LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015"

Transkript

1 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet

2 Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr , KL (inkl. Kbh.og Frb) Oversigt 1: Basislønninger og pensionsbidrag pr Oversigt 2: Lederlønninger og pensionsbidrag pr Nettotimelønninger Overtidsbetaling Tillæg for aften- og nattjeneste kl Tillæg for aften- og nattjeneste kl Tillæg for tjeneste på lørdage mellem kl Tillæg for søn- og helligdagstjeneste Særlige ydelser i øvrigt Overgangstillæg til ernæringsassistenter Lønninger for ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever pr Oversigt over tillæg Kommunernes stedtillægsområder Side 2

3 Nyt job: Hvad med lønnen? Når du søger nyt job/skifter job skal du være opmærksom på følgende: Lønnens sammensætning Lønnen består af en centralt aftalt grundløn samt evt. lokalt aftalte lønforbedringer, baseret på de arbejds- og ansvarsområder (funktioner), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger og/eller baseret på den enkelte ansattes kvalifikationer og kompetencer. Herudover kan der også være aftaler om resultatløn, men det er sjældent Grundlønningerne er aftalt i overenskomsterne, og fremgår af klassificeringsoversigten på side 8. Dog kan der aftales andre grundlønninger, hvis der er tale om stillinger med særligt indhold. For enkelte stillinger f.eks. kliniske diætister I kommunerne er der ikke centralt aftalt en grundløn. I disse tilfælde skal hele lønnen aftales konkret I hvert enkelt tilfælde. Lønforbedringer baseret på de arbejds- og ansvarsområder (funktioner), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger skal have udgangspunkt i særlige funktioner, der ligger ud over de arbejdsog ansvarsområder, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Kriterier for lønforbedringer baseret på den enkelte ansattes kvalifikationer og kompetencer tager udgangspunkt i objektive forhold af betydning for jobbet som f.eks. efter-/ videreuddannelse og erfaring. Funktionsløn og kvalifikationsløn kan være aftalt i en lokal forhåndsaftale, som gælder for alle der opfylder nogle bestemte krav. Hvis der lokalt er aftalt funktionsløn og/eller kvalifikationsløn til stillingen, kan du få det oplyst hos tillidsrepræsentanten eller i Kost & Ernæringsforbundets sekretariat. Det mest almindelige er imidlertid, at eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn aftales individuelt i forbindelse med ansættelsen. Hvis det er en helt nyoprettet stilling, bør du i forbindelse med ansættelsessamtalen spørge arbejdsgiveren, om der er aftalt løn med Kost & Ernæringsforbundet. Vær forberedt Du kan med fordel forberede dig til ansættelsessamtalen ved på forhånd at indhente stillingsbeskrivelse/jobprofil, virksomhedsplan, løn- og personalepolitik eller lignende fra arbejdsstedet. Stil krav Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvilket lønkrav du vil stille. Du kan selv aftale funktionsløn og kvalifikationsløn i forbindelse med jobskifte, så du bør forud for en jobsamtale overveje: Har du udover grunduddannelsen særlige kvalifikationer (faglige og/eller personlige), der er relevante for stillingen. Om der er funktioner, der ligger ud over det grundlønnen forudsættes at dække. Spørg til lønnen til jobsamtalen, og fremsæt dit eget lønkrav. Vil du have stillingen, hvis dit lønkrav ikke efterkommes. Lønnen skal aftales Får du tilbudt stillingen, er det vigtigt, at du ved samme lejlighed får arbejdspladsens løntilbud skriftligt, inden du accepterer stillingen og siger din nuværende stilling op. Du bør ikke skrive under på et ansættelsesbrev, før du er indforstået med lønnen. Formelt skal lønnen aftales med Kost & Ernæringsforbundet. Det betyder, at når du og din kommende arbejdsgiver er enige om lønnen, skal arbejdsgiveren indsende en lønaftale til godkendelse i Kost & Ernæringsforbundet, før aftalen er gældende. Det allerbedste er naturligvis, at lønaftalen er godkendt af Kost & Ernæringsforbundet inden du accepterer stillingen. På den måde undgår du risikoen for alvorlige misforståelser, som foreningen har erfaring for kan opstå. 3

4 Pensionsordninger Der er til overenskomsterne for ernæringsassistenter, økonomaer samt PB ere i ernæring og sundhed (d.v.s. økonomaer ansat på funktionærvilkår) knyttet pensionsordninger, hvor bidragene indbetales til PKA. Der er i kommunerne aftalt mulighed for et fritvalgstillæg. Månedslønnede kan vælge om fritvalgstillægget skal medføre, at pensionsbidragssatsen stiger med 0,34 % eller om tillægget skal udbetales som en kronetillæg, der svarer til 0,34 % af den pensionsgivende løn, dog ikke af særydelser. Der er tale om nedenstående pensionsordninger Gruppe Valg af fritvalgstillæg jf. 10 Valg af pension jf. 10 Ernæringsassistent- og hjælper 13,29 % 13,63 % Kostfaglig eneansvarlig 13,67 % 14,01 % Økonoma 13,63 % 13,97 % PB ernæring og sundhed, klinisk diætist 14,02 % 14,36 % Pb jf. eget valg 17,53 % 17,87 % Ledere, der er økonomauddannet eller 13,53 % 13,87 % PB i ernæring og sundhedd Ledere på personlig ordning, der pr. 31. marts 2003 havde en pensionsordning 16,83 % 17,17 % på 15,79 % Kostfaglige ledere 13,53 % 13,87 % I pensionsordningerne anses 1/3 af det samlede bidrag som den ansattes egetbidrag. Vedrørende de enkelte løntrins nettolønninger og pensionsbidrags størrelse henvises til oversigterne 1-2 og A-C. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at betalt merarbejde til deltidsbeskæftigede er pensionsgivende for ansatte, som i øvrigt er berettiget til pension. Med virkning fra den 1. April 2009 gøres særydelser pensionsgivende med 2 %, jf. arbejdstidsaftalen. Også timelønnet beskæftigelse kan være pensionsgivende, jfr. de respektive overenskomsters bestemmelser herom. ATP-bidrag : For ernæringsassistenter og ernæringshjælpere gælder følgende ATP-satser A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 90,00 kr. 180,00 kr. > 78 timer og < 117 timer 60,00 kr. 120,00 kr. > 39 timer og < 78 timer 30,00 kr. 60,00 kr. 2. For Økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister og kostfaglige eneansvarlige gælder følgende ATP-satser. C-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 68,40 kr. 136,80 kr. 4

5 > 78 timer og < 117 timer 45,60 kr. 91,20 kr. > 39 timer og < 78 timer 22,80 kr. 45,60 kr. Sådan beregnes lønnen hvis du er på deltid Satserne i løntabellerne gælder for fuldtidsansatte (= 37 timer). For at finde lønnen i forhold til en deltidsbrøk, dividerer du den i løntabellen anførte månedsløn med 37 og ganger med det antal timer, du er ansat til at have pr. uge, og når derved frem til din månedsløn. Det samme gælder for beregningen af pensionsbidraget. Sådan beregnes et tillæg (og basislønnen) fra grundbeløb til aktuelt beløb Et tillæg aftales typisk med et grundbeløb i niveau på Sundhedskartellets område. Det skal herefter omregnes til aktuelt beløb. Det sker ved at gange grundbeløbet med en reguleringssats, som pr. 1. april 2015 er 1, Eksempel: Der er aftalt et tillæg på kr i grundbeløb, som ganget med reguleringssatsen giver et aktuelt beløb på kr ,02 (6.100 x 1, = 6.984,02). 5

6 Sundhedskartellets lønninger Klassificeringsoversigter pr på Sundhedskartellets område Ledere (gældende fra ): For ledere omfattet af lederoverenskomsten på KL s område og i Københavns og Frederiksberg kommuner (kostfaglige ledere, herunder ledende økonomaer, afdelingsøkonomaer m/u souscheffunktion, køkkenledere m.fl.) gælder følgende grundlønninger L1, L5, L10, L12 og L14. Indplacering på et af de nævnte grundlønstrin sker efter lokal forhandling. Basisgrupper (gældende fra ) Grundlønstrin Ernæringshjælpere med indtil 7 års erfaring 97% af trin 1 Ernæringshjælpere med mere end 7 års erfaring 1 Ernæringsassistenter med indtil 7 års erfaring 1 Ernæringsassistenter med mere end 7 års erfaring 3 Kostfaglige eneansvarlige på en dag- eller døgninstitution, i et lev-bo-miljø eller lig- nende enhed 3 Økonomaer med indtil 4 års erfaring 4 Professionsbachelorer i ernæring og sundhed med indtil 4 års erfaring 4 Økonomaer med mere end 4 års erfaring 5 Professionsbachelorer i ernæring og sundhed med mere end 4 års erfaring 6 Kliniske diætister og professionsbachelorer retning klinisk diætetik(4år el. mere) 7 Akademisk uddannet A4 Akademisk uddannet A5 Akademisk uddannet A6 Akademisk uddannet A8 6

7 Oversigt 1: Basislønninger pr Sundhedskartellets lønmodel - KL (inkl. Kbh. og Frb.) Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn E1 Ernæringshjælper (indtil 7 år) , , , , ,25 1 Ernæringsass. (indtil 7 år)* Ernæringshjælper (7 år el. mere) , , , , , , , , , ,50 3 Ernæringsass. (7 år el. mere) Kostfaglige eneansvarlige* Økonomaer (indtil 4 år) * Kliniske diætister* 4 PB'er i ernæring og sundhed(klinisk diætetik) m , ,75 mindre PB'er i ernæring end 4 års og erfaring sundhed (indtil 4 år)* 5 Økonomaer (4 år el. mere) , , , , ,83 6 PB'er i ernæring og sundhed (4 Kliniske år el.mere) diætister(4 år el. mere) PB'er i ernæring og sundhed, 7 retning klinisk diætetik (4 år el. mere) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 A4 Akademisk uddannet , , , , ,58 A5 Akademisk uddannet , , , , ,75 A6 Akademisk uddannet , , , , ,50 A8 Akademisk uddannet , , , , ,33 * Med virkning fra 1.april 2010 ydes centralt aftalt tillæg i niveau på kr ,00, svarende til kr ,51 i niveau 1. oktober , , , , , ,58 Pensionsbidrag 13,29%, valg af løntillæg jf. 10, KL (inkl Kbh. og Frb.) Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

8 Trin E ,62 897, ,27 912, ,80 921, ,46 936, ,98 945, ,92 925, ,57 939, ,11 949, ,77 963, ,29 973, ,98 944, ,84 959, ,89 969, ,74 984, ,80 995, ,73 991, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Pensionsbidrag 13,63%, valg af pension jf. 10 eller valg af løntillæg jf. 10 KL (inkl Kbh. og Frb.) Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Trin E ,53 920, ,27 935, ,56 945, ,31 960, ,58 970, ,97 949, ,71 963, ,00 974, ,75 988, ,02 998, ,48 968, ,49 984, ,33 994, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Pensionsbidrag 13,67%, valg af løntillæg jf. 10 KL (inkl Kbh. og Frb.) Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Trin

9 Trin E ,64 923, ,50 938, ,89 948, ,77 962, ,13 973, ,32 952, ,19 966, ,57 976, ,46 991, , , ,01 971, ,15 987, ,09 997, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 A , , , , , , , , , ,25 A , , , , , , , , , ,06 A , , , , , , , , , ,29 A , , , , , , , , , ,04 Pensionsbidrag 13,97%, valg af pension jf. 10 KL (inkl Kbh. og Frb.) Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 E ,44 943, ,27 958, ,32 969, ,16 984, ,19 994, ,01 973, ,84 987, ,89 998, , , , , ,99 993, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Pensionsbidrag 14,01%, valg af pension jf. 10 KL (inkl Kbh. og Frb.) Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

10 E ,55 946, ,51 961, ,64 971, ,62 986, ,73 997, ,37 975, ,33 990, , , , , , , ,52 995, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 A , , , , , , , , , ,01 A , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , ,76 A , , , , , , , , , ,20 Pensionsbidrag 14,02%, valg af løntillæg jf. 10 KL (inkl Kbh. og Frb.) Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Trin E ,57 947, ,57 962, ,73 972, ,73 987, ,87 997, ,46 976, ,45 991, , , , , , , ,65 996, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Pensionsbidrag 14,36%, valg af pension jf. 10 KL (inkl Kbh. og Frb.) Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

11 E ,48 970, ,57 985, ,48 996, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Pensionsbidrag 17,53%, valg af løntillæg jf. 10 KL (inkl Kbh. og Frb.) Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 Pensionsbidrag 17,87%, valg af pension jf. 10 KL (inkl Kbh. og Frb.) Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 E , , , , , , , , , ,00

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43

13 Oversigt 2: Lederlønninger pr Sundhedskartellets lønmodel - KL(inkl. Kbh. og Frb.) Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn Årsløn Md.løn L1 1) , , , , ,00 L , , , , ,00 L , , , , ,75 L , , , , ,58 L5 1) , , , , ,42 L , , , , ,33 L , , , , ,25 L , , , , ,00 L , , , , ,25 L10 1) , , , , ,75 L , , , , ,83 L12 1) , , , , ,50 L , , , , ,08 L14 1) , , , , ,00 L , , , , ,25 L , , , , ,75 1) = grundtrin der kan anvendes på KL's område. Oversigt 2A: Pensionsbidrag 13,53%, KL (inkl., Kbh. og Frb.), valg af løntillæg Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 L , , , , , , , , , ,41 L , , , , , , , , , ,63 L , , , , , , , , , ,36 L , , , , , , , , , ,60 L , , , , , , , , , ,16 L , , , , , , , , , ,04 L , , , , , , , , , ,23 L , , , , , , , , , ,38 L , , , , , , , , , ,40 L , , , , , , , , , ,34 L , , , , , , , , , ,21 L , , , , , , , , , ,85 L , , , , , , , , , ,77 L , , , , , , , , , ,40 L , , , , , , , , , ,32 L , , , , , , , , , ,60

14 Oversigt 2B: Pensionsbidrag 16,83%, KL (inkl., Kbh. og Frb.), valg af løntillæg Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 L , , , , , , , , , ,20 L , , , , , , , , , ,10 L , , , , , , , , , ,89 L , , , , , , , , , ,07 L , , , , , , , , , ,64 L , , , , , , , , , ,61 L , , , , , , , , , ,97 L , , , , , , , , , ,96 L , , , , , , , , , ,04 L , , , , , , , , , ,25 L , , , , , , , , , ,62 L , , , , , , , , , ,98 L , , , , , , , , , ,96 L , , , , , , , , , ,47 L , , , , , , , , , ,35 L , , , , , , , , , ,13 Oversigt 2A: Pensionsbidrag 13,87%, KL (inkl., Kbh. og Frb.), valg af pension Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 L , , , , , , , , , ,67 L , , , , , , , , , ,37 L , , , , , , , , , ,62 L , , , , , , , , , ,37 L , , , , , , , , , ,45 L , , , , , , , , , ,85 L , , , , , , , , , ,58 L , , , , , , , , , ,53 L , , , , , , , , , ,38 L , , , , , , , , , ,17 L , , , , , , , , , ,92 L , , , , , , , , , ,38 L , , , , , , , , , ,10 L , , , , , , , , , ,94 L , , , , , , , , , ,10 L , , , , , , , , , ,85

15 Oversigt 2B: Pensionsbidrag 17,17%, KL (inkl., Kbh. og Frb.), valg af pension Trin Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 L , , , , , , , , , ,45 L , , , , , , , , , ,84 L , , , , , , , , , ,15 L , , , , , , , , , ,84 L , , , , , , , , , ,93 L , , , , , , , , , ,42 L , , , , , , , , , ,32 L , , , , , , , , , ,11 L , , , , , , , , , ,02 L , , , , , , , , , ,09 L , , , , , , , , , ,33 L , , , , , , , , , ,52 L , , , , , , , , , ,29 L , , , , , , , , , ,01 L , , , , , , , , , ,13 L , , , , , , , , , ,39

16 Nettotimelønninger KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Overtidsbetaling pr. time KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Stedtillægsområde Stedtillægsområd Løntrin Løntrin Basis Basis 1 130,32 132,32 133,71 135,71 137, ,48 198,48 200, ,00 135,10 136,56 138,67 140, ,50 202,66 204, ,60 141,82 143,35 145,56 147, ,41 212,73 215, ,02 147,17 148,66 150,82 152, ,53 220,76 222, ,66 151,54 152,85 154,73 156, ,49 227,31 229, ,26 167,69 168,68 170,10 171, ,40 251,53 253, ,87 174,07 174,90 176,10 176, ,30 261,11 262, ,18 180,13 180,78 181,73 182, ,77 270,19 271,17 Nettotimelønnen = nettoårslønnen:1924 Overtidsbetalingen = timelønnen + 50% Tillæg for aften- og nattjeneste kl KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Tillæg for aften- og nattjeneste k KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Stedtillægsområde Stedtillægsområd Løntrin Løntrin Basis Basis 1 35,19 35,73 36,10 36,64 37, ,35 43,00 43, ,91 36,48 36,87 37,44 37, ,22 43,91 44, ,69 38,29 38,70 39,30 39, ,37 46,09 46, ,16 39,74 40,14 40,72 41, ,13 47,83 48, ,41 40,92 41,27 41,78 42, ,64 49,25 49, ,89 45,28 45,54 45,93 46, ,04 54,50 54, ,67 47,00 47,22 47,55 47, ,18 56,57 56, ,38 48,63 48,81 49,07 49, ,23 58,54 58,75 Aften-nattillægget kl = 27 % af timelønnen Aften-nattillægget kl = 32,5% af NB: Opmærksomheden skal henledes på, at ved udbetaling af overarbejde og aften-/nattillæg, skal betalingen være beregnet af den samlede løn, d.v.s. inklusive de tillæg der eventuelt ydes til lønnen. 12

17 Tillæg for tjeneste på lørdage mellem kl KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Søn- og helligdagsgodtgørelse p KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Stedtillægsområde Stedtillægsområd Løntrin Løntrin Basis Basis 1 36,49 37,05 37,44 38,00 38, ,16 66,16 66, ,24 37,83 38,24 38,83 39, ,50 67,55 68, ,09 39,71 40,14 40,76 41, ,80 70,91 71, ,61 41,21 41,63 42,23 42, ,51 73,59 74, ,91 42,43 42,80 43,32 43, ,83 75,77 76, ,55 46,95 47,23 47,63 47, ,13 83,84 84, ,40 48,74 48,97 49,31 49, ,43 87,04 87, ,17 50,44 50,62 50,88 51, ,59 90,06 90,39 Lørdagstillægget = 28% af timelønnen Søn- og helligdagsgodtgørelsen = 50% NB: Opmærksomheden skal henledes på, at ved udbetaling af lørdagstillæg samt søn- og helligdagsgodtgørelse skal betalingen være beregnet af den samlede løn, d.v.s. inklusive de tillæg der eventuelt ydes til lønnen. Øvrige særlige ydelser - KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Tillæg for delt tjeneste 43,87 Godtgørelse for omlagte timer 40,05 Varslingsgodtgørelse for inddragelse af fridøgn 590,65 Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde 36,43 Undervisningshonorar 262,78 Godtgørelse for tjenestedragt: Månedslønnede, der selv sørger for indkøb og vask 3.328,69 277,39 Månedslønnede, der ikke har fri tjenestedragt, men fri vask 1.579,49 131,62 Månedslønnede, der har fri tjenestedragt, men ikke fri vask 1.749,19 145,77 Timelønnede, der selv sørger for indkøb og vask 1,74 Timelønnede, der har fri vask 0,82 Timelønnede, der ikke har fri vask 0,91 Overgangstillæg til ernæringsassistenter - KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Grundbeløb kr ,00 (niveau ) 3.434,77 286,23 1,79 Overgangstillægget knytter sig til overgangen til ny løn pr. 1. april 2000 og ydes til ernæringsassistenter, som pr. 31. marts 2000 var indplaceret på løntrin 17, 18 eller 19. Tillægget oppebæres så længe de pågældende forbliver i den samme stilling. Nyansættelser fra 1. april 2000 og senere omfattes ikke af ordningen. Ernæringsassistenter som oppebærer tillægget, og som efter den 1. april 2000 skifter job, medtager - med mindre andet aftales - således ikke automatisk tillægget til den nye stilling. For deltidsansatte reduceres tillægget i forhold til deltidskvoten. 13

18 Stedtillægsområde ,57 205,64 208,00 210,19 218,35 220,65 226,22 228,46 232,09 234,05 255,15 256,63 264,15 265,40 272,60 273,58 Overtidsbetalingen = timelønnen + 50% Tillæg for aften- og nattjeneste kl Stedtillægsområde ,11 44,56 45,07 45,54 47,31 47,81 49,02 49,50 50,29 50,71 55,28 55,60 57,23 57,50 59,06 59,28 Aften-nattillægget kl = 32,5% af timelønnen 14

19 Søn- og helligdagsgodtgørelse pr. time Stedtillægsområde ,86 68,55 69,33 70,06 72,78 73,55 75,41 76,15 77,36 78,02 85,05 85,54 88,05 88,47 90,87 91,19 Søn- og helligdagsgodtgørelsen = 50% af timelønnen kr. pr. dag kr. pr. time kr. pr. gang kr. pr. gang kr. pr. time kr. pr. år kr. pr. md. kr. pr. år kr. pr. md. kr. pr. år kr. pr. md. kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. år kr. pr. md. kr. pr. time 15

20 Lønninger for ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever - KL, (inkl. Kbh. og Frb.) 1) Ernæringshjælpere- og Ernæringsassistentelever under den 3-årige uddannelse Ernæringshjælpere-og ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode Måned År md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev , , md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev , , md. Ernæringsassistentelev , ,30 Ernæringshjælpere- og Ernæringsassistentelever med en 3-årig lønnet praktikperiode Måned År md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev , , md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev , , md. Ernæringsassistentelev , ,30 2) Voksenelever Stedtillægsområde Løntrin md , , , , , , , , , ,95 NB: Inden for hvert løntrin angiver 1. linie årslønnen og 2. linie månedslønnen Betaling for overarbejde pr. time - KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Ernæringshjælpere- og Ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 95, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 101, md. Ernæringsassistentelev 105,73 Ernæringshjælpere og Ernæringsassistentelever med en 3-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 95, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 101, md. Ernæringsassistentelev 105,73 Stedtillægsområde 2) Voksenelever md. 185,44 188,08 189,90 192,54 194,37

21 Tillæg for aften- og nattjeneste kl pr. time - KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Ernæringshjælpere- og Ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 31, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 33, md. Ernæringsassistentelev 35,24 Ernæringshjælpere- og Ernæringsassistentelever med en 3-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 31, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 33, md. Ernæringsassistentelev 35,24 Stedtillægsområde 2) Voksenelever md. 33,38 33,85 34,18 34,66 34,99 Tillæg for tjeneste på lørdage kl samt på søn- og helligdage pr. time - KL, (inkl. Kbh. og Frb.). Ernæringshjælpere-og Ernæringsassistentelever med en 2½-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 31, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 33, md. Ernæringsassistentelev 35,24 Ernæringshjælpere- og Ernæringsassistentelever med en 3-årig lønnet praktikperiode md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 31, md. Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelev 33, md. Ernæringsassistentelev 35,24 Stedtillægsområde 2) Voksenelever Lørdage kl md. 32,14 32,60 32,92 33,37 33,69 Søn- og helligdage md. 61,81 62,69 63,30 64,18 64,79 Øvrige særlige ydelser- KL, (inkl. Kbh. og Frb.) Tillæg for delt tjeneste Godtgørelse for omlagte timer Varslingsgodtgørelse for inddragelse af fridøgn Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde 41,98 kr. pr. dag 38,33 kr. pr. time 378,10 kr. pr. gang 34,67 kr. pr. gang

22 Oversigt over SHK-tillæg, angivet i niveau (grundsats) og (aktuelt beløb) Pension pr. md Pension pr. md. pr. år pr. år pr. md 13,05% 16,58% pr. år pr. år pr. md 13,05% 16,58% 1.000, ,92 95,41 12,45 15, , ,49 629,71 82,18 104, , ,41 104,95 13,70 17, , ,98 639,25 83,42 105, , ,91 114,49 14,94 18, , ,47 648,79 84,67 107, , ,40 124,03 16,19 20, , ,96 658,33 85,91 109, , ,89 133,57 17,43 22, , ,45 667,87 87,16 110, , ,38 143,12 18,68 23, , ,95 677,41 88,40 112, , ,88 152,66 19,92 25, , ,44 686,95 89,65 113, , ,37 162,20 21,17 26, , ,93 696,49 90,89 115, , ,86 171,74 22,41 28, , ,42 706,04 92,14 117, , ,35 181,28 23,66 30, , ,92 715,58 93,38 118, , ,84 190,82 24,90 31, , ,41 725,12 94,63 120, , ,34 200,36 26,15 33, , ,90 734,66 95,87 121, , ,83 209,90 27,39 34, , ,39 744,20 97,12 123, , ,32 219,44 28,64 36, , ,88 753,74 98,36 124, , ,81 228,98 29,88 37, , ,38 763,28 99,61 126, , ,31 238,53 31,13 39, , ,87 772,82 100,85 128, , ,80 248,07 32,37 41, , ,36 782,36 102,10 129, , ,29 257,61 33,62 42, , ,85 791,90 103,34 131, , ,78 267,15 34,86 44, , ,34 801,45 104,59 132, , ,27 276,69 36,11 45, , ,84 810,99 105,83 134, , ,77 286,23 37,35 47, , ,33 820,53 107,08 136, , ,26 295,77 38,60 49, , ,82 830,07 108,32 137, , ,75 305,31 39,84 50, , ,31 839,61 109,57 139, , ,24 314,85 41,09 52, , ,81 849,15 110,81 140, , ,73 324,39 42,33 53, , ,30 858,69 112,06 142, , ,23 333,94 43,58 55, , ,79 868,23 113,30 143, , ,72 343,48 44,82 56, , ,28 877,77 114,55 145, , ,21 353,02 46,07 58, , ,77 887,31 115,79 147, , ,70 362,56 47,31 60, , ,27 896,86 117,04 148, , ,20 372,10 48,56 61, , ,76 906,40 118,29 150, , ,69 381,64 49,80 63, , ,25 915,94 119,53 151, , ,18 391,18 51,05 64, , ,74 925,48 120,78 153, , ,67 400,72 52,29 66, , ,24 935,02 122,02 155, , ,16 410,26 53,54 68, , ,73 944,56 123,27 156, , ,66 419,81 54,79 69, , ,22 954,10 124,51 158, , ,15 429,35 56,03 71, , ,71 963,64 125,76 159, , ,64 438,89 57,28 72, , ,20 973,18 127,00 161, , ,13 448,43 58,52 74, , ,70 982,73 128,25 162, , ,63 457,97 59,77 75, , ,19 992,27 129,49 164, , ,12 467,51 61,01 77, , , ,81 130,74 166, , ,61 477,05 62,26 79, , , ,35 131,98 167, , ,10 486,59 63,50 80, , , ,89 133,23 169, , ,59 496,13 64,74 82, , , ,43 134,47 170, , ,09 505,67 65,99 83, , , ,97 135,72 172, , ,58 515,22 67,24 85, , , ,51 136,96 174, , ,07 524,76 68,48 87, , , ,05 138,21 175, , ,56 534,30 69,73 88, , , ,59 139,45 177, , ,06 543,84 70,97 90, , , ,14 140,70 178, , ,55 553,38 72,22 91, , , ,68 141,94 180, , ,04 562,92 73,46 93, , , ,22 143,19 181, , ,53 572,46 74,71 94, , , ,76 144,43 183, , ,02 582,00 75,95 96, , , ,30 145,68 185, , ,52 591,54 77,20 98, , , ,84 146,92 186, , ,01 601,08 78,44 99, , , ,38 148,17 188, , ,50 610,63 79,69 101, , , ,92 149,41 189, , ,99 620,17 80,93 102, , , ,46 150,66 191,41 16

23 Pension pr. md Pension pr. md. pr. år pr. år pr. md 13,05% 16,58% pr. år pr. år pr. md 13,05% 16,58% , , ,00 151,90 192, , , ,92 225,36 286, , , ,55 153,15 194, , , ,47 226,61 287, , , ,09 154,39 196, , , ,01 227,85 289, , , ,63 155,64 197, , , ,55 229,10 291, , , ,17 156,88 199, , , ,09 230,34 292, , , ,71 158,13 200, , , ,63 231,59 294, , , ,25 159,37 202, , , ,17 232,83 295, , , ,79 160,62 204, , , ,71 234,08 297, , , ,33 161,86 205, , , ,25 235,32 298, , , ,87 163,11 207, , , ,79 236,57 300, , , ,41 164,35 208, , , ,33 237,81 302, , , ,96 165,60 210, , , ,88 239,06 303, , , ,50 166,84 211, , , ,42 240,31 305, , , ,04 168,09 213, , , ,96 241,55 306, , , ,58 169,33 215, , , ,50 242,80 308, , , ,12 170,58 216, , , ,04 244,04 310, , , ,66 171,82 218, , , ,58 245,29 311, , , ,20 173,07 219, , , ,12 246,53 313, , , ,74 174,31 221, , , ,66 247,78 314, , , ,28 175,56 223, , , ,20 249,02 316, , , ,82 176,80 224, , , ,74 250,27 317, , , ,37 178,05 226, , , ,29 251,51 319, , , ,91 179,30 227, , , ,83 252,76 321, , , ,45 180,54 229, , , ,37 254,00 322, , , ,99 181,79 230, , , ,91 255,25 324, , , ,53 183,03 232, , , ,45 256,49 325, , , ,07 184,28 234, , , ,99 257,74 327, , , ,61 185,52 235, , , ,53 258,98 329, , , ,15 186,77 237, , , ,07 260,23 330, , , ,69 188,01 238, , , ,61 261,47 332, , , ,23 189,26 240, , , ,15 262,72 333, , , ,78 190,50 242, , , ,70 263,96 335, , , ,32 191,75 243, , , ,24 265,21 336, , , ,86 192,99 245, , , ,78 266,45 338, , , ,40 194,24 246, , , ,32 267,70 340, , , ,94 195,48 248, , , ,86 268,94 341, , , ,48 196,73 249, , , ,40 270,19 343, , , ,02 197,97 251, , , ,94 271,43 344, , , ,56 199,22 253, , , ,48 272,68 346, , , ,10 200,46 254, , , ,02 273,92 348, , , ,65 201,71 256, , , ,57 275,17 349, , , ,19 202,95 257, , , ,11 276,41 351, , , ,73 204,20 259, , , ,65 277,66 352, , , ,27 205,44 261, , , ,19 278,90 354, , , ,81 206,69 262, , , ,73 280,15 355, , , ,35 207,93 264, , , ,27 281,39 357, , , ,89 209,18 265, , , ,81 282,64 359, , , ,43 210,42 267, , , ,35 283,88 360, , , ,97 211,67 268, , , ,89 285,13 362, , , ,51 212,91 270, , , ,43 286,37 363, , , ,06 214,16 272, , , ,98 287,62 365, , , ,60 215,40 273, , , ,52 288,86 367, , , ,14 216,65 275, , , ,06 290,11 368, , , ,68 217,89 276, , , ,60 291,35 370, , , ,22 219,14 278, , , ,14 292,60 371, , , ,76 220,38 280, , , ,68 293,84 373, , , ,30 221,63 281, , , ,22 295,09 374, , , ,84 222,87 283, , , ,76 296,33 376, , , ,38 224,12 284, , , ,30 297,58 378,07 17

24 Pension pr. md Pension pr. md. pr. år pr. år pr. md 13,05% 16,58% pr. år pr. år pr. md 13,05% 16,58% , , ,84 298,82 379, , , ,22 371,04 471, , , ,39 300,07 381, , , ,76 372,29 472, , , ,93 301,32 382, , , ,31 373,53 474, , , ,47 302,56 384, , , ,85 374,78 476, , , ,01 303,81 385, , , ,39 376,02 477, , , ,55 305,05 387, , , ,93 377,27 479, , , ,09 306,30 389, , , ,47 378,51 480, , , ,63 307,54 390, , , ,01 379,76 482, , , ,17 308,79 392, , , ,55 381,00 484, , , ,71 310,03 393, , , ,09 382,25 485, , , ,25 311,28 395, , , ,63 383,49 487, , , ,80 312,52 397, , , ,17 384,74 488, , , ,34 313,77 398, , , ,72 385,98 490, , , ,88 315,01 400, , , ,26 387,23 491, , , ,42 316,26 401, , , ,80 388,47 493, , , ,96 317,50 403, , , ,34 389,72 495, , , ,50 318,75 404, , , ,88 390,96 496, , , ,04 319,99 406, , , ,42 392,21 498, , , ,58 321,24 408, , , ,96 393,45 499, , , ,12 322,48 409, , , ,50 394,70 501, , , ,66 323,73 411, , , ,04 395,94 503, , , ,21 324,97 412, , , ,58 397,19 504, , , ,75 326,22 414, , , ,13 398,43 506, , , ,29 327,46 416, , , ,67 399,68 507, , , ,83 328,71 417, , , ,21 400,92 509, , , ,37 329,95 419, , , ,75 402,17 510, , , ,91 331,20 420, , , ,29 403,41 512, , , ,45 332,44 422, , , ,83 404,66 514, , , ,99 333,69 423, , , ,37 405,90 515, , , ,53 334,93 425, , , ,91 407,15 517, , , ,07 336,18 427, , , ,45 408,39 518, , , ,62 337,42 428, , , ,99 409,64 520, , , ,16 338,67 430, , , ,54 410,88 522, , , ,70 339,91 431, , , ,08 412,13 523, , , ,24 341,16 433, , , ,62 413,37 525, , , ,78 342,40 435, , , ,16 414,62 526, , , ,32 343,65 436, , , ,70 415,86 528, , , ,86 344,89 438, , , ,24 417,11 529, , , ,40 346,14 439, , , ,78 418,35 531, , , ,94 347,38 441, , , ,32 419,60 533, , , ,49 348,63 442, , , ,86 420,84 534, , , ,03 349,87 444, , , ,41 422,09 536, , , ,57 351,12 446, , , ,95 423,34 537, , , ,11 352,36 447, , , ,49 424,58 539, , , ,65 353,61 449, , , ,03 425,83 541, , , ,19 354,85 450, , , ,57 427,07 542, , , ,73 356,10 452, , , ,11 428,32 544, , , ,27 357,34 454, , , ,65 429,56 545, , , ,81 358,59 455, , , ,19 430,81 547, , , ,35 359,83 457, , , ,73 432,05 548, , , ,90 361,08 458, , , ,27 433,30 550, , , ,44 362,33 460, , , ,82 434,54 552, , , ,98 363,57 461, , , ,36 435,79 553, , , ,52 364,82 463, , , ,90 437,03 555, , , ,06 366,06 465, , , ,44 438,28 556, , , ,60 367,31 466, , , ,98 439,52 558, , , ,14 368,55 468, , , ,52 440,77 559, , , ,68 369,80 469, , , ,06 442,01 561,57 18

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2016 LØNNINGER pr. 1. Januar 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2018

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2018 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2018

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2018 LØNNINGER pr. 1. April 2018 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2017 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober 2019

LØNNINGER. pr. 1. oktober 2019 LØNNINGER pr. 1. oktober 2019 KL Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 01.10.2019, KL (inkl. Kbh.og Frb).....

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012 LØNNINGER pr. 1. oktober 2012 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2019

LØNNINGER. pr. 1. april 2019 LØNNINGER pr. 1. april 2019 KL Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 01.04.2019, KL (inkl. Kbh.og Frb)..... 8

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. April 2019

LØNNINGER. pr. 1. April 2019 LØNNINGER pr. 1. April 2019 KL Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 01.04.2019, KL (inkl. Kbh.og Frb)..... 8

Læs mere

LØNNINGER. Danske Regioner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2012

LØNNINGER. Danske Regioner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2012 LØNNINGER pr. 1. januar 2012 Danske Regioner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr.

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2013 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2014 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.01.2016 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2015 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2015 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.1.2014 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2016 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2018 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. April 2018 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2018 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.01.2017 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2016 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2017 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2017 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2018 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. April 2019 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2019 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016 DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012 LØNNINGER pr. 1. April 2012 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Provins *) Hovedstad *) Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe-

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2017

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2017 LØNNINGER pr. 1. April 2017 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016 LØNNINGER pr. 1. April 2016 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015 LØNNINGER pr. 1. April 2015 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. December 2017

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. December 2017 LØNNINGER pr. 1. December 2017 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr.

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2018

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2018 LØNNINGER pr. 1. April 2018 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2018

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2018 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr.

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. April Statens område

LØNNINGER. pr. 1. April Statens område LØNNINGER pr. 1. April 2019 Statens område Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned løb **) løb løb **) løb

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2018 Gældende indtil 31.3.2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i regioner

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område

Løntabeller. Regionale/kommunale område Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 og 1.1.2017 Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 16-58 Foto: Lizette Kabré Copyright

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 18-46 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 17-52 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet

LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Løn og pension... 2 Overenskomst for Sundhedskartellets basispersonale... 2 Overenskomst for Sundhedskartellets

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller

Lønvejledning og løntabeller Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2019 Gældende indtil 31.december 2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. JANUAR 2017

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. JANUAR 2017 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. JANUAR 2017 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2017

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2017 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2017 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. april 2019 Gældende indtil 30. september 2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2018

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2018 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2018 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2018

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2018 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2018 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2019

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2019 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2019 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Løn og pension KL - 1. april 2010

Løn og pension KL - 1. april 2010 Løn og pension KL - 1. april 2010 Meget lille kommunal lønstigning For at undgå den forventede negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010 er det aftalt med KL, at KTO-forligets lønstigning på 0,50%

Læs mere

Løn og pension KL - 1. januar 2012

Løn og pension KL - 1. januar 2012 Løn og pension KL - 1. januar 2012 Kommunal lønstigning på 1,61% Lønstigningen er lavere end KL og KTO vurderede ved forligsindgåelsen. Reguleringsordningen gav nemlig et minus på 0,08% i KL. Vi havde

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG. Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG. Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2018 - det kommunale område Løn Der er afsat 0,35% i organisationsmidler Alle specielle forbedringer træder i kraft 1. april 2019, hvor organisationsmidlerne

Læs mere

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Sådan bruger du Lønbarometeret Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Indhold 1. Udfyld felterne Ikke ledende i region/kommune 3 Arbejdsgiver 3 Ledende eller ikke-ledende

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE OPDATEREDE LØNTABELLER Løntabellerne i denne oversigt erstatter tabellerne i løn- og ansættelsesvejledningen udsendt pr. 1.1.2012. Øvrige oplysninger

Læs mere

Overenskomst mellem FOA - Fag og arbejde, Kost og Ernæringsforbundet og Det danske Madhus A/S

Overenskomst mellem FOA - Fag og arbejde, Kost og Ernæringsforbundet og Det danske Madhus A/S Overenskomst mellem FOA - Fag og arbejde, Kost og Ernæringsforbundet og Det danske Madhus A/S Overenskomsten omfatter servicemedarbejdere/assistenter og kost- og ernæringsfagligt uddannede medarbejdere

Læs mere

Løntabeller Oktober 2012

Løntabeller Oktober 2012 Løntabeller Oktober Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. OVERENSKOMST FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER, ERGOTERAPEUTER, FYSIOTERAPEUTER, ERNÆ- RINGSASSISTENTER, PROFESSIONSBACHELOR- ER I ERNÆRING OG SUNDHED, JORDEMØDRE, FARMAKONOMER, TANDPLEJERE M.FL. 18 KL KL

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. OVERENSKOMST FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER, ERGOTERAPEUTER, FYSIOTERAPEUTER, ERNÆ- RINGSASSISTENTER, PROFESSIONSBACHELOR- ER I ERNÆRING OG SUNDHED, JORDEMØDRE, FARMAKONOMER, TANDPLEJERE M.FL. 18 KL KL

Læs mere

Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Månedsløn Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 1 16.249,17 16.478,33 16.637,00 16.866,25 17.024,92 2 16.498,75 16.733,58 16.896,08 17.130,83 17.293,33 3 16.755,08 16.995,50 17.162,08 17.402,50

Læs mere

Lønbarometeret. Ordbog

Lønbarometeret. Ordbog Lønbarometeret Ordbog Anciennitet For kommuner og regioner kan du indtaste antal års anciennitet. Ancienniteten regnes som det antal år, du har haft arbejde i fast stilling som sygeplejerske eller radiograf

Læs mere

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 Sådan bruger du lønmagasinet Lønningerne er justeret ekstraordinært

Læs mere

70.01 O.18 xx/2019 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

70.01 O.18 xx/2019 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. KL Dansk

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER for talehørelærere 1. august 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april til 30. september 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

OVERENSKOMST KOMMUNERNES LANDSFORENING

OVERENSKOMST KOMMUNERNES LANDSFORENING OVERENSKOMST FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER, ERGOTERAPEUTER, FYSIOTERAPEUTER, ERNÆ- RINGSASSISTENTER, PROFESSIONSBACHELOR- ER I ERNÆRING OG SUNDHED, JORDEMØDRE, FARMAKONOMER, TANDPLEJERE M.FL. 15 KOMMUNERNES

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

42.02 O.18 50/2018 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale

42.02 O.18 50/2018 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

FTF's Lønkort: Sundhedskartellet lønskala, basispersonale, Kommunerne

FTF's Lønkort: Sundhedskartellet lønskala, basispersonale, Kommunerne FTF's Lønkort: Sundhedskartellet lønskala, basispersonale, Kommunerne Sygeplejersker, Sundhedsplejersker, Jordemødre, Økonomaer, Professionsbachelorer i ernæring og sundhed, Kliniske diætister, Ernæringsassistenter,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

TABEL 1: ÅRSLØN EKSKLUSIV PENSIONSBIDRAG

TABEL 1: ÅRSLØN EKSKLUSIV PENSIONSBIDRAG Lønninger pr. 1. oktober 2017 Lønninger pr. 1. oktober 2017 INDEX TABEL 1: ÅRSLØN EKSKLUSIV PENSIONSBIDRAG TABEL 2: MÅNEDSLØN EKSKLUSIV PENSIONSBIDRAG TABEL 2B. PENSIONSGIVENDE ÅRSLØN TABEL 3A-D. MÅNEDLIGT

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2017 Cirkulære af 25. januar 2017 Modst. nr. 006-17 PKAT nr. 0242 J.nr. 2014-1513-0128 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere