Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH"

Transkript

1 Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder Kliniske undervisningssted: Anæstesiologisk afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød Afdelingen består af: Intermediær afsnit (IMA) 0633, Intensivt afsnit (ITA) 0531, Dagkirurgisk afsnit 0162, Perioperativt afsnit 0132, Anæstesi og Operationsafsnit 0133 Sterilcentral Ledelsesmæssige ansvar : Navn: Helle Lauridsen Stilling: Ledende oversygeplejerske adresse: Det uddannelsesmæssige ansvar for det område der søges godkendelse til: Navn: Karen Strand, Venke Bertelsen, Malene Sparsø Stilling: Kliniske vejledere adresse: De kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer 1 : Venke og Malene har en fuld diplom uddannelse i sundhedsfaglig formidling og klinisk uddannelse - samt mange års klinisk erfaring inden for specialet. Karen har klinisk vejleder modul, modul i fokus og forenkling, suppleringsuddannelsen samt mange års erfaring i specialet. Hvert afsnit har tilknyttet en klinisk vejleder, der refererer til den ledende oversygeplejerske. De kliniske vejledere har ansvaret for de studerendes uddannelsesforløb i klinikken - og deltager i bed site undervisning, refleksion, studiesamtaler, FSA, vejledning og samarbejde med skolen sammen med den enkelte studerende. De pædagogiske og sygeplejefaglige kvalifikationer for de sygeplejersker den kliniske vejleder uddelegerer elementer af den kliniske undervisning til: Afdelingens sygeplejersker har alle en bred klinisk erfaring. Sygeplejerskerne i afdelingen har henholdsvis specialuddannelse i anæstesi sygepleje og specialuddannelse i intensiv 1 Minimumskravet for godkendelse er en sygeplejeuddannelse og mindst en 1/6 diplomuddannelse.

2 sygepleje. I IMA, dagkirurgisk-, operations- og perioperativt afsnit har sygeplejerskerne diplommoduler og/eller efteruddannelse. Flere sygeplejersker i de enkelte afsnit har 1/6 diplom i sundhedsformidling og klinisk uddannelse. De sygeplejersker, der indgår i uddannelses forløb, vælges ud fra deres kliniske og pædagogiske kompetencer. Antal timer den kliniske vejleder har i gennemsnit pr. uge til den daglige kliniske vejledning sammen med den studerende: De kliniske vejledere har sammenlagt 74 timer. Det svarer til 2 fuldtidsstillinger. I gennemsnit har de kliniske vejledere ca timer pr. uge sammen med hver studerende. Antal timer i gennemsnit pr. semester som den kliniske vejleder har til rådighed i samarbejdet med den/de tilknyttede underviser(e) og uddannelsesinstitutionen: Karen er tilknyttet 1. semester Venke er tilknyttet 5. semester Malene er tilknyttet 6. semester De kliniske vejledere deltager i klinisk forberedende og klinisk bearbejdende undervisning efter behov. Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige-, tværsektorielle- og tværprofessionelle samarbejdspartnere: Anæstesiologisk afdeling har et tæt samarbejde med: Hospitaler og afdelinger, hvorfra der modtages fra/ overflyttes til Læger fra relevante specialer Billeddiagnostisk afdeling Klinisk immunologisk afdeling Klinisk mikrobiologisk afdeling Farmakonomer Bioanalytisk afdeling Fysioterapi Ergoterapi Diætist Facility Management Afdeling Præst Tværsektoriel koordinator Social sygeplejerske Sekretærer CIIMT medarbejdere Side 2 af 6

3 Generel studieplan Redegørelse for de sygeplejefaglige- og uddannelsesmæssige forhold Semester Angiv hvilket semester der søges godkendelse til: 2. semester Sygeplejefaglige- og uddannelsesmæssige forhold (Beskriv nedenstående i forhold til det pågældende semester) Redegør for autentiske typiske patient/borgersituationer: Anæstesiologisk afdeling har et bredt udvalg af patient forløb. Forløbene har en varighed fra få timer til måneder. Dagkirurgisk afsnit modtager patienter til: Forundersøgelse og modtagelse præoperativt Perioperativ og postoperativ observation, pleje og behandling Udskrivelse. Perioperativt afsnit modtager patienter til: Præoperativ optimering, f.eks. ved anlæggelse af perifer nerveblokade, CVK kateter og væskebehandling. Det postoperative forløb efter operation/undersøgelse med henblik på observation, pleje og behandling. Smertebehandling. Tilbageflytning til stamafdeling, IMA eller ITA. Patienten bliver overflyttet til det intermediære afsnit/ Intensiv afsnit, hvis tilstanden er kritisk og ustabil. Intermediær afsnit (IMA) modtager patienter: Der er akut og kritisk syge - med behov for højere grad af observation, pleje og behandling Til udvidet monitorering Fra alle specialer på Hospitalet Pleje, behandling og stabilisering - overflytning til stamafdelingerne. Intensivt afsnit (ITA) modtager patienter: Med kompleks og kritisk sygdom Til udvidet monitorering Til respiratorbehandling og dialyse Fra alle specialer på Hospitalet, samt fra andre hospitaler Pleje, behandling og stabilisering - overflytning til stamafdelingerne. Redegør for om patient/borgersituationer er medicinske og/eller kirurgiske forløb: Dagkirurgisk og Perioperativt afsnit er kirurgiske forløb. Intermediær og Intensiv afsnit kan tilbyde både kirurgiske og medicinske forløb. Side 3 af 6

4 Redegør for hvordan studerende har mulighed for at arbejde med de centrale elementer, der er rettet mod at den studerende kan opnå semestrets samlede læringsudbytte. 2 (max 2000 tegn inkl. mellemrum) Den studerende (stud.) bliver koblet til patientforløb sammen med en erfaren sygeplejerske eller kliniske vejleder. Patientforløbene udvælges med udgangspunkt i læringsudbytterne for 2. semester. Den stud. vil deltage i den klinisk beslutningstagen og sygeplejefaglige interventioner i de patientforløb, de er tilknyttet. Den stud. vil blive støttet i at den kliniske beslutningstagen tages på baggrund af et samarbejde med patient/pårørende og det tværfaglige team. Den kliniske beslutningstagen understøttes af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden samt kliniske metoder som ABCDE-systematik, EWS- Braden- NRS- ernærings- score. Den stud. vil deltage i grundlæggende sygepleje med observation og pleje af patienterne, hvor der bl.a. holdes fokus på immobilitet, søvn og hvile, ernæring, væske balance, udskillelse af affaldsstoffer, kvalme/opkastning, smerter, kropspleje og velvære samt hygiejne og afbrydelse af smitteveje. I samarbejde med vejleder deltager den stud. i dokumentation af observationer, screeninger og udførte sygepleje i Sundhedsplatformen. Teknologisk udstyr benyttes i pleje og behandling af alle vores patienter. Den stud. vil få viden om udstyret, samt rig mulighed for, i samarbejde med patient og vejleder, at anvende teknologien i sygeplejen. Den stud. vil blive introduceret til medicin - dispensering og administration - inden for udvalgte præparater. Det kan f.eks. være behandling inden for områder som smerter, kvalme/opkastning, hypertension, diabetes og obstipation. Den studerendes læring i klinikken understøttes af ugentlige fora med afdelingens stud. og kliniske vejledere. Disse fora benyttes til at understøtte refleksionen over plejeforløbene, her er fokus på kirurgisk sygepleje, ernæring, kredsløb, immobilitet, farmakologi og etiske værdier i sygeplejen. Gennem tværfagligt samarbejde sammenhægende patientforløb - får den stud. indsigt i, hvordan der kan arbejdes med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Den studerende vil få viden om det tværsektorielle samarbejde ved Tværsektoriel koordinator Sarah Kruckow. 2 Du finder fokusområde for klinisk undervisning i den respektive semesterbeskrivelse. Side 4 af 6

5 Redegør for hvordan de studerende har mulighed for at arbejde med de forudsætningsgivende studieaktiviteter i forbindelse med klinisk undervisning (max 1000 tegn inkl. mellemrum): Aktiviteten afvikles i uge af klinikforløbet. Den enkelte studerende udvælger sammen med klinisk vejleder en patient, hvor der herefter sættes tid af til indsamling af data og udarbejdelse af forslag til interventioner. Den studerende deltager efterfølgende i plejen af sin patient i 2-3 timer og udarbejder hjemme en disposition. Indhold i dispositionen: Overskrift Valg af patient Valg og analyse af centrale elementer Forslag til interventioner Spørgsmål til diskussion Opsamling Dispositionen må have et omfang på max 2400 anslag med mellemrum. Den uploades senest tre hverdag før fremlægges i Praktikportalen. Der er mulighed for vejledning af klinisk vejleder. I 6. uge fremlægges ovenstående i et fælles forum for medstuderende og kliniske vejledere i afdelingen evt. klinisk underviser. Hver stud. har 30 min til oplæg og diskussion. Klinisk vejleder giver feedback på aktiviteten. Efterfølgende vurderes aktiviteten individuelt godkendt/ ikke godkendt og dokumenteres i Praktikportalen. Redegør for samarbejdsformer mellem den kliniske vejleder og den studerende (max 200 tegn inkl. mellemrum): Den kliniske vejleder er den gennemgående person i forløbet - er med ved introduktion, studiesamtaler, FSA og evalueringer. Den studerende går min. x 1 ugentligt med kliniske vejleder i klinikken. Redegør for hvordan den studerendes individuelle studieplan kontinuerligt inddrages i klinisk undervisning (max 200 tegn inkl. mellemrum): Den individuelle studieplan anvendes løbende samt ved den afsluttende samtale i 1.1. og 1.2. semester med sigte på feedforward til henholdsvis 1.2. og 2. semester. Side 5 af 6

6 Evaluering og kvalitetsudvikling Redegørelse for hvordan evalueringer 3 indgår i kvalitetssikring af klinisk undervisning, fx drøftelser med ledelsen og andet De studerende opfordres til at besvare evalueringen udsendt af UDEVA - samt et lokalt udarbejdet evalueringsskema, danner udgangspunkt for afsluttende studiesamtale. Der fokus på den studerendes evaluering af læringsaktivitet og læringsudbytter. Evalueringerne diskuteres på fastlagte møder mellem afdelings- og afsnitsledelse, relevant personale og de kliniske vejledere. Den kliniske undervisning justeres løbende ud fra de studerendes evalueringer. Udarbejdet af Dato Navn Titel Tlf. Mailadresse Venke Klinisk Bertelsen vejleder Karen Strand Klinisk vejleder Malene Sparsø Klinisk vejleder Hvis der opstår spørgsmål og behov for vejledning, er I velkomne til at kontakte os på nedenstående tlf.nr. / mail. Ansøgning sendes til Kirsten Pilemann Vestergaard Uddannelsesfaglig leder Sygeplejerskeuddannelsen UCC Nord Tlf Her tænkes på alle former for evaluering af klinisk undervisning, herunder evalueringer udsendt fra UDEVA og fra uddannelsesinstitutionen. Side 6 af 6

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Anæstesiologisk Afdeling, NOH 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Anæstesiologisk Afdeling, NOH 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted Anæstesiologisk Afdeling, NOH 6. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Kirurgisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Kirurgisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Kirurgisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Halsnæs kommune 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Halsnæs kommune 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted Halsnæs kommune 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Onkologisk/Palliativ afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Onkologisk/Palliativ afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Onkologisk/Palliativ afdeling, NOH Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk Redegørelse af organisatoriske og

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Halsnæs Kommune 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Halsnæs Kommune 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted Halsnæs Kommune 6. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted

Godkendelse af klinisk undervisningssted Godkendelse af klinisk undervisningssted Halsnæs kommune Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Februar 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Akutafdelingen, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Akutafdelingen, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Akutafdelingen, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted

Godkendelse af klinisk undervisningssted Godkendelse af klinisk undervisningssted Halsnæs kommune Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Februar 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Allerød kommune

Godkendelse af klinisk undervisningssted Allerød kommune Godkendelse af klinisk undervisningssted Allerød kommune Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Gribskov kommune

Godkendelse af klinisk undervisningssted Gribskov kommune Godkendelse af klinisk undervisningssted Gribskov kommune Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Navn på det kliniske undervisningssted Gribskov kommune/center for social og Sundhed,Rådhusvej

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Allerød kommune

Godkendelse af klinisk undervisningssted Allerød kommune Godkendelse af klinisk undervisningssted Allerød kommune Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Gribskov kommune

Godkendelse af klinisk undervisningssted Gribskov kommune Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Navn på det kliniske undervisningssted /Center for social og Sundhed,Rådhusvej 3,3200 Helsinge www.gribskov.dk Hvem har det ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Øre-Næse-Halsafdelingen, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Øre-Næse-Halsafdelingen, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Øre-Næse-Halsafdelingen, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Akutafdelingen Hillerød, Akutklinikken Frederikssund og Sundhedshuset Helsingør, 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Akutafdelingen Hillerød, Akutklinikken Frederikssund og Sundhedshuset Helsingør, 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted Akutafdelingen Hillerød, Akutklinikken Frederikssund og Sundhedshuset Helsingør, 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENEREL STUDIEPLAN GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Afdeling, NOH 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Afdeling, NOH 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Afdeling, NOH 6. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED .Outlook\SCXE9MUK\Ansøgningtilgodkendelseafkliniksted1semesterHøjeTaastrup18 08 2017.docx GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted - Neurologisk afdeling 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted - Neurologisk afdeling 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted - Neurologisk afdeling 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Forudsætningsgivende studieaktivitet 2. semester. Dialogmøde 9. november 2017 Mette Bonde Dahl

Forudsætningsgivende studieaktivitet 2. semester. Dialogmøde 9. november 2017 Mette Bonde Dahl Forudsætningsgivende studieaktivitet 2. semester Dialogmøde 9. november 2017 Mette Bonde Dahl Formål at vise faglig argumentation og klinisk beslutningstagen I samarbejde med klinisk vejleder udvælger

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Akutafdelingen, NOH

Godkendt klinisk undervisningssted Akutafdelingen, NOH Godkendt klinisk undervisningssted Akutafdelingen, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Akutafdelingen, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Akutafdelingen, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Akutafdelingen, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Psykiatrisk Center Nordsjælland 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Psykiatrisk Center Nordsjælland 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted Psykiatrisk Center Nordsjælland 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder

Læs mere

Halsnæs kommune 4. semester Godkendt Klinisk Undervisningssted

Halsnæs kommune 4. semester Godkendt Klinisk Undervisningssted Halsnæs kommune 4. semester Godkendt Klinisk Undervisningssted Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder

Læs mere

Gribskov kommune 4. semester - Godkendt Klinisk Undervisningssted

Gribskov kommune 4. semester - Godkendt Klinisk Undervisningssted Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Navn på det kliniske undervisningssted Gribskov kommune/center for social og Sundhed, Rådhusvej 3,3200 Helsinge www.gribskov.dk Hvem har det ledelsesmæssige

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Gribskov Kommune 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Gribskov Kommune 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted Gribskov Kommune 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Øre-Næse-Halsafdelingen, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Øre-Næse-Halsafdelingen, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Øre-Næse-Halsafdelingen, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Onkologisk og Palliativ Afdeling, NOH - Hillerød og Frederikssund, 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Onkologisk og Palliativ Afdeling, NOH - Hillerød og Frederikssund, 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted Onkologisk og Palliativ Afdeling, NOH - Hillerød og Frederikssund, 5. semester Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Kirurgisk afdeling, NOH 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Kirurgisk afdeling, NOH 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted Kirurgisk afdeling, NOH 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Neurologisk Afdeling, Hillerød og Frederikssund, NOH 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Neurologisk Afdeling, Hillerød og Frederikssund, NOH 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted Neurologisk Afdeling, Hillerød og Frederikssund, NOH 6. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Allerød Kommune 4. semester - Godkendt klinisk Undervisningssted

Allerød Kommune 4. semester - Godkendt klinisk Undervisningssted Allerød Kommune 4. semester - Godkendt klinisk Undervisningssted Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Kirurgisk Afdeling 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Kirurgisk Afdeling 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted Kirurgisk Afdeling 6. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling, NOH 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling, NOH 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling, NOH 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Helsingør Kommune

Godkendelse af klinisk undervisningssted Helsingør Kommune Godkendelse af klinisk undervisningssted Helsingør Kommune Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Navn på det kliniske undervisningssted Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Februar

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 11 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Helsingør kommune 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Helsingør kommune 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted Helsingør kommune 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Neurologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Neurologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Neurologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted - Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN) - 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted - Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN) - 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted - Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN) - 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk Redegørelse af organisatoriske

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 11 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For afsnit ortopædkirurgisk sengeafsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Maj 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

PCN 4. semester Godkendt klinisk undervisningssted

PCN 4. semester Godkendt klinisk undervisningssted PCN 4. semester Godkendt klinisk undervisningssted Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk

Læs mere

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVINSING PÅ 4. SEMESTER

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVINSING PÅ 4. SEMESTER .Outlook\SCXE9MUK\Ansøgning til godkendelse af klinisk undervisningssted 4. semester studerende - skabelon.docx GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVINSING PÅ 4. SEMESTER

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Operation, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Maj 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Onkologisk afdeling, NOH 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Onkologisk afdeling, NOH 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted Onkologisk afdeling, NOH 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder mb3@ucc.dk Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Navn på det kliniske undervisningssted Nordsjællands Hospital

Læs mere

Helsingør kommune 4. semester - Godkendt Klinisk Undervisningssted

Helsingør kommune 4. semester - Godkendt Klinisk Undervisningssted Helsingør kommune 4. semester - Godkendt Klinisk Undervisningssted Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Arresødal Hospice 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Arresødal Hospice 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted Arresødal Hospice 6. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Neurologisk afdeling

Godkendelse af klinisk undervisningssted Neurologisk afdeling Godkendelse af klinisk undervisningssted Neurologisk afdeling Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Navn på det kliniske undervisningssted Nordsjællands Hospital

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester For Dagkirurgi og Opvågning, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Januar 2018 Heibergs allé 4, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Helsingør kommune 6. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Helsingør kommune 6. semester Godkendt klinisk undervisningssted Helsingør kommune 6. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete Brædder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVINSING PÅ 6. SEMESTER

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVINSING PÅ 6. SEMESTER .Outlook\SCXE9MUK\Ansøgning til godkendelse af klinisk undervisningssted 6. semester studerende (003).docx GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVINSING PÅ 6. SEMESTER DETTE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Dialyse, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Medicinsk Afsnit 1 RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Medicinsk Afsnit 1 RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Medicinsk Afsnit 1 RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted KNEA, NOH Hillerød og Frederikssund

Godkendelse af klinisk undervisningssted KNEA, NOH Hillerød og Frederikssund Godkendelse af klinisk undervisningssted KNEA, NOH Hillerød og Frederikssund Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 11 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Dialyse, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Operation og Intensiv Syd - Forberedelse og Opvågning Aarhus Universitetshospital

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Operation og Intensiv Syd - Forberedelse og Opvågning Aarhus Universitetshospital Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Operation og Intensiv Syd - Forberedelse og Opvågning Aarhus Universitetshospital 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Gynækologisk afdeling, NOH 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Gynækologisk afdeling, NOH 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted Gynækologisk afdeling, NOH 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted KNEA, NOH/Frederikssund hospital 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted KNEA, NOH/Frederikssund hospital 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted KNEA, NOH/Frederikssund hospital 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom

KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2. Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom KLINISK UNDERVISNING PÅ MODUL 2 Modul 2 - Sygeplejerskeuddannelsen Sundhed og sygdom Modul 2 fokuserer i høj grad på teoretisk undervisning, men der er også to ugers klinisk undervisning. Den kliniske

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF:

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Helsingør kommune

Godkendelse af klinisk undervisningssted Helsingør kommune Godkendelse af klinisk undervisningssted Helsingør kommune Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Navn på det kliniske undervisningssted Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Februar

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Godkendt klinisk undervisningssted Børne og ungeafdelingen NOH 5. semester

Godkendt klinisk undervisningssted Børne og ungeafdelingen NOH 5. semester Godkendt klinisk undervisningssted Børne og ungeafdelingen NOH 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Opvågning, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Akutafsnit 1 og Akutafsnit 2, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF:

GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 6 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 11 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Godkendt klinisk undervisningssted Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling NOH/Frederikssund hospital 5. semester Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Godkendelsesdokumentet er godkendt i RKU d. 21. november Revideret den

Godkendelsesdokumentet er godkendt i RKU d. 21. november Revideret den GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Akutafsnit 1 og Akutafsnit 2, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere