1. Antal etablerede selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Antal etablerede selskaber"

Transkript

1 Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige selskaber forstås virksomheder der er regnskabspligtige registreret hos Erhvervsstyrelsen men som ikke er, eller. Der er ikke medtaget selskaber fra Færøerne og Grønland i sammenligningen. Det har været muligt at etablere siden 1. januar Derfor vil det være selskaber, der er etableret i årene 2014 til og med 2017 (30. juni) som vil blive belyst i denne analyse. 1. Antal etablerede selskaber Nedenstående tabel viser fordelingen af alle selskaber oprettet i de pågældende år, fordelt på selskabsform på etableringstidspunktet. Der er taget højde for at nogle efterfølgende har skiftet selskabsform disse selskaber er taget med som i nedenstående tabel 1.1 og tabel 1.2. Der er også medtaget selskaber som pr. 30/ ikke længere er aktive. Tabel 1.1 Antal etablerede selskaber Relativ andel af samtlige etablerede selskaber i året i procent Selskabsform ,88 3,16 3,14 2,97 3, ,24 63,49 59,76 56,45 62, ,97 31,42 35,16 39,11 32,04 Øvrige selskaber ,90 1,93 1,94 1,47 1,85 I alt ,00 Tabel 1.1 viser at hovedparten af etablerede selskaber gennem de 3,5 år er Anpartsselskaber, men andelen af Iværksætterselskaberne er stigende gennem perioden. Fra knap 24 % af samtlige selskaber etableret i 2014, udgør erne knap 40 % når der ses på de første 6 måneder af 2017.

2 Nedenstående tabel viser fordelingen af alle selskaber oprettet i de pågældende år, fordelt på regioner og selskabsform på etableringstidspunktet. Tabel 1.2 Antal etablerede selskaber fordelt på Regioner Selskabsform Region Øvrige selskaber Relativ andel af samtlige etablerede selskaber for den juridiske form i procent Nordjylland ,61 10,97 11,53 10,75 10,44 Midtjylland ,40 22,97 25,86 28,02 25,83 Syddanmark ,10 19,38 17,77 17,85 18,31 Hovedstaden ,40 38,67 37,40 34,74 37,07 Sjælland ,49 8,00 7,44 8,64 8,35 Nordjylland ,06 8,82 8,04 8,78 8,38 Midtjylland ,86 21,40 22,74 21,98 22,01 Syddanmark ,66 16,97 17,06 16,98 16,92 Hovedstaden ,72 41,51 40,93 40,92 41,31 Sjælland ,69 11,30 11,23 11,34 11,39 Nordjylland ,13 7,14 7,22 7,47 7,41 Midtjylland ,49 18,45 18,52 18,79 18,55 Syddanmark ,36 13,47 13,38 14,50 13,80 Hovedstaden ,72 48,50 49,08 47,33 48,33 Sjælland ,30 12,43 11,81 11,92 11,91 Nordjylland ,60 8,57 8,42 12,36 8,52 Midtjylland ,20 25,88 20,75 23,55 24,47 Syddanmark ,00 8,24 13,38 16,22 10,90 Hovedstaden ,20 52,44 52,63 44,02 50,87 Sjælland ,00 4,87 4,81 3,86 5,25 Af ovenstående tabel 1.2 kan ses, at der er forskel på regionernes andel mellem de forskellige juridiske former. Hvis man f.eks. ser på Hovedstaden, så har denne region etableret godt 34 % af erne, knap 41 % af erne, og hele 47 % af erne af de selskaber der er etableret i 2017.

3 2. Antal aktive selskaber pr. 30/ Overlevelsesfrekvens Nedenstående tabel viser fordelingen af alle aktive selskaber oprettet i de pågældende år, fordelt på selskabsform. For at kunne lave et reelt billede af overlevelsesgraden, er her igen taget udgangspunkt i selskabets selskabsform på etableringstidspunktet. Tabel 2.1 Antal aktive selskaber pr. 30/ Antal selskaber som er aktive pr. 30/ Relativ andel af samtlige etablerede selskaber i året i procent Selskab Øvrige selskaber ,43 94,26 98,42 100,00 94, ,07 91,82 97,37 99,55 92, ,27 80,83 97,52 99,77 87, ,40 90,08 85,11 99,61 89,50 I alt Hvis man ser på selskaberne der er etableret i 2014, så er det ere og Øvrige selskaber som har den højeste overlevelsesgrad på godt 90 %. Derimod er overlevelsesgraden nede på 67,3 % for ere etableret i For selskaber etableret i 2016 har Øvrige selskaber lidt overraskende en dårligere overlevelsesrate end de foregående år og er således nede på godt 85 %. Det skyldes få personer i 2016 oprettede en lang række selskaber (solfangeranlæg), som efterfølgende lader til at være ophørt.

4 Nedenstående tabel viser fordelingen af alle aktive selskaber oprettet i de pågældende år, fordelt på regioner og selskabsform. Tabel 2.2 Antal aktive selskaber pr. 30/ fordelt på Regioner. Antal selskaber som er aktive pr. 30/ Selskabsform Region Øvrige selskaber Relativ andel af samtlige etablerede selskaber for den juridiske form i procent Nordjylland ,91 95,33 99,19 100,00 96,27 Midtjylland ,00 96,43 98,56 100,00 95,69 Syddanmark ,27 94,71 99,48 100,00 95,59 Hovedstaden ,78 93,37 97,51 100,00 94,52 Sjælland ,51 89,74 98,75 100,00 91,67 Nordjylland ,11 92,06 97,75 99,66 93,30 Midtjylland ,70 92,55 96,86 99,40 92,50 Syddanmark ,19 91,11 97,05 99,35 92,26 Hovedstaden ,05 91,73 97,59 99,63 91,96 Sjælland ,82 91,63 97,83 99,73 91,91 Nordjylland ,81 82,20 97,47 100,00 88,21 Midtjylland ,61 82,87 97,17 99,77 87,87 Syddanmark ,01 78,45 97,83 99,90 86,84 Hovedstaden ,95 80,76 97,61 99,69 88,03 Sjælland ,55 79,88 97,33 99,76 88,16 Nordjylland ,88 98,04 100,00 100,00 97,09 Midtjylland ,04 88,31 99,28 98,36 94,53 Syddanmark ,00 87,76 98,88 100,00 95,00 Hovedstaden ,45 90,06 72,86 100,00 84,42 Sjælland ,57 89,66 93,75 100,00 91,51 Fordelingen af aktive selskaber på regioner giver ikke umiddelbart nogen entydig tendens til at én region viser højere eller lavere overlevelsesgrader. Dog skal det noteres at på trods af at Hovedstaden opretter relativt mange ere (Jf. tabel 1.2), så er der ikke tilsvarende mange som ophører. Det bemærkes at den lave overlevelsesgrad for Øvrige selskaber i Hovedstaden etableret i 2016 skyldes de under tabel 2.1 omtalte selskaber (Solfangeranlæg).

5 3. Årsag til at selskabernes ophør Nedenstående tabel viser fordelingen, af alle ikke aktive selskaber, der har været etableret i de pågældende år, på ophørsårsag og selskabsform. I denne tabel er der set på selskabsformen på ophørstidspunktet. Ved Ophørs årsagen: Konkurs, vil det både være selskaber som er ophørt ved konkurs og selskaber som er taget under konkurs. De sidstnævnte kan teoretisk blive aktive igen, men det er meget sjældent det sker. Ved Ophørs årsagen: Ukendt årsag vil det primært være ophør af selskab foranlediget pga. fusion eller spaltning, men der kan forekomme andre årsager. Tabel 3.1 Årsag til at selskaber ikke længere er aktive Selskabsform Region Årsag til at selskaber ikke længere er aktive Relativ andel af ikke aktive selskaber i denne selskabsform i procent Konkurs ,30 42,86 23,53 0,00 43,09 Likvidation ,89 3,57 5,88 0,00 9,94 Opløst (Solvent) ,52 23,21 41,18 0,00 22,10 Tvangsopløsning ,78 3,57 0,00 0,00 2,76 Ukendt årsag ,52 26,79 29,41 0,00 22,10 Konkurs ,19 36,70 15,53 0,00 37,48 Likvidation ,03 2,42 4,07 0,00 3,52 Opløst (Solvent) ,70 24,80 23,29 0,00 22,61 Tvangsopløsning ,82 13,21 3,14 0,00 15,97 Ukendt årsag ,26 22,88 53,97 100,00 20,42 Konkurs ,25 36,64 25,00 0,00 35,01 Likvidation ,03 0,54 1,35 0,00 0,83 Opløst (Solvent) ,99 19,27 48,31 0,00 21,11 Tvangsopløsning ,48 43,16 20,95 0,00 42,08 Ukendt årsag ,24 0,38 4,39 100,00 0,98 Konkurs ,43 5,08 0,00 0,00 3,77 Øvrige selskaber Likvidation ,77 3,39 1,01 0,00 2,36 Opløst (Solvent) ,32 8,47 0,00 0,00 5,19 Tvangsopløsning ,77 10,17 0,00 0,00 3,77 Ukendt årsag ,70 72,88 98,99 100,00 84,91

6 Det er iøjnefaldende at årsagen til ophør for de ere, som er etableret i 2014, for en relativ stor del er tvangsopløsning. Hvis man ser på de andre selskabsformers ophørsårsag for 2014, er Konkurs den typiske årsag. Tvangsopløsning sker pga. manglende information til Erhvervsstyrelsen af forskellig karakter. Det kan være manglende indsendelse af regnskaber, manglende information ang. ledelse eller revisor eller andet. 4. Selskabernes kapital ved etablering Nedenstående tabel viser hvor stor selskabskapital var ved stiftelsen af selskabet. Tabel 4.1 Selskabernes kapital ved etableringen af selskabet. Kapital på etableringstidspunktet i DKK Kapital ved etablering Gennemsnit Median Gennemsnit Median Gennemsnit Median Den gennemsnitlige kapital som er indskudt i selskaberne ved etableringen ligger omkring de kr. dog lidt faldende for de ere som indtil videre er etableret i Medianen har været faldende gennem perioden og er nede på 2 kr. i Hvis man ser på alle de etablerede ere i hele perioden, så har godt 40% indskudt kun 1 kr. ved etableringen. Medianen indikerer at der er rigtigt mange med små kapitalindskud ved etableringen og så en mindre mængde selskaber som trækker gennemsnittet op. For erne er den gennemsnitlige indskudte kapital ved etableringen omkring de 2-3 mio. kr.

7 Medianen ligger på minimumsindskuddet gennem alle 4 år. Og 2/3 af alle erne starter med kr. For erne er den gennemsnitlige indskudte kapital ved etableringen lidt svingende omkring de kr. Medianen ligger også for erne på minimumsindskuddet gennem alle 4 år. Knap 85 % af alle erne starter med kr. Tabel 4.2 selskaber som har ændret selskabsform til. Etablerede selskaber som er ændret til Antal selskaber Relativ andel ift. antal etableret i alt pr år (tabel 1.1) 7,21 4,53 2,15 0,45 3,39 Der er i alt selskaber pr. 30/ som har skiftet selskabsform fra til. 11 af disse selskaber er efterfølgende skiftet igen til, men 33 af disse selskaber er enten inaktive eller gået konkurs. Alle andre selskaber er stadig aktive.

8 5. Aktive Iværksætterselskabers fordeling på Brancher. Nedenstående tabel viser fordelingen af alle aktive selskaber pr. 30/6 2017, fordelt på DB07 brancheniveau. Der er målt på selskabernes primære branche. Tabel 5.1 Aktive ere fordelt på DB07 Hovedbrancher Antal aktive ere pr. 30/ Relativ andel af alle aktive typer af selskaber etableret i året selskabers branchefordeling Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri ,41 15,73 18,18 27,70 17,35 Råstofindvinding ,67 23,08 6,67 28,57 17,07 Fremstillingsvirksomhed ,43 26,33 31,50 37,73 27,95 El-, gas- og fjernvarmeforsyning ,08 4,29 37,21 20,00 18,20 Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand ,00 27,03 18,18 52,63 23,53 Bygge- og anlægsvirksomhed ,63 20,34 28,33 29,25 22,90 Engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler ,75 30,48 39,50 43,98 33,27 Transport og godshåndtering ,35 25,23 37,13 40,52 29,93 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed ,91 18,78 28,44 32,92 23,30 Information og kommunikation ,10 40,76 51,76 54,63 44,89 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring ,02 27,78 34,13 36,97 30,32 holdingselskaber ,29 29,00 34,92 38,72 31,55 Ikke-holding selskaber ,73 19,72 27,93 24,43 21,86 Fast ejendom ,39 5,68 8,03 12,24 7,01 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser ,30 35,04 45,97 47,84 38,45 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester ,07 35,58 44,97 50,34 37,51 Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring ,33 28,57 40,00 66,67 37,50 Undervisning ,30 48,75 55,13 66,67 51,01 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger ,33 20,58 26,50 29,32 22,99 Kultur, forlystelser og sport ,46 32,29 46,92 53,33 39,26 Andre serviceydelser ,28 35,90 50,34 54,37 42,11 Private husholdninger med ansat medhjælp 1 1 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00 Ekstraterritoriale organisationer og organer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uoplyst ,61 23,27 22,19 0,00 0,00

9 Hvis man ser på de aktive selskaber som etableredes i 2014, er det nominelt i branchen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, at der er etableret flest ere 501 styk. Relativt, i forhold til alle aktive selskaber etableret i det pågældende år, er det branchen Information og kommunikation, hvor erne har den største repræsentation for 2014 selskaberne, hvis man ser bort fra Offentlig forvaltning. I 2015 og frem er det Undervisning, som relativt set udgør den største andel. Hvis man ser på alle ere uanset etableringsår, så er det i branchen Pengeinstitut- og finansvirksomhed og forsikring, hvor flest ere har etableret sig har alt i alt valgt denne branche. Det skal dog nævnes at en stor del af disse selskaber er holdingselskaber! Det skal også noteres, at godt én ud af 9 af alle de aktive selskaber ikke har registreret en reel branche, men ligger i Uoplyst. 6. Personer i ledelse og/eller ejerkreds af ere, som har relation til andre selskaber. Nedenstående tabel viser hvor personer i ledelse eller ejerkreds i aktive ere, er i andre typer aktive selskaber ( eller ). Der ses på hvor mange andre selskaber, en person fra et, er i ledelsen og/eller i ejerkredsen. Antal selskaber Ledelse eller ejer i, som er i ledelse eller ejerkreds i aktivt eller eller flere 122

10 personer som er tilknyttet ledelsen eller ejerkredse i et har ingen relation (ledelse eller ejerkreds) til andre aktive selskaber ( eller ). Det skal noteres at et godt kan have flere personer i ledelse og/eller ejerkreds. Hvis man ser på personer i erne og ser hvor mange andre ere de har en relation til, så er der personer som har relation til mere end et. Og 5 personer har relation til mere end 20 andre ere. 7. Den økonomiske sundhedstilstand på selskaber etableret efter 1/ pr. 30/ Her vil blive belyst hvordan de selskaber som er etableret siden 1/ klarer sig økonomisk. Det vil ske ved at se på selskabernes seneste regnskab, som måtte være tilgængelig pr. 30/ Tabel 7.1 Økonomisk sundhedstilstand - Antal selskaber Antal selskaber som er aktive pr. 30/ Selskabsform Overskud Rent nul Underskud Angrebet Egenkapital Antal selskaber med regnskab Tabel 7.2 Økonomisk sundhedstilstand Relativt Relativ andel Selskabsform Overskud Rent nul Underskud Angrebet Egenkapital Konkursretning Konkursretning 55,59 1,14 43,27 25,33 22,25 51,45 4,15 44,40 36,86 32,72 35,80 22,06 42,14 39,15 34,96 Overskud: Årets resultat >=0 Underskud: Årets resultat <0 Angrebet egenkapital: : Egenkapital < , : Egenkapital < , : Egenkapital<Selskabskapital. Konkursretning: Både underskud og angrebet egenkapital.

11 Det er erne, der har relativt flest selskaber med overskud i det seneste regnskabsår. Det skal dog bemærkes at erne har en forholdsvis stor andel (godt 2.700), hvor overskud er præcist nul, hvilket indikerer at der er relativt flere ere uden reel aktivitet. Mht. andelen med angrebet egenkapital og konkursretning, så har erne højere andele end og. Det skal tages med i betragtning, at ikke alle de pågældende selskaber har indleveret et regnskab endnu. Det fremgår af nedenstående tabel 7.3 hvor stor en andel af de respektive selskabstyper der har indleveret et regnskab. Tabel 7.3 Offentliggjorte regnskaber pr. 30/ Antal regnskaber offentliggjort pr. 30/ Andel som har offentliggjort mindst 1 regnskab i procent Selskabsform , , ,88 Det er erne som relativt har offentliggjort flest regnskaber - med knap 69 %. erne har kun en andel på godt 38%. Hovedparten af de selskaber som ikke har offentliggjort et regnskab endnu har afslutningsperiode hhv. 31/ (2.723 ere) og 31/ (9.307 ere). Tabel 7.4 Udvalgte nøgletal for selskaberne pr. 30/ Selskabsform I 1000 Dkk I Procent Rentebærende gæld* Varekreditorer Balancesum Soliditetsgrad** Gennemsnit ,43 Median ,39 Gennemsnit ,46 Median ,30 Gennemsnit ,98 Median ,97 *Rentebærende gæld = Lang realgæld + Lang Bankgæld + Kort realgæld + Kort bankgæld + Kort anden gæld **Soliditetsgrad = Egenkapital / Balancesum * 100

12 Ikke overraskende, er der en tydelig forskel på, hvor store de 3 forskellige selskabsformer er. Det er erne som har den største gennemsnitlige rentebærende gæld, varekreditorer og balancesum en faktor 10 større end erne. For medianen er det endda endnu mere. erne har en meget lav median for de udvalgte nøgletal og det er som tidligere nævnt, en indikation på at ikke så mange ere har en reel aktivitet. 8. Selskabernes brug af revisor Nedenfor kan det ses hvordan selskaber benytter sig af en evt. revisor eller helt har undladt dette. Tabel 8.1. Selskabers brug af revisor i deres senest offentliggjorte regnskab pr. 30/ Antal regnskaber pr. 30/ Relativt antal regnskaber pr. 30/ i procent Type af revision Revideret ,07 28,23 3,88 Helt undladt revision ,97 22,62 61,30 Revisor assistance ,60 39,66 33,23 Revisor review ,61 2,01 0,83 Udvidet gennemgang ,75 7,47 0,76 Det fremgår at kun knap 4 % af erne, for dem som indtil videre har offentliggjort et regnskab, får revideret selskabets Årsrapport. Tilsvarende er det for og hhv. 79% og 28%. Godt 61% har helt fravalgt revisors hjælp for erne, mens det for og er hhv. 3% og 23%.

13 9. Typer af revisionsbemærkninger Nedenfor kan det ses hvilke typer af bemærkninger som revisor har måttet foretage i forbindelse med sin revision af selskabernes seneste regnskab. Tabel 9.1. Typer af revisionsbemærkninger i senest offentliggjorte regnskab pr. 30/ Relativt i forhold til antal Antal regnskaber pr. 30/ regnskaber med revisor involveret pr. 30/6 i procent Revisions bemærkning Der tages forbehold ,14 1,93 3,46 Supplerende oplysninger ,18 11,26 15,91 Ulovligt lån ,86 1,63 2,82 *Her er medtaget de regnskaber som er revideret, revisor review og udvidet gennemgang Nominelt har erne ikke så mange regnskaber med bemærkninger fra revisor, men det skyldes at der ikke er så mange som har en revisor inde over regnskabet. Men hvis man ser på andelen af regnskaber med en bemærkning i forhold til det antal regnskaber som en revisor har været inde over (undtagen assistance), så er andelen for erne noget højere på alle typer af bemærkninger.

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Gazellerne i Midtjylland 2017

Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 3. kvartal 2013 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

10 år efter finanskrisen

10 år efter finanskrisen FSR ANALYSE / SEPTEMBER 2018 10 år efter finanskrisen Overskud vs. underskud fordelt på brancher 10 år der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed November 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job.

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job. 8. februar 09 Rapport fra Nordsjællands Rekrutterings Service for 08 Denne rapport giver en oversigt over resultater for NRS i 08. Målene for 08 var:. 70 procent af jobordrerne til NRS skulle besættes

Læs mere

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 16.november 2009 FAKTAARK Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 1. Resumé fra pressemeddelelse Flere virksomheder end nogensinde før er truet af konkurs. Særligt virksomheder i hovedstadsområdet

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Maj 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.soliditet.dk

Læs mere

ANALYSE

ANALYSE Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2014 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2015 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

, , ,89...

, , ,89... Tabel 4 Ind- og udbetalinger i 2013 Indbetaling Kommune 1.189.087.991,91 946.379.397,85 432.767.200,00 26.340.268,80 10.436.079,76 38 Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug 110.875,23....

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling

Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling v. Kasper Højvang Kyed 6. oktober 2017 Konference: Disruption, uddannelsesfrafald og udsatte grupper Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG Februar 2018 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger fortsat med ca. 70-80 forløb pr. måned. Der er en mindre stigning i andelen af kvindelige

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte.

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Februar 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo januar 2013 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse 1.

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Konkurskurven flader ud Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2017 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv Analysedata Analysen af økonomien i det danske erhvervsliv er baseret på økonomiske informationer fra regnskabspligtige virksomheder, som har indleveret

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo september 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,6 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit April 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, website: www.soliditet.dk

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010

PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010 PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Antallet af konkurser slår alle rekorder Det er historisk hårde tider i dansk erhvervsliv: 656 virksomheder gik konkurs i marts 35 pct. flere

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm PRESSEMEDDELELSE 1.maj 2009 Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm Østjylland og Bornholm er de to områder i Danmark, der har oplevet den største stigning i antallet af konkurser de seneste 12 måneder.

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP

ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP TABELRAPPORT, TELEFONUNDERSØGELSE 2017 ADM. DIR. ASGER H. NIELSEN PROJEKTLEDER CONNIE F. LARSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R.

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Flere konkurser i februar 533 virksomheder gik konkurs i februar 16 pct. flere end i februar sidste år, hvor 460 virksomheder måtte dreje

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Mange konkurser i april 575 virksomheder gik konkurs i april en stigning på godt 26 pct. i forhold til april måned sidste år, hvor 455 virksomheder

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009 PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 20 Nye konkurstal fra Experian: Højeste antal konkurser nogensinde 599 danske virksomheder er gået konkurs i november måned. Det er det højeste antal virksomheder, der

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

Konkursanalyse, september 2012

Konkursanalyse, september 2012 Kommentarer til regionale konkurser Der har i tember måned 20 været 421 konkurser. Sammenlignet med tember 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til et fald på 5,0%. Det er kun Færøerne og Østjylland,

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Kvinder i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) juli 2016 juni 2018

Kvinder i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) juli 2016 juni 2018 i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) juli 2016 juni 2018 OPSUMMERING - er underrepræsenterede i IGU: 4 pct. af kvinder, som på et tidspunkt siden juli 2016 har været i IGUmålgruppen, har også været registreret

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

Opbremsning i konkursbølge

Opbremsning i konkursbølge PRESSEMEDDELELSE Opbremsning i konkursbølge 3. februar 2009 Det nye år er startet med et lille fald i antallet af konkurser i forhold til de sidste måneder af 2008, og særligt hovedstadsområdet er begyndt

Læs mere

Anmærkninger om selskabernes ulovlige lån

Anmærkninger om selskabernes ulovlige lån FSR ANALYSE / FEBRUAR 2018 Anmærkninger om selskabernes ulovlige lån Analyse af selskabernes 2016-årsregnskaber Undersøgelse af ulovlige lån i regnskaberne Godt 252.000 selskaber har indleveret et regnskab

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Konkurstal i årets andet kvartal sætter endnu engang rekord

Konkurstal i årets andet kvartal sætter endnu engang rekord Konkurstal i årets andet kvartal sætter endnu engang rekord Flere end 2.000 virksomheder gik konkurs i årets andet kvartal. Dette er det højeste konkurstal registreret i et andet kvartal, og dermed fortsætter

Læs mere