Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007"

Transkript

1 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 Missionen fuldført! Fem års arbejde blev afsluttet i sommeren 2007, hvor NANOK fuldførte det store hyttekortlægningsprojekt, der blev iværksat i For at nå ud til de sidste og mest afsides lokaliteter blev det til sidst nødvendigt at bruge helikopter. På billedet herover er NANOKs ekspeditionshold netop landet ved sit nordlige vendepunkt: "Knuthsminde" hytten på 77 15'N ved Jøkelbugten. Læs mere om dette og NANOKs øvrige projekter i rapporten. 17. feltsæson

2 Indledning Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK har haft et indholdsrigt år og en rigtig god 17. feltsæson. Vi har i løbet af sommeren haft otte ekspeditionsfolk afsted fordelt på tre felthold. Dermed har i alt 100 NANOK'ere siden 1991 ydet frivillig, non-profit indsats for at bevare de gamle nordøstgrønlandske kulturminder. Året har været særligt tilfredsstillende på tre markante områder: - registreringen af hytterne blev fuldført, - klassificeringen af hytterne blev afklaret, - renoveringen blev genoptaget. Registreringen: Efter fem sæsoners arbejde kunne vi i sommeren 2007 fuldføre registreringsprojektet, hvor vi har indsamlet detaljeret dokumentation og data omkring alle gamle hytter fra fangstmandsperioden Vi har i alt besøgt mere end 320 forskellige geografiske lokaliteter fordelt over en 650 km vidtforgrenet kyststrækning, svarende til et område 2-3 gange større end Danmark. Det registrerede, unikke datamateriale er hvert år vederlagsfrit videregivet til Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Klassificeringen: I december 2006 nåede arbejdsgruppen, nedsat af Hjemmestyret, til enighed om en fremtidig klassificering af de gamle nordøstgrønlandske hytter. Klassificeringen, der er baseret på et oplæg udarbejdet af NANOK, inddeler hytterne i fire forskellige bevaringsmæssige kategorier (A, B, C & D): - A) Beskyttes. Må ikke ændres, men yderligere forfald skal imødegås som bestemt af Nationalmuseet. Monitoreres. I alt 28 lokaliteter. - B) Vedligeholdes. Særlig lokalitet velegnet til istandsættelse og fortsat vedligeholdelse med henblik på rekreative formål. Vedligeholdelse kan ske gennem aftale med NANOK. I alt 93 lokaliteter. - C) Bevaringsfri. Lokaliteter hvor der ikke foretages nogen indgriben. Falder ind under de almindelige bestemmelser for området. I alt 247 lokaliteter. - D) Bemandede lokaliteter. Bevares af andre instanser. I alt 7 lokaliteter. Oversigtskort med markering af de fire kategorier er vist på side 20 i denne rapport. Yderligere detaljerede oplysninger findes på NANOKs Internet hjemmeside. Renoveringen: Vi renoverer igen hytter! Da klassificeringen af hytterne var faldet på plads, var også betingelsen opfyldt for at NANOK kunne opnå Hjemmestyrets tilladelse til at genoptage renoveringen. Det er derfor med glæde, at vi fra sommeren 2007 igen renoverer hytter. Et arbejde, der har ligget stille siden Samtidig er der nu sat navn på mere end halvfems (!) nordøstgrønlandske hytter og stationer - de førnævnte kategori B hytter - som NANOK fremover kan renovere. Vi er allerede kommet godt i gang i sommers og har til hensigt at fortsætte renoveringen på en både hensynsfuld og praktisk måde. Vi forestiller os også, at vi udruster den enkelte hytte med et sæt af grundlæggende inventar og forbrugsmaterialer, herunder naturligvis ovn og kul. Derved kan de renoverede hytter igen blive et spændende og anvendeligt aktiv for besøgende i nationalparken. NANOK takker først og fremmest vor faste sponsor - Aage V. Jensens Fonde - for aldrig svigtende tillid og støtte. I år retter vi en særlig tak til Air Greenland for støtte til helikopterprojektet. Vi sender desuden en velment tak til de mange privatpersoner, der hver for sig har ydet støtte og vist positiv interesse for vort arbejde. Sluttelig en varm tak til vore mange gode samarbejdspartnere samt til ekspeditioner og myndigheder, der har ydet et positivt bidrag til at gøre vort arbejde muligt. På NANOK's vegne Peter Schmidt Mikkelsen This field report is also available in English and Danish at: / 24 -

3 Feltrapport for Helikopterholdet 2007 Opgave Det var helikopterholdets opgave: 1) at registrere flest mulig af de ca. 30 hytter, der manglede i NANOKs registreringer fra ) at forberede reparationsholdenes ankomst og undersøge muligheder for fremtidig NANOK logistik/depoter. 3) at modtage gods til NANOK og optælle NANOK-depot i Mestersvig/Nyhavn. Helikopterholdet NANOK-holdet bestod af Peter Schmidt Mikkelsen og Niels Gyldenlund Mikkelsen (historiestuderende og Peters søn). Baggrund Da NANOK-holdene vendte hjem i efteråret 2006 kunne vi i NANOK konstatere, at vi i årene havde besøgt ikke mindre end 290 af de omkring 320 forskellige geografiske lokaliteter, hvor der findes hytter fra fangstmandsperioden eller rester af sådanne. Vi havde nu valget mellem at stoppe kortlægningen og være godt tilfredse med de 90 % eller finde en metode til at komme ud til de sidste omkring 30 lokaliteter. Vi gik naturligvis efter det sidste alternativ! Mange af de omtalte lokaliteter ligger vanskeligt tilgængelige og indbyrdes adskilt af store afstande. Hvis vi skulle nå ud til dem i løbet af en enkelt sæson var der kun en realistisk løsning: at bruge helikopter. Takket være stor velvilje og støtte fra såvel vores faste sponsor, Aage V. Jensens Fonde, som fra Air Greenland lykkedes det at få projektøkonomien til at hænge sammen. Dernæst var det blot et spørgsmål om at planlægge logistikken og løse opgaven. Efter aftale med Air Greenland skulle opgaven gennemføres i løbet af de første to uger af juli måned altså før begyndelsen af helikopter højsæsonen. Air Greenland havde stillet maksimalt 12 flyvetimer til halv pris til rådighed. Den foreløbige aftale var at Helikopterholdets flyverute, ca km. gennemføre flyvningen den juli 2007; men for at gardere os mod dårlige vejrforhold og andre uforudsigeligheder, havde vi afsat en ramme på to uger til opgaven. Udrejse og foruroligende nyheder Holdet fløj fra Kastrup den 2. juli Turen gik først til Keflavik og efter et kort stop her fløj vi direkte til Akureyri, hvortil vi ankom i fint solskin kl. 19. Vores islandske "troldmand" Friðrik "Frissi" Adólfsson havde som sædvanlig sørget for alt, og vi - 4 / 24 -

4 blev indlogeret på Hotel Edda. Næste eftermiddag kunne vi fortsætte planmæssigt til Mestersvig med en af Air Iceland's nye, fantastiske Dash-8 flyvemaskiner. Desværre var der allerede under oprejsen indløbet foruroligende nyheder på mobiltelefonen. Air Greenland meddelte nemlig, at helikopterflyvningen den juli desværre måtte aflyses. Deres Bell 222 helikopter OY-HIA havde fået maskinskade. Den stod nu i Constable Pynt og ventede på reservedele og teknikere fra USA og Tyskland. I stedet håbede man at kunne gennemføre flyvningen juli. Klargøring i Mestersvig og Nyhavn Vi ankom til Mestersvig den 3. juli i strålende solskin og følte os straks hjemme takket være en gæstfri modtagelse af det stedlige mandskab fra hhv. Forsvarets Vagt Mestersvig (FVM), Polar Logistics Group (POLOG) og Grønlands Lufthavnsvæsen (GLV). Vi havde nu nogle dage indtil helikopterflyvningen og besluttede at udnytte ventetiden konstruktivt. Efter aftale med FVM tog vi derfor fat på at rydde op i tre af bygningerne i Nyhavn, nemlig "Lageret", "Garagen" og "Kontoret". I Lageret kunne der fint indrettes plads til NANOKs beholdning af materialer, herunder omkring m 2 tagpap (tilstrækkelig til omkring 25 fangsthytter). Kontoret var beskidt og rodet, men bortset fra det i overraskende fin stand. Her nåede vi at gøre nogenlunde rent og klar til indflytning inden vores helikopterflyvning. Mellemlanding på Daneborg, 8. juli Fv.: Ole Sten, Morten Hauerbach, Peter Schmidt Mikkelsen og Niels Gyldenlund Mikkelsen. Desuden fik vi sorteret grundigt ud i Sirius' store "Mifler"-depot, hvor omkring en ton proviant, der ikke blot var blevet for gammelt, men for for gammelt, blev smidt ud. Helikopteren klar igen Den 7. juli blev helikopter OY-HIA atter meldt flyveklar fra Constable Pynt. Da der ikke forelå andre presserende opgaver, blev det besluttet at flyve op til Mestersvig allerede samme aften med henblik på at starte vores flyvning næste morgen. Det gav os samtidig en glimrende lejlighed til om aftenen at forberede flyvningen sammen med pilot Morten Hauerbach og flytekniker Ole Sten. "Der er nu nøjagtig 11 timer og 35 minutters flyvetid tilbage til projektet", kunne Morten oplyse ved ankomsten. Det store spørgsmål var om vi i det hele taget kunne finde lokaliteterne, for på en del af dem havde vi kun meget sparsomme Kap Philip Broke huset [470]. - 5 / 24 -

5 oplysninger. Vi blev hurtigt klar over, at opgaven kun kunne lykkes gennem detaljeret planlægning, teamwork og en god portion held. Hytteregistreringen gennemføres Det var dejligt solskin og rigtig myggevejr, da vi næste morgen, søndag den 8. juli 2007 kl , lettede vi fra Mestersvig OY-HIA med kurs direkte mod Daneborg. Her landede vi en time senere og stoppede blot den korte tid, som det tog at fylde helikopterens brændstoftanke op til bristepunktet til den næste lange etape. Nu var vi så klar til den egentlige opgave. Første mål var Shannon, hvor vi skulle finde og registrere fire hytter: Kap David Gray hytten [472-1] 1, Tåkeheimen [472-2], Kap Philip Broke [470] og Stormheimen [507]. Vi var i stor tvivl om Stormheimen fortsat eksisterede og hvor den skulle findes, men en times tid senere var stemningen i kabinen nærmest blevet kåd, da vi i mellemtiden ikke blot havde fundet alle fire hytter; men også havde fået hele arbejdsprocessen til at fungere som et velsmurt urværk. Det væsentligste incitament kom fra at vi vidste, at vi skulle være tilbage i Daneborg inden kl. 21, hvor Mortens flyvetid udløb. Da vi i mellemtiden skulle finde og registrere hytter, måtte vi begrænse opholdet hvert sted til et absolut minimum. Det foregik i praksis ved, at så snart vi havde lokaliseret hytten, satte Morten helikopteren ned nær ved stedet. Så snart han gav signal, styrtede Niels og Peter ud at flyet, og medens Niels med GPS fastslog stedets nøjagtige position, fotograferede Peter hytten og dens omgivelser fra alle fire verdenshjørner. I mellemtiden holdt Morten helikopterens rotorer kørende og samtidig stod Ole parat udenfor til at klarmelde flyet, så snart Niels og Peter atter var ombord. På den måde kunne vi gennemføre hver enkelt registrering på under fem minutter. På steder hvor der blot fandtes spredte materialerester foretog vi i stedet hele processen fra Niels opmåler den præcise position på Gåseholmhytten [539] i Bessel Fjord. helikopteren flyvende i lavt højde for at spare nødvendig tid. Efter den vellykkede start på Shannon fortsatte vi til området omkring Agnete Sø og Langelv, hvor vi lokaliserede Agnetehytten [530], Fjellborg-hytten [534-2], og Langsø [915], medens vi ikke fandt spor efter Langelv-hytten [534-1] og Langelv, dansk [914]. Derefter fortsatte vi til bunden af Bessel Fjord, hvor vi registrerede Gåseholmhytten [539], Botten [541] og Johns hytte [540]. Nu begyndte det at svinde kraftigt i brændstofbeholdningen og Morten gav derfor signal til, at vi skulle sætte kurs mod Danmarkshavn. Vi fik dog mulighed for at lægge vejen omkring Trækpasset på Store Koldewey, hvor vi lokaliserede resterne af Trækpashytten [605]. I frisk solskinsvejr landede vi kl ved Danmarkshavn, hvor vi hurtigt fik tanket op, før vi tog fat på næste etape. Den førte os op over Germania Land til Jøkelbugten, hvor vi havde vores nordlige vendepunkt ved Knuthsminde [708] på 77 15'N. Af tidsmæssige grunde havde vi på forhånd fravalgt Kap Amélie hytterne, som vi 1 Tal i parentes [ ] refererer til Peter Schmidt Mikkelsen: Nordøstgrønland , Aschehoug Stormheimen [507] på Shannon er den østligste fangsthytte i Grønland. - 6 / 24 -

6 Slettehytten [450] ligger omkring 4 km inde på Albrechtsletten. alligevel ville kunne få præcise data på fra Sirius. Fra Knuthsminde satte vi kurs mod sydvest til Sælsøen, hvor vi dog ikke fandt spor af Midternæshytten [705] eller senere af Trekronerhytten [701], som vi spejdede efter på vejen tilbage til Danmarkshavn. I Danmarkshavn fik vi igen fyldt tankene og blev inviteret indenfor på hyggelig eftermiddagskaffe og -kage hos stationsleder Britt Johansen og de gæstfri Danmarkshavn'ere, inden vi måtte afsted igen for at nå hele dagens program. Kursen gik nu sydover via Dagmar Havn hytten [620] og Pashytten [618] på Store Koldewey tværsover Dove Bugt til Fiskerhytten [606] i Syttendemajfjorden, til Fredhaug [538] i Bessel Fjord, via Agnete Sø til Amsjøhytten [517] til Albrechtsletten, hvor vi også lokaliserede Albrecht Bugt [910] og Slettehytten [450]. Herfra gik det så i strakt linie mod Daneborg, hvor vi landede kl efter en fabelagtig dag, hvor vi havde gennemført hele det planlagte program. I Daneborg blev vi budt på gæstfrit værtskab, rundvisning og logi for natten af Sirius. Det var fortsat perlende solskin, da vi næste morgen, mandag 9. juli, fortsatte fra Daneborg. På forhånd havde Morten beregnet, at vi også havde tid til at aflægge Zackenberg ZERO forskningsstationen et besøg, inden vi skulle returnere til Mestersvig. På indflyvningen til kunne vi efter anmodning hjælpe ZERO folkene med en serie friske luftfotografier af isen ud for Zackenberg-elvens udmunding. Efter en hurtig, interessant rundvisning af Henrik Spanggård på ZERO satte vi kurs direkte sydover mod Mestersvig, hvor vi landede kl Ved landingen kunne Morten oplyse, at vi faktisk kun havde brugt 11 timer og 27 minutter. Der var altså hele 8 minutter tilbage af vores flyvetid! eller lige nok til at vi kunne forære den hjælpsomme stab på Mestersvig en helikoptersightseeing til Minebyen. Hjemrejse og tak til Den resterende del tiden frem til vores hjemrejse fortsatte vi oprydningen og indretningen i Nyhavn samt med at klargøre logistik til Nordholdet og Sydholdet. De ankom som planlagt den 17. juli med det fly, som vi skulle rejse hjem med, og vi havde lige en halv time til at udveksle de vigtigste informationer. Til slut fortjener det at blive nævnt, at projektet ikke kunne være blevet gennemført uden velvillighed og støtte fra mange sider. Først en stor tak til vores helikopterbesætning, pilot Morten Hauerbach og flytekniker Ole Sten, der uden forbehold gjorde en engageret indsats for at projektet skulle lykkes indenfor de snævre, givne rammer. En velment tak fortjener også Aka Lynge og han stab af POLOG og GLV folk. Aka gjorde en beundringsværdig indsats for at supportere vores projekt. Også stor tak til tårnuglerne Per Bang og Martin "Mo" Jacobsen for hjælp helt i den gamle kystånd. En hjertelig tak til Thomas "Hansi" Hansen og alle Siriusfupperne på Daneborg for varm gæstfrihed og uforbeholden hjælp og mange tak til direktør Hans Peter Hansen og Air Greenland staben. Endelig en varm tak til Bill Davis og Beth Anne Masselink fra Canadian Northeast Greenland Kayak Expedition for check af GPS-positioner. Peter og Niels - 7 / 24 -

7 De to kort illustrerer omfanget af NANOK's arbejde i somrene Hvert farvemærke angiver en lokalitet, der er blevet opmålt af NANOK's ekspeditionshold. Lokaliteter mærket med gult er steder, hvor der uden held er søgt efter bygninger og rester af disse, eller steder hvor sådanne er flyttet, forsvundet eller i realiteten aldrig har eksisteret. - 8 / 24 -

8 - 9 / 24 -

9 Feltrapport for Sydholdet 2007 Opgave Inden afrejsen havde Sydholdet følgende opgaver: 1) at tilse og reparere huse istandsat fra Ella Ø: Hoelsbu, Kap Ovibos, Myggbukta, Varghytten, Kap Humboldt, Kongeborgen, Holm Bugt hytten, Kap Peterséns. 2) at tilse og foretage vedligehold af m/b Agsut samt tilrette NANOK depot i Sydområdet (Ella Ø/Mestersvig). 3) at modtage gods til NANOK. Efter ankomsten til Mestersvig blev opgaven udvidet med følgende fra helikopterholdet: 4) at registrere og positionsbestemme følgende hytter: Petrahytten [347], Halle [341], Bråstad [345], Johnsenhytten [357], Kloksethytten [323], Brehytten [313]. 5) at opspore følgende materialeudlægninger: Herdal [906], Brogetdal [907], Kap Hedlund (vestside) [903]. Sydholdet Kristian Nevers (tidligere Siriusmand), Henrik Nevers (far til Kristian) og Steffen Holberg (Nordøstgrønlandsentusiast). Det samlede forløb Det lykkedes for Sydholdet at løse alle opgaverne med undtagelse af Myggbukta, som ikke kunne nås på grund af store mængder drivis i Mackenzie Bugt. I stedet nåede Nordholdet frem til Myggbukta til fods fra bunden af Loch Fyne. I alt sejlede Sydholdet mere end 1000 km i Agsut. Vi rejste fra Kastrup den 16. juli og nåede via Keflavik, Reykjavik, Akureyri og Mestersvig frem til Ella Ø d. 17. juli. Vi blev hentet af Twin Otteren på Ella Ø den 14. august og nåede næste morgen til Kastrup ad samme rute. Sydholdets ruter: (1. = rød, 2. = grøn, 3. = blå) Det gode skib Agsut Agsut stod pænt klodset op på sin vogn med vinterfrakken på, som det tidligere hold havde efterladt hende. Det, der var blevet malet sidst, var stort set ok. Vi skrabede, tætnede, grundede, malede og sandede dækket. Fribordet, ræling og lønning fik en gang skrab, eftermaling og lak. Bogstaverne blev malet op og vi ændrede stedet fra Mestersvig til Ella Ø. Riggen blev sat. Alle motorer blev tjekket, olie skiftet og efter et par dage på land Klargøring af Agsut. Henrik maler fribordet / 24 -

10 Tv.: Steffen og Henrik. Th.: Agsut for sejl uden brug af motoren - på læns gennem Sofia Sund. fortalte den glade lyd fra skorstenen, at alt nu var klart til søsætning. Et samarbejde mellem ebbe, udlægning af planker og brug af spillet gjorde, at Agsut flød flot ved flod. Alt fungerede fint i de 4 uger. Gearolien måtte dog efterfyldes et par gange. Vores første tur gik til Maria Ø for at lære skibet at kende. Resterne af Maria Ø (østhavn) hytten [240] stod endnu, mens Eli Knudsens hytte [239-1] var forvandlet til en bunke brædder. Skibsmik En af vores opgaver var at modtage NANOKgodset, når skibet kom til Ella Ø. Ankomsten blev dog hele tiden udsat, da Kong Oscar Fjord ikke ville slippe isen i Nyhavn. Vi var jo ikke kommet for at lave ingenting, så Sirius tilbød at få vores containere i land, så vi kunne komme af sted. Prøveturen til Maria Ø havde påvist et problem, som vi ville løse. Vi sejlede ud på blankt vand, men hjem med hvide skumtoppe. Tanken om hvad, der kunne ske, hvis en hånd smuttede i det lille gelænder oven på styrehuset, og ingen andre så det, var særdeles ubehagelig. Vi lavede derfor sikkerhedsseler af nogle medbragte remme - en af nødprocedurerne ved klatring. Vores næste tur gik ind i Kempe Fjord. Vi gik i land ved Kap Hedlund hytten [230-2] og tog en tur op til Eli Knudsens Varde med hans budskab og håb om at krigen snart ville ende. Ingen spor af materialeudlægning [903] fra sletten. En tur rundt om næsset i Agsut gav resultatet: dér stod en næsten færdig drivtømmerhytte, som var opgivet for 70 år siden. Turen til Moskusoksefjord Da der stadig ikke var udsigt til skibsmik, drog vi af sted til Moskusoksefjord. En tur på mere end 400 km. I Mestersvig havde vi aftalt med to canadiske kajakroere, Bill og Beth Anne, at vi skulle lægge et depot ud til dem i Varghytten [324]. Vi mødte dem senere i Moskusoksefjord og gav dem et lift til Strindberg. "Skildvagten" ved Antarctic Sund levede op til sit navn, og mens vi lå på dækket og solede os, gentog vi Ivar Ytrelands ord: Gad vide hvordan middelklassen lever! Rundet Kap Mohn fik piben dog en helt anden lyd og det blæste voldsomt op. Den kraftige vind og den smalle fjord gjorde, at bølger og sø blev særdeles voldsom. Agsut kæmpede sig frem og beviste sin styrke og sundhed. I Blomsterbugten var der nogenlunde læ, men anker og fuld kæde kunne ikke holde os fast. Vi måtte derfor lægge ankeret på land og holde nattevagt på skift. Kl. 2 måtte vi vende Agsut. Varghytten havde desværre haft besøg af en bjørn, der havde smadret vinduet og fisket havregryn ud med lappen. Dette måtte først repareres, inden hytten kunne bruges. Strindberg Målet for næste dag var Strindberg. I regn og tåget vejr mellem mængder af isbjerge rundede vi Kap Ovibos. Nordfjordhuset [358-2] ved Lakseelven var i topstand, og her flyttede vi ind for natten. Der var fin opankring i den sandede bugt, og vi sov godt og længe - 11 / 24 -

11 Tv.: Nordfjordhuset [358-2]er en arktisk perle. Th.: Strindberghuset [358-3]er ok indvendig, men trænger voldsomt til nyt tagpap. Det var planen, at vi næste dag skulle gå to mand ind i Brogetdal for at finde resterne af materialeudlægningen [907]. Der var dog så tæt tåge, at det var umuligt, og i stedet satte vi kurs mod Hoelsbu [356]. Inden da så vi til Strindberghuset [358-3]. Det trænger alvorligt til nyt pap, men var nogenlunde ok indvendig. Det ser ud til at blive brugt meget af laksefiskere. sæbevand viste det sig at køkkenet i virkeligheden var hvidt og grønt. Der havde været en del snak hjemmefra, om det var muligt at rette Hoelsbu op, så vi satte os for at undersøge det. Vi hævede huset lidt og satte det ned igen, men havde nu en idé om, hvordan problemet kan løses. Bag huset rensede vi drængrøften op for at lede smeltevandet væk. Hoelsbu Der er noget fantastisk ved at komme til Hoelsbu. Herude midt i ingenting ligger der et norsk hus til mand og kone. Huset bærer stadig præg af sine kvindelige beboere, selv om det er mere end 50 år siden. NANOK renoverede huset for nogle år siden, og det var stadig i god stand udvendigt. Indvendigt var det dog blevet så skævt, at man blev mere søsyg end på Agsut i hårdt vejr. Næste dag gik med at svejse pappet fast, hvor vinden havde haft fat i det, og male vinduer og skodder. Efter flere hold Moskusoksefjord Næste dag var med flot vejr, og vi begav os ind i fjorden for at løse vores opgaver. Petrahytten [347] var helt skæv og ikke egnet til istandsættelse. Der lå store mængder kul udenfor, som ville kunne flyttes til et andet sted. Materialedepotet Herdal [906] på sydsiden af fjorden var med sikkerhed blevet tømt og findes ikke længere. Halle [341] hældede også slemt og var heller ikke værd at sætte i stand. Bråstad [345] længst inde i fjorden var derimod godt egnet til renovering og istandsættelse. Den Hoelsbu [356] får en velfortjent ansigtsløftning / 24 -

12 ligger strategisk godt for vandreture i området. Dagen efter drog vi tilbage mod Strindberg. Vi ledte efter rester af Johnsenhytten [357] men uden resultat. Vi mener, at havet må have taget det hele. Brogetdal Turen tilbage til Strindberg foregik i det smukkeste vejr, og Kristian og Steffen gik straks ind i Brogetdal for at lede efter resterne af materialedepotet [907], der skulle bestå af to ruller tagpap og en æske søm. Vi havde en kopi af et ældre håndtegnet kort med. Kortet viste sig at være temmelig nøjagtigt - lige ind til 100 meter før depotet, hvor intet længere passede. I stedet var der et stort vandfald og en voldsom elv, som ikke kunne krydses. Om materialerne ligger der endnu, er derfor stadig et åbent spørgsmål, som andre måske kan løse. Kap Ovibos hytten Med Kap Ovibos om styrbord fandt vi Kap Ovibos hytten [340], som var noget medtaget. Hele bislaget lå spredt og måtte samles igen. Vi brændte nyt pap på, så godt vi kunne. Ved Ovibos blæste det kraftigt op, og vi returnerede til Ella Ø. Sirius har lovet at sætte et nyt vindue i. Mestersvig Næste tur gik til Mestersvig for at hente fuel og gas. Vi lagde vejen forbi Kongeborg hytterne [224] og Holm Bugt [222], hvor der var fyldt med folk. Ud over Benoît Sittler og hans lemmingtællere var der gæster og fupper sammen med et fransk Tv-hold. Vi skal hilse alle fra Benoît! Vi skyndte os videre til Sporvognen [221] og sejlede næste morgen til Nyhavn [209] gennem store mængder drivis. Vejret var blevet noget surt. Vi indrettede os i NANOKs nye "kontor" og besøgte tårnuglerne og Polog i den gamle Landrover. Næste dag gik med at installere varme i huset med flere kreative rørføringer. Vi satte stævnen "hjem" mod Ella Ø med et besøg hos Kap Peterséns [218], som stod lige så flot, som da et tidligere NANOKhold i 1998 havde istandsat hytten. Kejser Franz og Humboldt Vi manglede nu tre hytter: Brehytten [313] i bunden af Kejser Franz Joseph Fjord, Kloksethytten [323] på nordsiden af Gunnar Andersson Land og et kik til Kap Humboldt stationen [308]. Vi planlagde det som en rundtur. Vores første forsøg måtte dog opgives ud for Maria Ø, da vinden nåede op på 20 m/sek og Agsuts 12 HK ikke slog til. Næste dag var smukt og roligt, og vi drog endnu en gang gennem Antarctic Sund og nåede ved midnat frem til Knækelven ved Nordenskiöld Gletscher. Vi fandt resterne af Brehytten [313]. Der var kun få brædder tilbage. Ovn og skorsten var også væk. En halvfuld fueltønde oppe i landet, nogle gamle sprutflasker og en lidt mystisk stenterrasse ved siden af "hytten" viste spor af anden aktivitet, men hvad? Overnatning i Siriushytten i Engdalen, som var 1. klasses. Næste dag blev lang - 34 timer. Den begyndte med en tur over til Rendalshytten Tv.: Her blev vi stoppet i Brogetdal. Th.: Kap Ovibos hytten [340] var slemt medtaget. Bislaget blev samlet og huset pappet / 24 -

13 [309] i Kjerulf Fjord. Hytten var noget medtaget af de mange moskusokser, der brugte den som "kløpind". Vi brændte tagpap fast og satte et par brædder op for at modstå oksernes gnubben. Paradisdalen lever helt op til sit navn, og hytten burde pappes helt om, da den ellers er i god stand. I fjerne tider må der have været lige så smukt og godt at bo, da der er fyldt med eskimoruiner lige ved hytten. Efter reparationerne satte vi kursen ud gennem Kejser Franz Joseph Fjord. Da vejret var rigtig godt, besluttede vi at sejle hele natten og sove på skift i forpiggen. Natten bød dog på tæt tåge og mange isbjerge. Til tider måtte vi navigere på ekkoloddet. Af og til lettede tågen, og fjeldtoppene lå i det smukkeste solopgangsskær. Vi fandt frem til Slippen, men trods en grundig eftersøgning i området var der intet spor af Kloksethytten [323]. En rævefælde viste tidligere tiders aktivitet. Hytten er formodentlig taget af havet, som vi kunne se, havde været langt oppe i landbrækket. Turen gik videre rundt om Kap Graah og Wijkander, og med nød og næppe slap vi gennem pakisen og ind til Humboldt, der lå smuk i solen. Alt var ok. Sirius havde malet hylder og skabe, så vi satte tingene på plads, nu hvor malingen var tør. Turen tilbage til Ella Ø gennem Sofia Sund foregik på læns, og et stykke tid gik vi for sejl uden motor. Kong Oscar Fjord viste dog tænder, og vi måtte rebe sejlene med tab af pibe, hat og briller. Det var dejligt at komme hjem til Ørnereden, som nu yderligere var befolket med et par hyggelige geologer. Efter en lang og god søvn var vi klar til de sidste opgaver med at rigge af for vinteren. Afslutning "Agsut" kom godt på land, og da vi havde god tid, malede vi efter, så hun er klar til næste hold. Vinterfrakken kom på igen. Der var kommet en del gods med skibet, som vi fordelte. De mange ruller tagpap ligger i miflerdepotet i 12-mandsbarakken, værktøjet ligger i Generatorhuset og brædderne i en overdækket stak bag Fjøset. Til sidst fik fællesrummet i Ørnereden en omgang med skrubben. Det var vist længe siden, det var sket. Der blev også tid til hygge og en masse historier med geologerne, Siriusfupperne, de franske og engelske gæster og ikke mindst Henrik Friis og de gamle gutter, der kom sejlende med "Jytte". Undertiden kneb det med pladsen rundt om bordet. Den næstsidste morgen dukkede en bjørn op, der også ville være med. Den forsvandt, men kom pludselig igen i halen på hundene og måtte hjælpes væk med et par signalpatroner. Stor tak til alle for den store hjælpsomhed, vi har mødt på hele turen. Kristian, Henrik og Steffen Tv.: Sydholdet: Henrik Nevers, Kristian Nevers, Steffen Holberg. Th.: Agsut i vinterkvarter og klar til næste års togt / 24 -

14 Feltrapport for Nordholdet 2007 Opgaver 1) At tilse og reparere huse istandsat fra Daneborg: Ny Jonsbu, Hochstetter, Germaniahavn, Moskusheimen, Sandodden/ Karina, Eskimonæs, Loch Fyne. 2) at forberede (behovsvurdere) og evt. påbegynde renovering af Elvsborg samt tilrette NANOK depot i Nordområdet (Daneborg). 3) at modtage gods til NANOK på Daneborg. 4) at kontrolregistrere 16 udvalgte hytter i Nordområdet. 5) at optælle NANOK-depot i Sandodden/ Daneborg. Nordholdet Justin Smallbone, en i Danmark bosiddende grønlandsglad englænder, Allan Broholm, tidligere Siriusfup, nu politimand, og Hans Henrik (Haans) Carlsen, ligeledes tidligere Siriusfup, nu historiestuderende. Forudsætninger Med base i Sandodden [425] på Daneborg og med stor hjælp fra både Dansk Miljøundersøgelser og Sirius lykkedes det at løse alle opgaver i den sydlige del af området ved hjælp af vor gummibåd trods en længere periode med dårligt vejr. Farvandene mod nord var indtil relativt sent i perioden lukkede af isen, og vi forsøgte kun et enkelt gang at sejle derop, inden vi kastede os over andre opgaver. Isen var os dog i det store og hele nådig. Få gange voldte den os reelle problemer, og kun to gange stoppede den os. De væsentligste af vore forsyninger kom først med "Arina Arctica", så klargøringen af basen på Sandodden og registrering af hytterne måtte blive vores første opgaver. Udrejse: Rejserne mod Grønlands nordøstkyst er altid spændende man ved aldrig helt hvornår man havner hvor. Mandag den 16. juli startede rejsen, dog ikke helt som antaget. Nordholdets ruter: (1. = rød, 2. = grøn, 3. = blå). Der blev sejlet 895 km og vandret 100 km. Efter check-in i Kastrup blev det til en fire timers forsinkelse, som afstedkom mange mørke forudsigelser om rejsens videre gang! Mindre end 22 timer senere stod vi i Daneborg efter at have taget afsked med Sydholdet og mødt Helikopterholdet - begge i Mestersvig. Vi var i gang! Klargøring De første dage gik med at få overblik over grejerne. I behageligt selskab med to canadiere - Bill og Beth Anne - på vej på kajakekspedition gik vi omkring Sandodden. Gummibåden og redningsdragterne trængte til en ordentlig omgang, der skulle repareres bådtrailer og konstrueres en ophaleplads. Samtidigt skulle våben, nødudstyr og andre nødvendigheder testes og pakkes. Desuden stod det snart klart at både Sandodden og flere af de tilhørende skure trængte til en kærlig hånd. Vi blev enige om at klare arbejdet med basen i de perioder vi alligevel måtte være omkring Daneborg og i stedet se at komme i gang med registreringen / 24 -

15 Allerede fra første færd var besætningen på Daneborg yderst hjælpsomme, og medvirkede til at vi ganske hurtigt kunne komme i gang med vores opgaver. Det blev således til fire længere sejlture hver især delt over flere etaper, i alt lidt over tre uger. De sidste to uger blev brugt omkring Sandodden fordelt på fem kortere ophold. 1. tur : Hytteregistrering omkring Clavering Ø I noget vekslende vejr og isforhold kom vi i løbet af de følgende tre dage Clavering rundt. Vi tilså flere hytter bl.a. Lerbugt [434], Granta Fjord [426] og Moskusheimen [429]. Sidstnævnte var for nylig istandsat af Sirius. Efter overnatning her brugte vi det meste af dagen på at lede efter Kap Oetker [420] og Hansen Havn [413] hytterne, men de må anses for at være borte med blæsten. Vi gik godt 20 km uden resultat bortset fra en fantastisk udsigt! Jordan Stranda hytten [409-1] er også forsvundet, men til gengæld fandt vi både Jordan Hill [409-2] og Kap Ruth hytterne [406], begge dog i elendig forfatning. Inden da havde vi fundet Nes-odden [414] og - til vor udelte begejstring - en ekstra hytteruin ca. 200 m vest herfor. Det kunne enten være resterne af den hytte Sverre Storholt byggede i 1954, som man troede var flyttet, eller resterne af Kap Oetker hytten som formentligt blev flyttet mod sydøst langs kysten år forinden. På hjemturen fik vi tilset både Kap Stosch [403], som kunne trænge til en kærlig hånd, og Eskimonæs [405] som er i udmærket stand. Desværre holdt isen os fra kysten resten af hjemturen, og vi måtte slange os godt i isen for at komme øst om Clavering. 2. tur: Forsøg på at sejle mod nord Fagre nye Verden! Sirius har fået adgang til en internetside med satellitbilleder af isforholdene langs Kysten, så da vi havde malet Sandodden indvendigt, pakkede vi til udlægning af depot på Germaniahavn [447] - der var nemlig hul i isen! Bare ikke ret længe! Vi blev stoppet af ufremkommelig is allerede ved Kap Borlase Warren, og med en tungtlastet gummibåd sejlede vi tilbage til Kap Herschell hytten [417] for at overnatte, kun for næste morgen at kunne konstatere at isen var ved at lukke os inde og at vejret blev dårligere. Vi satte kurs mod Sandodden, registrerede Kap Berghaus hytten [423] på vejen, lossede alle grejer af og sejlede til Tv.: Justin under opmåling af Midtstua [367-1]. Th.: Sandodden får en omgang / 24 -

16 Elvsborg: Start og halvvejs. Fra underkant af vinduet og op, er det meste originalt. ruinen af Gisvold hytten [436] i Young Sund. Tilbage på Daneborg var folkene fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), som vi de næste tre uger skulle tilbringe mange hyggelige stunder sammen med, netop ankommet. I ventetiden til skibsmik begyndte vi at indrette materialeskur i et gammelt generatorskur bag DMUs nye havnehus. Ikke alt gik lige let. Bl.a. havde en væltet tønde tjære klistret en god del af hyttens indhold af tagpap vældigt godt fast til gulvet, så de mange ruller pap måtte flyttes lidt frem og tilbage, og der måtte lægges nyt tag på skuret. Under selve skibsmikken gik vi så meget til hånde hos Sirius som nødvendigt og fik senere besøg af en geologisk ekspedition fra Oslo Universitet (OU), som vi nærmest skulle blive rejsefæller med. Isen generede nu skibsmikken i en sådan grad at "Arina Arctica" i stedet gik til Zackenberg. Da alle vore grejer var under tag og Sandodden igen var beboelig, var det tid for en sejltur! 3.tur: over Loch Fyne til Myggbukta Vi nåede aftenkaffen på forskningsstationen ZERO ved den gamle fangststation Zackenberg [438], hvor vi overnattede. Næste dag sejlede vi direkte gennem Revet ved Moskusheimen i springflod til Loch Fyne [350] stationen. Springfloden kostede os blot et mindre ophold af 8 timers varighed i Strømmen, da vi hurtigt skulle have et måltid og et kort blund. Da vi vågnede efter en time, var der 150 meter til vandkanten. Elvsborg klar efter første etape. Nordholdet: Allan, Haans og Justin / 24 -

17 Undervejs fik vi registreret Midtstua [367-1] og Mellemhuset [367-2] samt Granatdal hytterne [411-1] og [411-2] hvor to mand måtte løbe godt en km over isen for at komme ind til land, mens en mand passede båden i den drivende is. Flere gange på vejen ud måtte vi pænt vente på isen til at dannede gangbroer for os. Vi kiggede også på Norske Villa og hilste på GeoArk-folkene ved Eskimonæs. Et hyggeligt møde, der grundet vejret fortsatte næste dag i Dødemandsbugten herfra var vinden for kraftig og vi måtte vente natten over før vi via Elvsborg [407] kunne returnere til Daneborg i høj sø. Tagpapterrassen får nyt tagpaptag På Loch Fyne, hvor vi igen traf OU, fik vi stor hjælp af nordmændene med vedligeholdelse af hytten, dvs. reparation af grunden, tætning, tjæring og maling udendørs, maling og oprydning indendørs. Da hytten stod til tørring, fulgtes vi alle seks ad de 22 km til fods mod Myggbukta [335] en herlig tur på godt 1½ døgn med god tid til at gå hytten igennem. Tilbage på Loch Fyne klargjorde vi hytten til vinteren og tog af sted hjemover. Det skulle blive en let længere tur end vi regnede med. Både vind og is spillede en større rolle end forventet. 4. tur: Elvsborg Nu var der en længere periode med dårligt vejr, hvor vi fordrev tiden med vedligeholdelse, tætning og tjæring af Sandodden og færdiggørelse at vort nye materialeskur: "Tagpapterrassen". Navnet lægger sig til det flade, tagpapbelagte tag, der egner sig fortrinligt til aftenkaffescenarier i godt vejr. Efter at have hjulpet OU med afrigning, kunne vi via iskortene konstatere at nordturen nu var endeligt aflyst. "Arina Arctica" havde siddet længe fast i isen på vej til Danmarkshavn, og gummibåden har ikke helt den samme kapacitet, så! Vi kastede os derfor gladelig over et rigtigt godt NANOK-projekt: Istandsættelse af Elvsborg stationen [407]. Hytten kunne i midten af august fejre 80 års fødselsdag. Den blev i 1927 opført af Hird- Tv.: En velpakket gummibåd. Th.: Norsk-dansk fangstmandshygge på Loch Fyne - 18 / 24 -

18 ekspeditionen, netop de dage hvor vi påbegyndte restaureringen. Desværre var hytten rådnet op nede fra, så indledningsvis måtte al træværk skiftes op i en højde af ca. 50 cm. Det er mere besværligt end at bygge en ny hytte, men det lykkedes med god hjælp fra DMU'erne, der kom en tur forbi med tagpap og fem sæt ekstra hænder. Yderligere to depotsejladser i gummibåden måtte der til og i alt 255 effektive arbejdstimer på bare 6½ dage før hytten stod klar for vinteren: lukket med tagpap, drænet og med stenvold omkring. Men mindst lige så mange timer venter hold 2008, da der både skal lægges gulv, laves vinduer, sættes inderpanel, ordnes kul og opsættes ovn! Undervejs fik vi hyggelige visitter af både Sirius og GeoArk, som holdt humøret højt i den lille lejr, og vi fik også registreret Kap Mary [410-1] og Christianshavn [410-2] under vores depotsejladser. Afrigning De sidste tre dage inden afrejse brugte vi på at gøre basen klar til næste år. Vedligeholdelse og optælling af alle grejer, vurdering af kommende års behov og vinterklargøring af Sandodden, Skindskuret, Sorte Skur og Tagpapterrassen. Selv synes vi at have lagt et godt grundlag for kommende års Nordhold. Der er i hvert fald rigeligt at tage fat på. Hjemrejse Det var som altid en tvivlsom fornøjelse at forlade Kysten efter en begivenhedsrig sommer, men takket være et forsinket fly nåede vi en fin gåtur og en Sirius-GeoArk- NANOK-joint-venture materielsejlads til ZERO Zackenberg med planker til nybyggeri og mad til indbyggerne. Et døgn senere var vi spredt for alle vinde. Stor tak for hjælpen og mange hyggelige timer skal lyde til vore venner fra Sirius, DMU, GeoArk, ZERO og ikke mindst Oslo Universitet. Justin, Allan og Haans Tak til alle foren god sommer! NANOK-teamet 2007: Siddende f.v.: Justin Mark Smallbone, Hans Henrik Carlsen, Allan Broholm Pedersen. Stående f.v. Niels Gyldenlund Mikkelsen, Peter Schmidt Mikkelsen, Steffen Holberg, Kristian Nevers, Henrik Nevers / 24 -

19 Klassificering af de nordøstgrønlandske hytter i fire forskellige bevaringsmæssige kategorier (A, B, C & D): - A) Beskyttes. Må ikke ændres, men yderligere forfald skal imødegås som bestemt af Nationalmuseet. Monitoreres. I alt 28 lokaliteter. - B) Vedligeholdes. Særlig lokalitet velegnet til istandsættelse og fortsat vedligeholdelse med henblik på rekreative formål. Vedligeholdelse kan ske gennem aftale med NANOK. I alt 93 lokaliteter. - C) Bevaringsfri. Lokaliteter hvor der ikke foretages nogen indgriben. Falder ind under de almindelige bestemmelser for området. I alt 247 lokaliteter. - D) Bemandede lokaliteter. Bevares af andre instanser. I alt 7 lokaliteter omfattende: Mestersvig [209-1] / Nyhavn [209-2], Ella Ø [235], Sirius Daneborg [425-3] / Daneborg Vejrstation [425-2], ZERO Zackenberg [438-5], Danmarkshavn Vejrstation [628-2]. Yderligere oplysninger findes på NANOKs Internet hjemmeside: / 24 -

20 Om NANOK Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK er en privat, nonprofit organisation stiftet i 1992 på baggrund af det tidligere Østgrønlandsk Fangstkompagni NANOK A/S, grundlagt i NANOK's formål er bl.a. at bidrage til udbredelse af kendskabet til Nordøstgrønland og dets kulturhistorie samt at bidrage til sikring af områdets kulturminder og bygninger. NANOK består af en kreds på syv personer, kaldet Bestyrelsen. Disse er Peter Schmidt Mikkelsen (direktør), Jens Erik Schultz, Tommy Pedersen, Søren Andersen, Martin Reenberg, Palle V. Norit og Søren Rysgaard. Foruden denne bestyrelse deltager en række enkeltpersoner "NANOK'ere" - aktivt i arbejdet. Al arbejde i NANOK er frivilligt og ulønnet. NANOK udsender hver sommer et felthold typisk bestående af 5 10 deltagere fordelt på 2 eller 3 hold, der i 3 5 uger arbejder i Nordøstgrønland. Resultatet af dette arbejde dokumenteres og offentliggøres i en feltrapport. Ekspeditionsdeltagerne udvælges af bestyrelsen. I årene er der udsendt i alt et hundrede NANOK'ere eller mere end 50 enkeltpersoner - til Nordøstgrønland. For at kunne gennemføre arbejdet råder NANOK over et betydeligt ekspeditionsmateriel. Derimod besidder NANOK ingen fast ejendom i Grønland. NANOK's arbejde finansieres af Aage V. Jensens Fonde. Kompagniet støttes desuden af en lang række private bidragydere. Blandt sine mange, gode samarbejdspartnere tæller NANOK bl.a. Air Greenland, Danmarks Miljøundersøgelser, Dansk Polarcenter, Flugfélag Islands, Forsvarets Vagt Mestersvig, Grønlands Hjemmestyre, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Grønlands Naturinstitut, Logistikcenter Grønland, NANU-travel, Polar Logistics Group (POLOG), Royal Arctic Line, Slædepatruljen Sirius. NANOK har siden 1991 renoveret og vedligeholdt ca. 20 kulturhistoriske bygninger og har for denne indsats modtaget betydelig anerkendelse, bl.a. fra Grønlands Hjemmestyre samt Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. NANOK har i årene på opfordring af Grønlands Hjemmestyre udarbejdet en ny, unik bygningsmæssig status for samtlige kulturhistoriske hytter og stationer i Nordøstgrønland. Registreringerne er stillet vederlagsfrit til rådighed for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. NANOK har med Hjemmestyrets godkendelse fra sommeren 2007 genoptaget renoveringen af hytter i Nordøstgrønland / 24 -

21 Liste over nordøstgrønlandske stationer og hytter renoveret af NANOK : Hyttenummer Navn Istandsat år 201 Antarctichavn 2001 (knust af lavine i 2002) 218 Kap Peterséns Kongeborgen Holm Bugt hytten Kap Humboldt Varghytten 2002, Myggbukta 1999, Kap Ovibos hytten 2000, Loch Fyne 1993, Hoelsbu 1999, 2000, Eskimonæs Elvsborg Kap Herschell Sandodden / Karina , Moskusheimen Zackenberg 1991, Germaniahavn Hochstetter 1996, Ny Jonsbu 1995 Kilde: Vedr. hyttenumre og -navne Peter Schmidt Mikkelsen Nordøstgrønland , Aschehoug 2001 Kap Harald Moltke - 22 / 24 -

22 - 24 / 24 -

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Rejsens formål At skaffe underretning om tilstanden af kompagniets forsyninger, der sidste år i skibstid ankom til Daneborg, medens NANOK-personel

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 Der var nok nogen, der gjorde store ører! Det er ikke hverdagskost at opleve

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 "Ragnhilds-hytten" kan bruges igen! NANOK har i sommer istandsat en række af

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 Villaen / Danmarksminde i Danmarkshavn juli 2006. Det er nøjagtig 100 år siden, at "Danmark-ekspeditionen

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 Aftenlys på vestvæggen. Trods umiddelbar lighed har hver eneste nordøstgrønlandske hytte sine

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 Nyt liv i Dødemandsbugten. Dødemandsbugten er et af de mest spændende, historiske

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 Velkommen til Myggbukta! I 1999 foretog et Nanok-hold en grundlæggende renovering

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 Sommeraften på Ottostrand Det er lykkedes NANOK i løbet af sommeren at restaurere

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 Bass Rock husene Baldwin-Ziegler ekspeditionens let genkendelige, ottekantede huse på Bass

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 Aftenstemning ved Ålborghus. I ly midt inde i den smukke Dove Bugt ligger fangststationen Ålborghus.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Tlf. 86372822 e-mail: petersm@post4.tele.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 Nanok har i sommeren 2000 indrettet en historisk

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 Ella Ø Station Ella Ø stationen har i 2015 været omdrejningspunkt for Nanoks

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Rejsens formål: At istandsætte Nanoks ældste hovedstation beliggende på sydkysten af Hochstetter Forland, en halv snes kilometer vest for Kap Rink.

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 Nanok og Grønlands Nationalmuseum på bygningsopmåling ved Kulhus Efter mange

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls Tirsdag Afgang mod Niagara Falls De gamle kom og hentede mig på kollegiet kl. 09:30 hvorefter vi begav os på den lange køretur mod Niagara Falls. Selve turen føltes dog ikke særlig lang, da jeg sov lidt

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

komme ind i byen. Men vi fandt frem. Fandt en parkeringsplads, og indrettede os.

komme ind i byen. Men vi fandt frem. Fandt en parkeringsplads, og indrettede os. Hässleholm Maj 2006 En begivenhedsrig tid. Masser af arbejde. Hvis det bare var sådan, at den ene sag afløste den anden, så ville det jo være fint, men den ene sag ligger sig oven i den anden, så det giver

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Det grønlandske ord immaqa betyder "måske". At det er et meget brugt ord hænger nok sammen med det kraftfulde og lunefulde grønlandske klima. I

Læs mere

Skiekspedition på indlandsisen

Skiekspedition på indlandsisen Skiekspedition på indlandsisen Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og bygden Qassiarsuk... 5 Dag 2. Qaleralik-fjorden...

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 36 Afgang Reykjavik Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg Triton afgik fra Reykjavik planmæssigt den 28. august. Med om bord havde vi Chef GLK Kontreadmiral Uffe

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

NYHEDSBREV FRA THULE. Nr. 3 2005

NYHEDSBREV FRA THULE. Nr. 3 2005 Det er blevet maj måned og i Danmark er de fleste vel ved at indstille sig på at sommeren snart begynder. På Thule blev det forår i går og i løbet af en enkelt dag blev hele basen forvandlet fra hvidt

Læs mere

Dag 6 Island d. 7/8-2016

Dag 6 Island d. 7/8-2016 Dag 6 Island d. 7/8-2016 Vi vågnede op til en tør og flot morgen, dvs. nogle gange sover børnene længe, men de kommer også sent i seng. I stedet for at tage Ringvejen rundt, ville vi krydse via F-vejene,

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 Sverresborg genopstået! Omtrent som en anden Fugl Føniks er den gamle Sverresborg

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Dag 54 Motorhome d. 24/9-2016, Icefields Parksway - Jasper

Dag 54 Motorhome d. 24/9-2016, Icefields Parksway - Jasper Dag 54 Motorhome d. 24/9-2016, Icefields Parksway - Jasper Lige et par billeder fra gåturen i går rundt om Emerald Lake, af denne lille fætter. Der er en del egern af forskellige slags, røde, sorte, grå,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den april 2018

Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den april 2018 Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den 11-14.april 2018 Afrejse København den 2.april 2018 til 21.april 2018 Jeg takker for opfordringen til at komme med nogle mulig forslag til

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux DEL 3 Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux I dag skulle Qashqai en vise, hvad den duede til. Der havde ikke været megen bjergkørsel indtil nu, så i dag skulle vi besejre Mont Ventoux. Toppen

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Lavinehundetur til Østrig

Lavinehundetur til Østrig Lavinehundetur til Østrig Mandag den 2. januar 2012 Turen startede fra Danmark den 1. januar, hvor Helle og undertegnede havde ca. 19 timers kørsel foran os inden vi ankom til Edelrautehütte i Hohentauren

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

Moskusoksejagt på Grønland

Moskusoksejagt på Grønland Moskusoksejagt på Grønland Få steder i verden oplever man så uberørt natur, så enorme mennesketomme vidder og så kold og klar luft som på en vinterjagt helt inde ved indlandsisen. Og så kan det opleves

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Venedig, Gardasøen og Østrig.

Venedig, Gardasøen og Østrig. Venedig, Gardasøen og Østrig. Lørdag den 13. juni 2015 tog 39 personer fra Nordjylland på Agri Nord seniorklubs årlige sommer tur, der i år gik til Venedig, Gardasøen og Østrig. Vi blev samlet op i en

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken

Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken Inge Bisgaard Bygningsfaglig inspektør Traditionelle klassiske farver og

Læs mere