Indsamling KUNSTEN styrker og aktualiserer den eksisterende samling med særligt fokus på den eksperimenterende kunst. Registrering. nmlkji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling KUNSTEN styrker og aktualiserer den eksisterende samling med særligt fokus på den eksperimenterende kunst. Registrering. nmlkji."

Transkript

1 Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: Formularens ID: 494 Sendt til: Sendt: : MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Vejledning Du kan få vejledende tekster til flere af felterne ved at køre musen hen over spørgsmålstegnene. Her vil være uddybende forklaringer til spørgsmålene. Vejledning til udfyldelse af skemaet fås desuden ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne. Når blanketten er udfyldt og afsendt på sidste side, modtager du en kvittering samt en vedhæftet en kopi af blanketten. Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din blanket, skal du klikke på i menubaren øverst til højre. Man kan få hjælp ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne i samme menulinje som disketteikonet. Indtast museumsnummer og akronym Museumsnummer NKM CVR-nummer Museumsakronym Udfyld oplysninger om museet/institutionen og evt. afdeling samt navn på kontaktperson Museum-/institutionsnavn iflg. vedtægterne Kunsten, Nordjyllands Kunstmuseum Institutionens journalnr. nmlkji nmlkj Dansk adresse Udenlandsk adresse Museets adresse 1: Kong Christians Allé 50 Postnummer By 9000 Aalborg MUSEETS FORMÅL Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Mission KUNSTEN skal ifølge Museumslov nr. 473 af 7. juni 2001 sikre Danmarks kulturarv og befolkningens adgang til den. Som 16-museum er KUNSTEN en virksomhed af landsdækkende betydning og indgår i museumsfaglige relationer med ind- og udland. Indsamling KUNSTEN styrker og aktualiserer den eksisterende samling med særligt fokus på den eksperimenterende kunst. Registrering

2 Gennem registrering af KUNSTENs samling via de nationale standarder sikres åben adgang for alle. Bevaring KUNSTEN vil sikre at kunsten opbevares under optimale betingelser. Forskning Alle interesserede har adgang til forskning og publikationer indenfor museets felt. Formidling Alle publikumsgrupper får en helhedsoplevelse og herlighedsoplevelse med forankring i kunsten og husets arkitektur. Vision KUNSTEN vil være et af landets førende kunstmuseer indenfor moderne kunst. KUNSTEN vil give publikum oplevelser, og vil være det inspirerende og berigende sted, hvor publikum og billedkunst mødes i arkitektonisk unikke rammer. KUNSTEN vil være bindeleddet mellem billedkunsten og samfundet, og vil indenfor billedkunsten være det fyrtårn, der fremhæver den nordjyske landsdel såvel nationalt som internationalt. KUNSTEN vil være et af de bedste arbejdspladser indenfor museumsverdenen. Arbejdsgrundlag KUNSTENs samlinger afspejler dansk kunsthistorie fra år 1900 til i dag. Museets arbejdsgrundlag hviler på samlingen fra det gamle Aalborg Kunstmuseum, fra privatsamlinger (Anna og Kresten Krestensens samling, Kirsten og Palle Dige's Samling, Kirsten og Axel P. Nielsens samling, Birte Inge Christensen og John Hunovs samling, Anna Lise og Svend Stapelfeldts samling, Erik Veistrups samling) samt løbende erhvervelser. Museet blev grundlagt i 1877 som Aalborg Kunstmuseum. Formål og navn blev ændret i 1967 (Nordjyllands Kunstmuseum) og navn igen ændret i 2008 (KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg). Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) KUNSTEN vil inden for den 4-årige planperiode målrettet arbejde med tre indsatsområderl: Formidling, Kulturarv og Internationalisering. Indsatsområderne baserer sig desuden på KUNSTENs vision, som vi har omsat til tre nøgleord: Oplevelse, Åbenhed og Kvalitet: Oplevelse: På KUNSTEN sættes selve kunstoplevelsen i centrum. I museets erhvervelser, udstillinger og formidlingstiltag arbejdes der vedvarende på at give publikum store, nye og tankevækkende kunstoplevelser. Fordi KUNSTEN er til for de mennesker, der besøger det, skal museet altid tage publikum alvorligt ved både at holde det i hånden og udfordre det. Åbenhed: For et museum, der både skal varetage historien og være in sync med nutiden, er nøgleordet åbenhed et must. Museet skal blande sig i livet uden for murene, så KUNSTEN til stadighed er en aktiv medspiller i samtidskulturen og blandt borgerne. Åbenhed handler om at række ud mod de brugergrupper, der ikke umiddelbart ser kunstmuseet som deres. Åbenhed betyder også, at der krydses klinger med andre kunstarter, hvor mødet med kunsten

3 kan generere nye oplevelser og erkendelser. Kvalitet: Kunstmuseet og -begrebet er under forvandling. Nye, frugtbare brudflader folder sig ud. Men samtidig skærpes behovet for at diskutere begrebet kvalitet med borgerne. Som kunstmuseum har man en forpligtelse til hele tiden at spørge ind til tingenes kvalitet. Når oplevelse og åbenhed er de redskaber, der driver museet videre, er kvalitetsdiskussionen den, der fastholder museet som et ganske særligt sted, både nu og i fremtiden. Med indsatsområderne Formidling, Kulturarv og Internationalisering i centrum i aftaleperioden cementerer KUNSTEN sin rolle som kulturelt kraftcenter, der via billedkunsten danner, udvikler, udfordrer og beriger borgerne. Formidling, Kulturarv og Internationalisering er de parametre, hvormed KUNSTEN i den 4-årige planperiode kan styrke sin position som ét af landets førende kunstmuseer, der med sin unikke arkitektur og markante samling via sin indsamling, forskning og formidling skal udvikle sig til en socialt inkluderende og internationalt nytænkende institution, der skaber forbindelse mellem det regionale, det nationale og det internationale. INDSAMLING Afsnittet om indsamling skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er museets samlingsmæssige fokus (eksempelvis tidsperiode og geografisk område)? Angiv om der er dele af samlingen, der falder udenfor dette fokus (max 2 A4-sider) KUNSTENs samlinger afspejler dansk kunsthistorie fra ca til i dag, med strategiske nedslag i den internationale kunst. Museets arbejdsgrundlag hviler på samlingen fra det gamle Aalborg Kunstmuseum, fra privatsamlinger (Anna og Kresten Krestensens samling, Kirsten og Axel P. Nielsens samling, Kirsten og Palle Dige's samling, Inge Birte Christensen og John Hunovs samling, Anna Lise og Svend Stapelfeldts samling og Erik Veistrups samling) samt løbende erhvervelser. KUNSTENs permanente samling består ved udgangen af 2010 af 3177 inventarnumre, fordelt på 1940 malerier, skulpturer og blandformer, 1182 værker på papir (tegning, grafik, fotografi), samt 49 keramiske værker (kunsthåndværk). Samlingen indeholder i overensstemmelse med vedtægterne fra 1967 (og senere) især værker fra det 20. århundrede og frem. Fra det "gamle" Aalborg Kunstmuseum findes en del ældre kunst, hvoraf værker af J.F. Willumsen, Harald Slott-Møller, Niels Larsen Stevns og den fra Aalborg kommende Christjern Schobius, er kunstnerisk interessante. Hovedparten af den gamle samling (ca. 70 værker) falder uden for bestemmelserne i de nuværende vedtægter, men samlingen har dokumentarisk værdi, da den giver et indblik i museets daværende bestyrelses smag. Med brændevinsbrænder Harald Jensen som formand fra 1887 til 1913 blev de såkaldte salonstykker foretrukket, og selv om værker af høj kunstnerisk lødighed er sjældne, tegner samlingen et godt tidsbillede. Med Anna og Kresten Krestensens samling, der blev erhvervet i 1967 (bl.a. med støtte fra Kirsten og Palle Dige s Fond), fik Nordjyllands Kunstmuseum en samling af moderne dansk og udenlandsk kunst af landsdækkende betydning og vigtighed. Den store

4 repræsentation af Vilhelm Lundstrøms værker hører til landets bedste, og samlingen af Jens Søndergaards malerier er af høj standard. Men frem for alt rummer Anna og Kresten Krestensens samling en stor og rig repræsentation af dansk kunst fra slutningen af 1930'erne til begyndelsen af 1950'erne, som er den bedste i Danmark. De såkaldte Cobra-malere, såvel danske som udenlandske, er her alle repræsenteret med flere hovedværker, ligesom der er fine værker af danske og franske kunstnere fra kredsen omkring Galerie Denise René i Paris. I 1986 overtog Nordjyllands Kunstmuseum en del af Kirsten og Axel P. Nielsens samling ("Farvepeters samling") med gode danske og internationale værker fra 1960'erne. Samlingen rummer bl.a. eksempler fra Fluxus, Situationisterne og Zero, og den giver et kunstnerisk vidtspændende og repræsentativt indtryk af sider af dansk kunstliv, som ellers sjældent ses på danske kunstmuseer. I 1990 modtog museet en række værker af Sonja Ferlov Mancoba og Jan Groth fra Kirsten og Palle Dige's Fond. I årene erhvervede museet Birte Inge Christensen og John Hunovs samling af De unge vilde. Samlingen rummer et spændende koncentrat af de unge vildes værker fra begyndelsen af 1980'erne, og den er en vigtig opdatering af museets øvrige samling af figurativ, ekspressiv kunst. I 1993 testamenterede Anna Lise og Svend Stapelfeldt væsentlige værker af Vilhelm Lundstrøm til museet. Efter Anna Lise Stapelfeldts død i 2005 erhvervede museet i 2006 med fondstilskud resten af ægteparrets samling af moderne figurativ kunst, med vægt på landskabsmaleriet (Edvard Weie, Olaf Høst, Jens Søndergaard, Erik Hoppe). I 2009 forærede Erik Veistrup museet 76 værker fra sin samling af nyere og samtidig dansk kunst. Samlingen afspejler aktuelle tendenser inden for især det figurative og fortællende maleri og ligger dermed i umiddelbar forlængelse af et af de væsentligste spor i museets samling (fx Anders Brinch, Anette Harboe Flensburg, John Kørner, Kehnet Nielsen, Lars Nørgård, Tal R, Adam Saks, Kurt Trampedach og Christian Vind). Erhvervelser, hvad enten det har været fondsbaserede gaver eller indkøb over egne midler, har styrket repræsentationen af kunstnere, der allerede var i museets samling (fx Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt, Ursula Reuter Christiansen, Lars Dan, Berit Heggenhougen Jensen, Kirsten Christensen, Mogens Møller. Willy Ørskov, William Louis Sørensen, Carsten Schmidt-Olsen, Thorbjørn Lausten og Kirsten Lockenwitz). Sideløbende er der sket erhvervelser af yngre og unge danske kunstnere, som har markeret sig både herhjemme og i udlandet (fx Cai Ulrich von Platen, Lisa Rosenmeier, Jeppe Hein, Trine Boesen, Lars Heiberg, Mette Vangsgaard og Christina Hamre, samt grupperne BankMalbekRau, AVPD, Smittekilde og Selvsving). Da museets budgetsatte indkøbsmidler er meget begrænsede, er indsamlingen af værker i høj grad Angiv hvilke faglige hensyn og nødvendige prioriteringer der ligger til grund for indsamlingen af værker og genstande (max ½ A4-side)

5 afhængig af fondsmidler, tilskud fra puljeordninger og/eller gaver. Erhvervelser sker derfor meget fokuseret og i tæt sammenhæng med de samlinger, der allerede er etableret, og med de udstillinger, museet har arbejdet med. Soloudstillinger giver en dybere forståelse for en kunstners intentioner og giver overblik over værkernes kvalitet i forskellige perioder. Eksempelvis har udstillinger med Lisa Rosenmeier og Thorbjørn Lausten gjort det muligt at erhverve værker af god og repræsentativ kvalitet. Tema- og gruppeudstillinger har skærpet blikket for den nyeste kunst og dens relevans for museets samlinger. Således har udstillingerne TAPKO The Museum, Match Race, Just Use It og Mit museum, der alle handlede om samtidskunstneres dialog med museets eksisterende samling og den markante museumsbygning, ført til betydningsfulde nyerhvervelser. Gennem auktioner eller køb fra private ejere opstår der jævnligt mulighed for at erhverve værker, som udfylder huller i samlingen eller styrker den allerede eksisterende præsentation. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende indsamling (max ½ A4-side) Der foregår ingen egentlig koordinering af indsamlingen med andre kunstmuseer. Men de historisk funderede ansvarsområder sikrer, at der sker en vis arbejdsfordeling. Regionalt i Nordjylland er der således en klar forståelse mellem de tre kunstmuseer af, at Skagens Museum dækker 1800-tallets kunsthistorie, Vendsyssel Kunstmuseum landsdelens kunst fra 1945 og frem, og KUNSTEN den danske og internationationale moderne kunst og samtidskunsten. Til sammen giver disse tre museer en bredspektret oplevelse af dansk kunst fra ca til i dag. I Danmark som helhed er der flere kunstmuseer, som lapper ind over KUNSTENs virkeområde, fx hvad angår surrealismen (Tønder), den figurative, fabulerende kunst omkring Høstudstillingen og Cobra (Silkeborg, Holstebro, Vejle og Herning), De unge vilde (Århus, Sorø) og den nyeste kunst (Århus, Ishøj). Vi er i løbende dialog med de øvrige museer, der har snitflade til vores samling, for at afstemme vores indsamling. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Hvordan ønsker museet at prioritere sin indsamling i den 4-årige planperiode? Angiv de enkelte satsningsområder (max 2 A4-sider) I indsamlingen vil der i planperioden fokuseres på dansk og udenlandsk samtidskunst af høj kvalitet. Der gøres en aktiv indsats for at styrke og aktualisere den eksisterende samling og at integrere samtidskunsten, med særligt fokus på den eksperimenterende kunst. Stedsspecifikke værker, som går i dialog med museumsbygningen, og værker med brugerinddragelse er eksempler herpå. Der vil ske en revitalisering museets skulpturpark med nye skulpturer og installationer tænkt ind i en helhedsplan. Sideløbende holdes der aktivt øje med, om der kommer værker på markedet på auktioner og fra privatsamlinger, som kan udfylde huller i den eksisterende kunsthistoriske samling. Frem for at angive årlige satsningsområder prioriteter vi at angive satsningsområderne emnevist,

6 da tidsplanen for erhvervelserne er afhængig af bl.a. mulighederne for finansiering, samarbejde med privatsamlere, udbud på auktioner m.v.: Satsningsområder: Dansk kunst fra 1910 erne og frem (klassisk modernisme omkring Vilhelm Lundstrøm). Supplerende værker, der understøtter egne hovedværker. Dansk og udenlandsk surrealistisk kunst (Freddie, Mortensen). Supplerende værker, der understøtter egne hovedværker. Dansk og udenlandsk konkret kunst fra 1940 erne til i dag (omkring Richard Mortensen og Robert Jacobsen). Supplerende værker, der understøtter vores egne hovedværker. Dansk og udenlandsk kunst fra 1960 erne og 1970 erne, særligt fokus på Mogens Otto Nielsen (se afsnittet om forskning) Dansk og udenlandsk kunst fra 1990 erne og frem. Særligt fokus på den figurative og ekspressive kunst, der trækker spor tilbage i samlingen. Stedsspecifik dansk og udenlandsk samtidskunst. Særligt fokus på museets udeareal, specielt skulpturparken. Hvordan forholder museets indsamlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Indsatsområderne Formidling, Kulturarv og Internationalisering indtænkes i museets indsamling på flg. måde: Formidling ved at fokusere indsamlingen af den nyere kunst på stedsspecifikke værker samt værker til skulpturparken, hvor museet som sted og kunsten som værk for alvor beriger og fornyer hinanden. Kulturarv ved at fastholde og yderligere sikre det kunsthistoriske forløb i samlingen ved at supplere den eksisterende samling med væsentlige værker. Og Internationalisering ved at styrke det internationale spor i samlingen, særligt omkring samtidskunsten. Indsamlingsstrategien er udsprunget af museets vision om at været et af Danmarks førende kunstmuseer inden for den moderne og samtidige kunst. Der fokuseres således både på at bevare kulturarven og på at give publikum kunstoplevelser af høj kvalitet, som inspirerer og beriger. Ud over at være et nordjysk fyrtårn for kunsten nationalt og internationalt vil museet gennem erhvervelse af nye og udfordrende kunstformer bidrage til samfundsdebatten, således at stedet bliver et aktivt bindeled mellem billedkunsten og samfundet. Den fredede bygnings unikke karakter, og de krav (og udfordringer) den stiller til kunstværkerne, ligger hele tiden som en ramme for de forskellige indsatsområder. Indsamlingen knyttes tæt an til både forskning og formidling, idet der er en lang række overlapninger mellem dels museets udstillinger og dels de planlagte forskningsprojekter. KONSERVERING OG BEVARING Afsnittet om konservering og bevaring skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Giv en overordnet status på samlingernes tilstand og redegør for aktuelle konserverings- /bevaringsrelaterede problemstillinger, der inkluderer såvel aktiv som præventiv konservering (max 2 A4-sider)

7 Generelt er samlingen i god stand. Ca. 90 % af samlingen af maleri, skulptur og blandformer kan således udstilles, når blot det sker i museets egne lokaler. En større del af disse værker (ca. 20 %) er dog meget sarte og fx følsomme over for transport, hvorfor udlån vanskeliggøres. Dette gælder især værker af Høstudstillingens og Cobra-gruppens kunstnere fra 1940 erne og 1950 erne, samt De unge vilde fra 1980 erne. I blev en række værker af Høstudstillingens kunstnere præventivt ommonteret i nye rammer og med beskyttende Mirogard-glas. Ældre malerier, der stammer fra det gamle Aalborg Kunstmuseum og ikke er blevet deaccessioneret ifm museets statusændring i 1967, er ofte slidte (ca. 9%). Disse værker er sjældent en aktiv del af museets arbejde, men også her modtages låneanmodninger, som det er vanskeligt at imødekomme pga bevaringstilstanden. Ca. 1% af værkerne er så ødelagte, at de ikke kan indgå i det daglige arbejde. Samlingen af værker på papir er generelt i fin stand. Den er og har altid været opbevaret under gode klimatiske og lysdæmpede forhold. Det er en udfordring at holde ovenfornævnte værker fra Høstudstillingen, Cobra og De unge vilde, der er vigtige omdrejningspunkter i museets samling, i ordentlig bevaringsmæssig tilstand med de begrænsede ressourcer, der er til rådighed. Museet har i en lang årrække tegnet kvoter hos Fælleskonserveringen, pt 1 kvote om året. Desuden er der tegnet en andel hos Bevaringscenter Nordjylland, som har særlig ekspertise på skulptur-, papir- og tekstilområdet. Beskriv kort museets magasiner og vurder den bygningsmæssige tilstand. Redegør for eventuelle nedbrydningsfaktorer, der kan gøre sig gældende overfor samlingerne (max 2 A4- sider) Museet har tre magasiner på hovedadressen Kong Christians Allé 50, samt et fjernmagasin hos flyttefirmaet ØBRO i Aalborg Øst. Det centrale malerimagasin er indrettet med to sæt malerigitre (udtræksreoler og kompaktreoler). De fysiske rammer er som udgangspunkt i orden, men der er efterhånden store pladsproblemer. Alvorligst er det imidlertid, at klimaet er uhensigtsmæssigt varmt og tørt og sandsynligvis virker nedbrydende på værkerne. Magasinet er placeret oven på museets varmecentral, og der er gennem årene gjort mange forsøg på at afhjælpe problemerne med det dårlige klima indtil videre uden held. Papir- og skulpturmagasinerne står i forbindelse med hinanden og er forholdsvis nyindrettede. Klimaet her er i orden, men de trange pladsforhold gør det vanskeligt at håndtere værkerne forsvarligt. Det lille malerimagasin ligger i museets dybe kælder. Her er museets ældre malerier opstillet på plukreoler med støttepap imellem. Under loftet er installeret diverse afløbsrør. Magasinet er uegnet til opbevaring af kunst, da opstillingsmåden slider unødigt på værkerne, og afløbsrørene udgør en sikkerhedsrisiko. Fjernmagasinet hos ØBRO benyttes til store skulpturer og installationer samt diverse montrer og pakkemateriel. Magasinet er forholdsvis nyopført og opfylder kravene til denne form for opbevaring.

8 I og med at KUNSTEN er underlagt Museumsloven og derfor er forpligtet til at bevare sin del af kulturarven, har bevaringsarbejdet en fremtrædende position i det daglige arbejde. Museet arbejder Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende konservering og bevaring (max ½ A4-side) KUNSTEN samarbejder med Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv om indretningen af et nyt fællesmagasin, der er under opførelse i Vestbjerg. Magasinet opføres som et OPP-projekt med Aalborg Kommune som bygherre og TL-Byg som entreprenør og ejer. Via kommunen lejer de to museer og arkivet sig ind for en 30-årig periode. Institutionerne har i fællesskab defineret kravene til magasinet og sidder aktivt med i byggeudvalget. Magasinet lever op til alle aktuelle krav til klima, sikkerhed, plads- og adgangsforhold samt arbejdsmiljø. Der er foretaget 1. spadestik, og bygningen ventes at stå færdig til indflytning pr. 1. november Ca. 75 % af museets maleri- og skulptursamling, hele papirsamlingen, samt hele samlingen fra nuværende fjernlager flyttes til fællesmagasinet. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg de vigtigste indsatsområder og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode. Beskriv i denne sammenhæng hvilke dele af samlingen museet vil gennemgå med henblik på eventuel konservering og kassation (max 2 A4-sider) 2011 og 2012 vil være viet til planlægning og praktisk flytning af samlingerne til fællesmagasinet, med efterfølgende nyordning. Dette vil betyde en kolossal forbedring af opbevaringsforholdene for KUNSTENs samlinger og dermed også den langsigtede bevaring. Af praktiske grunde må ca. 25% af samlingen af maleri og skulptur forblive på museet, da der arbejdes kontinuerligt med værkerne i udstillingen. Enten skal klimaet i det centrale malerimagasin forbedres væsentligt, eller en anden placering i huset må overvejes. En del af andelen hos Bevaringscenter Nordjylland tænkes anvendt til konsulentbistand ifm flytningen. I øvrigt vil konserveringsindsatsen i de kommende fire år fokusere på de ovenfor nævnte værker fra Høstudstillingen, Cobra og De unge vilde. Endvidere skal der udarbejdes en plan for konservering af værker fra Kirsten og Axel P. Nielsens samling (1960 ernes og 1970 ernes Fluxus-relaterede værker) og fra Anna Lise og Svend Stapelfeldts samling (primært danske modernister). Der skal ske en prioritering af værker fra disse delsamlinger, således at andelene hos de to konserveringsanstalter udnyttes bedst muligt. Der er ingen planer om kassation af værker, da de nødvendige udskillelser er foretaget tidligere, bla. efter museets overgang til ny status i Hvordan forholder museets planer vedr. konservering og bevaring sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side)

9 aktivt med egne værker gennem hyppige omhængninger af den permanente samling, ligesom der i mange sammenhænge inddrages værker fra samlingen i forbindelse med særudstillinger (fx TAPKO The Museum, Match Race ). En vigtig del af arbejdet med samlingerne består i udlån og uddeponeringer. Alle de ovennævnte aktiviteter forudsætter, at værkerne er i en ordentlig tilstand, hvorfor det bevaringsmæssige aspekt hele tiden er i fokus. Særligt i forhold til udlån til udenlandske museer, som museet optrapper i perioden, er værkernes konserveringstilstand afgørende. REGISTRERING Afsnittet om registrering skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Redegør for museets aktuelle registreringspraksis og -system (max ½ A4-side) Ved erhvervelse skrives værket i museets accessionslister med kortfattede oplysninger, og det gives et entydigt inventarnummer. Der er fire serier: NK 1- x (maleri, skulptur og blandformer); NK K1- Kx (keramik); NK P1-Px (originale værker på papir); NK G1-Gx (grafik). Værket opmåles og beskrives, når det er i hus, og fotograferes så vidt muligt. Oplysningerne indtastes i KUAS registreringsdatabase Regin og indberettes til Kunst Indeks Danmark (KID). Angiv status på handleplanen for indberetning til de centrale kulturarvsregistre KID og Museernes Samlinger (indsendt til Kulturarvsstyrelsen sommer 2008 og maj 2009) (max ½ A4- side) Handleplanen for indberetning til Kunst Indeks Danmark er opfyldt, for så vidt at KUNSTENs samlinger er fuldstændigt registreret med basisoplysninger og indberettet til KID. For 95% s vedkommende er værkerne også fotograferet. Den digitale fotografering blev gennemført i med tilskud fra KUAS digitaliseringspuljer. Der står stadig tilbage at indføre ca. 80 % af de sekundære oplysninger fra de blå hovedkort fra Statens Museumsnævn (SMN-kortene), dvs. oplysninger om udstillinger, udlån, litteraturhenvisninger m.v. Alle nye registreringer i Regin uploades løbende til KID. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg særlige indsatsområder (for eksempel OCR-scanninger, overgang til nyt registreringssystem m.m.) og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode (max 1 A4-side) Sekundære oplysninger fra de blå SMN-stamkort er endnu ikke overført til Regin (udstillinger, udlån, litteraturhenvisninger, bevaringstilstand m.v.). Dette arbejde tænkes gennemført i projekt i det omfang, Regin giver mulighed for det (systemet er ikke gearet til at omsætte alle oplysninger i det format, museet har dem liggende). FORSKNING Afsnittet om forskning skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets forskningsmæssige dækning af ansvarsområdet? (max 2 A4-sider) Samlingens historie og baggrund kortlægges løbende

10 gennem dataindsamling i forbindelse med den rutinemæssige registrering. Museet har med sin store biblioteks- og arkivsamling et godt udgangspunkt for at dokumentere og underbygge værkernes historie, deres placering i kunstnerens livsværk og deres plads i kunsthistorien. Ansættelse af en seniorforsker i har muliggjort en undersøgelse af samlingerne i samlingen, dvs museets samlingshistorie. I forbindelse med museets udstillinger publiceres løbende kataloger med forskningsbaserede artikler af museets faglige personale. Hvordan løfter museet sin forskningsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets forskning (max 1 A4-side) I tilknytning til særophængninger af den permanente samling og særudstillinger forskes der ligeledes i museets værker. Det er fx sket i forbindelse med udstillinger af Carlo Wognsen (katalog), af Høstudstillingen/Cobra (ifm udlån af en stor del af samlingen til Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og Kristinehamn Konstmuseum i Kristinehamn og medfølgende katalogudgivelser), samt Lars Dan (katalog). Som forberedelse til udstillingsprojektet "Industriens billeder" i 2007, var en inspektør frikøbt til forskning i seks måneder i Resultatet publiceredes i det tilhørende katalog, der blev udgivet i samarbejde med Arbejdermuseet i København. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de forskningsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4- årige periode, og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) KUNSTENs forskningsmæssige satsningsområder er tæt knyttet sammen med indsamlings- og formidlingsområderne. Museets indsamlings- og udstillingspraksis tilstræbes at være forskningsbaseret i den udstrækning, det er ressourcemæssigt muligt, ligesom samarbejde med universiteter og andre museer styrker og faciliterer forskningsindsatningen. Årlige satsningsområder: : KUNSTEN indgår i et forskningssamarbejde omkring den danske modernisme med flere andre museer og Institut for Æstetiske Fag ved Aarhus Universitet. Forskningssamarbejdet kaldes Modernismeinitiativet og støttes af Kulturarvstyrelsen. KUNSTEN ønsker at fokusere på Vilhelm Lundstrøm, af hvis værker museet ejer en af landets bedste samlinger. Undersøgelserne udmøntes i en udstilling og medfølgende publikation : Museet planlægger yderligere forskning i de privatsamlinger, der danner kernen i museets samlinger, nemlig Anna og Kresten Krestensens samling, Kirsten og Axel P. Nielsens samling, Birte Inge Christensen og John Hunovs samling, Anne Lise og Svend Stapelfeldts samling og Erik Veistrups samling i forbindelse med fejringen af museet 40-års jubilæum i 2012, hvor der udgives en større publikation, ligesom samlingen nyophænges.

11 : Der er ansøgt forskningsmidler til en registrering og analyse af Mogens Otto Nielsens værker og den internationale mail art-bevægelse. KUNSTEN ejer eksemplarer af alle kunstnerens bogprojekter, ligesom en omfattende samling af mail art er deponeret på museet. Mogens Otto Nielsen er en af de få kunstnere med regional nordjysk tilknytning, som har internationalt vingefang. Derfor modsvarer kunstnerens værk i indlysende grad KUNSTENs vision om at skabe forbindelse mellem det regionale, det nationale og det internationale. Hvordan forholder museets forskningsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Museets forskningsstrategi lægger sig som sagt tæt op ad museets indsamlings- og udstillingsstrategi. Visionen om at være ét af landets førende museer indenfor moderne kunst, der giver publikum oplevelser og skaber et bindeled mellem billedkunsten og samfundet med udgangspunkt i indsatsområderne Formidling, Kulturarv og Internationalisering kræver, at museet tør bringe ny viden til torvs om samlingen. Netop en vidensbaseret tilgang til museumsarbejdet er afgørende for at kunne give borgerne vedkommende oplevelser. Samtidig er det afgørende for museets forskningsarbejde, at dette udspringer af samarbejder for dels at vidensdele, dels at rejse den nødvendige økonomi til dette arbejde. FORMIDLING Afsnittet om formidling skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets formidlingsmæssige dækning af ansvarsområdet (max 2 A4-sider) I en billedflimrende tid er en af kunstmuseets væsentlige opgaver at skabe rum for tid og eftertanke, og dermed tilbyde andre oplevelser - også sådanne, som publikum ikke på forhånd vidste, de ønskede. Et besøg på KUNSTEN er derfor ikke alene en æstetisk oplevelse, men kan også gøre museumsgæsten klogere på sig selv og sin omverden. Ud fra de tre nøgleord Oplevelse, Åbenhed og Kvalitet ønsker KUNSTEN at give sit publikum kvalitetsfyldte oplevelser, der skaber forbindelse mellem kunst og samfund. Et nøgleord i museets formidling er at sætte kunstoplevelsen i centrum. Den formidling af billedkunsten, som museet iværksætter for sit publikum, har derfor til hensigt at udvide og udfolde kunstoplevelsen for denne og herigennem skabe grobund for nye erkendelser hos den enkelte. Til dette har museet udviklet en række formidlings-værktøjer. Status på museets formidling er, at det prioriteres meget højt men at museet til stadighed skal søge økonomisk støtte hos de statslige, regionale og kommunale puljer for at kunne løfte sin formidlingsopgave afgørende. FORMIDLING GENERELT Museets formidlingspraksis omfatter udstillinger af billedkunst og anden visuel kultur samt kunstpædagogiske projekter med lokal forankring. Dertil kommer en bred vifte af formidlingstilbud som omvisninger, kunstforedrag, film- og videoforevisninger, koncerter og andre kulturelle

12 aktiviteter, som f.eks. Kulturnat og Åbent Hus Dag. Udstillinger: Museets udstillinger omfatter både nyophængninger af den faste samling og særudstillinger. Udover klassisk kronologiske og tematiske ophængninger præsenteres den faste samling også på mere eksperimenterende måder, der virker som øjenåbnere for det vante publikum, der er fortrolig med samlingen. En sådan udstilling er Hjem til Kunsten (2010), der præsenterede kunstværkerne i hjemlige rammer som køkken, stue, børneværelse osv. En udstilling som Mit museum bestod af tre dele, som inviterede publikum til aktiv deltagelse: dels stedsspecifik samtidskunst af AVPD, Ruth Campau og John Kørner, dels mindre udstillinger af inviterede ikke-vante museumsgæster (indvandrerkvinder, rollespilsklubber, parkour, geocachere o.a.). Og endelig blev publikum udstillingens løb spurgt: hvad skulle der ske her, hvis det var DIT museum? En række af deres forslag blev løbende realiseret. Publikumsinteraktion er ligeledes et væsentligt element i museets bidrag til den aktuelle regionale billedkunstfestival PORT 20:10, hvor udstillingerne Movin Space og Biotopia begge præsenterer international samtidskunst af høj karat. I Movin Space viser kunstnerne Tomás Saraceno (AR), Joachim Sauter (DE) og Usman Haque (UK) hver især interaktive værker, der inddrager publikum og tager afsæt i museets arkitektur (oktober 2010 januar 2011). Udstillingen Biotopia vises i Utzon Centers rammer, og afsøger grænseområdet mellem menneskelig biologi og den moderne teknologi. I forbindelse med udstillingen afholdtes en international konference i samarbejde med Aalborg Universitet. Skriftlig formidling: Museet udgiver udstillingskataloger, introduktionsfolder om museets samling og arkitektur på dansk, engelsk og tysk og halvårlige fyldige magasiner (KUNSTEN Paper) med udstillingsintroduktioner, interviews med kunstnere, enqueter o.a. i relation til museets aktiviteter. Lydformidling: Audioguides har siden 2007 været et tilbud i forbindelse med museumsbesøget. Her kan museumsgæsten låne en ipod som sin personlige digitale museumsguide, og høre bl.a. filminstruktøren Erik Clausen og tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen bramfrit fortælle om deres favoritværker. Museets audioguides er netop vinklet personligt for at signalere til publikum, at kunstoplevelser også er subjektive og ikke kan rummes i én læsning. Digital formidling: Fra museets hjemmeside kan downloades podcasts med udstillingsintroduktioner og kunstnerinterviews, senest med den elektroniske musiker Tone, som har komponeret musik til museets arkitektur og udvalgte værker ud fra samme tilgang til kunstoplevelsen som flertydig. Podcasts havde premiere i 2006 og blev udviklet i samarbejde med E-Learning Lab på Aalborg Universitet. Billeddeling: I 2009 og 2010 deltog KUNSTEN i et pilotprojekt vedr. digital billeddeling på kunstmuseer i Danmark. Projektdeltagerne var desuden Vejle Kunstmuseum, Odense Bys Museer, Den Hirschsprungske Samling og Statens Museum for Kunst (projektledelse).

13 Øvrige arrangementer: På KUNSTEN arrangeres en lang række foredrag, koncerter og forestillinger i samarbejde med bl.a. Folkeuniversitetet, Aalborg Symfoniorkester, Aalborg Teater og byens øvrige teatre, ligesom en lang række andre musikarrangementer, digtoplæsninger, debataftener m.v. finder sted løbende. Museets unikke arkitektur er den ideelle ramme om receptioner for gæster fra ind- og udland, der gæster Aalborg i forbindelse med konferencer o.l. Disse arrangementer sker i samarbejde med Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, VisitAalborg, Aalborg Kongres og Kultur Center og erhvervsvirksomheder. FORMIDLING TIL BØRN OG UNGE Den digitale billedskole: Museet satser på at gøre den unge generation til vante museumsbrugere. Den digitale billedskole er et sådant redskab til kunstforståelse og -analyse, primært for folkeskolens ældste klasser og gymnasier, men også for den kunstinteresserede borger. Den digitale billedskole er med sin billedbase på ca. 100 værker fra museets samling en indgang til kunstens verden ud fra kunstner, tema, tidsperiode. Der er et omfattende undervisningsmateriale i Den Digitale Billedskole, som er rettet mod gymnasierne og folkeskolens ældste klasser. Den digitale billedskole udbygges løbende med den seneste samtidskunst, og kan anvendes såvel før, under og efter museumsbesøget og på internettet. Åbent værksted: I skolernes efterårs- og vinterferie er værksted for børn og deres voksne et tilbagevendende velbesøgt tilbud, der tager afsæt i museets aktuelle ophængninger. Billedjagter og film: Løbende tilbud til børnefamilier og skoleklasser er museets billedjagter, der tager udgangspunkt i den faste samling og museets arkitektur og/eller særudstillinger. Klub FLUXUS: Klub for unge med særligt program, bl.a. musikeventen Chill i Parken. Hvordan løfter museet sin formidlingsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets formidling (max 1 A4-side) Lokalt Museets formidling sker i nært samarbejde med en bred vifte af samarbejdspartnere. Lokale samarbejdspartnere omfatter Folkeuniversitetet i Aalborg, Aalborg Symfoniorkester, NUT (Nordjysk Ung Tonekunst), Kulturklub Fokus, Aalborg Universitet, Pro Musica, Foreningen Ny Musik, Aalborg Kammermusikforening. Foreningen KUNSTENs Venner er med sine ca medlemmer væsentlige ambassadører for kunstmuseet i lokalområdet og er repræsenteret med to medlemmer i museets bestyrelse. KUNSTENs Venner arrangerer en lang række foredrag, møder, events, koncerter og rejser i relation til museets virke. Erhvervsklub KUNSTEN blev stiftet marts 2009 for dels at styrke samarbejdet med erhvervslivet og dels styrke museets egenindtjening. Klubben tæller i dag 35 medlemmer i tre forskellige kategorier, og er repræsenteret med to medlemmer i museets bestyrelse. Erhvervsklub KUNSTEN arrangerer en række foredrag og

14 møder. Åbent Akademi er et samarbejde mellem KUNSTEN, BGK/Kunsthal NORD, Art &Technology/AAU og Platform 4/AAU om arrangementer med kunstnere og gæsteforelæsere. Museet indgår i netværket Museumsundervisning MidtNord, og samarbejder med Aalborg Kulturskole og Aalborg Børnekunstmuseum om udstillinger og arrangementer. En fokusgruppe af undervisere og CVU er etableret omkring udvikling af undervisningsmateriale i den nyeste kunst. KUNSTEN har desuden spillet en væsentlig rolle i samarbejde omkring den regionale billedkunstfestival PORT 20:10 efterår I forbindelse med udstillingen Mit Museum samarbejder museet med ApEx, Aalborg Universitet om evaluering af projektets involvering af nye brugergrupper. Museet samarbejder med studerende fra Aalborg Universitet i form af blandt andet projektsamarbejder og praktikophold. Museet har desuden bl.a. deltaget i den internationale konference vedr. digital formidling, Museums and the Web. Derudover deltagelse i ODM kursus i Social Inclusion, som blandt andet indeholdt studietur til British Museum, Manchester Museum, Imperial War Museum North og Whitworth Art Gallery, Manchester. KUNSTEN er desuden med i netværkerne Kulturarv Nord og Midtjyske Museers Udviklingsråd. Førstnævnte søger aktivt fundraising i EU-regi. Nationalt KUNSTEN indgik i 2008 samarbejdsaftale med Utzon Center, og har siden arrangeret årlige udstillinger i disse rammer. Her vægtes bl.a. udstillinger, der kræver mørklægning, som den finske videokunstner Eija- Liisa Ahtila (2009). I 2010 har museet vist fotoudstillinger af henholdsvis Bruno Kjær/Niels Fabæk Reolen i landskabet og Jesper Rasmussen Off Location, foto og installation. Partnerskaber indgås desuden med andre kunstinstitutioner for i fællesskab at løfte krævende særudstillinger. Nationalt gælder det fx med Statens Museum for Kunst omkring udstillingen Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet! (2009), lokalt med det nordjyske Kirsten Kjærs Museum om udstillingen Tage Andersen en flirt med Kirsten Kjær (2009). Blandt andre samarbejdspartnere kan nævnes Kronborg Slot om udstillingen Thomas Kluge To be or Not to Be og Gl. Holtegaard om udstillingen Allan Otte. Efterbilleder (2010). Museet har deltaget i Kulturarvsstyrelsens pilotprojekt om udvikling af open source digitale værktøjer (2008) og i 2009 om tilrettelæggelse af Tematimer (udstillingsteknologier i overmorgen kulturinstitutioners anvendelse af teknologier i den nære fremtid) i samarbejde med AAU. Museet er medlem af ODM. Internationalt Museet har løbende internationale kontakter omkring lån og udlån i forbindelse med særudstillinger. Museets faglige stab deltager i internationale konferencer og organisationer som ICOM og IKT. Udstillingen Emil Nolde og Danmark (2009) er et eksempel på internationalt samarbejde med Nolde Stiftung Seebüll (udstillingen fortsatte efterfølgende til Ordrupgaard), ligesom deltagelse af internationale kunstnere i museets udstillinger beror på nære internationale relationer.

15 Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de formidlingsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4-årige periode og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) I den kommende 4-års periode vil KUNSTEN fokuserer på indsatsområderne Formidling, Kulturarv og Internationalisering i sin formidlingspraksis, der baserer sig på museets tre grundværdier: oplevelse, åbenhed og kvalitet. Disse begreber vil dels gennemsyre museets udstillingspraksis og dels være ledetråden i formidlingsindsatsen overfor publikum, der målrettet søges udvidet med nye brugergrupper via forskellige reach-out initiativer. Som i tilfældet med afsnittet om indsamling kategoriseres satsningerne efter emne og ikke efter årstal for anskuelighedens skyld. Udstillinger: Museet ønsker at styrke den internationale udstillingsprofil inden for både den historiske kunst og samtidskunsten. Dette indebærer samtidig en styrkelse og udbygning af internationale og nationale samarbejdsrelationer til andre museer, kunsthaller og kunstsamlere. Ligeledes ønsker museet at behandle begrebet visuel kultur i en udstillingsrække, der befinder sig på kanten af billedkunsten for netop at kunne belyse denne og berige publikums oplevelse af billedkunsten. Museet satser desuden på at videreudvikle debatskabende udstillinger og nyskabende iscenesættelser af samlingen, som vil skabe nye blikke på kunsten. Der planlægges forskningsbaserede udstillinger i tilknytning til samlingen, gerne i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, som aktuelt med Modernismeinitiativet. Inden for de ovennævnte udstillingskategorier planlægger museet i perioden udstillinger med bl.a. Lars Nørgaard, Michael Kvium (i samarbejde med Rotterdam Kunsthalle), Robert Jacobsen (i samarbejde med Kunstmuseum Würth), Olafur Eliasson, Danske kunstsamlere, Street art og Marc Chagall, ligesom museets egen samling sættes i spil igennem en række både tematiske og iscenesatte nedslag. Et særligt fokusområde er udstillinger rettet specifikt til børn som et tilbagevendende tema. Museets udendørsarealer skulpturpark og amfiscene er et andet væsentligt satsningsområde. Fra Aaltos side er skulpturparken tænkt som er en integreret del af museet, som vi ønsker at revitalisere gennem ved en mere aktiv brug til koncerter, musik- og teaterarrangementer. I skulpturparken planlægges stedsspecifikke interaktive værker af internationale kunstnere som bl.a. Jeppe Hein (2011) og Olafur Eliasson (2012), som indbyder publikum til aktiv brug af skulpturparken. Formidlingstiltag: Udbygning af skriftlig formidling til den faste samling med fokus på kunstoplevelsen Inden døre ønskes museets nuværende biografrum etableret som formidlingsrum i nær tilknytning til udstillingsområderne. Det vil samtidig betyde, at det nuværende biblioteks- og arkivområde kan frigøres til udstillingsbrug for de mere eksperimenterende udstillinger, som museets nuværende udstillingsrum er mindre velegnede til. Museet vil arbejde målrettet på at tiltrække nye brugergrupper, og et særligt indsatsområde er børn og unge. Dette indebærer en styrkelse af samarbejdet med

16 skoler og institutioner, og vi vil i det kommende år videreudvikle formidlingsmateriale til folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. Den digitale billedskole styrkes tilsvarende og opdateres løbende i takt med nyerhvervelser af samtidskunst. Den digitale formidling udbygges desuden løbende med ipods, touchscreens, audioguides, infovæg og hjemmeside i relation til såvel samling som særudstillinger. Den digitale formidling ønskes udbygget med oprettelse af et digitalt læringscenter i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og evt. Museumsundervisning MidtNord. Det digitale læringscenter etableres med inspiration i og erfaringsudveksling med ARKENs etablerede læringscenter og i samarbejde med teknisk leverandør. Det digitale læringscenter vil tilbyde børn og unge en række digitale værktøjer, der som digitale natives inspirerer dem til aktiv udforskning af kunstens verden, bl.a. gennem skabelse af animationsfilm med kunst. Et pilotprojekt om sidstnævnte har sin opstart i foråret KUNSTEN udvikler en applikation til Iphone og Android i samarbejde med Skagens Museum, Vendsyssel Historiske Museum og Nordjyllands Kystmuseum i regi af KulturarvNord. Applikationen kan ses som en del af en fælles formidlingsplatform, hvor museerne skaber synergi mellem dels formidling og dels et teknisk samarbejde. Klub Fluxus, som blev etableret ultimo 2010, udbygges som museets klub for unge op til 29 år. Klubbens aktiviteter udvikles i tæt samarbejde med en fokusgruppe fra brugergruppen selv. I klubbens regi afholdes både indendørs arrangementer som alternative omvisninger (teatergruppen Transformator) og udendørs arrangementer i skulpturpark og amfiscene som Chill i parken, musik- og teaterarrangementer. KUNSTEN baby. Forældre på barsel er målgruppen for pilotprojektet KUNSTEN baby, som fra 2011 er et tilbagevendende tilbud, der omfatter omvisning og hygge for forældre og børn. KUNSTEN Baby er startet op som pilotprojekt i december Tilbuddet igangsættes i 2011, og udbygges løbende. Børnekunsten værksted for børn og unge. Der etableres et permanent børneværksted med fokus på de kunstneriske processer. Værkstedets tilbud retter sig mod både institutioner, grupper og familier. Værkstedets aktiviteter planlægges i tæt samspil med museets udstillinger og lader brugerne selv opleve den kreative proces mange udtryksformer. Børneværkstedet er planlagt med opstart som pilotprojekt forår 2011 og som et tilbud til børnehave- og skolebørn, unge og som søndagstilbud til børnefamilier. De indgås lokale samarbejder med Aalborg Kulturskole omkring børneværksted og med Aalborg ZOO om workshops ifm udstillingen Hvaltegn & Dyrespor, efterår Hvordan forholder museets formidlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver (max ½ A4-sider) Museets formidlingsstrategi er endepunktet for museets vision, idet det er qua formidlingen, at museets samlede vision møder sit publikum. Samtidig er det væsentligt for museet, at dets øvrige

17 hovedopgaver knyttes tæt sammen med formidlingen og dermed realiseringen af museets vision: KUNSTEN vil være et af landets førende kunstmuseer indenfor moderne kunst : denne ambition opnås ved at skabe vedkommende og nyskabende udstillinger, der er vidensbaserede og reflekterede. KUNSTEN vil give publikum oplevelser, og vil være det inspirerende og berigende sted, hvor publikum og billedkunst mødes i arkitektonisk unikke rammer : denne ambition opnås ved målrettet at inddrage nye brugergrupper og eksperimentere med former og præsentationen af billedkunst. KUNSTEN vil være bindeleddet mellem billedkunsten og samfundet, og vil indenfor billedkunsten være det fyrtårn, der fremhæver den nordjyske landsdel såvel nationalt som internationalt : denne ambition opnås dels ved det internationale snit, de mange samarbejdsrelationer samt det vedvarende fokus på at være debatskabende og rejse aktuelle debatter qua billedkunsten. Oplevelse, åbenhed og kvalitet er de nøgleord, museet ledes efter. I KUNSTENs formidlingsstrategi implementeres disse begreber ved et særligt fokus på publikum (reach-out, brugerinddragelse m.v.), altid med respekt for kunstværkets egne kvaliteter og væren, i tæt samspil med bygningens unikke kvaliteter.

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

nmlkji nmlkj BKR Bornholms Kunstmuseum Otto Bruuns Plads Gudhjem Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj BKR Bornholms Kunstmuseum Otto Bruuns Plads Gudhjem Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 120377 Formularens ID: 494 Sendt til: lkm@bornholms-kunstmuseum.dk Sendt: 11-01-2011 12:49 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

nmlkji nmlkj 22701 NMK Nivaagaards Malerisamling museum@nivaagaard.dk Gl. Strandvej 2 2990 Nivå Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 22701 NMK Nivaagaards Malerisamling museum@nivaagaard.dk Gl. Strandvej 2 2990 Nivå Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117116 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@nivaagaard.dk Sendt: 15-12-2010 15:51 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

nmlkji nmlkj 10109 SFM Statens Forsvarshistoriske Museum sfhm@sfhm.dk Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 10109 SFM Statens Forsvarshistoriske Museum sfhm@sfhm.dk Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 161487 Formularens ID: 494 Sendt til: sfhm@sfhm.dk Sendt: 20-06-2011 17:55 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Vision. afsæt i samling og museet.

Vision. afsæt i samling og museet. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117126 Formularens ID: 494 Sendt til: post@stormp-museet.dk Sendt: 15-12-2010 17:04 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og KUNSTEN for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og KUNSTEN for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune og KUNSTEN for perioden 2012-2015 1 Forord: Formålet med denne aftale er at skabe et udviklings- og dialogredskab mellem Aalborg Kommune og KUNSTEN, der kan være med til at

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

nmlkji nmlkj 74302 MJO Museum Jorn info@museumjorn.dk Gudenåvej 7-9 8600 Silkeborg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen:

nmlkji nmlkj 74302 MJO Museum Jorn info@museumjorn.dk Gudenåvej 7-9 8600 Silkeborg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117079 Formularens ID: 494 Sendt til: info@museumjorn.dk Sendt: 15-12-2010 14:55 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Mission: Billund Museum er Billund Kommunes videnscenter for kulturarv. I konstant veksling mellem forskning og formidling.

Mission: Billund Museum er Billund Kommunes videnscenter for kulturarv. I konstant veksling mellem forskning og formidling. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117073 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@billund.dk Sendt: 15-12-2010 15:29 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Mission. nmlkji. nmlkj 62101 MKH. Museet på Koldinghus. museum@koldinghus.dk. Markdanersgade 11. 6000 Kolding. Museernes arbejdsplaner

Mission. nmlkji. nmlkj 62101 MKH. Museet på Koldinghus. museum@koldinghus.dk. Markdanersgade 11. 6000 Kolding. Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117152 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@koldinghus.dk Sendt: 15-12-2010 21:59 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Samlingen har to permanente udstillinger - en på Rosenborg Slot, som dækker perioden Christian 4. til. nmlkji. nmlkj 10103 DKK

Samlingen har to permanente udstillinger - en på Rosenborg Slot, som dækker perioden Christian 4. til. nmlkji. nmlkj 10103 DKK Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117094 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@dkks.dk Sendt: 15-12-2010 14:20 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

nmlkji nmlkj 60701 FMF Museerne i Fredericia museerne@fredericia.dk Jernbanegade 10 7000 Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer

nmlkji nmlkj 60701 FMF Museerne i Fredericia museerne@fredericia.dk Jernbanegade 10 7000 Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117036 Formularens ID: 494 Sendt til: museerne@fredericia.dk Sendt: 15-12-2010 11:26 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser ERHVERVELSESSUM 1, 2011 - tilskud til erhvervelser Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 Vejledning E-mail: postmus@kulturarv.dk For at ansøge skal

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museets ansvarsområde er defineret på følgende måde i vedtægterne:

Museets ansvarsområde er defineret på følgende måde i vedtægterne: Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116862 Formularens ID: 494 Sendt til: mail@struermuseum.dk Sendt: 14-12-2010 14:15 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

nmlkji nmlkj 74101 SMT Økomuseum Samsø info@ecomuseum-samso.dk Museumsvej 10 8305 Samsø Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 74101 SMT Økomuseum Samsø info@ecomuseum-samso.dk Museumsvej 10 8305 Samsø Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 128985 Formularens ID: 494 Sendt til: info@ecomuseum-samso.dk Sendt: 28-01-2011 11:30 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

nmlkji nmlkj 47906 SZM Naturama post@naturama.dk Dronningemaen 30 5700 Svendborg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen:

nmlkji nmlkj 47906 SZM Naturama post@naturama.dk Dronningemaen 30 5700 Svendborg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117087 Formularens ID: 494 Sendt til: post@naturama.dk Sendt: 15-12-2010 13:55 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Ansøgning om justering af beløb til kompensation af fri entré m.m. samt supplerende lokaletilskud til etablering af eksternt kunstmagasin.

Ansøgning om justering af beløb til kompensation af fri entré m.m. samt supplerende lokaletilskud til etablering af eksternt kunstmagasin. Kulturelt Udvalg Børn, Skole og Kultur Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Att. Lars Keld Hansen Randers den 28. 8. 2012 Ansøgning om justering af beløb til kompensation af fri entré m.m. samt supplerende

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Center for international samtidskunst på Skagen Oddecenter

Center for international samtidskunst på Skagen Oddecenter Center for international samtidskunst på Skagen Oddecenter Projektbeskrivelse Undersøgelse af grundlaget for etablering og drift af et center for international samtidskunst på Skagen Odde Natur center.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Nordjyllands Kystmuseum Dr. Margrethes Vej 6 9900 Frederikshavn CVR.: 44225514 Statsanerkendt museum under Museumsloven Museumsnr.:

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

nmlkji nmlkj 56102 EKS Esbjerg Kunstmuseum imk@eskum.dk Havnegade 20 6700 Esbjerg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen:

nmlkji nmlkj 56102 EKS Esbjerg Kunstmuseum imk@eskum.dk Havnegade 20 6700 Esbjerg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116981 Formularens ID: 494 Sendt til: imk@eskum.dk Sendt: 15-12-2010 09:33 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 12. september 2005

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 12. september 2005 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 140 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 12. september 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Vedlagt omdeles materiale om

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere