מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי"

Transkript

1 מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון פרופסור עדאללה א. חוסיים מאלקאווי אונירסיטת ירדן למדע וטכנולויה פרופסור יעק צור האונירסיטה הערית ירושלים

2 כת ויתור דו"ח זה הוא תוצר של מחריו. הממצאים, הפרשנויות והמסקנות המועים מסמך זה לא הכרח משקפים את השקפת ית הספר ללימוד המזרח ואפריקה לונדון; מכללת קינ'ס לונדון; אונירסיטת ירדן למדע וטכנולויה; ו/או האונירסיטה הערית ירושלים. ii

3 תוכן העניינים קיצורים וראשי טלאות... ii תכנית מחקר מול ים סוף-ים מלח... iv תקציר מנהלים... iv סקירה כללית של דיקת החלופות... iv ממצאים ומסקנות עיקריים... xv סקירה השוואתית של חלופות... xxxix תקציר התייעצות עלי עניין... lxxvi טלאות טלה :ES.1 חלופות שהושוו על פי קריטריוני עלות נחרים (% נחש כעלות הון שנתית) xlvii... טלה :ES.2 הולת מים לייצו ים לד (כמות, אורך, וה אפקטיי, ייצור כוח, עלות הון) לא כולל עלויות נוספות הנלוות להתפלה liii... טלה :ES.3 השוואת חלופות lv... טלה ES.4 פיזור מרחי ושיעור ההשפעות הסיתיות lviii... טלה ES.5 פיזור מרחי ושיעור ההשפעות החרתיות הפוטנציאליות lxv... איורים איור :ES.1 צניחת מפלס מי ים (מטרים מתחת לפני הים כנד זמן שנים) vi... איור :ES.2 ממות אוכלוסייה ותשקיפים (מיליונים) של ישראל, ירדן והרשות הפלסטינאית לשנים viii תיות תיה :ES.1 חלופות שהואו חשון xii... תיה :ES.2 שיטת הערכת עלויות תמלחת/ מי-ים ומי שתייה xiv... תיה :ES.3 נתונים כלכליים, נתוני עלות ומים xiv... תיה :ES.4 אם הכינרת: מאזן והקצאת מים xix... תיה :ES.5 מתקן התפלה עזה... xxxi תיה :ES.6 ורמים אפשריים של שילו החלופות xxxvi...ca1 תיה :ES.7 התפלה מולת של מי ים סוף עקה ו/או ים... xxxvii תיה :ES.8 מתודולויית תסקיר השפעה... xlix מפות מפה 1a. אן ניקוז ים (38932R (IBRD מפה 1b. פרופיל הים (39571 (IBRD מפה 2. שינויים ודל ים מהלך השנים (39501 (IBRD מפה 3a. תרחיש סיס תוספת אופציות צנרת (39484 (IBRD מפה 3b. תרחיש סיס תוספת אופציית מנהרה (39485 (IBRD מפה 4. אופציות נהר הירדן התחתון (38118R (IBRD מפה 5. אפשרויות הולת מים: ים תיכון ים (39461 (IBRD iii

4 מפה 6. מפה 7. אפשרויות הולת מים: תורכיה או עיראק אמצעות צינורות (38119R (IBRD אפשרויות התפלה (39457 (IBRD מפה 8. מפעלי ים חרת האשל הערית IBRD) 39462) מפה 9. פיזור מרחי ושיעור ההשפעות הסיתיות והחרתיות אזורי השפעה (39458 (IBRD שערי מטע (נכון ל- 31 מרץ, 2014) דולר אמריקאי (US$) 1 = 3.48 US$ 0.29 = 1 (JD) דינר ירדני 0.71 = US$ 1 US$ 1.41 = JD 1 Arab Potash Company קיצורים וראשי טלאות חרת האשל הערית מיליארד מ"ק (מטר מעוק) השקעה המרכז לפעילות ריאות סיתית של ארון הריאות העולמי ים מודל מחקרי של ים מפעלי ים חרת ERM הערכת השפעה סיתית וחרתית ידידי כדור הארץ - המזרח התיכון תוצר מקומי ולמי המכון היאולוי של ישראל 'יה-וואט שעה מנהרה עלית המתססת על כוח הכידה מנהל המים הין לאומי דינר ירדני מכון ירושלים לחקר ישראל billion cubic meters Capital expenditure World Health rganisation Centre for Environmental Health Activities (CEHA) Dead Sea Dead Sea Modeling Study Dead Sea Works Environmental Resources Management Environmental and Social Assessment Friends of the Earth Middle East Gross Domestic Product Geological Survey of Israel Gigawatt hour High Level Gravity Tunnel International Water Management Institute Jordanian Dinar Jerusalem Institute for Israel Studies APC BCM Capex CEHA DS DSMS DSW ERM ESA FoEME GDP GSI GWh HLGT IWMI JD JIIS ii

5 מיזם ים-סוף הירדני רשות עמק הירדן, ירדן קילומטר, ק"מ קילומטר רוע, קמ"ר חלקו התחתון של נהר הירדן מנהרה נמוכה הפועלת כוח הכידה מטר, מ' מטר רוע, מ"ר מטרים מתחת פני הים מיליון מטר מעוק, מלמ"ק מיליון מטר מעוק לשנה חלופת ים התיכון- ים מה-וואט שעה נאט"ו, הרית הצפון אטלנטית ערך נוכחי נקי הוצאות תפעוליות קו צינור תכנית הנחת קו צינור שלים חלופת ים סוף-ים דיקת חלופות כת סמכוי תו דולר אמריקאי ארון הריאות העולמי Jordan Red Sea Project Jordan Valley Authority Kilometer square kilometers Lower Jordan River Low Level Gravity Tunnel Meter cubic meter meters below sea level million cubic meters million cubic meters per year Mediterranean Sea-Dead Sea Megawatt hour North Atlantic Treaty rganization New Israeli Shekel Net Present Value perational expenditure Pipe Line Phased Pipe Line Red Sea Dead Sea Study of Alternatives Terms of Reference US Dollar World Health rganization JRSP JVA Km km 2 LJR LLGT M m 3 Mbsl MCM MCM/y MDS Mwh NAT NIS NPV pex PL PPL RSDS SoA ToR US$ WH iii

6 F;0 טיוטת דו"ח ראשונית תכנית מחקר מול ים סוף-ים מלח תקציר מנהלים 1. סקירה כללית של דיקת החלופות מטרות דיקת החלופות. מטרת דיקת החלופות הנה לספק למקלי ההחלטות, עלי עניין ולציור הרח ניתוח משווה של חלופות למול ים סוף-ים מלח כמתואר מחקר ההיתכנות שהוכן על ידי חרת 'קוין ולייה (2014)' Bellier),(Coyne et "תכנית מחקר מול ים סוף-ים מלח טיוטה דו"ח סופי של דיקת היתכנות תקציר הדו"ח הראשי." דיקת החלופות לא נועד ום אינו מתכוון לספק דרך פעולה מומלצת לצדדים המוטים ו/או לעלי עניין אחרים. החלופות למול ים סוף- ים כוללות ם חלופת "'עסקים כריל'" או "היעדר פרויקט" וחלופות אחרות המתייחסות אופן מלא, חלקי או משול ליעדים האים אשר אומצו על ידי הצדדים הנהנים ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית לצורך תכנית מחקר מול ים סוף-ים מלח (תכנית המחקר): הצלת ים מהידרדרות סיתית; התפלת מים / ייצור אנריה מחירים שווים לכל כיס עור ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית; ייסוד סמל של שלום ושיתוף פעולה מזרח התיכון. דיקת החלופות וחנת מוון רח של חלופות שהוצעו על ידי ופים שונים מהלך העשורים האחרונים לטיפול נושאים אלו. המחקר מתאר את החלופות, מזהה נקודות עד ונד, ומשווה יניהן לין מול ים סוף-ים מלח, וינן לין עצמן. יש לציין כי חלופות אלו נחנו רמות דיקה רות ושונות לי היתכנותן הטכנית, הכלכלית, הסיתית והחרתית. שלושה ורמי מפתח. מול ים סוף-ים מלח כרוכה הערה של עד 2,000 מיליון מטרים מעוקים (MCM) של מי ים לשנה למרחק של כ- 180 ק"מ, מים סוף לים. לאחר השלמת נייתה, תכלול תכנית ההולה שלושה ורמים שמטרתם: הולת מים - ייצו מפלס מי ים על ידי שימוש עד 1,200 מלמ"ק / 1 שנה של תמלחת (brine) הנועת מתהליך ההתפלה התפלת מים אספקת עד 850 מלמ"ק / שנה מי שתייה, שיתחלקו ין שלושת הצדדים הנהנים; וכן ייצור חשמל ייצור כוח הידרואלקטרי לצמצום העלויות התפעוליות. iv מלמ"ק / שנה היא כמות המינימום ההתחלתית הדרושה לייצו ים, אך ייתכן שיהיה צורך להדיל כמות זו ככל ש: 1) קיולת ההתפלה תדל עד 850 מלמ"ק / שנה; 2) מליחות ים תשתנה משך הזמן, ותשפיע על קצ ההתאדות; ו- 3 ) שינויי אקלים ישפיעו על קצ ההתאדות.

7 F(1 טיוטת דו"ח ראשונית מול ים סוף-ים מלח תשתמש הפרשי הוה ין ים סוף לים לייצור כוח הידרואלקטרי, וכך תפחית את עלויות סילוק התמלחת וההתפלה. תכנית מחקר מול ים סוף-ים מלח. דיקת החלופות מהווה חלק אחד מתכנית המחקר, הכוללת ם את המחקרים המשלימים שלהלן: תכנית מחקר מול ים סוף-ים מלח, דו"ח דיקת היתכנות ;(CoB) תכנית מחקר מול ים סוף-ים מלח, הערכה סיתית וחרתית ;(ERM) תכנית מחקר מול ים סוף-ים מלח, מחקר ים (קוצת תה"ל); תכנית מחקר מול ים סוף-ים מלח, מחקר ים סוף ;(Thetis) וכן לתמיכה הכנת דיקת החלופות, וצע מחקר לניתוח תעשיית הכימיקלים.(Zbranek) מידע על תכנית המחקר, לרות כת סמכויות,(TR) טיוטת דוחות, ורשומות הייעוץ הציורי ניתנן למצוא אתר: חיור שני הימים. חיור שני הימים זה לזה אינו רעיון חדש. אפשרות של הערת מים מאן לאן נחנה אופנים רים כר מאמצע שנות השמונים של המאה העשרים. הפרש וה של למעלה מ- 400 מטר ין הים התיכון וים סוף לים הנו ורם מפתה מזה זמן ר, עק היתרון של זרימה אמצעות כוח הכידה והפוטנציאל הניכר לייצור כוח הידרואלקטרי. אן הניקוז של ים מוצ מפה 1a ופרופיל ההים המתייחס אליו מוצ מפה 1b. כיוון שמחירי יחידות התפלה צנחו שנים האחרונות, שילו הולת המים עם התפלה לשימוש יתי הפך יותר ויותר רלוונטי לצדדים המוטים. כיוון ש- 60 עד 70 אחוז מן המים לשימוש יתי ניתנים לשימוש חוזר לאחר טיפול מתאים (כהן ושות', 2008), המים המותפלים ידילו אופן עקיף את פוטנציאל אספקת המים הזמינים לשיקום ים יחד עם שיקום חלקו התחתון של נהר הירדן. מצ מורכ. היפוך ממת ההידרדרות הסיתית של ים טווח הארוך כתוצאה מהקצאה מחדש של מים עיליים ומי תהום לצרכי חקלאות, צרכים מוניציפליים, תעשייה ותיירות מהווה אתר חשו לישראל, ירדן ולרשות הפלסטינית. היפוך הממה הופך מורכ יותר עקות הצריכה הוהה של מי ים לטות תמיכה תעשיות הכימיקלים אשר עלות חשיות כלכלית ישראל וירדן. תרחיש "'עסקים כריל'" צפוי מפלס מי הים לצנוח מ' נוספים עד שיתייצ כוף מים קטן הרה וה של 543 מ' מתחת לפני הים ,CoB) קצ נסיה מהיר. מאז שנות ה- 60 של המאה העשרים צנח מפלס מי ים למעלה מ- 30 מ' וכיום הוא עומד על 246 מ' מתחת לפני הים (יולי 2011, רשומות חרת האשל הירדנית ומפעלי ים ). כיום יורד מפלס מי ים יותר ממטר לשנה (עיין איור.(ES.1 ייצו המפלס הנוכחי דורש הזרמת מים כמות של מלמ"ק / שנה וייצו מ' מתחת לפני הים דורש למעלה מ- 1,000 מלמ"ק / שנה (המשרד לאיכות הסיה, המכון היאולוי ומכון ירושלים לחקר ישראל, 2006;,CoB 2010). v 2 להשוואה, ראה/י: Tahal, 2011, section

8 איור :ES.1 צניחת מפלס מי ים (מטרים מתחת לפני הים כנד זמן שנים) מקור: איור,ES.2.(2014) ERM השפעת ירידת המפלס על קו החוף. נכון להיום, כללה ירידת המפלס נסיה משמעותית קו החוף, ייחוד חלקו הצפוני של ים, והתפתחות מדרונות תלולים יותר חוף המערי והמזרחי. השינויים חוף הדרומי כתוצאה מירידת מפלס מי הים ניכרים פחות עק הפיכת מרית האזור לריכות אידוי לשימוש תעשיות הכימיקלים. עתיד, היטוי העיקרי של נסית מפלס הים יהיה קווי החוף ההולכים ונעשים תלולים יותר ייחוד חוף המערי והמזרחי. נוסף, קו החוף הדרומי ם עתיד לסת אופן ניכר, ויהפוך את המפרץ שממזרח לחצי אי הלשון (Lisan) לאן ים יש (עיין מפה 2). הנסיה רמה ם להיווצרות מספר ר של ולענים סי ים המהווים סכנה לני אדם, תי ידול ושימושים מסחריים. הולענים רמו נזק לתשתיות ולאדמות חקלאיות והילו את השימוש קרקע. התחזית היא כי המשך נסית ים תרום להמשך עיות יציות של פני השטח. זמינות מים וצמיחת אוכלוסייה. הצורך להדיל את אספקת מי השתייה אזור הוא לתי נמנע ונוע מן הפער ין אספקת המים הזמינה מן המשאים הטעיים והצרכים הסיסיים של האוכלוסייה הדלה. איור ES.2 מדים את ממות האוכלוסייה ותשקיפי שלושת הצדדים הנהנים ין 1950 ל איור :ES.2 ממות אוכלוסייה ותשקיפים (מיליונים) של ישראל, ירדן והרשות הפלסטינאית לשנים vi

9 Millions Israel Jordan Palestinian Authority Total מקור: האומות המאוחדות, המחלקה לענייני כלכלה ורווחה, אף אוכלוסייה: תשקיף אוכלוסיית העולם DEMABSE תקציר, מתוקף ההתחדשות השנתית הממוצעת אני הניקוז כמות רת-קיימא של מים טעייםF2 של ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית הנה כ- 2,600 מלמ"ק / שנה ממוצע: 1,700 מלמ"ק / שנה ישראל ורשות הפלסטינית (נציות המים - השירות ההידרולוי, 2007; וויינרר ושות', 2012); ו- 933 מלמ"ק / שנה ירדן (משרד המים וההשקיה הירדני, 2010: אסטרטיית המים של ירדן). אוכלוסייתם הכוללת של שלושת הצדדים מונה כיום כ- 18 מיליון וצפויה לעלות על 30 מיליון עד שנת כמות המים הזמינים לן אדם ממקורות טעיים הייתה 139 מ"ק לאדם / שנה שנת 2010 ועלולה לרדת עד 80 מ"ק לאדם / שנה עד שנת 2050, עוד שכמות הנחשת דרושה לעמידה "צרכים אנושיים סיסיים" הנה כ- 100 מ"ק לאדם/ שנה (ליק,.(1996 לפיכך, משנת 2030 ואילך, ההתחדשות השנתית הממוצעת אני הניקוז ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית לא תעמוד אפילו צרכים האנושיים הסיסיים של האוכלוסייה הקיימת. וזאת מלי להיא חשון את המים הדרושים לתעשייה לחקלאות ולמטרות סיתיות. סיות לנסית מפלס ים. מפלס מי ים נסו כיוון שזרימת המים השנתית ההיסטורית של נהר הירדן שכללה כ- 1,300 מלמ"ק / שנה הצטמצמה הדרה כתוצאה מצריכת המים עיקר על ידי ישראל, ירדן וסוריה ) Beyth Courcier et al,, ). הטיה זו מעלה הנהר אה כתוה לדרישת המים ההולכת וורת מאז שנות ה- 3 מים טעיים הם מים הנועים הן ממטרי שם מקומיים והן מזרימה המיעה מאזורים אחרים אני נהרות. היא נראית לעין זרימה ומארים של מים עליים ומי תהום. לשאית מים אלו לשימוש לצרכים כלכליים וחרתיים ניתן להוסיף מים מושים ממקורות מוניציפליים ומים מותפלים. vii

10 50 של המאה העשרים. הורמים העיקריים להטיה זו היו הקצאת מי שתייה פוטנציאליים, תחילה להשקיה ולאחר מכן להענקת שירותי המים הדרושים לאוכלוסיות ההולכות ודלות. הדרישה למי שתייה צפויה להמשיך ולעלות לשימוש מוניציפלי ותעשייתי. אולם שיעור הקצאת מים איכות והה להשקיה ילך ויפחת ככל שיוכנסו אמצעי ניהול צריכת מים וטכנולויות השת מים. תהליכים אלו, של צמיחה צריכה ושל אימוץ אמצעים לשימוש יעיל יותר מים, ילכו וירו עתיד. הנסיה של מפלס ים נרמת ם עק צריכה ניכרת של מי ים כחומר לם, חלקו הדרומי של הים, על ידי תעשיות הכימיקלים הדולות מוססות האידוי ישראל וירדן, המפיקות אשל, מנזיום, מנן ורומיד. כמות הנטו השנתית של מי ים המשמשת את תעשיית הכימיקלים מוערכת מלמ"ק.(Zbranek, 2013) viii

11 ix

12 x

13 מול ים סוף- םי תכנית מחקר מלח ניתוח חלופות מפה 2: שינויים ודל ים מהלך השנים xi

14 היקף דיקת החלופות דיקת החלופות עורכת השוואה ין חלופות אלטרנטייות למול ים סוף-ים מלח, ווחנת את המידה שה הן עומדות יעדים שהוזכרו לעיל. נוסף החלופות נחנות ם מחינת השפעתן הכלכלית, הסיתית והחרתית. צוות דיקת החלופות חן מוון אמצעים שנועדו: (i) לטפל נסית ים ; ו( ii ) להפחית את החוסר מי שתיה אזור. החלופות שהואו חשון מחקר זה מוצות תיה ES.1 להלן: תיה :ES.1 חלופות שהואו חשון 'עסקים כריל' NA1 ניתוח ניתן להשי מהיועצים להערכה הסיתית והחרתית. מול ים סוף-ים מלח (תרחיש סיס (BC BC1/ BC2 תיאור וניתוח ניתן להשי מהיועצים להערכה הסיתית והחרתית. חלופות לטיפול חלקו התחתון של נהר הירדן (FL) FL1 שיקום מלא של רמות הזרימה ההיסטוריות חלקו התחתון של נהר הירדן FL2 שיקום חלקי של רמות זרימה היסטוריות שונות חלקו התחתון של נהר הירדן חלופות להולת מים (TR) TR1 הערת מים מן הים התיכון לים TR2 הערת מים מתורכיה אמצעות קו צינורות TR3 הערת מים מאן הניקוז של נהר פרת אמצעות קו צינורות חלופות שונות הכוללות התפלה (DS) DS1 התפלת מים מהים התיכון על חוף הים התיכון והערתם לחלקו התחתון של נהר הירדן ולאזור ים DS2 הערת מי ים מן הים התיכון לקעת הירדן להתפלה מקומית ושימוש חלקו התחתון של נהר הירדן ואזור ים DS3 התפלה מורת של מים מן הים התיכון לחופי הים התיכון והערתם לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים לצמצום הדרישה למים מחלקו התחתון של נהר הירדן DS4 התפלת מי ים סוף מפרץ עקה/ אילת והערתם לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים לצמצום הדרישה למים מחלקו התחתון של נהר הירדן חלופות טכנולויות וחלופות לחיסכון מים (TC) TC1 שינויים טכנולויה המשמשת את תעשיית הכימיקלים של ים xii

15 TC2 הרת החיסכון מים אן התחתון של הירדן TC3 שימוש ור מי שפכין ומים אפורים מושים TC4 שינויים סוי היול ושיטות העיוד חלופות נוספות שזוהו על ידי היועצים (AA) (Pumped Storage) מכירת חשמל לישראל ואירה שאוה AA1 AA2 הערה אמצעות מכליות, מכלים מישים וקו צינורות תת- מי י מתורכיה AA3 קו צינורות תת-ימי הקשור לפרויקט מסדרון התשתיות ין טורקיה וישראל Medstream שילו חלופות (CA) חינת מוון שילוים של חלופות להערכת היתרונות של כל ישה כזו השילוים שלהלן זוהו על ידי היועצים זמן הכנת המחקר: CA1 התפלה עקה וים התיכון, ייוא מים מתורכיה וכן מחזור וחיסכון מים CA2 הפחתת כמויות המים הנשאות על ידי תעשיית הכימיקלים וצמצום ההשקיה על ידי ניהול ידולים (cropping) ושינויים חקלאיים אחרים CA3 התפלה עקה שילו שימוש מופחת של תעשיות הכימיקלים, נוסף על הרת השימוש מים מושים להשקיה CA4 הפחתת השאיה מנהר הירדן, נוסף על התפלת מים אזור עקה וצמצום השימוש מים להשקיה אמצעות שינויים חקלאיים חלופת מול ים סוף-ים היא חלופת הסיס אשר על פיה נמדדות חלופות אחרות. החלופות נחנות על פי השפעתן הכלכלית, הסיתית והחרתית התייחס ליעדים הנזכרים לעיל. היעד הסיתי של ייצו ים נוע לטות הציור עוד הדלת אספקת מי שתייה נוע לתועלת ציורית (מסחרית) הנותנת מענה לצרכים אנושיים סיסיים. תכונות אלו משפיעות על העלויות והיתרונות הקשורים לכל יעד ויעד. חלופות עלולות להיות כרוכות : (i) הערת תמלחת, מים טעיים איכות והה ומים מותפלים ממקורות תוך תחומי הצדדים הנהנים ומחוצה להם; ו- (ii) אמצעים רולטוריים ואמצעי ניהול יקושים צדדים הנהנים לי שימוש מים חקלאות שלחין, תעשיות הכימיקלים של ים ולצרכים מוניציפליים. חשו לציין כי ייצור כוח הידרואלקטרי אינו מהווה אפשרות אחדות מן החלופות המואות חשון דו"ח זה. מידת הצורך (למשל חלופות ים סוף - ים וים תיכון - ים ), והתאם ליעדים העיקריים של המחקר, הערכת העלויות לחלופה מחולקת ין עלות סילוק תמלחת/ מי- םי לים ועלות מי שתייה רת עמון. שיטת הקצאת העלויות מודמת תיה.ES.2 תיה :ES.2 שיטת הערכת עלויות תמלחת/ מי-ים ומי שתייה עלות סילוק תמלחת/ מי-ים לים : עלות סילוק תמלחת/ מי-ים לים היא עלות פרויקט כזה שמטרתו היחידה היא לייצ את מפלס מי ים וה של 410 מטר xiii

16 מתחת לפני הים. הצלת ים תהיה כרוכה הולת למעלה ממיליון מ"ק שנה של מי- ים מים סוף או מן הים התיכון לים ותנצל את הפרשי הוה לייצור כוח הידרואלקטרי. עלות מי שתייה רת עמון: עלות מי שתייה רת עמון (או כל מקום אחר) כוללת עלות מוספת ין: (i) הולת נפח המים הנוסף הנדרש להתפלה מן המקור (ים-סוף או הים התיכון) למפעל ההתפלה (אם ההתפלה מתצעת קרת ים ); (ii) התפלה; ו-( iii ) הולת המים המותפלים לרת עמון, או מיקומים אחרים. מחיר יחידה: עלות ייצו ים ניתנת יחידות של דולר אמריקאי לשנה ועלות מי שתייה רת עמון יחידות של דולר אמריקאי למ"ק. על מנת לקל את עלות ייצו ים יחידות של דולר אמריקאי / מ"ק יש לחלק את העלות השנתית של ייצו ים כמות המים המסולקים. עק השליות המוצעת לנפח המים המסולקים, הנתונים שיתקלו יהיו התאם לעלות המים המסולקים תום השל הסופי. מחיר שיווי משקל ) break-even,(cost הוא הנקודה שה המחיר הנדרש עור מי שתייה רת עמון מכסה את עלות האספקה. עלות האספקה כרוכה הולה מן המקור למפעל ההתפלה, התפלה והולת המים המותפלים לרת עמון. נתונים כלכליים, נתוני עלות ומים מוסרים תיה ES.3 להלן. תיה :ES.3 נתונים כלכליים, נתוני עלות ומים נתונים כלכליים ועלויות: חישוי עלות של חלופות ים-סוף ים וים-תיכון ים מוססים על נתונים עדכניים של.CoB מקומות אחדים דיקת החלופות, מדווחות תוצאות ממחקרים קודמים, המוססים על נתונים כלכליים ועלויות שכר אינם רלוונטיים. נתוני מים: היקף הנתונים על מקורות מים מזרח התיכון כלל ואן נהר הירדן פרט התרח אופן ניכר שנים האחרונות, עקות ריוי של מקורות נתונים נוספים מעת לעת. דו"ח זה, צוות דיקת החלופות עושה החנה רורה ין מקורות רשמיים ולתי רשמיים. נתונים רשמיים כוללים את נציות המים - השירות ההידרולוי, רשות המים של ישראל, המכון היאולוי של ישראל, המעדה לחקר הכינרת, חקר ימים ואמים לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ישראל, מקורות, משרד המים וההשקיה הירדני, רשות המים הירדנית, רשות עמק הירדן, ורשות המים הפלסטינית. נתונים לתי רשמיים כוללים דוחות,FoEME מיזם של GLWA (ארון רווחה עולמי), מיזם,SMART דיאלוים נושא מרכי הים התיכון יוזמת המים של האיחוד האירופי EUWI) (MED ומיזם.SWIM Demo ניתוח ואומדנים דיקת החלופות מוססים רק על נתונים שהושו ממקורות רשמיים..1.2 xiv

17 2. ממצאים ומסקנות עיקריים חלופת 'עסקים כריל' Action) (NA1) (No לחלופת 'עסקים כריל' או חוסר טיפול נסית מפלס ים ולמחסור המחריף מי שתייה ירדן יהיה מחיר כלכלי, סיתי וחרתי. מחקר שנערך על ידי קר וכץ (2009) העריך כי עלות 'עסקים כריל' תנוע ין 73 ל- 227 מיליון דולר אמריקאי שנה. הערכות אלו מוססות על נכונות האוכלוסיות המקומיות לשלם מטרה לשמר את ים. עם זאת, המאפיינים הייחודיים של ים מרמזים על כך שיתרונות שימורו משתרעים מער לולות האזור וכוללים את כלל הקהילה הינלאומית. היתרון הכולל של מניעת נסית ים עשוי, לפיכך, להיות דול יותר מן הטווח המצוין לעיל. חלופת 'עסקים כריל' תויל את ירדן לחפש דרכים אחרות להדלת אספקת מי שתייה. דרך הפעולה שתיחר תהיה קרו לוודאי התפלת מים עקה והולת המים המותפלים לרת עמון, דר שעשוי להיא להרחת קו הצינור דיסי-רת עמון (הנמצא כעת נייה) לצורך הולת המים. עלות הולת המים מאקוויפר דיסי לרת עמון כ- 325 ק"מ העורים נתי על הפרשי וה משמעותיים הדורשים שאיה מוערך דולר אמריקאי / מ"ק. המרחק מעקה לאקוויפר דיסי הוא כ- 70 ק"מ ווה פני הקרקע אזור דיסי הוא 800 מ', כלומר עלות הולה נוספת מעקה לדיסי של 0.4 דולר אמריקאי / מ"ק לפחות. תוספת עלות ההתפלה (0.5 דולר אמריקאי/ מ"ק) יהיה מחיר מים שהותפלו עקה וסופקו רת עמון וה מ- 2 דולר אמריקאי / מ"ק. עלות זו הנה והה אופן משמעותי השוואה לעלויות חלופות אחרות. השפעת חלופת 'עסקים כריל'. הירידה המתמשכת מפלס מי הים רמה לנסית קו החוף ולייוש האן הדרומי הרדוד. דר זה היא להתפתחות ולענים, מרצי וץ ) mud,(flats מדרונות תלולים ומפולות הקשורות לרעידות אדמה. מערכות אקולויות ישתיות וימיות, תשתיות, פעילויות תיירות, יישוים שכנים ותעשיית הכימיקלים הושפעו מכך. נזק לתי הפיך כר נרם לית הידול הטעי שעל החוף ולזנים ייחודיים. ישנה חשיות מקומית ולולית למערכת האקולוית הקיימת נווי המדר השוכנים לחופי האן. אי נקיטת אמצעים כלשהם לשינוי המצ תרום להמשך הידרדרות ים וסיתו. חלפות מול ים סוף-ים מלח BC2/BC1) עיין מפות 3A ו- 3B) עלות סילוק תמלחת מי ים ים תלויה אופציית המיזם שתיחר, משתנה מהלך שלי היצוע של המיזם ורישה לפרמטרים כלכליים כון שער הריית ותעריפי חשמל. עלות שנתית ממוצעת לאחר סיום המיזם (הפעלה קיולת מלאה) נעה ין 58 מיליון דולר אמריקאי ל- 344 מיליון דולר אמריקאי. עלות המים רת עמון לאחר השלמת המיזם (הפעלה קיולת מלאה) נעה ין 1.1 דולר אמריקאי/ מ"ק ל- 1.5 דולר אמריקאי/ מ"ק. הסויות הסיתיים והחרתיים המרכזיות הקשורות לתרחיש הסיס מתרכזים השפעה על ופי המים כל אחד מקצוות המויל, היטים הנדירים ו/או השריריים של המערכות xv

18 האקולויות המדריות, המורשת התרותית וההפרעה לאותן אוכלוסיות הרות תוך ומסי לעמק ערה. סויה שעלולה להדאי הכי הרה מחינה סיתית וחרתית יחס למול ים סוף-ים מלח הינה הסכנה שזרימת מי ים ופסולת תמלחת לתוך ים תרום לשינויים מראה ואיכות מי ים אופן כזה שיפע ערכו כאתר מורשת על חשיות ינלאומית. xvi

19 xvii

20 xviii

21 חלופות הירדן התחתון FL2/FL1) עיין מפה 4) שיקום חלקו התחתון של נהר הירדן הינו יעד רצוי שערכו וה מחינה סיתית, היסטורית ותרותית. שיקום מלא לזרימה ההיסטורית ייתן מענה ם ליעד הראשון של הצלת ים אך אינו ר יצוע מחינה כלכלית או חרתית של זה. שיקום מלא של זרימת המים (של למעלה מ- 1,000 מלמ"ק / שנה) על סיס מים מושים יהפוך ר-יצוע טווח הארוך, ככל שאספקת מי השתייה תר ותענה על צרכי האוכלוסייה הדלה. טווח הקרו והינוני, יש לשקול מתן עדיפות לשיקום חלקי של חלקו התחתון של נהר הירדן לצורך ניהול מקורות המים וניהול סיתי, לצד שיקום חלקי של ים או אספקה מורת של מי שתייה לרת עמון ולאזורים אחרים. שיקום חלקי של השירותים והמערכות האקולויות חלקו התחתון של נהר הירדן יתמקד הטחת זרימה סיתית מינימאלית הנדרשת לאפשר שיקום חלק מן השונות האקולוית של הנהר. שיקום חלקי של הזרימה חלקו התחתון של נהר הירדן, משך תקופה של שני עשורים, עשויה לתרום 40 אחוזים לכמות המים הדרושה לייצו מפלס ים. התייסות ושיתוף פעולה של הצדדים הנהנים אף היא תר. מקורות המים העיקריים להשת שיקום חלקי זה הנם: שימוש מי שופכין מושים, הזרמה מולת של מים מאם הכינרת ) ראה תיה ;(ES.4 והערת מים מותפלים מן הים התיכון לצד הולת מי שתייה לרת עמון. לדעת צוות דיקת החלופות, השימוש מי שתייה מאם הכינרת, ממפעלי התפלה או ממקורות אחרים של מי שתייה טעיים לצורך ייצו מפלס ים לא תהיה אסטרטיה מעשית או כדאית כל עוד הצדדים הנהנים חווים מחסור חמור מי שתייה. תיה :ES.4 אם הכינרת: מאזן והקצאת מים אם הכינרת הוא אם מים מתוקים הממוקם קצה התחתון של הירדן העילי (ראה מפה 1a). שימושיו הרים כוללים ילוי, דיי ומקור אספקת מים לערים ולישוים הסמוכים ולמויל המים הארצי. מהלך התקופה שין , כמות השנתית הממוצעת של מי-נר (סה"כ המים הנכנסים, לרות שם ישיר) שזרמו לכינרת הייתה 581 מלמ"ק / שנה, עם סטיית תקן של 258 מלמ"ק / שנה (ווינרר ושות', 2012). האם מפסיד 249 מלמ"ק / שנה עק התאדות cit.),(op. דר המשאיר מאזן מים ממוצע נטו של 332 מלמ"ק / שנה עם תנודות והות. הקצאת נפח מים זה מתצעת כדלהלן: הזרמת מים לערים וישוים המקיפים את האם 40 מלמ"ק / שנה. כמות זו תדל מקיל לצמיחת האוכלוסייה וצפויה להיע ל- 50 מלמ"ק / שנה תוך עשור או שניים. הזרמת מים לירדן (התאם להסכם השלום שנחתם שנת 1994) 50 מלמ"ק / שנה. כמות מים נוספת כהתחייות לירדן (התאם למסרת ראשונית שהוסכם עליה xix

22 לאחרונה ין ישראל וירדן) 50 מלמ"ק / שנה. שיקום נהר ירדן תחתון ין 20 ל- 30 מלמ"ק / שנה (החלטה שהתקלה ויישומה יחל מיד עם השלמת מתקן טיהור השפכים יתניה, אשר מימיו יחליפו את מי הכינרת המשמשים להשקיה). המויל הארצי מאזן של 152 מלמ"ק / שנה ממוצע (המוש על ידי חיסור סכום של מ- 581 ) יהיה זמין לשאיה למויל הארצי. מאזן המים: עתיד, ככל שישראל תיר את יכולת ההתפלה שלה (עיין רשות המים של ישראל, 2011), הצורך לשאו מים מאם הכינרת למויל הארצי יפחת והקצאת המים לשיקום נהר הירדן התחתון ולמדינת ירדן תפחת התאם. זמינות מים עשויה להשתנות כתוצאה משינויים אקלימיים ו/או שינויים אחרים אן ההיקוות מקור אפשרי להדלת הזרימה נהר ירדן תחתון כתמיכה שיקום יהיה מים מושים / מושים. האוכלוסייה הדלה תדיל הדרה את האספקה הפוטנציאלית של מים מושים / מושים. יישום חלופה כלשהי הכוללת הוספת מי שתייה תתרום אופן עקיף להיתכנות החלופה של שיקום נהר ירדן תחתון על ידי הדלת האספקה הפוטנציאלית של מים מושים/מושים. כל מ"ק של מי שתייה נוספים יאפשר שימושים נוספים המצטרפים יחד ליותר מ- 1.5 מ"ק של מים. xx

23 xxi

24 אפשרויות הולת מים חלופות לה ו לת מים מן הים התיכון לים TR1.1) TR1.4 ראה מפות 4 ו- 5 ) חלופת ים תיכון ים מואים חשון שני תוואים דרום A ו- B וצפון. הללו כוללים את אופציית ים תיכון ים דרום A מאשקלון לצפון ים (המנהרה הנמוכה) A. אשר שניהם כוללים את תוואי דרום (TR1.2) ואופציה של צנרת מדורת (TR1.1) התוואי הצפוני כולל שתי אופציות: ים תיכון לנהריים/קורה עם ייצור כוח הידרואלקטרי B ותוואי דרום A מסקירת תוואי דרום.(TR1.4) ולי ייצור כוח הידרואלקטרי (TR1.3) ועלויותיהם הנלוות, הסיק צוות דיקת החלופות כי מכיוון שהתוואי הדרומי מספק מים לצד הצפוני של ים הוא יוכל לספק מים עלות נמוכה יותר לרת עמון ולאזורים האחרים שהם יש יקוש ניכר למים. עלויות תוואי דרום B נמצאו והות יותר מאשר חלופות דומות אחרות. עק כך, תוואי ים תיכון ים דרום B נפסל, ומחקר זה מיא חשון כאופציות דרומיות רק את תוואי דרום TR1.1 A ו-.TR1.2 תוואי המויל הדרומי מים תיכון לים חוצה את המנים הדרומיים של האקוויפר ההררי וקיעת הנתי המדויק צריכה להיעשות אופן שלא ייפע מקור מים ריש וחשו זה. שטח הרום הוה של התוואי הדרומי מים תיכון לים מאפשר פריסת קו צינורות מדור (כמרכי משול) שאינו מעשי מחינה כלכלית. יש צורך תכנון ניסוי פיילוט שמטרתו לחון את תוצאות ערו מי הים התיכון עם מי ים, ודר זה ירום לעלויות נוספות. הנתי פועל עשוי להיות ארוך יותר ו/או עמוק יותר, ועלול להשפיע אופן ניכר על העלויות. דרוש ניתוח עלויות נוסף לאחר קיעת נתי מדויק. מנהרת הכידה התחתית של מול ים סוף-ים מלח תרחיש סיס מורח ) Case (Base Plus תעיר מי שתייה עלות של 1.11 $1.24 למ"ק. עלות ההולה מקטעי הצינור של תכנית השלים תרחיש הסיס המורח מוערכת $1.50 למ"ק. הערת מי שתייה אמצעות מנהרת הכידה התחתית של תוואי ים תיכון - ים דרום A תפיק כמות מים זהה עלות של 0.85 $0.93 למ"ק (עיין דו"ח הראשי, סעיף 6 וטלה 6.2). חלופת ים תיכון ים תעיר מים כמות הוהה - 86% מן הכמות שתויל החלופה הטוה יותר של אופציית המנהרה ו- 65% מעלות המים המוערים דרך תכנית השלים של הקו צינור מים סוף לים. יחד עם זאת, עלויות אלו אינן כוללות ניסוי פיילוט לדיקת ערו מי הים התיכון ומי ים. כיוון שהתוואי הדרומי מים תיכון לים אינו מאפשר ניסוי פיילוט כשל ראשוני המשול פרויקט, יש צורך ניית פיילוט נפרד מן המיזם, דר שיעלה את עלויות מי השתייה וסילוק מי ים / תמלחת לים. עלויות נוספות אלו תלויות היקף הפיילוט ועלולות להיות משמעותיות. תוואי צפוני שיכול לשמש להערת מים מן הים התיכון לים אינו נחש ר-יצוע כיוון שהנתי שלו עלול לעור דרך עמקים פוריים הממוקמים מעל אקוויפרים רישים. תוואי כזה יהיה כרוך סיכונים סיתיים רציניים הקשורים להולת מים מלוחים דרך שטחי אדמה שהם מי תהום משמשים לאספקת מים לצריכה יתית ותעשייתית וכמה שירותי השקיה חיוניים. התחש סיכון זה, החלופות הצפוניות TR1.3) ו- TR1.4 ) דורשות ישה הכוללת xxii

25 יצוע התפלה חופי הים התיכון והערת מים מתוקים לרת עמון ולאזורים אחרים אמצעות קו צינורות. קצה הצינור המזרחי של הנתי הצפוני מים תיכון לים יהיה קרת נהריים-קורה, נקודת הזרימה המשותפת של נהרות הירמוך והירדן. מנהריים-קורה ניתן יהיה להעיר את המים ישירות לרת עמון, על ידי הרחת תשתית הולת המים הקיימת, או לאפשר למים לזרום לאורך חלק מנהר ירדן תחתון, לאור אותם, לטפל הם ולהעירם לרת עמון. עלות הולת מי שתייה לרת עמון תוואי הצפוני מן הים התיכון לים, נעה ין 1.14 דולר אמריקאי למ"ק ל דולר אמריקאי למ"ק, העולה קנה אחד עם עלות ההולה מים סוף לים הנעה ין 1.11 דולר אמריקאי למ"ק ל- 1.5 דולר אמריקאי למ"ק. חלופת להערת מים מתורכיה אמצעות קו צינורות ישתי TR2) ראה מפה 6) אמינות אספקת מי שתייה תורכיה היא העניין המרכזי חלופה זו. לפני עשרים שנה קירו, כאשר הוצעה רסה של צינור השלום שמקורו נהרות שייהאן-צ'ייהאן Seyhan-) (Ceyhan שתורכיה, הונח כי כמות המים הזמינה אופן מהימן נהרות השייהאן-צ'ייהאן קרת העיר אדנה דרום מזרח תורכיה (ראה מפה 6) תהיה 2 מיליארד מ"ק לשנה. הערת 2 מיליארד מ"ק של מים מדי שנה הייתה מספיקה לתת מענה לשניים מיעדי תכנית המחקר המתוארת לעיל. אולם, 2 מיליארד מ"ק לשנה אינם זמינים יותר לדעתם של פקידי ממשל ומדענים תורכיים אשר נפשו עם צוות דיקת החלופות. הערכת העלויות שנעשתה מסרת דיקת ההיתכנות של קווי צינור ישתיים שהוצעו ער אינן מוצקות ואף אינן מעודכנות. של זה, לא נראה כי עלויות הערת מי שתייה ישה מתורכיה עומדות תחרות עם מערכות התפלה המותקנות ומנוהלות היט ונמצאות שטחי הצדדים הנהנים. הסיכונים הסיתיים וההשפעות של הערת מים צינור מתורכיה יהיו מועטים כיוון שהמים המולים יהיו מים איכות טוה מאוד מקום מי ים או תמלחת. השפעות חרתיות יהיה צורך לחון זהירות התחש מוון תניות ההתיישות ושימושי הקרקע לאורך התוואי. כמו כן, יהיה צורך לנקוט צעדים למניעה או צמצום השפעות אפשריות על מצאי המורשת התרותית אשר לאורך התוואי. השפעות מצטרות ינעו מהערת מים מן המערכות האקולויות של נהרות השייהאן והצ'ייהאן מורד הזרם מן הנקודה שה המים נשאים ומיעים לאזור החוף של הים התיכון. ניהול השפעות סיתיות וחרתיות אפשריות ידרוש נקיטת צעדים על ידי תורכיה, סוריה וירדן תחום הטריטוריה היחסית שלהם. חלופת הערת מים מנהר פרת TR3) ראה מפה 6) מערכת שמטרתה הולת כמות והה של מים מנהר פרת עיראק הנה רת יצוע הן מחינה טכנית והן מחינה כלכלית. אולם נפח המים 160 מלמ"ק / שנה, שמציעים מחקרים שוצעו שנות ה- 90 של המאה העשרים יהיה נמוך מדי ולא ייתן מענה אפילו לנפחי מי השתייה הדרושים אן הירדן. מים מנהר פרת לא ייתנו מענה לשיקום ים ויוכלו לספק רק השלמה לאספקת מי השתייה לירדן. כיום, עיראק אינה יכולה לוותר על xxiii

26 כמות כלשהי של מים מנהר פרת כיוון שזרימתו פחתה אופן ניכר כתוצאה משאית מים מן הנהר תורכיה, סוריה ועיראק. קו צינור נהר פרת מעיראק הנו ר-יצוע מחינה טכנית. עלות מימיו תהיה נמוכה יותר מעלות מים המולים מתורכיה ותהווה תחרות למים מותפלים המולים לרת עמון אמצעות מול ים סוף-ים מלח. ההשפעה החרתית הישירה של קו צינור זה עיראק תהיה מולת כיוון שישנם מעט מאוד יישוים לאורך תוואי הצינור עוד שירדן קיימת התיישות מצומצמת יותר לאורך התוואי עד שהוא מיע לאזור העירוני והמיוש של רת עמון. יהיה צורך נקיטת צעדים הן עיראק והן ירדן למניעה או צמצום ההשפעות האפשריות על מורשת תרותית לאורך התוואי. השפעות מצטרות יהיו קיימות מהערת מים מן המערכת האקולוית של הפרת מורד הנהר מן הנקודה שה נשאים המים. ירדן עשויות להיות השפעות חיויות כיוון שיהיו יותר מי שתייה זמינים למשתמשים ופוטנציאל להשה חלקית של מים לאן ים. xxiv

27 xxv

28 xxvi

29 חלופות התפלה DS1) ראה מפה 7) xxvii

30 חלופות ההתפלה: רקע לחלופות התפלה DS1) DS4 - מפה 7). עד שנת 2014 מתכננת ישראל להיות עלת קיולת התפלה של כ- 600 מלמ"ק / שנה. עד 2020, התוכנית היא להוסיף קיולת התפלה נוספת של 150 מלמ"ק / שנה אשר תסתכם 1,500 מלמ"ק / שנה סה"כ עד שנת 2050 (רשות המים של ישראל, 2011). עם תמיכה מהאיחוד למען הים התיכון ) Union the,(for the Mediterranean הרשות הפלסטינית וחנת את ההיתכנות הכלכלית והפיננסית של מתקן התפלה עזה, אשר יוכל לספק עד 55 מלמ"ק / שנה. עלות התפלה ישראל נעה ין 0.7 דולר אמריקאי / מ"ק מתקן ההתפלה אשקלון ל דולר אמריקאי / מ"ק מתקן שורק (כרע נייה), ויכולה לשמש כאמת מידה לכל אחת מאפשרויות ההתפלה המתוארות להלן. חלופת התפלת מים מן הים התיכון על חוף הים התיכון והערתם לנהר ירדן תחתון ואזור ים (DS1) חלופה זו כרוכה הדלת קיולת ההתפלה על חוף הים התיכון צפון ישראל. תמלחת המופקת מהלך תהליך ההתפלה תוחזר לים התיכון ומים מותפלים יחולקו ין הצדדים הנהנים ונהר הירדן. שיקום חלקי של נהר ירדן תחתון על ידי שימוש מים מותפלים אפשרי מידה מולת אם יילקח חשון ם היעד של אספקת מי שתייה לרת עמון (עיין חלופת הערה תוואי הצפוני מים תיכון לים, TR1.3 ו-,TR1.4 לעיל). לדעת אנשי צוות דיקת החלופות, השימוש מי שתייה מאם הכינרת, ממפעלי התפלה או ממקורות טעיים אחרים של מי שתייה לצורך ייצו ים לא יהיה אסטרטיה רת-קימא או כדאית כל עוד הצדדים הנהנים חווים מחסור חמור מי שתייה. חלופת הערת מי ים מן הים התיכון לקעת הירדן להתפלה מקומית ושימוש נהר ירדן תחתון ואזור ים (DS2) חלופה זו דומה ל- DS1 מלד העודה שמי ים הנשאים מן הים התיכון מוערים לפנים הארץ אמצעות קו צינורות / מנהרה / תעלה לצורך התפלה קעת הירדן. התמלחת מתהליך ההתפלה תוער סיומו לים אמצעות קו צינורות (או תעלה). מוסד שמואל נאמן חן אפשרות התואמת חלופה זו. אפשרות זו כרוכה הערת 2,000 מלמ"ק / שנה של מי ים מן הים התיכון מדרום לחיפה לאזור נהריים-ית שאן. אפשרות זו תפיק 800 מלמ"ק / שנה של מים מותפלים איכות והה שאותם יהיה ניתן לספק לירדן. התמלחת מתהליך זה (1,200 מלמ"ק / שנה) תוער לים אמצעות תעלה או קו צינורות. תהליך זה יהיה כרוך הערת מי ים ותמלחת על פני אקוויפרים המשמשים לאספקת מי שתייה כך שחלופה זו מציה סיכון סיתי לא מוטל. סה"כ עלויות הרצה נטו הוערכו מיליון דולר אמריקאי / שנה ועלות ההשקעה הכוללת הוערכה - 5,710 מיליון דולר אמריקאי. לדעת אנשי צוות דיקת החלופות, חלופה זו עייתית כיוון שנתי הולת המים אמור לעור דרך עמקים פוריים הממוקמים מעל אקוויפרים רישים, ולכן הוא כרוך סיכונים סיתיים הקשורים להערת מי מלח לאורך שטחי אדמה שהם מי תהום המשמשים לאספקת מים לשימוש ייתי ותעשייתי ושירותי השקיה חיוניים. xxviii

31 חלופת הרת התפלת מים מן הים התיכון על חוף הים התיכון והערתם לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים להפחתת היקוש למים מנהר ירדן תחתון (DS3) חלופה זו כרוכה הדלת קיולת ההתפלה המוצעת לאורך חופי הים התיכון ישראל ועזה על ידי ניית מפעלי התפלה חדשים ושדרו המפעלים הקיימים. חלופה זו חופפת חלופות התפלה אחרות הנידונות לעיל. הרשויות ישראל שוקלות תוכניות להדלת קיולת ההתפלה לאורך חוף הים התיכון עד ל- 1.5 מיליארד מ"ק שנה עד לשנת 2050, על מנת לעמוד צרכי המים לשימוש יתי ישראל ורשות הפלסטינית. ניתן להדיל כמות זו אופן שיאפשר לעמוד ם חלק מצרכי המים העירוניים של ירדן (i) על ידי הפחתת השאיה מאם הכינרת למויל הארצי והתאם הרת הקצאת מים מאם הכינרת לירדן, ו-( ii ) על ידי הערת מים שהותפלו אזור חיפה לרת עמון דרך נהריים-קורה (עיין תוואי הצפוני של חלופת ההולה מן הים התיכון,TR.3 TR.4 לעיל). נוסף על כך, הרשות הפלסטינית פועלת עם האיחוד האירופי ותורמים אחרים לפיתוח מפעל להתפלת 55 מלמ"ק / שנה עזה. xxix

32 (מזכירות האיחוד למען הים התיכון, 14 מאי, 2011). xxx

33 תיה :ES.5 מתקן התפלה עזה רשות המים הפלסטינית מתכננת מכרז עתיד הקרו לניית מתקן התפלת מי ים על הספק של 55 מיליון מ"ק/שנה עזה. המתקן ימוקם על חוף הים התיכון, ין נפת חאן יונס לנפות מרכז רצועת עזה. קרו לוודאי כי המתקן ישתמש טכנולויית אוסמוזה הפוכה. מי המתקן יימהלו מי תהום ומים מותפלים מ- 7 ארות מלוחות ואז יסופקו לכל רצועת עזה אמצעות מערכת תשתיות קיימת וחדשה, כולל כ- 110 ק"מ קווי הולכה חדשים. העלות המשוערת של מתקן ההתפלה ומערכת התשתיות הנלווית היא מיליון דולר אמריקאי. של זה תורמים שונים שוקלים את הפרויקט והחלו ההכנות לקראת מכרזים על דיקות כדאיות, תסקירי השפעה על הסיה ועל החרה. חלופת התפלת מים מ-ים סוף מפרץ עקה/ אילת והעתם לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים להפחתת היקוש למים מנהר ירדן תחתון (DS4) חלופה זו תהיה כרוכה אחת מן השתיים: (i) יצירת יכולת התפלה על חוף מפרץ עקה/ אילת והערת המים המותפלים מחוף ים סוף לשלושת הצדדים הנהנים, כולל הערת תמלחת לים ; או (ii) הערת מי ים לים להתפלה וחלוקת המים המותפלים ין הצדדים הנהנים. עפ"י ישה זו, עלות התפלת מים עקה והולתם לרת עמון היא כ- 2 דולר אמריקאי / מ"ק. עלות התפלת מים עקה והולתם לאזורים מאוכלסים צפיפות ישראל ורשות הפלסטינית תהיה כמעט זהה. עלות זו של 2 דולר אמריקאי / מ"ק תהיה והה אופן ניכר מעלות התפלה על חוף הים התיכון והולה לשלושת הצדדים הנהנים או מעלות מול ים סוף-ים מלח מים סוף לים. חלופה זו תספק ישה הולמת להדלת אספקת מי השתייה אזור עקה/ אילת. חלופת מיזם ים סוף הירדני (אינו כלול - TR ) מיזם ים סוף הירדני היא חלופה שלא נכללה מסרת ההנושאים להתייחסות שנדרשו דיקת החלופות, אולם חלופה זו הפכה לחלופה מוכרת שנתיים האחרות. חלופה זו תהיה יוזמה "ירדנית לד" ולא תכלול מעורות של ישראל או של הרשות הפלסטינית (ראה תיה 4.1 דו"ח הראשי). חלופה זו תכלול 5 שלים, וסופו של דר תשאף לשאו 2,150 מלמ"ק / שנה של מי ים ממפרץ עקה, להתפיל חלק מנפח מים זה, להפיק 80 מלמ"ק מי שתייה שנה אזור עקה, ולהויל את ייתרת מי הים והתמלחת אמצעות קו צינורות להתפלה ים על מנת להפיק עוד 850 מלמ"ק / שנה מי שתייה. סך כולל של 1,220 מלמ"ק / שנה יוזרם לים. של I, שעשוי להסתיים שנת 2018, יפיק 250 מלמ"ק / שנה של מים מותפלים ו- 190 מלמ"ק / שנה של תמלחת לים. חלופות טכנולויות ואפשרויות לחיסכון מים TC1) (TC4 חלופת שינוי הטכנולויה המשמשת את תעשיית הכימיקלים של ים (TC1) לא ידוע לצוות דיקת החלופות על טכנולויות חדשות כלשהן שנעשה הן שימוש להפחתה משמעותית צריכת מים לטון אשל המופק על ידי תעשיות הכימיקלים של ים. כיוון שלא התעשייה ישראל ולא התעשייה ירדן מחויות כיום לשלם על המים שהם xxxi

34 צורכות מים, לא קיימים תמריצים לפיתוח או אימוץ טכנולויות יעילות יותר לשימוש מים. על מנת ליצור תמריץ כזה, יש לשקול הקמת מננון ליית דמי שימוש משאים, אופן יחסי לצריכת המים שלהן. מחקר שנערך על ידי ידידי כדור הארץ - המזרח התיכון,FoEME) יפורסם קרו) דיווח כי ישנו מחקר ינלאומי הנערך להרת יעילות השימוש מים מפעלים הכימיקלים של ים. נוסף, המחקר ממליץ חום להכניס אמצעי מדידה לרישום השימוש מים שעל פיו יהיה ניתן לקוע חיו מים (ראה תיה 9.1). חלופה להרת החיסכון מים נהר ירדן תחתון (TC2) שנת 2010, המזר החקלאי, התעשייתי והסיתי ישראל השתמשו מלמ"ק של מים שוליים (מושים, מלוחים ומי שיטפונות), אשר מתוכם מלמ"ק סופקו על ידי מפעלים לטיפול מי שפכים מים מושים. ירדן ממחזרת כיום כ- 110 מלמ"ק / שנה. ככל שצריכת המים העירונית עולה תחומי כל שלושת הצדדים הנהנים, ור הפוטנציאל להרחת הטיפול מי שפכים. מהלך השנים , רשות המים ישראל העלתה את תעריף המים לשימוש יתי ותעשייתי ישראל. נתונים ישראליים (מדינת ישראל, 2012, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מראים כי הצמצום שחל לאחרונה צריכה היתית ישראל עקות העלאת המחירים היא להפחתה שנתית של למעלה מ- 10 אחוזים שימוש, כ- 100 מלמ"ק / שנה. נפח זה שווה לתפוקה של מפעל התפלה קנה-מידה דול או שני שלישים מן הנפח הנקי השנתי הדרוש להפעלת מפעלי ים ושווה ערך לכמות המים נטו של מי ים שהם משתמשת מדי שנה חרת האשל הערית. ניסוי עכשווי זה מדים את חשיות תמחור המים. כאשר מחירי המים נקעים כיאות, ומוצים ושיקול דעת, הם יוצרים את התמריץ הנכון לשימוש יעיל מים ולצמצום איוד מים לא מוסר הנוע מתשתית שאינה מתוחזקת כראוי. רור שקיים כר פעולה לתי מוטל הדורש חיסכון נוסף. חלופת הרת השימוש מי שפכים מטוהרים ומים אפורים (TC3) ניתן לחסוך מים על ידי הרת השימוש מי שפכים מטוהרים מזר המוניציפלי, התעשייתי והיתי. לדומה, ישראל השימוש מי שתייה להשקיה הופחת מ מלמ"ק שנת 1995 ל מלמ"ק (מדינת ישראל 2012, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) הפחתה של כ- 50 אחוז והקצאת מים טעיים להשקיה ימשיכו לרדת. היקף זה הנו משמעותי כל מדיניות שמטרתה להטיח אספקת מים ואת קיימות שירותי המים הסיתיים אן הירדן. השימוש החוזר מים מזר המוניציפלי (ינון), התעשייתי והיתי (מים אפורים) אף הוא מהווה חיסכון מים. ההישים הנועים מהנהת טכנולויות אלו וממשטרי וויסות נלווים אשר ננקטים צדדים הנהנים מרשימים מונחים לוליים. ישנה הכרה הולכת וורת כך שמטר מעוק אחד של מים המשמש לצורך פעילויות חשוות צריך להיחש כ מטרים מעוקים כתוצאה משימוש חוזר (כהן ושות', 2008). עיקרון זה חל על כל מים xxxii

35 המופקים אמצעות מפעל התפלה של חלופת ים-סוף-ים תיכון וכל מפעלי ההתפלה הקשורים לחלופות האחרות. אפשרויות לשינויים סוי הידולים ושיטות עיוד הקרקע (TC4) חלופה זו שואפת להפחית את כמות מי השתייה האיכותיים המוקצים להשקיית ידולים עלי ערך נמוך. חיסכון מים יוש על ידי שינוי תניות הידול וסף התעריפים. שלושת הצדדים הנהנים קיים כרע פוטנציאל ניכר לחיסכון מים מזרי ההשקיה (ראה פני ושות', 2010 וורסקיה ושות', 2010). המער מחקלאות המתססת על השקיה מים מתוקים למזר השקיה המתסס על מים מושים מורכ למדי, וכרוך שינויים תמהיל הידולים, שיטות עיוד האדמה כמו ם שיפור השיווק. ישראל, התצע מער מוצלח שהונע על ידי אמצעי הקצעת מים המתססים על מכסות ותמחור. ראשית, מחיר ההשקיה מים הועלה הדרה ומכסות המים הופחתו אופן המשקף את החוסר מים טעיים. שנית, אספקת המים המושים הודלה התמדה, כיוון שכל השפכים היתיים נאספים ומטוהרים והמים המושים מולים לאזורים הדורשים השקיה. תהליך מתמשך זה התאפשר, סוסד ווקר על ידי הממשלה. הנסיון הישראלי מציע על כך שיישום הדרתי של מדיניות הקצאת מים עשוי להיות יעיל יותר ולהיר את יעילות השימוש מים המצויים צמצום. אמצעים אלו התססו על מכסות ותמחור שילו שירותים נלווים. הם סייעו לחקלאים לצע את המער ההכרחי לשינוי תמהיל הידולים, שיטות העיוד ושיטות ההשקיה שלהם. חלופות נוספות שזוהו על ידי היועצים AA1) (AA3 החלופות הנוספות הנדונות להלן תורמות אופן חלקי לעמידה יעדי תכנית המחקר: חלופת למכירת חשמל לישראל ואירה שאוה (AA1) חלופה זו תוצע מקיל ליצוע מול ים סוף-ים מלח,BC1) (BC2 על מנת להתקין תשתית והסכמי ניהול ינלאומיים אשר יאפשרו שימוש אירה שאוה ישראל או ירדן ליצירת חשמל. מול ים סוף-ים מלח והחלופות שיהיו כרוכות ההת המים והולתם למרחקים ארוכים, כון חלופת ים התיכון ים, יהיו כפופות לעלות האנריה. ככל שמויל ים סוף-ים וחלופות ההולה האחרות יידרשו יותר אנריה לתפעול מאשר האנריות אשר היו נדרשות ממתקני כוח הידרואלקטרים, יהיה תמריץ דול לחון את ההשפעה הכלכלית של מכירת חשמל מן המיזם מהלך תקופות אשר הן תעריף החשמל ישראל עשוי להיות וה, ולהשתמש חשמל מרשת החשמל הארצית כאשר התעריף נמוך. חלופה להערת מים אמצעות מכליות, שקי ציפה וקו צינורות תת-ימיים מתורכיה (AA2) חלופה זו כרוכה הולת מים מנהרות הסייהאן וה'יהאן ו/או מאזור מאנאאט (Manavgat) תורכיה על ידי משלוח מכולות, שקי ציפה או קו צינורות תת-ימי. תורכיה מעוניינת מאוד למכור מי שתייה על מנת להחזיר חלק או את כל העלויות מן ההשקעה xxxiii

36 העיקרית שלה מתקנים מאנאאט. נפחי המים הזמינים נהר מאנאאט עם ממוצע זרימה שנתי של הנהר העולה על 4 מיליארד מ"ק (1999 (DSI, וכושר ייצור נוכחי של 400 מלמ"ק / שנה תהיה משמעותית עמידה יקושים למי שתייה. ספקות רציניים התעוררו לי זמינות כמויות מספיקות של מים מנהרות הסייהאן וה'יהאן, שנחשו ער למקור פוטנציאלי מטיח. הולת מים ים אמצעות מכליות, מכלים מישים או קו צינורות תת-ימי מתורכיה לא תיתן מענה לייצו ים ; יחד עם זאת, היא עשויה להוות אספקה נוספת של מי שתייה איכות והה אשר תתרום אופן עקיף לשיקום נהר הירדן התחתון ולייצו ים על ידי שימוש חוזר של למעלה מ- 50 אחוז מן המים המיואים. חלופה לקו צינורות תת-ימי הקשור לפרויקט Medstream מסדרון התשתיות ין טורקיה וישראל (AA3) מים יהיו אחד מן המשאים המולים אמצעות קו הצינורות התת-ימי של Medstream מתורכיה. נפחי המים שנועדו להולה עדיין לא נקעו מדויק. נפחים אלא לא יספיקו לשיקום ים. הם יתרמו ליקוש האזורי למי שתייה. חלופות משולות CA1) (CA4 הסכם הסמכויות דורש "חינת מוון שילוי חלופות לצורך הערכת היתרונות של ישה זו" המחקר וחן ארע מתוך מספר ר יותר של אפשרויות לשילו ין חלופות. חלופות אלו כוללות: חלופה משולת מס' - 1 התפלה עקה ולחופי הים התיכון, ייוא מים מתורכיה, לצד מחזור מים וחיסכון מים (CA1) שילו זה ין חלופות מתסס על פרספקטיה ארוכת טווח של שלושה עשורים או יותר והוא מציע יישום אופן הדרתי על ידי הצדדים הנהנים. לישה הדרתית מספר יתרונות. ראשית היא מאפשרת מישות ויכולת תוה ייחוד לנוכח התפתחויות טכנולויות. שנית, ישה זו תהיה קלה יותר למימון מאשר ישה הדורשת השקעה ראשונית השווה לכשליש מן התמ" הנוכחי של ירדני (31.35 US$ מיליארד, הערכת 2012). שלישית, היא מתייחסת ליעד שיקום ים ואספקת מים מותפלים לשתייה לשימוש עיקר רת עמון. ריעית, היא יכולה לעשות זאת ללא צורך הולה קנה מידה דול מים לים. נקודה חמישית, וחשוה יותר, ישה זו תמנע ם את הסיכונים הכרוכים ערו מי ים סוף או הים התיכון מי ים. ולסוף, היא תמנע מחקרי "פיילוט" יקרים שיהיו הכרחיים לצע קודם להמשך התהליכים להולת מים קנה מידה דול מים-לים. ה עת, חלופה זו לטח תדרוש, ועשויה לקדם, שיתוף פעולה הדוק ור-קיימא ין הצדדים הנהנים אמצעות סדרת פעולות משלימות השקעה וניהול. xxxiv

37 הניסיון מהתקופה האחרונה ישראל הראה כי מים לשימוש מוניציפלי ותעשייתי עשויים להיות ניתנים למחזור אופן יעיל ולספק נפחים אסטרטיים של מים המתאימים לצורכי השקיה ושיקום סיתי. ישה זו צופה כי מהלך תקופה של שלושה עשורים או יותר, יהיה ניתן ליישם מדיניות כון זו ירדן ורשות הפלסטינית. כיום, ירדן משיה כ- 110 מלמ"ק / שנה מטיפול מי שפכים ומשתמשת מים האלו להשלמת אספקת המים שלה עיקר לצורכי השקית ידולים מתאימים. צוות דיקת החלופות מעריך כי עוד כשלושה עד ארעה עשורים, הקצאת המים הכוללת לצריכה עירונית ירדן תהיה כ- 1.3 מיליארד מ"ק שנה. כמויות אלו יכללו כדלהלן: מים טעיים שימוש הקצאות מים קיימות. 350 מלמ"ק/שנה מהקצאות מי הנהר הקיימות (תכנית אסטרטיית המים של ירדן,,JWS ); הקצאות מים חדשות הקצאה מחדש של מים מהשקיה לשימוש עירוני. 300 מלמ"ק / שנה אשר יוקצו מחדש מהשקיה לשימוש עירוני; מים כתוצאה מניהול יעיל יותר שינויים אמצעים טכנולויים והתנהות המשתמשים מים לרות צמצום דליפות מים ואיוד מים לתי מוסר, על ידי יישום אמצעים טכנולויים והנהת תעריפי מים מתאימים ותמריצים נוספים לחיסכון מים; מלמ"ק / שנה. מים חדשים: תוספת מים מאם הכינרת ) מלמ"ק / שנה), התפלה עקה (100 מלמ"ק / שנה), התפלה לאורך החוף הצפוני של הים התיכון, ו/או ייוא מים מ'מאנאט' שתורכיה (400 מלמ"ק / שנה); וכן - מחזור מים עירוניים. ניתן למחזר 60 עד 70 אחוז מן ההקצאה השנתית הכוללת לשימוש עירוני של 1.3 מיליארד מ"ק ולהפיק לפחות 780 מלמ"ק / שנה של מים מטופלים..1.2 מסרת שילו חלופות זה יהיה ניתן לעמוד צרכי מי השתייה של ירדן ולייצ את ים על ידי שיקום חלקי של זרימת המים נהר ירדן תחתון. על מנת להשי את הסכמת החקלאים המשקים ירדן, יהיה צורך ליישם את האמצעים האים: 400 מלמ"ק / שנה מתוך 780 מלמ"ק מים מושים שנה יוקצו להשקיה ירדן כתחליף למים הטעיים שיוערו ממזר ההשקיה לשימוש עירוני וכמענה ליקוש הדל למי השקיה. כמות המים הנותרת כ- 400 מלמ"ק / שנה יהיו זמינים למטרות סיתיות, מתוכם כ- 200 מלמ"ק / שנה יוקצו לשיקום הן של נהר הירדן התחתון והן של ים. יישום ישה דומה ישראל ורשות הפלסטינית תספק כמות נוספת של מים מושים נפח של כ- 600 מלמ"ק / שנה מעל ומער למכסות המים המושים המוקצים להשקיה. מים אלו ניתן יהיה להשתמש למטרות סיתיות, וכלל זה שיקום נהר הירדן התחתון וים וזאת לאחר נתינת מענה ליקוש העתידי למי השקיה. עוד כ- 30 עד 40 שנה, האספקה השיורית של מים מושים ניכוי המים המושים המוקצים להשקיה עשוי לספק כ- 800 עד 1,000 מלמ"ק / שנה של מים מושים למטרות xxxv

38 סיתיות, וכלל זה שיקום נהר הירדן התחתון וים. יחד עם זאת, ההשפעות האפשריות הנועות מתוספת ספיקה של מים מושים דרך נהר הירדן הדרומי לתוך ים תרם נדקו ויהיה צורך לחון אותן. ין השאר כלולה הסכנה לפריחת אצות כתוצאה מעלייה נוטריינטים הזורמים לאן. השינויים הללו שימושי מים ניתנים להשה אופן הדרתי והם יספקו מספיק מים לשיקום נהר הירדן התחתון ולייצ את מפלס ים מעל למפלסו הנוכחי. תיה :ES.6 ורמים אפשריים לשילו חלופות CA1 ירדן: מים חדשים: מקורות אפשריים כוללים: 100 o מיליון מ"ק/שנה שחרור מים נוסף מאם הכינרת. ישראל כיום שואת למעלה מ- 150 מיליון מ"ק/שנה ממוצע מאם הכינרת למויל הארצי, לשימוש עיקר אזור מישור החוף הצפוף. על ידי הדלת ההתפלה לאורך חוף הים התיכון, ניתן יהיה להקצות מחדש 100 מיליון מ"ק/שנה מתוך כמות המים הנשאת מהכינרת לירדן. פרטים על הסדר כזה (כולל מחיר המים) יוסדרו הסכם ין ירדן לישראל. 400 o מיליון מ"ק/שנה התפלה לאורך חוף הים התיכון הצפוני (אזור עתלית- חיפה) ו/או ייוא מתורכיה והולכה לעמאן דרך נהריים-קורא. עלות המים עמאן מסרת אפשרות זו חושה לכ- USD$1.14 /מ"ק (ראה טלה 6.4 לעיל). מיחזור מים ממקורות עירוניים: 60 עד 70 אחוז מסך הקצאת המים השנתית העירונית ירדן, העומדת על 1.3 מיליארד מ"ק, ניתנת למיחזור להפקת כ- 780 מיליון מ"ק/שנה של מים מטופלים. יש לצע את הצעדים האים על מנת לקל את הסכמתם של צרכני מים להשקיה ירדן: ניתן להקצות 300 מיליון מ"ק/שנה מתוך ה- 780 מיליון מ"ק/שנה של מים מושים לטות השקיה ירדן, על מנת להחליף את המים הטעיים אשר נלקחים מן ההשקיה לטות שימושים עירוניים ותעשייתיים. סו זה של הקצאה מחדש ושימוש מחדש כר הוש ישראל. יתרת המים המושים- כ- 480 מיליון מ"ק/שנה יהיו זמינים למענה על היקוש העולה למי השקיה ולפעולות שיקום סיתי, כולל שיקום נהר הירדן התחתון וים. צוות המחקר מעריך שכ- 200 מיליון מ"ק/שנה של מים מושים יהיו זמינים לנהר הירדן התחתון ולשיקום ים. הרשות הפלסטינית: תוך ארעה עשורים, אוכלוסיית הרשות הפלסטינית תהיה פחות או יותר זהה לזו של ירדן (ראה איור.(ES.2 מי השתייה הנוספים הדרושים לסיפוק הצרכים של האוכלוסייה הדלה יואו עיקר ממתקני התפלה לאורך חוף הים התיכון או כתוצאה מהסכמים על חילופי מים או חלוקה מחדש של מים טעיים וחדשים. היצע המים המושים יהיה דומה לזו של ירדן. כתוצאה מכך, הרשות הפלסטינית תוכל לספק כ- 100 עד 200 מיליון מ"ק/שנה של מים מושים לשיקום נהר הירדן התחתון וים עשורים עתידיים. ישראל: xxxvi

39 אספקת מי השתייה הדרושה לסיפוק היקוש של האוכלוסייה הדלה תוא ממתקני התפלה לאורך חוף הים התיכון. האספקה של מים מושים ישראל צפויה להיע ל- 930 מיליון מ"ק/שנה עד ל (רשות המים, תוכנית מתאר ארוכת טווח למשק המים הלאומי 2011, טלה 1, עמ' 27). נפח זה של מים מושים יוקצה רוו להשקיה, אך ם לשיקום סיתי. צוות המחקר משער כי לאחר התחשות עלות הולכת מים והמחיר האלטרנטיי של מים מושים לצרכי השקיה, ניתן להקצות כ- 200 מיליון מ"ק/שנה של מים מושים לשיקום נהר הירדן התחתון וים. מים זמינים: סך נפח המים המושים אשר יהיו זמינים לשיקום נהר הירדן התחתון וים משלושת עלי העניין יחדיו ייע ל- 600 מיליון מ"ק/שנה לכל היותר. יחד עם כ- 120 מיליון מ"ק/שנה של תמלחת מהתפלה עקה, סך האספקה לים תעלה על 700 מיליון מ"ק/שנה, פחות או יותר הזרם הדרוש לייצו ים (תהל, 2011). ניתן להשי את השינויים שימושי מים צורה הדרתית. שינויים אלה יספקו די מים לשיקום חלקי של נהר הירדן התחתון וים. תיה :ES.7 התפלה מולת של מי ים סוף עקה ו/או ים עוד שחלופה CA1 צופה ל- 100 מיליון מ"ק של מים מותפלים מעקה, צוות המחקר, עקות התייעצויות ציוריות וסקירת הממצאים של תוכנית המחקר, מצא ם אפשרות של פיתוח קיולת התפלה של עד 300 מיליון מ"ק מים מותפלים עקה ו/או ים כצעד נוסף שיש לשקול. תוספת קיולת זו עשויה להדיל את אמינות אספקת המים, פרט יחס לייוא מים מתורכיה. ה עת אפשרות זו תספק תמלחת שניתן להשתמש ה לצורך חינה פיזית של ערו מי ים סוף עם מי ים, תוך שהיא נמנעת מהזרמת התמלחת לאזור הריש סיתית של מפרץ אילת. חלוקת ההתפלה ין עקה לים תקע המשך, תאם לעלויות ולשיקולים סיתיים. דומה לחלוקה מואת להלן: מיקום ההתפלה מי שתייה (מיליון מ"ק/שנה) תמלחת שתזרום לים (מיליון מ"ק/שנה) חלוקת מי השתייה עקה, אילת, וואדי ערה/עמק הערה ירדן (עיקר עמאן) והרשות הפלסטינית אזור עקה אזור ים סה"כ העלות הכוללת של אפשרות ההתפלה המולת הזו צפויה עם כן להיות נמוכה משמעותית (פחות מרע) מן העלות של הפרויקט המוצע והשפעות וסיכונים סיתיים פוטנציאליים יופחתו התאם. פרט, זרם התמלחת לים (360 מיליון מ"ק/שנה) תחום תוך המלות הסיתיות שזוהו כטוחות על ידי מחקר ים (תהל 2011). xxxvii

40 יוהר כי הטלה לעיל מציה אפשרות אחת לד, כאשר ניתן לתת את הדעת על חלוקות אחרות, המספקות את אותן כמויות של מי שתייה מותפלים ותמלחת. לדומה, התפלה של 200 מיליון מ"ק/שנה עקה ו- 100 מיליון מ"ק/שנה ים. תוספת ה- 100 מיליון מ"ק/שנה תוער לעמאן דרך הרחה של קו ההולכה החדש דיסי-עמאן. צוות המחקר מכיר כך שדרושים מחקרים נוספים ליסוס אפשרות זו - תחילה, לקיעת העלות למטר קו של מים מותפלים ושל התמלחת המוזרמת לים. יהיה ם צורך להסכים אופן חוזי על חלוקת המים המותפלים ין ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית, וכך ם נוע למחיר למים מותפלים ואספקתם. חלופה משולת מס' 2. הפחתת כמויות המים הנשאות על ידי תעשיית הכימיקלים וצמצום ההשקיה על ידי שיפורים ידולים וחקלאות (CA2) חלופה משולת זו תהיה תוצאה מהפחתת כמויות המים הנשאים על ידי תעשיות הכימיקלים של ים. הניסיון הישראלי מראה כי ניתן לחסוך כמויות ניכרות של מים טעיים המשמשים הן להשקיה והן לצרכים מוניציפליים ותעשייתים. הסיות לחירת שילו זה לניתוח הן: (i) חרות הכימיקלים עשויות לצמצם את שאית מי ים תמורה להערכת תשלום למ"ק של מי ים ; ו( ii ) רפורמה תנית הידולים כר נידונה אזור מזה זמן והטיעונים והחלופות ידועים, אפילו אם הם קשים. חלופה משולת מס' 3: התפלה עקה שילו שימוש מופחת של תעשיות הכימיקלים, נוסף על הרת השימוש מים מושים להשקיה (CA3) הסיות לחירת שילו חלופות זה לניתוח הן: (i) מפעל התפלה נידון הן מסרת תכנית המחקר של מול ים סוף-ים מלח והן מסרת מיזם ים סוף הירדני; (ii) ייתכן כי ניתן להפוך את תהליך יוש קר crystallization) (cold (או תהליך אחר) המיושם כעת על ידי חרות האשל ליעיל יותר טווח הקצר; ו( iii ) קיים כר שימוש ניכר מים מושים לצורך השקיה הן ישראל והן ירדן ונראה לפחות אפשרי כי ייתכן ידול ר אף יותר שימוש משא זה. חלופה משולת מס' 4: הפחתת השאיה מנהר הירדן, נוסף על התפלת מים אזור עקה וצמצום השימוש מים להשקיה אמצעות שינויים חקלאיים (CA4) הסיות לחירת שילו זה לניתוח הן: (i) צמצום השאיה מנהר הירדן התחתון אפשרי עזרת מוון אמצעים לרות ניהול ידולים/ שינויים חקלאיים, שימוש מור מים מושים או שינויים טכנולויית ההשקיה; ו( ii ) מפעל התפלה אזור עקה נידון כעת כחלק ממיזם ים סוף ים. חלופות משולות CA2 4 עשויות לתרום מידה מסויימת, אם כי לא אסטרטית, לאספקת מי שתייה ו/או מים למטרות סיתיות. אם כל מרכיי החלופות המשולות היו מיושמים היה ניתן להוסיף מלמ"ק / שנה של מים איכותים, למעלה מ- 200 מלמ"ק / שנה של שפך מים מושים יכלו להיות מוקדשים להשקיה וכמות זהה כמעט של מים הייתה יכולה להיות מוקדשת לשירותי סיה כון החזרת הזרימה נהר ירדן תחתון ומפלס ים (ראה טלה.(ES.1 כל אלו הנן חלופות משמעותיות מנקודת מט של שני עשורים; יחד עם זאת, הם לא יספקו אמינות לי מים לטווח הארוך. xxxviii

41 3. סקירה השוואתית של חלופות מסרת לסקירת חלופות. להלן מואת סקירה השוואתית של מוון החלופות הרח שנחן דיקת החלופות. סקירה זו מאפשרת השוואה נרחת ין אופציות ודדות ומשולות אופן שיועיל למקלי ההחלטות ולציור. דיקת החלופות נועד להעריך ולהשוות את החלופות השונות על פי אמות המידה האות: ייצו או שיקום ים ; ייצור מקור חדש של מי שתייה לשימוש משותף אזור; שיתוף פעולה מוכח ין הצדדים הנהנים; עלויות נייה ותפעול; וכן השפעות סיתיות וחרתיות אפשריות. ליכולתן של החלופות ליצור כוח הידרואלקטרי לא מיוחס משקל משמעותי כיוון שמול ים סוף-ים מלח וכמעט כל החלופות האפשריות דורשות יותר אנריה מאשר הן מפיקות. עד לנקודה זו הניתוח וצע התאם לתנית שנקעה הסכם הסמכויות. הסקירה ההשוואתית של החלופות פרק זה אימצה סיוו פשוט של החלופות. סיוו זה מתחלק לשניים, ומתסס על המידה שה חלופה או שילו חלופות מספקים מענה מקיף או חלקי לשלושת יעדי מול ים סוף-ים מלח. ככל שהתקדם תהליך השוואת החלופות נראה כי כל החלופות החלקיות מתאפיינות נתינת פתרונות תוספתיים ומצטרים. סיוו משני זה של חלופות חלקיות נזכר כאן ם כ"חלופות חלקיות" ום כ"חלופות תוספתיות". החלופות חלופת 'עסקים כריל' - חלופת 'עסקים כריל' מתוארת פירוט הן דיקת ההיתכנות,CoB) 2014) והן מחקר ההשפעה הסיתית והחרתית,ERM) 2014). שני המחקרים מסיקים כי תרחיש זה כרוך שינויים מהותיים ושליליים לים ולסיתו הקרוה. עד שנת 2070 יצטמצם שטח ים - 16 אחוזים נוספים, או צמצום מצטר של 40 אחוז משטחו תחילת שנות ה- 90 של המאה העשרים. מסרת חלופה זו, תעשיות הכימיקלים ם הן יצאו מכלל פעולה סופו של דר ותוך כך ירמו לירידה מהותית נוספת תל" האזורי. היה ותעשיות הכימיקלים יעצרו את הייצור מהלך העשורים הקרוים, אזי, חלופת אי-העשייה, יתייצ ים סופו של דר מינוס 550 מטר מתחת לפני הים, או מעל 100 מטר נמוך יותר מרמתו הנוכחית. חלופות מקיפות. שתי חלופות ושילו חלופות אחד זוהו, היכולים לתת מענה מקיף לכל חמשת הקריטריונים המתוארים לעיל. ואלו הם: xxxix

42 BC1 תרחיש סיס מורח של מול ים סוף-ים מלח; TR1 תעלת ים תיכון ים דרום A; וכן CA1 שילו מס' 1 התפלה עקה וים התיכון, ייוא מים מתורכיה וכן מחזור וחיסכון מים תעלת ים תיכון ים נותנת מענה לכל המאפיינים הטכניים החשוים, ועלותה צפויה להיות נמוכה יותר; עם זאת, קיעת הסכמי שיתוף פעולה ר-צדדי חיונית להשת תמיכה חלופה זו ויישומה עשוי להוות אתר קשה אופן מיוחד. חשו לציין כי שתי החלופות הראשונות לעיל צפויות לדרוש תכנית "פילוט" אשר תחן אופן פיזי את ערו מי ים סוף או הים התיכון מי ים, דר אשר יצריך הוצאות משמעותיות ומספיק זמן ליצוע והערכה. יתרון חלופת קו הצינור שלים (PPL) מים סוף לים על פני תוואי ים התיכון - ים (מנהרת כוח כידה) הוא כך שהחלופה הראשונה יכולה לאפשר תכנית "פילוט" כשל אינטרלי עוד ש"פילוט" עור החלופה השנייה מחיי תכנון נפרד מן החלופה עצמה. לכן, עלות הוספת ה"פילוט" עשויה להיות והה הרה תוואי ים תיכון-ים הדרומי מאשר מיזם קו הצינור שלים מים סוף לים. ם עם העלות הנוספת של ה"פילוט", עלות סילוק מי ים/ תמלחת לים והתפלת מים רת עמון עשויה להיות נמוכה מידה ניכרת עור תוואי ים תיכון ים הדרומי מאשר עור קו הצינור שלים מים סוף לים. חלופות לא מקיפות. עוד נחנו תשע עשרה חלופות שאינן עומדות אופן מקיף חמשת הקריטריונים המתוארים לעיל. הללו כוללות חלופות שזוהו מחקרים קדומים, חלופות שהועלו על ידי צדדים אחרים או הוצעו על ידי צוות דיקת החלופות, לצד שילוים של הנ"ל. מידע זמין לי חלופות אלו הנו לפעמים מול ולעתים קרוות מיושן. יחד עם זאת, כדאי לציין כי רות מחלופות "לא מקיפות" אלו עשויות להיות יותר אטרקטייות מחינה טכנית וכלכלית עור משקיעים ויותר קלות ליישום על ידי הצדדים. חלופות מקיפות תעלת ים-סוף ים,(BC1) תעלת ים תיכון ים (TR1) וחלופה משולת מס' (CA1) 1 הן חלופת תרחיש הסיס המורח של תעלת ים סוף - ים והן חלופת תעלת ים תיכון ים דרום A יהיו מיזמי תשתית הידראולית סמליים עלי חשיות אזורית ולולית. שתי החלופות יתנו מענה לשלושת היעדים הראשונים המזוהים לעיל. הם ישקמו את מפלס ים מלי להטיל עלויות לתי מקולות מחינת פיעה מערכות אקולויות, פרט לאי הודאות לי ההשפעות על ים עקות ייוא וערו תמלחת זרה מים סוף או מים מהים התיכון. האפשרות הזהירה של פיתוח הדרתי של החלופות המקיפות אמצעות שלי "פיילוט" תוסיף אופן משמעותי לעלות ההון של שני התוואים. שתי התעלות יאפשרו הערת מי שתייה לצדדים הנהנים. שתי החלופות ידרשו ם שיתוף פעולה ויעצימו אותו. מחיר מי שתייה שיולו מים סוף לים מנהרת הכידה הנמוכה יהיה 1.11 $1.24 למ"ק לעומת 1.33 $1.50 למ"ק למים שיולו קו הצינורות ים-סוף ים. מי שתייה xl

43 שיוערו תעלת ים תיכון ים יעלו 0.85 $0.93 למ"ק. חלופת ים תיכון ים תויל 86 אחוזים מכמות המים המולים חלופת מנהרת הכידה הנמוכה מים סוף לים ו- 65 אחוזים מעלות המים המולים אמצעות קו הצינור שלים מים סוף לים. החלופות המקיפות דורשות קרקע למפעלי טיפול מים, מפעלי התפלה וכוח הידרואלקטרי ואפשרויות של קו הצינורות, קרקע עור מני ההולה. של הנייה ירום להפרעה מקומית כל המקרים, אולם השפעות שליליות ארוכות טווח יהיו מצומצמות לאחר יצוע פעולות להפחתת ההשפעה הסיתית. השפעות חרתיות לא יהיו שליליות אופן משמעותי לאחר יצוע פעולות להפחתת ההשפעה הסיתית. מחינת עלות תעלת ים תיכון ים תהיה החלופה המועדפת. הצורך המידי של האזור הדלת אספקת מי השתייה עשוי לעודד את שיתוף הפעולה התלת-לטרלי הדרוש ליצוע המיזם. ההשפעות הסיתיות והחרתיות המשמעותיות של שתי האלטרנטיות המקיפות, כפוף ל"פיילוט" מוצלח של השפעות ערו ים, ניתנות למיתון. עם זאת, ונוסף לאמצעים הרלוונטים להפחתת ההשפעה הסיתית, מהלך הנייה יהיו השפעות סיתיות וחרתיות רציניות קצרות טווח. עזרת אמצעים להפחתת ההשפעה הסיתית והחרתית וניהול נכון, ירמו נזקים סיתיים וחרתיים מינימליים אך לתי הפיכים לאחר הנייה. עיין טלאות ES.3 ו- ES.4 להלן. אחד משילוי החלופות (CA1) עונה על כל שלושת הקריטריונים הוא יציל את ים, יעמוד צרכי מי השתייה ויקדם שיתוף פעולה. שילו CA1 מציע התפלה עקה וים התיכון, ייוא מים מתורכיה ומידה ניכרת של מחזור וחיסכון מים. ציר הזמן של חלופה זו יהיה שלושה עשורים או יותר. אולם, תקופה זו הנה ארוכה רק מעט מן הזמן הדרוש להכנה, השלמת מחקרי "פיילוט", תכנון ונייה של תעלת ים סוף ים. היטי שיתוף הפעולה האזורי של חלופה זו הנם, כמון, מורכים ומאתרים מיוחד. נוסף על כך, יהיה צורך לאשר ייוא מים קנה מידה דול מתורכיה לאורך זמן. חלופות לא מקיפות למרות שאף אחת מן החלופות הלא מקיפות המוזכרות דו"ח זה עתידה להחזיר אופן מלא את מפלס ים לוה היעד של 416 מטר מתחת לפני הים, הן עדיין יכולות למלא תפקיד תוספתי ייצוו מעל לוה הנוכחי. הן מייצות אמצעים אשר אם ינקטו אופן אינדיידואלי או נפרד עשויים להיות עלי השפעה תוספתית חיוית על מצ ים. שתיים מין האופציות הטכניות ואפשרויות החיסכון מים,TC1 שינויים טכנולויה של תעשיות ים ו- TC2, חיסכון מור מים ירדן התחתון אם ינוהלו יעילות, יספקו כמויות מים נוספות לים, אולם לכמויות אלו לא יהיו השפעות שיקומיות משמעותיות. דר זה נכון ם לי חלופות משולות, הכוללות: מקרה של CA2 הפחתת השימוש מים על ידי תעשיות הכימיקלים והפחתת ההשקיה; - CA3 צמצום השימוש מים על ידי תעשיות הכימיקלים והרת השימוש מים מושים; ו- CA4 הפחתת השימוש מי הירדן וצמצום השימוש מים להשקיה. ם כאן כמויות המים הפוטנציאליות שיזרמו לים הנן עלות השפעה זניחה על מפלס ים. רות מן החלופות הלתי מקיפות יכולות למלא תפקיד משמעותי יותר אספקת מי שתייה נוספים לשימוש משותף אזור על ידי יצוע שיפורים תוספתיים זמינות מי השתייה. כל אופציות ההתפלה יספקו מי שתייה נוספים על ידי מיזמים שהם עלויות הנייה והעלויות xli

44 למטר מעוק של מי שתייה יהיו התאם למפעלי ההתפלה חדישים הקיימים כיום. מאז פתיחתה של תכנית המחקר של מול ים סוף ים, ישראל התקינה או התחילה לנות קיולת התפלה של 600 מלמ"ק / שנה. קיולת כוללת של 750 מלמ"ק / שנה מתוכננת להתקנה עד אולם מקורות אחרים של מים מותפלים יצטרכו להתנייד טווח הארוך. הערכות שוצעו לי עלויות של החלופות הלא-מקיפות אינן מספיקות ליצוע השוואה מדויקת. עם זאת, כיוון שהן כוללות עיקר מיזמים מוצעים אשר יספקו מים מותפלים ממפעלים חדישים שהם עלויות המים המותפלים ידועות היט, ניתן להניח כי עלויות ההון של מפעלי ההתפלה המוצעים ומחירי מי השתייה המופקים יתקלו על דעת המממנים. ההשפעות הסיתיות והחרתיות של החלופות הלתי מקיפות לאחר נקיטת אמצעים להפחתת ההשפעה הסיתית יהיו מקרה הרוע יותר ינוניות. מקרים רים, החלופות תשפרנה את המצ הקיים. אולם, כמו מקרה של החלופות המקיפות, מהלך ניית רות מן החלופות הלתי-מקיפות יהיו השפעות סיתיות וחרתיות רציניות טווח הקצר. ם עם פעולות מיתון מתאימות וניהול הולם, מרית החלופות יהיו השפעות סיתיות וחרתיות מינימליות אך לתי הפיכות לאחר הנייה. שיתוף פעולה: חשו עור הצדדים הנהנים, המייסדים, התורמים והמשקיעים. קילות פוליטית אינה נכללת היקף דיקת החלופות. הערכת הקילות הפוליטית של חלופות שונות על סיס אינדיידואלי או השוואתי אינה נכללת היקף תחום העודה והסמכויות מסרת דו"ח דיקת החלופות. סופו של דר הצדדים הנהנים יצטרכו לערוך הערכות ולקל החלטות משל עצמם לי הסויות הפוליטיות המורכות שאליהן יהיה צורך להתייחס על מנת להמשיך מיזם תעלת ים סוף ים, חלופות אינדיידואליות אחרות או שילו חלופות. התוצאה של תהליכים מסו זה תקע אופן חלקי איזה מידה תכנית המחקר יכולה "לנות סמל של שלום ושיתוף פעולה מזרח התיכון". תכנית המחקר ואה של שיתוף פעולה. תכנית המחקר משקפת את הקיום המתמשך של פלטפורמת שיתוף פעולה שהוקמה על ידי הצדדים הנהנים לחינת האפשרויות הפוטנציאליות לטיפול אתרי ניהול ים, יצירת כוח הידרואלקטרי והפקת מי שתייה נוספים אמצעות התפלה. דיקת החלופות מרחיה תהליך זה על ידי חינת מוון חלופות מחוץ לתחום מול ים סוף-ים מלח. על מנת להתקדם, יצטרכו הצדדים הנהנים להדיר מחדש ולחדש את פלטפורמת שיתוף הפעולה יניהם, להדים לתורמים ולמשקיעים פוטנציאלים, כמו ם לעלי עניין אחרים, כי קיימת מחויות ארוכת טווח לשיתוף פעולה יצוע פעולות ניהול והשקעה ככל שיידרשו. חשיות מסרות של שיתוף פעולה. הצדדים הנהנים יזדקקו למוון מסרות של שיתוף פעולה ין ממשלות ו/או הסכמים ין-ממשלתיים על מנת לעור מתכנון לפעולה שטח לטיפול מוון האתרים של ניהול ים. הסכמים כאמור יידרשו לצורך פיתוח, נייה ותפעול עודות התשתית המוצעות רות מן החלופות המואת חשון דיקת החלופות. ניוד משאים הן ממקורות ציוריים והן ממקורות פרטיים יצריך הסדרים רורים ופורמליים ומקרים רים, הסדרים כאלו יצטרכו להיות שקופים ונישים למשקיעים, תורמים ולציור הרח. xlii

45 הצורך שיתוף פעולה משמעותי ור-קיימא. כל החלופות שנחנו דיקת חלופות זו יצריכו שיתוף פעולה משמעותי ור-קיימא ין הצדדים הנהנים. שלושת החלופות המקיפות יקדמו את שיתוף הפעולה העמוק יותר. ופי מימון ינלאומיים שאליהם עשויים לפנות קשה למימון החלופות יידרשו הסכמה ין כל הצדדים הנהנים, ייחוד לי כל חלופה שתרום להזרמת תמלחת לתוך ים או כל מיזם הכרוך הולת תמלחת או מי שתייה דרך שטחו הטריטוריאלי של צד אחד אל שטחו של הצד האחר. מרכיי שיתוף פעולה מוצלח. תכניות פעולה מורכות, קנה מידה דול כון אלו המואות כאן, מצריכות פיתוח של חזון משותף לצדדים ולעלי עניין עיקריים, המאפשר ישה רת- קיימא לעמידה יעדים ארוכי טווח. הצלחת שיתוף הפעולה תלויה מוון ורמים, לרות: מחויות ציורית לשיתוף פעולה על סיס ר-קיימא; פיתוח מסרת לשיתוף פעולה; ויכולתם של הצדדים לשיתוף הפעולה להסתל לשינויים שעשויים להתרחש. מלד מאפיינים אלו, הקשר לים, יהיה צורך לצדדים לשיתוף הפעולה לעשות שימוש ישות ניהול חדשות ככל שיתפתחו, לאמץ ולעשות שימוש יעיל קווי מדיניות וכלים כלכליים כולל תמריצים כלכליים; וכן להיות נכונים ליישם טכנולויות ושיטות חדשות מוון רמות ולמטרות שונות. הישה המשמשת דיקת החלופות. השיטה שאומצה דיקת החלופות הייתה לחון את האפשרויות מתוך הנחה שהצדדים הנועים דר יהיו מוכנים לשתף פעולה יישומם. ו זמן, הכרחי להכיר כך שקיים סיכון משמעותי שחלק מן הצדדים או כולם לא יהיו מעוניינים לשתף פעולה על סיס ר-קיימא או כלל. סיכון זה לשיתוף הפעולה ורים ככל שדלים מספר הצדדים המעורים, מורכות הפעולות הדורשות שיתוף פעולה וצרכי המימון להשקעה ועלויות תפעול. צוות דיקת החלופות, ניתוח החלופות והסקירה ההשוואתית שלהן נתן הערות לי ורמים אלו מלל וטלאות עד ונד. דר זה אפשר לצוות להדיש הן את האתרים והן את ההזדמנויות לשיתוף פעולה הקשורות למוון חלופות. השפעות וסיכונים על הסיה, החרה ועל המורשת התרותית השפעות וסיכונים על הסיה, החרה ועל המורשת התרותית. כל החלופות, לרות חלופת 'עסקים כריל', מציות השפעות פוטנציאליות חיויות ושליליות מסוים ומשמעויות שונות על הסיה, החרה ו/או המורשת התרותית. טלה 2.1 דוח הראשי מספקת סיכום של המחקרים שהוכנו לאורך השנים לי חלופות אפשריות. רמת המידע הנוע להיטים סיתיים, חרתיים ומורשת תרותית חלופות אלו שונה מאוד אופיו, ונע ין מחקרי הערכת השפעות מפורטים שהיו כפופים לייעוץ ציורי וחשיפה לין מחקרים המתייחסים רק להיטים הנדסיים וכלכליים. ההשפעות והסיכונים הפוטנציאלים מן החלופות מסוכמים טלה,ES.3 המעניקה השוואה נרחת של כל החלופות מוון פרספקטיות. נתונים טלה זו מושלמים על ידי טלאות ES.4 ו-,ES.5 המעניקות סקירה כללית של הפיזור המרחי וקנה המידה של סויות סיתיות וחרתיות אשר אזורי ההשפעה שלהם מוצים מפה 8. טלאות אלו משתמשות אותה ישת דירו כמותי אשר אומצה על ידי (2014) ERM לצורך ההערכה הסיתית והחרתית של מול ים סוף-ים מלח (תיה.(ES.8 xliii

46 מוון מיקומים וסוי השפעה. כמודם מפה 9, חלק מן החלופות המואות חשון הנן עלות השפעה פוטנציאלית העשויה להתרחש על פני שטחים דולים הנדלים זה מזה מחינת התנאים הסיתיים או החרתיים. ההשפעה הפוטנציאליות של חלופות אחרות עשויה להיות מקומית יותר. סוי ההשפעות והסיכונים כוללים השפעות ישירות הקשורות לפעולות עצמן שינקטו, כמו ם השפעות עקיפות שעלולות לנוע מהפעולה או להירם על ידה. נוסף על כך, עת חירת חלופה או שילו חלופות יש להיא חשון את ההשפעות המצטרות של הפעולה המוצעת יחד עם פעולות מתוכננות או צפויות אחרות העשויות להתרחש אזור ההשפעה, לרות הצורך תשתיות נלוות וסוים אחרים של מתקנים. חשו לציין כי מרית החלופות הכרוכות ניית תשתית יכולות להעניק מישות משמעותית רמה המקומית מחינת זיהוי אתרי פעילות כון מפעלי התפלה, או קיעת תוואי, כון עור קו הצינורות. מישות זו מאפשרת פיתוח תכניות המונעות או מפחיתות השפעות על הסיה, ני האדם והמורשת התרותית. הזדמנות להשפעות חיויות. יישום חלופות מקיפות, חלקיות או משולות קיים הפוטנציאל ם להשפעות חיויות, לרות: (i) הנה ושיקום של מוצר ציורי ) Public (Goods לולי על ידי שיפור מעמד ים ; (ii) הרת זמינות ואמינות המים הזמינים לישראל, ירדן והרשות הפלסטינית; ו-( iii ) מתן הזדמנויות לשיתוף פעולה ר-קיימא ין הצדדים הנהנים ניהול משאים ופיתוח חרתי. אמצעים לטיפול ירידת מפלס ים צפויים אף הם לצמצם את ההתדרדרות הפיזית המתמשכת של השטחים הצמודים לקו החוף, הסולים משקיעה והתפתחות ולענים. העדר פעולה לטיפול נושא שיפור הניהול והמעמד של ים מועד, מצי מוון סיכונים שיש להיא חשון עת חינת החלופות אופן אינדיידואלי או משול. עוד יש לציין, כי ניתן לנקוט פעולות רות הקשורות לניהול אשר השפעתן והסיכונים שלהן מולים, ואשר יתרמו אופן חלקי הן לשיפור ים והן להרת אספקת מי השתייה טווח הינוני והרחוק. שינוי פוטנציאלי של מערכות אקולויות. רות מן החלופות הנחנות מחקר זה, לרות תעלת ים סוף - ים, אופציות תעלת ים תיכון ים וההצעות להערת מים מתורכיה ועיראק ירמו לשינויים ישירים או עקיפים מערכות האקולויות. ההשפעה הפוטנציאלית המורכת יותר תנע מערו כמויות משתנות של מי ים מים-סוף או מן הים התיכון ותמלחת ממפעלי התפלה עם מי ים. עוד שחלופה זו נחנה על ידי מספר מחקרים, לרות מודל מחקרי דול על ידי תהל (2011), התחש השפעות וסיכונים הדולים הקשורים להתערויות אלו, יש צורך מחקרים נוספים, כולל 'פרויקט פילוט' פיזי, טרם קידום של מי מן החלופות הללו. מחינה זו, יש צורך לשקול אופן מיוחד השפעות של שינויים הרכ המים ים על תעשיות הכימיקלים והתיירות. הערת מים מתוקים ממקורות חיצוניים, כון תורכיה או עיראק, אמצעות קו צינורות, מכליות או שיטות אחרות, ם להם תהיה השפעה על האקולויה של ערוץ הנהר שממנו יישאו המים והמשך מורד הנהר אזורי החוף, על ידי הפחתת זרימת המים. לעומת זאת, אמצעים המאפשרים שיפור הכמות והאיכות של זרימת המים לתוך נהר הירדן התחתון יתמכו הן שיקום הנהר והן שיקום ים. שימוש התפלה. עם חירה של אתר הולם ותכנון זהיר של פתח כניסת המים, ניתן יהיה לטפל יעילות השפעות הפיזיות והאקולויות של שאית מי ים קנה מידה דול מים סוף או מהים התיכון. ה עת, מתקני התפלה דורשים שטח קרקע משמעותי ין אם הם xliv

47 ממוקמים רצועת החוף הצרה של הצדדים הנהנים או אתר פנים ארצי. יתרה מכך, התפלה דורשת כמויות משמעותיות של אנריה, עם השפעות נלוות לייצור, וכרוכה שימוש ממרנות וחומרים אחרים שיש לסלק אופן הולם לאחר השימוש. הטיפול תמלחת הנוצרת ממפעלי ההתפלה המוצעים, שונה מאוד מחלופה לחלופה, כאשר חלק מן החלופות משתמשים תמלחת כמשא למילוי ים מחדש, ואחרים נפטרים ממנו ים התיכון. מקרה של סילוק לים התיכון, ההשפעות יהיו שונות זו מזו התאם לרישות סית החוף והאזור המרוחק מהחוף מיקום המוצע ותכנית סילוק התמלחת. ההשפעות הנלוות לחלופות הכרוכות התפלה יהיו שונות זו מזו התאם לאתרי כניסת המים, המפעל והסילוק. השפעות מתפעול המתקנים יש לראות דרך כלל כפרופורציונליות אופן ישיר לודל ולטכנולויה שיאמצו למפעל(ים) זה (אלו). הולת מים מתוקים, מי ים ותמלחת. הערת מי ים, תמלחת או מים מתוקים דרך מנהרות או קווי צינורות מציה השפעות פוטנציאליות מהלך הנייה והתפעול. הסויה החשוה יותר הייתה הצורך להעריך כראוי סיכונים סיסמיים וסיכונים יאולויים אחרים הקשורים לנייה ותפעול של קווי צינורות ומנהרות התחש עודה שהם עלולים להתקע ולשחרר מי ים או תמלחת לתוך אקוויפרים שהשימוש הם נרח. עניין שהועלה על ידי חלק מן הצדדים היה שיוש מסדרונות יולויים מהלך תקופת הנייה של קוו הצינורות ומהלך תפעולו כאשר הצינורות אינם מוטמנים קרקע. עניין נוסף שהועלה היה פיעה תי ידול מקומיים כתוצאה מסילוק פסולת מחפירת המנהרה. נוסף על כך, השקעות אלו יידרשו העתקת יישוים שלא מרצון ורכישת שטחי קרקע דלים שונים המתייחסים לאורך ולתוואי קו הצינור, כמו ם קרקע לסילוק פסולת החפירות מקרה של חפירת מנהרות. סיכונים למורשת תרותית ם הם דורשים התייחסות אמצעות מחקרים מוססי שטח ונהלי ממצאים מקריים. נסיות רילות ניתן לטפל סויות אלו על ידי חירה שקולה של התוואי למזעור השפעות או הימנעות מהן, אימוץ תכניות הדואות להנה משמעותית מפני דליפה, ונייה זהירה תוך פיקוח, לרות ניטור סיתי וחרתי. אמצעי ניהול מים ושימוש תמריצים כלכליים. חלופות הנחנות אופן אינדיידואלי או משול עם אחרות כוללות אמצעים לחיסכון מים, הרת השימוש שפכים מטוהרים ומים אפורים, שינויים סוי ידולים ושימוש תמריצים כלכליים. חלופות אלו מציות פעולות העשויות, כאשר הן מוצעות, להיא להשפעות חיויות על השימוש משאי המים, ין שהן כוללות אמצעים לניהול ים וין שלא. חיסכון מים והרחת השימוש שפכים מטוהרים מעניקים הזדמנויות לזמינות ואיכות דולה יותר של מים עיליים ומי תהום. שינויים סוי ידולים ושיטות השקיה עשויים אף הם לתמוך מאזן מים טו יותר. התועלת הפוטנציאלית המשמעותית יותר טווח הינוני והרחוק, עשויה לנוע משימוש תמריצים כלכליים, הנחה שאומצו ויושמו הצלחה, לקידום חיסכון ושימוש יעיל יותר מים ותמלחת מים. דר זה יתרום להפחתת השימוש מים ותמלחת ויאפשר יציות דולה יותר של ים ושיפור נהר הירדן התחתון. הרת זמינות ואמינות המים. חלופות רות מתמקדות פעולות תומכות להדלת כמות המים הזמינים לצדדים הנהנים. חלופות אלו כוללות יצירת מים טעיים על ידי הערת מים ממקורות חוץ כון תורכיה ועיראק, עוד שאחרים מתמקדים ייצור מים על ידי התפלה. ישנם יתרונות חרתיים חשוים לזמינות מורת של מים מתוקים נוספים עתיד לרות נישות למים איכות והה לצריכה יתית כמו ם לשימוש מזר התיירות המתרח מהירות. יצירת מים חדשים אלו, וכך שינוי מאזן המים, יוצרת הזדמנויות חשוות xlv

48 לפעילויות כלכליות ומשחררת מים איכות ירודה לשימושים אחרים. רים עדיין חוששים מפני הסיכון שתוספת מים תפחית את התמריצים לייעול השימוש מים; על מנת למנוע תוצאות כאלו יש צורך תכנית מוקפדת וניטור זהיר. השפעות וסיכונים חרתיים שונים. החלופות הנדקות מחקר זה מציות מוון השפעות וסיכונים חרתיים ישירים ועקיפים. עיון סויות חרתיות הנו מרכי חשו קיעת היתרונות הפוטנציאלים וזמינות חלופה כלשהי, ויש לשקול אופן מיוחד סויות כון ההשפעה השונה על נשים, צרכיהן של קוצות מעוטי יכולת וצדק חרתי. עוד שהדעה הרווחת לי ההשפעות החרתיות הפוטנציאליות של החלופות מתוארת טלה 13.5, יצוע יעיל של הערכה מפורטת של סויות אלו אפשרי רק רמת המיזם על ידי מדענים מוסמכים מתחום מדעי החרה העודים שטח וקושרים קשרים עם הקהילות. העתקת ישוים ורכישת קרקעות. סויה חשוה יותר לי מספר חלופות המואות חשון, ייחוד חלופות הערת המים וההתפלה, היא הצורך הצפוי העתקת ישוים ורכישת קרקעות. עוד הממשלה מקרים רים הנה העלים הרשמי של הקרקע, יש להכיר שימוש הלתי רשמי קרקע על ידי קהילות מקומיות, הקיים לעתים קרוות מזה שנים, ומקרים מסוימים ם של אוכלוסיות נוודים. מספר חלופות, עיקר אלו העוסקות הולת מים מן הים התיכון לים, עורות אזורים על חוף הים ותוך הארץ המאוכלסים כדות, ניוד לאוכלוסיות הדלילות החיות ין ים סוף לים, מלד אזור עקה/אילת. יש לצפות כי יישום חלופות אזורים המאוכלסים יתר צפיפות יהיה מורכ יותר לתכנון ולהשת אישורים, ויקר יותר מחינת פיצוי עור קרקעות, מנים והפסדים אחרים. כל המקרים, יהיה חשו לפתח תכניות ספציפיות לאיתור ולרכישת קרקעות על סיס הערכה חרתית ותהליך ייעוץ ולרות מננון לטיפול תלונות ומחלוקות. פיתוח ותעסוקה אזורית. חלופות שנסקרו הנן עלות פוטנציאל לתמוך פיתוח אזורי, לרות פיתוח תיירותי, וליצור תעסוקה מהלך הנייה והתפעול. יתרונות פוטנציאליים עור התיירות, ייחוד ים, כוללים תנאים משופרים המוילים להיפוך תוספתי נסיה משא ייחודי זה. ניוד לכך, השפעות שלילות משמעותיות עלולות לנוע מפליטת תמלחת לתוך ים ללא ידע מספיק לי האפשרות לתוה אסתטית שלילית, אשר יפחית מערך האזור כמקום ילוי ויפחית את העניין התיירותי. עוד שהזדמנויות תעסוקה מקומיות יווצרו על ידי חלופות הכרוכות פעולות ניה, חשו לנהל את ציפיות הציור תחום זה. פעולות הנייה המוצעות, ידרשו מספר דול של עודים מהלך שלי הניה וההפעלה, אך הצורך העסקת עודים לזמן ארוך תקופת התפעול יהיה מול. כל החלופות הכרוכות נייה יצטרכו להיות מנוהלות זהירות מחינת הירה פוטנציאלית של עודים זרים לאזור וסכנות נלוות לחיכוכים חרתיים. נוסף, השפעות סיתיות וחרתיות שיירמו, כון התיישות לתי פורמלית סמוך לאתרי נייה, מציה אתר הדורש ניתוח וקרה על סיס כל מקרה לופו. ניהול ריאות וטיחות. כל החלופות כרוכות נייה יצריכו אמצעים לניהול השפעות של של הנייה ואמצעים לטיפול ריאות וטיחות הקהילות המקומיות והעודים (קוצת הנק העולמי, הנחיות איכות הסיה, ריאות והות, 2007). xlvi

49 עיות נפוצות כוללות השפעות הקשורות לניה, כתוצאה ממטרדים והפרעות כון רעש, רטט ואק המצריכים ניטור זהיר ופיקוח על ידי הממשלה, הקלנים ואחרים. נוסף יצטרכו להינקט צעדים לטיפול טיחות וריאות העודים כמרכי חשו תכנון ופיקוח מהלך תקופת הנייה על מנת להן על העודים ועל אחרים ממוון סיכונים. כל הפעולות הקשורות לנייה, צריכות לכלול אמצעים לניהול הסיכון המתלווה ל- AIDS/HIV. יש לצפות כי השפעות פוטנציאליות על ריאות וטיחות יתייחסו לקנה המידה של תכנית הנייה ומורכות תפעול המתקנים העשויים להינות ליישום חלופה. מורשת תרותית סויה מיוחדת. הנה ושימור על מורשת תרותית היא סויה מיוחדת שיש לשקול כוד ראש פיתוח ויישום של כמעט כל אחת מן החלופות שנחנו מחקר זה. זהו עניין ספציפי יותר לכל אתר ואתר, הדורש עריכת מחקרים כולל סיורים שטח על ידי ופים מוסמכים אשר יקעו מהן ההשפעות והסיכונים האופציונליים למורשת תרותית (הנק העולמי 2009). עוד שחשיות המורשת התרותית אזור ידועה לכל היא לא היוותה ורם משמעותי כאשר הצדדים הציעו ופיתחו את החלופות ער. מול ים סוף- םי מלח כללה עריכת מחקר מסו זה כחלק מן ההערכה הסיתית חרתית (2014.(ERM חלופות אחרות, לידיעת צוות דיקת החלופות, לא יצעו מחקרים מוססי שטח אלו אשר ידרשו להם להערכה מלאה של השפעתם הפוטנציאלית. יש צורך שימוש נוהלים לטיפול ממצאים ארכיאולויים אקראיים אזור תחת פיקוח הולם, התחש ריכוז הוה של אתרי מורשת תרותית, ין שהם ידועים וין שאינם ידועים, אזורים שהם חלופות הכרוכות נייה או פעילויות אחרות ירמו לשינויים פני השטח ושכת הקרקע שמתחת לפני השטח. צורך ניהול, מיתון ופיקוח. החלטת הצדדים הנהנים להתקדם עם אחת או יותר מן החלופות, תדרוש פיתוח ויישום תכנית ניהול סיתי-וחרתי איתנה ועלת מימון הולם על סיס ספציפי למיזם. התכנית תשמש לשילו נושאים אלו תכנון, יישום ותפעול המיזם או המיזמים. דר זה יכלול הנחיות ספציפיות להתייחסות לסויות אלו תקצי המיזם ושילו אמצעים עיקריים תכנית היישום. יש לכלול תקנות ליישום ופיקוח של אמצעים מסוים שונים לניהול ומיתון השפעות שליליות אפשריות על ידי ופי ממשלה שזהו תחום ההתמחות שלהם. מידת האפשר, יש להעסיק צד שלישי לפיקוח על העודות, דרך פעולה המסתמנת כמומלצת עור מיזמים מורכים. משך השימוש פאנל מומחים לתי תלוי. התאם לדרך הפעולה המיטית הינלאומית המקולת, יש להמשיך להיעזר פאנל מומחים לתי תלוי אם התקלה החלטה על הצדדים הנהנים להמשיך פיתוח ו/או יישום החלופות שנדקו מחקר זה. השימוש פאנל מומחים יועיל לכל עלי העניין התחש מורכות הפעולות המוצעות מסרת כל החלופות כמעט והרקע הסיתי והחרתי הריש והמורשת התרותית הנרחת אזור. טלאות השוואה טלה ES.1 תקצי השוואה על פי קריטריוני עלות נחרים. טלה זו משווה כל חלופה על פי קריטריונים נחרים מחינת הסכם הסמכויות הרלוונטי לדיקת החלופות. היא ם מחשת את עלות מי השתייה רת עמון עור חלופות שהן תחשי כזה היה אפשרי. xlvii

50 נוסף, מציה הטלה הערכת ישימות לי כל מרכי טלה המייצ את הדעה הסוייקטיית של צוות דיקת החלופות לי הקושי מימוש חלופה זו. xlviii

51 טלה ES.2 הולת מים לצורך ייצו ים לד. טלה זו מעניקה תיאור פיזי ותיאור עלויות של תשע החלופות שנועדו לייצו לד ים. הטלה כוללת הערכת עלויות הנייה ופוטנציאל החשמל של כל אפשרות ואינדיקציה לי פרופיל ההים שלה. טלה ES.3 השוואת חלופות. טלה זו מספקת לקורא מצת חזותית להשוואת כל חלופה כדלהלן: (i) האם היא יכולה או אינה יכולה לתת מענה לשלושת יעדי תכנית המחקר; (ii) אינדיקציה לי עלות ההון ודרישות האנריה שלה; ו( iii ) ההשפעות הסיתיות והחרתיות הפוטנציאליות שלה הן לפני והן אחרי אמצעי מיתון. טלה ES.4 - פיזור מרחי ושיעור ההשפעות הסיתיות. טלה זו ערוכה על פי מיקום יאורפי (ראה מפה 8) ונועדה לספק לקורא מצת חזותית של הסיכונים הסיתיים הפוטנציאליים של החלופות השונות. לדומה, מט על חוף ים, כמעט לכל החלופות, מלד חלופת "עסקים כריל" או "אי-העשייה", תהיה השפעה חיוית על אזור ריש יותר זה. טלה ES.5 - פיזור מרחי ושיעור ההשפעות החרתיות. טלה זו ערוכה על פי מיקום יאורפי (ראה מפה 8) ונועדה לספק לקורא מצת חזותית של הסיכונים החרתיים הפוטנציאליים של החלופות השונות. לדומה, לחלופת 'עסקים כריל' יש השפעה חרתית דולה על חוף ים ועל ים. ניוד לנתונים אלו, השפעתן החרתית של רות מן החלופות תהיה מתונה או מועטה/כלל לא. שיטת ההערכה מתוארת קווים כלליים תיה ES.8 להלן. תיה :ES.8 שיטת הערכת ההשפעה = מכריע = מפתח: = חיוי; = קטן/ אין; ינוני; צוות דיקת החלופות סקר השפעות סיתיות וחרתיות פוטנציאליות של החלופות המוצעות, על ידי שימוש ישה שאומצה על ידי ERM לצורך ההערכה הסיתית והחרתית שהוכנה עור תכנית המחקר של תעלת ים סוף ים, ודיר את שתיהן לפני ואחרי אימוץ אמצעי מיתון. ההערכה התייחסה להשפעות עלות מאפיינים שונים תלויי-זמן (השפעות קועות, השפעות זמניות, השפעות ארוכות-טווח) וכן השפעות רוטיניות ולא רוטיניות (כון כאלו הנועות מאירועים לא מתוכננים או מקריים או מאירועים חיצוניים). השפעות היקפיות, לדומה אלו הנרמות על ידי רימת התרחשות של התפתחויות אחרות, ם הן נחנות הערכה, כשם שמופיעות ה השפעות מצטרות עם התפתחויות אחרות המתרחשות אזור אותו זמן. xlix

52 הדרת דרות משמעות אלו מוטאת מונחים של חינת התכנון של המיזם כדלהלן: קריטי: ההשפעה על קולטן ריש חמורה עד כדי כך שלא ניתן לקלה (אם מכיוון שהיא מפרה סטנדרטים או נורמות הקשורים לריאות ני האדם ולפרנסתם, או מכיוון שהיא ורמת נזק לתי הפיך לנכס או למשא על ערך) ולא סיר כי אמצעי מיתון ישנו את המצ; חמור: ההשפעה על קולטן ריש דורשת מיתון, אם מכיוון שהיא מפרה סטנדרטים, נורמות, הנחיות או קווי מדיניות, ואם מכיוון שהיא ורמת לנזק מתמשך למשא על ערך או נדיר; מתון: ההשפעה על קולטן ריש היא או ארעית או עיקרה מסרת הסטנדרטים המקולים אותה עת, וכו', אולם יש למתן אותה על מנת להטיח כי ההשפעה לא תהפוך משמעותית של השפעה מצרפית או ניהול רוע; מועט/ כלל לא: ההשפעה הינה זמנית, עלת עוצמה נמוכה, מסרת הסטנדרטים המקולים וכו', וחשיותה לעלי העניין מועטה; וכן חיוי: ההשפעה על הקוטנים הרישים תשפר את מצם הנוכחי צוות דיקת החלופות, על מנת לשמור על עקיות, השתמש אותה ישה למשמעות שאומצה לצורך ההערכה הסיתית והחרתית. כפי שנאמר הס"ח, כיוון שלא קיימת הדרה מעונת חוק או מוסכמת של משמעות, למטרות הערכה זו, ישמשו ההדרות המעשיות האות: "השפעה הינה משמעותית, לד או יחד עם השפעות אחרות, כאשר היא צריכה, לדעת צוות ההערכה הסיתית והחרתית, להופיע דו"ח ההערכה הסיתית והחרתית כך שניתן יהיה להיאה חשון קלת ההחלטה אם להמשיך או ללא להמשיך תכנית ואם כן אלו תנאים". l

53 טלה :ES.1 חלופות שהושוו על פי קריטריוני עלות נחרים (% נחש כעלות הון שנתית) חלופה מקרה הערות מי שתייה רת עמון האם הכמות עומדת תכנית היקוש? פליטת מים לים האם הכמות מספיקה לייצו מפלס המים ים? לא עלות שנתית (מיליון $ אמריקאי) הערכת יכולת יישום/ כדאיות* עלות (>2060) (US$/m 3 ) 'עסקים כריל' ל"ז ל"ז וה > (4%) (6%) מנהרת כידה נמוכה BC1 התפלה וייצור כוח הידרואלקטרי רמה והה למוון שערי ריית כן כן ינוני/ וה NA1 תעלת ים סוף ים (4%) (6%) קו צינור שלים BC2 כן כן וה שיקום נהר ירדן תחתון מלא וחלקי FL1/ FL2 שחרור מהכינרת צפון ים התיכון - ים לא לא עלות נוספת: 0.38 לא לא ל"ז ל"ז ינוני ינוני עלות נוספת: מחזור מי שפכים לא ל"ז לא ל"ז וה דרום A אשקלון צפון אפשרויות מים תיכון לים כן כן (2%) to -60 ינוני/ וה 0.85 (4%) - li

54 99 (6%) 0.93 (6%) הערת מים ים, התפלה וכוח הידרואלקטרי רמה נמוכה חלופה מקרה TR1.1 TR1.4 קווי צינור עיקריים TR2 הערות מי שתייה רת עמון האם הכמות עומדת תכנית היקוש? כן פליטת מים לים האם הכמות מספיקה לייצו מפלס המים ים? כן לא עלות שנתית (מיליון $ אמריקאי) הערכת יכולת יישום/ כדאיות* (2%) to -38 ינוני 148 (6%) כן לא ודאי לא ל"ז ל"ז ינוני ינוני עלות (>2060) (US$/m 3 ) 0.85 (4%) (6%) 1.14 (6%) 1.38 (6%) ל"ז לא ל"ז נמוך דרומי A אשקלון צפון ים, התפלה וכוח הידרואלקטרי רמה נמוכה (תכנית שלים) צפוני עתלית לנהריים- קורה עם כוח הידרואלקטרי צפוני - עתלית לנהריים- קורה ללא כוח הידרואלקטרי מנהרות סייהאן ו'ייהאן תורכיה מנהר פרת עיראק לא ל"ז לא ל"ז נמוך TR3 מי הים התיכון על חוף הים התיכון עם הערה לנהר אפשרויות התפלה כן לא ל"ז ינוני? lii

55 ירדן תחתון ואזור ים חלופה מקרה הערות מי שתייה רת עמון האם הכמות עומדת תכנית היקוש? פליטת מים לים האם הכמות מספיקה לייצו מפלס המים ים? עלות שנתית (מיליון $ אמריקאי) הערכת יכולת יישום/ כדאיות* עלות (>2060) (US$/m 3 ) DS1 הערת מי ים מן הים התיכון לקעת הירדן להתפלה מקומית ושימוש נהר ירדן תחתון ואזור ים כן לא ל"ז ינוני? DS2 הרת התפלת מי ים תיכון על חוף הים התיכון עם הערת מים לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים להפחתת היקוש למים מנהר ירדן תחתון כן לא ל"ז ינוני? DS3 מי ים סוף מפרץ עקה/ כן לא ל"ז ינוני? liii

56 אילת עם הערה לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים לצמצום היקוש למים מן הירדן התחתון חלופה מקרה נהר הערות מי שתייה רת עמון האם הכמות עלות (2060<) עומדת ) 3 (US$/m תכנית היקוש? פליטת מים לים האם הכמות מספיקה לייצו מפלס המים ים? עלות שנתית (מיליון $ אמריקאי) הערכת יכולת יישום/ כדאיות* DS4 אפשרויות טכניות לחיסכון תעשיות כימיקלים מפעלי ים של חרת האשל הערית לא לא ל"ז ינוני? TC1 הרת החיסכון מים והשימוש שפכים מטוהרים ומים אפורים לחקלאות לא לא ל"ז וה? TC2 שינויים סוי ידולים ושיטות עיוד האדמה לא לא ל"ז ינוני? liv

57 TC $1.11- $1.50 חלופות נוספות שזוהו על ידי צוות המחקר מכירת חשמל לישראל על סיס מחיר שעות העומס עם ולי אירה עיין דו"ח ראשי, סעיף 11 עלויות משתנות התאם להשערות המשמשות כן כן ינוני AA1 חלופה מקרה הולה מכליות ושקים הערות ממאנאאט מי שתייה רת עמון האם הכמות עלות (2060<) עומדת ) 3 (US$/m תכנית היקוש? לא פליטת מים לים האם הכמות מספיקה לייצו מפלס המים ים? לא עלות שנתית (מיליון $ אמריקאי) ל"ז הערכת יכולת יישום/ כדאיות* נמוך או נהרות סייהאן-'ייהאן תורכיה AA2 הערה אמצעות קו צינורות תת-ימי AA3 (Medstream) לא ודאי לא ל"ז נמוך? lv

58 ? אפשרויות שילו מס' 1. התפלה עקה וים התיכון, ייוא מים מתורכיה מחזור מים וחיסכון מים יצריך שיתוף פעולה צמוד ור קיימא ין המדדים הנהנים לי תכנון, השקעה ופעולות ניהול פוטנציאלי חלקי ל"ז נמוך/ ינוני? מס' 2. צמצום שאית מים על ידי תעשיית הכימיקלים והפחתת ההשקיה על ידי ניהול ידולים ושינויים חקלאיים אחרים לא לא ל"ז נמוך? לא לא ל"ז נמוך CA1 מס' 3. התפלה עקה לצד הפחתה שימוש על ידי חלופה מקרה תעשיות הכימיקלים, נוסף על הרת השימוש מים מושים להשקיה הערות מי שתייה רת עמון האם הכמות עלות (2060<) עומדת ) 3 (US$/m תכנית היקוש? פליטת מים לים האם הכמות מספיקה לייצו מפלס המים ים? עלות שנתית (מיליון $ אמריקאי) הערכת יכולת יישום/ כדאיות* CA2 lvi

59 ? מס' 4. צמצום השאיה מנהר הירדן, לצד התפלה אזור עקה וצמצום ההשקיה על ידי שינויים חקלאיים לא לא ל"ז נמוך CA3 דירו הערכת יכולת קיום החלופה ניתנת למימוש/נייה על ידי השקעת מאמצים החלטיים לשיתוף פעולה ויישום אמצעי מיתון קלים. וה החלופה ניתנת למימוש/נייה על ידי השקעת מאמצים החלטיים ורי קיימא יותר לשיתוף פעולה נוסף על יישום אמצעי מיתון סיתיים וחרתיים משמעותיים. ינוני מידת מאמצי שיתוף הפעולה, ו/או העלויות הסיתיות והחרתיות, הדרושים למימוש/ניית החלופה הינם כה ניכרים עד שיצוע החלופה אינו נראה סיר. נמוך * lvii

60 טלה :ES.2 הולת מים לייצו ים לד (כמות, אורך, וה אפקטיי, ייצור כוח, עלות הון; אינו כולל עלויות נוספות הנלוות להתפלה) כמות המים 1 (מלמ"ק) (Q) אורך כולל של מויל המים (km) וה אפקטיי (מ') (h) ייצור כוח (קילוואט שעה/ 2 שנה) ייצור כוח (מה וואט) נייה (הון) עלות (מיליארד (US$ תעלת ים סוף ים תעלת כידה נמוכה (LLGT) ללא הלה קו צינור שלים (PPL) ללא הלה תוואי דרומי (A) תעלת כידה נמוכה קו צינור שלים ללא הלה ללא הלה תוואי דרומי (B) קו צינור שלים ללא הלה לא זמין ללא ללא ללא ללא > מצטר תוואי צפוני עם כוח הידרואלקטרי קו צינור שלים ללא כוח הידרואלקטרי הערת מים מנהרות סייהאן ו'ייהאן תורכיה אמצעות קו צינורות הערת מים מנהר פרת עיראק אמצעות קו צינורות ללא הלה ללא הלה כמות המים מוערכת מלמ"ק / שנה כלומר, קצ זרימה של 63.0 מ"ק לשנייה 2 כוח (W) (p ρ*q*h*g = הוא צפיפות המים, Q הוא קצ זרימת המים מ"ק לשנייה, h הוא הפרש הוה מטרים, ו- g הוא 9.8. m/s2 כוח הידרואלקטרי פועל הוא כ- 90% מן הערך התיאורטי). 3 עלות ניית מויל מעתלית לנהריים-קרוה. 4 תוואי זה יצריך מתקני שאיה רים. 5 עלויות 1992 מ:,.E 1994,Gruen,.G תרומה לייוא מים לשלום ישראלי-ירדני-פלסטיני, שול ה. ויצחק י. מים ושלום מזרח התיכון, פרוטוקול הועידה הישראלית-פלסטינית הראשונה עניין משאי מים, שנערכה ציריך , אמסטרדם:.Elsevier, pp lviii

61 טלה :ES.3 השוואת חלופות מפתח: לא; כן; $ מיליארד ;USD קוד חלופה אי-עשייה שם חלופה תרחיש סיס מורח מנהרת כידה נמוכה (LLGT) תרחיש סיס מורח קו צינור שלים (PPL) שיקום מלא של רמות הזרימה ההיסטוריות של הירדן שיקום חלקי של רמות הזרימה ההיסטוריות של הירדן הערת מים מן הים התיכון לים דרומי A (מנהרה נמוכה) הערת מים מן הים התיכון לים דרומי B מייצ את מפלס ים מספק מים לשלושה נהנים מייצר כוח הידרואלקטרי 'יה-וואט שעה; = חיוי; = קלוש/ ללא; = מתון; = חמור מקדם שיתוף פעולה אזורי A עלות הון מיליארדי USD $ 'עסקים כריל' עלות הנזק לתשתיות ולתיירות דרישת אנריה נטו GWH/yr השפעה סיתית לפני מיתון אחרי מיתון השפעה חרתית לפני מיתון B תעלת ים סוף ים לא ידוע; אך יקר אחרי מיתון $$$$$ / $$$$$ $$$$$ / $$$$$ B שיקום נהר ירדן תחתון שיקום חלקי של זרימת נהר הירדן $$ D אפשרויות להערת מים $$$$$ $$$$$ NA1 BC1 BC2 Fl1 FL2 TR1.1 TR1.2 lix

62 קוד חלופה שם חלופה מייצ את מפלס ים מספק מים לשלושה נהנים מייצר כוח הידרואלקטר י מקדם שיתוף פעולה אזורי עלות הון מיליארדים US $ דרישת אנריה נטו GWH/yr השפעה סיתית לפני מיתון אחרי מיתון השפעה חרתית לפני מיתון אחרי מיתון? / $$$$$ $$$$ $$$$$$ $$$$ $$$$$$ $$$$$$ $$$ E אפשרויות התפלה (קו צינורות שלים ומנהרת כידה) הערת מים מהים התיכון לים צפוני עם כוח הידרואלקטרי הערת מים מהים התיכון לים צפוני ללא כוח הידרואלקטרי הערת מים מתורכיה אמצעות קו צינורות (צינור השלום) הערת מים מאן נהר פרת אמצעות קו צינורות מוסד שמואל נאמן תוואי MD-1 התפלת מי הים התיכון על חוף הים התיכון עם הערה לנהר ירדן תחתון ולאזור ים מוסד שמואל נאמן תוואי MD-2 הערת מי הים התיכון לקעת הירדן להתפלה מקומית ושימוש נהר ירדן תחתון ואזור ים הרת התפלת מי הים התיכון על חוף הים התיכון עם הערה לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים TR1.3 TR1.4 TR2 TR3 DS1 DS2 DS3 lx

63 קוד חלופה שם חלופה מייצ את מפלס ים מספק מים לשלושה נהנים מייצר כוח הידרואלקטר י מקדם שיתוף פעולה אזורי עלות הון מיליארדים US $ דרישת אנריה נטו GWH/yr השפעה סיתית לפני מיתון אחרי מיתון השפעה חרתית לפני מיתון אחרי מיתון $ F אפשרויות טכניות וחיסכון מים להפחתת היקוש למים מנהר ירדן תחתון התפלת מי ים סוף מפרץ עקה/ אילת והערתם לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים להפחתת יקוש המים מנהר ירדן תחתון חלקי אך לא מספיק חלקי אך לא מספיק לא ידוע לא ידוע לא ידוע לא ידוע אך מהותי לא ידוע אך מהותי G חלופות נוספות שזוהו על ידי צוות דיקת החלופות / / / לא ידוע לא ידוע לא ידוע / $$$$$$ $$$$$ $ $$$$$$ - H שילוי חלופות שינויים טכנולויים המשמשים את תעשיות הכימיקלים של ים הרת החיסכון מים אן נהר ירדן תחתון הרת השימוש מי שפכים ומים אפורים שינוי סוי ידולים ושיטות עיוד אדמה מכירת חשמל לישראל ואירה שאוה הערת מים אמצעות מכליות ושקים הערת מים אמצעות קו צינורות תת-ימי מתורכיה התפלה עקה ולחוף הים התיכון, ייוא מים מתורכיה, מחזור מים וחיסכון מים לא ידוע אך מהותי DS4 TC1 TC2 TC3 TC4 AA1 AA2 AA3 CA1 lxi

64 קוד חלופה שם חלופה מייצ את מפלס ים מספק מים לשלושה נהנים מייצר כוח הידרואלקטר י מקדם שיתוף פעולה אזורי עלות הון מיליארדים US $ דרישת אנריה נטו GWH/yr השפעה סיתית לפני מיתון אחרי מיתון השפעה חרתית לפני מיתון אחרי מיתון / לא ידוע אך מהותי הפחתת שאית מים על ידי תעשיית הכימיקלים והפחתת השקיה על ידי ניהול ידולים ושינויים חקלאיים אחרים התפלה עקה נוסף על הפחתת השימוש על ידי תעשיות הכימיקלים, וכן הרת השימוש מים מושים להשקיה הפחתת השאיה מנהר הירדן, נוסף על התפלה עקה והפחתת השימוש להשקיה על ידי שינויים חקלאיים חלקי אך לא מספיק חלקי אך לא מספיק לא ידוע אך מהותי $$ $$ חלקי אך לא מספיק CA2 CA3 CA4 lxii

65 טלה ES.4 פיזור מרחי ושיעור ההשפעות הסיתיות מפתח: = חיוי; = קלוש/ ללא; = מתון; = חמור קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) A אי- עשייה NA1 אי-עשייה התפלה ומתקני כוח הידרואלקטרי רום וה B ים סוף ים 1. מנהרת כידה נמוכה (LLGT) 2. קו צינורות שלים (PPL) 3. שחרור מים מהכנרת 4. ייצור והערה של מים מותפלים מן הים התיכון C שיקום נהר ירדן תחתון שיקום חלקי של זרימת נהר הירדן BC1 BC2 FL1 FL2 lxiii

66 5. מי שפכים מטוהרים FL3 מתקני התפלה וכוח הידרואלקטרי וה נמוך D אפשרויות הערת מים מן הים התיכון לים 6. דרומי A אשקלון לצפון ים (מנהרה נמוכה) TR1 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים מתקני התפלה וכוח הידרואלקטרי וה נמוך ליצוע שלים 7. דרומי A אשקלון לדרום ים (קו צינורות שלים ומנהרת כידה).8 צפוני A עתלית לנהריים-קורה עם כוח הידרואלקטרי עם כוח הידרואלקטרי TR1.2 TR1.3 lxiv

67 ללא כוח הידרואלקטרי.9 צפוני - B עתלית לנהריים-קורה ללא כוח הידרואלקטרי קו צינורות.10 מנהרות סייהאן ו'ייהאן תורכיה הרשויות תורכיה מציעות על כך שהשאיה המוצעת אינה ישימה עק כמויות מים לא הולמות שנועדו לספק מים מתוקים לצרכי שתייה לד TR1.4 TR2 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים מנהר פרת - עיראק זוהי הצעה ישנה; מים מן הפרת ככל הנראה אינם זמינים כעת..11 TR3 נועד לספק lxv

68 מים מתוקים למטרות שתייה לד. E אפשרויות התפלה.12 התפלת מי הים התיכון על חוף הים התיכון והערתם לנהר ירדן תחתון ואזור ים ההתפלה תוצע על חוף הים התיכון DS1 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים.13 הערת מים מן הים התיכון לקעת הירדן להתפלה מקומית ושימוש נהר ירדן תחתון ואזור ים התפלה מורת של מי ים תיכון על חוף הים התיכון והערתם לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים לצמצום היקוש למים מנהר ירדן תחתון מפעל ההתפלה ממוקם מצפון לים.14 DS2 DS3 lxvi

69 התפלת מי ים סוף מפרץ עקה/ אילת והערתם לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים לצמצום היקוש למים מנהר ירדן תחתון F אפשרויות טכניות וחיסכון מים.15 DS4.16 טכנולויות חדשות של תעשיות האשל TC1 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים 17. הרת החיסכון מים אן נהר הירדן התחתון 18. שימוש מור שפכים מטוהרים ומים אפורים TC2 TC3 G חלופות נוספות שזוהו על ידי צוות המחקר.19 שינויים סוי הידולים ושיטות לעיוד האדמה TC4.20 מכירת חשמל לישראל על סיס מחיר שעות העומס עיין סעיף 11 AA1 lxvii

70 עם ולי אירה 21. הולה אמצעות מכליות שקים וקו צינורות תת-ימי מ'מאנאאט' שתורכיה 22. קו צינורות תת-ימי הקשור לפרויקט מסדרון התשתיות ין תורכיה וישראל Medstream למטרות מי שתייה למטרות מי שתייה; ההשפעות משותפות לשירותי האנריה והנפט; נפח מים קטן AA2 AA3 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים.23 H שילו חלופות מס' 1. התפלה עקה וים התיכון, ייוא מים / מתורכיה, מחזור מים וחיסכון מים מס' 2. צמצום שאית.24 המים על ידי תעשיות הכימיקלים והפחתת ההשקיה על ידי ניהול ידולים ושינויים חקלאיים CA1 CA2 lxviii

71 מתקן ההתפלה ממוקם עקה לחוף ים סוף אחרים 25. מס' 3. התפלה עקה נוסף על צמצום שאית המים על ידי תעשיות הכימיקלים, והרת השימוש מים מושים להשקיה 26. מס' 4. צמצום השאיה מנהר הירדן, נוסף על התפלה אזור עקה והפחתת השימוש מים להשקיה עק שינויים חקלאיים CA3 CA4 טלה ES.5 פיזור מרחי ושיעור ההשפעות החרתיות הפוטנציאליות מפתח: = חיוי; = קלוש/ ללא; = מתון; = חמור קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נ נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון נ חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים A 'עסקים כריל' NA1 'עסקים כריל' lxix

72 מתקני התפלה וכוח הידרואלקטרי שיפוע תלול B ים סוף ים מנהרת כידה נמוכה (LLGT) קו צינור שלים (PPL) C שיקום נהר ירדן תחתון שיקום חלקי של הזרימה נהר הירדן BC1 BC2 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נ נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון נ חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים D אפשרויות להערת מים 29. שחרור מאם הכינרת 30. ייצור והערת מים מותפלים מן הים התיכון 31. מחזור שפכים מטוהרים מים תיכון לים מתקני התפלה וכוח הידרואלקטרי שיפוע נמוך מתקני התפלה וכוח הידרואלקטרי שיפוע נמוך מדור.32 דרומי A אד\שקלון לצפון ים (מנהרת כידה נמוכה) 33. דרומי B אשקלון לצפון ים (קו צינור שלים ומנהרת כידה) FL1 FL2 FL3 TR1.1 TR1.2 lxx

73 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נ נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון נ חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים עם כוח הידרואלקטרי ללא כוח הידרואלקטרי נועד לספק מים מתוקים למטרות שתייה לד E אפשרויות התפלה.34 צפוני - A עתלית לנהריים-קורה עם כוח הידרואלקטרי.35 צפוני B עתלית לנהריים-קורה - ללא כוח הידרואלקטרי קווי צינורות 36. מנהרות סייהאן ו'ייהאן תורכיה 37. מנהר הפרת עיראק.38 התפלת מי הים התיכון על חוף הים התיכון והערתם לנהר ירדן תחתון ואזור ים הערת מים מן הים התיכון לקעת הירדן להתפלה מקומית ושימוש נהר ירדן תחתון ואזור ים ההתפלה תתצע על חוף הים התיכון מפעל ההתפלה ממוקם מצפון לים.39 TR1.3 TR1.4 TR2 TR3 DS1 DS2 lxxi

74 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) טכנולויות חדשות של תעשיות האשל 43. הרת החיסכון מים אן נהר הירדן התחתון DS3 DS4 TC1 ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נ נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון נ חוף מזרח ים תיכון התפלה מורת של מי ים תיכון על חוף הים התיכון והערתם לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים לצמצום היקוש למים מנהר ירדן תחתון התפלת מי ים סוף מפרץ עקה/ אילת והערתם לשימוש על ידי שלושת הצדדים הנהנים לצמצום היקוש למים מנהר הירדן התחתון F אפשרויות טכניות וחיסכון מים TC2 הערה ממזרח ים תיכון לים lxxii

75 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה) ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נ נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון נ חוף מזרח ים תיכון הערה ממזרח ים תיכון לים G חלופות נוספות שזוהו על ידי צוות המחקר 44. הרת השימוש שפכים מטוהרים ומים אפורים 45. שינויים סוי ידולים ושיטות לעיוד האדמה.46 TC3 TC4 AA1 מכירת חשמל לישראל על סיס מחיר שעות העומס עם ולי אירה עיין דו"ח AA2 47. הולה אמצעות מכליות, מכלים מישים וקו צינור תת-ימי מ'מאנאאט' שתורכיה לצרכי מי שתייה.48 AA3 קו צינורות תת-ימי הקשור לפרויקט מסדרון התשתיות ין תורכיה וישראל Medstream למטרות מי שתייה; ההשפעות משותפות לשירותי האנריה והנפט B שילו חלופות lxxiii

76 קוד חלופה חלופה אזור ים סוף ים אזורים אחרים הערות רישות יחסית של האזור (נמוך, ינוני, וה).49 CA1 ים סוף חוף ים סוף ואדי ערה/ עמק ערה מפעל התפלה ומפעל כוח הידרואלקטרי תעשיות כימיקלים חוף ים ים מויל מים מותפלים נ נהר ירדן תחתון מזרח ים תיכון נ חוף מזרח ים תיכון מס' 1. התפלה עקה וים התיכון, ייוא מים מתורכיה, מחזור מים וחיסכון מים מס' 2. הפחתת כמויות המים הנשאות על ידי תעשיית הכימיקלים וצמצום ההשקיה על ידי ניהול ידולים (cropping).50 CA2 CA3 ושינויים חקלאיים אחרים 51. מס' 3. התפלה עקה שילו שימוש מופחת של תעשיות הכימיקלים, נוסף על הרת השימוש מים מושים להשקיה הערה ממזרח ים תיכון לים מתקן ההתפלה ממוקם עקה על חוף ים סוף.52 CA4 מס' 4. הפחתת השאיה מנהר הירדן, נוסף על התפלת מים אזור עקה וצמצום השימוש מים להשקיה על ידי שינויים חקלאיים lxxiv

77 lxxv

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

Oversigtsblad. over tilblivelsen af "Haandbog i Verdens-Historien" III, Fase. 229*

Oversigtsblad. over tilblivelsen af Haandbog i Verdens-Historien III, Fase. 229* fase* 229, Oversigtsblad over tilblivelsen af "Haandbog i VerdensHistorien" III, Fase. 229* Forarbejder; referat af Moncada's kataloniertog (1836) 1. til indledning; "NyaarsTiden" 2. til indledning; "NyaarsTiden"

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

KIFs støtteordning. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning. KIFs støtteordning KIFs støtteordning KIFs bestyrelse har udarbejdet en støtteordning, som skal være med til at skabe overskuelige rammer for hvordan KIF støtter den enkelte aktive atlet i arbejdet mod bedre resultater.

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

Bornerim, Remser og Lege

Bornerim, Remser og Lege Danske Bornerim, Remser og Lege videlnkkende efter Folkemunde samlede og til Dels optegnede af Evald Tang Kristensen. Århus. Jacob Zcuners Bogtrykkeri. I Kommission hos Karl Schonberg i Kjobenhavn. 1896.

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

Oversigt over fase, "Christelig Børnelærdom" "Christelig Børnelærdom" (udkast til. bog) 1843' -1844

Oversigt over fase, Christelig Børnelærdom Christelig Børnelærdom (udkast til. bog) 1843' -1844 fase«135-141. Oversigt over fase, 135-141. I. Udkast til "Børnelærdom". Fase.141 III - I-II - VI - V - IV - VIII - VII - IX - XVIII XIX X XVII "Om Lærebogen" begyndelsen af "Om Luthers lille Katekismus"

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע תא מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 965 הוראות התכנית תכנית מס' תתל/ 33 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית תל-אביב, מרכז אור יהודה-אזור *ישן*, מצפה אפק, גבעתיים, עמק לוד,

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

י נ ק ל ח « ת נ נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת" נר הו מ? ª

י נ ק ל ח « ת נ  נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת נר הו מ? ª breslev-torah.fr ל טי הלכ ת על לחן ער ארח ח ים חלק חלק ני רא ן מאת הרב ה גאון ה צ דיק בוצינא ק די שא אי ש חי רב פעלים מורנ ו ור בנ ו הרב נתן זצוק"ל תלמיד מ בהק לאדמו"ר הרב האמת ה גאון ה קדו ש האמ תי נחל

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות...

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות... אחריות תאגידית 2016 תוכן עניינים דבר יושב ראש הדירקטוריון...4 דבר המנכ"ל...5 דו"ח הקיימות והאחריות התאגידית... 6 של נתיבי ישראל... 6 תוכן ומבנה...7 המהנדס של המדינה... 8 שנות ה- 60...15 שנות ה- 70...16

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2)

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2) Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Bilag 1 Miljøvurdering Tillæg 1 til Rudersdal Spildevandsplan 2013-2016 Dato: 10-05-2016 Vurdering i forhold til lovens 3, afkryds i de relevante kasser med

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

REFERAT. A. Valg af referent - Hans B. Godkendelse af mødereferater (åben + lukket) fra den 8. april Godkendt

REFERAT. A. Valg af referent - Hans B. Godkendelse af mødereferater (åben + lukket) fra den 8. april Godkendt Dato: 12. juni 2019 Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2019, kl. 18:50 Afbud: Camilla REFERAT A. Valg af referent - Hans B. Godkendelse af mødereferater (åben + lukket) fra den 8. april 2019

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

Valg til Folketinget mandater og stemmetal

Valg til Folketinget mandater og stemmetal Valg til Folketinget - - og stemmetal Konservative Erhvervspartiet Slesvigsk parti Frie Dansk Samling Valgdelt. Folketingsmedlemmer /-.,.,.,.,, i /-.,.,.,.,. ii,.,.,, iii /-.,.,.,.,. iv,.,.,, + /-.,.,.,.,.

Læs mere

Frødalen, afd Hillerød

Frødalen, afd Hillerød Dato: 18. november 2018 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12. november 2018, kl. 19:00 Referat: A. Valg af referent (ny rækkefølge Lars på sidste møde) Anders er valgt B. Godkendelse af mødereferater

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT),

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), Foreningsmeddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 01 1906-1907 1-2 I -III Generalforsamlingen [Stiftende, 15. Oktober 1906] 1-2 III - IV Love for Dansk

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier og Tegninger a f nu afdøde Professor J. J u liu s E x n e k ville blive udstillede i

i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier og Tegninger a f nu afdøde Professor J. J u liu s E x n e k ville blive udstillede i De i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier og Tegninger a f nu afdøde Professor J. J u liu s E x n e k ville blive udstillede i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg i Dugene fra Søndag

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere