DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 4. Indkaldelse til årsmøde Fotokonkurrence 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 4. Indkaldelse til årsmøde 2015 6. Fotokonkurrence 10."

Transkript

1 NR ÅRGANG DECEMBER 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Møder 4 Indkaldelse til årsmøde Fotokonkurrence 10 Stafetten 13

2 DANSK REUMATOLOGI Certificering og eksamen Medlemsblad udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Hjemmeside: selskab.dk ISSN: Oplag: 400. Redaktør Karen Lisbeth Faarvang (ansvarshavende) Lyngby Hovedgade 57C 2800 Lyngby Tlf: Sekretær Vibeke Lind Sekretariat: Linda Edslev, Kristianiagade København Ø Tlf fax Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Kristianiagade København Ø Telefon direkte Tryk: Scanprint a/s, Viby J. Næste nummer udkommer ca. 9. februar Deadline for indlæg til nummer 1, 2015 er den 9. januar I mange lande er der speciallægeeksamen, og mange steder skal man til jævnlige eksaminer for at opretholde sin speciallægeanerkendelse. Der har været modstand mod dette i Danmark, og danske repræsentanter i den europæiske lægeforening har arbejdet for, at speciallægeeksamen ikke skal være en EU-norm. Modstanden har til dels været begrundet med, at det er svært rent praktisk at udforme en sådan eksamen, da en stor del af vores arbejde som speciallæger beror på skøn i situationen, og at der derfor ofte ikke er rigtige og forkerte svar. Undersøgelser af eksisterende eksaminer har således vist, at de ikke afspejler, hvordan man arbejder i praksis. Da man bruger kræfter på at lære dét som man eksamineres i, risikerer man, at folk lægger energien i at lære det forkerte. I Danmark har vi derfor som bekendt i speciallægeuddannelsen en løbende evaluering af, hvordan uddannelseslægen fungerer i det daglige arbejde. På afgrænsede områder er der imidlertid kommet certificeringer. Herhjemme har vi i en del år haft en diplomuddannelse i idrætsmedicin ( dk.), der afsluttes med en eksamen. Certificering til diplomlæge i muskuloskeletal medicin kræver deltagelse i en række kurser, men ikke eksamen ( dsmm.org). I europæisk regi har EULAR et ganske omfattende to-årigt on-line bredt reumatologi-kursus, der retter sig mod læger i uddannelsesstillinger, og som afsluttes med eksamen ( Blandt vordende reumatologer er der i disse år stor interesse for ultralyd, og også her er der en række kurser rundt omkring og i forskelligt regi - nogle enkeltstående og andre som led i mere omfattende programmer. Eksempler på sidstnævnte er det, som foregår i EFSUMB, som er den europæiske sammenslutning af ultralydsselskaber. De har certificering af tre forskellige niveauer i muskuloskeletale ultralydskompetancer ( efsumb.org). Den europæiske reumatologisammenslutning EULAR ( har tre niveauer af ultralydskurser med eksamen og er forbundet til EFSUMB, 3

3 Møder således at EFSUMB-kompetencer kan bruges til at blive EULAR-certificeret. Et firmasponsoreret initiativ er TUI ( targetedultrasound.net), der støtter kurser i at bruge ultralyd ved inflammatoriske sygdomme. Alle disse muligheder er kommet for at blive. Og selv om der ikke er tale om en speciallægeeksamen, får de enkelte læger flere og flere muligheder for at skabe deres egen dokumenterede profil ud fra, hvad der lige interesserer dem. DRS Frederiksberg møder, Auditoriet kl : Sjögren update Karsten Heller Asmussen, overlæge. Frederiksberg Hospital. Den 23. januar Ig4 relateret sygdom. Ny sygdom - god behandling. Niels Lomborg. Den 27. februar Årsmødet Svendborg den april EULAR Se kurser og program på Lars Juul Formand DRS Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 4

4 Tilmelding til årsmødet Fredag den 17. og lørdag den 18. april 2015 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg tlf Du melder dig til elektronisk Du melder dig til årsmødet på vores hjemmeside: Fristen for tilmelding er den 1. marts Priser Deltagelse i hele årsmødet, inklusiv overnatning/med forplejning Deltagelse i hele årsmødet, eksklusiv overnatning/med forplejning Deltagelse (YR) i hele årsmødet, inklusiv over natning/med forplejning Deltagelse (YR) i hele års mødet, eksklusiv overnatning Deltagelse kun fredag (uafhængig af deltagelse i middagen) Deltagelse kun lørdag (uafhængig af deltagelse i frokosten) kr kr kr kr. 750 kr kr. 750 Se mere på 6

5 Årsmøde Fredag den 17. og lørdag den 18. april 2015 Med forbehold for mindre ændringer Fredag den 17. april Registrering og kaffe Velkommen Sidste Nyt. Små og store nyheder inden for reumatologisk forskning. Udvalgt og kommenteret af Professor Søren Jacobsen og Overlæge Ellen Hauge Pause & Postersession YR s foredragspræsentation 5 videnskabelige foredrag Frokost Yngre Reumatologers generalforsamling afholdes under frokosten i separat lokale Biologics and osteoarthritis: evidence, current knowledge, future perspectives (Parallel session med YR GF). Professor Xavier Marechal, Paris (PS) Søvn og smerter. Søren Berg (KLF) Pause Disciplinærnævnet og patientforsikringen. Karen Lisbeth Faarvang (PS) Generalforsamling Middag med mere: Uddeling af legater til vinderne af YR foredragspræsentation og poster session (Dansk Reumatologisk Selskabs High Light Pris). Uddeling af Scandinavian Journal of Rheumatology legat, Den gyldne Pelotte og legater til EULAR Online Course (Roche) Efterfølgende motion til fantastisk musik Lørdag den 18. april Clemmensen forelæsning. Torkell Ellingsen (PS) Pause DANBIO Ph.d. oplæg (FO/PS) National klinisk retningslinje v UK (artritis urica) (Jens Møller Rasmussen). Kasper Søltoft, Læge, Ph.Dstuderende. Institut for Sundhedstjenesteforskning-Klinisk Farmakologi, SDU. Reumatologisk afd C. Odense Universitetshospital Frokost 7

6 Fotokonkurrencen På Highlight 2014 afholdt DRS for første gang Fotokonkurrencen. Konkurrencen er initieret af de udannelsesansvarlige overlæger i reumatologien. Formålet er at inspirere alle reumatologer og yngre reumatologer til at tage fotos af alle de spændende tilstande, vi møder i det daglige patientarbejde. Disse kliniske fotos kan bruges ved konferencer, møder, undervisnings - og foredrags aktiviteter mm. Vi vil på den måde kunne lave DRS s fotoarkiv til brug for alle. Dommerkomiteen bestod i år af overlæge Annette Schlemmer, Region Nord, overlæge Hans Christian Horn, Region Syd og overlæge Gina Kollerup, Region Øst. Der blev i alt indsendt 11 fotos, og dommerkomiteen nominerede de 5 bedste fotos, som deltagerne ved Highligt 2014 kunne stemme på. Der var i alt 74, der stemte. Vinderen med knap halvdelen af stemmerne blev overlæge Bente Glintborg fra Gentofte Hospital med fotoet af toføs artritis urica hos 90 årig kvinde. Prisen er en fribillet til DRS s årsmøde De nominerede fotos vil blive lagt ud på DRS s hjemmeside og kan derefter anvendes af alle interesserede. Gina Kollerup 10 Kronisk toføs arthritis urica hos 90-årig kvinde

7 Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital Ved Mogens Pfeiffer Jensen, Kristian Stengaard Pedersen og Ulrik Tarp Afdelingen er beliggende på Nørrebrogade 44, bygning 3 i det tidligere Århus Kommunehospital. Der er planlagt udflytning i efteråret 2018 til Det Ny Universitetshospital, beliggende på den nuværende Skejby matrikel. Normeringer i Reumatologisk Afdeling U Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge Ulrik Tarp og oversygeplejerske Iben Scou-Hansen. Lægerne er normeret med i alt 10 overlæger, heraf 2 overlæger i deltidsforskerstillinger, 2 afdelingslæger, 7-12 læger i hoveduddannelsesforløb og 2 læger i introduktionsstilling. Sygeplejen er normeret med 24 stillinger der omfatter 1 afdelingssygeplejerske, 1 klinisk sygeplejespecialist og 1 uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Sekretærerne er normeret med 9½ stilling, heraf 1 ledende sekretær. Der er tilknyttet fysio- og ergoterapeuter svarende til 2 stillinger. Universitetsansættelser i Reumatologisk Afdeling U Leder af forskningsenheden er lærestolsprofessor og specialeansvarlig overlæge Kristian Stengaard-Pedersen, alle afdelingens overlæger er på deltid aktive med undervisning og/eller forskning. Lærestolsprofessor, 1 stk. på deltid til forskning og undervisning 0,5. Professor MSO, 1 stk. på deltid til forskning 0,6. Forskningslektor, 1 stk. på deltid til forskning 0,4. Adjunkt, 1 stk. på deltid til forskning 0,3. Kliniske lektorer, prægraduat undervisning, 1 sats B og fire sats C lektorater. Postdoc, 1 stk. Ph.d.-studerende, 10 stk., hovedvejlederskab i Reumatologisk Afdeling U. Ph.d., 20 stk., medvejlederskab i Reumatologisk Afdeling U. Forskningsårsstuderende, 4 stk., vejlederskab i Reumatologisk Afdeling U. Struktur og kliniske aktiviteter i Reumatologisk Afdeling U Afdelingen har højt specialiseret funktion primært omfattende inflammatoriske led-, bindevævs- og vaskulitsygdomme, genetiske bindevævssygdomme samt andre sjældne og/eller komplicerede reumatologiske sygdomme (jf. specialeplan for reumatologi). Patienterne henvises især fra det vestdanske område. Afdelingen har regionsfunktion for de øvrige reumatologiske sygdomme og modtager patienter modtager fra Region Midtjylland. Afdelingen varetager desuden hovedfunktion for uselekterede reumatologiske patienter fra AUH s optageområde på ca borgere. Afdelingen består af en sengeafdeling, et dagafsnit, ambulatorier, et akut rygambulatorium, en fælles rygvisitation, idrætsmedicinsk funktion ligesom der er udefunktion på Sano, Aarhus. Sengeafdeling U har 10 sengepladser, ca. 700 indlæggelser per år med en gennemsnitlig liggetid på 4-5 dage. 25% er akut indlagte, 15% fra andre regioner. 13

8 14 Der er hovedsageligt tale om patienter med bindevævs- og vaskulitsygdomme. Dagafsnit U har ca lægekontakter årligt. Her betjenes især patienter i biologisk behandling, patienter til hurtig udredning samt hotelpatienter. Hotel U har fire sengepladser med ca indlæggelser årligt. Ambulatorium U har ca lægekontakter årligt samt telefonkonsultationer ved sygeplejerske. Akut Rygafsnit U har ca kontakter årligt, overvejende diskusprolapspatienter, der ses 1-2 gange i forløbet. Rygvisitationen, AUH hvor der dagligt visiteres rygpatienter i samarbejde med ortopædkirurg og neurokirurg. Der visiteres ca patienter årligt. Idrætsmedicinsk Klinik betjenes en gang ugentligt i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling. Idrætsklinikken er beliggende på Tage Hansensgade 2B. Man vil diagnosticere og behandle idrætsfolk, som har oplevet smerter i bevægeapparatet uden forudgående traume, dvs. overbelastningsskader. Sano ejes og drives af Gigtforeningen. Centret har ca. 300 årlige indlæggelser. En overlæge har ansvar for betjening af Sano og har udetjeneste ved centret ca. 2 ½ dag ugentligt. Sano er beliggende i Højbjerg. Færdigudredte patienter kan henvises til 2-4 ugers intensiv træning/ behandlingsophold, hvor de instrueres og undervises af fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker. Afdelingens faste læger Ulrik Tarp er ledende overlæge og klinisk lektor. Professor Kristian Stengaard- Pedersen er klinisk lærestolsprofessor og specialeansvarlig. Overlæge Mogens Pfeiffer Jensen er uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor og postgraduate klinisk lektor i Uddannelsesregion Nord, Overlæge Bent Deleuran er klinisk arbejdende overlæge 2 dage ugentligt og professor ved Klinisk Immunologisk Afd. Aarhus Universitet 3 dage ugentligt. Overlæge Ellen Margrethe Hauge er klinisk arbejdende overlæge 2 ½ dage ugentligt samt lektor og leder af knogle-

9 biologisk laboratorie 2 ½ dag ugentligt. Overlæge Ib Tønder Hansen er klinisk lektor og ansvarlig for vaskulitissygdomme, overlæge Klaus Søndergaard er klinisk lektor og ansvarlig for sklerodermi, overlæge Anne-Gitte Loft er klinisk lektor og ansvarlig for inflammatoriske rygsygdomme. Overlæge Finn Hjort Madsen er ansvarlig for det akutte rygambulatorium, Rygvisitationen, AUH og den idrætsmedicinske funktion. Der er en vakant overlægestilling i aktuel opslag. Afdelingens afdelingslægestilling er pt. vakant. Vagt Alle yngre læger indgår i den fælles medicinske vagt, henholdsvis den fælles medicinske modtagelse og medicinsk skadesstue. Overlægerne har rådighedsvagt. Undervisning Prægraduat undervisning: Kandidatdelen, første semester/inflammationssemesteret: 10 medicinstuderende oplæres i afdelingen, 4 hold á 8 uger per år. Bedside og klinikker om eftermiddagen i relation til inflammationssemesteret. Professorklinikker, kandidatdelen 6. semester, eksamensforberedende holdundervisning. Forelæsninger og symposier iht. Aarhus Universitets studieplan. Manuel medicin, 3. semester, 1. del iht. Aarhus Universitets studieplan. Lærestolsprofessor og lektorer afholder 296 konfrontationstimer per år for lægestuderende. Ph.d.-studerende og H-læger underviser 84 timer i funktionel anatomi og 48 i reumatologiske cases per år. Eksamen: MCQ-spørgsmål inflammationssemesteret og mundtlig afsluttende lægevidenskabelig eksamen 12. semester. Postgraduat undervisning Reumamøder hver onsdag fra kl , en fælles undervisning tilrettelagt af professoren og uddannelsesansvarlig yngre læger, indeholder relevante emner fra reumatologien og tilgrænsende specialer. Undervisningen varetages af eksterne og interne oplægsholdere. Semesteret afsluttes med en hel eftermiddag, hvor bl.a. ph.d. er har indlæg. Der er indlæg fra alle afdelinger fra Region Nordjylland og Midtjylland og ofte gæsteforelæsere. Afsluttes med socialt samvær og middag. H-uddannelse i reumatologi (delkursus 2) og andre specialer. Efteruddannelse af praktiserende læger og andet sundhedspersonale. Hver onsdag morgen i forlængelse af morgenkonference er der afsat tid til gensidig information relevant for afdelingens medarbejdere. Onsdage fra er der fælles undervisning. Undervisningen tilrettelægges af professoren samt uddannelseskoordinerende yngre læge, og indeholder relevante emner fra reumatologien. Un- 15

10 16 dervisningen varetages af eksterne og interne oplægsholdere. Alle dage undtaget onsdag afholdes»10-kliniske-minutter«i forlængelse af morgenkonferencen. Alle læger bidrager hertil på skift. I semestret er der 8-10 medicinstuderende (1. kandidatår) og 3-6 studerende på 2. semester. Afdelingens professorer og lektorer forestår mere end 60 forelæsningstimer per semester og 60 timers bedside- og holdundervisning. Forskning Forskning i ledsygdomme har haft fokus på reumatoid artrit og i mindre grad på spondylartrit, osteoartrose og rygsygdomme. De sidste 2 år er der etableret forskning i systemisk lupus, storkarsvaskulit og systemisk sklerodermi. Fokus har været på: Kliniske RCT-studier ved tidlig RA. Principal investigator for og deltagelse i CIMESTRA, OPERA, DanAct mv. I relation hertil spin-off projekter vedr. patogenese, biomarkører og prognose mv. Telemedicinsk studie ved kronisk RA mhp. fordele og ulemper ved konventionel versus telemedicinsk styring af behandlingseffekt og bivirkninger. Observationelle RA-studier vedr. MRstyring versus konventionel styring af behandling (IMAGINE), analyse af tidlige knogleforandringer (QTE), deltagelse i DANBIO-projekter mv. Kliniske epidemiologiske studier vedr. kardiovaskulær sygdom ved RA med fokus på risikofaktorer i prædiagnosefase; SLE og hydroxyklorokinbehandling i Danmark; SLE og graviditet i Region Midtjylland mv. Bindevævs- og vaskulitstudier: SLE og det innate immunsystem; lektinvejen og proteiner i komplementsystemet; SLE og HERV (humant endogen retrovirus) i X-kromosomet; systemisk sklerodermi og storkarsvaskulit under etablering med biobank etc. Knoglebiologiske undersøgelser ved reumatoid artrit, osteoartrose og osteoporose. Immunologiske undersøgelser ved inflammatoriske led- og bindevævssygdomme. En række regulatoriske peptider og receptorer associeres til behandlingseffekt og sygdomsforløb ved autoimmune sygdomme. Publikationer 2013 Artikler i peer-reviewede internationale tidsskrifter 26 stk., bogkapitler i lærebøger mv. ca. 20 stk., abstracts / posters / foredrag ved ACR, EULAR mv. 30 stk. Kapitler i promedicin.dk 12 stk. Afsluttede ph.d. er i stk. Scandinavian Journal of Rheumatology Editorial Office har i 12 år været etableret ved Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital med Kristian Stengaard-Pedersen som editor-in-chief, Ulrik Tarp som associate editor og Dorit Sylvest som managing editor. Priser Reumatologisk Afdeling U har bl.a. modtaget priser som:

11 Danmarks Bedste Uddannelsesafdeling/Den Gyldne Pelote 2011 (Yngre Reumatologer) Danmarks Bedste Reumatologiske Afdeling 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 (Dagens Medicin) Stafetten fra afdeling til afdeling inden for reumatologien Disse har indtil nu haft Stafetten i hånden og præsenteret sig selv i Dansk Reumatologi: Regionshospitalet Silkeborg, Diagnostisk Center DR nr. 1, 2013 November 2014 Mogens Pfeiffer Jensen, Kristian Stengaard Pedersen og Ulrik Tarp Køge/Roskilde Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 2, 2013 Aalborg Sygehus, Reumatologisk afdeling DR 3, 2013 Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling DR 4, 2013 Reumaklinik Roskilde DR 1, 2014 Aarhus Universitetshosptal, Reumatologisk afdeling DR 5, 2014 Se de tidligere numre på 18

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Highlights 2015 i Svendborg 7. Årsmøde og generalforsamling 10

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Highlights 2015 i Svendborg 7. Årsmøde og generalforsamling 10 NR 4 15. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Highlights 2015 i Svendborg 7 Årsmøde og generalforsamling 10 Spørgeskemaundersøgelse fra Yngre Reumatologer

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Årsmøde DRS 4. Dagsorden Generalforsamling 2016 6. Tilmelding til årsmødet 7

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Årsmøde DRS 4. Dagsorden Generalforsamling 2016 6. Tilmelding til årsmødet 7 NR 1 16. ÅRGANG FEBRUAR 2016 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Årsmøde DRS 4 Dagsorden Generalforsamling 2016 6 Tilmelding til årsmødet 7 Posterkonkurrence for H-læger 8

Læs mere

Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab - nyhedsbrev 16. februar 2018

Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab - nyhedsbrev 16. februar 2018 Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab - nyhedsbrev 16. februar 2018 Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab Kære DRS-medlem Der indkaldes hermed til generalforsamling i DRS fredag den 20/4 2018 kl. 16.15-18.00

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin fejrer 50 års jubilæum

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin fejrer 50 års jubilæum Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin fejrer 50 års jubilæum fredag og lørdag d. 29. 30. marts 2019 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Det gør vi med et brag af en fest på det dejlige

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Lene Witte 6 EULAR 7. Temadag fra USU 8 COPECARE 10. Møder 14

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Lene Witte 6 EULAR 7. Temadag fra USU 8 COPECARE 10. Møder 14 NR 4 15. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Lene Witte 6 EULAR 7 Temadag fra USU 8 COPECARE 10 Møder 14 DANSK REUMATOLOGI 4 2015 Vi har en reumatologisk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: reumatologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: reumatologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: reumatologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 13. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 25. august i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 25. august i Domus Medica Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 25. august i Domus Medica Deltagere: Tove Lorenzen (TL), Mette Holland-Fischer (MHF), Mette Yde Matthisen (MYM), Pierre Schydlowsky (PS), Oliver Hendricks (OH) Annette

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet Holstebro, Indgang T. 1 Klinisk uddannelsesplan Den

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Århus Universitetshospital Århus Sygehus 0. Resume 2 1. Indledning 8 2. Specialebeskrivelse 8 3. Demografisk udvikling inden for de næste 5-15 år 9 4. Specialets organisering og planlægning 11 4.1. Tilrettelæggelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Invitation og program

Invitation og program Invitation og program Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde 5.-6. april 2018 Tilmelding senest 1. marts 2018 Husk Igen i år sessioner med frie foredrag og årets høst af posters. Frist for abstracts er 1. marts

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling C

Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling C Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling C Præsentation af hospitalet. Odense Universitetshospital varetager lokal sygehusfunktion for Odense og omliggende kommuner Landsdelsfunktion for Region

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

CEKU. Kursus i Sundhedsvidenskabelig Universitetspædagogik og Didaktik (2. del af Adjunktpædagogikum) V/Pædagogisk konsulent, Kirstine Dahl, CEKU

CEKU. Kursus i Sundhedsvidenskabelig Universitetspædagogik og Didaktik (2. del af Adjunktpædagogikum) V/Pædagogisk konsulent, Kirstine Dahl, CEKU Kursusoversigt ((Efftteerråårreett 22001111)) Forr VIP aanssaattttee vveed SUND og lægeerr l i Reegi ion Hovveedssttaadeen Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 29.08-02.09 (1. del af Adjunktpædagogikum)

Læs mere

Velkommen til Design EM konferencen Patientsikkerhed og akutafdelingernes organisering: Hvad er sammenhængen? VERSITUENTI

Velkommen til Design EM konferencen Patientsikkerhed og akutafdelingernes organisering: Hvad er sammenhængen? VERSITUENTI Velkommen til Design EM konferencen 2018. Patientsikkerhed og akutafdelingernes organisering: Hvad er sammenhængen? VERSITUENTI ORGANISATIONSDESIGN OG RESULTAT Organisations design forklarer i gennemsnit

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

PROGRAM AARHUS UNIVERSITY

PROGRAM AARHUS UNIVERSITY PROGRAM 9.00-9.15 Registrering 9.15-9.30 Velkomst Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, Institut for Klinisk Medicin, og professor Børge Obel, Interdisciplinary Center for Organizational

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen).

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen). PRAKSIS HISTORIE Tidligere Lægepraksis : Gothersgade 57, 7000 Fredericia. Periode: 1917-2003 Nu Lægekompagniet Tina Asp Hansen, Maribel Kjærhus, Lis Thomsen, Mogens Zarling Venusvej 2, 7000 Fredericia.

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights 2013 6

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. MEFU møder 4. Highlights 2013 6 NR 4 13. ÅRGANG OKTOBER 2013 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 MEFU møder 4 Highlights 2013 6 Karen Lisbeth Faarvangs Uddannelsesog Undervisningspris 8 Danbio 12 Den gyldne

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk farmakologi

Specialevejledning for Klinisk farmakologi Specialevejledning for Klinisk farmakologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Notat. Omfordeling af meraktivitetsmidler på gigtområdet

Notat. Omfordeling af meraktivitetsmidler på gigtområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Omfordeling af meraktivitetsmidler på gigtområdet

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 22. maj KANORB Referat

Dato Sagsbehandler  og telefon Sagsnr. 22. maj KANORB Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 22. maj KANORB kanorb@rm.dk Referat til Patologisk

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapiafdelingen Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6. Dagsorden Generalforsamling 2015 7

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6. Dagsorden Generalforsamling 2015 7 NR 1 15. ÅRGANG FEBRUAR 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6 Dagsorden Generalforsamling 2015 7 Rygcenter Syddanmark, medicinsk afdeling

Læs mere

Kursus i venøs tromboemboli oktober 2018 Dag 1

Kursus i venøs tromboemboli oktober 2018 Dag 1 Kursus i venøs tromboemboli 10.-12. oktober 2018 Dag 1 10.00 10.15 Velkomst med præsentation af kursister, undervisere og læringsmål 10.15 11.30 Venøs tromboemboli (VTE) introduktion Epidemiologi o Incidens

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Baggrund Nordjylland 2016 Region Nordjyllands strategi

Baggrund Nordjylland 2016 Region Nordjyllands strategi 1 Baggrund Nordjylland 2016 Region Nordjyllands strategi Effektive og sikre patientforløb, med mennesket i centrum er grundlaget for ideen om pædiatri i Thisted. Borgerne og ikke mindst børnene i området

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Program. Sclerose undersøgelse og behandling

Program. Sclerose undersøgelse og behandling Program 1 Sclerose undersøgelse og behandling Modul 1: 14. - 15. september 2018 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C Modul 2: 12. - 13. oktober 2018 Sclerosehospitalet i

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Thy Erhvervsforum Nytårskur. Hotel Limfjorden Søren Kæseler Andersen Morten Sig Ager Jensen

Thy Erhvervsforum Nytårskur. Hotel Limfjorden Søren Kæseler Andersen Morten Sig Ager Jensen Thy Erhvervsforum Nytårskur Hotel Limfjorden 4-1-2019 Søren Kæseler Andersen Morten Sig Ager Jensen Praktiserende læge i Thy? Morten Sig Ager Jensen 42 år Praktiserende læge, ph.d. hos I/S Lægerne i Nors

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Afsnit M3, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Afsnit M3, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Afsnit M3, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge REGION SJÆLLAND Sjællands Universitetshospital LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47322700 Koordinerende klinisk

Læs mere

Årsmøde program dag 1

Årsmøde program dag 1 Årsmøde program dag 1 5-punktsplanen AUH 2017/18 Uddannelse og læring flytter med ind 1 Den kliniske oplæring - dygtige læger og god patient behandling 2 Lærings- og uddannelsesmiljø åbenhed og tryghed

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

REREFAT Fællesmøde for reumatologiske professorer og lektorer ved Københavns Universitet

REREFAT Fællesmøde for reumatologiske professorer og lektorer ved Københavns Universitet REREFAT Fællesmøde for reumatologiske professorer og lektorer ved Københavns Universitet Dato: Tirsdag den 11/12-18 kl 14-16.00 Sted: Rigshospitalet Glostrup, Indgang 3, konferencelokalet 9. sal Deltagere:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Reumatologisk Afdeling U er fysisk placeret på, Nørrebrogade. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2016 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2016 i Domus Medica Referat fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2016 i Domus Medica Deltagere: Bestyrelsen: Tove Lorenzen (TL), Mette Holland-Fischer (MHF), Mette Yde Matthisen (MYM), Jens Møller Rasmussen (JMR), Pierre

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere