Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet"

Transkript

1 Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling

2 Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet Karen Skjødt Hansen Brian Rimdal Enhedschef Marie Fuglsang Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, maj 2014 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Specialkonsulent Karen Skjødt Hansen Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon: eeb@regionh.dk Foto: Colourbox 2

3 Indholdsfortegnelse Resumé 4 1 Introduktion Baggrund Formål Undersøgelsens design og metoder 5 2 Effekt af værtindefunktionen Nemt at finde vej Rart at opholde sig i venteområdet Personalets venlighed og imødekommenhed Oplevelse af velkomst Oplevelse af ventetid Klarhed omkring kø- og venteprocedurer 13 3 Information om kø- og venteprocedurer i Blodprøvetagningen Information fra andre afdelinger på Rigshospitalet Hvornår er patienterne i tvivl om, hvad de skal gøre? Hvordan finder patienterne ud af, hvad de skal gøre? 17 4 Ønske om udvidelse af åbningstid? 19 Bilag 1: Spørgeskema 20 3

4 Resumé Resumé Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet har i samarbejde med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 771 patienter, der havde besøgt Blodprøvetagningen i marts-april Formålet med undersøgelsen var at belyse: a) hvorvidt en værtinde-funktion i Blodprøvetagningen kan sænke patienters usikkerhed omkring procedurerne (køsystem og modtagelse) i Blodprøvetagningen b) hvilken information om Blodprøvetagningen patienterne har fået og/eller lagt mærke til (enten fra andre hospitalsafdelinger eller i forbindelse med deres besøg i Blodprøvetagningen) c) hvorvidt patienterne ville benytte sig af udvidede åbningstider i Blodprøvetagningen (morgen- og/eller aftenåbent) Effekt af værtindefunktionen Undersøgelsen tyder på, at værtindefunktionen ikke kan sænke patienternes usikkerhed omkring kø- og venteprocedurerne i Blodprøvetagningen. Der er ikke nogen statistisk signifikant forskel på om der er værtinde eller ej, når det gælder patienternes vurdering af, om det var nemt at finde vej til Blodprøvetagningen, personalets venlighed og imødekommenhed, velkomsten i Blodprøvetagningen eller klarheden omkring kø- og venteprocedurerne i Blodprøvetagningen. Resultaterne viser, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem værtindens tilstedeværelse og patienternes vurdering af henholdsvis ventetiden og om det var rart at opholde sig i Blodprøvetagningens venteområde. Patienternes vurdering af disse to områder er i højere grad positiv på de dage, hvor der ikke var en værtinde i Blodprøvetagningen. Information om kø- og venteprocedurer i Blodprøvetagningen 24 % af patienterne har fået skriftlig information og 45 % har fået mundtlig information fra den henvisende afdeling, om hvad de skulle gøre, når de ankom til Blodprøvetagningen. De patienter, der har modtaget information, oplever, at der er god overensstemmelse mellem den information, de har fået, og hvad de oplever, at de skal gøre, når de ankommer til Blodprøvetagningen. Patienter, der er i tvivl om kø- og venteprocedurerne, er især i tvivl, når de ankommer til Blodprøvetagningen, og når de har taget et nummer og venter på at komme til skranken. De fleste patienter finder ud af, hvad de skal gøre ved at læse på nummer-standeren og informationsskærmen eller ved at spørge personale om hjælp. Patienter, der tidligere har besøgt Blodprøvetagningen, trækker især på deres erfaring fra tidligere besøg. Ønske om udvidelse af åbningstid Der er størst efterspørgsel efter en udvidelse af åbningstiden i eftermiddagstimerne. 59 % af patienterne svarer, at de ville komme i Blodprøvetagningen mellem kl og 17.00, hvis åbningstiden blev udvidet. 32 % af patienterne ville komme i Blodprøvetagningen mellem kl og 7.30, hvis åbningstiden blev udvidet i morgentimerne. 4

5 Introduktion 1 Introduktion 1.1 Baggrund Blodprøvetagningen er del af Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet. Patienterne i Blodprøvetagningen henvises til Blodprøvetagningen fra en anden afdeling på Rigshospitalet. Patienterne har ikke et bestemt mødetidspunkt, men møder op i Blodprøvetagningens åbningstid, som er mandag til torsdag og fredag Når patienterne ankommer, skal de trække et kønummer. Når det bliver deres tur, skal de henvende sig i en reception, scanne deres sundhedskort, og derefter vente på, at det bliver deres tur til at få taget blodprøve. Selve blodprøven bliver taget i en nummereret kabine, som patienterne skal finde, når det bliver deres tur. Personalet i Blodprøvetagningen oplever, at en del patienter har svært ved at finde ud af kø- og venteprocedurerne i Blodprøvetagningen. Derfor overvejer Klinisk Biokemisk Afdeling at indføre en værtinde-funktion i Blodprøvetagningen, hvor en person har til opgave at modtage og guide patienter, der virker usikre på procedurerne. Som led i disse overvejelser, vil Klinisk Biokemisk Afdeling afprøve værtinde-funktionen som et pilotprojekt, der bl.a. skal vise, om en værtinde-funktion har indflydelse på patienternes oplevelse af modtagelsen i Blodprøvetagningen. Derudover er Klinisk Biokemisk Afdeling interesseret i at undersøge, hvad der hjælper patienterne til at finde ud af kø- og venteprocedurerne i Blodprøvetagningen på nuværende tidspunkt (fx information fra andre hospitalsafdelinger eller information i Blodprøvetagningen). Desuden vil Klinisk Biokemisk Afdeling benytte lejligheden til at undersøge, om patienterne er interesserede i, at åbningstiden udvides i Blodprøvetagningen. 1.2 Formål Formålet med undersøgelsen er at belyse: d) hvorvidt en værtinde-funktion i Blodprøvetagningen kan sænke patienters usikkerhed omkring procedurerne (køsystem og modtagelse) i Blodprøvetagningen e) hvilken information om Blodprøvetagningen patienterne har fået og/eller lagt mærke til (enten fra andre hospitalsafdelinger eller i forbindelse med deres besøg i Blodprøvetagningen) f) hvorvidt patienterne ville benytte sig af udvidede åbningstider i Blodprøvetagningen (morgen- og/eller aftenåbent) Undersøgelsen består af en før- og eftermåling, som gør det muligt at sammenligne patienternes oplevelse af Blodprøvetagningen henholdsvis med og uden værtindefunktion (formål a). 1.3 Undersøgelsens design og metoder Indsamling af data Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der har fået taget blodprøve og er på vej væk fra afdelingen ( exit poll ). To studerende spurgte patienterne, om de ville deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet var sat op elektronisk, således at svarene kunne noteres direkte på pc. Patienterne kunne vælge, om de ville interviewes af den studerende (som udfyldte spørgeskemaet for dem), eller selv udfylde spørgeskemaet på en pc. 5

6 Introduktion Da antallet af patienter i Blodprøvetagningen er meget varierende både på forskellige ugedage og forskellige tidspunkter på dagen, og målet er at sammenligne data fra to perioder (med og uden værtinde), var det væsentligt, at dataindsamlingen blev planlagt, således de to perioder var så sammenlignelige som muligt, således at det ikke er andre faktorer, som er udslagsgivende for en eventuel forskel på resultaterne af de to målinger. Dette blev der taget højde for i planlægningen af dataindsamlingen. Der blev indsamlet i alt 771 besvarelser: 351 svar fra patienter på dage med værtinde, og 412 besvarelser på dage uden værtinde (samt 8 besvarelser, hvor spørgsmålet om værtinde ikke var besvaret), således at det er muligt at sammenligne besvarelserne fra de to grupper Spørgeskema På baggrund af formålet med undersøgelsen udarbejdede Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse spørgeskemaet i dialog med Klinisk Biokemisk Afdeling. I nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet (se bilag A) anvendes en skala fra 1-5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig. For at illustrere dette for respondenterne, udviklede Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse følgende illustration, som blev vist til respondenterne: Inden indsamlingen af data afprøvede Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse spørgeskemaet blandt ti patienter i Blodprøvetagningen. Patienterne blev efterfølgende interviewet om deres oplevelse af spørgeskemaet. På baggrund af disse interview blev spørgeskemaet justeret med henblik på at sikre kvaliteten og relevansen af skemaet i forhold til målgruppen. 6

7 Effekt af værtindefunktionen 2 Effekt af værtindefunktionen Ét af formålene med at gennemføre denne undersøgelse er at belyse, om en værtinde i Blodprøvetagningen kan mindske patienternes usikkerhed omkring kø- og venteprocedurerne i Blodprøvetagningen. Værtindens funktion er at byde patienterne velkommen og guide patienter, der virker usikre i forhold til, hvad de skal gøre, når de ankommer i Blodprøvetagningen. Klinisk Biokemisk Afdeling har endvidere en hypotese om, at værtinden kan få patienterne til at føle sig mere ventede og velkomne i Blodprøvetagningen. At patienterne skal føle sig ventede og velkomne er del af en samlet strategi for Region Hovedstadens hospitaler. I undersøgelsen er patienterne blevet bedt om at forholde sig til seks forskellige udsagn og svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig, og 5 er helt enig. De seks udsagn, som patienterne skulle forholde sig til var: Det var nemt at finde vej til Blodprøvetagningen Det var rart at holde sig i Blodprøvetagningens venteområde (lokaler, fysiske rammer) Personalet i Blodprøvetagningen var venligt og imødekommende Jeg følte mig velkommen i Blodprøvetagningen Ventetiden i Blodprøvetagningen var passende Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre, da jeg ankom til Blodprøvetagningen (kø- og venteprocedurerne) For at undersøge, om værtindefunktionen har en effekt, sammenlignes patienternes svar på de seks udsagn henholdsvis med og uden værtinde i Blodprøvetagningen. I gennemgangen af resultaterne er svarfordelingen først illustreret i en figur, og dernæst vises den gennemsnitlige score for hvert spørgsmål henholdsvis med og uden værtinde. For at se om en eventuel forskel mellem de to gennemsnitsværdier er statistisk signifikant, er der lavet en regression, hvor der tages højde for eventuelle forskelle i køn, alder og antal besøg imellem de to grupper (med og uden værtinde). 7

8 Effekt af værtindefunktionen 2.1 Nemt at finde vej Som det fremgår af figur 2.1, oplever hovedparten af patienterne, at det er nemt at finde vej til Blodprøvetagningen. 93 % af patienterne er enige eller helt enige i, at det er nemt at finde vej til Blodprøvetagningen. Figur 2.1 Spm. 7: Det var nemt at finde vej til Blodprøvetagningen Antal besvarelser: Alle=763; med værtinde=349; uden værtinde=410. Resultaterne peger på, at værtinde-funktionen ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt patienterne oplever, at det er nemt at finde vej. På skalaen 1-5, hvor 1 svarer til helt uenig, og 5 svarer til helt enig, er den gennemsnitlige score med værtinde 4,66, imens den tilsvarende score uden værtinde er: 4,70. Regresionsanalysen viser, at forskellen mellem de to gennemsnit ikke er statistisk signifikant, hvilket tyder på, at værtindefunktionen ikke har betydning for patienternes oplevelse af at finde vej. Det er dog heller ikke værtindens primære funktion at vise vej, da værtinden er placeret i Blodprøvetagningen og ikke fx ved indgangen til hospitalet, hvor patienterne skal finde vej til Blodprøvetagningen. Gennemsnit spm. 7 med værtinde: 4,66 Gennemsnit spm. 7 uden værtinde: 4,70 Derimod peger regressionsanalysen på, at antallet af besøg har betydning for patienternes oplevelse af, hvor nemt det er at finde vej. Patienter, der har besøgt Blodprøvetagningen før, har (måske ikke så overraskende) nemmere ved at finde vej til Blodprøvetagningen, og denne sammenhæng er statistisk signifikant (ikke illustreret, se evt. bilag 2 for uddybning). 8

9 Effekt af værtindefunktionen 2.2 Rart at opholde sig i venteområdet 76 % af de adspurgte patienter er enige i, at det er rart at opholde sig i Blodprøvetagningens venteområde. Ud af de seks spørgsmål, som patienterne er blevet bedt om at forholde sig til, er venteområdet det område, hvor der er størst forbedringspotentiale. Som der fremgår af figur 2.2 er andelen af meget positive svar lidt højere på dage, hvor der ikke var en værtinde i Blodprøvetagningen. Figur 2.2 Spm. 8: Det var rart at opholde sig i Blodprøvetagningens venteområde Antal besvarelser: Alle=766; med værtinde=350; uden værtinde=412. På skalaen 1-5, hvor 1 svarer til helt uenig, og 5 svarer til helt enig, er den gennemsnitlige score med værtinde 4,03, imens den tilsvarende score uden værtinde er: 4,17. Regresionsanalysen viser, at forskellen mellem de to gennemsnit er statistisk signifikant, hvilket tyder på, at en højere andel af patienter synes, at det var rart at opholde sig i venteområdet de dage, hvor der ikke var en værtinde. Gennemsnit spm. 8 med værtinde: 4,03 Gennemsnit spm. 8 uden værtinde: 4,17 Desuden viser regressionsanalysen, at patienternes alder har indvirkning på deres oplevelse af, hvor rart det er at opholde sig i Blodprøvetagningens venteområde. De ældre patienter giver en mere positiv vurdering af venteområdet (ikke illustreret, se evt. bilag 2 for uddybning). 9

10 Effekt af værtindefunktionen 2.3 Personalets venlighed og imødekommenhed De fleste patienter i Blodprøvetagningen oplever, at personalet er venligt og imødekommende. 96 % af patienterne er enige eller helt enige i, at personalet i Blodprøvetagningen var venligt og imødekommende. Figur 2.3 Spm. 9: Personalet i Blodprøvetagningen var venligt og imødekommende Antal besvarelser: Alle=766; med værtinde=351; uden værtinde=411. Andelen af meget positive patienter er lidt højere blandt patienter, der besøgte Blodprøvetagningen på dage, hvor der var en værtinde nemlig 84 % sammenlignet med 83 % i de dage, hvor der ikke var værtinde. Til gengæld er der også flere negative besvarelser blandt patienter, der svarede på dage med værtinde. Dette resulterer i, at den gennemsnitlige score er henholdsvis 4,78 blandt patienter med værtinde, og 4,79 blandt patienter uden værtinde. Regressionsanalysen viser, at der ikke er statistisk signifikant forskel på patienternes oplevelser af, om personalet var venligt og imødekommende henholdsvis med og uden værtinde. Gennemsnit spm. 9 med værtinde: 4,78 Gennemsnit spm. 9 uden værtinde: 4,79 10

11 Effekt af værtindefunktionen 2.4 Oplevelse af velkomst Som det fremgår af figur 2.4, er der 94 % af patienterne, der var enten enige eller helt enige i, at de følte sig velkomne i Blodprøvetagningen. Figur 2.4 Spm. 10: Jeg følte mig velkommen i Blodprøvetagningen Antal besvarelser: Alle=767; med værtinde=351; uden værtinde=412. Andelen af positive patienter er lidt højere blandt patienter, der besøgte Blodprøvetagningen en dag, hvor der var værtinde (96 %) sammenlignet med de dage, hvor der ikke var værtinde, hvor andelen af positive svar var 93 %. På skalaen 1-5, hvor 1 svarer til helt uenig, og 5 svarer til helt enig, er den gennemsnitlige score med værtinde 4,74, imens den tilsvarende score uden værtinde er: 4,71. Regresionsanalysen viser, at forskellen mellem de to gennemsnit ikke er statistisk signifikant, hvilket peger på, at værtindefunktionen ikke har indflydelse på, om patienterne føler sig velkomne i Blodprøvetagningen. Gennemsnit spm. 10 med værtinde: 4,74 Gennemsnit spm. 10 uden værtinde: 4,71 Regressionsanalysen viser endvidere, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem patienternes alder og deres vurdering af, om de følte sig velkomne i Blodprøvetagningen. De ældre patienter føler sig i højere grad velkomne (ikke illustreret, se evt. bilag 2 for uddybning). 11

12 Effekt af værtindefunktionen 2.5 Oplevelse af ventetid 87 % af patienterne oplever, at ventetiden i Blodprøvetagningen er passende. Figur 2.5 Spm. 11: Ventetiden i Blodprøvetagningen var passende Antal besvarelser: Alle=764; med værtinde=350; uden værtinde=410. Andelen af patienter, der oplevede, at ventetiden var passende, var lavere i de dage, hvor der var værtinde i Blodprøvetagningen (82 %), mod 90 % i de dage, hvor der ikke var værtinde. Denne forskel giver sig også udslag i de gennemsnitlige scorer. Den gennemsnitlige score med værtinde er 4,22, og den gennemsnitlige score uden værtinde er 4,56. Forskellen er statistisk signifikant, men undersøgelsen kan desværre ikke sige noget om, hvorfor patienterne i højere grad vurderer ventetiden negativt i de dage, hvor der er værtinde om der fx var længere ventetid i dagene med værtinde, selvom undersøgelsesdesignet havde forsøgt at tage højde for dette (jf. kapitel 1.3.1). Gennemsnit spm. 11 med værtinde: 4,22 Gennemsnit spm. 11 uden værtinde: 4,56 Regressionsanalysen viser desuden, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem, om patienten har besøgt Blodprøvetagningen før og patientens oplevelse af ventetiden. Patienter, der besøgte Blodprøvetagningen for første gang, synes i højere grad, at ventetiden var passende (ikke illustreret, se evt. bilag 2 for uddybning). 12

13 Effekt af værtindefunktionen 2.6 Klarhed omkring kø- og venteprocedurer 90 % af patienterne er enige eller helt enige i, at de vidste, hvad de skulle gøre, da de ankom til Blodprøvetagningen. Figur 2.6 Spm. 12: Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre, da jeg ankom til Blodprøvetagningen Antal besvarelser: Alle=765; med værtinde=349; uden værtinde=412. Andelen af patienter, der var i tvivl om, hvad de skulle gøre, når de ankom til Blodprøvetagningen, er lidt højere (7 %) blandt patienter, der deltog i undersøgelsen på dage, hvor der var en værtinde, sammenlignet med 5 % i de dage, hvor der ikke var en værtinde. På skalaen 1-5, hvor 1 svarer til helt uenig, og 5 svarer til helt enig, er den gennemsnitlige score med værtinde 4,57, imens den tilsvarende score uden værtinde er: 4,66. Regresionsanalysen viser, at forskellen mellem de to gennemsnit ikke er statistisk signifikant, hvilket tyder på, at værtindefunktionen ikke har indflydelse på, om patienterne ved, hvad de skal gøre, når de ankommer til Blodprøvetagningen. Gennemsnit spm. 12 med værtinde: 4,57 Gennemsnit spm. 12 uden værtinde: 4,66 Endvidere er der statistisk signifikant sammenhæng mellem, om patienten var i tvivl om, hvad han/hun skulle gøre ved ankomst til blodprøvetagningen, og om patienten tidligere har været i Blodprøvetagningen. Patienter, der tidligere har været i Blodprøvetagningen, er i mindre grad i tvivl om kø- og venteprocedurerne i Blodprøvetagningen (ikke illustreret, se evt. bilag 2 for uddybning). 13

14 Information om kø- og venteprocedurer i Blodprøvetagningen 3 Information om kø- og venteprocedurer i Blodprøvetagningen 3.1 Information fra andre afdelinger på Rigshospitalet De patienter, der kommer i Blodprøvetagningen, er henvist hertil fra en anden afdeling på Rigshospitalet. Klinisk Biokemisk Afdeling har også ønsket at få indblik i, hvorvidt patienterne får information om Blodprøvetagningens kø- og venteprocedurer fra disse henvisende afdelinger. 24 % af patienterne svarede, at de havde fået skriftlig information fra den henvisende afdeling, om hvad de skulle gøre, når de ankom til Blodprøvetagningen (figur 3.1). Blandt disse patienter vurderede 96 %, at den skriftlige information i høj eller nogen grad var retvisende forstået på den måde, at de oplevede, at der var overensstemmelse mellem informationen og det, de oplevede, at de skulle gøre (figur 3.2). Figur 3.1 Skriftlig information fra henvisende afdeling 3. Har den afdeling, du er henvist fra, givet dig skriftlig information om, hvad du skulle gøre, da du ankom her i Blodprøvetagningen? Antal besvarelser: 704. Figur 3.2 Vurdering af skriftlig information fra henvisende afdeling 4. Var der overensstemmelse mellem den skriftlige information du fik, og det du oplevede, du skulle gøre? Antal besvarelser: 159. Spørgsmål 4 er kun besvaret af patienter, der har fået skriftlig information. Patienterne blev også spurgt, om de havde fået mundtlig information fra den henvisende afdeling om, hvad de skulle gøre, når de ankom til Blodprøvetagningen. Der var 45 % af patienterne, 14

15 Information om kø- og venteprocedurer i Blodprøvetagningen der havde fået mundtlig information (figur 3.3). Blandt disse vurderer 98 %, at der i høj eller nogen grad er overensstemmelse mellem den mundtlige information og det, de oplevede, at de skulle gøre, da de ankom til Blodprøvetagningen (figur 3.4). Der er således en højere andel af patienterne, der oplever, at de får mundtlig information end skriftlig information fra den henvisende afdeling, og begge typer af information får en meget positiv vurdering af patienterne. Det er værd at bemærke, at vi senere spørger patienterne, hvad der hjalp dem med at finde ud af, hvad de skulle gøre, da de ankom til Blodprøvetagningen. Her svarer kun 10 % af patienterne, at de fik hjælp fra den information, de havde fået fra en anden afdeling på Rigshospitalet. Figur 3.3 Mundtlig information fra henvisende afdeling 5. Har den afdeling, du er henvist fra, givet dig mundtlig information om, hvad du skulle gøre, da du ankom her i Blodprøvetagningen? Antal besvarelser: 705. Figur 3.4 Vurdering af mundtlig information fra henvisende afdeling 6. Var der overensstemmelse mellem den mundtlige information du fik, og det du oplevede, du skulle gøre? Antal besvarelser: 314. Spørgsmål 6 er kun besvaret af patienter, der har fået mundtlig information 15

16 Information om kø- og venteprocedurer i Blodprøvetagningen 3.2 Hvornår er patienterne i tvivl om, hvad de skal gøre? Patienterne blev i spørgsmål 12 bedt om at erklære sig enig eller uenig i udsagnet Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre, da jeg ankom til Blodprøvetagningen på en skala fra helt uenig til helt enig. Patienter, der svarede helt enig (vidste hvad jeg skulle gøre), blev ikke stillet spørgsmål 13: Hvornår var du i tvivl om, hvad du skulle gøre?, men de resterende patienter blev spurgt, hvornår i processen, de var i tvivl. Der var 156 patienter, som i større eller mindre grad var i tvivl. Blandt de patienter, der var i tvivl, var der størst usikkerhed, når de ankom til Blodprøvetagningen, og når de havde taget et nummer og ventede på at komme til skranken (figur 3.5). I spørgsmålet var der også et åbent kommentarfelt, hvor patienterne kunne angive andre tidspunkter, hvor de var i tvivl. Blandt disse uddybninger er et af de hyppigst forekommende svar, at patienterne er i tvivl omkring, at de skal benytte det samme kø-nummer flere gange i processen (reception og kabine). Desuden er der flere, som svarer, at nummerstanderen ikke er synlig nok. Der findes en samlet fortegnelse over kommentarerne i bilag 2. Figur 3.5 Her er patienterne i tvivl 13. Hvornår var du i tvivl om, hvad du skulle gøre? Spørgsmål 13 er kun stillet til patienter, der svarede, at de var i tvivl i spørgsmål 12. Procenttallene er udregnet som antallet af besvarelser, ud af det samlede antal patienter, der er i tvivl (156). 16

17 Information om kø- og venteprocedurer i Blodprøvetagningen 3.3 Hvordan finder patienterne ud af, hvad de skal gøre? Patienterne blev spurgt, hvordan de fandt ud af, hvad de skulle gøre altså hvad der hjalp dem med at finde ud af kø- og venteprocedurerne i Blodprøvetagningen. Som det fremgår af figur 3.6 vidste langt de fleste (80 %), hvad de skulle gøre, fordi de havde været i Blodprøvetagningen før. Omkring hver tredje patient læste på standeren, hvor de trak et nummer, og 27 % af patienterne læste på informationsskærmen over skranken. Ca. hver femte patient fik hjælp fra personale, imens hver tiende patient fik information fra en anden afdeling på Rigshospitalet. Yderligere analyser viser, at andelen af patienter, der fik hjælp fra personale, er højere i de dage, hvor der var en værtinde i Blodprøvetagningen. I de dage, hvor der var en værtinde, var der 26 % af patienterne, der fik hjælp fra personale, sammenlignet med 13 % i de dage, hvor der ikke var en værtinde (ikke illustreret, se evt. bilag 2 for uddybning). 1 Der er ikke nogen éntydige sammenhænge mellem typen af hjælp og patientens alder, forstået på den måde, at det er de unge, som anvender nogle hjælpemidler, og de ældre, der anvender nogle andre. Det eneste punkt, hvor de ældre patienter skiller sig ud fra de yngre, er, at der er flere ældre patienter, der havde en ledsager med, som hjalp dem (ikke illustreret, se evt. bilag 2 for uddybning). Figur 3.6 Her henter patienterne hjælp 14. Hvordan fandt du ud af, hvad du skulle gøre? Antal besvarelser: En chi-i-anden-test viser, at forskellen er statistisk signifikant (p<0,0001). 17

18 Information om kø- og venteprocedurer i Blodprøvetagningen Da mange af patienterne svarer, at de ved, hvad de skal gøre fra tidligere besøg, er det interessant at fokusere på, hvad førstegangspatienterne gør. Figur 3.7 illustrerer, hvorledes patienter, der var i Blodprøvetagningen for første gang, fandt ud af, hvad de skulle gøre. Blandt førstegangspatienter var der endnu flere, der læste på standeren og informationsskærmen over skranken. Derudover er der langt flere blandt de førstegangsbesøgende, der fik hjælp af personalet til at finde ud af, hvad de skulle gøre. Figur 3.7 Her henter patienterne hjælp kun førstegangspatienter 14. Hvordan fandt du ud af, hvad du skulle gøre? Antal besvarelser:

19 Ønske om udvidelse af åbningstid? 4 Ønske om udvidelse af åbningstid? Blodprøvetagningen har i dag åbent mandag til torsdag klokken og fredag klokken , og Klinisk Biokemisk Afdeling overvejer at udvide åbningstiden i Blodprøvetagningen. For at afdække efterspørgslen efter udvidelse af åbningstiden blev patienterne spurgt, om de selv ville benytte sig af en eventuel udvidet åbningstid henholdsvis om morgenen (kl ) og sen eftermiddag (kl ). Som det fremgår af figur 4.1, er der størst efterspørgsel efter en udvidelse i eftermiddagstimerne. 59 % af patienterne svarede, at de ville komme i Blodprøvetagningen mellem kl og 17.00, hvis åbningstiden blev udvidet. Der var 32 % af de adspurgte patienter, der ville komme i Blodprøvetagningen mellem klokken 7.00 og 7.30, hvis åbningstiden blev udvidet. Da spørgeskemaet blev pilottestet/valideret, nævnte flere patienter, at deres besøg i Blodprøvetagningen hang sammen med en konsultation på en anden afdeling på Rigshospitalet samme dag. De forklarede derfor, at de gerne ville have, at de to besøg lå tidsmæssigt tæt op ad hinanden, så de ikke skulle på Rigshospitalet flere gange. Derfor var de ikke interesserede i at komme i Blodprøvetagningen hverken tidlig morgen eller sen eftermiddag. Dette kan måske være med til at forklare, hvorfor efterspørgslen efter udvidelse af åbningstiderne ikke er højere. Figur 4.1 Ønske om udvidelse af åbningstiden Antal besvarelser for spørgsmål 15: 731. Antal besvarelser for spørgsmål 16: 725. Yderligere analyser viser, at det især er de yngre patienter, der ønsker at benytte en udvidet åbningstid. Blandt patienter i alderen 0-64 år er der således 37 %, der ville benytte en udvidet åbningstid om morgenen, og 67 % der ville benytte en udvidet åbningstid om eftermiddagen. (Disse resultater er ikke illustreret, men fremgår af bilag 2). 19

20 Bilag 1: Spørgeskema Bilag 1: Spørgeskema 20

21 Bilag 1: Spørgeskema 21

22 Bilag 1: Spørgeskema 22

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEVAGT Udarbejdet af

Læs mere

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden August 2017 Enhed for Tværsektoriel Udvikling Region Hovedstaden Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Undersøgelse

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

Undersøgelse af telefonisk tilgængelighed i psykologpraksis

Undersøgelse af telefonisk tilgængelighed i psykologpraksis Telefonisk tilgængelighed i psykologpraksis Enhed for Tværsektoriel Udvikling Region Hovedstaden Undersøgelse af telefonisk tilgængelighed i psykologpraksis Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Hvorfor ringer de ikke?

Hvorfor ringer de ikke? Hvorfor ringer de ikke? November 2015 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Hvorfor ringer de ikke? En spørgeskemaundersøgelse blandt 1029 patienter, der ikke har ringet til Akuttelefonen 1813 før ankomst

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Sjælland Spørgeskemaet er udsendt til 2.541 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 40% af disse svarede på spørgeskemaet. Der

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 158.366 patienter 2016 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.491 akut ambulante patienter 2016 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af

Læs mere

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

UDEVA årsrapport 2013

UDEVA årsrapport 2013 UDEVA årsrapport 2013 Region Hovedstaden UDEVA årsrapport 2013 Evaluering af kliniske undervisnings- og praktikforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region Hovedstaden

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Benchmarkrapport 2015 & Bibliometerrapport 2015 2 Indledning har i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Strategi for brugerundersøgelser gennemført

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Patienters oplevelser på færøske sygehuse

Patienters oplevelser på færøske sygehuse heilsumálaráðið Patienters oplevelser på færøske sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 886 indlagte patienter 2010 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Sundhedsministeriet Patienters oplevelser

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

2005/06. Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i H:S. Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter. Hovedstadens Sygehusfællesskab

2005/06. Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i H:S. Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter. Hovedstadens Sygehusfællesskab Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i H:S Spørgeskemaundersøgelse blandt 14.697 patienter 2005/06 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af H:S Hovedstadens Sygehusfællesskab Patienters vurdering

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Spørgeskemaet er udsendt til 395 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 51% af

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Sundhed- Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total Rehabiliteringscentre, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.34 akut ambulante patienter 2 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Forsøg med karakterfri 1. g-klasser. Midtvejsnotat for skoleåret 2017/18

Forsøg med karakterfri 1. g-klasser. Midtvejsnotat for skoleåret 2017/18 Midtvejsnotat for skoleåret 2017/18 1 INDHOLD Forsøg med karakterfri 1. g-klasser 1 Resumé 4 2 Indledning 8 2.1 Baggrund og formål 8 2.2 Metode og datagrundlag 9 2.3 Læsevejledning 10 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 402 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august til

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

UDEVA årsrapport 2014

UDEVA årsrapport 2014 UDEVA årsrapport 2014 Region Hovedstaden UDEVA årsrapport 2014 Evaluering af kliniske uddannelsesforløb for sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende og social- og sundhedsassistentelever Udarbejdet

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 404 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 462 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 57% svarede

Læs mere