DIREKTIONEN ORIENTERER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTIONEN ORIENTERER"

Transkript

1 ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 3 KVARTAL 2004 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

2

3 DIREKTIONEN ORIENTERER DET GÅR GODT MED INVESTERING- ERNE I ALM. BRAND INVEST Det går stadig godt med afkastene i afdelingerne i Alm. Brand Invest. Ved udgangen af 3. kvartal 2004 er der fortsat opnået positive afkast i alle afdelingerne. Aktieafdelingerne fortsætter den gode udvikling fra 1. halvår med afkast, der ved udgangen af 3. kvartal f.eks. er på over 22% i afdelingen Danske Aktier. Obligationskurserne begyndte at stige i 3. kvartal, så afkastene har rettet sig igen efter 1. halvår Afkastene lå med udgangen af 3. kvartal på mellem 1,99% og 3,23%. Du kan læse mere om forskellen på afkast og udbytte i obligationsafdelingerne inde i Nyhedsbrevet. Afdelingen Pantebreve ligger med et afkast på 0,16% noget under niveauet for de hidtidige afkast i afdelingen. Afdelingen er som resten af pantebrevsmarkedet hårdt ramt af det stadigt voksende antal førtidsindfrielser som følge af de mange omlægninger, der foretages ved hjælp af realkreditlån. Aktieafdelingerne fortsætter den gode udvikling fra 1. halvår med afkast, der ved udgangen af 3. kvartal er på helt op til 22,17% i afdelingen Danske Aktier. Efter Danske Aktier kommer afdelingen Norden med et afkast på 12,53% ved udgangen af kvartalet. NOVOZYMES Novozymes er et af de meget spændende selskaber, vi investerer i hos Alm. Brand Invest. Både i afdeling nr. 2 Danske Aktier, i afdeling nr. 6 MiljøTeknologi og afdeling nr. 10 Stockpicking har vi aktier i selskabet. Inde i Nyhedsbrevet giver vi en nærmere præsentation af selskabet. MEDLEMSMØDERNE I AUGUST OG SEPTEMBER Det har været en stor fornøjelse for mig at møde så mange af vores medlemmer til de 12 medlemsmøder, vi holdt i august og september over det meste af landet. Der kom mere end medlemmer i alt, og det er vi meget glade for. Læs mere om medlemsmøderne inde i Nyhedsbrevet. God fornøjelse med Nyhedsbrevet. ULLA HEURLIN DIREKTØR 3

4 MEDLEMSMØDER I ET NYT FORMAT Af Søren Aaby, Lemon : kommunikation Jeg deltog en torsdag aften på medlemsmødet i København. Lidt mod mine forventninger skulle det vise sig at blive et både anderledes og spændende møde. For helt ærligt, et medlemsmøde i en investeringsforening lyder ikke ligefrem underholdende i mine ører! Investeringsforeningens direktør Ulla Heurlin har, med sin afdeling, i september måned været landet rundt for at mødes med foreningens medlemmer - ansigt til ansigt. Torsdag den 23. september kl var omtrent 400 medlemmer i alderen år, som jeg selv mødt op i pænt aften tøj i Falkoner Centrets store sal. Og de næste 2 timers møde skulle vise sig at blive ja, faktisk ret underholdende. ET TALK-SHOW OM INVESTERING Som bebudet, så havde Invest fået den charmerende og ukrukkede TV talk-show vært Michael Meyerheim til at styre slagets gang. I en stor lænestol ved sin side havde Meyerheim selvfølgelig inviteret direktør Ulla Heurlin. Hun skulle nemlig svare på både kryptiske og nærgående spørgsmål - og Meyerheim førte dermed alle i salen gennem investeringsresultater fra det forgangne år, gav et indblik i det første halvår af 2004 og lidt om forventningerne til det sidste halvår alt sammen krydret med lidt både skæve og humoristiske indslag. Et af de morsommere indslag som bør nævnes, var en række 2. klasses skolebørn, der foran et kamera, blev bedt om at give en forklaring på en række svære investerings ord. F.eks. blev børnene bedt om at forklare ordet kundepleje. Et par af børnene mente bestemt det måtte handle om massage og fodpleje eller måske mere om prisen på f.eks. gulerødder! Tja, vi voksne kan jo også komme i tvivl af og til. HAR DU ET AKTIVT FORHOLD TIL DINE PENGE? På den mere faglige front blev der bl.a. vist et kort interview med ATP s fondsdirektør Bjarne Graven Larsen som har ansvar for ca. 300 mia. kr. og ca. 4 mio. medlemmer. Han talte bl.a. om risikospredning, og én pointe var, at ATP løbende sørger for at justere i sine medlemmers risikospredning. Hvilket sker gennem vægtningen mellem obligationer og aktier. Ulla Heurlin og Michael Meyerheim i tæt dialog på scenen i Falkoner Centret. 4

5 En anden pointe Bjarne Graven Larsen gav, var at fordelingen mellem aktier og obligationer skal være noget individuelt som bør afpasses den enkelte investors behov der er ingen faste regler så det vigtige er, at man som investor altid har et aktivt forhold til placeringen af sine penge. INVEST KAN HELLER IKKE TRYLLE På vegne af Invest greb Ulla Heurlin muligheden og tegnede en række paralleller til den måde hvorpå Alm. Brand Invest varetager sine medlemmers midler. En væsentlig forskel i forhold til ATP er, at Alm. Brand Invest har 100 % fokus på privatkunder - og dermed er det enkelte medlem altid udgangspunkt for den rådgivning der bliver givet hos Invests rådgivere - der lægges meget vægt på i hvilken fase af sit liv medlemmet befinder sig, det er simpelthen udgangspunktet for hele dialogen siger Ulla Heurlin. Ulla Heurlin tilføjer her, at ingen jo reelt kan snyde markedet og dermed gøre det meget bedre end gennemsnittet - heller ikke Alm. Brand Invest. Men som medlem hos Invest så skal man da, ifølge Ulla Heurlin selv, alligevel forvente at Invest gør det ligeså godt som markedet - og meget gerne også lidt bedre end markedet. HVOR DER HANDLES DER VINDES Det var sjovt at opleve den forstærkede interesse fra salen, da der på storskærmen blev vist et indslag om Alm. Brand børsafdeling set indefra! Direktørerne Brian Kudsk og Mads Hørberg gav os alle et særdeles spændende indblik i tradernes verden. For undertegnede var der reelt tale om en direkte afmystificering af måden hvorpå en handels-dag hos Alm. Brand Børs foregår. Jeg kom faktisk så tæt på, at jeg næsten kunne lugte at medlemmernes penge blev forvaltet lige dér! 1-til-1 snak med Jesper Langaa som til dagligt er kunderådgiver i Hillerød. at det, for flere af de fremmødte, var rart at se at deres penge bliver forvaltet med både strategisk omhu og fornuft. 1-TIL-1 RÅDGIVNING...OG LIDT I MAVEN Efter 1 time med underholdende indslag blev der holdt en halv times pause. Her blev vi budt på en lækker buffet og der blev fra scenen opfordret til at man nu kunne få en én-til-én snak med Alm. Brand Invest rådgiverne. Aftenens talk-show blev afsluttet med en lille konkurrence for hele salen. Da vinderen var fundet takkede både Ulla Heurlin og Michael Meyerheim pænt af med et varmt på gensyn til næste års møder. Set udefra kan jeg, som den forudindtagede observant jeg var, kun opfordre alle medlemmer til at deltage på et af disse møder i fremtiden de små 2 timer var langt fra tørre og kedelige, hvilket jo reelt havde været min forventning. De var rigtig godt skruet sammen. Det sker dog ikke helt som på film (med 10 telefoner og sved på panden ) når der handles og jeg kan tænke mig 5

6 BESKEDNE UDBYTTER I KORTE OBLIGATIONER I årets første kvartaler er der i afd. 4 Korte Obligationer udbetalt et lavere à conto udbytte end tidligere. Hvorfor nu det? LAVERE RENTENIVEAU I de sidste mange år har der været et faldende renteniveau i Danmark. Det har været godt for afkastet på obligationer, for når renten falder, stiger kurserne på obligationerne. Afkastet på obligationer har derfor i de sidste mange år været højere end renteindtægterne af obligationerne. I 2003 nåede renteniveauet så langt ned, at man begyndte at udstede obligationer med en årlig rente på bare 2%. I 2004 bremsede de mange års rentefald imidlertid op, og i første halvår 2004 satte nationalbankerne renten op, ligesom de truede med at sætte den yderligere op alt sammen for at kontrollere væksten i samfundet. Rentestigningerne og truslerne om rentestigninger satte i første omgang en stopper for kursstigningerne på obligationerne, men i det lange løb kan det udløse kursfald på obligationsmarkederne. Kombineret med det lave renteniveau betyder det, at de tidligere års gode obligationsafkast næppe bliver gentaget. Det fik vi en forsmag på allerede i 2003, hvor afkastene i obligationsafdelingerne ikke kunne leve op til de foregående års afkast. LAVT FORRENTEDE OBLIGATIONER ER BEDST Indenfor det seneste års tid har vi i Alm. Brand Invest placeret en stor del af obligationsafdelingernes formue i lavt forrentede obligationer. Det giver en mindre renteindtægt at udbetale af, når der udloddes á conto udbytte i Korte Obligationer. Hvorfor investerer vi så ikke bare i obligationer med en højere rente, så der er mere at udbetale af? Det er der to gode forklaringer på. 6

7 For det første er det dyrere at købe højtforrentede obligationer end lavtforrentede obligationer, fordi man betaler for den garanterede højere årlige rentebetaling. For det andet er risikoen for at lide et kurstab højere jo højere kursen er, når man køber. Man kan ikke forvente at kunne sælge til samme høje kurs, som man købte. Kurstabet kan ikke trækkes fra i anden skattemæssig gevinst. Til gengæld er en kursgevinst på obligationer skattefri, og jo lavere kurs man har købt obligationerne til desto større mulighed er der for at opnå en kursgevinst. Så alt i alt er det skattemæssigt mest fordelagtigt at købe lavt forrentede obligationer, hvor den skattepligtige renteindtægt som man beskattes fuldt ud af - er relativt lav, mens muligheden for at opnå den skattefri kursgevinst er relativt høj. FORSKEL PÅ UDBYTTE OG AFKAST Når man skal vurdere, hvad man samlet set får ud af ens investering i obligationer, er det vigtigt, at man ikke kun ser på størrelsen af det udbytte, man har fået udbetalt i de første kvartaler af 2004, for det er kun et à conto udbytte. À conto udbyttet vil blive suppleret med et restudbytte, når året er gået og hele årets resultat er gjort op. Det samlede afkast eller den samlede værdi af ens investeringer består både af alle de udbetalte udbytter (renteindtægter) og af de kursgevinster, der er opnået i perioden i afdelingen. HUSK AT SPREDE RISIKO! Som nævnt skyldes det stigende renteniveau den økonomiske vækst i samfundet. Den økonomiske vækst er god for virksomhederne, og giver derfor stigende aktiekurser. Det er ofte tilfældet, at aktierne klarer sig godt de år, hvor obligationerne klarer sig mindre godt. Det er derfor en god idé i at have såvel obligationer som aktier i ens investeringer. Derved spreder man den risiko, der ligger i, at man ikke ved, hvordan renten vil udvikle sig. Man er ikke afhængig af, om det går godt for enten obligationerne eller aktierne. Med aktier nyder man godt af væksten, og med obligationer opnår man den fornødne stabilitet i ens investeringer. Aktier er mere risikable end obligationer, men har historisk også givet et højere afkast. Ifølge Nationalbanken gav danske aktier i perioden et årligt afkast, der i gennemsnit var 5,2% højere end det årlige afkast på danske obligationer i samme periode. Det vigtigste spørgsmål, når man tilrettelægger sin investering, er altså ikke, om man skal have aktier, men snarere hvor mange aktier man skal have altså hvordan man skal fordele ens investeringer på henholdsvis aktier og obligationer. For dette afhænger af for hvor lang en periode pengene skal investeres, og hvor stor en risiko man ønsker at løbe i forventning om at opnå et højere afkast. Vores kunderådgivere er uddannet til at rådgive dig om, hvilken fordeling der passer bedst til dig. Det er en god idé at kontakte en kunderådgiver og få et godt råd. I 2003 og 1. halvår af 2004 gav aktierne gode afkast. Især afdelingen Danske Aktier har givet meget flotte afkast med 25% i 2003 og næsten 16% i 1. halvår På Alm. Brand Invests hjemmeside kan du også se vejledende anbefalinger for fordelingen mellem aktier og obligationer. 7

8 NOVOZYMES En af de aktier, der tilhører kernebeholdningen i mange af Alm. Brand Invests aktieafdelinger, er det danske selskab Novozymes. Novozymes findes i øjeblikket i beholdningen i afdelingerne Miljøteknologi, Danske Aktier og Stockpicking. Novozymes er verdens førende bioteknologiske virksomhed inden for enzymer og mikroorganismer. Selskabet har ca medarbejdere i mere end 30 lande verden over, og omsætningen i 2004 forventes at blive ca. DKK 6 mia. ENZYMER OG MIKROORGANISMER Enzymer og mikroorganismer fra Novozymes bruges bl.a. i vaskemidler, hvor enzymet erstatter traditionelle kemikalier, og i fødevarer, hvor enzymer f.eks. kan forlænge holdbarheden, samt i foder, hvor enzymer forbedrer fosforoptagelsen i dyrefoder og derved reducerer forureningen. Produkterne fra Novozymes er miljøvenlige, idet de medvirker til besparelse på vand, energi og råvarer. Samtidig nedbringes mængden af affald. Et konkret eksempel på, hvordan selskabets tekonologi kan bidrage til bæredygtig udvikling, er produktet Scourzyme, som er udviklet til forbehandling af bomuld i tekstilindustrien. Enzymet erstatter forskellige kemikalier i behandlingsprocessen og nedbringer derved miljøbelastningen betragteligt. Et andet eksempel er biomasse-til-ethanol projektet, der udvikles i samarbejde med det amerikanske energiministerium. Novozymes benytter det tekniske enzym Amylase til at optimere produktionen af brændselsethanol, således at forureningen fra ethanol (der anvendes i benzin) reduceres. EN MILJØVENLIG PROFIL Det er blandt andet selskabets miljøvenlige profil, der gør aktien til en interessant investering på længere sigt. Novozymes er et yderst veldrevet selskab med mange spændende muligheder i fremtiden. Novozymes har en unik markedsposition og på baggrund af en stor satsning på udviklingen af nye produkter har selskabet gode muligheder for at øge omsætningen i fremtiden. Samtidig kan selskabets produktionsapparat forbedres løbende uden massive nye investeringer. Den fremtidige omsætningsvækst er meget afhængig af indsatsen inden for forskning og udvikling. Novozymes har i øjeblikket over 100 udviklingsprojekter og ledelsen er optimistiske med hensyn til fremtidige produktlanceringer. Nye produkter fra udviklingsporteføljen fylder mere og mere i selskabets samlede produktpalette, hvilket understreger den gode vækst som forskning og udvikling bidrager med. NOVOZYMES BEDRE END KFX-INDEKSET Novozymes har, siden aktien blev introduceret på Københavns Fondsbørs i november 2000, klaret sig markant bedre end KFX-indekset. Novozymes er i denne periode steget med 65%, mens KFX-indekset er faldet med 16%. Beholdningen af Novozymes aktier har derfor bidraget godt til resultaterne i de forskellige aktieafdelinger i Alm. Brand invest. Indekseret udvikling for KFX-indekset og Novozymes 8

9 Rentebaserede investeringer Det er typisk for de rentebaserede afdelinger, der investerer i obligationer eller pantebreve, at de er mere kursstabile og dermed har en lavere risiko end de aktiebaserede afdelinger. Danske Obligationer Pantebreve Korte Obligationer Obligationer Pension (PAL) MixPension (PAL)

10 Danske Obligationer Afdelingens afkast i tredje kvartal blev 2,03%. Til sammenligning var sidste kvartals afkast 1,2%. Obligationskurserne er steget pænt i tredje kvartal efter de store kursfald i andet kvartal. Afkastet i kvartalet har været tilfredsstillende. Afdelingen investerer i mellemlange danske obligationer med en gennemsnitlig varighed på 4,7 år. Afdelingen fokuserer på afkast efter skat, og investerer dermed primært i obligationer med lav kuponrente. Kommentarer til udviklingen I andet kvartal var mange markedsdeltagere sikre på højere vækstrater indenfor kort tid, og samtidig var forventningen om stigende inflation udbredt. Dette førte til fald på obligationskurserne i andet kvartal. I tredje kvartal har de økonomiske tillidsindikatorer fra USA været lavere end ventet, og især arbejdsmarkedet har ikke skabt nye arbejdspladser i det omfang, som var forventet. Yderligere har prisudviklingen i både forbruger- og producentpriser været svagt faldende i tredje kvartal. Mange markedsdeltagere valgte på den baggrund at ændre deres forventninger til væksten og inflationen, og det gav stigende obligationskurser i tredje kvartal. Den amerikanske centralbank, FED, hævede deres ledende korte rente to gange med 0,25 pct. point til 1,75%. Denne opjustering var forventet af både Alm. Brand Invest og det meste af obligationsmarkedet, og dermed fik de to rentestigninger ikke den store indflydelse på obligationsmarkedet. De ledende europæiske renter er fortsat uændrede fra den europæiske centralbank, ECB. Alm. Brand Invest forventer en stigning i den 10-årige danske rente til 4,5% ultimo året. Baggrunden for dette er, at vækstraten i Europa fortsat er moderat og inflationen i produktionssektoren har været stigende på det seneste. Det usikre element i forhold til dette er en fortsat høj oliepris samt en styrkelse af euroen overfor dollaren. Begge dele vil hæmme væksten og sænke obligationsrenterne. Ultimo tredje kvartal var oliekursen på et historisk højt niveau, og hvis denne ikke normaliseres i fjerde kvartal, kan det betyde, at forbruget rammes, og vækstraten nedsættes. Yderligere vil en stigning i euroen overfor dollaren svække den europæiske konkurrenceevne overfor USA og dermed true den europæiske eksport. Risiko/varighed Hvad er der investeret i? Ud fra Alm. Brand Invests forventninger om den overordnede makroøkonomiske udvikling og en 10-årig dansk rente i 4,5%, forventes det, at afdelingen vil give et fint afkast i Afdelingen fastholder indtil videre sin store andel af 2 procents flexobligationer i porteføljen. 5 største fondskoder pr. 30. september 2004 Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 1998: 7,00 kr. 1999: 4,25 kr. 2000: 4,50 kr. 2001: 6,75 kr. 2002: 6,00 kr. 2003: 5,25 kr. Skattefri andel af udbytte pr. bevis: 1998 = 3,25 kr = 0,41 kr = 0,01 kr = 1,79 kr = 1,52 kr = 1,63 kr. Formue pr. pr. 30. september 2004: 429 mio. kr. Papir Pct. af formuen 3% Stat % 2% Nykredit % 2% BRF % 4% RD % 4% Stat % 10

11 Pantebreve Afdelingen har i 3. kvartal 2004 givet et afkast på 0,6%, hvilket er lavere end forventet. Til sammenligning udgjorde afkastet i 2. kvartal ,9%. År til dato er afkastet på 2,5%, hvilket er 0,5% lavere end afkastet i samme periode sidste år, hvor dette udgjorde 3%. Det generelt lave renteniveau har sænket renteniveauet på pantebreve og dermed påvirket afkastene af pantebrevsinvesteringer negativt. Afdelingen investerer i pantebreve med pant i fast ejendom i Danmark. Der investeres primært i garanterede pantebreve, men der kan også investeres i pantebreve, der ligger inden for 80% af ejendommens handelsværdi. Der er desuden mulighed for at investere op til 25% af afdelingens midler i danske obligationer. Efter udløbet af 3. kvartal er der investeret i korte danske obligationer for cirka 10% af afdelingens midler. Kommentarer til udviklingen Pantebrevsmarkedet er generelt ramt af et stort antal førtidsindfrielser. Således svarede andelen af førtidsindfriede pantebreve i 3. kvartal 2004 til en indfrielsesprocent på 46 p.a. Til sammenligning udgjorde denne 30% p.a. i de to første kvartaler af året. De mange førtidsindfrielser skyldes først og fremmest de store prisstigninger på fast ejendom. Prisstigningerne giver mulighed for tillægsbelåning i realkreditinstitutter, og disse anvendes ofte til førtidsindfrielse af efterstillede pantebreve. Der foretages endvidere fortsat mange konverteringer af realkreditlån, og disse anvendes ligeledes ofte til førtidig indfrielse af efterstillede pantebreve. Hvad er der investeret i? Ved udgangen af 3. kvartal var 80% af afdelingens midler investeret i pantebreve. Af afdelingens midler var størstedelen (64%) investeret i garanterede pantebreve, og 16% var investeret i pantebreve med sikkerhed inden for 80% af den faste ejendoms handelsværdi. De resterende knap 20% af afdelingens midler henstod i likvide midler som følge af det ekstraordinært store antal indfrielser. Eftersom markedet generelt var ramt af mange førtidsindfrielser i kvartalet, har det ikke været muligt løbende at erhverve nye pantebreve af en sådan kvalitet og standard, at de kunne opfylde afdelingens krav til de pantebreve, der investeres i. En del af de likvide midler er derfor efterfølgende blevet investeret i korte danske obligationer, der risikomæssigt mest minder om afdelingens pantebrevsinvesteringer. Vi er fortsat meget forsigtige ved køb af pantebreve, der ikke er garanteret og har stor fokus på både den sikkerhedsmæssige stilling og debitorernes økonomiske forhold, når vi køber den type af pantebreve. Alm. Brand Invest må justere sine forventninger til afkastet i På baggrund af det fortsat høje antal førtidsindfrielser forventes afkastet for hele 2004 at blive lavere end det realiserede afkast i Der forventes nu et afkast for hele 2004 på cirka 3,5%. Set i forhold til alternative investeringsmuligheder med tilsvarende lav risiko vurderes afkastet fortsat at være fordelagtigt. Afkastet forventes fortsat at blive påvirket af et stort antal førtidsindfrielser, men ikke af konjunkturændringer fordi afdelingen primært investerer i garanterede pantebreve. Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 1998: 5,00 kr. 1999: 6,50 kr. 2000: 5,75 kr. 2001: 5,75 kr. 2002: 6,00 kr. 2003: 5,50 kr. Formue pr. 30. september 2004: 466 mio. kr. 11

12 Korte Obligationer Korte Obligationer gav et afkast på 1,04% i tredje kvartal. Til sammenligning var sidste kvartals 0,5%. Obligationskurserne er steget i tredje kvartal efter de store fald i andet kvartal, så udviklingen i afdelingen har været tilfredsstillende. Afdelingen investerer i korte danske obligationer med en gennemsnitlig varighed på 2,33 år, hvor fokus ligger på afkast efter skat. Det vil sige, afdelingen primært investerer i obligationer med en lav kuponrente. Afdelingen udlodder á conto udbytte hvert kvartal. Kommentarer til udviklingen Tredje kvartal har budt på flere skuffende økonomiske nøgletal fra USA. Vækst- og inflationsforventningerne blev opjusteret af de fleste markedsdeltagere i andet kvartal. Men på grund af de skuffende nøgletal har mange markedsdeltagere revurderet deres forventninger, og det sendte obligationskurserne opad. Den amerikanske centralbank hævede den ledende amerikanske rente to gange á 0,25 pct. point til 1,75% i løbet af tredje kvartal. Begge disse rentestigninger var forventede af Alm. Brand Invest og de fleste andre markedsdeltagere, og dermed fik rentestigningerne ikke den helt store effekt på obligationsmarkedet. I forventning om stigende renter og deraf faldende obligationskurser har afdelingen haft en betydelig del af formuen placeret i 2 procents flexobligationer med kortere løbetider og dermed begrænset risiko for kurstab i tilfælde af stigende renter. Samtidig giver disse 2 procents obligationer et attraktivt afkast efter skat. Alm. Brand Invest forventer uændrede til let faldende obligationskurser i fjerde kvartal Den europæiske vækst er endnu ikke konsolideret, om end der har været en fremgang at spore på det seneste. Den europæiske centralbank, ECB, har siden andet halvår fastholdt den ledende europæiske rente på 2%. Efter det seneste rådsmøde udtalte ECB, at de årvågent vil følge enhver udvikling, der indebærer en risiko for prisstabiliteten. Dermed vil en fortsat høj oliepris være en joker. Risiko/varighed En fortsat høj oliepris vil på længere sigt hæmme væksten, og dermed skabe mulighed for stigende obligationskurser. Yderlige kan en fortsat høj oliepris på sigt også slå igennem i inflationen. Alm. Brand Invest forventer dog en normalisering af olieprisniveauet, og dermed forventer vi stadig moderat vækst i Europa. Derfor fastholdes forventningen om uændrede til let faldende obligationskurser. Hvad er der investeret i? Alm. Brand Invest forventer derfor et positivt, om end ikke prangende afkast i afdelingen i fjerde kvartal Indtil videre fastholder afdelingen sin store andel af 2 procents flexobligationer i porteføljen. 5 største fondskoder pr. 30. september 2004 Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er ikke børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 1998: 4,00 kr. 1999: 4,75 kr. 2000: 4,75 kr. 2001: 5,70 kr. 2002: 4,25 kr. 2003: 3,58 kr. Skattefri andel af udbytte pr. bevis: 1998 = 0,26 kr = 0,02 kr = 0,00 kr = 1,43 kr = 0,91 kr = 0,66 kr. Formue pr. pr. 30. september 2004: 431 mio. kr. Papir Pct. af formuen 2% RD % 2% Nykredit % 3% Stat % 2% BRF % 2% Nykredit % 12

13 Obligationer Pension (PAL) Afdelingen gav et afkast på 2,11% i tredje kvartal. Til sammenligning var sidste kvartals afkast 1,4%. Obligationskurserne er steget pænt i tredje kvartal efter de store fald i andet kvartal. Afkastet i afdelingen har været tilfredsstillende i dette kvartal. Afdelingen investerer i mellemlange danske obligationer med en gennemsnitlig varighed på 4,7 år. Der kan kun investeres for pensionsmidler i afdelingen, hvilket betyder, at afdelingen kun fokuserer på afkast før skat. Kommentarer til udviklingen Obligationskurserne blev presset kraftigt nedad i andet kvartal på grund af forventninger om højere vækstrater og stigende inflation. I tredje kvartal har mange økonomiske nøgletal fra USA været skuffende, og specielt har antallet af nye arbejdspladser været lavere end ventet. Ydermere har prisudviklingen i både forbruger- og producentpriserne været aftagende i tredje kvartal. Disse nøgletal har flyttet mange markedsdeltageres forventninger til de fremtidige vækst- og prisstigningsrater, og som følge heraf er obligationskurserne steget. Mens markedsrenterne er faldet i kvartalet som følge af de stigende obligationskurser, så hævede den amerikanske centralbank, FED, deres ledende rente fra 1,25% til 1,75% over to omgange i kvartalet. Disse rentestigninger var dog forventet af både Alm. Brand Invest, og de fleste andre markedsdeltagere, og dermed fik rentestigningerne ikke nogen speciel indflydelse på obligationsmarkedet. Den ledende europæiske rente fra den europæiske centralbank, ECB, er fortsat uændret på 2,00%. Risiko/varighed Afdelingen har haft en stor del af formuen placeret i 20- og 30-årige realkreditobligationer samt statsobligationer med forskellig løbetid for at minimere risikoen. Specielt de lange realkreditobligationer har givet et flot afkast i kvartalet. Alm. Brand Invest forventer en stigning i den danske 10-årige rente til 4,5% ultimo fjerde kvartal Baggrunden for dette er et fortsat moderat væksttempo og en inflation, der har overrasket i opadgående retning. Det usikre element i forhold til dette er en fortsat høj oliepris samt en stigning i euroen overfor dollaren. Begge dele kan hæmme væksten og sænke obligationsrenterne. Hvad er der investeret i? Olieprisen var i ultimo tredje kvartal på et historisk højt niveau på over $50 pr. tønde, og hvis den ikke normaliseres i fjerde kvartal, kan det betyde at forbruget rammes, og væksten nedsættes mere end vi forventer. Ydermere kan en større stigning i euroen overfor dollaren betyde, at den europæiske eksport bliver truet. Ud fra Alm. Brand Invests forventninger om den overordnede makroøkonomiske udvikling og en 10-årig dansk rente i 4,5% ultimo året, forventes det, at afdelingen giver et fint afkast i Afdelingen fastholder indtil videre en balanceret fordeling af danske obligationer med hovedvægt på realkreditobligationer. 5 største fondskoder pr. 30. september 2004 Papir Pct. af formuen 4% BRF % 4% Stat % 4% RD % 5% Nordea % 5% Nykredit % Fondskode: DK Startdato: 1. april 2002 Udbytte: Akkumulerende ingen udbytte Afdeling er ikke børsnoteret Formue pr. 30. september 2004: 127 mio. kr. Kun til pensionsmidler 13

14 MixPension (PAL) Afdelingen har i 3. kvartal opnået et afkast på 1,2%. Afkastet er mindre end afdelingens sammenligningsgrundlag, der består af både aktieindeks og obligationsindeks. Sammenligningsgrundlaget har således i samme periode givet et afkast på 1,7%. År-til-dato afkastet er 5,9%, hvilket er noget lavere end afdelingens sammenligningsgrundlag, der har opnået et afkast på 6,8%. Afdelingens sammenligningsgrundlag repræsenterer markedsafkastet. Afdelingen investerer i både aktier og obligationer, primært danske aktier og obligationer. Der tilstræbes en middelrisiko i afdelingen, svarende til en ligelig fordeling af aktier og obligationer. Kommentarer til udvikling Obligationerne i afdelingen nød godt af faldende renter henover kvartalet, hvilket gav positive afkast på afdelingens beholdning af obligationer. Aktierne i afdelingen bidrog ligeledes til den positive udvikling, om end der var tale om et forholdsvis beskedent bidrag fra aktierne. Kvartalets første måned var kendetegnet ved stigende renter som forudset. Det danske aktiemarked bevægede sig nærmest sidelæns, mens flere af de store udenlandske aktiemarkeder lagde ud med store kursfald. Hen mod midten af kvartalet begyndte renterne dog at falde ganske betydeligt, hvilket banede vejen for pæne kursstigninger på obligationerne. Samtidig blev aktierne sendt op, hvilket alt i alt var med til at sikre afdelingen en positiv udgang på kvartalet. På trods af at den amerikanske centralbank valgte at hæve den ledende amerikanske rente i midten af august og igen mod slutningen af september, var det ikke nok til at afbøde virkningerne af den høje oliepris og indikationerne på aftagende vækst. Aktierne var ligeledes stærkt præget af olieprisen, idet aktierne næsten overalt blev sendt ned af den dyrere olie. Som undtagelse holdt de danske aktier sig oven vande, hvilket bl.a. skyldes, at danske selskaber er mindre følsomme over for olieprisen. Aktierne kom stærkt igen i kvartalets sidste halvdel, hvilket hang sammen med, at olieprisen så ud til at have toppet. Landefordeling Blandt de danske aktier i afdelingen udmærkede A.P. Møller og Danske Bank sig. A.P. Møller kom med et stærkt halvårsregnskab, der indeholdt en opjustering af hele årets resultat. Danske Bank offentliggjorde ligeledes et flot halvårsregnskab, der viste stigende udlån til private, fortsat fokus på omkostningerne og lave tab og hensættelser. Med en rekordlav rente, der giver sig udslag i en negativ realrente i USA, samt store minusser på de offentlige finanser i USA, forventer vi fortsat, at renterne skal stige. Selvom olieprisen isoleret set dæmper væksten og dermed tager brodden af behovet for rentestigninger, er det vores vurdering, at realøkonomiske forhold vil veje tungest. Det kan lægge et pres på obligationerne. Navnlig de lange obligationer vil blive påvirket negativt af stigende renter. Branche På aktier er vi moderate optimister. Der ventes stærke regnskaber for 3. kvartal fra bl.a. flere selskaber i Norden. De nordiske aktier ventes dog at blive påvirket af lunerne på de globale aktiemarkeder. 10 største fondskoder pr. 30. september 2004 Fondskode: DK Startdato: 1. april 2002 Udbytte: Akkumulerende ingen udbytte Afdeling er ikke børsnoteret Formue pr. 30. september 2004: 68 mio. kr. Kun til pensionsmidler Papir Pct. af formuen Branche 4% BRF % Realkredit A.P. Møller-Mærsk B 8% Energi 4% Nykredit % Realkredit 5% Nordea Kredit % Realkredit 5% Nykredit % Realkredit 4% Stat % Statsobligation Danske Bank 5% Finans Sammy Corp. 4% Industri og service Alstom 4% Industri og service 7% Stat % Statsobligation 14

15 Aktiebaserede investeringer Det er typisk for de aktiebaserede afdelinger, at der i perioder kan være kursudsving, hvilket gør, at de har en højere risiko mod forventning om et højere afkast, end de rentebaserede afdelinger. Danske Aktier Europæiske Aktier MiljøTeknologi Globale Aktier Aktier Norden StockPicking Globale Aktier Pension (PAL)

16 Danske Aktier Afdelingen har i årets 3. kvartal opnået et afkast på 5,5%. Dette er bedre end afdelingens sammenligningsgrundlag, hvis afkast i 3. kvartal var på 3,6%. År-til-dato afkastet er på 22,2%, hvilket er bedre end sammenligningsgrundlaget, der har oplevet et afkast på 18,2%. Udviklingen er derfor særdeles tilfredsstillende. Afdelingen investerer bredt i børsnoterede danske aktier. Sammenligningsgrundlaget er det brede danske aktieindeks, KAX-indekset. Kommentarer til udviklingen Årets 3. kvartal udviklede sig i tråd med forventningerne. En grundlæggende sund dansk økonomi og gode regnskaber banede således vejen for stigende aktiekurser i 3. kvartal. Kvartalets to første måneder var præget af lav aktivitet på aktiemarkedet og kurser, der trods udsving i positiv og negativ retning endte på et stort set uændret niveau. I kvartalets sidste måned fik aktierne for alvor medvind. Den positive udvikling på det danske aktiemarked betød, at det danske aktiemarked klarede sig rigtig pænt i forhold til de globale aktiemarkeder. Primært var det udviklingen på den anden side af Atlanten, der tiltrak sig investorernes opmærksomhed. Den amerikanske centralbank Federal Reserve valgte at hæve den ledende amerikanske rente i midten af august og igen mod slutningen af september. Centralbankdirektøren har gentagne gange udtrykt vilje til at hæve renten i et afmålt tempo, der på den ene side vil holde prisstigningerne i ave, men på den anden side ikke vil dræbe væksten. I 3. kvartal var vi samtidig vidne til, at olieprisen steg til rekordhøjder i midten af august for igen at falde tilbage, inden olieprisen atter tog afsæt mod nye rekorder ved kvartalets udløb. En høj oliepris reducerer forbrugernes købekraft og øger virksomhedernes omkostninger, hvilket lægger pres på aktiekurserne. Branche Afdelingen har fortsat i 3. kvartal haft en forholdsvis defensiv strategi, idet afdelingen har fastholdt en overvægt i de mindre cykliske aktier (cykliske aktier er aktier, der traditionelt stiger meget, når der er vækst). Der har fra internationalt hold været fokus på mindre og defensive aktier aktier, som det danske marked er rig på (defensive aktier påvirkes ikke i samme grad af vækst som de cykliske aktier). Dette har medvirket til de danske aktiers kursfremgang. Afdelingen kunne notere sig en pæn kursstigning på beholdningen af aktier i A.P. Møller Mærsk, der offentliggjorde et solidt halvårsregnskab mod slutningen af august. Regnskabet indeholdt samtidig en opjustering af forventningerne til hele året, bl.a. trukket af høje fragtrater. Endvidere steg afdelingens beholdning af aktier i Danske Bank pænt, drevet af bl.a. stigende udlån til private, fortsat omkostningsdisciplin og lave tab og hensættelser. Endelig steg aktierne i Aarhus United, der bl.a. leverer vegetabilske olier og specialfedtstoffer til fødevareindustrien, med næsten 30%. Det var meddelelsen om, at hovedaktionæren ønsker at sælge sine aktier, der trak kursen i vejret. Dansk økonomi viser fortsat sundhedstegn i form af højere vækst end i den øvrige del af Europa. Efter en periode, hvor virksomhederne har skåret i omkostningerne, har flere virksomheder erklæret sig parate til at udnytte det økonomiske opsving til at skabe øget indtjening via vækst. Såfremt oliepriserne ikke stabiliserer sig, kan det skære toppen af væksten i dansk økonomi og lægge pres på aktierne. Sammenfattende er vi dog moderate optimister på de danske aktier. 10 største fondskoder pr. pr. 30. september 2004 Papir Pct. af formuen Branche TDC 9% Telekommunikation Danske Bank 9% Finans Novo Nordisk B 9% Medicinal A.P. Møller - Mærsk A 6% Energi A.P. Møller - Mærsk B 5% Energi H. Lundbeck 4% Medicinal Carlsberg B 4% Forbrugsgoder, defensive Aarhus United 4% Industri og service Københavns Lufthavne 4% Industri og service Novozymes B 4% Forbrugsgoder, defensive Fondskode: DK Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 1998: 0,00 kr. 1999: 2,50 kr. 2000: 31,25 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 1,25 kr. 2003: 0,00 kr. Formue pr. 30. september 2004: 157 mio. kr. 16

17 Europæiske Aktier Afdelingen har i årets 3. kvartal opnået et afkast på 3,4%, hvilket er dårligere end afdelingens sammenligningsgrundlag, hvis afkast i samme periode androg -1,2%. År-til-dato har afdelingen dog fortsat et positivt afkast på 4,0%, hvilket er noget bedre end afdelingens sammenligningsgrundlag, der har opnået et afkast på 3,5%. Sammenligningsgrundlagt er udtryk for markedsafkastet. Afdelingen investerer bredt i børsnoterede aktier i Europa. Kommentarer til udviklingen Årets 3. kvartal udviklede sig en anelse skuffende for de europæiske aktier. Således lagde de europæiske aktier kvartalet ud med et mærkbart kursdyk. Mod midten af august rettede kurserne sig en del, men det var ikke helt nok til at slutte kvartalet af i plus. Det var aktiemarkederne på det europæiske fastland, der havde det sværest, idet så godt som alle ledende aktieindeks på kontinentet sluttede kvartalet af med kursfald. Derimod gik de engelske aktier mod strømmen og sluttede kvartalet af i flot stil. Det engelske aktieindeks FTSE 100 sluttede kvartalet med en stigning på 6,7%. En væsentlig del af forklaringen på de faldende kurser i kvartalets første del kan henføres til stærkt stigende priser på olie og råmaterialer som f.eks. stål og kobber. De høje olie- og råmaterialepriser var en giftig pille for aktierne, idet høje olie- og råmaterialepriser øger virksomhedernes omkostninger og hæmmer investeringslysten samt lægger en dæmper på forbrugernes købekraft. Alt i alt er det til skade for væksten, og det lægger i sidste ende pres på aktierne. Landefordeling Afdelingen kunne notere sig en pæn kursstigning på aktierne i den britiske bank Barclays Bank. Også i en anden britisk bank HSBC, der er en af verdens absolut største finanskoncerner, opnåede afdelingen et godt afkast. Der har således generelt været tale om en gunstig udvikling for selskaber inden for den finansielle sektor. Blandt de aktier, der skuffede og dermed var med til at trække afdelingens afkast i den negative retning var navnlig flere schweiziske aktier heriblandt fødevarekoncernen Nestlé, der måtte melde om svigtende salg. Selskabet er presset, idet kunderne udviser manglende loyalitet over for selskabets mærkevarer og i stigende grad vælger billigere alternativer. Branche Europa har kørt i lavt gear, men virker efterhånden parat til en periode med højere vækst. Europa er afhængig af et stabilt forhold mellem dollar og euro. Efter en periode med en styrkelse af euroen, der har ramt de europæiske virksomheder hårdt, har forholdet mellem de to valutaer været ganske stabilt i en tid. Olie- og råmaterialepriser udgør endvidere en trussel mod aktierne, idet fortsatte prisstigninger vil tappe væksten for momentum, hvilket kan betyde sivende aktiekurser. Vi vurderer dog overordnet, at de europæiske selskaber befinder sig i en fundamental god situation, hvilket vil lægge en bund under aktierne. 10 største fondskoder pr. 30. september 2004 Papir Pct. af formuen Branche Alstom 10% Industri og service Alain Manoukian 9% Industri og service Elan Corp. 7% Medicinal HSBC Hldgs. 5% Finans Sherwood Group 5% Forbrugsgoder, defensive Total Fina Elf 4% Råvarer Adecco 4% Industri og service Royalbk Scotland 4% Finans Royal Dutch Petrolium 3% Energi Nestle AG 3% Forbrugsgoder, defensive Fondskode: DK Startdato: 3. juli 1998 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 1998: 0,00 kr. 1999: 0,00 kr. 2000: 15,50 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 1,75 kr. 2003: 0,00 kr. Formue pr. 30. september 2004: 57 mio. kr. 17

18 MiljøTeknologi Afdelingen har i årets 3. kvartal opnået et afkast på 7,9%, mens afdelingens sammenligningsgrundlag i samme periode har givet et afkast på 5,6%. År-til-dato har afdelingen et afkast på 0,9%. Til sammenligning har afdelingens sammenligningsgrundlag opnået givet et afkast 0,1%. Sammenligningsgrundlagt er udtryk for markedsafkastet. Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktier i selskaber, der beskæftiger sig med udvikling af miljørigtige løsninger inden for alternativ energi, forureningsbekæmpelse og affaldshåndtering, herunder vind- og solenergi, brændselsceller, vandrensning, membraner, flaskegenbrugssystemer og lignende. Kommentarer til udviklingen Årets 3. kvartal udviklede sig skuffende for aktierne i miljøteknologi. Kvartalet var præget af generelle kursfald på verdens vækstaktier. Det påvirkede også afdelingens aktieportefølje. Miljøaktier er typisk meget kursfølsomme aktier. Det betyder, at kursbevægelserne bliver markante hver gang, markederne bevæger sig i den ene eller den anden retning. I lyset af at de globale aktiemarkeder sluttede kvartalet af i minus, blev kursfaldende for aktierne i afdelingen i tråd med dette forstærket. Vindmølleproducenterne har de seneste kvartaler levet en omtumlet tilværelse. Dette skyldes fortrinsvis usikkerhed om, hvorvidt den amerikanske støtteordning til vindindustrien ville blive vedtaget. I slutningen af kvartalet blev ordningen vedtaget og gælder i 2004 og Efterfølgende oplevede hele sektoren stigende aktiekurser. Danske Vestas steg i denne periode fra kurs 81 til 90 på få dage. Aktiemarkedet forventer, at der nu igen kommer godt gang i det store amerikanske vindmøllemarked. Landefordeling Blandt de aktier, der skuffede i det forgangne kvartal, var aktierne i det amerikanske selskab Plug Power, der har aktiviteter inden for alternativ energianvendelse. Derimod bevarede et par af de større danske investeringer i afdelingen, Novozymes og Vestas, skindet på næsen. Det var et generelt stærkt hjemligt aktiemarked i 3. kvartal, der holdt hånden under selskabernes aktiekurser. Det er Alm. Brand Invests vurdering, at aktierne i afdelingen på kort sigt kan blive sat under pres af trykkede aktiekurser verden over. De globale aktiemarkeder kan navnlig blive presset, hvis priserne på olie- og råmaterialer ikke stabiliseres. I skrivende stund har priserne sneget sig op i nye rekordhøjder. På lang sigt ser vi dog ikke de stigende energi- og råvarepriser som en trussel mod aktierne i afdelingen. Branche Tværtimod vurderer vi, at det langsigtede potentiale er intakt, da høje priser på traditionelle energikilder og materialer blot vil sætte yderligere fokus på alternative energiformer. Samtidig nødvendiggør stigende velstand og dermed stigende forbrug og forurening i en række befolkningsrige lande udviklingen af bæredygtige produktions- og afhændelsesmetoder. 10 største fondskoder pr. 30. september 2004 Fondskode: DK Startdato: 24. september 1999 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 1999: 0,00 kr. 2000: 0,00 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. Formue pr. 30. september 2004: 116 mio. kr. Papir Pct. af formuen Branche Gamesa 8% Alternativ Energi Novozymes B 6% Affaldshåndtering Vestas Wind Systems 6% Alternativ Energi Plug Power 5% Alternativ Energi Kurita Water 5% Forureningsbekæmpelse Stericycle 4% Affaldshåndtering Mayr-Melnhof 3% Affaldshåndtering Ionics 3% Forureningsbekæmpelse Zenon Enviromental 3% Forureningsbekæmpelse Pall Corp 3% Forureningsbekæmpelse 18

19 Globale Aktier Afdelingen har i årets 3. kvartal opnået et afkast på -4,8% og har dermed klaret sig noget dårligere end afdelingens sammenligningsgrundlag, der i samme periode har givet et afkast på -3,3%. År-til-dato har afdelingen et afkast på 2,7%, hvilket er marginalt højere end afdelingens sammenligningsgrundlag, som har givet et afkast år-til-dato på 2,6%. Sammenligningsgrundlagt er udtryk for markedsafkastet. Afdelingen investerer i børsnoterede aktier i hele verden. Kommentarer til udviklingen Årets 3. kvartal udviklede sig en anelse skuffende for de globale aktier. Således lagde de globale aktier kvartalet ud med et mærkbart kursdyk. Mod midten af august rettede kurserne sig en del, men det var ikke helt nok til at slutte kvartalet af i plus. Der var fald på flere tunge aktieindeks rundt om i verden. I særdeleshed oplevede de amerikanske teknologiaktier markante fald. Således faldt det amerikanske teknologiindeks NASDAQ med 7,7% i det forgangne kvartal. Mod strømmen gik bl.a. de nordiske og engelske aktiemarkeder samt aktiemarkeder i fjernøsten med undtagelse af Japan. Vægtningen af afdelingens aktier på lande gjorde, at afdelingens afkast samlet set blev negativt i årets 3. kvartal. Landefordeling En væsentlig del af forklaringen på de faldende kurser i kvartalets første del kan henføres til stærkt stigende priser på olie og råmaterialer som f.eks. stål og aluminium. De høje olie- og råmaterialepriser virkede som en rød klud på aktierne, idet høje olie- og råmaterialepriser øger virksomhedernes omkostninger og hæmmer investeringslysten samt lægger en dæmper på forbrugernes købekraft. Samlet er det skidt for væksten og lægger dermed pres på aktiekurserne. Branche 10 største fondskoder pr. 30. september 2004 Papir Pct. af formuen Branche Alstom 8% Industri og service Alain Manoukian 6% Industri og service Sumitomo Rubber 4% Industri og service Wells Fargo 4% Finans Rockwell Intl. 3% Industri og service Goldman Sachs 3% Finans Proctor & Gamble 3% Forbrugsgoder, defensive Amgen Inc 3% Medicinal Newmont Mining 3% Råvarer Citigroup Inc 3% Finans I løbet af kvartalet hævede den amerikanske centralbank den pengepolitiske rente. Motivet bag dette er navnlig et ønske om at stabilisere væksten og modvirke overophedning af økonomien. Renteforhøjelser behøver ikke nødvendigvis at påvirke aktierne negativt, men hvis centralbanken farer for hurtigt frem bremses væksten, hvilket kan feje benene væk under aktierne. Den amerikanske centralbankdirektør Alan Greenspan har dog gentagne gange udtrykt, at renteforhøjelserne vil ske i et afmålt tempo, så inflationstruslen imødegås samtidig med, at væksten ikke dræbes. Blandt de aktier, der var medvirkende til at begrænse kursfaldet i 3. kvartal, var det amerikanske mineselskab Newmont Mining og olieselskabet Marathon Oil. Netop i en tid med stigende olie- og råvarepriser er det ofte en god idé at investere i råvarer. I en porteføljesammenhæng kan dette gøres ved at investere i selskaber, hvis omsætning og indtjening direkte afhænger af prisudviklingen på råvarerne. Det kraftige opsving i navnlig USA og Kina ser ud til at aftage lidt og blive mere moderat. Det er der imidlertid også brug for, hvis en overophedning skal undgås. Europa har vist efterslæb i en periode, men ser ud til også at komme i omdrejninger langt om længe. Overordnet ser vi dog flest positive signaler i årets sidste kvartal, hvorfor vi bevarer en moderat optimisme på aktier. Fondskode: DK Startdato: 22. november 2000 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 0,25 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 0,00 kr. 2003: 0,00 kr. Formue pr. 30. september 2004: 52 mio. kr. 19

20 Aktier Norden Afdelingen har i 3. kvartal opnået et afkast på 2,7%. Til sammenligning har FTSE Norex 30, som er afdelingens sammenligningsgrundlag givet et afkast på 3,5%. Dermed har afkastet i kvartalet ikke været på højde med det generelle markedsafkast på nordiske aktier. År-til-dato har afdelingen opnået et afkast på 11,5%, hvilket er lavere end afkastet på afdelingens sammenligningsgrundlag, der har oplevet et afkast på 14,0% i samme periode. Afdelingen investerer i børsnoterede aktier i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Kommentarer til udviklingen Årets 3. kvartal har udviklet sig nogenlunde som ventet. ne til stigende aktiekurser blev først indfriet mod midten af august, hvor regnskabssæsonen for alvor blev skudt i gang. Forud gik en tid med faldende kurser, hvilket alt i alt betød, at kvartalet blev sluttet af med en behersket kursstigning. Denne udvikling betød, at de nordiske aktier trodsede de øvrige europæiske børser, som oplevede beskedne kursfald. Årsagen til de faldende kurser i kvartalets første del kunne i vidt omfang tilskrives de stigende oliepriser. Henover sommeren flirtede olieprisen således med de højeste niveauer nogensinde. En høj oliepris dæmper forbruget og investeringslysten til skade for væksten, samt øger virksomhedernes omkostninger, hvilket i sidste ende lægger pres på aktiekurserne. Det norske aktiemarked, hvor olieselskaber vægter relativt meget, nød dog godt af olieprisstigningerne. Ellers tiltrak udviklingen i USA sig vanen tro stor opmærksomhed, hvilket smittede af på de nordiske børser. Den amerikanske centralbank valgte at forhøje den ledende amerikanske rente til 1,75%. Renteforhøjelsen kom i det store hele som ventet, idet den amerikanske centralbankdirektør Alan Greenspan gentagne gange har ytret ønske om at normalisere renteniveauet, der har været meget lavt i længere tid. Landefordeling Afdelingen er fortsat overvægtet i svenske aktier, der i alt genererede et afkast på 2,0% i 3. kvartal. De danske aktier i porteføljen udmærkede sig med en stigning på 6,9% i samme periode, mens de norske aktier steg med 8,0%. De finske aktier i beholdningen faldt med 3,4%. Navnlig aktierne i A.P. Møller Mærsk og i Danske Bank bidrog til en positiv udvikling. Samtidig steg det norske olieselskab Hydro, som er begunstiget af høje oliepriser. Branche De nordiske økonomier ventes fortsat at udvikle sig fornuftigt med årlige stigninger i BNP på omtrent 2,5%. Senest har man kunnet observere, at ledigheden i Danmark ser ud til at falde. Samtidig er privatforbruget i Sverige på vej op, og Norge ser ud til at mærke de første positive effekter fra den lave rente og den svagere norske krone. Endelig står det norske aktiemarked, som er domineret af olieselskaberne, til at nyde godt af en oliepris, der i øjeblikket er rekordhøj. I store træk vil de nordiske aktier dog have gavn af, at olieprisen falder, idet en høj oliepris kan betragtes som en ekstra omkostning, der suger kraften ud af væksten. Vi forventer derfor fortsat stigende kurser på de nordiske aktiemarkeder som helhed. Fondskode: DK Startdato: 22. november 2000 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er børsnoteret Udbetalt udbytte pr. bevis: 2000: 0,00 kr. 2001: 0,00 kr. 2002: 1,25 kr. 2003: 0,00 kr. Formue pr. 30. september 2004: 41 mio. kr. 10 største fondskoder pr. 30. september 2004 Papir Pct. af formuen Branche Ericsson B 9% InformationsTeknologi Nordea AB 8% Finans Nokia A 7% InformationsTeknologi Danske Bank 6% Finans Skand Enskilda 5% Finans Volvo Fria B 4% Forbrugsgoder, cykliske Svenska Handelsbanken 4% Finans A.P. Møller-Mærsk B 4% Energi Novo Nordisk B 4% Medicinal UPM-Kummene 3% Råvarer 20

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 4 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 4 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 KVARTAL 2004 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE INVESTOR, Som ny direktør i Alm. Brand Invest er det

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 1 K V A R T A L 2 0 0 5 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 1 K V A R T A L 2 0 0 5 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 1 KVARTAL 2005 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER EN GOD START PÅ 2005... Den gode udvikling i afkastene fra

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

DIREKTIONEN ORIENTERER

DIREKTIONEN ORIENTERER ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 3 KVARTAL 2005 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE MEDLEM, De første tre kvartaler i 2005 gav pæne afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 5 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 5 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 KVARTAL 2005 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE INVESTOR, Den gode start på året fortsatte ind i andet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver Status for HP Hedge ultimo januar 2011 I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Kilde: Egen produktion Afdelingen har i januar haft kurstab på sine lange

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere