En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr."

Transkript

1 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang 300 årssøer Bruttoudbytte Udsættersøer kr. Sopolte og gylte slagtet kr. Købt 121 sopolte a kr. Solgt grise a 232 kr. Stykomkostninger kg korn a 1,35 kr kg tilskudsfoder a 2,90 kr kg smågrisefoder a 2,95 kr. Dyrlæge og medicin kr. Avl og diverse kr. A) Beregn i nedenstående skema det samlede dækningsbidrag for soholdet. Kr. Kr. i alt Salg af udsættersøer Slagtede sopolte og gylte Køb af sopolte Tilvækstværdi søer Salg af smågrise Bruttoudbytte Korn Tilskudsfoder Smågrisefoder Dyrlæge og medicin Avl og diverse Stykomkostninger Dækningsbidrag B) Beregn dækningsbidraget pr. årsso /300 = kr./årsso

2 48 5. Svin Opgave 5.2. Besætningsforskydning (sohold og smågrise) En svineproducent har både sohold og smågriseproduktion. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående skema. 31/12 1/1 Antal Pris pr. stk. Beløb Antal Pris pr. stk. Beløb Orner Søer, drægtige Søer, ikke drægtige Gylte Sopolte over 60 kg Sopolte under 60 kg Smågrise kg Smågrise 7-20 kg Smågrise under 7 kg Besætningsværdi i alt Besætningsværdi 31/12 (ultimo) Besætningsværdi 1/1 (primo) Samlet besætningsforskydning B) Påvirker besætningsforskydningen på denne ejendom dækningsbidraget i positiv eller negativ retning? Positiv. Opgave 5.3. Besætningsforskydning (sohold) A) Beregn besætningsforskydningen ud fra tallene i nedenstående skema. 31/12 1/1 Antal Pris pr. stk. Beløb Antal Pris pr. stk. Beløb Orner Søer, drægtige Søer, ikke drægtige Gylte Sopolte over 60 kg Sopolte under 60 kg Smågrise under 7 kg Besætningsværdi i alt Besætningsværdi 31/12 (ultimo) Besætningsværdi 1/1 (primo) Samlet besætningsforskydning kr kr kr. B) Påvirker besætningsforskydningen på denne ejendom dækningsbidraget i positiv eller negativ retning? Negativ retning.

3 5. Svin 49 Opgave 5.4. Bruttoudbytte (sohold) I denne opgave skal bruttoudbyttet i en sobesætning beregnes. Der foreligger følgende tal om besætningen fra status: 31/12 1/1 Orner kr kr. Søer, drægtige kr kr. Søer, ikke drægtige kr kr. Gylte kr kr. Sopolte kr kr. Smågrise kr kr. A) Beregn besætningsforskydningen. Forskydning Orner Søer, drægtige Søer, ikke drægtige Gylte Sopolte Besætningsforskydning, søer Smågrise under 7 kg Besætningsforskydning, smågrise Der foreligger følgende tal fra kassekreditkontoen: Salg af orner kr. Salg af søer og gylte kr. Salg af smågrise kr. Køb af sopolte kr. B) Beregn bruttoudbyttet. Salg af smågrise Besætningsforskydning, smågrise Kr. Kr. i alt Tilvækstværdi, smågrise Salg af orner Salg af søer og gylte Køb af sopolte Besætningsforskydning, søer Tilvækstværdi, søer Bruttoudbytte

4 50 5. Svin Opgave 5.5. Analyse af bruttoudbytte (sohold) Der kan oplyses følgende om en sobesætning: Salg af smågrise (7 kg) stk kr. Besætningsforskydning (smågrise) kr. Foderdage dage A) Beregn produktionsomfanget (antal årssøer). Resultat Produktionsomfang / årssøer B) Beregn den gennemsnitlige smågrisepris, tilvækstværdi for smågrise pr. årsso og antal producerede grise. Resultat Gennemsnitlig smågrisepris / kr. /gris Tilvækstværdi for smågrise pr. årsso ( ) / kr. / årsso Grise pr. årsso / ,0 grise/årsso C) Sammenlign resultaterne fra spørgsmål B med aktuelle priser og landsgennemsnit. Se f.eks. Farmtal Online.dk eller Produktionsøkonomi Kvæg.

5 5. Svin 51 Opgave 5.6. Stykomkostninger (sohold) I denne opgave skal de samlede stykomkostninger beregnes for en landmand med et mindre sohold, hvor produktionen er på 150 årssøer. Der foreligger følgende tal fra kassekreditkontoen: Køb af smågriseblanding kr. Køb af tilskudsblanding kr. Køb af hvede kr. Dyrlæge kr. Destruktionsomkostninger kr. Effektivitetskontrol kr. Avl og inseminering kr. Halm kr. Øvrige oplysninger Overført byg kg a 1,25 kr. A) Beregn landmandens stykomkostninger i nedenstående skema. Stykomkostninger Kr. Smågriseblanding Tilskudsblanding Byg kg x 1.25 = Hvede Foderomkostninger i alt Dyrlæge Destruktionsomkostninger Effektivitetskontrol Avl og inseminering Halm Øvrige stykomkostninger i alt Stykomkostninger i alt B) Hvor stor en andel udgør henholdsvis foderomkostninger og øvrige stykomkostninger af de samlede omkostninger? Resultat Foderomkostninger x 100/ ,1% Øvrige stykomkostninger x 100/ ,9%

6 52 5. Svin Opgave 5.7. Årets foderforbrug (sobesætning) En landmand med produktion af 30 kg-grise skal opgøre årets forbrug af færdigblanding. Fra status foreligger følgende oplysninger: Primo Ultimo Mængde, kg Pris pr. kg Mængde, kg Pris pr. kg Færdigblanding, søer , ,70 Færdigblanding, smågrise , ,80 I løbet af året er der købt følgende: Vægt Beløb Færdigblanding, søer kg kr. Færdigblanding, smågrise kg kr. A) Beregn foderforbruget (i kg) i nedenstående skema. Foderforbrug, kg Færdigblanding, søer Færdigblanding, smågrise B) Beregn foderforbruget (i FEsv) i nedenstående skema. Det kan oplyses, at 1 kg færdigblanding til søerne = 1,12 FEsv, og 1 kg færdigblanding til smågrise = 1,15 FEsv. Foderforbrug, FEsv Færdigblanding, søer x 1, Færdigblanding, smågrise x 1, C) Beregn værdien af årets foderforbrug i nedenstående skema. Værdi af foderforbrug, kr. Færdigblanding, søer ( x 2,80) - (8.900 x 2,70) Færdigblanding, smågrise (4.500 x 2,90) - ( x 2,80)

7 5. Svin 53 Opgave 5.8. Analyse af foderforbrug (sobesætning) En landmand har en sobesætning, hvor der i et år er produceret smågrise. Der kan oplyses følgende omkring foderforbrug og foderomkostninger: Oplysninger om foder: Forbrug Omkostninger Smågriseblanding, startfoder kg (1 kg = 1,15 FEsv) kr. Færdigfoder kg (1 kg = 1 FEsv) kr. A) Beregn det samlede foderforbrug i FEsv. ( x 1,15) + ( x 1,0) = FEsv B) Beregn foderforbrug pr. produceret smågris og pris pr. foderenhed. Resultat Foderforbrug (FEsv) pr. produceret smågris / FEsv Pris pr. foderenhed (FEsv) ( ) / ,20 kr./fesv Opgave 5.9. Gæld og tilgodehavende En landmand havde ved årets start en gæld til dyrlægen på kr. I løbet af året har han indbetalt kr. til dyrlægen. Ved årets slutning har landmanden en ny gæld på kr. A) Beregn årets omkostning til dyrlæge = kr. Den samme landmand havde ved årets start kr. tilgode for leverede slagtesvin. I løbet af året har han fået indbetalt kr. fra slagteriet. Ved årets slutning har landmanden kr. tilgode fra slagteriet. B) Beregn årets indtægt for leverede slagtesvin = kr.

8 54 5. Svin Opgave Dækningsbidrag (udendørs sohold) I denne opgave skal der beregnes dækningsbidrag i alt og pr. årsso. Oplysninger om besætningen: 160 årssøer. Produktion af smågrise til 30 kg. Der fodres med indkøbte foderblandinger Oplysninger fra status: Primo Ultimo Smågriseblanding, startfoder kg = kr kg = kr. Fuldfoder til fravænnede grise 350 kg = 800 kr. 600 kg = kr. Sofoder kg = kr kg = kr. Gæld til dyrlæge 0 kr kr. Medicin kr. 800 kr. Der har fra primo til ultimo været en besætningsforskydning på kr. (søer) og kr. (smågrise). Oplysninger om indbetalinger og udbetalinger i løbet af året: Køb af smågriseblanding, startfoder kg a 3,10 kr. Køb af fuldfoderblanding, smågrise kg a 2,10 kr. Køb af sofoder kg a 1,85 kr. Køb af polte 64 stk. a kr. Salg af søer og gylte 51 stk. a kr. Salg af smågrise stk. a 390 kr. Inseminering/bedækning kr. Dyrlæge kr. Medicin kr. Effektivitetskontrol kr. Vaccine kr. Øvrige oplysninger: 1 kg smågriseblanding = 1,14 FEsv 1 kg fuldfoderblanding = 1.05 FEsv 1 kg sofoder = 1,08 FEsv Gødningsværdi = kr.

9 5. Svin 55 A) Beregn dækningsbidraget. Kr. Kr. stk. 51 x stk. 64 x Besætningsforskydning søer Tilvækstværdi søer stk x Besætningsforskydning smågrise Tilvækstværdi smågrise Værdi af husdyrgødning Udbytte i alt kg smågriseblanding -(1.750 x 3,10) - 3, kg fuldfoder -( x 2,10) kg sofoder -( x 1,85) Inseminering/bedækning Dyrlæge Vaccine Medicin Effektivitetskontrol Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag B) Beregn følgende nøgletal: Resultat Dækningsbidrag pr. årsso / kr./årsso Producerede grise / grise Foderforbrug pr. produceret smågris */ ,7 FEsv/gris Pris pr. foderenhed **/ ,82 kr/fesv * ( ) kg x 1,14 FE/kg = FE ( ) kg x 1,05 FE/kg = FE ( ) kg x 1,08 FE/kg = FE I alt = FE ** = FE

10 56 5. Svin Opgave Dækningsbidrag i sohold Der foreligger følgende oplysninger om en sobesætning: Fra status Primo Ultimo Orner 2 stk kr. 1 stk kr. Søer, drægtige 87 stk kr. 39 stk kr. Søer, ikke drægtige 45 stk kr. 43 stk kr. Gylte 54 stk kr. 99 stk kr. Sopolte over 60 kg 31 stk kr. 35 stk kr. Sopolte under 60 kg 17 stk kr. 11 stk kr. Smågrise under 7 kg 400 stk kr. 450 stk kr. Smågriseblanding kg kr kg kr. Færdigblanding, søer kg kr kg kr. Til gode for smågrise kr kr. Medicin 500 kr. 600 kr. Fra kasseomsætningen Salg af orner 4 stk kr. Salg af søer og gylte 62 stk kr. Salg af smågrise stk kr. Køb af smågriseblanding kg kr. Køb af færdigblanding kg kr. Køb af sopolte 50 stk kr. Dyrlæge kr. Vaccine kr. Medicin kr. Inseminering kr. Køb af halm kr. Effektivitetskontrol kr. Øvrige oplysninger Foderdage Gødningsværdi 600 tons a 30 kr. Smågriseblanding 1 kg = 1,16 FEsv Færdigblanding 1 kg = 1,04 FEsv

11 5. Svin 57 A) Beregn besætningsforskydningen. Værdi primo Værdi ultimo Forskydning Søer og avlsdyr i alt * * Smågrise i alt * Orner, søer, gylte og polte B) Beregn dækningsbidraget. Kr. Kr. Solgt orner Solgt søer og gylte Køb af sopolte Besætningsforskydning søer Tilvækstværdi søer Solgt smågrise Besætningsforskydning smågrise Tilvækstværdi smågrise Gødningsværdi 600 x Udbytte i alt Smågriseblanding Færdigblanding, søer Dyrlæge Vaccine Medicin Inseminering Effektivitetskontrol Halm Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag C) Beregn følgende nøgletal. Resultat Dækningsbidrag pr. årsso / kr. Antal årssøer / stk. Smågrisepris / kr. Grise pr. årsso ( / 198) / ,3 stk. Foderforbrug pr. smågris * / 4.019** 132 FEsv Pris pr. foderenhed *** / ,68 kr. * Smågriseblanding: = x 1,16 = Færdigblanding: = x 1,04 = I alt ** Producerede grise: ,3 = *** =

12 58 5. Svin Opgave DB i smågriseproduktion (8-32 kg) På en svineejendom overføres grise til smågrisestalden, når de vejer 8 kg. Her er de, til de vejer 32 kg, hvorefter de videresælges til en fast aftager. Der kan oplyses følgende om smågrisebesætningen: Overført smågrise Intern pris 226 kr. Solgt smågrise kr. Besætningsforskydning kr. DAKA-udgift kr kg færdigblanding 1 kg = 1,17 FEsv kr kg smågrisefoder, startblanding 1 kg = 1,22 FEsv kr. Dyrlæge kr. Effektivitetskontrol kr. Halm kr. Produktionsomfang Gødning grise tons a 30 kr. A) Beregn dækningsbidraget i smågriseproduktionen: Kr. i alt Kr. pr. produceret gris stk stk Besætningsforskydning Tilvækstværdi smågrise Gødning Udbytte i alt ,40 kr. kg fuldfoder kg smågrisefoder Dyrlæge Effektivitetskontrol DAKA Halm Stykomkostninger i alt ,51 kr. Dækningsbidrag ,90 kr.

13 5. Svin 59 B) Beregn følgende nøgletal: Resultat Dækningsbidraget pr. kg tilvækst, kr. 45,90 / (32-8) 1,91 kr./kg Afregningspris, kr / kr./gris Foderforbrug pr. smågris, FEsv* / ,7 kg/gris Pris pr. foderenhed, kr. ** / ,89 kr./fesv Foderforbrug pr. kg tilvækst, FEsv 47 / 24 1,96 FEsv/kg tilvækst * ( x 1,17) + ( x 1,22) = FEsv ** = kr. Opgave Produktionsomfang I en slagtesvinebesætning er der i løbet af et år foretaget registreringer, som skal bruges til at finde produktionsomfanget. Registreringerne fremgår af nedenstående skema. Antal Vægt, kg Antal Vægt, kg Primo Ultimo Indsat Solgt Årlig tilvækst I alt A) Find den samlede årlige tilvækst i besætningen. ( ) - ( ) = kg B) Beregn den gennemsnitlige tilvækst pr. slagtesvin ( /4.700) - ( /4.900) = 72,0 kg C) Beregn produktionsomfanget /72 = 4.894

14 60 5. Svin Opgave Dækningsbidrag for slagtesvin (I) En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres slagtesvin. Der foreligger følgende oplysninger: Produktionsomfang slagtesvin Bruttoudbytte Købt smågrise kr. Solgt slagtesvin kr. Gødningsværdi kr. Stykomkostninger kg korn a 1,45 kr kg tilskudsfoder a 2,80 kr. Dyrlæge og medicin kr. Diverse kr. A) Beregn i nedenstående skema det samlede dækningsbidrag for soholdet. Salg af slagtesvin kr. Køb af smågrise kr. Tilvækstværdi slagtesvin Gødning Bruttoudbytte Korn kg a kr. Tilskudsfoder kg a kr. Dyrlæge og medicin kr. Diverse kr. Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Kroner i alt kr kr kr kr kr. B) Beregn dækningsbidraget pr. slagtesvin kr. / = 81 kr. / slagtesvin

15 5. Svin 61 Opgave Besætningsforskydning (slagtesvin) A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående skema. 31/12 1/1 Antal Pris pr. stk. Beløb Antal Pris pr. stk. Beløb Slagtesvin over 90 kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Besætningsværdi i alt Besætningsværdi 31/12 (ultimo) Besætningsværdi 1/1 (primo) Samlet besætningsforskydning B) Påvirker besætningsforskydningen dækningsbidraget i positiv eller negativ retning? Negativ.

16 62 5. Svin Opgave Dækningsbidrag for slagtesvin (II) I denne opgave skal der beregnes dækningsbidrag for en slagtesvineproduktion (i alt og pr. slagtesvin). Oplysninger om besætningen: Årlig produktion: slagtesvin. Smågrise overføres fra egen besætning. Oplysninger fra status: Primo Ultimo Færdigblanding kg = kr kg = kr. Mineralblanding kg = kr kg = kr. Medicin kr kr. Gæld til dyrlæge kr kr. Der har fra primo til ultimo været en besætningsforskydning på kr. Oplysninger fra kassekreditkontoen: Salg til slagteri, stk kr. Efterbetaling kr. Andre svin, 18 stk kr. Køb af færdigblanding kg a 1,80 kr kr Dyrlæge Medicin kr kr. Mineralblanding kg kr. Produktionsrådgivning kr. DAKA kr. Øvrige oplysninger: Overført 2 svin til husholdning. Værdi kr. Overført sopolte til sohold. Værdi kr. Overført smågrise fra søer stk. a 385 kr. Gødningsværdi sættes til kr. 1 kg færdigblanding = 1,05 FEsv Samlet tilvækst = kg Foderdage =

17 5. Svin 63 A) Beregn dækningsbidraget for slagtesvin (i alt og pr. slagtesvin). Kr. Kr. Salg af slagtesvin Efterbetaling Andre svin Overført til husholdning Sopolte overført til sohold Smågrise overført fra sohold x Besætningsforskydning Tilvækstværdi i alt Gødningsværdi Udbytte i alt Færdigblanding * Mineralblanding / 460* Medicin * Dyrlæge * Produktionsrådgivning DAKA Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag * Beholdningsændring i kr. B) Beregn følgende nøgletal: Nøgletal Dækningsbidrag pr. slagtesvin / ,26 kr./svin Pris pr. solgt slagtesvin ( ) / kr./svin Foderforbrug pr. kg tilvækst ( **) x 1,05 / ,04 FEsv/kg Daglig tilvækst / gram Pris pr. foderenhed / ( x 1,05) 1,72 kr / FEsv Dækningsbidrag pr. kg tilvækst / ,36 kr / kg tilvækst ** Beholdningsændring i kg.

18 64 5. Svin Opgave Samlet DB på landbrugsejendom En landmand havde i et regnskabsår en besætning på 450 årssøer. DB pr. årsso var kr. Om landmandens øvrige produktionsgrene det år kan der oplyses følgende: Produktionsgren Antal DB Slagtesvin stk. 159 kr./slagtesvin Vinterhvede 105 ha kr./ha Vårbyg 32 ha kr./ha Beregn det samlede dækningsbidrag på landmandens bedrift. (6.000 x 159) + (105 x 5.150) + (32 x 4.100) = kr. Opgave Repetition Rigtigt eller forkert! Prisen på smågrise ligger fast fra år til år. Pris pr. foderenhed (FEsv) er et vigtigt nøgletal. Halm er en stykomkostning. Foderomkostninger/foderdage = Daglig tilvækst. Foderdage/365 = Antal årssøer. Produktionsafgift indgår i soholdets DB. Besætningsforskydning er en stykomkostning. Avl og inseminering er en del af bruttoudbyttet. Indkøb af smågrise er en stykomkostning. Mange grise pr. årsso = Høj effektivitet. Rigtigt Forkert

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Generelle forudsætninger for sohold

Generelle forudsætninger for sohold Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11)

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11) Definition til produktionsgrensopgørelse Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018 Økonomi for griseproducenter 6. Februar 2018 2 2017 i sohold Styrk dig til fremtiden Økonomi for griseproducenter 2017 ved slagtesvin Priser og marked Hvordan er det gået svineproducenterne? Sohold, salg

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2009 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Anders B. Hummelmose, Dansk

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

ABC i svineproduktionen

ABC i svineproduktionen ABC i svineproduktionen - tabelsamling Af Arne Oksen, VFL og Brian Oster Hansen, VSP Indledning Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ti svinebedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2011.

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

BENCHMARKING AF FODERUDGIFT

BENCHMARKING AF FODERUDGIFT BENCHMARKING AF FODERUDGIFT Finn Udesen Billund 29.4.2015 AGENDA Aktuel økonomi Foderomkostningens betydning for produktionsøkonomien Mål for foderudnyttelse Hvorfor benchmarke DB tjek som grundlag for

Læs mere

Effektivitsrapport for avlsdyr

Effektivitsrapport for avlsdyr Status i slutningen af perioden 1-7- - 3-9- 1-4- - 3-6- 1-1- - 31-3- 1-1- - 31-12- Orner [#] 7 8 1 11 7 Unge orner ved periodens slut [#] 3 4 6 5 3 Ins. gilts and sows final amount [#] 1.116 1.95 1.14

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 NOTAT NR. 1421 Selvom DB pr. slagtesvin var lavt i første halvår, var der stor hjemmeblanderfordel og stordriftsfordel, hvilket har holdt hånden

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE DECEMBER 2013

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE DECEMBER 2013 GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE DECEMBER 2013 NOTAT NR. 1343 Den beregnede økologiske smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 NOTAT NR. 1514 Analyse på DB-tjek viser store potentialer indenfor svineproduktion, når der tages de rigtige strategiske valg omkring produktionssystemerne.

Læs mere

Statusseddel. Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N

Statusseddel. Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Statusseddel side 1 Statusseddel Tomme ejendomme 500-1999 Periode: 01.01.11-30.06.11 Agro Food Park 15 Skejby 8200 Århus N Status pr. 30.06.2011 Denne statusseddel kan ikke indberettes via internet. For

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 Støttet af: ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 NOTAT NR. 1405 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 NOTAT NR. 1433 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

BUDGETTETS INDHOLD OG UDARBEJDELSE

BUDGETTETS INDHOLD OG UDARBEJDELSE BUDGETTETS INDHOLD OG UDARBEJDELSE Erfaringsudveksling for budgetsæson 2016/2017 Driftsøkonom Kim Hermansen Indhold Budgetberetning Bilag Kalkuler Tal del (ø90) 2 Budgetberetning Aftagere Landmand Ejerskab

Læs mere

Svin Årets resultat 2016 samt prognose og budgetter for Ved driftsøkonom Jakob Ræbild Nørgaard

Svin Årets resultat 2016 samt prognose og budgetter for Ved driftsøkonom Jakob Ræbild Nørgaard Svinesporet 2017 Svin Årets resultat 2016 samt prognose og budgetter for 2017 Ved driftsøkonom Jakob Ræbild Nørgaard Noteringen 2015-2016 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2017/2018 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2017/2018 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2018/2019 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2018/2019 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE OKTOBER 2015

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE OKTOBER 2015 GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE OKTOBER 2015 NOTAT NR. 1534 Grundlaget beskriver forudsætningerne for den økologiske smågrisenotering fra uge 44, 2015. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE NOTAT NR. 1135 Resultatet af primær drift er forbedret med 422 kr. pr årsso ved produktion af egne polte sammenlignet med indkøbte polte. Baseret på analyse af smågriseproducenters

Læs mere

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019.

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. Af økonomirådgivere Kenneth Jensen og Henry Jespersen. Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. I dette skriv vil vi prøve at estimere tørkens økonomiske betydning

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Hvad viser DB-tjek? Dorthe Poulsgård. Svinerådgivning Vest. Svinerådgivning Vest.

Hvad viser DB-tjek? Dorthe Poulsgård. Svinerådgivning Vest. Svinerådgivning Vest. Hvad viser DB-tjek? Dorthe Poulsgård ? Egen produktion af polte Indkøb af polte Masser af diskussioner, men få fakta Hvad viser DB-tjek i perioden 2006-2010? 746 observationer fra besætninger med salg

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

Find en halv mio. kroner. I tider hvor priserne på fast ejendom er faldende, kan svineproducenter

Find en halv mio. kroner. I tider hvor priserne på fast ejendom er faldende, kan svineproducenter Find en halv mio. kroner DB-tjek giver svineproducenten mulighed for at måle sig med andre svineproducenter på udvalgte parametre, der alle påvirker dækningsbidraget. Tema > > Dorthe Poulsgård Frandsen,

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Hot Spot Potentialetjek -Fokus på foderomkostninger -Hvad har I sparet i 2016? midtjysk svinerådgivning. - vi flytter viden

Hot Spot Potentialetjek -Fokus på foderomkostninger -Hvad har I sparet i 2016? midtjysk svinerådgivning. - vi flytter viden Hot Spot 2016 Potentialetjek -Fokus på foderomkostninger -Hvad har I sparet i 2016? Kr. pr kg tilvækst slagtesvin Slagtesvin 83 kg x 11 kr. = 913,- 30 kg gris 1,03 stk. x 420 = 433,- Tilvækst kr. = 480,-

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 7 KG NOTAT NR. 1414 DB-tjek sohold 7 kg er analyseret og en række væsentlige faktorer for dækningsbidraget er analyseret for perioden 2006-2013. Analysen omfatter effekten af

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

ØKONOMISK OPTIMAL FRAVÆNNINGSALDER I DANMARK

ØKONOMISK OPTIMAL FRAVÆNNINGSALDER I DANMARK ØKONOMISK OPTIMAL FRAVÆNNINGSALDER I DANMARK NOTAT NR. 1731 Den økonomisk optimale fravænningsalder til produktion af 30 kg s grise er i Danmark fire uger med en gennemsnitlig fravænningsalder på 25 dage,

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Produktionsøkonomi SVIN 2016

Produktionsøkonomi SVIN 2016 Produktionsøkonomi SVIN 2016 PRODUKTIONSØKONOMI SVIN 2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T +45 8750 5000 F +45 8740 5010 W seges.dk Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR DEN BEREGNEDE NOTERING FOR ØKOLOGISKE SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1127 Den beregnede økologiske smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

LANDBRUGSØKONOMI OPGAVEHÆFTE

LANDBRUGSØKONOMI OPGAVEHÆFTE SEGES Forlag LANDBRUGSØKONOMI OPGAVEHÆFTE Bent E. Nielsen Jens Christian Huusmann Landbrugsøkonomi opgavehæfte Forfattere: Bent E. Nielsen, Gråsten Landbrugsskole Jens Christian Huusmann, Jordbrugets UddannelsesCenter

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2011

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2011 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2011 NOTAT NR. 1212 Landsgennemsnittet for produktivitet i svineproduktionen 2011 viser, at der er en jævn fremgang på ca. 0,7 fravænnet gris pr. årsso.

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh 32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh Producent og formand for Bornholms Landbrug, Svinerådgivning 1 Disposition Introduktion Min bedrift Landets højeste gennemsnit Hvorfor? Udvikling af min bedrift

Læs mere

PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE

PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE 01 PRODUKTIONSØKONOMISKE FORSKELLE MELLEM HJEMMEAVL OG INDKØB AF LY-SOPOLTE Fremtidens smågriseproducenter vil basere produktionen på indkøb af LY-sopolte INDHOLD Avlsstrategi og produktionsøkonomi...04

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR DECEMBER 2009 AF: Jens Vinther og Tage Ostersen SIDE 1

Sammendrag NOTAT NR DECEMBER 2009 AF: Jens Vinther og Tage Ostersen SIDE 1 Notatet giver gennemsnitstal for produktionsresultaterne i sobesætninger, smågrisebesætninger og slagtesvinebesætninger for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. NOTAT NR. 0935 17. DECEMBER 2009 AF:

Læs mere