Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk"

Transkript

1 Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk

2 Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

3 Indhold 1 Indledning Læsevejledning Vigtige informationer Fuld implementering Karakterfrist Faglig vurdering Skoler uden UU-center (UU) Elever der skal afsendes af vejleder uanset vurdering Sådan tilgår du relevante elever Særlig vejledningsindsats listen (UU) Elevoversigten (VEJ) Opdatering af elever Oplåsning af uddannelsesplan Parathedsvurderingen klasse og 10.klasse Omgøre parathedsvurdering Fagligvurdering Indhold i uddannelsesplanen Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Optagelseskrav Støtteforanstaltninger Kommentarfelt Bilag og underskrifter Bilag til ansøgningen Forældremyndighedsindehaver Afsendelse af Uddannelsesplaner (UU) Elever på UU-betjente skoler(uu) Elever på ikke UU-betjente skoler (UU) Godkendelse og underskrift af uddannelsesplanen Styrelsen for It og Læring,

4 Indhold 4 Styrelsen for It og Læring,

5 1 Indledning Denne vejledning beskriver vejlederens opgaver på Optagelse.dk. Ved vejleder forstås vejleder ved frie skoler samt vejledere, der er tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledninger (UU). Vejlederen er den person, der kan lave en vurdering af elevens uddannelsesparathed i de tilfælde hvor elevens automatiske beregning ønskes omgjort. Vejlederen har endvidere ansvaret for udarbejdelse og afsendelse af de elever der er vurderet ikkeuddannelsesparate. Det er nødvendigt at have rettigheden vejleder på Optagelse.dk. Du kan læse mere om rettigheder i vejledning om brugeroprettelse på skole eller brugeroprettelse på UUcenter. 1.1 Læsevejledning Nogle afsnit er kun relevante for vejledere på UU, disse er i overskriften markeret med et (UU) efter overskriften. Andre afsnit vil hovedsagligt være rettet mod vejlederen på en skole, der ikke er tilknyttet UU, de er markeret med (VEJ) i overskriften. Vejlederen på UU kan gøre det samme som vejlederen på en skole hvis de vælger skolen på forsiden. 1.2 Vigtige informationer Fuld implementering I år er vejledningsreformen fuldt implementeret, så eleverne i 8., 9. og 10.klasses har alle en vurdering, der er baseret på sociale og personlige forudsætninger. For 9. og 10. klasses elever tager den endvidere udgangspunkt i tidligere vurderinger Karakterfrist Fristen for indlæsning af karakterer og forudsætninger er 1.december for UU-betjente skoler og 1. februar for ikke UU-betjente skoler. Efter 1.februar kan der ikke rettes på forudsætninger eller karakterer. Dette er ikke muligt for hverken skolemedarbejder eller support. Alle parathedsvurderinger efter denne dato er derfor nødt til udelukkende at være manuelle vurderinger af vejleder og kun den samlede vurdering Faglig vurdering Denne liste viser de elever, der har ønske en gymnasial uddannelse og som var uddannelsesparate sidste år, og som forsat opfylder de sociale og personlig forudsætninger, men hvor karakteren er faldet i forhold til sidste år (men forsat er over 4 i snit). Disse elever skal vurderes af vejleder om de fortsat er uddannelsesparate. Styrelsen for It og Læring,

6 1 Indledning Skoler uden UU-center (UU) Denne liste er kun til rådighed for UU-vejlederen. Det er en liste over de elever i 9. og 10.klasse der er vurderet ikke-uddannelsesparate, som bor i kommunen, men går på en ikke UU-betjent skole. Disse elever skal afsendes og viderebehandles af vejlederen på UU efter 1.februar. Det er derfor vigtigt at UU kun har tilknyttet de skoler som de betjener. Elever på skoler der er tilknyttet UU, dukker nemlig ikke op på denne liste. Så har I markeret at de er tilknyttet UU skal I behandle alle skolens ikke-uddannelsesparate elever via Særlig vejledningsindsats listen. Brugeradministrator på UU kan tjekke tilknytningen af skoler, og kan læse mere her. UU kan kun tilknyttes skoler der geografisk ligger i den eller de kommuner de betjener Elever der skal afsendes af vejleder uanset vurdering. En gruppe af elever skal sendes af vejleder på UU uanset parathedsvurderingen på grund af deres uddannelsesønsker. Det drejer sig om elever der har Andre aktiviteter som 1. prioritet (det kan for eksempel være elever der har angivet udlandsophold eller ungdomshøjskole). Endvidere skal elever der går i 10.klasse og som søger 10.klasse igen afsendes af vejleder. Hvis disse elever er vurderet uddannelsesparate vil de dukke op på Særlig vejledningsindsats listen eller listen Skoler uden UU-center, dog først når forældremyndighedsindehaver har underskrevet. Dette vil være efter 1.februar, og dermed være vejleder på UU der skal afsende dem. 6 Styrelsen for It og Læring,

7 2.1 Særlig vejledningsindsats listen (UU) 2 Sådan tilgår du relevante elever Som udgangspunkt skal du logge ind fra medarbejderforsiden på Optagelse.dk. 2.1 Særlig vejledningsindsats listen (UU) Arbejder du på et UU-center kan du hurtigt få et overblik over de elever, hvis automatiske beregning siger de er ikke-uddannelsesparate samt de elever, hvor der ikke er lavet en beregning endnu via Særlig vejledningsindsats listen. Du finder Særlig vejledningsindsats listen under Opmærksomhedsliste. Herinde er der for UU-vejlederen 4 faner. Det er fane nr. 2 Særlig vejledningsindsats, der skal bruges til at finde de ikke-uddannelsesparate elever. Styrelsen for It og Læring,

8 2 Sådan tilgår du relevante elever Herinde skal du vælge den skole du vil arbejde med. Når du har valgt den skole du ønsker at arbejde med kommer de elever der er ikke-uddannelsesparate frem. Hvis du markerer i boksen ud for Medtag elever, hvis interessetilkendegivelse ikke er afgjort, får du de elever med, som endnu ikke har fået angivet alle elementer til en beregning af deres uddannelsesparathed. Som udgangspunkt får du alle elever i 8., 9. og 10.klasse der er vurderet ikkeuddannelsesparate. Du kan filtrere elever på deres tilkendegivelse af uddannelse og klassetrin, hvis du ønsker et mindre antal. Du kan også eksportere listen. 8 Styrelsen for It og Læring,

9 2.1 Særlig vejledningsindsats listen (UU) For at komme ind på eleven trykker du på CPR-nummeret. Du kommer direkte ind på fanen Parathedsvurdering, og kan herfra rette vurderingen eller navigere rundt til de andre faner. Du kommer tilbage til oversigten ved at trykke på Opmærksomhedsliste. Styrelsen for It og Læring,

10 2 Sådan tilgår du relevante elever 2.2 Elevoversigten (VEJ) Hvis du er vejleder på en skole så skal du ind via elevoversigten. Arbejder du på flere skoler eller er du ansat på et UU-center skal du først vælge den rigtige institution. Du får valget mellem flere institutioner ved at trykke på den lille pil udfor skolenavnet. Når skolen står under institution, så vælger du Elevoversigt og kommer nu frem til siden, hvor du skal vælge den klasse du vil arbejde med. Hvis du skal finde en bestemt elev, kan du søge direkte på en elevs CPR-nummer. 10 Styrelsen for It og Læring,

11 2.2 Elevoversigten (VEJ) Når du har valgt en klasse kan du se elevens nuværende vurdering med hensyn til uddannelsesparathed. Elever med en rød firkant ud for navn er vurderet ikkeuddannelsesparate (eller har valgt Andet). Elever med en grøn firkant er vurderet uddannelsesparate og elever med en grå firkant har endnu ikke alle elementer til en vurdering. Vælg den elev, du ønsker at arbejde med ved at trykke på elevens CPR-nummer. Der er 8 status-felter ud for hver elev, som indikerer, hvor langt eleven er i forløbet. Du kan se, hvad de forskellige status-felter betyder i feltet Beskrivelse af statusser. Når du har valgt en elev, kommer du til Personlige oplysninger for eleven. Du kan skifte mellem elever i den valgte klasse ved at trykke på Vis klassefilter, vær opmærksom på at knappen skifter navn til Skjul klassefilter, når klasselisten vises. Du får nu en liste med elever i klasse. Hvis du trykker på et navn skifter du til den elev, men bliver på den fane du er på. Du kan skjule listen igen ved at trykke på Skjul klassefilter. Styrelsen for It og Læring,

12 2 Sådan tilgår du relevante elever Opdatering af elever Hvis du ikke kan se status-felterne for en elev, og du ikke kan trykke på elevens CPRnummer, skal elevens oplysninger opdateres med oplysninger, der via UNI login kommer fra skolens elevadministrative system. Det kan enten gøres ved at trykke på Opdater ud for eleven, eller du kan opdatere for hele klassen ved at trykke på Opdater hele klassen. Hvis du opdaterer hele klassen kan det tage lidt tid. Du skal være opmærksom på at elever i 9. og 10. klasse vil have en vurdering fra sidste år, og den kan du se umiddelbart efter opdateringen Oplåsning af uddannelsesplan Når uddannelsesplanen er underskrevet af en forældremyndighedsindehaver låses uddannelsesplanen for redigering. Det er muligt for vejleder at låse uddannelsesplanen op via elevoversigten frem til den er afhentet af elevens 1. prioritet. Du låser uddannelsesplanen op ved at trykke på hængelåsen under Lås op. Er hængelåsen markeret med en lille advarselstrekant er den klar til at blive hentet af elevens 1. prioritet. 12 Styrelsen for It og Læring,

13 2.2 Elevoversigten (VEJ) Når du trykker på hængelåsen bliver du advaret om at du er ved at låse uddannelsesplanen op. Først når der ikke længere er en hængelås under Lås op kan der redigeres i uddannelsesplanen. Husk at informere forældrene om at de skal underskrive igen, hvis du fjerner deres underskrift. Hvis uddannelsesplanen bliver afhentet af elevens 1.prioritet er det ikke længere muligt at låse uddannelsesplanen op. Hvis der stadig væk er ændringer er I nødt til at kontakte elevens 1.prioritet, samt evt. lave en ny ansøgning uden at bruge elevens UNI login det kan gøres her. Styrelsen for It og Læring,

14 3 Parathedsvurderingen 3 Parathedsvurderingen Uddannelsesparathedsvurderingen beregnes for og 10. klasses elever på baggrund af sociale og personlige forudsætninger samt det faglige niveau. For 9. og 10. klasses elever, der ønsker gymnasiet har det også en betydning hvilken vurdering de fik sidste år. Det er en person med skolemedarbejderrollen på Optagelse.dk, der indlæser karakterer og forudsætninger på eleverne klasse I 8. klasse foretages der en beregning på baggrund af de faglige, personlige og sociale forudsætninger. Karakterer og forudsætninger kan opdateres hele året og 10.klasse I 9. og 10. klasse foretages der en beregning på baggrund af de faglige, personlige og sociale forudsætninger. Karakterer og forudsætninger skal være indlæst senest d. 1/12 for UU-betjente skoler og senest d. 1/2 for ikke UU-betjente skoler. Der lukkes for overførsel til Optagelse.dk efter 1/2. Vejleder kan manuelt vurdere eleverne efter denne dato. 14 Styrelsen for It og Læring,

15 3.2 Omgøre parathedsvurdering 3.2 Omgøre parathedsvurdering Som vejleder kan du finde dine elever som beskrevet i kapitel 2. Hvis der er sket ændringer eller hvis den beregnede vurdering af eleven er forkert, så kan du som vejleder lave en manuel vurdering. Det gør du på fanen Parathedsvurdering. Du kan som vejleder ikke rette i forudsætninger eller karakterer. Når du ændrer en parathedsvurdering, bliver du afkrævet en kommentar. Kommentaren er obligatorisk. Indtast din kommentar og tryk på Ok. Styrelsen for It og Læring,

16 3 Parathedsvurderingen Kommentarerne ses nederst. Vær opmærksom på, at både elev, forældre og modtagende institution kan se kommentarerne. Du har også muligheden for at skrive en kommentar i kommentar feltet. Denne kommentar bliver kun tilføjet når du trykker Tilføj kommentar. Skriver du i kommentarfeltet og laver en vurdering uden at trykke Tilføj kommentar først, så bliver kommentaren ikke tilføjet. Kommentarer kan ikke slettes eller redigeres. Er du UU-vejleder og vurderer en elev uddannelsesparat. Så forsvinder eleven fra Særlig vejledningsindsats listen, når denne opdateres (opdateringen sker enten ved at trykke på de to pile over listen eller logge af og på igen). 16 Styrelsen for It og Læring,

17 3.3 Fagligvurdering 3.3 Fagligvurdering For eleverne i 9. og 10. klasse, som har vist interesse for gymnasiet, tager parathedsvurdering udgangspunkt i elevens parathedsvurdering sidste år. Hvis eleven var vurderet uddannelsesparat sidste år, og der ikke er sket fald i elevens faglige niveau, og eleven forsat lever op til de sociale og personlige forudsætninger er eleven forsat uddannelsesparat. Har eleven derimod haft et væsentligt fald i sit faglige niveau skal der vurderes om eleven fortsat er uddannelsesparat. Listen Fagligvurdering indeholder de elever der har vist interesse for gymnasiet, og hvor der er sket et fald i deres faglige niveau i forhold til året før, men hvor snittet forsat er over 4. Er elevens snit faldet til under 4 fremgår de af Særlig vejledningsindsats eller optræder med markering for ikke-uddannelsesparat på elevoversigten. Fagligvurdering indeholder også de elever der ikke var uddannelsesparate sidste år på grund af det faglige niveau, men nu har fået et snit på over 4. Fagligvurdering har du mulighed for at tilgå både som vejleder på en skole og som UUvejleder. Log ind på Optagelse.dk, og vælg Opmærksomhedsliste. Er du på et UU-center skal du vælge fanen Faglig vurdering. Vejleder på en skole har kun fanen Faglig vurdering. Nu vælges den skole du vil arbejde med. Arbejder du på en skole har du kun en skole du kan vælge, men du skal stadig vælge den. Styrelsen for It og Læring,

18 3 Parathedsvurderingen Har du mange skoler at vælge imellem kan du enten søge på skolen eller scrolle til højre ved pilen. Du får nu en liste over de elever, der skal vurderes. Her kan du via markering ud for eleven angive om de er uddannelsesparate eller ikkeuddannelsesparate. Det gøres ved hjælp af et flueben enten i kolonnen Parat eller Ikkeparat. Hvis du vurderer eleven ikke-uddannelsesparat, skal du skrive en kommentar om hvorfor. Husk at trykke Ok, når du har skrevet din kommentar. Vær opmærksom på, at både elev, forældre og modtagende institution kan se kommentarerne, og at kommentaren ikke kan slettes. Du kan vurdere en eller flere elever ad gangen, men husk at gemme når du er færdig. Det gør du ved at trykke på Gem. Du bliver spurgt om du er sikker på at du vil gemme. 18 Styrelsen for It og Læring,

19 3.3 Fagligvurdering Du skal være opmærksom på at når du giver en elev en vurdering her og gemmer, vil eleven ikke senere kunne findes via denne liste. Derfor kan det være en god ide at eksportere listen først, hvis du senere skal tilbage og finde eleverne. Styrelsen for It og Læring,

20 4 Indhold i uddannelsesplanen 4 Indhold i uddannelsesplanen I det følgende gennemgås de andre faner i uddannelsesplanen. Herunder også hvem og hvilke rettigheder der skal bruges. 4.1 Personlige oplysninger De personlige oplysninger for eleven vedligeholdes i skolens administrative system. Er der fejl i oplysningerne skal du have fat i skolemedarbejderen på skolen (ofte en skolesekretær) der skal rette oplysningerne i deres system. Herefter skal der ske en ny overførsel til UNI login (for mange systemer sker overførslen automatisk). Som vejleder kan du indtaste og telefonnummer på eleven og forældrene. og telefonnummer kan rettes af vejleder, skolemedarbejder, eleven og forældrene. Husk at trykke Gem, hvis du tilføjer eller telefonnummer. 20 Styrelsen for It og Læring,

21 4.2 Karakterer 4.2 Karakterer Karaktererne udfyldes af skolemedarbejderen og kan ikke udfyldes af vejleder. Du kan se karaktererne ved at vælge fanen Karakterer. Er der fejl i karakteren skal du have fat i skolemedarbejderen. Styrelsen for It og Læring,

22 4 Indhold i uddannelsesplanen 4.3 Grundlag Eleven udfylder oplysningerne i fanen Grundlag. Oplysningerne på fanen skal enten indtastes direkte på Optagelse.dk eller overføres fra et eksternt vejledersystem. Der kan skrives på fanen når eleven er logget på med UNI login, og der ikke er overført oplysninger fra eksternt vejledersystem. Eleven skal udfylde følgende: Præsentér dig selv Hvad vil du bruge uddannelsen til? Evt. brobygningsaktiviteter Praktik Hvis eleverne udfylder grundlag direkte på Optagelse.dk, er det vigtigt enten at gemme ofte (cirka hver 5 minut). Alternativt kan oplysningerne skrives i et dokument og derefter kopieres ind i felterne på Optagelse.dk. 22 Styrelsen for It og Læring,

23 4.4 Uddannelsesønsker 4.4 Uddannelsesønsker Eleven vælger på denne fane sine uddannelsesønsker. Eleven skal være logget ind med sit UNI login for at vælge uddannelsesønsker. Eleven kan vælge og prioriterer op til 5 uddannelsesønsker, er 1.prioriteten en gymnasial uddannelse skal der minimum prioriteres 3 ønsker Optagelseskrav Hvis eleven af den ene eller anden grund ikke opfylder de formelle optagelseskrav, skal der sættes flueben ud for Eleven opfylder ikke optagelseskravene. Dette gælder kun for de gymnasiale uddannelsesønsker. Hvis du sætter flueben, skal du huske at gemme. Styrelsen for It og Læring,

24 4 Indhold i uddannelsesplanen Støtteforanstaltninger Har eleven behov for støtteforanstaltninger, kan det markeres med et flueben ud for Eleven har behov for støtte til at gennemføre ungdomsuddannelsen. Støtteforanstaltninger kan for eksempel være IT-rygsæk, mentor og lignende. Hvis du sætter flueben, skal du gemme. Det er kun muligt at angive eleven har behov for støtte på ønsker til en erhvervsuddannelse eller et gymnasialt ønske. Eleven kan skrive i feltet uanset om du angivet at eleven har behov for støtte eller ej. Men angiver du at eleven har behov for støtte vil det fremgå af ansøgningen at eleven har behov for støtte. Hvis elevens grundlag kommer fra et eksternt vejledersystem, og I her har angivet behovet for støtte, vil de oplysninger komme med over, såfremt overførslen er sket før uddannelsesønsket er tilføjet. Eventuelle overførsler fra eksternt vejledersystem efter uddannelsesønsket er tilføjet opdaterer ikke feltet Kommentarfelt Her kan du som vejleder skrive en eventuel kommentar til uddannelsesønsket. Kommentaren tilknyttes kun det uddannelsesønske, den skrives på. Husk at trykke på Tilføj kommentar, hvis du skriver i kommentarfeltet. Vær opmærksom på, at både elev, forældre og modtagende institution kan se kommentarerne. Husk det er ikke muligt at slette en kommentar. 24 Styrelsen for It og Læring,

25 4.5 Bilag og underskrifter. 4.5 Bilag og underskrifter. På den sidste fane kan der uploades bilag og ansøgningen underskrives Bilag til ansøgningen Bilag der tilføjes skal være i PDF. Det er muligt at tilføje bilag frem til ansøgningen bliver underskrevet af forældremyndighedsindehaver. Det er både eleven og vejleder der kan tilføje bilag. Personfølsomme oplysninger må ikke vedhæftes som bilag. Det er for eksempel SSPvurdering, psykologudtalelser og lign. Personfølsomme oplysninger skal stadig sendes på papir med posten. Tryk på knappen Tilføj bilag. Styrelsen for It og Læring,

26 4 Indhold i uddannelsesplanen Nu kommer der en dialogboks op. Her skal du trykke på Tilføj, hvorefter du skal udpege bilaget på din computer. Når du har udpeget bilaget skal du give det et navn. Det er fordel at give bilagt et meningsfuldt navn. Her efter skal du trykke OK. Hvis du trykker på Luk, annullerer du uden at gemme bilaget. Når du har trykket på OK, får du en meddelelse om, at bilaget er uploadet, og du kan se det på listen over vedlagte bilag. Hvis du trykker på bilagsnavnet kan du se det bilag der er uploadet, vær opmærksom på at alle der har adgang til uddannelsesplanen også kan læse bilaget. Det vil sige at hvis du uploader et bilag kan det læses af elev, forældre, skolemedarbejder, UU og den institution der modtager ansøgningen. Tryk på det røde kryds, hvis du ønsker at slette et bilag. 26 Styrelsen for It og Læring,

27 4.5 Bilag og underskrifter Forældremyndighedsindehaver Uddannelsesplanen skal underskrives af minimum en af elevens forældremyndighedsindehavere. Forældremyndighedsindehaveren kan først underskrive fra og med den 2.februar. For de elever der har en erhvervsuddannelse eller et gymnasialt ønske som 1.prioritet og er uddannelsesparate sendes uddannelsesplanen til deres 1.prioritet ved forældremyndighedsindehavers underskrift, og der skal dermed ikke foretages yderligere. Det samme er tilfældet for de 9.klasses elever der søger 10.klasse som 1.prioritet og som er uddannelsesparate til det de har vist interesse for. Deres uddannelsesplan sendes også ved forældremyndighedsindehavers underskrift. Elever der har andre aktiviteter som 1. prioritet, 10.klasses elever der ønsker 10.klasse igen, samt elever der er ikke-uddannelsesparate skal afsendes af UU. For elever på UUbetjente skoler sker afsendelsen af vejleder på det UU der betjener skolen. For elever på ikke UU-betjente skoler er det UU i hjemkommunen der har ansvaret for at afsende uddannelsesplanen. I særlige tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren ikke kan underskrive med NemID kan du underskrive på vegne af forældremyndighedsindehaveren. Du må underskrive for forældremyndighedsindehaver når du modtager en underskrevet printet version af uddannelsesplanen. For at underskrive på vegne af forældremyndighedsindehaver, skal du sætte flueben i Signer for forældremyndighedsindehaver. Vær opmærksom på at hverken du eller forældrene kan underskrive uddannelsesplanen før den 2. februar. Styrelsen for It og Læring,

28 5 Afsendelse af Uddannelsesplaner (UU) 5 Afsendelse af Uddannelsesplaner (UU) Elever der har andre aktiviteter som 1. prioritet, 10.klasses elever der ønsker 10.klasse igen samt elever der er ikke-uddannelsesparate skal afsendes af UU. For elever på UUbetjente skoler sker afsendelsen af vejleder på det UU der betjener skolen. For elever på ikke UU-betjente skoler er det UU i hjemkommunen, der har ansvaret for at afsende uddannelsesplanen. De ikke-uddannelsesparate elever ligger for UU-betjente skoler på Særlig vejledningsindsats, mens de for ikke UU-betjente skoler ligger på listen Skoler uden UU. Begge lister er faner under Opmærksomhedslisten. De elever der har andre aktiviteter som 1. prioritet eller 10.klasses elever der ønsker 10.klasse igen dukker også op på de respektive lister, når forældremyndighedsindehaver har underskrevet. 5.1 Elever på UU-betjente skoler(uu) Du finder de aktuelle elever på Særlig vejeledningsindsats. Du vælger hvilken skole du vil arbejde med og finder eleven. Når du går ind på eleven kommer du ind på fanen Parathedsvurdering. Herefter skal du skifte til fanen Underskrifter og bilag. Nu er du klar til at godkende og underskrive uddannelsesplanen. 5.2 Elever på ikke UU-betjente skoler (UU) Elever der går på ikke UU-betjente skoler, vil dukke op på fanen Skoler uden UU. Fanen finder du under Opmærksomhedsliste Eleverne på denne liste er ikke delt op på skoler, men bliver vist som en samlet liste. Du kan som på Særlig vejledningsindsats filtre på status på interessetilkendegivelsen. Du har mulighed for at medtage elever på ikke UU-betjente skoler som bor i din kommune og hvor interessetilkendegivelsen ikke er afgjort ved at markere ud for Medtag elever, hvis interessetilkendegivelse ikke er afgjort. Desuden kan du få vist de uddannelsesplaner du har sent, ved at markere ud for Medtag uddannelsesplaner, der er afsendt. Vurderingen af 9. og 10. klasses elever på skoler der ikke er UU-betjent skal være færdig den 1. februar, derfor kan du ikke forvente at deres vurdering er færdig før dette tidspunkt. 28 Styrelsen for It og Læring,

29 5.2 Elever på ikke UU-betjente skoler (UU) Elever der skal afsendes fordi de har andre aktiviteter som 1.prioritet eller 10.klasses elever der søger 10.klasse, kommer først på listen når forældrene underskriver, de vil derfor dukke op løbende efter 2. februar. Du kan begrænse antallet af elever både ved filtrering, men også ved hjælp af at vælge afgivende institution den skole eleven kommer fra, eller status på uddannelsesplanen. Indtil forældrene har underskrevet uddannelsesplanen er eleverne i status Under forberedelse. Når du har fundet den elev du gerne vil arbejde med trykker du på CPR-nummeret. Når du går ind på eleven kommer du ind på fanen Parathedsvurdering. Herefter skal du skifte til fanen Underskrifter og bilag. Nu er du klar til at godkende og underskrive uddannelsesplanen. Styrelsen for It og Læring,

30 5 Afsendelse af Uddannelsesplaner (UU) 5.3 Godkendelse og underskrift af uddannelsesplanen Når du er inde på eleven og skiftet til fanen Underskrifter og bilag er du klar til at godkende og underskrive uddannelsesplanen. Først skal du godkende uddannelsesplanen. Det gør du ved at sætte flueben ud for Uddannelsesplanen er godkendt. Når uddannelsesplanen er godkendt, skal den underskrives. Det gør du ved at trykke på Signér, herefter skal du underskrive med det NemID til erhverv du er logget på med. Når du har skrevet under er der to muligheder. Har eleven et 10. klasses ønske eller andre aktiviteter ryger uddannelsesplanen til den skole eleven har søgt eller UU s liste 30 Styrelsen for It og Læring,

31 5.3 Godkendelse og underskrift af uddannelsesplanen over ansøgninger (andre aktiviteter). Er elevens 1. prioritet noget eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til vil eleven dukke op på Opmærksomhedsliste fanen og skal til revurdering på den uddannelsesinstitution der er søgt. Revurderingsprocessen kan der læses mere om i vejledningen om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering. Styrelsen for It og Læring,

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse.

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Version: 3.0 Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning... 5 2 Adgang til

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen 15. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR FORÆLDRE... 5 2.1

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.01 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 05.01.2015 Indhold

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret skal du arbejde med de

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk NFE - Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre: Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret har du deltaget

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er:

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: # kommunale folkeskole # efterskoler # UU-vejledere # ungdomsuddannelser # videregående uddannelser 1 2 Gennemgang af først ansøgningsflowet

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2017 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk.

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Præsentation af den nye uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Indhold 1.Præsentation 2.Gennemgang af den nye uddannelsesparathedsvurdering 3.Fire cases 4.Kommende funktionaliteter 5.Spørgsmål Præsentation

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

for en skolemedarbejder med digital signatur

for en skolemedarbejder med digital signatur Brug af Elevoversigten for en skolemedarbejder med digital signatur Denne vejledning omhandler Elevoversigten i Institutionsmodulet og beskriver hvordan du som skolemedarbejder kan kommentere og godkende

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Forfatter: Tobias Thisted Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af UU-medarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Workshop om Optagelse 2013. November 2012

Workshop om Optagelse 2013. November 2012 Workshop om Optagelse 2013 November 2012 Program Nyt på FTU-området i 2013 NemId for medarbejdere Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks) Svar på spørgsmål Statistik Eventuelt 09-11-2012 2

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2019 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Du skal nu vælge, hvor du gerne vil hen efter sommerferien. Uanset hvor du søger hen, skal du søge via Optagelse.dk.

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 03.11.2015 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning

Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.0 Statistik Denne vejledning er beregnet til medarbejdere på Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU). Generelt gælder det at statistikkerne kun opdateres engang

Læs mere

Workshop om Optagelse November 2011

Workshop om Optagelse November 2011 Workshop om Optagelse 2012 November 2011 Program Opmærksomhedsflowet 3. - 4. studieretningsfag 2. fremmedsprog og kreative fag Løbende optag Perioder Ekstrafelter Bilag Strøm på skrivemaskinen NemId for

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2018 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Du skal nu vælge, hvor du gerne vil hen efter sommerferien. Uanset hvor du søger hen, skal du søge via Optagelse.dk.

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2018/2019 Udarbejdet i et samarbejde mellem efterskolerne og undervisningsministeriet

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2018/2019 Udarbejdet i et samarbejde mellem efterskolerne og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2018/2019 Udarbejdet i et samarbejde mellem efterskolerne og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2018/2019 Periode

Læs mere

Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune

Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune 1 Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune 2016-17 A. Skolen vurderer elevernes personlige og sociale forudsætninger i SkoleIntra... 2 B. Overførsel af skolens vurderinger til Optagelse.dk...

Læs mere

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Indhold 1. Introduktion... 2 2. Hvem kan benytte indmeldelsesportalen?... 2 3. Sådan opretter du dig på indmeldelsesportalen... 2 1.

Læs mere

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018

Læs mere

Optagelse.dk ansøgningsrunden januar 2011

Optagelse.dk ansøgningsrunden januar 2011 Optagelse.dk ansøgningsrunden 2011 11. januar 2011 Program Nyt i skemaerne Ungepakke 2 i Optagelse.dk Tidsplan NemId Karakterer Kontakt 13-01-2011 2 Erhvervsuddannelser Ændringer i begrænsningstekster

Læs mere

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 12.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra består af forskellige elementer: Eleverne kan afgive deres foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra Personalet kan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Optagelse.dk ansøgningsrunden Uddannelsesforum november 2010

Optagelse.dk ansøgningsrunden Uddannelsesforum november 2010 Optagelse.dk ansøgningsrunden 2011 Uddannelsesforum 9-.10. november 2010 Program Nyt i skemaerne Ungepakke 2 i Optagelse.dk Tidsplan NemId Karakterer Kontakt 19-11-2010 2 Erhvervsuddannelser Ændringer

Læs mere

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler 1.0 Statistik Denne vejledning er beregnet til medarbejdere på folkeskoler, friskoler og privatskoler. Generelt gælder det at statistikkerne

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Denne vejledning omhandler oprettelse af medarbejder på en grundskole uden 10.klasse. Medarbejderen skal oprettes i Administrationsmodulet til

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Indhold 1. Introduktion... 2 2. Hvem kan benytte indmeldelsesportalen?... 2 3. Sådan opretter du dig på indmeldelsesportalen... 2 1.

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 05.11.2013 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

De ansøgere, der ikke har mulighed for at bruge NemID eller Digitalsignatur, skal lave en ansøgning uden login.

De ansøgere, der ikke har mulighed for at bruge NemID eller Digitalsignatur, skal lave en ansøgning uden login. 1 Introduktion Denne korte vejledning beskriver, hvordan modtagerne på de videregående uddannelser behandler Følgeskrivelser med Ansøgnings ID fra de ansøgere, der har søgt uden login på Optagelse.dk.

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasseudbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner

Læs mere

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0.

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Skolen skal give eleverne en vurdering af elevens uddannelsesparathed i forhold til elevens ønske om ungdomsuddannelse. Vurderingerne skal sendes videre til

Læs mere

PENSAB. Pensioneringsprocessen for institutioner. Indhold

PENSAB. Pensioneringsprocessen for institutioner. Indhold Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 4 2.2 Tilføj registerudskrift...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Udbetaling Danmark

Pensioneringsprocessen/Udbetaling Danmark Pensioneringsprocessen/Udbetaling Danmark Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 4 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag... 5 3. Gennemgå

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan sorterer

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside...

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside... Elevplanen elever og forældre Elevplanen i MinUddannelse er et dynamisk værktøj, som samler informationer sammen om eleven ud fra de ting, som sker på holdene. Elevplanen ændres hele tiden i takt med at

Læs mere

Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf

Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf Problemer med rettigheder tilknyttet medarbejder Hvis man lander på administrationssiden efter logi, skyldes det at man ikke har fået tilknyttet

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere