Drømmepanelet 2. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drømmepanelet 2. udgave"

Transkript

1 Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget er indsamlet med henblik på repræsentativitet i forhold til populationen af årige i Danmark på køn og region. Efter indsamlingen er data blevet vægtet ift. køn. Således sikres det, at resultaterne ikke påvirkes af skævheder i dataindsamlingen. BAGGRUND Spørgsmål omkring baggrund er stillet til alle respondenter. 1. Hvilket køn er du? Mand ,0% Kvinde ,0% 2. Hvor bor du? Hovedstadsområdet ,5% Sjælland 46 11,6% Fyn og øerne 48 11,9% Nordjylland 33 8,2% Vestjylland 45 11,2% Østjylland 75 18,6% Sønderjylland 48 12,1% 3. Hvad er den sidste uddannelse, du har afsluttet? Grundskoleuddannelse (fx folkeskole) ,2% Erhvervsuddannelse (fx EUD) 5 1,3% Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasium og HF) 65 16,3% Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX) 29 7,1% Andet, notér: 9 2,1% 1

2 4. Hvad bruger du tid på lige nu? Erhvervsuddannelse (fx EUD) 19 4,7% Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasium og HF) ,1% Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX) 61 15,3% Kort videregående uddannelse (op til 3 år) 17 4,3% Mellemlang videregående uddannelse (3 4½ år) 13 3,2% Lang videregående uddannelse (5 år eller mere) 22 5,5% Suppleringsfag 0 0,0% Højskole 2 0,5% Er i arbejde 29 7,2% Modtager uddannelseshjælp/kontanthjælp 10 2,6% Andet, notér: 39 9,6% Filter: Hvis ikke går på videregående uddannelse (spørgsmål 4). 5. Har du planer om at starte på en videregående uddannelse? Ja ,4% Nej 23 6,5% Ved ikke 46 13,0% I alt ,0% 2

3 UDDANNELSE Spørgsmål omkring uddannelse er kun stillet til respondenter, der er på en videregående uddannelse eller har planer om at starte på en videregående uddannelse. Spørgsmålene og svarmulighederne er i nogle tilfælde stillet forskelligt, alt efter om respondenten går på en videregående uddannelse eller har planer om at gøre det. 6. Hvor lang tid regner du samlet set med at skulle studere på en videregående uddannelse? 1-2 år 12 3,7% 3-4 år ,6% 5-6 år ,2% Over 6 år 35 10,4% I alt ,0% 7. Hvordan fandt du ud af, hvilken uddannelse du gerne ville søge ind på? Vælg gerne flere. Hvordan vil du finde ud af, hvilken uddannelse du vil søge ind på? Vælg gerne flere. Talte med forældre/familie Talt/taler med forældre/familie ,8% Talte med venner Talt/taler med venner ,5% Talte med lærer/studievejleder Talt/taler med lærer/studievejleder ,0% Talte med studievalg Talt/taler med studievalg 89 26,7% Læste på uddannelsesstedernes egne hjemmesider Læst/læser på uddannelsesstedernes egne hjemmesider Læste på uddannelsessider (fx UddannelsesGuiden eller UddannelsesZoom) Læst/læser på uddannelsessider (fx UddannelsesGuiden eller UddannelsesZoom) ,5% ,6% Blevet inspireret af fag, jeg har haft i skolen ,0% Andet, angiv venligst: 29 8,6% I alt ,0% 8a. Kunne du tænke dig at studere et andet sted, end hvor du bor nu? (Enten et helt studie eller på et udvekslingsophold.) Ja, i en dansk by ,2% Ja, i et europæisk land ,8% Ja, i Nordamerika ,3% Ja, i Syd-/Mellemamerika 37 11,0% Ja, i Asien 35 10,5% Ja, i Australien/New Zealand 85 25,5% Ja, i Afrika 26 7,7% Jeg er ikke interesseret i at studere et andet sted 31 9,3% Ved ikke 24 7,3% I alt ,0% 3

4 8b. Kunne du tænke dig at studere et andet sted, end hvor du bor nu? (Grupperet) Ja, dansk by ,8% Ja, andet land ,4% Nej 55 12,8% I alt ,0% 9. Der er 24 timer på en hverdag. Hvordan fordeler du timerne, når du studerer? Angiv timer under hver aktivitet, så det i alt bliver 24. Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Søvn 0,00 10,00 7, Studie 0,00 14,00 7, Studiejob 0,00 10,50 2, Fritid 0,00 24,00 5, Vil du gerne i praktik i løbet af din videregående uddannelse? Ja ,3% Nej 20 5,9% Ved ikke 80 23,9% I alt ,0% 11. Har du et studiejob? / Regner du med at have et studiejob, mens du studerer? Ja ,9% Nej 77 23,1% I alt ,0% 12. Laver du frivilligt arbejde, mens du studerer? (Fx politisk arbejde, arbejde i en interesseorganisation, lektiehjælp, frivillig sportstræner mv.) Regner du med at lave frivilligt arbejde, mens du studerer? (Fx politisk arbejde, arbejde i en interesseorganisation, lektiehjælp, frivillig sportstræner mv.) Ja ,9% Nej ,1% I alt ,0% 4

5 Filter: Hvis ja i spørgsmål Hvorfor har du et studiejob? / Hvorfor vil du gerne have et studiejob? For at have råd til at bo og leve ,4% For at have råd til lidt ekstra ,2% For at forbedre mine senere jobmuligheder ,9% For at afprøve mine teoretiske kompetencer i praksis 55 21,3% Fordi det bidrager til mit sociale liv 84 32,9% Andet, angiv venligst: 6 2,3% Ved ikke 3 1,3% I alt ,0% Filter: Hvis ja i spørgsmål Synes du, at det at have studiejob går ud over studierne? Er du bange for, at et studiejob kommer til at gå ud over dine studier? Ja, meget 30 11,6% Ja, en lille smule ,9% Nej 62 24,3% Ved ikke 8 3,2% I alt ,0% Filter: Hvis går på en videregående uddannelse (spørgsmål 4) 15. Hvordan tror du, du klarer dig på studiet, sammenlignet med dine studiekammerater? Bedre end gennemsnittet 12 23,2% Omkring gennemsnittet 36 69,7% Under gennemsnittet 4 7,0% Ved ikke 0 0,0% I alt ,0% 5

6 16. Hvad er den ideelle undervisningsform for dig? I hvilken grad indeholder den (n=333) I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke Klasseundervisning 2,60% 6,60% 35,30% 30,90% 21,60% 2,90% Forelæsninger 7,00% 16,70% 32,80% 25,40% 10,30% 7,80% Gruppearbejde 7,40% 11,10% 32,80% 30,70% 15,10% 2,90% Individuel feedback på opgaver 1,70% 4,50% 14,30% 37,50% 38,50% 3,50% Cases fra det virkelige liv 2,40% 4,70% 17,80% 39,20% 31,10% 4,70% Ekskursioner 2,90% 14,00% 31,00% 22,00% 16,40% 13,70% Inddragelse af teknologi i undervisningen Indflydelse fra studerende på, hvordan undervisningen tilrettelægges 3,70% 8,90% 30,20% 32,70% 16,70% 7,70% 2,10% 6,10% 33,40% 32,80% 18,40% 7,10% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17. Hvordan bor du eller regner du med at bo under din videregående uddannelse? Hvordan regner du med at bo under din videregående uddannelse? På kollegium ,2% I kollektiv 34 10,3% Med én eller flere venner ,1% Med min kæreste 88 26,3% Hos min forældre 76 22,7% Alene 93 27,8% Andet: 8 2,4% Ved ikke 22 6,7% I alt ,0% 18. Har du sat dit forbrug ned, siden du startede med at studere? Regner du med, at du skal sætte dit forbrug ned, når du begynder at studere? Ja ,4% Nej 87 26,2% Ved ikke 35 10,4% I alt ,0% 6

7 Filter: Hvis ja i spørgsmål På hvilke områder har du sat dit forbrug ned? Vælg evt. flere. På hvilke områder vil du sætte dit forbrug ned? Vælg evt. flere Cafébesøg ,1% Restaurantbesøg ,7% Byture/barer ,5% Tøj ,3% Husleje 14 6,4% Teknologi 97 45,9% Fitnessabonnement eller hobbyudstyr 70 33,0% Andet 26 12,5% Ved ikke 5 2,4% I alt ,0% 20. Har du nogensinde taget medicin eller præstationsfremmende stoffer i forbindelse med din uddannelse? Vælg evt. flere. Ja, sovemedicin (for at kunne sove pga. stress på studiet) 12 3,5% Ja, betablokkere (pga. eksamensangst) 7 2,2% Ja, ADHD-medicin (for at øge koncentrationsevnen) 5 1,6% Ja, andet: 12 3,7% Nej ,6% Ved ikke 3 1,0% I alt ,0% 21. Har du overvejet at tage medicin eller præstationsfremmende stoffer i forbindelse med din uddannelse? Vælg evt. flere. Ja, sovemedicin (for at kunne sove ifbm. stress på studiet) 14 4,6% Ja, betablokkere (i forbindelse med eksamensangst) 16 5,1% Ja, ADHD-medicin (for at øge koncentrationsevnen) 6 2,0% Ja, andet: 1 0,4% Nej ,0% Ved ikke 7 2,4% I alt ,0% 7

8 KARRIERE OG FAMILIELIV Spørgsmål omkring karriere og familieliv er stillet til alle respondenter. 22. Hvor nemt eller svært tror du, det bliver at få et job efter din uddannelse? Meget nemt 28 7,0% Nemt ,5% Svært ,3% Meget svært 31 7,7% Ved ikke 51 12,6% 23. Hvad er de tre vigtigste ting for dig for at få et godt liv? Vælg op til tre svarmuligheder. At blive rig 76 19,0% At gøre en forskel for andre mennesker ,4% At ændre samfundet til det bedre 88 21,8% At udleve min passion ,8% At få en karriere ,5% At have tid til at dyrke mine fritidsinteresser ,2% At have tid til at være sammen med min familie ,2% Andet: 21 5,3% 24. I løbet af dit voksenliv/arbejdsliv, forventer du så at blive (Vælg gerne flere.) Chef ,6% Selvstændig (drive egen virksomhed) ,7% Lønmodtager (ansat i virksomhed, organisation, det offentlige mv.) ,4% Arbejdsløs i en længere periode 10 2,5% Hjemmegående forælder 13 3,3% 25. Hvor vil du foretrække at være ansat? Det offentlige 66 16,4% Det private erhvervsliv ,8% Interesseorganisationer 25 6,2% Selvstændig 58 14,4% Ved ikke 73 18,2% 8

9 26. Kunne du i løbet af dit arbejdsliv tænke dig at starte som iværksætter? Ja ,2% Nej ,2% Ved ikke ,6% Filter: Hvis ja i spørgsmål Hvad er den vigtigste grund til, at du gerne vil starte som iværksætter? For at have fleksible arbejdstider 13 8,2% For at tjene mange penge 31 19,5% For selv at kunne planlægge mine arbejdsopgaver 28 18,0% For at udleve min passion 76 48,3% Andet: 7 4,8% Ved ikke 2 1,3% I alt ,0% Filter: Hvis nej i spørgsmål Hvad er den vigtigste grund til, at du ikke vil starte som iværksætter? Det er for økonomisk usikkert 29 23,6% Det er for besværligt 19 15,4% Det er for ansvarsfuldt 10 8,6% Jeg vil gerne have regelmæssige arbejdstider 15 12,7% Jeg har ikke fundet den gode ide, men ville ellers gerne 22 18,0% Andet: 12 9,8% Ved ikke 14 11,9% I alt ,0% 29. Tror du, at du bliver bedre til at balancere karriere og familieliv end dine forældre? Ja 71 17,7% Nej 63 15,6% Det vil være på samme niveau ,6% Ved ikke 49 12,2% 9

10 30. Hvor ambitiøs synes du selv, du er, når det kommer til at gøre karriere? Over gennemsnittet ,8% Omkring gennemsnittet ,2% Under gennemsnittet 31 7,8% Ved ikke 25 6,2% 31. Regner du med at møde din kommende mand eller kone på din uddannelse? Ja 56 13,8% Nej ,8% Ved ikke ,3% 10

11 Drømmepanelet 2. udgave Resultater fordelt på køn BAGGRUND Spørgsmål omkring baggrund er stillet til alle respondenter. 1. Hvilket køn er du? Mand 100,0% 0,0% 48,0% Kvinde 0,0% 100,0% 52,0% 2. Hvor bor du? Hovedstadsområdet 20,5% 32,0% 26,5% Sjælland 8,0% 14,9% 11,6% Fyn og øerne 12,5% 11,4% 11,9% Nordjylland 11,4% 5,3% 8,2% Vestjylland 14,8% 7,9% 11,2% Østjylland 21,6% 15,8% 18,6% Sønderjylland 11,4% 12,7% 12,1% 3. Hvad er den sidste uddannelse, du har afsluttet? Grundskoleuddanne lse (fx folkeskole) Erhvervsuddannelse (fx EUD) Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasium og HF) Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX) 75,0% 71,5% 73,2% 1,7% 0,9% 1,3% 12,5% 19,7% 16,3% 9,7% 4,8% 7,1% Andet, notér: 1,1% 3,1% 2,1% 11

12 4. Hvad bruger du tid på lige nu? Erhvervsuddannelse (fx EUD) 8,0% 1,8% 4,7% Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasium og HF) 39,2% 54,4% 47,1% Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX) 20,5% 10,5% 15,3% Kort videregående uddannelse (op til 3 år) 5,1% 3,5% 4,3% Mellemlang videregående uddannelse (3 4½ år) 2,8% 3,5% 3,2% Lang videregående uddannelse (5+ år) 2,8% 7,9% 5,5% Suppleringsfag 0,0% 0,0% 0,0% Højskole 0,6% 0,4% 0,5% Er i arbejde 5,1% 9,2% 7,2% Modtager uddannelseshjælp/kontanthjælp 4,0% 1,3% 2,6% Andet, notér: 11,9% 7,5% 9,6% Filter: Hvis ikke går på videregående uddannelse (spørgsmål 4) 5. Har du planer om at starte på en videregående uddannelse? Ja 75,2% 85,6% 80,4% Nej 9,6% 3,6% 6,5% Ved ikke 15,3% 10,8% 13,0% I alt

13 UDDANNELSE Spørgsmål omkring uddannelse er kun stillet til respondenter, der er på en videregående uddannelse eller har planer om at starte på en videregående uddannelse. Spørgsmålene og svarmulighederne er i nogle tilfælde stillet forskelligt, alt efter om respondenten går på en videregående uddannelse eller har planer om at gøre det. 6. Hvor lang tid regner du samlet set med at skulle studere på en videregående uddannelse? 1-2 år 5,8% 2,0% 3,7% 3-4 år 40,1% 35,5% 37,6% 5-6 år 43,1% 52,5% 48,2% Over 6 år 10,9% 10,0% 10,4% 7. Hvordan fandt du ud af, hvilken uddannelse du gerne ville søge ind på? Vælg gerne flere. Hvordan vil du finde ud af, hvilken uddannelse du vil søge ind på? Vælg gerne flere. Talte med forældre/familie Talt/taler med forældre/familie 50,4% 58,5% 54,8% Talte med venner Talt/taler med venner 46% 41,5% 43,5% Talte med lærer/studievejleder Talt/taler med lærer/studievejleder Talte med studievalg Talt/taler med studievalg 39,4% 49,5% 45,0% 19,7% 32,5% 26,7% Læste på uddannelsesstedernes egne hjemmesiderlæst/læser på uddannelsesstedernes egne hjemmesider Læste på uddannelsessider (fx UddannelsesGuiden eller UddannelsesZoom) Læst/læser på uddannelsessider (fx UddannelsesGuiden eller UddannelsesZoom) Blevet inspireret af fag, jeg har haft i skolen 56,9% 78,0% 68,5% 48,2% 74,5% 62,6% 49,6% 48,5% 49,0% Andet, angiv venligst: 8,8% 8,5% 8,6% 13

14 8a. Kunne du tænke dig at studere et andet sted, end hvor du bor nu? (Enten et helt studie eller på et udvekslingsophold.) Ja, i en dansk by 62,8% 54,5% 58,2% Ja, i et europæisk land 35,0% 51,0% 43,8% Ja, i Nordamerika 32,1% 32,5% 32,3% Ja, i Syd- /Mellemamerika 10,9% 11,0% 11,0% Ja, i Asien 11,7% 9,5% 10,5% Ja, i Australien/New Zealand 21,2% 29,0% 25,5% Ja, i Afrika 7,3% 8,0% 7,7% Jeg er ikke interesseret i at studere et andet sted 10,2% 8,5% 9,3% Ved ikke 9,5% 5,5% 7,3% 8b. Kunne du tænke dig at studere et andet sted, end hvor du bor nu? (Grupperet) Ja, dansk by 48,6% 41,8% 44,8% Ja, andet land 36,2% 47,5% 42,4% Nej 15,3% 10,7% 12,8% 9a. Der er 24 timer på en hverdag. Hvordan regner du med at fordele timerne, når du studerer? Angiv timer under hver aktivitet, så det i alt bliver Søvn Opdelt på: Køn Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Mand 0,00 10,00 7, Kvinde 4,00 10,00 7, I alt 0,00 10,00 7, b. Der er 24 timer på en hverdag. Hvordan regner du med at fordele timerne, når du studerer? Angiv timer under hver aktivitet, så det i alt bliver Studie Opdelt på: Køn Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Mand 0,00 14,00 7, Kvinde 2,00 14,00 8, I alt 0,00 14,00 7,

15 9c. Der er 24 timer på en hverdag. Hvordan regner du med at fordele timerne, når du studerer? Angiv timer under hver aktivitet, så det i alt bliver Studiejob Opdelt på: Køn Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Mand 0,00 10,00 2, Kvinde 0,00 10,50 3, I alt 0,00 10,50 3, d. Der er 24 timer på en hverdag. Hvordan regner du med at fordele timerne, når du studerer? Angiv timer under hver aktivitet, så det i alt bliver 24.- Fritid Opdelt på: Køn Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Mand 0,00 24,00 5, Kvinde 0,00 10,00 4, I alt 0,00 24,00 5, Vil du gerne i praktik i løbet af din videregående uddannelse? Ja 65,7% 74,0% 70,3% Nej 5,1% 6,5% 5,9% Ved ikke 29,2% 19,5% 23,9% 11. Har du et studiejob? / Regner du med at have et studiejob, mens du studerer? Ja 73,7% 79,5% 76,9% Nej 26,3% 20,5% 23,1% 12. Laver du frivilligt arbejde, mens du studerer? (Fx politisk arbejde, arbejde i en interesseorganisation, lektiehjælp, frivillig sportstræner mv.) Regner du med at lave frivilligt arbejde, mens du studerer? (Fx politisk arbejde, arbejde i en interesseorganisation, lektiehjælp, frivillig sportstræner mv.) Ja 34,3% 39,0% 36,9% Nej 65,7% 61,0% 63,1% 15

16 Filter: Hvis ja i spørgsmål Hvorfor har du et studiejob? / Hvorfor vil du gerne have et studiejob? For at have råd til at bo og leve 73,3% 82,4% 78,4% For at have råd til lidt ekstra 69,3% 76,1% 73,2% For at forbedre mine senere jobmuligheder For at afprøve mine teoretiske kompetencer i praksis 34,7% 59,7% 48,9% 17,8% 23,9% 21,3% Fordi det bidrager til mit sociale liv 25,7% 38,4% 32,9% Andet, angiv venligst: 2,0% 2,5% 2,3% Ved ikke 3,0% 0,0% 1,3% I alt Filter: Hvis ja i spørgsmål Synes du, at det at have studiejob går ud over studierne? Er du bange for, at et studiejob kommer til at gå ud over dine studier? Ja, meget 7,9% 14,5% 11,6% Ja, en lille smule 57,4% 63,5% 60,9% Nej 29,7% 20,1% 24,3% Ved ikke 5,0% 1,9% 3,2% I alt Filter: Hvis går på en videregående uddannelse (spørgsmål 4) 15. Hvordan tror du, du klarer dig på studiet, sammenlignet med dine studiekammerater? Bedre end gennemsnittet Omkring gennemsnittet Under gennemsnittet 31,6% 17,6% 23,2% 68,4% 70,6% 69,7% 0,0% 11,8% 7,0% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt

17 16a. Hvad er den ideelle undervisningsform for dig? I hvilken grad indeholder den - Klasseundervisning I meget lav grad 2,2% 3,0% 2,6% I lav grad 8,0% 5,5% 6,6% I nogen grad 38,7% 32,5% 35,3% I høj grad 27,7% 33,5% 30,9% I meget høj grad 17,5% 25,0% 21,6% Ved ikke 5,8% 0,5% 2,9% 16b. Hvad er den ideelle undervisningsform for dig? I hvilken grad indeholder den - Forelæsninger I meget lav grad 5,8% 8,0% 7,0% I lav grad 18,2% 15,5% 16,7% I nogen grad 34,3% 31,5% 32,8% I høj grad 19,7% 30,0% 25,4% I meget høj grad 9,5% 11,0% 10,3% Ved ikke 12,4% 4,0% 7,8% 16c. Hvad er den ideelle undervisningsform for dig? I hvilken grad indeholder den - Gruppearbejde I meget lav grad 2,9% 11,0% 7,4% I lav grad 8,8% 13,0% 11,1% I nogen grad 31,4% 34,0% 32,8% I høj grad 32,1% 29,5% 30,7% I meget høj grad 19,0% 12,0% 15,1% Ved ikke 5,8% 0,5% 2,9% 16d. Hvad er den ideelle undervisningsform for dig? I hvilken grad indeholder den - Individuel feedback på opgaver I meget lav grad 0,7% 2,5% 1,7% I lav grad 5,1% 4,0% 4,5% I nogen grad 15,3% 13,5% 14,3% I høj grad 38,7% 36,5% 37,5% I meget høj grad 34,3% 42,0% 38,5% Ved ikke 5,8% 1,5% 3,5% 17

18 16e. Hvad er den ideelle undervisningsform for dig? I hvilken grad indeholder den - Cases fra det virkelige liv I meget lav grad 2,9% 2,0% 2,4% I lav grad 3,6% 5,5% 4,7% I nogen grad 21,9% 14,5% 17,8% I høj grad 32,8% 44,5% 39,2% I meget høj grad 30,7% 31,5% 31,1% Ved ikke 8,0% 2,0% 4,7% 16f. Hvad er den ideelle undervisningsform for dig? I hvilken grad indeholder den - Ekskursioner I meget lav grad 2,2% 3,5% 2,9% I lav grad 14,6% 13,5% 14,0% I nogen grad 29,2% 32,5% 31,0% I høj grad 19,0% 24,5% 22,0% I meget høj grad 17,5% 15,5% 16,4% Ved ikke 17,5% 10,5% 13,7% 16g. Hvad er den ideelle undervisningsform for dig? I hvilken grad indeholder den - Inddragelse af teknologi i undervisningen I meget lav grad 2,2% 5,0% 3,7% I lav grad 9,5% 8,5% 8,9% I nogen grad 22,6% 36,5% 30,2% I høj grad 33,6% 32,0% 32,7% I meget høj grad 21,2% 13,0% 16,7% Ved ikke 10,9% 5,0% 7,7% 16h. Hvad er den ideelle undervisningsform for dig? I hvilken grad indeholder den - Indflydelse fra studerende på, hvordan undervisningen tilrettelægges I meget lav grad 2,2% 2,0% 2,1% I lav grad 5,1% 7,0% 6,1% I nogen grad 32,1% 34,5% 33,4% I høj grad 35,0% 31,0% 32,8% I meget høj grad 14,6% 21,5% 18,4% Ved ikke 10,9% 4,0% 7,1% 18

19 17. Hvordan bor du eller regner du med at bo under din videregående uddannelse? Hvordan regner du med at bo under din videregående uddannelse? Vælg gerne flere. På kollegium 36,5% 36,0% 36,2% I kollektiv 12,4% 8,5% 10,3% Med én eller flere venner 35,8% 40,0% 38,1% Med min kæreste 24,8% 27,5% 26,3% Hos min forældre 24,1% 21,5% 22,7% Alene 19,0% 35,0% 27,8% Andet: 2,2% 2,5% 2,4% Ved ikke 8,8% 5,0% 6,7% 18. Har du sat dit forbrug ned, siden du startede med at studere? Regner du med, at du skal sætte dit forbrug ned, når du begynder at studere? Ja 58,4% 67,5% 63,4% Nej 30,7% 22,5% 26,2% Ved ikke 10,9% 10,0% 10,4% Filter: Hvis ja i spørgsmål På hvilke områder har du sat dit forbrug ned? Vælg evt. flere. På hvilke områder vil du sætte dit forbrug ned? Vælg evt. flere Cafébesøg 41,3% 66,7% 56,1% Restaurantbesøg 42,5% 54,8% 49,7% Byture/barer 48,8% 46,7% 47,5% Tøj 47,5% 76,3% 64,3% Husleje 5,0% 7,4% 6,4% Teknologi 50,0% 43,0% 45,9% Fitnessabonnement eller hobbyudstyr 32,5% 33,3% 33,0% Andet 11,3% 13,3% 12,5% Ved ikke 3,8% 1,5% 2,4% I alt

20 20. Har du nogensinde taget medicin eller præstationsfremmende stoffer i forbindelse med din uddannelse? Vælg evt. flere. Ja, sovemedicin (for at kunne sove pga. stress på studiet) Ja, betablokkere (pga. eksamensangst) Ja, ADHD-medicin (for at øge koncentrationsevnen) 2,2% 4,5% 3,5% 0,0% 4,0% 2,2% 2,9% 0,5% 1,6% Ja, andet: 2,2% 5,0% 3,7% Nej 91,2% 90,0% 90,6% Ved ikke 2,2% 0,0% 1,0% 21. Har du overvejet at tage medicin eller præstationsfremmende stoffer i forbindelse med din uddannelse? Vælg evt. flere. Ja, sovemedicin (for at kunne sove ifbm. stress på studiet) Ja, betablokkere (i forbindelse med eksamensangst) Ja, ADHD-medicin (for at øge koncentrationsevnen) 1,6% 7,2% 4,6% 3,9% 6,1% 5,1% 3,1% 1,1% 2,0% Ja, andet: 0,8% 0,0% 0,4% Nej 86,7% 87,2% 87,0% Ved ikke 3,9% 1,1% 2,4% I alt

21 KARRIERE OG FAMILIELIV Spørgsmål omkring karriere og familieliv er stillet til alle respondenter. 22. Hvor nemt eller svært tror du, det bliver at få et job efter din uddannelse? Meget nemt 10,2% 3,9% 7,0% Nemt 36,4% 28,9% 32,5% Svært 33,5% 46,5% 40,3% Meget svært 4,5% 10,5% 7,7% Ved ikke 15,3% 10,1% 12,6% 23. Hvad er de tre vigtigste ting for dig for at få et godt liv? Vælg op til tre svarmuligheder At blive rig 24,4% 14,0% 19,0% At gøre en forskel for andre mennesker 31,8% 46,5% 39,4% At ændre samfundet til det bedre 22,2% 21,5% 21,8% At udleve min passion 57,4% 60,1% 58,8% At få en karriere 37,5% 39,5% 38,5% At have tid til at dyrke mine fritidsinteresser At have tid til at være sammen med min familie 40,9% 33,8% 37,2% 59,7% 68,4% 64,2% Andet: 3,4% 7,0% 5,3% 24. I løbet af dit voksenliv/arbejdsliv, forventer du så at blive (Vælg gerne flere) Chef 36,4% 32,9% 34,6% Selvstændig (drive egen virksomhed) 43,7% 32,0% 37,7% Lønmodtager (ansat i virksomhed, organisation, det offentlige mv.) 68,7% 81,6% 75,4% Arbejdsløs i en længere periode 3,4% 1,8% 2,5% Hjemmegående forælder 1,7% 4,8% 3,3% 21

22 25. Hvor vil du foretrække at være ansat? Det offentlige 14,8% 18,0% 16,4% Det private erhvervsliv 47,2% 42,5% 44,8% Interesseorganisationer 2,8% 9,2% 6,2% Selvstændig 18,2% 11,0% 14,4% Ved ikke 17,0% 19,3% 18,2% 26. Kunne du i løbet af dit arbejdsliv tænke dig at starte som iværksætter? Ja 46,6% 32,5% 39,2% Nej 23,9% 36,0% 30,2% Ved ikke 29,5% 31,6% 30,6% Filter: Hvis ja i spørgsmål Hvad er den vigtigste grund til, at du gerne vil starte som iværksætter? For at have fleksible arbejdstider 7,3% 9,5% 8,2% For at tjene mange penge 28,0% 8,1% 19,5% For selv at kunne planlægge mine arbejdsopgaver 18,3% 17,6% 18,0% For at udleve min passion 37,8% 62,2% 48,3% Andet: 7,3% 1,4% 4,8% Ved ikke 1,2% 1,4% 1,3% I alt Filter: Hvis nej i spørgsmål Hvad er den vigtigste grund til, at du ikke vil starte som iværksætter? Det er for økonomisk usikkert 26,2% 22,0% 23,6% Det er for besværligt 28,6% 7,3% 15,4% Det er for ansvarsfuldt 4,8% 11,0% 8,6% Jeg vil gerne have regelmæssige 9,5% 14,6% 12,7% arbejdstider Jeg har ikke fundet den gode ide, 9,5% 23,2% 18,0% men ville ellers gerne Andet: 11,9% 8,5% 9,8% Ved ikke 9,5% 13,4% 11,9% I alt

23 29. Tror du, at du bliver bedre til at balancere karriere og familieliv end dine forældre? Ja 15,9% 19,3% 17,7% Nej 18,8% 12,7% 15,6% Det vil være på samme niveau 47,2% 61,4% 54,6% Ved ikke 18,2% 6,6% 12,2% 30. Hvor ambitiøs synes du selv, du er, når det kommer til at gøre karriere? Over gennemsnittet 38,1% 33,8% 35,8% Omkring gennemsnittet 46,6% 53,5% 50,2% Under gennemsnittet 6,3% 9,2% 7,8% Ved ikke 9,1% 3,5% 6,2% 31. Regner du med at møde din kommende mand eller kone på din uddannelse? Ja 13,6% 14,0% 13,8% Nej 42,0% 41,7% 41,8% Ved ikke 44,3% 44,3% 44,3% 23

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende Køn Mand Kvinde 62 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under 19 19 20 21 22 23 24 25 26 Over 29 23 32,39 % Hvor mange år har du boet i hovedstadsområdet? (vælg antal år. vælg 0, hvis du ikke bor

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016 x Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016 (Udarbejdet af Christina Falkenberg april 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning...

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828 TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010 Public 56828 Metode Feltperiode: 6-8. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte unge mennesker på 18 25 år, landet over. Metode: GallupForum

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.01 baggrund og analyse Har du talt med dit barn om uddannelse? Der er markant forskel på, om unge taler

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Uddannelsessøgende 18. December 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Uddannelsessøgende 18. December 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Uddannelsessøgende 18. December 2007 Public Metode Feltperiode: 13. til 19. december 2007 Målgruppe: Uddannelsessøgende på 15 år og derover (excl. grundskoleelever) Metode: G@llupForum

Læs mere

Intro survey Vinteroptag Alle studerende. Udarbejdet marts 2018 for vinteroptaget februar Samlet status. Uddannelse.

Intro survey Vinteroptag Alle studerende. Udarbejdet marts 2018 for vinteroptaget februar Samlet status. Uddannelse. Intro survey Vinteroptag 018 Udarbejdet marts 018 for vinteroptaget februar 018 Alle studerende Samlet status Ny 0 Distribueret 1 Nogen svar 1 Gennemført 9 67 Frafaldet 0 Uddannelse Datamatiker 6% 1 Finansøkonom

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2016

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2016 Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2016 (Udarbejdet af Christina Falkenberg juni 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse.. 2 2. Indledning...

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %)

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Hvis du er dansk studerende, så klik her for at starte besvarelsen. 35 100,0% ±0,0

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

De studerendes studiekultur

De studerendes studiekultur Side 1 af 9 De studerendes studiekultur STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Kun hver tredje glæder sig stort set altid til at komme på deres studie... 3 2. Ni ud

Læs mere

Sabbatår 2012 - næsten obligatorisk for danske unge. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ann.lehmann.erichsen@nordea.dk

Sabbatår 2012 - næsten obligatorisk for danske unge. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ann.lehmann.erichsen@nordea.dk Sabbatår 2012 - næsten obligatorisk for danske unge Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ann.lehmann.erichsen@nordea.dk 2 ud af 3 unge holder sabbatår. Sabbatår mest populært hos kvinderne Er du i øjeblikket

Læs mere

Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn

Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn ANALYSE Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn Der er systematisk væsentlige forskel på, hvad gennemsnitslønnen er for personer med en stx, hf, hhx og htx-baggrund. Der er også store forskel på, hvor

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel Den daglige rejse Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår?

introtekst Q3_A Velkommen til undersøgelsen. Tryk på Næste når du er klar til at starte. Er du... Mand Kvinde Hvad er dit fødselsår? introtekst Velkommen til undersøgelsen. Tryk på "Næste" når du er klar til at starte. Q1 Er du... Mand Kvinde Q2 Hvad er dit fødselsår? Q3_A Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region Sjælland

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Side 1 af 14. Oversigtsrapport

Side 1 af 14. Oversigtsrapport Side 1 af 14 Oversigtsrapport STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Studieliv... 3 1.1. Motivation for valg af studie... 3 1.2. Undervisning... 4 2. Stress... 6 2.1. Stress

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1 KØN ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover INTERVIEW... 1 6 7 2 1 0 0% 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0% 5 9 3 1 0 0% 3 1 4 1 0 0% 2 7 7 1 0 0% 4 8 8 1 0 0% når der ikke er

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017 Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017 (Udarbejdet af Christina Falkenberg juni 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse.. 2 2. Indledning...

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere