החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים"

Transkript

1 החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1

2 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין בחירת תחום עבודה עתידי בקרב סטודנטים... -הקשר בין סוג המחלקה לבין עמדות הרופאים והאחיות כלפי הרחבת סמכויות האחות... -הקשר בין ידע, משתנים אישיים, התייחסות להומוסקסואלים ותיוג לבין עמדות כלפי מטופלים נשאי HIV בקרב 7 סטודנטים )משתנים אישיים: דת ולאום(... בית ספר האקדמי פט מטיוס, הלל יפה המניעים המשפיעים על הכוונה להשתמש ברפואה משלימה בחברה הישראלית... -מידת המוכנות של סטודנטים לתשאל נשים בעת מתן טיפול רפואי לגבי אלימות במשפחה... -הגורמים המשפיעים על החלטת הורים ערבים מוסלמים לחסן את ילדיהם כנגד שפעת... בית ספר האקדמי וולפסון -תכנון משפחה ושימוש באמצעי מניעה בקרב נשים מוסלמיות ויהודיות בגיל הפריון הפער בין עמדות לשימוש בפועל... -גורמי הסטרס בקרב סטודנטים... -טוקופוביה... בית ספר האקדמי זיוה טל, שיבא האם כסף משנה כוונות? הקשר בין תגמול כספי לבין נכונות לעבוד במחלקה פנימית... -חווית הסטודנט בהתנסות קלינית והשפעתה על בחירת שדה קליני לפיתוח קריירה... -מגדר ובחירת קריירה בקרב סטודנטים... בית ספר האקדמי שיינברון, איכילוב עמדות נשים וגברים כלפי ביצוע הפלה יזומה... -עמדות מדריכים קליניים וסטודנטים כלפי ביצוע מיומנויות קליניות מקצועיות... -שביעות רצון מהגישה הטיפולית של אחיות ורופאים במרפאות ראשוניות בקהילה... 2

3 הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין בחירת תחום עבודה עתידי בקרב סטודנטים הדר קלפר ושיר ינאי מנחה: מלכה פרדקין בית הספר האקדמי דינה, בלינסון רקע: בחירת תחומי עבודה עתידים וגיבוש עמדות לגבי תחומי קרירה בקרב סטודנטים מושפעים מגורמים רבים, כמו אישים סביבתים חברתיים ובלתי צפויים. מחקרים מעטים עוסקים בנושא, סקירת הספרות מצביעה על ממצאים עקבים בבחירת תחומים קלינים בסיעוד מועדפים ולא מועדפים כמקומות עבודה עתידים בקרב הסטודנטים. מגמת הירידה במספר האחיות בישראל לצד המאמצים לגיוס נרחב למקצוע הסיעוד ושימור האחיות בעבודה מצריך לבדוק בפרקי זמן שונים את העדפותיהם של סטודנטים בבחירת תחומים קלינים עתידים כמקום עבודה ראשון. על מנת שמקבלי החלטות בתחום החינוך ובמוסדות הבריאות ישקיעו מאמצים באסטרטגיות שונות למען גיוס בוגרים בסיעוד לעבוד בתחומים הקלינים הנדרשים. מטרת המחקר: לבדוק את הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישים לבין בחירת תחום עבודה עתידי בקרב סטודנטים. שיטות המחקר: שישים סטודנטים במסלול האקדמי בשנה השלישית והרביעית ממוסדות לימודים במרכז הארץ, השתתפו במחקר וענו על שאלון שכלל 2 חלקים:נתונים סוציו דמוגרפים, שאלון על תפיסת יוקרת תחומים קליניים בסיעוד והרצון לעבוד בהם. ושאלון נוסף על תפיסת הסטודנטים התנסויות קליניות חיוביות ושליליות בתקופת הלימודים והרצון לעבוד במקומות אלו כמקום עבודה עתידי. נבדקו הקשרים בין משתנים אלו. ממצאים: ממצאי מחקר זה מצביעים שסטודנטים ישראלים בחרו מספר תחומים קליניים ספציפיים כמקום עבודה עתידי. השערות המחקר אוששו בחלקם ונמצאו קשרים חיובים מובהקים: -בין רצון הסטודנטים לעבוד בתחומים קלינים שונים לבין תפיסת תחומים אלו כיוקרתים. - בין תפיסת חווית ההתנסות הקלינית בקרב הסטודנטים לבין הרצון לעבוד באותו מקום עבודה בעתיד. מסקנות : סטודנטים ישראלים בחרו תחומים קליניים מסוימים כמקום עבודה עתידי בדומה לסטודנטים במקומות שונים בעולם. משתנים כמו יוקרת התחום והתנסות קלינית חיובית קשורים לרצון הסטודנטים לעבוד בתחום בעתיד. מגבלות המחקר: המדגם הוא קטן ולא הומוגני, מספר הבנים הוא קטן, כך שלא אפשר לבדוק את ההבדלים ברצון לעבוד בתחומים קלינים שונים לפי מגדר. ולא ניתן להכליל את התוצאות על כלל האוכלוסיה. במחקר הנוכחי מעט מאד משתנים סוציו דמוגרפים ואישיים נבחרו כדי לבדוק את הקשר בינהם לבין בחירת תחום עבודה עתידי כאשר הספרות המקצועית מציינת שמשתנים רבים מעורבים במהלך גיבוש מסלול קרירה בסיעוד. בנוסף לא נבדק מהימנותו של כלי המחקר. 3

4 המלצות : לבצע מחקרי אורך בתקופת הלימודים ולאחר סיום הלימודים ולבחון משתנים נוספים הקשורים לבחירת תחום עבודה עתידי בקרב סטודנטים ואחיות. בהתבסס על התוצאות אנו ממליצות להגביר את השותפות בין בית הספר ושירותי הסיעוד כדי לתרום : לחווית התנסויות קליניות חיוביות בקרב הסטודנטים, ולחשוף אותם להתנסויות בתחומים פחות פופולרים ונדרשים. ולפתח אסטרטגיות יצירתיות לגיוס סטודנטים ובוגרים לעבוד בתחומים קליניים הנדרשים למערכת הבריאות והפחות פופולרים. 4

5 הקשר בין סוג המחלקה לבין עמדות הרופאים והאחיות כלפי הרחבת סמכויות האחות אלבינה מדטוב ואלישבע רוזנצוויג מנחה: בת שבע מילר בית הספר האקדמי דינה, בלינסון רקע: מקצוע הסיעוד עומד במרכזו של הטיפול הבריאותי בישראל ובכל העולם. במהלך השנים תפקיד האחות הולך ומתפתח והתמורות והשינויים בשדה הקליני מחייבים פריצת גבולות תפקיד האחות והרחבת סמכויותיה. הרחבת הסמכויות מאפשרת ביטוי מרבי של כישוריה, תוך הגדלת איכות הטיפול והגדלת מחויבותה למתן דין )ריב"א, 2001(. הרחבת הסמכויות, תביא לשביעות רצון ומחויבות האחות למקצוע ולארגון בו היא מועסקת, העלאת איכות הטיפול ושביעות רצון המטופלים )שילה וחביב, 2012(. אחיות ורופאים מסכימים בד"כ על הרחבת סמכויות האחות עם זאת, יותר רופאים מאחיות מפגינים עמדות שליליות כלפי מגמת הרחבת הסמכויות, טוענים למחסור בכישורים הדרושים לאחות לשם כך וחשים באיום מקצועי וכלכלי על מעמדם ( et Wilson.)al., 2002 מטרת המחקר : לבחון את עמדותיהם של רופאים ואחיות כלפי הרחבת סמכויות האחות ולבדוק האם יש קשר בין סוג המחלקה לבין עמדות הרופאים והאחיות כלפי הרחבת סמכויותיהן. השערות המחקר: אחיות בכלל המחלקות יפגינו עמדות חיוביות יותר כלפי הרחבת סמכויותיהן, מאשר רופאים. רופאים במחלקות שגרתיות יפגינו עמדות חיוביות יותר כלפי הרחבת סמכויות האחות ביחידות.1.2 לטיפול נמרץ, מאשר הרחבת סמכויות האחות במחלקות שגרתיות. 3. אחיות ביחידות לטיפול נמרץ יפגינו עמדות חיוביות יותר כלפי הרחבת סמכויות האחות בטיפול נמרץ, מאשר הרחבת סמכויות האחות במחלקות שגרתיות. 5

6 הליך המחקר: איסוף הנתונים נעשה באמצעות שאלון, מקרב 60 רופאים ואחיות ממחלקות שגרתיות ומחלקות לטיפול נמרץ בבית חולים במרכז הארץ. הנתונים נותחו באמצעות סטטיסטיקה תיאורית בעזרת תוכנת.excel ממצאים: נמצא כי באופן כללי, הן רופאים והן אחיות מפגינים עמדות חיוביות כלפי הרחבת סמכויות האחות. עם זאת, הם מביעים חשש מפני עומס בעבודה בגין הרחבת הסמכויות. עמדות הרופאים היו חיוביות יותר אם כי בפער קטן, כלפי הרחבת סמכויות האחות ביחידות לטיפול נמרץ לעומת אחיות ממחלקות שגרתיות. כמו כן, עמדות האחיות היו חיוביות יותר כלפי הרחבת סמכויות האחות ביחידות לטיפול נמרץ מאשר של האחיות מהמחלקות השגרתיות כשהפער ביניהן גדול. עוד נמצא כי הן רופאים והן אחיות סוברים שהעברת סמכויות מרופאים לאחיות איננה מסכנת את המטופל, לא תקטין את אמון המטופלים במערכת הבריאות ולא תהווה נזק למקצוע הרפואה. מגבלות המחקר: מדגם קטן קושי בהשגת היענות הנבדקים במחקר לא נעשו תוקף ומהימנות לשאלון המחקר נעשה על בית חולים אחד, ולכן לא ניתן להכליל את תוצאות המחקר. מסקנות והמלצות: רופאים וגם אחיות מפגינים עמדות חיוביות כלפי הרחבת סמכויות האחות. עם זאת, אחיות נוטות לעמדה חיובית יותר מאשר רופאים, כלפי הרחבת סמכויות, אם כי בפער קטן. אחיות ורופאים מפגינים עמדות חיוביות יותר כלפי הרחבת סמכויות אחיות ביחידות לטיפול נמרץ בעלות השתלמות מוכרת בסיעוד, מאשר אחיות ממחלקות שגרתיות. יש לבצע מחקר הכולל מדגם גדול יותר ומגוון רחב יותר של בתי חולים. מומלץ לבדוק את הקשר בין משתנים דמוגרפים לבין עמדות הרופאים והאחיות כלפי הרחבת סמכויות האחות, כמו כן את עמדות המטופלים כלפי הרחבת סמכויות האחות. מומלץ להגדיל את מספר האחיות בעלות השתלמות מוכרת בסיעוד, להגביר את מודעות הרופאים לכישורי האחיות ולהעצים את האחיות להגברת הביטחון העצמי והמקצועי שלהן. 6

7 הקשר בין ידע, משתנים אישיים, התייחסות להומסקסואלים ותיוג לבין עמדות כלפי מטופלים נשאי HIV בקרב סטודנטים )משתנים אישיים: דת ולאום( אוולינה יונתנוב ויאנה לבר מנחה: שרונה צור-פלד בית הספר האקדמי דינה, בילינסון רקע: מחלת האיידס נחשפה בעקבות גילוי נגיף ה- HIV בתחילת שנות ה- 80. המחלה שינתה את פניה בהדרגה מאקוטית לכרונית. כפועל יוצא, נדרשים טיפולים מאריכי חיים, המצריכים התערבות הצוותים הרפואים והסיעודיים באופן שוטף. סוגיית התיוג המתלווה למחלה, מהווה מכשול ממשי בטיפול בה. תיוג זה משפיע לא רק על החולים עצמם, אלא גם על הצוותים, המעורבים בטיפול במעורבים הללו phethlu,2008.)greef (& מחסור בידע, הנחות מוטעות והתנהגויות שליליות עלולים לפגוע ביכולת הצוות הסיעודי להעניק טיפול איכותי לנשאי ה- HIV. שיפור הידע של נותני השירות הוא קריטי במניעת ה- HIV ובשיפור איכות הטיפול בחולים הללו 2006( nurses,.)international council of מחקרים מראים, שהגישה הטיפולית והאמפתיה מושפעות מהנטייה המינית של המטופל. אמונות אישיות ורגישות חברתית כלפי הומוסקסואלים, עשויות להשפיע על גישות המטפלים כלפי מטופלים החולים במחלת האיידס )1991,.)Webber מחקרים מצביעים על הקשר בין חוסר ידע בנוגע למחלת האיידס, לבין אפליה וסטיגמה כלפי חולי האיידס 2002( O Connell,.)Klein, Karchner & יתר על כן, לגורמים תרבותיים, דתיים, רוחניים וערכיים השפעה ניכרת על מניעת מגיפת איידס ובניית תוכניות למניעת התפשטות המחלה )2007 &Hare,.)Villarruel פיתוחן של תוכניות ואסטרטגיות, עשוי להשפיע על שינוי אקלים הדעות בקרב אחיות וסטודנטים ובכך לגרום לעלייה בנכונותם לטיפול בחולי איידס. תכניות לימודיות, המבוססות על תצפיות, יסייעו לסטודנטים בטיפול בחולי איידס על ידי שיפור בטחונם האישי, הפגת חששות והתגברות על עמדות שליליות. חינוך נכון בקרב מטפלים צריך לכלול בתוכו גישה המתאפיינת במוסריות, אתיקה מקצועית ואחריות הקשורות במתן טיפול הולם לנשאי ה-.HIV תוכנית חינוכית זו, צריכה לכלול 7

8 הערכת סיכונים ואסטרטגיות נכונות על מנת לעזור להתגבר על האפליה ועל הגישות השליליות כלפי אנשים החיים עם איידס ( 2006 nurses,.)international council of מטרת המחקר: בסקירת הספרות שנעשתה בנושא נמצא, כי נשאי האיידס זוכים לעיתים ליחס מפלה וסרבני מצד נותני שירותי הבריאות, בתוכם האחים והאחיות,)Ullah,2011( ליחס זה יש קשר לגורמים שונים כגון: ידע, דת, לאום, התייחסות להומוסקסואליות וסטיגמה. כנגזרת, במחקר זה, בחרנו לבדוק כיצד משתנים אלה משפיעים על עמדות הסטודנטים, שמהווים את דור העתיד של האחים והאחיות כלפי נשאי HIV והאם יש קשר בינהם. 60 שיטות המחקר: איסוף הנתונים נעשה באמצעות שאלון, בקרב סטודנטים הלומדים במסלול האקדמי בשנים א' ו-ד'. אשר נבחרו מבית הספר "דינה", הפועל מטעם אוניברסיטת תל אביב. הנתונים נותחו באמצעות סטטיסטיקה תיאורית בעזרת תוכנת.excel ממצאים: 1. נמצא כי מרבית הנחקרים הפגינו ידע ברמה טובה )81.6%( בנושא HIV בהתאם לכך ממוצע ציון העמדות שלהם עמד על 3.92, עמדות חיוביות. מבחינת הנחקרים שהפגינו ידע ברמה בינונית ומטה, ממוצע ציון העמדות שלהם עמד על 3.4. ממוצע ציון העמדות של הנחקרים שהעידו על עצמם כחילונים עמד על 4.16, ממוצע ציון.2 העמדות של הנחקרים המסורתיים עמד על 3.73 וממוצע ציון העמדות של הנחקרים הדתיים עמד על 3.64, כולם הביעו עמדות חיוביות אך ניתן לראות לפי ממוצע העמדות שהנחקרים החילונים הביעו את העמדות החיוביות ביותר. 3. מבחינת הקשר בין הלאום לעמדות נמצא, כי לנחקרים בעלי הלאום היהודי היה ציון ממוצע של 4.08, לנחקרים בעלי הלאום הערבי היה ציון ממוצע שעמד על 3.47, לנחקרים בעלי הלאום הנוצרי היה ציון ממוצע של 4.03 ולנחקרים אשר תענו שהם בעלי לאום אחר היה ממוצע של 3.96, ניתן לראות לפי הממצאים שלכול הנחקרים, מכול לאום היו עמדות חיוביות, נחקרים בעלי לאום יהודי היה את ציון הממוצע הגבוה ביותר. 4. בקרב נחקרים בעלי הכרות עם הומוסקסואל, ממוצע ציון העמדות היה 4.1. לנחקרים שלא הכירו הומוסקסואל ממוצע ציון העמדות היה 3.6. נחקרים בעלי היכרות עם נשא HIV היו עם ממוצע ציון עמדות 3.77 ולנחקרים אשר לא הייתה להם הכרות עם נשא HIV הציון היה ממוצע ציון העמדות של הנחקרים התומכים בזכויות הומוסקסואלים היה 4 עם וממוצע ציון העמדות של הנחקרים אשר לא תומכים בזכויות הומוסקסואלים היה הקשר בין תיוג לעמדות, נמצא כי אחוז הנחקרים שלהם הייתה רמת תיוג נמוכה 2.94 עמד על 65%, בהתאם לכך ציון ממוצע העמדות שלהם עמד על אחוז הנחקרים שלהם 8

9 הייתה רמת תיוג גבוהה יותר )3.64( עמד על 35%, כאשר ממוצע ציון העמדות שלהם עמד על 3.4. ניתן לראות שהנחקרים שהייתה להם רמת תיוג נמוכה הביעו עמדות חיוביות יותר מאלה שרמת התיוג הייתה גבוה יותר. מסקנות המחקר: קיים קשר בין ידע, משתנים אישיים )דת ולאום(, התייחסות להומוסקסואלים ותיוג בקרב סטודנטים לבין עמדותיהם כלפי מטופלי.HIV למרות שכל הסטודנטים החזיקו בעמדות חיוביות עדיין היו הבדלים ביניהן. יהודים וחילוניים תומכים בזכויות הומוסקסואליים ובעלי רמת תיוג נמוכה יותר החזיקו בעמדות החיוביות ביותר כלפי נשאי ה.HIV מרבית הנחקרים היו בעלי ידע טוב בנושא האיידס, דבר שעשוי היה כנראה להשפיע על עמדותיהם יותר מהגורמים האחרים. המחקר הראה לנו כי ההבדלים המשמעותיים ביותר בין עמדות הסטודנטים היו בקרב אלה שתמכו בזכויות הומוסקסואליים. מגבלות והמלצות: המדגם כלל מספר קטן של נבדקים המדגם נערך בבית ספר אחד מכלל כל בתי הספר בארץ מה שעשוי להשפיע על תוצאות המחקר. מעצם העובדה כי מדובר בתרגיל מחקרי - לא נעשו תוקף ומהימנות לשאלון. ביצוע מחקר נוסף, הכולל מדגם גדול יותר של נחקרים מכלל בתי הספר בארץ. ביצוע מחקרים נוספים, במטרה לבחון מאפיינים אחרים שיכולים להשפיע על עמדותיהם של הסטודנטים כלפי מטופלי.HIV כגון, גיל, מין, מקום מגורים, הגירה וכו'. ביצוע התערבות בנושא במסגרת הלימודים )הכשרה/ חשיפה/ מתן מידע בנושא(. 9

10 המניעים המשפיעים על הכוונה להשתמש ברפואה משלימה בחברה הישראלית מעין פרלמן, גל בן נפתלי מנחה: ד"ר מירב בן נתן בית הספר האקדמי "פט מטיוס", הלל יפה רקע: רפואה משלימה הינה שם כללי למגוון של שיטות ריפוי וטיפול אשר לא נכללות ברפואה הקונבנציונלית. במהלך השנים האחרונות, על אף שלא נמצאו הוכחות מדעיות בדבר יעילותה הקלינית של הרפואה המשלימה, השימוש בה גובר באופן קבוע. בישראל חלה עליה משמעותית בהיקף הפניה לרפואה משלימה, כאשר בשנת 2007 דיווחו 12% מהאוכלוסייה על שימוש ברפואה משלימה לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה. קיימת אי בהירות מה הגורמים המשפיעים על ההחלטה לשימוש ברפואה משלימה. מטרת המחקר: מטרת המחקר הינה לבדוק את המניעים המשפיעים על כוונותיהם של גברים ונשים בישראל להשתמש ברפואה משלימה, והאם תיאורית ההתנהגות המתוכננת מצליח לנבא כוונה זאת. שיטות מחקר: מחקר זה הינו מחקר כמותי ומתאמי, בו הועברו שאלונים הבנויים על בסיס "תיאורית ההתנהגות המתוכננת". שאלונים אלו הועברו בקרב מדגם נוחות של 200 השפה העברית. אזרחי ישראל, דוברי ממצאים: מממצאי המחקר עולה, כי מידת הכוונה של המשיבים להשתמש ברפואה משלימה הינה בינונית. מתוך כלל המשיבים, 54% ענו כי יש בכוונתם להשתמש ברפואה משלימה. כמו כן, יכולת הניבוי של המודל התאורטי הינו 57% )57=R²(, כאשר המשתנה המשפיע ביותר על הכוונה להשתמש ברפואה משלימה הינו אמונות התנהגותיות. בנוסף, המשפחה נמצאה כגורם משמעותי בהכוונה ויצירת כוונה לשימוש בטיפולי רפואה משלימה. עוד נמצא, כי ניסיון קודם ברפואה משלימה מעלה אף הוא את הכוונה להשתמש ברפואה משלימה. מסקנות והמלצות: מודל ההתנהגות המתוכננת מצליח לנבא את הכוונה להשתמש ברפואה משלימה. בעת הפניית מטופל להיעזר ברפואה משלימה קיימת חשיבות במתן הסבר מעמיק בנוגע לטיפול, תוך הדגשת ההשלכות החיוביות הצפויות, במטרה להביא לשינוי אמונותיו ההתנהגותיות של המטופל. על ההסברה להתמקד ברמת המשפחה, היות והיא נמצאה כגורם המשפיע ביותר על הבחירה להשתמש בטיפולי רפואה משלימה. כמו כן, מאחר ומחקר זה מבוסס על מדגם נוחות, ולא נבדק השימוש בפועל ברפואה משלימה, מומלץ לבצע מחקר רנדומלי פרוספקטיבי הבודק גם את מימוש הכוונה להשתמש ברפואה משלימה. 10

11 מידת המוכנות של סטודנטים לתשאל נשים בעת מתן טיפול רפואי לגבי אלימות במשפחה מרווה כאטר מנחה: ד"ר מירב בן נתן בית הספר האקדמי "פט מטיוס", הלל יפה רקע: אלימות כלפי נשים הינה תופעה שכיחה מאוד בארץ ובעולם, אשר משפיעה על נשים מכל שכבות הגיל ורקע תרבותי-כלכלי. האלימות כוללת מספר סוגים כגון: אלימות פיזית, נפשית, מינית כלכלית והזנחה. אחת הדרכים המהותיות שקבעה המדינה על מנת להתמודד עם סוגיה זו הינה תשאול אוניברסאלי של צוות רפואי וסיעודי, אולם, אחוזי התשאול בפועל נשארים נמוכים. המטרה: לבחון האם תיאוריית ה"התנהגות המתוכננת" של )1991( Ajzen מצליחה לנבא את כוונת הסטודנטים לתשאל נשים נפגעות אלימות בעת מתן טיפול. שיטות המחקר: הועבר שאלון הבנוי על בסיס המודל התיאורטי של )1991( Ajzen בקרב מדגם נוחות של 200 סטודנטים הלומדים בחוג באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר האקדמי ע"ש פט מתיוס. ממצאי המחקר: מממצאי המחקר עולה כי רוב הסטודנטים דיווחו על כוונה גבוהה לבצע תשאול אוניברסאלי (SD=0.79,M=2.78( בקרב מטופלות בעת התנסות הקלינית. אולם, רמת הידע שלהם בנושא אלימות במשפחה הייתה בינונית.)SD=1.74,M=6.74( הגורמים שהשפיעו ברמה מובהקת על כוונתם לבצע תשאול היו: אמונות נורמטיביות, נורמות סובייקטיביות, אמונות התנהגות, ידע ושליטה עצמית. מסקנות: רוב הסטודנטים בכוונתם לתשאל כל אישה שפונה לקבל טיפול רפואי, המודל התיאורטי הצליח לנבא באופן חלקי את כוונת הסטודנטים לתשאל נשים בעת מתן טיפול. המלצות במישור הקליני: קיימת חשיבות לקיים הרצאות וסדנאות לסטודנטים על חשיבות התשאול ויתרונותיו. המלצות במישור המחקרי: ביצוע מחקר רנדומאלי פרוספקטיבי אשר יבחן ביצוע התשאול האוניברסאלי בפועל על ידי סטודנטים במהלך התנסות הקלינית והמניעים המשפיעים על ביצוע זה. 11

12 הגורמים המשפיעים על החלטת הורים ערבים מוסלמים לחסן את ילדיהם כנגד שפעת כבהה סמאח מנחה: ד"ר מירב בן נתן בית הספר האקדמי "פט מטיוס", הלל יפה רקע: שפעת הינה מחלה נגיפית מדבקת % מכלל אוכלוסיית הילדים בישראל חולים במחלת השפעת כל שנה. חיסון נגד שפעת הוא האסטרטגיה הטובה ביותר למניעת שפעת והפחתת הסיבוכים שקשורים לשפעת. שיעור המתחסנים בקרב הילדים הינו נמוך ובמיוחד בקרב המגזר הערבי, אולם הגורמים המשפיעים על קבלת החלטה של ההורים ממגזר הערבי לחסן את ילדיהם אינם ידועים. מטרות : לבחון אילו גורמים משפיעים על החלטת הורים ערבים מוסלמים לחסן את ילדיהם נגד השפעת ולברר האם מודל האמונות הבריאותיות מנבא תופעה זו. שיטות מחקר: הועבר שאלון הבנוי על בסיס המודל התיאורטי )מודל האמונות הבריאותיות( בקרב מדגם נוחות של 200 הורים ערבים מוסלמים לילדים עד גיל 12 שנים. ממצאי המחקר: מממצאי המחקר עולה שהכוונה לחיסון בקרב הנחקרים הינה בינונית- גבוהה ומעל 50% מהנחקרים הסכימו במידה רבה שבכוונתם לחסן את ילדיהם כנגד שפעת בשנה הקרובה. הגורמים שהשפיעו בצורה משמעותית על החלטת ההורים לחסן את ילדיהם הם: תפיסה גבוהה של חומרת המחלה, הסיכוי לחלות, היתרונות של החיסון, ותפיסה נמוכה של המחסומים, גיל צעיר של ההורים, מספר ילדים נמוך, חיסון בעבר והמלצת אחות בקהילה על קבלת החיסון היו גורמים נוספים משמעותיים שהשפיעו על החלטת ההורים לחסן את ילדיהם כנגד השפעת. מסקנות: המודל התיאורטי של המחקר הצליח לנבא את הגורמים המשפיעים על החלטת ההורים לחסן את ילדיהם כנגד שפעת, כאשר רכיבי המודל המשפיעים ביותר על ההתחסנות הינם: תפיסת המחסומים, תפיסת היתרונות ותפיסת חומרת המחלה. המלצות במישור הקליני: על האחות להדריך את ההורים הערבים המוסלמים על חשיבות החיסון, חומרת המחלה, וסיכוי הילדים להידבק במחלה. המלצות במישור המחקרי: ביצוע מחקר רנדומאלי פרוספקטיבי שיבחן את הקשר בין הצהרת הכוונות לביצוע חיסון בפועל. 12

13 תכנון משפחה ושימוש באמצעי מניעה בקרב נשים מוסלמיות ויהודיות בגיל הפריון הפער בין עמדות לשימוש בפועל מגישות : אלא גאוי ומזל מולוקנדוב מנחה : רמה זילבר בית הספר האקדמי וולפסון מבוא: הפריון והילודה בחברה הישראלית על מכלול מגזריה הינם ערכי יסוד בעלי משמעות ייחודית. שיעור הילודה לאישה העומד על 2.9 ילדים הינו גבוה באופן משמעותי בהשוואה למדינות ה- OECD אך בבד מתקיימים בישראל דפוסי שימוש באמצעי מניעה לצורך תכנון המשפחה. כאשר בוחנים את מגמות הפריון במגזר הערבי בישראל ניכרת ירידה משמעותית במספר הילדים לאישה במהלך השנים כאשר בשנת 1970 עמד מספר זה על 8.4 ילדים, בשנת 2000 על 4.7 ואילו בשנת 2013 עמד מספר זה על 3.5 ילדים לאישה בלבד)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים לחג הקורבן 2014(. אחד ההסברים המקובלים למצב הינו ההקשר החברתי הייחודי בו חיים אזרחי המדינה המייצר תהליכי קבלת החלטות בעלי הקשרים קולקטיביים תרבותיים בנושא המשפחה והפריון. היבט נוסף מצביע על תהליכי מודרניזציה העוברים על החברה הערבית בישראל ומשפיעים על צמצום הפער במספר הילדים לאישה בין יהודים למוסלמים )2003 ).Landau, מטרת המחקר: לבחון הן עמדות כלפי תכנון משפחה והן שימוש בפועל באמצעי מניעה בקרב מוסלמיות ויהודיות נשואות בגיל הפריון ) ש'( ולהבין האם קיים פער או מתקיימת אחידות בין שני המשתנים בקרב שתי הקבוצות שנחקרו. כמו כן בקשנו לבחון האם ימצא הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות במשתני המחקר. כלים: לצורך המחקר הנוכחי ובהשראת שאלון שחובר בנושא זה על ידי (1997) Aziza, חובר "שאלון עמדות בתכנון משפחה ושימוש באמצעי מניעה ". השאלון כלל 2 חלקים: א. שאלון סוציו דמוגרפי. ב. 18 היגדים בנושא עמדות כלפי אמצעי מניעה, תכנון משפחה והיבטים הקשורים לתחום וכן שאלה נוספת בה מתבקשת המרואיינת לציין האם נוקטת באמצעי מניעה כלשהו ואם כן לציין מהו. 13

14 השערות : א. ימצא הבדל בציון העמדות כלפי תכנון משפחה ושימוש באמצעי מניעה בין נשים מוסלמיות ליהודיות. 2. ימצא הבדל במספר המשתמשות בפועל באמצעי מניעה בין נשים מוסלמיות ליהודיות. ג. שיערנו כי ימצא פער בין עמדה חיובית לבין שימוש בפועל מצומצם באמצעי מניעה בקרב הנשים המוסלמיות במדגם. ממצאים: המדגם כלל 60 נשים סה"כ.30- ממוצא מוסלמי ו 30- ממוצא יהודי. ממוצע הגילאים עמד על 33 שנים טווח הגילאים שנה. מספר הילדים הממוצע במדגם 2.4,טווח 0-6 והשכיח. בדיקת השערות: 1. נמצא הבדל מובהק בציון עמדות כלפי תכנון משפחה ושימוש באמצעי מניעה בי ן הנשים היהודיות והמוסלמיות במדגם : נשים מוסלמיות הביעו עמדה חיובית יותר )2.9 ) מהיהודיות )2.2( במדגם ( <P.) לא נמצא הבדל מובהק בשימוש בפועל באמצעי למניעת הריון בין הנשים היהודיות למוסלמיות במדגם: 82% מהנשים היהודיות ו- 80% מהמוסלמיות במדגם העידו על שימוש באמצעי למניעת הריון )P<.0.05(. 3. לגבי ההשערה השלישית : ציון העמדה של קבוצת הנשים המוסלמיות נמצא כחיובי בדרגת בינונית גבוהה )2.9 מתוך 4(. כמו כן נמצא אחוז שמוש גבוה באמצעי מניעת הריון בקרב קבוצה זו. ניתן לומר כי לא הופגן פער גדול בין העמדה לשמוש בפועל. מסקנות והמלצות: ממצאי המחקר מצביעים על מגמות דומות בדפוסי שימוש באמצעי מניעה ותכנון משפחה בין היהודיות למוסלמיות בקבוצה שנדגמה. דפוסים אלו תואמים את הספרות בתחום המדווחת על שינוי במגמת שיעורי הילודה בקרב המגזר הערבי ועליה בשימוש באמצעי מניעה לתכנון המשפחה. תהליכים אלו מתקשרים לתוצאות חשיפה רבת שנים של המגזר הערבי מוסלמי לחברה הישראלית המודרנית ואימוץ דפוסי חיים מערביים. יחד עם זה חשוב להבחין בקבוצות ייחודיות בתוך כל אחד מהמגזרים המפגינות מגמות פיריון שונות מאלו של הרוב ובעיקר בהתייחס למשתני דת,לאומניות וזהות לאומית. 14

15 גורמי הסטרס בקרב סטודנטים מגישים: דוד יבנו וליאור מסלטי מנחה: אלה גולדשמידט מסלול פסגה א', ביה"ס האקדמי וולפסון אחים ואחיות מתחילים לבטא סטרס עוד במהלך הלימודים Stoelting-Gettelfinger(,Hensel & 2011(. מחקרים על סטרס בסיעוד מתבססים לרוב על התאוריה של לזרוס ופולקמן ( Rahim, Burnard, Reeve, Shumaker, Yearwood, Crowell & Riley.)Hayes & Edwards, 2007 )2013( מציינים כי הפקולטה נתפסה תמיד כפקולטה שבה סטודנטים וסטודנטיות חווים רמות גבוהות יותר של סטרס לעומת סטודנטים בפקולטות אחרות. במחקר הנוכחי בחרנו לבחון את רמת הסטרס בארבע קטגוריות, סטרס כללי, סטרס אקדמי, סטרס קליני וסטרס אישי/חיצוני וביצענו השוואה בין השנה הראשונה לבין השנה האחרונה. לצורך המחקר השתתפו 60 סטודנטים, 30 סטודנטים בשנתם הראשונה ללימודים ו- 30 סטודנטים בשנתם האחרונה ללימודים, אשר להם חולקו שאלונים אשר מורכבים משאלון דמוגרפי ו- 20 פריטים הקשורים לגורמי הסטרס בסטודנטים. נמצא כי סטודנטים בשנה האחרונה חוו רמת סטרס בממוצע של 3.06 לעומת סטודנטים בשנה הראשונה אשר חוו רמת סטרס בממוצע של 2.71, רמת מובהקות 0.048=p. סטודנטים בשנה האחרונה חוו רמת סטרס בממוצע של 3.29 לעומת סטודנטים בשנה הראשונה אשר חוו רמת סטרס בממוצע של הבדל זה אינו מובהק 0.072=p. סטודנטים בשנה האחרונה חוו רמת סטרס בממוצע של 2.74 לעומת סטודנטים בשנה הראשונה אשר חוו רמת סטרס בממוצע של 2.53, הבדל זה אינו מובהק 0.289=p. סטודנטים בשנה האחרונה חוו רמת סטרס בממוצע של 3.18 לעומת סטודנטים בשנה הראשונה אשר חוו רמת סטרס בממוצע של המסקנות הן: 2.7, רמת מובהקות של.p=0.013 רמת הסטרס הכללי גבוהה יותר בסטודנטים בשנה האחרונה לעומת הסטודנטים בשנה הראשונה. קיימת מגמת עלייה ברמת הסטרס האקדמי בסטודנטים משנת הלימודים הראשונה לסטודנטים בשנת הלימודים האחרונה. לא קיים הבדל משמעותי ברמת הסטרס הקליני בין הסטודנטים בשנה הראשונה לבין הסטודנטים בשנה האחרונה. רמת הסטרס האישי/חיצוני גבוהה יותר בסטודנטים בשנה האחרונה לעומת הסטודנטים בשנה הראשונה. מגבלות המחקר: רצוי להגדיל את גודל המדגם על מנת למצוא הבדלים משמעותיים נוספים. המחקר בוצע במוסד אקדמי אחד

16 טוקופוביה מוגש על ידי: איריס סטרלניצקי וברקת מיכאל מנחה: רינת הירש בית הספר האקדמי וולפסון רקע: לידת תינוק היא אירוע מכונן ומשמעותי בחיי האישה ולכן ניתן לצפות לתגובות נפשיות משמעותיות בעקבותיו, חיוביות ושליליות כאחת. תגובות חיוביות מצופות ואף זוכות לעידוד חברתי, אולם רגשות שליליים בנסיבות שאמורות להיות משמחות וטבעיות אינם זוכים להכשר חברתי. טוקופוביה מוגדרת כפחד מהריון בכלל ומלידה בגישה לדנית בפרט. זוהי כלל הנראה תופעה שכיחה ברמות עוצמה שונות ומקורה באירועים טראומטיים בעבר על רקע חוויה מיילדותית קשה או סיפור מיילדותי של נשים אחרות. מאחר שאין הגדרות מוסכמות על מהות ההפרעה, אין גם שיטות טיפול אחידות, מוסכמות ויעילות לטיפול בה )רבינרסון, סטולוביץ' וגבאי בן-זיו, 2014(. מטרת המחקר: מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את הקשר שבין רמת הטוקופוביה לבין לידה בעבר. כמו כן, לבדוק את הקשר שבין תפיסת חווית הלידה בקרב נשים שילדו לבין רמת הטוקופוביה. בנוסף לכך, לבחון את השפעת ההתנסות הקלינית בחדר לידה על רמות הטוקופוביה בקרב סטודנטיות. עד כה לא נחקר הקשר שבין צפייה בלידה בקרב סטודנטיות במקצועות הבריאות לבין רמת הטוקופוביה. שיטות המחקר: המחקר הנוכחי הינו מחקר חתך בו השתתפו 80 סטודנטיות בבית הספר האקדמי על שם אדית וולפסון. השאלונים חולקו לסטודנטיות במסגרת לימודים אקדמאים לתואר ראשון ולסטודנטיות במסגרת הסבת אקדמאים. השאלון מורכב מכמה חלקים. החלק הראשון הינו שאלון נתונים אישיים, החלק השני עוסק ברמת הטוקופוביה והחלק השלישי עוסק בחוויית הלידה האישית של האישה. חלק זה מתייחס לנשים שילדו בלבד. CHILDBIRTH ATTITUDES שאלון הבודק את רמת הטוקופוביה- השאלון התבסס על שאלון - CAQ QUESTIONNAIRE שחובר על ידי )2009(, Hartman שאלון המעריך את חווית הסטודנטית במהלך הלידה האישית שלה- שאלון זה נבנה על ידי עורכות המחקר. מטרתו של השאלון היא לבדוק את חווית הלידה של סטודנטית אשר ילדה בעבר. 16

17 ממצאים ומסקנות: במחקר נמצא הבדל מובהק בין רמת הטוקופוביה לבין לידה בעבר. כלומר, נמצא כי הסטודנטיות שלא ילדו בעבר חוות רמת טוקופוביה גבוהה יותר בהשוואה לסטודנטיות שילדו בעבר. כמו כן, לא נמצא הבדל מובהק בין חווית לידה שלילית של האישה לבין רמת הטוקופוביה. חשוב לציין, כי למרות שהתוצאות אינן מובהקות, נמצא קשר ברמה בינונית. כמו כן, לא נמצא הבדל מובהק בין אלו שהשתתפו בהתנסות בחדר לידה וצפו בלידות שונות לבין אלו שלא השתתפו ברמת הטוקופוביה המתפתחת בקרב סטודנטיות. אם כי, נצפה הבדל קטן בין הממוצעים כאשר הממוצע הגבוהה יותר היה בקרב אותן סטודנטיות שהיו בהתנסות בחדר לידה. מגבלות המחקר: המחקר נערך במסגרת זמן קצובה ונוצר קושי באיסוף הנתונים מהנחקרות המתאימות לקריטריונים. בשל הגבלות אלו, נלקח מדגם נוחות של סטודנטיות בבית הספר "וולפסון". ייתכן כי אוכלוסייה זו שונה במאפייניה מכלל האוכלוסייה, כמו כן חלק מהקבוצות הנחקרות אינן מאוזנות במספרן בשל אותו קושי, דבר אשר עלול להשפיע על תוצאות המחקר הנוכחי. המלצות למחקרי המשך: יש מקום למחקרי המשך בנושא, שכן צפייה בלידות שונות עלולה להשפיע לטווח ארוך על רמות הטוקופוביה שעלולות להתפתח בקרב סטודנטיות במקצועות הבריאות וזאת בהתאם לסוג הלידה שנצפתה. מחקר זה מהווה פתח למחקרי המשך נוספים שיבדקו לטווח ארוך את השפעות אלה. ישנה חשיבות בבדיקה מקיפה יותר של השפעת התנסות בחדר לידה בקרב סטודנטיות למקצועות הבריאות והרפואה על רמות הטוקופוביה שעלולות להתפתח בקרב אותן סטודנטיות בעתיד. כמו כן, ניתן לחקור התפתחות טוקופוביה גם בקרב סטודנטים ממן זכר. ייתכן כי ישנם השפעות נוספות לטווח ארוך בקרב גברים שנחשפים ללידות במהלך לימודיהם שכדאי לבחון. בנוסף, ישנה חשיבות בבדיקה רחבה יותר של חווית לידה שלילית כגורם לטוקופוביה בעתיד. 17

18 האם כסף משנה כוונות? הקשר בין תגמול כספי לבין נכונות לעבוד במחלקה פנימית כהן רותם וקרסין גל מנחות: בן שחר רונית ושימונוב רינה בית הספר האקדמי זיוה טל, שיבא בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מחסור באחים ואחיות במחלקות פנימיות. מרבית הסטודנטים אינם מעוניינים לעבוד במחלקות הפנימיות ואינם תופסים את המחלקה הפנימית כאטרקטיבית. מניעים שונים משפיעים על סטודנטים להעדיף לפתח קריירה בתחום קליני כזה או אחר. לפי התאוריה של )2000( Ryan and Deci ניתן לסווג את המניעים הללו למניעים פנימיים, כגון רמת עצמאות ואופי העבודה ולמניעים חיצוניים, כגון גובה השכר. תגמולים כספיים נמצאו במחקרים שונים כמהווים שיקול משמעותי בבחירת תחום קליני בקרב סטודנטים בסיום לימודיהם. מטרת המחקר הייתה לבחון האם קיים קשר בין מידת החשיבות שסטודנטים מייחסים לתגמולים כספיים לבין מידת הנכונות שלהם לעבוד במחלקה פנימית. טרם ביצוע המחקר 2015 התקבל אישור וועדת אתיקה. אוכלוסיית המחקר הייתה סטודנטים הלומדים בשנת בתכנית הסבת אקדמאים בבית הספר האקדמי על שם זיוה טל וסטודנטים בתכנית הכללית באוניברסיטת תל אביב על כל שלוחותיה. כלי המחקר הינו שאלון מובנה אנונימי למילוי עצמי אשר כלל 113 שאלות. השאלון הופץ בקרב 488 סטודנטים. מולאו 481 שאלונים. השאלון מורכב משלושה פרקים הכוללים שאלות סוציו-דמוגרפיות, שאלות העוסקות במניעים המשפיעים על העדפה לפתח קריירה בתחום קליני מסוים ושאלות העוסקות בבדיקת עמדות כלפי קריירה. ממצאי המחקר הראו כי קיים קשר מובהק סטטיסטית )0.000 χ2(, Sig בין רמת החשיבות שסטודנטים מייחסים לתגמולים כספיים לבין רמת הנכונות שלהם לעבוד במחלקה פנימית, שלעובדים בה מוענקות הטבות כספיות. מגבלות המחקר נובעות מייצוג מצומצם של שאלות הבודקות את משתני המחקר בכלי המחקר. בנוסף, השאלונים חולקו בקרב סטודנטים הלומדים במרכז הארץ ולכן ייתכן שקיים מאפיין משותף לסטודנטים שלא מייצג את כלל אוכלוסיית הסטודנטים בארץ. מחקר זה יכול להוות בסיס למחקרים עתידיים, שיבחנו האם שינוי בכוונות לעבוד במחלקה הנחשבת לפחות אטרקטיבית, בעקבות קבלת תגמול כספי, תקף גם לגבי תחומים קליניים אחרים מלבד מחלקה פנימית. 18

19 חווית הסטודנט בהתנסות קלינית והשפעתה על בחירת שדה קליני לפיתוח קריירה נג'וא אבו עביד, פלגוש אייסו, ענת בוכניק וניהאיה עוסמאן מנחות: גב' דבי גדל-בר, גב' אירית הרפז, גב' עפרה רענן וגב' שליש יעל ביה"ס האקדמי זיוה טל, שיבא קיימים גורמים שונים המשפיעים על בחירת שדה קליני כקריירה בקרב סטודנטים. בתוכנית הלימוד של בתי הספר, ההתנסויות הקליניות תופסות חלק גדול מתוכנית הלימודים. במסגרת ההתנסויות הקליניות ובמהלך הלימודים סטודנטים חווים חוויות משמעותיות שעשויות להיות גורם שישפיע עליהם לבחור לפתח קריירה בשדה הקליני אחד ולא באחר. כמו כן, סטודנטים רבים מתחילים לימודי סיעוד עם דעות קדומות כלפי שדות קליניים שונים. ההתנסויות הקליניות מאמתות או מפריכות דעות קדומות שיש לסטודנטים על התחומים שונים. מטרת המחקר: היא לבחון האם קיים קשר בין חוויה בהתנסות קלינית לבין בחירה לפתח קריירה בשדה קליני בקרב סטודנטים. השערות המחקר הן: 1. כי קיים קשר בין חוויה בהתנסות קלינית לבין בחירה לפתח קריירה בשדה קליני בקרב סטודנטים. 2. כי סטודנטים אשר חוו חוויה חיובית יותר במהלך התנסות קלינית יבחרו לעבוד במחלקה זו בהשוואה לסטודנטים עם חוויה שלילית. מדגם המחקר כלל 481 סטודנט, מחמשה בתי ספר בבתי חולים שונים במרכז הארץ, מכל שנות הלימודים. בנוסף, השתתפו סטודנטים ממסלול הסבת אקדמיים. כלי המחקר הינו שאלון אנונימי מובנה למילוי עצמי. תוצאות המחקר: נמצא שבשבע מתוך תשע מחלקות השערות המחקר אוששו. נמצא כי הרצון לעבוד במחלקות עלה ככל שרמת החוויה בהתנסות קלינית עלתה (0.05 >P). כמו כן, קיים קשר בין החוויה החיובית ביותר בהתנסות הקלינית לבין ההעדפה של הסטודנט לפתח קריירה באותו תחום. P<0.01 )מסקנות המחקר: ישנה חשיבות להבנת הגורמים המשפיעים על סטודנטים בבחירת קריירה, על מנת לפתח אסטרטגיות לגיוס בוגרים למחלקות השונות בכלל, ובהן שקיים חסר בכח אדם בפרט. עבודה זו בוצעה כחלק מדרישות סמינר מחקר, שנה ד, החוג, אוניברסיטת תל אביב. 19

20 מגדר ובחירת קריירה בקרב סטודנטים ים יוליה ורומנו אלינה מנחות: הגב' רענן עפרה והגב' שליש יעל ביה"ס האקדמי זיוה טל, שיבא רקע: קריירה מוגדרת כדרכו של אדם לקראת הצלחות והשגת רווחים בפעולה מסוימת לשם התקדמות מקצועית )אבן שושן, 2004(. מקצוע הסיעוד שינה את פניו בשנים האחרונות והפך לתחום עיסוק משתלם מבחינה מקצועית וכספית. מספר הסטודנטים הגברים המעוניינים ללמוד את המקצוע הולך וגדל, הם רואים בו הזדמנות לפיתוח קריירה ולקידום מקצועי. התערבות סיעודית מחייבת התנהגות עם אספקט רגשי. תכונה זו מיוחסת מגדרית למין הנשי, זאת, על פי התיאוריה "מגדר וחברה", הגורסת כי חלוקת התפקידים בין גברים ונשים באספקט הרגשי התבססה במהלך השנים על מאפיינים ביולוגיים מובנים, שהתפתחו לאורך האבולוציה )גלזרמן, 2014(. מטרת המחקר: בדיקת הקשר בין מגדר לבין בחירת קריירה בקרב סטודנטים. מדגם: נוחות, הכולל 481 סטודנטים, 387 סטודנטים הלומדים בתוכנית הכללית לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב ו- 94 סטודנטים במסלול הסבת אקדמאים הלומדים בביה"ס האקדמי במרכז הארץ. לצורך בדיקת השערת המחקר נבדקו 72 גברים ו 260 נשים. כלי המחקר: שאלון למילוי עצמי שכלל שני חלקים: שאלון סוציו-דמוגרפי ושאלון הבודק את הבחירה של שדה קליני על פי מחלקות שסווגו למחלקות עם אספקט רגשי גבוה המאופיינות בתקשורת ארוכת טווח כמו: אונקולוגיה, הוספיס ושיקום ולמחלקות עם אספקט רגשי נמוך המאופיינות בתקשורת קצרת טווח כמו: טיפול נמרץ, חדר ניתוח ומיון. הליך המחקר: לאחר אישור ועדת הלסינקי הופץ השאלון הסופי בכיתות הלימוד באוניברסיטה ובבית-הספר במרכז הארץ. תוצאות: נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין מגדר לבין בחירת קריירה בקרב סטודנטים. גברים בקרב סטודנטים בוחרים לעבוד במחלקות עם אספקט רגשי נמוך המאופיינות בתקשורת קצרת טווח כמו: טיפול נמרץ, חדר ניתוח ומיון sig<0.01),83.520=χ2(. df=1, מסקנות: קיים הבדל בבחירת תחום קריירה בין גברים לנשים בקרב סטודנטים. בדומה לתיאוריה, נשים, יותר מגברים, נוטות לבחור שדה קליני בעל אספקט רגשי גבוה כגון: אונקולוגיה, הוספיס ושיקום. מגבלות והמלצות: מחקר זה נערך במרכז אקדמי גדול במרכז הארץ, יש להרחיב את המחקר בקרב סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים בפריפריה. בנוסף, להגדיל את אוכלוסיית הגברים, שבמחקר זה הייתה קטנה, בכדי שניתן יהיה להרחיב את הידע על הקשר בין מגדר ובחירת קריירה בקרב סטודנטים. עבודה זו בוצעה כחלק מדרישות סמינר מחקר, שנה ד, בהנחיית הגב' רענן עפרה והגב' שליש יעל. החוג, אוניברסיטת תל אביב. 20

21 עמדות נשים וגברים כלפי ביצוע הפלה יזומה בסו חן, שחאדה מדלן וקוטיגרו בר מנחות: יהודית מרקוס, שושנה קלישק ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון, איכילוב רקע: הפלה יזומה או מלאכותית מוגדרת כהפסקה יזומה של הריון לפני היות העובר מוכן לחיים חוץ רחמיים. על פי " תקנות העונשין הפסקת הריון" )תשל"ח 1978(, אישה המעוניינת לבצע הפלה צריכה לפנות לוועדה לאישור הפסקת הריון. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , מצבעים על 11.7% מהפניות לוועדה הן נשים עד גיל. 19 שיעור הפניות בקרב נשים יהודיות גבוה יותר משיעור הפניות בקרב נשים מוסלמיות, דרוזיות ונוצריות. מטרת המחקר: לבחון את עמדת נשים וגברים יהודים ומוסלמים כלפי ביצוע הפלה יזומה. שיטה: בדגימה אקראית נדגמו )25% 50 ) גברים מוסלמים ו 50 )25% ) גברים יהודים, 50)25% ) נשים מוסלמיות ו 50)25% ) נשים יהודיות בטווח גיל ± 8.23 המשתתפים התבקשו למלא שאלון שכלל 4 חלקים: מצבים בהם מוצדק לבצע הפלה כללי ואישי, עמדות בעד ונגד ביצוע הפלה ופרטים דמוגרפיים. מהימנות השאלון נעה בין 0.70 ל ממצאים: במבחן t נמצאו הבדלים בין עמדות נשים לגברים, נשים סבורות שבריאות האישה הנה הגורם המוצדק ביותר לביצוע הפלה יזומה( o.o5 P(. נמצא כי רצון האישה, בריאותה והשפעת המשפחה על ההחלטה לביצוע הפלה גבוהים יותר בקרב יהודים מאשר בקרב מוסלמים( o.o5 P(. כמו כן, גורמים אלה נמצאו מוצדקים יותר בקרב נשים יהודיות מאשר בקרב נשים מוסלמיות o.o5) P(. במבחן שונות חד כיוונית נמצא כי דתיים מאמינים יותר ממסורתיים ומחילונים, שחיים אנושיים מתחילים בעת הפרית הביצית ושחיי העובר גם אם טרם נולד הם בעלי ערך,38.46=(196,2)F (0.01>p (.מסורתיים מאמינים יותר מחילוניים ודתיים הפלה גורמת נזק נפשי לאישה ושאישה שמבצעת הפלה מתנערת מאחריות.) F(2, 196)= 8.91, p<0.01 ( מסקנות: נמצאו הבדלים בין ובתוך אוכלוסיית המדגם. השונות התרבותית מצביעה על הצדקה או אי הצדקת ביצוע הפלה יזומה. רצון האישה ובריאותה נמצאו כגורמים המוצדקים ביותר לביצוע הפלה יזומה. מגבלות המחקר: גודל המדגם ושאלונים שהופצו באמצעות מדיה חברתית ובפניה אישית. 21

22 עמדות מדריכים קליניים וסטודנטים כלפי ביצוע מיומנויות קליניות מקצועיות בניטה דנה ורוזוב לודמילה, מנחות: יהודית מרקוס, שושנה קלישק ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון, איכילוב רקע: תכניות הלימוד בסיעוד מדגישות את חשיבות התנסות הסטודנטים בביצוע מיומנויות קליניות מקצועיות, במהלך הלימודים, המצופות מאחות מוסמכת. לא אחת מדווחים סטודנטים על אי ביצוע מיומנויות קליניות שונות. אי ביצוע מיומנויות קליניות מקצועיות נובע בין השאר מחשש המדריכים הקליניים לאפשר לסטודנט ביצוע עצמאי של המיומנות המטופל. ומחשש הסטודנטים להפר את בטיחות מטרת המחקר: לבחון את עמדותיהם של מדריכים קליניים וסטודנטים כלפי מידת הסיכון בביצוע מיומנויות קליניות מקצועיות על ידי סטודנטים. שיטה: מדגם נוחות כלל 59 מדריכים קליניים בטווח גיל 36.7±7.78 ו- 50 סטודנטים מהמסלול האקדמי והסבת אקדמאים לסמכות בטווח גיל ± 5.6 הנבדקים התבקשו למלא שאלון הכולל 4 חלקים: מידת המסוכנות של המיומנות, מידת העצמאות שיש לאפשר לסטודנט בביצוע המיומנות, שלב הלימוד המתאים לביצוע המיומנות ופרטים דמוגרפיים. המיומנויות סווגו ל 6 קטגוריות: פסיכו- מוטוריות פשוטות ומורכבות, ניהול טיפול תרופתי, אומדן, רישום ודיווח ( 0.70 = α(. תוצאות: במבחן t נמצאו הבדלים מובהקים בין מדריכים קליניים לסטודנטים בתפיסתם את מסוכנות המיומנויות שהוגדרו כמורכבות, כגון: שטיפת צנתר בווריד מרכזי, החדרת קטטר, הזנה באמצעות TPN,חיבור וניתוק ממכונת הנשמה )0.001 טיפול תרופתי )0.014 )P וניהול P(. בנוסף, מיומנויות רישום ודיווח )0.001 = P( נתפסו כמסוכנות יותר על ידי המדריכים הקליניים. לא נמצא הבדל בין מדריכים קליניים לסטודנטים בתפיסתם את מידת העצמאות שיש לתת לסטודנט בביצוע מיומנויות קליניות מקצועיות. לא נמצאה הסכמה באשר לעיתוי בו יש לבצע את המיומנויות. 56% מהסטודנטים סבורים ששטיפת ווריד פריפרי עם Heparin ו- saline בשלב ההתנסות בסיעוד המבוגר לעומת 42% מהמדריכים הסבורים שיש לבצע את המיומנות בהתנסות הקלינית המתקדמת. מסקנות: נמצאו הבדלים בין מדריכים קליניים לסטודנטים בתפיסת המסוכנות של מיומנויות קליניות מקצועיות ובעיתוי בו יש לבצע את המיומנויות. סטודנטים מציינים את שלב ההתנסות בסיעוד המבוגר כשלב בו יש להתנסות גם במיומנויות קליניות מרכבות. מגבלות המחקר : מדגם קטן ואוכלוסיית המדגם נבחרה בדגימה אקראית מבי"ח אחד במרכז הארץ. 22

23 שביעות רצון מהגישה הטיפולית של אחיות ורופאים במרפאות ראשוניות בקהילה ביטון סתוית ופרל מורן מנחה : ד"ר חייקין רות ביה"ס האקדמי לאחיות שיינברון, איכילוב רקע: העלייה הגוברת בדרישה לנגישות לשירותי בריאות, במיוחד לשירותי רפואה ראשונית, שהתרחשה במקביל לעלייה במחסור הקיים ברופאים, הובילה להרחבת סמכויות האחיות במתן טיפול רפואי במרפאות הקהילה. השינוי במגמות מתן הטיפול הרפואי הכולל מעבר מטיפול בבית החולים לטיפול בקהילה, העלה את הצורך בהגדלת שירותי הבריאות ובמספר האחיות הפועלות בקהילה. לאור המקום המרכזי אותו תופסת הרפואה הראשונית במערכת הבריאות,עולה הצורך לבדוק את מידת שביעות הרצון של מטופלים מהטיפול אותו הם מקבלים במרפאות הראשוניות בקהילה. מטרות המחקר: המחקר הנוכחי עסק בנושא השוואת רמות שביעות הרצון בקרב אנשים מהאוכלוסייה הכללית בין הטיפול הכוללני אותו הם מקבלים ע"י רופא המשפחה לעומת הטיפול הכוללני של האחיות במרפאות ראשוניות בקהילה. שיטת המחקר: זהו מחקר תצפיתי בו אוכלוסיית המחקר כללה 37 אנשים מהאוכלוסייה הכללית. המחקר בדק גברים ונשים בני 50 ומעלה ממרכז הארץ המבוטחים באחת מקופות החולים. כלי המחקר אשר שימש לבדיקת הגורמים המשפיעים על שביעות הרצון נבנה ע"י.)1997( Flocke הכלי בדק כל אחד מהמרכיבים החשובים ברפואה ראשונית: נגישות לטיפול, רצף טיפולי, תיאום הטיפול בין מטפלים, תקשורת בין המטפל למטופל ומתן טיפול כוללני המתייחס למרכיבים הביופסיכוסוציאליים של המטופל. כל המשתתפים ענו על שאלון הבודק את שביעות רצונם מהגישה הטיפולית ע"י הרופא והן על שאלון הבודק את שביעות רצונם מגישתה הטיפולית ע"י האחות במרפאה ראשונית. ממצאים עיקריים: במבחני פירסון ו t מזווגים נמצא כי שביעות הרצון מהגישה הטיפולית של האחות נמוכה יותר משביעות הרצון מגישתו הטיפולית של הרופא במרפאה הראשונית באופן מובהק עבור כל אחת מהקטגוריות שנבדקו ע"י השאלון )0.01>p(. ממצאים מובהקים נוספים מהמחקר העלו כי: לנבדקים יש מידת ביטחון גבוהה יותר ברופא לעומת האחות, הנבדקים ימליצו יותר על הרופא מאשר על האחות בפני מכרים ומשפחה, מידת האכפתיות של האחות נמוכה יותר מזו של הרופא והרופא 23

24 מטפל בבני משפחה נוספים יותר מאשר האחות במרפאה ראשונית. לא נמצא קשר בין המאפיינים הסוציו דמוגרפיים כמו: גיל, מצב בריאותי, מידת דתיות, רמת השכלה ומין, לבין שביעות הרצון מהטיפול ע"י האחות או ע"י הרופא )0.05>p(. תרומת המחקר וחשיבותו: שביעות הרצון של המטופלים היא הערכה סובייקטיבית לגבי איכות הטיפול אותו הם מקבלים והיא מהווה אחד מהמדדים להערכת שירותי הבריאות הציבורית. הכיוון הכללי של הממצאים מצביע על כך ששביעות הרצון מגישתה הטיפולית של האחות נמוכה באופן משמעותי משביעות הרצון מגישתו הטיפולית של הרופא במרפאה הראשונית. הדבר מעלה את הצורך החיוני בבניית אסטרטגיות לשיפור איכות השירות הניתן ע"י האחיות בקהילה. לפיכך, יש חשיבות לדיון בממצאים אלו כחלק ממדדי איכות הטיפול במרפאות ראשוניות בישראל. 24

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מג אבקה לתמיסת הזרקה 1 בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 500 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 1 ג' אבקה לתמיסת הזרקה CYCLOPHOSPHAMIDE בקסטר אנדוקסן

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מלמ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים על סיון תשע ה יולי 2015 כתב עת למורי הכימיה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים הפיקוח על הוראת הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים משרד החינוך

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere