Referat af Årsmøde i Dansk Knarr Klub tirsdag 21. november 2017, kl i Restaurant Skovshoved Sejlklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Årsmøde i Dansk Knarr Klub tirsdag 21. november 2017, kl i Restaurant Skovshoved Sejlklub"

Transkript

1 Referat af Årsmøde i Dansk Knarr Klub tirsdag 21. november 2017, kl i Restaurant Skovshoved Sejlklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Jes Thomsen som dirigent 2. Formandens beretning v/ Peter Bøttcher og udvalgsformænd a. Markedsføringsudvalget, Peter Bøttcher b. Regeludvalget, Ulf Røgeberg c. Kapsejladsudvalget, Jakob Zarp - herunder IKC lodtrækning samt vinder af Vovsepokal d. IKC2018 udvalget, Kim Bruhn-Petersen mfl. e. Sommerstævneudvalget, Per Flemming Christensen, Kasserer. 3. Indkomne forslag til ændringer og tilføjelser til klasseregler og vedtægter. Bestyrelsen har modtaget forslag til behandling: OD122 JHJ Vægtkompensation for 60+ sejlere 4. Årsregnskab for 2016/2017. Vil blive bekendtgjort senest 8 dage før årsmødet på 5. Budget for 2017/18. Vil blive fremlagt på årsmødet. 6. Fastsættelse af kontingent for 2017/2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen består af: Peter Bøttcher (formand) på valg og villig til genvalg

2 Ulf Røgeberg (regeludvalg) ej på valg Per Flemming Christensen (kasserer) på valg og villig til genvalg Jakob Zarp (kapsejladsudvalg) på valg og villig til genvalg Ib Ussing Andersen Ønsker udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af Henrik Søderlund. 8. Valg af 1st. suppleant: Søren Leopold er villig til genvalg. 9. Valg af revisor. Anders Olesen er villig til genvalg. 10. Eventuelt Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået Jes Thomsen (OD100), som modtog valg, og konstaterede, at Årsmødet var rettidig indkaldt og at der var medlemmer repræsenterende 29 både (inklusive fuldmagter) tilstede, således at forsamlingen var beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning Hele formandens beretning kan ses som bilag 1 til dette referat. Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. A. Markedsføringsudvalget v/peter Bøttcher & Søren Leopold Der er etableret en ny hjemmeside, samt en Facebook side for Knarr sejlere. I foråret arrangeredes en trim dag i Skovshoved i nært samarbejde med North Sails, og det tænkes gentaget i det kommende forår. Derudover vil Knarr klassen blive markedsført gennem Magasiner, og ved en stander på Knarr molen i Skovshoved, med håb om at den kan bruges andre steder. Søren Leopold: Har etableret Facebook siden, som nu har 170+ medlemmer. Her kan man udbrede oplevelser, fortælle om og debattere emner af fælles interesse. Der etableres en separat Facebook side til at løse praktiske problemer med at få så mange både på vandet som muligt. Knarr gastebørs er færdigetableret og vil blive en markedsplads for både, som søger gaster og vice versa til aftenmatch og stævner overalt i landet. B. Regeludvalget v/ulf Røgeberg Ulf oplyste, at klassereglerne i ISAF formatet igen har været debatteret under Admirals Meeting i Oslo, og efterfølgende har nordmændene også godkendt regelsættet, dog skal det endelig godkendes, senest om et år. I USA kommer reglerne efter en pause på dagsordenen igen til deres Business Meeting i februar Udarbejdelse af fælles klasseregler har været undervejs i 18 år. Ulf informerede om at næste IKC i Bergen om 3 år forventes at være med 21 både med alumaster uden bly kompensation.

3 Regeludvalget har bestået af Ulf (formand), Jes og Jock Hartvig Andersen (OD101). Jock har solgt sin båd, og et nyt medlem af udvalget skal udpeges. C. Kapsejladsudvalget v/ Jakob Zarp Status Vovsepokal IKC udtrækning af Wild Cards Kapsejladskalender 2018 Jakob fortalte at der har været velbesøgte stævner i 2017, med flere både på banen end i de senere år. Klubberne er generelt meget pressede for at skaffe frivillige hjælpere, og der opfordres til at alle bidrager med oplysninger om mulige hjælpere, eller selv stiller op. Således blev Mellerup Cup arrangeret at klubben selv, med minimum assistance fra SKS. IKC 2017 og DM - Stort tillykke til Lars Gottfredsen og besætning (OD 90) Der har over året været et godt samarbejde med de arrangerende klubber, og stor tak skal lyde til alle arrangørerne, men der skal flere hjælpere til, idet klubberne også er presset økonomisk, og det er vigtigt at vi fortsat kan holde deltagergebyret på et spiseligt niveau. Styrbord vs. Bagbord rundt året har være udfordret på banelederfronten, og det blev ikke muligt at teste styrbord rundt. Det er planen i 2018 at arrangere 1 stævne, hvor der sejles styrbord rundt, og på opfordring fra Lars Gottfredsen bliver det nok et stævne tidligt på sæsonen, for hvis det bliver en succes, kan man jo fortsætte med styrbord rundt til efterfølgende stævner. Vovsepokalen gik i år til Anne-Marie Leopold og Charlotte Krebs gaster på OD121. Der skulle findes 2 wild cards til det kommende IKC, og de heldige vindere blev OD 118 og OD 123 efter lodtrækning foretaget af Lars Gottfredsen, som vandt seneste IKC i Oslo. Kapsejladskalenderen er nu klar på Facebook, og er vist på næste side:

4 Kapsejladskalender 2018 Dato Stævne Sejlklub Sted IKC tba Trim event Knarr klubben tba 12. maj Knarr special Knarr klubben tba maj Mellerup Cup Skovshoved Sejlklub Skovshoved x juni Sletten Cup Sletten Bådeklub Sletten x august 50th IKC KDY Skovshoved 1-2. sep. Dragør DM Dragør Sejlklub Dragør x sep sep. Svanemøllen Cup KAS Svanemøllen x 29. sep. Knarr special Knarr klubben tba 6. okt Havelågen Knarr klubben Skovshoved Jørgen Mellerup har bekræftet at han også i den kommende sæson vil assistere ved aftenmatch i Skovshoved og til Mellerup Cup, men det er en forudsætning at der stiller frivillige hjælpere fra Knarr klubben hver torsdag så vel som til Mellerup Cup. Tirsdags match starter i Rungsted i slutningen af april, torsdags match i Skovshoved fra 3. maj. Sejlere i Skovshoved og Hellerup har også mulighed for at deltage i onsdags sejladserne i Svanemøllen, hvor Torben Hessov og Ulrik Storm sejler med, Ulrik opfordrer til deltagelse, som koster omkring 400 kroner for sæsonen, og vil personligt betale halvdelen, for de både som tilmelder sig. D. IKC 2018 Udvalget v/peter Bøttcher (i Kim s fravær) Formanden præsenterede det udpegede IKVC udvalg: IKC KOORDINATOR Kim (OD137) Stævne KDY nor, si, jury, stævneleder, baneleder, hjælpere, tracking osv.jakob (OD118), Peter (OD68) Både, teknik, havneaftaler, logbøger, forsikring Ulf (OD69) / Jes (OD100) Invitationer, hjemmesider, trykt program Søren (OD131), Jes (OD100), Søren (OD121) Fundraising og salg af sponsorater, naturalier Ib (OD111), Chr. (OD124), Søren (OD131/121) Sociale arrangementer planlægning og aftaler og events Kim (OD105), Peter (OD68), Kim (OD137) Landsby, morgenmad og efter sejlads-måltider, sponsorareal, flag, tavle Lars (OD131) Økonomi og budget samt opkrævning Per (OD41), Peter (OD68), Kim (OD137) Merchandise og aftaler med leverandører, landsbyshop Ib (OD111), Chr. (OD124) Indkvartering af sejlere (housing) Otto (OD111) Layday aktiviteter Nicolai (OD68) Tilskuerbåde og video/foto Ubesat 50th års historieopsamling Per (OD41), Nicolai (OD68) Filmprojekt Niels (OD92)

5 Det bliver IKC nr. 50, og dermed et jubilæums arrangement. Det bliver et stort arrangement med brug for mange flere frivillige hjælpere også blandt Knarr sejlerne, så meld dig, hvis du kan og har lyst! Der arrangeres en særlig jubilæumsmiddag på Sølyst om søndagen 5. august, hvor det historiske er i højsædet, og alle Knarr sejlere kan deltage. Her vil også historieskrivnings projektet, og filmprojektet blive fremført (forudsat det lykkes at finde midler hertil). Per Fl. orienterede om arbejdet med bog projektet, hvor der foretages interviews med tidligere og nuværende Knarr deltagere ved IKC, både i Danmark og Norge, ligesom vi endnu har en udfordring med historierne fra San Francisco. Det er et fælles projekt mellem de 3 lande, med nogenlunde lige tyngde på alle, det skal være en morsom, læseværdig bog med gode historier, friske anekdoter og historiske billeder med highlights fra den gang og nu, eksempelvis udviklingen i sejler dresset. Ulf opfordrer alle Knarr ejere til at tilbyde deres båd til dette historiske IKC, minimum 27 gerne 30 både ønskes. Der skal bruges flere hænder til at gennemgå og sikre bådenes tilstand før og efter sejladserne, med god foto dokumentation. Et vigtigt og kritisk arbejde. Det er vort håb og ønske at verdens nok ældste Knarr sejler og medstifter af IKC, Knud Wibroe vil kunne deltage ved dette historiske arrangement. Niels OD92 pusler med ideen om at lave korte 3 minutters filmklip, som kan udsendes på forskellige TV kanaler, ligesom de kan lægges på YouTube med links fra Knarr.dk. Han vil søge forskellige fonde hertil. Der skal en del sponsorater til for at arrangere IKC: Formanden foreslår at flere kigger dybt i lommerne, og tilbyder sponsorater, f.eks. giver kroner en helsides annonce i IKC brochuren. Giv af glæde hvis du har mulighed Fundraising formål IKC event Bog projekt Film projekt Bliv sponsor/donationer / kr. sponsorater Naturalie sponsorer Bliv garant Da stævnet bliver ekstraordinært stort med et budget på ca DKK, hvilket er 7 gange klubbens egenkapital, søges ligeledes garanter, som i givet fald vil lægge et sikkerhedsnet under arrangementet. En model hertil er under udarbejdelse. E. Sommerstævne v/ Per Fl Christensen Vi har igennem de seneste år ikke kunnet samle tilstrækkelig interesse til sommerstævnerne, og jo færre både, desto dyrere bliver det at arrangere. Flere af de glade sommerstævne deltagere har solgt båden eller er udfordret helbredsmæssigt/aldersmæssigt, så vi må nok se i øjnene at det har trange udsigter. Der

6 forsøges ikke at arrangere sommerstævne i 2018, hvor vi også er værter for jubilæums IKC, men en god mulighed ville være hvis man har tid og lyst til at deltage i Svendborg Classic Regatta, selv om det er sammenfaldende med IKC. Muligvis kan Svendborg Classic Regatta med tilstrækkelig deltagelse skabe sit eget løb, og måske kan weekend sejladserne for Knarrens vedkommende udvides med at par dage, så det minder lidt om sommerstævnet med fælles grill og moleøl? Tag kontakt til Johan Brydegaard (OD48) og Hans-Emil Petersen (OD7) hvis du har lyst. Classic Regatta sejles på baner i Lunkebugten udfor Thurø og Tåsinge, afsluttende med måltagning tæt på Svendborg, med udfordringer som vind og strøm i Svendborg Sund. 3. Forslag til ændringer og tilføjelser til klasseregler og vedtægter Fra Jens Henning Jensen OD122 var fremsat følgende forslag: Vægtgrænsen ved kapsejlads er 300 kg. For hvert år et besætningsmedlems alder overstiger 60 år øges denne med 1 kg. Begrundelse: I visse andre regler gives et tillæg for alder, hvilket jeg også synes der bør gives her. Og så kan Ejner, som dog har været med til talrige IKC'ere, også almindeligvis få lov til at deltage i kapsejladser. Jens Henning Jensen OD122 Det debatteredes hvorvidt det ville være overkommeligt at administrere forslaget i praksis, ligesom flere mente at det gav et forkert signal om en gammelmands klub. Forslaget gik til afstemning men modtog kun 2 stemmer for, så det blev forkastet. 4. Årsregnskab for 2015/2016 Fremlagt på hjemmesiden. Per Fl. Christensen gennemgik regnskabet, som godkendtes af forsamlingen uden kommentarer. 5. Budget for 2017/2018 Fremlagt på hjemmesiden. Per Fl. Christensen gennemgik budgettet, som godkendtes af forsamlingen. 6. Kontingent for 2016/2017 Forslag om uændret kr. 600,- blev godkendt. (Medlemmerne bedes indbetale for den kommende sæson senest 1. april Nummeret på klubbens bankkonto, hvortil kontingentet bedes indbetalt, er: Nordea reg konto ) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen består af: Peter Bøttcher (Admiral og formand) på valg Ulf Røgeberg Regeludvalg

7 Per Flemming Christensen (kasserer og sekretær) på valg Jakob Zarp Kapsejlads på valg Ib Ussing Andersen. På valg er Peter Bøttcher, Per Fl Christensen og Jakob Zarp, som alle blev genvalgt. Ib Ussing Andersen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen grundet andre tidskrævende gøremål, og forsamlingen valgte Henrik Søderlund som nyt medlem af bestyrelsen. Formanden takkede Ib Ussing Andersen for hans store indsats for klubben. Ib vil dog fortsat op til IKC være involveret med bl.a. fundraising og merchandise. 8. Valg af suppleanter Søren Leopold (OD121) modtog genvalg. 9. Valg af revisor Anders Olesen (OD 71) var ikke til stede, men havde på forhånd meddelt, at han ville modtage genvalg, hvilket han straks blev. 10. Eventuelt. Lars-Ole Knudsen OD112 ønsker et egentligt stævne mere udover de planlagte 4 plus andre, og opfordrede til at mindst 5-6 Knarr deltager i Sjælland Rundt Hvis interesseret så henvend dig til Lars-Ole. Otto Langhorn OD111, opfordrede til at faste gaster overvejer at støtte klubben gennem medlemskab og betaling af kontingent. Jesper OD128 opfordrer til brainstorming omkring: o o o o Hvordan får vi flere ind i Knarrklasen Hvem er vores målgrupper Kan vi lære af andre klasser (Drager, OK jolle, andre med fremgang) Findes et tilgængeligt medlemskartotek Hertil kan jeg som sekretær oplyse: Bestyrelsen har et opdateret kartotek over Knarr ejerne, medlemmer som ikke medlemmer, men af hensyn til data beskyttelse er det ikke gjort tilgængeligt. Vi kan dog til specifikke formål give adgang efter behov. Henvendelse til sekretæren PFC på Der var ikke flere emner, og dirigenten takkede for god orden under mødet, der således afsluttedes. For referat: 22. nov PFC Bilag 1: Formandens beretning

8 BILAG 1 Årsberetning fremlagt på Årsmødet d Først et stort tak herfra til resten af bestyrelsen, suppleant og hjælpere for de mange timer, som er lagt i Knarr klubbens regi. Altid konstruktive og bidragende, Per for at holde det skarpe øje på finanserne, Ulf og Jes for at passe på vores regelværk både nationalt og internationalt, Ib for at tænke frem mod 2018, Jakob for den store indsats på det kapsejladsmæssige og den gode udvikling vi har kunne fastholde, Søren for sin støtte til bestyrelsen og villighed til at afsøge Facebooks mysterier. Bestyrelsesarbejdet har i år haft fokus på at gennemføre en række af de mange initiativer, som dels er foranlediget af mange gode input fra Knarr sejlere, dels strategien der blev lagt for år tilbage. Synes godt vi i fællesskab kan tillade os at sige, at Knarr en klarer sig godt der er meget få andre klasser som formår at fastholde et fornuftigt aktivitetsniveau og et godt fællesskab. Det er dog ikke sagt med den hensigt at vi kan hvile på laurbærrene, nej vi skal blive ved at udvikle vores fælles glæde omkring Knarr en. Knarr Klubben har formået at fastholde medlemsniveauet, hvilket er yderst positivt og vi har stadig et potentiale for medlemsvækst. Nye er kommet til og andre har valgt nye fritidssysler det er en fornøjelse at være vidne til dels hvor positivt vores nye medlemmer oplever klassen, og hvor meget energi de også bibringer fællesskabet. Der har i det forgangne år været aktivitet på båd salg siden og en del både er handlet til et prisniveau lavere end de senere år. MEN realistisk set har Knarren stadig en høj bådpris, hvilket vidner om høj kvalitet. I Skovshoved har den nye mole været et vedvarende stort plus, 35+ både. Med både til torsdagsmatch, er det både sjovt på vandet og på land. Det nye aftenmatch syndikat, hvor de lokale Knarr er sammen med Team Mellerup/Leerbeck samt Skovshoved Yachtværft står for arrangementet, har været en gedigen succes. Der er smil, sjove sejladser og ikke mindst de berømte molepølser. I Rungsted arbejder Ib, Henrik og Lars videre på at samle Knarr ene fysisk, men det er en svær opgave og måske en umulig ambition. Socialt er der et godt sammenhold og ambitionen har ikke nogen sidste salgsdato. Andre steder sejler Knarr ene også med, og det var en glæde at der var opbakning omkring Svendborg Classic nu hvor sommerstævnet ikke har den nødvendige tilslutning. Et af de vigtige initiativer har været at arbejde med kommunikationen. Vi fik noget uplanlagt behov for at lancere en ny hjemmeside, men i bakspejlet var det faktisk rigtig godt, idet vi på den nye platform har langt flere muligheder til at højne kommunikationen. Der er også blevet lanceret en facebook gruppe, som viser at der er mange som holder af Knarr en. Det er dog samtidig et lille opråb om at benytte gruppen, med billeder og lignende det er værdsat. Ser vi på de servicemuligheder, som eksisterer for Knarr en, er vi godt kørende. Der er flere værfter med Knarr kompetence, både omkring Øresund og Svendborgsund. Og der vil også i fremtiden være dygtige bådebyggere ES NORD i Hillerød bruger nu OD16 som et projekt i deres maritime uddannelse.

9 Sejladsmæssigt har vi fastholdt vores position som en meget synlig klasse i Øresundsregionen, og med fin stabilitet i deltagerantallet. Og som klasse hæver vi stadig niveauet, når det handler om at sejle mod hinanden. Vores tilgang til at hylde arrangørklubberne og deres hjælpere har igen i år givet mange positive tilbagemeldinger. Sæsonen har været fin med 22 sejladser over 4 stævner, men i år var udfordrende at arrangere - på et niveau vi ikke tidligere har set. Mere herom senere fra kapsejladsudvalget. Nogle fandt sikkert sæsonen skulle være længere, og andre synes det var tilpas. Vi har i bestyrelsen arbejdet med at udvide antallet af sejladser, men det er bestemt ikke nogen nem eller enkel opgave. Målet er stadig en god balance mellem det sportslige og det sociale, og huske at det ikke kun handler om at vinde uden os andre var der ikke noget at fejre! Kapsejladssæsonen startede med et velbesøgt og hyggeligt trim event, som har været en meget positiv aktivitet, både for nye i klassen og for de mere etablerede. Næste stævne var Mellerup Cup, hvor vi med 24 både havde en flot sæsonpremiere (OD124). Herefter gik det til det traditionsrige stævne i Sletten, hvor 22 både deltog, alle spiste en hyggelig frokost sammen (OD90). I slutningen af august afholdt Hellerup Sejlklub for første gang i mange år et stævne med 22 deltagere (OD124). Slutteligt i Rungsted var KDY vært for vores sidste stævne og samtidig DM, hvor 24 både deltog. OD90 blev årets Danmarksmester. Hyggelig middag med ca deltagere. På det sejladsmæssige skal det 49th IKC i Oslo også nævnes. Vi stillede med ialt 5 teams, og de danske både viste fine takter på Bundefjorden. Således vandt OD90 og OD112 fulgte efter stort tillykke og flot sejlet. Alle danske teams som sejlede hele serien endte i top 10. Sejladsmæssigt var der større spredning i bådflåden end vanligt, og et større antal havarier, men vejret var sommerligt og nordmændene var opfindsomme med flotte sociale arrangementer til Midweek og Award Dinner. En par bemærkninger må også falde fra en formand og det er omkring det sejladsmæssige en repetition fra sidste år, håber I lytter bedre efter!. Vi har i år haft en del kedelige episoder på vandet. Det gav timer til protestkomite og har også erfaret, at der har været tvister omkring beslutningerne. Vil godt opfordre til at alle tager sig tid til at læse vores Code of Conduct, - vi skal have det sjovt både på vandet og på land. Og Kapsejladsudvalget må se på om det til vinter er muligt at arrangere et par møder om hvordan udvalgte kapsejladssituationer behandles i reglerne. Et andet forhold er at vi på sidste årsmøde vedtog en ny vægtgrænse bl.a. foranlediget af nogle bådes tilbagemeldinger. Må lidt forundret konstatere, at det måske var spild af tid, da de berørte parter ikke har gjort brug af muligheden. I forbindelse med IKC afholdes Admirals Meeting, og ISAF er ved at blive adopteret, hvilket Ulf kan berette om. Den danske Knarr klub løftede sløret for tanker om jubilæum og formatet for det 50 th IKC. Jubilæet er jo en fælles sag og selvom vi er arrangører, er vores hensigt at jubilæet skal hylde den fælles fortid og fællesskabet, samt levere et IKC på højde med de tidligere år. Der blev ikke noget sommerstævne i 2017 ligesom året før. Bestyrelsen har evalueret mulighederne og der er fortsat ikke fremkommet nogen forslag, som er bæredygtige. I 2018 vil udvalget blive sat på pause og energien overført til IKC 2018 forberedelserne. IKC 2018 er et stort projekt på alle måder men ikke mindst er det 50 års jubilæum for IKC. Der vil blive brug for mange hjælpere, og som formand vil jeg hermed opfordre til, at vi løfter sammen i fællesskab.

10 Lidt uortodokst vil jeg også gerne benytte anledningen til at lykønske Knarr Klassens skarpeste pen Nicolai Lassen med sin 60 års fødselsdag og nu med æresemblem fra KDY. Og jeg tror dig, når du siger at det ikke vil overskygge din interesse for at kommentere kontroversielle forhold i klublivet. Lad os give Nicolai et Njaft og så må han senere skære for af fødselsdagskagen til kaffen. Økonomi. Der er fin balance i klubbens økonomi, med det nuværende aktivitetsniveau. Tak til alle dem som har lagt gratis timer heri og det er bestyrelsens vurdering at den nuværende egenkapital er et fornuftigt udgangspunkt for at kunne planlægge IKC i Afslutningsvis vil jeg blot understrege, at vi i bestyrelsen tilstræber fairness og håber alle klubbens medlemmer føler de bliver hørt og repræsenteret i bestyrelsen, men vi ved det ikke altid. Derfor vil jeg opfordre til, at alle I her på årsmødet ytrer Jer med ris og ros, så bestyrelsen får en god pejling af, hvad medlemmerne ønsker vi skal fokusere på i det kommende år. Tak. Peter Bøttcher Formand/Admiral

Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn.

Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn. Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn. Fra kl 18.00 inviterer Knarr Klubben på middag (Skipperlabskovs

Læs mere

Referat af Årsmøde i Dansk Knarr Klub tirsdag 22. november 2016, kl i Restaurant Skovshoved Sejlklub

Referat af Årsmøde i Dansk Knarr Klub tirsdag 22. november 2016, kl i Restaurant Skovshoved Sejlklub Referat af Årsmøde i Dansk Knarr Klub tirsdag 22. november 2016, kl 19.00 i Restaurant Skovshoved Sejlklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen forslår Jes Thomsen som dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes onsdag den 3. november kl. 19:00 i Resturant Sejlklubberne, Skovshoved havn.

Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes onsdag den 3. november kl. 19:00 i Resturant Sejlklubberne, Skovshoved havn. Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes onsdag den 3. november kl. 19:00 i Resturant Sejlklubberne, Skovshoved havn. Der vil være følgende dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 18 stemmeberettigede. Jens Koch bød velkommen. Jens

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Præsidenten s aflæggelse af årsberetning 4. Kasseren's forelæggelse af regnskab for indeværende sæson til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Generalforsamlingen. Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat

Generalforsamlingen. Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat Generalforsamlingen 2011 Blev holdt i Thurø Sejlklub 20.03.11 Referat Regel gennemgang ved Jon Andersen Der blev gennemgået kapsejladsregler hvor mange fik genopfrisket situationer fra det virkelige liv

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Tid: 5/4 2017 kl. 19 Sted: Restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk Foreningen er vært ved et glas vin,

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren.

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren. VEDTÆGTER for Spækhugger Klubben Del 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Spækhugger Klubben. 1.2 Klubbens adresse er formandens. Del 2 Spækhugger Klubbens formål 2.1 Det er Spækhugger Klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere