil, Sagfører, g. Vejle 19 Maj m. Anna Margr. Elisab. Gyth, D. af Forpagter. Tersløv, Betty Carol. Emilie, f 11 April. Tetens, Henr. Wederkinck, Cand. theol. g. Vartov 7 Febr. m. Astrid Unmack, D. af Arkitekt. Thaarup, Fred. Peter, fh. Landmand, f 18 Nov. Thamsen, Oluffa Rebekka f. Blachstad, E. e. Grosserer, f 1 Aug. i Hornbæk. Thellemann, Emma Elisab. Wilh. f. Nissen, E. e. Kancellist, f 23 Febr. Therkelsen, Søren, fh. Skibsrheder, f 27 Marts.

154 32 Thide, Vald. Ludv. Feter, Tandlæge, g. Holmens K. 22 Eebr. m. Barb. Marie Lov. Olsen, D. af Kollektør. Thierry, Carol, g. Knudsen. Thjøring, Marie Soph. Amal. see Gottlieb. Thomsen, Flora, f 12 Juli, 52 Aar. M: Justeermester. Hilda Carol. Marie f. Fagerstrøm, t l6 Juni, M: Gymnastiklærer. Jensine Chr.ane Jac. f. Møller, E. e. Bankbest, f 9 Juli. - Sigv. Theob. fh. Bogholder, f 17 Marts. Vald. Theod. Aug. Fred. fh. Telegrafbest. t 6 Maj. Thornam, Emilie Pauline Fred. see Fischer. Thorndahl, Christian Marie see Borch. Thrue, Theod. Vald. Boghdlr. Aarhus, g. Holmens K. 29 April m. Joh. Marie Sørensen. Tiemroth, Henr. Charl. g. Hoffmann.. Titzel, Suph. Carol. Amal. f. Volck, f 12 Maj, M; Grosserer. Toft, Ellen, g. Bjerre. Tommerup, Hans Chr. Carl Mart. Telegrafist, g. Johs. K. 22 Aug. m. Maren Joh. Marie Vilh. Jensen, D. af Arbmd. Top, Martin Edv. Johnsen, Købmand, g. Hjørring 26 Nov. m. Ane Marie Jensen. Topp, Betzy Anna Marie, see Sebelien. Topsøe-Jensen, Axel Gottlieb, Seclieut. i Flaaden, g. Frue K. 12 Dec. m. Harriet Vilh. Aug. Bohr, D. af Skoleinspektør. Torbøi, Hans Peter Petersen, Læge, g. Frdbg. K. 5 Maj m. Laura Metline Frederiksen, D. af Jærnstøber. Tordsmand, Fred. Chr. Cand. jur. g. Rosk. Domk. 14 Juli m. Ida Treschow, D. af Toldforv. Toxværd, Karen Carol, see Grandjean. Treschow, Cathr. Severine f. Mortensen, E. e. Assistentshusforv. f 12 Juli. Hans Bülow, Journalist, g. Kbhvns. Raadstue 25 Okt. m. Ellen Sofie Karoline Nyholm, D. af Højesteretsassessor. Ida, g. Tordsmand. Trier, Emil Sof. Annonceagent, f 15 Nov. Trier, Isidor Ferd. Overretssagfører, g. Johs. K. 9 Maj m. Joh. Munthea Elisab. Grundtvig, D. af Sagfører. Trojel, Emma Karen Fred. f. Schiernoff, E. e. Præst, f 25 Jan. Nykbg. F. f. 12 Sept Tscherning, Gust. Adolph, pens. Lærer, f 23 Juni, f. 9 Marts TuXVærd, Anna Henr. f 1 Juli, M: Amtsforv. Tvede, Hans Peter Nic. Tandlæge, g. Johs. K. 28 April m. Astrid Emma Elisab. Strøyer, D. af Grosserer. Tvermoes, Ausa, D. af Overretsprokurator, f 15 Aug. i London. Mathilde f. Eskildsen, f 25 Juni Ordrup, f. 25 Nov. 1843, M: Etatsraad. Tychsen, Aage, Prlieut, g. Garnisons K. 24 Nov. m. Laura Helene Carol. Rammeskow, D. af Baandhdlr. Tendering, Anna Helene, f 1 Febr. Tørsleff, Laura Elisab. g. Vilstrup. Uldall, Niels Andersen, Tømrermester, g. Aarh. Domk. 8 Jan. m. Ane Elisab. Dagm. Svendsen, D. af Snedker. Ulrich, Doris Magd. g. Hjort. Unmack, Astrid, g. Tetens. Ursin, Nath. Soph. f. Schytte, E. e. Bogbinderm. f 17 Aug.' Serine f. Christiansen, f 12 Juli, M: Handelsagent. Wadum, Hans Peter Petræus Hohlenberg, Typograf, f 18 Maj, 38 Aar. Wagner, Siegfried, Billedhugger, g. Kbhvns. Raadstue 11. Juli m. Olga Rosalie Aloisia Packness, D. af Grosserer. WaidtløW, Henry Carl Vilh. Handelsagent, g. Stefans K. 7 Febr. m. Anna Bodil Hansen, D. qf Købmand. Peter Mart. Viggo, Kontorist, f I4 Marts Odense, 25 Aar. Valentin, Joh. Ludv. Bogtrykker, f 9 April. Valentiner, Jul. Emil Forvalter, g.taarbæk Kap. 7 Marts m. Ingeb. Margr. Hansen, D. af Købmand. Valerius, Emil Georg Ludv. Præst, g. Matth. K. 1 Marts m. Anna Margr. Henriksen, D. af Melhandler. Walléen, Knut Vladimir, Friherre, g.

155 Trin. K. 2 Okt. m. Carma Joh. Marie Elisab. Walther, D. af Snedker. Walløe, Olaus Guldbrand, Malermester, t 7 Juni. Walter, Elise Doroth. fh. Lærerinde, t 28 Aug. Fred. Will. Theodor, Præst, (E ), t 21 Dec. Saaby. Walther, Carma Joh. Marie Elisab. g.. Walléen. Wamberg, Niels, Løjtnant, Kontorist, g. Horsens 25 Nov. m. Carla Joh. Ørum. Wandel, Carl Ellis, Handelsfuldm. g. Holmens Sogn 28 Sept. m. Lov. Christensen. Engel Ernestine, f 19 Aug. Wardenhausen, Signe f. Poulsen, Enke, j- 22 Dec. Variali, Louise, E. e. Musiker, f 2 Sept. 70 Aar. Vater, Jens Aage Oluf, Cand. jur. g. Math. K. 1 Decbr. m. Inger Fanny Halvorsen, D. af Exportør. Joh. g. Poulsen. Vaupell, Otto Fred. pens. Oberst, j* 10 April, f. 12 Decbr Weber, Ane Marie f. Syndergaard, f 6 Dec. M: Arkitekt. Vedege, Chr. Reich, Fuldm. i Nordisk Genforsikringsselsk. g. Holmens K. 1 Nov. m. Marie Hansine Rasmine Hansen. Wedel-Jarlsberg, Louise Gust. Math. Fritze, Baronesse, see Hoppe. WedelIWedellsborg, Christiane, Comtesse, g. Rosenkrantz. Christiane f. Buchwaldt, Enkegrevinde, t 5 Jan. Tybrind, f. 27 Juli Joach. Gregers, Baron, Prløjln. f 29 Nov. i Dresden, f. 4 Nov Wegener, Jac. Henr. Cathr. see Bindesbøll. Joh. Theod. Kammerh. Oberst, f lo Sept. f. 25 Febr. 18IO. Wegmann, Alb. Rud. Tømrermester, f 21 Juli Hellerup, 26 Aar. Anna Rasmussen, f 21 April, M: Tømrerm. Cathar. see Rosenberg. Weibel, Charles Imm. Forretningsfører, g. Rosk. Domk. 30 Dec. m. Magd. Lund, D. af Arbejdsmand. Weibel, Fred. Marius, Toldinsp. g. Holm. K. 24 Juni m. Clara Emilie Løhr. Weichel. Laura Cathr. Franc. g. Madsen. Weihe, Imman. Grosserer, g. Kbhvns. Raadstue 22 Nov. m. Alexandra Schtschelkunow, D. af Kantor. Weiie, Marc. Dorth. see Pfaff. Weise, Amal. Emilie, fh. Institutbestyrerinde, t 1 Marts. Weiss, Christiane, Frk. f 14 Marts. Wendeiboe, Inga, g. Koefoed. Laura, g. Wendt. Wendt, Axel Thorv. Jac. Malermester, g. Aarh. Frue K. 9 April m. Laura Wendeiboe, D. af Guldsmed. Henr. Charl. see Koefoed. Weng, Aage Axel, Sagfører i Skanderborg, g. Aarh. Domk. 3 Juni m. Marie Erhardi, D. af Proprietær. Werilin, Emilie Jørgine, Frk. f 28 Marts. Westerby, Niels, Tandlæge, g. Taarbæk Kap. 29 Marts m. Olga Marie Frederiksen. Westergaard, Carl Chr. Jensen, Forvalter, g. Johs. Sogn 17 Marts m. Joh. Christ. Bruzelius, D. af Togfører. Vestergaard, Niels Nielsen, Cand. theol. g. Johs. K. 30 Juli m. Maren Jensen Steenfeldt, D. af Gaardejer. Vett, Georg Didr. Carl Aug. pens. Kapt. t 18 Sept. f. 19 Dec Weyhe, Fred. Joach. Henning, pens. Oberst, f 30 Dec. f. 5 Jan Poul Alberg Vilh. Mart. Sagfører, g. Stefans S. 5 Maj m. Camilla Sofie Freder. Britha Maja Strengberg, D. af Malermester. Wichfeid, Harald Carl Ernst, Postexpedient, t 1 Juli, f. 5 Nov Wied, Svend, Bankassist. g. Aarh. Domk. 10 Maj m. Elisab. Modeste Julie Hansen, D. af Læge. Wiedemann, Louise Amalie Soph. Anna, g. Smidt. Wiegand, Fmil, Politifuldm. g. Petri K. 16 Jan. m. Agnes Emilie Mattizeck, f. Rust, D. af Restauratør. Wiegandt, Nathalia, Enke, f 24 Juli, f. 21 Nov

156 34 Wiehe, Anton Wilh. Skuespiller, g. Thomas K. 1 Dec. m. Skuespillerinde Augusta Blad, D. af Kasserer. Holger, Cand. mag. g. Helligk. K. 29 Okt. m. Olga Ingeb. Hjorth, D. af Urtekræmmer. Marie Charl. g. Bereny. Wiese, Fred. Vilh. Ludv. Kontorist, f 27 Nov. Wigelsen, Elisab. Cathr. Thalette see Bruun. Wiggers, Marie Christ. Elisab. g. Hansen. Wilhjelm, Christiane Birg. f. Lützen, E. e. Skibsfører, f 6 Nov. Wildenradt, Joh. Peter, Kunstmaler, g. Petri K. 25 Juli m. Louise Margar. Schepeler, D. af Hotelvært. Willemoes, Anton, Prløjtn. g. Frue K. 16 Juni m. Gerda Lorck, D. af Etatsr. Vexelmægler. Laura Arnoldine Cathinca, Frk. f 5 Marts. Marie Vilh. Frk. f 1 Marts. <le Wilster, Julie Aug. Albertine see Lembcke. Vilstrup, Andrea Cathr. see Lybecker. Thøger Løvenbalk, Kjøbm. g. Frederiks K. 2 Aug. m. Laura Elisab. Tørsleff, D. af Sanglærer. Wind, Johs. Marius, Bogholder, g. Roesk. Domk. 4 Nov. m. Anna Elisab. Marie Harryjette Carlsen, D. af Smedem. Winding, Aug. Henr. Prof. Musiker, f 16 Juni, f. 24 Marts Hedev. f. Heegaard, E. e. Præst (E ), t 3 Juli. Winther, Peter Chr. fhv. Klokker, f 6 Sept. Wisbeck, Hildur Emilie, g. Gottlieb. Visby, Helga Laura Louise, g. Jensen. Vistoft, Soph. Fred. see Lund. With, Erik, Prløjtn. g. Garnisons K. 16 Dec. m. Danila Gustava Davidsen, D. af Kjøbm. Joh. Emilie, g. Svendsen. Svend Erik Norkjær, Grosserer, g. Garnisons K. lo Nov. m. Astrid Elisab. Biilmann, D. af Prløjtn. Withusen, Joh. Henr. see Ryan. WItt, Anton, Skibstegner, g. KbhvUs. Raadstue 24 Feb. m. Dor. Marg. Cathar. von Wowern-Molich, D. af Arbejdsmand. Witter, Carl Chr. Fred. Præst v. St. Thomas K. g. der 24 Okt. m. Maria Cec. Rosalie Petersen, D. af Urtekr. Wittrog, Theodora f. Gulev, E. e. Cand. theol. t 11 Jan. Thisted. Witzansky, Charl. Vilh. Litograf, g. Trin. K. 28 April m. Emma Marie Jac. Groskopff, D. af Maskintrykker. Voerberg, Andreas Peter, Lærer, g. Holmens K. 1 Jan. m. Anna Margr. Andreasen. Wohnsen, Theod. E. e. Skoleinsp. f 19 Okt. Voigt, Inger Joh. g. Schøller. Volck, Martha Oline f. Davidsen, E. e. Kjøbm. f 31 Marts. Soph. Carol. Amal. see Titzel. Voldby, Emilie Flor. see de Meza. Voldum, Mana Marie, g. Larsen. Wolff, Benjamine Chr.ane, Frk. f 7 Juli. Carl Hans Peter, Proprietær, g. Frdbg. K. 3 April ni. Anna Helene Amalie Randbøll, D. af Proprietær. Marie Louise Alexandra, D. af Mægler, f 18 Dec. Wilh. Louise f. Gede, E. e. Slotsgartner, f 2 Aug. Wolhardt, Jens Juel, Bogholder, g. Horsens 24 Feb. m. Cathr. Anna Albertine Agnes van Kameke. Volmer, Alex. Emil Hans, Overretssagf. g. Frue K. 10 Maj m. Helka Nath. Vilh. Krause f. Neubert. Peter Carl Petersen, Telegrafist, g. Zions K. 7 Juli m. Math. Karoline RønnOW, D. af Kontorbestyrer. Voiquartz, Hilda, g. Münster. Volqvartz, Hedv. g. Frydensberg. Wolsgaard, Gotthardine Claud, f. Gotthardt. E. e. Skibsfører, f 12 April, Vennbergagaard, f. 30 Sep WormsleV, Anna Kirst. g. Philipsen. V. VO88, Hed. Math. Grotum f. Sørensen, t 20 Aug. Fredericia, f. 13 Marts 1833, M: Oberst. Wright, Aug. Elisab. f 19 Juni. WÖri8hoffer, Thyra, g. Goos. Zahlmann, Carla Jul. Eleon. Elisab. g. Gyllenhammer.

157 Zahrtmann, Cari Vilh. Etatsraad, Læge, f 24 Juli Rønne, f. 26 Aug. 18IO. Zangenberg, Fred. jul. Theod. Exam. jur. Amtsfuldm. f 7 Jan. Thisted. Mart. Henr. Organist, f 30 Marts Rønne, 41 Aar. Zedeler, Nic. Gormine Chr. see Abel. Zedlitz, Marinus Georg, Bødker, g. Vejle 4 Nov. m. Karen Kirst. Laursen, D. af Væver. Zeuthen, vilh. l.aurentzia, Frk. f 10 Okt. Ziehm, Heinr. Aug. Otto, Bager, g. Johs. K. 11 April m. Hansine Christ. Sørensen, D. af Fabrikant. 35 Zierau, Astrid, g. Guldbrandsen. I Herrn. Albert, Handelsrejsende, g. i Frue K. 2Q Marts m. Dagm. Margr. I Christiane Boysen, D. af Sergent. Zychlinski, Vilh. Helene, g. Jarchow. Øhlenschlæger, Amandus Christensen Tønnesen, Musiker, g. Horsens 29 Juli ni. Anna Karoline Bottelelh. Ørnstrup, Carol. Elisab., D. af Distriktslæge, f 8 Juli. Ørsted, Christen Madsen, Pastor emer. (E ), t 16 Maj. Ørum, Carla Johanne g. Wamberg.

158 SOFUS ELVIUS BRYLLUPPER OG DØDSFALD DANMARK 1900 SAMLEDE FRA OFFICIELLE KILDER TILLÆG TIL PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT KJØBENHAVN J. COHENS BOGTRYKKERIER - GEORG A. BACH 1901

159 Aaby Gyda Vilh. Marie g. Miskov. Aae Tandlæge i Aalborg g. Frue K. 6 Apr. m. Rosa Johanne Stibolt, D. af Cand. theol. Aagaard Joh. Micheline see Koch. Oline Mathilde see Rahlff. Aalborg Ellen g. Rosendahl. AaOIOdt Vilh. fhv. Skibsintendant f 5 Jan. 8l Aar. Aaeted Andr. Chr. Toldkontr. Løjtn. j* 30 Juni Aalborg, 46 Aar. Abel Carl Fred. Sagfører g. Odense St. Knuds K. 2 Febr. m. Anna Elisab. Hansen, D. af Skomager. Abildgaard Just Nielsen, Kjøbmand i Stouby g. Trin. K. 30 Nov. m. Mariane Elisab. Hald, D. af Lærer. Abrahams Fred. Johs. Henr. Sev. Prløjtn. g. Vartov 21 Juli m. Harriet Rigm. Mogensine Flensborg, D. af Klasselotterikoll. Johs. Henr. Sever. Direktør for Folketheatret f 31 Marts, 57 Aar. Achen Dagm. Emilie Carol. g. Skjoldager. Adeler Christ. Herm. Baron, Cand. jur. g. Jac. K. 14 Juli m. Ingeborg Ravn, D. af Kapt. Agerlin Hed. Nic. Chr. Guldberg g. Knudsen. Ahiberg Jul. Henr. Postexp. f 3 Dec. Ahibom Helga Aurora g. Dahl. Ahiefeldt Soph. Marie Albertine see Benzon. Ahlefeldt-Laurvigen Aug. Henr. Pouline Eleonore f. Daue, E. e. Greve, Toldkasserer f 5 Maj, 82 Aar. Fred. Julius, Greve til Ulstrup g. Frederiks K. 27 Sept. m. Emma Gelrika van Capeile fra Arnhem i Holland. Inger Marie f. Hansen f 24 Apr. 50 Aar, M. Greve. Ahlefeldt-Laurvigen Julie Louise Soph. see Tramp. Louise Oline Julie Charl. f. Neergaard, E. e. Greve f 2 Nov. Møllerup, 60 Aar. AhIgrenSSOn Brig. Elisab. Skjoldann g. Borring. Alberti Eugenie g. Cornelius. AlbinuS Jul. Gotthold, Restauratør j- 14 Okt. 59 Aar. Albrecteen Niels Vrigsted Blixencrone, Provst (E ) f 10 Okt. Aalborg. Algreen Ussing Thorkild, Cand. polyt. g. Frdberg 29 Dec. m. Alma Fischer Møller, D. af Overretssagf. Alstrup Hjalmar Chr. Louis, Cand. phil. Kommunelærer g. Jac. K. 27 Dec. m. Ingeb. Marie Gudm ansen, D. af Portner. Amdrup Holg. Chr. Handelsbogholder g. Kbhvns. Raadstue 30 Maj m. Joh. Dor. Larsen, D. af Tømrermester. Amundin Hans Virgil Moreau, Isenkræmmer f 3 Nov. 80 Aar. Andersen Anders Carl Alfr. Postmester og Telegrafbestyrer fil Dec. Kjerteminde, 55 Aar. Anders Hans, Prløjtn. g. Garn. K. 18 Dec. m. Anna Marie Christine Petersen, D. af Detailhandler. Anders Nielsen, Landinspektør i Odense f i Kbhvn. 28 Juli, 49 Aar. Axel Oluf, Grosserer g. Matth. K. 7 Juli m. Ellen Nyholm, D. af Proprietær. Bol. Olive f. Kofod, E. e. Lærer f 31 Aug. Rønne, 83 Aar. Chr. Viggo, Toldkontr. f 12 Juni, Rudkjøb. 71 Aar. Jul. Aug. Postmester g. Storehedinge 14 Febr. m. Christiane Fred. Sahlertz, D. af Organist.

160 Andersen Morten, Præst (E ) f 3 Apr. i Balslev. Niels Alfr. fhv. Inspektør i Grønland t 13 Jan. Sorø, 57 Aar. Otto Vald. Cand. phil. g. Johs. K. 26 Aug. m. Jac. Catr. Adamine Jordan, D. af Traktør. Rasm. Chr. Overlærer j* 15 Maj, Stubbekjøb. 60 Aar. Andreasen, Chr. Adolf, Cand. jur. g. Frede riksberg K. 24 Aug. m. Carla Sigrid Locher, D. af Marinemaler. Arboe Olivia Elisab. g Esbensen. Otto. Dav. Johs. Driftsinspekt. g. Marie Kirkesal l O Marts m. Margr. Soph. Vilh. Kuhlenhencke, D. af Teglmester. Arctander Hans Nie. kgl. Bogholder f 25 Juli paa St. Thomas, 65 Aar. V. Arenstorff Anna Soph. Cathr. Elisab. Jul. f. Jermiin. E. e. Cand. jur. f 4 Aug. Randers, 72 Aar. Arnesen vilh. Carl Ferd. Marinemaler g. Odense St. Knuds K. 9 Nov. m. Agnes Valb. Mogensen, D. af Konsul. Arnkiel Thora f 8 Nov. Gaabense. Arntz Soph. Louise g. Løwe. Arntzen Frode Karelius Arne, Cand. jur. g. Frdberg K. 26 Maj m. Anna Helfrid Georgia Astrid Gudman Svendsen, D. af Prokurator. August Helga Louise g. Slysser. Baagøe Herm. Tobaksfabrikant f 29 Marts, Nykbg. F. 79 Aar. Bache Hans Andr. Oberst, Generalintend. g. Matlh. K. 4 Okt. m. Ellen Ramm, D. af Oberstl. Bachmann Ludv. Vilh. Clemens Ishøy, Læge g. Garn. K. 12 Maj m. Soph. Phil. Aug. Bachmann, D. af Overserg. Bagger Vald. Wentzel, Præst g. Frdberg K. 21 Febr. m. Martha Madsen, D. af Handsketilskærer. Bahner Anna Laura Christine f. Jensen, E. e. Farver f 22 Marts, Hjørring Baland Carl Vald. Oberstf 18 Okt. 82 Aar. Baltzereen Søren Moses Jul. Chr. fh. Skibsfører f 21 Marts, 72 Aar. Bancke Fanny Vict. see Carøe. Olga f. Kofod f 20 Aug. Longreach, Australien. Aage Hjalm. Cand mag. g. Aarhus St. Pauls K. 9 Juli m. Ellen Joh. Margr. Gjentrup. Bang Jac. Ludv. Pastor emer. (E ) j* 17 Febr. Sophus, Læge g. Frdberg K. Ißjuni m. Anna Margr. Christensen, D. af Oversergent, Godsinspektør. Paul, Koncertsanger g. Frue K. 4 Maj m. Marie Gertrude Trolle, D. af Landskabsmaler. Barnekow Adolf Chr. Prløjtn. g. Vedbæk K. 29 Sept. m. Ida Athalia Konow, D. af Kjøbm. Agnete g. Hamburger. Barner Edele Margr. see Gyldenkrone. Barth Johs. Uhrmager f 4 Apr. 25 Aar. Bartholin Joh. Charl. fh. Hofdame f 26 Okt. 81 Aar. Basse Ingeborg g. Edwards. Bau Peter Andr. Vald. Snedkerm. f 29 Okt. 77 Aar. Bauditz Charlotte Vilh. f 15 Juli, Horsens, 88 Aar. Baumgarten Carl Oscar, Manufakturh. g. Frdberg K. 23 Maj m. Thora Fransiska Havemann, D. af Kjøbm. Baungaard Signe Marie Jensen g. Nielsen. Bay Andrea Marie Louise g. Grønqvist. Ellen Ragnhild g. Wibolt. Joh. g. Jonsson. Joh. Marie g. Lehrbach. Marie Cæc. see Hagemann. Mart. Ludv. Cand. theol. g. Frdberg K. 8 Aug m. Marie Jessine Amalie Fechtenburg, D. af Kjøbmand. Niels Hansen, Læge f i7 Maj, Randet s, 52 Aar. Bech Christoph. Jul. Hansen, Stud. mag. f 4. Jan. 28 Aar. Beck Louis Soph. Fabricius, Prløjtn. g. Helsingør Olai K. 18 Dec. m. Anna Soph. Rohmann, D. af Skibsbygm. Becker Georg Ludvig fh. Apotheker f 25 Maj, 63 Aar. Beckett Francis, Dr. phil. g. Frdberg K. 30 Aug. m. Ulricha Margr. Lucie Mørek, D. af Bankdirektør. Beeken Loui e Cathr. see Good. Behncke Fred g. Brüel. Beier Hans Adoll, Cand. jur. g. Thisted

161 K. 7 Nov. m. Inger Marie Bendixen, Adoptivd. af Fabrikant. Beissenherz Didrik Theod. Postmester t 28 Jan. Koldby, 78 Aar. Bendix Abelone Cath. g. Øigaard. Julie Soph. f. Meyer, E. é. Provst (E ) f 12 Nov. Bendz Cornelia Mart. Carol. g. Berg. Bense Elna Clara g. Lercke. Bentzen Fritz Theod. Roepstorff, Bogh. V. Kbhvns. Kommunehosp. f 28 Maj. Benzen Soph. xmarie Albertine f. Ahle feid t, E. e. Kammerherre, Postmester f 27 Febr. 89 A ar. Berg Clemense Emilie f. Marcker, E. e. Rektor f 18 Marts, 87 Aar. Holger, Trafikassist, g. Johs. K. 12 Maj m. Cornelia Mart. Carol. Bendz, D. af Cand. theol. Oline Marie f. Wibroe, E. e. Stolemager f 21 Okt. Næstved, 83 Aar. Bergh Hans Nie. Løjtn. Kasserer g. Jac. K. 16. Jan. m. Laura Cathr. Malling, D. af Kjøbmand. Bergstrom Carol. Agnete f. Westh, E. e. Kjøbmand f 10 Marts, Maribo. Beriin Knud Kugleberg, Cand. jur. g Garn. K. 14 Oct. m. Agnes Birg. Reinertdine Marie Nielsen, D. af Fæstemand. Bernhoft Rita Mercedes g. Zahle. Bestie Gottholf Alfr. Soph. Toldass g. Johs. K. 28. Okt. m. Thyra Aug. Kirst. van der Loo, D. af Maskinmester. Betzer Joh. Cathr. g. Reinhold. Beyer Andr. Fred. fhv. Proprietær f 12 Okt. 89 Aar. Cec. Lov. f. Crone, E. e. Præst (E ) t 25 Sept. Bie Simon Jørg. Kammerherre, fhv. Toldintendant f 27 Jan. St. Thomas, 90 Aar. Bierberg Christiane Sev. f. Blicher, E. e. Oberstl. fil Okt. Mariager. Biiimann Aage Alex. Grosserer g.garn. K. 27 Apr. m. Valb. Anna Klara Olsen, D. af Litograf. Hakon Johs. Saxdorph, Styrmand g. Frue K. 4 Sept. m. Harriet Aug. Camilla von Jessen, D. af Kapt. Biile Mariane (Molly) Louise f. Walter, E. e. norsk Postmester f 8 Maj, 5b Aar. Bille-Top Mariane Christine f. Sørensen, E. e. Translatør f 13 Sept. 73 Aar. Bindseil Kristian, Arkitekt g. Holm. K. 22 Maj m. Goradine Amalie Spilcker f Nielsen. Binnehalle Thøger Leonard, Bygmester, 9 Dec. Sorø. Birch Carl Chr. Inventarieskriver g. Johs. K. 16 Marts m. Valborg Emma Marie Birch, D. af Underbetjent. Soph. Fred. f. Knoblauch, E. e. Etatsraad, Rektor f 4 Maj, 88 Aar. Bjerregaard Eleon. Edv. Marie Birg, see Rye. Bjerring Anna Soph, f 16 Juli, 84 Aar, M. Kapt. Bladt Peter Jørgensen, Prokurist g. Stubbekjøb. 31 Maj m. Ellen Nie. Haurum, D. af Snedker. Blangstrup Soph. Fred. Aug. f. Thaning, E. e. Landinspekt. f 12 Apr. 68 Aar. Blaumüller Edv. Theob. Jul. Præst (E ) g. Frdberg K. 29 Juni m. Selma Anna Elisab. Fleisner, D. af Væver. Bleeberg Altr. Maskinmester g. Hvidovre K. 30 Juni m. Agnes Soph. Wulff. Blicher Christiane Sev. see Bierberg. Blichfeldt Chr. Jul. Albert, Billardfabrikant g. Johs. K. 7 Sept. m. Inger Marie Horsfeldt f. Bertelsen, D. af Husmand. Ellen Kirst. Louise Gersdorff, g. Holbech. Bloch Emilie Fred. f. Leerbech, E. e. Præst (E ) f 31 Marts Block Theod. Postexp. g. Helligaands K. 14 Juli m. Maria Angelika Veronika Schmidt, D. af Forfatter. Blom Jul. Andr. Etatsraad, Tømrermest. t 14 Juni, 85 Aar. Sigv. Aug. Grosserer j* 5 Maj, 83 Aar. Boberg Christen Lærer f 20 Nov. 78 Aar. Bock Rich. Aug. Alex. Fabrikant f 25 Maj, 50 Aar. Vandela Thyra g. Miiller. Boeckmann Soph. Fried. Ernestine f. Peters, E. e. Proprietær f 18 Marts, Nykbg. F. 91 Aar. Boesen Ulr. Chr. Justitsr. Hospitalsforst. fhv. Landsthingsmand f 2 Maj, Vejle, 71 Aar.

162 BoetluS Leo Xavier, Elektriker g. Frdberg K. 1 Maj m. Emma Maria Christensen, D. af Bademester. Bohn Peter Herrn. Kilerich, Bogholder g. Matth. K. 8 Apr. m. Mariane Lov. Olsen, D. af Møller. Bolwig Fred. see Collin. Hans Vald. Uhrmager j* l6 Aug. BondrupTheod. Emil Const., Kapt. Stenograf f 8 Juli, 74 Aar. Bonnesen Nic. Isak Jakob, fhv. Tobaksfabrikant f 21 Nov. 70 Aar. Borchmann Petrea Marie see Haupt. Borella Alessio Joh. Dominico, fh. Købmand f 9 Marts, 74 Aar. Har. Læderhandler f l6 Marts, Aarhus,.58 Aar. Borgstrøm Alma Gun. Chr. g. Lütken. Ebba Vilh. Fred. Nath. g. Thorup. Otto Petrus, fhv. Borgmester g. Holm. K. 25 Apr. m. Amalia Henr. Elisab. von Platen. Borre Vald. Handelsfuldm. g. Stukkekjøb. 1 Juni m. Ellen Andersen, D. af Overlærer. Borrehye Eman. Manufakturh. f 4 Nov. Borring Holg. Har. Theod. Grosserer g. Kbhvns Raadstue 2 Nov. m. Brigitta Elisab. Skjoldann Ahlgrensson, D. af Theatermaler. BOSerup Math. Petrea f. Reedtz f 20 Dec. Boysen Fred. Vald. Apotheker f 3 Nov. Nykbg. F. 34 Aar. Brabrand Edv. Sidenius, Skibsfører f 3 Apr. 40 Aar. Braem Henri Monod, fh. Konsul i New York f 13 Feb. Wien, 64 Aar. von Brakle Samuel Will. Kammerherre f 8 Jan. 78 Aar. Bramheift Georg Henr. Handelsagent g. Nykbg. F. 2 Maj m. Agnes Theresia Pedersen, D. af Gartner. Brammer Com. Bened. Provst (E ) t 14 Febr. Math. Aug. Emilie f. Schaltz f 10 Okt. Sundbyøster. Bramsen Ida see Klein. Brandortf Peter, Kjøbmand f 13 Sept. Kolding, 76 A ar. Brandt Peter Theod. Malermester f 4 Sept. 54 Aar. Brasch Hans Jørg. Høegh, Exam. jur. f 21 Apr. Aarhus, 87 Aar. Bredahl Laur. Will. Manufakturh. g. Frue K. 1 Dec. m. Ane Kirst. Joh. Thomsen f. Christensen, D. af Værtshush. Bredortf Georg Vilh. Cand. pharm, g. Frue K. 29 Apr. m. Helga Selchau, D. af Læge. Bredsdorff Thom. Vilh. Birkedal, Cand. theol. g. Vartov K. 17 Apr. m. Marg. Lunn, D. af Oberst. Bredsted Hansine see Gøtzsche. Brehm Jul. Theod. Kjøbmand f 26 Aug. Nykbg. F. 65 Aar, Hustruen Elisa Cec. Marie f. Engberg f 20 Marts, 59 Aar. Bremer Edvard Siegfr. Toldass. f 16 Marts, Holbæk. Breton Catherine Jane, Baronesse see Meyer. Julie, Baronesse see Heyliger. de Bretteville, Louis Claude le Normand, Overretssagf. g. Garn. K. 18 Jan. m. Thusnelda Michelsen, D. af Kapt. i Flaaden. Breuning Emil Fred. Aug. Cand. pharm, g. Frederiks K. 7 Aug. m. Elise Marie Kindt, D. af Sadelmager. Breyen Christoffer Will. Overtelegrafist g. Holm. K. 19 Okt m. Vilh. Carol. Reehoff. BrinckopfT Henr. Vilh. Arkitekt f 15 Maj, 76 Aar. Brinkmand Elisab. g. Kabell. Brix Hans Chr. Steph. Pastor emer. (E ) t 4 Dec. Broberg Sev. Carl Olfert Fischer, fh. Adjunkt (E. p. 668) f 13 Maj. Brock Louise see Nansen. Brochenhuus-Lewenhjelm Erik, Assist, g. Johs. K. 2 Sept. m. Ellen Drewsen, D. af Cand. polyt. Brosbøli Joh. Carl Chr. (Carit Etlar) Professor f 9 Maj Gjentofte, 83 Aar. Brown Lily de Nully f 23 Dec. Slagelse, Bruhn Margaret Mc. Fadyen g. Sidenius. Vilh. Marie see Gjerløff. Brummer Henn. Fred. Pastor emer. (E ) t 27 Juli. Bruun Jens Andr. Bech, Grosserer g. Holm. K. 10 Aug. m. Asta Wilstrup, D. af Persiennefabrikant.

163 Brillin Malte Emil, Prløjtn. i Flaaden g. Holm. K. 2 Okt. m. Emily Berry Hansen, D. af Etatsr. Grosserer. Vald. Euseb., Kapt. f 22 Apr. Briiel Georg Vilh. Stenograf g. Frels. K. l8 Aug. m, Fred. Behncke, D. af Distriktslæge. BrynjulfSSOn Marie Nie. f. Gerdtzen, E. e. Docent, f 12 Apr. Brünniche Einar, Læge g. Kbhvn.s Raadstue 13 Okt. m. Ellen Fred. Hirsch«- sprung, D. af Grosserer. Brøgger Semine g. Zahrtmann. Brøndsted Vilh. Mariane f. Petersen, f 28 Dec. M: Skoleinsp. Brøndum Chr. Axel Anders Anth. Bankkasserer g. Frue K. 3 Nov. m. Emma Sophy Betty Torp, D. af Telegrafist. Buch Edv. Magn. Pastor emer. (E ) f 13 Nov. Elise Cathr. Math, see Thaning. Buchwaldt Astrid f, Carlsen, f 4 Febr. Hjørring, 20 Aar. M: Jernbaneassist. Buhl Jes, Toldass. g. Odense St. Knuds K. 21 Aug. m. Luise Soph. Elisab. Dreyer, D. af Redaktør. Bull Carla Georgette Benzon g. Castenskiold. Busch Aug. Vilh. see Eiersted. Buttenschøn Fred. Constantia f. Voigt, f 25 Juni Aarhus, 40 Aar. M: Dampmøller. Bülow Axel Vald. Sognepræst g. Helligaands K. 23 Maj m. Fred. Christine Cec. Steenberg, D. af Styrmand. Hansine Malvine Henr. Jac. E. e. Kurvemager, f 15 Maj, 65 Aar. Holger Jørg. Eichstedt, Grosserer f 16 Aug., 44 Aar. Marie Ingerslev g. Herbst. Bøegh ingeb. Nielsine Baronica Stamperine, f 19 Maj, 68 Aar. Bøggild JensDan. Fred. Provst (E ) f 9 Marts Thisted. Bøje Chr. Anton, Cand. mag. g. Ordrup 1 Dec. m. Alma Draminski, D. af Farver. Bønnelykke Niels Erik, Skibskapt. f 30 Dec. 60 Aar. Bønsøe Elisa Fred. Berth see Rønne. BøttzaUW Peter Andr. Proprietær, f 13 Okt. Stenderup. Calundan Carl Sof. Albert, Gipser g. Trin. K. 20 Maj m. Anna Elisab. Christiane Soph. Hengooss, D. af Skomager. Cappel Louise Leop. f. Scheil f 11 Okt. Roskilde. van Cappelle Emma Gelrica g. Ahlefeldt- Laurvigen. Carl Adolph Peter Ant. Grosserer g. Holmens K. 15 Sept. m. Ellie Mary Normann, D. af Underdirektør. Karen Marie Julie g. Skovgaard- Petersen. Carlsen And. Peter Carl Joh. Assist, g. Johs. K. 27 Okt. m. Helga Fred. Grove, D. af Fabrikmester. Hugo Hjalm. Chemigraf g. Hjørring 16 Maj m. Vilh. Marie Margr. Heerfordt, D. af Distriktslæge. Theod. Guido Michael Georg Emil, Cand. jur. g. Frdberg. 6 Maj m. Joh. Elisab. Clemmensen, D. af Kjøbmd. Carstensen Niels Lorentz fh. Kontorchef i Finantsministeriet, f 1 Febr. Carøe Andrea Marie fil Apr. 84 Aar. Fanny Vict. f. Bancke f 8 Nov. M: Cand. phil. Castensklold-Benzen Ludv. Helmuth Fred. Kmrjkr. Cand. mag. g. Garn. K. 26 Maj m. Stamhusbesidderinde Carla Georgette Bull, D. af Kammerjunker. Christensen Axel Ant. Cand. phil. g. München 30 Juli m. Elsine Henr. Anina Schübeler, D. af Malermester. Charl. Ernst fh. Konsul f 25 Apr. 62 Aar. Harald Vilh. Cand. theol. g. Ballerup 21 Apr. m. Andrea Louise Andresen, D. af Skibsrheder. Svend Peter, Gaardejer fh. Folkethingsmand f 25 Sept. Brønderslev, 77 Aar. Thomas, fh. Folkethingsmand f 1 Juli, 62 Aar. Christgau Peter Vald. Knud, Kreditforeningsassist. g. Odense St. Knuds K. 8 Maj m. Marie Sus. Lohmann, D. af Handskemager.

164 8 ChristlanI Carol, vilh. Soph. Sylvia see Höckendorff. Christiansen Andr. fh. Stempelpapirforvalter for Slesvig, f l6 Apr. 84 Aar. Knud Ludv. fh. Toldkontr. f 3 Okt. Clasen Hans Andr. Kasserer i Nakskov, g. Vartov 2 Febr. m. Harriet Helene Jul. Sørensen, D. af Barber. Claudius Marius Matth. Chr. Læge, g. Frdberg 11 Nov. m. Agnete Mathea Lütken, D. af Amtsforv. Ciausen Soph. Henr. f. Scherwin f 19 Dec. M: Prløjtn. Ciausen-Bagge Laurine Julie g. Fries. Claussen Ellen g. Holl. Karen Bothilde g. Kjølseth. Ciemens Annette Math. Elisab. see Vibeig. Clemmensen Erik Chr. Cand. polyt. g. Johs. K. 12 Okt. m. Aug. Jac. Franc. Hansen. Cohn Carl Herrn. Pianist, g. Kbhvns. Raadstue 26 Sept. m. Emilie Anna Helene Haste f. Levin, E. e. Bankassist., D. af Stukkatør. Cold Chr. Magdalus, fhv. Direktør for Kunstflidslotteriet, f 27 Marts 79 Aar. Colding Axelline Philippa see Holm. Collet Nie. Cathr. f 13 Okt. 82 Aar. Collin Fred. f. Bolwig, Enke, f 28 Nov. Collstrup Carl Osk. Fiskehandler, f 11 Dec. 46 Aar. Ida Louise Poul. see Hahn. Conradsen Regina Louise f. Ørgaard f 22 Apr. M: Medaillør. Conradt-Eberlin Peter Joh. Alexei, Cand. phil. f 13 Maj paa Rejse fra Sydney 37 Aar. Cornelius Laur. Peter, Operasanger ved det kgl. Theater, g. Andr. K. 16 Maj m. Eugenie Alberti f. Møller D. af Dampskibsexped. Cortsen Elna Elisab. g. Faber. la Cour Eugen, Oberstløjtn. f 21 Jan. Cramer Joh, Christiane f. Wigelsen. E. e. Præst (E I4) f 20 Jan. Crawford Maja Vilh. Enkefru, f 27 Maj 55 Aar. Curdts Agnes Cathinca Marie see Vesth. Dahl Chr. Sev. Jensen, Cand. mag. g. Frdberg 27 Okt. m. Helga Aurora Ahlbom, D. af Partikulier. Dahl Joh. Vald. Bald. Pianist, g. Gjentofte 23 Okt. m. Sophie Grønbech, D. af Proprietær. Niels Petersen Lorentsen, Præst i Brande, g. Frelsers K. 4 Sept. m. Angelica Maria Sørensen, D. af Distriktsforst. Dahlgreen Ulr. Emilie g. Ottosen. Dahistrøm Joh. Fred. Cand. mag. f 17 Juni, 62 Aar. Dalberg Olaf, Prløjtn. g. Gam. K. 31 Maj m. Elisab. Marg. Harhoff, D. af Oberst. Dalsgaard Christen, Forstkandidat, g. Balslev 11 Aug. m. Hilda Høgsbro, D. af Folkethingsformand. Dam Philip Rask, Kapt. Borgmester, f 5 Febr. Aakirkeby. Damkier Olga, f 20 Marts, 55 Aar. Damsgaard, Nie. Chr. Tandlæge, g. Nykbg. F. 27 Juli m. Agnes Schultz, D. af Kjøbmand. Darre Marie Margr. Dor. Emilie g. Wiberg. Daue Aug. Henr. Pouline Eleon. see Ahlefeldt-Laurvigen. Deichmann Henning Carl Vilh. Ferd. Oberstløjtn. f 24 Nov., 75 Aar. Karen Abel. Dor. f. Worm, E. e. Provst (E ) f 1 Juni. Deville Marie Louis Alexis, Administrator, g. Gjentofte 15 Jan. m. Hulda Nath. Nie. Hedemann f. Stampe, D. af Fuldm. DIbbern Carl Joh. Neergaard, Forp. g. Storehedinge 5 Juli m. Fred. Thomsen, D. af Forp. Will. Væver, g. Frdberg. lo Maj m. Anne Marie Frandsen, D. af Værtshusholder. Diere Carl Vilh. Grosserer, g. Holm. K. 27 Okt. m. Elisab. Christine Pahl, D. af Grosserer. Dichmann Soph. Aug. see V. Jessen. Ditzel Christoph. Andersen, fh. Skibsfører, Løjtn. t 11 Apr. Helsingør. Dohm Heinr. Aug. Emil, Figurmaler g. Johs. K. 13. Juni m. Ingeb. Christiane Madsen, D. af Giarm.

165 Dohm Heinr. Peter, Fabrikbestyrer j* 8 Okt. Elmquist Edv. Eman. Overretssagfører Dorph Augustine Margr. f IQ Okt. Nykbg. Aalborg f 7 Juni, 49 Aar. F. 73 Aar. Har. Kristian, Tandlæge g. Nakskov Jens Peder Chr. fh. Adjunkt (E.pööQ) K. 8 Nov. m. Ingeborg Balslev, D. t 27 Jan. af Præst. Niels Vinding, Kunstmaler g. Citadels Marie Helene g. Nielsen. K. 2 Juni m. Bertha Olga Vilh. Her- Vilh. Cand. phil. f 19 Dec. Aalborg. lich Green, D. af Vexellerer. Elster Joh. Vald. Restauratør f 4 Febr. Drachmann Emilie Julie see Hørup. Engberg Elisa Cec. Marie see Brehm. Draminski Alma g. Boje. Engel Hans Anker, fh. Ejer af Lehnsgaard f 25 Apr. Rønne, 79 Aar. Draminsky Otto, Assistent i Statsanst.-f. Livsfors. g. Holm. K. 10 Apr. m. Astrid Ingeb. g. Mantzius. Joh. Dorth. Andreasen. Engelking Rud. Vald. Musiker f 5 Okt. Draskau Vilh. Oluf Aug. Postassist. g. Engholm Oscar, Ingeniør g. Odense St. Johs. K. 7 Dec. m. Ane Christine Joh. Knuds K. 10 Nov. m. Inger Margr. Hansen f. Nielsen, D. af Arbejdsmand. Rasmussen. Drewsen Ellen g. Brochenhuus-Löwen- Eriksen Niels Rasm. Kammerraad, Ejer hjelm. af Louisenhøj f 31 Marts, 85 Aar. Joh. Chr. Rentier f 9 Maj, 66 Aar. Ernst Marie Therese Alma see Svane. Jonas Collin, Murermester f 8 Maj, Esbensen Kay, Assistent i Fnminist. g. 83 Aar. Frdberg K. 6 Apr. m. Olivia Elisab. Dreyer Emma Emilie Fred. g. Weilbach. Arboe, D. af Skibsfører. Georges, Læge g. Søllested K. 23. Ragna g. Krabbe Nov. m. Carol. Margr. Jørgensen, D. Esche Jul. Fred. Grosserer j- 18 Febr. af Godsejer. Eschricht Anna Marie Louise g. Koch. Hannibal, Postexp. g. Gjentofte 16. Evers Elisab. Alfr. g. Schultz. Nov. m. Anna Geelmuyden, D. af Redaktør. Kornkomp. i Aalb. g. Aarh. Frue K. Faber Chr. Ernst Gylding, Direktør for Juliane Vilh. f. Becker f Dec. M: 18 Dec. m. Julie Dor. Jacobsen, D. Konsul. af Bødkerm. Luise Soph. Elisab. g. Buhi. Gunnar, Murerm. g. Frue K. 9 Nov. Dræby Lovise f 19 Marts m. Elna (Else) Elisab. Cortsen, D. af Duelund Ida Cathr. Elisab. g. Warming. Tømrerm. Dujardin Anna Maria g. Jensen Ida Helene f. Mathiesen E. e. Skibsfører t 21 Marts, 73 Aar. DUUS Fred. Jul. Qvintus, Kjøbmand g. Johs. K. 11 Nov. m. Joh. Legardh Vald. Kreditfor.-Assist. g. Aarh. Domk. Hansen, D. af Postmester. 8 Juni m. Maren Valb. Kathr. Madsen, D. af Kjøbmand. Edeler Vilh. Charl. see Thøyer. Edwards Edward Fred. Ingeniør g. Frdbg. Fabricius Hanne g. Løwegreen. K. 14 Febr. m. Ingeborg Basse, D. Faith Ant. Thomas, Grosserer f 22 Nov. af Kjøbmand. 87 Aar. Ehlert Ingeb. Hulda Charl. g. Møller. Falgreen-Schafer Theod. Emil, Prløjtn. Eickhoff Alma Ellen g. Schrøder. g. Odense St. Hans K. 12 Okt. m. Eiersted Aug. vilh. f. Busch, E. e. Bankbogholder f 11 Marts, Hjørring, 79 Aar. D. af Fuldm. Jenny Emilie Theod. Christophersen, Eigtved Joh. Edv. Expeditør f 21 Aug. Falkenstjerne Ane Cathr. Enke t Aar. Marts, 74 Aar. Ekeroth Thomine Ida Leon. see Wolters. Fallesen Amanda Flora Mathilde f. Thomsen, E. e. Kmherre, Theaterchef f 25 Elling Jens Michael Thorv. Boghandler i Kallundb. g. Nykbg. M. 30 Jan. m. Juni, 64 Aar. Dorth. Margr. Fischer, D. af Gjæstg. Farre Niels Einar, Kommunelærer g. Gjen- 9

166 IO tofte K. 26 Sept. m. Nanna Bolbroe, D. af Fuldm. Fechtenburg Jørg. Peter, Direktør g. Frdberg K. 27 Febr. m. Friederike Soph. Frank, D. af Hotelejer. Marie Jessine Amalie g. Bay. Feddersen Fanny Sof. Eduardine g. Tilly. Feldthusen Nie. Ludv. Musiker g. Kbhvns«Raadstue 2 Febr. m. Anna Math. Ros. Gotfrida Eliassen, D. af Smedemester. Feuerhake Aug. Handelsbestyrer f 7 Okt. le Fevre Peter Benth, Antikvarboghandler t 28 Sept. 54 Aar. Fibiger Christine Aug. see Thrige Fife Dorothy Georgine see Primon. Fiiseth Joh. Martinussen, Redaktør g. Matth. K. 31 Maj m. Laura Emilie Anna Krabbe, D. af Cand. jur. Fischer Dorth. Margr. g. Elling. Fjeidberg Ida Jak. Hansine g. Viale. Fjeistrup Conr. Vilh. f. Ryder j* 11 Nov. M: fh. Intendant. Flagstad Aug. Reenberg, Præst fqjan. Pedersker, 39 Aar. Edv. Emil, Byfogedfuldm. g. Matth. K. i3 Juli m. Ellen Amalie Lorentzen, D. af Sekretær. Fleinert Carl Joseph, Guldsmed f 14 Maj, 65 Aar. Fleisner Selma Anna Elisab. g. Blaumüller. Flensborg Carl jul. Klasselotterikoll. f 14 Okt. 60 Aar. Harriet Rigm. Mogens, g. Abrahams. Fock Soph. fh. Lærerinde f 30 Juni, Oringe, 62 Aar. Foersom Peter Krogh, Kjøbmand g. Aarhus Domk. 8 Juli m. Maria Elisab. Jensen, D. af Overpolitibetj. Fog Chr. Fred. Godsforv. Exam. jur. g. Odense St Knuds K. 27. Okt. m. Ingeb. Elisab. Haugsted, D. af Proprietær. Fohimann Marie Soph, see Platou. Fonnesbech Axel Vilh. Forpagter g. Frd.- berg K. 5 Okt. m. Nina Petrea Paulsen, D. af Justitsr. de Fontenay Vald. Aug. le Sage, Skomager f 24 Apr. 61 Aar. Franck Ellen Margr. g. Jngwersen. Frank Fried. Soph. g. Fechtenburg. Frederiksen Niels Chr. Direktør! Østifternes Kreditfor. Kammerraad f 13 Maj, 66 A ar. Freitag Joh. vilh. Ferd. Snedkermester f 6 Nov. 86 Aar. Freuchen Fred. Nie. Pastor emer. (E ) f 25 Sept. Freudenthal Marie Elisab. f. Freudenthal, E. e. Glarmester f 3 Jan. Nakskov, 49 Aar. Freund Georg Christian, Billedhugger, Professor f 6 Apr. 80 Aar. Freytag Jul. Ferd. kgl. Kok g. Slotskirken 11 Maj m. Siegfrida Caroline Svendsen, D. af Murermester. Fries Mathias Otto, Fuldm. i Finansmin. g. Helligaands K. 10 Aug. m. Laurine Julie Clausen-Bagge, D. af Forpagter. Friis Axel Bolbroe, Ølhandler g. Aarhus Frue K. 28 Jan. m. Henr. Math. Kunst, D. af Lokomotivfører. Carl Fred. Chr. Stud. jur. f 26 Apr. Elisab. Margr. g. Westergaard. Gabr. Michael, Læge, Dr. phil. f 14 Juli, Tønder, 67 Aar. Hansen Joh. Einar Enev. Ingeniør g Holm. K. 27 Apr. m. Agnes Emilie Petersen, D. af Grosserer. Frisenette Carl Soph. Vald. Musiker g. Matth. K. 20 Apr. m. Louise Math. Andersen, D. af Lejetjener. Knud Georg Oluf, Gartner g. Frue K. 7 Sept. m. Elsa Axeline Poulsen, D. af Kontorbud. Fritz Andrea Jac. Henr. f. Schreiber, E. e. Præst (E ) t 5 Febr. Frost Axel, pens. Lærer f 22 Sept. 76 Aar. Frøkjær Inger g. Nielsen. Frølund Theod. Soph. Fred. Kontorchef i Fnminist. f 24 Febr. 59 Aar. Fugl George Edv. Kommandør f 25 Marts. 58 Aar. Fønss Ida Lov. Rosalie f. Preysz, E. e. Præst (E ) f 7 Okt. Aalborg, Gad Hans Schultz, Præst (E. 444, 3) t 29 Sept. N. Broby. Galle Eduard Vald. Fabrikant f 25 Dec. Hellerup, 56 Aar. Gamborg Knud Fred. Tegner f 3 Jan. Gammeltoft Fanny Margr. Louise see Heiberg.

167 II Gandil Hansine see Jessen. Grandjean Thora Cam. Vilh. g. Jepsen. Julie Vilh. Mathilde, f h. Lærerinde f Green Bertha Olga Vilh. Herlichg. Dorph. 27 Maj, 72 Aar. Grove Har. Manufakturh. f 19 Febr. Garde Aage, Skuespiller g. Valsølille 30 Helga g. Carlsen Jan. m. Christine Fred. Hed. Claussen, Henr. Henkel, Postmester f lo Juli, D. af Adjunkt. Æbeltoft, 72 Aar. Gedde Ove Fred. Alex. Prløjtn. g. Frue Grundtvig Dorthea, Enke f 13 Sept. 76 K. 25 Apr. m. Soph. Charl. Hedemann, D. af Generalløjtn. Grunert Carl Peter, Læge g. Jesus K. Aar. Geelmuyden Anna g. Dreyer. 30 Okt. m. Dagny Gudmann, D. af de Geer Karl Fred. Gerhard, Friherre, isl. Kjøbmand. Gartner g. Frdberg K. 8 Maj m. Louise Grüner Hak. Har. Justitsraad f 13 Marts, Magd. Øllgaard, D. af Præst. 84 Aar. Geismar Eduard Osvald, Præst i Veg- Grønbech Marinus Georg, Kasserer g. gerslev g. Frederiks K. 26 Juni m. Garn. K. 26 Jan. m. Victorine Gun- Lina Ella Margr. Clara v. Przienska, nilda Karen Johansen, D.af Restauratør. D. af Kjøbmand. Sophie g. Dahl. Gerner Eduard Aug. Forvalter f 8 Marts. Vilh. Petri, Cand. mag. g. Garn. K. Gether Emilie Theod. see Spang. 5 Maj m. Pauline Ramm. Gjentrup Ellen Joh. Marg. g. Bang. Grönqvist Osc. Carl Magn. Sagfører g. Gjerum Ingeb. Joh. g. Nielsen. St. Johs. K. 30 Juni m. Andrea Marie GjØdesen Niels Colind, Forp. i Trustrup Louise Bay, D. af Løjtn. g. Aarh. Frue K. I6 Sept. m. Jak. Gudjonsson Pjetur, Cand. phil. f 7 Apr. Marie Sofie Wetzlar, D. af Slagterm. Rønne, 29 Aar. Giahn Carl Soph. pens. Kapt. f 8 Jan. Gudmann Dagny g Grunert. Kirst. Marie Elisab. see Winther. Gudnitz Axel jul. Assist, g. Holm. K. 17 Gieerup Anders Gudisen, Bogbinder g. Febr. m. Rigmor Schmidt, D. af Grosserer. Trin. K. 2 Sept. m. Eline Marie Joh. Rasmussen, D. af Smed. Guldberg Otto Emil, Cand. phil. Skolebestyrer g. Johs. K. 7 Aug. m. Ca- Gieje Maren Hansine f Gieje f 16 Marts, Nakskov, 37 Aar, M: Sadelmager. thinka Reb. Lautrnp, D. af Skibsbygmester. Giiicketadt Soph. see Raffel. GoidSChmidt Anna Marie Vilh. f. de Meza Gulstad Elisab. g. Ringsted. f 8 Sept. 50 Aar, M: Dr. med. Gyldenfeldt Margr. Louise Vilh. g. Knudsen. Joh. Marie f Sonne, Enke e. Forf. Professor, f 9 Okt. 75 Aar. Gyldenkrone Edele Margr. f. Barner, E. Gomard Joh. Nie. fh. Folkethingsmand, e. Lehnsbaron f 20 Juni, 57 Aar. fh. Assistent v. Fængselsvæsenet f Gullich Geert P'rantz Keutsch, Overkrigskommissær f 3 Nov. St. Croix, 83 Aar. 27 Apr. Nyborg, 85 Aar. Good Louise Cathr. f. Beeken, E. e. Oberst GÜlstorff Moritz Georg, Konditor g. Frue f 4 Dec. 66 Aar. K. 30 Okt. m. Clara Elisab. Nielsen, Gorm Astrid Dagm. Ingeb. g. Spandet. D. af Detaillist. Gornitzka Birg. Marie f. Eilersgaard, E. Gædeken Carl Georg, Professor, Dr. med. e. Skomager f 20 Febr. 79 Aar. f 8 Nov. 69 Aar. Gradman Soph. Toldinsp. t 20 Dec. Hellerup, 67 Aar. Gøtzsche Fred. Vilh. Jul. Justitsr. f 22 Gøth Anna Marie Soph. see Just. Gram Dan. Petersen, Garvermester f 30 Apr. Roskilde, 79 Aar. Dec. 87 Aar. Hansine, f. Bredsted, E. e. Landmand Louise see Hecksher. f 3 Aug. Odense, 89 Aar. Louise Ida Christiane f. Lohse f 19 Marie Fred. Kommunelærerinde f 19 Maj, 34 Aar, M: Prof. med. Maj, 47 Aar.

168 Haar Hans Henr. Rud Cand. jur. g Frue K. 11. Apr. m. Anna Soph. Lundgaard, D. af Oversergent. V. Hadeln Elise Ovidia Carol, see Meinig. Hadersen Marc. Jens, Cand. pharm. Kjøbmand f 1 Juni, Hjørring, 42 Aar. Hage Amette Margr. g. Tegner. Hagemann Fred. Gust. fh. Forpagter f 2.5 Okt. Marie Cæc. f. Bay f 9 Dec. M: Arkitekt. Hagen Carl Jac. Overretssagf. g. Frdberg K. 29 Dec. m. Ane Joh. Charl. Broun Røse, D. af Pakhuskarl. Hahn Ida Louise Poul. f. Collstrup, E e. Overlæge f 25 Okt. 89 Aar. Haid Ane Louise f. Hansen, E. e. Cand. pharm, f 7 Nov. Vartov, 85 Aar. Jac. Marie see Spies. Mariane EÜsab. g. Abildgaard. Theod. Bankbogh. f 2 Nov. Horsens. Halgreen Adolf, Blikkenslager f 18 Apr. Storehedinge, 39 Aar. Jul. Indvor Vilh. Prokurist g. Frue K. 10 Nov. m. Julie Fred. Thielemann, D. af Grosserer. Halkler Peter Andr. Grosserer, Konsul f 31 Jan. Paris, 54 Aar. Halling Jørg. Holg. Prløjtn. g. Garn. K. 15 Aug. m. Louise Cathr. Kirst. Holst, D. af Handelsbetjent. Halse Ellenius Chr. Fred. Skomagerm. f 25 Maj, 62 Aar. Hamburger Vilh. Edw. Ove Vald. Læge g. Frederiks K. 21 Apr. m. Agnete Barnekow, D. af Prof. Hammer Morten Larsen, Postexped. g. Gjentofte K. 6 Juni m. Alma Marie Jakobi Kroll, D. af Forp. Hammerich Marie Koés see Richardt. Hannibal Marie Louise, Enke f 26 Okt. Hansen Anders, Læge g. Odense St. Knuds K. 30 Maj m. Laura Emilie Cathr. Larsen, D. af Værtshush. Carl Aug. Ritmester f 19 Okt. 76 Aar. Carl Peter, Postexp. g. Holm. K. 12 Maj m. Carol. Helene Schwalbe. Hans Chr. Michael, Kateket v. St. Andreas Kirke g. Johs. K. 12 Maj m. Laura Hansine Joh. Nielsen, D. af Rentier. Hansen Hans Jac. Landsthingsmand f 6 Marts, Marsvinslund, 45 Aar. Hans Otto Fred. Student f 30 Okt. 21 Aar. Hans Peter, Prløjtn. g. Odense St. Knuds K. 14 Apr. m. Karen Jenny Christine Nielsen, D. af Gaardmand. Henr. Chr. Distr.læge f 4 Juni, Hørsholm, 74 Aar. Jens Peter, Sagfører i Maribo g. Gjentofte K. 25 Maj m. Karen Elisa Margr. Voigt, D. af Proprietær. Laur. Chr. Kjøbmand g. Hjørring K. 3 Apr. m. Elise Marie Helmig, D. af Tømrer. Marie Vilh. f. Stangerup, E. e. Adjunkt f 1 Apr. 65 Aar. Niels Peter, fh. Landsthings- og Folkethingsmand, Boelsmand f 1 Decb. Lyngby, 91 Aar. Harboe Hans Fred. Munch, Skibsfører t 6 Maj, 75 Aar. Harhoff Elisab. Margaret g. Dalberg. Georgine Fred. g. Ramm. Harslöf Vald. Johs. Hansen, Læge i Randers g. Majbølle 11 Maj m. Julie Dagm, Vett. V. Harten Louis Emil, fh. Godsejer f 7 Nov. Hartmann Henr. Andersen Soph. Bager g. Frue K. 12 Maj m. Anna Sørine Sørensen, D. af Sømand. Joh. Peter Emilius, Dr. phil. Professor, Organist f 10 Marts, 95 Aar. Johanne 29 Sept Roskilde. Hase Jul. Chr. Kapt. Fuldm. j* 13 Nov. Ordrup, 74 A ar. Hasselager Andr. Kjæruiff, Overlærer p. Herlufsholm g. Odense St. Knuds K. 26 Febr. m. Anna Marie Petersen, D. af Herredsfoged. Hassing Alfr. Georg, Grosserer, j* 9 Aug. Hellerup, 51 Aar. Haste Emilie Anna Helene g. Cohn. Hastrup Johs. Jul. Cand. phil. g. Kbhvns. Raadstue 22 Juni m. Folgia Mariana Elisab. Svensson, D. af Præst. Knud Dan. Aug. Tobakshandler g. Frdberg 1 Juni m. Aug. Carol. Jessen, D. af Mægler. Hatting Carl Hjalmar Harald, Arkitekt

169 g. Frdberg 8 Dec. m. Jutta Marie Nielsen, D. af Smedemester. Hatting Helga Marie Chr. Aug. g. Thisted. Hauch Niels Chr. Hauge, Præst (E. 32. l6) f 29 Aug. i Knebel. Haugsted Ellen Soph. g. Steenbach. Ingeb. Elisab. g. Fog. Haunstrup Chr. Linde, Toldkontr. f 20 Maj, Faaborg, 77 Aar. Haupt Petrea Marie f. Borchmann, Enke t 19 Okt. Haurowitz Erika g. Thomsen. Havemann Thora Fransiska g. Baum garten. V. Haven Sofus Ferd. Præst (E ) f 25 Aug. i Stiftsbjergby. Haxthausen Aug. Carl Ove Baron, Stud. mag. f 23 Apr. Hillerød, 22 Aar. Henr. Chr. Baron, Generalmajor j* 7 Febr. 68 Aar. Heckscher Herm. Theob. Vilh. Oberst f 10 Marts, Hevringholm, 76 Aar. Hecksher Louise f. Gram, Enke f 30 NOv. Hedemann Ellen, g. Munter. Hulda Nath. Nie. g. Deville. Maria Julia Fred. f. Marcher f 7 Apr. M: Generalmajor. Soph. Charl. g. Gedde. Hee Jørgen Johs. Bork, Cand. pharm, g. St. Johs. K. 26 Juli m. Antoin. Kristina Oline Malm, D. af Litograf. Heerfordt Vilh. Marie Margr. g. Carlsen. Heering Bertha Mathilde Louise f. Leth J" 12 Okt. 49 Aar, M: Cand. polit. Heger Joh. Carl Peter, Forstraad f 27 Aug. 82 Aar. Hegner Hilma Bianka Olufa g. Specht. Heiberg Carl Chr. Justitsraad, fh. Apotheker f 25 Feb. Odense, 76 Aar. Fanny Margr. Louise f. Gammeltoft t 16 Marts, M: Præst (E ). Heidemann Mette Thea g. Vandborg. Heidenheim Annine Vilh. E. e. Vexellerer f 16 Nov. 42 Aar. Heilmann Adolph. Vilh. Charl. f. Utke, E. e. Præst (E ) f 2 Maj. Marius Chr. Aug. Direktør for Cementfabriken Cimbria g. Nykbg. F. 2 Febr. m. Christine Simonsen, D. af Kjøbmand. Hein Einar, Figurmaler g. Søllerød K Okt. m. Elisab. Carol. Mathilde Jacobsen. Heinlein P'erdinand, Uhrmager f 27- Okt. Heinricy Har. Vald. vilh. Prokurist g. Gjentofte 3 Jan. m. Andrea Christine Florentine Dahl, D. af Ritmester. Mogens, Bagermesterf 7 Marts, 30Aar. Heilenberg Heinr. Fred. Will. Cand. phil. Kasserer g. Garn. Sygehus Bedesal 21 Dec. m. Elna Marie Sommer. Hellerie Louis Chr. Aug. Glarmester g. Frue K. 30 Dec. m. Christine Jørg. Marie Laursen, D. af Gaardmand. Helliesen Ole Theod. Harbo pens. Overtoldbetjent f 4 Aug. 82 Aar. Helmig Elise Marie g. Hansen. Helm Petersen Christian, Manufakturh. i Sæby g. Thisted 26 Dec. m. Karla Rasmine Sørensen, D. af Kjøbmand. Helms Fred. Bager, Pastor emer. (E ) f Marts. Johs. Skovrider g. Frdberg 6. Okt. m. Thyra Valb. Weismann, D. af Avlsforv. Helsted Eduard Mads Ebbe, Professor fh. Koncertmester f 1 Marts, Fredensborg, 83 Aar. Hempel Louise Margr. see Vahl. Hengooss Anna Elisab. Chr. Soph. g. Calundan. Henriksen Carl Chr. Theaterdir. g. Randers 27 Marts m. Julie Emilie Marie Lorentzen, D. af Smed. Herbst Jul. Dor. f. Willerup, E. e. Postmester t 12 Aug. 83 Aar. Peter Michael, Kammerherre, Oberstløjtn. g. Vejle 30 Marts m. Marie Ingerslev Petersen, f. Bülow, E. e. Forstcand. D. af Ritmester. Hermann Axel Viggo, Lærer i Hove g. Holm. K. 30 Okt. m. Andrea Dorth. Kirstine Munk. Hermansen Axel, Cand. polyt. g. 23 Jan. m. Cand. med. & chir. Birthe Elisab. Margr. Baronesse Zypthen-Adeler, D. af Lehnsbaron. Herold Marie, E. e. Murmester, f 20 Nov. Herskind Jørg. Anders, Kjøbm. g. St. Johs. K. 23 Aug. m. Helga Elisab. Wulff, D. af Toldklarerer. Hersleb Ove Malling, Justitsraad, fh. Her-

170 14 redsfoged, fh. Folkethingsmand f l6 Hoick Carl Chr. Fred. Greve, fh. Post- Juli, 86 Aar. insp. f 22 Jan. Hamborg, 74 Aar. Hertz Oluf, Grosserer g. Vejle 12 Juni Valdemar, Greve, Kommandør f 25 m. Ebba Sofie Camilla Ørsted, D. af Sept. 81 Aar. Borgmester. Hardenberg-Reventlow Ida Louise Vilh. Kancelliraad, fhv. Redaktør f Henningia f. von Qualen, Enkegrevinde f 29 Jan. paa Damp, 78 Aar. 26 Okt. Heskier Bertrande f. Schiønning f 10 Holl Ferd. Plantør g. Hjørring 1 Juni m. Deb. M: Bandagist. Ellen Claussen, D. af Lærer. Hess Gyda Trane Thora g. Wolff. Holm Ascan Carl, Præst (E ) f Hessen Viggo Fred. Louis Carl Johs. 24 Febr. Hatting. Postexp. g. Frdberg 8 Maj m. Vilh. Axelline Philippa f. Colding, E. e. Ritmester f 13 Marts, 72 Aar. Fred. Hoffmann, D. af Bogholder. Heydorn Gesa f. Jørgens, Enke f 14 Okt. Holmbuch Alvilda Jos. Carol. g. Østerbye. Heymann Frederik, Brygger f 19 Juni. Holst Emma Leop. f. Meincke, E. e. Heyliger Julie f. Baronesse Breton, E. e. Præst (E ) t 25 Okt. Plantageejer f 1. Aug. St. Croix. Hans Christoffer, Telegrafist f 28 Juli, Hinrichsen Har. Vald. Olaf, Cand. jur. von Holstein Christiane Elisab. f 1 Maj, g. Frdberg 27 Nov. m. Maria Nathalie Christensen, D. af Kjøbmand. Holten Jens Peter, Overdyrlæge f 3oDec. 83 Aar. Hinsch Hulda Aug. g. Meldahl. Holtzwelslg Joh. Gottl. Ludv. Hofskomager f 2 Aug. 79 Aar. Hirschsprung Ellen Fred. g. Brünniche. Hjorth Johs. mus. Instrumentmager f 19 Hoppe Karen Aug. Hemmer f 7 Okt. Dec. 91 Aar. 74 Aar. Hoff Betty Mart. f. Krabbe f 21 Febr. Hornbech Carl Johan, fh. Fuldm. i Krigs- 35 Aar, M: Kapt. minst. f 12 Marts, 76 Aar. Joh. Fred. Hofsadelmager f 22 Apr. Vict. Olaf Vald. Bogholder i Bikuben 88 Aar. g. Gjentofte 30 Juni m. Emilie Louise Hoffmann Carol, f. Wilson, E. e. Artil- Fænøe. lerikapt. f 27 Nov. Hornsleth Christen Kjersgaard, Kjøbmand Osc. Theod. Løwenhaupt, Assist, g. g. Odense St. Knuds K. 25 Febr. m. Gjentofte 27 Maj. m. Aug. Henr. Se- Astrid Elisab. Dahlsen Schmidt, D. af kra Ludvig, D. af Bestyrer. Kjøbm. Sofus Løvenhaupt, Bogtrykker g. Andr. Horsfeldt Inger Marie g. Blichfeldt. K. 2 Juni S. m. Skuespillerinde Julie HougS Carol. Bol. see Weberg. Marie Soelgaard (Thomsen), D. af Howitz Joh. Chr. Georg, Etatsr. fh. Gasværksbestyrer f 9 Okt. Vognmand. Vilh. Fred. g. Hessen. Hovoldt Edgar Joach. Chr. Handelsbestyrer g. Kbhvns. Raadstue 28 Sept. Hoffmeyer Ingeb. Fred. Andrea g. Thaarup, m. Ansine Marie Pedersen, D, af Vilh. Forretningsfører g. Storehedinge Kjøbmand. 17 Maj m. Hed. Margr. Sørensen, D. Hude Charl. Chr. Ingeniør g. Matth. K. af Møller. 24 Apr. m. Bodil Aug. Jensen, D. af Hofman Holg. Peter, Skuespiller ved det Politiass. kg]. Theater g. Slotskirken 27 Okt. Hunmus Dagm. Cathr. Andrea Petrine m. Balletdanserinde Olga Astrid Kreutzer, D. af Skuespiller. Hummelgaard Ingeb. Petersen g. Jensen. see Madsen. Holbech Jens Ludv. Vexelmægler g. St. Husman Joh. Henr. Vinhandler g. Frdberg Johs. K. 25 Maj m. Ellen Kirst. Louise 30 Juni m. Adelaide Carol. Elisab. Gersdorff Blichfeldt, D. af Rodemester. Jørgensen, D. af Kunstmaler. Holbek Carol. Petrea g. Sødring. HvaSS Hans Henr. Cand. jur. g. Aarh.

171 Domk. 24 Apr. m. Margr. Winge, D. af Prokurator. HUttmann Sara Christine g. Skjerk. HøCkendorfT Carol. Vilh. Soph. Sylvia f. Christiania, E. e. Kancellist f 27 Apr. 77 Aar. Høffding Inger g. Munck. Høgh Edv. Vald. Theod. Entreprenør f 13 Febr. 76 Aar. Høgsbro Hilda g. Dalsgaard. Olav, Læge g. Asminderød 7 Juli m. Tandlæge Mette Kirstine Thomsen, D. af Gaardejer. Hørup Emilie Julie f. Drachmann f 28 Aug. M: Lærer. Høst Peter Chr. Muusfeldt, Hof-Boghandler f 25 Feb. 52 Aar. Høyer Olga Laura g. Wissenberg. Ilsøe Carl Vilh Læge i Grenaa g. Ørsted 8 Sept. m. Dagm. Julie Frandsen, D. af Distriktslæge. Ingemann Anna f. Møller f 12 Febr. 27 Aar, M: Arkitekt. Ingerslev Johs. Skibsfører f 26 Aug. Ingwersen Christen Linde Schougaard, Fuldmægtig g. Korsør 8 Febr. m. Ellen Margr. Franck, D. af Krigsass. Hallender Jacobine f 9 Nov. Jackerath Knud Andersen, Vinhandler g. Randers 22 Maj m. Marie Sev. Juhl, D. af Kjøbm. Jacobi Carl, Skovejer, g. Frederiks K. 14 Juli m. Rosa Anna Christensen, D. af Skibsfører. Fred. Ferdinand, Oberst f 6 Okt. Fritze Ida Flies g. Langkilde. Jacobs Ferd. Benj. Grosserer f 4 Jan. Jacobsen Georg Gottlieb, Præst (E ) f 29 Jan. Bregninge. Jahn Fred. Vexelsen Ingeniør g. Vartov 6 Juni m. Ellen Busck Nielsen, D. af Oberst. Jensen Hans Chr. Søltoft, Cand. mag. g. Kbhvns Raadstue 13 Juli m. Ingeb. Petersen Hummelgaard, D. af-grosserer. Hans Peter Theod. Emil, pens. Kapt. t 24 Juni, 69 Aar. Jens Christian (Quist), Prløjtn. g. Frdberg 26. Okt. m. Mathilda Aug. Marie Petersen, D. af Forpagter. 15 I Jensen Jens Daugaard, Inspektør, Nordgrønl. g. Nakskov 5 Maj m. Ida Louise Cathr. Jensen, D. af Landinsp. Jens Peter Chr. Sagfører f 27 Nov. Knud Fridlev, Cand. phil. Kommunelærer f 14 Okt. Niels, Kjøbmand i Struer g. Frederiks K. 21 Juli m. Anna Marie Dujardin, D. af Bogholder. Peder, Gaardejer i Lysholt, Landsthingsmand f 6 Juli, Odense, 58 Aar., Victor, Sekretær i Magistratens 4. Afd f 1 Dec. Jepsen Joh. Peter Vilh. Grosserer g. Frue K. 25 Okt. m. Thora Cam. Vilh. Grandjean f. Leflang, D. af Proprietær. Jermiin Anna Soph. Cathr. Elisab. Jul see V. Arenstorff. Jespersen Niels jac. Kommandør f 13 Juli, 65 Aar. Jessen Hansine f. Gandil, Enke f 20 Dec. von Jessen Soph. Aug. f. Dicbmann, E. e. Kmherre, Borgmester f 26 Okt. Horsens, 75 Aar. Johansson Axel Gust. Løjtn. i den svenske Flaade g. Holm. K. 27 Dec. m. Nanny Betsy Madvig, D. af Grosserer. Johansen Thora f. Oldenburg f 23 Maj, Svanninge, M; Præst (E J. JÖnSSOn Helgi, Cand. mag. g. Johs. K. 6 Sept. m. Joh. Bay, D. af Forp. Jopp Evald, Cand. jur. g. Holm. K. 19 Maj m. Erna Cathr. Andersen. Ulla Charl. f. Petersen f 12 Febr. Hellerup, 27 Aar. Jordan Joh. Catr. Adamine g. Andersen. Thyra Lud. g. Nathanson. Juel Elisab. Ottilie Jul. Christine, Baronesse see Olsen. Juel-Brockdorff Carl Fred. Soph. Vilh. Lehnsbaron f 12 Sept. Valdemars Slot. Jubl Marie Sev. g. Jackerath. Just Albert, Bundtmager f 13 Dec. Anna Marie Soph. f. Gøth f 13 Okt. M: Farver. Juul Axel Niels, Fuldm. i Landmandsbanken g. Garn. K. 10 Apr. m. Thora Nath. Emilie Carlsen, D. af Overintend. Carl Fred. Slagterm. f 20 Apr. 78 Aar.

172 i6 Jaul Louis Chr. Johs. Distriktslæge i Hjørring f 21 Dec. Aarhus, 49 Aar. Jæhringen Henr. f. Prahl t 5 Nov. Sorø, M: Organist. Jørgensen Axel, Læge g. Frue K. 7 Maj m. Ingeborg Kampmann, D. af Handelsfuldm. Carl Chr. Cand. phil. f 3 Nov. Nakskov, 88 Aar. Jens Peter, Kjøbmand g. Korsør 26 Okt. m. Elisab. Charl. Andrea Vedel, D. af Pakmester. Jørgen Peter, Vicekonsul, Skibsmægler f 17 Marts, Korsør, 65 Aar. Kaae Jens Peter, Partikulier 9 Dec. 63 Aar. Kaas Fred. Carol. g. Schubart. Mathilde f. Hansen, E. e. Stamhusbesidder fil Apr. Nedergaard. Kabell Astrid g. Nordentoft. Peter, Læge g. Thisted 18 Marts m. Elisab. Brinkmann, D. af Kjøbmand. Kali Herrn. Thomas, Cand. phil. Assist, f 4 Apr. 71 Aar. Kallesøe Peter Andr. Assist, g. Frue K. 10 Maj m. Gerda Magd. Christine Schmidt, D. af Brændevinsbr. Kalom Charl. Amalie see Leffland. Kamla Agnes f 4 Apr. 21 Aar, M: Boghandler. Cathr. f. Nielsen f 11 Nov. 60 Aar, M: Slagter. Kamp Jens, Lærer f 22 Maj, 55 Aar. Kampmann Ingeb. g. Jørgensen. Kann Vilh. Soph. f. Petersen f 6 Okt. Fensmark, M: Lærer. Kanstrup Joh. Kirst. g. Mygh. Kastrup Peter Henr. Pastor emer. (E ) f 4 Juni. Kattrup Fred. Theod. Borgmester i Sorø f 30 Sept. 53 Aar. Kauffmann Anette f. Tronier, E. e. Generalløjtn. f 16 Febr. Ant. Vilh. Maler i Nykbg. F. g. Trin. K. 10 Maj m. Ellen Alfr. Kauffmann, D. af Maler. Chr. Ludv. Postexp. f 26 Okt. Eleonora f. Mielche, Enke f 4 Nov. Klelsen Sig. Thorv. fh. Overlærer paa Herlufsholm f 22 Nov. 86 Aar. Kieruiff Arnold Vald. Grosserer g. Garn. K. 12 Marts m. Anna Marie Magr. Eriksen, D. af Portner. Kierkegaard Vilh. Jul.Partikulierf lookt. Kindt Elise Marie g. Breuning. Kirketerp Math. Margr. see Schmidt. Kirschner Peter Gottl. Skræderm. f 18 Aug. 78 Aar. Kisach Ane Soph. E. e. Tøjmager f 21 Dec. Kiærskou Hjalmar, Docent f 18 Marts. Kiørboe Emma Michaeline Elise f. Søegaard f 15 Marts 79 Aar, M: Grosserer. Kjeldal Joh. Gust. Christoph. Thorsager, Professor, Dr. phil. f 18 Juli, Tidsvilde, 52 Aar. Kjeldgaard Carol. Vilh. f. Lebrecht f 18 Nov. Sæby, M: Prokurator. Kjer Tyge Kapt. Vinhandler f 21 Sept. Kjerulf Else g. Meyer. Kjær Asmus Vald. Postexp. g. Slotskirken 7 Juli m. Mathilde Cecilie Betty Marie Starup, D. af Manufakturh. Kristjan Pedersen, Cand. polyt. g. Johs. K. 29 Sept. m. Harriet Joh. Langkow, D. af Gibser. Kjølseth Nie. Birger, Cand. theol. g. Hjørring 10 Apr. m. Karen Bothilde Claussen, D. af Lærer. Klagenberg Joh. Andrea Henr. see Schou. Klein Chr. Soph. fh. Justitsminister, Dr. jur. f 9 Jan. 76 Aar. Ida, f. Bramsen, E. e. Justitsraad f 4 Jan. Klingenberg Axel Vald. Handelsfuldm. g. Johs. K. 7 Dec. m. Emmy Louise Hansen, D. af Grosserer. Klint Leop. Gotfr. Jens, Exam. jur. g. Gjentofte 22 Maj m. Marguerite Møller, D. af Havnekapt. Knauer Christine, E. e. Major f 19 Juni. Knippel Carl Chr. Malermester f 7 Juli. KnobelaUCh Soph. Fred. see Birch. Knudsen Andr. Vald. Dampskibsf. g. Nathan. K. 23 Okt. m. Marg. Louise Vilh. Gyldenfeldt, D. af Kapt. Kuno, Læge i Fjellerad g. Matth. K. 31 Jan. m. Filen Soph. Magd. Clausen, D. af Arbejdsmand. Lars Nannestad, Skuespiller v. det kgl. Theater g. Slotskirken 4 Aug. m. Hedevig Nie. Chr. Guldberg Agerlin, D. af Bagermester.

173 Knudsen Minna f. Wolfhagen, E. e. Etatsraad, Borgmester f 2 Febr. 86 Aar. Fred. Chr. Assist, g. Frue K. 10 Maj Krabbe Betty Mart. see Hoff. Knuth Gottholdine Math. Komtesse g. m. IngerTrolle, D. af Landskabsmaler. Thomsen. Laura Emilie g. Filseth. Ida Margr. Komtesse, g. Schimmelmann. K. 2 Okt. m. Petrea Neergaard, D. Oluf Haraldsen, Cand. jur. g. Frue Koch Joh. Micheline f. Aagaard, E. e. af Rektor. Forstraad f 31 Marts, Saxkjøb. 77 Aar. Kragh Ida f. Unger f 10 Nov. Sæby, Jørg. Hansen, Kriminalretsassessor g. M: Exam. jur. Holm. K. 10 Marts m. Anine Suen- Krarup Dajsy g. Skovgaard-Petersen. son, D. af Kommandør, Kammerherre. Krause Olivo Vilh. Eduard Osk. Kapelmusikus g. Frue K. 15 Maj m. Olufa Peter Ferd. Etatsraad, fh. Godsforv. t 10 Febr. Valby. Jak. Nielsen, D. af Vognfabrikant. Rud. Chr. Grosserer g. Stubbekjøbing Krebs Aage, Læge i Hundslund f 7 Nov. 17 Maj m. Anna Maria Louse Eschricht, Odder. D. af Fotograf. Julie f. Wellmann, E. e. Læge f Poul Gotfr. Læge i Aarhus g. Idestrup 31 Aug. m. Charl. Marie Han Krenchel Henr. Bertel, Cand. jur. g. 27 Dec. sen (Harsløf), D. af Præst (E ) Helligaands K. 1 Dec. m. Johanne Kochen Vald. Har. Frode. Partikulier f Hansen, D. af Konferentsraad. 16 Febr. 84 Aar. Kreutzer Olga Astrid g. Hofman. Koefoed Axel Aage, Assist, i Fnm. g. Krieger Hugo Lorenz Aage, Blikkenslager g. Johs K. 20 Maj m. Alexine Frdberg 24 Nov. m. Martha Madsen, D. af Kjøbmand. Aug Christensen, D. af Bud. Ejvind, Prløjtn. g. Frelsers K. 18 Maj Vilh. Anker, Partikulier f 26 P ebr. m. Ellen Øckenholt Larsen, D. af 81 Aar og hans Enke Cathinca Marie Bankdir. Etatsraad. f. Otterstrøm f 15 Juli, 75 Aar. Henning Emil, Dr. phil. Direktør g. Krogh Sybrant Birk, Toldkontr. f lomaj. Frdberg 19 Juli m. Hansine Birg. Kroli Joh. Edv. Urtekræmmer f 5 Juni. Lunøe, D. af Prokurator. Kruse Betty Julie Carol. see Thorup. Margr. Emilie see Kühle. Carl Joh. Heinr. Murermester f 19 Maria Soph. Christiane f. Ramlau f Juli, 60 Aar. 23 Juni i Mede vi, 66 Aar, M: Etatsr. Jensine Albertine f. Jensen, E. e. kgl. Kofod Bolette Olive see Andersen. Kapelmusikus f 5 Dec. Chr. Albert, Kapt. fh. Ejer af Laue- Krüger Carl joh. Gust. Fred. Cand. gaard j* 7 Okt. Rønne, 60 Aar. polyt. f 4 Aug. 76 Aar. Olga see Bancke. Krøldrup Alfr. Grosserer 24Feb. 27 Aar. Kolderup-Rosenvinge Margr. Lov. g. Chr. Vald. Læge g. Frue K. 4 Dec. Lenthe. m. Olga Margr. Mammen, D. af Koldborg Fred Lassen Jensen, Sagfører Snedkerm. g. Andr. K. 28 Juli m. Agnes Elisab. Krøyer Elna Carol, g. Lindegaard. Ingeb. Bentzen, D. af Rodemester. Kuhlenhencke Margr. Soph.Vilh. g. Arboe. Kongsted Thork. Cand. theol. Lærer (E. Kunst Henr. Math. g. Friis. p. 675) t 2 Maj. Kühle Margr. Emilie f. Koefoed, E. e. Konow Ida Athalia g. Barnekow. Oberst f 21 Febr. 71 Aar. Kornbech Vilh. ingeniør g. Johs. K. 6. Købler Agnes Emilie g. Lindeborgh. Jan. m. Ida Christine Jensen, D. af Kønigslieb Ch. Heinr. Barber g. Jobs Politiassist. K. 9 Febr. m. Jenny Vilh. Hansine Krabbe Adolph Fred. Ingeniør g. i svensk Mathiesen, D. af Konduktør. Kirke i Paris 20 Maj m. Ragna Esbensen, D. af Forpagter. g. Egebæksvang 3 Aug. m. Læge KøSter Carl Adolf, Læge i Flakkebjerg 2 i7

174 i8 Josephine Antonie Theresia Marschall, D. af Landinsp. Kester Hans Vilh. Aug. fh. Skibsfører f 25 Aug. 72 Aar. Lacoppidan Margr. g. Suenson. Lambrecht Alma Fred. Theod. Skolebestyrerinde t 5 Dec. 46 Aar. la Motte Joh. Peter, Skorstensfejer g St. Johs K. 27 Apr. m. Jensine Petersen Jørgensen, D. af Tømrer. Lander Hilda Christine g. Ulrich. Lange Carl Georg, Professor med. f 29 Maj. Esther g. Paulsen. Langkilde Hans Peter, Cand. jur. g. Fredberg 17 Maj m. Fritze Ida Flies Jacobi, D. af Oberst. Langkow Harriet Joh. g. Kjær. Larsen Hans Har. Georg, Læge f 4 Aug. Boulstrup 28 Aar. Hans Herman, Artist g. Kbhvns Raadstue 10 Aug. m. Anne Mac Mahon. Har. Kapt. f 18 Marts, 78 Aar. Jens Carl Eman. Hotelforp. g. Garn. K. 23 Apr. m. Anna Joseph Vict. V. Thun. Jens Kristian, Cand. mag. g. Slotskirken 11 Aug. m. Julie Anna Henr. Christensen, D. af Theaterfunktionær. Jørg. Lars Osk. Læge i Græsted g. Fredensborg 3 Juli m. Christine Norup, D. af Kapt. Laur. Peter, Prløjtn. g. Glostrup 16 Juni m. Caroline Emilie Mortensen. Niels Anton, Cand. mag. g. Frelsers K. 4 Maj m. Martha Nielsen, D. af Tobakspinder. Lasson Inger Agnete g. Ramsing. Laurberg Emilie Fred. f. Jørgensen (Printz) E. e. Præst (966.21), 17 Sept. Lautrup Cathinka Reb. g. Guldberg. Lebrecht Carol. Vilh. see Kjeldgaard. Leerbech Emilie Fred. see Bloch. Leffland Charl. Amalie f. Kalom f 24 Dec. M: Arkitekt. Lehmann Rich. Bentley, Overretsprok Okt. Theod. Aug. Ludv. Grosserer g. Jac. K. 2 Maj m. Emma Margr. Nickolin, D. af Generalløjtn. Lehrbach Carlo Jens Bodo, Prløjtn. g. Garn. K. 8 Juni m. Joh. Marie Bay,. D. af Overretssagf. Leifer, Niels Erik, Kancelliraad, Sagfører f 25 Juni, Nykbg F. 70 Aar. Lemming Hans Peter Ant. Toldforv. i Christiansted fil Juni. Lenthe Georg Chr. Carl, Prokurist g. Frue K. 30 Okt. m. Mary Lovise Vilh. Kolderup Rosenvinge, D. af Oberstløjtn. Lentz Marie f. Lind, Enke f 24 Nov. Lercke Viggo jul. Michael, Tandtekniker g. Aarh. Frue K. 30 Okt. m. Elna Clara Bense, D. af Dampskibsfører. Leth Bertha Math. Louise see Heering. Ida Soph. see Otterstrøm. Niels Joh. Einar, Mølleforp. g. Trin. K. 27 Okt. m. Laura Hansine Marie Jensen, D. af Møller. Thomalia Margr. Christierna f. Bojesen, f 9 Okt M: Præst (E )- von Leunbach Soph. Theod. Klasselotterikoll. f 17 Juni, 54 Aar. Levin Emilie Anna Helene g. Cohn. Siegfr. Jos. Fredericia, Grosserer, f 29 Okt. Lichtenberg Carl Fred. Bagerm. Cand. polyt. f 6 Juni, 63 Aar. Liebe Carl Chr. Vilh. Gehejmekonferentsraad f 24 Aug. Lillienskiold Jan Poul Gersdorff, Partikulier f 5 Marts, 64 Aar. Louise Ant. see Wegener. Linck Vilh. Joseph. Enke f 17 Okt. Lind Johs. Kapellan p. 1. g. Johs. K. 7 Juni m. Henr. Elise Holst, D. af Gaardejer. Linde Fred. Forretningsfører g. Trin. K. 23 Maj m. Kathr. Marie Muxoll, D. af Smedemester. Lindeborgh Otto Johs. Assist, i Statsanst. f. Livsfors. g. Johs. K. 4 Sep. m. Agnes Emilie Købler, D. af Farveribestyrer. Lindegaard Vald. Forpagter g. Aarh. Domk. 30 Okt. m. Elna Carol. Krøyer, D. af Oberst. Lindgreen Einar Thorv. Fred. Læge g. Trin. K. 7 Febr. m. Thomasine Christine Marie Jensen, D. af Fuldm.

175 19 Lindhard Osc. Oxelberg, Murmester g. Trin. K. ismaj m. Louise Ella Bendixen, D. af Grosserer. Lindhardt Jens Fred. Grosserer, f 2 Dec. Lindholm Vilh. Otto Viet. Kmjkr. Bogholder f 24 Febr. 39 Aar. Lindloff Johs. Heinr. Vilh. Fabrikant, Fredrikssund g. Frue K. 16 Febr. m. Soph. Nielsen f. Olsen, D. af Indsidder. Lobeck Henr. Alb. Glarmester i Randers t 5 Nov. 26 Aar. Locher Carla Sigrid g. Andreasen. Lohse Louis Christel Roepstorff, Skuespiller g. Frue K. 8 Juni m. Carol. Soph. Marie Svendsen, D. af Snedkersvend. Louise Ida Christiane see Gram. Lomborg Frode, Sagfører f 3 Dec. Thisted. van der Loo Thyra Aug. Kirst. g. Bestie. Lorck Eleon. Birg, see Randulff. Lorenzen Thom. Peter, fh. Toldkasserer, Etatsr. f 15 Nov. Lose Jørg. Jul. Skibsfører f 1 Juli, Hellerup, 69 Aar. Loth Elna f. Olsen f 29 Sept. M: Boghandler. Ludvigsen Joh. Cec. f 9 Okt. Christiansdals Kloster. Lumbye Thora Julie Kathr. g. Mickdal. Lund Fred. Nie. fh. Materialforv. v. Telegrafv. f 28 Juni. Henr. Magn. fh. Adjunkt, Landinspekt. f 19 Okt. Rønne. Sigurd Ant. Meibye, Læge i Korsør g. Garn. K. 4 Dec. m. Ingeb. Schaumburg Müller, D. af Kontorchef Troels, Snedkermester g. Immanuels K. 31 Maj m. Ida Cec. Nie. Rosendahl, D. af Stationsforv. Viggo, Løjtn. t 30 Aug. paa Cuba. Vilh. Peter Otto, Herredsfuldm. g. Frdberg 9 Nov. m. Ida Ella Emilie Selchau Hansen, D. af Forpagter. Lundh Thora Petrea f. Marzetta, E. e. Læge f 2 Nov. 60 Aar. Lundsgaard Chr. Jacobsen Mikkelsen, Lærer f 3 Jan. Storehed. 32 Aar. Fred. Krist. Vinkel, Bogholder i Svendborg g. Thisted 6 Nov. m. Nielsine Florine Meilsø, D. af Lodsoldermand. Lundsteen Dan, Maskinmester f 16 Okt. Lundwail James Webster, Prløjtn. j* 17 Nov. Lunn Margr. g. BredsdorfT. Luno Vilh. fh. Toldkontr. j* 29 Okt. Rødovre 82 Aar. Lunøe Hansine Birg. g. Koefoed. Luplau Chr. Johs. Ernst, Mejeribestyrer. g. Randers 20 Apr. m. Ane Christine Christensen. Liitken Agnete Mathea g. Claudius. Vict. Fred. Carl, Koncertsanger, Cand. phil. g. Jac. K. 19 Apr. m. Alma Gunild Christine Borgstrøm f. Weber, D. af Grosserer. Lüttichau Marie Fred. Sev. Clementine, Klasselotterikoll. [ 14 Dec. 53 Aar. Løffler Fred. Ludv. Skibsfører g. Frdberg 30 Juni m. Annine Sofie Boline Nielsen, D. af Arbejdsmand. Marie Soph, f 11 Nov. 83 Aar. Vilh. Lov. Ludovika, Enkefru f 23 Febr. 89 Aar, Løser Josephine f. v. Stapf, Enke f 22 Okt. Løwe Alfr. Fuldmægtig, g. Helligaands K. 29 Juni m. Soph. Louise Arntz, D. af Læge. Fred. Chr. Andr. Handelsgartner g. Jac. K. 6 Nov. m. Laura Ant. Scharff, D. af Solodanser. Løve Viggo Chr. Translatør f 20 Juli. Løwegren Carl Gøsta Joach. Medie. Licen. g. Holm. K. 16 Okt. m. Hanne Fabricius, D. af Justitsr. Maar Eduard Vilh. Emil, Læge g. Kbhvns. Raadstue 26 Okt. m. Adelaide Franciska Ant. Christensen, D. af Exam. jur. Mac Mahon Anna g. Larsen. Mackeprang Georg Jul. fh. Forpagter f 8 Marts, 77 Aar. Madsen Dagm. Cath. Andrea Petrine f. Hunæus f 30 Dec. Oluf Marius Gerh. Kateket v. Frederikskirken g. dér 17 Apr. m. Anna Louise Emilie Mathilde Nielsen, D. af Sejlmager. Madvig Nanna Betzy g. Johansson. Maegaard Fred. Frydendahl, Handelsgartner g. Odense St. Hans K. 11 2*

176 20 Nov. m. Cæc. Reb. Magd. Rasmussen, D. af Slotsgartner. Magens Anna Eliza f 5 Aug. 79 Aar. Mahnfeldt Anna Grethe,. e. Bødker I 21 Nov. 78 Aar. Malling Laura Cathr. g. Bergh. Malm Ant. Kristina Oline g. Hee. Malmberg Olga g. Schou. Malthe Else Aug. g. Mollerup. Mammen Olga Margr. g. Krøldrup. Mansa Frands Ant. Maskintegner g. St. Johs K. 28 Jan. m. Kirst. Ane Marie Rasmussen. Jac. Henr. fh. Boghandler g. Kbhvns. Raadstue 12 Juni ra. Dor. Margr. Møller, D. af Købmand. Mansfeld-Biiliner Har. Vald. Fabrik^mt, Generalkonsul f 22 Maj, Wiesbaden. MantziUS Aage, Cand. mag. g. Frdberg 4 Juli m. Ingeborg Engel, D. af Justitsraad. Marcher Clemenze Emilie see Berg. Maria Julia Fred, see Hedemann. Niels Joach. Chr. Oberst f 29 Jan. Marquard Hans Fred. Emil Thorv. Cand. mag. g. Fredriks K. 27 Maj m. Agnes Olga Christiane Nielsen, D. af Snedkermester^ Marquardt Marius Aug. Mægler f 11 Febr. Nykbg. F. 79 Aar. Marschall Joseph. Ant. Theresia, Læge g. Køster. * Marstrand Anna Katarine g. Petersen. Martins Marius, Fuldm. g. Frue K. 25 Maj m. Agnes Stamp, D. af Urtekræmmer. Martin Peter Chr. Grosserer f 7 Jan. 57 Aar. Marx Carl Vilh. Skuespiller j- 23 Sept. Mazar de la Garde David, Justitsraad, Kasserer, f 24 Aug. 68 Aar. Marzetta Thora Petrea see Lundh. Mazanti Ferd. Anth. fh. Fængselsinsp. f 18 Apr. Meder Poul Wehle fh. Detailhandler f 12 Marts, 74 Aar. Meier Carl Ferd. Toldinspekt. f 20 Maj. MeilSO Nielsine Florine g. Lundsgaard. Meincke Emma Leop. see Holst. Meinig Elise Ovidia Carol, f. v. Hadeln, E. e. Herredsfoged f 12 Okt. Roskilde, 80 Aar. Meins Anna Aug. Henr. see Topp. Melchior Soph. Sus. f 18 Nov. Meldahl Paul, Kontorist g. Aarh. Frue K. 27 Okt. m. Hulda Aug. Hinsch, D. af Snedker. Meyer Carl, Købmand i Hamborg, g. Kbhvns. Raadstue I8 Dec. m. Elise Marie Rothe, D. af Skibskapt. Cathrine (Kate) Jane f. Baronesse Breton, E. e. Læge, Etatsr. f 17 Aug. Snekkersten, 68 Aar. Henr. Alb. Georg, Præst (E ) f 16 Okt. i Sønderby. Poul Vilh. Cand. phil. g. Frdberg 28 Okt. m. Else Kjerulf, D. af Komponist. de Meza Anna Marie Vilh. see Goldschmidt. Michelsen Marc. Chr. Vilh. Distriktslæge i Grenaa f 6 Nov. 59 Aar. Miokdal Vilh. Hansen, Grosserer, g. Helligaands K. 4 Juli m. Thora Julie Kathr. Lumbye, D. af Kontorbestyrer. Mielche Eleonora see Kauffmann. Mikkelsen Lars Svenné Langkjær, Læge g. Johs. K. 18 Nov. m. Ida Maren Mathea Petersen, D. af Proprietær. Minet Minna f. Nietmann, Enke f 24 Nov. Miskov Jul. Meyer, Lagerexped. g. Johs. K. 18 Maj m. Gyda Vilh. Marie Aaby, D. af Musiklærer. Mogensen Jens Fred. Jernstøber, f 24 Dec. Molbech Johs. Carl Hieron. Past. emer. (E ) t 30 Apr. Mollerup Janus Sev. Provst (E ) t 4 Aug. Gjelsted. Viggo, Cand. theol. g. Randers Hosp. K. 7 Nov. m. Else Aug. Malthe, D. af Billedhugger. Monrad Eli Margr. g. Nielsen. Mortensen Jens Larsen, Læge i V. Hassing, g. Vartov 20 April m. Joh. Oline Olsen, D. af Købmand. Mottlau Hansine Soph. f. Lassen f 11 Nov. 74 Aar, M; Tømmerhandler. Munck Ove Holg. Ingeniør g. Frue K. 3 Marts m. Inger Høffding, D. af Ingeniør. Munk Andrea Dorth. Kirst. g. Hermann. Muus Niels Rothenborg, Dr. med. g.

177 21 Kbhvns. Raadstue 28 April m. Agathe Rambusch, D. af Kommandør. Muxoll Kathr. Marie g. Linde. Mygh Niels Nielsen, Købmand g. Thisted l8 Nov. m. Joh. Kirst. Kanstrup, D. af Restauratør. Mygind Vald. Handelsfuldm. g. Randers 10 Aug. m. Helga Eline Stilling, D. af Landsthingsmand, Bagerm. Müller Hans Chr. Carl, Cand. jur. g. Holm. K. 15 Nov. m. Vandela Thyra Bock, D. af Tømmermester. Jac. Chr. Johs. Kontorchef g Gjentofte 27 Marts m. Ingeb. Marie Aug. Rasmine Behrens, D. af Købmand. Mylord Conr. Henr. g. Tarp. MÜnnich Joh. Fr. Chr. Emil, Toldassist. t 8 Juli Nykbg. F. Münster Thomas Georg, Kaptajn, Herredsfuldmægtig f 31 Dec. Fredericia. MÜnter Herrn. Sekløjtn. i Flaaden g. Holm K. 2 Marts m. Ellen Hedemann, D. af Kapt. i Flaaden. Møhl Inger Louise Aug. f. Schram, E. e. Præst (E. 1177, 15) t 25 Apr. Møldrup Jens Johs. Ludv. Bogholder f 9 Dec. Aarhus, 60 Aar. Møller Christopher Vilh. Overretssagf. g. Frdberg 16 Nov. m. Ella Elisab. Wognsen. D. af Branddir. Hans Chr. Theod. Cand. pharm, g. Nykbg. F. 12 Juni m. Else Marie Andersen, D. af Kjøbmand. Niels Aug. Postexp. g. Frue K. 11 Okt m. Ingeb. Hulda Charl. Ehlert, D. af Pianofortefabr. Mørck Ulr. Margr. Lucie g. Beckett. Nagel Carl fh. Kaligraf i Udenrigsministeriet t 25 Dec. 87 Aar. Nansen Louise f. Brock (Frederiksen), j Skuespillerinde f 6 Dec. Nathansen Ludv. Hartv. Prokurist g. Kbhvns. Raadstue 1 Nov. m. Thyra Ludovica Jordan, D. af Boghandler, de Neergaard Aage, Kapt. i Fodf g. Jesus K. 19 Maj m. Karen Andrea Schjønning, D. af Manufakturh. Neergaard Louise Oline Julie Charl. see Ahlefeldt-Laurvigen. Petrea g. Krabbe. Neergaard Vilh. Marie f. Ulrich, E. e. Skovrider f 1 Maj, 74 Aar. Neermann Peter Rud. Snedkermester f 18 Nov. Nees Gerh. Soph. Cec. Prokurator f 30 Marts, Grenaa. Neldhardt Georg Chr. Ferd. Vallentin, Cand. phil. g. Odense St, Knuds K. 14 Aug. m. Vilh. Joh. Andresen, D. af Barber. Nellemann Jens Hansen, Snedkerm. g. Randers 30 Nov. m. Karen Kirst. Gje sing, D. af Skipper Laur. Kjøbmand i Randers g. Aarh. Domk. 27 Febr. m. Kristine Jørgensen, D. af Husmand. Neuhaus Viggo Chr. Docent f 19 Juni. Neumann Soph. Elias, Skuespiller g. Odder 6 Sept. m. Sigfride Petersen, D. af Distriktslæge. Neven Johs. Herm. Otto, Fabrikant g. Gjentofte 27 Apr. m. Eleonore Christin«Hansen, D. af Maler. Nickolin Emma Margr. g. Lehmann. Nielsen Ant. Marius, Præst i Tønning g. Frederiks K. 4 Sept. m. Eli Margr. Monrad, D. af Præst. Fritz, Oberstløjtnant f 27 Sept. Holg. Beckwith, Løjtn. g. Trin. K. 21 Aug. m. Ingeb. Joh. Gjerum, D. af Bogholder. Joh. Chr. Erhard, Præst paa Endelave g. Horsens 21 Marts m. Soph. Gjetr. Hansen, D. af Fuldm. Kristian, Cand. pharm. Mineralvandsfabrikant i Aalborg g. Nykbg. F. 30 Nov. m. Ellen Bech Bruun, D. af Fabrikant. Niels, Sagfører g. Frdberg 28 Okt. m. Signe Marie Jensen Baungaard, D. af Forp. Niels, Vicekonsul, Kjøbmand f 13 Maj, Æbeltoft. Niels Adolph Fred. Oberstl. f 27 Sept. Osc. Andr. Ferd. Cand. theol. g. Matth. K. 4 Aug. -m. Frida Elisab. Kirst. Petersen, D. af Politibetjent. Peder, Lærer i Thisted g. dér 5 Aug. m. Inger Frøkjær, D. af Gaardejer. Viggo Halfdan, Fabrikdirektør g. Nak

178 skov 8 Nov. m. Marie Helene Elm- Ostenfeld Søren Rasmussen, Præst (E. quist, D. af Præst ) 19 Nov. Skibby. Nietmann Minna see Minet. Otterstrøm Cathinca Marie see Krieger. Nimb Holg. Theod. Grosserer g. Frue K. Ida Soph. f. Leth, E. e. Bankkasserer 22 Okt. m. Ragna Beate Bentzen, D. f 11 Juli, 61 Aar. af Dyrlæge. Overskou Julie Math, f 25 Dec. Hillerød. Nissen Hans Chr. Etatsraad, fh. Toldforv. Pagh Ida Emilie f. Tofft, E. e. Justitsr. i Varde f 5 Dec. f 1 Maj. Nommeis Chr. Partikulier f 19 Jan.59 Aar. Pahl Elisab. Christine g. Diers. Noor Fred. Vilh. Hof-Optikus fil Apr. Pape Einar Lund, Prløjtn. f 13N0V. 25 Aar. Nordentoft Poul, Læge g. Thisted 13 Okt. Freja Caroline f 17 Nov. m. Astrid Kabell, D. af Kapt. Paulll Agnete g. Thulstrup. Nordmann Vald. Joh. Heinr. Cand. mag. Paulsen Axel, Stabslæge f 22 Sept. 54 Aar. g. Garn. K. l6 Nov. m. Vilh. Margr. Julius, Figurmaler g. Frederiks K. 2 Hansen, D. af Typograf. Maj m. Esther Lange, D. af Prof. med. Normann Ellie Mary g. Carl. Nina Petrea g. Fonnesbech. Norup Christine g. Larsen. Paustlan Theod. Heinr. Chr. Grosserer Vilh. Carl Marius, Sognepræst i Dei- t 16 Juli, 53 Aar. bjerg og Hanning f 26 Jan. Pay Birger, Handelsfuldm. g. Frue K. il Nyborg Niels Peter Andr. fh. Fuldmægtig V. Holmens Klokkerkontor f 20 af Gaardejer. Apr. m. Caroline Amalia Larsen, D. Sept. 76 Aar. Pedersen Holg. Dr. phil. g. Andr. S. 14 Nyeiand Ole Chr. Gammeltoft, Grosserer Febr. m. Jenny Soph. Math. Dahl f 17 April, 72 Aar. Petersen. Nygaard Kirstine g. Touborg. Michael, Gaardfæster, fh. Medl. af Nyhoim Ellen g. Andersen. Rigsraadet f 29 Aug. Vindinge, 80 Aar. Nyrop Joh. Ernst, fh. Distr.læge f 2OFebr. i Peder Lars, Prløjtn. i Flaaden g. Grenaa Nystrøm Frantz Eiler, Cand. phil. g. 28 Sept. m. Soph. Charl. Viale. Kbhvns. Raadstue 5 Jan. m. Ida Gottfr. Pers Fritz Henr. Herrn. Blikkenslager f Maren Petersen, D. af Cand. pharm. 28 Sept. Ottosen Peder Vandet Stockholm, Boghandlermedhjælper g. Kbhvns. Raad mann. Peters Soph. Fried. Ernstine see Boeckstue 9 Nov. m. Ulr. Emilie Dahlgreen, Petersen Andr. Chr. Overlærer f 2 Nov. D. af Ingeniør. Roskilde. Obstfeider Sigbjøm, Forfatter f 29 Juli. Carl Ludv. Landskabsmaler, Tegnelærer f 3 Dec. 76 Aar. Ogiivie Mary f 12 Okt. Diakonissestift. Oldenburg Thora see Johansen. Fritz Ferd. Professor, Malerikonservator f 11 Febr. 83 Aar. Olesen Peter Alto, Etatsr. fh. Kontorchef f 10 Aug. Georg Asmus Didr. Etatsraad, Grosserer f 20 Dec. 80 Aar. Ollendorf Franciska f. Piesner f 2 Okt. Holbæk, M: Kjøbmand. Hans Carl, Kjøbmand i Charlotten- Olsen Alfred, Oliemøller, Cand. polit. f lund g. Nykbg. F. 25 Febr. m. Anna 24 Febr. 57 Aar. W«st, D. af Sagfører. Elisab. Ottilie Jul. Christine f. Baronesse Juel, E. e. Præst (294. ll)f 18 Bogtrykker g. Gjentofte 28 Apr. m. Hans Hendr. Lytzhøft, Cand. theol. Juni, Gudumlund. Mathea Bruun, D. af Partikulier. Oltmann Carol. Elise see Tybjerg. Jeppe Findanus, fh. Folkethingsmand, Olufsen Ole, Prløjtn. g. Odense St. Knuds Uhrmager f 6 Marts. K. 7 Sept. m. Hansine Henr. Emilie Lor. Vilh. Ingeniør g. Frederiks K. Hansen, D. af Tømrermester. 21 Marts m. Anna Katarine Marstrand, Orr John, Maskinmester f 26 Sept. D. af Bagermester, Raadmand.

179 Petersen Ludv. Schmidt, Oberstløjtn. af Artill. f 28 Dec. 57 Aar. Marie Kirst. f. Jespersen, E. e. Præst ( ) t 8 Okt. Peter Nie. Kapt. Assist, i Invalidebest, t 29 Sept. Gjentofte. Rasm. pens. Kapt. f 31 Dec. Petri Chr. Fred. Cand. mag. g. St. Pouls K. 9 Nov. m. Elisab. Marie Topsøe- Jensen, D. af Højesteretsass. PetræUS Peter Mart. Dist.læge j* l6 Jan. Nibe, 61 Aar. Peuckert Ernst Osc. Bogholder g. Frue K. 3 Apr. m. Maren Christine Hansine Krogh, D. af Skræder. Pingel Anna f. Henrichsen, E. e. Advokat, Klasselotterikoll. f 6 Okt. 63 Aar. Piper Har. Alfr. Fedor, Etatsraad, fh. Apoteker f 1 Apr. 76 Aar. Philipsen Helene Mathea f. Cohen, Klasselotterikoll. f 13 Okt. Odense, 74 Aar. Pjetursson Sigurdur, Cand. polyt. f 7 Okt. Reykjavik. von Platen Amalia Henr. Elisab. g. Borgstrøm. PlatOU Marie Soph. f. Fohlmann f I5 Febr. Brønshøj, 83 Aar, M; Pensionist i Søetaten. Plenge Eduard Andr. Etatsraad, fh. Kontorchef f 22 Maj. Plesner Franciska see Ollendorf. Ponsaing Joh. Poul Carl Ant. Provst (E ) t 25 Juli. Pontoppidan Har. Bened. Assist, g. St. Johs. K. 7 Febr. m. Amy Henr. Elisab. Westrup, D. af Bogholder. Jensine Fred, see Rothe. de la Porte Ida Emilie Alma Adele g. Voldby. Posselt Carl Ludv. Otto Fred. Oberst t 23 Nov. 78 Aar. Poulsen Jens Jensen, Landinspektør g. Nykbg. M. 18 Febr. m. Laura Juliane Marie Wimmelmann, D. af Brygger. Prahl Henr. see Jæhnigen. Pr am man Fred Chr. Bager f 5 Jan. 87 Aar. PreySZ Ida Lov. Ros. see Fønss. Primon Dorothy Georgine f. Fife f 9 Dec. M; Manufakturhandler. Przienska Ella Margr. Clara g. Geismar. 23 Qvade Carl Ant. Agent, Kjøbmand f 24 Juli, Maribo. V. Qualen Ida Louise Henningia see Holck- Hardenberg-Reventlow. Quist Jens Krist. Jensen, Prløjtn. g. Frdberg K. 26 Okt. m. Mathilde Aug. Marie Petersen, D. af Forp. Raffel Sophie f. Glückstadt f 25 Sept. Christiania. Rahlff Oline Mathilde f. Aagaard f 25 Okt. 58 Aar, M: Grosserer. Rambusch Agathe g. Muus. Ramm Axel, Prløjtn. g. Holm. K. 20 Juli m. Georg. Fred. Harhoff, D. af Bankdir. Ellen g. Bache. Pauline g. Grønbech. Ramsing Aage Utke, Prløjtn. g. Frederiks K. 10 Juli m. Inger Agnete Lasson, D. af Grosserer. Ranch Theod. Andre Sustratus, Kjøbm. g. Randers 24 Maj m. Jensine Marie Kathr. Andersen, D. af Træhandler. Randlev Peter jul. fh. Folkethingsmand, Gaardejer f 1 Jan. Taaning. Randrup Caroline Vilh. g. Sonne. Fred. f. Mathiesen, E. e. Apotheker i Reykjavik f 28 Okt. Randuiff Eleonore Birg. f. Lorck, E. e. Læge f 19 Juni, 83 Aar. Ransy Chr. Conr. Bundtmager f 26 Apr. RantzOW Laura Margr. f. Rudebech, E. e. Greve, Toldinsp. f 26 Nov. 86 Aar. Rasmussen Ant. Gustav, fh. Bandagist, f 27 Dec. Ordrup. Axel Ant. Chr. Cand. jur. g. St. Johs. K. 3 Juli m. Thyra Margr. Rasmussen, D. af Sergent. Laur. Ferd. Stiftsforv. f 6 Dec. Vallø. Rathsach Maren Kirst. f. Olsen, Enke t 13 Nov. Raun Antoinette Hansine fh. Lærerinde + 1 Nov. 84 Aar. Valb. Sem. Emilie Simonsen g. Østergaard. Ravn Ingeb. g. Adeler. Ree Alfons Vill. Cigarfabrikant g. St. Johs. K. 4 Juni m. Laura Emilie Davidsen, D. af Snedker. Reeh Wolf Alb. Overretssagf. f 30 Marts, Aarhus, 50 Aar. Reehoff Vilh. Carol, g. Breyen.

180 24 Reotz Math. Petrea see Boserup. Rehder Caroline Soph, see Sponneck. Relmuth Sophie t lo Nov. Sønderborg. Reineke Emilie Vilh. fil Nov. 90 Aar. Reinhold Seyer Malling Meyer, Postexp. g. St. Pauls K. 14 Apr. m. Joh. Cathr. Betzer, D. af Kapt. Toldkontr. Reventlow Hilda Soph. Charl. Komtesse, Hofdame f 29 Jan. 71 Aar. Richardt Marie Koes f. Hammerich, E. e. Præst (E. II84. 15) f 25 Marts. Richter Chr. fhv. Forpagter f 15 Nov. Horsens. Louis Fred. Vilh. Toldforv. ifrederiksted f 12 Aug. i Bagsværd. Riisager Carl Cilius, Dyrlæge g. Randers 6 Nov. m. Karen Margr. Mogensen, D. af Kjøbmand. Ringsted Hans Chr. Læge, g. St. Johs. K. 5 Okt. m. Elisab. Gulstad, D. af Herredsfoged. Rippe Ant. Diedr. Prokurist, g. Frue K. 31 Okt. m. Elna Aug. Vaupell, D. af Hattemager. Risting Jensius, Gartner f 5 Nov. Roepstorff Joh. Gotth. Skomager f 9 Okt. Rohding Chr. Riddermann, Kapt. Isenkræmmer f 14 Aug. Næstved, 74 Aar. Rohleder Agnethe Elisab. f. Petersen f 10 Dec. Frdværk. Rohmeil vilh. Jørg. Johs. Fabrikant f 19 Nov. 74 Aar. Rosen Fernanda f. Tutein f 8 Nov. Holbæk, M: Læge. V. Rosen Jac. Alfred Axel Carl, Ingeniør g. Jesus K. 5 Juni m. Malvine Therese Ræder, D. af Proprietær. Rosenberg Georg Jul. Cand. jur. Kontorbestyrer i Hof- og Stadsretten f 21 Okt. 55 Aar. Ludv. Vict. Adolf, Cand. jur. g. St. Lukas K. 15 Sept. m. Hedv. Agnes Elisab. Larsen, D. af Metaltrykker. Rosendahl Emil, Cand. jur. g. Odense St. Knuds K. 6 Dec. m. Ellen Aalborg, D. af Distrlæge. Ida Cec. Nic. g. Lund. Ida Emilie f. Wulff f 11 Dec. Roeenstand Peter Edv. Vald. Nyborg, Kjøbm. g. Aarh. Frue K. 4 Nov. m. Ane Soph. Charl. Petersen, D. afkjøbm. Rosenvinge Joh. Carl Aug. Hænel Snedkerm. g. Odense St. Knuds K. 1 Dec. m. Ida Nielsine Marie Petersen, D.. af Smed. Rosing Aug. Birkefuldm. f 10 Maj, Fredensborg, 52 Aar. Rothe Alfr. Vilh. Trangott, Guldsmed g. Frelsers K. 28 Jan. m. Joh. Sørensen, D. af Gaardejer. Elise Marie g. Meyer. Gerda Julie g. Tillisch. Jensine Fred. f. Pontoppidan, E. e. Proprietær f 2 Apr. Stubbekjøbing. Rouiund Oline Hansine see Winkel. Rubin Gotfred, Vexelerer f 29 Marts. Rudebeck Laura Margr. see Rantzow. Rump Nie. Reimer, Amtmand, fh. Justitsminister f 16. Aug. Rungwaldt Lebrecht Peter Emil, Fuldmægtig g, Frdberg 20 Nov. m. Josephine Valeska Philipsen, D. af Grosserer. Rybsahm Joh. Dan. Ludv. Pastor emer. (E ) f 30 Maj. Ryder Conr. Vilh. see Fjelstrup. Rye Eleon. Edv. Marie Birg. f. Bjerrogaard, E. e. Toldass. f 12 Apr. 71 Aar. Ryge Cathr. Elisab. Henr. f. Ulbrich, E. e. Distriktslæge f 1 Aug. 72 Aar. Ræbild Cathinca, Lærerinde f 29 Dec. Ræder Malvina Therese g. Rosen. Roen Harald Gerh. Cand. pharm, g. Garn. K. 23 Nov. m. Hed. Marie Charl. Jensen Thorsager. Rømer Niels Wadum Chr. Kjøbmand f 7 Juli, 64 Aar. Rønholdt Jens Peter Jensen, Guldsmed f 16 Juli, 57 Aar. Rønne Elisa Fred. Berthine f. Bønsøe f 28 Apr. M: Præst (E l). Rørbye John Mart. Inspektør g. Johs. K. 18, Dec. m. Harriet Petersen, D. af Isenkræmmer. Røse Ane Joh. Charl. Broun g. Hagen. Saaby Carol. Kristine Elisab. f. Bentzen, E. e. Docent f 8 Maj. Sahlertz Christiane Fred. g. Andersen. Fanny Adolfine Adelaide f 15 Apr. de Saint-Aubain Caia g. Stackelberg. Jul. Alb. see Schwarz.

181 25 Sandberg Chr. Gerh. Undersøminemester t 22 Dee. 52 Aar. Vilh. Christine f. Wesenberg, Enke t 27 Dec. Sarauw Chr. Fred. Kapt. f 29 Nov. 76 Aar. Saxkjær Oscar, Dyrlæge f 23 Okt. Aalesund. Saxtorph Matth. Hieronymus, Kfrraad. Læge f 14 Marts, 77 Aar. Scavenius Anna Christine f 21 Aug.58 Aar. Schack Vilh. Bothilde f. Olsen. ^E. e. Major Apr. Schacke Heinr. Fred. Chr. Grasserer f 16 Dec. 59 Aar. Schaffalitzsky de Muckadell Cai, Baron, Sekløjtn. i Flaaden g. Holm. K. 15. Dec. m. Ellen Ingeb. Seiersen, D. af Fabrikejer. Schaldemose Frode Hjalmar, Dyrlæge g. Frdberg I8 Apr. m. Maren Nielsine D. af Proprietær. Schaitz Math. Aug. Emilie see Brammer. Scharff Laura Ant. g. Løwe. Schartau Ane Cathr. see Schow. Schaumburg-Miiller ingeb. g. Lund. Schell Henr. Soph. Emil, Sporvognkondukt. g. St. Johs. K. 15 Juli m. Petra Jac. Larsen, D. af Arbejdsmand. Preben Jørg. Greve, fh. Prløjtn. i Flaaden f 11 Sept. 6l Aar. Schelbel Ludv. Vilh. fh. Rodemester j* 23 Maj, 67 Aar. Scheil Louise Leop. see Cappel. Schepelern Georg Soph. Fred. Holmens Provst (E ) t 16 Apr. Scherwin Soph. Henr. see Clausen. Schieltved Fritz Edv. Vald. Urtekræmmer f 20 Jan. 66 Aar. Schilder Jens Madsen Bernh. Læge g. Slotskirken 25 Apr. m. Jenny Margr. Christine Johansen, D. af kgl. Stafet. Schiønning Bertrande see Heskier. Schjønning Karen Andrea g. de Neergaard. Schjørring Jens Nie. Ludv. Præst (E ) t 14 Marts. Schiøtz Johs. Peter Spendrup, Tobaksfabrikant f 31 Juli, 77 Aar. Theod. Ludv. Brygger f 31 Aug. Odense, 79 Aar. Schjøttz Emil Eduard, Uhrmager f lo Febr. Hjortespring, 86 Aar. Schlawitz Marc. Ant. Boghandler g. Trin. K. 15 Febr. m. Hilda Aug. Salmonsen, D. af Urtekræmmer. Sohleisner Peter Ant. Etatsraad Dr, med. f 26 Febr. 8l Aar. Schmalfusz Hulda Math. g. Verdelin. Schmidt Math. Margr. f. Kirketerp, E. e. Kammerraad f 5 Maj, Aarh. 58 Aar. Niels Charl. pens. Kaptain f 5 Dec Sygehjemmet, 80 Aar. Vald. Iman. Cand. phil. Bogholder g Andr. K. 1 Dec. m. Julie Elfride Magd. Bruun, D. af Porcellænshandler. Schmock Jac. Peter Nie. Manufakturhandler, g. Frue K. 11 Apr. m. Thyra Amalie Vilh. Boysen, D. af Skræderm. von Schölten Peter Chr. Fred. Partikulier f 27 Sept. Marienberg, 44 Aar. Schou Erik Sparre, Cand. mag. g. Slagelse 22 Juni m. Olga Malmberg, D. af Murmester. Hendr. Toldoppebørselskontr. i Svaneke f 24 Aug. 65 Aar. Joh. Andrea Henr. f. Klagenberg j* 8 Nov. M: Detailh. Rud. Albert, Inspektør, fh. Fotograf f 4 Febr. 50 Aar. Schoug Theod. Justitsraad, fh. Trafikinsp. f 27 Dec. 71 Aar. Sohouoboe Vilh. Chr. Biskop, Medstifter af Geneal. Inst. f 26 Febr. Aalborg. Schow Ane Cathr. f. Schartau, Enke f 23 Okt. Øllegaard Soph. Charl: Priorinde f 10 Dec. Støvringgaard. Schram Peter Angell, Kjøbmand, Vice*- konsul f 20 Marts, Rosk. 75 Aar. Schreiber Andrea Jac. Henr. see Fritz. Schrøder Anna Pouline f. Wagner f 20 Dec. 56 Aar, M: Grosserer. Christian, Skuespiller g. Frdberg 5 Dec. m. Maren Caroline Pedersen, D. af Avlsbruger. Otto Sev. Trafikassist, g. Holm. K. 8 Maj m. Elisab. Charl. Schmidt, D. af Grosserer. Rolf, Arkitekt g. Matth. K. 29 Maj m. Alma Ellen Eickhoff, D. af Mekanikus.

182 26 Schubart Therk. Carl Bygningstegner g. Frue K. 27 Apr. m. Fred. Carol. Kaas, D. af Snedkersv. Schultz Agnes g. Damsgaard. Karl Aage, Proprietær g. Gjentofte l8 Okt. m. Elisab. Alfr. Evers, D. af Bygmester. Schumacher Otto Carl Chr. Kapt. f 23 Apr. 41 Aar. Schwalbe Carol. Helene g. Hansen. Shwarz Julie Alb. f. de Saint-Aubain, E. e. Kapt. f 2 Sept. 68 Aar. Schaffer Carl Laur. Læge f 20 Juli, Aarhus, 86 Aar. Scheller Casp. Oberst f 1 Marts, 79 Aar. Schønberg Emst Henr. Justitsraad f 18 Sept. Schenecker Fred. vilh. Bogbinder f 3 Maj, 73 Aar. Schønemann Claus Max Vilh. Boghandler f 25 Marts, Nyborg, 67 Aar. Secher Edv. Emil, Overretssagf. g. Aarh. Domk. 27 Okt. m. Anna Margr. Jensen, D. af Overdyrlæge. Sehested Hannibal, Ritmester f 3 Nov. Seidelin Amalie Hed. f 22 Febr. 77 Aar. Bol. Juliane, f. Skovgaard f 12 Maj, 58 Aar, M: Professor. Seiersen Ellen ingeb. g. Schaffalitzsky de Muckadell. Seifert Karl Paul, Handelsagent g. Trin. 6 Apr. m. Karla Emilie Dor. Oluffa Jørgensen, D. af Politibetjent. Selchau Helga g. Bredorf. Hansen Ida Ella Emilie g. Lund, de Serene d Acqueria Marie Soph. f. Utke, E. e. Kammerjunker f 12 Nov. 80 Aar. Severinsen Peter, Cand. theol. g. St. Johs. K. 25 Maj m. Ellen Vict. Carla Nielsen, D. af Politibetjent. Sick Elisab. Joh. Soph. see Uldall. Sidenius Aage, Handelsgartner g. Nykbg. F. 5 Okt. m. Nanna Margr. Bodil Voigt, D. af Murermester. Nie. D. af Præst f 24 Febr. Nykbg. F. Thorgeir, Kjøbmand g. St. Johs. K. 10 Nov. m. Margaret Mc. Fadyen Bruhn, D. af Toldass. Siiberioh Jac. Joh. Margr. f. Lund, E. e. Major t 2 Jan. 87 Aar. Silfverberg Jul. Vilh. Jac. Grosserer g. Frdberg 16 Nov. m. Marie Eifrida Hansine Hermine Høyer, D. af Fourer. Simonsen Carl Fred. Sagfører g. Odense St. Knuds K. 6 Dec. m. Andrea Sofie Jensen Raaen, D. af Overvagtmester. Joh. Ludv. Kjøbmand i Aarhus g. Korsør 18 Maj m. Laurine Elisab. Gudrun Rasmussen, D. af Konsul. Skaarup Otto Christoffer, Præst (E ) f 8 Apr. Terslev. Skeei Preben Jørg. Greve, fh. Prtøjtn. i Flaaden f 11 Sept. 6l Aar. Skjerk Peter Vald. Skolebestyrer g. Emmaus K. 27 Dec. m. Sara Christine Hüttmann, D. af Tømrermester. Skjoldager Eggers Herm. Kalkar, Assist. g. St. Johs. K. 10 Juni m. Dagm. Emilie Carol. Achen, D. af Arbejder. Skovgaard Bol. jul. see Seidelin. Skovgaard-Petersen Einar, Cand. theol. & mag. g. Jac. K. 14 Juli m. Dajsy Krarup, D. af Direkt. Olaf, Grosserer g. Garn. K. 12 Dec. m. Karen Marie Julie Carl, D. af Grosserer. Skrumsager Asbjom Snare Kloppenborg, Forpagter f 2 Nov. Toftlundgaard. SlySSer Vill. Ferd. Handelskommis g. Trin. K. 5 Juli m. Helga Louise August, D. af Smedem. Smidth Jens Kjørbo, Præst (E ) f 6 Okt. Rudkjøbing. Smith Henr. Soph. Professor, fh. Overlærer f 29 Juni. Sommer Elna Marie g. Hellenberg. Sonne Carl Chr. Overingeniør g. Frdberg K. 7 Juli m. Caroline Vilh. Gravesen f. Randrup, D. af Brændehandler. Joh. Marie see Goldschmidt. Ottomine Carol. g. Westh. Spandet Peter Johansen Neergaard, Cand. theol. g. Frue K. 20 Nov. m. Astrid Dagm. Ingeb. Gorm, D. af Løjtn. Spang Emilie Theod. f. Gether f 5 Juni, M; Præst (E ). Johs. Cand. pharm, f 16 Dec. Vejle. Spangenberg Jensine f. Mouritzen, E. e. Handskemager f 27 Okt. 69 Aar. Specht Joh. Conr. Slagter g. Matth. K. 8 Maj m. Hilma Bianka Olufa Hegner, D. af Bager.

183 Speyer Constantin, Oberstløjtn. } 17 Jan. Spies Jac. Marie f. Hald, E. e. Skræderm. f 9 Apr. Nakskov, 59 Aar. Spilcker Goradine Amalie g. Bindseil. Sponneck Carl Vald. Greve, Prløjtn. f 26 Aug. 78 AaJ. Caroline Soph. f. Rehder f 29 Maj, Nøddebo, 67 Aar, M: Greve. V. Stackelberg Bruno Peter Otto, Baron, Godsbesidder g. Næstved 24 Aug. m. Caja de St. Aubain, D. af Oberst. Stage Carl Fred. Cand. theol. g. St. Johs. K. 30 Jan. m. Elise Marie Magd. Dahl, D. af Urtekr. Stampe Hulda Nath. Nie. g. Deville. Stallknecht Kai Lorents, Grosserer g. Odense St. Knuds K. 15 Juni m. Laura Andersen, D. af Grosserer. Stangerup Marie Vilh. g. Hansen. Starup Agnes g. Martens. Math. Cec. Betty Marie g. Kjær. Staugaard Henning Smith, Maskinist g. Thisted 14 Apr. m. Caroline Poulsen, D, af Fiskeexportør. Steenbach Henr. I-Ierm. Forpagter g. Odense St. Hans K. 15 Maj m. Ellen Soph. Haugsted, D. af Brygger. Steenberg Emma Octavia f. Janssen, E. e. Præst (E l) f 24 Juli. Fred. Christine g. Bülow. Steffens Fred. Emil Aug. Blikkenslager t 15 Marts, 49 Aar. Stein Har. Aug. Eduard, Biskop f 5 Jan. (E l). Steiness Niels Chr. Aage, Handelscommis g. St. Pauls K. 19 Juli m. Marie Soph. Nilsson, D. af Snedker. Steinthal Cecilie, D. af Overretsprok. f 27 Okt. 34 Aar. Stibolt Casp. Henr. Cand. theol. (E. p 681) f 24 Aug. Rosa g. Aae. Stilling Helga Eline g. Mygind. Ingeb. Jul. Vilh. g. Svendsen. Stockfleth Hannibal Hugo, Rekrut f 20 Maj, Odense, 18 Aar. Strambo Edv. Am. Sekretær g. Garn. K. 6 Maj m. Josepha Elisab. Brinch. D. af Kunstdrejer. Struckmann Edvin, ingeniør g. Frue K Marts m. Marie Vilh. Christine Olsen, D. af Skibsfører. Strøyberg Else Joh. g. Wulff. Stiirup Jul. Chr. Nic. Generalkonsul f 9 Sept. Puerto Cabello, 46 Aar. Suenson Anine g. Koch. Chr. Forp. af Lammehave g. Garn. K. 12 Okt. m. Margr. Lacoppidan, D af Forp. Svane Marie Therese Alma f. Ernst f 17 Nov. M. Jernbaneassist. Svendsen Helge, Forststuderende g. F'rdberg 14 Juli m. Ingeb. Jul. Vilh. Stilling, D. af Stadsbygmester. Peter, Cand. phil. Redaktionssekretær g. Randers 11 Apr. m. Joh. Emilie With. D. af Rebslager. Synnestvedt Adolph Theod. Cand.pharm, t 30 Nov. 30 Aar. Søderberg Theod. Herm. Alfr. Oberst 10 Nov. Sødring Caroline Petrea f. Holbek, E. e. Konsul f 21 Juli, 71 Aar. Søht Andrea f 29 Aug. 33 Aar, M: Toldass. Sørensen Carl Theod. Niels, Prløjtn. g. Trin. K. 20 April m. Laura Marie Vonsild, D. af Brænderibestyrer. Joseph Albr. Provst (E ) f 23 Apr. i Jerslev. Knud Jacobsen, resid. Kapellan paa Læsø g. Gjentofte 8 Marts m. Olga Anna Christine Nielsen, D. af Præst (E ). V. Tangen Christiane Margr. f 31 Dec. Tarp Frants Givskov Marc. Sof. Kjøbmand g. Nakskov 22 Juni m. Cam. Henr. Mylord, D. af Fæstemand. Tauber Chr. joh. Litograf f 1 Marts. Tegner Jørg. Henry Aug. Bankdirektør, Kapt. g. St. Johs. K. 31 Juli m. Arnette Margr. Hage, D. af Konsul. Telgelkampff Ludv. Snedkerm. f 22 April. Tellgaard Alfr. Theod. Ludv. Prløjtn. g. Frdberg 16 Marts m. Camilla Soph. Jessen f. Petersen, D. af Værtshush. Tellmann Anna Soph. f 6 Dec. 81 Aar. Teisen Hans Chr. Engelbert, Kjøbmand ( 17 Nov. Nørresundby, 65 Aar. Thaa Jens Arentzen, fh. Grosserer, f 24 Maj, 67 Aar.

184 28 Thaarup Carl Lorentz, Sognepræst g. Storehedinge 3 Jan. m. Ingeb. Fred. Andrea Hoffmeyer, D. af Oberst. Thaning Daniel Chr. Bonoventura f 15 Okt. Duisburg. Elise Cathr. Math. f. Buch f 9 Apr. 69 Aar, M; Inspektør. Fred. Præst f Dec. Soph. Fred. Aug. see Blangstrup. Therchilsen Jens Soph. res. Kapellan i Vesterborg og Birket g. Frdberg 17 Aug. m. Ingrid Marie Therchilsen, D. af Bogbinder. Thielemann Julie Fred. g Halgreen. Thisted Jac. Vald. Arkitekt g. Andr. K. 27 Dec. m. Helga Marie Christine Aug. Hatting, D. af Kontorchef. Thomsen Adolfine Bille f. Top t 28 Aug. Nykbg F. 37 Aar, M: Adjunkt. Carl Chr. ord. Medhjælper i Vejle og Hornstrup, g. Hornstrup 6 Apr. m. Komtesse Gottholdine Mathilde Knuth. Christen, Sognepræst til Kousted og Raasted f 31 Jan. 37 Aar. Ludv. Jac. Marius Ulr. Pastor emer. (E ) t 2Ö Apr. Niels Lassen, Vejermester f 8 Okt. - Ove Lange, Prløjtn. g. Matth. K. 1 Juni m. Erika Haurowitz, D. af Konsul. Peter, Bankdirektør f24nov. Slagelse. Thomas Flensborg, Kammerraad, fh. Landsthingsmand f 5 Marts, Kolding. Thorn Johs. Chr. Skipper, f 1 Sept. Rønne, 94 Aar. Thorup Betty Julie Carol. f. Kruse, E. e. Provst (E ) t 19 Marts. Thrane Hansine Marie g. Thun. Henr. Ivarina, E. e. Kapt. fiydec. Thrige Christine Aug. f. Fibiger f 17 Juli, 77 Aar, M: Professor. Thulstrup Vill. Chr. Magnus Carl, Læge g. Frue K. 8 Nov. m. Agnete Paulli D. af Stiftsprovst. V. Thun Anna Joseph. Vict. g. Larsen. Joh. Ernst Peter, Løjtn. Styrmand, g. Frue K. 16 Juni m. Hansine Marie Thrane, D. af Restauratør. Thymann Fred. Peter Christlieb, Læge f 16 Sept. 37 Aar. Thøyer Chr. Vald. Forgylder f 4 Dec. 58 Aar, Hustruen Vilh. Charl. f. Edeler f 12 Juli, 64 Aar. TilliSCh Chr. Fred. Herredsfoged, Kmjkr. f 19 Maj, Kolding, 66 Aar. Chr. Ludv. Casp. Holten, Forpagter af Bjørnsholm, g. Slotsk. 20 Nov. m. Gerda Julie Rothe, D. af Slotsgartner. Fred. Georg Christoph. Chr. Kmjkr. Forpagter f 27 Dec. Aunsøgaard. Tilly Ludv. Grosserer g. Immanuels K. 6 Dec. m. Fanny Sofie Eduardine Feddersen, D. af Kmjkr. Tofft Ida Emilie see Pagh. Top Adolfine Bille see Thomsen. Topp Anna Aug. Henr. f. Meins j* 21 Okt. M: Tømrermester. Topsøø Fred. Vilh. Wolfgang, Præst (E ) t 22 Maj. Topsøe-Jensen Elisab. Matie g. Petri. TornøO Einar Octav, Lærer *j* 16 Febr. Torup Jac. Fred. Cand. philol. g. Holm. K. 1 Nov. m. Ebba Vilh. Fred. Math. Hansen, f. Borgstrøm, E. e. Kjøbmand. Lars Fred. Chr. Kommunelærer, g. St. Johs. K. 11 Apr. m. Anna Møller, D. af Kjøbmand. Touborg Johs. Lærer i 0. Assels g. Nykbg. M. 16 Apr. m. Kirstine Nygaard, D. af Assurancebestyrer. Trautnor Viggo, Ingeniør g. Odense St. Knuds K. 22 Aug. m. Ingeb. Christiane Nielsen, D. af Isenkræmmer. Trolle Inger g. Krabbe. Marie Gertrude g. Bang. Tronier Annette see Kauffmann. Tutein Fernanda see Rosen. Tybjerg Caroline Elise f. Oltmann, Enke t 13 Nov. Tramp Julie Louise Soph. f. Komtesse Ahiefeldt Laurvigen, E. e. Greve, Hofchef, t 26 Jan. 86 Aar. Trojel Marie Henr. f. Hansen, E. e. Birkedommer f 23 Nov. 86 Aar. Ulbrich Cath. Elisab. Henr see Ryge. Uldall Elisab. Joh. Soph. f. Sick, E. e. Etatsr. Fysikus f 21 Marts, 90 Aar. Ulrich Georg Yald. Fritzsche, Skovbetjent g. St. Johs. K. 22 Maj m. Hilda Christine Lander, D. af Klasselotterikoll. Vilh. Marie see Neergaard.

185 Unger Ida see Kragh. Ursin Johs. Peter Georg, Exam. jur. g. Aarh. Frue K. 17 Aug. m. Jenny Marie Agnes Theod. Carol. Bertelsen, D. af Bødkerm. Utke Marie Soph, see de Serene d Acqueria. Utne Herborg g. Wibroe. Vahl Luise Margr. f. Hempel, E. e. Generalm. f 29 Dec 84 Aar. Waidtiew Jobs. Peter Emil, Cand. theol. g. Hørsholm 2 Aug. m. Yelva Dort. Maria Clausen, D. af Grosserer. Valentin Falk, Konsul, Grosserer,t 28 Sept. Wallich Fred. Soph. Marie f 7 Juni. 78 Aar. Wallee Jan Carl Vald. Politibetjent g. Frederiksb. 1 Juni m. Bertha Louise Nielsen, D. af Politibetj. WalSØe Niels Secher, fh. Landmand J* 27 Okt. 86 Aar. Walter Mariane Louise see Bille. Vandborg Jens Chr. Philipsen, Kjøbmand, g. Hjørring 16 Maj m. Mette Thea Heidemann, D. af Mølleejer. Wandler Gottlieb Georg, Oberstløjtn. f 23 Febr. Helsingør, 66 Aar. Warberg Edv. Carl, fh. Skibsrheder f 5 Apr. 80 Aar. Warming Emil Jak. Theaterdir. g. Næstved 27 Jan. m. Ida Cathr. Elisab. Duelund, D. af Bogholder. Vaupel Elna Aug. g. Rippe. Weber Alma Gun. Christine g. Lütken. Weberg Carol. Bolette, f. Hougs, E. e. Manufakturhandler f 10 Okt. Vedel Elisab. Charl. Andrea g. Jørgensen. Wedell-Wedellaborg Vilh. Baron, Prløjtn. i Livgarden g. 4 Maj m. Baronesse Louise Wedell-Wedellsborg. Wederkop Cæc. Ida Vilh. Joh. see Wolf. Wedersoe Julie, fh. Skolebestyrerinde f 24 Jan. 86 Aar. Wedseltoft Elisa t 4 Maj, 70 Aar. Wegener Chr. Carl, Oberst f 15 Marts, Randers, 82 Aar, hans Enke Louise Ant. f. Lillienskiold f 8 Juni, 82 Aar. Hans Chr. Overretssagf. f 1 Jan. 53 Aar. Weldemann Søren, Postdampskibsfører t 30 Okt. Korsør, 78 Aar. Weilbach Philtp, Sekretær v. Kunstakademiet, Medlem af Geneal. Inst. f Nov. 66 Aar, Hustru Emma Emilie Fred. f. Dreyer f 24 Marts, 49 Aar. Weismann Thyra Valb. g. Helms. Weistrup Chr. Carl, Uhrmager f 9 Apr. Weller Frants Clemens Steph Fotograf, t 17 Juli, 62 Aar. Wellendorf Carl Rud. Manufakturhandler g. St. Johs. K. 8 Juli m. Ane Karol. Pedersen, f. Rasmussen, D. af Husmand. Wellmann Julie see Krebs. Wendelboe Carl Soph. Magd. Adjunkt f 12 Marts, Aalborg 53 Aar. Wengler Jul. Kurvemager, f 25 Sept. Verdelin Olaf Axel Thorsen. Mekaniker g. Frdberg 14 Febr. m. Hulda Math. Schmalfusz, D. af Væver. Wernicb Joh. Preben Sutor, Præst (p. 660) t 31 Maj. Wesenberg Vilh. Christine see Sandberg. West Anna g. Petersen. Westergaard Reginald Ludv. Andr. Emil, Cand. pharm. & phil. g. Frue K. 17 Maj m. Elisab. Margr. Friis, I), af Justitsraad. Vestergaard Thomas, Cand. theol. g. Frue K. 20 Juli m. Kirst. Jensine Soph. Madsen, D. af Vognmand. Vestb Agnes Cathinca Marie f. Curdts, E. e. Skibsfører f 24 Jan. Rønne, 71 Aar. Ane Cathr. f. Nielsen, E. e. Løjtn. f 14 Nov. Rønne, 84 Aar. Westb Caroline Agnete see Bergstrøm. Niels Ole, Cand. theol. g. Vestermarie 17 Dec. m. Ottomine Carol. Westh f. Sonne, E. e. Proprietær, D. af Gaardejer. Westrup Amy Henr. Elisab. g. Pontoppidan. Vett Astrid f 25 Dec. Vejle Sanatorium. Julie Dagm. g. Harsløf. Karen Soph. Petrea f. Wolck, E. e. General f 14 Marts. Wetzlar Jak. Marie Sofie g. Gjødesen. Viale Hans Peter Antoine, Assistent, g. Sundby 24 Febr. m. Ida Jak. Hansine Fjeldberg. Soph. Charl. g. Pedersen. Viberg Annette Math. Elisab. f. Clemens t 31 Marts, M: Præst (E ).

186 30 Wlberg Marie Margr. Dor. Emilie f. Darre, E. e. Distriktslæge f 26 Marts. Oluf Theod. Mejeribesiyrer g. Odense St. Knuds K. 10 Okt. m. Anna Larsen, D. af Mursvend. Wibolt Laur. Har. Aage, Kjøbmand i Nakskov g. Holm. K. 12 Okt. m. Ellen Ragnhild Bang. Wibroe Henry Johs. Cand. jur. g. Frdberg 1 Dec. Herborg Utne, D. af Overlærer. Oline Marie see Berg. Wigelsen Joh. Christiane see Cramer. Wildt Ingeb. Georg. Charl. f. Schmidt, E. e. Godsforv. f 19 Marts, Odense. Wilier Marc. Varemægler f 17 Marts. Willerup Jul. Dor. see Herbst. Wilson Carol, see Hoffmann, de Wilster Emilie Mariane Charl. f 7 Jan. 62 Aar. Julie Dor. Caroline f 10 Sept. Bromme. Wilstrup Asta g. Bruun. Vilstrup Harald, Læge i Skive f 20 Okt. Johs. Gaardejer i Demstrup g. Aarh. Domk. 20 Marts m. Frida Petersen, D. af Boghandler. Wimmelmann Laura Juliane Marie g. Poulsen. Winding Emil, Konsul f 1 Nov. Læsø. Winge Margr. g. Hvass. Winkel Oline Hansine f. Rouiund, E. e. Godsejer + 28 Jan. 85 Aar. Winning Fred. Emil, Grosserer f 22 Jan. Winther Kirst. Marie Elisab. f. Glahn, E. e. Præst (E l8) f 18 Jan. Visen Ösk. Charl. Tandlæge g. Trin. K. 25 Apr. m. Conradine Christine Marie Petersen, D. af Høker. Wismann Johs. Peter, Trafikassist, g. Nakskov 17 Maj m. Thora Carol. Elise Larsen, D. af Dampskibsfører. Wissenberg Vilh. Carl Chr. Præst g. Næstved lo Apr. m. Olga Laura Høyer, D. af Snedkerm. Wissing Lucie f. Wissing, E. e. Boghandler f 18 Marts, Aarhus, 73 Aar. With Aug. Vict. Kunsthandler f 25 Sept. Wittrup Jens Peter Andreasen, Justitsraad f 5 Febr. 69 Aar. Witzansky Antonie, Enke f 29 Okt. Wognsen Ella Elisab. g. Møller. Voigt Fred, Const, see Buttenschøn. Voigt Karen Elisa Margr. g. Hansen. Nanna Margr. Bodil g. Sidenius. Wolck Karen Soph. Petrea see Vett. Voldby Ludv. Philip, Boghandler g. Frdberg 23 Maj m. Ida Emilie Alma Adele de la Porte, D. af Kapt. Wolder Henr. Chr. Jul. Overtelegrafist g. Frdberg 2 Dec. m. Franciska Nielsen, D. af Skibsrheder. Wolf Cæc. Ida Vilh. Joh. f. v. Wederkop f 14 Dec. Aarhus M: Musiker. Woltf Arnold Andr. Xenius Fred. g. Trin. K. 6 Maj m. Gyda Franziska Thora Hess, D. af Litograf. Mathias, Mægler f 3 Febr. 82 Aar. Wolfhagen Minna see Knudsen. Wolters Thomine Ida Leonidas f. Ekeroth, E. e. Distriktslæge f 4 Nov. Vonsild Laura Marie g. Sørensen. Worm Erik, Ingeniør f 24 Maj. 28 Aar. Karen Abel. Dor. see Deichmann. Wulff Georg Fred. Fabrikant g. Frue K. 3 Apr. m. Else Joh. Strøyberg. D. af Fabrikejer. Wøldike Marc Thomas, Provst (E ) f 8 Dec. i Haagerup. Zachariae Christine Cathr. Mathilde f. Nielsen f 30juli, Helsingør. M: Generalm. Zahle Otto, Cand. mag. g. St. Pouls K. 16 Juli m. Rita Mercedes Bernhoft, D. af Generalkonsul. Zahrtmann Jac. Nic. Præst (E. 21.5) g Aarh. Frue K. 3 Aug. m. Semine Brøgger, D. af Havnefoged. Zeller Heinr. Leop. Charl. Prløjtn. g. Frdberg 16 Marts m. Martha Joh, Jensen, D. af Gaardejer. de Zerega Louis Aug. Dr. med. g. Frdberg Birk 15 Sept. m. Paula Hansen, D. af Bogholder. Zytphen-Z^deler Birthe Elisab. Margr. g. Hermansen. Øigaard Carl Chr. Alb. Alex. Læge i Nibe g. Nykbg. M. 4 Aug. m. Abelone Cathr. Bendix, D. af Prokurator. Øllgaard Louise Magd. g. de Geer. Niels Rasmussen, Pastor emer. (E ) t 23 Febr. Ørgaard Regina Louise see Conradsen. Ørklld Hansen Ove Hjalm, LægeiKol-

187 ding g. Gjentofte 5 Maj m. Karen Elisab. Lundsteen D. af Driftsbestyrer. Ørsted Alb. Nie Inspektør, Cand. polyt. t 10 Juni, 70 Aar. Ebba Sofie Camilla g. Hertz. Fred. Chr. Gebhard, Assist, g. St. Johs. K. 23 Nov. m. Anna Marie Petersen, D. af Opsynsmand. 31 Østerbye Rud. vilh. Læge g. Helligaands K. 16 Okt. m. Alvilda Jos. Carol.»Holmbueh, D. af Skrædder. Østergaard Hans Chr. Farvehandler g. Frue K. 26 Maj m. Valb. Semine Emilie Simonsen Raun, D. af Bedemand.

188

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1616

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1616 23.03.01 Register over konfirmerede side 1 1 Anders Andersen 1842 32 Anders Andersen 1837 5 Anders Carlsen 1848 7 Anders Christiansen 1846 20 Anders Christiansen 1835 12 Anders Henningsen 1.s.e. Påske

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv. Link til protokol over borgerlige vielser. Navneregister over viede. Borgerlige vielser

Frederikshavn Stadsarkiv. Link til protokol over borgerlige vielser. Navneregister over viede. Borgerlige vielser Frederikshavn Stadsarkiv Link til protokol over borgerlige vielser Navneregister over viede Borgerlige vielser 1858-1915 Albertsen, Mads Henrik side 122 Andersen, Anders Peter side 102 Andersen, Axel Edvard

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Brugsforening / Købmandsbutik

Brugsforening / Købmandsbutik Aalkjærvej 2 32s Serup Frede Kloch Sørensen 2012 Gl. Alderdomshjem Ulla og Thomas Skovhøl 1996 Rigmor Borre 1994 Kristian Borre 1972 Søndbjerg Odby Kommune 1916 3 13g Søndbjerg Lars Odgaard 2004 Niels

Læs mere

Egevej 1 12 Sørup, Fredensborg

Egevej 1 12 Sørup, Fredensborg Egevej 1 12 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Egevej 1 Matr.nr. 1bp Sørup by, Grønholt sogn, som er på 614 m2 1. Charlotte Engel

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup. 1864 1864 1. 4. januar 11. januar Christen Pedersen Tjenestekarl i Præstegaard, født i 33 56-8 Hesselager 2. 24. januar 31. januar Hans Rasmussen Skovfoged Lars Rasmussens Søn i Skov ¾ Aar 90-14 3. 2.

Læs mere

Efterkommertræ for SEJLMAGER-FAMILIEN (1 af 22) Jørgen JENSEN

Efterkommertræ for SEJLMAGER-FAMILIEN (1 af 22) Jørgen JENSEN Efterkommertræ for SEJLMAGER-FAMILIEN (1 af 22) JACOB WICHMANN Født: 01.07.1810 Rønne, Vester herred, Bornholm. Erhverv: sejl-, flag- og kompasmager i Rønne Død: 23.04.1887 i Rønne. NICOLINE J. ANDERSEN

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Almindelig Jevnførelses-Skema.

Almindelig Jevnførelses-Skema. Almindelig Jevnførelses-Skema. [1] Denne Protocol, der bestaar af 300 schematiserede, paginere- de og gjennemtrukne Blade, autoriseres herved til Mini- sterialprotocol for Thestrup Sogn.- Ringsted d. 20

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Damgade 28. matr. nr. 64 førhen halvkåd 87

Damgade 28. matr. nr. 64 førhen halvkåd 87 Damgade 28. matr. nr. 64 førhen halvkåd 87 Viet den 28. okt. 1736. Bonde ( Bone ) Hansen * dec. 1704, søn af Hans Bondesen og Hans Bondesens Hustru Møllegade 81 Thøre Christens. * ca. 1716. 1. Hans Bondesen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Boelsmand Peder Kristian Pedersen, søn af Indsidder Peder Pedersen og Mariane Michelsen, blev født den 5 Jun. 1883 i Gjerlev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 10 Jun. 1883 i Hjemmet,

Læs mere

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 1. 39at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 Sønderlandsgade 3. 39aq Hvidbjerg Inger M. Vestergaard Salek 2014 Niels Kristensen (Hav) 1998 Frank Hedegaard Jensen 1998 Hans Jørgen Jensen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 07-8 06-7 0-6 Per Frederiksen Vilhelm Christiansen Hobro BK / BK Nord Anne Schousboe Jes Bank BK Nord Jørgen Solsig Nielsen Jørgen H. Mellergaard BK 97, Hjørring / BK Nord Michael Matthiesen

Læs mere

FOLKETÆLLING 1801 ELLESTED SOGN WINDING HERRED SVENDBORG AMT ALDER CIVIL- STAND STILLING

FOLKETÆLLING 1801 ELLESTED SOGN WINDING HERRED SVENDBORG AMT ALDER CIVIL- STAND STILLING FOLKETÆLLING 0 ELLESTED SOGN WINDING HERRED SVENDBORG AMT NAVN ALDER CIVIL- STAND STILLING Lychesholm Howedgaard ste Familie. Salomon Lindegaard Johanne Marie Colding Otto Lindegaard Elise Lindegaard Laurentze

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Resultatliste. Dansk Skytte Union DM m luftriffel. S08a

Resultatliste. Dansk Skytte Union DM m luftriffel. S08a Resultatliste DM 2015 10 m luftriffel 1 30 skud 10m Ungdom 13 1 Silas Kildehøj BPI DK 106,0 106,5 104,7 317,2 29x 2 Emma N. Koch Nykøbing Falster DK 105,8 105,9 105,0 316,7 28x 3 Carsten Hansen BPI DK

Læs mere

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER Kl. 11.00 Hold 29, med start på bane 4 Marianne Rasmussen 392 1 Kl. 11.00 Hold 27, med start på bane 3 Ann-Katrine Krogsgaard

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

NJM Stafet 2017 Resultatliste

NJM Stafet 2017 Resultatliste NJM Stafet 2017 Resultatliste Plads. Hold Tid Efter Tid Efter +/- D1749 1 Kungälvs OK hold 1 (194) 1:41:51 1 Sabina Aumo 31:31 1 00:00 31:31 1 00:00 2 Jeannette Aumo 33:57 1 00:00 1:05:28 1 00:00 0 3 Isabella

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Startliste NJ Stafet D17-49

Startliste NJ Stafet D17-49 D17-49 03/05/2018 10:00:00 245Aalborg Orienteringsklub 1 hold 1 1 Anna Vang Bobach 200775 2 Marie-Louise Møller 501932 3 Helle Bobach 200699 246 Aalborg Orienteringsklub 2 hold 2 1 Maja Mærkedahl Lilleør

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1612. Amt: Svendborg Sognekode: 49503

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1612. Amt: Svendborg Sognekode: 49503 side 1 Kilde: KB-1813-1833-KONF Kildeindt.nr.: B1612 Sogn: Herrested Herred: Vinding Amt: Svendborg Sognekode: 49503 Løbenr. i indt: Navn Konfirmationsdato ------- ---------------------------------------

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 28-29-30 August 2015 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 779 21 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Anja Jensen Fidelitas D.Ke.F. 778 17 Bedste Dame

Læs mere

NJ Stafet. 10/05/2018 Offisiell Resultatliste

NJ Stafet. 10/05/2018 Offisiell Resultatliste /5/28 D7-49 Rold Skov OK hold :32:9 247 Ida Riis Madsen 28:2 28:2 2 Laura Bobach 3:56 ::6 3 Gertrud Riis Madsen 3:53 :32:9 2 Aalborg Orienteringsklub hold :52:2 2:3 245 Anna Vang Bobach 35:2 3 7: 35:2

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

RESULTATLISTE Ribe Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Ribe Skydning 15m 2016 05-12-2016 18:12:09 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Ribe Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 109979 Silas Grønnebæk 11-020 Holsted Skyttekreds 200/08 199/07 399/15 2 114084 Magnus Ølgod

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018 Riffel, 50m - Mesterskab BK1 1 123230 Keven Axel Sørensen Viborg Skytteforening 199/11 200/14 399/25 2 113665 Chris Nielsen Viborg Skytteforening 200/14 199/10 399/24 3 107475 Rikke Norup Bertelsen Viborg

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Startliste. Startgruppe: 05 KM. Dame K1-05 KM. Dame K2-05 KM. Havneræs, Horsens Kajakklub - 4. november Alle K2 / K4 klasser - 10 km 11:00:00

Startliste. Startgruppe: 05 KM. Dame K1-05 KM. Dame K2-05 KM. Havneræs, Horsens Kajakklub - 4. november Alle K2 / K4 klasser - 10 km 11:00:00 Startliste Havneræs, Horsens Kajakklub - 4. november 2018 Alle K2 / K4 klasser - 10 km 11:00:00 Alle deltagere i C1 K1 Herre-klassen - 10 km 11:02:00 Alle deltagere i C1 K1 Dame-klassen - 10 km 11:04:00

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Startnr. Roer(e) Klubnavn Tid 172 Lone J Silkeborg 0:32: Caroline S Silkeborg 0:32: Frida T Odense 0:34:56

Startnr. Roer(e) Klubnavn Tid 172 Lone J Silkeborg 0:32: Caroline S Silkeborg 0:32: Frida T Odense 0:34:56 Resultater Havneræs, Horsens Kajakklub - 4. november 2018 Startgruppe: 05 KM Dame K1-05 KM 172 Lone J Silkeborg 0:32:21 170 Caroline S Silkeborg 0:32:48 200 Frida T Odense 0:34:56 157 Henriette W T MKC

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation 31-08-2012 Jens Møller Nielsens efterkommere (f. 1803) Side 1 Første Generation 1. Jens Møller Nielsen #1937, * 1803, 1 (søn af Niels Graversen Brøllund #21 og Ane Enevoldsdatter #22), 14 SEP 1875 (el.

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Efter Herrested rkebog 1870 Christian Valentin 14.02.1870 15.02 Christian Christiansen, hmd, ulmand i Kragel. Christiansen død 1872 Ane Kirstine Larsdatter Rasmus Peder Andersen

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014 Mandag kl. 14.30-16.00 Noah Kjær, Oliver Kauffmann, Frederik Gjøll, Leander Aksel Stender, Silas Magnus Thornøe, Frederikke Frøkjær, Nathalie Aunbirk. Mandag kl. 16.00-17.30 William Gram Andersen, Emil

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere