Vejledning til KOMBIT KLIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til KOMBIT KLIK"

Transkript

1 Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

2 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første version SLF/KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

3 Indholdsfortegnelse DEL 1 3 Introduktion til KLIK 3 Læsevejledning 3 Tekniske forudsætninger for at anvende KLIK 3 Hvad kan jeg se (brugergrænseflade) 3 Hvordan kan jeg få hjælp 4 Introduktion til vigtige begreber i KLIK 4 Roller og rettigheder 5 Hvornår får jeg notifikationer? 7 DEL 2 Navigationssedler 8 Hvordan læser jeg en navigationsseddel 8 Sådan kommer du i gang 9 Opret en bruger i KLIK 10 Administrer eksisterende brugere 11 Se opgaver i projektet 12 Filtrér listen over opgaver, projekter eller brugere 13 Læs og rediger ansvarlig, udfører eller status på en opgave 15 Tilføj en fil til en opgave 16 Gem opgave som PDF-fil 17 Opret en lokal opgave 18 Få overblik over dine projekter 19 Log ud 20 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

4 DEL 1 Introduktion til KLIK KLIK understøtter samarbejdet mellem kommuner, KOMBIT og leverandører, når kommunerne skal implementere KOMBITs fælleskommunale it-systemer. KLIK-løsningen bliver således det centrale redskab når fælleskommunale it-løsninger skal implementeres i landets kommuner. I KLIK kan kommunerne se de opgaver, som de skal løse lokalt i forbindelse med implementeringen en KOMBIT-løsning. I takt med at opgaverne bliver løst, og markeret som fuldført i KLIK, bliver det muligt for både kommunale projektledere og KOMBIT at følge fremdriften i opgaveløsningen. Det understøtter en struktureret proces med implementering og ibrugtagning af nye løsninger midt i en travl kommunal hverdag. Da KOMBIT-indkøbte løsninger typisk skal implementeres og ibrugtages i alle 98 kommuner, er der behov for, at KOMBIT/Leverandørene løbende kan følge op på kommunernes opgaveløsning. Det giver mulighed for at indgå i dialog med de kommuner, som eventuelt oplever udfordringer med at løse konkrete implementeringsopgaver. Målsætningen er igennem rettidig omhu at give kommunerne mulighed for at forebygge kritiske problemer inden løsningerne idriftsættes i landets kommuner. Læsevejledning Denne vejledning kan anvendes af program-, projektledere og brugere i kommunen. Vejledningen består af to dele Del 1 er en introduktion til KLIK, de anvendte begreber samt grundlæggende rolle- og rettighedsstyring Del 2 er en vejledning til udførelse af de mest gængse arbejdsgange i KLIK. Hver arbejdsgang er beskrevet i en navigationsseddel der indeholder de informationer, der er relevante for at løse den pågældende arbejdsopgave. Tekniske forudsætninger for at anvende KLIK KLIK understøttes af de to seneste versioner af Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari. Hvis du bruger en ældre browser kan KLIK se forkert ud når du logger ind. Det anbefales generelt at holde sin browser opdateret af sikkerhedsmæssige årsager. Hvad kan jeg se (brugergrænseflade) KLIK er har tre overordnede menuer - Opgaveliste, Projektliste og Brugerhåndtering det er via disse menuer du kan se og håndtere opgaver samt få et overblik over projekter og administrere brugere, såfremt du har rettigheden hertil. Opgaveliste via menupunktet kan du få en oversigt over alle de opgaver der er relevante for dig. Det vil sige opgaver som du er involveret i som enten projektleder, programleder, ansvarlig eller udfører. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

5 Projektliste via menupunktet kan du se alle de projekter du har adgang til, er du tilknyttet flere projekter kan du få et overblik over dem her. Brugerhåndtering - via menupunktet kan du se en liste over de brugere i KLIK som er forbundet til de projekter du selv er på. Du kan herfra oprette nye brugere eller ændre i rettighederne på de eksisterende. Bemærk Brugerhåndtering og Projektliste er kun synlig for brugere med følgende roller: ansvarlig, program- eller projektleder. Når du åbner KLIK, starter du altid på Opgavelisten. Hvordan kan jeg få hjælp Har du spørgsmål til implementeringen, opgaver, opgavebeskrivelserne, vejledninger mm., skal du rette henvendelse til det aktuelle projekt For teknisk support, kontakt Introduktion til vigtige begreber i KLIK I dette afsnit præsenteres du for begreber i opgavelisten, som er vigtige i forhold til, hvad du kan se i opgavelisten og hvilken betydning de har. Når du åbner KLIK kommer du altid ind på opgavelisten. Du ser flere kolonner som definerer opgaven på forskelligt niveau, disse forklares i tabel 1 nedenfor: Projekt Opgavetitel Fase Tema Projektets navn. Du ser kun de projekter i din kommune, som du har fået tildelt adgang til. Du kan få yderligere information om projektet via menupunktet projektliste. Opgavens navn. Hvis du klikker på navnet kommer du ind på opgaven og kan se beskrivelse og vejledning til opgaven. Det er også her du sætter ansvarlig på opgaven og ændrer status. Faserne afspejler implementeringsmodellen, som er nærmere beskrevet i projektets implementeringshåndbog. Du kan sortere opgaverne efter faser (se navigationsseddel Se opgaver i projektet) så du kan få et overblik over, hvilke opgaver, der ligger i hver fase. Temaerne afspejler implementeringsmodellen. Du kan se hvilke temaer, der er aktuelle for dit projekt i projektets implementeringshåndbog. Du kan sortere opgaverne efter temaer (se navigationsseddel Se opgaver i projektet) så du kan få et overblik over hvilke opgaver, der ligger i hver tema. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

6 Deadline Her kan du se om din opgave er i rød, gul eller grøn. Hvis en påbegyndt opgave er i grøn, så har du stadig tid til at løse den inden slutdatoen. Opgaver IKKE påbegyndt Status GUL 5 arbejdsdage før sidste frist for påbegyndelse af opgaven for at den kan nås inden slutdatoen. Status RØD Den dag, der er sidste frist for påbegyndelse af opgaven for at den kan nås inden slutdatoen. Prioritet Status Slutdato Opgaver påbegyndt Den dag, der er sidste frist for påbegyndelse af opgaven for at den kan nås inden slutdatoen. Den dag opgavens slutdato indtræffer. En opgave som kommunen har gennemført og givet status fuldført, vises med et flueben. En opgave kan også have en grå markering, som betyder at opgaven endnu ikke er aktiv, men kan ses og læses af jer. Her angives om en opgave er obligatorisk på kritisk vej, obligatorisk, anbefalet eller lokal. Hvis en opgave er obligatorisk på kritisk vej betyder det, at hvis I ikke løser opgaven inden slutdatoen, har det konsekvenser for jeres idriftsættelse. Hvis en opgave er obligatorisk skal den løses, for at sikre optimal implementering. KOMBIT/leverandøren følger op på disse to prioriteter. Hvis en opgave er anbefalet, er opgaver som kommunen anbefales at udføre for at sikre kvaliteten af implementeringen. Lokale opgaver er opgaver som kommunen selv opretter. KOMBIT/leverandøren følger ikke op på disse to prioriteter. Du kan læse mere om prioriteter i projektets implementeringshåndbog Status fortæller om opgaven er ikke aktiv, ikke påbegyndt, påbegyndt eller fuldført. Det er her I angiver hvor langt I er med opgaven. Denne status påvirker om en opgave går i gul eller rød. Status kan ændres ved at klikke på opgavens titel og ændre i statusfeltet (se navigationsseddel Læs og rediger ansvarlig, udfører eller status på en opgave). Dette er sidste frist for at løse opgaven. Tabel 1 Forklaring af begreber i opgavelisten Roller og rettigheder I KLIK er der i alt fem kommunale brugerroller, med rollerne følger forskellige rettigheder. Nedenfor ser du en kort beskrivelse af rollerne i KLIK og i tabel 2 illustreres hvilke rettigheder den enkelte rolle har. Projektleder Er ansvarlig for at opgaver i et specifikt projekt løses til tiden. KOMBIT opretter en projektleder i KLIK til hver af kommunens projekter Der vil altid kun være en projektleder pr projekt pr kommune, der får tildelt alle opgaver Programleder KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

7 Har et overblik over alle kommunens projekter, og kan udføre samme handlinger i KLIK som projektlederen. KOMBIT opretter kommunens programleder i KLIK Hvis en digitaliseringsforening har en fælles programleder, kan denne få adgang til at se opgaver for foreningens kommuner. Dette kræver at de relevante kommuner giver tilsagn til KOMBIT. Kontakt det pågældende projekt via mail, hvis programlederen skal have adgang til flere kommuners opgaver. Ansvarlig Denne rolle er typisk ansvarlig for en gruppe eller bestemte typer af opgaver og kan assistere projektleder/programleder med oprette brugere, samt uddelegere og ændre status på opgaver. Oprettes i KLIK af kommunens projektleder, programleder eller ansvarlig Udfører Denne rolle kan ændre status på opgaver og se alle opgaver mv. Oprettes i KLIK af kommunens projektleder, programleder eller ansvarlig Læser Denne rolle kan se alle kommunens opgaver, men kan ikke udføre nogen handlinger. Oprettes i KLIK af kommunens projektleder, programleder eller ansvarlig Tabel 2 Tabellen viser rettigheder fordelt på roller i KLIK I KLIK kan du kun tildeles én rolle, har du flere funktioner såsom at være både programleder og udfører på en opgave, skal du have den rolle der giver flest rettigheder. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

8 Skal du tildele eller administrere roller til en bruger, kan du anvende følgende navigationssedler Opret en bruger i KLIK og Administrer eksisterende brugere. Hvornår får jeg notifikationer? Når du er oprettet som bruger i KLIK, vil du modtage mails som genereres automatisk på baggrund af en hændelse/aktivitet i KLIK. Af tabel 3 nedenfor fremgår det hvilke roller, som modtager hvilke mails. Tabel 3 Tabellen illustrerer hvilke mails du modtager, fordelt på roller Det fremgår tydeligt at mailen, hvem der er afsender. Det fremgår ligeledes af mailen, hvilken hændelse/aktivitet som har udløst mailen og via et link i mailen kan du nemt navigere til den konkrete hændelse i KLIK. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

9 DEL 2 Navigationssedler Del 2 er en vejledning til udførelse af de mest gængse arbejdsgange i KLIK. Først får du en kort introduktion til, hvordan du læser og arbejder efter en navigationsseddel, efterfølgende får du navigationssedlerne der indeholder de informationer, der er relevante for at løse den pågældende arbejdsopgave. Hvordan læser jeg en navigationsseddel Hver arbejdsgang er beskrevet i en navigationsseddel. Hver navigationsseddel har en sigende overskrift, fx Sådan kommer du i gang, og en kort indledning til arbejdsgangen. Herefter følger en beskrivelse af hvad du skal gøre, trin for trin. Se nedenstående illustration som forklarer hvordan du læser og anvender en navigationsseddel Kort indledning til arbejdsopgaven Figur 1 Fase Et overblik over de centrale handlinger i arbejdsopgaven Forklaring Uddybende forklaring til arbejdsgangen Navigation/tast: Udvalgte ikoner/felter du skal bruge for at gennemføre den pågældende fase Figur 2 Figuren illustrerer en navigationsseddel, og forklarer struktur/opbygning KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

10 Sådan kommer du i gang For at komme i gang med at bruge KLIK, skal du oprettes som bruger. KOMBIT opretter altid kommunens projektledere og programledere, som efterfølgende kan oprette nye kommunale brugere i KLIK. Kontakt implementeringskonsulenten for dit projekt, hvis du skal have oprettet en projekt- eller programleder. Alle andre brugere oprettes af en medarbejder i kommunen som har de fornødne rettigheder, oftest vil det være projektlederen eller programlederen. Kontakt projektlederen for det projekt du arbejder på, hvis du vil forhøre dig om mulighed for at få adgang til KLIK. Når du er oprettet i KLIK vil du modtage en mail med link til KLIK. Sådan kommer du i gang Modtag mail i din indbakke Du modtager en mail i din indbakke med link til KLIK Klik på link i mail Indtast og nyt password til KLIK I den mail du modtager, vil der være et link til KLIK, klik på linket Nulstil adgangskode Der åbner et skærmbillede, hvor du har mulighed for at indtaste din mailadresse og et password, som du selv vælger Gem adgangskode Klik på Nulstil adgangskode Du har nu adgang til opgavelisten i KLIK og kan begynde at arbejde i KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

11 Opret en bruger i KLIK Har du en af følgende roller - projektleder, programleder eller ansvarlig - kan du oprette brugere i KLIK: Opret en bruger i KLIK Vælg Brugerhåndtering Klik på menupunktet Brugerhåndtering, du ser nu en liste med alle brugere tilknyttet det projekt du har adgang til Opret ny bruger Klik på Opret ny bruger Der åbner sig et skærmbillede med indtastningsfelter Udfyld alle felter Udfyld alle felter: Fulde navn, Organisation, adr. og adgang til projekter Tildel brugeren rettigheder Vælg hvilken rettighed brugeren skal tildeles. NB Rettigheden Ingen, og anvendes når en bruger ikke længere skal have mulighed for at se opgaver på projekter, se navigationsseddel Administrer eksisterende brugere Gem Klik på Opret bruger Brugeren du har oprettet, får tilsendt en mail med link til KLIK og mulighed for at logge ind. Se navigationsseddel Sådan kommer du i gang, for beskrivelse af arbejdsgangen. Se bruger i oversigten Klik på Tilbage brugerliste hvor du kan se den bruger du lige har oprettet KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

12 Administrer eksisterende brugere Har du en af følgende roller - projektleder, programleder eller ansvarlig - kan du se og administrere eksisterende brugere i KLIK, som er oprettet under de projekter du selv er på. Administrer eksisterende brugere Vælg Brugerhåndtering Klik på menupunktet Brugerhåndtering, du ser nu en liste med alle brugere Vælg bruger Klik på den bruger som du ønsker at administrere Administrer bruger Klik på Rediger bruger Tilret brugerdetaljer og/eller brugerrettigheder Tilret ønskede oplysninger og/eller brugerrettigheder. Brugere slettes ikke men deres rettigheder kan ændres. Skal brugeren ikke længere have adgang til at se opgaver og projekter i KLIK, tildeler du rettigheden Ingen. Herefter kan brugeren fortsat logge ind, men møder et tomt KLIK. Gem ændringer Se alle brugere Filtrér brugere Klik på Opdater bruger for at gemme dine ændringer Klik på Tilbage brugerliste for at komme tilbage til oversigten over alle brugere Ønsker du at se udvalgte brugere, filtreret på rolle eller projekt, kan du opsætte et eller flere filtre. Se navigationsseddel Filtrér listen over opgaver KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

13 Se opgaver i projektet I KLIK kan du se en liste over alle opgaver for projekter du er tilknyttet, du kan også hurtigt få en status på opgaverne. Se opgaver i projektet Vælg Opgaveliste Klik på menupunktet Opgaveliste Læs opgaveliste Du ser en oversigt over alle opgaver for projekter du er tilknyttet. Du kan fx se projekt, opgave titel, fase, tema, deadline mv. for hver opgave (se Introduktion til vigtige begreber i KLIK for yderligere forklaring) Du kan ændre sorteringen af opgaverne ved at klikke på overskriften i hver enkelt kolonne. Se quick-status på opgaverne Ønsker du at filtrere yderligere i opgavelisten fx kun at se opgaver du er ansvarlig for se navigationsseddel Filtrér listen over opgaver Øverst får du vist en samlet oversigt over projektets opgaver der er i henholdsvis rød, gul, grøn eller grå status NB når status på en opgave ændres til fuldført, vises i stedet et flueben i oversigten, se navigationsseddel Læs og rediger ansvarlig, udfører eller status på en opgave Se forklaring på farvemarkeringen Før musen over farveikonet for at se en forklaring på hvad farverne indikerer KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

14 Filtrér listen over opgaver, projekter eller brugere Har du flere opgaver og har behov for et overblik fordelt på fx projekt, fase og deadline, eller ønsker du kun at se opgaver du er udfører på, har du mulighed for at indsnævre og filtrere opgavelisten til kun at vise det du ønsker at se. Ønsker du at filtrere på andre lister fx projekter under menupunktet projektliste eller listen over brugere under menupunktet brugerhåndtering sker det på samme måde. Filtrér listen over opgaver, projekter eller brugere Vælg Opgaveliste Klik på menupunktet Opgaveliste Filtrer opgaver Klik på knappen Projekter & filtre Der åbner sig en menu med filtre du kan vælge Vælg hvad du vil filtrere på Klik på den parameter du vil filtrere på, fx Status KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

15 Vælg detaljer for det ønskede filter Tryk på pilen i feltet og vælg hvilken status du vil filtrere på Vælg den status du vil filtrere på Se valg Du kan nu se dit valgte filter Ønsker du at vælge flere filtre gentager du blot processen. Dine valg vil fremgår af feltet. Læs filtreret opgaveliste Opgavelisten vil herefter kun vise opgaver som afspejler dit opsatte filtre NB når du navigerer væk fra skærmbilledet eller fx logger af KLIK gemmes dit filter ikke. Se antallet af filtre Juster filtrering Når du har opsat dit filter, vil det fremgå af ikonet hvor mange filtre du har valgt Klik på Projekter & filtre og vælg Anvendte filtre Under Status kan du se de filtre du har valgt. Klik på x ud for det/de filtre du ønsker at fravælge. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

16 Læs og rediger ansvarlig, udfører eller status på en opgave Du har mulighed for at læse opgavebeskrivelsen samt ændre den ansvarlige og udfører på en opgave. Undervejs i forløbet kan du også ændre status på opgaven, hvilket giver KOMBIT/leverandøren mulighed for at se hvor kommunen er i opgaveløsningen. Læs og rediger ansvarlig, udfører eller status på en opgave Vælg Opgaveliste Klik på menupunktet Opgaveliste Vælg en opgave Klik på den opgave du ønsker at læse eller redigere Læs indholdet af opgaven Læs beskrivelsen af opgaven, Fx Mål, Beskrivelse, Metode og fremgangsmåde, Resultat mv. De fleste oplysninger kommer fra KOMBIT/leverandøren, som har oprettet opgaven. Rediger relevante oplysninger Du kan redigere felter markeret med en åben hængelås. Klik på det pågældende felt for at aktivere redigering af feltet. Du kan fx ændre ansvarlig eller udfører på en opgave, skifte status på opgaven samt tilføje interne noter. Dine muligheder for redigering vil være afhængig af dine rettigheder se afsnittet Roller og rettigheder Gem ændringer Klik på Gem ændringer for at gemme dine valg Ændringer er gemt Når ændringerne er gemt får du en besked herom KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

17 Tilføj en fil til en opgave Der kan være opgaver hvor KOMBIT/leverandøren beder om at få dokumentation for at en opgave er udført, fx for at kvalitetssikre en systemopsætning eller lign. I disse tilfælde kan dokumentation tilføjes den enkelte opgave. Filen kan ses af KOMBIT/leverandøren. Det vil altid fremgå af den enkelte opgave hvis KOMBIT/leverandøren ønsker at ansvarlig/udfører skal dokumentere opgavens udførsel i en fil. Tilføj en fil til en opgave Vælg menupunktet Klik på menupunktet Opgaveliste Opgaveliste Vælg en opgave i listen Tilføj fil til opgaven Klik på den opgave som du ønsker at arbejde med Klik på Tilføj ny fil i bunden af skærmbilledet Vælg fil Vælg ønskede fil via dropdown pilen Tilføj fil Klik på Åbn Filen er herefter tilføjet opgaven Fjern til Ønsker du at fjerne en fil, vælger du den opgave som filen ligger på. Nede i bunden af skærmbilledet vælger du Slet fil og herefter Ja Filen er slettet KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

18 Gem opgave som PDF-fil Har du behov for at formidle en opgave inklusiv beskrivelsen af opgaven til en samarbejdspartner, som ikke har adgang til KLIK, kan du gemme opgaven i PDF format til videre distribution. Du kan også oprette din samarbejdspartner som bruger i KLIK, se navigationsseddel Opret en bruger i KLIK Gem opgave som PDF-fil Vælg menupunktet Klik på menupunktet Opgaveliste Opgaveliste Vælg en opgave i listen Klik på den opgave som du ønsker at arbejde med Opret en fil i PDF-format Klik på Eksporter Gem PDF-filen Klik på Gem og vælg herefter Gem, Gem som eller Gem og åben. Med alle tre valgmuligheder gemmer du PDF-filen til videre distribution. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

19 Opret en lokal opgave En lokal opgave er en opgave du selv kan tilføje i tilknytning til en allerede eksisterende opgave, og du kan tilføje en ansvarlig og en udfører på opgaven. Lokale opgaver er beregnet til at kommunerne selv kan uddybe eller lave lokalt afledte opgaver til et projekt. KLIK er ikke tænkt som et lokalt projektstyringsværktøj, hvor man kan lave selvstændige opgaver. Det er kun din kommune som kan se opgaven og hverken KOMBIT/leverandøren følger op på lokale opgaver. Opret en lokal opgave Vælg menupunktet Klik på menupunktet Opgaveliste Opgaveliste Vælg en opgave i listen Vælg at oprette en lokal opgave Klik på den opgave du ønsker at arbejde med Klik på Tilknyt lokal opgave Udfyld relevante felter Udfyld relevante felter fx Opgave titel, udfører, ansvarlig mv. NB Når du opretter en lokal opgave, er den relateret til den opgave du valgte fra opgavelisten. OBS derfor skal du huske at udfylde status udført for den relaterede fra KOMBIT, da status på lokal opgave KUN kan ses i kommunen. Gem Se lokal opgave i opgavelisten Klik på Opret opgave for at gemme dine valg og oprette opgaven Opgaven er nu gemt og fremgår af opgavelisten prioriteten på opgaven er lokal KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

20 Få overblik over dine projekter Er du programleder har du typisk adgang til flere projekter, og du kan få et overblik over de projekter som du er tilknyttet. Få overblik over dine projekter Vælg Vælg Projektliste i menuen menupunktet projektliste Læs liste Du får en liste over alle projekter som du er tilknyttet. Du kan ændre sorteringen af projekterne ved at klikke på overskriften i hver enkelt kolonne. Er du programleder i eksempelvis en digitaliseringsforening kan du også få adgang til at se projekter i andre kommuner som du har adgang til. Se afsnittet Roller og rettigheder. Ønsker du at filtrere projektlisten se navigationsseddel Filtrér listen over opgaver Vælg et projekt Læs indhold af projektet Klik på det projekt du ønsker at se detaljer for Læs detaljer for projektet FX deadline, projektperiode, KOMBIT kontaktperson og beskrivelse Vend tilbage til projektlisten Klik på tilbage til projektlisten for at vende tilbage til oversigten over projekter som du er tilknyttet KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

21 Log ud Når du er færdig med at arbejde i KLIK, skal du logge ud Log ud Vælg Log ud Klik på Log ud Du får en besked om at du er logget ud KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

FLIS - WEBINAR KLIK OG OPGAVER

FLIS - WEBINAR KLIK OG OPGAVER FLIS - WEBINAR KLIK OG OPGAVER Indhold - Formål med webinaret - Deltagere fra KOMBIT - Retningslinjer for mødet (webinar) - Om KLIK - Demo af KLIK inkl. opgave - Hvor kan jeg læse mere om KLIK - Hvad nu?

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af

Indhold Indhold Introduktion Log ind MyPage Administrator: oprettelse af brugere Administrator: oprettelse af Indhold Indhold... 2 1. Introduktion... 3 2. Log ind... 3 3. MyPage... 4 4. Administrator: oprettelse af brugere... 5 5. Administrator: oprettelse af organisation... 6 6. Administrator: Opsætning af brugere

Læs mere

Dynamic Order Kom godt i gang

Dynamic Order Kom godt i gang Dynamic Order Kom godt i gang Projektstyring Ressourcestyring Kompetencestyring - Timeregistrering Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Dynamic Order Kom godt i gang... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion...

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Opdateret den 05. november 2018 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Roller og rettigheder i TenderKONNECT... 3 2.1 Overordnede rettigheder...

Læs mere

Vejledning: AMUUDBUD.DK

Vejledning: AMUUDBUD.DK Vejledning: AMUUDBUD.DK Henvendt til uddannelsesinstitutioner Websiden amuudbud.dk bruges af uddannelsesinstitutioner til at ansøge om godkendelse til at udbyde AMU. Du skal have modtaget en e-mail med

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen DECEMBER 2018 CVR-nr.: 35472525 Side 2 af 21 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Sessionslængde... 4 Opbevaring af data... 4 Modtag EDI... 5 Korrespondancer...

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 09. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Brugergrænseflade for OpenTele-server Administrationsfunktionalitet Skemaer Skemagrupper

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Ret mine data... 3 3.2 Tilbudsgivere... 4

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Indhold Tilsyn... 3 Om det pædagogiske tilsyn... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Skabeloner... 5 Opret skabelon... 6 Navngiv

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Generelle Læreplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 4 Skabeloner... 6 Opret skabelon... 7

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på optagelse.dk kan oprette institutionsmedarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du

Læs mere

HåndOffice Holdopgaver

HåndOffice Holdopgaver HåndOffice Holdopgaver Holdopgaver... 3 Aktiviteter... 3 Opret aktivitet... 4 Aktivitets gentagelser... 8 Deltagere i aktivitet... 10 Oprette opgaver til aktivitet... 10 Send besked til deltagere.... 13

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Version 0.01 Side 1 af 16 Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer...

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet Brugervejledning til Videreuddannelsessekretariatet UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 MIN PROFIL... 2 ÆNDRING AF KODEORD... 3 SKIFT PROFIL/ BRUGERRETTIGHEDER... 4 BRUGERE... 6 NULSTIL LOGIN... 11

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Til ProjectWEB udbudsportal administratorer Dato Maj, 2019 Version 02 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Før udbudsperioden... 3 2.1

Læs mere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere Superbrugerguide Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Hovedmenu... 2 2. Brugere... 3 2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis... 3 2.2 Oprettelse af flere brugere... 3 2.3 Sletning og suspendering af brugere...

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger. SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af ATA- Carnet. Dokumentet indeholder en

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Velkommen til DK Beton s kundeportal

Velkommen til DK Beton s kundeportal Velkommen til DK Beton s kundeportal DK Beton har udviklet en kundeportal, hvor du som kunde kan finde de følgesedler der har relevans for dig. Du finder portalen på følgende adresse: https://portal.dkbeton.dk/

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Afregning af rejser på Mit HK

Afregning af rejser på Mit HK Afregning af rejser på Mit HK HK 28-06-2018 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. INDLEDNING 3 2.1 Find afregning på Mit HK 3 3. UDFYLDNING AF AFREGNING 4 3.1 Kørsel i egen bil 5 3.2 Udgiftsposter 8 3.3 Intet

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping PC version www.playmapping.dk 07-06-2018 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside - opbygning 4 Knap-funktioner 4 Lyseblå felt under

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål og svar...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Opdateret den 21. februar 2018 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 2.1 Adgang via tender.konnect.dk... 3 2.2 Adgang via link til

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere