Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte"

Transkript

1 Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Deltagere: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Foulumgaard, Blichers Alle 20, 8830 Tjele Per Bundgaard, Gårdejer, Vester Halne vej 78, 9430 Vadum Michael Nørremark, Aarhus Universitet, Inst. for Ingeniørvidenskab, Inge Lehmanns Gade, 8000 Aarhus C Sven Hermansen (deltog frem til 2015), Økologisk Landsforening, 8000 Aarhus C Forsøgsdesign for et kombineret CTF og reduceret jordbehandlingsforsøg på JB2 (Vadum) og JB4 (Foulum) Treårig undersøgelse af henholdsvis 8 og 9 m faste kørespor i et økologisk kornsædskifte hvoraf 1 år med minisommerbrak og efterafgrøde for bekæmpelse af rodukrudt. Forsøgsdesign, Vadum, JB2: Beh. 1 Gyllenedfældning, pløjning på knap 18 tommer (2,7 m/træk (indtastet arbejdsbredde), dvs. kørsel i hvert 3. faste kørespor med 6 furet plov), såning på 25 cm Faste kørespor Pløjning (1 vs. 3) Beh. 2 Gyllenedfældning, pløjning, såning på 25 cm (gerne med autostyring, men pløjning og såning skal ikke foregå i samme spor, spor fordeles) Tilfældig trafik Pløjning JD sensor og BSS (duer ikke, og nedtages F2016) (1 vs. 2) Beh. 3 Reduceret jordbehandling, gyllenedfældning på 15 cm dybde, eller harvning med stubharve ned til 15 cm, såbedstilberedning med såmaskine med såhjul slået fra, såning på 25 cm Faste kørespor Reduceret jordbehandling (1 vs. 3) Arealstørrelse: På forsøgsmarken blev der anlagt 1,36 ha. per behandling

2

3 Forsøgsdesign, Foulum, JB4: Beh. 1 Gyllenedfældning, pløjning på 3.1 m, let harvning med Carrier, såning på 25 cm Faste kørespor Pløjning (1 vs. 3) Beh. 2 Gyllenedfældning, pløjning, let harvning med Carrier, såning på 25 cm (alle operationer uden autostyring) Tilfældig trafik Pløjning JD sensor og BSS (1 vs. 2) Beh. 3 Reduceret jordbehandling, gyllenedfældning på 15 cm dybde, harvning med Carrier indtil ordentligt jævnt og godt såbed, såning på 25 cm Faste kørespor Reduceret jordbehandling (1 vs. 3) Arealstørrelse: På mark blev der anlagt 0,90 ha. per behandling

4 Sædskifte, Vadum, JB2: 2012 (nov.) Vadum Hvede Vårhavre m/udlæg (25 cm, såning af udlæg med radrenser) (HUSK: Nematoderesistens i havre). fortsat. Sommerbrak, såning af vintervikke pionerblanding primo august Ølandshvede m/udlæg sået med radrenser Vadum Byg/ært helsæd m/udlæg (25 cm, såning af udlæg med radrenser) Sædskifte, Foulum, JB4: 2012 (nov.) Foulum Efterafgrøde Vårhavre m/udlæg (25 cm, såning af udlæg med radrenser) (HUSK: Nematoderesistens i havre). Sommerbrak, såning af vintervikke pionerblanding primo august Ølandshvede m/udlæg sået med radrenser/strigle Gødskning: Husk at marken har været udpint frem til 2012, så sandsynligvis >50tons/ha svarende til 100 kg N/ha, gylle fra biogas

5 Markoperationer, Vadum, JB2: År 2016 Tabel. Dyrkningsplan 2016 Arbejdsopgave Tidspunkt, ca. Maskine Jordbearbejdning Primo april Kongskilde (eller snarest 8 m, 15 cm muligt når dybde jorden er tjenlig) Gylleudbringning Primo april 8 m nedfælder Produkt og mgd/ha. Kommentarer Beh. 3: 1 x harvning 50 kg N/ha, samme dybde som normal nedfældning Pløjning Medio april 6 furet plov Beh. 1: 2,7 m furebredde/træk Pløjning Medio april 6 furet plov Beh. 2: med minimum furebredde således at der overkøres størst muligt areal Medio april Vâderstad såmaskine Beh. 3: 1 x let harvning Såning Medio april Vâderstad såmaskine Blindstrigling 6 dg. Efter såning Let strigle Radrensning og St 32: 2. knæ Einböeck 8 såning af udlæg synligt m, frøudstyr Helsædsslæt Ultimo juli Skårlægning min. 8 m Rive Finsnitter Byg, 100 pl./m 2 (ca. 75 kg/ha) Ærter, 50 pl./m 2 (afhænger af tkv) Kløvergræsbl., 2 kg/ha Beh. 1 & 3: Såning, 25 cm Beh. 2.: Såning med forskudt spor, 25 cm Skårlægning rundt om forsøg Beh. 1 & 3: Frakørselsvogne må kun køre bag finsnitter, eller i sporte ved siden af Beh. 2: Vogne og andre køretøjer skal helst køre og dreje rundt så meget som muligt i parcellen

6 År 2015 Tabel. Dyrkningsplan 2015 Arbejdsopgave Tidspunkt, ca. Maskine Produkt og mgd/ha. Opharvning af efterafgrøde Primo april (eller snares muligt når jorden er tjenlig) Kongskilde 8 m, 10 cm dybde Kommentarer Beh. 1: 1 x harvning Beh. 2: krydsharvning Beh. 3: 1 x harvning Pløjning Medio april 6 furet plov Beh. 1: næsten 18 tommer furebredde Pløjning Medio april 6 furet plov Beh. 2: med minimum furebredde sålede der overkøres størst muligt areal Primo april Medio april 8 m nedfælder (maskinstatio n) Kongskilde 8 m, cm dybde Gylleudbringning Medio april Vâderstad såmaskine Såning Medio april Vâderstad såmaskine Blindstrigling 6 dg. Efter såning Let strigle Radrensning St 12 14: 2 4 Einböeck blade 8 m Radrensning og St 32: 2. knæ Einböeck 8 såning af udlæg synligt m, frøudstyr Høst Ultimo august Mejetærsker min. 8 m Halmbjærgning Ultimo august Bigballepresser 100 kg N/ha, samme dybde som normal nedfældning Ølandshvede, 220 kg/ha 25 cm Rødkløver, 2 kg/ha Beh. 3: 1 x harvning eller indtil sort jord Beh. 3: 1 x let harvning Beh. 1 & 3: Såning, 25 cm Beh. 2.: Såning med forskudt spor, 25 cm Høst fri rundt om førsøg med egen mejetærsker Baller skal fjernes uden kørsel mellem spor

7 År 2014 I 2014 var der pga. tørke et dårligt etableret kløvergræsudlæg forsøg etableret i Sommerbrak på grund af meget rodukrudt på lokaliteten. Der etableres en efterafgrøde tidligt bestående af en blanding af vintervikke og vinterrug i forholdet 20/60 kg/ha. Processen: Minisommerbrak efter 1. slæt. Jorden arbejdes igennem og gennemskæres i cm dybde, kvik trækkes op og udtørrer. Når det er gjort tilfredsstillende, skal der pløjes så det nederste lag kommer op. Etableres en meget kraftig afgrøde, f.eks. vinterrug/vintervikke, der slås/ensileres 1. maj 2015 hvorefter der etableres en vårsæd. Resultatet var en veletableret vårafgrøde i 2015 med et passende plantedække og rimeligt fri for rodukrudt. Tabel. Dyrkningsplan 2014 Arbejdsopgave Tidspunkt, ca. Maskine Produkt og mgd/ha. Høslæt Primo juni Skårlægning min. 8 m Rive Presser Stubharvning Primo juni Kongskilde 8 m, 10 cm dybde Harvning Ultimo juni Kongskilde 8 m, 12 cm dybde Harvning Primo juli Kongskilde 8 m, 15 cm dybde Kommentarer Skårlægning rundt om forsøg Beh. 1 & 3: Skålægger, rive, ballepresser og læssemaskine må kun køre i 8 m faste spor Beh. 2: Alle køretøjer skal helst køre og dreje rundt så meget som muligt i parcellen Beh. 1 & 3: 1 x harvning Beh. 2: 1 x harvning på skrå Beh. 1 & 3: 1 x harvning Beh. 2: 1 x harvning på skrå, modsat Beh. 1 & 3: 1 x harvning Beh. 2: 1 x harvning på skrå Pløjning Primo august 6 furet plov Beh. 1: næsten 18 tommer furebredde Pløjning Primo august 6 furet plov Beh. 2: med minimum furebredde således der overkøres størst muligt areal Dybdeharvning Primo august Kongskilde 8 m, 15 cm dybde Beh. 3: 1 x harvning Såning Primo august Kongskilde 8 m, 10 cm dybde Ultimo august Vâderstad såmaskine Rug 60 kg/ha + vikke 20 kg/ha 25 cm Beh. 3: 1 x harvning eller indtil sort jord Beh. 1 & 3: Såning, 25 cm Beh. 2.: Såning med forskudt spor, 25 cm

8 År 2013 Tabel. Dyrkningsplan m nedfælder (maskinstatio n) Kommentarer 100 kg N/ha, samme dybde som normal nedfældning Pløjning Medio april 6 furet plov Beh. 1: næsten 18 tommer furebredde Pløjning Medio april 6 furet plov Beh. 2: med minimum furebredde således der overkøres størst muligt areal Medio april Kongskilde 8 m, cm dybde Arbejdsopgave Tidspunkt, ca. Maskine Produkt og mgd/ha. Gylleudbringning Primo april Medio april Vâderstad såmaskine Såning Medio april Vâderstad såmaskine Radrensning St 12 14: 2 4 blade Einböeck 8 m Radrensning og St 32: 2. knæ Einböeck 8 såning af udlæg synligt m, frøudstyr Høst Ultimo august Mejetærsker min. 8 m Halmbjærgning Ultimo august Bigballepresser Havre, 150 kg/ha 25 cm Rødkløver, 2 kg/ha Beh. 3: 1 x harvning eller indtil sort jord Beh. 3: 1 x let harvning Beh. 1 & 3: Såning, 25 cm Beh. 2.: Såning med forskudt spor, 25 cm Baller skal fjernes uden kørsel mellem spor

9 Markoperationer, Foulum, JB4: År 2015 Tabel. Dyrkningsplan 2015 Arbejdsopgave Tidspunkt, ca. Maskine Produkt og mgd/ha. Opharvning af Primo april Vâderstad efterafgrøde (når jorden er Carrier tjenlig) Primo april 9 m nedfælder (maskinstatio n) Kommentarer Beh. 1: 1 x harvning Beh. 2: krydsharvning Beh. 3: 1 x harvning 100 kg N/ha, samme dybde som normal nedfældning Pløjning Medio april 7 furet plov Beh. 1: godt og vel 16 tommer furebredde Beh. 2: med minimum furebredde sålede der overkøres størst muligt areal Gylleudbringning Medio april Medio april Vâderstad Carrier Vâderstad Carrier Såning Medio april Kverneland 9 m Blindstrigling 6 dg. Efter såning Let strigle Radrensning St 12 14: 2 4 Kongskilde 9 blade m radrenser Radrensning og St 32: 2. knæ Strigle til såning af udlæg synligt spredning af udlæg, Kongskilde 9 m radrenser Høst Ultimo august Mejetærsker 9 m Halmbjærgning Ultimo august Bigballepresser Ølandshvede, 220 kg/ha 25 cm Rødkløver, 2 kg/ha Beh. 3: 2 x harvning eller indtil sort jord Beh. 1 & 3: 1 x let harvning Beh. 2: 1 x let harvning med forskudt spor (nudge) Sørg for god jordpakning med tromledelen på harven for alle beh. Beh. 1 & 3: Såning, 25 cm Beh. 2.: Såning med forskudt spor i modsat retning som ovenfor ved såbedstilbredningen, 25 cm Høst fri rundt om førsøg med egen mejetærsker Baller skal fjernes uden kørsel mellem spor

10 År 2014 Tabel. Dyrkningsplan 2014 Arbejdsopgave Tidspunkt, ca. Maskine Produkt og mgd/ha. Slæt til biogas Primo juni Skårlægning min. 9 m Rive Presser Stubharvning Primo juni Vâderstad Carrier Harvning Ultimo juni Vâderstad Carrier Harvning Primo juli Vâderstad Carrier Kommentarer Skårlægning rundt om forsøg Beh. 1 & 3: Skålægger, rive, ballepresser og læssemaskine må kun køre i 8 m faste spor Beh. 2: Alle køretøjer skal helst køre og dreje rundt så meget som muligt i parcellen Beh. 1 & 3: 1 x harvning Beh. 2: 1 x harvning på skrå Beh. 1 & 3: 1 x harvning Beh. 2: 1 x harvning på skrå, modsat Beh. 1 & 3: 1 x harvning Beh. 2: 1 x harvning på skrå Pløjning Primo august 7 furet plov Beh. 1: næsten 18 tommer furebredde Pløjning Primo august 7 furet plov Beh. 2: med minimum furebredde således der overkøres størst muligt areal Dybdeharvning Primo august 9 m nedfælder (maskinstatio n) Beh. 3: 1 x harvning Såning Primo august Vâderstad Carrier Ultimo august Kverneland 9 m Rug 60 kg/ha + vikke 20 kg/ha 25 cm Beh. 1 & 3: 1 x let harvning Beh. 2: 1 x let harvning med forskudt spor (nudge) Sørg for god jordpakning med tromledelen på harven for alle beh. Beh. 1 & 3: Såning, 25 cm Beh. 2.: Såning med forskudt spor, 25 cm

11 År 2013 Tabel. Dyrkningsplan 2013 Arbejdsopgave Tidspunkt, ca. Maskine Produkt og mgd/ha. Opharvning af Primo april Vâderstad efterafgrøde (eller snares Carrier muligt når jorden er tjenlig) Primo april 9 m nedfælder (maskinstatio n) Kommentarer Beh. 1: 1 x harvning Beh. 2: krydsharvning Beh. 3: 1 x harvning 100 kg N/ha, samme dybde som normal nedfældning Pløjning Medio april 7 furet plov Beh. 1: godt og vel 16 tommer furebredde Beh. 2: med minimum furebredde således der overkøres størst muligt areal Gylleudbringning Medio april Medio april Vâderstad Carrier Vâderstad Carrier Såning Medio april Kverneland 9 m Blindstrigling Radrensning og såning af udlæg 6 dg. Efter såning St 32: 2. knæ synligt Let strigle Strigle til spredning af udlæg, Kongskilde 9 m radrenser Høst Ultimo august Mejetærsker 9 m Halmbjærgning Ultimo august Bigballepresser Havre, 150 kg/ha 25 cm Rødkløver, 2 kg/ha Beh. 3: 2 x harvning eller indtil sort jord Beh. 1 & 3: 1 x let harvning Beh. 2: 1 x let harvning med forskudt spor (nudge) Sørg for god jordpakning med tromledelen på harven for alle beh. Beh. 1 & 3: Såning, 25 cm Beh. 2.: Såning med forskudt spor i modsat retning som ovenfor ved såbedstilbredningen, 25 cm Høst fri rundt om førsøg med egen mejetærsker Baller skal fjernes uden kørsel mellem spor

12 Deltagere: Dyrkningsplaner og maskiner for faste kørespor, kontrolleret trafik og tilfældig trafik ved slæt af kløvergræs Jakob og Kristian Sejersbøl, Gårdejere, I/S Sejersbøl, Hvidhøjvej 21, 7700 Thisted Michael Nørremark, Aarhus Universitet, Inst. for Ingeniørvidenskab, Inge Lehmanns Gade, 8000 Aarhus C Forsøgsdesign for et kløvergræsforsøg med CTF, kontrolleret og tilfældig trafik på på JB6 7 (Thisted). Toårig undersøgelse af henholdsvis 12 m faste kørespor, 6 m kontrolleret trafik samt mest mulig overkørsel i storparceller med kløvergræs udlagt med vårbyg som dækafgrøde. Forsøgsdesign, Thisted, JB6 7:

13 År 2014 og 2015 Tabel. Dyrkningsplan Tilfældig trafik Faste kørespor 12 m Kontrolleret trafik, 12 m og 6 m Tromling på 12 m Tromling på 12 m Tromling på 8 m Gylle nedfældning på 12 m Gylle nedfældning på 12 m, 50 t/ha Gylle nedfældning 12 m + ekstra kørsel imellem sporene Skårlægning 12 m Skårlægning på 12 m Skårlægning 6 m rive 12 m rive 12 m rive 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Snittervogn i spor 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Gylle nedfældning på 12 m Gylle nedfældning på 12 m, 25 t/ha Gylle nedfældning 12 m + ekstra kørsel imellem sporene Skårlægning 12 m Skårlægning på 12 m Skårlægning 6 m rive 12 m rive 12 m rive 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Snittervogn i spor 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Gyllenedfældning på 12 m Gylle nedfældning på 12 m, Gylle nedfældning på 12 m 25 t/ha Skårlægning 12 m Skårlægning på 12 m Skårlægning 6 m rive 12 m rive 12 m rive 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Snittervogn i spor 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Gylle nedfældning på 12 m Gylle nedfældning på 12 m Gylle nedfældning på 12 m + ekstra kørsel imellem sporene Skårlægning 12 m Skårlægning på 12 m Skårlægning 6 m rive 12 m rive 12 m rive 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Snittervogn i spor 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Skårlægning 12 m Skårlægning på 12 m Skårlægning 6 m rive 12 m rive 12 m rive 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Snittervogn i spor 12 m selvkørende snitter med sidekørende traktor + vogn Efteråret, eller tidlig forår før pløjning af kløvergræsmark udføres grubning af spor

14 Kortbilag: Vadum

15 Foulum

16 Thisted

Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning

Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning 21. januar 16 Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning Michael Nørremark, Ph.d., Adjunkt, Aarhus Universitet Science and Technology Institut for ingeniørvidenskab præsen TATION Faste kørespor,

Læs mere

Forenklet jordbearbejdning

Forenklet jordbearbejdning Forenklet jordbearbejdning det økologiske bud på reduceret jordbearbejdning I økologisk jordbrug bruges ploven til at rydde op i ukrudtet, så man har en ren mark til den næste afgrøde. Læs her, hvordan

Læs mere

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg.

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Af Seniorforsker Ilse A. Rasmussen http://www.agrsci.dk/content/view/full/1554, Afd. for Plantebeskyttelse, og Seniorforsker Margrethe Askegaard http://www.agrsci.dk/content/view/full/298,

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder. Billigt og godt. Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening

Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder. Billigt og godt. Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening Praktiske erfaringer med etablering af efterafgrøder Billigt og godt Carsten Kløcher Planteavlskonsulent Djursland Landboforening Ital Rajgræs udlagt i vårbyg Vælg det enkle hvor det kan lade sig gøre:

Læs mere

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU 24 November 2011 Økologikongres 2011, Vingstedcentret, 24 november 2011 Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU Bo Melander 1, Ilse A. Rasmussen 2 og Niels

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Både og versus enten eller

Både og versus enten eller PLØJNING ELLER PLØJEFRI? Sammenligning af udbytter, kapacitet og omkostninger Maskinkonsulent Christian Rabølle Både og versus enten eller Meget få, som kun pløjer eller kun pløjefri Flertallet pløjer,

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark

Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark 27 oktober 2016 Avslutningsseminar, Økokorn 2012-2016 Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark Institut for Agroøkologi Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200 Slagelse, Danmark bo.melander@agro.au.dk

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte 1 Rodudvikling hos efterafgrøder 0 Roddybde (meter) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rug Havre Rajgræs Ræddike

Læs mere

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst Forsøgsserie 220021616 og 220021617 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Titel: Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Forsøg 220021616 og 220021617 Udarbejdet for: Økologisk Landsforening

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte Roddybde (meter) Rodudvikling hos efterafgrøder 0 0.2 0.4 0.6 Rug Havre Rajgræs Ræddike Raps Honningurt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Ministriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Jørgen E. Olesen, Margrethe Askegaard og Ilse A. Rasmussen Sædskiftets formål

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde.

Erfaringer fra Isbjerg Møllegård. Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. Erfaringer fra Isbjerg Møllegård Ved landmand Jan Møllegård Jensen Varde. . . Isbjerg Møllegård IS I/S kvægbedrift med mine forældre 555 Jersey køer,355 på spalter,200 på dybstrøelse. 465 ha, grovsandet

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Det økonomiske øko-sædskifte

Det økonomiske øko-sædskifte Det økonomiske øko-sædskifte Sektionsleder Michael Tersbøl og konsulent Peter Mejnertsen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Sammendrag De tekniske resultater fra de økologiske

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

Plantekongres 2010 Søren Ilsøe

Plantekongres 2010 Søren Ilsøe Landbruget: Beliggende imellem Sorø og Ringsted på Sjælland 250 hektar 5000 slagtesvin Jordtype JB 6 (ca. 14% ler, 14 silt, 45% finsand, 27% grovsand) Farvel til ploven i 2001 Indført fast sædskifte Jordstruktur

Læs mere

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi Teknisk rådgiver Søren Trads Møller Økologichef Peter Mejnertsen Dagsorden Maskinanalysen I teorien

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Hvad er effekten af efterafgrøder og jordbearbejdning?

Hvad er effekten af efterafgrøder og jordbearbejdning? Hvad er effekten af efterafgrøder og jordbearbejdning? Lars J. Munkholm, James K. Mutegi, Bjørn M. Petersen, Søren O. Petersen og Elly Møller Hansen. DET FACULTY JORDBRUGSVIDENSKABELIGE OF AGRICULTURAL

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

RowCrop workshop på Økologikongressen 2017

RowCrop workshop på Økologikongressen 2017 RowCrop workshop på Økologikongressen 2017 30 november 2017 Jørgen E. Olesen, Peter Sørensen, Kristian Thorup-Kristensen og Malene Theilgaard Struktur på workshoppen Formen på sessionen var oplæg fra indlægsholderne

Læs mere

Efterafgrøder. Bent Jensen; Flemming Floor; Fin Trosborg

Efterafgrøder. Bent Jensen; Flemming Floor; Fin Trosborg Efterafgrøder Bent Jensen; Flemming Floor; Fin Trosborg Efterafgrøder Typer af efterafgrøder Bent Jensen Muligheder med efterafgrøder Flemming Floor Efterafgrøder som jordforbedring Fin Trosborg 2 Emner:

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017

BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 BILAG 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse September 2017 Offentligt udbud af maskinstationsarbejder til Aarhus Universitet, Foulum Generelle krav gældende for samtlige delaftaler: På AU-Foulum (Science

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke 2012 Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NY NY NYHED Forsuring af gylletanke Skårlægning, spredning og rivning Skårlægning af græs, helsæd og ærter med 2 butterfly

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Efterafgrøder i praksis

Efterafgrøder i praksis Efterafgrøder i praksis Sådan anvender du efterafgrøder på lerjord Chefrådgiver Erik Sandal LMO Hvor marken bølged nys som guld med aks og vipper bolde, der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Majs Græs Grovfoder generelt Majs Strategi for kvælstof Startgødning Placeret gylle Efterafgrøder KVÆLSTOF TIL MAJS Foto: Ølstrup-Hover

Læs mere

Kvikbekæmpelse ved hjælp af mekaniske metoder og efterafgrøder

Kvikbekæmpelse ved hjælp af mekaniske metoder og efterafgrøder Kvikbekæmpelse ved hjælp af mekaniske metoder og efterafgrøder Orienterende undersøgelser af effekten ved at kombinere jordbearbejdning og såning af efterafgrøder til bekæmpelse af kvik Kvikbekæmpelse

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Tema. Autostyring og faste kørespor. En større maskinkapacitet og lettelser i arbejdet for traktorføreren er de vigtigste fordele

Tema. Autostyring og faste kørespor. En større maskinkapacitet og lettelser i arbejdet for traktorføreren er de vigtigste fordele Autostyring og faste kørespor Tung trafik kan påvirke udbyttet i markbruget negativt. Tema >> Søren Kolind Hvid, specialkonsulent, Landscentret, Planteproduktion. En større maskinkapacitet og lettelser

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Fremtidens økologiske maskinpark

Fremtidens økologiske maskinpark Fremtidens økologiske maskinpark Omlægning af maskinpark. Hvordan vælges de rigtige maskiner? Plove Strigler og radrensning Robotter med inspiration fra Agromek 2018 Maskinøkonomi Ved planterådgiver Jonas

Læs mere

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder Så er vi klar til sæsonen 2011 Med et par nyheder Husdyrgødning Vi udbringer gylle selvkørende eller med vogn: Vi bruger en Terra Gator 3244 18 m³ i stub- og sortjord, samt i græsmarker. Vor Terra Gator

Læs mere

Gårdrapport Grundbeskrivelse

Gårdrapport Grundbeskrivelse Gårdrapport 00121 Indholdsfortegnelse Gårdrapport 00121 Grundbeskrivelse...2 Arrondering... 2 Ejendommens størrelse... 2 Næringsstofbalance 2000 2002... 2 Sædskifte...2 Sædskifteprincip... 2 Afgrødefordeling...

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

Forslag til forsøgsdesign for WP og 2005 på Forskningscenter Flakkebjerg

Forslag til forsøgsdesign for WP og 2005 på Forskningscenter Flakkebjerg Forslag til forsøgsdesign for WP og på Forskningscenter Flakkebjerg, Ilse A. Rasmussen, Kristian Kristensen, Jakob Willas, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg, DK- Slagelse, Afdeling

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER

NYT Snitter med udbyttemåler. NYT 12 stk. NYE John Deere traktorer med GPS styring. NYHED Vogne med. Syre N tilsætning VEJECELLER 2014 T 12 stk. E John Deere traktorer med GPS styring T Snitter med udbyttemåler Syre N tilsætning HED Vogne med VEJECELLER Udkørsel og omrøring Lavt marktryk Vores E Xerion kan køre med forskudte spor

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Markforsøg med anvendelse af kompost og fladekompostering

Markforsøg med anvendelse af kompost og fladekompostering Markforsøg med anvendelse af kompost og fladekompostering Forfattere: Søren Ugilt Larsen, Teknologisk Institut, Martin Beck, selvstændig konsulent og Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening. Den

Læs mere

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Grøn Viden Markbrug nr. 3 November 24 Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Elly M. Hansen, Jørgen Eriksen og Finn P. Vinther $ANMARKS *ORDBRUGS&ORSKNING Markbrug nr. 3 November

Læs mere

NYHED Syre-N tilsætning

NYHED Syre-N tilsætning 2013 HED Syre-N tilsætning Tlf. 20 16 02 66 Udkørsel og omrøring Staldgødning Lavt marktryk Vores TerraGator kan køre med forskudte spor det såkaldte»dogwalk«. Resultatet heraf er, at marken kun overkøres

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Demonstration af praktisk økologisk drift. Espehøjgaard af Jesper Hansen

Demonstration af praktisk økologisk drift. Espehøjgaard af Jesper Hansen Demonstration af praktisk økologisk drift. Vi har i 2003 startet et nyt projekt Demonstration af økologisk planteavl på tre fuldtidsbedrifter i Vestsjælland. Ønsket med projekteret er at fremvise praktisk

Læs mere

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Landskonsulent Karsten A. Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

LANDBOTHY KONGRES 2018 HOTEL LIMFJORDEN 6. FEB Tlf :

LANDBOTHY KONGRES 2018 HOTEL LIMFJORDEN 6. FEB Tlf : LANDBOTHY KONGRES 2018 HOTEL LIMFJORDEN 6. FEB. 2018 Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com www.maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser, investeringsberegninger, Maskinfællesskaber,

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 020200808 Gødskning af vårsæd, forfrugt kløvergræs Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen er sidst opdateret

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

Optimering af nettoudbyttet

Optimering af nettoudbyttet Optimering af nettoudbyttet Karl Martin Schelde Terpsminde Placering Vest for højderyggen Jordtype: Primært JB 1-3 (få arealer med JB 4-5) + en del humusrige arealer Præsentation af bedrift Overtaget efter

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

EFTERAFGRØDER SORTIMENT 2019

EFTERAFGRØDER SORTIMENT 2019 EFTERAFGRØDER SORTIMENT 2019 Forord Lovgivningen indenfor efterafgrøder er gennem de senere år løbende blevet udbygget. På de følgende sider gives en kort beskrivelse af reglerne på området samt konkrete

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen Sagro Plantedag Billund

Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen Sagro Plantedag Billund Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen 2017 Sagro Plantedag Billund Efterafgrøder som tema i markplanen Efterafgrøder bidrager til jordens frugtbarhed Typer af efterafgrøder Merudbyttekurven fra

Læs mere

Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning

Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning Økologisk planteproduktion 1 Henvisninger Fri for rodukrudt: http://www.okologi.dk/landmand/projekter/rodukrudt/default.asp Reduktion af drivhusgasser: http://www.okologi.dk/landmand/tema/okologi_og_klima/

Læs mere

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Hvad betyder dæktryk, antal overkørsler samt de forskellige maskinstørrelser? Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Temadag: Optimal

Læs mere

Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej.

Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej. Gardkrog, den 30. oktober 2016 Banedanmark Amerik Plads 15, 2100 København Ø Att. Landinspektør Kaare Kyndal Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej.

Læs mere

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede

Læs mere

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

12 METER - nu mulighed for fast kørespor

12 METER - nu mulighed for fast kørespor 2015 12 METER - nu mulighed for fast kørespor Houvej 8. Hvornum. 9500 Hobro. Tlf. 98 54 67 66. 20 16 02 66. Fax 98 54 70 66 www.hvornummaskinstation.dk. E-mail: mail@hvornummaskinstation.dk Udkørsel og

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har.

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har. Hundegræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hundegræs er en varig, hårdfør, tuedannende og tørkeresistent græsart, som tåler store mængder gylle både efterår og forår. Hundegræs udvikler

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Hvad ved vi, og hvad arbejder vi med Kristian Thorup-Kristensen KU-PLEN Agrovi 27. november 2017 01/12/2017 2 Emner Rødder, efterafgrøder og kvælstof Sædskifte

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Så er der endelig fuld gang i høsten Heldigvis hører vi nu også om gode udbytter, især vårbyggen overrasker mange steder positivt. Der er stadig

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion Principper om nitratudvaskning Hans Spelling Østergaard, Planteproduktion Afgrøde Sommer/vinter Relativ udvaskning Udvaskning, kg N pr. ha Lolland-Falster og Djursland Sjælland, Fyn og Østjylland Vest-

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Økonomisk bæredygtig økologisk planteavl

Økonomisk bæredygtig økologisk planteavl Økonomisk bæredygtig økologisk planteavl Debatten vedrørende anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter har ligget stille i en periode. Den bliver dog med jævne mellemrum bragt på bane.

Læs mere