גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה"

Transkript

1 גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר, לא מוכנה להיות בשבילו יותר. ]...[ לכי תסבירי לילד בן עשר למה אבא שוכב ובוכה, וצועק 'תעזבו אותי, אני רוצה למות'. ]אני אומרת לו[ תמיר, תפסיק, הילד פה, אי אפשר ליד הילד. ]...[ לא עברתי כזה סיוט בחיים שלי. אני לוקחת כדורי שינה כי הוא מטריף אותי, הוא מטמטם אותי. ]...[ אני כבר חצי שנה לא ישנה לידו. ]...[ אני כבר לא יכולה להיות אתו, לא מתוך רחמים ולא מתוך אילוץ )דלית, בת 43, קבוצה טיפולית לנשים החיות עם גברים פוסט טראומטיים, עמותת נט"ל, 14 באוקטובר.)2007 קטע זה מדבריה של דלית מלמד על תנועתה המדודה, אך המטלטלת עד מאוד, של ההפרעה הפוסט טראומטית מהנפגע הישיר, הגבר במקרה זה, אל זו הקרובה אליו כל כך, בת זוגו. לילותיה נטולי השינה עד כדי הצורך להשתמש בכדורים, חוסר הרצון לחלוק מיטה עם מי שהיה בן זוג אהוב, אך לאחר שנחשף לאירוע טרור החל לסבול מסיוטים ומאובדן שליטה, תחושת הטירוף המשתוללת בה כשהוא בוכה ליד בנם, ולבסוף הרצון לקום וללכת, כל אלה הם עדות ישירה לאופן שבו זולגת המצוקה הנפשית מהגבר לאישה. זליגה זו היא נקודת מוצא עבורי להתחקות אחר מרחק ראשון שנפער בין הגרעין הקליני של ההפרעה לבין נגזרת משוכללת שלה: טראומה משנית. בין הטראומה הראשונית המאובחנת זה מכבר של הגבר לזו המשנית והפוטנציאלית של האישה, אראה כיצד שאלות קליניות על אודות תסמינים נפשיים נכרכו בשאלות חברתיות של אינטימיות זוגית ויחסי כוח מגדריים. הסתעפות זו של הפוליטיקה שהתפתחה סביב הטראומה איננה המצאה מקומית. לצד העיסוק הישיר בנפגעים פוסט טראומטיים החלו בשנים האחרונות חוקרים רבים לעסוק בהשלכותיה של ההפרעה על מעגל הקרובים של הנפגע. רובם המכריע מתייחס לנפגע שהנו לוחם לשעבר ולבת זוגו, ומהם עולה כי לתסמינים ] 92 [

2 גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית אופייניים לפוסט טראומה כמו הסתגרות, הימנעות וקושי בוויסות כעסים יש השפעות חמורות על מערכת היחסים הזוגית, והיא סופגת פגיעה קשה et( Monson Zerach, 2008.)al., 2009; Solomon, Dekel & אלא שבתוך מה שנדמה כממצא אמפירי, המשקף אמת קלינית ברורה ומציאות אובייקטיבית בהירה, הובלע מתח חשוב שמקורו חברתי דווקא. בעוד שהתייחסותם של חוקרים אל הגבר המאובחן כפוסט טראומטי זוכה לכותרות חד משמעיות כמו 'נפגע', 'חולה' או 'קורבן', ההתייחסות אל בת זוגו מתעתעת. מצד אחד, הובהר כי תמיכתה של האישה בבן זוגה 'קריטית לצורך הפחתת התסמינים הפוסט טראומטיים שלו' ולשיקום יחסיהם הזוגיים )713 al., :2009 ;)Monson et מצד אחר, אותם חוקרים שבים ומזהירים כי האישה עצמה עלולה לסבול מרמות גבוהות של מצוקה כתוצאה מהחיים לצדו של מי שסובל מההפרעה, עד כדי פיתוח תסמינים דומים לשלו. סיכון זה קיבל מסגור קליני משל עצמו ומכונה 'טראומה משנית'. דוגמה מקומית לכפילות זו הנה מחקר שנערך בקרב קבוצת מיקוד של נשים ישראליות החיות עם גברים הסובלים מפוסט טראומה בעקבות שירותם הצבאי. סיפוריהן של הנשים בקבוצה לימדו כי הפחד מאסון שייגרם כתוצאה מההפרעה שבן הזוג סובל ממנה מוביל לרמות גבוהות של דחק ומצוקה בקרב הנשים, אך בה בעת גורם לרובן להכפיף את צורכיהן לאלה של בן הזוג ולקיים בהקפדה את תפקידן המסורתי כ'מטפלות' )2005 al.,.)dekel et הבלבול הקליני ביחס לבנות הזוג מצפים מהן לתמוך בבן הזוג הסובל מטראומה ראשונית, אך מתייחסים אליהן ככאלה העלולות בעצמן לפתח תסמינים נפשיים המזוהים כטראומה משנית נטען במשמעות מיוחדת בהקשר הישראלי. במשך עשורים רבים הובנו יחסי המגדר בישראל לאור ההבחנה בין הספ רה הציבורית, המזוהה עם הצבא ושוק העבודה, לבין הספ רה הפרטית, המזוהה עם הולדה, גידול ילדים ועבודות הבית )הרצוג, 1994(. אלא שהמשמעות שיוחסה לתפקידים הנשיים רחוקה הייתה מלהיות פרטית גרדא. קיום המוסד המשפחתי נתפס כביטוי להשתתפותן האזרחית של נשים במאמץ הלאומי של בניין אומה, ומאוחר יותר כביטוי לתרומתן למאבק הדמוגרפי על אופייה היהודי של ישראל )ברקוביץ, 1999; קימרלינג, 1993(. חלוקה קטגורית זו החלה להתערער מראשית שנות השמונים, במקביל לשחיקה שחלה בערכים קולקטיביסטיים בעקבות מלחמת יום כיפור. מגמה ליברלית וערכים אינדיווידואליסטיים שהחלו רווחים בישראל הובילו להיחלשותה של ההבחנה בין תפקידי המגדר הגבריים והנשיים )2012.)Moore, ירידה בשיעורי הילודה, עלייה במקרי הגירושין והשתתפות הולכת וגדלה של נשים בשוק העבודה סימנו את יציאתן ההדרגתית של הנשים מתפקיד בלעדי של 'מטפלות' ואת מעברן לספ רה הציבורית ולהשתתפות פעילה בעול הפרנסה )פוגל ביז'אווי, 2011(. ובכל זאת, החברה הישראלית עדיין מזוהה כחברה משפחתית, והמרחב הפרטי עודנו נתפס כעוגן המספק תמיכה למשתתפים הפעילים בסכסוך, הגברים )2007 al.,.)sachs et ההתערבות הטיפולית שקיימה עמותת נט"ל עבור נשים החולקות את חייהן עם ] 93 [

3 גברים פוסט טראומטיים הצליבה אפוא בין העיסוק בטראומה ראשונית ומשנית לבין שאלות הנוגעות לאינטימיות זוגית וליחסי כוח מגדריים. הפגיעה הטראומטית שחווה בן הזוג בעקבות השירות הצבאי או חשיפה לאירוע טרור מזוהה ככזו העלולה 'לזלוג' אל בת זוגו ולפיכך מעמידה אותה בסיכון לפתח תסמינים של טראומה משנית. זליגה פוטנציאלית זו הכשירה לכן את הענקתו של סיוע טיפולי גם לנשים, ובתוך כך סיפקה הצדקה מוסרית ומניע מעשי לתהליך של התבוננות עצמית במרכיבי יסוד של יחסיהן הזוגיים: אהבה, מחויבות, חברות ומיניות. על הקבוצה הקבוצה הטיפולית שהקימה עמותת נט"ל פעלה בשנים והשתתפו בה 12 נשים. כולן היו נשים יהודיות, בנות 55-35, נשואות לגברים המאובחנים כסובלים מפוסט טראומה בדרגות שונות של חומרה ואימהות לילדים. הן הגיעו לקבוצה ממקומות שונים, מצפונה ומדרומה של הארץ: בין קצרין שבצפון לבאר שבע בדרום, וגם מרמלה, גבעתיים, בת ים וחדרה. רובן נחשפו לקיומה של הקבוצה באמצעות פרסומיה של נט"ל באמצעי התקשורת. לאחר פנייתן לעמותה הן עברו ריאיון ראשוני על ידי פסיכולוגיות קליניות, שאישרו כי הן אכן זקוקות לסיוע טיפולי וכי מפגשי הקבוצה יוכלו לסייע להן במניעת התפתחותה של טראומה משנית. ההשתתפות בקבוצה לא הייתה כרוכה בתשלום, וכך התאפשר לנשים, רובן ממעמד סוציו אקונומי בינוני נמוך, לקחת בה חלק לאורך זמן ולקיים במסגרת המפגשים תהליך ממושך של חשיפה אישית. הכניסה שלי כאנתרופולוגית אל מפגשי הקבוצה הייתה פרי יוזמתם של אנשי העמותה, ומפתיעה במידה רבה על רקע ההבנה הראשונית שהייתה בינינו, שלפיה לא תתקיים כל פעילות מחקרית במסגרת טיפולית 'קלסית'. אלא ששנתיים של עבודת שדה שקדמו להתכנסותה של הקבוצה ויחסי האמון שנוצרו זה מכבר הובילו למחשבה כי תיעוד אנתרופולוגי של המתרחש במהלך המפגשים עשוי לאפשר זווית התבוננות נוספת, אחרת, לצד זו הטיפולית, על התהליך שעוברות הנשים. עוד בשלב קיום הראיונות שערכתי בתחילת עבודת השדה יצרתי קשר קרוב עם שתי המנחות שהופקדו עליה, גליה גרנות, פסיכולוגית קלינית ותיקה, ועירית פכר, מטפלת באמנויות. קשר זה הקל על כניסתי לקבוצה ועל התקבלותי בקרב המשתתפות. 'תרשמי, תרשמי', נהגו לומר לי מפעם לפעם, מסתכלות בחיוך על המחברת העבה והעט, 'זה חשוב'. ואכן, לאורך השנתיים שבהן נכחתי במפגשי הקבוצה קיימתי רישום מפורט ככל האפשר של חילופי הדברים במהלכם. כחלק מהסיכום הראשוני שהכשיר את קיום התצפיות במסגרת הקבוצה הוקלדו רשימותיי לאחר כל מפגש ונמסרו לשתי מנחות הקבוצה במפגש שהתקיים שבועיים לאחר מכן. כביטוי לשיתוף ] 94 [

4 גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית הפעולה הזה לקחתי חלק גם בשני כנסים מקצועיים שקיימה נט"ל ובהם תוארה עבודת הקבוצה, והצגתי את נקודת מבטי על התהליך שהתרחש במהלכה, לצדן של שתי המנחות. הגדרות חדשות, אהבה ישנה המהלך הראשון שנערך במסגרת הקבוצה היה תרגום אופני התנהגותם של בני הזוג, כפי שתוארו על ידי הנשים, אל ההגדרה הקלינית של פוסט טראומה. המהלך השני, הטעון יותר, היה הרחבה של הראשון, ובו תורגמה התנהגותה של האישה עצמה כך שתתאים, ולו באופן פוטנציאלי, להגדרה של טראומה משנית. על בסיס הכרה כפולה זו, טראומה ראשונית של הגבר וטראומה משנית של הנשים עצמן, ביקשו המטפלות ללמד את המשתתפות מיומנויות מגוונות שנועדו לשיקום היחסים הזוגיים ולהשגת שיווי משקל מחודש בחייהן. הנשים נבדלו זו מזו בשימוש שעשו בשתי ההגדרות הקליניות שהוצגו בפניהן ובהתייחסותן להייררכיה ביניהן. אתרכז בסיפוריהן של ארבע נשים מהקבוצה דפנה, טליה, יעל ודלית כדי להציג את ההסתעפות הזו של הפוליטיקה של הטראומה, מהגבר לאישה ומטראומה ראשונית למשנית, בין הסלון, המטבח וחדר השינה. לישון עם הפרעה: 'הוא היה כמו כלב מיוחם ופתאום כלום!' בדומה לממצאים קודמים מקבוצות תמיכה לנפגעים פוסט טראומטיים מבין לוחמי מלחמת וייטנאם )1995 )Young, או בקרב דור שני לניצולי שואה )2004,)Kidron, גם בקבוצת בנות הזוג עשו המטפלות שימוש בהגדרה של פוסט טראומה כאמצעי למתן שם למצוקה הנפשית וליצירת ידיעה בקרב הנשים. דוגמה לכוחה המסביר של ההגדרה בא לידי ביטוי כאשר ענת, אחת המשתתפות, סיפרה על המפגש הראשון שלה עם תיאור התסמינים האופייניים להפרעה: הוא ]בן הזוג[ היה בהתמוטטויות דרמטיות עד שהיה אפאתי לגמרי. אני לא קיבלתי את זה, לא הבנתי, עד שקראתי באינטרנט. ]...[ ראיתי את החיים שלי, סימפטום אחרי סימפטום )9 במרס 2008(. בדבריה היטיבה ענת לתאר את כוחה המבאר של ההתאמה בין הערך הקליני הכללי, 'פוסט טראומה', לבין מצבו הספציפי של בן זוגה. התאמה זו הובילה לתחושת הפתעה וגם להקלה, על כך שלפתע ה'חיים שלי', הפרטיים והאישיים מאוד, מופיעים ברשת מידע פומבית. יצירתה של התאמה זו הייתה בסיס לארגון מחדש של היחסים הזוגיים. דוגמה ] 95 [

5 לכך הייתה בסיפורה של דפנה: בת 45, אם לארבעה בנים בגיל הנעורים ונשואה לדוד, חוקר ביחידה לזיהוי פלילי במשטרה שעסק באיסוף חלקי גופות מזירות פיגועים וזיהוין. דוד החל לסבול מתסמינים פוסט טראומטיים לאחר אירוע טרור שבמהלכו נאלץ להתמודד עם מראות יוצאי דופן ועם פעולת זיהוי סבוכה במיוחד. הפגיעה בתפקודו עם הופעתם של התסמינים הייתה דרמטית, כפי שסיפרה דפנה: דפנה: לי אין זוגיות כבר שנה וחצי, והיום השלמתי עם זה. ]...[ קשה לקבל, חשבתי להתגרש, ואני נשארת אתו. ]...[ אנחנו חיים בחדרים נפרדים. ויתרתי על הזוגיות ]...[ הוא היה הכול: אבא שלי ואימא שלי, אהוב שלי, בעלי, הבועל שלי, הכול! ]...[ אני לא רוצה להשוויץ, אבל הוא היה כמו כלב מיוחם, הוא היה רודף אחריי 24 שעות ביממה! סוס, פר, ופתאום כלום! ופתאום כלום! לורי, משתתפת אחרת, הסכימה אתה: זאת הזוגיות, ואנחנו כן מקריבות, זאת השלמה מאוד כואבת, שאת תישאי אותה כל החיים. גליה, המטפלת, הגיבה לדבריה: דפנה אמרה: 'אני זוכרת לו את חסד נעוריו. הוא היה אלוף נעוריי!' זה נקרא חמלה. ]...[ יש בעיה של אינטימיות, אתן כולכן נשים צעירות, הצרכים שלכן ברורים. ]...[ אתן אומרות, אני מחזיקה את המשפחה, כי גם בשביל הילדים לקום וללכת לורי המשיכה אותה: זה בלתי אפשרי. נורית, משתתפת אחרת, הביעה דעה שונה: אנחנו כל הזמן אומרות שאנחנו עושות לו ולבית ולילדים. הגברים עברו טראומה, ]אבל[ למה אף אחד ]מהם[ לא שואל, באף חודש, באף שבוע, מה עובר עליך? דפנה קראה לעברה: הוא חולה! )27 במאי 2007(. על בסיס ההבנה החדשה שהשיגה ביחס לתסמיני ההפרעה שבן זוגה סובל מהם, עיצבה דפנה מחדש את תפיסתה על היחסים האינטימיים בינה לבין דוד, או על היעדרם, וארגנה מחדש את חלוקת העבודה ביניהם. טרם הפגיעה הנפשית מילא דוד, כך בחוויה של דפנה, כל פונקציה רומנטית וחברתית עבורה; הוא היה לה לבעל, לבועל, לאב ולאם. אלא שההכרה בשינוי הסטטוס של דוד מ'בריא' ל'חולה', הכרה שהלכה והתפתחה בה, הלכה והתחזקה, הייתה בסיס למעבר חד וכואב שביצעה דפנה: מזוגיות המבוססת על אהבה רומנטית, יצרית ועזה אל זוגיות המבוססת על טיפול בבן זוג פגוע ונזקק. שינוי זה, מאינטימיות פיזית אל אינטימיות ללא יחסים אינטימיים, נכרך אצל דפנה גם ב הכרח להימנע ממימוש אפשרות של פר דה. גליה, אחת המטפלות, ולורי, משתתפת שבן זוגה, מאיר, נפגע נפשית לאחר שהשתתף בקרב המיתולוגי בחווה הסינית במלחמת יום כיפור, התייחסו אל המהלך שביצעה דפנה כמנגנון הרצוי מבחינה מעשית והראוי מבחינה מוסרית להתמודדות עם הפגיעה הנפשית של בני הזוג. למרות ה'צרכים הברורים' שלהן כ'נשים צעירות', כפי שאמרה המטפלת רומזת בזהירות על הצורך של הנשים בחיי מין ] 96 [

6 גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית הן מצופות ל'השלמה כואבת' ול'חמלה', לזכור לבני הזוג 'חסד נעורים', להכיר בפגיעתם ולהוסיף ו'להחזיק את המשפחה' כי לפרק אותה 'זה בלתי אפשרי'. כשאחת המשתתפות ביקשה לערער על הצגתו של מנגנון זה כרצוי וראוי, והצביעה על הא סימטריה המהותית הכרוכה בו בין הגבר לאישה, נזפה בה דפנה: 'הוא חולה!'. הגדרה קלינית משלה: 'גם האישה צריכה לצאת מהארון' תרגום התנהגותו של בן הזוג כך שתתאים להגדרה של פוסט טראומה הייתה צעד מטרים לתרגום התנהגותה ותגובותיה של בת הזוג כך שיתאימו להגדרה הנגזרת ממנה, טראומה משנית. דוגמה לכך אפשר למצוא בסיפורה של טליה, בת 35, דתייה, אם לשלושה ילדים צעירים ונשואה ליריב. באחד ממפגשי הקבוצה תיארה טליה את אי השוויון החריף שנוצר בינה לבין יריב לאחר אבחונו כפוסט טראומטי בעקבות שלוש שנות שירות כמסתערב ביחידת 'דובדבן'. חוסר היכולת של יריב להתמיד בעבודה לפרנסת המשפחה הוביל ליציאתה של טליה לעבוד זמן קצר לפני הצטרפותה לקבוצה, ולא אחת היא תיארה את שעות עבודתה הארוכות במדרשה לבנות הקרובה למקום מגוריה. אלא שאי השוויון בין בני הזוג הלך והחמיר. גם עם יציאתה לעבודה הוסיף עול גידול הילדים ותחזוקת הבית להיות מוטל על כתפיה באופן כמעט בלעדי. 'יש לו פריווילגיה: כשהוא לא מרגיש טוב, הוא הולך לישון', הסבירה טליה את מצב העניינים בבית, 'לי אין את הפריווילגיה להגיד "אני הלומת קרב", "אני דור שני"'. מחאתה של טליה כנגד השימוש שעשה יריב לתחושתה באבחון הקליני שקיבל במטרה להימנע ממעורבות בעול הפרנסה ובנעשה בבית התבהרה כשהמשיכה ואמרה: טליה: נראה לי שהוא קולט שאני רוצה לדבר, ואז הוא נהיה דיכאוני. 'אני לא יודע מה קורה לי', 'אני בדיכאון', זה נראה לי בתת מודע שלו. גליה, המטפלת, הציעה: תתעקשי, תגידי: 'שב פה, אני רוצה לדבר אתך!'. טליה: זה לא נכנס לשום מקום! המטפלת: את מרגישה אשמה? טליה: לא, יש לי בעיה שאני לא מדברת אתו על הדברים האלה. ]...[ אני זאת שמקשיבה. המטפלת: איך את מרגישה עכשיו, כשאת כן מדברת? טליה: שזה מה שאני צריכה לעשות. ]...[ היום הבאתי מישהי הביתה וסיפרתי שאני נוסעת לקבוצה של נשים של הלומי קרב. היא כמעט נחנקה. המטפלת אמרה בחיוך: גם האישה צריכה לצאת מהארון, לא רק הבעל. אביבה, משתתפת אחרת, הוסיפה: מה שקרה לאישה, המקום שלה נדחק אחורה לגמרי, ויש התבשלות מול החברה להוציא את זה החוצה. ] 97 [

7 עירית, המטפלת השנייה, חיזקה כיוון זה כשאמרה: עצם העובדה שאתן כאן, סימן שהממסד מכיר בנשים, הנשים הן הלומות קרב משניות וגם הילדים הם פוסט טראומטיים משניים. דלית, משתתפת אחרת, הוסיפה: הנשים לקח זמן עד שהתחילו לספר. עירית, המטפלת, סיכמה: חשוב שאנחנו הנשים ניקח מקום. ]...[ אני מברכת אותך טליה, על היכולת לקחת לך מקום )25 בפברואר 2007(. הרחבת הטראומה הראשונית של יריב אל טראומה משנית של טליה הייתה מהלך פרשני שאפשר לה לקבל מסגור קליני משל עצמה. המעבר של טליה מעמדת המקשיבה לעמדת הדוברת היה המסמן הפרקטי של תהליך זה. טליה הפכה לסובייקט טיפולי בזכות עצמה, והחלה מ בנה את זהותה כמי שעלולה אף היא, לצד יריב, לסבול מפגיעו ת נפשית. ה'יציאה מהארון' או ה'יכולת לקחת לך מקום' כדברי המטפלות היו ביטויים סמנטיים למעמדה החדש. משמעותו של תהליך זה, כפי שעלה מתוך חילופי הדברים, איננה קלינית בלבד. הגדרתה של טליה כעלולה לסבול מנגזרת קלינית מוכרת של ההפרעה הפוסט טראומטית שממנה סובל בן זוגה, טראומה משנית, סיפקה לה אפשרות, גם אם עקיפה, לקנות לעצמה 'פריווילגיה' משלה, לצד זו שניתנה זה מכבר ליריב. מהלך זה, לפחות מנקודת מבטן של המטפלות, עשוי לצמצם את אי השוויון שנוצר בין בני הזוג ולאפשר לטליה לקיים עם יריב תקשורת זוגית יעילה ומתגמלת יותר. שימוש לטובת שימור: 'כאילו צמחתי מהכאב' ההיכרות עם שתי ההגדרות הקליניות הובילה לשימושים שונים בהן מול מגוון השאלות שהציפה הפגיעה הנפשית של הגבר. שימוש מרכזי היה הצלבה בין שתי ההגדרות לבין היחסים הזוגיים, במטרה לשמרם למרות הפגיעה שספגו. בתוך ההייררכיה הבלתי נמנעת שהתפתחה בין בני הזוג, טראומה ראשונית של הגבר ומשנית של האישה, סרטטו משתתפות הקבוצה את פניה החדשות של האהבה בינן לבין הגבר שלהן ובתוך כך יצקו משמעות מחודשת לתפקידן ולמרכיבי יסוד בזוגיות שלהן. דוגמה לכך עלתה מסיפורה של יעל, בת 40, נשואה לעופר ואם לשתי בנות צעירות, בנות ארבע ושש. עופר שימש במשך שנים נהג אמבולנס ואובחן כסובל מפוסט טראומה בשלהי שנת 2001, אחרי שהשתתף בפינוי פצועים מאירוע הטרור במועדון הריקודים ה'דולפינריום' בתל אביב. עופר עצמו היה גם הוא מטופל בנט"ל, במסגרת טיפול פרטני, ובצירוף מקרים מעניין, באחת מישיבות הצוות הקליני שנכחתי בהן, עלה ה'מקרה' שלו לדיון. מהפרטים שמסרה גלית, המטפלת שלו, התברר כי עופר סובל מפוסט טראומה בדרגת חומרה גבוהה במיוחד והוכר כנכה ] 98 [

8 גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית ב 75% על ידי משרד הביטחון. גלית תיארה אותו כמי שסבל מ'משבר דיכאוני קשה, עם מחשבות אבדניות', והמשיכה והסבירה כי עופר מודע לצרכים של יעל ושל בנותיהן, אך 'עם אזלת יד לספק אותם'. את אזלת היד הזו היא הסבירה בתסמיני ההפרעה: 'יש לו תכונה של הימנעויות, הוא נוהג בלילות ופוחד לנהוג ביום. כל דבר זה טריגר לפלשבק'. תסמינים אלה ואחרים פגעו בתפקודו היומיומי של עופר והשפיעו על מערכת יחסיו עם יעל. 'הוא סובל מקשיים בתפקוד מיני ומליבידו נמוך' הסבירה המטפלת, ותיארה אותו ואת יעל כמי שחיים 'כמו בכלוב, כי הוא לא יוצא' )11 בדצמבר 2005(. יעל עצמה היטיבה לתאר את מצבו של עופר באחד ממפגשיה הראשונים של הקבוצה, כשסיפרה על עבודתו כנהג אמבולנס בתקופת האינתיפאדה השנייה: 'עופר ספג את כל מה שאפשר מבחינת הפיגועים, אסף את כל החלקים של כל האנשים, ופורר את המשפחה', אמרה והמשיכה: 'אנחנו במסע יומיומי, ממש יומיומי, של קיום' )28 בינואר 2006(. כעבור כמה שבועות, כאילו כדי לתת תוקף למצב עניינים זה, תיארה יעל מריבה קשה במיוחד בין עופר לבינה, שבמהלכה הוא הטיח את ידו בקיר בעוצמה, היא נשברה והוא נזקק לגבס. חומרתה של הפגיעה הפוסט טראומטית, כפי שתיארה המטפלת, ונקודת הפתיחה של יעל בהגיעה לקבוצה מעוררות סקרנות באשר לאופי הבירור שקיימה יעל על יחסיה הזוגיים עם עופר. בתחילתו של אחד המפגשים, כשישה חודשים לאחר שהחלה הקבוצה לפעול, אמרה יעל: היום אני הרבה יותר אני שמה את האצבע על מה שאני מרגישה, אני מרגישה את עצמי. בגלל מה שעברנו והכאב, כאילו צמחתי מהכאב. אני עוברת תהליכים שאני לא יודעת אם הייתי עוברת אי פעם. פתאום אני מתבגרת! ]...[ אני קוראת ספרים על פוסט טראומה, ומשפחה תומכת זה אחד הדברים הכי חשובים. כמה המעגל הפוסט טראומטי חייב להיות מחוזק. אם אני הייתי קמה ובורחת, וזה היה קרוב, אבל הילדות הן של אותו אבא )10 ביוני 2006(. כפי שעולה בבהירות מדבריה של יעל, היא השתמשה בהגדרות הטראומה כדי לארגן מחדש את הזוגיות שלה עם עופר, ובתוך כך כדי לה בנות מחדש את זהותה שלה. מצד אחד, החשיפה שלה להגדרה של פוסט טראומה ולממצאים המצביעים על חשיבות התמיכה בנפגע הפכו למודל התנהגות עבורה. יעל ביקשה ליצור התאמה בין התנהגותה לבין זו המצופה ממנה בספרות הקלינית ולשמש לעופר עוגן בהתמודדותו עם תסמיני ההפרעה. מצד אחר, תחת ההגדרה של טראומה משנית והמקום שסיפקה לה בקבוצה טיפולית, תיארה יעל את עצמה כעוברת תהליך של התבוננות פנימית, המאפשר לה היכרות טובה יותר עם עולמה הרגשי. המודעות שהלכה והתפתחה בה ביחס לעצמה אמנם הובילה אותה לשקול אפשרות של עזיבה, אך זו נדחתה בשם ההורות המשותפת לשתי בנות. כמה חודשים לאחר הדברים האלה התחדד השימוש של יעל בהגדרות הקליניות ] 99 [

9 לצורך שימור יחסיה הזוגיים עם עופר, בד בבד עם הכרתה בהשפעותיה של הפגיעה הטראומטית על חייהם. יעל ביקשה את רשות הדיבור בפתיחת המפגש וסיפרה: הנה אני! הכול חי, הכול זורם! ]...[ התחלתי עבודה חדשה, אבל אני עדיין לבד. ]...[ ]בבוקר קשה אחד[ התקשרתי לחבר וביקשתי חיבוק, כי אני כבר לא מקבלת את זה מעופר. אני מתגעגעת לזה, אבל אני צריכה ללמוד לחיות עם זה. ]...[ כל דבר הוא הקרבה. ]...[ עופר הפך ל'פרח אל תיגע בי': הפסיק לדבר, הפסיק לחבק. לפני הטראומה שלו, הייתי כמו אלוהים בשבילו! ]...[ אבל עכשיו, אם אני מתקרבת אליו, הוא דוחף אותי. ]...[ אבל אלה הבחירות שלי ואני משלמת עליהן 15( בפברואר.)2007 שימוש לטובת פירוק: 'מגיע לי, מגיע לי גם!' השימוש השני בהגדרות הטראומה היה שכיח פחות, אך דווקא בשל כך בולט בשיח הקבוצתי: לטובת פירוק היחסים הזוגיים. דוגמה סמלית לכך עלתה לקראת תום מפגשיה של הקבוצה, לאחר שנתיים של פעילות אינטנסיבית. באחד המפגשים האחרונים התבקשה כל אחת מהנשים לתת ביטוי אמנותי כלשהו למשמעות של פר דה עבורה. נאווה, בת 55 ואם לארבע בנות בוגרות, בחרה ליצור מחוטי ברזל גמישים שתי דמויות, בכחול ובוורוד, זו מול זו, מחוברות לכוס קלקר שרגע קודם שתתה ממנה קפה. אלה סימלו את הזוגיות שלה עם יעקב, בן זוגה יותר מ 30 שנה, שהוכר כפוסט טראומטי בעקבות פציעתו בשני אירועי ירי שונים שהתרחשו סמוך להתנחלות שבה התגוררו בדרום הארץ. נאווה הסבירה שבעבר הייתה הזוגיות של יעקב ושלה 'דבר מאוד יציב וחזק', אך כיום 'אין כמעט זוגיות'. עירית, המטפלת, ביקשה לפרש את עבודתה של נאווה כביטוי לרצון לחזק את האינטימיות עם יעקב: 'תחזרי הביתה', אמרה לה בחיוך, 'אולי יש שם יד שמושטת אליך'. אחת המשתתפות, לורי, התפרצה לדברי המטפלת ופסקה: לורי: נאווה, את חרמנית יותר מדי! נאווה הגיבה בחיוך רחב ובפליאה: איזה חרמנית?! אני אומרת לך אין זוגיות, שש שנים אין! מה חרמנית?! לורי, מרוצה בעליל מהתפנית שחוללה בשיחה, הסבירה את כוונתה: את אוהבת אקשן! ]...[ פה ]היא הצביעה על כוס הקלקר[ היא מטפסת עליו, אני אומרת לכן! מה, אני אומרת סתם?! המטפלת, מחויכת, ניסתה לחזור לפרשנות הטיפולית: ההבדל בין הדמויות זה שלדמות אחת יש יד, ובמקרה או לא, זה לדמות הגבר. אולי זו משאלה? ]...[ אולי יש שם יד שמושטת אליך? ] 100 [

10 גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית לורי לא ויתרה על זכות המילה האחרונה: אבל המנוע סגור! המנוע סגור! ]כל הנשים והמטפלות פורצות בצחוק[ )13 ביולי 2008(. המונחים שלורי השתמשה בהם בתגובה לעבודתה של נאווה 'חרמנות', 'היא מטפסת עליו', 'אקשן' או 'המנוע סגור' )בהתכוונה לאיבר המין של הדמות שיצרה נאווה( התחברו לכדי פרשנות שונה מאוד מזו שהציעה המטפלת. כנגד הניסיון לראות בעבודתה של נאווה כמיהה לאחוז בידו של יעקב, עשרות שנות זוגיות עם גבר פוסט טראומטי הובילו את לורי להדגיש דווקא את מיניותה של נאווה. במהלך זה נדחקו הצידה ההפרעה הטראומטית של יעקב ואגב כך גם כוונתה של המטפלת לעודד את נאווה לייצב את היחסים ביניהם. הגם שהייתה שונה בתכלית מהפרשנות הטיפולית שהציעה המטפלת, לא היו דבריה של לורי בבחינת 'הומור גס' נטול הקשר. המחקרים הקליניים שעניינם זליגת הטראומה של הגבר אל חיי הזוגיות עוסקים פעמים רבות בירידה שחלה באינטימיות הפיזית בין בני הזוג, בין אם כתוצאה של תסמינים קליניים כמו הימנעות ובין אם כתגובת לוואי לטיפול התרופתי. סיפוריהן של דפנה ויעל על הסתגרותם של בני זוגן ועל רתיעתם מקרבה פיזית היו עדות לכך. לורי האירה בדבריה פן מוכר זה, אך במקום המסגור המקובל שלו באמצעות הדגשת מצבו של הגבר )מונחים כמו 'ירידה בתפקוד המיני' או 'ליבידו נמוך'( ותגובתה הרצויה של האישה )מונחים כמו 'קבלה' או 'השלמה'(, היא הציבה במרכז את החסר שחווה האישה ואת רצונה למלאו. הגם שהייתה בוטה, הצטלבות זו בין הגדרות הטראומה לבין היחסים הזוגיים במטרה לאתגר את יסודותיהם הייתה רגעית ומוגבלת. יותר מאשר איום ממשי על תפיסת תפקידה של האישה כמשענת רגשית ופרקטית לגבר, היה בה תיאור משוחרר של רצונות או כמיהות, שלרוב לא ניתן להם ביטוי פומבי. שימוש בעל משמעות עמוקה יותר בהגדרות הטראומה לצורך ערעור היחסים הזוגיים היה בסיפורה של דלית, שבו נפתח פרק זה. כבר בראשית דרכה של הקבוצה, בעקבות הקשיים החמורים שדלית דיווחה עליהם כתוצאה מהחיים לצדו של בן זוגה תמיר, הפנו אותה גליה ועירית, המטפלות, לפגישה עם הפסיכיאטר של נט"ל. לאחר ששמע אותה, המליץ לה ד"ר גור להתחיל בנטילת תרופה אנטי דיכאונית, 'רסיטל', כדי שזו תקל עליה את ההתמודדות ותפחית את מצוקתה. דלית קיבלה את עצתו ובמשך כמה חודשים מילאה אחריה בקפדנות. אלא שבאחד ממפגשי הקבוצה, עוד קודם למונולוג שבו הציגה את רצונה לעזוב את תמיר, סיפרה דלית על החלטה חדשה שקיבלה ביחס לתרופה: אני לא לוקחת את הרסיטל. ]...[ הרסיטל לא משנה את המציאות, והיא הולכת ומחמירה. ]...[ כשלא לוקחים כדורים, זאת סטירה שאתה חוטף. כואב לי, ואני במקום שרוצה שיכאב. פעם ראשונה שלא רציתי לבוא לפה. ]...[ פתאום הגיעו הוצאה לפועל! ועוד כתבו שמתוך התחשבות הם לא פרצו לבית, ומזל, כי אני ] 101 [

11 הייתי מתאבדת להם מול העיניים! אם אתה כל כך אוהב אותי ]על בעלה[, למה אתה רוצח אותי בצורה כזאת? ומה עם הילדים? עם מי אני חיה? )25 בפברואר.)2007 בביטוי חוסר הרצון שלה להגיע למפגשי הקבוצה והימנעותה מנטילת התרופה האנטי דיכאונית שרשם לה הפסיכיאטר מרדה דלית במעמדה החדש כ'מטופלת'. בדומה לסיפורה של לוז, אישה צ'יליאנית שסבלה מאלימות וטענה שתרופות ההרגעה שניתנו לה אינן אלא 'דרך לא לסבול, דרך לא להרגיש' ):2010 Parson, 73(, גם דלית טענה כי נטילת התרופה כופה עליה קבלה פסיבית של מציאות חיים הולכת ומחמירה. בביטויי המרד שלה היטיבה דלית לחשוף לא רק את המשמעות הרגשית של חיים עם בן זוג הסובל מהפרעה פוסט טראומטית, אלא גם את משמעותם החומרית. היא תיארה את ההידרדרות החמורה במצבם הכלכלי, עד כדי חוסר האונים שלה מול הכוונה לעקל את רכושם בשל אי תשלום חובות שנצברו. על רקע דברים אלה מעניינת במיוחד הייתה תגובתה של עירית, אחת המטפלות: בתוך האין בררה, האפשרות שלך, של הבחירה, היא עדיין הרסיטל. ]...[ זה לא משנה את המציאות, אבל זה יכול לשפר את מצב הרוח, כדי שיהיה יותר נסבל. הבחירה בידייך, בדבר הקטן הזה. ]...[ תשמעי בקולו ]של הפסיכיאטר[, מהיום בערב תיקחי את המינון שהוא רשם לך )שם(. בתגובתה קיוותה המטפלת להשיב את דלית אל הנתיב הטיפולי. היא תחמה את טווח אפשרויות הבחירה שלה להחלטה אם להמשיך ליטול את התרופה האנטי דיכאונית אם לאו, ועודדה אותה להחליט בחיוב במטרה לשפר את מצב הרוח ולהימנע מכאב. כך, בעקיפין, ביקשה גם לשמר את הסטטוס קוו בחייה הזוגיים של דלית, למרות הקשיים החמורים שתיארה. דלית נענתה להצעה. היא חזרה ליטול את התרופה, אך מחאתה כנגד מיקומה החדש כ'מטופלת' הייתה רק סימן ראשון למחאה דרמטית יותר, כנגד המיקום המשני שיוחס לה בהייררכיה שבין שתי הגדרות הטראומה. יותר מנשים אחרות, זיהתה דלית את התמזגותה של ההייררכיה הקלינית הזו עם זו המגדרית: אבחונו של תמיר כפוסט טראומטי סיפק חיזוק, סמלי ומעשי כאחד, למה שנתפס ממילא כמחויבותה כלפיו להיות לו למשענת ולתמיכה. אלא שבשונה מבעבר, כעת, נוכח תסמיני ההפרעה שמהם החל לסבול, זיהתה דלית את תפקידיה אלה כמעיבים על חייה ומטילים עליה מגבלות חמורות, וכנגדם יצאה. כמה חודשים לאחר שביטאה את חוסר רצונה להמשיך בנטילת התרופה האנטי דיכאונית, היא חלקה עם הקבוצה את החלטתה, שבה נפתח פרק זה, להיפרד מתמיר. בדקות הראשונות לאחר שסיימה דלית את דבריה שרר בחדר שקט. זו הייתה הפעם הראשונה שבה אחת ממשתתפות הקבוצה הצהירה על רצון ממשי לעזוב את בן זוגה. גליה, אחת המטפלות, הייתה הראשונה שהתעשתה ואמרה: ] 102 [

12 גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית גליה: השאלה זה הילדים. ]...[ את לעולם תישארי האימא שלהם והוא לעולם יישאר האבא שלהם, לא משנה מה התפקוד שלו יהיה. עירית, המטפלת השנייה, הצטרפה: מוכרחים לעשות עוד ניסיון לפני שיוצאים בהכרזות, להיפרד תמיד אפשר, הפוך זה יותר קשה. אפשר לעשות חוזה חדש. ]...[ ללכת תמיד אפשר. טליה, משתתפת אחרת, התפרצה לפתע לדברים: לא נכון! צריך גם כוח כדי ללכת, לא תמיד אפשר ללכת. דלית הביטה בעירית ובגליה, המטפלות, ואמרה להן: לפעמים יש לי תחושה שאף אחד לא יכול להבין אותנו, גם לא אתן. טליה הוסיפה: גם אני מרגישה כזה ביטול עצמי! ]...[ למה אני צריכה להיות ככה? די, די, די! מגיע לי, מגיע לי גם! מגיע לה גם! המטפלת הראשונה, גליה, ביקשה להסביר את דבריה: לא בכל מחיר צריך לחיות יחד, אבל ממקום של דאגה לילדים, כי הם הקורבנות ]...[. דלית: אולי היה צריך שהביטוח הלאומי שיסבירו לכל הנפגעים האלה איך לשמור על הזוגיות. טליה אמרה לה באירוניה: ביטוח לאומי יעשה את זה כמו שאגף השיקום של משרד הביטחון משקם! נתתי לדלית פרטים על דירה שאפשר לשכור ב $200. זאת אופציה כלכלית. ]היא פנתה בחיוך לדלית ואמרה[ נגור שם יחד. נורית, משתתפת אחרת, שאלה: אפשר גם להצטרף? לורי, משתתפת נוספת, הצטרפה גם היא ואמרה בחיוך: נקים שם קומונה של נשים )14 באוקטובר 2007(. החלטתה של דלית לעזוב את תמיר המחישה כיצד ההיכרות עם ההגדרות הטראומטיות חימשה אותה בכלים להתנגד למסר של שימור היחסים הזוגיים. באופן שבו ניסחה את החלטתה והציגה אותה בפני הקבוצה עימתה דלית בין הערך של מחויבות כלפי בן הזוג לבין ערך אחר המזוהה עם השיח הטיפולי: שאיפה למימוש עצמי ולרווחה אישית. יחד עם טליה, ביקשה דלית לערער על הצבתה במקום משני לזה של בן זוגה ועל ההכרח להיות מחויבת לו למרות פגיעתו, ודווקא בשל כך. 'מגיע לי, מגיע לי גם! מגיע לה גם!', כפי שאמרה טליה, מצטרפת לדלית במחאתה על רווחתן האישית, שהצטמצמה עד מאוד נוכח התסמינים הקליניים שבני זוגן סובלים מהם. בתוך כך ביקשו השתיים לערער לא רק על ההייררכיה שבין שתי ההגדרות של הטראומה, אלא על הייררכיה נוספת בין מטפלים למטופלים. כנגד תגובתן השמרנית של המטפלות שהדגישו מיד את תפקידיהם הביולוגיים של דלית ותמיר כאם ואב, תבעו דלית וטליה את האפשרות לעסוק בדאגה לעצמן ולא לבני זוגן. כמו נשים אחרות לפניהן גם הן ביקשו 'לחבר את הנקודות בין העצמי לחברה, ו בין האישי לבין הפוליטי' )303 :)Herman :1995 הן מיקמו את תביעתן האישית ] 103 [

13 בספ רה הציבורית, כשהצביעו על אזלת היד של סוכני מדינה, כמו ביטוח לאומי או משרד הביטחון, בטיפול בנפגעי טראומה ובבני משפחותיהם. כנגד אזלת יד זו, ובעקיפין כנגד שמרנותן של המטפלות, הציעה טליה לדלית אופציה כלכלית קונקרטית שתסייע לה לממש את רצונה בפר דה: דירה שאפשר לשכור ב $200. הצעתן של לורי ונורית להקים 'קומונה של נשים' המחישה, גם אם בחיוך, את הכוח הפוטנציאלי של רשת תמיכה נשית בהתמודדות עם סבל נפשי.)Parson, 2010; Warner, 2007( כוונתה של דלית להיפרד מבן זוגה לא התממשה. דלית, כך העידה היא על עצמה במפגשים שבאו לאחר מכן, לא הצליחה לאזור די אומץ כדי לעזוב את הבית. יחסיה עם תמיר, לעומת זאת, רק הלכו והידרדרו, כפי שסיפרה כמה חודשים לאחר מכן: להיות אשתו זה אומר להיכנס אתו למיטה. ]...[ 'בואי, יאללה, מיטה, כל גבר צריך את זה'. ]...[ הוא הבטיח שהוא לא נוגע בי. אבל יום יומיים אחר כך ישבתי על הספה, עם הידיים מעל הראש, והוא בא עם הידיים אל הבטן שלי. ]...[ הוא דוחה, דוחה, דוחה. ]...[ אימא שלי אמרה שהוא בן אדם טוב. אמרתי נכון, תחיו אתו א תם. ההורים שלי מאוד אוהבים את תמיר, אבל הם אנשים דתיים, פרימיטיביים. אין להם תובנות, אין להם חשיבה פסיכולוגית. אני נאבקת על החירות של הנפש שלי! ]...[ תמיר מסכן, בסדר, אבל איפה דלית? )29 ביוני 2008(. למרות החלטתה לא לממש אפשרות של פרדה, המשיכה דלית להתעקש על פריצת המגבלות שהטילה עליה, לתחושתה, ההייררכיה הקלינית בין שתי הגדרות הטראומה. היא חזרה והציבה התנגדות גלויה לציפייה כי תמלא פונקציות של טיפול ותמיכה בתמיר, ותיארה כיצד היא דוחה את דרישותיו החוזרות ונשנות ליחסים מיניים ביניהם. בתוך כך התייחסה דלית אל חוסר הרלוונטיות של ערכים שמקורם בדת לצורך הענקת משמעות ליחסיה הזוגיים. ערכים אלה, טענה, מאפיינים את חשיבתם ה'פרימיטיבית' של הוריה, שרואים בתמיר 'בן אדם טוב'. מולם, הציגה את עצמה כמי שמעשיה ניזונים מ'חשיבה פסיכולוגית': בחסות המעמד הטיפולי הייחודי שהשיגה היא ביקשה להיאבק נגד הבכורה הקלינית שהוענקה לתמיר ונגד ההשלכות החברתיות שנגזרו ממנה: 'תמיר מסכן, בסדר, אבל איפה דלית?'. עניינו של פרק זה היה אפוא המרחק הראשון שנפער בין הגרעין הקליני של הטראומה לבין נגזרת משוכללת שלה, טראומה משנית. בתוך כך נחשפה הסתעפותה של הפוליטיקה המתהווה בין הגדרה קלינית אחת לאחרת, ובין היגיון טיפולי להיגיון חברתי של יחסים מגדריים; אלה הסתחררו בין הסלון, המטבח וחדר השינה, מפרים זה את זה ומפריעים זה לזה. לפי ההיגיון הקליני שהנחה את הקמתה של הקבוצה נועדו מפגשיה לאפשר לנשים שבני זוגן אובחנו כסובלים מהפרעה פוסט טראומטית להכיר במצב החדש, ] 104 [

14 גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית לעבד את חוויותיהן ולרכוש מיומנויות התמודדות נוכח המציאות הזוגית והמשפחתית המשתנה. אלא שהיגיון זה התברר כניזון לא רק ממצאים קליניים, אלא גם מהיגיון חברתי ששורשיו נעוצים בחלוקת העבודה המגדרית בהקשר הישראלי. מיקומה של הפגיעה הטראומטית במשוואת היסוד המכוננת 'אנחנו היהודים' מול 'הם הערבים' )פלד ושפיר, 2005; קימרלינג, 1993( נתפס כמקנה לטראומה הגברית משקל סגולי, המחייב התייחסות מיוחדת. הרחבה זו של גבולות המנדט הקבוצתי למען עיסוק קליני וחברתי כאחד, אישי מאוד אך בה בעת ניזון ישירות מן ההקשר הציבורי, היא שהקנתה לתהליך שהתקיים לאורך מפגשי הקבוצה את אופיו המרובד והרב שכבתי. רובד ראשון של התהליך שהתקיים לאורך מפגשי הקבוצה נקשר בסימון הקליני של הנשים כ'טראומטיות משניות', בכוח או בפועל. סימון זה הכפיף את סיפור הפגיעה שלהן, הנשים, לסיפור הפגיעה שלהם, הגברים, ומעמדן כקורבנות של טראומה הוגדר כמשני לזה שלהם. הייררכיה זו באה לידי ביטוי לאורך כל מפגשי הקבוצה. מצד אחד אורגנו סיפורי הטראומה של הגברים תחת סימון קליני חד משמעי, שלווה בקבלת זכויות וסעד כספי, והם מוקמו בלב ל בה של הלאומיות הישראלית כך, למשל, מאיר, בן זוגה של לורי, שנפגע כאשר השתתף בקרב בחווה הסינית בזמן מלחמת יום כיפור, דוד, בן זוגה של דפנה, ששימש כחוקר ביחידה לזיהוי פלילי במשטרה, עופר, בן זוגה של יעל, שהיה נהג אמבולנס ופינה פצועים והרוגים מזירות פיגועי טרור, יריב, בן זוגה של טליה, שהיה לוחם ביחידת מסתערבים או תמיר, בן זוגה של דלית, שהיה עד לפיגוע טרור. מצד אחר, סיפוריהן של נשותיהם נטולים היו את אותו תוקף קליני חד משמעי. אמירותיהן של המטפלות בדבר היותן של הנשים הללו 'פוסט טראומטיות משניות' נשאו משמעות סמלית עמוקה, אך חסרו את ההכשר הרפואי והממסדי שניתן לסיפורי הגברים. נוסף על כך, כנגד הגורם המחולל המוגדר היטב של סיפורי הטראומה הגבריים, הכאב של הנשים התפזר בין הסלון, המטבח וחדר השינה, נאסף מכאן ומכאן, ממפגש למפגש, לכדי תמונה מפוצלת ומתסכלת של חיי זוגיות. ההייררכיה הקלינית הזו בין הגברים לנשים הרובד הראשון בעבודת הקבוצה נטענה על רובד שני: ההייררכיה המגדרית שבין הספ רה הציבורית המזוהה עם הפעילות הצבאית ועם שוק העבודה לבין זו הפרטית המזוהה עם הולדה, גידול ילדים ועבודות הבית )הרצוג, 1994(. הפגיעה הטראומטית של הגבר אמנם הייתה חידוש מבחינת תשומת הלב הציבורית המוענקת לו בישראל של שנות האלפיים 2011( Ben-Ari,,)Bilu & Witztum, 2000; Lomsky-Feder & אך במובנים רבים היא איננה אלא ביטוי נוסף להשתתפותו הפעילה בחיי הקולקטיב בקרב בחווה הסינית במלחמת יום כיפור, בזיהוי חלקי גופות, בהובלת פצועים והרוגים באמבולנס, בפעילות קרבית ביחידת מסתערבים או בחשיפה לאירוע טרור בקניון. מול חולשת הנפש הגברית, שהתגלגלה והפכה לסוג חדש של 'סגולה', מצופות היו לורי, טליה, דפנה וחברותיהן להוסיף ולמלא את תפקידיהן במרחב הפרטי. אל ] 105 [

15 הפונקציות המסורתיות נוספה כעת פונקציה חדשה: טיפול ותמיכה בבן זוג המאובחן כסובל מהפרעה נפשית. בדומה למעמדן המיוחד של אלמנות מלחמה בישראל )הנדלמן שמגר, 1979(, גם התמודדותן של נשים אלה נשאה משמעות שהרחיקה הרבה מעבר לגבולותיהם של היחסים הזוגיים. ההשלמה הכואבת עם השלכותיה של הפגיעה הטראומטית על היחסים הזוגיים ומתן תמיכה לבן הזוג נתפסו לא רק כדבר הרצוי ביותר מבחינה מעשית, אלא גם הראוי ביותר מבחינה מוסרית. בסיפוריהן של הנשים, הפכה הזוגיות מביטוי של אהבה, חברות ומיניות, לביטוי, ישיר או מובלע, של אתוס מכונן בלאומיות הישראלית, המוכר לרוב במשמעותו הגברית: הקרבה. רבות מהנשים הדגישו שהן ממשיכות לקיים מסגרת זוגית ומשפחתית למרות מודעותן לפגיעה הקשה שספגו, במטרה להוסיף ולמלא את תפקידיהן כאימהות וכנשים. בה בעת, בשונה מהמעמד החברתי המוסדר שניתן לאלמנות מלחמה, מיקומן של נשים החיות עם גברים שאובחנו כסובלים מפוסט טראומה עמום הרבה יותר: אובדנן איננו מוחלט כשל אלמנות המלחמה, והוא אינו ניתן למסגור חד משמעי. מחויבותן כלפי החברה, כמו גם מידת זכאותן, פתוחות לכן למשא ומתן וחשופות להשפעה של כוחות בין אישיים וחברתיים. מיקום מאתגר זה הוביל לארגון שני הרבדים שנקשרו בעבודת הקבוצה, ההייררכיה הקלינית וזו המגדרית, גם מתוך נקודת מוצא שונה בתכלית לא של התמזגות אלא דווקא של התנגדות. האבחון הקליני שקיבלו הנשים סלל את הדרך לניסוחה של אפשרות נוספת חשובה עבורן, לצד זו של שימור היחסים הזוגיים אפשרות הפר דה. אף על פי שחסר היה תוקף רפואי חד משמעי והכרה ממסדית דומים לאלה שהוענקו לגברים, הצגת האבחון הקליני של טראומה משנית על ידי מנחות הקבוצה הייתה מקור חשוב של לגיטימציה להפיכתה של האישה לסובייקט טיפולי בזכות עצמה, המקיימת התבוננות רפלקסיבית בחייה. לאורך שנתיים של מפגשים נע מבטן של דפנה, יעל, טליה, דלית וחברותיהן מן העבר הרחוק אל העבר הקרוב, ומהם אל זמן ההווה ואל תקוותיהן לעתיד, מצליב את שהיה אז למה שהנו היום, מודד ומשווה את אהבותיהן זו מול זו, תוך ביטויי כאב, גאווה, סיפוק, כעס, תסכול וחמלה, ולעתים נחתם בהחלטה לפרק את המסגרת הזוגית. בסופו של דבר הייתה זו טליה שעזבה את בן זוגה. כמה חודשים לאחר שהניחה דלית את אפשרות הפר דה על שולחנה של הקבוצה סיפרה דווקא היא על כוונתה לממש אותה ולהיפרד מיריב. היא גרה כיום עם שלושת ילדיה בדירה ששכרה ב $200. סביר להניח ששכר הדירה עלה מאז, טליה עדיין גרה שם. לפני קצת יותר משנתיים נישאה מחדש. היא ודלית עדיין חברות. בפרק הבא אציג התרחקות נוספת מעיסוק בגרעין הקליני של הטראומה ומהיחס שבין שתי פגיעות טראומטיות, 'ראשונית' ו'משנית', לצורך בירור הפוליטיקה המתפתחת סביב התערבויות טיפוליות בקרב קבוצות גדולות, שספק אם חבריהן יסכימו לקבל על עצמם את ההגדרה של 'מטופלים'. ] 106 [

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארה"ב מרכזים רפורמיים בלבד בת"א התבוללות בקהילות ליברליות

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארהב מרכזים רפורמיים בלבד בתא התבוללות בקהילות ליברליות מהדורת יום ו העיתון של כל הציבור החרדי ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17 גיליון מס 157 מחיר: 5.00 ש"ח 5.00 20:33 20:33 20:30 20:31 20:32 20:31 20:34 פרשת חקת 19:31 19:28 19:13 19:19 19:20 19:32 19:25 נוקאאוט חרדי

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

"השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי"

השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי החפירות בעיצומן מחוז צפון גיליון מס' / 11 נובמבר 2009 ב 15.10.2009 הטרקטורים עלו לשטח והחלה בניית בית הפרקליט של מחוז הצפון מעקב בדק בית // עמ' 9 "השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי" עו"ד

Læs mere

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן!

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! הגנת הצומח ד ר יאיר ישראלי צילם: ד ר יאיר ישראלי מחלת Fusarium מהגזע האלים Tropical Race 4 שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! יאיר ישראלי / צמח נסיונות קפדה על כללי הסגר נאותים והימנעות מהבאת חומר

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מג אבקה לתמיסת הזרקה 1 בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 500 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 1 ג' אבקה לתמיסת הזרקה CYCLOPHOSPHAMIDE בקסטר אנדוקסן

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1 - הוראות הפעלה - טלפון אלחוטי דגם: 450-C 1 תוכן העניינים 3 4 9-5 9 10-9 11-10 13-11 16-14 21-16 23-22 29-23 30-29 32-30 37-33 38-37 39-38 40 41 43-42 44-43 45 תיאור המכשיר הוראות בטיחות התקנת המכשיר כיוון

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere