Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursister fordelt på år og EUU/HAKL"

Transkript

1 Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været kursister på hele AMU-området, heraf inden for de områder HAKL dækker. På hele AMU-området er det et fald på næsten kursister i forhold til 2012, og på HAKLs område et fald på cirka kursister. Aktivitetsudviklingen over tid I 2010 endte aktiviteten lige over 1 million kursister for hele AMU-området, mens aktiviteten i 2011 var faldet til kursister. I 2012 var aktiviteten på kursister, for i 2013 at være faldet yderligere til kursister for hele AMU-området. På HAKLs område var aktiviteten i 2012 på kursister mod i 2011, hvilket svarer til 14,7 % færre kursister i I 2013 var aktiviteten , hvilket er et fald på 12,2 % i forhold til Af Tabel 1 ses, at aktivitetsfaldet har stået på siden I perioden 2010 til 2011 var faldet i aktiviteten markant, mens den nedadgående kurve har været aftagende fra 2011 til Ved at tage et gennemsnit for alle år ses, at aktiviteten i 2011 krydser det gennemsnitlige aktivitetsniveau, og dermed er tilbage til et niveau, som i Dette er tilfældet, hvad enten vi foretager opgørelsen på HAKLs område, eller for hele AMU-området. Tabel 1: Oversigt over kursusaktivitet fordelt på HAKL og EUU Kursister fordelt på år og EUU/HAKL HAKL Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Forklaringerne på det store aktivitetsfaldet i 2011 er mange. Men det er nok især den økonomiske krise, ændringer i reglerne for AMU, blandt andet som følge af regeringens genopretningspakke, problemer med implementeringen og anvendelsen af det nye tilmeldingssystem efteruddannelse.dk og en række sager om svindel med AMU, som kan forklare en stor del af faldet i aktiviteten. Andelen af kursister som deltager i 6- ugers selvvalgt uddannelse er faldende Det er oftest beskæftigede, som anvender AMU. I 2011 var 80,6 % af kursisterne i beskæftigelse, mens det i 2012 var 79,5 %, og i 2013 var tallet faldet yderligere til 75,5 %. De tilsvarende tal for HAKL er 76,9 % i 2011 mod 73,8 % i 2012 og 65 % i Med andre ord anvendes HAKLs kurser 1 af 12

2 oftere til opkvalificering af ledige end AMU generelt. Dette fremgår også af aktiviteten, opgjort for 6- ugers selvvalgt uddannelse. I 2011 udgjorde aktiviteten opgjort for 6-ugers selvvalgt uddannelse 23 % af HAKLs aktivitet, og den er steget til 28,7 % i 2012, men faldet til 23,1 % i På hele AMUområdet var andelen af 6-ugers selvvalgt uddannelse 12,6 % i 2011, mens den var steget til 16,7 % af den samlede aktivitet i 2012 for igen at være faldet til 13,5 % i Uddannelsesbaggrund I 2013 er den andel, der defineres, som primær målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) i vækst på bekostning af de højere uddannede. Den primære målgruppe udgør i ,7 % mod 85,3 % i 2012, og 83,5 % i 2011 af den samlede AMU-aktivitet. På HAKLs område er det gået den modsatte vej, i 2013 var tallet 81,4 % mens andelen i 2012 udgjorde 81,9 %, og i 2011 udgjorde 82,8 %. 11,5 % på hele AMU-området, og 17,1 % på HAKLs område har en uddannelsesmæssig baggrund over erhvervsuddannelsesniveau i 2013 mod 11,8 % for hele AMU-området i 2012, og 15,5 % for HAKL. I 2011 var andelen 13,3 % for hele AMU-området, og 16 % for HAKL. Som konsekvens af regeringens genopretningspakke, hvor der blev indført fuld deltagerbetaling for kursister med en uddannelsesmæssig bagrund over erhvervsuddannelsesniveau, var det forventet, at der ville ske et fald i aktiviteten for personer uden for den primære målgruppe, men på baggrund af aktivitetstallene kan denne forklaring ikke sandsynliggøres. Offentlige- kontra private virksomheders brug af AMU Ud af den samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en offentlig arbejdsplads, mens kursister kommer fra en privat arbejdsplads. Det svarer til at 27,4 % af AMU-aktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, og 48,1 % kan henføres til en privat. For kursister er angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Det svarer til 24,5 % af den samlede AMU-aktivitet. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er uden for arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en arbejdsplads inden for den offentlige sektor, mens kursister kommer fra den private sektor. Det svarer til, at 20,7 % arbejder inden for den offentlige sektor og 44,3 % arbejder i den private sektor. 2 af 12

3 tal der taler! Den samlede AMU-aktivitet, og HAKLs aktivitet - Kursistaktivitet Den samlede aktivitet har været kursister i 2013 mod kursister i 2012 og i Det er et fald på 5,9 % i forhold til 2012, og et fald på 8,5 % i forhold til (Tabel 1) HAKLs aktivitet på FKB ere har været kursister i 2013 mod kursister i 2012 og i Det er et fald på 12,2 % i forhold til 2012, og et fald på 25,1 % i forhold til (Tabel 1) Den samlede AMU-aktivitet og HAKLs aktivitet - Kvartalspersoner Kvartalspersoner opgøres ved kun at registrere cpr-numre en gang i kvartalet uagtet, hvor mange kurser, den enkelte kursist har deltaget i. Med andre ord vil en kursist, som deltager i 2 eller flere AMU-kurser inden for et kvartal, kun blive registreret en gang. Den samlede aktivitet har været kvartalspersoner i 2013 mod i 2012, og i Det er et fald på 8,8 % i forhold til 2012 og et fald på 21,4 % i forhold til (Tabel 2) HAKLs aktivitet på FKB ere har været kvartalspersoner i 2013 mod i 2012, og i Det er et fald på 23,1 % i forhold til 2012 og et fald på 43,2 % i forhold til (Tabel 2) Den samlede AMU-aktivitet og HAKLs aktivitet - Årselever Den samlede aktivitet har været 9.764,4 årselever i 2013 mod ,5 årselever i 2012 og ,0 i Det er et fald på 4,2 % i forhold til 2012, og et fald på 5,8 % i forhold til (Tabel 3) HAKLs aktivitet på FKB ere har været 1.830,0 årselever i 2013 mod 2.122,9 årselever i 2012, og 2.458,3 i Det er et fald på 13,8 % i forhold til 2012, og et fald på 25,6 % i forhold til Fælles kompetencebeskrivelser Ud af HAKLs samlede aktivitet i 2013 på kursister, har FKB Administration haft størst aktivitet, nemlig kursister, hvilket svarer til 43,2 % af den samlede aktivitet på HAKLs område. Den 2. største FKB er Detailhandel, hvor kursister har deltaget. Det svarer til 13,4 % af den samlede aktivitet på HAKLs område. Herefter følger FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling med kursister (13,0 % af den samlede aktivitet på HAKLs område), og FKB Ledelse med kursister (11,1 % af den samlede aktivitet på HAKLs område). (Tabel 5) Samlet set udgør de 4 FKB ere med højest aktivitet 80,7 % af den samlede aktivitet på HAKLs område og 24,8 % af den samlede AMU-aktivitet. (Tabel 1 og 5) Opgjort i kvartalspersoner har der været: - 35,9 % på FKB Administration ( kvartalspersoner), - 20,9 % på FKB Ledelse ( kvartalspersoner) og - 14,1 % på FKB Detailhandel (8.831 kvartalspersoner) og - 11,9 % på FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling (7.424 kvartalspersoner). (Tabel 6) De mest afholdte kurser På top 10-listen over mest afholdte kurser på HAKLs område findes 2 organisatoriske kurser, 5 itkurser, 2 regnskabskurser, samt 1 ledelseskursus (Tabel 20 og 21). Med undtagelse af af 12

4 Anvendelse af præsentationsprogrammer er samtlige kurser gengangere fra listen i af de 10 kurser har været på listen hvert år siden Disse 3 kurser er markeret med *. Tabel 2: Oversig over de 10 mest afholdte kurser på HAKL s område Uddannelsesmål/enkeltfag i % Anvendelse af regneark til enkle beregninger* Indskrivning og formatering af mindre tekster Daglig registrering i et økonomistyringssystem i % i % , , , , , Samarbejde i grupper i virksomheden* , , , Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser* , , , Placering af resultat- og balancekonti , , , Informationssøgning på internettet til jobbrug 38 0, , , Ledelse og samarbejde , , , Anvendelse af præsentationsprogrammer , , , Design og automatisering af regneark , , ,5 Skoler 39 erhvervsskoler, har haft aktivitet på HAKLs område. Da skolerne har mulighed for, at udlægge eller udlicitere undervisningen, betyder det, at der vil være flere end de 39 erhvervsskoler, som har gennemført kurser på HAKLs område. I forbindelse med udbudsrunden 2009 blev reglerne omkring udlån ændret, hvilket også har konsekvenser i forhold til opgørelsen af, hvor mange skoler der er registreret på HAKLs område. Skoler, som har lånt en godkendelse, vil ikke optræde i AMUstatikken, men den aktivitet, de har gennemført, vil indgå i den samlede aktivitet for den godkendte skole. I nogle tilfælde lader det til, at Andre udbydere dvs. skoler, som er godkendt til en FKB, hvori der indgår kernemål fra en anden FKB, vil blive talt med på den FKB, hvor kurset er kernemål og ikke i den FKB, som skolen er godkendt til, og aktiviteten er afholdt. Den største skole på HAKLs område i 2013 er Niels Brock, som har haft en aktivitet på kursister, hvilket svarer til 8,9 % af den samlede aktivitet på HAKL på kursister. Herefter følger Aalborg Handelsskole med kursister, svarende til 8,2 % og Viden Djurs med kursister, svarende til 7,2 % ud af den samlede aktivitet for HAKL. (Tabel 14) Der er inden for HAKLs område 8 skoler, der har en aktivitet med over kursister. (Campus Vejle, IBC, Niels Brock, Tietgenskolen, Tradium, Viden Djurs, Aalborg Handelsskole og Århus Købmandsskole). 4 af 12

5 Kursisternes uddannelsesbaggrund 11,5 %, svarende til kursister af det samlede antal kursister for hele AMU, har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau (Korte videregående uddannelser, Mellemlange videregående uddannelser, Lange videregående uddannelser og ph.d. mv.) Herudover har 2,7 %, svarende til kursister, en uddannelsesbaggrund, der er uoplyst/ukendt. Det betyder, at 85,7 %, svarende til kursister, af det samlede antal kursister var inden for den primære målgruppe for AMU (Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Erhvervsfaglige uddannelser). (Tabel 8A og 8B). Som det fremgår af tabellen herunder har af HAKLs kursister en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau svarende til 17,1 %. 81,4 % svarende til kursister, kan henføres til målgruppen for AMU, som er kursister til og med erhvervsuddannelsesniveau. 1,5 % svarende til kursister, er uoplyst/ukendt. (Tabel 9A og 9B). 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1,5 2,7 Tabel 3: Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund opgjort i % 25,3 20,3 8,0 5,1 53,2 55,3 6,8 5,5 7,5 4,7 2,8 1,3 0,0 0,0 Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund på HAKLs område opgjort i % Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund for hele AMU opgjort i % Det er et lille fald i HAKLs kursister, som er i den primære målgruppe for AMU. I 2012 var andelen 81,9 %, mens den er faldet til 81,4 % i Ud af HAKLs kursister, har kursister en erhvervsfaglig uddannelse, svarende til 53,2 %. (Tabel 9A og 9B) Der er store forskelle på kursisternes uddannelsesbaggrund på de enkelte FKB ere på HAKLs område. De FKB'ere med det højeste antal kursister inden for AMU-målgruppen, er: 5 af 12

6 - FKB "Administration og assistance i tandklinikken", med 93,6 % kursister inden for AMUmålgruppen, - FKB Instruktion og adm. funktioner i træning og sport, med 93,3 %, - FKB Handel og logistik med 89,7 % kursister inden for AMU-målgruppen samt - FKB Administration i sundhedssektoren med 86,7 %. De to FKB ere med det laveste antal kursister inden for den primære målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) er FKB Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere, hvor ingen kursister er inden for målgruppen og FKB Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning, hvor 41,1 % er inden for målgruppen. (Tabel 9B) Aktivitet i forhold til arbejdsmarkedstilknytning 75,5 % af kursisterne, som har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse, er i beskæftigelse. Tallet er lidt mindre for HAKL, hvor 65,0 % af kursisterne er i beskæftigelse. Antallet af ledige er 16,2 % for hele AMU og 25,1 % for HAKL. Der er flere kursister, som står uden for arbejdsstyrken, der anvender et kursus inden for HAKL (9,4 %), end opgjort for hele området (7,4 %). (Tabel 16 og 17) 6-ugers selvvalgt uddannelse Ud af den samlede aktivitet på kursister har kursister deltaget på AMU, som 6-ugers selvvalgt uddannelse, hvilket svarer til 13,5 %. Et fald i forhold til 2012, hvor 16,7 % kursister deltog på AMU som 6-ugers selvvalgt uddannelse. (Tabel 10) For HAKL har kursister deltaget på AMU, som 6-ugers selvvalgt uddannelse, svarende til 23,1 % af HAKLs samlede aktivitet på kursister. (Tabel 10) Det er et fald fra kursister i 2012 til kursister i Kursisterne vælger i 2013 oftest kurser fra FKB Administration ( kursister), FKB Offentlig forvaltning (6.817 kursister) og FKB Detailhandel (5.510 kursister) i forbindelse med 6-ugers selvvalgt uddannelse. (det var de samme 3 FKB ere som i 2012). 76,3 % af aktiviteten, som stammer fra 6-ugers selvvalgt uddannelse på HAKLs område, kommer fra de 3 FKB ere. ( kursister ud af ). (Tabel 12) Branchefordeling Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister i 2013, var kursister fra branchen Handel og transport mv., mens kursister var fra branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed. (Tabel 19) 6 af 12

7 Tabel 4: Antal kursister i HAKL fordelt på branche Bygge og anlæg Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Finansiering og forsikring Handel og transport mv Industri råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration, undervisning og sundhed Uoplyst aktivitet 444 Uoplyst/ukendt Virksomhedsform Ud af den samlede aktivitet på kursister kommer kursister fra en offentlig sektor, mens kursister kommer fra en privat sektor. Det svarer til, at 27,4 % af AMU-aktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, og 48,1 % til en privat arbejdsplads. For kursister er der angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er uden for arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) Tabel 5: Antal kursister fordelt på virksomhedsform i AMU Offentlig sektor Privat sektor Uoplyst/ukendt 7 af 12

8 Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister kommer kursister fra en offentlig sektor, mens kursister kommer fra en privat sektor. Det svarer til, at 20,7 % af aktiviteten på HAKLs område kommer fra kursister fra den offentlige sektor, mens 44,3 % kan henføres til kursister fra den private sektor. Tabel 6: Antal kursister fordelt på virksomhedsform på HAKL's område Offentlig sektor Privat sektor Uoplyst/ukendt Specielt for de enkelte FKB ere Administration Aktiviteten er faldet i forhold til 2012, fra kursister til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Anvendelse af regneark til enkle beregninger med kursister, efterfulgt af Informationssøgning på internettet til jobbrug med kursister. Begge kurser er tilkoblede kurser til FKB Administration. (Tabel 22) Den største skole på området er Uddannelsescenter Holstebro, som har haft 9,2 % af kursisterne, Niels Brock har haft 8,4 % af kursisterne, og Rybners har haft 7,9 % af kursisterne på FKB Administration. (Tabel 15) Administration i sundhedssektoren Aktiviteten på FKB Administration i sundhedssektoren er på kursister. Den største aktivitet i 2013 har været på kurset Grundlæggende diagnoselatin med 454 kursister, efterfulgt af Anvendelse af diagnoselatin i journaler og Medicinsk fagsprog fordanskning begge med 133 kursister. (Tabel 22) Det er Tietgenskolen, der har haft størst aktivitet, nemlig 61,0 % af kursisterne, hvilket svarer til 721 kursister, mens Roskilde handelsskole har haft 27,9 % af kursisterne, og Aalborg handelsskole har haft 11,0 % af kursisterne. Tietgenskolen har haft et fald i aktiviteten, mens de to øvrige skoler, har haft en stigning. (Tabel 15) 8 af 12

9 Administration og assistance i tandklinikken Aktiviteten på FKB "Administration og assistance i tandklinikken" er på 316 kursister, mod 197 kursister i Den største aktivitet i 2013 har været på kurset Afpudsning af plak og misfarvninger med 100 kursister. Der har samlet set været aktivitet på 4 kurser. (Tabel 22) Hansenberg er eneste godkendte udbyder af FKB Administration og assistance i tandklinikken, og står derfor også for hele aktiviteten. (Tabel 15) Administrative funktioner i HR Aktiviteten i 2013 er på kursister, hvilket er et fald i forhold til 2012, hvor der var kursister. (Tabel 22) Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (597 kursister), Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (262 kursister) og Formidling af information om personalejura (221 kursister) er de tre kurser, som er anvendt mest af mest kursister på FKB Administrative funktioner i HR. Der er 3 kernemål, som ikke har haft aktivitet de sidste 3 år. (Tabel 22) Niels Brock har haft størst aktivitet, 983 kursister i 2013, IBC kommer herefter med 780 kursister og Aalborg handelsskole med 709 kursister. (Tabel 15) Detailhandel Aktiviteten er faldet i forholdet til året før, fra kursister i 2012 til kursister i Størst aktivitet har været på kurserne Daglig registrering i et økonomistyringsprogram med kursister, herefter Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen med kursister, Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport med kursister samt Placering af resultatog balancekonti med kursister. (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft størst aktivitet på FKB Detailhandel med kursister, hvilket svarer til 18,3 % af kursisterne på FKB en. Herefter Niels Brock med kursister, svarende til 17,1 %. (Tabel 15) Selandia CEU, en af de godkendte udbydere, har ikke haft aktivitet i Finansiel rådgivning og forsikring Aktiviteten i 2013 er 219 kursister. Aktiviteten på FKB en er spredt ud over 11 enkeltfag, som er tilkoblet fra erhvervsuddannelsesområdet. Der har ikke været aktivitet på nogle AMU-kurser. (Tabel 22) Det er IBC, som står for aktiviteten på FKB Finansiel rådgivning og forsikring. De to andre udbydere, Tietgenskolen og CPH West har ikke haft nogen aktivitet i 2012 og (Tabel 15) Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Der har været et fald i aktiviteten fra kursister i 2012 til kursister i Den største aktivitet har været på kurserne Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj med 150 kursister og Billedredigering i medarbejderens jobfunktion med 128 kursister. (Tabel 22) 9 af 12

10 Det er, som i 2011 og 2012, næsten udelukkende Københavns Tekniske Skoler, som har haft aktivitet, 97,3 % (1.438 kursister), mens Medieskolerne står for de sidste 2,2 % (32 kursister). (Tabel 15) Handel og logistik Aktiviteten på FKB Handel og logistik er steget fra 2012 til 2013, fra 536 kursister til 725 kursister. De tre mest afholdte kurser er "Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere med 225 kursister, Konceptanvendelse i handelsvirksomheden med 110 kursister samt Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden med 104 kursister. (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft det største antal kursister, nemlig 447 kursister, hvilket svarer til 61,7 % af kursisterne, herefter kommer BC Syd med 245 kursister, svarende til 33,8 % og Tietgenskolen har haft 33 kursister, svarende til 4,6 %. IKT-administration og vedligeholdelse Aktiviteten er næsten den samme som i Her var der kursister og i 2013 var der kursister. De mest afholdte kurser i 2013 var "Opbygning af virksomhedens website med kursister, Design af hjemmesider med CMS med 848 kursister, Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web med 772 samt Grafik og tekster til virksomhedens webside med 676 kursiser. (Tabel 22) Tradium har også i år haft størst aktivitet med kursister, svarende til 25,4 % af alle kursister på FKB en. Herefter kommer Tietgenskolen med 995 kursister (15,3 %) og CPH West med 825 kursister (12,7 %) (Tabel 15) Instruktion og adm. funktioner i træning og sport FKB en blev godkendt i december Der har været 241 kursister i Tradium har haft 180 kursister, svarende til 74,7 % af aktiviteten på denne FKB, Hansenberg har haft 40 kursister (16,6 %). CPH West har ikke haft nogen aktivitet. (Tabel 15) Den største aktivitet var på Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere med 75 kursister, efterfulgt af Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job. Ud af de 10 kurser, der har FKB som moder-fkb, har der været aktivitet på 2 kurser. Det er kurserne Kostens rolle i forbindelse med træning med 18 kursister og Tilrettelæggelse af funktionel træning med 14 kursister. Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere Aktiviteten er faldet fra 242 kursister i 2012 til 17 kursister i Det er kurset, Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse som har haft aktiviteten, og det er foregået på AMU-Fyn. (Tabel 15 og 22) Ledelse Aktiviteten var i kursister. 7 kurser har haft den største aktivitet, hvoraf de 6 kurser tilsammen udgør den grundlæggende lederuddannelse, undtagen kurset Anerkendende ledelse. De 7 kurser er Ledelse og samarbejde (3.007 kursister), Kommunikation som ledelsesværktøj (2.440 kursister), Konflikthåndtering som ledelsesværktøj (2.205 kursister), Anerkendende ledelse 10 af 12

11 (2.134 kursister), Medarbejderinvolvering i ledelse (2.101 kursister), Anvendelse af situationsbestemt ledelse (2.004 kursister) samt Mødeledelse (1.724 kursister). (Tabel 22) Viden Djurs har haft størst aktivitet i 2013 med kursister, hvilket svarer til 26,9 % af den samlede aktivitet på FKB en. Herefter Aalborg Handelsskole med kursister (8,9 %) og IBC med kursister (8,5 %). (Tabel 15) Offentlig forvaltning og sagsbehandling Der har været et faldt i aktiviteten fra kursister i 2012 til kursister i Den største aktivitet har været på kurserne Anvendelse af regneark til enkle beregninger med kursister, Indskrivning og formatering af mindre tekster med kursister samt Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser med krusister. Der har været aktivitet på 10 af 20 kurser, som har FKB som moder-fkb. (Tabel 22) Campus Vejle har haft den største aktivitet med kursister, svarende til 21,8 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger Tietgenskolen med kursister (20,9 %), Erhvervsskolen Nordsjælland med kursister (19,9 %) samt Aalborg Handelsskole med kursister (17,1 %). (Tabel 15) Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Aktiviteten er faldet fra kursister i 2012 til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Metoder til kollegafeedback i operative funktioner med 428 kursister. Det var også det kursus med størst aktivitet i (Tabel 22) De tre godkendte skoler har haft aktivitet i Niels Brock med 853 kursister, svarende til 60,8 % af aktiviteten på denne FKB, efterfulgt af Uddannelsescenter Holstebro med 442 kursister (31,5 %) og AMU-Fyn med 109 kursister (7,8 %). (Tabel 15) Praktisk kirketjeneste Der har været kursister i 2013 på denne FKB. Der har været størst aktivitet på kurserne Brug af pc på arbejdspladsen med 280 kursister, Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger, med 226 kursister, Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken med 223 kursister samt kurset Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger med 222 kursister. (Tabel 15) Aktiviteten afholdes alene på AMU-Fyn. (Tabel 15) Produktion af trykt og digital kommunikation Aktiviteten er næsten den samme som i 2012, her var der kursister og i 2013 var der kursister. Den største aktivitet var på kurserne Redigering og manipulation af billeder med 451 kursister og Billedbehandling af s/h billeder med 335 kursister. (Tabel 22) Syddansk Erhvervsskole har haft kursister, svarende til 41,6 % af aktiviteten på denne FKB og Tech College Aalborg har haft kursister, svarende til 34,9 %. Spedition og shipping 11 af 12

12 Der har ikke været aktivitet på FKB'en i 2012 og Turist og rejse Der har været en stigning fra 147 kursister i 2012 til 168 kursister i Der har været aktivitet på kurserne Jobrelateret fremmedsprog med balsalt ordforråd med 83 kursister, Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd med 51 kursister, Branding af lokale oplevelsesprodukter med 23 kursister samt Kvalitet og kundeservice i turist og rejsebranchen med 11 kursister. Der har været aktivitet på 2 ud af 9 kurser, som har FKB som moder-fkb. (Tabel 22) Niels Brock (129 kursister og Tradium (39 kursister) har stået for den samlede aktivitet på FKB en. (Tabel 22) Viden- og forretningsservice Der har været en stigning i aktiviteten fra kursister i 2012 til kursister i Kurset "Kommunikation og konflikthåndtering - service" har ligesom i 2012 haft størst aktivitet, med 846 kursister. Herefter følger kurserne Placering af resultat- og balancekonti med 563 kursister samt Registreringsmetoder ved virksomhedens drift med 508 kursister. (Tabel 22) IBC er den skole, der har haft størst aktivitet med kursister, svarende til 15,3 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger CPH West med kursister (14,6 %) og Køge Handelsskole med kursister (11,1 %). (Tabel 15) 12 af 12

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været 488.109 kursister på

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2009 Forbehold Da der har været nogle usikkerheder knyttet til antal ledige og antal kursister med 6-ugers selvvalgt uddannelse, er dette område ikke kommenteret i dette notat,

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus Udarbejdet af HAKL maj 2016 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 3 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL september 2012 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juni 2011 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100,0 29 100,0 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 91,6 107 91,6 40008 Årsafslutning af bogholderiet 90,5 105 90,5 40067 Anvendelse af ESDH

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Uddannelsescenter Holstebro

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Uddannelsescenter Holstebro Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40012 Personalejura i lønberegning 40013 Lønberegning og

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset...

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... udarbejdet af HAKL november 2009 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... 4 3.2 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus...

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

TØNDER HANDELSKOLES KURSUSCENTER

TØNDER HANDELSKOLES KURSUSCENTER TØNDER HANDELSKOLES KURSUSCENTER IT værksted Udgave 0 Kursusoversigt IT værksted IT VÆRKSTED: MÅLRETTET UNDERVISNING MED DIG I FOKUS! Velkommen til vort IT værksted, hvor du kan styrke dine IT-kompetencer

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Modtagne GVU planer 2013

Modtagne GVU planer 2013 Modtagne GVU planer 2013 Opgørelse over GVU planer, som de faglige udvalg i 2013 har modtaget fra skolerne til orientering indsendt? 561 91 43 381 45 0 1 CPH WEST 42 1 41 EUC Nordvest 6 6 Frederikshavn

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 7 515402 Haderslev Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 6 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration GOD 25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne AP 01-01-2017 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2018

Aftale om udlagt undervisning 2018 Aftale om udlagt undervisning 2018 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn Business College Syd Tønder Handelsskole Adresse

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2019

Aftale om udlagt undervisning 2019 Aftale om udlagt undervisning 2019 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn Business College Syd Tønder Handelsskole Adresse

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/5. På dette tidspunkt er data opdateret til og med. Indhold 1 Aktivitet på

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

K O N T O R M E D A R B E J D E R

K O N T O R M E D A R B E J D E R K O N T O R M E D A R B E J D E R IGU-aftalen En IGU-aftale indgås mellem en virksomhed og en IGU-elev. Det er disse to parter, der i fællesskab har ansvaret for at udarbejde en IGU-plan. Det kan virke

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere Ledelse og samarbejdsteknik i praksis) 4,335 Kilde: Undervisningsministeriets AMU-statistik Antal kursister i 2006 Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335 Bornholms Erhvervsskole 24 Lyngby Uddannelsescenter

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: CPH West Uddannelsescenter København Vest EUC Sjælland

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2018 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2019 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere