Praktikpladsområdet Årsstatistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikpladsområdet Årsstatistik"

Transkript

1 Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik

2 Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017

3 Indhold Forord Resumé af udvalgte resultater Udviklingen i nøgletal De seneste tendenser på praktikpladsområdet Udviklingen på praktikpladsområdet Uddannelserne Aftaletyper Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor Delaftaler Skolepraktik Søgekøen Uddannelser uden praktik Trepartsaftalen Antal indgåede aftaler i løbet af året Fordelsuddannelser Bilag 1: Anvendte metoder Månedsstatistikken Årsstatistikken Datakilder Bilag 2: Nøglebegreber Bilag 3: Supplerende tabeller

4 Forord Årsstatistikken beskriver udviklingen og de seneste tendenser inden for praktikpladsområdet i Statistikken skal ses som et supplement til de praktikpladsstatistikker, der udgives månedligt. I årsstatistikken er der blandt andet fokus på den langsigtede udvikling på praktikpladsområdet, mens det centrale i månedsstatistikkerne er den kortsigtede udvikling. Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser. Det betyder, at uddannelserne veksler mellem ophold på skole og praktik i virksomhed. Hovedparten af uddannelsen foregår typisk i en praktikvirksomhed, hvor eleven søger og indgår en uddannelsesaftale det vil sige en praktikplads. Elever, der ikke kan finde en praktikplads eller uforskyldt mister sin praktikplads, har mulighed for at blive optaget i skolepraktik på en af de uddannelser, der bliver udbudt med skolepraktik. Praktikpladsstatistikken medvirker til at belyse, hvordan vekseluddannelsesprincippet fungerer set ud fra forskellige parametre. Erhvervsuddannelsesreformen og Trepartsaftalen februar 2014 indgik et flertal i Folketinget Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft 1. august 2015, har til formål at styrke tilgang, gennemførsel, fagligt niveau og elevernes og virksomheders tilfredshed med erhvervsuddannelserne. For at fremme disse målsætninger indeholdt reformen en række initiativer rettet mod at gøre uddannelsesvalg mere fleksibelt, styrke undervisningen på grundforløbet, og øge udbuddet af praktikpladser er første hele år efter reformens ikrafttrædelse. Selvom der stadig er mange elever på uddannelsernes hovedforløb, der startede deres uddannelse før erhvervsreformen, giver det bedre muligheder for at se strukturen på EUD området efter reformen. Den 19. august 2016 blev der indgået en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, der blandt andet indeholder en række initiativer, der skal følge op på og sikre målsætningerne fra EUDreformen. Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne årligt skaber flere praktikpladser stigende mod mindst flere praktikpladser årligt end i dag. Trepartsaftalen indfører blandt andet dimensionering på baggrund af mere objektive kriterier, så eleverne kan føle sig mere sikre på at få en praktikplads og dermed på at kunne afslutte den uddannelse, som de har påbegyndt. Derudover har arbejdsgiverne udpeget en række fordelsuddannelser, som er uddannelser, hvor der især kommer til at mangle faglærte i fremtiden, og hvor virksomhederne kan få en økonomisk bonus for at tage elever, såfremt uddannelserne lever op til de fastsatte kriterier. 33 erhvervsuddannelser er i 2017 udpeget til fordelsuddannelser. Det svarer til ca. en tredjedel af erhvervsuddannelserne. Udviklingen på en række områder, der er berørt af trepartsaftalen, er beskrevet i kapitel 3. Struktur og indhold Efter reformens ikrafttrædelse er der i statistikken fokus på de fire nye uddannelsesgrupper, der er en statistisk gruppering af de enkelte erhvervsuddannelser, mens der tidligere var fokus på de 12 indgange. De tidligere indgange er i statistikken fordelt på følgende uddannelsesgrupper: 4

5 Fødevarer, jordbrug og oplevelser som omfatter uddannelserne fra de tidligere indgange Dyr, planter og natur samt Mad til mennesker. Kontor, handel og forretningsservice som omfatter uddannelserne fra den tidligere merkantile indgang. Omsorg, sundhed og pædagogik som omfatter uddannelserne fra de tidligere indgange Krop og stil samt Sundhed, omsorg og pædagogik. Teknologi, bryggeri og transport som omfatter uddannelserne fra de tidligere indgange Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it samt Transport og logistik. Aftalerne på den del af den pædagogiske assistentuddannelse, som foregår på professionshøjskolerne, indgår endnu ikke i praktikpladsstatistikken i fuldt omfang. Rapporten er opbygget på følgende måde: Kapitel 1 indeholder resumé af udvalgte resultater fra de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 beskriver tendenser på praktikpladsområdet i perioden med udgangspunkt i de tre centrale nøgletal: Elever i gang med et hovedforløb, praktikpladssøgende og indgåede uddannelsesaftaler. Kapitel 3 omhandler udviklingen i en række nøgletal, der er centrale i forbindelse med trepartsaftalen, som blev indgået i august 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Det drejer sig om antal årselever, andel tid i skolepraktik, overgang mellem grundforløb og hovedforløb tre måneder efter grundforløbets afslutning, fordelsuddannelserne samt antal indgåede uddannelsesaftaler. De anvendte analyser og metoder beskrives i bilag 1. Begreber og definitioner er gengivet i bilag 2. 5

6 1 Resumé af udvalgte resultater Årsstatistikken beskriver udviklingen og de seneste tendenser inden for praktikpladsområdet. I dette resumé opsummeres udvalgte resultater. De seneste tendenser på praktikpladsområdet er følgende: Elever i hovedforløb: Ved udgangen af 2016 var elever i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse, heraf var hovedparten (66.157) i gang med en uddannelsesaftale, mens var i skolepraktik. Antallet af elever, der var i gang med et hovedforløb er faldet 8-9 pct. i perioden 2012 til 2016, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Elever i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse, ultimo Igangværende elever i skolepraktik Igangværende elever i uddannelser uden virksomhedspraktik Igangværende aftaler Indgåede uddannelsesaftaler: I 2016 blev der indgået uddannelsesaftaler. Det er et fald på 10 pct. i forhold til af uddannelsesaftalerne blev indgået på uddannelsen omsorg, sundhed og pædagogik, mens blev indgået på de øvrige erhvervsuddannelser. Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor: I 2016 blev 71 pct. af alle uddannelsesaftaler indgået i den private sektor og 29 pct. i den offentlige uddannelsesaftaler blev indgået i den private sektor i 2016, hvilket er på niveau med 2012, efter et dyk i den mellemliggende periode. I den offentlige sektor blev der indgået uddannelsesaftaler, hvilket er et fald på 28 pct. i forhold til Tilgang til skolepraktik: I løbet af 2016 blev elever optaget i skolepraktik. Det er 25 pct. flere end i For hver elev i skolepraktik i 2016, var der ni elever i en igangværende 6

7 uddannelsesaftale. Skolepraktik blev hyppigst benyttet inden for uddannelsesområdet teknologi, byggeri og transport. Gennemførelse af uddannelse i hhv. uddannelsesaftale og skolepraktik: De fleste elever gennemfører deres erhvervsuddannelse i en virksomhed. 84 pct. af de elever, der fuldførte deres erhvervsuddannelse i 2016, var under deres uddannelse udelukkende i uddannelsesaftale i en virksomhed. 3 pct. var i skolepraktik under hele forløbet, mens 13 pct. gennemførte uddannelsen ved en kombination af skolepraktik og uddannelsesaftaler. Praktikpladssøgende: elever var praktikpladssøgende 1 med afsluttet grundforløb ved udgangen af 2016, hvilket er et fald på knap 25 pct. i forhold til I 2016 var der praktikpladssøgende elever i alt (dvs. både med og uden afsluttet grundforløb), hvilket er et fald på over 17 pct. i forhold til Praktikpladssøgende efter 6 måneder: 24 pct. af de elever, der var praktikpladssøgende i juni 2016, havde fået en uddannelsesaftale efter seks måneder, mens 24 pct. var i skolepraktik. 7 pct. var stadig søgende og 45 pct. var trådt ud af søgekøen. Fordeling af elever på uddannelsesområder: 43 pct. af eleverne i uddannelsesaftale var på uddannelser indenfor teknologi, byggeri og transport. På de tre resterende uddannelsesområder, fødevarer, jordbrug og oplevelser, kontor, handel og forretningsservice og omsorg, sundhed og pædagogik, var denne andel på henholdsvis 14 pct., 20 pct. og 22 pct. Aftaletyper: 67 pct. af de igangværende aftaler var ordinære aftaler i Indenfor omsorg, sundhed og pædagogik var 90 pct. af aftalerne ordinære aftaler, mens det kun var 52 pct. på fødevarer jordbrug og oplevelser. Den gennemsnitlige varighed af en ordinær uddannelsesaftale var 20 måneder mod 11 måneder for en kort aftale. En del af de opgørelser, der indgår i årsstatistikken, er tilgængelige i detailstatistikkerne på Undervisningsministeriets hjemmeside: Her er der mulighed for at danne mere detaljerede statistikker fordelt på for eksempel uddannelser, faglige udvalg, skoler, geografi, brancher, køn, alder og herkomst. 1 På Social- og sundhedsuddannelsen registreres der kun praktikpladssøgende i meget begrænset omfang. 7

8 2 Udviklingen i nøgletal Udviklingen på praktikpladsområdet i perioden bliver i det følgende beskrevet på baggrund af tre centrale nøgletal: Elever i gang med et hovedforløb, praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb og indgåede uddannelsesaftaler. Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftaler, elever på uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. Elever i gang med hovedforløb og praktikpladssøgende er bestandsopgørelser ultimo året, mens indgåede aftaler er opgjort som alle aftaler indgået i valgte år De seneste tendenser på praktikpladsområdet Elever i hovedforløb Ultimo 2016 var elever i gang med et hovedforløb på erhvervsuddannelserne. Det er et fald på 8 pct. i forhold til 2012, hvor elever var i gang med et hovedforløb, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo året Ændring , pct. Elever med uddannelsesaftale % Elever i EUD uden virksomhedspraktik % Elever i skolepraktik % Elever i gang med hovedforløb % Antallet af elever i skolepraktik steg med 53 pct. fra 2012 til Ultimo 2016 var elever i skolepraktik, mens det var tilfældet for elever i elever var i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik (dvs. byggemontagetekniker, sundhedsservicesekretær eller web-integrator) ved udgangen af I årene op til lå antallet omkring og Det er et fald på omkring 64 pct., som skyldes at sundhedsservicesekretær blev nedlagt ved reformens start og der blev indført adgangsbegrænsning på web-integratoruddannelsen. 2 Ved flere korte aftaler tælles alene den første aftale for én elev på én uddannelse. Det samme princip anvendes for kombinationsaftaler. 8

9 Ved udgangen af 2016 var elever i gang med en uddannelsesaftale, hvilket er et fald på 11 pct. i forhold til Det største fald ses på uddannelser inden for omsorg, sundhed og pædagogik med godt 21 pct. færre igangværende uddannelsesaftaler fra 2012 til 2016, mens der inden for teknologi, byggeri og transport ses det mindste fald på 4 pct., jf. figur 2.1. Figur 2.1 Igangværende uddannelsesaftaler fordelt på uddannelsesområde, ultimo året Teknologi, byggeri og transport Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Tilgang af elever til erhvervsuddannelserne I 2016 blev der indgået nye uddannelsesaftaler mellem elever på erhvervsuddannelserne og virksomheder. Det er et fald på 10 pct. i forhold til 2012, hvor uddannelsesaftaler blev indgået, jf. tabel elever blev optaget i skolepraktik i løbet af Det er 57 pct. flere end i 2012, hvor kom i skolepraktik. 460 elever blev optaget på uddannelser, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 64 procent i forhold til Uddannelsen Sundhedsservicesekretær blev nedlagt ved reformens start, og der blev indført adgangsbegrænsning på web-integratoruddannelsen. 9

10 Tabel 2.2 Indgåede uddannelsesaftaler, tilgang til erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik fordelt efter uddannelsesområde, Ændring , pct. Indgåede uddannelsesaftaler % Fødevarer, jordbrug og oplevelser % Kontor, handel og forretningsservice % Omsorg, sundhed og pædagogik % Teknologi, byggeri og transport % Elever optaget i EUD uden virksomhedspraktik % Elever optaget i skolepraktik % Note 1: Karensperioden blev afskaffet 1. januar 2013, hvilket betød, at elever kunne starte direkte i skolepraktik efter endt grundforløb. Tidligere skulle elever søge praktikplads i to måneder før skolepraktikken kunne påbegyndes. Dette bidrog til stigningen i antallet af elever optaget i skolepraktik Note 2: Totalen for uddannelsesgrupperne summer ikke i 2015, da 2 aftaler har uoplyst område Praktikpladssøgende Praktikpladssøgende opgøres både som praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, praktikpladssøgende i gang med et grundforløb og praktikpladssøgende i alt (jf. bilag 1). Ved udgangen af 2016 var der praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb. Det er et fald på 20 pct. i forhold til 2012, hvor elever søgte en praktikplads efter at have afsluttet deres grundforløb. Udviklingen er primært sket fra 2014 til 2015, hvor der var et fald på 26 pct., jf. tabel 2.3. Udviklingen dækker over, at praktikpladssøgningen er med reformen i højere grad end tidligere koncentreret i januar og juni. 10

11 Tabel 2.3 Antal praktikpladssøgende, ultimo året Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb Praktikpladssøgende elever i gang med et grundforløb Praktikpladssøgende elever i alt Figur 2.2 viser fordelingen af praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb ved udgangen af hvert kvartal i perioden De seneste fem år har antallet af søgende været størst ved udgangen af 2. kvartal. I 1., 3. og 4. kvartal af 2016 ses et fald i antallet af praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb i forhold til årene før, mens der i 2. kvartal af 2016 ses en stigning på 49 pct. i forhold til Figur 2.2 Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, ultimo kvartalerne kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

12 2.2 Udviklingen på praktikpladsområdet I perioden var 2016 det år, hvor der var færrest igangværende uddannelsesaftaler (66.157), jf. figur 2.3 og tabel 1, bilag 3. Fra 2012 til 2013 faldt antallet af indgåede aftaler med 9 pct. Frem til 2016 er niveauet for 2013 fastholdt. Figur 2.3 Indgåede aftaler, praktikpladssøgende, igangværende elever i uddannelsesaftaler, hele året Igangværende aftaler ultimo året Indgåede aftaler, i alt i året Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb ultimo året Note: Tallene bag figuren kan ses i tabel 1 i bilag 3. 12

13 Figur 2.4 Indgåede aftaler og praktikpladssøgende, ultimo kvartal Kilde: Styrelsen for It og Læring Indgåede aftaler, i alt i kvartalet Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb ultimo kvartalet Antallet af praktikpladssøgende er størst ultimo 2. kvartal, hvor mange afslutter deres grundførløb. Efter reformen fra 2015 er koncentration af søgende endnu større ultimo 2. kvartal. Hvor der før reformen blev indgået flest uddannelsesaftaler i 3. kvartal, er 2. kvartal i 2015 og 2016 det kvartal, hvor flest aftaler indgås, jf. figur

14 Figur 2.5 Praktikpladssøgende og elever i skolepraktik, ultimo året, Igangværende elever i skolepraktik Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb Note: Data bag figuren kan ses i tabel 1 i bilag 3 Faldet i antallet af indgåede uddannelsesaftaler fra 2012 til 2013 havde en afsmittende effekt på antallet af praktikpladssøgende og antallet af elever i skolepraktik, jf. figur 2.5. Antallet af elever i skolepraktik er steget med 53 pct. fra 2012 til Det er særligt i årene 2013 og 2014, hvor der ses store stigninger i antallet af elever i skolepraktik. Antal praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb steg fra 2012 til pct. årligt, mens der i perioden fra 2014 til 2016 ses et fald på 29 pct. Som beskrevet i afsnit skal dette fald ses i forbindelse med ændringer af uddannelsernes struktur i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen. Der er stor variation i udviklingen i antallet af praktikpladssøgende på de enkelte uddannelser. På uddannelserne kontoruddannelse med specialer og data- og kommunikationsuddannelsen er antallet af praktikpladssøgende faldet fra hhv. 359 og 179 søgende med afsluttet grundforløb ultimo 2014 til hhv. 301 og 110 ultimo 2016, et fald på hhv. 16 pct. og 39 pct. Omvendt har handelsuddannelsen med specialer oplevet en stigning på 76 pct. i samme periode, jf. tabel 2.4. På uddannelser inden for kontor, handel og forretningsservice ses den største stigning af elever i skolepraktik i perioden fra 2014 til Ultimo 2016 var elever i skolepraktik på disse uddannelser mod ultimo 2014, hvilket er en stigning på 29 pct. 14

15 Tabel 2.4 Praktikpladssøgende og elever i skolepraktik fordelt på de 20 uddannelser med flest praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb i 2016 og uddannelsesområderne Søgende med afsluttet grundforløb Elever i skolepraktik Anlægsgartner Bygningsmaler Data- og kommunikationsuddannelsen Dyrepasser Elektriker Ernæringsassistent Eventkoordinator * * Gastronom Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen Mediegrafiker Murer Personvognsmekaniker Smed Snedker Social- og sundhedsuddannelsen * * Teknisk designer Træfagenes byggeuddannelse Uddannelsesområde Teknologi, byggeri og transport Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Note: Uddannelserne Eventkoordinator og Social- og sundhedsuddannelsen udbydes uden mulighed for skolepraktik. 15

16 2.3 Uddannelserne Antallet af erhvervsuddannelser ændres løbende, når enkeltuddannelser f.eks. oprettes, opsplittes eller nedlægges. I 2016 var der lige over 100 erhvervsuddannelser. Flest elever er i gang med en uddannelsesaftale på social- og sundhedsuddannelsen både i 2014 og 2016, efterfulgt af kontoruddannelsen med specialer. De 10 største uddannelser havde i 2016 tilsammen 63 pct. af uddannelsesaftalerne jf. figur 2.6. Figur 2.6 Igangværende aftaler ultimo 2016 og 2014 fordelt på de ti største uddannelser, pct. Note: De største uddannelser er udvalgt efter antal igangværende aftaler ultimo Tabellen angiver de ti uddannelsers andel af igangværende aftaler på alle erhvervsuddannelser ultimo 2014 og Kønsfordeling Der er stor forskel på kønsfordelingen inden for de forskellige uddannelser. Blandt alle erhvervsuddannelser udgjorde kvinderne 41 pct. af eleverne i På de ti største uddannelser målt ved antallet af igangværende aftaler ultimo 2016 udgør kvinder hovedparten på fire af uddannelserne. På den største af uddannelserne, social- og sundhedsuddannelsen, udgjorde kvinderne mere end 90 pct. af eleverne. På kontoruddannelse med specialer var 77 pct. kvinder, mens det var tilfældet for 59 pct. på detailhandelsuddannelsen med specialer. Anderledes var fordelingen på træfagenes byggeuddannelse og elektrikeruddannelsen, hvor henholdsvis 99 pct. og 98 pct. af eleverne med uddannelsesaftale var mænd. I alt var 59 pct. af eleverne med en igangværende uddannelsesaftale ultimo 2016 mænd, mens 41 pct. var kvinder jf. figur

17 Figur 2.7 Igangværende aftaler ultimo 2016 fordelt på de ti største uddannelser og køn, pct. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Social- og sundhedsuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Den pædagogiske assistentuddannelse Gastronom Personvognsmekaniker Landbrugsuddannelsen Smed I alt Mænd Kvinder Note: De største uddannelser er udvalgt efter antal igangværende aftaler ultimo Igangværende aftaler fordelt efter herkomst 10 pct. af de elever, der var i gang med en uddannelsesaftale i 2016, var af udenlandsk herkomst. Blandt de ti største uddannelser var social- og sundhedsuddannelsen den med den største andel med udenlandsk herkomst med 24 pct., efterfulgt af den pædagogiske assistentuddannelse med 15 pct. og gastronomuddannelsen med 13 pct., jf. figur

18 Figur 2.8 Igangværende aftaler ultimo 2016 fordelt på de ti største uddannelser og herkomst, pct. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Social- og sundhedsuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Den pædagogiske assistentuddannelse Gastronom Personvognsmekaniker Landbrugsuddannelsen Smed I alt Dansk Udenlandsk Note: De største uddannelser er udvalgt efter antal igangværende aftaler ultimo Personer med uoplyst eller ukendt herkomst er inkluderet under udenlandsk herkomst Uddannelsesaftaler og skolepraktik Antallet af elever i skolepraktik er stigende. I 2016 var 11 pct. i skolepraktik, mens denne andel var på 10 pct. i 2015, jf. tabel 2.5. Skolepraktikken udgør en varierende andel af uddannelsesgruppernes aktivitet, fra 14 pct. for teknologi, byggeri og transport til 1 pct. for omsorg, sundhed og pædagogik. Baggrunden for den lave andel i skolepraktik inden for omsorg, sundhed og pædagogik er, at flere store uddannelser inden for dette område, såsom social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse udbydes uden mulighed for skolepraktik. 18

19 Tabel 2.5 Forholdet mellem igangværende aftaler i alt og aktivitet i skolepraktik fordelt på uddannelsesgruppe og største uddannelser, Igangværende elever i SKP ult. perioden Igangværende aftaler i ultimo perioden SKP andel af samtlige aftaler, pct Uddannelsesgruppe Teknologi, byggeri og transport Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Uddannelse Social- og sundhedsuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Den pædagogiske assistentuddannelse Gastronom Personvognsmekaniker Landbrugsuddannelsen Smed Handelsuddannelse med specialer VVS-energi Data- og kommunikationsuddannelsen Frisør Murer Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Industriteknikeruddannelsen Bygningsmaler Lager- og terminaluddannelsen Tandklinikassistent Øvrige I alt Note: De største uddannelser er udvalgt efter antal igangværende aftaler ultimo Status på de enkelte uddannelser Langt de fleste elever på de 50 største uddannelser var i en uddannelsesaftale i 2016, jf. figur 2.9. På socialog sundhedsuddannelsen, landbrugsuddannelsen, gourmetslagteruddannelsen, bager og konditor mfl. havde over 99 pct. af eleverne en aftale. Uddannelserne skiltetekniker, skov- og naturtekniker samt 19

20 snedker havde omvendt de største andele af elever i skolepraktik (hhv. 53, 49 og 37 pct.). Dyrepasser uddannelsen havde den største andel praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb i

21 Figur 2.9 Andel i uddannelsesaftale, skolepraktik og praktikpladssøgende ultimo 2016 fordelt på de 50 største uddannelser Social- og sundhedsuddannelsen Detailhandelsuddannelsen med specialer Kontoruddannelse med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Personvognsmekaniker Den pædagogiske assistentuddannelse Gastronom Landbrugsuddannelsen Smed Data- og kommunikationsuddannelsen Handelsuddannelse med specialer VVS-energi Bygningsmaler Murer Frisør Tandklinikassistent Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Ernæringsassistent Anlægsgartner Gourmetslagter Bager og konditor Snedker Mediegrafiker Vejgodstransportuddannelsen Automatik- og procesuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ejendomsservicetekniker Tjener Lastvognsmekaniker Serviceassistent Industrioperatør Redder Teknisk designer Skov- og naturtekniker Procesoperatør Finansuddannelsen Cykel-og motorcykelmekaniker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Skiltetekniker Dyrepasser Veterinærsygeplejerske Værktøjsuddannelsen Karrosseriuddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Mejerist Plastmager Skibsmontør Note: Tal angiver antal elever, mens søjlernes indbyrdes længde angiver fordelingen i procent. Andel elever i uddannelsesaftale, skolepraktik og praktikpladssøgende ultimo 2016 på alle uddannelser kan ses i tabel 3 i bilag 3. Figuren er sorteret efter uddannelsernes størrelse (målt på elever i hovedforløb ultimo 2016) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (PRK) Igangv. aftaler ult. perioden (PRK) Igangv. elever i SKP ult. perioden (PRK) P-søgende med afsluttet grundforløb

22 Figur 2.10 Igangværende aftaler ultimo 2016 fordelt på de 50 største uddannelser og alder Social- og sundhedsuddannelsen Detailhandelsuddannelsen med specialer Kontoruddannelse med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Personvognsmekaniker Den pædagogiske assistentuddannelse Gastronom Landbrugsuddannelsen Smed Data- og kommunikationsuddannelsen Handelsuddannelse med specialer VVS-energi Bygningsmaler Murer Frisør Tandklinikassistent Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Ernæringsassistent Anlægsgartner Gourmetslagter Bager og konditor Snedker Mediegrafiker Vejgodstransportuddannelsen Automatik- og procesuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ejendomsservicetekniker Tjener Lastvognsmekaniker Serviceassistent Industrioperatør Redder Teknisk designer Skov- og naturtekniker Procesoperatør Finansuddannelsen Cykel-og motorcykelmekaniker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Skiltetekniker Dyrepasser Veterinærsygeplejerske Værktøjsuddannelsen Karrosseriuddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Mejerist Plastmager Skibsmontør % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% år år år Note: Andel igangværende aftaler ultimo 2016 på alle uddannelser kan ses i tabel 4 i bilag 3. Figuren er sorteret efter uddannelsernes størrelse (Igangværende aftaler ultimo 2016). 22

23 Der er stor aldersforskel blandt elever med igangværende uddannelsesaftaler på de 50 største uddannelser, jf. figur På landbrugsuddannelsen er 58 pct. af eleverne år, mens der på flere af de øvrige uddannelser slet ikke er elever i denne aldersgruppe, fx på uddannelserne industrioperatør og serviceassistent. På finansuddannelsen er 85 pct. af eleverne i aldersgruppen år og på film- og tvproduktionsuddannelsen er 43 pct. i aldersgruppen år. På uddannelserne industrioperatør og serviceassistent er henholdsvis 82 og 83 pct. af eleverne 30 år eller derover. 2.4 Aftaletyper Hovedparten af de aftaler, der bliver indgået mellem elev og mester på erhvervsuddannelserne, er ordinære uddannelsesaftaler. I perioden faldt antallet af indgåede ordinære aftaler med 22 pct., mens antallet af restaftaler efter skolepraktik og korte aftaler steg med henholdsvis 57 og 46 pct., jf. tabel 2.6. Tabel 2.6 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype, Antal Ændring i pct. Aftaletype Ordinære uddannelsesaftaler % Ordinære kombinationsaftaler % Restudd.aft. (efter praktik) % Restudd.aft. (efter skolepraktik) % Korte uddannelsesaftaler % Ny mesterlæreaftaler % I alt % Note 1: Restuddannelser praktik er enten efter ordinær praktik eller praktik i udlandet Anm.: Af diskretionshensyn er celler med færre end fem individer blændet, men disse indgår dog i totalerne. Kilde: Styrelsen for It og Læring. I 2016 var andelen af indgåede ordinære uddannelsesaftaler højest inden for uddannelsesområderne omsorg, sundhed og pædagogik samt kontor, handel og forretningsservice, hvor henholdsvis 89 pct. og 86 pct. de indgåede aftaler var ordinære. Uddannelsesområdet fødevarer, jordbrug og oplevelser havde den største andel af restaftaler (efter praktik) på 18 pct., mens andelen af korte aftaler var størst inden for teknologi, bryggeri og transport med 23 pct., jf. figur

24 Figur 2.11 Indgåede aftaler fordelt på aftaletype og uddannelsesområder, 2016 Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelser % 20% 40% 60% 80% 100% Ordinære uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Ses der på igangværende aftaler ultimo året er mønstret det samme, om end andelen af ordinære aftaler er en smule højere, jf. figur Figur 2.12 Igangværende aftaler fordelt på aftaletype og uddannelsesområder, 2016 Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelser % 20% 40% 60% 80% 100% Ordinære uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler 24

25 Ordinære uddannelsesaftaler Restaftale efter praktik Restaftale efter skolepraktik Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler I alt I alt Praktikpladsområdet 2016, Årsstatistik Aftaletyperne er ikke ligeligt fordelt på de forskellige uddannelser. Blandt de 20 største uddannelser anvendes korte aftaler primært på uddannelserne træfagenes byggeuddannelse, mureruddannelsen, elektriker, VVS-energi samt bygningsmaler. Inden for træfagenes byggeuddannelse var knap hver anden aftale i 2016 en kort uddannelsesaftale, mens denne andel var mellem 34 og 40 pct. på de øvrige uddannelser. Ny mesterlæreaftaler bliver især anvendt på uddannelserne frisør og gastronom, hvor henholdsvis 42 og 20 pct. af de indgåede uddannelsesaftaler var af denne type i 2016, jf. tabel 2.7. Tabel 2.7 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype for de 20 største uddannelser, 2016, pct. og antal Uddannelse Procent Antal Social- og sundhedsuddannelsen Detailhandelsuddannelsen med specialer Kontoruddannelse med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Gastronom Landbrugsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Personvognsmekaniker Smed Handelsuddannelse med specialer Vejgodstransportuddannelsen VVS-energi Data- og kommunikationsuddannelsen Murer Lager- og terminaluddannelsen Bygningsmaler Buschauffør i kollektiv trafik Serviceassistent Frisør I alt, procent I alt, antal Note: Kombinationsaftaler er lagt ind under ordinære aftaler. Der er i alt under 100 kombinationsaftaler. De største uddannelser er valgt efter antal uddannelsesaftaler indgået i

26 2.4.1 Varighed af uddannelsesaftaler Den gennemsnitlige varighed af indgåede ordinære uddannelsesaftaler har siden 2012 haft en svagt nedadgående tendens fra 22 til 20 måneder, mens den gennemsnitlige varighed af korte uddannelsesaftaler har været på omkring et år i samme periode, jf. tabel Tabel 2.8 Gennemsnitlig varighed for uddannelsesaftaler og delaftaler, hele måneder, Ordinær Restaftale efter praktik Restaftale efter skolepraktik Kort aftale Mesterlære Kombinationsaftale Delaftaler Note: Gennemsnitlig varighed er beregnet ud fra oprindelig slutdato. Opgørelsen af varigheden af korte aftaler er alene baseret på den første aftale, såfremt en elev har flere korte aftaler. Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede delaftaler i perioden, dvs. hvis den samme elev har indgået i flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i opgørelsen. Der er stor forskel på den gennemsnitlige varighed af indgåede uddannelsesaftaler på de 20 største erhvervsuddannelser. I 2016 var varigheden af en ordinær uddannelsesaftale 37 måneder på industriteknikeruddannelsen mod eksempelvis 14 måneder på social- og sundhedsuddannelsen. På detailhandelsuddannelsen med specialer og kontoruddannelsen med specialer varede en kort uddannelsesaftale i gennemsnit 5 måneder mod 19 måneder på landbrugsuddannelsen, jf. tabel

27 Ordinære aftaler Restaftaler efter praktik Restaftaler efter skolepraktik Korte aftaler Mesterlære Kombinationsaftaler Delaftaler Praktikpladsområdet 2016, Årsstatistik Tabel 2.9 Gennemsnitlig varighed i måneder for uddannelsesaftaler og alle delaftaler fordelt på de 20 største uddannelser, 2016 Uddannelser Uddannelse Varighed i måneder Social- og sundhedsuddannelsen Detailhandelsuddannelsen med specialer Kontoruddannelse med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Personvognsmekaniker Den pædagogiske assistentuddannelse Gastronom Landbrugsuddannelsen Smed Data- og kommunikationsuddannelsen Handelsuddannelse med specialer VVS-energi Bygningsmaler Murer Frisør Tandklinikassistent Industriteknikeruddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Gennemsnit alle uddannelser Note: De største uddannelser er udvalgt efter antal elever på hovedforløb 27

28 2.5 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor 71 pct. af alle uddannelsesaftaler blev indgået i den private sektor i Andelen er steget jævnt siden 2012, hvor den var 61 pct. Fra 2012 til 2013 faldt antallet af uddannelsesaftaler indgået mellem elever og private virksomheder med 13 pct., men i perioden er antallet steget igen, så der i 2016 blev indgået uddannelsesaftaler i den private sektor, hvilket har medført en samlet stigning på 2 pct. fra 2012 til Når det samlede antal indgåede aftaler alligevel er faldet fra 10 pct. fra er det således på grund af betydelige fald i antallet af indgåede aftaler i den offentlige sektor. I 2016 blev der indgået aftaler i den offentlige sektor, hvilket er et fald på 28 pct. i forhold til 2012, jf. tabel Tabel 2.10 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor, Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Kommune Region Stat Offentlig sektor i alt Privat sektor i alt Uoplyst I alt Knap tre femtedele af de uddannelsesaftaler, der blev indgået i den private sektor i 2015 var ordinære uddannelsesaftaler, mens dette var tilfældet for stort set alle aftaler i den offentlige sektor. Andelen af ordinære uddannelsesaftaler er faldet i perioden , mens der har været en tilsvarende stigning i andelen af korte uddannelsesaftaler, jf. tabel Tabel 2.11 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor og aftaletype, , pct. Aftaletype Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Ordinære Kombinationsaftaler Restaftale efter aftale Restaftale efter Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler Hovedtotal Note: Tabellen omfatter ikke elever med uoplyst sektor. 28

29 2.6 Delaftaler En elev i skolepraktik har mulighed for at indgå en delaftale med en virksomhed om delvis praktikuddannelse. Aftalen omfatter kun en praktikperiode, og ikke skoleophold. Eleven er stadig tilknyttet skolepraktik, opgøres som værende i skolepraktik i statistikken. Efter delaftalens ophør er eleven berettiget til at vende tilbage til skolepraktikordningen. Praktikperioden foregår næsten altid på en privat virksomhed. I alle årene har andelen af ophold, der ligger i en privat virksomhed, ligget stabilt på pct. Antallet af indgåede delaftaler er steget årligt siden Ultimo 2016 var der indgået delaftaler. Delaftaler er som oftest relativt korte, med en gennemsnitlig varighed på to måneder. Af den årsag er antallet af igangværende delaftaler på et givent tidspunkt beskedent i forhold til det samlede antal indgåede aftaler. Der var 398 igangværende delaftaler ultimo jf. tabel 2.8 og figur Antallet af indgåede delaftaler er steget mest fra 2013 til 2014 (87 pct.). Til sammenligning steg antallet i 2015 med 32 pct. i forhold til året før. Den opadgående tendens er aftaget det seneste år, hvor stigning var 2 pct. Figur 2.13 Antal indgåede delaftaler i året og igangværende delaftaler ultimo året, Indgåede delaftaler ultimo perioden Igangværende delaftaler ultimo perioden Note: Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede delaftaler i året, dvs. hvis den samme elev har indgået flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i totalen. I 2014 steg antallet af igangværende delaftaler med 59 pct. for herefter at stige med 23 pct. i 2015 og 14 pct. i

30 75 pct. af de elever, der indgik en delaftale i 2016, indgik kun én delaftale, mens 18 pct. af eleverne indgik to delaftaler, 5 pct. af eleverne tre og 2 pct. af eleverne fire eller flere. Dette mønster har været stabilt i perioden siden 2012, jf. figur Figur 2.14 Andel af elever, der har indgået en delaftale fordelt på antallet af indgåede delaftaler, , pct. 100% 90% 80% % 60% 4+ 50% 3 40% 30% % 10% 0% Note: Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede delaftaler i perioden, dvs. hvis den samme elev har indgået flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i totalen. En elev tælles som den samme elev på samme uddannelse i det pågældende år. Dvs. har den samme person indgået i delaftaler på flere uddannelser, vil vedkommende gå igen flere gange i statistikken. Tre måneder efter afsluttet delaftale i 2016 var 26 pct. i gang med en ny delaftale, 12 pct. en restaftale efter skolepraktik, og 10 pct. en kort aftale. Omkring halvdelen af delaftalerne blev ikke efterfulgt af anden aftale efter 3 måneder. Dette inkluderer blandt andet elever, der fortsat var i skolepraktik uden at have indgået en ny delaftale, jf. figur Andelen af delaftaler efterfulgt af aftaler inden for tre måneder har været stabil i perioden

31 Figur 2.15 Andel af indgåede delaftaler fordelt på efterfølgende aftaletype 3 måneder efter afsluttet delaftale, 2016, pct. Ordinær 3% 12% Restaftale efter praktik Restaftale efter skolepraktik 49% 10% Korte aftaler Mesterlære 26% Kombinationsaftaler Delafteler Ingen efterfølgende aftale, herunder afbrudte og fuldførte Note: Den enkelte elev kan indgå i statistikken flere gange, hvis vedkommende har indgået mere end én delaftale i Aftaleformerne restaftale efter praktik, mesterlære og kombinationsaftaler indgår i grafikken, men volumen er for små til at være repræsenteret grafisk. Antallet af elever med delaftaler er steget igennem de sidste 5 år, jf. figur Dette antal er stadig lavt, hvis det holdes op mod bestanden for elever med uddannelsesaftaler og elever i skolepraktik, jf. tabel Ultimo 2016 udgjorde elever i delaftaler lidt over på 5 pct. af alle elever i skolepraktik. Denne andel er steget siden 2012, hvor ca. 3 pct. var i delaftale. Tabel 2.12 Antal elever i uddannelsesaftale, skolepraktik og delaftale (bestand), ultimo året Igangværende aftaler Elever med uddannelsesaftale Igangværende elever i skolepraktik Heraf elever med delaftale Note: Elever i delaftaler er en andel af elever skolepraktik. 31

32 2.7 Skolepraktik Skolepraktik er et tilbud til elever på erhvervsuddannelserne, der enten ikke kan finde en praktikplads efter endt grundforløb, uforskyldt har mistet en praktikplads i en virksomhed eller som ikke har fået en ny uddannelsesaftale efter udløbet af en kort uddannelsesaftale. Ordningen giver mulighed for, at denne gruppe af elever kan gennemføre en erhvervsuddannelse, selvom de ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktikordningen indgår som en del af uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne. Den 1. september 2013 åbnede ca. 50 praktikcentre i hele landet. Praktikcentrene er for de elever, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver. I stedet kan eleven kombinere skolepraktik med kortere eller længere praktikforløb hos en arbejdsgiver med henblik på at indgå en ordinær uddannelsesaftale. Andelen af skolepraktikforløb er ulige fordelt mellem uddannelsesområderne, jf. tabel Er der mange elever på et område, vil det ofte også afspejle sig i antallet af elever i skolepraktik. Forholdet mellem igangværende aftaler og aktiviteten i skolepraktik fordelt på uddannelsesområder kan ses i tabel 2.4. Tabel 2.13 Elever optaget i skolepraktik , fordelt på uddannelsesområder Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Teknologi, byggeri og transport Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser I alt, antal Note: De angivne antal omfatter alle elever uanset længden på skolepraktikforløbet. I 2016 var optaget af elever i skolepraktik størst på uddannelser inden for teknologi, byggeri og transport (61 pct.), efterfulgt af kontor, handel og forretningsservice (25 pct.). Blandt de 20 uddannelser med flest elever i skolepraktik i 2016 var det største antal af elever i skolepraktik på detailhandelsuddannelsen med specialer (921 elever), jf. tabel Dette er en stigning på over 60 pct. ift. 2014, hvor 567 elever blev optaget i skolepraktik. De foregående to år var træfagenes byggeuddannelse den største uddannelse hvad angår skolepraktik med henholdsvis 600 og 700 elever. 32

33 Tabel 2.14 Elever i skolepraktik og uddannelsesaftale ultimo 2014 til ultimo 2016, fordelt på de 20 uddannelser med flest elever i skolepraktik Elever i skolepraktik Elever med uddannelsesaftale Detailhandelsuddannelsen med specialer Træfagenes byggeuddannelse Data- og kommunikationsuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Personvognsmekaniker Bygningsmaler Elektriker Snedker Ernæringsassistent Mediegrafiker Smed Murer Kontoruddannelse, generel Gastronom Handelsuddannelse med specialer Skov- og naturtekniker Tandklinikassistent Beklædningshåndværker Laboratorietandtekniker Skiltetekniker Teknisk designer I alt, antal Note: Det angivne antal omfatter også elever, der har korte forløb i skolepraktik Varighed af skolepraktik Omkring en ud af fire elever, der startede i skolepraktik i perioden , var i skolepraktik i under tre måneder. Andelen har haft svagt stigende tendens i perioden. Ca. 20 pct. af eleverne var i skolepraktik over et år i den samme periode jf. figur

34 Måneder Praktikpladsområdet 2016, Årsstatistik Figur 2.16 Andel af elever i skolepraktik fordelt på varighed med start i 2013, 2014 og 2015, pct Under 1 måned 1 måned måneder 3 måneder måneder 7-9 måneder måneder Over 1 år 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: For skolepraktikforløb, der ikke var afsluttet på opgørelsestidspunktet, er varigheden beregnet ud fra den forventede slutdato, som er indtastet i EASY. Dette påvirker særligt de længstvarende skolepraktikforløb i 2016, hvor eleverne fortsat er i gang med skolepraktik på udtrækstidspunktet. Figur 2.17 Gennemsnitlig længde af skolepraktik , måneder Note: For skolepraktikforløb der ikke var afsluttet på opgørelsestidspunktet, er varigheden beregnet ud fra den forventede slutdato, som er indtastet i EASY. Dette påvirker særligt de længstvarende skolepraktikforløb i 2016, hvor eleverne fortsat er i gang med skolepraktik på udtrækstidspunktet. I perioden er den gennemsnitlige længde af ophold i skolepraktik faldet fra 8,7 måneder i 2012 til 7,5 måneder i For elever der stadig er i gang med deres skolepraktik er varigheden beregnet ud fra 34

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2018 Årsstatistik Indhold Forord 3 1 Resumé af udvalgte resultater 4 2 Udviklingen i nøgletal 2014-2018 6 2.1 De seneste tendenser på praktikpladsområdet. 6 2.1.1 Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik Forfatter: CDA Styrelsen for IT og Læring, maj 2016 Indhold Forord... 5 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter: erhvervsuddannelserne i Skive 2018-2021 Parter: Indhold Baggrund...3 Aftale...3 Mål...4 Erhvervsuddannelser...4 Erhvervsskoler...4 Styregruppe...5 Aftaleperiode...5 Samarbejdsform...5 Dato og underskrift:...6

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2017 TIL 31. DEC. 2017 Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport GRUNDFORLØB

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR DAGENS PROGRAM Uddannelsesveje Parathedsvurdering Øvelser www.ug.dk Kahoot Videregående uddannelse Eventuelt supplerende kurser og fag ERHVERVSUDDANNELSE 4 OMRÅDER,

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2018 TIL 31. DEC. 2018 GRUNDFORLØB 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dansk C 9,7 3 D 6,0 12 E 9,4 25 Dansk, eux C 9,7 6 Engelsk E 12,0 3 Engelsk, eux C 9,8 4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud I dette dokument kigges der nærmere på den stedlige placering af det nuværende EUD-udbud. Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet kan

Læs mere

ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 7 (2155 besvarelser ud af 3025 mulige) Trivselsindeks: 76 [LG - 76] Højeste indeks: VELBEFINDENDE

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. Bygningssnedker maskinsnedker Elektriker

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune For elever tilknyttet EUC Nord Igangværende aftaler Igangværende aftaler Antal SKP elever Antal SKP elever bosat i Brønderslev Kommune............

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Indledning Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet skal ansøge om godkendelse til at udbyde grundforløbenes første og anden del (GF1 og GF2)

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. maskinsnedker Elektriker Bygningsmaler

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser

Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser Juni 218 Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser For flere af de faglærte stillinger, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft i alle eller hovedparten af de regionale

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1503 af 13/12/2018 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/16441 Senere ændringer til

Læs mere

Voksenlærling - Til din virksomhed

Voksenlærling - Til din virksomhed Opdateret december 2017 Voksenlærling - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette katalog kan du få et overblik over og

Læs mere

Elev eller lærling - Til din virksomhed

Elev eller lærling - Til din virksomhed Opdateret september 2018 Elev eller lærling - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette dokument kan du få et overblik over,

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

EUD-praktikpladssituationen ultimo januar 2007

EUD-praktikpladssituationen ultimo januar 2007 Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 282 Offentligt EUD-praktikpladssituationen ultimo januar 2007 Af Torben Houmark Jensen Praktikpladsstatistikken for januar 2007 viser følgende hovedtendenser: Der

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Partnerskabstal rapport

Partnerskabstal rapport Partnerskabstal rapport Tal fra 4. kvartal 2018 (samlet 14.2.2019) -------------------------------------------------- Dette talmateriale udgør grundlag for opfølgning på partnerskabsgruppens arbejde med

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser ANALYSE Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser Der er væsentlige forskelle på, hvor mange der bliver iværksættere, på tværs af forskellige ungdomsuddannelsesvalg. Det er langt

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2b: Gennemførelsesprocenten for gymnasiale uddannelser for 2011 til (intern statistik) Gymnasiale uddannelser Højere handelseksamen Højere teknisk eksamen I alt Gennemførelsesprocent 86,96 89,86

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

EUC Syd Praktikcenter

EUC Syd Praktikcenter EUC Syd Praktikcenter Kort om EUC-Syd Hvordan vil PC sikre at eleverne når målene og sikre at disse får en hel uddannelse? Hvordan vil PC koordinere med andre praktikcentre? Thomas Bjerner Hansen Om EUC

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio 10. klasse Optagelse på ungdomsuddannelse Brobygning og erhvervspraktik Uddannelsessystemet Job Grundskole

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Antal, institution. Institution. I skolepraktik [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data]

Antal, institution. Institution. I skolepraktik [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Til lovforslag nr. L 104 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018 Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene om mindst 02 i dansk og matematik, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Elev eller lærling - Til din virksomhed

Elev eller lærling - Til din virksomhed Opdateret september 2018 Elev eller lærling - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette dokument kan du få et overblik over,

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere