Slutrapport for Lokalt udviklingsprojekt Partnerskab Udbyhøj -et samskabelsesprojekt i Naturpark Randers Fjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport for Lokalt udviklingsprojekt Partnerskab Udbyhøj -et samskabelsesprojekt i Naturpark Randers Fjord"

Transkript

1 Slutrapport for Lokalt udviklingsprojekt Partnerskab Udbyhøj -et samskabelsesprojekt i Naturpark Randers Fjord

2 5041 Tryksag 0546 Danske Naturparker er Friluftsrådets mærkningsordning for større sammenhængende landskaber af regional betydning. Danske Naturparker er kendetegnet af en enestående natur, men også kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv er vigtige elementer i en naturpark. I 2016 har Friluftsrådet sammen med Nordea-fonden fordelt kroner til lokale udviklingsprojekter i Danske Naturparker og pilotnaturparker. Denne rapport formidler resultatet af et af disse udviklingsprojekter, de øvrige findes på

3 Afrapportering af Partnerskab Udbyhøj Naturpark Randers Fjord fik i marts 2015 bevilliget et tilskud på kr fra Nordea-fonden via Friluftsrådet. Bevillingen blev givet til et forprojekt, der skulle undersøge om det var muligt at etablere følgende; At etablere et besøgscenter på en central lokalitet i Naturpark Randers Fjord. Besøgscentret integreres i en kommende købmandsbutik og bemandes delvist ad frivillige. I besøgscentret kan besøgende i Naturpark Randers Fjord finde inspiration til yderligere op hold i naturparken. Projektet henvender sig til borgere i Udbyhøj Nord, frivillige i Naturpark Randers Fjord og brugere af naturparken generelt 1. I efteråret 2015 påbegyndes projektet med fokus på at få lokale frivillige kræfter i Udbyhøj engageret i et længere forløb. Formålet er at udarbejde et prospekt og en ansøgning om midler til et besøgssted på Udbyhøj Havn. Projektet er døbt Partnerskab Udbyhøj Desuden har projektet haft til formål, at få knowhow og erfaringer med samskabelse i regi af Naturpark Randers Fjord som fremadrettet kan benyttes af andre naturparker i forbindelse med etablering og udformning af besøgscentre, der tager udgangspunkt i områdets rammer og behov der rækker ud over naturparkkonceptet. Baggrund for valget af Udbyhøj Havn v. Kattegat Naturpark Randers Fjord strækker sig fra Randers by til udmundingen i Kattegat en strækning på ca. 30 km. Det er et ønske, at Udbyhøj Nord bliver én af de centrale formidlingslokaliteter i Naturpark Randers Fjord. De øvrige er på Kyst- og Fjordcentret i Voer og i Naturcenteret i Randers. Udbyhøj Nord er naturskønt beliggende yderst i Naturpark Randers Fjord, hvor fjorden møder havet, og Danmarks eneste østvendte vadehav folder sig ud. Udbyhøj Nord er ét af de vigtigste støttepunker i Naturpark Randers Fjord. Udbyhøj Havn, der har været et lokalt samlingssted igennem mange år, er i udbygget og moderniseret med tidssvarende faciliteter og ny lystbådehavn. Omdannelsen har givet havnen et tiltrængt løft og gjort området attraktivt for såvel lokale som sejlere, fiskere og besøgende i Naturpark Randers Fjord. Ved siden af havnen ligger Randers Kommunes eneste Blå Flag-strand. 1 Se evt. projektbeskrivelse og matrix for uddybende forklaring om projektet.

4 Kort over Naturpark Randers Fjord og formidlingslokaliteter

5 Ambition Der har længe været et stort ønske om at koble flere aktiviteter til havnen. Helt konkret at gøre havneområdet i Udbyhøj Nord mere attraktivt ved etablering af nye aktiviteter. De lokale er meget aktive medspillere i processen omkring udviklingen af Naturpark Randers Fjord, og ønsket er, at flere aktiviteter på havnen kan medvirke til at binde havn, strand og naturpark sammen. Havnestemningen skal fremmes, og områderne skal indrettes, så de indbyder til ophold og gode oplevelser. Målet er, at området med en mere helhedsorienteret indsats kan tiltrække flere besøgende og udvide sæsonen. Der er med lokalbefolkningen som drivkraft allerede etableret en maritim aktivitetsplads/legeplads, grejbase, kajakhotel, beachvolley samt opholds- og hyggepladser med læ på havnen. Det er ambitionen, at videreudvikle aktiviteter på havnen bidrage til, at grejbasen 2 udfolder sit potentiale som naturvejledningstilbud, der kan øge brugernes totaloplevelse ved besøg i Udbyhøj Nord, og bidrage med viden om den unikke natur der befinder sig i området. Hvilket I den nuværende form kan udbygges. Det er tanken, at prospektet fra projektet fremadrettet skal bruges til målrettet fundraising til realisering af formidlingsstedet. Forventninger til samskabelsesforløbet Det var fra projektets start forventningen at projektet kunne samtænke lokale borgere, småerhvervsdrivende og foreninger med naturparkaktiviteter og bidrage aktivt til forankringen af Naturpark Randers Fjord på en helt central lokalitet i Naturpark Randers Fjord. Justeringer Det viste sig meget hurtigt, at det var vigtigt at kunne justere i projektet. Købmanden, som oprindeligt var indtænkt i projektet, lukkede ned, og en ny købmand overtog. Derudover var borgerforeningen i Udbyhøj i en periode tvunget til at prioritere andre pludseligt opståede opgaver, og Partnerskab Udbyhøj blev i en periode sat på stand by. Heldigvis var det muligt at sætte projektet på hold indtil parterne igen var klar. Vigtigheden af lokal forankring og valget af samskabelse som samarbejdsform Naturparken og projekterne heri er dybt afhængige af lokale kræfter og lokal opbakning. Alt er nemmere når de lokale synes det er en god idé. Samtidig giver det lokale kendskab, historiebevidstheden og fællesskaberne en styrke og en kvalitet i ethvert projekt som man ikke kan købe sig til. Derfor valgte Naturpark Randers Fjord allerede fra start at bruge samskabelsens idealer som mål for samarbejdsformen. I samskabelsen er ideen at alle skal byde ind med det de kan, og at den levede erfaring er lige så betydningsfuld som den akademiske eller analytiske viden. Eksempelvis ved borgerne i Udbyhøj 2 Se evt. mere om Grejbasen i Udbyhøj her

6 udmærket hvor vandet på havnen bevæger sig hen når der er vandstandsstigninger. Den erkendelse behøver man ikke få en ekstern konsulent til at udarbejde analyser for at nå frem til. Samtidig er det afgørende, at alle deltagere kan deltage ligeværdigt. Af denne årsag blev det besluttet at den samskabende proces skulle styres af en ekstern konsulent med godt kendskab til både samskabelse, naturparker og lokalområdet. Valget faldt på Julia B. Hunt fra Ingerfair, som tidligere blandt andet har lavet samskabelse i Randers Kommune og har undervist Naturparkansatte om frivillighed. Nedenfor vil det blive beskrevet hvordan samskabelsen i praksis har udfoldet sig i dette forløb. Valget af en ekstern konsulent gjorde, at alle var i stand til at deltage på lige fod ansatte fra kommunen såvel som de lokale frivillige kræfter. Deltagere i forløbet: Terese - Naturpark Randers Fjord Frank, Birthe, Ellen og Kaj Fjordfolket, Støtteforening Christian Havnefoged i Udbyhøj Steffen, Henrik og Søren - Jagtforeningen Martin Randers Kommune Lars Randers Naturcenter Søren og Lasse Produktionsskolen i Randers Rikke, Karen og Vibeke Borgerforeningen i Udbyhøj mm. Anton Købmanden i Udbyhøj Torsten, campingpladsen i Udbyhøj I processen har konsulenten valgt at lade samskabelsen udfolde sig efter følgende principper; #1 Vi deltager med hele vores væsen ikke kun med titel og funktion. Vi er mennesker når vi samskaber. Derfor er det relevant at bidrage med alt det man ved og kan, hvad end det er fra en professionel eller privat vinkel. Hvis du har været spejder, ror kajak, har arvet en slægtsgård i området eller har vandret fjorden rundt som barn så er det relevant for fællesskabet. Ligeledes er det relevant hvis du er pensioneret biolog, har været erhvervsfisker eller oprindelig er uddannet lærer. Dette princip om at vi er mennesker og ikke funktioner eller titler har været bærende i forløbet. En kommunalt ansat som ror kajak i fritiden og i øvrigt bor i Randers kan på lige fod med kajakklubben i Udbyhøj udtale sig om forholdene for kajakroere på Randers Fjord. #2 Vi anerkender vigtigheden af relationer Netop fordi man er menneske i en proces som denne, er det også afgørende at der er plads til relationsdannelse og at disse relationer respekteres. Processen har været åben, og alle har haft

7 mulighed for at deltage, men deltagelsen har både været personlig og afhængig af handlinger og fysisk fremmøde. Vi har ikke opereret med mandater eller tillidsposter. Det er drevet af lyst og begejstring for projektet og ideerne, og det er kontinuerligt det som fællesskabet er nået frem til, som har været bærende for det videre forløb. #3 Vi bygger ovenpå - hver gang For at sikre fremdrift i et projekt med samskabelse som ideal, er det afgørende at man ved hvert møde samler op, og at det næstkommende møde bygger ovenpå. På den måde sikres det at det er handlingerne og fremmødet der er styrende. Derfor er det igen afgørende, at der ikke er nogen der skal hjem og spørge i en forening inden man kan komme videre. Samtidig er det muligt at blive klogere undervejs, dvæle ved nogle emner og diskussioner og lade andre fare. I gennemgangen af de afholdte workshops kan det læses, hvordan denne proces har udfoldet sig i praksis. #4 Vi diskuterer kun det, som er til diskussion I en flok af begejstrede og engagerede mennesker kan snakken hurtigt gå ud af en tangent, gamle diskussioner kan blive støvet af og nye betragtninger om lokalpolitik eller klimaforhold kan tage over. Derfor har det været vigtigt at være realistiske og afklarede omkring hvad vi diskuterede på de afholdte workshops, og holde os til det. Projektlederen fra Naturparken var desuden fra start tydelig omkring hvad forløbet skulle munde ud i (en ansøgning) og hvilke rammer der ville være for denne i såvel regi af Naturparken som os Friluftsrådet. Derfor har andre muligheder og spændende projekter ikke være afsøgt i dette forløb. Planlægning af processen: Det er afgørende i en proces som denne, at der ikke kun er ejerskab i forhold til projektet men også processen. Derfor har processen været afstemt løbende både imellem konsulenten og projektlederen, men også med deltagerne i forløbet. Den oprindelige plan så sådan ud: Den endelige proces endte med at have samme form; 2 workshops, en studietur og et afsluttende møde, men der skete nogle ændringer undervejs. Disse vil blive forklaret i gennemgangen af workshopforløbet, som følger her:

8 1. workshop Mødet havde til formål at skabe en fælles forståelse for projektet og komme i gang med idéudviklingen samt at skabe relationer imellem deltagerne. Mødet fandt sted d. 25. april 2016 i forsamlingshuset i Sødring. På mødet startede vi med en præsentationsrunde som følger: 1) Hvad hedder du? 2) Hvorfor er du her? 3) Hvad er dine ønsker og drømme for projektet? 4) Hvad er dine ønsker til samarbejdet her i gruppen? 5) Hvad kan du særligt bidrage med? Formålet med denne runde var at skabe basis for en ligeværdig deltagelse, give mulighed for relationsdannelse og ikke mindst at forstå hvad deltagerne havde af drømme og ønsker for projektet og samarbejdet og hvad de selv kunne bidrage med. Denne form for præsentation giver plads til, at forskellighed kan ses som en styrke i samarbejdet, det giver forståelse for, at alle kan bidrage med noget og giver et mere langsigtet ejerskab til projektet, fordi alle er blevet hørt fra start. Det er således en god start på et samarbejde, og kan på den lange bane forhindre konflikter. Efter præsentationsrunden havde vi en proces hvor vi i fællesskab formulerede svarene på de store spørgsmål : hvorfor? hvad? hvordan? Vi startede med hvorfor, fordi det er afgørende for det videre ejerskab og engagement, at der er nogle fælles pejlemærker og forståelser for det overordnede samarbejde. Næste skridt er hvem, fordi det er afgørende ikke blot at lave aktiviteter men at sikre sig, at de tager afsæt i de målgrupper man gerne vil tilgodese. Dernæst kom vi med bud på hvad vi så kunne lave og hvilken effekt det ville have og denne skulle gerne pege tilbage på det første hvorfor. Altså var processen: Hvorfor vil vi gerne gøre det? (formålet) Hvem vil vi gerne gøre det for? (målgruppen) Hvad kan vi gøre? (aktiviteter) Hvad vil vi opnå med det? (den ønskede effekt) Hvorfor gør vi det? Opgør med den hemmelige fjord Forløse potentialet i Udbyhøj og langs fjorden Styrke samarbejdet foreningerne imellem, og mellem foreninger, kommunen og erhvervslivet Hvem vil vi gøre det for? Havkajak / Lystfiskere / Sejlere / Foreninger / Fuglefolk / Naturfolk/ Børnefamilier / Vinterbadere skoler/institutioner Hvad kan vi gøre?

9 Stier - 8tals turen / Klatring i skoven / Fællesaktiviteter på tværs / Saunaer og finske bade Hvad vil vi opnå? Liv på havnen hele året! Gang i butikken og erhvervslivet Vi skal på landkortet Liv på havnen Gang i butikken og erhvervslivet På mødet blev det besluttet at arbejde for en fysisk løsning på Udbyhøj Havn, som tilgodeser ønsker om øget handel, formidling af naturen og naturparken og flest mulige af de identificerede målgrupper. 2. workshop Dette møde byggede ovenpå den første workshop og blev afholdt d. 17. maj 2017 i madpakkehuset på havnen i Udbyhøj. Vi byggede i vores proces ovenpå første workshop. På dette møde gik vi dybere ned i målgrupperne, og det havde til formål at identificere dem som var vigtigst for projektet. En analyse af mulige målgrupper resulterede i følgende: Interessegrupper Erhverv Institutioner Sport/fritid Sommerhusgæster DOF ere MC ere Borgere i Udbyhøj Festival/SU gruppe Borgerforeningen Havneforeningen Købmandsgruppen Vinterbadere Lille Bjørn Lodsejere Campingpladsen B&B Købmanden Kabyssen Erhvervsfiskere Fjordcenteret Randers Kommune Skoler Børn/ung institutioner Aftenskoler Handicapinstitutioner Naturparken Gymnasier Universitetet Petanque Kajak Lystfiskere Lystsejlere Cykelister Kites Jægere Vandrere I en proces med noget fysisk på haven i Udbyhøj som omdrejningspunkt, blev følgende målgrupper identificeret som de vigtigste for projektet (ikke prioriteret): Borgere og foreninger i Udbyhøj Sommerhusgæster Købmanden Kabyssen Naturparken Skoler Institutioner Kajak Lystfiskere Lystsejlere Vi drøftede dernæst hvad det fysiske skulle kunne, for at tilgodese disse målgrupper. Det blev sammenfattet til følgende: Fysiske egenskaber Muligheder for

10 Mulighed for undervisning i fleksible rammer En base for besøgende skoler, institutioner og foreninger Toiletforhold internet Mulighed for opbevaring af materialer mv. både kortvarigt og langvarigt Gerne konkrete og ambitiøse planer for Kajakknudepunkt med kajakskole Gerne konkrete planer for Lystfiskerknudepunkt med rensepladser Sommerkontor for naturparken Mulighed for fiskehandler og/eller restaurant Udvidet grejbank Mastevogn og masteskur til lystsejlere Digital formidlingsplatform At skabe et samlingssted for bestemte interessegrupper At vise og samle sociale fora Formidling af kontakter og skabe et knudepunkt for stier, jagt, foreninger mv. Formidlingsspydspids for hele naturparken, særligt kajak og lystfiskeri. At skabe et naturligt udgangspunkt for naturoplevelser Formidling af de gode historier Understøtte besøgende med helhedsløsninger og logistik Natur og kulturformidling Teambuilding WOW effekt Efter denne workshop blev der planlagt en studietur med besøg på Hundested Havn og i Naturpark Åmosen med henblik på at indsamle inspiration til det videre arbejde. Møde med gruppen på Udbyhøj Lystbådehavn

11 Studieturen: Studieturen blev afholdt d september studieturen havde til formål at virke som inspiration for det videre projekt. Program for studieturen er vedlagt som bilag. På studieturen var vi på besøg på Hundested havn, hvor vi blandt andet så deres små huse til kunstnere, oplevede havnestemningen og så deres shelters (hobbittønder). Vi kørte videre til Naturpark Åmosen og fik indblik i deres tanker om besøgscenteret, Studieturen gave inspiration som ledte til følgende ønsker: Et hus som det i Åmosen, med formidling/skoleklasser/undervisning/møde i den ene ende, og mulighed for foreningerne i den anden. Gerne med skabe til hver forening og fx tematiseret indhold fra jægerne, kajakfolk, måske duelighed osv. Der må gerne være mulighed for en lille butik/salgssted i bygningen. Der skal laves en helhedsplan for hele pladsen, så vi ved hvad der eventuelt kan ligge hvor; ferieboliger, restaurant osv. På den måde kan vi bedre placere bygningen. Den skal helt ned til vandet, panorama over fjorden! Gerne muligheder for fiskerne, garn og rens. Det skal være autentisk ift. miljøet ligesom i Hundested. Det skal give noget stemning. Vi vil gerne have små huse der kan fungerer som fleksible udlejningsmuligheder til værksteder, butikker, besøgende ect. Lystfiskerpotentialet skal formidles på en eller anden måde Det skal være et samlingssted for foreningslivet som kan løfte hele området der skal liv hele året! Måske skal det tænkes som noget mobilt Der skal gøres noget ved den plads så folk ikke bare kører rundt, der er kæmpe potentiale

12 Gruppen på besøg på Hundested Havn Workshop 3 med arkitekten Den efterfølgende workshop d. 4. oktober 2016 blev ligeledes afholdt på Udbyhøj Havn og her var Randers Arkitekten inviteret med, for at kunne få en fornemmelse af både område og ideer, således at tanker kunne blive omsat til konkret handling. På mødet fremlagde gruppen først deres ideer og tanker fra studieturen. Sidenhen gik vi rundt på havnen for at danne et indtryk af, hvad der kunne lade sig gøre. Arkitekten arbejdede derefter med en råskitse og et muligt formidling/besøgssted. Skitseforslaget blev præsenteret for gruppen på et møde den 12. januar 2017 og prospektet ligger færdigt i maj Prospektet har formået at samle det bedste fra processen i en fælles løsning, og alle i gruppen var meget imponerede over resultatet. Wow-effekten var i høj grad til stede. Gruppen præsenteres endeligt for prospektet i juni Efter sommerferien påbegyndes målrettet fundraising til at føre projektet ud i livet.

13 Konkrete anbefalinger med afsæt i dette projekt Hav god tid Det tager tid at involvere de lokale aktører. Der skal aftales møder, sikres opbakning, afdækkes muligheder, ønsker og behov. Det giver større ejerskab og oplevelse af integritet hvis projektet køres i et tempo, hvor alle kan være med, og hvor beslutninger ikke skal tages forhastet. I dette projekt endte møderne med at blive skubbet fordi der skete andre ting i det lokalpolitiske landskab, som påvirkede engagementet. Det må man tage med. Arbejd samskabende De lokales viden, ideer og energi er en stor styrke for ethvert projekt. Når man som naturpark arbejder samskabende, og indgår i den ligeværdige relation med alle i og omkring parken i løsningen af et fælles projekt eller en fælles udfordring så sker der mere, og af højere kvalitet. Det handler om ikke at have svarene fra start, men at være nysgerrig. I dette projekt kom der mange interessante perspektiver og ideer på bordet netop fordi alle var ligeværdige og havde en stemme. Vær tydelig på rammer, ambitioner og forventninger Det er mest givende at arbejde med noget som kan lade sig gøre, og som er i alles interesse. Derfor skal det fra start afklares hvad projektets rammer, ambitioner og forventninger er men også hvad det er for de øvrige deltagere. De lokales ønsker om muligheden for at etablere ferieboliger på havnen var eksempelvis vigtig i dette projekt, og blev taget alvorligt på lige fod med projektlederens ønske om en udbygget grejbase. Konkrete erfaringer fra den kommunale projektleder Vær bevidst om forskelligheden i at arbejde med borgerinddragelse og samskabelse. Det er to forskellige processer. Det er muligt at facilitere en borgerinddragelse man selv er en del af, men skal man arbejde samskabende er det yderst vanskeligt at facilitere processen selv Sørg for ikke at være for låst af bevillingen og dermed rammen for projektet. Det er i udgangspunktet svært at rejse midler til en proces man ikke kender afslutningen på, men det er vigtigt ift. det samlede outcome. Engagerede ildsjæle og frivillige arbejder selv som og med frivillige i mange sammenhænge. Det har været udbytterigt at give gruppen et teoretisk indspark i det at arbejde med frivillige (programpunkt på studieturen) Prøv så vidt muligt at lade nejhatten blive hjemme Skab rum hvor de sociale relationer kan blomstre

14

Porten til Naturpark Randers Fjord

Porten til Naturpark Randers Fjord Porten til Naturpark Randers Fjord Ansøger Norddjurs Kommune og Randers Kommune arbejder sammen om etablering af Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune står som den officielle ansøger på dette projekt,

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE VISION Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed

ALLERØD KOMMUNE VISION Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed ALLERØD KOMMUNE VISION 2031 Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed 1 Indledning til visionen Allerød er en attraktiv kommune at bo i, at drive virksomhed i,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Danske Naturparker. - en mærkningsordning koordineret af Friluftsrådet. Præsentation for Grønt Råd i Ringsted 7. juni 2017

Danske Naturparker. - en mærkningsordning koordineret af Friluftsrådet. Præsentation for Grønt Råd i Ringsted 7. juni 2017 Danske Naturparker - en mærkningsordning koordineret af Friluftsrådet Præsentation for Grønt Råd i Ringsted 7. juni 2017 Kirsten Østerbye, politisk konsulent, kos@friluftsraadet.dk Friluftsrådet paraply

Læs mere

Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 26

Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 26 Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet ønsker at afgrænse Naturpark

Læs mere

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune Mere liv på landet Mere liv på landet Haderslev Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem visioner og strategier, kommuneplan, politikker,

Læs mere

HURRA - store julegaver til nyt mødested i Knebel.

HURRA - store julegaver til nyt mødested i Knebel. Mols, 19. december 2018 Pressemeddelelse HURRA - store julegaver til nyt mødested i Knebel. Julen nærmer sig med hastige skridt, men allerede nu har Mols i Udvikling fået to gaver i million-klassen, der

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Ansøgningsfrist 14. november 2016 Der er hvert år ca. 1.250.000 kr. til uddeling. Der kan søges om både hel- eller delvis finansiering. Der kan

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Frederiksværk Skoles oplæg til udskolingslinjer

Frederiksværk Skoles oplæg til udskolingslinjer Frederiksværk Skoles oplæg til udskolingslinjer Efteråret 2014 7. november 1 Indhold Indhold... 2 Proces... 2 Reformens 3 formål... 3 Præmis og indhold... 3 Forslag... 5 Medier og samfund... 6 Sundhed

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Bystrategi for Augustenborg

Bystrategi for Augustenborg Bystrategi for Indhold Byens identitet... side 3 Baggrunden for bystrategierne... side 3 Inddragelse af s borgere... side 4 Selve bystrategien... side 5 De fire fokusområder Natur og landskab Udfoldelse

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Etablering og drift af faciliteter forankring på frivillige hænder. Naturpark Åmosen d. 14. september 2016 V. Julia Bjerre Hunt

Etablering og drift af faciliteter forankring på frivillige hænder. Naturpark Åmosen d. 14. september 2016 V. Julia Bjerre Hunt Etablering og drift af faciliteter forankring på frivillige hænder Naturpark Åmosen d. 14. september 2016 V. Julia Bjerre Hunt Hvad skal vi i dag? Snakke om jeres køreplaner, dem der har lavet dem Hovedpointer

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

KULTURPOLITIK (UDKAST)

KULTURPOLITIK (UDKAST) KULTURPOLITIK (UDKAST) Næstved Kommune 2018 2022 INDHOLD 1. Fælles om et stærkt kulturliv 2. Kulturpolitikkens fokusområder 3. Næstved som kulturhovedstad 4. Styrkelse af kultur i lokalområderne 5. Kunst

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Mulighedernes Danmark

Mulighedernes Danmark Mulighedernes Danmark Stine Lea Jacobi Programchef Realdania 12. oktober 2017 Agenda Hvem er Realdania? Udfordringer og muligheder Tre tilgange til udvikling To nye indsatser Opsamling Realdanias mission

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Del din passion med andre. Et projekt støttet af VELUX FONDEN

Del din passion med andre. Et projekt støttet af VELUX FONDEN Del din passion med andre Et projekt støttet af VELUX FONDEN 1 Projektet fødes: Ideen skabes i Ungeenheden i Odsherred Kommune i samarbejde med Socialt Udviklingscenter i København (Agnete Neidel og Sussi

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Udarbejdet 2018.

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Udarbejdet 2018. STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Udarbejdet 2018. OM STRATEGIEN 2/10 Baggrund Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket en analyse af Aalborg Kommunes rytmiske musikliv som grundlag for at drøfte

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Varde kommune. Vi i naturen

Varde kommune. Vi i naturen Varde kommune Vi i naturen Vi i Naturen den nye vision Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse.

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dat Vedtaget i Fanø Byråd den (dato) Udarbejdelsen af en ny politik Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Handlingsplan Handlingsplan Turisme

Handlingsplan Handlingsplan Turisme Turisme 1 Rebild i øjenhøjde Vision Rebild 365 Rebild Kommune ligger i hjertet af Himmerland og er beriget med skove, søer og kilder. Med Rold Skov som nærmeste nabo er skoven og naturen en unik del af

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

UD OVER RAMPEN! KURSUSFORLØB FOR ILDSJÆLE HADERSLEV 18. NOVEMBER 2014

UD OVER RAMPEN! KURSUSFORLØB FOR ILDSJÆLE HADERSLEV 18. NOVEMBER 2014 UD OVER RAMPEN! KURSUSFORLØB FOR ILDSJÆLE HADERSLEV 18. NOVEMBER 2014 PROGRAM Velkomst v. Haderslev Erhvervsråd Præsentation af kursusforløb v. Gitte Mikkelsen Udgangspunkt og vision v. Haderslev Erhvervsråd

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Pressemeddelelse: Hedeland skal være endnu mere råt, aktivt og roligt

Pressemeddelelse: Hedeland skal være endnu mere råt, aktivt og roligt PRESSEMEDDELELSE 31. oktober 2017 Pressemeddelelse: Hedeland skal være endnu mere råt, aktivt og roligt Et besøgs- og læringscenter med udstillinger, naturskole og café. Og et børnebjerg med jorden er

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE VISION på hinanden. Høringsoplæg. Tæt Tæt på hinanden

ALLERØD KOMMUNE VISION på hinanden. Høringsoplæg. Tæt Tæt på hinanden ALLERØD KOMMUNE VISION 2031 Tæt Tæt på hinanden på hinanden Tæt Tæt på naturen på naturen 1 Høringsoplæg VISIONEN 2031 Fordi vi kan mere i fællesskaber Tæt på hinanden Tæt på naturen Fordi vi ønsker en

Læs mere

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord Naturpark Randers Fjord Opsamling på Visionsdag den 5. november 2016 Offentlighedens Notat ideer til Naturpark Randers Fjord 1. INDLEDNING Naturpark Randers Fjord er godkendt som pilotpark under Danske

Læs mere

General forsamling Randers BMX 21/ kl 19-20:30.

General forsamling Randers BMX 21/ kl 19-20:30. General forsamling Randers BMX 21/2-2018 kl 19-20:30. 1. Velkomst Martin byder velkommen. 2. Valg af dirigent & referent Martin har tilbudt at være dirigent, Mai har meldt sig som mulig referent Dette

Læs mere

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark Viborg Naturpark Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark PROGRAM Velkomst v/ Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget Oplæg om frivillighed og samskabelse v/ Lars Stentoft, kulturdirektør

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Naturparker. Foto: Danske Naturparker og Vejdirektoratet.dk

Naturparker. Foto: Danske Naturparker og Vejdirektoratet.dk Naturparker Naturpark Åmosen (2014) (Sorø, Kalundborg og Holbæk Kommuner) Naturpark Vesterhavet (2014) (Varde Kommune) Naturpark Maribosøerne (2014) (Guldborgsund og Lolland Kommuner) Naturpark Amager

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

FLOD BADET. sponsorprospekt

FLOD BADET. sponsorprospekt FLOD BADET sponsorprospekt VISIONEN Et unikt samlingssted i hjertet af Randers Visionen om Flodbadet bygger på en stor og inderlig ambition om at integrere byen og havnen på en måde, der skaber et helt

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2015-2018 Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig forening, der blev oprettet i 2007 med fokus på foreningsservice,

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Workshop: At arbejde i borgerens ide om forandring. Borgerinddragelse 2.0.

Workshop: At arbejde i borgerens ide om forandring. Borgerinddragelse 2.0. Workshop: At arbejde i borgerens ide om forandring. Borgerinddragelse 2.0. Dorte From, faglig konsulent. Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed Omdrejningspunktet

Læs mere

Fokus for Friluftsrådet. frem mod 2020

Fokus for Friluftsrådet. frem mod 2020 Vores vision FRILUFTSLIV FOR ALLE i en rig natur på bæredygtigt grundlag. Friluftsrådets vision er, at alle har gode muligheder for at dyrke friluftsliv i en spændende natur. Naturen er grundlaget for

Læs mere

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

PRÆSTØ POTENTIALEANALYSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE SEPTEMBER 2013

PRÆSTØ POTENTIALEANALYSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE SEPTEMBER 2013 PRÆSTØ POTENTIALEANALYSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE SEPTEMBER 2013 1 Lene Schaumburg arkitekt og indehaver 2 INDHOLD POTENTIALEANALYSE PRÆSTØ INDRE BY 2013 indledning 1 Baggrund og rammer 2 Præstø i dag 3

Læs mere

Formidling i naturparker. Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair

Formidling i naturparker. Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair Formidling i naturparker Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair Program for i dag Formålet med dagen er at forstå hvordan den gode historie kan være med til at engagere frivillige til

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR MOLS I UDVIKLING

STRATEGIPLAN FOR MOLS I UDVIKLING STRATEGIPLAN FOR MOLS I UDVIKLING MOLS I UDVIKLING Mols i Udvikling er en landsbyklynge bestående af 24 landsbyer, der er skønt placeret på Mols og Helgenæs på Jyllands næse. I området bor der godt 3.800

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Forord. På sporet. Side 1

Forord. På sporet. Side 1 På Sporet Forord I Ældre og Sundhed er vi i kontakt med mange borgere - over 9.000 borgere pr. måned. De borgere vi er i kontakt med spænder bredt fra erhvervsaktive med en genoptræningsplan til borgere,

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Andre projekter - Oplevelsesstien, også en del af projektet - Helhedsplan for søerne

Andre projekter - Oplevelsesstien, også en del af projektet - Helhedsplan for søerne Hvor er vi? Andre projekter - Oplevelsesstien, også en del af projektet - Helhedsplan for søerne Baggrund, -sanering af kloakker Ringsted midtbyes kloakker er udtjent Midtbyen er fælleskloakeret Regn-

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Udvikling af Knabstrup Aktionslæringsforløb: Metoder til lokaludvikling og samskabelse

Udvikling af Knabstrup Aktionslæringsforløb: Metoder til lokaludvikling og samskabelse Kundens navn Tilbuddets titel. Udvikling af Knabstrup Aktionslæringsforløb: Metoder til lokaludvikling og samskabelse Den DAG. MÅNED, ÅR Aktionslæring: Lokaludvikling og samskabelse Aktionslæring betyder,

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018.

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. OM STRATEGIEN 2/12 Baggrund Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket en analyse af Aalborg Kommunes rytmiske musikliv som grundlag

Læs mere