Det angives, at 93 % af tilfældene i almen praksis skyldes positionsvertigo (som hyppig overses), akut vestibulær neuronitis eller Ménières sygdom 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det angives, at 93 % af tilfældene i almen praksis skyldes positionsvertigo (som hyppig overses), akut vestibulær neuronitis eller Ménières sygdom 8"

Transkript

1 Page 1 of 10 Svimmelhed Oprettet: Basisoplysninger Definition Vertigo - en falsk følelse af bevægelse 1, 2 Svimmelhed er en samlebetegnelse for symptomer som rotationsfølelse i eller udenfor hovedet eller gyngefølelse Patienter har ofte vanskeligt ved at skelne mellem svimmelhed og ganginstabilitet af anden årsag Forekomst Svimmelhed er et almindeligt symptom, og hyppigheden øges med alderen 3 I aldersgruppen over 65 år oplever næsten 1/3 episoder med svimmelhed Diagnostisk tankegang Differentialdiagnoserne til svimmelhed inkluderer perifere vestibulære årsager, centrale vestibulære årsager og andre tilstande 4, 5, 6, 7 De hyppigste årsager Det angives, at 93 % af tilfældene i almen praksis skyldes positionsvertigo (som hyppig overses), akut vestibulær neuronitis eller Ménières sygdom 8 Svimmelhed hos unge og midaldrende Kommer oftest af angst og uro, samt virusbetinget affektion af labyrinten eller n. vestibulocochlearis Svimmelhed hos ældre Skyldes oftest arteriosklerose kombineret med aldersmæssige forandringer Andre årsager til svimmelhed kan være ubehandlet hypotension og bivirkning til antihypertensiv behandling Svimmelhed ses også som led i neurolgisk sygdom som for eksempel hjernestammeinfarkt, multipel sklerose eller neuropati. Der vil her næsten altid være andre symptomer eller fund, som peger på neurologisk årsag. Patogenese ved organisk forklaring Svimmelhed skyldes en akut ensidig vestibular læsion, som kan være perifer (i labyrinten eller i nervus vestibularis) eller central (i hjernestammen eller cerebellum) 9. Alternativt kan der være læsion af stillingssans fra periferien via medulla til cerebellum eller af synet, der også stabiliserer balancen. Svulster og ototoxiske medikamenter udvikler langsomt progredierende ensidige eller bilaterale læsioner og medfører sædvanligvis ikke svimmelhed Inddeling efter årsager Perifere årsager Akut neuritis vestíbularis Benign positionel paroxysmal vertigo Kolesteatom Herpes zoster oticus Ménières sygdom Otosklerose Perilymfatisk fistel Centrale årsager Tumor i den cerebellopontine vinkel/fossa posterior Cerebrovaskulær sygdom som TIA og apoplexi i fossa posterior Multipel sklerose

2 Page 2 of 10 Andre årsager Medikamentelt induceret vertigo Nedsat syn Karidiovaskulært/ortostatisk hypotension/sinus caroticus hypersensitivitet Medicinsk: hypoglykæmi, anæmi, elektrolytforstyrrelse Hyperventilation Psykogen Hvorfor henvender patienten sig? Svimmelhed er primær kontaktårsag i 1 % af konsultationerne i almen praksis, som delsymptom er det langt hyppigere Diagnostiske faldgruber ICPC-2 ICD-10 Hypoglykæmi hos diabetikere Kronisk subduralt hæmatom F14 Abnorm øjenbevægelse N17 Svimmelhed R42 Svimmelhed Differentialdiagnoser Svimmelhed, funktionel Ukarakteristisk, domineres af generel instabilitetsfølelse, følelse af at skulle besvime Angst og spændingshovedpine findes ofte samtidig Symptomerne kan være relateret til specielle situationer Som regel også andre vegetative symptomer som slaphed, ubehag i brystet, klump i halsen, ubehag i maven, etc. Neurologisk status er normal, hyperventilation kan observeres under anfald Benign positionel vertigo Skyldes en unilateral forstyrrelse i det perifere otolit-apparatet, en otolit kan have løsnet sig fra buegangen spontant eller efter et hovedtraume Rotationssvimmelhed af få sekunder til højest 2 minutters varighed, hvor symptomerne er tydeligst, idet man lægger sig eller står op Svimmelheden udløses ved specielle positioner eller bevægelser af hovedet Ingen hørenedsættelse Tilstanden kan reproduceres ved den kliniske undersøgelse Neuronitis vestibularis Anæmi Ofte efter virusinfektion i øvre luftveje Kommer pludselig med rotatorisk instabilitet, nystagmus, kvalme og opkastninger Ingen tinnitus eller høretab Heftige symptomer de første dage, efter hvert reduceret ubehag Fuld restitution kan forventes i løbet af 1-3 måneder, men nogen kan udvikle kroniske gener Grundsygdom som giver blodtab eller reduceret produktion af røde blodceller Symptomer og fund er bestemt af grad og udviklingshastighed af anæmi Slaphed, træthed, nedsat fysisk kapacitet, øresusen, åndenød Bleghed, takykardi, dyspnø Lav Hb og Hct

3 Page 3 of 10 Cervikal dysfunktion Forandringer i cervikal columna, evt. udtalte myalgier i samme område Degenerative forandringer kan være en disponerende faktor Giver sig hyppigt udslag i svimmelhed og hovedpine Aldersbetinget svimmelhed Fastsiddende ørevoks Ortostatisk hypotension Medikamenter Kardiovaskulær sygdom, f.eks. arytmi Sinus caroticus hypersensitivitet Ménières sygdom Debuterer i års alderen, initialt ensidig (90 %), senere får % bilaterale gener Anfald med gyratorisk svimmelhed, høretab og øresusen, kvalme og opkastninger, patienten må som regel lægge sig. Anfaldene varer fra minutter til 1-2 timer Over tid udvikles en nærmest konstant, lavfrekvent, bølgebruslignende øresusen og høretab Der kan være spontannystagmus (hurtig fase) væk fra det syge øre og fald mod syg side Evt. CT for at udelukke akustikusneurinom Hjertesygdom Særlig arytmi og aortastenose kan give symptomer, som patienten beskriver som svimmelhed Arytmi kan optræde som anfald, ofte ledsaget af hjertebanken, urolig puls Kan verificeres ved pulsregistrering eller på EKG Medikamentbivirkning En lang række medikamenter kan give svimmelhed 10, 11 Aminoglykosider, ødelægger sensoriske hårceller Salicylater - ødelægger koklea og vestibulære endeorganer Fenytoin, evt. andre antiepileptika Ved seponering af SSRI andre antidepressiva Sedativa og hypnotika Nitroglycerin Kinin og kinidin Streptomycin Cis-Platin Iskæmi i hjernestammen Ofte ledsagesymptomer med hjernenerveudfald specielt dobbeltsyn, cerebellar ataksi og langbanesymptomer Vestibularis schwannom (tidl akustikusneurinom) Benign langsomt voksende svulst, incidens ca. 2 pr pr år Ensidigt, tiltagende høretab, typisk i diskanten, diskriminationsproblem Andre symptomer er mindre distinkte, svimmelhed og øresusen er som regel mindre fremtrædende N. facialis kan være afficeret og medfører perifer facialisparese (både øvre og nedre del af ansigtet) N. trigeminus kan være afficeret og medfører reduceret kornearefleks og sensibilitet i ansigtet MRI og specielle audiologiske test er påkrævet for at stille diagnosen Multipel sklerose Sædvanligvis en yngre person En inflammatorisk demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet Startsymptomer kan være akut svimmelhed, dobbeltsyn, ensidig synsnerveaffektion, klodsethed, sensibilitetsforstyrrelser og kraftig vandladningstrang Ofte lette og forbigående symptomer den første tid

4 Page 4 of 10 Typiske fund er opbrudte øjenfølgebevægelser, nystagmus, koordinationsforstyrrelser, sensibilitetsudfald og Hjernesvulst hyperaktive reflekser Primær eller sekundær tumor har sædvanligvis en langsom progression Tidlige symptomer kan være epileptiske anfald, langsomt udviklede pareser, afasi - hovedpine er sjældent et tidligt symptom, men bliver et fremtrædende symptom hos 2/3 Typiske andre symptomer kan være kvalme, opkast, svimmelhed, hjernenervepareser og hydrocefalus Efterhånden tiltagende neurologiske udfald, papilødem og personlighedsforandringer Perilymfatisk fistel Brud mellem indre øre og mellemøre 12 Kan skyldes en skade fra et direkte slag eller fra aktiviteter som dykning (barotraume) eller bæring af tunge vægte4, 13 Nysen eller bevægelser, som bevæger det afficerede øre nedad, kan udløse vertigo ved denne tilstand 14 Vertigo eller nystagmus udløses ofte ved at trykke på tragus og ydre øregangsåbning, ved pneumatisk otoskopi eller ved Valsalvas manøver4, 13 Anden grundsygdom Diverse Svimmelhed kan også komme sekundært til anden grundsygdom i hjerte/kar, ved diabetes, hypotyreose og polyneuropati Småbørn kan blive svimle af akut mellemørebetændelse eller serøs otit Migræne kan give svimmelhed og kvalme i prodromalfasen Alkoholmisbrug Epilepsi, særlig temporallapsepilepsi, kan give svimmelhed før bevisthedsforstyrrelsen indtræder Sygehistorien er meget vigtig Hvordan arter svimmelheden sig? Anfald eller vedvarende gener? Særlig vigtigt er det at få eksakte oplysninger om, hvordan det første svimmelhedsanfald artede sig 15 Rotatorisk eller nautisk? 16 Er det omgivelserne (vægge, gulv) eller patienten, som opleves at være i bevægelse? Sidder "svimmelheden" i hovedet (vertigo) eller i benene (instabilitet)? Diffus, ukarakteristisk? Varighed? Hvor længe?4, 7, 13 I hvilke situationer optræder svimmelheden? Varighed af evt. anfald? Få sekunder Tyder på perifer årsag, ensidigt tab af vestibulær funktion, sene stadier af akut vestibulær neuronitis, sene stadier af Ménières sygdom Flere sekunder til nogle få minutter Tyder på benign positionel paroksysmal vertigo eller perilymfatisk fistel Flere minutter til en time Tyder på TIA i bagre del af hjernen eller perilymfatisk fistel Timer Kan tyde på Ménières sygdom, perilymfatisk fistel fra traume eller kirurgi, migræne, vestibulært schwannom Dage Kan tyde på akut vestibulær neuronitis, apoplexi i bagre gebet, migræne, multipel sklerose

5 Page 5 of 10 Uger Tyder på psykogen årsag - konstant vertigo som varer i uger uden bedring Udløsende faktorer? Hovedbevægelser eller positionsændringer?6, 13, 17 Tyder stærkt på positionel vertigo2, 18, evt. neuritis vestibularis, tumor i den cerebellopontine vinkel, multipel sklerose, perilymfatisk fistel Angst eller stress? Tyder på psykiatrisk eller psykisk årsag, evt. migræne Ingen udløsende faktor Giver mistanke om akut neuronitis vestibularis, apoplexi eller TIA, Ménières sygdom, migræne, multipel sklerose Nylig luftvejsinfektion? Forudgående luftvejsinfektion tyder på akut neuronitis vestibularis Ledsagende symptomer? Kvalme, opkast? Hovedpine? Er typisk for akut neuronitis vestibularis og ved alvorlige episoder af Ménières sygdom eller positionel vertigo2, 19 Centrale årsager til vertigo giver sjældnere kvalme og opkast 20 Tænk på vestibulært schwannom og migræne Hørenedsættelse? Øresusen? Tænk på Ménières sygdom, perilymfatisk fistel, vestibulært schwannom, kolesteatom, otosklerose, herpes zoster oticus2, 13, 17, 20 Kan være akut labyrintitis, vestibulært schwannom, Ménières sygdom Slaphed, åndedrætsbesvær? Tyder kardielt Neurologiske symptomer? Smerte? Lammelser, dysartri, synsændringer, paræstesier, ændret bevidsthedsniveau, ataksi, eller andre ændringer i motorisk eller sensorisk funktion tyder på central årsag som cerebrovaskulær sygdom, neoplasme eller multipel sklerose Kan forekomme ved akut mellemøresygdom, invasiv sygdom i temporalbenet, vertebralisdissketion eller meningeal irritation13 Andre funktionelle gener? Grad af svimmelhed? Udtalte gener? Stigende? Uændret? Er typisk for akut neuronitis vestibularis de første dage, men mildnes over få dage Ved Ménières sygdom øger intensiteten af anfaldene ofte den første tid, for så at aftage Konstant vertigo, som varer i ugevis, kan tyde på psykisk årsag Tidligere eller kroniske sygdomme? Hjertekarsydom, diabetes, øresygdom, neurologisk sygdom Tilstand som disponerer for anæmi? Medikamenter eller stimulantia? Kan svimmelheden skyldes bivirkning af medicin?12

6 Page 6 of 10 Alkohol eller narkotika? Konsekvenser af svimmelheden Hvor alvorlig er svimmelheden? Bed patienten beskrive i hvilken grad svimmelheden går ud over daglige aktiviteter Træk som skelner perifere fra centrale årsager til vertigo20, 21 Kliniske træk Perifer vertigo Central vertigo Nystagmus Kombineret horisontal og rotatorisk. Inhiberes ved at fiksere blikket på et objekt. Forsvinder efter få dage. Ændrer ikke retning med blikretning Vertikal, horisontal eller rotatorisk. Hæmmes ikke ved fiksering af blikket på et objekt. Kan vare uger til måneder. Kan ændre retning med blikretning Ubalance Udtalt; ude af stand til at stå stille eller gå Mild til moderat; er i stand til at gå Kvalme, opkastninger Kan være udtalt Høretab, øresusen Vanlig Sjælden Ikke-auditive neurologiske symptomer Sjælden Varierer ofte mild Vanlig Klinisk undersøgelse Generelt Almentilstand Anæmi? Alkoholisme? Funktionelt præg? Ængstelig? Deprimeret? Stresset? Hjertekarstatus Blodtryk - ortostatisk hypotension? Fald i blodtryk med mere end 20 mm Hg og pulsstigning på mere end 10 slag pr. minut 22 Puls, regelmæssig? Cervikal columna Specielt Neurologisk status Tegn på nedsat bevægelighed? Fremtrædende myalgier? Hjernenerverne - tegn på lammelser? Nystagmus eller øjemotilitetsforstyrrelse? Vertikal nystagmus ses ofte ved vestibulær nukleær eller cerebellar vermis læsion3 Spontan horisontal nystagmus med eller uden rotatorisk nystagmus og hurtig fase væk fra det syge øre er Gangbesvær? forenelig med akut neuronitis vestibularis Patienter med perifer vertigo har oftest kun let nedsat balance, men "svimmelhed i hovedet" kan umuliggøre gang. Patienter med central vertigo har ofte kun beskeden " svimmelhed i hovedet" men balanceforstyrrelse kan gøre det besværligt, men som regel muligt at gå Ekstremitetslammelser?

7 Page 7 of 10 Koordinationsforstyrrelser? Sensibilitetstab? Taleforstyrrelser? ØNH-status Otoskopi Tjek trommehinderne for vesikler (herpes zoster oticus) eller kolesteatom Pneumatisk otoskopi kan udløse vertigo eller nystagmus ved perilymfatisk fistel Træk i tragus og ydre øregangsåbning Vertigo eller nystagmus kan udløses ved perilymfatisk fistel13 Valsalva manøver Hørelse Weber Rinne Forceret udånding med lukket næse og mund Kan udløse vertigo ved perilymfatisk fistel13 Lateralisering til raskt øre ved ensidigt neurogent høretab Lateralisering til sygt øre ved ensidigt ledningstab Benledning bedst ved mekanisk høretab Luftledning bedst ved normal hørelse eller neurogent høretab Stillingstest, undersøgelse på positionsvertigo Se video af Dix-Hallpikes manøvre som skelner perifer fra central vertigo 23, 24 Patienten sidder på undersøgelsesbænken med hovedet drejet 45 til siden Patienten lægges hurtigt ned, således at hovedet bliver hængende udenfor bænkekanten Nakken er ekstenderet ca. 15 Hovedet er fortsat drejet 45 til siden Øjnene er åbne og observeres hele tiden (30-60 sekunder) af undersøger Patienten sætter sig op Samme manøver påny, denne gang med hovedet vendt mod den anden side Observation i sekunder før patienten sidder op Testen er positiv, hvis der kommer vertigo og nystagmus mod laveste øre efter latens på 2-10 sekunder (nystagmus varer > 15 sekunder) Nystagmusretningen er rotatorisk og vertikal Den rotatoriske komponent slår med hurtig fase mod det syge øre (som øjets øvre pol bevæger sig) Den vertikale komponent er opadslående Retningen reverteres, når patienten sætter sig op, men nystagmus og vertigo vil da være svagere Fundet regnes som patognomonisk uafhængig af sygehistorien Normalt aftagende intensitet af anfaldene ved gentagne undersøgelser Hvis anfaldsudløsningen ikke reduceres, kan der foreligge en central positionsvertigo, f.eks. en fossa posterior tumor eller blødning20, 21 Klinisk epidemiologi Testen angives at have en positiv prædiktiv værdi på 83 % og en negativ prædiktiv værdi på 52 % versus positionel vertigo8, 22, 25 Supplerende undersøgelser I almen praksis Blodprøver afslører diagnosen i færre end 1% af tilfældene med svimmelhed22 Enkel blodstatus ved mistanke om underliggende sygdom - Hb, SR, CRP, leukocytter, glukose Leverfunktionsprøver ved mistanke om alkoholmisbrug Audiometri19

8 Page 8 of 10 Andre undersøgelser Er afhængig af hvilke diagnostiske mistanker man har Billeddiagnostik - CT, MRI? Ved mistanke om neurologisk eller cerebrovaskulær sygdom 26 MR er den foretrukne modalitet fordi undersøgelsen giver god visualisering af fossa posterior, hvor de fleste CNS -sygdomme, som giver vertigo, findes 27, 28 Hos specialist eller på sygehus EEG Kalorisk prøve Elektrisk respons-audiometri/vestibulær undersøgelse Holter monitorering? Høretab og karakteristika for forskellige årsager11, 13, 17 Akustikusneurinom Høretabet er progressivt, ensidigt, sensorineuralt Kolesteatom Høretabet er progressivt, ensidigt, ledningstype Herpes zoster oticus Høretabet opstår subakut eller akut, ensidigt Ménières sygdom Høretabet er sensorineuralt, initialt fluktuerende, afficerer lavere frekvenser først; senere i forløbet højere frekvenser Otosklerose Høretabet er progressivt og af ledningstype Perilymfatisk fistel Høretabet er progressivt og ensidigt Sudden deafness Pludseligt indsættende Tiltag og råd Henvisninger Råd Ved uklar diagnose eller ved behov for mere avanceret diagnostik I akutsituation kan det være aktuelt at give et antiemetikum og/eller prochlorperazin Ved psykiske problemer forbundet med vertigo er diazepam nyttig Diazepam tbl. 2 mg/ 5 mg: 2-5 mg 2-3 gange dagligt Illustrationer Video Demonstration af Dix-Hallpikes diagnostiske manøvre Demonstration af egenbehandling Holtermonitorering R-monitorering Patientinformation Hvad findes af skriftlig patientinformation Information om svimmelhed

9 Page 9 of 10 Kilder Referencer Labuguen RH. Initial evaluation of vertigo. Am Fam Physician 2006; 73: Hanley K, O'Dowd T, Considine N. A systematic review of vertigo in primary care. Br J Gen Pract 2001; 51: Kroenke K, Lucas CA, Rosenberg ML, Scherokman B, Herbers JE Jr, Wehrle PA, et al. Causes of persistent dizziness. A prospective study of 100 patients in ambulatory care. Ann Intern Med 1992; 117: Derebery MJ. The diagnosis and treatment of dizziness. Med Clin North Am 1999; 83: Brandt T, Bronstein AM. Cervical vertigo. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 71: Tusa RJ, Herdman SJ. Diagnosis and treatment of the dizzy patient. Hospital Physician 1997; 33: Solomon D. Distinguishing and treating causes of central vertigo. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33: Hanley K, O'Dowd T. Symptoms of vertigo in general practice: a prospective study of diagnosis. Br J Gen Pract 2002; 52: Swartz R, Longwell P. Treatment of vertigo. Am Fam Physician 2005; 71: Drozd CE. Acute vertigo: peripheral versus central etiology. Nurse Pract 1999; 24: Baloh RW. The dizzy patient. Postgrad Med 1999; 105:161-4, Kentala E, Rauch SD. A practical assessment algorithm for diagnosis of dizziness. Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 128: Rosenberg ML, Gizzi M. Neuro-otologic history. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33: Drachman DA. A 69-year-old man with chronic dizziness. JAMA 1998; 280: Elverland HE. Svimmelhet. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: Evans JG. Transient neurological dysfunction and risk of stroke in an elderly English population: the different significance of vertigo and non-rotatory dizziness. Age Ageing 1990; 19: Froehling DA, Silverstein MD, Mohr DN, Beatty CW. The rational clinical examination. Does this dizzy patient have a serious form of vertigo? JAMA 1994; 271: Froehling DA, Silverstein MD, Mohr DN, Beatty CW, Offord KP, Ballard DJ. Benign positional vertigo: incidence and prognosis in a population-based study in Olmsted County, Minnesota. Mayo Clin Proc 1991; 66: Saeed SR. Fortnightly review. Diagnosis and treatment of Ménière's disease. BMJ 1998; 316: Baloh RW. Differentiating between peripheral and central causes of vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 119: Buttner U, Helmchen C, Brandt T. Diagnostic criteria for central versus peripheral positioning nystagmus and vertigo: a review. Acta Otolaryngol 1999; 119: 1-5. Hoffman RM, Einstadter D, Kroenke K. Evaluating dizziness. Am J Med 1999; 107: Dix MR, Hallpike CS. The pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of the vestibular system. Proc R Soc Med 1952; 45: Furman JM, Cass SP. Benign paroxysmal positional vertigo. N Engl J Med 1999; 341: Herr RD, Zun L, Mathews JJ. A directed approach to the dizzy patient. Ann Emerg Med 1989; 18: Norrving B, Magnusson M, Holtas S. Isolated acute vertigo in the elderly; vestibular or vascular disease? Acta Neurol Scand 1995; 91: Hasso AN, Drayer BP, Anderson RE, Braffman B, Davis PC, Deck MD, et al. American College of Radiology ACR Appropriateness Criteria. Vertigo and hearing loss. Accessed online March 15, 2005 Gizzi M, Riley E, Molinari S. The diagnostic value of imaging the patient with dizziness. A Bayesian approach. Arch Neurol 1996; 53: Adams R D, Victor M, Ropper AH (eds). Principles of Neurology. McGraw-Hill Inc., 1997 Arentz-Hansen C og Moen K. Legevakthåndboken. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Axford J (ed). Medicine. Oxford:Blackwell Science Ltd., 1996 Hunskår S (red). Allmennmedisin, klinisk arbeid. Oslo: ad Notam Gyldendal, 2003 Murtagh J. General Practice. Sydney: McGraw-Hill Book Company, 1994 Fagmedarbejdere Nanna Witting, afdelingslæge, ph.d., Neurologisk Klinik, Rigshopspitalet

10 Page 10 of 10 Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk, Oprettet:

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital DEN AKUT SVIMLE PATIENT Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital SVIMMELHEDS- AMBULATORIUM SVIMMELHED ER HYPPIGT LIVSTIDS-PRÆVALENS 30 % UDGØR

Læs mere

Balanceorganet og svimmelhed

Balanceorganet og svimmelhed Balanceorganet og svimmelhed For at kunne stå og gå er vi afhængige af informationer fra synet, balanceorganet og fra hudens, leddenes og musklernes proprioceptorer (1). Alle disse informationer kommer

Læs mere

Lidt anatomi. Lidt mere anatomi. Endnu mere anatomi. Buegange, øresten og svimmelhed (Benign Paroxysmal Positionel Svimmelhed)

Lidt anatomi. Lidt mere anatomi. Endnu mere anatomi. Buegange, øresten og svimmelhed (Benign Paroxysmal Positionel Svimmelhed) Lidt anatomi Buegange, øresten og svimmelhed (Benign Paroxysmal Positionel Svimmelhed) Søren Vesterhauge Lidt mere anatomi Virkeligheden er ikke så geometrisk! Endnu mere anatomi Den rumlige orientering

Læs mere

Svimmelhed. Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT

Svimmelhed. Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT Svimmelhed Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT Disposition Definitioner Årsager Symptomer Prævalens? Hvad gør jeg?? Cervikogen / BPPV/ VBI differential diagnostiske overvejelser

Læs mere

Svimmelhed. I. Grundig anamnese: væsentlig på grund af den brede opfattelse af hvad svimmelhed er udover vertigo:

Svimmelhed. I. Grundig anamnese: væsentlig på grund af den brede opfattelse af hvad svimmelhed er udover vertigo: Svimmelhed Dokumenttype: Instruks Dato for sidste revision: 1. december 2015 Forfattere: Martin Ballegård, Rasha Saleem, Karen Ægidius Referenter: Referenter: Anette Krabbe, Ole Køhler Forkortelser: ABCD2:

Læs mere

y = f(x) y = output x = input

y = f(x) y = output x = input Funktion = f Indre øre og svimmelhed: otoneurologisk udredning ørelægens perspektiv Søren Vesterhauge y = f(x) y = output x = input Funktion = f Balancesystemet Hypofunktion = hypoexibilitet = parese/paralyse

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition Dansk Selskab for Vestibulogi Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi Fagområdet vestibulogi varetages af Dansk Selskab for Vestibulogi (DSFV) der hører under specialeselskabet Dansk Selskab for Otolaryngologi

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS ADJUNKT, LÆGE, PH.D. INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AFDELING H SHOSPITAL VESTIBULÆRE SYGDOMME Opbygning af vestibulærapparatet Hyppigste

Læs mere

TRÆTHED. Inddeling: Langvarig træthed >1 md, Kronisk træthed > 6 mdr

TRÆTHED. Inddeling: Langvarig træthed >1 md, Kronisk træthed > 6 mdr TRÆTHED Definition: Form for menneskelig begrænsning, hvor patienten oplever modvilje mod at anstrenge sig og føler sig ude i stand til at forsætte vanlige aktiviteter. Inddeling: Langvarig træthed >1

Læs mere

salomonsen øre - næse - hals

salomonsen øre - næse - hals Øresten godartet positionsbetinget svimmelhed (BPPV) I det indre øre findes ligevægtsorganet dette har blandt andet til opgave at registrere hovedets bevægelser. Der er bred enighed om, at ørestenssygdom

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Copenhagen Balance Lab Aps OVERSIGT Øre-næse-halsspecialet og svimmelhed

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Svimmelhed - en oversigtstur i karusellen

Svimmelhed - en oversigtstur i karusellen Svimmelhed - en oversigtstur i karusellen Specialekarusellen Neurologi Obstetrik ØNH Svimmelhed Øjensygdomme Kardiologi Psykiatri Intern medicin Hvad mener patienten eller symptomkarusellen? Bevægelsesillusion

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

4 Neurologiske lidelser

4 Neurologiske lidelser 4 Neurologiske lidelser 4.1 Epilepsi og kramper (F1) 4.1.1 Generelle forhold Epilepsianfald, der påvirker bevidstheden, og andre alvorlige bevidsthedsforstyrrelser udgør i sagens natur en betydelig risiko

Læs mere

Vejledning om helbredskrav til kørekort

Vejledning om helbredskrav til kørekort Vejledning om helbredskrav til kørekort Styrelsen for Patientsikkerhed August 2017 4.2.3.1 Vilkår om tidsbegrænsning Hvis der er risiko for, at sygdommen forværres, bør kørekortet udstedes, fornyes eller

Læs mere

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse TABEL 1: Hyppigheden af AP og PD fremgår af tabel 1: Parkinsons syge MSA PSP CBD Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse Ca 15/10 5 ~ 450 nye /år 3.0 /10 5 ~ 55 nye /år 5.3 /10 5 ~ 97 nye / år 0.92/10

Læs mere

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

Cyskliske opkastninger

Cyskliske opkastninger Patientinformation Cyskliske opkastninger hos børn og unge Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Diagnosen 'Cyclic vomiting syndrom' - på dansk 'Cykliske opkastninger

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières.

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières. KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières. Baggrund og formål Menières er en sygdom i det indre øre, som kendetegnes ved høretab, spontane

Læs mere

Benign positional vertigo recognition and treatment

Benign positional vertigo recognition and treatment Benign positional vertigo recognition and treatment Vertigo Svimmelhed BPV Benign Positionel Vertigo (40 %) NV Neuritis Vestibularis (40 %) Tumorer og apoplexi! Morbus Meniere, Vestibulær migræne, og andre

Læs mere

Hamilton Angstskala (HAM-A 14 )

Hamilton Angstskala (HAM-A 14 ) Hamilton Angstskala (HAM-A 14 ) Scoringsark Nr. Symptom Score 1* Angst 0 4 2* Anspændthed 0 4 3* Fobisk angst 0 4 4 Søvnforstyrrelser 0 4 5* Koncentrationsforstyrrelser 0 4 6 Nedsat stemningsleje 0 4 7*

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Meningitis En alvorlig infektion i centralnervesystemet En betændelsestilstand i hjernehinderne og i det subaraknoidale rum Fig. 10.16 1 Årsag til meningitis

Læs mere

Vestibulær dysfunktion hos gamle. Marianne Kirchhoff Fald- og svimmelhedsklinikken Medicinsk afd C Gentofte Hospital

Vestibulær dysfunktion hos gamle. Marianne Kirchhoff Fald- og svimmelhedsklinikken Medicinsk afd C Gentofte Hospital Vestibulær dysfunktion hos gamle Marianne Kirchhoff Fald- og svimmelhedsklinikken Medicinsk afd C Gentofte Hospital Fredag d 13. marts 2015 Det vestibulære system: kontrollerer balancen ansvarlig for den

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Sygehistorie 1 Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

Disposition. Svimmelhed dizziness / vertigo. Balance og ligevægtsfornemmelse. Svimmelhed Klinisk differentiering og håndtering et oplæg

Disposition. Svimmelhed dizziness / vertigo. Balance og ligevægtsfornemmelse. Svimmelhed Klinisk differentiering og håndtering et oplæg Disposition Svimmelhed Klinisk differentiering og håndtering et oplæg Nyborg 18.11.2010 Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT Definitioner Årsager Symptomer Prævalens? Hvad gør jeg??

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer - efter somatisk udredning på mistanke om bivirkninger til HPV vaccine

Børne- og Ungdomspsykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer - efter somatisk udredning på mistanke om bivirkninger til HPV vaccine Børne- og Ungdomspsykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer - efter somatisk udredning på mistanke om bivirkninger til HPV vaccine 19. april 2016 Ved Gitte Dehlholm Overlæge, Ph.d, Specialist

Læs mere

Udfordringen i almen praksis. Høstakken og den Diagnostiske tragt

Udfordringen i almen praksis. Høstakken og den Diagnostiske tragt Udfordringen i almen praksis Høstakken og den Diagnostiske tragt Nævn et symptom, som ikke kan være tegn på kræft Det begynder i almen praksis! 90% af alle kræftpatienter præsenterer symptomer Maksimalt

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup

Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Liaisonpsykiatri Liaison= forening/forbindelse Forening mellem psyke og soma. Opgør med dualistisk

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2009. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 716

1. udgave. 1. oplag. 2009. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 716 1. udgave. 1. oplag. 2009. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 716 FORSTYRRELSER I HJERTERYTMEN Med eller uden pacemakerbehandling Den normale hjerterytme i hvile er 50-100 slag i minuttet. Hjerterytmen

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

VEJRTRÆKNINGSBESVÆR BEHANDLINGSINSTRUKS

VEJRTRÆKNINGSBESVÆR BEHANDLINGSINSTRUKS VEJRTRÆKNINGSBESVÆR Vejrtrækningsbesvær kan skyldes mange forskellige sygdomme. Patienten kan være fra let påvirket til direkte livstruet. Let til svær åndenød / kvælningsfornemmelse Taler i enkelt ord

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Lændesmerter - lave rygsmerter

Lændesmerter - lave rygsmerter Lændesmerter - lave rygsmerter Hvad er lave rygsmerter? Lave rygsmerter er smerter i nedre del af ryggen (lænderyggen), hvor der ikke findes nogen sikker forklaring på smerterne i form af sygdomme eller

Læs mere

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud.

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Formål: Gennemgang undersøgelse, behandling og effektmåling af en pagent med kroniske nakkesmerter 58, rengøringsassistent,

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 24-09-2013 og dato (Indsæt Song Guo --> Diasnummer) Dias 1 FORMÅL Information og forståelse

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 BRYSTSMERTER (ANGINA PECTORIS) OG BLODPROP I HJERTET Kend symptomerne og reagér hurtigt HVAD ER ANGINA PECTORIS? Angina pectoris

Læs mere

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Udarbejdet af

Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Udarbejdet af Dokumentegenskaber: Udkast 2013 ver.1 Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Udarbejdet af Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab under DSOHH Opdateringsdato 01.02.14 Faglig ansvarlig

Læs mere

Dansk Selskab for Vestibulogi under DSOHH Opdateringsdato 06.03.16 Faglig ansvarlig. Menières sygdom, morbus Menière

Dansk Selskab for Vestibulogi under DSOHH Opdateringsdato 06.03.16 Faglig ansvarlig. Menières sygdom, morbus Menière Dokumentegenskaber: Udkast 2016 ver.1 Gældende for Vestibulogi Udarbejdet af Dansk Selskab for Vestibulogi under DSOHH Opdateringsdato 06.03.16 Faglig ansvarlig Jens Højbjerg Wancher Nøgleord Menières

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Skal kræftdiagnosen stilles hurtigt og tidligt? Og hvordan så?

Skal kræftdiagnosen stilles hurtigt og tidligt? Og hvordan så? Skal kræftdiagnosen stilles hurtigt og tidligt? Og hvordan så? Hvad syntes I? Udviklingen af en kræftknude Tumor fører til død Tumor giver symptomer Tumorstørrelse Tumor kan detekteres Tid Tumorstørrelse

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Multipel Sclerose. til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN

Multipel Sclerose. til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN Multipel Sclerose til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN Multipel Sclerose (MS) er en kronisk progredierende sygdom i centralnervesystemet. MS blev tidligere kaldt Dissemineret Sclerose.

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Kommunikationscentret Information om dysartri 1 2 Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin PhD-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Moderator: Jens Balle

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Almene symptomer 1. Koncentrationsbesvær 2. Hukommelsesbesvær 3. Træthed 4. Hovedpine 5. Svimmelhed Symptomer fra hjerte, lunge og kroppens

Læs mere

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/ HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/2017 14.46 HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 2 16/05/2017 14.46 3 Fra de danske børnekræftafdelinger

Læs mere

MSPATIENT.DK PATIENTFORTÆLLINGER OM LIVET MED MULTIPEL SKLEROSE (MS) DET DU MÆRKER OG DET LÆGEN SER

MSPATIENT.DK PATIENTFORTÆLLINGER OM LIVET MED MULTIPEL SKLEROSE (MS) DET DU MÆRKER OG DET LÆGEN SER MSPATIENT.DK PATIENTFORTÆLLINGER OM LIVET MED MULTIPEL SKLEROSE (MS) DET DU MÆRKER OG DET LÆGEN SER I en samling videoer på www.mspatient.dk fortæller patienter med MS om attakker, deres symptomer og funktionstab.

Læs mere

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet ANAFYLAKTISK REAKTION Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet HVAD ER EN ANAFYLAKTISK REAKTION? En anafylaktisk reaktion er en akut svær

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Information om dysartri 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Epidemiology of Headache

Epidemiology of Headache Epidemiology of Headache Birthe Krogh Rasmussen MD, DMSc Denmark Prevalences Distribution in the population Risk factors Consequences The thesis is based on the following publications: 1. Rasmussen BK,

Læs mere

Vejledning - Høj og lav blodglucose

Vejledning - Høj og lav blodglucose Vejledning - Høj og lav blodglucose Høj blodglucose (hyperglykæmi) Symptomer: Træthed Hyppige og store vandladninger Tørst Uoplagthed, depressionsfølelse Kvalme Mundtørhed Hudkløe Synsforstyrrelser Øget

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Perifer facialisparese

Perifer facialisparese Til patienter med ansigtslammelse Perifer facialisparese Øvelsesprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Ergo- og Fysioterapien Perifer facialisparese Hvad er en perifer facialisparese En perifer facialiseparese

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Radiofrekvensablation (varmebehandling) af atrieflimren

Radiofrekvensablation (varmebehandling) af atrieflimren Radiofrekvensablation (varmebehandling) af Lungeveneablation (varmebehandling) af (RFA ved ) Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient.

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient. Hospice Delirium Information til pårørende om delir Oprettet d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Sidst revideret d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Godkendt d. 06.02.2012 af: LAL,KV, HLE Skal revideres d. 06.02.2014

Læs mere

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser p Demens p Delir p Mange andre, som vi ikke kommer ind på. Demens p Svækkelse

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Hvad er neuropsykiatri? py Hvad kan det bidrage med mht. Udredning Behandling Nogle

Læs mere

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag Kommunikationscentret Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag 1 2 Tinnitus At høre eller opleve tinnitus er almindeligt og i mange tilfælde drejer det sig om en midlertidig

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Hovedpineudredning Patientvejledning

Hovedpineudredning Patientvejledning Hovedpineudredning Patientvejledning 044 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og

Læs mere

Migræne. Få indsigt på 60 sekunder. igræne danmark

Migræne. Få indsigt på 60 sekunder. igræne danmark Migræne Få indsigt på 60 sekunder igræne danmark Forord "Migræne er en af de skjulte folkesygdomme, og der verserer mange myter herom. Nogle tror, det er en psykisk lidelse, der kun rammer kvinder, og

Læs mere

Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år.

Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år. Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år. Undersøgelsen skal indeholde et generelt helbredstjek samt en gennemgang af eventuelle særlige symptomer,

Læs mere