Hvidebæk Fjernvarmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidebæk Fjernvarmeværk"

Transkript

1 Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr Sagsnr Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer Matrikel 5a

2 Indholdsfortegnelse Resumé 1 Undersøgelsens forhistorie 1 Topografi 2 Målesystem 3 Udgravningens forløb og resultater 3 Tegningsliste 5 Anlægsliste 5 Fundliste 6 Fotoliste 7 Bilag Tegning 1 8

3 Resume Ved en arkæologisk undersøgelse af en svag forhøjning, som i forhistorisk tid har udgjort en holm i et vådområde, blev der fundet en koncentration af 68 fyldskifter indenfor et areal på ca. 25 x 30 meter. Disse bestod hovedsageligt af kogestensgruber med indhold af ildskørnede sten. Gruberne var for de flestes vedkommende cirkulære i overfladen med en diameter mellem 0,5 1 meter. Kun i 2 tilfælde fandtes gruber med uregelmæssig form. Desuden indholdte gruberne mange knogler, blandt andet halvdelen af en underkæbe fra en ko. Der fandtes intet daterende materiale i gruberne. Undersøgelsens forhistorie Kalundborg Museum blev i slutningen af oktober måned 2011 kontaktet af Lars Nyavl, driftsleder af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning, som ønskede at orientere om planer for opførelse af solfangeranlæg på et 4 ha stort areal øst for fjernvarmeværket. Museet modtog efterfølgende kortmateriale med angivelse af anlægsområdets udstrækning samt en opfordring til at fremsende et budgetforslag for en prøvegravning. Forud for opførelsen af solfangere vil der skulle gennemføres en terrænregulering som vil kunne gribe forstyrrende ind i evt. fortidsminder på stedet, og tilstedeværelse af sådanne vil alene ud fra arealets størrelse ikke kunne udelukkes, men tillige på baggrund af erfaringer museet har gjort sig tidligere i forbindelse med anlægsarbejder på arealer der støder op til det aktuelle. Fig 1. Det undersøgte areal øst for Hvidebæk Fjernvarmeværk indrammet med rødt.

4 Topografi Udgravningen foregik på et areal øst for Hvidebæk Fjernvarmeværk på matrikel 5a. Arealets vestlige og største del, udgøres af et stort fladt plateau svagt skrånende mod øst, mens områdets østligste del udgøres af en lavning som tidligere har udgjort et vådområde. Vådområdets udbredelse kunne nøje følges under prøveundersøgelserne hvor der både blev gravet gennem store områder med våde tørvelag. I dette lavest beliggende område i øst findes en forhøjning som har udgjort en lille holm eller halvø med et areal på ca. 50 x 50 meter. Fig. 2. Højdemodel med angivelse af udgravningsfeltets udbredelse på holmen. Udgravningsfeltet er en udvidelse af søgegrøft 15 og 16 fra prøveundersøgelsen i januar. Ikke målfast

5 Målesystem Der blev efter afrømningen af muldhorisonten over udgravningsområdet udlagt et lokalt målesystem med målebånd. Herefter blev alle gruber opmålt og tegnet på plantegning (T-1) i målestoksforholdet 1:100, og desuden positioneret med håndholdt GPS i system UTM zone 32. Størrelsesforholdet 1:100 på plantegning T-1 betød at grubernes diameter ikke kunne angives præcist og derfor findes alle mål på gruberne i en anlægsliste sidst i denne beretning. Udgravningens forløb og resultater Den arkæolgiske undersøgelse forløb fra tirsdag d. 10. april til torsdag d. 12. april Der blev ved den arkæologiske undersøgelses begyndelse, 10.april 2012 kl , afrømmet muld med maskine på et areal på ca. 30 x 30 meter. I dette område fandtes en koncentration af 68 kogestensgruber. Alle kogestensgruber blev efterfølgende målt ind på en plantegning og fotograferet med en målestok i fladen. Ugen efter undersøgelsernes afslutning bidrog Arkæologisk Forening i Kalundborg med supplerende undersøgelser, hvorved størstedelen af gruberne blev snittet, opmålt og soldet. I den forbindelse blev der udtaget et relativt stort materiale af dyreknogler, kul og en smule bearbejdet flint. De 68 gruber lå fordelt som en langstrakt ruderform med den lange led beliggende diagonalt tværs over holmen i nordøstlig/sydvestlig retning og med en længde på ca. 31 meter. På det bredeste sted, midt i koncentrationen måler den i sydøstlig/nordvestlig retning 23 meter. Kun tre gruber fandtes uden for denne koncentration op mod udgravningsfeltets afgrænsning mod nord (A-20, A-21 og A-89). Udformningen af grubernes koncentration er ikke udtryk for den samlede forhistoriske aktivitet på stedet, men udtryk for at disse gruber er bevaret pga. terrænmæssige forhold mens andre er forsvundne under århundreders landbrugsdrift. Denne antagelse underbygges af at gruberne i nordvest og sydøst er dem som er mindst pga. pløjning. Således må det antages at feltet med gruber har været større i disse retninger. Der blev ved undersøgelserne af de 68 gruber ikke fundet daterende materiale, men på baggrund af tidligere dateringer af kogestensgruber, antages det at de skal dateres til bronzealderen.

6 Tegningsliste T-1: Plantegning 1:100 over udgravningsfeltets registrerede gruber. Anlægsliste med GPS-koordinater og angivelse af diameter af kogestengruberne A20-A89 A-20: / Diameter: 45 cm. A-21: 306/416. Diameter: 58. A-22: 304/410. Diameter: 25. A-23: 305/410. Diameter: 40. A-24: 310/410. Diameter: 65. A-25: 312/410. Diameter: 75. A-26: 314/411. Diameter: 55. A-27: 301/407. Diameter: 46. A-28: 301/406. Diameter: 25. A-29: 299/406. Diameter: 36. A-30: 300/406. Diameter: 30. A-31: 300/403. Diameter: 55. A-32: 302/405. Diameter: 80. A-33: 303/403. Diameter: 31. A-34: 303/402. Diameter: 24. A-35: 307/404. Diameter: 55. A-36: 308/402. Diameter: 30. A-37: 308/402. Diameter: 25. A-38: 307/406. Diameter: 60. A-39: 308/405. Diameter: 65. A-40: 314/401. Diameter: 90. A-41: 315/400. Diameter: 76. A-42: 314/403. Diameter: 49. A-43: 292/402. Diameter: 38. A-44: 295/402. Diameter: 35. A-45: 298/402. Diameter: 98. A-46: 299/403. Diameter: 64. A-47: 300/403. Rectangulær: 130 x 50 cm. A-48: 304/401. Diameter: 27. A-49: 308/403. Diameter: 63. A-50: 307/399. Diameter: 90/60. A-51: 307/399. Diameter: 65. A-52: 306/397. Diameter: 110. A-53: 305/397. Diameter: 39. A-54: 303/399. Diameter: 40. A-55: 299/399. Diameter: 69. A-56: 297/400. Diameter: 105/98.

7 A-57: 296/402. Diameter: 65. A-58: 296/400. Diameter: 98/50. A-59: 296/400. Diameter: 40. A-60: 293/396. Diameter: 53. A-61: 292/395. Diameter: 39. A-62: 292/394. Diameter: 43. A-63: 293/394. Diameter: 34. A-64: 293/394. Diameter: 35. A-65: 295/395. Diameter: 110. A-66: 294/396. Diameter: 57/40. A-67: 298/395. Diameter: 75. A-68: 297/397. Diameter: 40. A-69: 297/394. Diameter: 95. A-70: 299/399. Diameter: 38. A-71: 299/394. Diameter: 20. A-72: 306/395. Diameter: 18. A-73: 305/392. Diameter: 18. A-74: 305/392. Diameter: 15. A-75: 307/395. Diameter: 40. A-76: 307/394. Diameter: 60. A-77: 309/395. Diameter: 67/75. A-78: 307/395. Diameter: 75. A-79: 309/396. Diameter: 53. A-80: 312/399. Diameter: 38. A-81: 310/399. Diameter: 60/55. A-82: 310/399. Diameter: 50. A-83: 305/399. Diameter: 64/70. A-84: 306/397. Diameter: 30. A-85: 304/398. Diameter: 32. A-86: 292/390. Diameter: 175/90. A-87: 290/405. Diameter: 50. A-88: 292/406. Diameter: 78. A-89: 297/413. Diameter: 100.

8 Fundliste: X-1: Prøve af kul fra grube A-23. X-2: Knogler fra grube A-23. X-3: Knogler fra grube A-24. X-4: Prøve af kul fra grube A-29. X-5: Knogler fra grube A-47. X-6: Tand fra kvæg eller hest. X-7: Knoglefragment fra grube A-51. X-8: Knoglefragment fra grube A-52. X-9: Knoglefragmenter fra grube A-55. X-10: Knoglestumper og en dyretand fra grube A-56. X-11: Flække af flint fra grube A-69. X-12: To dyretænder fra grube A-76. X-13: Flække af flint. X-14: Jordprøve fra grube A-39.

9 Fotoliste Mappe 1: Fotos af gruber/fyldskifterne A-20 A89 Samtlige registrerede gruber blev ved undersøgelserne foto-dokumenteret i fladen. Disse fotos er samlet i fotomappe 1 hvor de respektive fotos er navngivet ift. deres registreringsnumre (A-20 A-89). Desuden findes en mappe (mappe 2) med oversigtsfotos af undersøgelsesområdet. Mappe 2: Oversigtsfotos 1: Udgravningsfeltet set mod nordøst. 2: Udgravningsfeltet set mod øst. 3: Udgravningsfeltet set mod øst. 4: Udgravningsfeltet set mod sydøst.

10 Bilag 1-det angivne målestoksforhold er gældende for originaltegningen i format A3.

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Prøvegravningsberetning for planlagt etablering af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer 03. 01.09 Matrikel

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308.

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308. Beretning for mindre forundersøgelse ved Haustrupvej 4 forud for etablering af to søer, foretaget af Museumsinspektør d. 30/1 2018 for VejleMuseerne. Journalnummer: VKH 7239 Sted: Haustrup Lokalitetsnummer:

Læs mere

Beretning for prøvegravning. Journal nr. KAM Ny Materielgård - Rynkevang Årby sogn (Holbæk) Vestsjællands amt Sted nr Sb.

Beretning for prøvegravning. Journal nr. KAM Ny Materielgård - Rynkevang Årby sogn (Holbæk) Vestsjællands amt Sted nr Sb. Beretning for prøvegravning Journal nr. KAM 2010-020 Ny Materielgård - Rynkevang Årby sogn (Holbæk) Vestsjællands amt Sted nr. 03.01.10 Sb. 461 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume s. 2 Undersøgelsens forhistorie

Læs mere

Nielstrup-Ulse SMV 8194

Nielstrup-Ulse SMV 8194 Forsknings- & formidlingsafdelingen Afdeling for arkæologi Slotsruinen 1 4760 Vordingborg + 45 55 37 25 54 ark@museerne.dk museerne.dk/arkæologi Prøvegravningsrapport Nielstrup-Ulse SMV 8194 Udarbejdet

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Askhøjvej 9. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Askhøjvej 9. etape på motorvejen Hårup Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Askhøjvej 9. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby deletape Askhøjvej SB Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Journal nr. KAM Høng nye skole, Finderup sogn

Journal nr. KAM Høng nye skole, Finderup sogn Beretning for prøvegravning Journal nr. KAM 2009-011 Høng nye skole, Finderup sogn ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr. 03.02.04 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume s. 3 Undersøgelsens forhistorie s. 3 og administrative

Læs mere

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248.

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248. , Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.08.04. Sb.nr. 48. Kampagne: 13-01-011 KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn og undergrund

Læs mere

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk KAM 2011-011 Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr. 03.01.10. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume s. 3 Undersøgelsens forhistorie s. 3 Topografi

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport HOM 2269, Mariendal, etape 1 Tidl. Vejle Amt, Tyrsting Herred, Voerladegård Sogn, Gantrup By, matrikelnr.: 4k og 9f Sted-SBnr.: 160411-120 KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0001

Læs mere

MVE3218 Stejlhøj Øst Tømmerup sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr SLKS 16/02935

MVE3218 Stejlhøj Øst Tømmerup sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr SLKS 16/02935 MVE3218 Stejlhøj Øst Tømmerup sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.01.08. Sb.nr. 227. SLKS 16/02935 Abstract Prøvegravning på et knapt 6 ha stort areal i den østlige ende af industriområdet

Læs mere

FREDBOGÅ RD GIM PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FREDBOGÅ RD GIM PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FREDBOGÅ RD PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FREDBOGÅ RD PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af Fredbogård, Holtvej 40 i Græsted,

Læs mere

FHM 5804 Solsortevej 26

FHM 5804 Solsortevej 26 FHM 5804 Solsortevej 26 Nordby sogn, Samsø herred, tidl. Holbæk amt, stednr. 03.05.03, SBnr. 47, SLKS nr. Udgravningsberetning Forundersøgelse af 1.218 m2 sommerhusgrund ved Mårup, Samsø. Fig. 1: Undersøgelsesområdet

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr DKM 20.775 Barslev - Prøvegravningsrapport Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr. 110607-177 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af minkhaller på ca. 1 ha ved Barslev

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 Arkæologisk forundersøgelse af 30 hektar med spredte kogestensgruber, fund af flint og rester af moderne aktivitet Af Frauke Witte 2013 Museum

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby. Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr

FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby. Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr FHM 4887 Onsholtgårdsvej II- Viby Bygherrerapport og beretning KUAS j.nr. 2123-1539 Prøvegravning af 2,4 ha stort område i forbindelse med Århus Kommunes Lp 813 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Viby

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær

HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Arkæologisk udgravning Beretning HOM 2672 Petersminde, Haldrup by, Vær Tidl. Vejle Amt, Voer Herred, Vær Sogn, Haldrup By Ejerlav Sted-SBnr.: 160512-101 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0014 Fig. 1. Kort over det

Læs mere

KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114. KAM2010-016-1 Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.01.01. Sb.nr. 114. Kampagne: 19-11-2014 KUAS nr. 2010-7.24.02/KAM-0002 Beretning for overvågning af gravearbejde i

Læs mere

HAM 5046 Kragemade, Broager Sogn,

HAM 5046 Kragemade, Broager Sogn, HAM 5046 Kragemade, Broager Sogn, Arkæologisk prøvegravning på Kragemade, beliggende på Kragehøjen nord for hovedvejen mellem Broager og Egernsund. Prøvegravningen blev foretaget forud for råstofindvinding.

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21.

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21. OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.09. Sb.nr. 21. KUAS nr. Egenbetalt forundersøgelse af 3 parcelhusgrunde på Juelsmindevænget Harndrup Abstract Ved

Læs mere

FORUNDERSØGELSESBERETNING SVM Flakkebjerg SØ Flakkebjerg sogn Sorø d. 12/4-2005

FORUNDERSØGELSESBERETNING SVM Flakkebjerg SØ Flakkebjerg sogn Sorø d. 12/4-2005 Forundersøgelse af udstykningsområde i den sydøstlige del af Flakkebjerg i dagene 21. 23. marts 2005 med fund af spredtliggende bebyggelsesspor i form af gruber, kogestensgruber og stolpehuller fra oldtiden.

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2354 Forundersøgelse Del 6 Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.: 1a, 4 Sted-SBnr.: 170809-32 KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0020 Horsens

Læs mere

Hagemann-Petersens Allé - Munkesøgade

Hagemann-Petersens Allé - Munkesøgade Hagemann-Petersens Allé - Munkesøgade Prøvegravning forud for planlagt etablering af fjernvarmetracé KAM journal nr. 2012 003 Sagsnr. 12-36 Kalundborg Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednr. 03.03.01.

Læs mere

KROPPEDAL. TAK 1494 Haraldsminde 2, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt. Stednr (KUAS j.nr /TAK-0016).

KROPPEDAL. TAK 1494 Haraldsminde 2, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt. Stednr (KUAS j.nr /TAK-0016). KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Arkæologi TAK 1494 Haraldsminde 2, Herstedøster sogn, Smørum herred, Københavns amt. Stednr. 020206-27 (KUAS j.nr. 2010-7.24.02/TAK-0016). Beretning om

Læs mere

SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb. 64.

SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb. 64. SVM1548 Alstedvej, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.01. sb. 64. Kampagne: 15-10-2014 KUAS nr. Beretning for arkæologisk overvågning af gravearbejde nær Tuel å i et område med

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 00084 Enghøj 7, etape 3 Af arkæolog Lotte Bach Christensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ah, Helsted

Læs mere

HAM 4498 Hørup Klint, Hørup sogn, sb. 241 og 242.

HAM 4498 Hørup Klint, Hørup sogn, sb. 241 og 242. HAM 4498 Hørup Klint, Hørup sogn, sb. 241 og 242. Arkæologisk forundersøgelse af område med bopladsaktiviteter fra førromersk jernalder ved Hørup Klint, lokalplanområde HØ 32, etape 2. Af arkæolog Tenna

Læs mere

AMK BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr cm kort: 1412 IV NØ.

AMK BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr cm kort: 1412 IV NØ. AMK 1993025 BILDSØVEJ I, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ. RESUME. Undersøgelse af stolpehuller, gruber og to opfyldte lavninger. En af affaldsgruberne

Læs mere

Beretning vning. Arkæologisk udgra. HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2

Beretning vning. Arkæologisk udgra. HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2 Arkæologisk udgra Beretning vning HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2 Tidl. Skanderborg Amt, Tyrsting Herred, Voerladegård Sogn, matrikelnr.: 5c Sted-SBnr.: 160411 - KUAS: 2008-7.24.02/HOM-0063 Udgravning

Læs mere

Beretning for arkæologisk undersøgelse af M11 LILLEVANGSVEJ 3, Vindinge

Beretning for arkæologisk undersøgelse af M11 LILLEVANGSVEJ 3, Vindinge Beretning for arkæologisk undersøgelse af M11 LILLEVANGSVEJ 3, Vindinge Felt I set fra SØ. ROM 2744 Stednr. 02.05.12 M11 LILLEVANGSVEJ 3 Hustomt, kogestensgruber Oldtid Matr.nr. del af 3a, Vindinge Lillevang,

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82.

ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82. ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr. 10.07.10. Sb.nr. 82. Kampagne: 14-04-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/NJM-0013 Beretning for større arkæologisk

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr DKM 20.713 Gulfælgård Prøvegravning Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 180208-232 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for skovrejsning omkring ejendommen Stokholmvej 1, Sahl.

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder

Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder HEM 3734, Lille Asbjerg HEM 3734 Lille Asbjerg, Sinding Sogn, Ringkøbing Amt Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder Journalnummer: HEM 3734 Sogn: Herred: Amt:

Læs mere

Lundebakkegård NÆM 2005:134 KUAS Prøvegravningsrapport (Skovrejsning)

Lundebakkegård NÆM 2005:134 KUAS Prøvegravningsrapport (Skovrejsning) Lundebakkegård NÆM 2005:134 KUAS 2003-2124-0092 Prøvegravningsrapport (Skovrejsning) Næstved Museum 2006 Lundebakkegård Prøvegravningsrapport (Skovrejsning) J.nr. NÆM 2005:134, KUAS 2003-2124-0092 05.04.10;

Læs mere

OBM 6148, Heftebjerggård, Flemløse sogn, Båg Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 6148, Heftebjerggård, Flemløse sogn, Båg Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 6148, Heftebjerggård, Flemløse sogn, Båg Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr. 451, 2014 Indledning 3 Udgravningens forhistorie.. 3 Udgravningens

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Beretning for arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning - udført af Christina Dömeland for Holbæk Museum juni 2006

Beretning for arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning - udført af Christina Dömeland for Holbæk Museum juni 2006 mho 2006019 Vestre Hovvej Stednr. 03.07.12 Svinninge sogn Tuse herred Vestsjællands amt Beretning for arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning - udført af Christina Dömeland for Holbæk Museum juni

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1579 Nyvej, Gassum etape 3 Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matrikel

Læs mere

LUDSHØJGÅRD GIM Blistrup Sogn, Holbo Herred Stednr Sb UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

LUDSHØJGÅRD GIM Blistrup Sogn, Holbo Herred Stednr Sb UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Blistrup Sogn, Holbo Herred Stednr. 01.01.02 Sb. 142 UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Blistrup Sogn, Holbo Herred. Stednr. 01.01.02 Sb. 142 UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

Læs mere

Matr og 1940 Toftlund, Toftlund sogn, Tønder herred, tidl. Tønder amt. Sted nr Af Lene Heidemann Lutz

Matr og 1940 Toftlund, Toftlund sogn, Tønder herred, tidl. Tønder amt. Sted nr Af Lene Heidemann Lutz Matr. 1900 og 1940 Toftlund, Toftlund sogn, Tønder herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.05. Af Lene Heidemann Lutz Arkæologisk forundersøgelse forud for salg af industrigrunde i Toftlund. Inden for

Læs mere

MELHØJHUS GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

MELHØJHUS GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Vejby-Tisvilde Fjernvarme ønsker at anlægge et solvarmeanlæg nordøst

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.08. KUAS nr. 009-7.4.0/OBM-0056 Prøvegravning forud for etablering af bygning Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

Tre højtomter langs Ledreborg Allé

Tre højtomter langs Ledreborg Allé Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved Tre højtomter langs Ledreborg Allé ROM 3071 Stednr. 02.04.10 og 02.04.13 LEDREBORG ALLÉ Højtomter Oldtid Matr.nr. 17i Engmarken, 13a og 14s Svogerslev By Roskilde

Læs mere

ÅLEKISTEBRO GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ÅLEKISTEBRO GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af Ålekistevej, Mogens Kruse Petersen og Lisbeth Schou Pedersen,

Læs mere

BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 380. Arbejdsfoto, søgegrøfter set fra sydvest. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg.

BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 380. Arbejdsfoto, søgegrøfter set fra sydvest. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 380 Arbejdsfoto, søgegrøfter set fra sydvest. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Lokalitet Vestermarksvej Objekt Ardspor, bronzealder-jernalder Højryggede

Læs mere

RISØ, HIMMELEV. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af

RISØ, HIMMELEV. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Beretning for arkæologisk forundersøgelse af RISØ, HIMMELEV ROM 1990 Stednr. 020405-81 RISØ Grube Oldtid Matr.nr. 61a, Veddelev by Himmelev Sømme Tidl. Københavns amt ROSKILDE MUSEUM 1 Resumé Foranlediget

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen Forundersøgelsesrapport MOE 00768 Søringen Af arkæolog Cand.mag. Liv Stidsing Reher- Langberg Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 13ae, Udbyover By,

Læs mere

FHM5350 Æblelunden, Hjortshøj Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, tidl. Randers amt. Sted nr

FHM5350 Æblelunden, Hjortshøj Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, tidl. Randers amt. Sted nr FHM5350 FHM5350 Æblelunden, Hjortshøj Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.11.03. Kampagne: 21 05 2012, KUAS nr. 2012 7.24.02/FHM 0016 Efter anmodning fra bygherre pr.

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museum Nordsjællands undersøgelse på Overdrevsvej 24 ved Ramløse (MNS 50019)

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Oversigtsfoto taget fra nord.

Oversigtsfoto taget fra nord. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV00014 Neder Vindinge, Kastrup sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.03. Sb.nr. 54. Kuas j.nr. 2013-7.24.02/KNV0008 Oversigtsfoto taget

Læs mere

Udgravningsberetning RSM j.nr Rindumgård Midt vejtracé øst

Udgravningsberetning RSM j.nr Rindumgård Midt vejtracé øst Udgravningsberetning RSM j.nr. 10.076 Rindumgård Midt vejtracé øst Arbejdsbillede, genafgravning af tracé fra 2010. Højt grundvandsspejl og overfladevand. Foto: Torben Egeberg. Udgravningsberetning, udarbejdet

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

OBM6563 Skovvænget, Sønder Nærå sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM6563 Skovvænget, Sønder Nærå sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr OBM6563 Skovvænget, Sønder Nærå sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.10. KUAS nr. 2014-7.24.02/OBM-0006 Ved forundersøgelsen af et 9.000 kvadratmeter stort areal ved Skovvænget i Sdr. Nærå

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018).

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018). OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.03.05. Sb.nr. 92 (KUAS 2008-7.24.02/OBM-0018). Beretning for udgravning af kogegruber og kogestensgruber

Læs mere

Beretning For undersøgelse af Journalnr.: SIM 3/2009 Sb nr. 207 KUAS j.nr.: /SIM-0018

Beretning For undersøgelse af Journalnr.: SIM 3/2009 Sb nr. 207 KUAS j.nr.: /SIM-0018 Beretning For undersøgelse af Journalnr.: SIM 3/2009 Sb nr. 207 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: Skærskovvej Matr. nr.: 14c Ejerlav: Funder By Sogn: Funder Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Fig. 1. Oversigtplan

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51.

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 51. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV192 Kullegaard, Keldby sogn, Mønbo herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.05.06. Sb.nr. 51. Arbejdsfoto fra den arkæologiske forundersøgelse. Indhold Abstract...

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr

ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr ÅHM 5731 Fjelsted Vest, Mariager sogn, Onsild herred, Randers amt. Stednr. 140706. Beretning for undersøgelsen af betydningsfulde fortidsminder i form af bebyggelsesspor forud for nedlægning af elkabel

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov

ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov Hammer sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr. 12.06.05. Sb.nr. 107 Kampagne: 04-04-2018 KUAS nr. 17-0219757 Under forundersøgelse forud for skovrejsning fandtes et bopladsområde

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

Beretning for arkæologisk tilsyn i Kornerup

Beretning for arkæologisk tilsyn i Kornerup Beretning for arkæologisk tilsyn i Kornerup i forbindelse med separatkloakering ROM nr. 3143 KORNERUP Matr.nr. 3a mm. Roskilde Dms., Sømme h., Københavns a. Stednr. 02.04.09-23 ROSKILDE MUSEUM CAND.MAG.

Læs mere

NAVERBUEN GIM PRØVEUDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

NAVERBUEN GIM PRØVEUDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard PRØVEUDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Græsted Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.05) GIM j. nr. 3581 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand.

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

Arkæologisk udgravnings Rapport

Arkæologisk udgravnings Rapport Arkæologisk udgravnings Rapport HOM2751, Spildevandsledning Voervadsbro Vestbirk Åstrup. Etape 1.3 Tidl. Skanderborg Amt, Tyrsting Herred, Sønder Vissing Sogn Sted-SBnr.: 160404-252 KUAS: 2011-7.24.2/HOM-0015

Læs mere

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK BRINGSTRUP STEDNR Slagelse d Niels Wickman

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK BRINGSTRUP STEDNR Slagelse d Niels Wickman UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK1996010 - BRINGSTRUP STEDNR. 040203 Slagelse d. 13-10-1997 Niels Wickman FORHISTORIE: Museet blev d. 27-8-1997 kontaktet af skovfoged Thomas Møller fra Hedeselskabet, der oplyste,

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere