Kære landmænd, Med venlig hilsen, Barenbrug Holland BV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære landmænd, Med venlig hilsen, Barenbrug Holland BV"

Transkript

1 Græsguide 2017

2 Kære landmænd, Hvordan håndterer man et presset mælkemarked? Det har rigtig mange mælkeproducenter spurgt sig selv om i det seneste års tid. Det kan anbefales at foretage en kritisk analyse for at finde potentielle indtjeningsmuligheder eller lede efter mulige omkostningsbesparelser. Et af de vigtigste aspekter er produktionen af grovfoder, da den laveste kostpris pr. kg mælk kan opnås med foder fra egne marker. Der er meget at vinde ved optimal grovfoderproduktion. Du kan opnå væsentlige besparelser på indkøb af energi-, protein- og fiberkilder til dine køer ved at optimere din produktion af græsensilage? Med en relativt lav investering i de rigtige græsblandinger skal du købe mindre tilskudsfoder eller andre produkter for at skabe balance i foderrationen. En fornyelse af dine græsmarker baner vejen for endnu flere fordele. Ved at vælge den rigtige græsblanding kan du udvælge de nyeste græssorter med den genetiske sammensætning, der passer bedst til dine målsætninger. En blanding, der har stor succes i Danmark, er GreenSpirit Struktur NutriFibre, som indeholder Barenbrugs unikke NutriFibre-græssorter. Danske landmænd er blevet overbevist af det store energi- og proteinudbytte, de opnår pr. hektar ved at bruge denne blanding år efter år. Afgrøden har også mange andre fordele for landmænd, der ønsker at få mest muligt ud af deres græsmarksproduktion. Blandinger, der også har vist gode praktiske resultater i Danmark, er vores alm. rajgræsblandinger, GreenSpirit Effekt og GreenSpirit Kombi. Sorterne i disse blandinger har været afprøvet i Danmark gennem flere år og har udvist flotte resultater. Vi kan også tilbyde løsninger til specifikke formål, f.eks. ital. rajgræs til kortvarige græsmarker, og Horse Master blandingerne - designet til heste. Barenbrug leverer kvalitetsprodukter til de danske græsmarker. Danske landmænd kan således øge indtjeningen ved at øge produktionen fra egne marker og spare penge på dyrt indkøbt foder. I øjeblikket er mælkepriserne for opadgående, men det kan betale sig hele tiden at optimere. I Græsguide 2017 finder du produkter og anbefalinger, som kan fremme din græsmarksproduktion yderligere. Med venlig hilsen, Barenbrug Holland BV

3 Indhold NYHEDER NutriFibre bedre x 4 4 NutriFibre såtips 6 GræsmarkApp 7 PRODUKTER Græsmark Kvæg 8 GreenSpirit Sortiment GreenSpirit Struktur NutriFibre 10 GreenSpirit Effekt 11 GreenSpirit Kombi 11 GreenSpirit Persistens 12 GreenSpirit TetraPlus 12 Sortimentsoversigt Efterafgrøde ital. Rajgræs 14 Intermezzo 15 Barextra 15 3 Græsmark Heste 16 Horse Master 17 Horse Master Hay 17 Rådgivning og kontakt 18

4 NutriFibre bedre x 4 NutriFibre er græs med et stærkt og dybtgående rodnet og letfordøjelige blade med et højt proteinindhold. Det gør NutriFibre bedre end de græssorter, mange mælkeproducenterne bruger i dag, på fire punkter. NutriFibre er: GRÆS, der fremmer udbyttet fordi NutriFibre giver et større energi- og proteinudbytte GRÆS, der er tørketolerant fordi NutriFibre har dybe rødder GRÆS, der fremmer en sund vom fordi NutriFibre har blade med masser af effektive fibre GRÆS, der fremmer næringsstofudnyttelsen fordi NutriFibre udnytter jordens mineraler effektivt 4 NutriFibre er baseret på blødbladet strandsvingel. Disse græssorter er resultatet af et mangeårigt forædlingsprogram hos Barenbrug. Både foderværdien og smagbarheden er væsentligt forbedret i forhold til den traditionelle hårdbladede strandsvingel. De gode fiberegenskaber fra den traditionelle strandsvingel er bevaret. Græsfrøblandinger med NutriFibre sikrer dermed det optimale grovfoder til en foderration anno Roddannelse hos alm. rajgræs (til venstre) og blødbladet strandsvingel (til højre).

5 GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG = GRÆS, der fremmer udbyttet GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG = GRÆS, der er tørketolerant Det samlede protein- og energiudbytte pr. hektar er højere hos NutriFibre. Du opnår derfor en billigere pris pr FE sammenlignet med andre græssorter, og du kan ligeledes opnå besparelser på indkøb af tilskudsfoder, så kostprisen for at producere 1 liter mælk bliver lavere. NutriFibre kan tåle længerevarende tørke. Når der kun falder lidt regn, henter NutriFibre vand i de dybere jordlag. Græsset bliver ved med at gro og giver et markant større udbytte i tørre perioder. En ekstra fordel er, at tørken ikke medfører skade, så ukrudtet får plads til at etablere sig. Efter såning bruger NutriFibre meget energi på at udvikle sit rodnet. Derfor er væksten hos NutriFibre langsommere i starten end hos andre græsarter. Når græsset først har udviklet et solidt underjordisk fundament, er høstudbyttet stort. Et treårigt forsøg viser, at NutriFibre giver et merudbytte på 21 % i FE pr ha. og 26 % mere protein pr ha. end alm. rajgræs. Ved en god græsmarkstyring bevarer græsmarken en fortræffelig kvalitet år efter år. NutriFibre har en lang levetid og giver et højt udbytte med uforandret produktivitet i mindst 4-5 år. Udbytte slætforsøg Alm rajgræs og NutriFibre Fht. for udbytte Hkg råprotein NEL20 a.e. Måleblanding* alm. rajgræs 100,0 100,0 NutriFibre 126,8 121,0 * Sortsblanding: Tivoli, Polim, Sameba, Licarta Kilde: Seges, Videncenter for landbrug, Med mere ustabile vejrforhold i vente,vil der i de kommende år være øget risiko for tørre somre. Takket være sit stærke og omfattende rodnet overlever NutriFibre disse tørre perioder bedre. GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG = GRÆS, der fremmer en sund vom NutriFibre har fiberrige blade, som stimulerer koens drøvtyggerfunktion. Drøvtygning er nødvendigt for at opretholde en sund vom. Sunde køer giver mere mælk. I mange kvægbesætninger forekommer der ofte subklinisk vomacidose. Sygdommen forekommer hovedsagelig hos højtydende malkekøer, der får energirigt foder (for meget sukker og stivelse). Vomacidose fører til en lavere mælkeproduktion, mælk med et lavere protein- og fedtindhold og sundhedsproblemer som reproduktions- og klovsygdomme. Det giver ekstraudgifter, som kan løbe op i kroner pr. ko. (Kilde: Universiteit Monitoba, Canada). 5 GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG = GRÆS, der fremmer næringsstofudnyttelsen NutriFibre udnytter jordens næringsstoffer effektivt. Sammen med god driftsledelse sikrer det, at færre næringsstoffer udvaskes. Effektive fibre fra bladene NutriFibres effektive fibre findes i plantens blade. Planten behøver derfor ikke blomstre for at være fiberrig. NutriFibre kan høstes før skridning og bevarer således sin foderværdi. Efter skridning falder foderværdien hos alle græsarter. NutriFibre`s dybe rødder udnytter den tilførte gødning optimalt, og hvis jorden tillader det, når de helt ned i 1 m dybde, mens rødderne på alm. Rajgræs gennemsnitligt når 25 cm ned. NutriFibre udnytter derfor op til 96 % af alle mineraler i (kvælstof, fosfat og kalium) i jorden. NutriFibre anvendes i GreenSpirit Struktur NutriFibre.

6 NutriFibre såtips Fire gode råd til klargøring af din NutriFibre-græsmark til foråret 6 For GreenSpirit Struktur NutriFibre Tiden nærmer sig hvor markerne skal gøres klar til en ny sæson. Barenbrug forklarer her, hvordan du bedst forbereder dine marker optimalt til den kommende sæson med NutriFibre blandinger (blødbladet strandsvingel, som findes i blandingen GreenSpirit Struktur NutriFibre Jordbearbejdning: en hurtig start med et rent såbed NutriFibre er kendt for sine stærke, lange rødder. Du kan hjælpe rødderne med at vokse dybt ved at forberede din jord med en god pløjning, så de dybere jordlag løsnes. NutriFibre etablerer sig lidt langsommere end alm. rajgræs. Derfor opnår du de bedste resultater, hvis frøene sås i en ren mark. Forventer du et stort ukrudtspres på din mark vil NutriFibre have gavn af en ekstra ukrudtsbekæmpelse efter såningen. Såtidspunkt: NutriFibre holder af varme fødder Du kan begynde såningen fra marts til april. Hvis du er i tvivl om det rigtige såtidspunkt, er jordtemperaturen en vigtig indikator. Blandinger med NutriFibre spirer bedst ved en jordtemperatur på mindst 9-10 C. Til sammenligning kan rajgræsmarker tilsås ved en jordtemperatur på 8 C. Du høster, som du sår Det er vigtigt, at marken med NutriFibre har tilstrækkeligt med planter pr. kvadratmeter fra starten, da NutriFibres vane med at skyde udløbere er mindre end hos andre græsarter. Den anbefalede udsædsmængde for NutriFibre er derfor lidt højere end for alm. rajgræs. Det er ligeledes vigtigt, at rækkeafstanden ved såning er så lille som muligt, da det giver et hurtigere plantedække. Korrekt sådybde, udsædsmængde og etablering er afgørende for, at din mark producerer optimalt fra starten og de næste 4-5 år. Frem en optimal etablering og vækst Takket være de lange rødder kan NutriFibre hente vand fra jorden selv i tørre perioder. Græsset bliver ved med at gro, når der er tørke, og holder ukrudtet væk fra marken. Under etableringen har det dog brug for lidt hjælp til at konkurrere med andre græsser, da det etableres lidt langsommere. Det anbefales at foretage en tidlig første slæt for at fjerne ukrudt og sikre, at græsset får mest muligt sollys. Græsset kan slåes, når det er mindst 15 cm højt. Brug disse fire praktiske tips, og få et optimalt udbytte med GreenSpirit Struktur NutriFibre

7 GræsmarkApp Gratis GræsmarkApp Hold dine græsmarker i topform, og få et større græsudbytte i en optimal kvalitet. Til dette formål har Barenbrug udviklet GræsmarkApp et gratis og praktisk redskab til mælkeproducenter, der ønsker at høste mere og bedre grovfoder på egne marker. Trin for trin Med nogle få enkle trin kan du vurdere din græsmark. Ud fra en række tydelige beskrivelser og billeder kan du se, hvilke græsser der vokser på dine marker. Med denne viden kan du afgøre, om det er nødvendigt at forny eller retablere dine marker. Græsmarkstyring GræsmarkApp giver dig også tips til græsmarkstyring. Du kan f.eks. læse, hvordan du kan undgå ukrudt på græsmarken, opnå mere protein i dit græs, udnytte gyllen optimalt og øge græsudbyttet. Kort sagt kan det betale sig for alle mælkeproducenter at benytte GræsmarkApp. GræsmarkApp på pc eller laptop GræsmarkApp er tilgængelig til iphone i Appstore og til android I Googleplay. 7

8 Græsmark Kvæg Set fra et økonomisk synspunkt spiller udbyttet fra græsmarken en væsentlig rolle hos alle danske mælkeproducenter både i kvalitet og mængde. I forhold til andre afgrøder kan der høstes et væsentlig større udbytte fra græsmarken, FE/hektar og med en levetid på 4-5 år FE pr hektar i græsmarkens levetid. Med det faktum er valget af den rigtige græsblanding en vigtig beslutning. Kravene til grovfoderproduktionen anno 2017 er maksimal grovfoderoptagelse, og ud fra det skal græsblandingen tilpasses jordbundsforhold og foderrationens sammensætning på den enkelte ejendom. Siden 2010 har Barenbrug deltaget i de officielle græsmarksforsøg udført af SEGES. Resultaterne herfra viser, at den nye genetik danske landmænd tilbydes med de afprøvede højtydende sorter i GreenSpirit blandingerne bidrager til en stor merværdi i græsmarksproduktionen. 8 VI glæder os til at præsentere vores produktprogram 2017.

9 Stor græsproduktion, høj kvalitet GreenSpirit GreenSpirit er vores serie af græsblandinger tilpasset dansk kvægbrug anno 2017, og består af løsninger til den moderne mælkeproducent. Der fås en GreenSpirit-blanding til alle jordbundsforhold og til ethvert græsmarksstyringssystem, som giver et stort udbytte i høj kvalitet med fokus på øget smagbarhed og bedre dyresundhed. Maksimalt afkast fra græs GreenSpirit-blandingerne indeholder en afbalanceret sammensætning af Barenbrugs bedste sorter, så du som landmand får mest muligt ud af dit køb. Blandingerne giver holdbare græsareler af høj kvalitet, der garanterer et højt udbytte af protein og energi, samt indhold af effektive fibre ved både afgræsning og slæt. Det betyder maksimalt afkast fra græsmarken. Værdien af en GreenSpirit græsmark Forsøg foretaget af officielle forskningsinstitutter samt lokale danske erfaringer har vist, at sorterne, som er anvendt i GreenSpirit-blandingerne giver en samlet foderværdi pr. hektar, som er mindst 5 % højere end standard frøblandinger. Det resulterer i kg tørstof mere pr. hektar, hvilket i praksis er lig med ekstra energi og protein til yderligere kg mælk pr hektar. Med de nuværende mælkepriser kan der tjenes ca kr. ekstra pr. hektar med Barenbrugs GreenSpirit-blandinger. Eneforhandling GreenSpirit forhandles i Danmark af LINDS AS. 27 sælgere er sammen med produktchefen på fodergræs klar til at give dig råd omkring valg af den rigtige græsblanding. 9 GreenSpirit produktsortiment 2017 Græsmarker min. 4 år GreenSpirit Persistens Afgræsning/ensilage med høj foderværdi 4+ GreenSpirit Effekt Ensilage med høj foderværdi 4+ GreenSpirit Struktur NutriFibre Effektive fibre og høj foderværdi i èt 4+ (også med rød- eller hvidkløver) GreenSpirit Kombi Holdbar og dyrkningssikker 4+ GreenSpirit Tetra Plus Til kort- eller langvarig brug og eftersåning 4+ Græsmarker 1-3 år Brug (år) Afgræsning Ensilage GreenSpirit Tetra Plus Den ideelle løsning til kortvarigt fodergræs 1-3 Intermezzo Kortvarig fodergræs - slæt 1-2 Barextra Kortvarig fodergræs - afgræsning 1-2

10 Græsmark Kvæg 10 Højt energi- og proteinudbytte GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG Slæt Permanent græsmark Afgræsning/slæt Kortvarig græsmark Struktur NutriFibre Højt energi- og proteinudbytte. Dybtgående rodnet sikrer en god tørkeresistens. Langsom skridning sikrer øget slæt vindue. Høj persistens / vinterfasthed. Høj strukturværdi forebygger sur vom. Moderat sukkerindhold forebygger sur vom. DK fodringsforsøg viser mælkeydelse i top. Hurtig og tæt genvækst efter slæt. Specifikationer Udsædsmængde: Dæksæd kg/ha, Renbestand kg Såtidspunkt: Marts-15. August Egnet til nysåsning Uegnet til eftersåning i marker med alm rajgræs Ved rødkløver anbefales 5 slæt Emballage: 15 kg Original Sammensætning* Barolex/Barelite/Bardoux strandsvingel - sildig 50 % Barelite strandsvingel - sildig 15 % Bardoux strandsvingel - sildig 10 % Barimero alm. rajgræs - diploid 15 % Calimero/Tasman hvidkløver 5 % Alice hvidkløver 5 % Nyhed med hvidkløver med hvid- og rødkløver Sammensætning* Barolex/Barelite/Bardoux strandsvingel - sildig 50 % Barelite/Bariane strandsvingel - sildig 10 % Bardoux strandsvingel - sildig 10 % Barimero alm. rajgræs - diploid 17 % Spurt/Agil/Milena rødkløver 8 % Alice/Tasman hvidkløver 5 % Nyhed uden kløver Sammensætning* Barolex/Barelite/Bardoux strandsvingel - sildig 50 % Barelite strandsvingel - sildig 20 % Bardoux strandsvingel - sildig 15 % Barimero alm. rajgræs - diploid 15 % * Sammensætningen kan ændres på grund af udsolgte sorter 10

11 Effekt Kombi Slæt og afgræsning Høj kvalitet Holdbar allround-blanding Slæt Permanent græsmark Afgræsning/slæt Kortvarig græsmark Til stor græsandel i foderrationen. Velsmagende med højt energiindhold. Topsorter sikrer maksimalt udbytte. Til alm jordbundsforhold. Høj resistens mod kronrust. Slæt Permanent græsmark Afgræsning/slæt Kortvarig græsmark Velsmagende kvalitetsblanding. Topsorter sikrer maksimalt udbytte. Allroundblanding til forskellige jordtyper. Holdbar og god til lave arealer. Høj resistens mod kronrust. Sammensætning* Dunluce/Barcampo alm. rajgræs - tetraploid 40 % Barcampo alm. rajgræs - tetraploid 20 % Barflip/Barimero alm. rajgræs - diploid 20 % Barpenta timothe 10 % Calimero/Tasman hvidkløver 5 % Alice hvidkløver 5 % Specifikationer Såsædsmængde, nysåning: kg pr. ha Såsædsmængde, eftersåning: 20 kg pr. ha Udsåningsperiode: marts - september Egnet til: ny- og eftersåning Emballage: 15 kg Sammensætning* Dunluce/Barcampo alm. rajgræs - tetraploid 20 % Bargizmo alm. rajgræs - diploid 20 % Barcampo alm. rajgræs - tetraploid 10 % Baraika/Cosmonaut engsvingel 25 % Barpenta timothe 15 % Calimero/Tasman hvidkløver 5% Alice hvidkløver 5% Kan også fåes med en sammensætning uden kløver Specifikationer Såsædsmængde, nysåning: kg pr. ha Såsædsmængde, eftersåning: kg pr. ha Udsåningsperiode: marts - september Egnet til: ny - og eftersåning Emballage: 15 kg 11

12 Græsmark Kvæg Persistens Tetra Plus Top afgræsningsblanding Højtydende uden kløver Slæt Permanent græsmark Afgræsning/slæt Kortvarig græsmark Hvor afgræsning er det primære formål. Topsorter sikrer maksimalt udbytte. Velsmagende med højt energiindhold. Slidstærk og robust. Til alm. jordbundsforhold. Høj resistens mod kronrust. Slæt Permanent græsmark Afgræsning/slæt Kortvarig græsmark Topsorter sikrer maksimal udbytte. Hurtig fremspiring og roddannelse. Ideel blanding til issåning i etablerede marker. Hurtig genvækst efter slæt. Til alm. jordbundsforhold. Høj resistens mod kronrust. 12 Sammensætning* Barcampo alm. rajgræs - tetraploid 40% Bargizmo alm. rajgræs - diploid 30% Barflip/Barimero alm. rajgræs - diploid 20% Calimero/Tasman hvidkløver 5% Alice hvidkløver 5% Specifikationer Såsædsmængde, nysåning: kg pr. ha Såsædsmængde, eftersåning: kg pr. ha Udsåningsperiode: marts - september Egnet til: ny - og eftersåning Emballage: 15 kg Sammensætning* Dunluce/Barcampo alm. rajgræs - tetraploid 40% Barcampo/Barnauta alm. rajgræs - tetraploid 30% Barforma/Bargizmo alm. rajgræs - diploid 30% Såsædsmængde, nysåning: kg pr. ha Såsædsmængde, eftersåning: kg pr. ha Udsåningsperiode: februar - oktober Egnet til: ny- og eftersåning Emballage: 15 kg Specifikationer * Sammensætningen kan ændres på grund af udsolgte sorter

13 Sortimentsoversigt 2017 Alm. rajgræs, middeltidliog Primær anvendelse Bargizmo (%) Dunluce (%) Barcampo (%) Barflip (%) Barimero (%) Barpenta (%) Baraika (%) Barolex (%) Barelite (%) Bardoux (%) Spurt (%) Calimero (%) Alm. rajgræs, sildig Timothe Engsvingel Strandsvingel Rødkløver Hvidkløver Diploid Tetrapl. Tetrapl. Diploid Diploid Sildig Sildig Sildig Diploid Stor bladet Alice (%) Stor bladet Struktur NutriFibre Slæt Struktur NutriFibre + rødkløver Struktur NutriFibre u. kløver Slæt Slæt Effekt Slæt/Afgræs Kombi Slæt/Afgræs Persistens Afgræs/Slæt Tetra Plus Slæt/Afgræs Emballage: 15 kg pr sæk kg pr. palle Sammensætning kan ændres i tilfælde af udsolgte sorter 13

14 Efterafgrøde ital. Rajgræs Såning af italiensk rajgræs er den ideelle løsning hvor der på kort tid ønskes et højt græsudbytte. Italiensk rajgræs er hurtigtvoksende og har derfor interesse som efterafgrøde udlagt i helsæd (bygelller byg/ærtehelsæd) eller efter tidlig høst af andre afgrøder. Italiensk rajgræs er en kortvarig fodergræs med et stort udbytte potentiale allerede i udlægsåret. Italiensk rajgræs har en tidlig forårsvækst og giver derfor et stort første slæt. Foderkvaliteten er meget høj og skyldes at bladene udgør en relativ stor del af plantemassen. Sukkerindholdet og fordøjeligheden er høj i afgrøden. Barenbrug har både ital. rajgræs af diploid og tetraploid typen til dette formål. Intermezzo (diploid) anbefales hvor der ønskes græs til slæt, og Barextra (tetraploid) hvor der ønskes muligheden for afgræsning. 14

15 Intermezzo Barextra Kortvarig fodergræs - slæt Kortvarig fodergræs - afgræsning Såning i stub Såning i dækafgrøde Såning i stub Såning i dækafgrøde Ekstra grovfoder med dyrkning af mellemafgrøder? Diploid italiensk rajgræs. Primært til slæt. Hurtigtvoksende græsafgrøde. Fremragende forårsvækst og højt udbytte. God vinterfasthed. Velsmagende og letfordøjelig. Tetraploid italiensk rajgræs. Primært til afgræsning. Hurtigvoksende græsafgrøde. Fremragende forårsvækst og højt udbytte. God vinterfasthed. Velsmagende og letfordøjelig. 15 Specifikationer Udsædsmængde:: kg I renbestand, kg I dæksæd I dækafgrøde og renbestanmd: marts-april I stub: Juli-september Primær anvendelse: Slæt/afgræsning Specifikationer Udsædsmængde: kg i renbestand, kg i dæksæd I dækafgrøde og renbestand: marts-april I stub: Juli-september Primær anvendelse: Afgræsning/slæt

16 Græsmark Heste Mål: At etablere en hestefold, som er produktiv, tæt og holdbar, og som tager hensyn til hestens krav til ernæring lavt energi- og fructanindhold og høj andel af struktur Et godt såbed nøglen til sikker etablering Det hele starter med et godt såbed. Det gamle græsareal sprøjtes med et glyphosatprodukt og pløjes efterfølgende ned. Gennemharv arealet flere gange, så det fremstår jævnt inden såning. Horsemaster såes i fugtig jord i max 1 cm s dybde. For at gøre marken så tæt som mulig fra starten anbefales det at HorseMaster såes med så lille en rækkeafstand som mulig (max cm) alternativ udsåes marken ved bredsåning eller 2 gange med krydssåning. 16 En tæt hestefold kræver korrekt udsædsmængde Mange års erfaring med salg af blandinger til heste gør at Barenbrug anbefaler at så mellem kg pr hektar. En hestefold kan sammenlignes med en fodboldbane (såes med 250 kg/ha), da hestenes færdsel kan være hård ved græsset vil for lav en udsædsmængde ( kg/hektar) vil give en åben hestefold og være nemmere at skade. Derudover vil et tæt græstæppe minimere risikoen for problemer med sandkolik. Gødskning og klargøring til brug Efter at Horsemaster er blevet etableret, anbefales det at slå græsset 1-2 gange først for at forbedre slidstyrken og græssets tæthed. Derefter er hestefolden klar til afgræsning. Sørg for at tage jordbundsanalyser, og brug det som grundlag for gødskning af hestefolden. Giv kg N/ha fordelt over et par gange i løbet af vækstsæsonen. Ved slæt eller hø i første slæt kan N-mængden sættes op. Hestefolden kan slåes/afpudses en gang i løbet af sæsonen og græsset kan bruges til wrap eller hø Læs mere om HorseMaster: se vores video på

17 Horse Master Horse Master Hay Græsblandingen designet til heste Græsblandingen til kvalitetshø og ensilage. Afgræsning Ensilage Hø Afgræsning Ensilage Hø Sundt, fiberrigt græs til heste Lavt fruktanindhold. Forebygger forfangenhed. Slidstærk og tæt, tåler intensiv afgræsning Forebygger sandkolik. Lavt vækstpunkt og hurtig genvækst Sammensætning Alm rajgræs Engrapgræs Timothe Rødsvingel Strukturrigt græs til fremstilling af kvalitetshø Lavt fruktanindhold og masser af struktur Sundt kvalitetsfoder til heste. Højt udbytte i 4-5 år Tåler let afgræsning sidst på sæsonen 17 Sammensætning Strandsvingel Hundegræs Timothe Udsædsmængde, nysåning: kg pr. ha. Udsædsmængde, eftersåning: kg pr. ha. Såning fra marts-oktober. Emballage: 15 kg. Specifikationer Udsædsmængde, nysåning: kg pr. ha. Udsædsmængde, eftersåning: kg pr. ha. Såning fra marts-september. Emballage: 15 kg Specifikationer

18 Rådgivning & kontakt Få flere oplysninger om Barenbrugs produkter samt rådgivning hos vores forhandler Linds AS. Blüchersvej Vildbjerg Tlf Produktchef, Fodergræs Carsten Holmgaard Tel: (00 45)

19

20 Blüchersvej Vildbjerg Tlf Great in Grass Barenbrug Holland BV P.O. Box BH Nijmegen The Netherlands Tel.: +31(0)

Vi ønsker dig en god græssæson 2018!

Vi ønsker dig en god græssæson 2018! Græsguide 2018 Kære mælkeproducent, Det er med stor glæde og stolthed, vi kan præsentere den nye GreenSpirit græsguide 2018. I denne udgave får du information om GreenSpirit-blandinger, som er vigtige

Læs mere

Kære mælkeproducent!

Kære mælkeproducent! Græsguide 2019 1 Kære mælkeproducent! Forestil dig en smuk, grøn eng fyldt med sundt og velsmagende græs til dine køer. En eng, hvor du tilmed kan slå græsset, når udbyttet og kvaliteten er på sit højeste.

Læs mere

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG bedre x4 Til produktion af græsensilage af høj kvalitet UdbytteGræs TørkeGræs Bæredygtigt- Græs FiberGræs Den nye græsteknologi Nutrifibre er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre er baseret

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

Kære mælkeproducent! Med venlig hilsen. Barenbrug Holland BV

Kære mælkeproducent! Med venlig hilsen. Barenbrug Holland BV Græsguide 2016 Kære mælkeproducent! Nu hvor mælkekvoterne er afskaffet, er opgaven i endnu højere grad at optimere produktionen i både stald og mark. Kvalitetsgrovfoder er nøglen til en høj mælkeydelse,

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2017/1 Danmark. GreenSpirit: Dokumenteret kvalitet

MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2017/1 Danmark. GreenSpirit: Dokumenteret kvalitet MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2017/1 Danmark GreenSpirit: Dokumenteret kvalitet Nye løsninger - nye muligheder. For alle mælkeproducenter har 2016 været et år præget af markedsmæssige

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Græsmarken og grovfoder til får og geder Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Intet er så forskelligt som afgræsning: Med får Med geder Intet er så forskelligt som forholdene: Marginal jord Intensive

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2018/1 Danmark. Dyrk selv dit protein!

MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2018/1 Danmark. Dyrk selv dit protein! MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2018/1 Danmark Dyrk selv dit protein! Større indtjening med godt græs Fire trin til en bedre proteinudnyttelse 2017 var et godt græsår. De rigelige nedbørsmængder

Læs mere

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Frø til græsmarken 2013 Tjen 500 kr. pr. årsko med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Med en rekordhøj pris på protein, er det dyrt at erstatte hjemmeavlet protein med indkøbt protein. Beregninger

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Proterra Maize. DKK 1683 større fortjeneste pr. ha

Proterra Maize. DKK 1683 større fortjeneste pr. ha Proterra Maize DKK 1683 større fortjeneste pr. ha Proterra Maize har mange fordele Når grøngødningen Proterra Maize udsås sammen med majsen, har det store fordele og giver i sidste ende en DKK 1683 større

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Hvordan græs gror Græs ikke for tidligt Eller for kort Tilpas belægningsgraden Under 1 kg ts. 1,1 kg ts. Over 1,2 Intet er så forskelligt som forholdene:

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Konklusioner Græs og grønne afgrøder Konklusioner svalg De nye rajsvingelsorter Hykor, Felopa og Perun samt den tidlige alm. rajgræssort Betty har givet meget store udbytter af afgrødenheder, især i renbestand

Læs mere

MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2016/1 Danmark. Nemt at optimere kvælstofog fosfatudnyttelsen

MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2016/1 Danmark. Nemt at optimere kvælstofog fosfatudnyttelsen MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2016/1 Danmark Nemt at optimere kvælstofog fosfatudnyttelsen Se efter mulighederne: udbytte og effektivitet For de fleste mælkeproducenter er det for

Læs mere

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Tema 11 Fra såning til foderbord - der er mange penge at hente i foderkæden Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Landscentret,

Læs mere

FRØ & FODER. Altid sikker på godt græs. MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2019/1 Danmark. Enhver landmand er en NutriFibre-landmand

FRØ & FODER. Altid sikker på godt græs. MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2019/1 Danmark. Enhver landmand er en NutriFibre-landmand FRØ & MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2019/1 Danmark FODER Altid sikker på godt græs 3 4 6 8 Fokus på høstsikkerhed Ny græsmark trin for trin Enhver landmand er en NutriFibre-landmand

Læs mere

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs STÆRKT SOM STÅL Regenererende Almindelig Rajgræs Revolutionerende teknologi Regenererende og meget stor slidstyrke, selv ved tæt klipning RPR-teknologi indeni! RPR er en regenererende Almindelig Rajgræs,

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder ortsvalg orter af alm. rajgræs og hybridrajgræs orterne i tabel 1 og 2 er nu færdigafprøvet i landsforsøgene og i den lovbestemte værdiafprøvning. I gruppen

Læs mere

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Få pulsen op i græsmarken Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion De tre grundpiller En god arrondering med mulighed for sædskifte Et målrettet valg af kløvergræsblanding og strategi for udnyttelsen

Læs mere

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Nye arter til slæt og afgræsning Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Faktorer, som har betydning for foderoptagelse under afgræsning Græssets struktur Den mængde græs, der er til rådighed Et godt

Læs mere

Optimalt valg af kløvergræsblanding

Optimalt valg af kløvergræsblanding Kvægkongres 2017 Landskonsulent Ole Aaes SEGES, HusdyrInnovation Optimalt valg af kløvergræsblanding Forhold der skal tages i betragtning, når I skal vælge kløvergræsblanding Totale økonomi på bedriften

Læs mere

MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2015/1 Danmark. Mere mælk fra GreenSpirit Struktur

MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2015/1 Danmark. Mere mælk fra GreenSpirit Struktur MAGASINET TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE KVÆGBRUGER Nr. 2015/1 Danmark Mere mælk fra GreenSpirit Struktur Med begge ben på jorden Der er fortsat nogle måneder før mælkekvoten bliver afskaffet og selv om vi

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation (Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Emner Typisk dansk gård med mælkeproduktion 2... Udbytte og kvalitet af forskellige græsarter Alm. rajgræs

Læs mere

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC Marianne Johansen og Martin R. Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

LandboThy Kongres 2018

LandboThy Kongres 2018 LandboThy Kongres 2018 Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden 07-02-2018 1 Grovfoder v/ Erik Fjendbo Jørgensen & Anders Andersen 07-02-2018 2 Kan vi stole på udbyttemåling fra finsnitteren?

Læs mere

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger Frøbladet 2011 Indhold 2 Protein i fokus 3 Nyheder 4 Valg af frøblanding 4 Slættidspunkt og ensilagekvalitet 5 Lucerne 6 AberDart - sukkergræs 7 Økologisk frø Protein i fokus På kvægbedrifterne er der

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Landskonsulent Karsten A. Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Fodringsdagen Herning Kongrescenter 2. september 2014 Forskelle i morfologien mellem bælgplanter

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

Stærkt som stål. Regenererende Almindelig Rajgræs. Great in Grass

Stærkt som stål. Regenererende Almindelig Rajgræs. Great in Grass Stærkt som stål Regenererende Almindelig Rajgræs Great in Grass Stærkt som stål Regenererende Almindelig Rajgræs Revolutionerende teknologi: regenerende og bedste slidstyrke! RPR er en selv-regenererende

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Status på majs Kløvergræs, hvor bevæger vi os hen?

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Status på majs Kløvergræs, hvor bevæger vi os hen? GrovfoderNyt NR. 5-18. juni 2015 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Status på majs Kløvergræs, hvor bevæger vi os hen? Bedriften lige nu Sommeren lader vente på sig. Der er ikke meget varme i luften

Læs mere

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Højere selvforsyning med protein Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Udbyttepotentiale af råprotein kg pr. ha 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 kg råprotein / ha - BUDSKABET ER! - bevar andelen

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Set fra koen Set med klimabriller Set udefra (politikere, forbrugere) Hvorfor er vi egentlig så optaget af græs? Økologisk græsmark 6500

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Nr. 1 - uge 10. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om:

Nr. 1 - uge 10. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Nr. 1 - uge 10 I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs Gennemsyn af græsmarker Gødskning af græsmarker Majs efter græs GrovfoderNyt 6. Mar 2019 Bedriften

Læs mere

ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN

ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter I. Urter i græsmarken II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Hvorfor urter? en historie/brand øge biodiversitet/mangfoldighed øge ædelyst påvirke foderkvalitet påvirke dyrenes sundhed

Læs mere

Er der penge i at vande kløvergræs?

Er der penge i at vande kløvergræs? Er der penge i at vande kløvergræs? Mathias N. Andersen Institut for Agroøkologi 1 Ældre forsøg Jordtype Udbytte med vanding Tab uden vanding Tilført vand Græs hkg pr. ha hkg pr. ha Fht mm Gns. 1983-86

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø 12 JANUAR, 2010 AARHUS DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET græsfrø Udbyttepotentiale Etablering Frøanlæg (frøstængler og blomster) Udnyttelse Frøsætning Realisering Frøvægt og begrænsning af spild Konklusion

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 212 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Kløvergræsmarken i centrum

Kløvergræsmarken i centrum Kløvergræsmarken i centrum 131 økologiske mælkeproducenters svar om deres kløvergræsmarker Økologiske Landsforsøg om artsvalg i kløvergræsmarken Forskningsresultater om urter Anbefalinger til drivveje

Læs mere

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug

Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug Økologisk dyrkningsvejledning Udlæg af kløvergræs på økologiske brug 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

Optimer den Økologiske foderforsyning Alternative afgræsningsafgrøder tæt på stalddøren

Optimer den Økologiske foderforsyning Alternative afgræsningsafgrøder tæt på stalddøren Optimer den Økologiske foderforsyning Alternative afgræsningsafgrøder tæt på stalddøren Kvægkongres, 26. februar 2013 v/ Hans Lund Jysk Økologi Flere køer Arrondering Øko regler AMS Sædskifte Vores mål

Læs mere

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning

Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning Erfaringer med forårssået vinterrug til afgræsning og Eliteafgræsning NASJONAL ØKOMELK-KONFERANSE Hell 25. OG 26. JANUAR 2017 Ved Hans Lund, Kvægrådgiver ØkologiRådgivning Danmark Mobil 0045 2557 9863

Læs mere

Græsmarker i sædskiftet

Græsmarker i sædskiftet Græsmarker i sædskiftet Dyrkningsvejledning Jordbund arter Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige - jorder er rajgræsserne de foretrukne,

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Ustoppelig! Græs med etableringsgaranti. Great in Grass

Ustoppelig! Græs med etableringsgaranti. Great in Grass Ustoppelig! Græs med etableringsgaranti Great in Grass Beskyt din investering med Yellow Jacket Water Manager Barenbrug er kendt for sine innovative græskoncepter, som udgør løsninger i en række forskellige

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller Disposition 1. Det økonomisk optimale kvægsædskifte Er der økonomi i at forpagte

Læs mere

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl Aktuelt om græs Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl - 15 - Udlægsmetoder Efter ændringen af EU-reformen, så der kan modtages ha-støtte til græs, vil der antagelig komme flere nye udlægsformer til

Læs mere

Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet

Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet AARHUS Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet 1 AARHUS Kløvergræs Udbytteniveau i Danmark Potentielt udbytte: 1-13. NEL 2 FE/ha/år Køreskader, marktab,

Læs mere

Slætstrategi Kørespor i græs Kløverskader ved nedfældning Forsuret gylle Svovl til græs Økonomi Konklusion

Slætstrategi Kørespor i græs Kløverskader ved nedfældning Forsuret gylle Svovl til græs Økonomi Konklusion Slætstrategi Kørespor i græs Kløverskader ved nedfældning Forsuret gylle Svovl til græs Økonomi Konklusion v/ Planteavlskonsulent Torben Viuf 4-6 slæt, 2. år Karakter for Kløver g råprotein pr. kg Tørstof

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler - case studier og model Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Karen Søegaard, Søren Krogh Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi

Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi Martin R. Weisbjerg og Marianne Johansen, Husdyrvidenskab, AU Foulum Ole Aaes, Nicolaj I. Nielsen og Martin Ø. Kristensen, SEGES, HusdyrInnovation,

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Landbrugets Rådgivningscenter a un Ja N es to r s pe Al ya Tr o se C ol os s ro Ky M ag nu

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Grøn Viden Markbrug nr. 3 November 24 Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Elly M. Hansen, Jørgen Eriksen og Finn P. Vinther $ANMARKS *ORDBRUGS&ORSKNING Markbrug nr. 3 November

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Kløvergræs, majs og bælgsæd

Kløvergræs, majs og bælgsæd Kløvergræs, majs og bælgsæd Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Inger Bertelsen Roskilde 22. maj 2014 Kløvergræs 2... 1. juli 2014 Udbytte, FE pr. ha Udlægsmetoder forår udlægsår 9 forsøg

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 1. slæt græs er tæt på at være klar. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Vi har døjet med ustadigt vejr

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Gødskning af vinterspelt og vårsæd

Gødskning af vinterspelt og vårsæd Økologisk dyrkning gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt Med forfrugt kløvergræs gødskes med 40 til 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Med forfrugt

Læs mere

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet Susanne Elmholt Dato: 16. marts 2009 Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet har i mail d. 2/2 2009 med vedhæftet dokument (Normale driftmæssige principper.doc)

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Side 1 af 6 Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Landbrug Afklarende spørgsmål: 1. Revideret notat i forbindelse med bekendtgørelses- ændringen 1/8 2002 2. Hvordan

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7/2017. Majssåning...1 Græs-proteingødskning...3 Ukrudtsbekæmpelse i udlæg...4

Nyhedsbrev nr. 7/2017. Majssåning...1 Græs-proteingødskning...3 Ukrudtsbekæmpelse i udlæg...4 Nyhedsbrev nr. 7/2017 Majssåning...1 Græs-proteingødskning...3 Ukrudtsbekæmpelse i udlæg...4 25. april 2017 Majssåning Majs bør ikke sås før jordtemperaturen i 10 cm dybde er på 8 o C eller der i hvert

Læs mere

Velkommen til Maskinstationsdag 2014

Velkommen til Maskinstationsdag 2014 Velkommen til Maskinstationsdag 2014 Program formiddag Kl. 9.00 Kaffe og velkomst v/agrinord & Mogens Kjeldal, DM&E Kl. 9.30 græs? Hvordan laver vi topudbytte- og kvalitet i Hvordan opnås optimal fremspiring

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Gødskning efter bælgplanteandel. Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation

Gødskning efter bælgplanteandel. Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Gødskning efter bælgplanteandel Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Indhold Hvordan påvirkes kløveren af gødskning gennem sæsonen Bælgplanteandel og N-respons Ny N-model for kløvergræs Hvad

Læs mere

Frø til græsmarken 2012

Frø til græsmarken 2012 Frø til græsmarken 2012 DLG Green-serien fodergræsblandinger med unikke top sorter Sæt fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding. Etableringsudgifterne er ens, så du kan med fordel vælge

Læs mere