Spar Nord MasterCard Købssikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar Nord MasterCard Købssikring"

Transkript

1 Spar Nord MasterCard Købssikring Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret 1. Forsikringstagere. Forsikringstagere er indehavere af et gyldigt Spar Nord MasterCard udstedt af Spar Nord Bank til privat og personligt brug. Forsikringstagere er privatkunder i henhold til aftalen for kortet. Enhver modtager af gave fra kortholder, når en sådan gave er købt og betalt med et gyldigt Spar Nord MasterCard. 2. Dækningsomfang. Det er en forudsætning for dækning, at varen (vare/genstand) er ny ved købet og købt hos en momsregistreret forhandler efter den 1. december Varen skal have kostet mindst kr. (inkl. moms men ekskl. transportomkostninger), og er købt i sin helhed med et gyldigt Spar Nord MasterCard. Forsikringen omfatter alle varer med undtagelse af varer nævnt i pkt. 6. Forsikringen yder erstatning i forbindelse med: a) Tyveri ved indbrud, ran og røveri af den forsikrede genstand/vare indenfor dækningsperioden. b) Tyveri fra aflåst motorkøretøj, hvis genstanden har været anbragt i et fra bilens kabine adskilt og aflåst vare-/bagagerum eller handskerum, hvor genstanden/varen ikke var synlig udefra. c) Fysisk skade af den forsikrede genstand indenfor dækningsperioden, der medfører at genstanden ikke fungerer efter hensigten. Forsikringen dækker genstande/varer købt i hele verden, se undtagelserne i pkt. 6. a) Varen skal være fabriksny ved købet. b) Der skal foreligge en kvittering fra momsregistreret virksomhed eller tilsvarende dokumentation af købet. Forsikringen omfatter alle varer med undtagelse af varer nævnt i pkt. 6. Forsikringen yder erstatning i tilfælde, hvor en sikret i dækningsperioden efter købet af en vare med et gyldigt Spar Nord MasterCard, finder en identisk vare, der er billigere. Forsikringen dækker differencen mellem to ens varer. Følgende betingelser skal være opfyldt for, at der er dækning: a) Varerne skal være identiske, d.v.s. af samme mærke og model, samme årgang samt have samme referencenummer fra producenten. b) Varen skal være fabriksny ved købet og købt i Danmark. c) Der skal foreligge en kvittering fra momsregistreret virksomhed eller tilsvarende dokumentation for købet. d) Den identiske billigere vare skal være fabriksny og være set i en momsregistreret virksomhed i Danmark. e) Der skal være en prisdifference på de to varer på mindst DKK 250 inkl. moms men ekskl. eventuel levering. Forsikringen omfatter elektriske genstande til brug i hjemmet, som er købt i og placeret i Danmark *) i egen bolig eller sommerhus. *) Varer købt i Danmark og afhentet i udlandet er også omfattet såfremt købet er omfattet af den danske købelov. 3. Dækningens ikrafttræden. Forsikringen dækker den forsikrede genstand fra købsdatoen, eller fra købers modtagelse af genstanden (hvis levering ikke finder sted med det samme). Dato for modtagelse af genstanden skal kunne dokumenteres Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor forsikringstagerens ret til at påberåbe sig mangler overfor sælgeren er bortfaldet efter købelovens 83 (købet skal være omfattet af den danske købelov). Hvis forhandleren har givet længere reklamationsret end købelovens almindelige periode, jfr. købelovens 83, gælder den udvidede reklamationsret tidligst fra det tidspunkt, hvor forhandlerens oprindelige reklamationsforpligtelse udløber og da med en reduceret periode, således at den samlede reklamationstid (reklamationstiden overfor forhandleren med tillæg af den udvidede reklamationstid i henhold til denne forsikring) ikke overstiger 5 år. Spar Nord Bank A/S - CVR nr , Aalborg ( ). Opdateret Side 1

2 Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret 4. Dækningsperiode. Forsikringen dækker i en periode på 90 dage fra købsdatoen. Forsikringen dækker i en periode på 36 måneder efter det tidspunkt, hvor reklamationsretten overfor sælgeren ophører, jf. købelovens 83. Dækningen omfatter et ansvar, der svarer til det ansvar sælgeren ville have efter købeloven, såfremt købelovens reklamationsfrist ikke var udløbet. 5. Forsikringssum og selvrisiko. Forsikringen dækker varer med en minimumsindkøbspris på DKK inkl. moms ekskl. evt. levering. Erstatningen pr. købt vare kan maksimalt udgøre DKK pr. skade inkl. moms ekskl. evt. levering. Ved flere skader i samme år erstattes maksimalt DKK pr. år. inkl. moms ekskl. evt. levering. Der er ingen selvrisiko. Forsikringen dækker prisdifferencer større end DKK 250 inkl. moms ekskl. evt. levering. 6. Undtagelser. Undtaget fra dækningen er: a) Både, biler, fly eller andre motoriserede køretøjer og/eller integrerede dele til disse køretøjer. b) Mobiltelefoner. c) Genstande anvendt til eller beregnet til erhvervsmæssige formål. Undtaget fra dækning er: a) Levende dyr og planter. b) Kontanter, rejsechecks og værdipapirer. c) Transport-/flybilletter, koncert- /teaterbilletter o.l. d) Mad og drikkevarer, tobak, medicin og helseprodukter o.l. e) Immaterielle ydelser og service ydelser. f) Alle former for juveler, smykker og ure. Forsikringen dækker ikke: a) Skader på den forsikrede genstand begået forsætligt af kortholder selv eller dennes familie. b) Glemte, tabte og/eller forlagte genstande. c) Simpelt tyveri, d.v.s. tyveri hvor der ikke er tegn på voldeligt opbrud eller hvor der ikke er trussel omeller anvendelse af vold, eller når tyveriet ikke bemærkes i gerningsøjeblikket. d) Skader opstået som følge af normalt slid/brug af genstanden (erosion, korrosion, fugtighed, varme etc.). e) Fabrikationsfejl, d.v.s. at der ikke er dækning i de tilfælde, hvor der foreligger en mangel, som sælgeren efter almindelige køberetlige regler har ansvar for. f) Skader opstået under transport og/ eller flytning, når transporten/- flytningen ikke er foretaget af kortholder selv. g) Skader som følge af fejlbetjening, som følge af, at sælgers eller producentens vejledning om genstandens brug ikke er fulgt. h) Kosmetiske skader som eksempelvis ridser, pletter, Særlig undtagelse Prisgaranti: a) Specialfremstillede og skræddersyede genstande. b) Kunstgenstande og samlerobjekter. c) Benzin, olie og lign. Forsikringen dækker ikke: a) Leveringsomkostninger. b) Køb foretaget af personale, ledelse eller ejere og disses ægtefæller/- samlevere i den forretning, hvor købet blev foretaget eller i den forretning, hvor den identiske vare er fundet. c) Varer købt på steder med begrænset offentlig adgang (indbudte lagersalg, home parties, varehuse kun med adgang for medlemmer (Metro o.l.) eller de tilfælde, hvor den identiske vare kan købes under disse omstændigheder. d) Varer købt på internettet eller via postordre salg/kataloger. e) Prisdifferencer mellem genstande købt alene sammenlignet med genstande i en pakke med flere genstande. f) Prisdifference vedrørende genstande fra alle former for udsalg, tilbud, køtilbud, timetilbud el. lign. g) Prisdifferencer sammenlignet med brugte varer. h) Prisdifference forårsaget af fejlmærkning. Undtaget fra dækning er: a) Olie- og gasfyr. b) Genstande købt til videresalg. c) Genstande som på købstidspunktet var brugt, beskadiget, 2. sortering eller udstillingsvarer. d) Genstande uden serienummer fra den oprindelige fabrikant. e) Forbrugsvarer, herunder men ikke begrænset til batterier, ledninger, filtre, lamper, bælter, tasker, kassetter o.l. Forsikringen dækker ikke: a) Produktansvar, driftstab eller følgeskade. b) Service, eftersyn og rengøring af den forsikrede genstand samt eventuelle tilpasninger af den forsikrede genstand foretaget af forsikringstager. c) Enhver omkostning relateret til defekte batterier (som skulle have været udskiftet af kortholder), virusangreb (computer o.l.), mus, laserpen, sikringer og lignende genstande/tilbehør. d) Udbedring af kosmetiske skader, hvor genstandens funktion er upåvirket så som buler, maling, produktfinish, ridser eller rust. e) Skade på ejendom, transportomkostninger eller følgeskader generelt. f) Omkostninger til reparation eller andre udgifter, hvor forsikringsgiveren ikke har godkendt reparationen. Undtaget er mangler, der skyldes: a) Udefra kommende hændelser eller som er sket, direkte eller indirekte, i forbindelse med transport, levering eller installation. Spar Nord Bank A/S - CVR nr , Aalborg ( ). Opdateret Side 2

3 Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret blegning som ikke hindrer genstanden i at fungere. i) Varer, som anvendes til, eller er beregnet til at blive anvendt til professionelle og kommercielle formål. 7. Erstatningsgrundlag. Forsikringsselskabet (AIG) forbeholder sig ret til at reparere den beskadigede genstand/vare. Såfremt genstanden/varen ikke kan repareres eller reparations udgifterne overstiger købsprisen, erstattes genstanden med købsprisen. Par eller sæt: Når genstanden er en del af et par eller kommer i et sæt, og den ene del af sættet er beskadiget og ikke kan benyttes mere, erstattes begge genstande-/varer. I samme omfang som forsikringsselskabet har udbetalt erstatning, overtager forsikringsselskabet forsikringstagers ret til at kræve erstatning af den som er ansvarlig for skaden. 8. Anmeldelse af en skade. b) Uheld, forsømmelse, misbrug, forsætlig skade, fejlagtig anvendelse, vandskade, korrosion, batteri lækage eller force majeure. c) Strømafbrydelse, spændingsbølge, utilstrækkelig eller forkert netspænding eller strømstyrke eller fejl i en elektrisk forsyning, forbindelse eller rørføring. Forsikringsselskabet (AIG) har ret til at afgøre om en beskadiget genstand skal erstattes gennem reparation, med kontant erstatning eller med en tilsvarende genstand. Den maksimale erstatning pr. skade er købsprisen for den forsikrede genstand som den fremgår af kortkvitteringen, uanset om reparationen eller genanskaffelsen udgør et højere beløb. Såfremt reparation eller genanskaffelsesprisen er højere end købsprisen, modtager kortholder en erstatning som indsættes på kortholders kortkonto, svarende til den oprindelige købspris (ekskl. transport omkostninger). I samme omfang som forsikringsselskabet har udbetalt erstatning, overtager forsikringsselskabet forsikringstagers ret til at kræve erstatning af den som er ansvarlig for skaden. Kortholder skal hurtigst muligt anmelde skaden til: AIG Europe Limited, dansk filial, Osvald Helmuths vej 4, Frederiksberg. Skadeanmeldelsesblanketten kan du finde på: hvor det også fremgår hvilke bilag du skal vedlægge anmeldelsen. 9. Krav til anmeldelse og dokumentation. Kortholder skal: a) Anmelde tyveri og lignende til politiet indenfor 48 timer. b) Udfylde skadeanmeldelsesblanketten og indsende denne sammen med evt. politirapport, original kvittering på købet og kreditkortudtog fra banken. c) Ved overfald indsendes lægeerklæring eller skriftlig vidneerklæring, som beskriver omstændighederne ved overfaldet, med dato og underskrift eller ethvert andet bevis på tyveriet. d) Enhver anden dokumentation eller information som er nødvendig for at forsikringsselskabet kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning, f. eks. indhente prisoverslag på reparation af genstanden og lignende. Kortholder skal: a) Udfylde prissikringsblanketten (findes på og ) og indsende denne sammen med original kvittering på købet (produkt specifikke detaljer (mærke/model/serie nr.) skal fremgå eller kunne dokumenteres på anden vis). b) Dokumentation for at genstanden er betalt med Spar Nord MasterCard jfr. punkt 1 (kontoudtog fra banken). c) Dokumentation for prisdifferencen, eksempelvis katalog, prisliste, reklameblad, som også dokumenterer varigheden/tidspunktet for denne lavere pris. d) Enhver anden dokumentation eller information som er nødvendig for at forsikringsselskabet kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning. Kortholder skal: a) Kortholder skal underrette AIG hurtigst muligt efter at være blevet klar over det dækkede funktionssvigt, og inden kortholder går videre med reparation. b) Kortholder skal sende købskvitteringen og kortkontoudskrift sammen med en udfyldt skadeanmeldelse til AIG, som bekræftelse på købet af den forsikrede genstand. c) Ved bekræftelse af berettigelsen, oplyser AIG kortholder om enten navn og telefonnummer på et reparationsværksted, eller AIG foranlediger, at et reparationsværksted ringer til forsikringstageren. d) Alle reparationer skal udføres af et autoriseret reparationsværksted, som foreskrevet af AIG Spar Nord Bank A/S - CVR nr , Aalborg ( ). Opdateret Side 3

4 Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret e) Enhver anden dokumentation eller information, som er nødvendig for, at AIG kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning, f. eks. indhente prisoverslag på reparation af genstanden. 10. Dobbeltforsikring. Hvis de interesser, der er omfattet af nærværende forsikring, også dækkes af andre forsikringsbetingelser, som udelukker dobbeltforsikring, gælder et sådant forbehold begge forsikringspolicer. Ansvaret deles i så tilfælde mellem policerne i henhold til bestemmelserne i de to eller flere policer. Forsikrede er dog ikke berettiget til en højere erstatning fra to forsikringsgivere i fællesskab, end forsikrede ville have opnået hvis der alene havde været et forsikringsselskab. Hvis det erstatningspligtige beløb overstiger forsikringssummen i den enkelte police, men ligger inden for policernes samlede forsikringssum, deles erstatningspligten mellem forsikringsselskaberne i forhold til de respektive forsikringssummer. 11. Force majeure. Forsikringen gælder ikke i tilfælde af tab, (skader eller bortkomst) der måtte opstå som følge af atomudslip, krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, terrorisme, revolution eller oprør eller som følge af indgreb og konfiskation fra myndighederne, strejke, lockout eller blokade eller lignede. 12. Behandling af personlige oplysninger Sikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Spar Nord og AIG foretager elektronisk databehandling af Sikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Spar Nord og AIG vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet deraf, og Sikrede erklærer sig ved begæring om forsikringsdækningen indforstået hermed. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af. 31. maj 2000 med senere ændringer gøres Sikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for forsikringstager og AIG og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Sikrede har krav på indsigt i og kan anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (mod et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Der henvises til AIG s politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på eller tilsendes efter skriftlig anmodning. 13. Forsikringsgiver Forsikringen er tegnet i AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, CVR nr Klage og ankeinstanser Klager vedrørende forsikringen kan indgives til AIG. Der henvises i øvrigt til AIG s regler for klagebehandling, som kan ses på Kontakt. Fører en klage til AIG ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf Klager til nævnet skal ske på et særligt skema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og indbetalingskort til betaling af gebyr kan fås hos: AIG, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf Lovvalg. Ud over betingelserne i nærværende gruppeforsikringsaftale er forsikringen underlagt dansk ret. Spar Nord Bank A/S - CVR nr , Aalborg ( ). Opdateret Side 4

5 Spar Nord MasterCard IDtyveriforsikring Generelt 1. Forsikringstagere. Forsikringstagere (sikrede) er indehavere af et gyldigt Spar Nord MasterCard udstedt af Spar Nord Bank til privat og personligt brug. Forsikringstagere er privatkunder. Sikrede kan således kun gøre brug af denne forsikring, såfremt sikrede har et gyldigt MasterCard udstedt at Spar Nord Bank i henhold til aftalen for kortet. 2. Dækningens ikrafttræden. Forsikringen træder i kraft per 31. marts Dækningsperiode. Forsikringen er gældende så længe sikrede har et gyldigt Spar Nord MasterCard. 4. Forsikringssum og selvrisiko. ID TYVERI DKK Maks. dækning pr. skade Maks. dækning pr. år Summen er fordelt på følgende måde: Advokat omkostninger Tabt arbejdsfortjeneste maksimalt maksimalt Der er ingen selvrisiko. Selvom én skade løber over flere år, erstattes maksimalt DKK pr. skade fordelt som ovenstående. 5. Dækningsomfang. Forsikringen dækker advokathjælp og tabt arbejdsfortjeneste jf. nærmere nedenfor, i tilfælde, hvor sikrede får stjålet sit ID, og den stjålne ID anvendes uberettiget til en af følgende 3 situationer: 1) Til online betalingstransaktioner (korttransaktioner og netbank) eller til betaling med forfalskede hæve- eller betalingskort. 2) I forbindelse med betaling med check eller betalingskort. 3) Til opnåelse af kredit i form af f.eks. optagelse af lån, opnåelse af lån, opnåelse af kredit eller åbning af konto med kreditfacilitet. Dækker i hele verden (sikrede skal have permanent bopælsadresse i Danmark). Forsikringen dækker kun tab, som sikrede lider i privat regi. Eventuelle tab, som sikrede i erhvervsmæssigt regi måtte lide som følge af ID tyveriet, er således ikke omfattet. Advokatomkostninger Advokatomkostninger (maksimalt DKK pr. skade og pr. år). Advokatomkostninger dækker over egen advokat og retsafgifter i forbindelse med juridisk bistand i anledning af misbrug af den sikrede identitet herunder: - Forsvar overfor ethvert krav fra påståede kreditorer, herunder deres inkassoforretning. - Bistand til krav om omgørelse eller ophævelse af retsvirkningen af en civilretlig eller strafferetlig dom opnået på urigtige grundlag. - Hjælp til annullering af eventuelle lån, der skulle være optaget i sikredes navn uden sikredes kendskab. - Anfægte og få fjernet urigtige kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer. - Tabt arbejdsfortjeneste som følge af, at sikrede har været nødsaget til at tage fri fra arbejde for at håndtere praktiske forhold i anledning af tyveriet (maksimalt DKK pr. skade og pr. år). - Selvom én skade løber over flere år, erstattes maksimalt DKK pr. skade, fordelt som ovenfor beskrevet. - Ethvert tab, der udspringer af enten én isoleret eller løbende handling eller flere gentagne eller forbundne handlinger, er at betragte som ét ID tyveri. Spar Nord Bank A/S - CVR nr , Aalborg ( ). Opdateret Side 5

6 Generelt 6. Undtagelser. Forsikringen dækker ikke: - Enhver brug af den sikredes ID, som sker med den sikredes eller dennes ægtefælle/samlever eller andre familiemedlemmers viden, eller som foretages af en person, som den sikrede har bemyndiget hertil. - Tab, der relaterer sig til den Sikredes udøvelse af erhvervsvirksomhed. - Andre tab end de, der fremgår af pkt Skade på eller tab af data. - ID Tyveri, der opstod før forsikringsdækningen var gældende. 7. Definitioner Ved sikredes ID forstås enhver legitimation, som i almindelighed anvendes til at identificere sikrede, f.eks. pas, online, log-in koder, digital signatur, kørekort, pinkoder, CPR-nummer, kontonumre mv., herunder betalingsinstrument som defineret i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jfr. Lovbekendtgørelse nr. LBK nr. 365 af 26. april Ved familiemedlemmer forstås sikredes ægtefælle/samlever/partner og disses børn (inkl. adoptivbørn), svigerbørn, børnebørn, stedbørn, stedsvigerbørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, sted forældre, stedsvigerforældre, søskende, svogre og svigerinder. 8. Anmeldelse af en skade. Kortholder skal hurtigst muligt anmelde skaden til: AIG Europe Limited, dansk filial, Osvald Helmuths vej 4, Frederiksberg. Skadeanmeldelsesblanketten kan du finde på: hvor det også fremgår hvilke bilag du skal vedlægge anmeldelsen. Skadeanmeldelsen sendes til ovenstående adresse eller på Ved tvivlsspørgsmål kan der ringes på tlf mellem kl. 9:00 og 16:00. Sikrede kan også kontakte AIG på ID-tyveriskader skal tillige meldes til politiet hurtigst muligt, og dokumentation for dette skal vedlægges skadeanmeldelsen. AIG forbeholder sig ret til at lade en ekspert undersøge de nærmere omstændigheder ved enhver skade, ligesom AIG kan bede om yderligere oplysninger og dokumentation, hvis det vurderes nødvendigt. 9. Krav mod 3. mand Såfremt sikrede kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder AIG i sikredes sted og kan gøre kravet gældende mod 3.mand 10. Krav til anmeldelse og dokumentation. I tilfælde af tyveri skal sikrede hurtigst muligt underrette betalingskortudsteder(e), banker, myndigheder og andre, der er relevante at underrette i forbindelse med det pågældende ID tyveri, straks når den sikrede får kendskab til ID tyveriet. Indgive politianmeldelse snarest muligt efter, at sikrede har fået kendskab til ID tyveriet Udfylde en skadeblanket se punkt 8. Foretage ethvert skridt, der er egnet til at forhindre yderligere misbrug af den sikredes stjålne ID. 11. Dobbeltforsikring. Hvis de interesser, der er omfattet af nærværende forsikring, også dækkes af andre forsikringsbetingelser, som udelukker dobbeltforsikring, gælder et sådant forbehold begge forsikringspolicer. Ansvaret deles i så tilfælde mellem policerne i henhold til bestemmelserne i de to eller flere policer. Sikrede er dog ikke berettiget til en højere erstatning fra to forsikringsgivere i fællesskab, end sikrede ville have opnået, hvis der alene havde været et forsikringsselskab. Hvis det erstatningspligtige beløb overstiger forsikringssummen i den enkelte police, men ligger inden for policernes samlede forsikringssum, deles erstatningspligten mellem forsikringsselskaberne i forhold til de respektive forsikringssummer. 12. Force majeure. Forsikringen gælder ikke i tilfælde af tab, (skader eller bortkomst) der måtte opstå som følge af atomudslip, krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, terrorisme, revolution eller oprør eller som følge af indgreb og konfiskation fra myndighederne, strejke, lockout eller blokade eller lignede. Spar Nord Bank A/S - CVR nr , Aalborg ( ). Opdateret Side 6

7 Generelt 13. Behandling af personlige oplysninger Sikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Spar Nord og AIG foretager elektronisk databehandling af sikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Spar Nord og AIG vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet deraf, og sikrede erklærer sig ved begæring om forsikringsdækningen indforstået hermed. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af. 31. maj 2000 med senere ændringer gøres Sikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for forsikringstager og AIG og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Sikrede har krav på indsigt i og kan anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (mod et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Der henvises til AIG s politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på eller tilsendes efter skriftlig anmodning. 13. Forsikringsgiver Forsikringen er tegnet i AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, CVR nr Klage og ankeinstanser Klager vedrørende skadeafgørelse kan indgives til AIG. Der henvises i øvrigt til AIG s regler for klagebehandling, som kan ses på Kontakt. Fører en klage til AIG ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf Klager til nævnet skal ske på et særligt skema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og indbetalingskort til betaling af gebyr kan fås hos: AIG, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf Lovvalg. For forsikringen gælder Lov om Forsikringsaftale (lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 med senere ændringer) i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. De anførte bestemmelser og undtagelser gælder for denne police. Forsikringen er underlagt dansk ret. Spar Nord Bank A/S - CVR nr , Aalborg ( ). Opdateret Side 7

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret

Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret Spar Nord MasterCard Debit Købssikring Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret 1. Forsikringstagere. Forsikringstagere er indehavere af et gyldigt: Stjerne MasterCard Debit med en rejseforsikring

Læs mere

Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret

Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret Spar Nord MasterCard Debit Købssikring Konfirmand årgang 2017 Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret 1. Forsikringstagere. Forsikringstagere er konfirmander årgang 2017, der er indehavere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Mastercard 1000 Købssikring og ID-tyveriforsikring

Mastercard 1000 Købssikring og ID-tyveriforsikring Betingelser Mastercard 1000 Købssikring og ID-tyveriforsikring 1 / 23 Indhold Købsforsikring...4 1. Forsikringstagere...4 2. Dækningsomfang...4 3. Dækningens ikrafttræden...5 4. Dækningsperiode...5 5.

Læs mere

Mastercard forsikring Dokument med oplysninger om Mastercard Forsikringer

Mastercard forsikring Dokument med oplysninger om Mastercard Forsikringer Mastercard forsikring Dokument med oplysninger om Mastercard Forsikringer Virksomhed: AIG Europe S.A. AIG Europe S.A., Dansk Filial af AIG Europe S.A. Luxembourg, CVR nr. 39475723, en del af R.C.S. Luxembourg,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Hvad får jeg ud af at have Spar Nord Købssikring? Generelt er det målet at sikre dig ekstra tryghed, når du køber lidt mere værdifulde forbrugsgoder. Spar Nord Købssikring

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 121213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

Mastercard Silver Forsikringsbetingelser januar 2018

Mastercard Silver Forsikringsbetingelser januar 2018 Mastercard Silver Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Udvidet reklamationsret Sektion C Event afbestillingsforsikring 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Forlænget produktgaranti Sektion C Event afbestillingsforsikring 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Bil Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - INDBODÆKNING MENS DU ER VÆK. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Rejse indbo dækning mens du er væk

FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - INDBODÆKNING MENS DU ER VÆK. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Rejse indbo dækning mens du er væk FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - INDBODÆKNING MENS DU ER VÆK Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Rejse indbo dækning mens du er væk 131213, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Q8 LowRisQ Campingvogn

Q8 LowRisQ Campingvogn Q8 LowRisQ Campingvogn Forsikringsbetingelser 1. Sikrede campingvogn eller autocamper 1.1 Sikrede campingvogn eller autocamper er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Fører Forsikringsbetingelser 1. Sikrede 1.1 Den person der har købt en LowRisQ Fører. Forsikringen dækker selvrisikoen på en ejet, lejet, lånt eller delebil, så længe føreren er indehaver af

Læs mere

2.2 Under forudsætning af, at AIG accepterer indtegnelse af sikrede, træder policen i kraft 8 dage efter at første forsikringspræmie er betalt.

2.2 Under forudsætning af, at AIG accepterer indtegnelse af sikrede, træder policen i kraft 8 dage efter at første forsikringspræmie er betalt. AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser 06.2015 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 XXX 2. Hvornår og hvor dækker forsikringen? 2.1 Dækning er givet under forudsætning af, at den information,

Læs mere

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand.

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser 06.2015 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer,

Læs mere

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser 12.2015 1. Sikrede Forsikrede er den person, der fremgår af certifikatet. 2. Forsikringsperiode Forsikringen dækker billetter købt efter

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Dette gælder også dit Mastercard på mobilen.

Dette gælder også dit Mastercard på mobilen. Dette gælder også dit Mastercard på mobilen. N af Mastercard Private Banking rejseforsikring Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet Selskab: Sydbank i samarbejde med Topdanmark Forsikring

Læs mere

Q8 LowRisQ Motorcykel

Q8 LowRisQ Motorcykel Q8 LowRisQ Motorcykel Forsikringsbetingelser 1. Sikrede motorcykel 1.1 Sikrede motorcykel er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede motorcykel skal være indregistreret i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING Branche 97E.10.2013 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang Forsikringen dækker de skadetilfælde, der er beskrevet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 290413, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

1.3 Det er et krav at Sikredes trailer er indregistreret i Danmark og har en dansk forsikring tilknyttet.

1.3 Det er et krav at Sikredes trailer er indregistreret i Danmark og har en dansk forsikring tilknyttet. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal anvendes og være registreret til

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand.

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser 06.2015 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Dansk version: 1. Definitioner

Dansk version: 1. Definitioner Dansk version: Forsikrings aftale No. 41A2500001, indgået mellem Delticom AG, Brühlstrasse 11, DE- 30169 Hanover, og AIG Europe Limited Direktion für Österreich, Mariahilfer Strasse 17, A-1060 Wien, og

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

3 Step IT Forsikring af IT udstyr

3 Step IT Forsikring af IT udstyr 3 Step IT Forsikring af IT udstyr Forsikringsbetingelser ver. 1.0 gældende fra 01.08.2019 1. Hvad er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker IT udstyr (forsikrede genstande) inkl. evt. medfølgende

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Bil Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal anvendes og være registreret til primært privat brug,

Læs mere

Q8 LowRisQ Campingvogn

Q8 LowRisQ Campingvogn Q8 LowRisQ Campingvogn Forsikringsbetingelser 1. Sikrede campingvogn eller autocamper 1.1 Sikrede campingvogn eller autocamper er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Husets Elektronikforsikring kan kun tegnes, hvis husstandens adresse er i Danmark.

Husets Elektronikforsikring kan kun tegnes, hvis husstandens adresse er i Danmark. Forsikringsbetingelser 1. Husets Elektronikforsikring omfatter følgende produkter og løbetider Husets Elektronikforsikring kan kun tegnes af privatpersoner og gælder de produkter der er i husstanden, og

Læs mere

Forsikringsvilkår LowRisQ Trailer

Forsikringsvilkår LowRisQ Trailer Forsikringsvilkår LowRisQ Trailer 1. Den forsikrede Trailer 1.1 Den forsikrede trailer er den, som fremgår af policen ved registreringsnummer. Den forsikrede trailer skal være registreret som, og primært

Læs mere

FLYTTEFORSIKRING VERSION

FLYTTEFORSIKRING VERSION FLYTTEFORSIKRING VERSION 2138 7794673 Forsikringsvilkår gældende pr. 1. april 2019 Indholdsfortegnelse Side 3 Flytteforsikring Afsnit 1-14 Side 4 Fortrydelsesret 2 Vilkår Nykredit Forsikring - Flytteforsikring

Læs mere

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri Bet. nr. 2204.05.01 Aftalegrundlaget Din forsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Kombineret netbank- og cyberforsikring

Kombineret netbank- og cyberforsikring Kombineret netbank- og cyberforsikring Forsikringsbetingelser 10.2016 1 Sikrede 1.1 Sikrede på policen er forsikringstagers erhvervskunder og disses datterselskaber. 1.2 Som datterselskab forstås selskaber,

Læs mere

Afbestillingsforsikring - Rejse Betingelser nr

Afbestillingsforsikring - Rejse Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 CVR nr : 62940514 Afbestillingsforsikring - Rejse Betingelser nr. 50001 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gældende fra den 1. september 2016 Indholdsfortegnelse Kontakt

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

KeyHosts privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

KeyHosts privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser KeyHosts privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Chronoshare Udlejning af armbånds- og smykkeure Forsikringsbetingelser

Chronoshare Udlejning af armbånds- og smykkeure Forsikringsbetingelser Chronoshare Udlejning af armbånds- og smykkeure Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov

Læs mere

Tricktyveri Betingelser februar

Tricktyveri Betingelser februar Tricktyveri Betingelser februar 2018 1 Information Denne gratis forsikring er udarbejdet i samarbejde med Ældre Sagen www.aeldresagen.dk Aftalegrundlag Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder

Læs mere

SKADEANMELDELSE Løsøreforsikring

SKADEANMELDELSE Løsøreforsikring Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Løsøreforsikring Denne skadeanmeldelse beder

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Fører Forsikringsbetingelser 1. Sikrede 1.1 Sikrede er den person der har købt en LowRisQ Fører og som fremgår i policen. Forsikringen dækker selvrisikoen på en lejet, lånt eller delebil, så

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Q8 LowRisQ Motorcykel

Q8 LowRisQ Motorcykel Q8 LowRisQ Motorcykel Forsikringsbetingelser 1. Sikrede motorcykel 1.1 Sikrede motorcykel er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede motorcykel skal anvendes og være registreret

Læs mere

Popermo ID-sikring. Forsikringsbetingelser nr Integreret dækning til Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-06

Popermo ID-sikring. Forsikringsbetingelser nr Integreret dækning til Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-06 Popermo ID-sikring Forsikringsbetingelser nr. 7-81 Integreret dækning til Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-06 Forsikringsbetingelser for Popermo ID-sikring Indholdsfortegnelse Popermo ID-sikring...3

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

RentAtrend Udlejning af modetøj og accessories Forsikringsbetingelser

RentAtrend Udlejning af modetøj og accessories Forsikringsbetingelser RentAtrend Udlejning af modetøj og accessories Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF

Sælgeransvarsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF Sælgeransvarsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF.19.1.19 Indhold 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Betingelser for dækning 4. Hvilke forhold er dækket 5. Anmeldelse af skaden

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Tyveriforsikring for knallert. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Tyveriforsikring for knallert. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Globe Forsikring Group Plus, (version )

Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Globe Forsikring Group Plus, (version ) Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Globe Forsikring Group Plus, 83.305-00 (version 01.2017) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FISKEFARTØJER. I DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FISKEFARTØJER. I DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FISKEFARTØJER. I DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S CVR NR. 55 12 46 12 Version FN 01 S i d e 1 8 Information vedr. forsikringsbetingelserne Følgende vilkår er inkluderet: Generelle

Læs mere

ADIS AutoPulje. Forsikringsbetingelser. Codan Forsikring A/S

ADIS AutoPulje. Forsikringsbetingelser. Codan Forsikring A/S ADIS AutoPulje Forsikringsbetingelser Codan Forsikring A/S Særlige Vilkår Nærværende forsikringsbetingelser er gældende for forsikringsaftaler gennem ADIS Autopulje. Det skal understreges at forsikringsaftalens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere