Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin November 2017 Institution KBH SYD HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt C Søren Christian Sigvard 2idC337 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Fodbold Volleyball Dansens stilarter Kropsbasis/Performance Fitness Badminton Træningsprojekt Opvarmningsprojekt Aerob og Anaerob energiomsætning Idrætssociologi Kropskulturer Labans bevægelsesprincipper Muskler Kredsløb Side 1 af 15

2 Titel 1 Fodbold Forløbet byder på en introduktion til landet største boldspil. De vigtigste tekniske egenskaber læres og der arbejdes med præcision og hurtighed, og eleverne skal forsøge at få de tekniske færdigheder til at fungere i en spil situation. Der arbejdes ligeledes med forsvars og angrebstaktiker, og udarbejdelse af de forskellige roller på banen. Eleverne der har været arbejdet med holdspil og eleverne har skulle forstå vigtigheden af at de gode spillere, skal forsøge at gøre de andre endnu bedre, og ikke bare undgå at spille de andre. 9 undervisningstimer Eleverne erhverver sig kompetencer som viser generel boldkontrol og forståelse for basisprincipperne i fodbold. Eleverne skal efter forløbet: Opnå teknisk beherskelse af basisskud som inderside, yderside, vrist og halvliggende vristspark Drible kontrolleret med en bold, og lave retningsskift Vise beherskelse af at skyde på mål Opnå forståelse af forsvarets placering på banen når man dækker forsvar. Dækker de mand-mand- eller zone-forsvar. Have forståelse for basis principper angrebsmæssigt, som sideforskydning, dybdeløb, kontraspil, 1-2 spil. Samtidig skal disse kunne arbejde med at dæmme op for dette i forsvarspillet. Praktisk undervisning boldspil Side 2 af 15

3 Titel 2 Volleyball Volleyball og Beachvolleyball gennemgås. I denne sammenhæng er eleverne blevet introduceret til volleyballspillets tekniske og taktiske elementer. De har primært arbejdet med disse på beachvolley-baner da disse har været til rådighed. Eleverne er dog blevet undervist i det traditionelle volleyballspil. Beachvolley kulturen er hovedsageligt inddraget for at give et aspekt på den teoretiske forlængelse af temaet. 9 undervisningstimer Eleverne skal beherske sikker boldomgang og beherske de forskelige tekniske slag, samt have forståelse for taktikker og placeringer på banen. Eleverne skal gennem forløbet: Lære de forskellige slag, Baggerslag, fingerslag, smash og serv. Forstå de forskellige roller på banen, som fx hæver og bagspiller. Arbejde med forskellige taktikker i forbindelse med forsvar og angreb Fokusere på de forskellige roller, og evnen til at arbejde sammen, og forstå vigtigheden af alle roller på banen. Lære at kommunikere Praktisk undervisning Boldspil Side 3 af 15

4 Titel 3 Dansen stilarter Eleverne præsenteres for Lanciers og Hiphop danse. Der bliver særligt fokuseret på de forskellige kropslige udtryk og holdninger i dansen, og dette skal gerne fremgå klart for eleverne at de to danse repræsentere to forskellige kropskulture. Lanciers: Der arbejdes med de 3 første ture læres, og der er fokus på bevægelseskvalitet, samt variationer. Hiphop: Eleverne præsenteres for en mere moderne dansekultur, og der sættes særligt fokus på friheden i denne dans, samt bevægelseskvalitet. De arbejder med at konstruere en koreografi i eksamensgrupperne. 9 undervisningstimer Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleverne skal gennem forløbet: Afprøve og forstå forskellige tekniske grundtrin i forskellige danse stilarter. Forstå forskellen på de forskellige kulturer der gemmer sig bag ved dansene. Konstruere deres egen koreografi med udgangspunkt i Hiphop kulturen. Arbejde med bevægelseskvalitet. Kunne forstå at bevæge sig i forskellige takt og tempo Praktisk undervisning Musik og bevægelse Side 4 af 15

5 Titel 4 Kropsbasis og Performance Eleverne præsenteres for forskellige bevægelsesprincipper, med udgangspunkt i labans bevægelsesprincipper som danner grundlag for den teoretiske forlængelse af temaet (Se titel 12). Eleverne skal beherske de forskellige kropsprincipper og udvikle en kropsbevidsthed selv. Der arbejdet desuden med den kropslige relation mellem eleverne. Eleverne skal udarbejde en performance på to minutter. Denne optages på video og analyseres ud fra Labans bevægelsesprincipper. 9 undervisningstimer Udvikle kropsbevidsthed Arbejde med labansbevægelsesprincipper (Se titel 12) o Krop o Tid/kraft o Flow o Rum o Relation/Mening - Litteratur: Engel, Lis. Dans Dans Dans - ideer i teori og praksis Udarbejde kropslig-performance med labans bevægelsesprincipper til musik, i eksamensgrupperne. Praktisk undervisning Musik og bevægelse Side 5 af 15

6 Titel 5 Badminton Eleverne gennemgår Slagteknikkerne, arbejder med bevægelsesmønstre og opsamlinger. Først øves slagene ved forvisning og efterprøvning. Senere indlæres det via øvelse, for til sidst at kunne udføre slagene i kampsituationer. 9 undervisningstimer. Kunne beherske slagteknikkerne, clear, drop, smash og net løft. Samt forholdet mellem forhånd og baghånd. Eleverne skal have forståelse for bevægelsesmønstrene på bane, og fokus på at søge tilbage mod midten hurtigt. De skal have forståelsen for at kunne bevæge modstanderen rundt på banen, for at køre dem trætte. Praktisk undervisning Klassisk og ny idræt Side 6 af 15

7 Titel 6 Fitness Eleverne er blevet introduceret til forskellige løft (såsom dødløft, squat, bænkpres), hvor teknikken er blevet gennemgået. Derudover er det blevet forklaret hvilke muskelgrupper, som er aktive i de forskellige øvelser. Eleverne er ligeledes blevet introduceret for konditionstræning af forskellige art (Intervaltræning, Tabata, Cirkeltræning og Pyramidetræning). I denne sammenhæng har der dog været et krav om at dette skulle foregå i samspil med en teknisk styrkeøvelse. træningstyperne er blevet afprøvet både i maskiner og med frivægt. Fitnessforløbet er blevet anvendt som en forberedelse til træningsprojektet (titel 14). 9 undervisningstimer Træne med specifikke øvelser Have forståelse for hvilken muskelgruppe deres øvelse styrker. Eleverne skal udarbejde en træningsplan selv. Eleverne skal lære at følge en træningsplan. Opnå en bedre fysisk kapacitet gennem træning. Erhverve sig basisviden om fysiologi med fokus på: o Muskler (Se titel 13) o Kondition o Træningslære Arbejde med forskellige træningsmetoder rent praktisk Praktisk undervisning. Klassiske og nye idrætter. Side 7 af 15

8 Titel 7 Træningsprojekt Ikke en del af en Forløbspakke der kan blive trukket til eksammen (men er lavet på baggrund af titel 6) Litteratur: Hede.K & Paludan-Müller.P. Kroppen i Fokus , & Video: Programmerne/2008/10/ htm Træningsprojektet: Træningsprojektet: Eleverne laver en start test enten en (konditest(coopertest) eller styrketest (1 RM), i forbindelse med deres fitnessprojekt. Hvor de skal finde deres udgangspunkt inden de påbegynder træningsprojektet. Herefter skal de fremsætte en målsætning for hvordan de vil forbedre deres konditionstilstand gennem et 8-ugers træningsprojekt. Elever fremstiller et træningsprogram som de følger i de 8 uger. Efter 8 uger laver de en sluttest og de kan se om de har forbedret deres sundhedstilstand. Dette skal danne grundlag for en rapport hvor der ud over træningsprogrammet og resultater, er en kort teoretisk gennemgang af fysiologiens basisbegreber. 8 undervisningstimer i forbindelse med teorigennemgang af Titel 9,13 & 14 At udarbejde en rapport om deres træningsprojekt Eleverne skal udarbejde et træningsprojekt selv. Eleverne skal lære at følge en træningsplan. Opnå en bedre fysisk kapacitet gennem træning. Erhverve sig basisviden om fysiologi med fokus på: o Energiomsætning o Kredsløb o Muskler o Kondition. Teoretisk/praktisk undervisning. Klassiske og nye idrætter. Side 8 af 15

9 Titel 8 Opvarmningsforløb Ikke en del af en forløbspakke der kan blive trukket til eksammen (men er lavet i forbindelse med titel 1-6) Engelbreth. J et al. Idræt C teori i praksis. 9.2 lav dit eget opvarmningsprogram: Eleverne præsenteres for et opvarmningsprogram af underviseren, og herefter for de adgang til litteraturen, og bliver bedt om at sammensætte et opvarmningsprogram i grupper af 3-4. De får en enkelt undervisningsgang til at arbejde med det, og alt hvad de ellers skal bruges af tid på dette er lektie frem mod fremvisningen. Programmerne skal tage ca.15 minutter og indeholde led opvarmning, kredsløbsopvarmning, styrke, høj puls samt udstrækning. 3 undervisningstimer. - Kunne sammensætte et opvarmningsprogram så alle på holdet er varme - De skal forholde sig til musikken som en væsentlig del af opvarmningen - Sammen i gruppen kunne styre de resterende elever, og alle forventes at have en mesterlærerrolle i forbindelse med fremvisningen - De skal arbejde med at være på og være seriøse under fremlæggelse - Eleverne skal arbejde med at motivere de andre således at eleverne både bliver fysisk og psykisk klar. - Arbejde med at forklare hvad de gør, mens de gør det, således at de andre elever kan følge med. Praktisk/teoretisk gruppe arbejde Musik og bevægelse Side 9 af 15

10 Titel 9 Aerob og Anaerob energiomsætning I forbindelse med titel 1 (fodbold) Litteratur Hede.K & Paludan-Müller.P. Kroppen i Fokus Eleverne bliver præsenteret for basisteorien inden for energiomsætning. De arbejder med hvordan man skaber energi, når man påbegynder et arbejde. Eleverne bliver introduceret for ATP og hvordan denne bidrager til dannelsen af energi. De bliver introduceret for anaerob energiomsætning, og de forskellige processer der kan bidrage med dette og at dette medfører dannelse af mælkesyre. Eleverne bliver præsenteret for respiration og hvilken betydning denne har for dannelsen af energi. Forholdet mellem anaerob og aerob energiomsætning forsøges belyst for eleverne og begrebet om steady-state bliver præsenteret 3 undervisningstimer Kunne redegøre for processer til dannelse af ATP i forbindelse med arbejde. Både anaerobe og aerobe Kunne anskueliggøre hvornår henholdsvis anerobe processer og aerobe processer er betydningsfulde i forbindelse med fodbold. Kunne redegøre for samspillet mellem anaerobe og aerobe processer i forbindelse med start på et arbejde og vurdere hvor når man har opnået steady-state. Teoretisk (Fysiologisk) Side 10 af 15

11 Titel 10 Idræt sociologi I forbindelse med Titel 2 (Volleyball) Litteratur: Franch, J. et al. Idræt B-Idræts teori Eleverne bliver introduceret for hvordan man skaber en identitet omkring det at dyrke sport. Her bliver eleverne præsenteret for den mandlige og kvindelige idealkrop og bliver herigennem bedt om at diskutere hvorledes denne bruges til at markedsføre fx fitness. Herigennem bliver eleverne bedt om at reflektere over hvilke betydning idrætten har for dem. De bliver desuden kort introduceret for Anthony Giddens begreb om individualisering og refleksivitet i relation til idræt. Desuden præsenteret de kort for Pierre Bourdieus teori om kapitaler i relation til idræt. 3 undervisningstimer Kunne redegøre for idealkroppen for mænd og kvinder Hvilken betydning idealkroppen har for deres eget og andre valg i forhold til at dyrke idræt. Vurdere i hvor høj grad at man kan snakke om at sport og idræt spiller en rolle i forbindelse med deres identitet. Skal kunne diskutere hvorfor nogle vælger at spille Beach volleyball frem for normal volleyball i relation til deres idrætsidentitet. Den gode elev kan: Inddrage Anthony Giddens og Pierre Bourdieus teorier i forhold til ovenstående. Teoretisk (Samfundsfagligt) Side 11 af 15

12 Titel 11 Kropskulturer I forbindelse med Titel 3 (Dansens stilarter) Litteratur: Bonde, Hans. Kroppen i kulturen Repræsentativ Hofkultur, i Humanistisk og samfundsfaglig idrætsteori Jørsum, Morten. Hip Hop, Afsnittet Introduktion til Hiphop, På Hjemmesiden Eleverne præsenteres for to forskellige kropskulture og skal se på hvordan de to kropslige udtryk er markant forskellige. De skal forsøge at sætte kropskulturerne ind i en historisk kontekst. For derudfra at snakke om en kroppen som udtryks form for en specifik kulturel identitet. 3 undervisningstimer Gennem undervisningen skal elever: - Redegøre for karakteristika i forhold til henholdsvis Hofkultur og Hiphop kultur. Herunder se ligheder og forskelle ved de to. - Analysere ud fra deres praktiske fremstilling af dansene hvilken kropslighed de oplever gennem dansen. - Vurdere hvorfor hiphop kulturen er populær bland deres målgruppe og om man kan snakke om en kropslig identitet gennem hiphop. Teoretisk (Humanistisk) Side 12 af 15

13 Titel 12 Labans Bevægelsesprincipper I forbindelse med titel 4 (Kropsbasis/Performance) Litteratur: Engel, Lis. Dans Dans Dans - ideer i teori og praksis Eleverne er i praksis blevet introduceret for Labans bevægelsesprincipper og skal herigennem forsøge at analysere deres egen video-performance. Eleverne bliver bedt om at optage en ny video herefter. For herigennem at forbedre deres performance i forhold til Labans bevægelsesprincipper. Herefter arbejder eleverne hvilken betydning disse bevægelsesprincipper har for fremstillingen af deres performance. Ligeledes bliver eleverne bedt om at forholde sig til begrebet kropsbevidsthed. Desuden bliver de bedt om at forholde sig til hvordan de kan benytte disse bevægelsesprincipper i forhold til deres forståelse af deres krop i forbindelse med deres liv. 3 undervisningstimer Kunne redegøre for hvorledes de forskellige principper kan have betydning i forbindelse med at benytte kroppen som redskab. Kunne anvende Labans bevægelsesprincipper til at kunne analysere deres egen performance. Kunne diskutere i hvor høj grad begrebet kropbevidsthed kan have betydning for deres liv. Teoretisk Side 13 af 15

14 Titel 13 Muskler I forbindelse med titel 5 (Fitness) Litteratur: Hede. K & Paludan-Müller. P. Kroppen i Fokus., & Eleverne bliver præsenteret for skeletmusklernes funktion i kroppen. De bliver introduceret for opbygning af en skelet muskel, for at kunne se sammenhængen i forbindelse med hvordan vores muskel arbejder. Eleverne bliver kort præsenteret for forholdet mellem aktin og myosin i sarkomeren i forbindelse muskelarbejde. Eleverne bliver endvidere introduceret excentrisk, koncentrisk og statisk arbejde. Til sidst introduceres eleverne for muskelfibersammensætning og i hvilke idrætsgrene de hver især spiller en rolle. 3 undervisningstimer Kunne redegøre for opbygningen af en muskel Kunne beskrive hvorledes myosion og aktin spiller en rolle i forbindelse med en muskel sammentrækning. Kunne beskrive hvilke forskellige former arbejde en muskel kan udføre, og beskrive hvornår de benytter sig af dette i forbindelse med deres styrkeprogram. Kunne redegøre for forskellige muskelfibertyper og analysere i hvilket omfang de kan spille en rolle i forbindelse med forskellige idrætsgrene. Teoretisk (Fysiologi & anatomi) Side 14 af 15

15 Titel 14 Kresløb I forbindelse med titel 6 (Badminton) Litteratur: Hede.K & Paludan-Müller.P. Kroppen i Fokus Eleverne bliver præsenteret for kredsløbet. De bliver præsenteret for det lille kredsløb og hvordan man transportere ilt fra lunger til hjertet og kuldioxid fra hjertet til lunger. Herefter bliver præsenteret hvordan ilten transporteres fra hjertet og ud til muskelcellerne for her at bidrage til respiration. Eleverne præsenteres ydermere for diastole og systole og hjertets funktion i forbindelse med kredsløbet. Desuden beskrives arterier og veners funktion kort. undervisningstimer Kunne fremvise iltens vej fra lungerne til cellerne, og tilsvarende Co2 ens vej tilbage til vi til sidst ånder Co2 ud. Forklare hjertes funktion i forbindelse med ilttransport i kroppen. Herunder diastole og systole Forstå betydning af iltoptagelse og ilttransport i forbindelse med badminton spillet. Teoretisk (Fysiologi) Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby Hundahl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Lasse Teisner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Idræt B Carsten Larsen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-Jan, 14/15 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Daniel Nørby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Hf Fag og niveau Idræt 0-B Lærer(e) Hold Lasse Teisner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Idræt B niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,2011 Thy-Mors

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Peter Balmer Broholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2017 Institution KBH SYD HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Søren Christian Sigvard

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Kolding 2-årigt Hf Idræt C (2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Peter Balmer Hansen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Idræt C Mads Schulz Nyholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Peter Balmer Hansen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016/2017 Svendborg Erhvervsskole HHX Idræt C Thea Julie Rasmussen, Mette Koch Mørkenborg HH3IDRC Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Idræt C 1 + 2g JM (Jakob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Idræt C niveau Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes medio maj 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Torben Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C 1g: Peter Balmer,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 05/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Htx Idræt C Ida Schmidt Nielsen (ISN) 8sl315idræt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt B Mathilde Kofoed-Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Kolding 2 årigt Hf Idræt C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Kolding 2 årigt Hf Idræt B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau HHX Idræt B Lærer(e) Casper Falborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg HF Idræt C Kent Bannerholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Marie Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Idræt C Lærer(e) Hold Nick Østerby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg HF Idræt B Morten Juncher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/uvb/uvb-skabelon.doc

Undervisningsbeskrivelse http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/uvb/uvb-skabelon.doc Undervisningsbeskrivelse http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/uvb/uvb-skabelon.doc Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/16 Institution Herning HF og VUC Uddannelse

Læs mere

Idrætsundervisningen er tilrettelagt i moduler af 95 min. varighed

Idrætsundervisningen er tilrettelagt i moduler af 95 min. varighed Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Idræt c Christina Riise og Carsten Gade (1. og 2. g) og Peter Balmer Broholm (3.g) 2010 m id Idrætsundervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Idræt B niveau Kåre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/uvb/uvb-skabelon.doc Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for idræt i 9.klasse Rosenlundskolen 2014/15 Lærer Charlotte Oreby Eriksen

Undervisningsbeskrivelse for idræt i 9.klasse Rosenlundskolen 2014/15 Lærer Charlotte Oreby Eriksen Undervisningsbeskrivelse for idræt i 9.klasse Rosenlundskolen 2014/15 Lærer Charlotte Oreby Eriksen Temaer: Idræt og leg Idræt og samfund Idræt som modefænomen Forløb: Udvikling af lege og spil (4 uger)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse IDRÆT C Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Grenaa Handelsgymnasium hhx Idræt C Finn Trikker, Flemming

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Idræt B Peter Balmer Broholm

Læs mere

Til eksamen opgives: Hovedområde I: Praktisk idræt: A. Det naturvidenskabelige område:

Til eksamen opgives: Hovedområde I: Praktisk idræt: A. Det naturvidenskabelige område: Side 1 af 5 Til eksamen opgives: Hovedområde I: Praktisk idræt: Badminton: (14 lektioner). Kort og lang serv, drop, lob, netdrop, forhåndsclear, smash, opsamlinger, drive, stemskridt, bevægelse på banen,single-

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/uvb/uvb-skabelon.doc Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni, skoleår 2014/15 Institution Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 13/14 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Marie Brønnum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Marie Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Gunnur Ósk Bjarnadóttir

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 10 Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni, 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX Idræt C Ulrik Huusom 2.g valghold Undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 16/17 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Idræt B niveau Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse/årsfagplan

Undervisningsbeskrivelse/årsfagplan Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse/årsfagplan Termin August-juni, 08/09 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX Idræt B Kristian Zacho 2. år Undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 14-15 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - Forår 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Idræt B Rasmus

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Idræt B Casper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Idræt B Peter Balmer 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 16-17 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole stx idræt B PBB 3.b idræt Stamoplysninger til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse/årsfagplan

Undervisningsbeskrivelse/årsfagplan Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse/årsfagplan - Senest redigeret d. 10. september 2009 Termin August-juni, 09/10 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Marie Kruse

Læs mere

Årsplan for idræt 8. klasse

Årsplan for idræt 8. klasse Årsplan for idræt 8. klasse 2016-17 Fagformål Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 13/14

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 13/14 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 13/14 IBC

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie

Læs mere

Udholdenhedstræning. Se siden om ATP i dette afsnit

Udholdenhedstræning. Se siden om ATP i dette afsnit Udholdenhedstræning Træning der primært forbedrer kredsløbsfunktionen, dvs. samspillet mellem hjerte, lunger, blod, blodkar og muskler kaldes udholdenhedstræning. Udholdenhedstræning forbedrer kroppens

Læs mere

Side 1 af 11 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-maj 12/13 Institution Frederiksberg VUF Uddannelse Hfe Fag og niveau Idræt B Lærer(e)

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Idræt C - Hf Undervisningsvejledning September 2007

Idræt C - Hf Undervisningsvejledning September 2007 Idræt C - Hf Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Vejledningen er et af ministeriets bidrag til faglig og

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT 42015-16 Lærer: Søren Jørgensen Forord til faget i klassen I faget vil eleverne arbejde idrætsformer, som er anderledes end det de deltager i inden for idrætsklubberne. Det grundlæggende i hele idrætsundervisningen

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2013/2014

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan?.! Er målet for dig, at faget skal have en rød tråd og give såvel elever som lærere en oplevelse af progression og udvikling? Så får

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Bilag 6 - Idræt Kompetencemål

Bilag 6 - Idræt Kompetencemål Bilag 6 - Idræt Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin deltage aktivt i basale, alsidige leg, udvikling af udvikling af en alsidig samarbejde

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2012 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 8-10 ugers varighed.

Læs mere

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema Uge Emne Sted Ansvarlig Teori/Tema 33 Intro til faget faglige og praktiske forventninger Intro til atletik indledende øvelser. Løbe runden om Solhverv, Marie-høns, Hospitals-tagfat, Løb med ærteposer.

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2009 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s C-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af henholdsvis 6 og

Læs mere

Grundtræning. Hvad er grundtræning?

Grundtræning. Hvad er grundtræning? Grundtræning Hvad er grundtræning? Træning der går ud på at forbedre en persons fysiske tilstand (præstationsevne), fx: Konditionstræning Aerob (når der er ilt nok) Anaerob (når der ikke er ilt nok) Muskeltræning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj/juni 2011 Institution VUC Sønderjylland Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

PRØVE I IDRÆT Hvordan bedømmer vi?

PRØVE I IDRÆT Hvordan bedømmer vi? PRØVE I IDRÆT Hvordan bedømmer vi? De to puljer Pulje A Redskabsaktiviteter Dans og udtryk Kropsbasis Pulje B Løb, spring, kast Boldbasis og boldspil Fysisk træning (Natur/udeliv) Form Udtrækning den 24.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Kolding 2 årigt Hf Idræt B

Læs mere

Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016

Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016 Dans og udtryk En workshop i stomp og hip hop Bramsnæsvig skole, april 2016 Christian, Mathias, Nikolaj Voss, Trine Kis og Beatrice Område: Dans og udtryk En workshop i stomp og hip Rammerne 20 elever

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

IDRÆTS PRØVEN SKOLERNES IDRÆTSUDVALG HERNING KOMMUNE SKOLEÅRET 2014-2015

IDRÆTS PRØVEN SKOLERNES IDRÆTSUDVALG HERNING KOMMUNE SKOLEÅRET 2014-2015 IDRÆTS PRØVEN SKOLERNES IDRÆTSUDVALG HERNING KOMMUNE SKOLEÅRET 2014-2015 PROGRAM: Præsentation af os Gennemgang af: Ministeriets bestemmelser Gode råd Det teoretiske materiale De seks emner Gruppearbejde:

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2015 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 5-7 ugers varighed.

Læs mere

Årsplan for 6. og 7. klasse i idræt, 2015/16

Årsplan for 6. og 7. klasse i idræt, 2015/16 Årsplan for 6. og 7. klasse i idræt, 2015/16 For at kunne tilgodese elevernes læring i faget idræt, har vi lavet følgende årsplan, som tager højde for, at vi kun har adgang til en gymnastiksal i vinterhalvåret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 12 Viden

Læs mere

IDRÆT I ELITESPORTSKLASSERNE 2014 2015

IDRÆT I ELITESPORTSKLASSERNE 2014 2015 IDRÆT I ELITESPORTSKLASSERNE 2014 2015 Tirsdagsidrætten er almen basal idrætsundervisning som varetages af skolen. Idrætsundervisningen afvikles primært i workshops, hvor eleverne i alderssvarende grupper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VIA UC, læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni, 2012-13 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX Idræt B Ulrik Huusom Valghold Undervisningsforløb Titel

Læs mere

Læseplan for faget idræt

Læseplan for faget idræt Læseplan for faget idræt Indledning Idræt er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1.til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i fire trinforløb: 1.- 2. kl., 3.-5. kl., 6.-7. kl. og 8.-9. klasse. I faget

Læs mere