københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi"

Transkript

1 københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi

2 2 Københavns Universitet Strategi 2023

3 FORORD Et årti er gået, siden Københavns Universitet (KU) fik sin første samlede strategi. Universitetet har i den tid udviklet sig og opnået store resultater. KU er blandt de universiteter i Europa, der har størst faglig bredde, forskningsdybde og sammensatte udbud af uddannelser. Vi er placeret blandt de bedste universiteter i verden. Og vi kan og vil gøre det endnu bedre. I den første strategiperiode havde vi blandt andet fokus på at udvikle den excellente grundforskning, som alle vores aktiviteter udspringer af. Vi har styrket vores internationale position og gjort det attraktivt for medarbejdere og studerende fra hele verden at være en del af KU. Udvikling af vores forskningsbaserede uddannelser og infrastruktur var omdrejningspunktet i den anden strategiperiode, hvor vi har styrket undervisningsintensiteten og forbedret det fysiske studiemiljø. I denne nye, tredje strategi, der løber frem til 2023, vil vi fokusere på bedre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mellem fagområderne og i de administrative processer. Men også på samarbejde mellem universitetet og samfundets aktører, for eksempel mellem uddannelse og praksis og mellem forskning og aftagere. Fundamentet er stærke faglige miljøer. Derfor vil vi udnytte KU s bredde og stærke internationale position til at skabe endnu tættere relationer og tiltrække viden og talent til Danmark til gavn for samfundet nationalt og globalt. Fokus i de kommende år vil være på talent og bedre kvalitet. Københavns Universitet Strategi

4 Årsfesten 2017 i festsalen på Frue Plads, City Campus 2 Københavns Universitet Strategi 2023

5 INDLEDNING Et historisk godt afsæt for fremtiden Københavns Universitet er en klassisk viden- og kulturbærende institution. Gennem fri og nysgerrighedsdrevet forskning udvider vores forskere og studerende horisonter med ny viden og er med til at præge samfundsudviklingen. Sådan har det været siden KU er ikke alene Danmarks ældste, men også blandt de først etablerede universiteter i Nordeuropa. Universitetets kerne er den excellente forskning. At drive forskning på højeste internationale niveau er afgørende for at tiltrække, udvikle og fastholde talent. MISSION Københavns Universitet er en viden- og kulturbærende institution, der baseret på fri forskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau skaber rammer for kritisk tænkning, sandhedssøgen og indsigt til gavn for samfundet. VISION Københavns Universitet vil være blandt verdens bedste universiteter, målt på kvaliteten af forskning og uddannelse, og anerkendt for excellence og intellektuel kreativitet. Og det er en forudsætning for at sikre gode og stabile økonomiske rammer, så universitetet kan leve op til dets nationale forpligtelse om at sikre uddannelse af højeste kvalitet. KU er mere internationalt orienteret end nogensinde og samtidig forankret i værdier som for eksempel demokrati, ligestilling og åbenhed. Med moderne infrastruktur, en fysisk placering i hjertet af København, gennem samspillet med de vigtigste samfundsaktører, offentlige som private, og med forskning og uddannelse på allerhøjeste internationale niveau, har KU et godt udgangspunkt til at skabe værdi for samfundet. Det er en af universitetets vigtigste Københavns Universitet Strategi

6 opgaver at sætte viden og nye indsigter i spil til gavn for det samfund og den verden, der til stadighed inspirerer og udfordrer med sine komplekse problemstillinger. KU har således både et ansvar for at sikre udviklingen af den frie og uafhængige forskning og et ansvar over for samfundets behov for løsninger og udvikling. KU skal med udgangspunkt i de stærke, kernefaglige miljøer udnytte universitetets faglige bredde og bidrage til at løse de udfordringer, Danmark, Europa og resten af verden står overfor. En interdisciplinær tilgang skal bidrage til excellent frontlinjeforskning og til uddannelse af kandidater med kvalifikationer, der afspejler fremtidens behov. GLOBALE TRENDS MOD 2023 Verden er i forandring. Det betyder ændrede forventninger til KU. Verden påvirkes blandt andet af øget mobilitet, ændret demografi og økonomisk vækst i regioner uden for Europa. Der er behov for at møde globale udfordringer inden for eksempelvis klima, vand, energi, sundhed, migration, falsk information og sikkerhed. Den øgede digitalisering, internationalisering og nye teknologier påvirker udviklingen af markeder, regulering og offentlige udgifter, herunder også til forskning og uddannelse. Der vil være øget konkurrence om bevillinger til forskning, blandt andet på grund af pres på velfærdsstaten og et stigende krav om målbar værdi for pengene, politisk kontrol og administrativ styring. 4 Københavns Universitet Strategi 2023

7 Uddannelse af høj kvalitet KU tilbyder forskningsbaserede uddannelser, der giver de studerende solid kernefaglighed og sikrer en akademisk dannelse, som er fundamentet for udvikling og læring hele livet. Det er universitetets vigtigste bidrag til samfundet. Vi skal sikre dygtige kandidater til det danske og globale arbejdsmarked i bred forstand. Det er langt fra alle, der skal uddanne sig til at blive forskere. Universitetet har derfor en særlig forpligtelse til at sikre, at kandidaterne er klædt på med både faglig indsigt og tværgående kompetencer. Arbejdsmarkedet efterlyser i stigende grad kandidater med solide faglige kompetencer, forståelse for praksis og evne til at kunne samarbejde på tværs. Adgang til det globale vidensmarked Vi skal være blandt de bedste i verden til gavn for hele samfundet, og det kræver fortsat opmærksomhed på at tiltrække og fastholde de bedste videnskabelige medarbejdere. Opdagelser, som virkelig ændrer verdens gang, er uforudsigelige og bliver gjort af de forskere, der evner at finde, undersøge og begribe emner, som ingen andre tidligere har berørt. Den slags forskere er sjældne, og den internationale konkurrence om at spotte, tiltrække og fastholde dem er stor. KU s position som et internationalt anerkendt eliteuniversitet manifesterer Danmark som et moderne videnssamfund. KU ser det som en vigtig opgave at være med til at trække både de spirende og de mere etablerede talenter til Danmark. Det er en adgangsbillet til det globale vidensmarked. Københavns Universitet Strategi

8 KU s STYRKEPOSITIONER Forskningsfyrtårne med videnskabelige medarbejdere i verdensklasse Succes med hjemtag af prestigefyldte bevillinger Moderne, attraktive og internationale læringsmiljøer og forskningsinfrastruktur Stor søgning til KU s uddannelser, der har et godt renommé Dygtige videnskabelige og tekniske og administrative medarbejdere, der udvikler og understøtter forskning og uddannelse KU s VIGTIGSTE UDVIKLINGSPOTENTIALER Fortsat udvikle et fremragende internationalt arbejds- og studiemiljø for at tiltrække og fastholde de bedste videnskabelige medarbejdere Koble uddannelserne tættere til forskning og arbejdsmarked Udnytte KU s bredde endnu bedre til at samarbejde om løsninger på komplekse samfundsmæssige problemer Udvikle en digital organisation og styrke medarbejdernes og de studerendes digitale kompetencer Arbejde i fælles retning og opbygge en KU-profil, der bedre kan markere universitetet internationalt 6 Københavns Universitet Strategi 2023

9 Engagerede medarbejdere og studerende er omdrejningspunktet For at vores vision skal blive til virkelighed, skal vi have en fremragende arbejdsplads for medarbejderne og et inspirerende studie- og læringsmiljø for de studerende. Det kræver blandt andet medinddragelse i væsentlige beslutninger og processer. Alle medarbejdere er vigtige for at sikre, at de faglige miljøer har gode rammer, hvor intellektuel kreativitet og talent kan udfolde sig. Fire fokusområder En seksårig strategiperiode kan ikke rumme alt, men må fokusere på udvalgte områder, hvor der er størst behov for forandring og udvikling. Vi vælger at have særligt fokus på: 1. Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent 2. Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis 3. Samarbejde og samfundsengagement nationalt og globalt 4. Ét samlet og fokuseret universitet Københavns Universitet Strategi

10 TILTRÆKNING, UDVIKLING OG FASTHOLDELSE AF VIDENSKABELIGT TALENT Et universitet på højeste internationale niveau kræver stærke videnskabelige miljøer. Hvis KU s vision om at være blandt verdens bedste universiteter skal indfries, er fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling af talentfulde videnskabelige medarbejdere afgørende. Den internationale konkurrence om at spotte og tiltrække videnskabeligt talent er stor. Det er ligeledes en helt central opgave at sikre gode rammer for at udvikle og fastholde de videnskabelige talenter, som udspringer af KU s kandidat- og forskeruddannelser. KU vil i strategiperioden have fokus på international talenttiltrækning samt på udvikling og fastholdelse af de største talenter. Universitetet skal derfor tilbyde et attraktivt, digitalt og globalt orienteret forsknings- og studiemiljø med en akademisk kultur og infrastruktur, der giver optimale muligheder for at udvikle og forfølge nye idéer. 8 Københavns Universitet Strategi 2023

11 1.1. Rekruttering med globalt udsyn Excellent forskning og uddannelse kræver rum til at afprøve og forfølge idéer og blive inspireret af hinanden i et internationalt og stærkt videnskabeligt miljø. Vi skal derfor have globalt udsyn i vores rekruttering for at tiltrække de allerbedste videnskabelige medarbejdere. Det kræver blandt andet attraktive karrieresystemer og fokus på, at vi skal manifestere os yderligere internationalt som topuniversitet. VI VIL Udnytte et internationalt genkendeligt og attraktivt rekrutterings- og karrieresystem, herunder tenure track Styrke vores position ved at synliggøre KU s styrker internationalt Københavns Universitet Strategi

12 1.2. Bedre rammer for videnskabelige medarbejderes udvikling Fastholdelse og udvikling af de bedste kræver gode rammer, der giver mulighed for at udfolde potentiale i et inspirerende arbejdsmiljø, hvor sparring med kolleger og adgang til infrastruktur i verdensklasse er alfa og omega til gavn for både uddannelse og forskning. Der skal være økonomisk råderum til talentudvikling samt et ledelsesmæssigt fokus på karriereudvikling. VI VIL Udvikle stærke forskningsmiljøer og en organisation, der understøtter videnskabelige medarbejderes intellektuelle kreativitet og muligheder for at udvikle og afprøve idéer Sikre en stærk sparringskultur og videreudvikle KU s forskningsevalueringssystem med fokus på selvevaluering og peer review Tydeliggøre interne karriereudviklingsspor og sikre ledelsesmæssigt fokus på talent- og karriereudvikling, blandt andet gennem øget opmærksomhed på mangfoldighed Udvide rammerne for talentudvikling ved at øge hjemtag af eksterne midler 10 Københavns Universitet Strategi 2023

13 Mærsk Tårnet på Nørre Campus Københavns Universitet Strategi

14 UDDANNELSE MED TÆTTERE KOBLING TIL FORSKNING OG PRAKSIS KU ønsker at skabe mere kreative læringsmiljøer og udvikle uddannelsernes kvalitet. Forskningen skal gennemsyre alle uddannelser, og de studerendes engagement og aktive deltagelse skal præge og bidrage til forskningen. Udviklingen af læringsmiljøerne via styrket fokus på sammenhæng mellem forskning og uddannelse er derfor central. Universitetet uddanner til et bredt arbejdsmarked både nationalt og globalt og skal understøtte de studerendes karriereplanlægning og tydeliggøre, hvordan uddannelserne kan bruges, så den enkelte kan udfolde sit potentiale. Vi skal udvikle uddannelsernes kobling til praksis, så vi sikrer, at KU s kandidater bringer analytisk indsigt og akademisk dannelse i spil på arbejdsmarkedet. 12 Københavns Universitet Strategi 2023

15 2.1. Læringsmiljøer med inspirerende, forskningsbaseret undervisning Universitetets grundidé er, at den faste stab af videnskabelige medarbejdere både forsker og underviser. Det er primært i mødet mellem undervisere og studerende, at koblingen mellem forskning og uddannelse finder sted. Vi vil styrke fokus på forskningsintegrerende undervisningsformer. De studerende skal opleve en tættere interaktion med de videnskabelige medarbejdere og bidrage til VI VIL Fremme udfordrende læringsmiljøer, som skaber mere rum for formelle og uformelle møder mellem videnskabelige medarbejdere og studerende Skabe gode rammer for alle fagmiljøers bidrag til forskningsbasering af uddannelserne og tydeligt anerkende excellent undervisning Videreudvikle modeller for inddragelse af studerende i forskningsaktiviteter og gøre det meritgivende i uddannelsen Styrke og koordinere KU s indsatser inden for pædagogik og didaktik og udbrede nye evidensbaserede undervisningsmetoder, herunder sparring, feedback og tutorials med videre Københavns Universitet Strategi

16 at udvikle intensive læringsmiljøer. Vi skal tage udgangspunkt i en nyskabende og evidensbaseret undervisningsudvikling på tværs af KU. Flere studerende skal have en mere aktiv rolle i forskningsaktiviteter som led i deres uddannelse, så de studerende i højere grad oplever at være en del af et forskningsfællesskab, og videnskabelige medarbejdere skal i højere grad opleve glæden ved sammen med studerende at udvikle og udfordre forskningsområder. På den måde udnytter vi styrken i at trække på nye generationers idéer og visioner for fremtiden Tæt tilknytning til praksis og arbejdsmarked Med udgangspunkt i den forskningsbaserede undervisning skal vores studerende have mulighed for at arbejde med udfordringer fra praksis. De studerende skal have mulighed for at afprøve deres faglighed undervejs i uddannelsen for eksempel via arbejdet med cases og andre praksiselementer samt fagets egen forskningspraksis. Det udgør en vigtig del i udviklingen af de studerendes faglighed og tværgående kompetencer, så de får styrket evnen til at omsætte deres forskningsbaserede kernefaglige viden til løsning af konkrete og ofte komplekse samfundsmæssige problemstillinger. En tættere tilknytning til praksis skal være med til at ruste de studerende endnu bedre til fremtidens arbejdsmarked. Samtidig vil det få de studerende til at øge deres kompetencebevidsthed og skabe vigtige netværk, som kan være til gavn, også efter endt uddannelse. 14 Københavns Universitet Strategi 2023

17 VI VIL Styrke de studerendes mulighed for at arbejde med praksisorienterede elementer i undervisningen, for eksempel via case- og problemorienterede undervisningsformer, der også styrker kompetencer til at samarbejde på tværs af fag Understøtte de studerendes karriereplanlægning og tydeliggøre, hvordan uddannelserne kan bringes i spil på arbejdsmarkedet, herunder styrke indsatsen med at give studerende forudsætninger for innovation og entreprenørskab Etablere talentprogrammer i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere nationalt og globalt Københavns Universitet Strategi

18 Atriummet Lunden på Søndre Campus 16 Københavns Universitet Strategi 2023

19 2.3. Digitale undervisningsformer Som led i ambitionen om at styrke undervisningskvaliteten vil vi udvikle og udbrede brugen af digitale undervisningsformer. Digitale undervisningsformer skal understøtte kvaliteten af undervisningen, øge læringsintensiteten og være med til at frigøre tid til mødet mellem videnskabelige medarbejdere og studerende. VI VIL Udvikle og udbrede brugen af digitale undervisningsformer, så undervisning bliver koblet til e-læring Styrke undervisernes kompetencer inden for digitale undervisningsformer og sikre videndeling på tværs af fagområder Københavns Universitet Strategi

20 SAMARBEJDE OG SAMFUNDSENGAGEMENT NATIONALT OG GLOBALT KU s aktiviteter skaber stor værdi for samfundet, og universitetet skal blive endnu bedre til at vise værdien af forskning og uddannelse. En række af verdens store udfordringer kalder på tværfagligt samarbejde. Der skal yderligere fokus på at bringe viden i spil på tværs af fag og sektorer i samarbejde med vidensintensive organisationer og virksomheder nationalt og globalt. Universitetet skal være med til at sikre, at mulighederne i den digitale udvikling udnyttes og udforske de etiske, sociale og kulturelle problemstillinger, der følger med digitalisering og globalisering. KU skal være internationalt kendt som en åben og ambitiøs vidensinstitution. KU s kandidater skal tilegne sig internationale kompetencer og globalt udsyn, og studerende og videnskabelige medarbejdere skal lade sig inspirere af omverdenen og klædes på til at bidrage til et samfund i hastig forandring. 18 Københavns Universitet Strategi 2023

21 3.1. Løsninger på det globale samfunds udfordringer Solid kernefaglighed og stærke kompetencer til at samarbejde er en forudsætning for, at KU kan bidrage til en bæredygtig og positiv udvikling i Danmark og globalt. Universitetet har et ansvar for at bidrage til at løse store samfundsmæssige udfordringer, som de blandt andet er defineret i FN s verdensmål. Med udviklingen inden for eksempelvis migration, sundhed og livsstil, demografi, klima og globale konflikter står vi over for accelererende komplekse problemstillinger, der kræver solid forskningsbaseret kernefaglighed og problemløsning på tværs af discipliner i en ny digital virkelighed. VI VIL Styrke de studerendes muligheder for at få en tværfaglig kompetenceprofil ved at fjerne strukturelle barrierer samt øge det tværgående uddannelsessamarbejde Øge antallet af ph.d.-stillinger knyttet til tværfaglige samfundsmæssige problemstillinger Tage initiativ til udviklingsprojekter med afsæt i konkrete samfundsproblemer, hvor forskellige fagdiscipliner og samarbejdspartnere bidrager til løsning af konkrete udfordringer Forbedre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes muligheder for at udnytte potentialet i digitalisering og adgang til store datamængder på tværs af universitetet og med vores samarbejdspartnere Københavns Universitet Strategi

22 Marmorhallen på Frederiksberg Campus 20 Københavns Universitet Strategi 2023

23 3.2. Viden i samspil Vi skal udnytte potentialet i fokuserede forpligtende partnerskaber med både universiteter, fonde, virksomheder og offentlige organisationer både nationalt og globalt. KU indgår i en række internationale universitetsalliancer og samarbejder med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer inden for mange forskellige fagområder. På den måde skaber vi viden til og sammen med omverdenen og bidrager blandt andet til at tiltrække vidensintensive jobs til Danmark, metropolregionen Greater Copenhagen og København for at skabe virksomheder baseret på ny viden og opfindelser fra universiteterne. VI VIL Indgå partnerskabsaftaler om forskning og uddannelse med de bedste universiteter i verden Udvikle vores dialog og samarbejde med virksomheder og andre relevante aktører, blandt andet med henblik på at udbygge et velfungerende innovationsøkosystem af internationalt format Københavns Universitet Strategi

24 3.3. Åbenhed og offensiv debatskabelse KU vil præge samfundsudviklingen og sikre åbenhed om forskningsresultater. Vi skal synliggøre den værdi, KU s forskere og studerende bredt set bidrager med til det danske samfund og til løsninger på nationale og globale udfordringer. Det gælder både den langsigtede forskning og analyser af den aktuelle samfundsudvikling. Vi skal være med til at skabe en kultur, der anerkender konstruktiv dialog og kritisk tænkning med afsæt i forskningsbaseret indsigt. Vi sætter viden i spil i den offentlige debat, involverer borgerne i forskningen og bidrager til, at politiske beslutninger tager afsæt i det bedst mulige vidensgrundlag. VI VIL Målrette universitetets eksterne formidling og dialog med omverdenen, så vi viser forskningens og uddannelsernes værdi for samfundet og bringer nye forskningsresultater i spil Øge vores bidrag til open science, herunder blandt andet open access, open data og citizen science, som et af omdrejningspunkterne for øget global vidensudveksling 22 Københavns Universitet Strategi 2023

25 3.4. Bidrag til et sammenhængende uddannelsessystem KU uddanner fremtidens kandidater, men har også et medansvar for at sikre adgang til læring og uddannelse for den enkelte gennem hele livet. En bedre brobygning og sammenhæng i uddannelsessystemet kan medvirke til kvalificering af KU s studerende, mindske frafald og skabe bedre overgange for de kandidater, der selv skal undervise efter endt uddannelse. Folkeskoler, gymnasier og professionshøjskoler er centrale aktører, som vi skal samarbejde med om bedre uddannelsesparathed for de studerende og om udvikling af fag og fagdidaktik for undervisere i hele uddannelsessystemet. Vi vil endvidere tilbyde mulighed for efter- og videreuddannelse på relevante områder. VI VIL Bidrage til sammenhæng i det danske uddannelsessystem gennem udvikling af fag og fagdidaktik samt brobygning til gymnasieskolen Udvikle relevante tilbud inden for efter- og videreuddannelse, blandt andet ved at udnytte de digitale muligheder for videndeling, for eksempel ved at kombinere e-læring med andre undervisningsformer Københavns Universitet Strategi

26 ÉT SAMLET OG FOKUSERET UNIVERSITET Visionen om at blive et af verdens bedste universiteter indfries først og fremmest ved fortsat udvikling af KU s forsknings- og uddannelseskvalitet. Og alle medarbejdere skal understøtte ambitionen ved at arbejde for en effektiv organisation med fokus på kerneydelserne. På tværs af KU skal medarbejdere og studerende inspirere hinanden og gøre hinanden bedre. Det skal samtidig være let for omverdenen at trække på universitetets faglige styrker på tværs. Og internationalt skal det være tydeligt, at KU er en stærk samarbejdspartner. Det kræver, at universitetet udvikler de menneskelige kompetencer og talenter i alle medarbejdergrupper og bruger sine ressourcer så effektivt som muligt samt fungerer som en helhed. Og det kræver, at alle medarbejdere bidrager til de fælles strategiske mål samt en samlet ledelse, der kommunikerer tydeligt samt skaber rammerne for og faciliterer udvikling af hele organisationen Et godt studie- og arbejdsmiljø med vægt på mangfoldighed KU er et internationalt orienteret universitet forankret i en dansk kultur med fælles værdier som tillid, ligestilling, dialog og balance mellem arbejds- og familieliv. Universitetets styrke er vores ambitiøse og engagerede medarbejdere og studerende, der alle bidrager til et miljø med kritisk tænkning og sandheds- 24 Københavns Universitet Strategi 2023

27 Kanalen på Søndre Campus Københavns Universitet Strategi

28 søgen, inden for rammerne af en rummelig og anerkendende kultur med plads til mangfoldighed. Vi vil fortsætte udviklingen af KU som et universitet, hvor talenter kan udfolde sig uanset baggrund. Det er ledelsens ansvar at sikre de gode rammer og medinddragelse, men vi skal løfte opgaven i flok på tværs af fag og medarbejdergrupper og sammen med de studerende. Det er det bedste udgangspunkt for læring og intellektuel kreativitet, der kan løfte KU endnu længere op blandt verdens bedste universiteter. VI VIL Forbedre arbejdsmiljøet og det psykosociale studiemiljø for at fremme højt engagement og trivsel for alle Øge fokus på ligestilling og mangfoldighed Fremme et parallelsprogligt arbejds- og studiemiljø for at tiltrække og fastholde talenter Styrke den tværgående ledelses- og medarbejderudvikling Videreudvikle samarbejdsformer, der understøtter studerendes og medarbejderes medinddragelse og medbestemmelse 26 Københavns Universitet Strategi 2023

29 4.2. En sammenhængende organisation KU skal som organisation understøtte visionen om forskning og uddannelse af højeste kvalitet og om, at forskning og uddannelse kan ske i samarbejde på tværs af hele universitetet og i samspil med omverdenen. Vi skal nedbryde økonomiske, teknologiske og administrative barrierer for samarbejde på tværs af institutter, fakulteter og administrative områder samt for eksternt samarbejde. Universitetet skal yde service på et højt professionelt niveau. Vi skal skabe en større entydighed i processer og klarere roller og ansvar. Vi skal fortsætte eftersynet af de administrative områder med henblik på at sikre, at vi har en effektiv organisation, der altid tilstræber at friholde flest mulige ressourcer til kerneaktiviteterne. Og vi skal arbejde for, at KU har en stærk og tydelig profil, blandt andet som grundlag for at kunne tiltrække talent. VI VIL Udvikle universitetets budgetmodel og smidiggøre økonomistyringen, så den bedst muligt understøtter strategiens mål, herunder det tværgående samarbejde Skabe mere intern mobilitet for medarbejderne for at opnå bedre samarbejde på tværs Understøtte, at administrative og organisatoriske ændringer kan blive gennemført så smidigt som muligt Sætte fælles mål for kommunikation af KU s profil nationalt og internationalt og for en samlet branding af KU Københavns Universitet Strategi

30 4.3. Digitale ydelser med intern sammenhæng og brugerne i centrum Fælles processer, systemer og infrastruktur skal understøtte forskning og uddannelse med udgangspunkt i medarbejdernes og de studerendes behov. Vi skal sikre yderligere fokus på slutbrugerne og inddrage dem i udviklingen af nye, sammenhængende digitale løsninger. Og vi skal benytte digitalisering til at skabe en mere effektiv organisation. VI VIL Optimere digital understøttelse af forskning, uddannelse, administration og service for at forbedre brugeroplevelsen og skabe større sammenhæng Sikre den nødvendige digitale kompetenceudvikling af medarbejdere og studerende 28 Københavns Universitet Strategi 2023

31 Talent og samarbejde Strategi 2023 Københavns Universitet, december 2017 Udgiver Københavns Universitet Nørregade København K T: Fotograf: Christoffer Regild Grafisk design: KU-kommunikation Tryk og repro: PE offset A/S, Varde Oplag: Papir: MultiDesign Original White, 200 g / 130 g Typografi: Adobe Garamond og Frutiger ISBN: Københavns Universitet Strategi

32 københavns universitet nørregade københavn k Medlem af International Alliance of Research Universities (IARU) og League of European Research Universities (LERU) 4 Københavns Universitet Strategi 2023

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 (udkast) Københavns Universitet Strategi

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 (udkast) Københavns Universitet Strategi københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 (udkast) Københavns Universitet Strategi 2023 1 FORORD Et årti er gået, siden Københavns Universitet (KU) fik sin første samlede strategi. Universitetet

Læs mere

Strategi københavns universitet. Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 3. Bilag 2. Efter høring på Københavns Universitet efterår 2017

Strategi københavns universitet. Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 3. Bilag 2. Efter høring på Københavns Universitet efterår 2017 københavns universitet Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 3. Bilag 2 Strategi 2023 Efter høring på Københavns Universitet efterår 2017 Københavns Universitet Strategi 2023 1 FORORD Et årti er

Læs mere

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017 1 Pejlemærker for KU frem mod 2029 Revideret version 3. januar 2017 Understøttelse 2 3 Formål med pejlemærkerne for KU frem mod 2029 Drøftelserne om pejlemærkerne for KU frem mod 2029 har fungeret som

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet københavns universitet det teologiske fakultet Målplan 2018-2023 Det Teologiske Fakultet Indledning Det Teologiske Fakultet har som mål at befinde sig i toppen blandt teologiske fagmiljøer og institutioner

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad. Profil Roskilde Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Universitet Vi tænker fremad RUC

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder:

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder: Strategi 2019-2024 Introduktion Randers HF & VUC er en skole, der sigter efter at løfte kursister og elever til bedre muligheder og til at blive aktive samfundsborgere. Vi møder vores kursister og elever,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI STRATEGI / 13-05-2019 SIDE 1 AF 6 STRATEGI 2019-2020 SIDE 2 AF 6 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. MISSION... 4 3. MÅL... 4 4. FORUDSÆTNINGER... 4 5. AKTIVITETSOMRÅDER... 4 5.1 Projektudvikling... 5 5.2 Interessevaretagelse...

Læs mere

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 www.sdu.dk/strategi2020 Jens Oddershede Rektor 7. november 2012 SDU s Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 INTRO - Hvorfor en fælles fortælling

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI AALBORG HANDELSSKOLE Strategi 2019-2024 fastlægger retningen for de kommende fem år. Udviklingen går imidlertid stærkt, og meget kan ske i løbet af en femårsperiode. Skolens bestyrelse vil derfor i samarbejde

Læs mere

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer:

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer: Gør tanke til handling VIA University College Dato: 30.04.2015 U0200-7-02-1-14 Aftryk på verden Sådan arbejder vi med strategien VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse

Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 52, 21. - 22. marts 2011 Pkt. 7. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 11. MARTS 2011 Vedr.: Statusnotat vedr. Strategi 2016 Sagsbehandler: Rektorsekretariatet

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mod relevante jobs gennem forskningsbaseret læring og professionel interaktion med eksterne interessenter

Mod relevante jobs gennem forskningsbaseret læring og professionel interaktion med eksterne interessenter Mod relevante jobs gennem forskningsbaseret læring og professionel interaktion med eksterne interessenter Pædagogisk strategi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitikkens grundlag I Metropol vil vi uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Dette fordrer de bedste medarbejdere. At udfolde denne

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST Veje til ny viden - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved VÆKST OG UDVIKLING Sammen om fremtiden I Næstved Kommune skal uddannelse være for

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Velkommen til statskundskab

Velkommen til statskundskab københavns universitet institut for statskundskab Velkommen til statskundskab 1 Velkommen til statskundskab 3 Bliv uddannet problemløser På Statskundskab i København bliver du uddannet til problemløser.

Læs mere

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI 2019-2023 SIDE 2 FORORD FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING Københavns Professionshøjskole har valgt en strategisk retning. Den peger ind i hjertet af vores uddannelser

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

STRATEGI FRA VIDEN TIL PRODUKT

STRATEGI FRA VIDEN TIL PRODUKT STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKT STRATEGI INTRO HVEM KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

VELKOMMEN. Strategicafé et nyt koncept afprøves En ambition om at skabe bred involvering Ønske om relevante input fra så mange som muligt

VELKOMMEN. Strategicafé et nyt koncept afprøves En ambition om at skabe bred involvering Ønske om relevante input fra så mange som muligt VELKOMMEN Strategicafé et nyt koncept afprøves En ambition om at skabe bred involvering Ønske om relevante input fra så mange som muligt Program for dagen: Introduktion til strategiprocessen hvor er vi

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Aarhus Universitets Strategi

Aarhus Universitets Strategi Aarhus Universitets Strategi 2008-2012 Lauritz B. Holm-Nielsen 2 Mission, Vision og Værdier Aarhus Universitets mission er gennem forskning samt forskningsbaseret uddannelse, formidling og rådgivning at

Læs mere

København oktober Jobprofil VICEDIREKTØR UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET

København oktober Jobprofil VICEDIREKTØR UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET København oktober 2018 Jobprofil VICEDIREKTØR UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. INDLEDNING Københavns Universitet har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny vicedirektør

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi 1 3 Vision, formål, værdier og kultur VISION vil præge udviklingen af den nationale retsvidenskab og vil have international gennemslagskraft gennem forskning på højt fagligt niveau. vil yde et væsentligt

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Udkast #3.0 til CISUs strategi

Udkast #3.0 til CISUs strategi 1. CISUs strategi har flere formål: Udkast #3.0 til CISUs strategi 2018-21 Denne strategi bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat og dermed til

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Digitale kompetencer og digital læring

Digitale kompetencer og digital læring Digitale kompetencer og digital læring National handlingsplan for de videregående uddannelser April 2019 Udgivet af Børsgade 4 Postboks 2135 1015 København K Tel.: 3392 9700 ufm@ufm.dk www.ufm.dk Foto

Læs mere

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet BAGGRUNDEN Universitetssektoren undergår i disse år gennemgribende forandringer. Den internationale konkurrence er og bliver væsentligt hårdere. Vi kæmper

Læs mere

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE INNOVATØREN Tendens #1: En kompleks verden i hastig forandring Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer på. Vi gør fuld brug af de muligheder, som teknologi

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

Nye muligheder til de dygtigste

Nye muligheder til de dygtigste Nye muligheder til de dygtigste I Danmark skal vi satse på de dygtigste. Dem som har ekstraordinære evner og drive, og som kan sætte et afgørende aftryk på fremtiden, hvis de får mulighed for at udfolde

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Tværgående Strategi projekter - overblik

Tværgående Strategi projekter - overblik Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 7. Bilag 1 Tværgående Strategi 2023- projekter - overblik Rektorsekretariatet Maj 2019 Projekterne og strategiens temaer Over linjen: Er igangsat Under linjen:

Læs mere

HOVEDSTRATEGI FOR POLIO FORENINGEN

HOVEDSTRATEGI FOR POLIO FORENINGEN 1 HOVEDSTRATEGI FOR POLIO FORENINGEN 2019-2021 DET ARBEJDER VI FOR vil forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio. Gennem professionel rådgivning og specialiseret

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

INTERNATIONAL POLITIK. for Kolding Kommune 2012

INTERNATIONAL POLITIK. for Kolding Kommune 2012 INTERNATIONAL POLITIK for Kolding Kommune 2012 1. Forord Vi lever i globaliseringens tidsalder. Verden er åben og tilgængelig som aldrig før; folk i alle aldre rejser til og kommunikerer ubesværet med

Læs mere

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER 5 FORSKELLIGE SCENARIER 1 INNOVATØREN TENDENS 1: EN KOMPLEKS VERDEN I HASTIG FORANDRING 2 INNOVATØREN VORES FORTÆLLING Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 Forord Metropol har en klar ambition. Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

IT og digitalisering i folkeskolen

IT og digitalisering i folkeskolen 08:00 100% Aabenraa Kommune Forord Udfordringer Det skal vi lykkes med Tre strategiske spor Rammer Veje ind i digitaliseringen IT og digitalisering i folkeskolen Godkendt af Aabenraa Kommunes Byråd den

Læs mere

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Strategien og visionen for det Humanistiske Fakultet

Læs mere

KP og vores omverden - kort fortalt

KP og vores omverden - kort fortalt KP og vores omverden - kort fortalt 25. september 2018 KP og vores omverden - kort fortalt Københavns Professionshøjskole skal have sin første strategi. Den skal være ambitiøst realistisk, og den skal

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Kolding Kommunes vision 3.0 Sammen designer vi livet

Kolding Kommunes vision 3.0 Sammen designer vi livet Kolding Kommunes vision 3.0 Sammen designer vi livet Sammen om visionær velfærd Sammen går vi forrest i udviklingen af fremtidens velfærdsløsninger. Gennem en tidlig og forebyggende indsats arbejder vi

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

INSTITUTLEDER STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET. København, maj Job- og personprofil. gør god ledelse bedre

INSTITUTLEDER STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET. København, maj Job- og personprofil. gør god ledelse bedre København, maj 2019 Job- og personprofil INSTITUTLEDER STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET GENITOR KØBENHAVN & AARHUS WWW.GENITOR.DK TLF. 3141 0178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 3552 4258 1. INDLEDNING

Læs mere

FLERE BORGERE. Samlet set vil de fælles indsatser gøre vores kommune mere attraktiv, så flere ønsker at leve og arbejde her.

FLERE BORGERE. Samlet set vil de fælles indsatser gøre vores kommune mere attraktiv, så flere ønsker at leve og arbejde her. ENERGI TIL MERE En af vores store forcer i Esbjerg Kommune er vores evne til at stå sammen om at løse udfordringer og få det optimale ud af de muligheder, der byder sig. Derfor er Vision 2025 en fælles

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere