GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING"

Transkript

1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING Temadag med viden og værktøjer Dorte Kirkegaard København, 24/04/2018

2 DAGENS PROGRAM Dagens program Velkomst v/ Dorte Rosendahl Kirkegaard, Netværkskonsulent, VirksomhedsnetværkCabi Lise Keller, Projektleder, BFA Velfærd og Offentlig administration Intro om konflikt og mobning på arbejdspladsen v. Eva Gemzøe Mikkelsen, Erhvervspsykolog og Forsker Værktøjet Grib ind godt kollegaskab uden mobning v. Eva Gemzøe Mikkelsen Pause, kaffe og netværk Værktøjet Grib ind godt kollegaskab uden mobning v. Eva Gemzøe Mikkelsen Afrunding og tak for i dag

3

4 Det kan du få hos Cabi Gratis rådgivning om socialt ansvar på tlf eller cabiweb.dk/spoergeksperten Værktøjskasse til sygefravær og viden om socialt ansvar på cabiweb.dk Konsulentydelser og kurser inden for fx sygefravær og Ledelse & HR

5 VirksomhedsnetværkCabi - LANDETS STØRSTE NETVÆRK FOR SOCIALT ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER Flere end medlemmer Arrangementer om forebyggelse, fastholdelse og inklusion Adgang til lokale netværksgrupper Gratis og uforpligtende medlemskab Læs mere på cabiweb.dk/vnc Netværket er for dig, der arbejder med ledelse, HR, økonomi, arbejdsmiljø eller som tillidsvalgt!

6 Hvorfor temamøde om godt kollegaskab? Mobning er et prioriteret område hos Branchefællesskabet Nyt fokus på vidner i 2012 efter rundbordsamtale med internationale forskere Resultat var nyt værktøj i 2014: Grib ind - godt kollegaskab uden mobning Udviklet i et samarbejde med ni arbejdspladser, arbejdsmiljørådgiver Crecea og kommunikationsfirmaet Gellmuyden Kiese om udvikling af metode. Branchefælleskabet for arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration = Arbejdsgivere og arbejdstagere, som står sammen om fælles løsninger til et godt arbejdsmiljø med inspiration, værktøjer, møder, film, spil mv.

7 Alt materiale ligger på etsundtarbejdsliv.dk/mobning Grib ind godt kollegaskab uden mobning Mødekit til Grib ind - godt kollegaskab uden mobning Introfilm De to filmklip: "Vagtplanen" - et eksempel på en uløst personkonflikt og "Arbejdsmyren" et eksempel på, hvad der sker når nogen gør noget anderledes Hent plakaten - Hvordan griber vi ind? Inspirationsmaterialet Fri for mobning

8 Grib ind godt kollegaskab uden mobning: Temadag om viden og værktøjer v/virksomhednetværkcabi og BFA Velfærd og Offentlig administration GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING Eva Gemzøe Mikkelsen Lektor, ph.d., erhvervspsykolog Gemzøe Consult

9 HOVEDBUDSKAB Mobning er udtryk for en organisatorisk umodenhed Forebyggelse handler derfor om at udvikle organisationen Forebygge de forhold i kulturen og arbejdsmiljøet, som øger risikoen for konflikter og mobning Øge lederes og medarbejderes kompetencer til at bidrage til positiv kommunikation og samarbejde Skabe øget bevidsthed hos ledere og medarbejdere om eget bidrag til positivt samarbejde og kommunikation Skabe strukturer og rammer for en professional løsning af konflikter og sager om mobning

10 INDHOLD PÅ MINE DELE AF DAGEN 1. Teoretisk oplæg: Kort intro til konflikter og mobning som fænomener og disses årsager 2. Introduktion til og afprøvning af Trin 1 (light) af det forebyggende redskab: Grib ind godt kollegaskab uden mobning 3. Introduktion til og gode råd ift. implementering af Grib ind godt kollegaskab uden mobning

11 HVAD ER EN KONFLIKT? v En situation hvor én eller flere personer føler, at de bliver forhindret i at gøre noget eller føler sig frustreret over de(n) anden/andre (van de Vliert, 1998)

12 OG HVAD BETYDER DET SÅ? At konflikter opstår når man føler sig følelsesmæssigt frustreret (f.eks. bliver vred, usikker, føler sig afvist) tankemæssigt frustreret (f.eks. oplever at ens mål eller hensigter blokeres) At konflikter kan have ophav i subjektive oplevelser Dvs. de behøver ikke at bunde i noget reelt (objektivt) At når én part oplever, at der er en konflikt, så er der en konflikt! Det er underordnet, om modparten kender til éns frustration

13 KONFLIKTHÅNDTERING Er det parterne gør ved konflikten og hinanden Er det aktørerne rundt om parterne (f.eks. kolleger og ledere) gør ved konflikten På arbejdspladsen forventes det typisk, at man opfører sig mere rationelt (dvs. fornuftigt) end man måske gør i familien Denne norm kan føre til konfliktskyhed og for sen (eller ingen) håndtering af konflikter

14 Konfliktens proces (Glasl, 1984) Fokus på personen 9. mål: endelig sejr 8. fuld krig: alt er legalt 7. ødelægger modpartens våben 6. trusler og åbne angreb 5. modparten er uden moral og sund fornuft 4. søger støtte hos udenforstående 3. klar til kamp 2. parterne ser hinanden som modpoler 1. begyndende frustration Fokus på sagen

15 Det starter med en uenighed

16 Og fortsætter måske med flere 16

17 Så er det slut med forsøg på dialog modparten er en idiot!

18 I stedet søger vi støtte hos vores kolleger 18

19 Og klager måske også til chefen

20 Som selvfølgelig handler konstruktivt med det samme

21 Konflikters struktur og udvikling: Et samlet billede Læringsproces Nedtrappende adfærd Bagvedliggende forhold Nedtrapning Spontan Strategisk Konflikt temaer Konsekvenser Optrappende adfærd Spontan Strategisk Eskalering Destruktiv proces van de Vliert,

22 HVAD ER MOBNING? Det er mobning, når en person gentagne gange over længere tid oplever sig udsat for nedværdigende eller sårende behandling på sin arbejdsplads. Personen som oplever handlingerne må også føle, at det er vanskeligt at forsvare sig mod dem. Einarsen og Mikkelsen, 2000

23 KENDETEGN VED DEFINITION OG FÆNOMEN Udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af situationen Gentagelse De negative handlinger gentages regelmæssigt Varighed Handlingerne foregår over længere tid Oplevelse af ikke at kunne håndtere situation Forskning: De fleste forsøger at gøre noget Hensigt Behøver ikke at være hensigt om at skade Ex. personer med dårlige vaner eller som er stressramte

24 EKSEMPLER PÅ NEGATIVE HANDLINGER Handlinger rettet mod personens arbejde Gentagen kritik af ens arbejde og indsats Overdreven overvågning af ens arbejde At blive pålagt en alt for stor arbejdsbyrde Ikke at få nødvendig information Handlinger rettet mod personen selv Skæld ud, overfusninger Sårende drillerier, sladder Nedvurdering af personlige forhold (holdninger, religion, køn) Handlinger der isolerer personen Man ignorerer personen (taler ikke, behandler som luft)

25 FORSKELLIGE FORMER FOR MOBNING Konfliktmobning Rovmobning Magtmobning Kontrolmobning Strafmobning Humormobning Systemmobning Mobningens form betyder noget for hvordan problemet skal løses og forebygges! Mikkelsen (2007)

26 KONFLIKTMOBNING (GLASL, 1982) Personen Mobning 9. mål: endelig sejr 8. fuld krig: alt er legalt 7. ødelægger modpartens våben 6. trusler og åbne angreb 5. modparten er uden moral og sund fornuft 4. søger støtte hos udenforstående 3. klar til kamp 2. parterne ser hinanden som modpoler 1. begyndende frustration Sagen

27 STRAFMOBNING Når kolleger bruger negative handlinger som straf for at en anden kollega har overtrådt uskrevne eller skrevne regler f.eks. At kerneopgaven skal udføres på en bestemt måde At man ikke skal fortælle noget dårligt om kolleger eller organisationen At man ikke skal arbejde for meget eller for lidt At man skal opføre sig passende

28 ÅRSAGER TIL MOBNING 28

29 MOBNING SKYLDES IKKE ONDE MENNESKER!

30 MEN ET DÅRLIGT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

31 MED F.EKS. HØJ GRAD AF ROLLEUKLARHED

32 LAV LEDELSESKVALITET PÅ EN ELLER FLERE OMRÅDER

33 MANGE OG/ELLER DÅRLIGT IMPLEMENTEREDE FORANDRINGSPROCESSER

34 STRESS ELLER BELASTNINGER HOS DEN ENKELTE ELLER I GRUPPEN

35 ANDRE ORGANISATORISKE KENDETEGN Høj grad af konfliktskyhed Manglende kultur og kompetencer for konstruktiv konflikthåndtering Manglende kultur for at give og modtage konstruktiv kritisk feedback En negativ omgangstone Konkurrence Historier om uretfærdighed

36 HISTORIER OM URETFÆRDIGHED Det er ikke OK, at vi andre altid får rugbrødsopgaverne Ledelsen favoriserer de andre Hun får mere i løn Han arbejder langt mindre end mig De får mere uddannelse Osv

37 1. DYNAMIK: FRA BELASTNING (STRESS) TIL MOBNING Irriterer andre Bryder normer eller regler Brugen af konfronterende eller undgående coping strategier Udsættes for negative handlinger (mobning) Udvikling af symptomer på belastning 37 Tedeschi & Felson, 1995; Whittington & Wykes

38 2. DYNAMIK: FRA NORMBRUD TIL MOBNING Irriterer andre Bryder normer eller regler Brugen af konfronterende eller undgående coping strategier Udsættes for negative handlinger (mobning) Udvikling af symptomer på belastning 38 Tedeschi & Felson, 1995; Whittington & Wykes

39 MOBNING KAN OPSTÅ PÅ ALLE ARBEJDSPLADSER o Forebyg så problemet ikke opstår på jeres arbejdsplads!

40 REDSKAB FRA BFA VELFÆRD OG OFFENTLIG ADMINISTRATION GRIB IND - GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING Et redskab til forebyggelse af mobning og konflikter Fokus på to risikosituationer Fokus på kollegernes rolle

41 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING En velgennemført implementering af redskabet Grib ind godt kollegaskab uden mobning Rummer mulighed for at arbejde med forhold, som er relevante for forebyggelse af mobning Så hvad er en velgennemført implementering? Det er noget af det, jeg vil sætte fokus på i næste oplæg!

42 REDSKABETS TEORETISKE FUNDAMENT Værktøjet er baseret på forskning i: Risikosituationer for mobning på arbejdspladsen Optrappede konflikter Situationer hvor negative handlinger bruges til at straffe en person, som har overtrådt normerne i en gruppe/organisation Aktørerne i mobbesager: Vidner spiller også en rolle Vidnetyper: Vidner reagerer forskelligt i negative sociale situationer Årsager til vidners reaktioner i negative sociale situationer

43 FORSKNING: HVAD GØR VIDNERNE? o Paull, Omari og Standen (2012) identificerede 13 vidnetyper De 13 typer karakteriserer forskellige måder, som vidner kan reagere på i negative sociale situationer Typerne er placeret på to kontinua: Aktiv-passiv, konstruktivdestruktiv Vidnetyperne er ikke persontypologier, men positioner i de konkrete situationer I redskabet bruges 6 vidnetyper

44 De 6 vidnetyper Kuglestøberen Den passive Assistenten Mægleren Sympatisøren Forsvareren

45 BESKRIVELSE AF GRIB IND Vi udviklede Grib ind for BFA Velfærd og Offentlig Administration deres krav var: 1) redskabet skulle fokusere på vidner til mobning 2) det skulle være nemt at gå til 3) det skulle kunne udføres af arbejdspladsen selv Redskabet består af tre trin, hvor Trin 1 og 2 typisk foregår på et personalemøde eller som en del af en workshop/temadag. Alle materialer inklusiv filmene kan downloades fra

46 DIALOGREDSKABET BESTÅR AF 3 TRIN TRIN 1 En introfilm om mobning og interventionen En snak om spilleregler for mødet En introduktion til 6 vidnetyper To korte film om hhv. konflikter og mobning på arbejdspladsen Dialog i grupper om filmene Opsamling på gruppedialoger efter hver film

47 DIALOGREDSKABET BESTÅR AF 3 TRIN TRIN 2 Snak i grupper: Forebyggelse af situationer i eget team/afdeling, der kan føre til konflikt eller mobning Vigtige pointer skrives ned på udleveret materiale TRIN 3 Nedskrevne pointer i Trin 2 danner udgangspunkt for arbejdet med handleplaner (sker typisk i MED/AMO) Opfølgning

48 AFPRØVNING AF TRIN 1 LIGHT VERSION

49 GRIB IND MOBNING GODT KOLLEGASKAB UDEN

50 HUSK: DRØFT SPILLEREGLER FOR MØDET Fortrolighed ikke fortælle videre med mindre det er aftalt Respekt for forskellige holdninger Demokratisk brug af tiden lad alle komme til orde At sige til og sige fra (fokus på egne grænser) Humor er godt ironi kan være svært Mobiltelefoner slukkes eller på lydløs to: g o o t reg e e l l m i p m s u S ste g i t g i v r de e d a v H de? ø m e t for det er? l g n a er m d t e g No

51 KUGLESTØBEREN ER VIDNET, DER PUSTER TIL ILDEN Skaber situationen, igangsætter, og/eller udfører de første mobbehandlinger KUGLESTØBEREN

52 ASSISTENTEN ER VIDNET, DER SAMARBEJDER Deltager aktivt f.eks. ved at grine med, støtter og hjælper mobberen ASSISTENTEN

53 DEN PASSIVE ER VIDNET, DER FRALÆGGER SIG ANSVAR Går væk eller Tier og gør ingenting - selvom han/hun har mulighed for at gribe ind DEN PASSIVE

54 MÆGLEREN ER VIDNET, DER GRIBER IND MELLEM PARTERNE Hjælper med at finde en løsning ved fx: - Aktivt at prøve at stoppe konflikten eller mobningen i situationen eller - At handle bagefter f.eks. - ved at snakke med parterne sammen - ved at tage en snak med parterne hver for sig mhp. at forhindre, at situationen bliver værre MÆGLEREN

55 SYMPATISØREN ER VIDNET, DER SYMPATISERER MED DEN MOBBEDE Udviser sympati for den mobbede f.eks. ved at tilbyder trøst og støtte i enerum SYMPATISØREN

56 FORSVAREREN ER VIDNET, DER FORSVARER DEN MOBBEDE Tager parti for den mobbede og forsvarer ham / hende offentligt FORSVAREREN

57 FILM: VAGTPLANEN

58 OPGAVER: VAGTPLANEN I har nu set filmen Vagtplanen Foran jer på bordet ligger 6 kort. Hvert kort beskriver en vidnetype Tag kortene ét ad gangen og tal i gruppen om: Har denne type optrådt i filmen? Hvem var det? Og hvad var det, som vedkommende gjorde? Hvilken konsekvens havde det for situationen, at denne type vidne opførte sig på den måde? I har i alt ca. 10 minutter (NB normalt bruges ca. 15 min.)

59 FILM: ARBEJDSMYREN

60 OPGAVER TIL ARBEJDSMYREN 1. Brug først ca. 3 min. til at drøfte følgende: Hvad gør Søren, som er anderledes? Hvordan reagerer de andre på, at han er anderledes? 2. Hvilke vidnetyper kan I genkende fra filmen? Ca. 2 min. 3. Brug ca. 5 min. på at drøfte: Hvor i filmen kunne en mægler have grebet ind? Hvad kunne hun/han have sagt eller gjort? Brug gerne billeder fra filmen (NB udleveret materiale) (NB normalt bruges ca min.)

61 Pause, sandwich og netværk

62 GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING KORT OM TRIN 2 OG 3 GRIB IND

63 DIALOGREDSKABET BESTÅR AF 3 TRIN TRIN 2 (60-90 min) Dialog i grupper: Forebyggelse af situationer i eget team/afdeling, der kan føre til konflikt eller mobning Vigtige pointer skrives ned på udleveret materiale TRIN 3 Nedskrevne pointer i Trin 2 danner udgangspunkt for arbejdet med handleplaner (sker typisk i MED/AMO) Opfølgning

64 PROCESOVERVEJELSER TIL TRIN Prioriteringer: 1. Hvor megen tid skal afsættes? 2. Vil I drøfte ét tema el. begge? Hvis ét hvilket mest relevant? 3. Udvælgelse af spørgsmål 4. Anden forberedelse: Proces- og bordstyrere, info, materialer Proces: 5. Sid i grupper med nærmeste kolleger (ex teams) 6. Ledelsen deltager men i egen gruppe 7. Ideal gruppestørrelse: 4-6 personer 8. Efter gruppedialoger fælles opsamling 9. Indsamling af pointer til handleplaner

65 DIALOGSPØRGSMÅL - KONFLIKTER Hvordan taler vi til hinanden i hverdagen? I hvilke situationer er der risiko for, at omgangstonen ikke er OK? I hvilke situationer opstår uenigheder på vores arbejdsplads? Har vi eksempler på at uenigheder eller konflikter er løst på en god måde? Har vi eksempler på at uenigheder el. konflikter blev løst på en uhensigtsmæssig måde eller slet ikke løst Når nogle er uenige eller i konflikt hvordan reagerer vi andre så (brug gerne vidnetyperne)?

66 DIALOGSPØRGSMÅL BRUD PÅ NORMER Hvordan og hvornår giver vi hinanden feedback her på arbejdspladsen? Hvad gør vi mest ud af positiv eller negativ feedback? Hvilke gode eksempler har vi på at håndtere forskelle i vores måde at løse opgaven på? Er der nogle uskrevne regler på vores arbejdsplads hvilke? Hvordan håndterer vi det, hvis nogen ikke gør som vi plejer eller på anden måde falder udenfor? Hvordan introduceres nyansatte til hvordan vi gør tingene på vores arbejdsplads? Når nogle er uenige eller i konflikt hvordan reagerer vi andre så (brug gerne vidnetyperne)?

67 SKOLE X: VALGTE DIALOGSPØRGSMÅL BRUD PÅ NORMER Hvordan giver vi hinanden feedback her på arbejdspladsen? Hvilke gode eksempler har vi på at håndtere forskelle i vores måde at løse opgaven på? Er der nogle uskrevne regler på vores arbejdsplads hvilke?

68 Opsummering på spørgsmål vedrørende brud på normer Hvilke to til tre vigtige pointer fra vores drøftelse vil vi anbefale, at der arbejdes videre med? Forslag til, hvad arbejdet kunne resultere i hvad kunne vi tænke os at opnå: Grib ind godt kollegaskab

69 CASE: IMPLEMENTERING AF GRIB IND I X- ORGANISATION

70 X-ORGANISATION Offentlig organisation med ca. 250 ansatte Teamorganisering (15 team hver med medarbejdere) Primært manuelt arbejde Typisk mandevirksomhed Engageret og kompetent topledelse Engageret og kompetent AMO

71 IMPLEMENTERING AF GRIB IND I X-ORGANISATION Baggrund (APV): Mange mobbede, en generel hård tone, manglende konflikthåndtering, fraværende ledere Pilotprojekt EGM og Arbejdsmiljøleder designer pilotprojekt Formål: At undersøge to Grib ind modeller: Trin 1 eller Trin Deltagere: Teams med få problemer (forebyggelsesværktøj) Information om projekt i AMO Erfaringsopsamling fra afprøvning Beslutning i AMO vedr. model Trin 1 (tidsfaktor, god effekt, Trin 2 (light-version) del af opfølgning.

72 DESIGNJUSTERING IFT. IMPLEMENTERING Forarbejde mhp. på at mindske forhold, der kan hæmme eller fremme en god implementering og effekt af Grib ind: AmRs er processtyrere: Giver øget tillid, engagement og medansvar (FF), og mindsker modstand (HF) AmRs fik læring ved observation af EGM i pilot (eg. håndtering af modstand gennem nysgerrighed, brug af eksempler) Arbejdsmiljøleder træner AmRs inden implementering Facilitering af gruppedialoger og sikring af rette indlæring: AmL er ekstra procesfacilitator under dialogmøderne Ved alle borde sidder en TR eller en AmR (bordstyrere) Slides får eget logo, udvides så alt står på skrift, svære ord luges ud Formænd og topledere byder velkommen ved alle møder

73 DESIGNJUSTERING MATERIALER: HVIS DU VAR MÆGLER DEN SITUATION? - HVAD KUNNE DU GØRE LIGE I

74 FOKUS PÅ OPFØLGNING Glem ikke Trin 3! Hvordan sikrer I opfølgning på Trin 1 og Trin 2? Fx at risikosituationer for konflikter og mobning reduceres? At ledere og medarbejdere får de nødvendige redskaber til gribe konstruktivt ind? Videnskabelig evaluering af Grib ind - HUSK: at sikre at medarbejdere og ledere får redskaber til at gribe ind (EX)

75 AFSLUTTENDE BUDSKAB Forebyggelse af mobning starter med, at vi selv ændrer adfærd f.eks. ved at tale ordentligt til andre selv når vi er frustrerede eller vrede at vi går tilbage til en fuser, når vi falder i! at vi handler konstruktivt, når vi er vidne til f.eks. en negativ tone, sladder eller konflikter f.eks. ved ikke selv at deltage at gribe konstruktivt ind f.eks. ved at påtale tonen eller forsøge at hjælpe med løsning af konflikten

76 Overvejelser og spørgsmål om brugen af Grib ind????????????????????????

77 Tak for i dag

78 Find os og følg os Husk at alt materiale ligger på Hjælp os med at blive bedre - husk evaluering Tilmeld jer vores nyhedsbreve Følg os på Facebook og Instagram - søg på Godt arbejdsmiljø Giv feedback på værktøjet til Lise Keller Få mere inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på etsundtarbejdsliv.dk og arbejdsmiljø generelt på arbejdsmiljøweb.dk

79 Kommende arrangementer Bliv klædt på til at styrke medarbejdernes tal-, læse- og ITfærdigheder 29. maj, København

80 TAK FOR I DAG KONTAKT FIND MATERIALER FRA DAGEN PÅ CABIWEB.DK/VNC Dorte Kirkegaard Tlf Cabi bedre arbejde til flere Aaboulevarden 70, 3. sal 8000 Aarhus C Njalsgade 72a 2300 København S Cabi/linkedin Cabi/facebook SLIDE / #Cabi

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING -PRÆSENTATION AF ET FOREBYGGENDE REDSKAB

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING -PRÆSENTATION AF ET FOREBYGGENDE REDSKAB Temaeftermiddag om Grib ind godt kollegaskab uden mobning v/cabi og BFA Velfærd og Offentlig administration GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING -PRÆSENTATION AF ET FOREBYGGENDE REDSKAB Eva Gemzøe Mikkelsen

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING Grib ind godt kollegaskab uden mobning: Temadag om viden og værktøjer v/virksomhednetværkcabi og BFA Velfærd og Offentlig administration GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING Eva Gemzøe Mikkelsen Lektor,

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING Grib ind godt kollegaskab uden mobning: Temadag om viden og værktøjer v/virksomhednetværkcabi og BFA Velfærd og Offentlig administration GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING Eva Gemzøe Mikkelsen Lektor,

Læs mere

VI HAR ALLE ET ANSVAR:

VI HAR ALLE ET ANSVAR: TEKSAM ÅRSDAG 2018 VI HAR ALLE ET ANSVAR: VIDNEADFÆRD OG KRÆNKENDE HANDLINGER Eva Gemzøe Mikkelsen Lektor i arbejds- og organisationspsykologi Syddansk Universitet egmikkelsen@health.sdu.dk EN KORT UVIDENSKABELIG

Læs mere

GRIB IND. Christina Pedersen Sygefraværskonferencen, Maj, Godt kollegaskab uden mobning SLIDE /

GRIB IND. Christina Pedersen Sygefraværskonferencen, Maj, Godt kollegaskab uden mobning SLIDE / GRIB IND Godt kollegaskab uden mobning Christina Pedersen Sygefraværskonferencen, Maj, 2019 SLIDE / DAGENS PROGRAM Velkomst Grib ind Hvorfor Vidnetyper & film Jeres arbejdsplads gruppe dialog Refleksion

Læs mere

Esbjerg 3/05/2018. Grib ind - godt kollegaskab uden mobning

Esbjerg 3/05/2018. Grib ind - godt kollegaskab uden mobning Esbjerg 3/05/2018 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning DAGENS PROGRAM Dagens program 14.00 14.15 14.15 14.45 14.45 15.45 15.45 16.00 16.00 16.50 16.50 17.00 Velkomst v/ Ann Cathrine Lebech Hoe Netværkskonsulent,

Læs mere

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen v. psykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA FORMÅL En smagsprøve på værktøjet Indblik i vidnetypologien Risikosituationer for udvikling af

Læs mere

MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN BFA Industri Temadage om forebyggelse af mobning 2017 MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN HVAD ER DET OG HVORDAN FOREBYGGER VI? Eva Gemzøe Mikkelsen, erhvervspsykolog, ph.d. Gemzøe Consult EN LILLE UVIDENSKABELIG

Læs mere

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Eva Gemzøe Mikkelsen og Tine Ravn Holmegaard Arbejds- og organisationspsykologer De næste 45 min... Præsenterer vi og giver jer en lille

Læs mere

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. Fokus på de roller, vi kan indtage

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. Fokus på de roller, vi kan indtage GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Fokus på de roller, vi kan indtage v. psykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA TRH@CRECEA.DK mobil: 2428 9151 FORMÅL Indblik i vidnetypologien

Læs mere

HVOR GÅR GRÆNSEN? Hvornår skal vi

HVOR GÅR GRÆNSEN? Hvornår skal vi HVOR GÅR GRÆNSEN? Hvornår skal vi GRIB(E) IND? Godt kollegaskab uden mobning Bliv bedre til at løse konflikter og forebygge mobning Ved cand.psych.aut. Tine Ravn Holmegaard CRECEA Mobil: 2428 9151 Email:

Læs mere

Morgenmøde Trivselsmålingen viser mobning hvad nu?

Morgenmøde Trivselsmålingen viser mobning hvad nu? Morgenmøde Trivselsmålingen viser mobning hvad nu? Bo Frederiksen Erhvervspsykolog Indhold Om fænomenet hvorfor er det svært at arbejde med? Hvad skal vi have på plads for at finde det rette fokus? Model

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

IKKE FORDI DET RAGER MIG

IKKE FORDI DET RAGER MIG November 2015 IKKE FORDI DET RAGER MIG Film og diskussionsoplæg om mobning på arbejdspladsen 2 Indhold 1. Filmen Ikke fordi det rager mig (15 minutter) (Afspilles i browser, kræver forbindelse til Internettet)

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Uenigheder i personalegrupper

Uenigheder i personalegrupper Uenigheder i personalegrupper - Og hvordan I som TRIO kan tackle dem Temadag for TRIO BUPL Nordsjælland 13. juni 2018 Henrik Ankerstjerne Eriksen hea@teamarbejdsliv.dk UENIGHEDER HVAD HANDLER DE OM Faglighed

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN VISER MOBNING - HVAD NU?

TRIVSELSUNDERSØGELSEN VISER MOBNING - HVAD NU? TRIVSELSUNDERSØGELSEN VISER MOBNING - HVAD NU? EN GUIDE MOBNING - HVAD NU? 1 introduktion til guiden Introduktion Når en eller flere medarbejdere i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) har givet

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

TRIVSEL EN GOD FORRETNING Slagelse den 7. maj 2019

TRIVSEL EN GOD FORRETNING Slagelse den 7. maj 2019 TRIVSEL EN GOD FORRETNING Slagelse den 7. maj 2019 Vi dækker hele Danmark! Aarhus København Om Cabi Selvejende virksomhed under Beskæftigelsesministeriet 32 medarbejdere Inspirerer virksomheder og jobcentre

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk)

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk) Mobning - Veje til forebyggelse Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA A/S 24 28 91 51 trh@crecea.dk FORMÅL Beskrive mobning som fænomen ud fra udvalgte aspekter Sætte spot på den muld, som

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

TAG HÅND OM TRIVSLEN OPNÅ BONUS PÅ BUNDLINJEN

TAG HÅND OM TRIVSLEN OPNÅ BONUS PÅ BUNDLINJEN TAG HÅND OM TRIVSLEN OPNÅ BONUS PÅ BUNDLINJEN Christina Pedersen og Ann Cathrine Lebech Hobro, 7. maj 2019 9.00 11.00 DAGENS PROGRAM Dagens program 9.00-9.15: Velkomst og kort introduktion til Cabi bedre

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet Mobning Forbedringsafdelingen Håndtering af mobning på Rigshospitalet Læsevejledning Denne vejledning er lavet som støtte til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Rigshospitalet,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Evidens for at tillidsbaseret og effektiv konflikthåndterende ledelse på arbejdspladsen forebygger mobning!

Læs mere

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET KONFLIKTHÅNDTERING Velkommen! FORMÅLET MED MØDET At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige konflikter PLAN FOR

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR Hvor der er uenighed og mennesker med følelser, vil der også opstå konflikter Vi kan derfor ikke undgå at konflikter opstår i situationer med borgerne eller hinanden Men vi

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

DER ER HJÆLP AT HENTE

DER ER HJÆLP AT HENTE DER ER HJÆLP AT HENTE Når virksomheden skal i gang med socialt ansvar Mette Rønnau København 29.04.2019 SLIDE / 2 Cabi fremmer et arbejdsmarked med plads til flere Virksomheder og jobcentre kan trække

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Forebyg mobning på jobbet

Forebyg mobning på jobbet Temadag AMR/FTR kreds Sydjylland Forebyg mobning på jobbet Tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 10:45 14:30 v/ Rejseholdskonsulent Stig Erichsen, cand. mag., MEd. Program for temamødet Hvad er mobning? Hvilke

Læs mere

BPA Arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane.

BPA Arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane. Mobning og Chikane BPA Arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane. Det er BPA Arbejdsmiljø Aarhus holdning, at: Mobning

Læs mere

Faktaark. Konflikthåndtering

Faktaark. Konflikthåndtering Faktaark Konflikthåndtering Marts 2019 Selvom vi måske kunne ønske det anderledes, så er de der konflikterne. Enten vores egne eller andres, som vi bliver påvirket af eller inddraget i som kolleger eller

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads Den gode arbejdsplads Danske Havne onsdag d. 16. januar 2013 Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d. Resten af dagen Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det relevant? Fokus på sundhed Begreber til

Læs mere

At arbejde med mobning på arbejdspladsen som autoriserede konsulenter

At arbejde med mobning på arbejdspladsen som autoriserede konsulenter At arbejde med mobning på arbejdspladsen som autoriserede konsulenter AM 2015, november 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk TANKER OM MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN Spørgeskemaer overrapporterer mobning

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2015 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering Fakta om kommunikation og konflikthåndtering at det psykiske arbejdsmiljø ikke har negative konsekvenser for helbredet. En lang række undersøgelser viser, at god kommunikation og effektiv konflikthåndtering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TRIO. få samarbejdet på sporet. Inspiration og vejledning til at styrke samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

TRIO. få samarbejdet på sporet. Inspiration og vejledning til at styrke samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant TRIO få samarbejdet på sporet Inspiration og vejledning til at styrke samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 Forord: Få TRIO-samarbejdet på sporet Fem typiske

Læs mere

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Arbejdsmiljøkonference Indhold Lovgivning Tilsyns metoder Risikofaktorer

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE PTK FR VD, MBNN CHKANE UDBRSUND KMMUNE SUNDHED ARBEJDSM JØ PARK VEJ 37 4800 NYKØBN FASTER TF. 5473 1000 WWW.UDBRSUND.DK 12 2012.03.29-EM DEPTK T TRVSESPTK FREBYESE HÅNDTERN AF VD, MBNN CHKANE. 1 VD, MBNN

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

TRIVSEL EN GOD FORRETNING København den 4. juni 2019

TRIVSEL EN GOD FORRETNING København den 4. juni 2019 TRIVSEL EN GOD FORRETNING København den 4. juni 2019 Vi dækker hele Danmark! Aarhus København Om Cabi Selvejende virksomhed under Beskæftigelsesministeriet Non profit 32 medarbejdere Inspirerer virksomheder

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar - hvad er det?

Virksomheders sociale ansvar - hvad er det? Virksomheders sociale ansvar - hvad er det? Jacob Thorn, Konsulent Aarhus, 22. februar 2018 Baggrund Konsulent i Cabi Projektleder Lean Manager HR-assistent Sikkerhedsvagt Skadeservicemedarbejder Sergent

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. Fri_for_mobning.indd 1 20/10/14 13.13

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. Fri_for_mobning.indd 1 20/10/14 13.13 FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Fri_for_mobning.indd 1 20/10/14 13.13 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner

Læs mere

DET RYKKER NÅR VI DELER!

DET RYKKER NÅR VI DELER! DET RYKKER NÅR VI DELER! Videndeling og værktøjer bliver til mere socialt ansvar Mette Rønnau, direktør Cabi Bjerringbro 18.05.2018 SLIDE / 2 Når vi deler SLIDE / HISTORIE OG UDVIKLING Det Nationale Netværk

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Til kamp mod mobning. Næstved Kommune. 11. november 2010 v/annette Wethje, Rejseholdet fra VFA

Til kamp mod mobning. Næstved Kommune. 11. november 2010 v/annette Wethje, Rejseholdet fra VFA Til kamp mod mobning Næstved Kommune 11. november 2010 v/annette Wethje, Rejseholdet fra VFA Program Præsentation og lidt om VFA Hvad er mobning? Hvorfor arbejde med mobning? Mobning i praksis (video)

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017 STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN Arbejdsmiljødagene 2017 Lidt om mig Lidt om Jer Hvem er her i dag håndsoprækning: Arbejdsmiljørepræsentanter? Arbejdsmiljøledere? Hele arbejdsmiljøgruppen?

Læs mere

FRI FOR MOBNING INSPIRATION TIL FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

FRI FOR MOBNING INSPIRATION TIL FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN FRI FOR MOBNING INSPIRATION TIL FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 FRI FOR MOBNING 3 Forord 4 FØRSTE DEL - OM MOBNING, ÅRSAGER OG DE VIGTIGE VIDNER 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige vidner

Læs mere

Fasthold viden med +55

Fasthold viden med +55 Fasthold viden med +55 - en stærk og motiverende ressource! Kolding den 19. juni 2018 SLIDE / 11. Maj TV 2: Jysk virksomhed tilbyder middagslur for at holde på ældre medarbejdere Find filmen her: https://www.facebook.com/tv2nyhederne/videos/10155151990227132/

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress 1 Stress Stress har mange omkostninger såvel på det menneskelige plan som for arbejdspladsen. Stressramte medarbejdere

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet Mobning 8.maj 2012 Annette Skov fra Arbejdstilsynet 1 Program Kort præsentation Hvad er mobning og hvad ved vi om mobning? Hvordan forebygges mobning? Hotline for mobning Spørgsmål og andet I finder væsentligt

Læs mere

Mobning. Sammenfatningsrapport

Mobning. Sammenfatningsrapport Mobning Sammenfatningsrapport Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja, dagligt 8 Ja, ugentligt 37 Ja, månedligt

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015. Lise Keller; BAR Social & Sundhed; lke@3bar.dk Inger-Marie Wiegman; TeamArbejdliv; IMW@teamarbejdsliv.dk.

Læs mere

ZENTROPA ADMINISTRATION ApS Filmbyen Hvidovre

ZENTROPA ADMINISTRATION ApS Filmbyen Hvidovre ZENTROPA ADMINISTRATION ApS Filmbyen 22 2650 Hvidovre Arbejdstilsynet Tilsynscenter Øst Landskronagade 33 2100 København Ø T 70 12 12 88 at@at.dk www.at.dk CVR 21481815 8. januar 2018 Vejledning Arbejdstilsynet

Læs mere

TekSam Årsdag TekSam s tilbud til industriens virksomheder. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

TekSam Årsdag TekSam s tilbud til industriens virksomheder. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk TekSam Årsdag 2018 TekSam s tilbud til industriens virksomheder Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk TekSam Vi repræsenterer Medarbejdere & Ledelse Vi samarbejder om trivsel og konkurrenceevne Samarbejdsaftalen

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Indledning Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet denne vejledning om hvordan man skal forholde sig til seksuel

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Antimobbestrategi for Ubberud Skole

Antimobbestrategi for Ubberud Skole Antimobbestrategi for Ubberud Skole Antimobbestrategien har til formål at forebygge mobning på Ubberud Skole ved at: - skabe og styrke gode og trygge fællesskaber mellem eleverne - gøre elever, lærere

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Konflikter med kunder Dias 1/16? Konflikter med kunder Formålet med denne lektion er at lære hvad vi kan gøre i en konfliktsituation med en kunde at øve håndtering af konflikter med kunder KonfliktHåndtering

Læs mere

Arbejdsmiljødagene i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn Kommuner

Arbejdsmiljødagene i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn Kommuner Arbejdsmiljødagene i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn Kommuner 25. Marts 2015, Idrætscenter Vendsyssel Mette Drejer Jørgensen, PUF Stand In for Gitte Strandgaard LandsforeningenVoksenmobning Nej

Læs mere

Stress, ledelse og roller. Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen!

Stress, ledelse og roller. Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen! Stress, ledelse og roller Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen! 1 Hvem er Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration? 2 Hvordan arbejder vi? Partsamarbejde mellem arbejdsgivere

Læs mere

Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat. Parallelplenum på Hvor går grænsen? 27. marts 2019

Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat. Parallelplenum på Hvor går grænsen? 27. marts 2019 Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat Parallelplenum på Hvor går grænsen? 27. marts 2019 Program 10.30 Velkommen ved BFA Velfærd & Offentlig administration/rasmus og Mads 10.40 Fremtiden til debat: Tendenser

Læs mere

Effektive omsorgssamtaler Workshop

Effektive omsorgssamtaler Workshop Effektive omsorgssamtaler Workshop Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi Mobil: 40385474 Mail: ah@cabiweb.dk Anette Hansen Seniorkonsulent Bl.a.: - Analyse af de langtidsfraværende i virksomheden Region

Læs mere

LYT OG SPØRG... SKRIV NED... OG REFLEKTER

LYT OG SPØRG... SKRIV NED... OG REFLEKTER MOBNINGeller når børn siger MOBNING, skal vi være nysgerrige! PRANK DRILLERI LYT OG SPØRG... SKRIV NED... OG REFLEKTER NÅR VI TALER OM MOBNING, SKAL VI TÆNKE OS OM, FOR DET ER SVÆRT AT FINDE ET ORD, DER

Læs mere

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen Virksomhedskonsulent - med praksiserfaring i psykisk arbejdsmiljø siden 1989 - med praksiserfaring som selvstændig siden 2005 - har særlige kompetencer indenfor mobning

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 AMR har ikke mod på genvalg revitalisering af AMO Arbejdsmiljøorganisationen i PPG/Dyrup Ulla Siggaard EHS Manager Scandinavia Architectural

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Fra kortlægning til handling Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Program 1. Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det

Læs mere

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Et fælles ansvar Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Dette værktøj er resultatet af et arbejde, der har været gennemført i Teknik og Miljø i foråret 2014. Her blev der gennemført

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere