Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider"

Transkript

1 Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 20. juni 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 36. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner som følge af: 1. Fleksjobforliget 2. Øvrige ændringer 1. Fleksjobforliget Folketinget har den 2. juni 2006 vedtaget L 233: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven (Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse). Loven træder i kraft den 1. juli 2006, dog træder visse elementer først i kraft den 1. januar Loven udmønter aftalen af 7. februar 2006 om justering af fleksjobordningen mellem partierne bag førtidspensionsreformen (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre). Loven indeholder følgende elementer: I. Visitationen til fleksjob skal blive bedre: 1. Krav til dokumentationsgrundlaget for visitationen 2. Revurdering efter 12 måneder og krav til dokumentationsgrundlaget 3. Kommunen kan miste refusion for tilskud til fleksjob, ledighedsydelse mv. 4. Særlig fokus på området i 5 år II. Ledigheden for visiterede til fleksjob skal nedbringes: 1. Individuelt kontaktforløb 2. Sanktionsregler

2 2 3. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse 4. Ret til anden aktør 5. Mulighed for mentor i fleksjob 6. Ret til fleksjobbevis 7. Kommunen mister retten til statsrefusion, når den i 18 måneder inden for 24 måneder har udbetalt ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp- og starthjælp. III. Maksimum for det offentlige løntilskud til fleksjob og regler om deltidsfleksjob. IV. Fleksjobvisiterede kan få befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. V. Ændring af lov om fleksydelse, idet administrationen af loven fra 1. januar 2007 varetages af kommunerne. Den kommunale og amtskommunale kontoplan Lovændringerne har følgende konsekvenser: 1.1 Nye grupperinger på funktion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 02 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud ( 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 07 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). Det bemærkes, at 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob i Budget- og regnskabssystem for kommuner fra budget 2007 ændres til Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsordninger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 1.2 Flere udgiftstyper på eksisterende gruppering 03 på funktion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob Der foretages en udvidelse af omfanget af udgiftstyper på gruppering 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse med virkning fra 1. juli Fra denne dato skal også udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse og særlig ydelse, jf. 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres her. Det samme gælder driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse for visiterede til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til deltagerbetaling, kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. 73b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3 3 1.3 Nye grupperinger på 5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 % refusion 01 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1, 104, stk. 2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). 05 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). Det kan oplyses, at 5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 % refusion i Budget- og regnskabssystem for kommuner fra budget 2007 benævnes Kontanthjælp, og at den nye gruppering 01 videreføres uændret. Derimod indplaceres gruppering 05 på funktion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsordninger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 2. Øvrige ændringer 2.1 Ændringer på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender I kontoplanen ændres refusionssatsen til 50 % på gruppering 04. Under dranst 2 udgår angivelsen af gruppering 93 på gruppering 1. Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: Afsnit 3.5 Side 8 og 9 Ad pkt. 1.1 Afsnit Side 5 og 6 Ad pkt. 1.1 Afsnit 3.5 Side 8 Ad pkt. 1.2 Afsnit Side 5-9 Ad pkt. 1.2 Afsnit 3.5 Side Ad pkt. 1.3 Afsnit Side 2-8 Ad pkt. 1.3 Afsnit 3.5 Side 2 og 3 Ad pkt. 2.1 De anførte ændringer træder i kraft med virkning fra regnskab Med venlig hilsen Stig Wessman

4 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 119 i lov om social service) 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion ( 91 og 93 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens 43, stk. 8 og 9) 95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. ( 92) som blev udbetalt inden 1. juli Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på grupperingsnr. 07 og 11 minus gruppering nr Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr , 08-10, 12-20, minus grupperingsnr. 91, 93 og Berigtigelser 04 Tilskud fra EU 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34, 36, 36 a og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, 63, 64 og 65 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 04 Tilskud fra EU 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender. 02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) 03 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct. refusion lov om aktiv socialpolitik 64 og 64 a). 04 Særlig støtte aktiverede ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36) med 50 pct.refusion. Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006

5 Budget- og regnskabssystem side 3 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Særlig støtte aktiverede ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36) med 65 pct. refusion 06 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik 65) med 65 pct. refusion 07 Godtgørelse 50 pct. refusion under loft for rådighedsbeløb (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) 08 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) med 65 pct. refusion. 09 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats ( 63 jf. 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) med 65 pct. refusion. 10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) med 50 pct. refusion.ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats med 50 procents refusion ( 63 jf. 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5) med 65 pct. statstrefusion. Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct. refusion 94 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion ( 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens 43, stk. 8 og 9) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli Refusion (65 pct.)af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, og 14 minus gruppering Refusion (50 procent) af udgifterne på gruppering 04 og minus gruppering Berigtigelser 04 Tilskud fra EU 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5.09 Beboerrådgivning DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE 5.10 Fælles formål 01 Fripladser i kommunal dagpleje 02 Fripladser i vuggestuer 03 Fripladser i børnehaver

6 Budget- og regnskabssystem side 8 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Beboeres betaling for el og varme 01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion REVALIDERING 5.38 Beskyttet beskæftigelse 01 Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse ( 89) 02 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 01 Arbejdsvederlag under aktivitets og samværstilbud ( 89) 02 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.40 Revalidering 02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter ( 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 03 Amtskommunal revalideringsindsats ( 22 i lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. 05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v. 07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter ( 12 og 47) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion ( 48 i lov om aktiv socialpolitik) 02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion 03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion ( 74 f, stk. 1-3) 02 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud ( 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse m.v. ( 32 stk. 1, nr. 2 og 3, jf. 32, stk. 2 og 73b, og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( 72) 05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( 72) 06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. Refusion ( 72).

7 Budget- og regnskabssystem side 9 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk.1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). 08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 jf. 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 09 Løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion ( 63 jf. 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion ( 74 i) 12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer ( 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) 16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75) 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75) 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 1) 19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4) 20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4) 91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion ( 104, stk. 1) 92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 104, stk. 2) 02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion 03 Berigtigelser 04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion 05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion 06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion 07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og handicappede og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion

8 Budget- og regnskabssystem side 15 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 03 Berigtigelser 04 Refusion vedrørende førtidspension med 35 pct. refusion SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge 01 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 02 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning 03 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 04 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 19a 90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 02 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion 03 Berigtigelser 04 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 30, stk. 2 KONTANTHJÆLP (PASSIVE YDELSER) 5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 pct.refusion 01 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1, 104, stk. 2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). 13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5) 16 Særlig støtte ( 34) 35 pct.refusion 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5) Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere ( 25 a, 27 og 27 a) Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5) 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion( 91, 92, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 119 i lov om social service) 02 Refusion af kontanthjælp m.v , minus grupperingsnr. 91, 03 Berigtigelser 04 Tilskud fra EU

9 Budget- og regnskabssystem side 16 Dato: 2. juli 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 SUNDHEDSUDGIFTER M.V Kommunal sundhedstjeneste 5.83 Kommunal tandpleje 01 Tandpleje for 0-18-årige hos private tandlæger 02 Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt 5.84 Særlige sygesikringsydelser 01 Befordringsgodtgørelse 02 Begravelseshjælp 5.90 Andre sundhedsudgifter 01 Primærkommunale udgifter til hospice-ophold BOLIGSTØTTE 5.91 Boligsikring 01 Boligsikring som lån 02 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 29 b 03 Boligsikring som tilskud og lån 05 Boligsikring som tilskud 06 Almindelig boligsikring 07 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 08 Tilskud til erhvervslejere 91 Efterregulering 93 Tilbagebetaling af lån og renter 01 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29 b 03 Berigtigelser 5.92 Boligydelse til pensionister 01 Tilskud til lejere 02 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 05 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 91 Efterreguleringer 93 Tilbagebetaling af lån og renter 01 Refusion af boligydelse 03 Berigtigelser 5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 0ssikring til almennyttige byggerier 02 Tilskud til kollegier 03 Kollegiers driftssikring 06 Tab på garantier 08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger.

10 Budget- og regnskabssystem side 17 Dato: 8. marts 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Lejetab i almennyttige boliger 01 Refusion vedrørende kollegier 03 Berigtigelser 05 Refusion vedrørende flygtninge ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen 01 Løn til personer i jobtræning 03 Undervisning 03 Berigtigelser 05 Tilskud fra EU 06 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere 5.96 Pulje og servicejob 01 Løn til personer i puljejob 91 Tilskud vedrørende servicejob 01 Tilskud vedrørende personer i puljejob (ophører) 02 Berigtigelser 03 Tilskud til servicejob i kommuner 5.97 Arbejdsformidling 5.98 Beskæftigelsesordninger 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 02 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse 03 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 50 a) 04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi 05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 06 Arbejdsmarkedsuddannelser 07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb. 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. 11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76). 12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ). 13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 og 101. ). 14 Ordinære uddannelsesforløb ( 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 16 Produktionsskoler 17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse 18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere

11 Budget- og regnskabssystem side 18 Dato: 8. marts 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. 96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 03 Berigtigelse 04 Refusion vedrørende præmieringsordning ( 101, stk. 3) Kontoen nedlægges efter regnskab Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse 07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion ( 100, stk. 2 og 3) 16 Tilskud vedrørende produktionsskoler 17 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere 19 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 20 Tilskud fra EU ØVRIGE SOCIALE FORMÅL 5.99 Øvrige sociale formål 01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.

12 Budget- og regnskabssystem side 5 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 skæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens 74 f, stk Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse, registreres på gruppering Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhversdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusonsberettiget løntilskud. Her registreres fra 1. juli 2006 alle udgifter til løntilskud til fleksjob og selvstændige erhversdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er refusionsberettiget som følge af manglende dokumentation, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 121, stk Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse m.v.( 32 stk. 1, nr. 2 og 3, jf. 3, stk., 2 og 73b, og 82 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats). Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter 76 og 77 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig støtte i forbindelse med rådighedsafprøvning. På funktionen registreres ligeledes udgifter tilbefordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse og særlig ydelse, jf. 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse for visiterede til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til deltagerbetaling, kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. 73b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( 72) Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli 2001, jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i fleksjob på gruppering 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion. 05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( 72) Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli 2001, jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april 2001.

13 Budget- og regnskabssystem side 6 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ved ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsen ophører, jf. 3, stk. 2 i lov nr. 459 af 10. juni Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i fleksjob på gruppering 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion. 06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( 72) Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli 2001, jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i fleksjob på gruppering 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion. 07 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. 100, stk. 1, 104, stk. 1 og 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visiteret til fleksjob, hvis kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf 104 a. 08 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion ( 63, jf. 64 stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som er ansat i et skånejob, hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf. 63, jf. 64 stk. 5. Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. 114 i lov om aktiv socialpolitik.

14 Budget- og regnskabssystem side 7 Dato: 8. marts 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion ( 63, jf. 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Her registreres fra 1. juli 2006 udgifter til løntilskud til handicappede personer, jf. 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter 63, jf. 64, stk Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion ( 74 e og 74 h) Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct. statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens 74 e og 74 h. 11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion ( 74 i) Her registreres udgifter til særlig ydelse med 35 pct. statsrefusion til personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer under 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere. Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ikke-forsørgersatsen, for personer under 25 år mellem indtægten og ungesatserne (jf. aktivlovens 74 f). Endvidere registreres udgifter til særlig ydelse til personer, der ved uforskyldt ledighed efter et fleksjob ikke har opfyldt optjeningskravet til ledighedsydelse. Det bemærkes, at udgifter til særlig ydelse i perioden indtil 1. juli 2002 efter den dagældende 74 f i lov om aktiv socialpolitik også registreres her. 12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer ( 74, 74a, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. 74. Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og mentorfunktion) for personer med handicap efter 2 nr. 6 samt udgifter efter og 99 og 101 ved ansættelse af personer i skånejob i ustøttet beskæftigelse. Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og mentorfunktion) for personer med handicap efter 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter 99 og 101 ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse.

15 Budget- og regnskabssystem side 8 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli 2001 og derefter og indtil 1. juli Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen her (jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 og stk. 7 i lov nr. 284 af 25. april 2001). 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli 2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen her (jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april 2001). 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli 2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen her (jf. aktivlovens 72, stk. 2-4 og 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april 2001). 16 Tilskud med 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75) Her registreres udgifter til tilskud på 1/2 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. aktivlovens 74 j). 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75) Her registreres udgifter til tilskud på 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. aktivlovens 74 j). 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 1) Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf. aktivlovens 74 a, stk. 1. Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer i visitationsperioden før første fleksjob registreres på gruppering 20.

16 Budget- og regnskabssystem side 9 Dato: 10. marts 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4) Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens 74 a, stk. 2. Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf. aktivlovens 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende, jf. aktivlovens 74 a, stk. 4. Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4) Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4. Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse. 91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion ( 104, stk.1) 92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 104, stk. 1 og 2)

17 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: 20. juni 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. 100, stk. 1, 104, stk. 1 og 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visiteret til fleksjob, hvis kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf 104 a. 05 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. 100, stk. 1, 104, stk. 1 og 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, hvis kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf 104 a. 13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25år (lov om aktiv socialpolitik 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, 25 a, 26, stk. 5 og 29). Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. 25, stk. 1, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, der forsørger eget barn i hjemmet, jf. 25, stk.2. Desuden registreres her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf. 25, stk. 12, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til gifte og samlevende. Udgiften til engangshjælp efter 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til forsørgere eller starthjælp til gifte og samlevende. Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter 29. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering13 med 50 pct. refusion.

18 Budget- og regnskabssystem side 3 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Særlig støtte ( 34) Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel modtagere af kontanthjælp som modtagere af starthjælp registreres her. Særlig støtte efter 34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp eller starthjælp efter 25, registreres også på denne gruppering. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne til særlig støtte til passive tilbud under funktion 5.01, gruppering 16 med 50 pct. refusion. Særlig støtte efter 34 til personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering, registreres ligeledes på denne gruppering indtil 1. juli Dog registreres særlig støtte efter 34 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. 10 og 11 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, under funktion 5.05, gruppering 04. Fra 1. juli 2006 registreres udgifterne til særlig støtte til personer i aktive tilbud, herunder revalidender og forrevalidender under funktion 5.05, gruppering 05 med 65 pct. refusion. 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, 25 a, 26, stk. 5 og 29). Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som ikke har forsørgelsespligt over for børn, jf. 25, stk. 1, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. 25, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til starthjælp til enlige fyldt 25 år, jf. 25, stk. 12, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter 25, stk. 13 til personer, der modtagerstarthjælp til enlige fyldt 25 år. Udgifter til engangshjælp efter 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til ikkeforsørgere. Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter 29. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering 18 med 50 pct. refusion. 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere ( 25 a, 27, 27 a og 29) Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening,jf. 27 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. 27, stk. 2,registreres ligeledes her. Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp og starthjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. 27 a. Udgifter til engangshjælp efter 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.

19 Budget- og regnskabssystem side 4 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 Her registreres også hjælp til asylansøgere, som har ret til at opholde sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter udlændingeloven, jf. 28 i lov om aktiv social politik, og som modtog hjælp inden 1. juli 2002, jf. 3, stk. 3, 4. og 5. pkt. i lov nr. 361 af 6. juni 2002 og 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter 29. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering19 med 50 pct. refusion. 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, 26, stk. 5 og 29) Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende personer under 25 år, som ikke har forsørgelsespligt over for børn, og som ikke har haft væsentlige indtægter, jf. 25, stk. 1, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der har bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. 25, stk. 4. Desuden registreres her udgifter til starthjælp til unge under 25 år, jf. 25, stk. 12, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til unge under 25 år. Udgiften til engangshjælp efter 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge eller starthjælp til unge under 25 år. Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kontanthjælp efter 25 f, stk. 2, jf. 25 f, stk. 1 samt udgiften til det behovsbestemte tillæg efter 25 f, stk. 3. Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter 29. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering 20 med 50 pct. refusion. 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion ( 91, 92, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik samt 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusion. SUNDHEDSUDGIFTER M.V. Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til følgende love: Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Lov om børnetandpleje Lov om tandpleje Lov om offentlig sygesikring

20 Budget- og regnskabssystem side 5 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2005 Hertil kommer enkelte andre ydelser, bl.a. tilskud til etablering af bedriftssundhedstjenester Det bemærkes, at amtskommunernes udgifter til sygesikring registreres under hovedkonto 4. Udgifter til hjemmesygepleje registreres på funktion Kommunal sundhedstjeneste På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Det bemærkes, at udgifter til forebyggende helbredsundersøgelser ved alment praktiserende læger af børn under den undervisningspligtige alder registreres på funktion Kommunal tandpleje På denne funktion registreres udgifter til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år i henhold til lov om tandpleje. Funktionen omfatter desuden udgifter til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Det bemærkes, at der anvendes art 5.2 vedrørende udgifter til betalinger af regninger, udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter. I øvrigt gælder for funktion 5.83 de generelle regler for artskontering. Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter i forbindelse med private tandlæger Særlige sygesikringsydelser På denne funktion registreres primærkommunale udgifter og indtægter i medfør af lov om offentlig sygesikring. Amtskommunale sygesikringsudgifter registreres på hovedkonto 4. Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp. I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2. Art 5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan specificeres på den enkelte patient. Herudover gælder for funktion 5.84 de generelle regler for artskontering. I forbindelse med anvendelse af art 5.2 skal der ved overførsler af ydelser eller produkter fra et andet kontoområde i kommunen til funktion 5.84, foretages en indtægtsregistrering af salget på det kontoområde, hvorfra salget foretages ved anvendelse af art 7.2 eller 7.9. For øvrige overførsler finder de generelle regler for interne afregninger anvendelse. Kun sygesikringsudgifter til kommunens egne borgere må fremgå af funktion Udlæg til sygesikringsudgifter for andre kommuner må derfor enten registreres på en mellemregningskonto eller udlignes ved minusdebitering.

21 Budget- og regnskabssystem side 6 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2003 Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende sygesikringsbeviser registreres på funktion Andre sundhedsudgifter På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder tilskud til etablering af bedriftssundhedstjenester og tilskud til helsecentre. Det bemærkes, at udgifter, der følger af, at kommunen er arbejdsgiver, registreres på de enkelte funktioner. På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende stadslægen i København. Udgifter og indtægter vedrørende AIDS-forebyggelse registreres ligeledes på denne funktion. På funktionen er gruppering 01 autoriseret til registrering af primærkommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold. BOLIGSTØTTE 5.91 Boligsikring På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med sanering og byfornyelse registreres på denne funktion, og ikke på funktion Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- og indtægtskategorier. På gruppering 01 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter 77 i lov om social service og stærkt bevægelseshæmmede. På gruppering 02 registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere også huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter 29 b i lov om individuel boligstøtte. På gruppering 03 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter 77 i lov om social service og stærkt bevægelseshæmmede. Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 06. Dvs. afgørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller tilskud og lån. På gruppering 05 registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister m.fl. På gruppering 06 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger)

22 Budget- og regnskabssystem side 7 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2003 Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 01 og 03. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 93. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres Kontrollen med tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.37 og 8.49, men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 93, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. Tilskud og tilsvar i forbindelse med mellemkommunal udligning i hovedstadsområdet i henhold til 20, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud registreres på funktion Boligydelse til pensionister På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister. Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- og indtægtskategorier. Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere, registreres på gruppering 01 Tilskud til lejere. På gruppering 01 registreres endvidere udgifter til boligydelse som tilskud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på gruppering 03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån. Ved betaling af lån debiteres gruppering 02 eller 03. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 93. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres balancekonto Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.37 og 8.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 93, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. Tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale udligning i hovedstadsområdet i henhold til 75, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte registreres på funktion Driftssikring af boligbyggeri m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri m.v. Der er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås nedenfor.

23 Budget- og regnskabssystem side 8 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget ssikring til almennyttige byggerier Her registreres kommunens andel af driftssikring, jf. 7 i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede kollegier. 02 Tilskud til kollegier Her registreres kommunens tilskud til kollegier, jf. 12 i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede kollegier. 03 Kollegiers driftssikring Her registreres kommunens udgifter til kollegiers driftssikring, jf i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede kollegier. 06 Tab på garantier Her registreres kommunens tab på garantier i henhold til lov om boligbyggeri. Der anvendes art Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger Her registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger opført før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 11 Lejetab i almennyttige boliger Her registreres kommunens lejetab i almennyttige boliger. Følgende anlægsgruppering er autoriseret 08 Tilskud til andelsboliger Her registreres kommunens andel af engangstilskuddet til andelsboliger opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Det bemærkes, at ydelsesstøtte, lejetab og tab på garantier vedrørende ældreboliger registreres på funktion Det bemærkes endvidere, at kommunernes udlån til Boligselskabernes Landsbyggefond eller boligselskaberne, jf. 1, stk. 2, i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede kollegier, registreres med hele det udlånte beløb på funktion Når lånene tilbagebetales, skal afdrag indgå fuldt ud på funktion 8.24 i den långivende kommune. Udgifter som følge af tab på garantier til personer i henhold til kapitel 10 og 11 i lov om individuel boligstøtte registreres på funktion 8.23, idet kommunen indgår som ny långiver, jf. konteringsreglerne til funktion 8.23.

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 38. omgang Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 29. maj 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 35. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 29. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 29. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 8. marts 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2544-40 Sagsbeh.: hen/pbh Fil-navn: Dokument 1 Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet.

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 23 omgang rettelsessider

Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 23 omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. februar 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2540-10 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: i loven: Sagsbehandlings-fr i Fristændring Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Uændret Borgerservice

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere