Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød."

Transkript

1 Stresspolitik Lions Park Søllerød ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der giver medarbejderne indflydelse og ansvar, og som samtidig støtter medarbejderne i at kunne håndtere udfordringer, så trivsel fremmes og stress undgås 0

2 Det betyder: At symptomer på stress tages alvorligt At der følges op på APV med henblik på aktivt at fremme trivsel og modvirke stress At udviklingssamtaler sikrer at kompetence, ansvar og udfordringer er i balance At den enkelte jævnligt får feed-back på sit arbejde At medarbejderne tilbydes, og deltager i, relevant kompetenceudvikling At ledere tager vare på deres medarbejdere og er opmærksomme på eventuelle stresssymptomer At kolleger er opmærksomme på hinanden og eventuelle stresssymptomer At der tilbydes relevant orientering og uddannelse om stress At der ved arbejdsbetinget stress henvises til relevant behandling Lions Park Søllerød har vedtaget ovennævnte stresspolitik, og har suppleret den med vedlagte vejledning. Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød. 1

3 Hvad er stress? Stress kan have store konsekvenser for den, der bliver ramt af det. Stress er ikke en sygdom (i sig selv), men i nogle tilfælde kan man blive syg af stress. Stress er en belastningstilstand, der opstår, når vi bliver stillet over for store krav. Stress kan være akut og kortvarig, eller den kan være langvarig. Det er især denne form for stress, der kan have konsekvenser for helbredet. Hvornår opstår stress? Stress opstår typisk, når der er en ubalance imellem de krav, omverdenen stiller til os og de personlige ressourcer, vi har til rådighed. Som regel er vi i stand til at håndtere kortvarige belastninger, men hvis man igennem længere tid er overbebyrdet, kan det medføre alvorlige stresssymptomer, og vores organisme kan tage skade. Hvad sker der i kroppen under stress? Kroppen bruger hormonerne adrenalin, noradrenalin og kortisol til at få energi, øge muskel-kapaciteten, blodtrykket og pulsen. Når vi bliver udsat for belastninger eller akutte hændelser, producerer vi mere af disse hormoner. Populært kaldes det for kamp flugt mekanismen, der er med til at øge vores beredskab, og som er positivt i forhold til at klare udfordringer i hverdagen. Det er ikke skadeligt for kroppen, hvis belastningen er kortvarig, men ved langvarig påvirkning kan det være skadelig for vores helbred. Stress svækker immunforsvaret, og svær stress kan blandt flere sygdomme medføre depression, hjertekarsygdomme og øget risiko for blodpropper. 2

4 Efter en stressende oplevelse er det vigtigt at få kroppens beredskab i normalt leje. Det er vigtigt, at puste ud og få tilstrækkelig hvile og søvn, da det er kroppens måde at restituere og stabilisere sig på. Tegn på stress: Vi oplever, vi er stressede nervøsitet, angst, irritabilitet, søvnløshed, rastløshed m.v. Vi opfører os på bestemte måder aggressiv adfærd, skænderier, vold, ulykker, øget medicinforbrug, fravær, skilsmisse, mindre overskud, isolation m.v. Kroppen reagerer øget udskillelse af hormoner, øget blodtryk, muskelspændinger, puls, m.v. Stress er individuelt Der er forskellige belastninger i vores hverdag, der kan forårsage stress, og det er individuelt fra person til person, hvornår stress opstår. 3

5 Stress er: et resultat af et arbejdspres et resultat af en følelsesmæssig belastning Sammenholdt med den måde, vi vurderer vores evne til at håndtere de arbejdsmæssige og følelsesmæssige belastninger/pres. Vi vurderer vores evne til at håndtere eller mestre opgaver forskelligt. Derfor er der også forskel på, hvornår vi føler os overbebyrdet. Hvis man på forhånd synes, man kan klare en krævende situation, vil den opleves som udfordrende, motiverende og stimulerende. Men tror man ikke, at man kan opfylde kravene, så mister man overblikket og følelsen af kontrol, og så opstår følelsen af stress. Langvarig belastning Kortvarige krævende situationer kan de fleste klare, hvis de i øvrigt ikke er udsat for belastninger andre steder f.eks. privat. Føler man til gengæld, at man ikke kan leve op til de arbejdsmæssige krav i lange perioder, så stiger risikoen for stress. Der kan både være tale om krav, man stiller til sig selv, og krav/forventninger fra ledelsen. Men det drejer sig som regel om en kombination af begge, da det ofte er samvittighedsfulde personer, der tidligere har vist at kunne honorere store krav, som kan udvikle stress som følge af langvarig belastning. 4

6 Følelsesmæssige belastninger I mange arbejdssituationer bliver der stillet krav til vores følelser. I vore job, skal vi relatere os til andre mennesker og vise forståelse, omsorg og medfølelse, samtidig med at vi skal optræde professionelt og holde en distance. Vore følelser bliver også involveret i situationer, hvor vi ikke er helt enige i de prioriteringer, der er foretaget af ledelsen eller det politiske niveau, hvilket kan være en belastning i udførelsen af jobbet. Er der følelsesmæssige belastninger i ens privatliv, kan det godt påvirke ens arbejdsliv. Svær sygdom, kriser eller skilsmisse i familien gør, at man kan have sværere ved at håndtere de samme opgaver, som man plejer, da man kan være fyldt nok op af kaos på hjemmefronten. Er man fyldt op med belastninger på arbejdet, kan det være sværere at klare følelsesmæssige belastninger på hjemmefronten. Akut stress Kortvarige belastninger kan være af så voldsom og akut karakter, at det kan være meget stressende for den enkelte. (f.eks. vold og trusler). 5

7 Forandringer og stress Forandringer på arbejdspladsen, kan opleves som stressende, da de ofte betyder et større arbejdspres samtidig med en følelsesmæssig bearbejdning af forandringen. En organisationsændring, eller gentagne ændringer kan være svære, hvis man ikke forstår dem, eller ikke har accepteret dem og er parat til at omstille sig til forandringen. Følelserne i forhold til forandringen, kommer således ikke på plads. Samtidig følger der ofte et merarbejde med en organisationsændring, som kan være sværere at takle, hvis man ikke er helt overbevist om ændringens berettigelse. Ved større forandringer skal man desuden være opmærksom på at flere personer er involveret. Både ledere og medarbejdere kan i en periode være i en situation, hvor der ikke er klarhed over alting. Stress på arbejdspladsen Trives du med dit arbejde og synes, at det er spændende og udviklende, så har afdelingen sikkert et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor du kan have travlt uden at opleve stress. Det kan ofte være svært at definere, hvad der er et godt psykisk arbejdsmiljø, og derfor er det vigtigt, at man med jævne mellemrum drøfter trivslen på arbejde. 6

8 Undersøgelser viser, at de nedenstående faktorer er med til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø: Medindflydelse på egen arbejdssituation Indflydelse på egne opgaver At man ved, hvordan man skal gøre tingene En vis grad af forudsigelighed, så man kan planlægge Social støtte fra leder, kolleger og bruger/borger At man synes, at arbejdet er meningsfuldt At der er tillid til hinanden At det er tydeligt, hvor og til hvem man skal henvende sig hvis man har brug for støtte Kommunikation med omtanke samt ros og anerkendelse Ind imellem opstår der stress på din arbejdsplads, og det er vigtigt at finde ud af hvad det skyldes. Her er nogen forslag: Et generelt højt arbejdspres Usikkerhed om krav Usikkerhed om fremtid For få ressourcer i forhold til krav/ambitioner Samarbejdsrelationerne Stress eller generelt arbejdspres hos ledelsen Man skal være opmærksom på, at nogle af problematikkerne kan afføde andre. F.eks. kan et stort arbejdspres hos lederen, afføde et arbejdspres længere nede i systemet. Det kan også betyde manglende information om, hvad og hvorfor, hvilket giver usikkerhed 7

9 blandt personalet og kan medføre, at de ikke er i stand til at støtte hinanden socialt. Der kan således være tale om negative spiraler, og det er derfor vigtigt at få talt om tingene og få vendt spiralen. Det er vigtigt at finde ud af, om de stressfremkaldende elementer er et vilkår for arbejdet, eller en specifik kortvarig belastning. Er der tale om et vilkår for arbejdet, er det vigtigt at drøfte, hvorledes dette minimeres, og hvorledes man støtter hinanden, så stress ikke bliver et privat problem. Kan det betale sig at lade være?! Stress er hvert år skyld i 1,5 mio. ekstra fraværsdage fra arbejdet Hvert år kan dødsfald relateres til psykisk arbejdsbelastning. Det svarer til 2,5 % af alle dødsfald i aldersgruppen år personer må hvert år hospitalsindlægges pga. psykisk arbejdsbelastning Psykisk arbejdsbelastning giver hvert år et merforbrug i sundhedsvæsenet på 855 mio. kroner (Kilde: Statens institut for Folkesundhed) Som medarbejder Hvad kan jeg gøre? Det er vigtigt at både du selv, din leder og dine kolleger arbejder på at komme stress til livs. Problemet med stress ligger ikke kun hos dig, men også hos organisationen. Derfor er det godt at være åben om det at være stresset om at belastningerne er for store. 8

10 På den ene side opstår stress pga. høje krav i arbejdssituationen. På den anden side hænger stress sammen med den måde, vi oplever og reagerer på de krav. Når vi oplever at vores grænser er overskredet reagerer vi meget forskelligt. Ja, nogen oplever det så sent at skaden allerede er sket. Andre står af med det samme, fordi de måske har dårlige erfaringer fra tidligere. De personlige strategier eller redskaber, der beskytter mod stress kaldes coping-strategier, som er de mentale og/eller de adfærdsmæssige reaktioner, som forebygger, mildner eller afbøder en stresstilstand. Kort sagt handler det om, hvad du gør, for ikke at blive stresset. Man kan reagere mod stress bevidst, eller ubevidst. Helt ubevidst ryger nogle lidt mere, andre sørger for at holde pauser, sætte tempoet ned, gøre arbejdet på en anden måde, drøfte det med kolleger og din leder osv. Det drejer sig om at finde den mest hensigtsmæssige måde at forholde sig til problemet på, og man kan spørge sig selv: Er det vigtigt? Kan jeg lave om på det? Det er vigtigt, at man som medarbejder lærer at passe på sig selv. Der findes tre ord eller strategier, der er gode at kende og bruge, hvis du vil undgå stress: Nej: Det er godt at være i stand til at sige fra. Hjælp: Det er godt at huske på, at der er mennesker omkring dig, der kan hjælpe i krævende situationer. Pyt: Det er godt at have en naturlig distance til arbejdet. 9

11 Sig nej uden dårlig samvittighed: Mange mennesker har svært ved at sige nej, fordi de gerne vil hjælpe, og nogen gange er det også nemmere at gøre tingene selv!!! Men tænk over at din kollega skal lære tingene en dag, - og du hjælper bedre ved at lære op, end ved at påtage dig ekstra opgaver. Lær dit hjælpegén at kende og lær at sige fra, når det ikke er din opgave, eller du reelt ikke har tid/mulighed. Når vi siger nej, er det ikke for at være afvisende eller et udtryk for manglende lyst til at hjælpe. Sig det på en måde, så du ikke støder dine kolleger, men at det snarere er et udtryk for, at du prioriterer mellem dine opgaver. Bed om hjælp: Når kravene er ved at overmande os, overser vi ofte muligheden for at bede om hjælp. Lad være med at lege helt. Ræk hånden ud til dine omgivelser, for de kan ikke gætte, hvornår du har brug for hjælp. Hjælp og støtte beskytter mod stress. Sig pyt: Vi tager vores arbejde alvorligt. Men det kan øge stressfølelsen at tage sit arbejde for nært, at tage det med hjem og ikke at kunne slippe det. En naturlig distance til sit arbejde er nødvendig. Det kan være godt at stoppe op og sige pyt. Husk det er et arbejde ikke dit liv. 10

12 Er du stresset privat? Vi har et liv ved siden af arbejdet. Store krav og kriser i familien kan også give stress. Er der samtidig belastninger på arbejdet, kan det medføre at man er fyldt op. Står du derfor med skilsmisse, sygdom i familien eller andre belastende problematikker, er det fornuftigt at informere sin leder. De fleste steder kan der tages særlige hensyn i perioder. Vær også opmærksom på regler i overenskomster og social lovgivning, som du måske kan have glæde af at trække på. Kontakt evt. din leder eller din lokale socialforvaltning. Som leder - Hvad kan jeg gøre? Psykisk arbejdsmiljø, og dermed arbejdsbetinget stress, er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at direktøren har det overordnede ansvar for, at medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelig stress. Som leder har du derfor en vigtig rolle i bekæmpelsen af stress på arbejdspladsen. Som leder bør du forebygge stress og gribe ind, hvis en medarbejder er ramt af stress. Forebygge I afsnittet om stress på arbejdspladsen, side 7, kan du læse om, hvad der fremmer, og hvad der hæmmer et godt psykisk arbejdsmiljø. Sørg for at være i dialog med medarbejderne om dette, f.eks. i MED-udvalg eller på personalemøder. 11

13 Vær opmærksom på medarbejdere, der har meget ekstraarbejde. Du vil kunne se det på flexskemaer eller overarbejdssaldoen. Tal med dem om det meget arbejde, og vær opmærksom på at den enkelte ikke altid selv er klar over, når det er ved at blive for meget. Måske kender du det fra dig selv! Det bliver svært at sige fra - man oplever at man ikke kan undværes det bliver en livsstil. Men for nogen knækker filmen. Når du afholder medarbejderudviklingssamtaler bør du være opmærksom på, hvordan den enkelte trives med sit arbejde, og om der er de passende udfordringer i arbejdet, samt om den enkelte har de rette kompetencer. Vær også opmærksom på den sociale trivsel. Det betyder noget, om man føler sig set som person, og om man har nogen man kan være fortrolig med. Vær opmærksom på dine egne reaktioner. I perioder kan man som leder selv være usikker og arbejdspresset, og har så sværere ved at leve op til den gode leder rolle. Snak eventuel med en anden om dette, eller find en coach, så der bliver styr på dine egne tanker. Forandringer er vilkår i arbejdet, som følger med at samfundet ændrer sig. Men nogen gange oplever nogle medarbejdere, at det går lige lovligt hurtigt. De kan føle sig usikre, nervøse for egen fremtid, og er meget opmærksom på de signaler, du udsender. 12

14 Som leder styrer du informationen til medarbejderne. Vær opmærksom på, om du giver den nødvendige og rette mængde information. Der bør informeres i så god tid, at medarbejderne har mulighed for at bearbejde informationen og at blive inddraget, hvor der er mulighed for det. Medarbejderne bør vide så meget, at der ikke opstår usikkerhed. Del derfor den relevante information du har, og hvis der er noget du ikke ved endnu, så meld det ud. Private problemer hos medarbejderne Hvis en medarbejder har problemer med stress, som du mener, kan skyldes faktorer i privatlivet, (sygdom, dødsfald, skilsmisse eller anden krise), kan du tilbyde at lytte og spørge, om du kan gøre noget for vedkommende. Det er ikke tilladt at spørge, som var det en tjenstligt samtale, men det er tilladt at spørge om man må spørge. Der findes forskellige former mulighed for frihed med løn (nogle med lønrefusion) i lovgivning og overenskomster. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din kommune. 13

15 Lederens rolle: Skab klare rammer Vær et forbillede pas på din egen stress for din og andres skyld Vær opmærksom på, at medarbejderne er forskellige og derfor også har forskellige grænser for, hvor mange krav de kan klare Giv feedback og informér Organiser og prioriter medarbejdernes opgaver, hvis I har travlt Vær opmærksom på konsekvenserne af forandringer. Nye arbejdsrutiner og/eller betingelser kan i en periode virke belastende for medarbejderne Tal om det der er svært Organiser coaching/supervision, det giver klarhed for medarbejderne Når skaden er sket Det er vigtigt, at du som leder støtter og tager medansvar, når dine medarbejdere rammes af stress. Vi har samlet nogle gode råd. Men husk, vi er forskellige, og har du brug for at afklare, hvad du bør gøre, kan du kontakte din afdelingsleder/direktøren. Allerførst bør du tage en samtale med medarbejderen for at afklare problemets omfang. Afklar herefter sammen med medarbejderen, hvad der er brug for. Vær opmærksom på at du måske skal styre mere end du plejer, da en person med stress oplever kaos. 14

16 Som hovedregel er det vigtigt at vise medarbejderen, at du værdsætter den indsats, der er gjort. Find derefter ud af om opgaver kan fordeles til andre, eller der kan gives færre opgaver. Find ud af, om du skal hjælpe med at skabe rammer og struktur, og følg op på aftaler. Sørg for at det sker i en positiv dialog, og at medarbejderen ikke føler sig overvåget/talt ned til/degraderet. Det er ikke altid bedst at sende medarbejderen hjem med det samme for at slappe af. Det kan også være stressende at gå derhjemme og ikke vide, om der er nogle, der overtager ens opgaver. Mens andre gange er det rigtigste for medarbejderen at få fred og ro og være hjemme. Men sender du vedkommende hjem, så følg op næste dag, og hør hvordan det går. Undertiden kan medarbejderen have det så dårligt, at en professionel bør inddrages. Du bør opfordre den stressramte at gå til egen læge. Hvis den stressramte medarbejder bliver sygemeldt, så sørg for en klar aftale om, at du eller en kollega holder kontakt til vedkommende. Husk at overholde aftalen. Ved langvarig sygemelding træder den stressramtes hjemkommune til for at vurdere, om de kan gøre noget for at få vedkommende i gang igen. Spørg medarbejderen om det er i orden at samarbejde med Lions Park Søllerød, da denne kan have ekspertise på området. 15

17 Tilbagevenden til arbejdet Når den stressramte vender tilbage til jobbet efter en sygemelding, bør I være opmærksomme på nogle ting. Kolleger vil være interesserede, men ved ikke, hvordan de skal takle kontakten. Den tilbagevendte kan føle sig isoleret. Der er sket en del siden jeg blev syg. Det tager lang tid at komme ovenpå og være sig selv igen! Derfor: Lav aftaler, f.eks.: Hvor mange timer du skal starte med Mulighed for at gå hjem, når trætheden melder sig Brug deltidssygemelding i disse situationer Lav aftale om, hvad der meldes ud til hvem Har den tilbagevendte kræfter til det, er det rart at ha en goddag seance, hvor man får set hinanden, og sagt de ting man gerne vil sige. Lyt til den tilbagevendte og spørg hvad denne har brug for!!! Arbejdsmiljørepræsentant/Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanten og lederen udgør arbejdsstedets arbejdsmiljøgruppe. 16

18 Deres funktion reguleres af arbejdsmiljølovgivningen og indebærer blandt andet: at kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egne og andres sikkerhed og sundhed at deltage i arbejdsmiljøarbejde, herunder arbejdspladsvurdering at være kontaktled mellem MED-udvalg og de ansatte og holde MED-udvalg underrettet om de arbejdsmiljømæssige problemer Psykisk arbejdsmiljø og dermed arbejdsbetinget stress er omfattet af arbejdsmiljøloven. Selvom arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelig stress, bør man være opmærksom på at arbejdsmiljørepræsentanten har et ansvar for at gøre opmærksom på eventuelle problemer, og for at bidrage til at løse problemerne. Er der problemer med stress, bør arbejdsmiljørepræsentanten inddrages i løsningen af problemet. Arbejdsmiljørepræsentanten kan blive underrettet inden skaden er sket og måske selv være med til at opfange, at en kollega er på vej mod en stresstilstand. I disse tilfælde bør der tages en kollegial snak og fortælle, hvad man har observeret, og spørge om der er noget, man kan hjælpe med. Hvis en kollega føler sig overbelastet, kan det hjælpe at tale med en anden og føle sig forstået. Det kan reducere stressrisikoen. 17

19 Arbejdsmiljørepræsentanten kan også tage initiativ til at problemerne drøftes generelt. Husk, at i en personalegruppe påvirker vi hinanden på godt og ondt. Vi opbygger en fælles måde at kommunikere på, og fælles måde at forstå omverdenen på. Det kan være svært for den enkelte at sætte ord på eventuelle negative samarbejdsforhold, men arbejdsmiljørepræsentanten bør tage ansvaret på sig og tale med lederen om det. Oplever du som arbejdsmiljørepræsentant, at en person har brug for hjælp, bør du altid henvende dig til din leder. Hvad der står om arbejdsmiljørepræsentanter gælder som regel også for tillidsrepræsentanten. Har du en sådan, kan denne ofte også yde dig støtte. APV - arbejdspladsvurdering Der er store omkostninger for Lions Park Søllerød, hvis ikke der gøres noget ved stress: Øget sygefravær, lavere produktivitet, ringere kvalitet, flere fejl i arbejdet, nedsat kreativitet samt øgede udgifter i forbindelse med større personaleomsætning er nogle af konsekvenserne. Hvert tredje år skal alle arbejdspladser lave en APV. Da denne skal omfatte det psykiske arbejdsmiljø, er det en metode til at få kortlagt, hvor problemerne ligger, samt at få taget hul på processen om at mindske stress. 18

20 En APV skal følges op med klare og præcise handlingsplaner for, hvem der gør hvad ved problemerne og hvornår. I modsat fald kan undersøgelsen svække medarbejdernes motivation og ligefrem bidrage til at øge stressniveauet yderligere. Arbejdsmiljørepræsentanten har en vigtig rolle i arbejdet med handlingsplanen. Stresspolitik vedtaget på MED-udvalgsmødet i februar februar

Rudersdals kommunes stresspolitik

Rudersdals kommunes stresspolitik Stresspolitik Rudersdals kommunes stresspolitik Rudersdal kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der giver medarbejderne indflydelse og ansvar, og som samtidig støtter medarbejderne i at kunne

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes.

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Stresspolitik 2016 Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Definitioner omkring stress: Positivt

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Mental sundhed. - Håndtering af stress

Mental sundhed. - Håndtering af stress Mental sundhed - Håndtering af stress Indhold Hvad er stress? 3 Hvem har ansvaret? 4 Hvordan forebygger man udviklingen af stress som arbejdsplads? 6 Hvordan forebygger man udviklingen af stress som medarbejder?

Læs mere

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress 1 Stress Stress har mange omkostninger såvel på det menneskelige plan som for arbejdspladsen. Stressramte medarbejdere

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres pårørende

Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres pårørende Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres pårørende Arbejdsglæde og trivsel Balance mellem krav og ressourcer Klare forventninger og krav Indflydelse Der skal være mere af det

Læs mere

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen.

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole November 2016, kl. 10.00-12.30 Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Formål At få viden om stress Hvad er stress? Hvordan forebygges stress?

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1 1 Formålet med vores stresspolitik er at sikre: At stress er et problem vi alle har ansvar for at løse At forebygge stress At vi har opmærksomhed på uhensigtsmæssig stress At vi tidligt sætter ind overfor

Læs mere

Guide til praktisk stresshåndtering

Guide til praktisk stresshåndtering Aalborg Esbjerg København Guide til praktisk stresshåndtering Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1 Fakulteterne ønsker både at forebygge og minimere stress.

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Side 1/5 Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Baggrund AU Uddannelse ønsker at være en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads,

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivsel i en travl hverdag

Trivsel i en travl hverdag Stresspolitik September 2008 Frederiksberg Hospital Trivsel i en travl hverdag Vi forebygger stress på Frederiksberg Hospital 1 2 Det kræver mod og vilje at gøre noget ved stress En fælles indsats for

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system.

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system. Psykisk arbejdsmiljø og Trivsel: Dette Dokument viser udelukkende spørgsmål til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel samt de generelle spørgsmål om sygefravær og udviklingssamtaler. (Ikke

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning...

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning... Stress Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! Formål. At man får en viden omkring stress og stresshåndtering At man får nogle redskaber til håndtering af stress At man bliver opmærksom

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S Som lærere og børnehaveklasseledere (fremover samlet lærerne) bruger vi en væsentlig del af vores tid og vores liv på arbejdet. Arbejdet bør derfor være sundt, udviklende og motiverende. Det giver

Læs mere

Stresspolitik for Middelfart Kommune

Stresspolitik for Middelfart Kommune - udkast til økonomiudvalg Stresspolitik for Middelfart Kommune Baggrund Med en stresspolitik vil Middelfart Kommune øge opmærksomheden og forståelsen for arbejdsbetinget stress hos ledere og medarbejdere

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSEL EN GOD FORRETNING København den 4. juni 2019

TRIVSEL EN GOD FORRETNING København den 4. juni 2019 TRIVSEL EN GOD FORRETNING København den 4. juni 2019 Vi dækker hele Danmark! Aarhus København Om Cabi Selvejende virksomhed under Beskæftigelsesministeriet Non profit 32 medarbejdere Inspirerer virksomheder

Læs mere

Stress Når vilkår vælter trivsel. Ved Malene Friis Andersen Ph.d., cand.psych.aut., post.doc på NFA og selvstændig organisationspsykolog

Stress Når vilkår vælter trivsel. Ved Malene Friis Andersen Ph.d., cand.psych.aut., post.doc på NFA og selvstændig organisationspsykolog Stress Når vilkår vælter trivsel Ved Ph.d., cand.psych.aut., post.doc på NFA og selvstændig organisationspsykolog De næste to timer. Sådan ca. Stressreaktionen i det moderne arbejdsliv Processen fra trivsel

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

Dialog om stress. - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Randers Kommune

Dialog om stress. - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Randers Kommune Dialog om stress - Forståelse, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen Randers Kommune Dialog om stress Stress på arbejdspladsen kan være ødelæggende - ikke kun for trivsel og helbred,

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

TRIVSEL EN GOD FORRETNING Slagelse den 7. maj 2019

TRIVSEL EN GOD FORRETNING Slagelse den 7. maj 2019 TRIVSEL EN GOD FORRETNING Slagelse den 7. maj 2019 Vi dækker hele Danmark! Aarhus København Om Cabi Selvejende virksomhed under Beskæftigelsesministeriet 32 medarbejdere Inspirerer virksomheder og jobcentre

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø: Hvad er det for

Læs mere

TAG HÅND OM TRIVSLEN OPNÅ BONUS PÅ BUNDLINJEN

TAG HÅND OM TRIVSLEN OPNÅ BONUS PÅ BUNDLINJEN TAG HÅND OM TRIVSLEN OPNÅ BONUS PÅ BUNDLINJEN Christina Pedersen og Ann Cathrine Lebech Hobro, 7. maj 2019 9.00 11.00 DAGENS PROGRAM Dagens program 9.00-9.15: Velkomst og kort introduktion til Cabi bedre

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Psykisk førstehjælp til din kollega

Psykisk førstehjælp til din kollega Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Projekt Udenfor I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR 22. april 2015 I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljødage Stress til trivsel Den 26. marts 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Magasinet

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere