Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal og derover : 224 og derunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal og derover : 224 og derunder"

Transkript

1 HØSTINFO 2017

2 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein, % 11,5 10,5 11,5 og derover 11,4 10,5: 10,4 og derunder Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Faldtal og derover : 224 og derunder Fradrag: kr. 0,25 pr. enhed under 250 Spiring 85 Under 85: (vitaskop) Rumvægt 76,0 72,0 76,0 og derover 75,9 72,0: 71,9 og derunder Fradrag: kr. 0,60 pr. enhed under 76,0 Vandindhold 14,5 20,0 14,5 og derunder 14,6 20,0 20,1 og derover Knækkede kerner 3,0 3,0 og derunder 3,1 og derover Indhold over 3,0% tillægges urenheder Fremmed art, % 0,5 2,0 0,5 og derunder 0,6 1,0: 1,1 1,5: 1,6 2,0: 2,1 og derover Fradrag: kr. 1,60/hkg Fradrag: kr. 2,50/hkg Fradrag: kr. 3,00/hkg Foderhvede Rumvægt 76,0 76,0 og derover 75,9 72,0: 71,9 og derunder Fradrag: kr. 0,35 pr. enhed under 76,0 Vandindhold 15,0 15,0 og derunder 15,1 og derover Prisen, med indregning af kvalitetsreguleringer og gebyrer i en afregning af eksporthvede, må aldrig være mindre end den tilsvarende pris, hvis leverancen afregnes som foderhvede. Ved indgåelse af prisaftale eller inden indlevering af eksporthvede bør der aftales en alternativ pris for foderhvede.

3 Maltbyg Sortering over 2,5 mm sold Byg ,0 og derover 89,9 70,0: Fradrag: kr. 0,70 pr. enhed under 90,0 69,9 og derunder Fradrag: kr. 0,80 pr. 0,1% mere end 11,0% Fradrag: kr. 0,50 pr. 0,1% mindre end 9,5% Protein, % 9,5-11,0 8,7 11,5 11,6 og derover 11,5 11,1: 11,0 9,6: 9,5 9,0: 8,9 og derunder Spireenergi og derover: 94 og derunder: Vandindhold 14,0 20,0 14,0 og derunder 14,1 20,0 20,1 og derover. Knækkede kerner 1,0 1,0 og derunder 1,1 og derover Indhold over 1,0% tillægges urenheder Sort/sortsrenhed Min. 99% Iblanding af vinterbyg er ikke tilladt Fremmed art, % 0,5 0,5 og derunder 0,6 1,0: Fradrag: kr. 1,60/hkg 1,1 1,5: Fradrag: kr. 2,50/hkg 1,6 2,0: Fradrag: kr. 3,00/hkg 2,1 og derover Aftaleparterne er enige om, at der inden indlevering af maltbyg kan kræves dokumentation for at der er anvendt certificeret udsæd. Dokumentationen fra et firma kan også bruges ved leverance til et andet firma. Glyphosat HG acceptere ikke brug af glyphosat midler i maltbyg før høst. Hvis der konstateres overtrædelse heraf, afregnes hele leverancen som foderkorn. Overstående kan medføre erstatningsansvar. Fusarium Synlige angreb af fusarium må ikke forekomme. Angrebsgraden måles i tvivlstilfælde ved Eliza-metoden, hvor HG accepterer en max. værdi på 30 enheder. Beskadigede kerner Antallet af afskallede og bugsprængte kerner må ikke overstige 2 %. Synlige spirer medfører omkvalifikation til foderkorn. Foderbyg Rumvægt 65,0 65,0 og derover 64,9 og derunder Fradrag: kr. 0,35 pr. enhed under 65,0 Vandindhold 15,0 15,0 og derunder 15,1 og derover Prisen, med indregning af kvalitetsreguleringer og gebyrer i en afregning af maltbyg, må aldrig være mindre end den tilsvarende pris, hvis leverancen afregnes som foderbyg. Ved indgåelse af prisaftale eller inden indlevering af maltbyg bør der aftales en alternativ pris for foderbyg.

4 Fodersorter Foderrug / Triticale Rumvægt 72,0 72,0 og derover 71,9 og derunder Fradrag: kr. 0,35 pr. enhed under 72,0 Vandindhold 15,0 15,0 og derunder 15,1 og derover Meldrøjer* 0,0 Meldrøjer maks. fradrag maks. svind vægt-% kr./hkg % vægtfradrag 0,00 0, ,05 0,50 5,00 3,0 0,51 1,00 7,50 6,0 1,01 3,00 10,00 10,0 3,01 5,00 15,00 15,0 5,01 og derover *Der udtages prøve af alle rug-partier, som indsendes til laboratorium, med henblik på fastsættelse af evt. indhold af meldrøjer. Foderhavre Rumvægt 54,0 54,0 og derover 53,9 og derunder Fradrag: kr. 0,35 pr. enhed under 54,0 Vandindhold 15,0 15,0 og derunder 15,1 og derover Grynhavre handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Tørringstakster for korn Foderkorn Maltbyg Exporthvede Vand% ved Tørringstakst Tørringstakst Tørringstakst modtagelsen kr. pr. 100 kg kr. pr. 100 kg kr. pr. 100 kg 14,1-14,5 0,00 5,55 0,00 14,6-15,0 0,00 7,55 5,25 15,1-15,5 4,65 9,00 7,65 15,6-16,0 6,25 9,70 8,35 16,1-16,5 7,30 10,75 9,05 16,6-17,0 8,45 11,45 9,75 17,1-17,5 9,10 12,15 11,05 17,6-18,0 9,75 12,85 11,75 18,1-18,5 10,75 14,05 12,95 18,6-19,0 11,40 14,75 13,65 19,1-19,5 12,05 15,45 14,35 19,6-20,0 12,70 16,15 15,05 20,1-20,5 13, ,6-21,0 14, ,1-21,5 14, ,6-22,0 15, ,1-22,5 15, ,6-23,0 16, ,1-23,5 17, ,6-24,0 17, ,1-24,5 18, ,6-25,0 19, ,1-25,5 19, ,6-26,0 20, Omkostninger ved tørring af brødhvede / vårhvede / grynhavre / brødrug og fremavlspartier fastsættes individuelt. Korn rensningstakster pr. 100 kg 0,1 0,3 % urenheder: kr. 0,95 0,4 1,0 % urenheder: kr. 1,75 1,1 1,5 % urenheder: kr. 2,75 1,6 2,0 % urenheder: kr. 3,50 - og fremdeles kr. 0,50 pr. 1/2 procent op til 10 % Grønne kerner betragtes som urenheder.

5 Raps Raps / Energiraps Olieindhold 40,0 Se punkt C under tabellen Vandindhold 9,0 9,0 og derunder 9,1 10,0: 10,1 25,0: 25,1 og derover Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over basis Renvare 100,0 Fradrag: 0,1% pr. 0,1% enhed + rensegebyr Rent frø 100,0 Fradrag 0,1% pr. 0,1% afvigende fra 100,0 Glucosinolat-indhold 25 mikromol 25 mikromol og derover 25 mikromol og derunder Erucasyreindhold i fedtfase % 2 2,1 og derover 2,0 og derunder Frie fedtsyrer(ffa) 2 2,1 og derover 2,0 og derunder Olieindhold a) Olieprocenten beregnes basis 100% tørstof og måles i den rensede vare. b) Reguleringsprocenten udregnes ved at multiplicere olieindholdet i tørstof med en faktor: - for partier med 9% vand og derover er faktoren 0,91. - for partier med 6,1 8,9% vand er faktoren: 1,00 (vandindh. i % / 100) - for partier med 6% vand og derunder er faktoren 0,94. c) Det efter punkt rent frø fundne kvantum korrigeres i forholdet 1,25:1 med forskellen mellem den omregnede olieprocent og 40% olie. Spirede frø: Rapsfrø med indhold af synlige spirer, fradrages andelen af spirede frø til 1:1 Tørringstakster Raps Vand% ved Tørringstakst modtagelsen kr. pr. 100 kg 9,1-9,5 8,75 9,6-10,0 11,55 10,1-11,0 13,80 11,1-12,0 15,80 12,1-13,0 18,95 13,1-14,0 20,95 14,1-15,0 22,95 15,1-16,0 24,95 16,1-17,0 26,95 17,1-18,0 28,95 18,1-19,0 30,95 19,1-20,0 32,95 20,1-21,0 34,95 21,1-22,0 36,95 22,1-23,0 38,95 23,1-24,0 40,95 24,1 25,0 42,95 Vandindhold over 25% + kr. 2,20 pr. 0,5% Der tages forbehold for eventuelle Raps rensningstakster pr. 100 kg Renvare 100,0 99,6 %: kr. 3,50 99,5 98,0 %: kr. 5,50 97,9 96,0 %: kr. 7,50 95,9 94,0 %: kr. 9,50 93,9 88,0 %: kr. 11,50 Under 88,0 %: efter aftale

6 Ærter Ærter Vandindhold 14,0 14,0 og derunder: 14,1 15,0: 15,1 og derover: Tørstoffradrag 0,15% pr. 0,1% over 15% Renvare 100,0 Fradrag: 0,1% pr. 0,1% enhed + rensegebyr Fremavlspartier Korn, raps og ærter til udsæd handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser med hensyn til kvalitet og afregningsform og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Tørringstakster Ærter Vand% ved Tørringstakst modtagelsen kr. pr. 100 kg 14,1-14,5 6,55 14,6-15,0 8,25 15,1-15,5 10,75 15,6-16,0 11,75 16,1-16,5 13,25 16,6-17,0 14,25 17,1-17,5 15,25 17,6-18,0 16,45 18,1-18,5 17,65 18,6-19,0 19,45 19,1-19,5 20,65 19,6-20,0 21,85 20,1-20,5 23,55 20,6-21,0 25,25 21,1-21,5 26,95 21,6-22,0 28,65 22,1-22,5 30,35 22,6-23,0 32,05 23,1-23,5 33,75 23,6-24,0 35,45 24,1-24,5 37,15 24,6-25,0 38,85 Ærter rensningstakster pr. 100 kg 0,1 0,5 % urenheder: kr. 2,25 og fremdeles kr. 1,00 pr. 0,5% urenheder Vandindhold over 25 % + 2,20 pr. 0,5% Der tages forbehold for eventuelle kommende afgifter.

7 Øvrige afregningsbetingelser Lagerleje For leverancer der er solgt eller prisfastsat til afregning senest pr. 31. august, beregnes ikke lagerleje. Modtagelse/leverancer i perioden juli og august måned: For leverancer, hvor varen ikke er prisfastsat, eller hvor der ikke foreligger en kontraktaftale, eller hvor afregningstidspunktet er senere end 31. august beregnes der lagerleje fra den 1. september. Lagerlejen er kr. 1,70 pr. påbegyndt md. Modtagelse/leverancer efter 31. august: Lagerleje beregnes efter gældende regler. Ønskes én gang lagerleje betales kr. 8,00 pr. 100 kg. Engangslagerleje dækker frem til 30. april Lagersvind For leverancer, der er solgt til afregning senest pr. 15. september, beregnes ikke lagersvind. Modtagelse/leverancer i juli og august måned: For leverancer hvor der ikke er aftale eller hvor afregningstidspunktet er senere end 15. september beregnes der lagersvind med 1,0% pr. 15. september. Af alle oplagte partier pr. 31. december 2017 beregnes 0,5% lagersvind. Der beregnes svind efter reglerne for rensesvind, tørstoffradrag og lagersvind, samt svind for rug ved forekomst af meldrøjer. Prøvetagning og opbevaring af prøver og analyser Vore leverandører har adgang til at overvære udtagning af prøver af egne leverancer. Der udtages prøve af hvert enkelt læs. Prøvetagning og opbevaring af prøver og analyser i h.t. rapport om afregningsregler for korn/markært/raps udarbejdet i maj Analysering Foretages læs for læs. Analyseomkostninger Foderkorn : kr. 80,00 pr. læs. Maltbyg, Koncept Rug, Eksporthvede : kr. 125,00 pr. læs. Ærter : kr. 100,00 pr. læs. Raps : kr. 325,00 (op til 30 ts.) Alle analyser der danner grundlag for afregning, foretages på følgende udstyr: Vandindhold Rumvægt Proteinindhold Olieindhold i raps Sortering Urenheder NIT NIT NIT NIT NIR Sortimat eller anden godkendt model (Statens Redskabsafprøvning) Godkendt prøverenser af anerkendt fabrikat (Statens Redskabsafprøvning) Rensesvind Der beregnes rensesvind iflg. godkendt prøverenser. Som sikkerhed for korrekt behandling er aftalt følgende: Der udtages altid kontrolprøver, hvis prøverensningerne viser mere end: 2,0% urenheder for hvede, byg, rug, havre, triticale og ærter 1,0% knækkede kerner i maltbyg 3,0% knækkede kerner i eksporthvede Prøverne opbevares indtil 14 dage efter at analyseresultatet er modtaget. Kontrolprøven omhandler kun efteranalyse for urenheder og knækkede kerner. Sælger kan kræve kontrolprøven analyseret på autoriseret laboratorium for egen regning. Resultatet af kontrolanalysen danner basis for afregning. Parallelprøver Der skal i øvrigt udtages parallelprøver med henblik på kontrolanalyse i tilfælde af reklamation, når: leverancen indeholder tro/love rug, raps eller maltbyg, hvor prøven viser at minimumskravene ikke er opfyldt. leverandørerne ønsker det, og gør krav på det forud for leveringen. Parallelprøven skal være af samme størrelse som den primære analyseprøve. Der skal kunne gennemføres kontrol på samtlige analyseresultater med undtagelse af parallelprøver som udtages pga. stort indhold af urenheder og knækkede kerner jf. ovenfor. Reklamation skal finde sted senest 14

8 kalenderdage efter analyseresultaterne er modtaget. Ved rettidig reklamation indsendes parallelprøven for rekvirentens regning til analyse hos Plantedirektoratet eller til et statsautoriseret analyselaboratorium. Hvis analyseresultatet for parallelprøven adskiller sig fra det oprindelige analyseresultat, er det resultatet fra parallelprøven, der danner basis for afregningen. Transportkrav i HG Al transport udført af sælger skal ske på egne køretøjer, der er rengjorte og egnede til transport af foder og/eller konsumprodukter. Transport foranlediget af sælger, men udført af 3-part, må kun udførers af virksomheder der er registreret hos Fødevarestyrelsen, som foderstofvirksomhed med transportaktiviteter. Transportøren skal til enhver tid kunne dokumentere sporbarheden i transporten i form af logbog eller lignende. Alle vognmænd, der kører for HG, har underskrevet en tro-og-love-erklæring, hvori det bl.a. indgår, at bilerne, der anvendes til transport i HG, ikke bruges til kørsel af risikomateriale. Her tænkes især på kød- og benmel. I høstperioden vil der være et øget transportbehov. Derfor understreges det, at det er særdeles vigtigt at sikre, at bilerne, som anvendes til transport af afgrøder til HG s lagre, ikke har været i kontakt med risikomateriale.

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder HØSTINFO 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein,

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2011 Afregningsbetingelser for afgrøder Indhold Aftaleparter... 2 og kvalitetsregulering... 2 Afregningskategorier... 3 1. Hvede... 3 Eksporthvede... 3 Foderhvede... 4 2. Byg... 5 Maltbyg... 5 Foderbyg...

Læs mere

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Høsten 2011

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Høsten 2011 Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Høsten 2011 Indhold Aftaleparter 3 og kvalitetsregulering 3 Afregningskategorier 3 1. Hvede 4 Eksporthvede 4 Foderhvede 5 2. Byg 5 Maltbyg 5 Foderbyg 6 3.

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder B F

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder B F Høsten 2009 Afregningsbetingelser for afgrøder B F Eksporthvede Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Vand Basis 14,5% max.

Læs mere

HØSTEN 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTEN 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder EKSPORTHVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75

Læs mere

Helsinge, tlf Dønnevælde, tlf Borup, tlf HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf Dønnevælde, tlf Borup, tlf HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2016 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle I forbindelse med BSE handlingsplanen har Mollerup Mølle gennemført mange tiltag for at minimere risikoen

Læs mere

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Over 3% Tillægges er Vand Basis 14,5%

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Afregningsbetingelser Høsten 2019

Afregningsbetingelser Høsten 2019 Afregningsbetingelser Høsten 2019 Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til transport af

Læs mere

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Over 3% Tillægges er Vand Basis 14,5%

Læs mere

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering 0,0-0,3 0,4-0,5 0,6-0,9 1,0 og derover Fradrag: 1,00 kr. pr. 100 kg Fradrag: 0,25 kr. pr. 0,1%

Læs mere

AgroPro Afgrøde-Afregnings Aftale vedrørende korn, ærter og raps 1.august 2016 Udgivet af: AgroPro Sjælland Tempelvej Vipperød

AgroPro Afgrøde-Afregnings Aftale vedrørende korn, ærter og raps 1.august 2016 Udgivet af: AgroPro Sjælland Tempelvej Vipperød AgroPro Afgrøde-Afregnings Aftale vedrørende korn, ærter og raps 1.august 2016 Udgivet af: AgroPro Sjælland Tempelvej 32 4390 Vipperød Forfattere: Lars Albrecht Kahr og Vagn Lundsteen Forord Der hersker

Læs mere

HØSTINFORMATION TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ 98% RENT FRØ

HØSTINFORMATION TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ 98% RENT FRØ HØSTINFORMATION 2018 TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF. 9736 6444 HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ 98% RENT FRØ Hos Vestjyllands Andel får du en tillidsfuld behandling og den bedste service Afdelinger

Læs mere

HUSK at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444

HUSK at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Høstinformation 2013 Høstinformation 20 HUSK at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Vi har egnens billigste lagerleje! Du får højeste dagspris Du får

Læs mere

HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser: Transportkrav i Nordvest Foder A/S I forbindelse med BSE handlingsplanen har Nordvest Foder A/S gennemført mange tiltag for at minimere

Læs mere

Høsten 2013. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2013. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Indhold Aftaleparter 3 og kvalitetsregulering 3 Afregningskategorier 3 1. Hvede 4 Foderhvede 4 Eksporthvede Kikshvede konceptavl Brødhvede Konceptavl 2. Byg

Læs mere

HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser: Transportkrav i Nordvest Foder A/S I forbindelse med BSE handlingsplanen har

Læs mere

HØSTINFORMATION TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ

HØSTINFORMATION TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ HØSTINFORMATION TILMELD AFGRØDER TIL AFHENTNING PÅ TLF. 9736 6444 HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ Vi har egnens billigste lagerleje! Du får højeste dagspris Du får lavere tørrings- og renseomkostninger

Læs mere

HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444

HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Høstinformation 2015 Høstinformation 20 HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Vi har egnens billigste lagerleje! Du får højeste dagspris Du får

Læs mere

HØSTINFORMATION Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTINFORMATION Afregningsbetingelser for afgrøder 2017-2018 HØSTINFORMATION Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser: Transportkrav i Nordvest Foder A/S Alle vognmænd, der leverer afgrøder til Nordvest Foder, skal være registreret hos

Læs mere

HØSTEN 2015 - Afregningsbetingelser

HØSTEN 2015 - Afregningsbetingelser HØSTEN 2015 - Afregningsbetingelser GENERELT Aftaleparter Nærværende aftale vil blive lagt til grund ved afregningerne ved salg til BMG, med mindre køber og sælger har indgået anden individuel handelsaftale.

Læs mere

HØSTINFORMATION Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTINFORMATION Afregningsbetingelser for afgrøder 2018-2019 HØSTINFORMATION Afregningsbetingelser for afgrøder 1 Generelle betingelser: Gode sunde varer Alle leverancer, som afregnes ifølge aftalen, skal kunne betegnes som gode sunde og artsrene varer.

Læs mere

HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf

HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf Høstinformation 2015 HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Vi har egnens billigste lagerleje! Du får højeste dagspris Du får lavere tørrings-

Læs mere

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Udgivet af: Dansk Landbrug Axelborg, 4. sal Vesterbrogade 4 A 1620 København V Tlf. 33 38 46 00 Fax 33 39 46 06 www.dansklandbrug.dk dl@dansklandbrug.dk ISBN-nr.

Læs mere

HØSTINFORMATION 2019

HØSTINFORMATION 2019 HØSTINFORMATION 2019 Hos Vestjyllands Andel får du en tillidsfuld behandling og den bedste service Tilmeld afgrøder til afhentning på tlf. 9736 6444 Vester Kær 16-6950 Ringkøbing - Tlf. 9736 6444 - vja@vja.dk

Læs mere

HØSTINFORMATION 2015 / Tilmeld afgrøder til afhentning på tlf Afregningsbetingelser, tørringstakster, analyser

HØSTINFORMATION 2015 / Tilmeld afgrøder til afhentning på tlf Afregningsbetingelser, tørringstakster, analyser HØSTINFORMATION Afregningsbetingelser, tørringstakster, analyser 2015 / 2016 Tilmeld afgrøder til afhentning på tlf. 7215 8000 Opdateret d. 18. juni 2015 Afdelinger som modtager afgrøder i høsten Nedenfor

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

Sæson 2018/2019 HØSTINFO. hedegaard-as.dk. hedegaard-as.dk

Sæson 2018/2019 HØSTINFO. hedegaard-as.dk. hedegaard-as.dk Sæson 2018/2019 HØSTINFO hedegaard-as.dk hedegaard-as.dk Vi står klar til at modtage din høst... Brønderslev 98 82 01 66 Østervrå 98 95 10 22 Aggersund 98 22 11 11 Nørresundby 99 36 17 17 Bedsted 97 94

Læs mere

HØSTBETINGELSER 2018/2019

HØSTBETINGELSER 2018/2019 1 HØSTBETINGELSER 2018/2019 Vejrup Andel er klar til at modtage årets afgrøder Vi har igen i år udvidet vores lagerkapacitet, da vi har bygget endnu en stålsilo i Roust. Det vigtigste for Vejrup Andel

Læs mere

Høstinformation 2019

Høstinformation 2019 N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Høstinformation 2019 Kontakt os +45 43 29 88 88 Nielsen & Smith A/S høsten 2019 Høsten står for døren og vore høstbetingelser ligger klar på vores hjemmeside

Læs mere

Høstinformation 2019

Høstinformation 2019 Høstinformation 2019 I LANDBRUGETS TJENESTE SIDEN 1928 Nielsen & Smith A/S er kendt for kvalitetssædekorn ikke blot i Danmark, men i store dele af Europa. Gennem næsten 100 år har sædekorn været af afgørende

Læs mere

Høstinformation 201 N & S. I landbrugets tjeneste Siden 1928 SORTSREPRÆSENTANT

Høstinformation 201 N & S. I landbrugets tjeneste Siden 1928 SORTSREPRÆSENTANT Høstinformation 201 I LANDBRUGETS TJENESTE SIDEN 1928 Nielsen & Smith A/S er kendt for kvalitetssædekorn ikke blot i Danmark, men i store dele af Europa. Gennem næsten 100 år har sædekorn været af afgørende

Læs mere

Høstinformation 2017

Høstinformation 2017 Høstinformation 2017 I LANDBRUGETS TJENESTE SIDEN 1928 Nielsen & Smith A/S er kendt for kvalitetssædekorn ikke blot i Danmark, men i store dele af Europa. Gennem næsten 100 år har sædekorn været af afgørende

Læs mere

Nielsen & Smith A/S s

Nielsen & Smith A/S s Høstinformation 2017 I LANDBRUGETS TJENESTE SIDEN 1928 Nielsen & Smith A/S er kendt for kvalitetssædekorn ikke blot i Danmark, men i store dele af Europa. Gennem næsten 100 år har sædekorn været af afgørende

Læs mere

Sæson 2016/2017 HØSTINFO. hedegaard-as.dk. hedegaard-as.dk

Sæson 2016/2017 HØSTINFO. hedegaard-as.dk. hedegaard-as.dk Sæson 2016/2017 HØSTINFO hedegaard-as.dk hedegaard-as.dk OVERSIGT Kornmodtagelse 1 Takster for tørring korn 3 Rapsmodtagelse 5 Ærtemodtagelse 7 Handelsbetingelser 9 Kornets placering på presenning 11

Læs mere

HØSTEN 2017 HØSTEN 2018 HØSTEN

HØSTEN 2017 HØSTEN 2018 HØSTEN HØSTEN 2017 HØSTEN 2018 HØSTEN 2017 Afregningsbetingelser AFREGNINGSBETINGELSER Læs også om dine strategiske muligheder og valg af strategi for afsætning af dine afgrøder. Gældende fra 5. juli 2018 AFREGNINGSBETINGELSER

Læs mere

HØSTEN 2017 HØSTEN Afregningsbetingelser AFREGNINGSBETINGELSER

HØSTEN 2017 HØSTEN Afregningsbetingelser AFREGNINGSBETINGELSER HØSTEN 2017 HØSTEN 2017 Afregningsbetingelser AFREGNINGSBETINGELSER Læs også om dine strategiske muligheder og valg af strategi for afsætning af dine afgrøder. VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG MED AT FÅ HØSTEN

Læs mere

HØSTEN Afregningsbetingelser

HØSTEN Afregningsbetingelser HØSTEN 2016 Afregningsbetingelser 02 GENERELT Vi er klar til at hjælpe dig med at få høsten i hus! Generelt Salgsstrategi Foderhvede Møllehvede Brødhvede konceptavl Foderbyg Maltbyg Foderrug Brødrug konceptavl

Læs mere

Høstinformation 2016

Høstinformation 2016 Høstinformation 2016 I LANDBRUGETS TJENESTE SIDEN 1928 Nielsen & Smith A/S er kendt for kvalitetssædekorn ikke blot i Danmark, men i store dele af Europa. Gennem næsten 100 år har sædekorn været af afgørende

Læs mere

Store forskelle i takster ved afregning af raps

Store forskelle i takster ved afregning af raps Store forskelle i takster ved afregning af raps Det er vigtigt, at du forholder dig til grovvareselskabernes kvalitetskrav og behandlingsomkostninger. I afregningseksemplerne skal nogle selskaber betale

Læs mere

Konsum afgrøder. tørring og salg Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent

Konsum afgrøder. tørring og salg Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent Konsum afgrøder tørring og salg 2019 Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent Disposition: Kalkule konsumafgrøder 2019 konsum rapsolie. Eksempel på maltbygafregning Skal der arbejdes på faste aftaler

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Landbrugets kornaftale

Landbrugets kornaftale Landbrugets kornaftale Journal nr.3/1120-0301-0278/lt/jf/fi Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse af en aftale vedrørende afregning af korn, ærter og raps

Læs mere

LANDBRUGETS KORNAFTALE

LANDBRUGETS KORNAFTALE LANDBRUGETS KORNAFTALE Journal nr.3/1120-0301-0278/lt/jf/fi RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse af en aftale vedrørende afregning af korn, ærter og raps

Læs mere

MERVÆRDI I KORNET. Anne Eriksen og Poul Christensen. Økologirådgivning Danmark 1 1

MERVÆRDI I KORNET. Anne Eriksen og Poul Christensen. Økologirådgivning Danmark 1 1 MERVÆRDI I KORNET Anne Eriksen og Poul Christensen Økologirådgivning Danmark 1 1 Indhold 1. del Forudsætninger for kvalitetsavl Generelle kvalitetskrav Brødhvede og brødrug Grynhavre og glutenfri havre

Læs mere

Kontakt FOSS A/S, hvis I har spørgsmål eller behov for teknisk assistance

Kontakt FOSS A/S, hvis I har spørgsmål eller behov for teknisk assistance HØST INFO Infratec Korn NIT NIT-Service og Back-up instrumenter Kontakt FOSS A/S, hvis I har spørgsmål eller behov for teknisk assistance Telefon: 70 20 33 85 FOSS A/S placerer back-up Korn NIT instrumenter

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2009 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

Grovvarer til dansk landbrug helt nede på jorden

Grovvarer til dansk landbrug helt nede på jorden Grovvarer til dansk landbrug helt nede på jorden Gør en god handel Frihed til at handle I BMG er et ord et ord, og vi sætter handling bag hvert eneste af dem. Det vil du opleve, når du vælger os som din

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2012 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø. Januar 2016

KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø. Januar 2016 KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø Januar 2016 2 Kontraktbetingelser Disse kontraktbetingelser finder anvendelse ved kontrakter tegnet med DLF AmbA samt DLF Seeds A/S (samlet kaldet DLF

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 4. oktober 2013 Formål med kontrakter Regulerer

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 18XX Resultater fra vinterbyg, hvede, rug og triticale kan nu betragtes som endelige. I forhold til høsten 2017 er der fundet: 1,2 til

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 15. JANUAR Joha nnes Ra vn Jørgensen. Institut for Agroøkologi Aa rhus Universitet. Hva d e r det optima le høsttidspunkt?

AARHUS UNIVERSITET 15. JANUAR Joha nnes Ra vn Jørgensen. Institut for Agroøkologi Aa rhus Universitet. Hva d e r det optima le høsttidspunkt? 15. JANUAR 2014 Johannes Ravn Jørgensen Institut for Agroøkologi Aa rhus Universitet 15. januar 2014 Disposition Hvornå r er kornet modent? Udbytte og høsttid Kva lititspa ra metre der er på virkelig a

Læs mere

Produktion af maltbyg

Produktion af maltbyg Produktion af maltbyg Agerskov Kro 28. januar 2008 Niels Frandsen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Kilder: Landsforsøgene Danish Malting Group A/S Kvalitetskrav byg til malt Udskrevet d. 29. januar

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

Kassationsprocenter som følge af udsædsbårne svampe i økologisk udsæd af korn og bælgsæd i

Kassationsprocenter som følge af udsædsbårne svampe i økologisk udsæd af korn og bælgsæd i Planteavlsorientering Nr. 09-748 Den 27. marts 2006 Landscentret Planteavl Kassationsprocenter som følge af udsædsbårne svampe i økologisk udsæd af korn og bælgsæd i 1999-2005 Resumé og konklusioner: For

Læs mere

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

Svins krav til foderafgrøder og forskelle mellem afgrøderne med hensyn til foderøkonomi

Svins krav til foderafgrøder og forskelle mellem afgrøderne med hensyn til foderøkonomi Svins krav til foderafgrøder og forskelle mellem afgrøderne med hensyn til foderøkonomi WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Seniorkonsulent Else Vils, Videncenter for Svineproduktion, L&F

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Maj Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling i

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Juli 2017 Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2016 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Hvordan handler du? Disposition

Hvordan handler du? Disposition Forbedring af handelstalentet Planteseminar 2007 Landbocentret Følle Konsulent S. Jacob Winther Nymand, Landscenter Planteproduktion Produktionsøkonomi 2007 Handelsevner Risikoafdækning Hvordan handler

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO LMO Fagland 23. november 2016 Hans Fink Cheføkonom, LMO Dagsorden Vegetabilske og animalske råvarer VaR beregninger - overrasker alle Strategi så lykkes det Dagens anbefaling Superhøje lager tal Hvede,

Læs mere

"Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S

Møllernes krav til brødhvede Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S "Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S Er de danske møller interesserede i, at der avles dansk brødhvede? Ja! Det ligger godt for logistikken og kæden fra jord

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion,

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion, HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i 2016 Lars Skovgaard Larsen, Gefion, lsl@gefion.dk Hvor store mængder er det vi arbejder med? 3 l gylle pr. m 2 = 30 t/ha

Læs mere

Erstatningsfonden for Sædekorn

Erstatningsfonden for Sædekorn OVERSIGT OVER SÆDEKORNSPARTIER KONTROLLERET I SÆSONEN 2017/2018 Erstatningsfonden for Sædekorn Børsen, 1217 København K Telefon +45 33 74 66 77 erstatningsfonden@dakofo.dk CVR DK 12548931 1. Indledning

Læs mere

Erstatningsfonden for Sædekorn Børsen, 1217 København K Telefon CVR DK

Erstatningsfonden for Sædekorn Børsen, 1217 København K Telefon CVR DK Erstatningsfonden for Sædekorn Børsen, 1217 København K Telefon +45 33 74 66 77 E-mail erstatningsfonden@dakofo.dk CVR DK 12548961 1. Indledning Kontrollen er gennemført efter Landbrugsstyrelsens gældende

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 17XX Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen.

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd 219 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Mykotoksiner og meldrøjer i foder kontrolresultater fra fodervirksomheder 2017

Mykotoksiner og meldrøjer i foder kontrolresultater fra fodervirksomheder 2017 PROJEKTER - SLUTRAPPORT Mykotoksiner og meldrøjer i foder kontrolresultater fra fodervirksomheder 2017 J. nr.: 2018-29-61-01042 FORMÅL I 2017 udtog Fødevarestyrelsen 388 stikprøver på danske fodervirksomheder

Læs mere

Godt i gang med høsten

Godt i gang med høsten VA info AUGUST 2019 Godt i gang med høsten Høstsæsonen er for alvor ved at være over os. Dét mærker vi naturligvis også i Vestjyllands Andel, og vi kan derfor melde om tiltagende travlhed rundt omkring

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Nyt om foder & oplæg til paneldebat

Nyt om foder & oplæg til paneldebat Overblik Nyt om foder & oplæg til paneldebat 1. Nye normer 2. Nyt om mavesår 3. Forsvarlig brug af solsikkeskrå, rapsprodukter og rug 4. Kontraktbetingelser (opfølgning) Af Jes Callesen, SDSR 6. juni 2012,

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet Gem dit korn og sælg det godt Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet v/maskinkonsulent Christian Rabølle Kompleks problemstilling Sædskifte Mejetærskerkapacitet Korntransport Kornkvalitet

Læs mere

Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin

Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin F A G L I G P U B L I K A T I O N Notat nr. 0917 Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin Institution: Forfatter: Dansk Svineproduktion Else Vils Peter Mark Nielsen 1) Christina Fensholt-Hansen

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Bestemmelser for fremavl af korn

Bestemmelser for fremavl af korn Bestemmelser for fremavl af korn 5. udgave, juni 2013 FORORD DLG ønsker med denne folder at sætte fokus på de specielle forhold man skal være opmærksom på som fremavler af sædekorn. NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Argumenter for og imod egen opbevaring af foderkorn?

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND 13-03-2017 BØRSEN Kornproduktion 2016 Afgrøde 2015 2016 est. 2017 Areal 1000 ha 621 583 641 Hvede Udbytte Hkg/ha 81 72 78 Produktion 1000 tons 5.010 4.112 5.000

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Kassationsprocenter som følge af udsædsbårne svampe i økologisk udsæd af korn og bælgsæd

Kassationsprocenter som følge af udsædsbårne svampe i økologisk udsæd af korn og bælgsæd Planteavlsorientering Nr. 09-664 Den 27. marts 2006 Landscentret Planteavl Kassationsprocenter som følge af udsædsbårne svampe i økologisk udsæd af korn og bælgsæd Resumé og konklusioner: En opgørelse

Læs mere