Overskudsvarme i Industrien. Harald Karlsen H.side: Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskudsvarme i Industrien. Harald Karlsen E-mail: hk@hkrk.dk H.side: www.hkrk.dk Tlf: 30318140"

Transkript

1 Overskudsvarme i Industrien Harald Karlsen H.side: Tlf:

2 Indhold Kort introduktion / Hvem er jeg? Baggrund Energiforbrug i DK Potentialet for overskudsvarme Et par case fra det virkelige liv Opsummering Muligheder og barrierer Tilskudsmuligheder Lige et par hurtige updates Lovgivning om obligatorisk energisyn i store virksomheder Debat

3 Hvem er jeg? Min Baggrund Harald Karlsen 45 år Civil Ingeniør, Termisk Energiteknik, Aalborg Universitet International Projektledelse (Akademi niveau) Mini MBA Indehaver og konsulent, Harald Karlsen Rådgivning Global Energy Manager, LEGO Team- og projektleder, Danfoss Solutions Produktansvarlig, Danfoss Randall Ltd, Bedford England Forretningsudvikling, Danfoss Comfort Division, Silkeborg Energi Centret Aalborg

4 Hvem er jeg? Min Baggrund Ca. 20 års erfaring med Energi effektivisering Særdeles stor erfaring med Energiledelse Erfaring fra både nationale og internationale virksomheder Carlsberg, SAB Miller, Danisco, LEGO, Heineken, ITD, Vola Implementeret Energiledelse i > 20 virksomheder Rådgivet og assisteret et antal virksomheder omkring Energiledelse

5 Nogle af mine projekter Industry Komponenter Fødevare Fødevare Fødevare* Energibesparelse: DKK 0,5 Mio. DKK 2 Mio. DKK 4 mio. DKK 0,5 Mio. Besparelsen i % 16% 10% 25% 10% Ledelse & adfærd Tekniske installationer ~100% ~0% ~45% ~55% ~40% ~60% ~30% ~70% Tilbagebetalingstid: 1,6 år 2 år 2 år 1,8 år Bedste Resultater El 35% Vand 50% Nitrogen 100% Fj.varme 25% Rød bundlinje vendt til sort Vand&N2 50% Hall of Frame* * Vandt den filippinske energistyrelses pris - Hall of Frame - som den mest energibesparende virksomheder. Den energiansvarlige blev året energileder.

6 Udvalgte resultater 2014 I tal: Energi: 25% besparelse i gns. Økonomi: Intern forrentning på 30% (Simpel TBT på 3,6 år) Miljø: Reduktion på Tons CO2 / 2 tons pr medarbejder Tilskud: DKK i tilskud eller godtgørelse i energiafgifter Eksempel: En virksomhed fik anvist 2% besparelser ved anden rådgivning. Vi anviste 40%! reducerede el regningen med 14% ved ny indkøbsaftale sparer kr. alene ved at skifte trykluft kompressor realiserede 10% besparelse med en TBT på < 1 år ved optimering af driften oplevede at medarbejder tager action på energirapporter efter ændring

7 Hvorfor Energiledelse Økonomi Med et effektiv energiledelsessystem er det muligt at realisere de besparelser hvor investering ikke er nødvendigt eller hvor ROI er 80% eller større Bedre ledelse herunder fx Mere motiveret og tilfredse medarbejder Medarbejdere som er villige til at gøre en ekstra indsats Større følelse af at stå sammen om en fælles sag Tillid der bliver belønnet / større ansvar Større opbakning til ledelsen Større fleksibilitet og forandringsvillighed fx ændre egen adfærd Mindre konflikter & mere dialog.. Uudnyttet potentiale både økonomisk og ledelsesmæssigt Med en effektiv energiledelse kan der realiseres store besparelser. På en række punkter er vi bagud i Danmark herunder Industriel Energistyring

8 Hvorfor Energiledelse Intern forrentning Tilbagebetalingstid 2 år Produktions optimeringer (Effektivitet, kassationer, planlægning) Optimer/fine tune fx set-punkter and styring & reguleringsstrategier Vedligehold fx reparer lækager Energi og miljøstyring Nyt styring & regulering (lys-, ventilation- & varmestyring, frekvensomformer) Mere effektivt udstyr I 4 år Mere effektivt udstyr II Operationelle Lavt hængende frugter Sund forretning! Strategiske investeringer Besparelser, % Fokuser på de lavt hængende frugter dvs. dem som er nemme og hurtige at implementere og som giver stor besparelse fx optimering af produktionen eller procedurer i produktionen, vedligehold, optimering af eksisterende automatik eller nyt automatik.

9 Indhold Kort introduktion / Hvem er jeg? Baggrund Energiforbrug i DK Potentialet for overskudsvarme Et par cases fra det virkelige liv Opsummering Muligheder og barrierer Tilskudsmuligheder Lige et par hurtige updates Lovgivning om obligatorisk energisyn i store virksomheder Debat

10 Danmarks Energiforbrug I Danmark anvender ca. 600 PJ årligt svarenden til ca Mio kwh årligt Ca. 1/3 anvendes i Dansk Industri inkl. handel og service Danmarks Energiforbrug % 34% Transport Industri Handel & Service Husholdning 14% 22% Kilde: Energistyrelsen

11 Virksomheders Energiforbrug Danske virksomheder anvender årligt ca. 200 PJ svarende til ca Mio. kwh. Energiforbruget er fordelt som følger Årlig Energiforbrug Virksomheder 19% 34% 47% Landbrug og fiskeri Industri Handel og service Der er lavet adskillige analyser af danske virksomheders energiforbrug og anvendelse. Den seneste er fra Januar 2015, der er baseret på en analyse af energiforbruget i Se Energistyrelsen

12 Virksomheders Energiforbrug Energiforbruget i danske virksomheder er hovedsageligt baseret på de traditionelle energiarter el, olie, naturgas og fjernvarme Olie bliver i stor stil brugt indenfor landbrug, gartneri og fiskeri til arbejdskørsel Fjernvarme anvendes i stor grad indenfor Handel og Service Kul og koks anvendes ikke i Handel og service industri Årlig Energiforbrug Virksomheder 32% 3% 7% 17% 29% 12% Energiart [TJ/år] Landbrug og Industri fiskeri Handel og I service alt El Fjernvarme Naturgas Olieprodukter Kul og koks VE I alt El Fjernvarme Naturgas Olieprodukter Kul og koks VE

13 Virksomheders Energiforbrug - El De største el-forbrugere i danske virksomheder er Belysning Elmotorer (øvrige) Køl/frys (proces) Procesvarme Rum ventilation Pumpning IT og anden elektronik Trykluft 2% 8% 8% 15% Elforbrug Virksomheder 2% 1% 0% 20% 8% 4% Belysning Pumpning Rumkøling Køl/frys (ekskl. rumkøling) Rumventilation Blæsere Trykluft Hydraulik Øvrige elmotorer De mest oplagte steder at lave varmegenvinding er Køl/frys, procesvarme og trykluft. Mange steder er der allerede genvinding på ventilation hvor varmen fra belysning, IT og anden elektronik genanvendes 1% 6% 5% 9% 11% IT og anden elektronik Anden elanvendelse Procesvarme Rumvarme Varmepumper Arbejdskørsel

14 Virksomheders Energiforbrug Termisk Energi De største varmeforbruger er Procesvarme Transport Rumvarme Anden varme De mest oplagte steder at lave varmegenvinding er procesvarme og anden varme speciel < 150C. Umiddelbart vurderes det ikke realistisk at se på varmegenvinding fra transport/kørsel og rumvarme. Term.Energi Virksomheder 24% 30% Proces / produktion Anden varme < 150C Anden varme > 150C Kedel-og nettab Transport & Arb.kørsel 8% 30% Rumvarme 6% 2%

15 Overskudsvarme Teoretisk Potentiale Laver vi en hurtig vurdering af overskudsvarme ud fra kortlægning af energiforbruget i danske virksomheder anslås at det teoretisk potentiale ligger på 30-60% Det mest oplagte processer at se på varmegenvinding vil være proces varme og proces køl I praksis er potentialet langt langt mindre bla. fordi Teknisk eller økonomisk ikke muligt, rentabelt mm. Der er allerede etableret varmegenvinding eller udnyttelse af overskudvarmen eller intern udnyttelse giver bedre mening Af driftsmæssige årsager er dette ikke en fordel Uvidenhed mm.

16 Overskudsvarme potentialet i praksis Potentialet i praksis vurderes at være langt lavere. En rapport fra 2013 konkluderer således at Det samlede potentiale er på ca. 9 PJ/år svarende til ca. 8% af erhvervslivets samlede energiforbrug Heraf vurderes det at Det er mest fordelagtigt at anvende de ca. 5 PJ internt (varmegenvinding til rumvarme og varmt brugsvand) og kun ca. 4 PJ til fx fjernvarme Af det samlede vil ca. 7 PJ skulle udnyttes via fx varmepumpe da der er tale om lav temperatur Der er lavet adskillige analyser af overskudsvarmepotentialet fra industrien bla. en rapport fra 2013

17 Indhold Kort introduktion / Hvem er jeg? Baggrund Energiforbrug i DK Potentialet for overskudsvarme Et par cases fra det virkelige liv Opsummering Muligheder og barrierer Tilskudsmuligheder Lige et par hurtige updates Lovgivning om obligatorisk energisyn i store virksomheder Debat

18 Case 1 - Fremstillingsvirksomhed Type Virksomhedsfakta Metalbearbejdning Energi udg. El Naturgas Propan Hydrogen Andet Ansatte 80 Bygningsareal CO2 emission < 5 mio DKK 3,1 mio kwh Nm liter Nm3 Nitrogen, vand, spildevand m2 (20 bygn.) Ca tons Ca. 18,5 tons/ansat Overskudsvarme potentiale [MWh] Ovne Køle (frikøl) Trykluft Andet - I alt (45-60%)

19 Kortlægning De væsentligste el-forbrugere er Ovne og hydrauliske pressere Belysning Trykluft Standby og tomgang udgør 45% af forbruget. Kun 39% af forbruget er produktionsafhængigt Elektricitet Naturgas bruges udelukkende til rumopvarmning (80%) og varmt brugsvand (20%) 39% 33% Standby Tomgang Grundlast 12% 16% Variabel (PAF)

20 Udnyttelse af overskudsvarme Pro Ovne Varm proces luft > C Ovne er i drift 24/5 ellers tomgang Kølekreds Stabil varme der er tilgængelig det meste af tiden dog med nogen variationer Virksomheden har problemer med at komme af med varmen i fx forår da det ene køler er tørlagt (frostbeskyttelse) Trykluft Nemt og at lave varmegenvinding Kendt, enkel og relativ billig teknologi Cons Fornuftig teknisk løsning? Dårlig luftkvalitet m bindemiddel mm Driftstid lang men ikke hele tiden Lunkent (34-37⁰C varmt vand) 70-75% af varmen kommer fra pressere som kører 2 holds drift og ej weekender Sandsynligvis bedre økonomi i at anvende dette internt til fx brugsvandsopvarmning

21 Case 2 - Fremstillingsvirksomhed Type Virksomhedsfakta Metalbearbejdning Laserskæring Energi udg. El Olie Tankgas Træpiller Andet Ansatte 30 Bygningsareal CO2 emission 1,4 mio DKK 1,0 mio kwh liter liter kg Nitrogen, vand, spildevand m2 Ca. 500 tons Ca. 17 tons/ansat Overskudsvarme potentiale [MWh] Køl Trykluft Andet - I alt (20-25%)

22 Lidt om processen De mest anvendte er CO 2 - laseren og Nd-YAG-lasere. CO2-laserne er de kraftigste lasertyper og mest industrirelevante med en output effekt op til 6 kw. Udover elektricitet anvendes en række industrigasser samt kølevand. De fleste moderne laser leveres med indbygget aktiv køleanlæg.

23 Kortlægning De væsentligste el-forbrugere er Laserskærer herunder køling Belysning Trykluft Olie, træpiller og en del af propangas bruges til rumopvarmning

24 Udnyttelse af overskudsvarme Pro Laserskærer / køling Stor energimængde til rådighed året rundt dog ikke nat og weekender uger ferie Nem adgang til overskudsvarmen Trykluft Nemt og at lave varmegenvinding Kendt, enkel og relativ billig teknologi Cons Praksis for interne køleanlæg / leverandør meget konservativ Lunkent vand 25-30⁰C Køleanlæg placeret i fabrikshal og derfor et godt gratis bidrag til opvarmning Overskudsvarmen blev allerede udnyttet til opvarmning via en blæser Virksomheden udnyttede allerede al overskudsvarme til opvarmning af fabrikshallen, der var ringe isoleret og enkelte steder med utætheder (stor in- og exfiltration). Business casen for at lave noget omkring ekstern udnyttelse af overskudsvarmen så allerede fra start derfor ikke godt ud. Virksomheden valgte at etablere træpille fyr i stedet og forventer at reducere deres omkostninger til opvarmning til ca. 1/3.

25 Indhold Kort introduktion / Hvem er jeg? Baggrund Energiforbrug i DK Potentialet for overskudsvarme Et par case fra det virkelige liv Opsummering Muligheder og barrierer Tilskudsmuligheder Lige et par hurtige updates Lovgivning om obligatorisk energisyn i store virksomheder Debat

26 Opsummering - Overskudsvarme udnyttelse Pro Økonomi Samfundsøkonomi, reduceret afgifter Symbiose evt. Symbiose^2 Teknologi bliver billigere Tekniske Bedre adgang fx via varmepumpe ESCO / Ekstern leverandør Normativ Energiplan, -lovgivning og -aftaler Tilskudsordninger mm Informativ Flere gode cases Større accept af ESCO og outsourcing Andet Omtale /Grøn profil for virksomheden Con Økonomi Rentabilitet, Cashflow Intern udnyttelse Alternativ energi fx træpiller Konkurrer med andre tiltag Afgifter Tekniske barrierer Kompliceret anlæg Drift og vedligehold Normativ Lovgivning, planlov, afgifter mm Aftaler, ekstern forpligtigelser Informativ Pre-Opfattelse af at dette er dyrt Andet Virksomhedsfokus: Indtjening etc. Forvirring - skiftende afgifter mm.

27 Tilskudsmuligheder og andre muligheder Pre-Screening Diverse tilbud fx fra MiljøForum Fyn (typisk rettet mod SMV) Diverse forsynings og rådgivningsselskaber med gratis tilbud Afdækning Grøn Symbiose (Se Erhvervsstyrelsen) Gennemførelse VE til Proces Salg af Energibesparelse Opfølgning og dokumentation Energi og miljøledelse Energisyn

28 Grøn Symbiose En Grøn Industrisymbiose er en kommerciel aftale mellem 2 eller flere virksomheder med det formål at udnytte ressourcer bedre. Materialesymbioser Hvor en virksomheds spildprodukt nyttiggøres af en anden virksomhed som råvare Energisymbioser Hvor en virksomheds energioverskud nyttiggøres hos en anden virksomhed Vandsymbioser Udnyttelse af sekundavand, spildevandssymbioser og lignende

29 Grøn Symbiose Gevinster ved grønne industrisymbioser: Spar penge på bortskaffelse af affald og spildevand Hvis dit affald eller spildevand kan anvendes i andre virksomheder, kan du spare afgifter på bortskaffelse til forbrænding, deponi eller rensning. Dit affald er værdifuldt Dit affald kan være en værdifuld ressource i andre virksomheders produktion, og der kan derfor være forretning i at sælge det. Spar omkostninger til råstoffer og materialer De materialer og råstoffer, du bruger i din produktion, kan købes billigere, hvis du kan aftage det som et restmateriale fra en eller flere andre virksomheder. Spar på energi- eller vandudgiften Smartere udnyttelse af varme eller vand sammen med nabovirksomheden kan i mange tilfælde sænke energi- og vandregningen. Grønnere profil Ved at medvirke til mere og bedre genanvendelse gennem en industrisymbiose kan du styrke din virksomheds grønne profil ved at nedbringe forbruget af nye ressourcer og reducere udledningen af CO 2.

30 Grøn Symbiose - Eksempler Vaskevand fra Berendsen tekstilvask genanvendes til togvask hos Region Tog Optimering og samkøring af renseprocessen af spildevand fra SK Forsyning A/S og Harboe Bryggeri Kondensat fra Hjørring Varmeforsynings kan anvendes som teknisk vand i den omkringliggende industri. Overskudsvarme fra virksomheden Mette Munk til Fjernvarme Fyn. Overskudsvarme hos Reno Nord til fjernkøling hos Aalborg Universitet og Region Nordjylland Savsmuld fra Danish Hardwood skal bruges til varmeproduktion hos Holbæk Forsyning. Opsamling af fritureolie som genanvendes til lastbilbrændstof hos GG2D.

31 Industri Symbiose Ansøgningsrunder i 2015 Fredag d. 17. april kl. 12:00 Fredag d. 19. juni kl. 12:00 Fredag d. 18. september kl. 12:00 Beslutningsgrundlag Go / No go Gennemførelse Implementering og afslutning Symbiose Ansøgning Godkendelse Udarbejde beslutningsgrundlag Ressource Tjek Matching Handlingsplan og ansøgning Tilskudsmulighed Et gratis Ressourcetjek Gratis Handlingsplan + evt. hjælp til ansøgning Gratis

32 Industri Symbiose Ressourcer Maks. Støttesats Maks. beløb en symbiose kan få tildelt Materialer og vand 85 % Overskudsvarme 60 % kr. til symbiosepartnerskaber med tilskud til 1-2 virksomheder kr. til symbiosepartnerskaber med tilskud til 3+ virksomheder kr. til symbiosepartnerskaber med tilskud til 1-2 virksomheder kr. til symbiosepartnerskaber med tilskud til 3+ virksomheder Tilskud til 1-2 virksomheder: Symbiosepartnerskaber, hvor tilskuddet fordeles mellem to virksomheder eller samles hos én virksomhed, kan ansøge om op til hhv kr. og kr. afhængig af, hvilken ressource der skal nyttiggøres. Tilskud til 3+ virksomheder: Symbiosepartnerskaber, hvor tilskuddet fordeles mellem tre eller flere virksomheder, kan ansøge om hhv kr. og kr. afhængig af, hvilken ressource der skal nyttiggøres. Bemærk at der også kan ansøges om at få undersøgt en intern udnyttelse af overskydende ressourcer. Der kan ansøges om tilskud til at dække op til 50 pct. af udgifterne til rådgivning. Der ydes dog højest et tilskud på kr. eksl. moms. Der er en række betingelser knyttet til tilskudsordningen bla. at Task Force for Grøn Symbiose. Der ydes IKKE tilskud til intern varmesymbiose projekter

33 Industri Symbiose Dette er et suverænt godt tilbud til at få afdækket om det er muligt at udnytte overskudsvarmen og om dette er rentabelt God beslutningsgrundlag for både virksomhed og fjernvarmeselskab Hermed komme vi altså ud over opfattelsen af at det lyder dyrt For mere information Erhvervsstyrelsen De lokale regioner / task force yrelsen.dk/gronindustrisymbiose /0/56 yrelsen.dk/kontaktgroenindustris ymbiose

34 VE til proces Ordning fra Energistyrelsen startet aug Støtte til Anlægstilskud til konvertering til vedvarende energi eller fjernvarme Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til konverteringen Målrettet virksomheder, der konverterer deres procesenergi fra fossilt brændsel Olie-, gas- og kulkedler til proces, staldvarme eller korntørring mm til Biomasse, varmepumper eller fjernvarme (solceller/paneler, vindmøller, biogas) 500 mio. årligt fra 2014 til 2021 (2014 = 500 mio., 2015 til 2020 = 400 mio., 2021 = 500 mio.) Op til 65 % i anlægstilskud, i praksis % Mulighed for op til 40 % til energieffektivisering

35 VE til proces - Ansøgning Ansøgningsskema udfyldes Tilhørende Excel ark udfyldes Energi Økonomi Projektbeskrivelse Detaljeret beskrivelse Tidsplan Beregninger Budget Principtegninger Husk Afgiftspligtig procesenergi Tilbud ikke accepterede/ evt. forstudie Energipriser Energisynsrapport/energirapporter Seneste årsrapport Fuldmagter ved grupper af virksomheder Erklæring om brugsret (ved leje)

36 VE til proces Støtte til Omstilling til VE og fjernvarme til procesenergi og energieffektiviseringer (energisyn, procesoptimeringer, overskudsvarme m.m.) i forbindelse hermed. De nødvendige omkostninger, som betales af tilskudsmodtager (rådgivning, miljøundersøgelse, anskaffelser, udførelse m.m.). Der kan ikke både modtages støtte fra VE til proces og sælges energibesparelser til forsyningsselskaber. Enkeltvirksomheder og grupper af virksomheder. Ombygninger kontra ny-anlæg.

37 VE til Proces - Processen 1. Indsendelse af ansøgning Elektronisk ansøgningsmateriale m.m. på Energistyrelsens hjemmeside 2. Sagsbehandling i Energistyrelsen 3. Godkendelse og tilsagn Husk, Start projektet efter tilsagn 4. Projektet gennemføres 5. Indsendelse af anmodning om udbetaling På baggrund af regnskab og dokumentation 6. Udbetaling af tilskud

38 VE Proces Case: Oliekedel -> Varmepumpe Business Case Forbrug l/år DKK/år Årsvirkningsgrad 90% Produceret energi Enhedspris Varmepumpe Besparelse Investering Tilskud Egenbetaling Rentabilitet TBT IRR kwh/år 0,725 DKK/kWh kwh DKK DKK DKK DKK 3,2 År 30%

39 Indhold Kort introduktion / Hvem er jeg? Baggrund Energiforbrug i DK Potentialet for overskudsvarme Et par case fra det virkelige liv Opsummering Muligheder og barrierer Tilskudsmuligheder Lige et par hurtige updates Lovgivning om obligatorisk energisyn i store virksomheder Debat

40 Obligatorisk Energisyn for alle store virksomheder For at nå EU 2020 mål omkring energieffektivisering er Energisyn eller Energiledelse blevet lovpligtig krav for alle større virksomheder Virksomheder skal have foretaget et energisyn hvert 4. år eller Have et certificeret Energiledelsessystem ISO50.001* Energisynet skal gennemføres inden den 5. december Hvis lovkravet ikke imødekommes kan Energistyrelsen pålægge at der gennemføres et energisyn eller alternativt at straffe virksomheden med bøde. *Alternativt miljøledelse ISO hvor energi indgår.

41 Obligatorisk Eftersyn - Hvem

42 Obligatorisk Eftersyn - Hvad Vælger du at gennemføre et Energisyn skal dette omfatte et troværdigt Kortlægning og analyse af energiforbrug og -performance Gennemgang af Bygninger, Processer og installationer plus Transport Opstilling af energibesparelsespotentialet baseret på fx livscyklusomkostningsanalyse fremfor simpel tilbagebetalingstid Bemærk at Energisyn Kun omfatter bygninger og anlæg som du har råderet over dvs. lejet bygninger og anlæg som udgangspunkt er undtaget Op til 10 % af virksomhedens totale energiforbrug i DK kan undtages. Repræsentativ udsnit er muligt! Første Energisyn for hele koncernen skal være gennemført senest 5 dec Herefter kan vælges et rullende energisyn over en 4 årig periode. Der er ingen krav om at gennemføre de anviste tiltag!

43 Energisyn eller Energiledelse Udgangspunkt Har allerede ledelsessystemer Har brug for en hurtig løsning Vil gerne men mangler beslutningsgrundlag Mindre virksomhed med energiomkostninger < 0,5-1 mio. kr. Store virksomheder med energiomkostninger > 1-2 mio. kr. Anbefaling Indførelse af Energiledelse ISO virker som det oplagte valg! Alternativ udbygges dit ISO systemet til også at omfatte energi. Et energisyn er umiddelbart det oplagte valg. Energisyn gennemføres og eventuelle realiserede besparelser kan benyttes til at finansiere etablering af et energiledelsessystem! Alternativt gennemføres en gennemgang der beskriver mulighederne og rentabiliteten af at indføre et effektivt Energiledelsessystem (se næste punkt) Få udarbejdet en gennemgang der beskriver mulighederne og rentabiliteten af at indføre et effektivt Energiledelsessystem. Vi giver dig en oversigt over de økonomiske konsekvenser (forventet besparelser og investering) samt synliggør hvor der skal fokuseres og omstiller en handlingsplan. I vil sandsynligvis få mere ud af et energisyn. Alternativ få undersøgt mulighederne og besparelsespotentialet ved indførelse af Energiledelse i let udgave. Indførelse af Energiledelse ISO virker som det oplagte valg! Få udarbejdet en gennemgang der beskriver mulighederne og rentabiliteten af at indføre et effektivt Energiledelsessystem se punktet Vil gerne men mangler beslutningsgrundlag Mere information kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside eller kontakt undertegnet

44 Energiledelse der giver max udbytte Gennem analyser synliggøres, hvor der er udfordringer og effektiviseringspotentialer. Fx gennemføres en screening af ledelsessystem og processer for at synliggøre hvor der skal gennemføres forbedringer Analyse *Omkostninger *Performance - Tab og overforbrug - Produktivitet (OEE), TPM *Ledelsessystem og processer *Potentialer Det handler om at synliggøre potentialet

45 Tak for i dag Harald Karlsen Rådgivning Telefon: Mail:

46 BILAG LINKS ENERGIFORBRUG I DANSKE VIRKSOMHEDER OPSUMMERING OVERSKUDSVARME POTENTIALE

47 Links biose/0/56

48 Energiforbruget i Danmark Danmarks Energiforbrug 30% 34% Transport Industri Handel & Service Husholdning 14% 22% Klimakorrigeret forbrug I alt Olie Naturgas Kul og koksaffald, ikke-bionedbrydeligt Vedvarende El energi FjernvarmeBygas Andet TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ Transport Industri Handel & Service Husholdning Sum

49 Danske virksomheders energiforbrug Årlig Energiforbrug Virksomheder Årlig Energiforbrug Virksomheder 19% 3% 7% 34% 47% Landbrug og fiskeri Industri Handel og service 32% 29% 12% El Fjernvarme Naturgas Olieprodukter Kul og koks VE 17% Energiart [TJ/år] Landbrug og Industri fiskeri Handel og I service alt El Fjernvarme Naturgas Olieprodukter Kul og koks VE I alt Der er lavet adskillige analyser af danske virksomheders energiforbrug og anvendelse. Den seneste er fra Januar 2015, der er baseret på en analyse af energiforbruget i Se Energistyrelsen

50 Elforbruget i danske virksomheder Elforbrug Energi TJ Landbrug, gartneri Fremstillingsvirksomhed og Prvt fiskeri Handel I alt & Service Opvarmning/kogning Tørring Inddampning Brænding/sintring Smeltning/støbning Anden procesvarme <150 C Anden procesvarme > 150 C Arbejdskørsel Rumvarme Varmepumper Belysning Pumpning Rumkøling Køl/frys (ekskl. rumkøling) Rumventilation Blæsere Trykluft Hydraulik Øvrige elmotorer IT og anden elektronik Anden elanvendelse Sum

51 Elforbrug i Dansk Industri 0% 2% 0% Elforbrug Industri 3% 2% 10% 7% 10% 1% Belysning Pumpning Rumkøling Køl/frys (ekskl. rumkøling) Rumventilation 9% Blæsere Trykluft Hydraulik 27% 8% Øvrige elmotorer IT og anden elektronik Anden elanvendelse 2% 10% 9% Procesvarme Rumvarme Varmepumper Arbejdskørsel

52 Elforbrug i Dansk Handel & Service Elforbrug Handel & Service 1% 4% 0% 0% 4% Belysning Pumpning Rumkøling Køl/frys (ekskl. rumkøling) 16% 35% Rumventilation Blæsere Trykluft 4% 1% 0% 1% 11% 13% 8% 2% Hydraulik Øvrige elmotorer IT og anden elektronik Anden elanvendelse Procesvarme Rumvarme Varmepumper Arbejdskørsel

53 Termisk Energi forbrug i virksomheder Termisk Energi TJ Landbrug, gartneri Fremstillingsvirksomhed og Prvt fiskeri Handel I alt & Service Kedel-og nettab Opvarmning/kogning Tørring Inddampning Destillation Brænding Sintring Smeltning/støbning Anden varme < 150C Anden varme > 150C Arbejdskørsel Transport Rumvarme Sum Termisk Energi Virksomheder Kedel-og nettab 6% Opvarmning/kogning 24% 11% Tørring Inddampning Destillation 9% Brænding Sintring 3% Smeltning/støbning 17% 2% Anden varme < 150C 3% Anden varme > 150C 8% 2% Arbejdskørsel 13% Transport 2% Rumvarme

54 Termisk Energiforbrug i Dansk Industri Fremstillingsvirksomhed 15% 8% Kedel-og nettab Opvarmning/kogning Tørring 1% 7% 5% 22% Inddampning Destillation Brænding Sintring Smeltning/støbning 2% 5% Anden varme < 150C Anden varme > 150C 6% 3% 7% 19% Arbejdskørsel Transport Rumvarme

55 Teoretisk potentiale Genanvendelse Overskudsvarme Teoretisk Potentiale Landbrug, gartneri Fremstillingsvirksomhed og Prvt fiskeri Handel I alt & Service Termisk Energi Arbejdskørsel / transport Rumvarme Temisk Energi i alt % Teoretisk Potentiale Landbrug, gartneri Fremstillingsvirksomhed og Prvt fiskeri Handel I alt & Service Elforbrug Arbejdskørsel / transport Rumvarme og varmepumper El Energi i alt % I alt termisk og el %

56 Teoretisk potentiale Genanvendelse Overskudsvarme Mest oplagte Termisk Landbrug, gartneri Fremstillingsvirksomhed og Prvt fiskeri Handel I alt & Service Opvarmning/kogning Tørring Inddampning Destillation Brænding Sintring Smeltning/støbning Anden varme < 150C Anden varme > 150C Temisk Energi i alt % El Landbrug, gartneri Fremstillingsvirksomhed og Prvt fiskeri Handel I alt & Service Køl/frys (ekskl. rumkøling) Procesvarme El Energi i alt % I alt termisk og el %

57 Overskudsvarme potentialet i praksis Potentialet i praksis vurderes at være langt lavere. En rapport fra 2013 konkluderer således at Det samlede potentiale er på ca. 9 PJ/år svarende til ca. 8% af erhvervslivets samlede energiforbrug Heraf vurderes det at Det er mest fordelagtigt at anvende de ca. 5 PJ internt (varmegenvinding til rumvarme og varmt brugsvand) og kun ca. 4 PJ til fx fjernvarme Af det samlede vil ca. 7 PJ skulle udnyttes via fx varmepumpe da der er tale om lav temperatur Der er lavet adskillige analyser af overskudsvarmepotentialet fra industrien bla. en rapport fra 2013 Se også

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle Informationsmøde om VE til proces 13. juni 2013 Vejle Dagsorden Velkomst og baggrund ved chefkonsulent Kristian H. Sørensen Orientering om støtteordningen ved civilingeniør Nikolai Ladegaard Ansøgningsprocessen

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen Tilskud til el-intensive virksomheder 26. januar 2016, Energistyrelsen En energieffektiv industri Index 1975 = 100 Udviklingen i industriens energieffektivitet Manufacturing 140 120 100 80 60 40 20 Final

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Temadag for energieffektivisering april Energisyn

Temadag for energieffektivisering april Energisyn Temadag for energieffektivisering april 2017 - Energisyn Indhold Baggrund for energisyn i store virksomheder Hvilke virksomheder er omfattet Hvad skal energisynet indeholde Registreringsordningen for Energisynskonsulenter

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder Energiklyngecenter Sjælland Guide til udnyttelse af overskudsvarme i erhvervet Gode eksempler Tilskudsmuligheder Step-by-step Regler og rammevilkår Maja

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for miljøet og for bundlinjen! 18. November 2014 Erik C. Wormslev, NIRAS De basale teser Vi arbejder med få hovedteser for energi og ressourcer: Kvalitet holder længere

Læs mere

Energirådgivning Hvad betyder det at få eksterne øjne på? v. Ulf Rytter Jensen Fagansvarlig ingeniør Forretningsudvikling & EnergiMidt Rådgivning

Energirådgivning Hvad betyder det at få eksterne øjne på? v. Ulf Rytter Jensen Fagansvarlig ingeniør Forretningsudvikling & EnergiMidt Rådgivning Energirådgivning Hvad betyder det at få eksterne øjne på? v. Ulf Rytter Jensen Fagansvarlig ingeniør Forretningsudvikling & EnergiMidt Rådgivning Agenda 11.15-12.00 Om EnergiMidt Energistyring handler

Læs mere

Noter: Single Sp. 3: Hvilken rolle har du selv spillet i det energisyn virksomheden har fået foretaget? Har du (læs op)

Noter: Single Sp. 3: Hvilken rolle har du selv spillet i det energisyn virksomheden har fået foretaget? Har du (læs op) Energistyrelsen Evaluering af energisynspligt Sp. 1: Hvad er din funktion i virksomheden? Ansvarlig for bygninger og installationer Energiansvarlig Generel ledelse Produktionsansvarlig Teknisk ansvarlig

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Industriel symbiose - den korte version Industriel symbiose to former: Klassisk: Via marked: Industriel symbiose er et ressourcesamarbejde mellem

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen

Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Grøn omstilling et initiativ forankret i Erhvervsstyrelsen Industriel symbiose - den korte version Industriel symbiose to former: Klassisk: Via marked: Industriel symbiose er et ressourcesamarbejde mellem

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Nyhedsbrev august 2013 nr. 1 VE-proces. De første erfaringer med VE-proces. Kære Læser

Nyhedsbrev august 2013 nr. 1 VE-proces. De første erfaringer med VE-proces. Kære Læser Nyhedsbrev august 2013 nr. 1 VE-proces De første erfaringer med VE-proces Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser VE til proces er nu gået i luften. Ansøgningsmaterialet blev offentliggjort på Energistyrelsens

Læs mere

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning Energibesparelser i Praksis Rådgivning Program for i dag Hvorfor spare på energien? Walk and Talk hos IRON Pump Hvor kan I spare? Kom godt i gang Opsamling og tak for i dag IRON Pump A/S er en 105 år gammel

Læs mere

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding Temadag for leverandører af overskudsvarme Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30 medarbejdere Kontorer i Skørping Aarhus København Fjernvarme

Læs mere

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Koncern overblik TREFOR TREFOR A/S TREFOR INVEST TREFOR Vand A/S 45,73 % IRD A/S 2 Stensåsa Vindkraft AB Lerkaka

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Skanderborg, 3. december 2013 Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Hvem er jeg? Jesper Algren, projekleder Innovationsteamet, Regional Udvikling Arbejder bl.a. med: Hvad

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FIX IDE ELLER FORNUFT?

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FIX IDE ELLER FORNUFT? UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FIX IDE ELLER FORNUFT? ENERGI PÅ TOPPEN 10. MAJ 2017 1 VIEGAND MAAGØE 2 OVERSKUDSVARME - FIX IDE ELLER FORNUFT? Stort spørgsmål at skulle svare på!!! Ingeniøren tænker: Kombineret

Læs mere

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.: 2572 7295 Den grønne omstilling i DK Udfasning af fossile

Læs mere

Effektiv Energi. Energisparerådet d. 24. sept. 2015. Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn. miljoforumfyn.dk

Effektiv Energi. Energisparerådet d. 24. sept. 2015. Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn. miljoforumfyn.dk Effektiv Energi Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn miljoforumfyn.dk Energisparerådet d. 24. sept. 2015 Effektiv Energi Effektiv Energi - formål Energibesparelser hos SMV-ere som ikke

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Energi affugtning Gardemoen Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent. HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen)

Energi affugtning Gardemoen Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent. HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen) Energi affugtning Gardemoen 2015 Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen) HortiAdvice Scandinavia A/S Who we are? What do we do? HortiAdvice Scandinavia

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Vedvarende energi til procesformål

Vedvarende energi til procesformål Energistyrelsens støttepulje til Vedvarende energi til procesformål Kom i gang med ansøgningen Guiden er et sammendrag af Energistyrelsens vejledninger, SKATs definitioner og Energistyrelsen rapport VE

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Industriel overskudsvarme til fjernvarme

Industriel overskudsvarme til fjernvarme Industriel overskudsvarme til fjernvarme VIEGAND MAAGØE 1 VIEGAND MAAGØE København, Odense & Hinnerup 45 specialiserede medarbejdere Opgaver med energi & ressourcer Ecodesign, EU regler Kommunikation Industri

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE

OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE A/S SEAS-NVE A/S SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE har i dag ca. 335.000 andelshavere. Omsætning total kr. 1.100.000.000,- Rådgivning kr. 26.000.000,- Total besparelser

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

KORTLÆGNING AF ENERGISPAREPOTENTIALER I ERHVERVSLIVET

KORTLÆGNING AF ENERGISPAREPOTENTIALER I ERHVERVSLIVET JUNI 2015 ENERGISTYRELSEN KORTLÆGNING AF ENERGISPAREPOTENTIALER I ERHVERVSLIVET SLUTRAPPORT JUNI 2015 ENERGISTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Seminar: Seminar: Biomass af biomasse partnerships Jan and Bünger opportunities in Denmark Termisk omsætning EUDP/Energistyrelsen

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE. KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014

INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE. KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014 INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014 Hvorfor energiledelse? Systematiser indsatsen Prioritere indsatsen Kontinuert fokus De fleste virksomheder kan reducere

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 31. Marts 2016 Hvorfor købte vi Fynsværket? Vi vil sikre varmeforsyningen Vattenfall ønskede at lukke

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere