201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה"

Transkript

1 תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה ןושאר קרפ תיתומכ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה

2 תונורתפ -- 0ילוי ינש קרפ תיתומכ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה ןושאר קרפ תילגנא רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילגנא רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה הבושתה הנוכנה

3 חשיבהמילולית פרק ראשון פתרונות - חשיבה מילולית יולי פרק ראשון מספר השאלה התשובה הנכונה מספר השאלה התשובה הנכונה. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: בא על שכרו הוא מי שקיבל גמול. בתשובה () יש יחס דומה: התבשר הוא מי שקיבל בש ורה. מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג, נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך. שאר האפשרויות אינן מתאימות: הוחלט הוא מצב בו נקבעה החלטה. כילה הוא מי שגרם לכיליון. ה רשה הוא מי שנתן רשות לאחר. פירושי מילים וביטויים: משמעות הביטוי בא על שכרו היא: קיבל תשלום או שכר. משמעות המילה גמול היא: שכר. משמעות המילה כיליון היא: השמדה, הכחדה. משמעות המילה כילה היא: השמיד, הכחיד. משמעות המילה ב שורה היא: הודעה חשובה, ידיעה.. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: נהנתן הוא מי ששואף להרבה תענוגות. בתשובה () יש יחס דומה: סקרן הוא מי ששואף להרבה ידע. שאר האפשרויות אינן מתאימות: ביקורתי הוא אדם שנותן הרבה ביקורת. שאפתן הוא אדם בעל הרבה שאיפות. שקדן הוא מי שפועל בחריצות רבה.

4 חשיבהמילולית פרק ראשון -- פירושי מילים וביטויים: יולי 0 משמעות המילה נהנתן היא: אדם הרודף אחר הנאה. משמעות המילה תענוגות היא: הנאות. משמעות המילה שקדן היא: חרוץ.. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: לח בצורה קיצונית הוא רווי (במים). בתשובה () יש יחס דומה: חמים בצורה קיצונית הוא לוהט. שאר האפשרויות אינן מתאימות: עתיק הוא דבר לא חדש. מעייף הוא דבר שגרם לאחר להרגיש תשוש. מתובל יכול להתקבל על ידי הוספת משהו מלוח. פירושי מילים וביטויים: משמעות המילה לח היא: רטוב במקצת. משמעות המילה רווי היא: שופע, מלא, גדוש. משמעות המילה תשוש היא: חסר כוחות, עייף.. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: הבהרה היא פעולה המשמשת ליצירת הבנה. בתשובה () יש יחס דומה: הכשלה היא פעולה המשמשת ליצירת מעידה. שאר האפשרויות אינן מתאימות: מעילה היא ביצוע מעשה הונאה. מכירה היא השכרה לצמיתות. כניעה מתרחשת עקב מפלה. פירושי מילים וביטויים: משמעות המילה הבהרה היא: הסברה, בירור. משמעות המילה הכשלה היא: גרימה לנפילה. משמעות המילה מעידה היא: נפילה. משמעות המילה מעילה היא: השגת דבר מה במרמה. משמעות המילה הונאה היא: הטעייה מכוונת של אדם, הגורמת לו נזק. משמעות המילה מפלה היא: תבוסה, הפסד, כישלון.

5 חשיבהמילולית פרק ראשון -5- יולי 0.5 תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: חמשיר הוא סוג של שיר. בתשובה () יש יחס דומה: קנס הוא סוג של עונש. שאר האפשרויות אינן מתאימות: כיסא ושולחן הם סוגים שונים של אותה הקבוצה (רהיטים). מקטורן עשוי מאריג. תסריט הוא תיאור בכתב של סרט. פירושי מילים וביטויים: משמעות המילה חמשיר היא: שיר קצר המורכב מחמש שורות. משמעות המילה קנס היא: עונש כספי. משמעות המילה מקטורן היא: מעיל גברים קצר. משמעות המילה אריג היא: בד. 6. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: מיותר הוא משהו (או מישהו) שאף אחד לא צריך אותו. בתשובה () יש יחס דומה: אלמוני הוא מישהו שאף אחד לא מכיר אותו. שאר האפשרויות אינן מתאימות: אבוד הוא מישהו שאינו מתמצא. מוגן הוא מצב שבו כדאי להמצא כאשר מישהו מתקיף אותך. מאיץ הוא מי שמנסה לגרום למישהו אחר להיות פחות א טי. פירושי מילים וביטויים: משמעות המילה אלמוני היא: אדם לא מוכר. משמעות המילה מאיץ היא: מגביר את מהירותו.

6 חשיבהמילולית פרק ראשון תשובה () נכונה. יולי 0 כדי למצוא לאיזו מהשאלות ניתן מענה בפסקה, נבחן את המידע הנתון. בפסקה נכתב, כי התיעוד הראשון של קליאופטרה מתחיל רק כשהיא עולה לשלטון, בגיל שמונה-עשרה. חלקה השני של הפ סקה מפרט את הסיבה לכך; ילדוּת לא עוררה עניין בעולם העתיק, ולכן חיי הדמויות מתועדים רק מרגע תחילת השפעתן על ההיסטוריה. תשובה () אינה נכונה. הפסקה לא עונה על השאלה 'כיצד נהייתה קליאופטרה למלכת מצרים בגיל 8?'. בקטע מצוינת רק העובדה כי קליאופטרה עלתה לשלטון בגיל 8. תשובה () אינה נכונה. הפסקה לא עונה על השאלה 'באילו מקורות מתועדת עלייתה של קליאופטרה לשלטון?'. בקטע לא מצוין אף מקור תיעוד. במידע המופיע בקטע מצויינת רק פעולת תיעוד הדמויות מרגע תחילת השפעתן על ההיסטוריה. תשובה () אינה נכונה. הפסקה לא עונה על השאלה 'כמה זמן נמשכה מלכות קליאופטרה במצרים?'. בקטע לא מצוין כל מידע בנוגע לשנות מלכותה של קליאופטרה. במידע המופיע בקטע מצויין רק גילה של קליאופטרה בעת עלייתה לשלטון. תשובה () נכונה. הפסקה עונה על השאלה 'מדוע אין כל תיעוד של חיי קליאופטרה לפני שעלתה לשלטון?'. בקטע נטען כי הסיבה לכך נעוצה בעובדה שילדות לא עניינה את אנשי העולם העתיק, ולכן תיעוד אודותיה החל להופיע רק מרגע עלייתה לשלטון (הרגע בו החלה להשפיע על ההיסטוריה, לדעתם). 8. תשובה () נכונה. כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים. תשובה () אינה נכונה. במשפט הראשון נאמר שיש אנשים שמייפים את המציאות ויש כאלה אשר רואים אותה בצורה קודרת. במשפט השני נאמר כי יוסי נמנה עם הקבוצה השנייה, כלומר יוסי רואה את המציאות בצורה קודרת. בהמשך נאמר כי בניגוד לעובדה זאת, הוא אינו מסכים עם דברי אחותו, שטוענת שילדותם הייתה מאושרת, כלומר לדעתו היא הייתה קשה. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי לא קיים קשר של ניגוד בין שני חלקי המשפט. תשובה () נכונה. במשפט הראשון נאמר שיש אנשים שמייפים את המציאות ויש כאלה אשר רואים אותה בצורה קודרת. במשפט השני נאמר כי יוסי נמנה עם הקבוצה הראשונה, כלומר יוסי רואה את המציאות בצורה שמחה. בהמשך נאמר כי בניגוד לעובדה זאת, הוא אינו מסכים עם דברי אחותו, שטוענת שילדותם הייתה מאושרת, כלומר לדעתו היא הייתה קשה. אם כן, יש הגיון בהשלמה זאת, שהרי קיים קשר של ניגוד בין שני חלקי המשפט. תשובה () אינה נכונה. במשפט הראשון נאמר שיש אנשים שמייפים את המציאות ויש כאלה אשר רואים אותה בצורה קודרת. במשפט השני נאמר כי יוסי נמנה עם הקבוצה השנייה, כלומר יוסי רואה את המציאות בצורה קודרת. בהמשך נאמר כי בעקבות עובדה זאת, הוא אינו מסכים עם דברי אחותו, שטוענת שילדותם הייתה קשה, כלומר לדעתו היא הייתה מאושרת. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי קיים קשר של ניגוד בין שני חלקי המשפט. תשובה () אינה נכונה. במשפט הראשון נאמר שיש אנשים שמייפים את המציאות ויש כאלה אשר רואים אותה בצורה קודרת. במשפט השני נאמר כי יוסי נמנה עם הקבוצה הראשונה, כלומר יוסי רואה את המציאות בצורה שמחה. בהמשך נאמר כי בעקבות עובדה זאת, הוא אינו חולק על דברי אחותו, שטוענת שילדותם הייתה קשה, כלומר גם לדעתו היא הייתה קשה. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי קיים קשר של ניגוד בין שני חלקי המשפט.

7 חשיבהמילולית פרק ראשון תשובה () נכונה. יולי 0 כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים. תשובה () אינה נכונה. במשפט הראשון נאמר שמחברי המאמר תומכים באיסור על שימוש בקיסוס ובמוצריו, כלומר הם נגד השימוש בקיסוס, מכיוון שלטענתם אין מספיק עדויות לכך שהצמח בטוח לשימוש. אם כן, אין הגיון בכך שבהמשך נאמר שהאפשרות להקל את סבלם של בני האדם באמצעות הצמח נעשתה כבר למציאות. תשובה () נכונה. במשפט הראשון נאמר שמחברי המאמר תמהים על, כלומר לא מבינים מדוע, איסור השימוש בקיסוס ובמוצריו, כלומר הם בעד השימוש בקיסוס ובמוצריו, מכיוון שלטענתם יש מספיק עדויות לכך שהצמח בטוח לשימוש. אם כן, יש הגיון בכך שבהמשך נאמר שמניעת האפשרות, כלומר מניעת השימוש בצמח על מנת להקל את סבלם של בני האדם באמצעות הצמח, גובלת בפשע. תשובה () אינה נכונה. במשפט הראשון נאמר שמחברי המאמר תומכים באיסור על שימוש בקיסוס ובמוצריו, כלומר הם נגד השימוש בקיסוס, מכיוון שלטענתם יש מספיק עדויות לכך שהצמח בטוח לשימוש. בשלב זה ניתן לעצור את קריאת התשובה, שכן אין הגיון בכך שבתחילה, מחברי המאמר יתנגדו לשימוש בצמח הקיסוס ואז יטענו כי הוא בטוח לשימוש. תשובה () אינה נכונה. במשפט הראשון נאמר שמחברי המאמר מתנגדים לאיסור על שימוש בקיסוס ובמוצריו, כלומר הם תומכים בשימוש בצמח, מכיוון שלטענתם אין מספיק עדויות לכך שהצמח בטוח לשימוש. בשלב זה ניתן לעצור את קריאת התשובה, שכן אין הגיון בכך שבתחילה, מחברי המאמר יתמכו בשימוש בצמח הקיסוס ואז יסבירו את תמיכתם בכך שאין הוכחות לכך שהוא בטוח לשימוש. 0. תשובה () נכונה. כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים. תשובה () אינה נכונה. בתחילה נאמר כי חברת מוצרי הבשר יצאה בסדרת תחליפים צמחיים לבשר. בהמשך נאמר כי בסקר שנועד להשוות בין המוצרים, רוב הנשאלים אמרו כי טעמם של מוצרי הבשר טוב פחות משל מקביליהם, כלומר התחליפים הצמחוניים טעימים יותר. אם כן, אין הגיון בכך שבהמשך נאמר כי האחראים על התחליף הצמחוני לא צופים לו עתיד מזהיר, כלומר חושבים שיכשל. תשובה () נכונה. בתחילה נאמר כי חברת מוצרי הבשר יצאה בסדרת תחליפים צמחיים לבשר. בהמשך נאמר כי בסקר שנועד להשוות בין המוצרים, רוב הנשאלים אמרו כי טעמם של התחליפים הצמחיים פחות טוב משל מקביליהם, כלומר מוצרי הבשר טעימים יותר. אם כן, יש הגיון בכך שבהמשך נאמר כי בניגוד לממצאי הסקר, האחראים על התחליף הצמחוני אינם חושבים שיש צורך לשפרו, כלומר הם סבורים שאין צורך לשפרו. תשובה () אינה נכונה. בתחילה נאמר כי חברת מוצרי הבשר יצאה בסדרת תחליפים צמחיים לבשר. בהמשך נאמר כי בסקר שנועד להשוות בין המוצרים, רוב הנשאלים אמרו כי טעמם של מוצרי הבשר טוב יותר משל מקביליהם. אם כן, אין הגיון בכך שבהמשך נאמר כי בניגוד לממצאי הסקר, האחראים על התחליף הצמחוני לא צופים לו עתיד מזהיר, כלומר חושבים שיכשל, מכיוון שלא קיים ניגוד בין שני החלקים. תשובה () אינה נכונה. בתחילה נאמר כי חברת מוצרי הבשר יצאה בסדרת תחליפים צמחיים לבשר. בהמשך נאמר כי בסקר שנועד להשוות בין המוצרים, רוב הנשאלים אמרו כי טעמם של התחליפים הצמחיים טוב יותר משל מקביליהם. אם כן, אין הגיון בכך שבהמשך נאמר כי בניגוד לממצאי הסקר, האחראים על התחליף הצמחוני אינם חושבים שיש צורך לשפרו, כלומר הם סבורים שאין צורך לשפרו, מכיוון שלא קיים ניגוד בין שני החלקים.

8 חשיבהמילולית פרק ראשון -8- יולי 0. תשובה () נכונה. כדי להבין בין אילו גורמים סגן המנהלת ערך הקבלה ננסה להבין את המשל ואת ההקשר בו נאמרו דבריו. נאמר שהמנהלת התלוננה על תפוזים) כשלא כך שהמורה לחשבון כשל בעבודתו כמורה מחליף לתנ"ך. בעקבות דברים אלו, סגנה ענה לה כי לא ניתן לסחוט מיץ תפוזים מאשכוליות. ניתן להבין כי הסגן חושב שלא ניתן לצפות לתוצאה מסויימת (הכנת מיץ מקיימים תנאים בסיסיים להיווצרותה (אשכוליות במקום תפוזים). כלומר, הסגן הקביל את מיץ התפוזים ללימוד תנ"ך (התוצאה הרצויה) ואת האשכוליות למורה לחשבון (התנאי הבסיסי, הלא מתאים, להיווצרות התוצאה). תשובה () נכונה.. תשובה () נכונה. כדי למצוא איזו מהעובדות מחלישה את מסקנתה של ד"ר מרחבי, נבחן את מסקנתה כפי שמוצגת בשאלה. מסקנתה של ד"ר מרחבי היא שאכילת תמרים אדומים בתקופת ההנקה מועילה לבריאות התינוק. תשובה () אינה נכונה. אם נתון כי בתמרים אדומים קיים גלוקורין, חומר המחזק את המערכת החיסונית, ניתן להבין כי זהו ההסבר מדוע תינוקות לאמהות שניזונות מתמרים אדומים חולים פחות. בתשובה זו מובא נתון, אשר מחזק את מסקנתה של ד"ר מרחבי. תשובה () נכונה. אם נתון כי תינוקות חולים יותר בחורף ואילו תמרים אדומים מבשילים רק באביב, ניתן להבין כי הירידה בשיעור התינוקות החולים אינה קשורה לאכילת התמרים, כי אם לתקופת השנה בה התינוקות גדלים, שהרי בתקופת אכילת הפרי בכל מקרה יש ירידה בכמות התינוקות החולים. בתשובה זו מובא הסבר חלופי, אשר מחליש את מסקנתה של ד"ר מרחבי. תשובה () אינה נכונה. בתשובה נתונה השוואה בין שני סוגי תינוקות; כאלה שניזונים מחלב אם וכאלה שלא. עובדה זו אינה מחלישה את מסקנתה של ד"ר מרחבי, שכן אין אנו יודעים אם האמהות שכן מניקות את ילדיהן אכלו תמרים אדומים, ולכן לא ניתן לדעת האם אכילת תמרים אדומים מונעת או לא מונעת מחלות. בתשובה זו מובא נתון אשר איננו רלוונטי למסקנתה של ד"ר מרחבי, ולכן לא מחליש אותה. תשובה () אינה נכונה. בתשובה נתונה עובדה בנוגע לתמרים צהובים שאינה רלוונטית למסקנה, ולכן לא מחלישה אותה, שכן אין אנו יודעים אם האמהות שכן מניקות את ילדיהן אכלו את אותם התמרים.

9 חשיבהמילולית פרק ראשון -9- יולי 0. תשובה () נכונה. על מנת להבין איזו טענה בתשובות היא המתאימה ביותר להיות מה שרצה המבקר לומר על ספרו של רקובר, נבחן את המידע שבפסקה. על פי הפ סקה, ישנו ביטוי המתייחס לשועל ולקיפוד ולאחריו ישנה השוואה לגישתם של בני האדם כלפי הידע בחייהם; בעוד שהשועל יודע דברים רבים, הקיפוד יודע דבר אחד גדול. כלומר, יש אנשים, כמו השועל, שמתעניינים בנושאים רבים ולא מחפשים את הקשר ביניהם, ומנגד, יש אנשים, כמו הקיפוד, שמייחסים כל דבר לרעיון או לעיקרון אחד, שממנו ניתן להסיק את שאר התופעות. בסופה של הפסקה נאמר על רקובר כי 'עורו עור שועל ולבו לב קיפוד', כלומר החיצוניות שלו (מה שהוא מתיימר להציג) היא כשל שועל (המון נושאים), אך בפנים (מה שבפועל הוא מציג) הוא כמו הקיפוד (מציג נושא אחד). התשובה היחידה שמתאימה לתיאור זה היא תשובה () הספר מתיימר להציג מגוון של נושאים פילוסופיים (עור השועל), אך למעשה, מי שיתעמק בו, יבין כי כולם קשורים זה לזה ומציגים זוויות שונות של אותו הרעיון (לב הקיפוד).. תשובה () נכונה. על מנת להבין איזו טענה בתשובות משתמעת מהפסקה, נבין את המידע הכתוב בה. על פי הפ סקה, פּ ל או מגנטיות היא תכונה של סלעים (למשל בזלת) שמשמרים בתוכם את כיוון השדה המגנטי כפי שהיה בעת התמצקותם, כלומר בעת שנהפכו מלבה לסלעים מוצקים. העובדה הזו מאפשרת ללמוד על השינויים של השדה המגנטי בכדור הארץ במהלך מיליוני השנים באמצעות אמצעים פשוטים. לדוגמה, אם נקרב מצפן לסלעים פלאומגנטיים, המחט תסתובב לכיוון דרום, כלומר המחט תראה כיוון שונה מהשדה שקיים כיום בכדור הארץ. תשובה () אינה נכונה. מהפסקה לא משתמע כי אם נקרב מחט מצפן לסלע כלשהו והיא לא תורה על הדרום, פירוש הדבר שהסלע אינו פלאומגנטי. מהקטע אנו מבינים, כי כיוון השדה המגנטי נשמר בתוך הסלע. יכול להיות מצב בו הסלע התמצק כשכיוון השדה המגנטי הוא ככיוונו כיום, ואין זה אומר שסלע זה אינו פלאומגנטי. תשובה () נכונה. מהפסקה משתמע שאם נקרב מצפן לסלע פלאומגנטי, שהתמצק בזמן שכיוון השדה המגנטי היה הפוך מכיוונו כיום, המחט תורה דרומה. שכן, תפקידו של מצפן הוא להראות את הצפון, שזהו כיוון השדה המגנטי כיום. ניתן להבין זאת מן הפירוש של המילה מצפן (מורה על הצפון). תשובה () אינה נכונה. מהפסקה לא משתמע כי כאשר סלעים מתמצקים מלבה הם גורמים לשינויים קלים בכיוון ובעוצמת השדה המגנטי של כדור הארץ, אלא שסלעים אלה משמרים את כיוונו של השדה המגנטי בעת התמצקותם. תשובה () אינה נכונה. מהפסקה לא משתמע כי כל שינוי בשדה המגנטי של כדור הארץ משפיע על כיוון המגנטיות בסלעים פלאומגנטיים, אלא שסלעים אלה משמרים את כיוונו של השדה המגנטי בעת התמצקותם, וכיוון זה אינו משתנה (כך ניתן ללמוד על השינויים שחלו בכיוון השדה המגנטי ברבות השנים).

10 חשיבהמילולית פרק ראשון -0- יולי 0.5 תשובה () נכונה. על מנת למצוא איזו מן הטענות בתשובות נכונה בהכרח, נבין את הכללים הנתונים ונסיק מהם מסקנות. תנאי תוצאה כלל ראשון כל הקורסים ששמם מתחיל במילה "מבוא" הם קורסי יסוד. תנאי תוצאה כלל שני שמות כל הקורסים בחוג למוזיקולוגיה מתחילים במלה "קונצ'רטו" תשובה () אינה נכונה. תשובה זו מתייחסת לתוצאה המופיעה בכלל השני קורס המתחיל במלה "קונצ'רטו", ואומרים עליו כי הוא לא מקיים את התנאי אינו קורס יסוד בחוג למוזיקולוגיה. נשים לב כי לא ניתן לדעת דבר על מי שמקיים את התוצאה. לא בהכרח כל קורס ששמו מתחיל במילה "קונצ'רטו" הוא אינו קורס בחוג למוזיקולוגיה. תשובה () אינה נכונה. תשובה זו מתייחסת לתנאי של הכלל הראשון וכן לתנאי של הכלל השני. לפיכך, עלייה לקיים גם את התוצאה של הכלל הראשון וגם את התוצאה של הכלל השני. מכיוון שכל הקורסים בחוג למוזיקולוגיה חייבים להתחיל במילה "קונצ'רטו", וכל קורסי היסוד מתחילים במילה "מבוא", לא יכול להתקיים בחוג למוזיקולוגיה קורס יסוד שמתחיל במילה "מבוא". תשובה () נכונה. תשובה זו לא מקיימת את התוצאה של הכלל השני קורס ששמו מתחיל במילה "ההיסטוריה". אנו יודעים שאם התוצאה לא מתקיימת, אז בוודאות התנאי גם לא מתקיים, כלומר, אם קורס לא מתחיל במילה "קונצ'רטו", אנו יודעים בוודאות שזהו לא קורס בחוג למוזיקולוגיה. תשובה () אינה נכונה. בתשובה זו נכתב כי לא ייתכן שהקורס "קונצ'רטו לתוף מרים" אינו שייך לחוג למוזיקולוגיה, כלומר, הקורס "קונצ'רטו לתוף מרים" אכן שייך לחוג למוזיקולוגיה. תשובה זו מתייחסת לתוצאה של הכלל השני, ונשים לב כי לא ניתן לדעת דבר על מי שמקיים את התוצאה. לא בהכרח כל קורס ששמו מתחיל במילה "קונצ'רטו" הוא קורס בחוג למוזיקולוגיה.

11 חשיבהמילולית פרק ראשון -- יולי 0.6 תשובה () נכונה. על מנת למצוא איזה מצב בתשובות לא ייתכן, נבין תחילה את הנתונים ונפסול תשובות שיתכנו. על פי הנתונים: - לזואולוג מכרסמים (אוגר או עכבר). - רק אחד מהמכרסמים זכר. - אין מכרסמים זהים (מאותו סוג וגם מאותו המין). נעבור על התשובות ונראה האם המצב המותאר בהן הגיוני. נחפש תשובה בה המצב לא יכול להסתדר עם הנתונים. תשובה () נכונה. בתשובה נתון כי אין במעבדה עכברה נקבה. ננסה לפרט את בעלי החיים; אוגרת נקבה ועוד זכר אחד בלבד (לא משנה אם זה אוגר או עכבר). אנו רואים כי לא ניתן להגדיר חיה שלישית, ולכן מצב זה לא ייתכן. תשובה () אינה נכונה. בתשובה נתון כי אין במעבדה אוגר זכר, ולכן ניתן להסיק כי יש עכבר זכר. נוסף על כך, ניתן להוסיף עכברה נקבה ואוגרת נקבה. הצלחנו להגדיר חיות, ולכן נוכל לפסול תשובה זו, מפני שמצב זה ייתכן. תשובה () אינה נכונה. בתשובה נתון כי המכרסם הזכר הוא אוגר. משאר הנתונים אנו יודעים שאין זכר נוסף, ולכן נוכל להוסיף עכברה נקבה ואוגרת נקבה. הצלחנו להגדיר חיות, ולכן נוכל לפסול תשובה זו, מפני שמצב זה ייתכן. תשובה () אינה נכונה. בתשובה זו נתון כי אחת הנקבות היא עכברה. בנוסף לכך, ניתן להגדיר אוגרת נקבה וגם חיה ממין זכר (לא משנה אוגר או עכבר). הצלחנו להגדיר חיות, ולכן נוכל לפסול תשובה זו, מפני שמצב זה ייתכן. 7. תשובה () נכונה. כדי להבין איזו הנחה בתשובות מתאימה להיות אחת ההנחות שהניח החוקר בשעה שבחר את הנחקרים, נבין תחילה את המחקר. החוקר ניסה לבחון את דפוסי העישון ואת השפעתם על תמותה. הוא בחר בקבוצה מוגדרת רופאים שנולדו בסוף המחצית הראשונה של המאה העשרים. בהמשך, החוקר הסביר שבחר בקבוצה מוגדרת זאת כדי לצמצם בעיות מדידה הנגרמות משלושה משתנים, שהוכח שהם משפיעים על תוחלת החיים. כלומר, שלושת המשתנים שציין החוקר משפיעים על אורך החיים, ולכן כדי שלא יעוותו את תוצאות הניסוי, בחר בקבוצת הרופאים הספציפית. ניתן להבין את הנחת החוקר, בכך שעל מנת לנטרל גורמים שידוע כי גם הם משפיעים (הכנסה, מקצוע ושנת לידה) על הנושא הנבדק, עדיף לבחור בקבוצה מוגדרת שכל הגורמים בה זהים (רופאים), כדי לדעת האם באמת הנושא הנבדק משפיע. לדוגמה, אם ידוע שהכנסה משפיעה על תוחלת החיים, והחוקר מנסה לבדוק האם גם עישון משפיע על תוחלת החיים, הוא לא ירצה לבחור שני אנשים (אחד מעשן והאחר לא), כך שאדם מסויים מרוויח,000 בחודש והאחר מרוויח. 9,000 שכן, כאשר יהיה הבדל בין תוחלות החיים של השניים, החוקר לא ידע מהו הגורם להבדל; העישון (הגורם הנבדק) או ההכנסה (הגורם הידוע בהשפעתו על תוחלת החיים). תשובה () נכונה, מפני שמצויינת שם ההנחה כי לא היו הבדלים גדולים בהכנסותיהם של רופאים במחצית השנייה של המאה העשרים. אם לא היו פערי הכנסה, כאשר החוקר יבדוק את ההבדל בין תוחלות החיים של שני רופאים (אחד מעשן והשני לא) ברגע שימצא כי קיים הבדל בין תוחלות החיים, החוקר ידע מהו הגורם להבדל; העישון, שכן הגורם הנוסף (הכנסה) נוטרל (לשני הרופאים אותה הכנסה).

12 חשיבהמילולית פרק ראשון -- יולי 0 8. תשובה () נכונה. על מנת להשלים את המשפט, נאתר את המיקום בקטע בו מתייחסים לשימוש בעצי ההאוּ-האוּ. בשורה 0 נכתב כי "מעצי ההאו-האו ייצרו חבלים". תשובה () נכונה. 9. תשובה () נכונה. על מנת להשלים את המשפט, נבין את תוכן המידע אליו הוא מתייחס ונעבוד עם התשובות. החל משורה מתוארת בדיקת קרקע, שהעלתה ממצאים של כריתת עצי האי בקצב מואץ כבר מהמאה ה- 8. על פי תשובה (), בשורות 7-8 מתואר כי הימאים והחוקרים שהגיעו לאי במאה ה- 8 לא הצליחו ליישב את הסתירה בין עדויות הילידים, אשר הצביעו על עבר עשיר של שיט, לבין המציאות בשטח, בה, לא היה באי עץ המתאים לבניית סירות מתקדמות. סתירה זו אכן ניתן ליישב עם ממצאי בדיקת הקרקע בשורה, שכן ניתן להניח שבמאות הקודמות היו עצים המתאימים לבניית סירות, ואלה נכרתו בקצב מואץ על ידי הילידים. תשובה () נכונה. 0. תשובה () נכונה. תשובה () אינה נכונה. אין כל קשר בין עצי ההאוּ-האוּ לבין חומרי הגלם לבניית סירות באיכות טובה. עצי ההאוּ-האוּ שימשו ליצירת חבלים, ולכן מציאת שפע של חומרי גלם לבניית סירות לא הייתה מקשה על ההסבר להימצאות עצי ההאוּ-האוּ באי. תשובה () אינה נכונה. אם החוקרים היו מוצאים שפע של חומרי גלם לבניית סירות באיכות טובה, היה יחסית קל להסביר את העובדה שילידי האי הגיעו בעבר לאי המרוחק ממנו כ- 500 קילומטרים. תשובה () אינה נכונה. אין כל קשר בין התחרות בין המשפחות העשירות באי לבין חומרי הגלם לבניית סירות באיכות טובה, ולכן מציאת שפע חומרי גלם לא הייתה מקשה על ההסבר לתחרות בין המשפחות העשירות. תשובה () נכונה. אם החוקרים היו מוצאים שפע של חומרי גלם לבניית סירות באיכות טובה, ניתן היה להסיק, כי ממצאים אלו היו מקשים על ההסבר להימצאותם של ראיות לאכילת בשר אדם באתרי פסולת על האי, שכן ילידי האי היו לבטח בונים מהם סירות, ושטים לאזור אחר, בו ניתן למצוא מזון בשנות רעב, ולא מתדרדרים לאכילת בשר אדם. תשובה () נכונה. על מנת להבין את הסיבה הישירה לכך שאוכולוסיית האי חיה בקור, נקרא את הפסקה השלישית ונאתר את המידע. בפסקה מתואר כי "היער דולדל בהדרגה, עד שנעלם כליל במאה ה- 5 והיעלמותו חשפה את אדמת האי לרוח... האוכלוסיה הצטמקה... וחיה ברעב, בקור..." (שורות 5-8). כלומר, הסיבה לכך שאוכלוסיית האי חיה בקור היא היכחדות עצי הטו רו מירו. תשובה () נכונה.

13 חשיבהמילולית פרק ראשון -- יולי 0. תשובה () נכונה. כדי להבין מה ההשתלשלות המתוארת בפסקה השלישית עושה, נבין תחילה מהי אותה השתשלשות. בפסקה נאמר, כי גילויים מהשנים האחרונות כנראה מביאים לידי פתרון את התעלומה, המופיעה בפסקה השנייה מאות פסלי אבן ענקיים שפזורים ברחבי האי, וללא כל יכולת הנראית לעין שהביאה אותם למקומם. בהמשך הפסקה מתואר שהתגלה כי בעבר הרחוק היו הרבה עצים באי שנכחדו, ועוד מתוארים השינויים הרבים שחלו בעקבות גילוי זה. תשובה () נכונה. ניתן להבין שהשתלשלות האירועים המתוארת בפסקה השלישית מציעה הסבר למה שהחוקרים בני המאה ה- 8 ראו על האי, מכיוון שהפסקה נפתחת בהתייחסות לתעלומה המתוארת בפסקה השנייה. תעלומה זו הועלתה על ידי החוקרים בני המאה ה- 8. תשובה () אינה נכונה. לא ניתן להבין כי השתלשלות האירועים תוארה על ידי החוקרים בני המאה ה- 8, מכיוון שהפסקה נפתחת במילים "בשנים האחרונות... נמצא לתעלומה פתרון חלקי" (שורה 7). כלומר, התיאור בפסקה השלישית תואר על ידי חוקרים בני זמננו. תשובה () אינה נכונה. ניתן להבין כי השתלשלות האירועים בפסקה אכן מתיישבת עם עדויות ילידי האי על אבותיהם. הילדים תיארו כי אבותיהם הגיעו מאי הפסחא לאיים מרוחקים, כלומר, היו להם החומרים והכלים לבנות סירות באיכות טובה. תשובה () אינה נכונה. בסוף הפסקה הראשונה נטען כי ממצאים חדשים מספרים את סיפורו הטרגי של אי הפסחא, ובהמשך לכך, הפסקה השלישית אכן מתארת את סיפורה של החברה שהמיטה על עצמה אסון. מכיוון שאין סתירה בין המשפט להשתלשלות המתוארת בפסקה השלישית, תשובה זו אינה נכונה.. תשובה () נכונה. על מנת לבחור באפשרות המתאימה ביותר לשמש ככותרת לקטע, נתמצת את תוכן הפסקאות ונעבוד עם התשובות. בפסקה הראשונה מתואר אי הפסחא; על תופעה מרתקת בו, ועל ממצאים שמספרים את סיפורו הטרגי. בפסקה השנייה מתואר גילויו של האי על ידי החוקרים. בנוסף, בפסקה מוצגת התעלומה שעלתה עקב הממצאים שהתגלו באי, לעומת עדויות הילידים. בפסקה השלישית מתוארת אפשרות לפתרון התעלומה, וכמו כן מסופר על השתלשלות האירועים שהביאה את החברה על האי לחורבן. בפסקה הרביעית מתוארת אחת ההשלכות של הרס התרבות באי. תשובה () נכונה. "אי הפסחא: הרס עצמי של תרבות" היא האפשרות המתאימה ביותר לשמש ככותרת לקטע, מכיוון שהקטע עוסק בגילוי ההרס באי הפסחא, וכן בסיבות השונות לכך. תשובה () אינה נכונה. "אי הפסחא: היסטוריה, ספרות ומשטר" אינה אפשרות מתאימה לשמש ככותרת לקטע. בעוד שהקטע עוסק בהיסטוריה של האי, הוא אינו עוסק כלל בספרות ובמשטר. תשובה () אינה נכונה. "מנהגי אכילה של תושבי אי הפסחא" אינה אפשרות מתאימה לשמש ככותרת לקטע. אמנם בקטע מצוין מה אכלו אבות ילידי האי בעת המשבר שפקד את האי, אך זהו לא הנושא המרכזי של הקטע. תשובה () אינה נכונה. "עולם החי והצומח באי הפסחא" אינה אפשרות מתאימה לשמש ככותרת לקטע. אמנם בקטע יש אזכור לעצי הטו רו מירו, לעצי ההאוּ-האוּ, לעצי הדקל לעופות הים ולעופות היבשה, אך הם אינם הנושא המרכזי של הקטע.

14 -- חשיבהמילולית פרק שני פתרונות - חשיבה מילולית - פרק שני יולי מספר השאלה התשובה הנכונה מספר השאלה התשובה הנכונה. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: נכלם הוא מי שאחר בייש אותו. בתשובה () יש יחס דומה: נסתר הוא מי שאחר הכמין אותו. שאר האפשרויות אינן מתאימות: ניחם הוא מי שהתחרט. נזקק הוא מי שאחר סיפק לו דבר מה שהיה צריך. נידון הוא מי שאחר לא חנן אותו. פירושי מילים וביטויים: משמעות המילה נכלם היא: בויש, שאחר בייש אותו. משמעות המילה ניחם היא: התחרט. משמעות המילה הכמין היא: הסתיר. משמעות המילה נידון היא: מי שדנים בו במשפט. משמעות המילה חנן היא: הקל או ביטל עונש.. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: להלחין היא פעולת יצירת לחן. בתשובה () יש יחס דומה: לחפור היא פעולת יצירת בור. מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג, נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך. שאר האפשרויות אינן מתאימות: לאפות היא פעולה בה מבשלים בצק בתנור. לצנן היא פעולה שמזגן עושה. להפריח היא פעולה בה מעיפים לאוויר עפיפון. פירושי מילים וביטויים: משמעות המילה לצנן היא: לקרר. משמעות המילה להפריח היא: לפזר לאוויר, להעיף לאוויר.

15 -5- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: נווד הוא מי שנע ממקום למקום. בתשובה () יש יחס דומה: הפכפך הוא מי שנע מדעה לדעה. שאר האפשרויות אינן מתאימות: ש בע הוא מי שאין לו צורךבמזון. ריק הוא דבר שאין בו תוכן. ססגוני הוא דבר בעל הרבה גוונים. פירושי מילים וביטויים: משמעות המילה נווד היא: אדם ללא מגורי קבע. משמעות המילה ש בע היא: לא רעב. משמעות המילה ססגוני היא: בעל צבעים וגוונים רבים. משמעות המילה הפכפך היא: לא עקבי, זגזגן.. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: מרובב הוא דבר בעל כתמים. בתשובה () יש יחס דומה: מחורץ הוא דבר בעל חריצים. שאר האפשרויות אינן מתאימות: מזוכך הוא מה שלא מאפיין פסולת. מנותץ הוא דבר שנהפך לרסיסים. מסווג הוא דבר שחוּלק לסוגים. פירושי מילים וביטויים: משמעות המילה מרובב היא: הוכתם, מלא בכתמים. משמעות המילה מזוכך היא: נקי, טהור. משמעות המילה מחורץ היא: בעל חריצים, בעל סדקים. משמעות המילה חריץ היא: סדק. משמעות המילה מנותץ היא: שבור. משמעות המילה רסיס היא: חלק מאוד קטן, שבריר. משמעות המילה מסווג היא: מקוטלג, ממוין (שעבר מיון).

16 -6- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0.5 תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: נחמא פורתא הוא דבר שמפסיק מגינת לב. בתשובה () יש יחס דומה: טפטוף הוא דבר שמפסיק בצורת. מכיוון ששינינו את סדר המילים בזוג, נבדוק גם את התשובות בסדר הפוך. שאר האפשרויות אינן מתאימות: צוהר הוא דבר שדרכו נכנס אור. מענה הוא פתרון לשאלה. יבבה היא בכי קולני. פירושי מילים וביטויים: משמעות הביטוי מגינת לב היא: עוגמת נפש, צער. משמעות הביטוי נחמה פורתא היא: עידוד או פיצוי שיש בהם לנחם מעט. משמעות המילה צוהר היא: חלון קטן. משמעות המילה מענה היא: תשובה. משמעות המילה יבבה היא: בכי קולני. משמעות המילה בצורת היא: תקופה המתאפיינת באי ירידת גשם. 6. תשובה () נכונה. היחס בין המילים המודגשות: קוף הוא חור במחט דרכו מעבירים דבר מה (חוט). בתשובה () יש יחס דומה: חרך הוא חור בחומה דרכו מעבירים דבר מה. שאר האפשרויות אינן מתאימות: נדן הוא חפץ המיועד לאכסון החרב. אמיר הוא החלק העליון במשהו (עץ) שבו השורש הוא החלק התחתון. פיר הוא חלל (העובר לאורכו של מבנה סגור) בו נעה המעלית. פירושי מילים וביטויים: משמעות המילה קוף היא: חור המחט. משמעות המילה חרך היא: פתח צר. משמעות המילה נדן היא: נרתיק לאכסון להב החרב. משמעות המילה אמיר היא: חלקו העליון של העץ. משמעות המילה פיר היא: חלל סגור מכל צדדיו העובר לאורכו של מבנה, פיר מעלית למשל.

17 -7- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0.7 תשובה () נכונה. כדי למצוא איזו מהתשובות מחלישה את סברתה של ד"ר ינאי, נבחן את הסברה כפי שמוצגת בשאלה. לאחרונה, אוכלוסיית הצבאים בגוזניה התמעטה, וכן ידוע כי השתכנה בגוזניה להקת תנים. עקב כך, ד"ר ינאי סברה שהתנים הם הגורם לירידת מספר הצבאים. תשובה () אינה נכונה. אם נתון כי התנים חלו במחלה קטלנית, כלומר יש פחות תנים, ובעקבות כך גדלה אוכלוסיית הצבאים, ניתן להסיק כי התנים הם אכן הגורם לירידה במספר הצבאים. תשובה זו מחזקת את סברתה של ד"ר ינאי. תשובה () אינה נכונה. התשובה מציינת את העובדה כי מספר התנים גדל בהתמדה במהלך השנים האחרונות. התשובה לא מראה כל קשר בין הגידול במספר התנים לבין התמעטות הצבאים המוצגת בשאלה, ולכן תשובה זו לא מחזקת ולא מחלישה את סברתה של ד"ר ינאי. תשובה () אינה נכונה. נתון כי גם באזור הסמוך לאזור המתואר התמעטה אוכלוסיית הצבאים עקב התנחלות להקת תנים. ניתן לראות זאת כדוגמה התומכת בסברתה של ד"ר ינאי, ולכן מחזקת אותה. תשובה () נכונה. נתון כי טפיל גרם לדלדול הצמחייה, שממנה ניזונה אוכלוסיית הצבאים. טענה זו מהווה הסבר חלופי לסברה שהעלתה ד"ר ינאי, ולכן מחלישה אותה, שכן היא מתארת גורם אחר שגרם להתמעטות אוכלוסיית הצבאים; מחסור באוכל. 8. תשובה () נכונה. על מנת להבין מדוע על פי רותברד יש לחמור נימוק לבחור בין הערמות, נבחן את המידע שבפסקה. הפ סקה מתחילה בתיאור מפי הפילוסוף בורידן, בו חמור ניצב בין שתי ער מות חציר ללא הבדל (אפילו המזערי הערימות באותו המרחק ממנו ובשתיהן אותה כמות חציר). בורידן טוען שבגלל עובדה זו, החמור לא מסוגל לבחור לאיזו ערמה ללכת ובסופו של דבר גווע ברעב, מפני שאין לו כל סיבה לבחור באחת הערמות על פני השנייה. לעומתו, הכלכלן רותברד טוען שהחמור לא אמור לגווע ברעב, שכן יש לו עוד חלופה (אותה לא העלה בורידן), והיא, הבחירה שלא לגווע ברעב. מכיוון שהחמור יעשה הכל כדי להימנע מחלופה זו, הוא ייאלץ לבחור באחת הערמות (אפילו באקראי). תשובה () אינה נכונה. בקטע, רותברד טוען שהחמור יבחר לבסוף באחת הערמות מכיוון שיעדיף לא לגווע ברעב, ולא כי קיים הבדל בין הערמות. תשובה () אינה נכונה. בקטע, רותברד טוען שהחמור יבחר לבסוף באחת הערמות מכיוון שיעדיף לא לגווע ברעב, ולא כי יבין שיוכל לאכול גם את הערמה השנייה. תשובה () נכונה. בקטע, רותברד טוען שהחמור יבחר לבסוף באחת הערמות מכיוון שאי-בחירה באחת מהן, תהייה, למעשה, בחירה באפשרות הפחות טובה לגווע ברעב. תשובה () אינה נכונה. בקטע, רותברד טוען שהחמור יבחר לבסוף באחת הערמות מכיוון שיעדיף לא לגווע ברעב, ולא מתוך ההבנה כי קיימת לו חלופה שלישית.

18 -8- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0 9. תשובה () נכונה. כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשתמע מדבריו של יוסי, נבין תחילה מה הוא טוען בשיחתו עם אורן. אורן אומר כי רבים מחבריו עברו מרחוב הכלנית לרחוב הנרקיס. יוסי, בתגובה, אמר כי זו הוכחה נוספת לכך שאנשים מוכנים לוותר על מקום החניה ליד ביתם, לשם מגורים ברחוב עם מסעדות טובות יותר. כלומר, יוסי טוען שברחוב הכלנית קל יותר למצוא חניה, אך יש בו פחות מסעדות, לעומת רחוב הנרקיס (שאליו עברו חבריו) בו קשה יותר למצוא חניה, אך יש בו יותר מסעדות. תשובה () תשלים את משפט השאלה בצורה הנכונה. ברחוב הכלנית יש פחות מסעדות טובות וקל יותר למצוא חניה. 0. תשובה () נכונה. כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפט, נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים. תשובה () אינה נכונה. אף שבסופו של דבר לא קיבלו את עמדתו של שולמן (ערעורו נדחה), מכיוון שדברי השופט שחשב אחרת היו משכנעים יותר (נימוקי השופט במיעוט משכנעים), הדבר ערער, כלומר החליש, את האמונה בטענותיהם של השופטים האוחזים בדעת הרוב, כלומר לאלה שהאמינו לגרסתו של שולמן. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי לא קיים ניגוד בין שני חלקי המשפט. אם נימוקי השופט בדעת המיעוט משכנעים, הדבר מערער את דברי השופטים בדעת הרוב. תשובה () אינה נכונה. אף שבסופו של דבר קיבלו את עמדתו של שולמן (ערעורו התקבל), מכיוון שדברי השופט שחשב אחרת היו משכנעים פחות (נימוקי השופט במיעוט לא משכנעים), הדבר ערער, כלומר החליש, את האמונה בטענותיהם של השופטים האוחזים בדעת הרוב, כלומר לאלה שהאמינו לגרסתו של שולמן. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי אם נימוקי השופט בדעת המיעוט לא משכנעים, אין זה מערער את דברי השופטים בדעת הרוב. תשובה () אינה נכונה. אף שבסופו של דבר לא קיבלו את עמדתו של שולמן (ערעורו נדחה), מכיוון שדברי השופט שחשב אחרת היו משכנעים פחות (נימוקי השופט במיעוט לא משכנעים), הדבר חיזק את האמונה בטענותיו של שולמן. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי אם נימוקי השופט בדעת המיעוט לא משכנעים, הדבר אמור לחזק את טיעניו של שולמן (לא קיים ניגוד בין שני חלקי המשפט). תשובה () נכונה. אף שבסופו של דבר קיבלו את עמדתו של שולמן (ערעורו התקבל), מכיוון שדברי השופט שחשב אחרת היו משכנעים יותר (נימוקי השופט במיעוט משכנעים הרבה יותר), הדבר החליש את האמונה בטענותיו של שולמן. אם כן, יש הגיון בהשלמה זאת, שהרי בתשובה זו מתקיים הניגוד בין קבלת ערעורו של שולמן לבין החלשת טענותיו.

19 -9- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0. תשובה () נכונה. כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפט, נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים. תשובה () אינה נכונה. מפתיע שהנימה השלילית של רוב מאמרי הביקורת לא עוררה את חשדם של הקוראים כי רבים מהמבקרים אינם אלא עושי דברם, כלומר הם עושי דברם, של בתי ההוצאה לאור של הספרים המבוקרים. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי הנימה השלילית לא אמורה לעורר את חשד הציבור, ולכן דבר זה אינו מפתיע. תשובה () אינה נכונה. מפתיע שהטון האוהד של רוב מאמרי הביקורת עדיין לא הבהיר כי אין קשר בין המבקרים לבתי הוצאות הספרים המבוקרים. כלומר, למרות הביקורות החיוביות, הציבור עדיין לא הבין כי אין קשר בין המבקרים למבוקרים. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי הטון האוהד אמור לעורר את חשד הציבור כי אכן קיים קשר בין המבוקרים למבקרים. תשובה () נכונה. מפתיע שהנימה השלילית של רוב מאמרי הביקורת לא משכנעת את הקוראים כי אין אמת בטענות שהמבקרים הם עושי דברם של בתי ההוצאה לאור של הספרים שעליהם נכתבים הביקורות. כלומר, למרות הביקורות השליליות, הציבור חושב שהמבקרים הם עושי דברים של בתי ההוצאה לאור. אם כן, יש הגיון בהשלמה זאת. תשובה () אינה נכונה. מפתיע שהטון האוהד של רוב מאמרי הביקורת אינם מעלים חשד אצל הקוראים כי לפחות חלק קטן מהמבקרים אינם עושי דברם של בתי ההוצאה לאור של הספרים שעליהם נכתבים הביקורות. כלומר, למרות הביקורות חיוביות, ציבור הקוראים בטוח כי כל המבקרים משתפים פעולה עם בתי הדפוס (ניתן להבין שאם לפחות חלק מהמבקרים לא קשורים לבתי ההוצאה לאור זה אומר שלא כולם "מושחתים", ואם קהל הקוראים אינו חושד בכך, זה אומר שמבחינתו, כל המבקרים "מושחתים"). אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת,שהרי הטון האוהד אמור לחזק את דעת הקהל שהמבקרים "מושחתים", ולכן דבר זה אינו מפתיע.

20 -0- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0. תשובה () נכונה. כדי למצוא את האפשרות המתאימה ביותר להשלים את המשפטים, נבדוק את התשובות כדי למצוא באיזו תשובה קיים היגיון פנימי במשפטים שנוצרים. תשובה () אינה נכונה. בסקר שנערך באיסלנד התברר כי הרגלי הפנאי של מי שהתחתן לאחרונה משתנים מאוד לאחר החתונה. בניגוד למדינות מערביות, בהן נוהגים זוגות נשואים לבלות את שעות הפנאי בעיקר בבית, נשאלי הסקר טענו כי אינם מוותרים על ההרגל לצאת ולבלות, והנישואין אינם מחייבים אותם לשנות את הרגלם ולהישאר בבית. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי טענת הסקר מנוגדת לדברי הנשאלים (הרגלי הפנאי משתנים מהקצה אל הקצה אינם מוותרים על הרגל היציאה). תשובה () אינה נכונה. בסקר שנערך באיסלנד התברר כי הרגלי הפנאי של מי שהתחתן לאחרונה כמעט ולא משתנים לאחר החתונה. בניגוד למדינות מערביות, בהן נוהגים זוגות נשואים לבלות את שעות הפנאי בעיקר מחוץ לבית, נשאלי הסקר טענו כי אינם מוותרים על ההרגל לצאת ולבלות, והבילוי בבית משעמם אותם. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי לא קיים ניגוד בין הזוגות המערביים לבין הזוגות האיסלנדיים; שניהם מעדיפים לצאת לבלות. תשובה () נכונה. בסקר שנערך באיסלנד התברר כי הרגלי הפנאי של מי שהתחתן לאחרונה כמעט ולא משתנים לאחר החתונה. בניגוד למדינות מערביות, בהן נוהגים זוגות נשואים לבלות את שעות הפנאי בעיקר בבית, נשאלי הסקר טענו כי אינם מוותרים על ההרגל לצאת ולבלות, והנישואין לא מגבילים אותם לבלות רק בבית. אם כן, יש הגיון בהשלמה זאת, שהרי הרגלי הפנאי אינם משתנים בעקבות הנישואין (מבלים בחוץ), וכמו כן קיים ניגוד בין הזוגות האיסלנדיים לזוגות המערביים (המערביים מבלים בבית לעומת האיסלנדיים). תשובה () אינה נכונה. בסקר שנערך באיסלנד התברר כי הרגלי הפנאי של מי שהתחתן לאחרונה משתנים מאוד לאחר החתונה. בניגוד למדינות מערביות, בהן נוהגים זוגות נשואים לבלות את שעות הפנאי בעיקר מחוץ לבית, נשאלי הסקר טענו כי אינם ממשיכים לצאת לבלות, אלא משתדלים להשאר בבית מעט ככל האפשר, כלומר משתדלים לצאת מהבית כמה שיותר. אם כן, אין הגיון בהשלמה זאת, שהרי הטענה בחלקו הראשון של הסקר מנוגדת לטענה בחלקה השני (אינם ממשיכים לצאת משתדלים לצאת כמה שיותר).

21 -- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0. תשובה () נכונה. על מנת להבין מדוע מוזכר הסכם הכניעה של צרפת לקיסרות האוסטרית, נבחן את המידע שבפסקה. על פי הפסקה, השפות האיטלקית, הקסטליאנית ובעיקר הצרפתית העלו את כוחן עקב סיבות שונות. מלחמות דת הפכו את הצרפתית לשפה התרבותית בה כתבו יצירות ספרותיות. בהמשך נכתב, כי מרוב חשיבותה של הצרפתית, אפילו ההסכם, בו צרפת נכנעה לקיסרות האוסטרית, היה בשפה הצרפתית. תשובה () אינה נכונה. הסכם הכניעה של צרפת לקיסרות האוסטרית לא מוזכר בפסקה כדי לרמוז שהשפעתה של הצרפתית הגיעה אל הקיסרות האוסטרית, שכן עובדה זו ברורה ואינה נרמזת. תשובה () אינה נכונה. הסכם הכניעה של צרפת לקיסרות האוסטרית לא מוזכר בפסקה כדי להראות שחשיבות הצרפתית לא פחתה מאז המאה ה- וכוחה המשיך לעלות במאה ה- 8. בפסקה מצויין כי לאורך כל תקופה זו הצרפתית הייתה השפה העילית באירופה, ולא נטען כי מעמד זה התחזק במיוחד במאה ה- 8. תשובה () אינה נכונה. הסכם הכניעה של צרפת לקיסרות האוסטרית לא מוזכר בפסקה כדי לרמוז על ציון נקודת הסיום של תהליך התחזקות השפה הצרפתית, שכן על אף תבוסתה המדינית של צרפת, שפה זו הייתה שגורה בפי המנצחים, בני הקיסרות האוסטרית. תשובה () נכונה. הסכם הכניעה של צרפת לקיסרות האוסטרית מוזכר בפסקה כדי להראות שכוחה של הצרפתית היה גדול ביותר, שכן, על אף תבוסתה המדינית של המדינה שהייתה מדינת המקור של הצרפתית, שפה זו הייתה שגורה בפי המנצחים, בני הקיסרות האוסטרית.. תשובה () נכונה. על מנת להבין לאיזו מהשאלות אין תשובה בפסקה, נבין את המידע שבפסקה. על פי הפ סקה, באוקיינוס השקט רוחות מזרחיות גורמות לזרימת מים מערבה לאורך קו המשווה. בעקבות זאת מתרחשת תופעה בשם "זרימה נוסקת", בה מים קרים מהמעמקים עולים לפני השטח. דבר זה גורם לכך שפני המים במערב חמים מבמזרח, ולכן האוויר במערב חם יותר מהאוויר במזרח. האוויר החם במערב מעלה עמו אדי מים היוצרים עננים ומשקעים ואז זורם מזרחה כשהוא מתקרר ומתייבש. תשובה () אינה נכונה. הפסקה כן עונה על השאלה 'מדוע מתרחשת "זרימה נוסקת" במזרח האוקיינוס'; תופעה זו מתרחשת בשל רוחות המנשבות ממזרח האוקיינוס השקט למערבו. תשובה () אינה נכונה. הפסקה כן עונה על השאלה 'מדוע פני המים במזרח האוקיינוס קרים מבמערב האוקיינוס'; הרוחות המזרחיות מנשבות לכיוון מערב וסוחפות איתן מים למערב, אנו מבינים כי "פינוי המקום" גורם לכך שמים משכבות קרות במזרח עולים אל פני המים, והופכים שם את המים לקרים יותר ביחס למערב. תשובה () נכונה. הפסקה אינה עונה על השאלה 'מדוע האוויר שעולה במערב האוקיינוס זורם לאחר מכן מזרחה'; בפסקה מצויין רק כי דבר זה קורה, אך לא מוסברת הסיבה לכך. תשובה () אינה נכונה. הפסקה כן עונה על השאלה 'מדוע האקלים במזרח האוקיינוס יבש מבמערבו'; בפסקה מצויין כי האוויר החם במערב מעלה איתו אדי מים היוצרים עננים, שזורמים מזרחה, ועקב כך מתקררים ומתייבשים. פרט זה מסביר מדוע האקלים במזרח יבש יותר.

22 -- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0.5 תשובה () נכונה. על מנת למצוא איזו מהטענות עולה מן הפ סקה, נבין את המידע בפסקה. על פי הפסקה, במאמר מסוים נכתב, כי אנו מוקפים במכשירים שיצרנו על מנת לעשות עבורנו משימות מורכבות, שבעבר גרמו לנו למאמץ רב בעת ביצוען. אותם המכשירים ממלאים כיום תפקידים שעד לא מזמן נחשבו כתפקידים שרק לאדם יש היכולת לבצעם. אותן הטכנולוגיות חוסכות את המשאבים השכליים של האדם ומשחררות אותו לבצע משימות מורכבות יותר, שעד כה לא הצליח להמציא מכשירים שיבצעו אותן עבורו, ויש כאלה הסבורים שלעולם לא יצליח להמציא אותן. תשובה () אינה נכונה. בפסקה לא עולה הטענה שהאדם לא יצליח להמציא מכשירים שיבצעו במקומו את המשימות המורכבות ביותר, למרות העובדה שהצליח להמציא מכשירים שפטרו אותו מביצוע משימות מורכבות פחות. טענה זו לא מוצגת כעובדה, אלא כדעתם של אנשים מסויימים ('יש הסבורים שלעולם לא נצליח'). תשובה () אינה נכונה. בפסקה לא עולה הטענה שהאדם השקיע את מאמציו המנטליים על מנת ליצור מכשירים מתחוכמים, כדי שאלה יפנו לו עוד זמן על מנת לנסות ליצור מכשירים מתקדמים יותר. בפסקה, מטרת המצאת המכשירים היא חסכון משאבינו השכליים והורדת המאמץ המנטלי לביצוע מטלות יחודיות לאינטלקט האנושי, כלומר המטרה הייתה חיסכון משאבי המוח ולא ניצולם למטרות ייצור מכשירים מתוחכמים יותר. תשובה () נכונה. בפסקה עולה הטענה שהיכולת לבצע משימות מורכבות ביותר מצויה כיום רק בידי האדם, והוא יכול להתמסר אליהן בעקבות המכשירים שהמציא, הממלאים במקומו משימות פשוטות יותר. תשובה () אינה נכונה. בפסקה לא עולה הטענה שבעתיד מכשירים, שכיום מבצעים משימות מורכבות, יוכלו לבצע משימות מורכבות יותר. בפסקה לא נטען שבהכרח המכשירים בעתיד יבצעו משימות מורכבות יותר. 6. תשובה () נכונה. על מנת למצוא איזה מהנתונים יכול לענות על השאלה בסוף הפסקה, נבין את המידע בפסקה. על פי הפסקה, דיונוני ענק חיים במעמקי הים, אורכם מגיע לשמונה עשר מטרים ועיניהם הם הגדולות ביותר בטבע. באזורי המחיייה שלהם אין כלל אור, ומקור האור הכמעט יחיד נפלט מיצורים זעירים. מכיוון שהדיונונים אינם ניזונים מהם, עד לאחרונה לא הובן מדוע הם צריכים עיניים כה גדולות. נמצא תשובה שיכולה לענות על כך. תשובה () אינה נכונה. העובדה שיצורים אחרים החיים בחשכה מתאפיינים בעיניים קטנות אינה יכולה לענות על השאלה. נתון זה דווקא מטיל ספק בנחיצותן של העיניים הגדולות של הדיונון. תשובה () אינה נכונה. העובדה שישנם יצורים נוספים הפולטים קרינה החיים בסביבת הדיונון, וגם אותם הדיונון לא אוכל אינה יכולה לענות על השאלה, שכן נתון זה רק מחדד את חוסר הרלוונטיות של העיניים הגדולות (אם הוא לא עושה בהן שימוש). תשובה () נכונה. העובדה שלוויתנים ניזונים מדיונונים, והיצורים הזעירים פולטים קרינה כשהם נוגעים בלוויתנים יכולה לענות על השאלה, שכן ניתן להסביר את גודלן של העיניים בכך שהדיונונים נעזרים בהן על מנת לחמוק מטורפיהם (הלוויתנים). תשובה () אינה נכונה. העובדה שלפעמים דיונונים מעמיקים לאזורים בהם אפילו מעט האור שקודם נפלט מהיצורים פולטי הקרינה לא נמצא, אינה יכולה לענות על השאלה, שכן נתון זה רק מחדד עוד יותר את חוסר הרלוונטיות של העיניים הגדולות (אם הם לא עושים בהן שימוש).

23 -- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0.7 תשובה () נכונה. כדי להבין איזו מההשערות מתאימה להיות השערת החוקרים, נבין תחילה את מהלך הניסוי. תוצאות המחקר הראו כי נהגים הנוסעים ברכב פרטי לעבודה לוקים במחלות לב יותר מהבאים לעבודה בתחבורה ציבורית. החוקרים שיערו השערה ביחס לתוצאות אלה, אך נכונותה מוטלת בספק, כלומר קיים סיכוי שההשערה אינה נכונה, בגלל נתונים מסויימים. נבין את הנתונים ונחפש השערה שיכולה לא להתקיים עקב הנתונים. על פי הנתונים, רוב המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית עובדים בעבודה פיזית, עקב כך הכושר הגופני שלהם גבוה, ולכן יש להם סבירות נמוכה ללקות במחלת לב. כלומר, אנשים הנוסעים בתחבורה ציבורית נוטים פחות ללקות במחלות לב. תשובה () אינה נכונה. הנוהגים ברכב פרטי לעבודתם ועובדים בעבודה פיזית אכן נוטים ללקות פחות במחלות לב משאר בני האדם. השערה זו נובעת מהנתונים, שהרי נתון כי הכושר הגופני של העובדים בעבודות פיזיות גבוה, וכן שכושר גופני גבוה מפחית סיכויים להתפתחות מחלות לב. תשובה () נכונה. הטענה שנהיגה לעבודה בכל יום גורמת לעלייה במתח הנפשי, דבר המגביר את הסיכון ללקות במחלות לב, אכן מוטלת בספק לאור הנתונים, מפני שלא נטען דבר על הקשר בין עלייה במתח הנפשי לבין הסיכון ללקות במחלות לב. תשובה () אינה נכונה. הגורם לשיעור הגבוה של הלוקים במחלות לב בקרב הנוהגים לעבודה ברכב פרטי הוא אופי עבודתם, שכן לפי הנתונים רוב האנשים המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית עובדים בעבודה פיזית, כושרם הגופני גבוה, וידוע כי כושר גופני גבוה מפחית את הסיכויים להתפתחות מחלות לב. כלומר, מי שמגיע בתחבורה ציבורית נוטה פחות ללקות במחלות לב, לעומת מי שמגיע ברכב פרטי, לו יש יותר סיכוי ללקות במחלות לב. תשובה () אינה נכונה. בהשערה שהבאים לעבודה בתחבורה ציבורית עובדים בעבודות פיזיות, ולכן לוקים במחלות לב פחות מהבאים לעבודה ברכבם הפרטי, נטענת בדיוק המסקנה העולה מן הנתונים. עקב העבודה הפיזית של נוסעי התחבורה הציבורית, כושרם גבוה וידוע שגורם זה מפחית סיכוי ללקות במחלות לב. לעומתם, הנוסעים לעבודה ברכבם הפרטי אינם עובדים לרוב בעבודות פיזיות, ולכן כושרם הגופני נמוך, וקיים יותר סיכוי עבורם ללקות במחלות לב. 8. תשובה () נכונה. על מנת להשלים את המשפט, נבין את ההקשר בו הוזכרו הממצאים בשורה השישית. הממצאים בשורה השישית נחשבים כממצאים שוליים לכאורה, העשויים להוביל לפענוח פשעים, עוד נאמר כי אחד הראשונים שהבין זאת היה הסופר הבריטי - אַרתוּר קו נ ן דו יל. ניתן להבין לאחר קריאת הפסקה הראשונה כי הו ל מ ס עשה שימוש באותם "ממצאים שוליים" בניגוד לשיטות החקירה של המשטרה עד תחילת המאה ה- 0. תשובה () נכונה.

24 -- חשיבה מילולית פרק שני יולי 0.9 תשובה () נכונה. על מנת להשלים את המשפט, נבין מדוע צויין "השימוש בכפפות" בשורה. השימוש בכפפות צויין כדוגמה לטכניקה בה פושעים עושים שימוש על מנת להיערך לאיסוף ראיות המשטרה. כלומר, השימוש בכפפות מראה כי הפושעים עושים שימוש בידע שלהם בנוגע לשיטות החקירה של המשטרה על מנת לתעתע בה. תשובה () נכונה. 0. תשובה () נכונה. בכדי לדעת מדוע מופיע המושג "תאי העצב" במרכאות נבין את הקשרו בקטע. בנוסף לכך, נזכור כי שימוש במרכאות נועד על מנת לציין שימוש חריג במילה הנמצאת תחת מרכאות, ולכן ננסה להבין מהי המשמעות החריגה. שורה מתחילה בכינוי גוף (היא) המתייחס למידע קודם, לכן נעדיף להבין את המידע מתחילת הפסקה. בפסקה נטען שמערכת ממוחשבת נבנתה על מנת למצוא קשר בין פשעים שונים. המערכת פועלת בשיטת "הרשתות העצביות" המנסה לחקות את פעולת תאי העצב במוח. בהמשך נאמר שהמערכת מ ח קה את תהליך הלמידה של האדם. משורות אלה נבין שהסיבה לכך שהמושג "תאי עצב" כתוב במרכאות היא מפני שהמערכת אינה עשויה באמת מתאי עצב, אלא הם חיקוי לתאים המצויים במוח האנושי. תשובה () נכונה.. תשובה () נכונה. על מנת להבין מדוע בשלב הלימוד מוזנים למערכת הממוחשבת נתונים על פשעים שכבר פוענחו, נבין את תהליך הלימוד כפי שמופיע בקטע. בתחילה מזינים מספר מקרי פשע שכבר פוענחו ושבוצעו על ידי אותו אדם. בשלב הבא, המערכת מעבדת את הנתונים וקובעת האם המקרים אכן בוצעו על ידי אותו פושע. אם המערכת לא זיהתה את הקשר בין הפשעים, מתבצעים שינויים ב"תאי העצב". וכך חוזר חלילה עד שהמערכת "לומדת" לזהות כי אכן קיים קשר בין המקרים. כלומר, בשלב הלימוד, מוזנים למערכת הממוחשבת נתונים של פשעים שכבר פוענחו על מנת לבחון את יעילותה, ובהתאם לצורך, גם לשנות את פעולתה. תשובה () נכונה.. תשובה () נכונה. כדי להסיק מהו ההבדל בין הישגי צוות הבלשים לבין הישגי המערכת הממוחשבת נפנה לשורות המצויינות בשאלה (8-9). בשורות אלה מתואר כי המערכת הצליחה לזהות מספר קשרים (בין מקרי פשע שונים) הגדול פי עשרה בהשוואה לצוות הבלשים. כלומר, אנו מבינים כי למערכת הממוחשבת קל יותר לבצע פעולות הנוגעות לפרטים שונים מאשר לצוות הבלשים האנושי, ומכאן שיש קושי למוח האנושי לעבד כמות נתונים גדולה. תשובה () נכונה.. תשובה () נכונה. על מנת להבין מה פירוש הזיהוי של "קשרים אמיתיים" נבין את ההקשר בו המושג מופיע בקטע. בשורה 7-9 מתואר ניסוי בו חולקו נתונים על מקרי פשע לצוות בלשים ולמערכת הממוחשבת. בהשוואה לצוות הבלשים, המערכת ידעה לזהות יותר קשרים אמיתיים מאשר צוות הבלשים. ניתן להסיק שהכוונה היא שהמערכת זיהתה יותר מקרי פשע אשר בוצעו על ידי אותו אדם, שכן זוהי מטרתה של המערכת הממוחשבת, כפי שהיא מופיעה בקטע בשורה 8 ("...מערכת ממוחשבת שנועדה למצוא קווי דמיון בין תיקי חקירה של מקרי פשע שונים" ). תשובה () נכונה.

25 חשיבהכמותית פרק ראשון -5- יולי 0 פתרונות חשיבה כמותית פרק ראשון מספר השאלה התשובה הנכונה מספר השאלה התשובה הנכונה. תשובה () נכונה. דרך א'- הצבת תשובות: כדי למצוא איזה מהמספרים הבאים יכול להיות ערכו של x ניעזר בהצבת תשובות. נציב את הערכים שבתשובות במקום ערך ה- x בנתוני השאלה ונבדוק האם הנתונים מתקיימים: ( ) < ( ) a< תשובה () אינה נכונה. בהצבת התשובה הראשונה מתקבל האי-שוויון: האי-שוויון אינו מתקיים, ולכן תשובה () נפסלת. < < 6 < < 8 < 9< 9 תשובה () נכונה. בהצבת בתשובה השניה מתקבל האי-שוויון: האי-שוויון מתקיים, כעת נבחן האם התשובה מקיימת גם את הנתון השני: התשובה מקיימת את שני הנתונים, לכן תשובה () נכונה. תשובה () אינה נכונה. בהצבת התשובה השלישית מתקבל האי-שוויון: האי-שוויון אינו מתקיים ולכן תשובה () נפסלת.

26 חשיבהכמותית פרק ראשון -6- יולי 0 < ( ) 9< 9 תשובה () אינה נכונה. בהצבת התשובה הרביעית מתקבל האי-שוויון: האי-שוויון אינו מתקיים ולכן תשובה () נפסלת. דרך ב'- עבודה עם עקרונות אלגבריים: כדי למצוא איזה מהמספרים שבתשובות יכול להיות x, נבדוק את הנתונים ונבחן מה ניתן להסיק מהם. הנתון הראשון מייצג את הנעלם x, שהעלאתו בחזקת תיתן ערך קטן יותר ממכפלתו ב-. מכאן ניתן להסיק כי x אינו מספר שלילי. תשובות () ו-( ) נפסלות. בנוסף, ניתן ללמוד מנתון זה כי x הוא מספר שמכפלתו ב- תהיה גדולה יותר ממכפלתו בעצמו-, כלומר, ערכו של x יהיה קטן מ-. תשובה () נפסלת. תשובה () נכונה. B C. תשובה () נכונה. O A D כדי למצוא איזו מהטענות שבתשובות בהכרח אינה מול נתוני השאלה ונבחן מה ניתן להסיק ממנה. נכונה, נבדוק כל תשובה תשובה () אינה נכונה. לפי התשובה המיתרים BC ו- CD שווים, כלומר הזוויות ההיקפיות שנשענות עליהם צריכות להיות שוות גם הן. בנתוני השאלה נתונות הזוויות ההיקפיות הנשענות על מיתרים אלו-. BAC= CAD זוויות היקפיות שוות נשענות על מיתרים שווים, ולכן הטענה נכונה בהכרח. תשובה () נפסלת. תשובה () נכונה. לפי התשובה המיתרים AC ו- AD שווים, כלומר הזוויות המרכזיות שנשענות עליהם צריכות להיות שוות גם הן. נבחן את הזוויות המרכזיות הנשענות על מיתרים אלו בנתוני השאלה: על מיתר AC נשענת הזווית המרכזית, COA ואילו על מיתר AD נשענת הזווית המרכזיתDOA, המהווה חלק מהזווית המרכזית. COA לכן לא ייתכן שזוויות אלו יהיו שוות, והמיתרים AC ו- AD בהכרח אינם שווים זה לזה. תשובה () נכונה. תשובה ( א) ינה נכונה. ACB היא זווית היקפית הנשענת על מיתר העובר דרך מרכז המעגל- כלומר, נשענת על קוטר. זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה ל-. תשובה () נפסלת. תשובה () אינה נכונה. לפי התשובה, BOC= COD,כלומר מדובר בשתי זוויות מרכזיות השוות זו לזו. מכאן שהזוויות ההיקפיות הנשענות על אותן הקשתות BC) ו- CD ) צריכות להיות שוות גם הן. בנתוני השאלה נתונות הזוויות ההיקפיות הנשענות על קשתות אלו-. BAC= CAD מכאן שהזוויות המבוקשות BOC ו- COD שוות זו לזו. לפיכך, הטענה נכונה בהכרח. תשובה () נפסלת.

27 חשיבהכמותית פרק ראשון -7- יולי 0. תשובה () נכונה. דרך א'- הצבת מספרים מהראש: כדי למצוא את ערך הביטוי ניעזר בהצבת מספרים מהראש המקיימים את הנאמר בנתונים. עבור כל מספר שנציב נבדוק האם ניתן לפסול תשובות בהתאם למידע.. נציב בביטוי שבשאלה, נחשב את ערכו ונבחן אילו תשובות ניתן לפסול. נתון כי תחילה נחשב את ערך הביטוי: בהצבת בהצבת מתקבל אותו הערך המצויין בתשובה (), לכן תשובה () מתאימה ואינה נפסלת. בתשובה () מתקבל הערך. תשובה () נפסלת.. תשובה () נפסלת. בהצבת בתשובה () מתקבל הערך בהצבת מתקבל ערך שונה מהערך המצויין בתשובה (), לכן תשובה () נפסלת. תשובות (), () ו- () נפסלו, ולכן, תשובה () נכונה. דרך ב'- פישוט אלגברי: כדי למצוא את ערך הביטוי ניעזר בפישוט אלגברי. נצמצם את הביטוי שבשאלה כדי להציגו באופן דומה לאופן בו מוצגות התשובות. כדי לצמצם את השבר נוציא את הנעלם x כגורם משותף בביטוי: תשובה () נכונה.. תשובה () נכונה. כדי למצוא את גובהו של יוסי ניעזר בנתוני השאלה ובנוסחת הממוצע. נתון שיוסי גבוה משרית ב- 6 ס"מ, לכן אם נמצא את גובהה של שרית נוכל למצוא את גובהו של יוסי. בשאלה נתון ממוצע הגבהים של שרית ודני, וכן גובהו של דני, 7 ס"מ. נציב נתונים אלו בנוסחת הממוצע ונחשב את גובהה של שרית: ). נפשט את המשוואה ונקבל: לפיכך- ) ידוע שיוסי גבוה משרית ב- 6 ס"מ, לכן גובהו של יוסי הוא 8 ס"מ. תשובה () נכונה.

28 חשיבהכמותית פרק ראשון -8- יולי 0 5. תשובה () נכונה. כדי למצוא איזו מהטענות שבתשובות נכונה בהכרח ניעזר בהצבת מספרים מהראש בהתאם לנתונים. כדי לבדוק האם תשובה נכונה בהכרח, יהיה נוח יותר לבחון האם קיימים מספרים המקיימים את הנתונים בשאלה, אולם אינם מקיימים את האמור בתשובה. אם מצאנו מספרים כאלה הרי שהתשובה אינה נכונה בהכרח וניתן לפסול אותה. נתון כי ערכיהם המוחלטים של הנעלמים שווים ) ), וכן נתון כי a חיובי. נציב: תשובה () אינה נכונה, ולכן נפסלת. השוויון אינו מתקיים, ולכן התשובה אינה נכונה בהכרח. תשובה () נכונה, ולכן אינה נפסלת. תשובה () אינה נכונה, ולכן נפסלת. האי-שוויון אינו מתקיים, ולכן התשובה אינה נכונה בהכרח. תשובה () נכונה, ולכן אינה נפסלת. כעת נציב ערכים אחרים עבור הנעלמים בשאלה,. נציב: תשובה () נכונה, ולכן אינה נפסלת. תשובה () אינה נכונה, ולכן נפסלת. האי-שוויון אינו מתקיים, ולכן תשובה אינה נכונה בהכרח. תשובה () נכונה. ונפסול מבין תשובות () ו-( ) את התשובה שאינה נכונה בהכרח. 6. תשובה () נכונה. כדי למצוא מה עשוי להיות המספר הגדול ביותר של הילדים בכיתה ששיערם חום והם אינם מרכיבים משקפיים נמצא ראשית את מספרם של הילדים שאינם מרכיבים משקפיים. נתון ש- מבין 0 תלמידי הכיתה מרכיבים.( משקפיים, מכאן שגודל הקבוצה שאינה מרכיבה משקפיים הוא 8- ) כדי למצוא את המספר המקסימלי (המספר הגדול ביותר) של הילדים ששערם חום והם אינם מרכיבים משקפיים ניעזר בסרטוט: בעלי שיער חום 5 ילדים אינם מרכיבים משקפיים 8 ילדים סה"כ 0 ילדים חפיפה מקסימלית מתרחשת כאשר כל הקבוצה הקטנה משתייכת גם לקבוצה הגדולה (כמתואר בסרטוט).

29 חשיבהכמותית פרק ראשון -9- לכן, מספרם של התלמידים שמשתייכים לשתי הקבוצות היותר 5. תשובה () נכונה. יולי 0 (בעלי שיער חום ואינם מרכיבים משקפיים) יהיה לכל 7. תשובה () נכונה. כדי למצוא פי כמה גדולה זווית את הקשר ביניהן. זווית מזווית, נבחן מה אנו יודעים על שתי הזוויות מתוך הנתונים, וננסה למצוא הינה זווית בסיס במשושה משוכלל, וניתן לחשב את גודלה לפי נוסחת גודל זווית במשושה משוכלל: לפיכך: זווית הינה זווית במשולש המוגדר על ידי אלכסון במשושה ושתיים מצלעות המשושה המשוכלל, כלומר, היא זווית בסיס במשולש שווה-שוקיים. כדי למצוא את גודלה ניעזר בגודל זווית הראש של המשולש. זוהי גם זווית במשושה משוכלל ושווה בגודלה לשאר זוויות המשושה המשוכלל. גודלה הוא. מכאן שסכומן של זוויות הבסיס השוות כל אחת ל- ישלים את סכום זוויות המשולש ל-. נציב במשוואה ונקבל את ערכה של : מכאן שזווית גדולה מזווית פי, תשובה () נכונה. 8. תשובה () נכונה. כדי למצוא את ערך הביטוי שבשאלה נבחן מה ניתן ללמוד על הנעלמים בנתון ונקבל: ו- מתוך הנתונים. נפשט את המשוואה מכאן ש- הינו ביטוי בו מחלקים זה בזה שני מספרים שווים, וערכו תמיד יהיה. תשובה () נכונה.

30 חשיבהכמותית פרק ראשון -0- יולי 0 9. תשובה () נכונה. כדי למצוא את ההסתברות שגליה ועמית בחרו את אותו מספר, נגדיר תחילה בנפרד את האירועים המבוקשים: תחילה גליה צריכה לבחור מספר מ- עד 0, מתוך 0 אפשרויות. אין זה משנה איזה מספר תבחר גליה, לכן: כעת נחשב בנפרד את ההסתברות שעמית יבחר את אותו המספר אותו בחרה גליה. כעת ישנו רק מספר אחד אשר יכול להתאים, זאת משום שלו בחרה גליה, למשל, את המספר, יכול היה עמית לבחר רק את המספר גם הוא כדי שנתוני השאלה יתקיימו. לכן: מאחר שאנו מחפשים את ההסתברות לרצף האירועים אותם חישבנו, נכפול בין ההסתברויות: תשובה () נכונה. 0. תשובה () נכונה. דרך א'- פישוט אלגברי וניתוח הנתונים: כדי למצוא איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח לגבי x ו- y נבחן מה ניתן ללמוד על x ועל y מתוך הנתונים. נפשט כל אי-שוויון כך ש- x ו- y יהיו משני אגפים שונים שלו וננסה ללמוד על הקשר בינהם: בפישוט האי-שוויון הראשון נקבל: בפישוט האי-שוויון השני נקבל: מפישוט זה ניתן לראות כי נתון גודלו של y החיובי והשלילי ביחס לנעלם x. ניתן לראות כי y בצורתו המקורית קטן יותר מהנעלם x, אולם כאשר שמים לפניו את הסימן מינוס (-) הופך הנעלם להיות גדול יותר מ- x. כלומר, כאשר שמים את הסימן מינוס לפני y הוא הופך גדול יותר. מכאן ניתן להסיק שהנעלם y מייצג גודל שלילי. תשובה () נכונה. דרך ב'- הצבת מספרים מהראש: כדי למצוא איזו מהטענות נכונה בהכרח נציב מספרים נוחים בנתונים ונפסול כל תשובה שאינה נכונה בהכרח. לשם הנוחות נפשט תחילה את שני האי-שוויונות:., כעת נציב מספרים נוחים שיקיימו את הנתונים. נציב: תשובות (), () ו-( ) נפסלות. תשובה () נכונה.

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

"השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי"

השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי החפירות בעיצומן מחוז צפון גיליון מס' / 11 נובמבר 2009 ב 15.10.2009 הטרקטורים עלו לשטח והחלה בניית בית הפרקליט של מחוז הצפון מעקב בדק בית // עמ' 9 "השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי" עו"ד

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 1 כללי שכונת הנרקיסים בראשון לציון היא חלק מרצף שכונות מגורים שיבוצעו עם פינוי חלקים משטחי צריפין. השכונה מאופיינת בשלוש רצועות בינוי אשר ביניהן רצועות שטחים

Læs mere