Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater"

Transkript

1 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Juni / 15

2 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter. Blandt slagtesvineproducenterne forventes der en stabilisering af driftsresultatet. Lavere kornpriser giver også en lavere indtjening fra planteproduktionen, hvilket bl.a. rammer slagtesvineproducenterne hårdt. DB pr. slagtesvin hæves 26 kr. i 2014, men driftsresultatet er ikke forbedret pga. planteproduktionen. Foderomkostningerne forventes at blive reduceret i Det opretholder en positiv rentabilitet i svineproduktionen på trods af et lukket russisk marked og deraf lav notering på slagtesvin. En gennemsnitlig integreret bedrift forventes og få en positiv rentabilitet i svineproduktionen på 51 kr. pr. slagtesvin. Den økologiske svineproduktion forventes at opleve forbedret indtjening. Markedstillægget forventes at stige og de økologiske foderpriser er faldet i dette forår, hvilket forbedrer indtjeningen for både smågriseproducenter og slagtesvineproducenter Resultat 2012 Prognose 2013 Prognose 2014 Skøn 2015 Smågriseproducenter Slagtesvineproducenter Integrerede producenter Figur 1. Driftsresultat for 2012 samt forventninger til 2013, 2014 og 2015, i kr. KONTAKT: Niels Vejby Kristensen T M E Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af udgivelsen 2 / 15

3 ÆNDRINGER I FORHOLD TIL SIDSTE PROGNOSE 2012 regnskaber Regnskaber indberettet til økonomidatabasen er vejet op til den fulde population af landmænd, der danner grundlag for prognosen. I 2012 havde landmændene et højt driftsresultat, men der har været en positiv konjunktur på både besætning og beholdning af korn. Den positive konjunktur bygger på højere notering, smågrisepriser og kornpriser ultimo 2012 end primo priser Noteringen på slagtesvin i 2013 lå 10 øre over det gennemsnitlige niveau fra Derudover har der været højere foderomkostninger i 2013, primært på baggrund af højere priser på soja. Smågriseproducenterne har haft glæde af en puljenotering, der har ligget langt over den beregnede notering. Dette skyldes primært eksport til Polen, hvor der har været en stigende efterspørgsel. EU-støtten er reduceret allerede fra 2013 med 4 % af niveauet fra 2012 og yderligere 1 % i 2014 og Forventning til 2014 I 2014 forventes yderligere prisfald på korn samt et længe ventet prisfald på soja. Som følge heraf forventes foderpriserne at falde. Disse prisforventninger tager udgangspunkt i en normal høst i Konflikten mellem Rusland og EU påvirker prognosen for noteringen på svinekød. Prognosen tager udgangspunkt i uløst konflikt, da det er uvist, hvornår der kommer en løsning. Prognosens længde er således ikke et udtryk for, hvornår der kommer en løsning på konflikten. Der vil komme en ny prognose når det russiske marked er genåbnet. Der er stor efterspørgsel efter svinekød på verdensmarkedet. Det giver alternativer til det russiske marked, og derfor rammes noteringen mindre hårdt af et lukket russisk marked. Udbuddet af svinekød er faldet i USA pga. PEDV udbrud, hvor en stor smågrisedødelighed har givet færre slagtesvin til slagtning. Derudover har det varme forår startet grill-sæsonen og givet efterspørgsel af svinekød i Europa. Slagtevægten er sat op til 84 kg i 2014 som følge af de nye vægtgrænser for indlevering af slagtesvin. Puljenoteringen for smågrise forventes at ligge ca. 35 kr. over den beregnede notering, der forventes at holde samme niveau i 2014 på grund af lavere foderomkostninger. Skøn for 2015 Prognosen for 2015 er behæftet med stor usikkerhed. Både på grund af prognoseperiodens længde og i lyset af en meget usikker konjunktursituation. Prognosen for 2015 bygger derfor på forsigtige forudsætninger, og er udelukkende at betragte som retningsgivende. 3 / 15

4 SMÅGRISEPRODUCENTER Tabel 1: Driftsresultat for smågriseproducenter Produktion:** * 2014 * 2015 * Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar, dyrket Dyreenheder, svin Dyreenheder pr. ha 2,07 2,13 2,16 2,17 DB pr. årsso, kr DB svin pr. dyreenhed, kr DB mark pr. ha kr kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur, svin Heraf konjunktur, mark Likviditet før investeringer * Prognose **Der indgår udelukkende enkeltmandsejede bedrifter med hovedproduktion af smågrise på 30 kg. Smågriseproducenterne forventes at få en høj indtjening i Året er kendetegnet ved høje smågrisepriser, især smågrise til eksport, og lave foderpriser i forhold til de seneste år. Den beregnede notering forventes at ligge på niveau med sidste år og puljenoteringen forventes at ligge 35 kr. højere i gennemsnit over året. Puljenoteringen inkluderer dog ikke de ekstra tillæg som mange smågriseproducenter får ved eksport af smågrise. Foderpriserne forventes at falde yderligere efter høsten Færdigfoder til søer forventes at falde 30 øre pr. FEso i forhold til sidste år. 4 / 15

5 2015 er endnu meget usikker, men der forventes foderpriser på niveau med Gevinsten ved eksport af smågrise forventes kun svagt at aftage, men generelt forventes et lavere prisniveau både på den beregnede smågrisenotering og puljenoteringen. Likviditeten forbedres yderligere i 2014 som følge af et bedre driftsresultat. Driftsresultatet indeholder en negativ konjunktur på besætningen, men konjunkturændringen påvirker ikke likviditeten. Likviditeten er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Likviditet før investeringer = årets resultat 1 + privat udtræk + tilbageførsel + ændringer i beholdninger 1 (Årets resultat = driftsresultat + nettoindtjening udenfor landbruget) SLAGTESVINEPRODUCENTER Tabel 2: Driftsresultat for slagtesvineproducenter Produktion:** * 2014 * 2015 * Solgte slagtesvin Hektar, dyrket Dyreenheder, svin Dyreenheder pr. ha 1,50 1,57 1,60 1,63 DB pr. slagtesvin, kr DB svin pr. dyreenhed, kr DB mark pr. ha kr kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur, svin Heraf konjunktur, mark Likviditet før investeringer * Prognose **Der indgår udelukkende enkeltmandsejede bedrifter med hovedproduktion af slagtesvin fra kg. I 2014 forventes driftsresultatet at ligge på niveau med sidste år. Den manglende afsætning af svinekød til Rusland betyder, at noteringen ligger på et lavere niveau end sidste år, men det er ikke blevet til et stort 5 / 15

6 prisfald, hvilket primært skyldes to ting: Et mindre udbud af svinekød fra USA pga. PEDV udbrud og god efterspørgsel i Europa som følge af godt grill-vejr. Slagtevægten er hævet til 84 kg. i 2014, hvilket også øger indtjeningen. Lavere kornpriser har reduceret foderomkostningerne i 2014 og det hæver DB pr. slagtesvin, se tabel 2. De lavere kornpriser har til gengæld også reduceret indtjeningen fra planteproduktionen. DB pr. ha forventes at falde over kr. Slagtesvineproducenterne rammes også hårdt af høje smågrisepriser. Den beregnede notering forventes at ligge på niveau med sidste år og puljenoteringen ligger 35 kr. over. Derudover er det ukendt hvor store tillæg der betales for at holde smågrise i Danmark, men det presser indtjeningen yderligere. INTEGREREDE SVINEPRODUCENTER Tabel 3: Driftsresultat for integrerede svineproducenter Produktion:** * 2014 * 2015 * Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar, dyrket Dyreenheder, svin Dyreenheder pr. ha 2,08 2,13 2,14 2,15 DB svin pr. dyreenhed, kr DB mark pr. ha kr kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur, svin Heraf konjunktur, mark Likviditet før investeringer * Prognose **Der indgår udelukkende enkeltmandsejede bedrifter. Avls- og opformeringsbesætninger er ikke inkluderet. 6 / 15

7 De integrerede producenter påvirkes af samme foderprisfald som både slagtesvineproducenterne og smågriseproducenterne. Men de integrerede producenter er upåvirket af de høje smågrisepriser. Det giver en relativt bedre slagtesvineproduktion. De integrerede producenter forventes at få den største fremgang. Dette skyldes, at de får hele gevinsten ved faldende foderomkostninger modsat en smågrise- og en slagtesvineproducent, som deler gevinsten jf. den beregnede notering. ALLE SVINEPRODUCENTER Tabel 4: Driftsresultatet for alle svineproducenter * 2014 * 2015 * Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat Heraf konjunktur, svin Heraf konjunktur, mark Likviditet før investeringer * Prognose **Der indgår alle svineproducenter i Danmark, hvor mindst 50 % af omsætningen kommer fra svineproduktionen. Således er avls- og opformeringsbesætninger, I/S og selskaber, 7 kg og FRATS inkluderet. Det samlede svinebrug viser samme udvikling som ovenstående driftsgrene bliver bedre end 2013, men indtjeningen forventes igen at falde i Likviditeten er generelt høj for svineproduktionen, hvilket giver svineproducenterne mulighed for at udvikle deres bedrift eller afdrage dyr gæld. 7 / 15

8 BEDSTE TREDJEDEL Resultat 2012 Prognose 2013 Prognose 2014 Prognose 2015 Smågriseproducenter Slagtesvineproducenter Integrerede producenter Figur 2. Driftsresultat for den bedste tredjedel Bedste tredjedel opnår generelt meget højere driftsresultater end gennemsnittet. Bedste tredjedel starter ved kr. for smågriseproducenterne, kr. for slagtesvineproducenterne og kr. for de integrerede producenter. Spredningen er mindre blandt de integrerede og slagtesvineproducenterne, som også historisk set har været mere stabile driftsgrene. Scenarieanalysen i følgende afsnit viser også, at slagtesvineproducenterne er de mindst prisfølsomme producenter. Forskellen mellem bedste tredjedel skyldes både bedre produktivitet og størrelse. Smågriseproducenterne og slagtesvineproducenterne i bedste tredjedel har ca. 100 DE mere end gennemsnittet, og de integrerede i bedste tredjedel har 180 DE mere end gennemsnittet. En større bedrift skal også have et større driftsresultat, men DB pr. slagtesvin er 28 kr. højere for slagtesvineproducenterne, DB pr. årsso er 501 kr. højere for smågriseproducenterne og DB pr. DE er 878 kr. højere for de integrerede producenter. Derved har bedste tredjedel også stordriftsfordele. 8 / 15

9 SCENARIER Tabel 5. Scenarier for smågriseproducenter Smågriseproducenter Pris 2014 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Svinepris høj Afregningspris 50 øre højere end forventet Svinepris lav Afregningspris 50 øre lavere end forventet Foder og korn høj Hvede 15 kr. og sojaskrå 30 kr. højere pr. hkg Foder og korn lav Hvede 15 kr. og sojaskrå 20 kr. lavere pr. hkg Renten høj Renten op med 0,3 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,3 procentpoint Tabel 6. Scenarier for slagtesvineproducenter Slagtesvineproducenter Pris 2014 resultat (1.000 kr.) Ændring (1.000 kr.) Svinepris høj Afregningspris 50 øre højere end forventet Svinepris lav Afregningspris 50 øre lavere end forventet Foder og korn høj Hvede 15 kr. og sojaskrå 30 kr. højere pr. hkg Foder og korn lav Hvede 15 kr. og sojaskrå 20 kr. lavere pr. hkg Renten høj Renten op med 0,3 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,3 procentpoint Tabel 7. Scenarier for integrerede producenter Integrerede 2014 resultat Ændring producenter Pris (1.000 kr.) (1.000 kr.) Svinepris høj Afregningspris 50 øre højere end forventet Svinepris lav Afregningspris 50 øre lavere end forventet Foder og korn høj Hvede 15 kr. og sojaskrå 30 kr. højere pr. hkg Foder og korn lav Hvede 15 kr. og sojaskrå 20 kr. lavere pr. hkg Renten høj Renten op med 0,3 procentpoint Renten lav Renten ned med 0,3 procentpoint Slagtesvineproducenterne er de producenter, som bliver mindst påvirket af prisudsving. Scenarieanalysen viser ændringen i driftsresultatet, hvis noteringen bliver hhv. 50 øre højere og lavere end forventet i 2014, samt ændringen i driftsresultatet hvis korn og foder bliver hhv. dyrere eller billigere end forventet og det samme med renten. De øvre og nedre grænser er sat, hvor sandsynligheden for at prisen bliver hhv. højere eller lavere, kun er 20 %. Ved både udsving i noteringen, foder og renten er det slagtesvineproducenterne som leverer de mest stabile resultater. Smågriseproducenterne har derimod de største udsving, hvilket også stemmer overens med den historiske udvikling i driftsresultatet. 9 / 15

10 PROGNOSE FOR RENTABILITETEN I SVINEPRODUKTION FOR 2013 OG 2014 Forudsætninger Der er udarbejdet et skøn over rentabiliteten i svineproduktionen. Besætningernes størrelse er fastsat til 500 DE. Beregningerne er baseret på hhv. den gennemsnitlige produktivitet, som forventes for det pågældende år samt produktiviteten for den bedste tredjedel af besætningerne. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. Prognose for 2014 Prognosen over rentabiliteten for 2014 viser, at økonomien vil være i fremgang. Således forventes det, at rentabiliteten for en integreret producent vil blive 51 kr. pr. gris. De bedste 33 % forventes at opnå en rentabilitet på 89 kr. pr. gris i Resultaterne i 2014 er præget af usikkerhed om udviklingen i kornpriserne, sojaprisen og noteringen. Skøn for 2015 I 2015 sænkes rentabiliteten i svineproduktionen. Årsagen er lavere notering på slagtesvin. Estimatet for 2015 er et skøn, og er derfor også præget af stor usikkerhed. Tabel 8. Integreret produktion - gennemsnit Realiseret 2012 Realiseret 2013 Forventet 2014 Skøn 2015 Slagtevægt, kg Bruttoudbytte, kr. pr. stk Stykomkostninger, kr. pr. stk Dækningsbidrag, kr. pr. stk Kont. kapacitetsomkostninger, kr. pr. stk Kapitalomkostninger, kr. pr. stk Resultat, kr. pr. stk Omkostning, kr. pr. kg svinekød 11,99 12,09 10,88 10,78 1 Uden konjunktur Omkostningen pr. kg svinekød for gennemsnittet af integrerede producenter forventes at blive 10,88 kr. pr. kg i 2014 og forventes at blive 10,78 kr. pr. kg i Omkostningen pr. kg svinekød for de 33 % bedste integrerede producenter forventes at blive 10,42 kr. pr. kg i 2014 og forventes at blive 10,33 kr. pr. kg i Tabel 9. Integreret produktion - bedste 33 % Realiseret 2012 Realiseret 2013 Forventet 2014 Skøn 2015 Slagtevægt, kg Bruttoudbytte, kr. pr. stk Stykomkostninger, kr. pr. stk Dækningsbidrag, kr. pr. stk Kont. kapacitetsomkostninger, kr. pr. stk Kapitalomkostninger, kr. pr. stk Resultat, kr. pr stk Omkostning, kr. pr. kg svinekød 11,29 11,59 10,42 10,33 1 Uden konjunktur 10 / 15

11 ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION Budgetpriser for den økologiske svineproduktion er tilgængelig på farmtalonline.dk. Generelt er markedssituationen positiv for de økologiske svineproducenter. Friland byder nye slagtesvineproducenter velkommen og de eksisterende producenter har også mulighed for at udvide med flere slagtesvin. Forventningerne til markedstillægget er derfor stigende henover året. Der forventes et højere niveau i efteråret og det niveau holdes i Derfor forventes et markedstillæg i 2015 som er 1 kr. højere end i Smågrisepriserne har i første halvår 2014 ligget på et lavt niveau sammenlignet med tidligere år, og selvom smågrisepriserne stiger i efteråret, bliver 2014 et år med lavere smågrisepriser. I 2015 forventes lidt højere smågrisepriser, som følge af det højere markedstillæg. De økologiske foderpriser er faldet i foråret, men forventes at ligge stabilt omkring det nuværende niveau i resten af 2014 og i Forårets fald i priserne betyder at foderudgifterne forventes at blive reduceret i 2014 og Tabel 10 viser udviklingen i dækningsbidraget for en gennemsnitlig økologisk svineproducent, hvor prognosen for slagtesvinenoteringen, markedstillægget, de forventede foderpriser og den deraf beregnede smågrisepris, er anvendt. Tabel 10. Udvikling i den økologiske svineproduktion DB pr. årsso DB pr. smågris DB pr. slagtesvin AFGRÆNSNING Denne udgivelse indeholder endelige resultater for 2012 samt prognoser for 2013, 2014 og skøn for Prognoserne er baseret på de seneste forventninger til prisudviklingen. Et overblik over de seneste driftsøkonomiske resultater samt aktuelle økonomiske nøgletal, kan findes i pjecen Produktionsøkonomi Svin 2013, som er tilgængelig via I prognosen vises de samlede indregnede konjunktureffekter fra prisændringer, ligesom driftens samlede likviditet før investeringer vises. Ved beregning af likviditeten er indtjening udenfor landbruget medtaget, da det er den samlede likviditet, der ligger til grund for investeringer og gældsudvikling. 11 / 15

12 BILAG 1: PRISFORVENTNINGER OG FORUDSÆTNINGER Tabel 1: Prisforventninger** * 2014* Svineproduktion Svinekød (kr./kg) 9,33 9,83 10,68 11,85 11,94 11,47 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 27,5 28,1 28,8 29,6 30,2 30,8 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Maltbyg (kr./hkg.) Raps (kr./hkg.) Kartofler, konsum (kr./hkg.) Foder mv. Soyaskrå (kr./hkg.) Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg Færdigblanding slagtesvin (kr./fesv) 1,43 1,38 1,75 1,86 1,96 1,68 Færdigblanding søer (kr./feso) 1,48 1,40 1,78 1,92 2,00 1,69 Færdigblanding smågrise (kr./fesv) 1,84 1,89 2,03 2,18 2,30 2,12 Rapsskrå (kr./hkg.) Gødning (indeks) Dieselolie (øre/l) * Prognose fra Videncentret for Landbrug samt Landbrug & Fødevarer. Prisprognosen udtrykker forventningerne til den gennemsnitligt handlede pris for alle mængder; spot, kontrakt og internt på bedrifterne. ** Priserne er plus efterbetaling og minus diverse produktionsafgifter. Af konkurrenceretlige årsager er prisprognoserne for 2015 udeladt. Disse indgår dog fortsat i Landskalkuler i Ø90, og vil blive tilføjet andre værktøjer på et senere tidspunkt. Salgspriser Prognosen for svinenoteringen udarbejdes under forudsætning af et fortsat lukket marked i Rusland for eksporten af svinekød fra EU. Herudover påvirkes noteringen af tre forhold. For det første ligger årets slagtninger i EU indtil videre lidt under niveauet sidst år. For det andet er vejrsituationen betydelig bedre end sidste år, hvilket stimulerer efterspørgslen efter grill-produkter. Og for det tredje begrænses konkurrencen fra amerikansk svinekød på verdensmarkedet af svinesygdommen PEDV s hærgen på det nordamerikanske marked. Såfremt det russiske marked igen bliver åbnet, kan der forventes et noget højere prisniveau end forudsat i prognosen. Kornpriserne falder støt og roligt. Årsagen er, at afgrøderne står godt i hele Europa og ikke mindst også i Rusland. Ukraine har endnu ikke haft indflydelse på forsyningssikkerheden. 12 / 15

13 Priserne på foderbyg forventes at komme tættere på prisen på foderhvede, da der formentlig bliver mangel på foderbyg. På dette tidspunkt af året er der dog meget stor usikkerhed vedrørende høstresultatet. Sojaprisen har været rimelig stabil omkring 300 kr. pr. hkg. I afgrøderapporter meldes om store tilplantede arealer og rigtig fint vejr. Ligeledes fungerer salget ud af Sydamerika fint, og der rapporteres om store mængder soja på markedet tilsyneladende uden at have haft den store indflydelse på det danske marked endnu. Rapsprisen er fortsat under pres. De europæiske rapsmarker står generelt rigtig godt, også de danske, og det vil afstedkomme et fortsat pres på prisen i Købspriser Vedr. afgrødepriser se ovenfor. Gødningspriserne er steget siden november Herfra forventes gødningsprisen at holde sig uændret frem til efteråret, da hovedparten af gødningen, der skal bruges i foråret 2014, er købt ind. Der er fortsat stor geopolitisk og konjunkturel usikkerhed om energipriserne, som også har stor indflydelse på gødningsprisen. Vi forventer, at priserne på bekæmpelsesmidler vil stige med knap 10 pct. i løbet af 2014 på grund af nye afgifter. Hele afgiftsstigningen slår igennem i løbet af Priserne på reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige pris- og lønudvikling. Konjunktur og renter Det moderate globale opsving fortsætter efter en mindre vækstafbøjning. Hovedscenariet for fremskrivningen og prognosen er en svag, men positiv vækst i den globale økonomi i hele prognoseperioden. Deflation er i stigende grad et tema i Europa. USA s økonomi rejser sig ganske langsomt, men med lejlighedsvise, mindre tilbageslag. Væksten nærmer sig vækstpotentialet, blandt andet afledt af massiv stimulans fra Den amerikanske centralbank (FED) i form af massive likviditetsudpumpninger og nul-renter. FED er i gang med at nedtrappe likviditetsprogrammet i takt med at væksten øges, og til september forventes det ophørt. Renteforhøjelser ventes dog allertidligst i 2015 under forudsætning af, at ledigheden fortsætter med at falde, og at der er tegn på stigende inflation. I Kina styres økonomien fortsat stramt for at undgå et for hastigt fald i væksten. Væksten aftager lidt, men i kraft af statsstyringen forventes den kinesiske regering at holde hånden under væksten på et niveau svarende til godt 7 pct. Japansk økonomi ridder fortsat på en voldsom ekspansiv pengepolitik. Selvom opsvinget får en ende, kan det formentlig fortsætte en tid endnu. De sydeuropæiske lande oplever større tillid, hvilket har styrket euroen og reduceret rentespændene mellem Tyskland og periferi-landene i Europa. Selvom fokus på gældssituationen i euro-området er reduceret, er der fortsat risiko for uro, da gældsudfordringerne stadig er uløste. Danske kroner har stadig status som flugtvaluta på grund af de favorable makroøkonomiske balancer. Det sikrer fortsat lave renter. Den største risiko pt. er risikoen for deflation i euro-området, hvilket kan medføre både længere og dybere økonomisk nedgang. Den Europæiske Centralbank (ECB) udfører kraftig pengepolitisk stimulans. Rentevåbenet er stort set udtømt, hvorfor likviditetstilførsel anvendes i stor stil. Yderligere pengepolitisk stimulans kan ikke udelukkes. Også Ukraine-konflikten mellem Rusland og Vesten, islamisters fremmarch 13 / 15

14 nær olierige områder i Mellemøsten og gældskrisen i Europa skaber usikkerhed og kan give større markedsudsving. Tabellen viser, hvilke renteforudsætninger fremskrivningen og prognosen bygger på. Tabel 2: Renter inkl. bidrag mv * 2014* 2015* Realkredit, fast, dkr. 5,31 5,16 4,78 4,92 5,23 5,38 Realkredit, flex, dkr. 2,59 2,41 2,11 1,83 1,92 2,19 Realkredit, flex, euro 1,87 2,21 1,95 1,67 1,79 2,00 Finanslån, valuta 4,86 5,37 5,86 5,78 5,82 5,99 Kassekredit, dkr. 6,50 7,04 7,42 7,44 7,48 7,65 Banklån, dkr 5,67 5,72 5,97 6,11 6,31 6,46 BILAG 2: DATAMATERIALE OG DEFINITIONER Datamateriale Udarbejdelsen af prognosen sker ud fra historiske regnskabsresultater samt forventede ændringer i produktion, effektivitet, købs- og salgspriser, investeringer og finansielle forhold m.v. Prognosen er baseret på de endelige vejede 2012 regnskabsresultater fra økonomidatabasen. Regnskabsresultaterne er repræsentative for hele landbruget, idet de er vejet op til det samlede antal landbrugsbedrifter, der var i 2012 i Danmark i henhold til Danmarks Statistisk landbrugstælling. I de endelige vejede resultater for 2012 indgår regnskaber, der er vejet op til heltidssvinebedrifter. Et heltidsbrug er defineret som et brug, hvor årets produktion kræver en arbejdsindsats, der er på mindst normtimer. Bedrifterne der indgår, skal være på mindst 10 ha, eller værdien af et standardoutput (omsætning) skal være på mindst euro. Årsrapporten skal derudover indeholde privatøkonomiske data. Kun kalenderårsbedrifter indgår i 2012 resultaterne. For at være defineret som et landbrug skal mindst halvdelen af omsætningen stamme fra landbrugsproduktionen. Indkomstprognoserne for er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s økonomidatabase for 2012 samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår ovenfor. Klassifikationen af bedriftstyper (planteavl, kvæg, svin, pelsdyr, fjerkræ) er baseret på EU s standarder om dette. Grundprincippet er, at mindst 50 % af omsætningen skal komme fra en bestemt driftsgren, for at bedriften tilhører denne driftsgren. 14 / 15

15

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Oktober 2013 1 / 18 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2012 blev det bedste i mange år. De endelige vægtede regnskaber er

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Juni 2013 1 / 15 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til 2011. De integrerede producenter

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 17 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 5 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2015 Juni 2014 1 / 15 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 131 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 12 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 5 Økologiske bedrifter med 80-160 køer...

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 206 NOTAT NR. 625 Højere afregningspriser medfører forbedret rentabilitet i 206. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG 1.000 kr. SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG Svineproducenternes indtjening forventes at toppe i 2017 2017 blev et godt år for svineproducenterne. Afregningsprisen blev i Danmark 1,6 kr. højere end i 2016 og

Læs mere

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019.

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. Af økonomirådgivere Kenneth Jensen og Henry Jespersen. Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. I dette skriv vil vi prøve at estimere tørkens økonomiske betydning

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk 1 / 16 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter.... 7 Følsomhedsberegninger.... 8 Aktiver, gæld, investeringer

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR INDHOLD Den økonomiske situation Investeringer Hvorfor producere slagtesvin Verden rundt 2... Prognose marts 2015 2013 2014 2015

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2009 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Anders B. Hummelmose, Dansk

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere