VEX2.5 - VEX3.5 Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEX2.5 - VEX3.5 Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding"

Transkript

1 Produktinformation - Udgave VEX.5 - VEX.5 Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding

2 Ventilation med varmegenvinding Ventilation med varmegenvinding i kontorer, skoler, institutioner m.v. Mekanisk ventilation er en nødvendighed - nødvendig for opretholdelse af menneskets velbefindende og bevarelse af bygninger. Formålet med et effektivt ventilationsanlæg er at opnå et ønsket komfort-niveau med dertil hørende luftkvalitet ved anvendelse af et minimum af energi. Dette opnås ved at installere et effektivt luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding. Brugeren har mulighed for at variere de enkelte parametre - d.v.s. anlægget er behovsstyret. Det er meget vigtigt, at alle komponenter arbejder sammen, for at opnå en optimal ventilationsløsning. EXHAUSTOs VEX luftbehandlingsaggregater med tilhørende EVR automatik opfylder disse krav. Kun med effektiv luftbehandling opnås den fulde tilfredshed med inde klimaet. = Udsugning = Udeluft (friskluft) = Indblæsning = Afkast VEX Luftbehandlingsaggregat VEX fås som pakkeløsning eller med individuelt tilpasset automatik og tilbehør Dobbeltvægget konstruktion med mellemliggende mineraluldsisolering Kondensvandbakke i rustfrit stål Trinløst regulerbar motor Rengøringsvenlig krydsvarmeveksler Høj temperaturvirkningsgrad på krydsvarmeveksler Ventilatorer med direkte drift Effektive filtre på indblæsning og udsugning Motordrevet by-passspjæld Servicevenlig konstruktion EVR Luftbehandlingsautomatik Komplet EXHAUSTO automatikprogram EVR Tilfredsstiller det aktuelle komfort- og brugerbehov Styring af indblæsningstemperatur og rumtemperatur Styring af luftmængde Filtervagt Drifts- og sikkerhedsovervågning Enkle og let forståelige betjeningspaneler Oversigtsdiagram Diagrammet viser VEX-aggregaternes kapacitet med F5/EU5 filter. VEX.5 VEX.5

3 VEX - Teknisk beskrivelse Anvendelse og konstruktion VEX luftbehandlingsaggregater er kompakte aggregater med varmegenvinding. VEX-aggregaterne anvendes til komfortanlæg, hvor der stilles store krav til økonomisk behandling af luften, samtidig med, at aggregaterne skal have små byggemål og minimale driftsomkostninger. VEX-aggregaterne leveres i størrelser fra 60 m /h til 700 m /h. Automatik Til VEX-aggregaterne findes der et komplet automatikprogram, lige fra de enkle til de mere avancerede styringer, hvor alt leveres færdigkoblet fra fabrik. Konstruktion VEX-aggregaternes kabinet er en dobbeltvægget konstruktion af galvaniseret plade med mellemliggende varme- og lydisolerende mineraluld. Kabinettet er konstrueret således, at der ikke er kuldebroer. Aggregaterne har indbyggede centrifugalventilatorer, finfiltre, krydsvarmeveksler, eftervarmeflade (el/vand) og by-pass. Kondensvandbakken er i rustfrit stål. Der er tilslutningsstudse med gummitætning i standard mål. Ventilatorhuse VEX-aggregaterne har ventilator-huse i varmgalvaniseret plade og centrifugalhjul (F-hjul) med fremadkrummede skovle. Motorer VEX ens motorer er specielt konstrueret til at sikre lang levetid og høj virkningsgrad. Motorerne er koblet direkte til centrifugalhjulene. Motorerne er helt lukkede asynkronmotorer med lukkede, engangssmurte kuglelejer. Motorerne er placeret således, at varmen overføres til indblæsningsluften. Alle VEXaggregater er trinløst regulerbare. Varmeflade Der er indbygget el- eller vandvarmeflade. Begge styres trinløst af EVR-automatikken. Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksleren er fremstillet i aluminium. Den udsugede luft passerer på den ene side af en række tynde aluminiumplader. På den modsatte side passerer den friske udeluft først gennem filteret og derefter gennem krydsvarmeveksleren, hvor den får overført 60-70% af varmen, inden den evt. opvarmes via eftervarmeflade til ønsket indblæsningstemperatur. Filter Der er effektive filterkassetter på både udsugning og indblæsning. Udsugning/indblæsning, standard: F5 Tilbehør: F7 By-pass Med det indbyggede, modulerende by-pass er det muligt at lede udsugningsluften gennem krydsvarmeveksleren for fuld varmegenvinding (vinterdrift) eller uden om krydsvarmeveksleren (sommerdrift).

4 VEX - Principtegninger Aggregat- og automatik- komponenter Aggregatkomponenter VEX.5 VEX.5 Automatikkomponenter Symbol Forklaring Principtegninger Tegningerne viser samtlige komponenter, der kan indgå i et komplet EXHAUSTO luftbehandlingsanlæg med varmegenvinding ved henholdsvis el- eller vandvarmeflade. Disse komponenter leveres som standard eller tilbehør. Symbol Forklaring Motorpowerrelæ (MPR) Filter udeluft (friskluft) Filter udsugningsluft Svingningsdæmpere BPSMM By-pass med motor FV Filtervagt ELVF Elvarmeflade VVF Vandvarmeflade Fleksible forbindelser VF VFR VFU FT FSM FSMR MVM EFTV LSF LSA OH70 OH90 Varmestyringsføler Rumtemperturføler Udsugningstemperaturføler Frosttermostat Frostspjæld Frostspjæld med spring-return Motorventil, modulerende Vandfrosttermostat, elektrisk Lukkespjæld udeluft (friskluft) Lukkespjæld afkast Overophedningssikring af elvarmeflade (automatisk reset) Overophedningssikring af elvarmeflade (manuelt reset) Skemaet med aggregatkomponenter viser, hvad der er standard, og hvad der er tilbehør til VEX-aggregaterne. Standard Tilbehør Afkast Udeluft Indblæsning VEX med elvarmeflade Udsugning Afkast Udeluft Indblæsning VEX med vandvarmeflade Udsugning

5 VEX - Mål og pladsbehov Mål VEX.5 VEX.5 A 70,0 50,0 B 500,0 655,0 C 860,0 950,0 D (ø) 00,0 50,0 E 50,0 0,0 F 68,0 60,0 G 59,0 690,0 H 0,0 00,0 J 0,0 60,0 K 60,0 690,0 L 5,0 55,0 M 0,0 60,0 N 60,0 75,0 P 5,0 7,5 R 570,0 607,0 S 5,0 565,0 T - 65,0 X 90,0 0,0 Y 60,0 505,0 Z 60,0 60,0 Mål og pladsbehov Pladsbehov NB: Se A og B mål i den lille tabel til venstre. Udsugningsluft (fra rum). Udeluft (fra det fri). Indblæsningsluft (til rum). Afkast (til det fri) Tegningerne viser en VEX i standardudgave (ventilator-sektion i venstre side). Pladsbehov - mål Mål VEX.5 VEX.5 A 900,0 00,0 B 50,0 50,0 VEX.5 VEX.5 Tilslutning af varmeflade VEX.5 VEX.5 5

6 VEX.5 - Luftbehandlingsaggregat Kapacitetsdiagram VEX.5 EXHAUSTO luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding VEX.5 har indbygget ventilatorer med dobbeltakslet motor. Motoren er trinløst regulerbar via EVR automatik. VEX-aggregatet er lyd- og kondensisoleret på alle sider. VEX.5 har tophængt servicelåge og lukkes med aflåselige snaplåse. Standardfilter er F5, og som tilbehør kan der leveres F7 filter for både udsugning og indblæsning. Filtervagt samt indbygget by-pass kan leveres som tilbehør. Tryktabstillæg ved F7 filtre Kapacitetskurve med F5 filtre SFP-kurve Arbejdslinier Fremløb Fremløb Retur Retur Tilslutning Tilslutning /" RG/" RG VEX.5 standard: VEX.5 er standardudgave med ventilator-sektionen i D D venstre side. C Lyddata C M J K M J K Kondensafløafløb Kondens- N N L HL H B B Forudsætninger for lyddata L w: Lydeffektniveau til kanal. Sugestuds udsugning/ udeluft. Målt ifølge ISO56. P 65 VEX.5S spejlvendt: VEX.5S er spejlvendt udgave med ventilatorsektionen i højre side. L w : Lydeffektniveau til kanal. Trykstuds indblæsning/ afkast. Målt ifølge ISO56. P R R R R L w 65 : Lydeffektniveau A A til omgivelser. Målt ifølge ISO7. L w : Lydeffektniveau db. Reference: pw. Lydniveauet er angivet ved det markerede punkt L w (se kapacitetsdiagram). L p : Lydtrykniveau i meters afstand fra VEX med isolerede kanaler. Tolerance: +/- db. P 65 EXHAUSTO luftbehandlingsaggregater er målt med m D D lige kanal på alle tilslutningsstudse. Kan denne minimumsafstand ikke opretholdes ved installationen, vil der optræde systemtryktab, hvilket der skal tages hensyn til ved projekte- P P S S P P Pringen. 65 E E Størrelsen af dette systemtryktab kan beregnes ud fra faglitteraturen. pt er det disponible totale tryk, der er til rådighed på både udsugnings- og indblæsningssiden. Alle interne tryktab i krydsvarmeveksler, eftervarmeflade og rene filtre (F5) er fratrukket. De angivne arbejdslinier viser G F G F ventilatorens karakteristik ved nedregulering. De angivne SFP-kurver viser det specifikke elforbrug i J/m luft, altså aggregatets totale elforbrug for begge ventilatorer incl. alle interne tryktab. p t = total tryk p t = p t - p t Temperatur = 0 C Densitet =, kg/m SFP = Specifikt elforbrug (J/m ) q V = Volumenstrøm (l/s) P = optaget effekt (W) P = SFP x q V x 0 - P = SFP (J/m ) x q V (l/s) 000 L W (db) Målepkt L W db(a) L W L W L p db(a) L W

7 VEX.5 - Tekniske data Aggregatudførelse Temperaturvirkningsgrad Type VEX.5-- VEX.5S-- VEX.5-- MPR VEX.5S-- MPR Motordata Udførelse Standard Spejlvendt Standard med MPR Spejlvendt med MPR Udførelse: Regulering: Spænding: Strøm: Effekt: Max. omdr./min.: Kapslingskasse: Isoleringsklasse: Motorbeskyttelse: Aggregatdata El-forsyning Optaget effekt Max. fasestrøm Isolering Pladekvalitet Hastighedsregulering Vandvarmeflade x 0 V 0,6 kw,9 A Hovedmål (C x A x B) højde x længde x dybde Varmeoverførselsareal Kanaltilslutning (nippelmål) Aflukning Kondensafløb Filter (udeluft/udsugning) Mål, L x B x D motor, dobbeltakslet Motorpowerrelæ (MPR) x 0 V,9 A 0, kw 50 IP5 F (55oC) Indbygget termosikring (TP) Elvarmeflade,0,5 x 00 V,9 kw 0,0 A x 00 V 5,5 kw 0,0 A Top/sider: 0 mm mineraluld Varmgalvaniseret Z75, Miljøklasse M 860 x 70 x 500 mm (excl. studse, svingningsdæmpere og automatik) 0 m ø00 mm stk., tophængt Udv./indv. = ø/0 mm F5 / EU5:,0 m F7 / EU7:, m (tilbehør) 90 X 50 X 8 mm h t = t - t = Temperaturt - t virkningsgrad t = t = t = Temperatur på udeluft (friskluft) Temperatur på indblæsningsluft Temperatur på udsugningsluft Udsugningsluft = 5 C Udeluft (friskluft) = 5 C Styringsmuligheder Varmestyring Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregatet er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som: Indblæsning Udsugning = 0,8 og,0 Temperaturvirkningsgraden er anført ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation. Komplet Automatik Type EVR EVR EFC5 EVR7- VEX.5-- x x x VEX.5--MPR x VEX.5 Svingningsdæmpere SVD Vægt Tilbehør 6 stk. ø5 x 5 mm shore 0 0 kg Elvarmeflade ELVF,0,5, kw, trin modulerende,9 kw, trin, modulerende Vandvarmeflade VVF ved t ude = -0 C, 00% varmegenvinding, luftmængde = l/s og volumenstrømsforhold =,0, kw giver en indblæsningstemperatur på 0 C ved t F / t R = 60 / 0 C Bypass (indbygget) V motor, modulerende (EVR7-) Filtervagt FV stk. indbygget Fleksible forbindelser stk. FLF50 7

8 VEX.5 - Luftbehandlingsaggregat Kapacitetsdiagram Kapacitetskurve med F5 filtre EXHAUSTO luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding VEX.5 har indbygget ventilatorer med dobbeltakslet motor. Motoren er trinløst regulerbar via EVR automatik. VEX-aggregatet er lyd- og kondensisoleret på alle sider. VEX.5 har sidehængte servicelåger, som lukkes med det medfølgende låseværktøj. Standardfilter er F5, og som tilbehør kan der leveres F7 filter for både udsugning og indblæsning. Aggregatet har indbygget by-pass samt filtervagt. Tryktabstillæg ved F7 filtre SFP-kurve Arbejdslinier Fremløb Fremløb Retur Retur VEX.5 VEX.5 standard: VEX.5 er standardudgave med ventilator-sektionen i D D venstre side. C Lyddata C M J K M J K Kondensafløafløb Kondens- N N L HL H B B Forudsætninger for lyddata L w : Lydeffektniveau til kanal. Sugestuds udsugning/ udeluft. Målt ifølge ISO 56. P 65 VEX.5S spejlvendt: VEX.5S er spejlvendt udgave med ventilatorsektionen i højre side. L w: Lydeffektniveau til kanal. Trykstuds indblæsning/ afkast. Målt ifølge ISO 56. L w : PLydeffektniveau R R R til R 65 omgivelser. A A Målt ifølge ISO 7. L w : Lydeffektniveau db. Reference: pw. Lydniveauet er angivet ved det markerede punkt L w (se kapacitetsdiagram). L p : Lydtrykniveau i meters afstand fra VEX med isolerede kanaler. Tolerance: +/- db. P 65 EXHAUSTO luftbehandlingsaggregater er målt D med D m lige kanal på alle tilslutings- studse. Kan denne minimumsafstand ikke opretholdes ved installationen, vil der optræde systemtryktab, hvilket der skal Ptages hensyn P til Pved S projekteringen. 65 E E S P P Størrelsen af dette systemtryktab kan beregnes ud fra faglitteraturen. pt er det disponible totale tryk, der er til rådighed på både udsugnings- og indblæsningssiden. Alle interne tryktab i krydsvarmeveksler, eftervarmeflade og rene filtre (F5) er fratrukket. De angivne arbejdslinier viser G 90 F G F Tilslutning Tilslutning /" RG/" RG 60 ventilatorens karakteristik ved nedregulering. De angivne SFP-kurver viser det specifikke elforbrug i J/m luft, altså aggregatets totale elforbrug for begge ventilatorer incl. alle interne tryktab. p t = total tryk p t = p t - p t Temperatur = 0 C Densitet =, kg/m SFP = Specifikt elforbrug (J/m ) q V = Volumenstrøm (l/s) P = optaget effekt (W) P = SFP x q V x 0 - P = SFP (J/m ) x q V (l/s) 000 L W (db) Målepkt L W db(a) L W L W L p db(a) L W

9 VEX.5 - Tekniske data Aggregatudførelse Temperaturvirkningsgrad Type VEX.5-- VEX.5S-- VEX.5-- MPR VEX.5S-- MPR Motordata Udførelse Standard Spejlvendt Standard med MPR Spejlvendt med MPR Udførelse: Regulering: Spænding: Strøm: Effekt: Max. omdr./min.: Kapslingskasse: Isoleringsklasse: Motorbeskyttelse: Aggregatdata El-forsyning Optaget effekt Max. fasestrøm Isolering Pladekvalitet Hastighedsregulering Vandvarmeflade x 0 V, kw 6,0 A Hovedmål (C x A x B) højde x længde x dybde Varmeoverførselsareal Kanaltilslutning (nippelmål) Aflukning Kondensafløb Filter (udeluft/udsugning) Mål, L x B x D motor, dobbeltakslet Motorpowerrelæ (MPR) x 0 V 6,0 A 0,9 kw 50 IP5 F (55 C) Indbygget termosikring (TP) Elvarmeflade,5 6,0 9,0 x 00 V 6, kw, A x 00 V 7,9 kw 6,7 A x 00 V, kw 0, A Top/sider: 50 mm mineraluld Varmgalvaniseret Z75, Miljøklasse M 950 x 50 x 655 mm (excl. studse, svingningsdæmpere og automatik) 7 m ø50 mm stk., sidehængte Udv./indv. = ø5/ mm F5 / EU5:,6 m F7 / EU7:,0 m (tilbehør) 90 X 50 X 8 mm h t = t - t = Temperaturt - t virkningsgrad t = t = t = Temperatur på udeluft (friskluft) Temperatur på indblæsningsluft Temperatur på udsugningsluft Udsugningsluft = 5 C Udeluft (friskluft) = 5 C Styringsmuligheder Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregatet er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som: Indblæsning Udsugning = 0,8 og,0 Temperaturvirkningsgraden er anført ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation. Komplet Automatik Type EFC80/80C EVR7- VEX.5-- VEX.5--MPR x x VEX.5 Svingningsdæmpere SVD Bypass (indbygget) 6 stk. ø0 x 0 mm shore 0 V motor, modulerende Filtervagt FV Vægt Tilbehør stk. indbygget 80 kg Elvarmeflade ELVF,5 6,0 9.0,9 kw, trin modulerende 6,6 kw, trin, modulerende 9,8 kw, trin, modul. (EVR7-) 9,8 kw, trin, modul. (EVR57-) Vandvarmeflade VVF ved t ude = -0 C, 00 % varmegenvinding, luftmængde = l/s og volumenstrømsforhold =,0 6,5 kw giver en indblæsningstemperatur på 0 C ved t F / t R = 60/0 C Fleksible forbindelser stk. FLF50 9

10 EVR7- - styring Anvendelse og konstruktion EVR7- luftbehandlingsautomatik anvendes til EXHAUSTO luftbehandlingaggregater VEX.5 og VEX.5. EVR7- automatik er en styringsenhed, men hvilken det er muligt at løse de enkle opgaver til styring af komfortventilation. EVR7- består af en automatikboks monteret på VEX-aggregatet samt et betjeningspanel til ekstern montage. Betjeningspanelet tilsluttes kun svagstrømssignaler og leveres med underlag LK-Opus for frembygning. Panelet kan også monteres i en indmuringsdåser. Det valgte VEX-aggregat skal have motorpowerrelæ (MPR), modulerende bypass motor (BPSMM) samt filtervagt (FV). EVR7- klar til net-tilslutning EVR automatikken leveres fabriksmonteret klar til nettilslutning samt montage af betjeningspanel. Automatikken er som standard monteret på aggregatets låge. EVR7- Manuelt betjeningspanel EVR-M er et manuelt betjeningspanel beregnet til betjening af VEX-serien. Kompakt VEXserie VEX.5 og VEX.5 er en serie af kompakte luftbehandlings-aggregater med varmegenvinding. VEX-aggregaterne anvendes til komfortanlæg, hvor der stilles krav til økonomi og driftsomkostninger. 0

11 EVR7- - styring Teknisk beskrivelse EVR7- automatikboks er den centrale del af styringen, og er konstrueret til at styre EXHAUSTO luftbehandlingsaggregater med motorpowerrelæ (MPR). Den indeholder alle sikkerhedsfunktioner, og er forberedt for følgende tilslutninger Manuelt betjeningspanel Frostsikringsspjæld Afkastspjæld Cirkulationspumpe Styring Extern start / stop Manuelt betjeningspanel Der skal vælges et manuelt betjeningspanel. Det manuelle betjeningspanel findes i LK-Opus design-størrelse 66 x 66 mm og 85 x 85 mm. Spjæld EVR7- er forberedt for tilslutning af frostsikrings- og afkastspjæld. EVR7- Mål og tekniske data Omgivesestemperatur: -5 C til +0 C Udgangssignal for MPR: 0 til 0 VDC Materiale: Aluzink Kapslingsklasse: IP0 Mål på automatikboks A: mm B: 8 mm C: 09 mm EVR7- Manuelt betjeningspanel EVR-M 5 6 Anvendelse: EVR-M bruges til start/stop af anlægget samt til indstilling af temperatur og luftmængde. Brugeren kan indstille og aflæse følgende:. Start/Stop samt indstilling af ventilatorhastighed. Driftslampe. Alarmlampe for overophedning af motor, motorpowerrelæ og elvarmeflade frostsikring af vandvarmeflade mislykket af-isning. Indikationslampe for filterskift 5. Afbryder for varmeflade samt indstilling af temperatur 6. Driftslampe for varmefladen (lyser når der tilføres effekt) EVR7- EVR-M-8 EVR-M-6 Omgivesestemperatur: -0 C til +0 C Materiale: Termoplast Farve: Hvid Kapslingsklasse: IP0 Design: LK-Opus

12 EVR7- - Grundfunktioner Ventilatorstyring Ventilatorerne styres trinløst fra ca. 0 % til 00 % som funktion af indstillingen på betjeningspanelet. Se fig.. Der er mulighed for at indstille min. omdrejningstal (Umin) for ventilatorerne. Under drift indstilles den ønskede luftmængden på betjeningspanelet. Temperaturstyring Temperaturregulatoren er en PI kaskade-regulator. Fig. viser de forskellige trin i kaskaden: Fase A: illustrerer at luftskiftet sænkes, hvis der ikke er tilstrækkelig tilførsel af effekt til varmefladen. Denne funktion kan fravælges i automatikboksen. Fase B: viser varmefladens arbejdsområde. Ved lav temperatur er der max. energitilførsel til varmefladen. Fase C: viser funktionen af bypass. Ved lave temperaturer er bypass lukket, og der er max. varmegenvinding. Cirkulationspumpestyring Ved VEX med vandvarmeflade startes cirkulationspumpen ved varmebehov og kører en time efter at dette er ophørt. For at undgå at pumpen sætter sig fast, vil cirkulationspumpen i perioder uden varmebehov starte automatisk kortvarigt mindst en gang i døgnet. Ventilatorindstillinger (fig.) Temperaturstyring (fig.) Der er mulighed for at indstille reguleringsparametre for den del af kaskaden, der styrer varme og bypass. Ved anlægsstop afbrydes varmefladen for at hindre energispild. Ved vandvarmeflade overstyres ventilen dog af en frostsikringsfunktion. Ved elvarmeflade er der efterløb på ventilatorene. EVR7- - Sikkerhedsfunktioner EVR7- FT Tilisningsvagt Af-isningen af krydsvarmeveksleren sker som følge af en temperaturmåling i afkaststudsen. Fig. illustrerer et af-isningsforløb. Fase A: Hvis temperaturen falder til under den indstillede værdi i den indstillede tid, startes af-isningen. Dette indikeres ved at FTdelay-lampen lyser. Fase B: Af-isningen sker ved at lukke for FSM-spjældet. Samtidig stoppes for varmefladen og lampen FT ON tænder. Fase C: Indblæsningen og varmefladen startes igen, når temperaturen er over den indstillede temperatur. Det er muligt at vælge automatisk stop af anlægget, hvis af-isningen ikke lykkes inden for timer. Funktionen har automatisk reset. Tilisningsvagt (fig.) EFTV - Frostsikring (fig.) EFTV Frostsikring af vandvarmeflade (VVF) Frostsikringen af vandvarmefladen sker som følge af en temperaturmåling på retur- røret fra vandvarmefladen. Fig. illustrerer et frostsikringsforløb. Fase A: Ved en returtemperatur under den indstillede værdi, vil vandvarmefladens motorventil (MVM) begynde at åbne. Ved C under den indstillede værdi vil ventilen være helt åben. Hvis temperaturen stiger igen, vil motorventilen køre normalt. Fase B: Ved en absolut temperatur på 5 C vil anlægget stoppe og lampen EFTV vil lyse og ventilen forbliver helt åben. Fase C: Anlægget er stoppet og temperaturen holdes på den indstillede værdi.vandventilen er 00 % åben og cirkulationspumpen er startet. Fase D: Funktionen har automatisk reset.

13 EVR7- - Sikkerhedsfunktioner OHM/OH MPR Overophedning af motoren og motorpowerrelæ Ved overophedning af motor eller motorpowerrelæ vil de indbyggede termoudløser udkobles. Dette indikeres på lampen på automatikken. Automatikken vil standse varmefladen og ventilatorerne. Der kræves manuel reset. OH90 og OH70 sikring mod overophedning af elvarmefladen Varmefladen har indbygget en 70 o C termoudløser (OH70), der kobler varmelegemet ud ved fejl (automatisk genindkobling). Varmefladen har desuden indbygget en 90 o C termo-udløser (OH90). Ved udfald af OH90 vil lampen OH90 lyse. Der kræves manuel reset. Alarmindikering Alarm indikeres med rød lampe på betjeningspanelet ved: overophedning af motor overophedning af motorpowerrelæ overophedning af elvarmeflade mislykket af-isning frostsikring af vandvarmeflade EVR7- - Principskitser EVR7- automatik leveres inkl. standardkomponenter monteret i VEX-aggregatet eller til montage i kanalsystemet. Tegningerne viser et EXHAUSTO VEX-aggregater med indbygget el- eller vandvarmeflade og dertil hørende automatikkomponenter. EVR7- består af en automatikboks monteret på VEX-aggregatet klar til nettilslutning samt tilslutning af betjeningspanelet. EVR7- EVR7- til elvarmeflade (ELVF)

14 EVR7- - Principskitser EVR7- til vandvarmeflade (VVF) EVR7- - Automatikkomponenter EVR7- Betegnelse Funktion Forklaring FVF/FVU Filtervagt Filtervagten er en pressostat, der måler trykfaldet over filtrene og giver alarm, når dette som følge af tilsmudsning bliver højere end den indstillede værdi BPSMM Modulerende Bypass Bypass-spjældet leder trinløst udsugningsluften udenom krydsvarmeveksleren, afhængigt af behovet for varmegenvinding for at opretholde den ønskede indblæsningstemperatur. VF Varmestyringføler Temperaturføler, er placeret i indblæsningsstudsen til styring af indblæsningstemperaturen EFTV Elektrisk frostsikring af vandvarmeflade Temperaturføler, er placeret på returrøret fra vandvarmefladen. Ved temperaturer lavere end den indstillede værdi (8-0 o C) vil ventilen for vandtilførsel (MVM) åbne. Ved temperaturer under 5 o C standses anlægget. Der er manuel reset. FT Tilisningsvagt Temperaturføler, er placeret i afkaststudsen. Ved lavere temperaturer end den indstillede (-0 o C - +0 o C), kan der være fare for tilisning af krydsvarmeveksleren. Efter en indstillet forsinkelse ( - 90 minutter), stopper indblæsningen via FSMspjældet. OH70 OH90 OHM OH MPR Overophedning af elvarmeflade 70 o C Overophedning af elvarmeflade 90 o C Overophedning af motor Overophedning af motorpowerrelæ Termoudløser, er placeret ved elvarmefladen. Ved temperaturer over 70 o C afbrydes eltilførslen til varmefladen. Der er automatisk reset. Termoudløser, er placeret ved elvarmefladen. Ved temperaturer over 90 o C afbrydes eltilførslen til varmefladen. Der er manuel reset. Termoudløser, er indbygget i ventilatormotoren og i motorpowerrelæ (MPR). Ved fare for overophedning i ventilatormotor eller MPR afbrydes spændingen til motoren. Der er manuel reset. OHM = Termoudløser i fælles motor OH MPR = Termoudløser i fælles motorpowerrelæ FSM Frostsikringsspjæld Lukkespjæld, der monteres i udeluftkanalen. Spjældet lukkes ved anlægsstop, og ved af-isning af krydsvarmeveksler LSA* Lukkespjæld afkast Lukkespjæld, der monteres i afkastkanalen. Spjældet lukkes ved anlægsstop anlægsstop MVM Modulerende motorventil Ventil der trinløst åbner og lukker for vandet til vandvarmefladen efter behov. * = tilbehør

15 EVR7- - Kabelplaner, el- og vandvarmeflade Automatikboksen og forsyningskablet skal overbelastningsbeskyttes vha. sikringer iflg. Stærkstrømsreglementet. F-sikring til overbelastningsbeskyttelse. Kabelplan: elvarmeflade VEX Varmeflade Forsyning Størrelse Type Effekt (kw) Max fase-strøm (A) Spænding (V AC) Kabel (W, W)** Sikring (F)** VEX,5,0, 0,0 x 00 5G,5 A,5,9 0,0 x 00 5G,5 A VEX,5,5,9, x 00 5G,5 6A 6,0 6,6 6,7 x 00 5G,5 0A 9,0 9,8 0, x 00 5G,0 5A Automatikboksen og forsyningskablet skal overbelastningsbeskyttes vha. sikringer iflg. Stærkstrømsreglementet. F-sikring til overbelastningsbeskyttelse. Kabelplan: vandvarmeflade EVR7- VEX Forsyning Størrelse Max fasestrøm (A) Spænding (V a.c) Kabel (W)** Sikring (F)** VEX,5,9 x 0 G,5 0A VEX,5 6,0 x 0 G,5 0A ** Alle dimensioneringer af kabler og sikringer er retningsgivende minimumsdimensioner. Det er installatørens ansvar at dimensionere ud fra gældende love og bestemmelser. 5

16 VEX Classic pakker med EVR7- automatik Tekniske data Med EVR-Automatik Varenummer VEX.5-CW VEX.5-CW VEX størrelse VEX.5 VEX.5 VEX udførelse left left Varmeflade vand vand Bypass Modulerende, V Modulerende, V Filter F5 (EU5) F5 (EU5)) Areal, L x B x D 0,7 m, 90x50x8 mm 0, m, 90x50x8 mm Filtervagt (FV) Ja Ja Automatik Automatik EVR7- EVR7- Manuel betjeningspanel M M Spjæld, udeluft (LSF) Ja Ja Tilisningsvagt (FT) Ja Ja Motorventil (MVM) MVM0.0S MVM0.6S Elektrisk frosttermostat (EFTV) Ja Ja Motordata Udførelse motor, dobbeltakslet motor, dobbeltakslet Regulering Motorpowerrelæ (MPR) Motorpowerrelæ (MPR) Volt x 0 V x 0 V Amp,9 A 6,0 A kw afgivet 0, kw 0,9 kw Max omdr./min Tæthedsklasse IP5 IP5 Isoleringsklasse F (55 C) F (55 C) Motorbeskyttelse Indbygget termosikring (TP) Indbygget termosikring (P) Aggregatdata Isolering 0 mm mineraluld (top/sider) 50 mm mineraluld (alle sider) Hovedmål (h x l x d) 860 x 70 x 500 mm 950 x 50 x 655 mm Varmeoverførselsareal x 8, m x,7 m Kanaltilslutning ø00 mm ø50 mm Aflukning låge, tophængt låger, sidehængte Kondensafløb ø mm (udv.) ø5 mm (udv.) Svingningsdæmpere 6 stk. ø5 x 5 shore 0 6 stk. ø0 x 0 shore 0 Vægt 0 kg 80 kg VEX Classic pakker Tilbehør Ret til ændringer forbeholdes Fleksible forbindelser stk., FLF00 stk., FLF50 VEX Classic pakker kan også leveres uden automatik. For nærmere specifikation, kontakt EXHAUSTO EXHAUSTO yder to års fabriksgaranti. EXHAUSTO er certificeret i henhold til ISO 900. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax salgdk@exhausto.dk

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre) GE Premium Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 15 helt op til 5 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler,

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler, GE Premium /L Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 5 op til 6 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium /L er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre) GE Premium 3 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglementet 2018 helt op til 350 m 2 bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium 3 er et ventilationsaggregat

Læs mere

Side 1 af 9 V270HL1EA2 Luftbehandlingsaggregat horisontal venstre (left) med EC-motor, regulerbar og med fuld integreret automatik med følgende komponenter/funktioner indbygget: - Ugeur - Integreret montagesokkel

Læs mere

Side 1 af 9 V260HL1EB2 Luftbehandlingsaggregat horisontal venstre (left) med EC-motor, regulerbar og med fuld integreret automatik med følgende komponenter/funktioner indbygget: - Ugeur - Integreret montagesokkel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

VEX250 HCE elvarmeflade med EXact2-automatik

VEX250 HCE elvarmeflade med EXact2-automatik 3005107-2014-08-12 HCE-VEX250 VEX250 HCE elvarmeflade med EXact2-automatik Produkt information...kapitel 1 + 5 Mekanisk montage...kapitel 2 El-installation...Kapitel 3 Idriftsættelse og betjening...kapitel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og en højeffektiv modstrømsveksler sikrer en energibesparende

Læs mere

GE ENERGY 3. Med OPT250 kan aggregatet behovsstyres: Via fugtstyring Via uge-programmering

GE ENERGY 3. Med OPT250 kan aggregatet behovsstyres: Via fugtstyring Via uge-programmering GE ENERGY 3 Velegnet til den store bolig eller mindre erhverv Overholder bygningsreglementet 2018 op til 370 m 2 bolig Intelligent styring med indbygget fugtstyring GE Energy 3 er et ventilationsaggregat

Læs mere

GES Premium 1/1L. Komfortopvarmning af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 2015 Indbygget aluminiumsveksler for høj varmegenvinding

GES Premium 1/1L. Komfortopvarmning af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 2015 Indbygget aluminiumsveksler for høj varmegenvinding GES Premium /L Komfortopvarmning af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 205 Indbygget aluminiumsveksler for høj varmegenvinding GES Premium /L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BE COMFORT Ventilationsaggregat

BE COMFORT Ventilationsaggregat 1 BE COMFORT Ventilationsaggregat Typer: BE COMFORT 1500 BE COMFORT 2500 BE COMFORT 3500 BE COMFORT 5000 BE COMFORT 6000 BE COMFORT R1500 BE COMFORT R2500 BE COMFORT R3500 BE COMFORT R5000 BE COMFORT R6000

Læs mere

BE TOP S Ventilationsaggregat

BE TOP S Ventilationsaggregat 1 BE TOP S Ventilationsaggregat Typer: BE TOP 150 S 2 BE TOP S serien er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og

Læs mere

GE ENERGY 1. Overholder bygningsrelement 2015 til huse på op til 180 m 2 Velegnet til koldt tagrum Intelligent styring med fugtføler

GE ENERGY 1. Overholder bygningsrelement 2015 til huse på op til 180 m 2 Velegnet til koldt tagrum Intelligent styring med fugtføler GE ENERGY 1 Overholder bygningsrelement 2015 til huse på op til 180 m 2 Velegnet til koldt tagrum Intelligent styring med fugtføler GE Energy 1 er et ventilationsaggregat med en højeffektiv modstrømsveksler,

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 1 BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 2 BE KOMPAKT P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 400 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og en højeffektiv modstrømsveksler sikrer en

Læs mere

Varmepumper Ventilatorer Filterbokse

Varmepumper Ventilatorer Filterbokse Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere

Læs mere

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P

BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 1 BE KOMPAKT P Ventilationsaggregat Type: BE KOMPAKT 125 P 2 BE KOMPAKT P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 200 350 700 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og en højeffektiv modstrømsveksler sikrer en energibesparende

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 200 350 700 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og en højeffektiv modstrømsveksler sikrer en energibesparende

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 1 BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 2 BE TOP P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og en højeffektiv

Læs mere

BE KOMPAKT Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT Ventilationsaggregat 1 BE KOMPAKT Ventilationsaggregat Typer: BE KOMPAKT 1500 BE KOMPAKT 2500 BE KOMPAKT 3500 2 BE KOMPAKT ventilationsaggregater er velegnet til ventilation på skoler, kontorer og restauranter m.v. De energivenlige

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 400 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og en højeffektiv modstrømsveksler sikrer en energibesparende

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 400 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og en højeffektiv modstrømsveksler sikrer en energibesparende

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1 120 680 DTV250-4-1EC 300 1780 DTV315-4-1EC

Læs mere

BE TOP S serie Ventilationsaggregat

BE TOP S serie Ventilationsaggregat 1 BE TOP serie Ventilationsaggregat Typer: BE TOP 150 BE TOP 200 2 BE TOP serien er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer

Læs mere

ECO 375. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Kompakte indbygningsmål. Overholder bygningsklasse 2020

ECO 375. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Kompakte indbygningsmål. Overholder bygningsklasse 2020 ECO 375 Fokus på energioptimering lavt energiforbrug Kompakte indbygningsmål Overholder bygningsklasse 2020 ECO 375 er et ventilationsaggregat til varmegenvinding med en højeffektiv modstrømsveksler, der

Læs mere

INDHOLD: VEX35DV til decentral boligventilation > Generelt. VEX35DV til decentral boligventilation > Energi. VEX35DV til decentral boligventilation >

INDHOLD: VEX35DV til decentral boligventilation > Generelt. VEX35DV til decentral boligventilation > Energi. VEX35DV til decentral boligventilation > INDHOLD: VEX35DV til decentral boligventilation > Generelt VEX35DV til decentral boligventilation > Energi VEX35DV til decentral boligventilation > Konstruktion Generelt VEX35DV, ventilationsaggregat til

Læs mere

HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik

HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik 3004774-2014-09-19 HCE VEX350-360 EXact2 HCE El-varmeflade til VEX350/360 EXact2 automatik El-varmeflade model: HE05X0809BUE (Uisoleret) HE05X0815BUE (Uisoleret) HE05X0824BUE (Uisoleret) HE05X0809CUE (Uisoleret)

Læs mere

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P

BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 1 BE TOP P Ventilationsaggregat Type: BE TOP 125 P 2 BE TOP P er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og en højeffektiv

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

ECO 190. Kompakte indbygningsmål velegnet til nedsænket loft. Ekstremt høj kapacitet og lavt energiforbrug. Overholder bygningsklasse 2020

ECO 190. Kompakte indbygningsmål velegnet til nedsænket loft. Ekstremt høj kapacitet og lavt energiforbrug. Overholder bygningsklasse 2020 ECO 19 Kompakte indbygningsmål velegnet til nedsænket loft Ekstremt høj kapacitet og lavt energiforbrug Overholder bygningsklasse 22 ECO 19 er et ventilationsaggregat til varmegenvinding med en højeffektiv

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

BE TOP Ventilationsaggregat

BE TOP Ventilationsaggregat 1 BE TOP Ventilationsaggregat Typer: BE TOP 1500 Typer: BE TOP 2500 Typer: BE TOP 3500 Typer: BE TOP 5000 Typer: BE TOP 6000 BE TOP R1500 BE TOP R2500 BE TOP R3500 BE TOP R5000 BE TOP R6000 2 BE TOP ventilationsaggregater

Læs mere

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH DTH tagventilator, horisontalt afkast Hent alle produktdata om DTH tagventilator Kapacitet - overblik DTH Kapacitet m3/h Min. Max. DTH160-4-1 60 370 DTH200-4-1

Læs mere

INDHOLD: VVR-vægventilator

INDHOLD: VVR-vægventilator INDHOLD: VVR-vægventilator VVR-vægventilator Vægventilator VVR til udsugning til ventilationsopgaver med krav til effektiv og driftsøkonomisk ventilation. Kapacitet - overblik VVR Kapacitet m3/h Min. Max.

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

ENERGY ECO 180. Kan indbygges i 60x60 skab. Velegnet til lavenergiklasse 2020 op til 160 m 2. Kan leveres både som stående og liggende model

ENERGY ECO 180. Kan indbygges i 60x60 skab. Velegnet til lavenergiklasse 2020 op til 160 m 2. Kan leveres både som stående og liggende model ENERGY ECO 180 Kan indbygges i 60x60 skab Velegnet til lavenergiklasse 2020 op til 160 m 2 Kan leveres både som stående og liggende model Energy Eco 180 overholder de skærpede krav i BR20 for bygningsreglement

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

HCE315 El-varmeflade til VEX for anden automatik

HCE315 El-varmeflade til VEX for anden automatik 3004279-2016-06-14 HCE315-X HCE315 El-varmeflade til VEX for anden automatik El-varmeflade model: HE31504AUE 3,9 kw (Uisoleret) HE31508AUE 7,8 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt information...kapitel

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

BE COMFORT Ventilationsaggregat

BE COMFORT Ventilationsaggregat 1 BE COMFORT Ventilationsaggregat Typer: BE COMFORT 1500 BE COMFORT 2500 BE COMFORT 3500 BE COMFORT 5000 BE COMFORT 6000 BE COMFORT R1500 BE COMFORT R2500 BE COMFORT R3500 BE COMFORT R5000 BE COMFORT R6000

Læs mere

GES Energy S. Kan indbygges i 60x60 skab Overholder bygningsrelement 2015 op til 200 m 2 Kan leveres både som stående og liggende model

GES Energy S. Kan indbygges i 60x60 skab Overholder bygningsrelement 2015 op til 200 m 2 Kan leveres både som stående og liggende model GES Energy S Kan indbygges i 60x60 skab Overholder bygningsrelement 2015 op til 200 m 2 Kan leveres både som stående og liggende model GES Energy S er et ventilationsaggregat med en højeffektiv modstrømsveksler,

Læs mere

INDHOLD: FSB Certificeret brandgasventilator

INDHOLD: FSB Certificeret brandgasventilator INDHOLD: FSB Certificeret brandgasventilator FSB Certificeret brandgasventilator Beskrivelse FSB Brandgasventilator FSB brandgasventilator er en boksventilator, der er godkendt til temperaturer på op til

Læs mere

INDHOLD: VEX308 Decentral ventilation VEX308

INDHOLD: VEX308 Decentral ventilation VEX308 INDHOLD: VEX308 Decentral ventilation VEX308 VEX308 Decentral ventilation Hent alle produktdata om VEX308 Generelt VEX308 - decentral ventilation til skoler, institutioner og kontorer Et decentralt ventilationsaggregat

Læs mere

ECO 400. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Velegnet til montage i uopvarmede rum pga. høj varmeisoleringsgrad

ECO 400. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Velegnet til montage i uopvarmede rum pga. høj varmeisoleringsgrad ECO 400 Fokus på energioptimering lavt energiforbrug Velegnet til montage i uopvarmede rum pga. høj varmeisoleringsgrad Overholder kravene i bygningsklasse 2020 Højre/venstre udgave i samme aggregat ECO

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 200 350 700 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og en højeffektiv modstrømsveksler sikrer en energibesparende

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modstrømsvarmevekslere GE 250-890 AC Til boliger

Modstrømsvarmevekslere GE 250-890 AC Til boliger Modstrømsvarmevekslere GE 250-890 A Til boliger 1 67 MOLTRUP LANDEVEJ 1 FINLANDSVEJ EJSØLVEJ THULESVEJ GRØNLANDSVEJ GODTHÅSVEJ Industri Nord SVERIGESVEJ NORGESVEJ Mod Kolding S LOUISEVEJ P.A.MADVIGSVEJ

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION

VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION UNIQ COMFORT VENTILATIONSAGGREGATER TIL KOMFORTVENTILATION FORDELE EFFEKTIV VARMEGENVINDING Høj effektiv roterende veksler sørger for en effektiv varmegenvinding. Virkningsgrader op til 87 %. LAVT ENERGIFORBRUG

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret tagventilator med 1x 230V motor 4 størrelser med kapacitet fra 300 m3/h (83 l/s) til 3900 m3/h (1083 l/s) Lodret afkast Lydsvag Kondens- og lydisoleret Funktionelt design

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

ØLAND Boksventilator BVB

ØLAND Boksventilator BVB ØLAND Boksventilator BVB Isoleret lavenergi ventilator med EC-motor 4 størrelser med kapacitet op til 25 m 3 /h (694 l/s) Opfylder gældene lovkrav Indbygget EC-motor Lavt energiforbrug Kan monteres i vilkårlig

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

DUKA PLUS L180E. DUKA Ventilation. din tryghed for et sundt indeklima

DUKA PLUS L180E. DUKA Ventilation. din tryghed for et sundt indeklima DUKA PLUS L180E DUKA Ventilation din tryghed for et sundt indeklima DUKA PLUS L180E Beskrivelse DUKA PLUS L180E er et fuldautomatisk ventilation aggregat med varmegenvinding, der tilføjer frisk filtreret

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Premium Preheat 300. Inden den friske luft ledes ind i boligen, tilføres den varme i modstrømsvarmeveksleren

Premium Preheat 300. Inden den friske luft ledes ind i boligen, tilføres den varme i modstrømsvarmeveksleren Premium Preheat 300 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Indbygget forvarmeflade Opfylder bygningsreglement 2015 til boliger på op til 230 m 2 Premium Preheat 300 er en luft-luft ventilationsvarmepumpe,

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2430 BESB315-4-1EC 570 3750 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Premium Preheat 500. Indblæsningsfilteret sikrer, at smuds og pollen ikke bliver ført med ind i boligen.

Premium Preheat 500. Indblæsningsfilteret sikrer, at smuds og pollen ikke bliver ført med ind i boligen. Premium Preheat 500 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Indbygget forvarmeflade Opfylder bygningsreglement 2015 til de store boliger på op til 350 m 2 Premium Preheat 500 er en luft-luft

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC -200-EC -250-EC -315-EC-SPLIT -400-EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold -DK 010410-2

Læs mere

INDHOLD: VVR-vægventilator VVR

INDHOLD: VVR-vægventilator VVR INDHOLD: VVR-vægventilator VVR VVR-vægventilator Hent alle produktdata om VVR vægventilator Kapacitet - overblik VVR Kapacitet m3/h Min. Max. VVR160-4-1 60 370 VVR200-4-1 130 860 VVR250-4-1EC 250 1670

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

ØLAND Boksventilator BVB

ØLAND Boksventilator BVB ØLAND Boksventilator BVB Isoleret lavenergi ventilator med EC-motor 7 størrelser med kapacitet op til 115 m 3 /h BVB-125-EC til BVB-25-EC Opfylder gældene lovkrav Indbygget EC-motor Lavt energiforbrug

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere