Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler /1. udgave

3 Indhold SIKKERHED...5 Oversigt...6 Første dag, hvor du bruger Nokia Fitness Monitor... 6 Introduktion Dele og taster Sådan kommer du i gang...10 Opladning af Nokia Fitness Monitor...10 Sådan tændes og slukkes Nokia Fitness Monitor...10 Brug af menuerne og indsætning af data...11 Påsætning af Nokia Fitness Monitor...12 Liste over menufunktioner Brug af Nokia Fitness Monitor...15 Valg af en aktivitet...15 Tilføjelse og fjernelse af aktiviteter...16 Visning af data...16 Opsætning af mål...17 Personlige oplysninger...18 Generelle indstillinger...20 Brug af stopuret og timeren...20 Stopur...20 Timer...20 Overførsel af data

4 4. Tekniske specifikationer Batterioplysninger...23 Opladning og afladning...23 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

5 SIKKERHED Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. FØR DU GÅR I GANG MED AT TRÆNE Kontakt din læge, før du starter et motions- eller øvelsesprogram. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal repareres af fagfolk. TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. 5

6 Oversigt Tak, fordi du har købt Nokia Fitness Monitor! Første dag, hvor du bruger Nokia Fitness Monitor 1. Oplad Nokia Fitness Monitor i løbet af natten: åbn dækslet til opladerstikket i bunden af Nokia Fitness Monitor, og tilslut opladeren til enheden og en stikkontakt på væggen. Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra ACP-12. Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med netop denne enhed. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendte opladere. Når du fjerner netledningen fra tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. 2. Du tænder Nokia Fitness Monitor ved at trykke på og holde nede. Du bliver spurgt, om du vil angive dine personlige oplysninger. Hvis du angiver disse, bliver beregninger af tilbagelagte distancer og kalorieforbrug mere nøjagtige. Du skal derudover vælge det sprog, der skal bruges på enheden, og indstille det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato. Tryk på Ja for at angive oplysningerne (se Personlige oplysninger på side 18), eller tryk på Nej for at bruge standardindstillingerne. 6

7 3. Sæt Nokia Fitness Monitor fast i bæltet eller buksekanten, og fortsæt med dine daglige gøremål. Aktiviteten Automatisk er valgt som standard. Fitness Monitor indsamler automatisk oplysninger om dit kalorieforbrug, det antal skridt, du tager, og den distance, du tilbagelægger. Det registreres desuden automatisk, om du går, løber eller ikke bevæger dig. Advarsel! Det kan være forbundet visse risici at udøve motion, især for personer, som har været stillesiddende. Kontakt din læge, før du starter et motions- eller øvelsesprogram. 4. I løbet af dagen kan du ved at trykke på sammenligne dataene for dine samlede aktiviteter med dit daglige mål. 5. Når du om aftenen f.eks. vil løbe en tur, skal du ændre aktivitetstypen fra Automatisk til Løb. Tryk på Aktvt., vælg Løb, og tryk på Start. 6. Efter løbeturen skal du skifte tilbage til tilstanden Automatisk. Tryk på Stop og eller for at rulle gennem resultaterne af den overståede aktivitet Løb. Tryk på Afslut for at gemme resultaterne. 7. Når du går i seng, skal du slukke Nokia Fitness Monitor ved at trykke på og holde nede. Introduktion Nokia Fitness Monitor LS-2 registrerer dit aktivitetsniveau i løbet af dagen. Når du har sat Nokia Fitness Monitor fast i bæltet eller buksekanten, måler enheden den distance, du har tilbagelagt, den tid, du har brugt på en aktivitet, samt hvor mange kalorier du har forbrændt. Du kan enten sætte dig et mål eller bare holde øje med 7

8 din daglige, ugentlige eller månedlige aktivitet. Nokia Fitness Monitor hjælper dig med at nå det ønskede trænings- eller formniveau. Nokia Fitness Monitor er nem at bruge, da den er udstyret med et display og menufunktioner, der ligner de menufunktioner, der findes i Nokias telefoner. Desuden har du mulighed for at overføre de aktivitetsdata, du har gemt, fra Nokia Fitness Monitor til en kompatibel Nokia-telefon via en infrarød forbindelse. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager Nokia Fitness Monitor i brug. 8

9 1. Dele og taster Nokia Fitness Monitor har følgende dele og taster. 1. Infrarød port 2. Tænd/sluk-tast 3. Display 4. Valgtasten og Valgtasternes funktion afhænger af den tekst, der står ud for tasterne på displayet, f.eks. Menu og Aktvt., når enheden er i standbytilstand. 5. Navigeringstasten og 6. Dæksel til opladerstik 9

10 2. Sådan kommer du i gang Opladning af Nokia Fitness Monitor 1. Åbn dækslet til opladerstikket. 2. Sæt ledningen fra opladeren i stikket på enheden. 3. Sæt opladeren i en stikkontakt på væggen. Opladningstiden er ca. 2,5 timer. Hvis Nokia Fitness Monitor er tændt, holder opladningsikonet på displayet op med at bevæge sig, når enheden er fuldt opladet. Batteriet i Nokia Fitness Monitor holder længere, hvis du slukker enheden om natten i stedet for at oplade den hver dag. Bemærk! Nokia Fitness Monitor har et genopladeligt batteri. Forsøg ikke at udskifte batteriet selv. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der skal udføres service på Nokia Fitness Monitor. Sådan tændes og slukkes Nokia Fitness Monitor Du tænder Nokia Fitness Monitor ved at trykke på og holde Du slukker Nokia Fitness Monitor ved at trykke på og holde nede. nede. 10

11 Hvis Nokia Fitness Monitor uventet holder op med at fungere og ikke reagerer på tastetryk, skal du genstarte den ved at trykke på og. Første gang du tænder Nokia Fitness Monitor, bliver du spurgt, om du vil angive dine personlige oplysninger. Se Personlige oplysninger på side 18. De personlige oplysninger gør det muligt for Nokia Fitness Monitor at beregne den distance, du har tilbagelagt, og dit kalorieforbrug mere nøjagtigt. Du skal derudover vælge det sprog, der skal bruges på enheden, og indstille det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato. Hvis du ikke angiver dine personlige oplysninger, bliver du igen spurgt, om du vil angive dem, når du tænder enheden anden og tredje gang. Brug af menuerne og indsætning af data Funktionerne i Nokia Fitness Monitor er inddelt i menuer. 1. Hvis du vil have adgang til menuen, skal du trykke på Menu. 2. Rul gennem menuen ved at trykke på eller, og vælg f.eks. MÅL ved at trykke på Vælg. 3. Vælg den ønskede funktion. 4. Tryk på Tilba. for at vende tilbage til det forrige niveau i menuen, og tryk på Afslut for at forlade menuen. Du kan altid vende tilbage til standbytilstand ved at trykke på og holde Tilba. nede. Gør følgende, hvis du vil indtaste data, f.eks. mål eller personlige oplysninger: 1. Åbn den relevante menu. 2. Tryk på eller for at rulle gennem tallene, indtil det ønskede tal vises. 11

12 3. Tryk på > for at flytte markøren til det næste tal. Hvis du trykker forkert, skal du trykke på >, indtil markøren når den maksimale dataværdi, og det første tal indlæses igen. 4. Når du har indtastet alle ønskede data, skal du trykke på OK for at gemme oplysningerne. Påsætning af Nokia Fitness Monitor Nokia Fitness Monitor kan sættes fast i bæltet eller buksekanten. Løft forsigtigt clipsen (1) ud fra bagsiden af Nokia Fitness Monitor, og sæt bæltet fast under clipsen. Sørg for, at Nokia Fitness Monitor er sikkert fastgjort i din side mod taljen eller hoften. Hvis du sætter Nokia Fitness Monitor på en lomme eller løstsiddende bukser, kan enheden ikke registrere dine bevægelser. Bemærk! Sørg for, at Nokia Fitness Monitor er fastgjort, så den infrarøde port er øverst. Hvis enheden fastgøres med den infrarøde nederst, vil de data, der indsamles, muligvis ikke være korrekte. 12

13 Liste over menufunktioner 1. RESULTATER 1 1. I dag 2. Denne uge 3. Denne måned 2. MÅL 1. Dagligt mål 2. Engangsmål 3. Standardmål 3. PERS. INFO 1. Køn 2. Fødselsdato 3. Højde 4. Vægt 5. BMI og BMR 6. Skridt ved gang 7. Skridt ved løb 4. INDSTILLINGER 1. Tid 2. Dato 1. Menuen RESULTATER indeholder også undermenuer for de sidste 11 måneder, begyndende fra den måned, du brugte Nokia Fitness Monitor første gang. 13

14 3. Energi 4. Måleenhed 5. Sprog 6. Tone 7. Fabriksindstillinger 5. TILBEHØR 1. Stopur 2. Tidstæller 6. DATAOVF. 14

15 3. Brug af Nokia Fitness Monitor Når enheden er i standbytilstand, kan du trykke på for hurtigt at sammenligne dine aktiviteter med dine mål. Tryk på flere gange for at få vist en sammenligning med dit daglige mål for den aktuelle dag, for de sidste syv dage og de sidste fire uger samt den aktuelle situation sammenlignet med et engangsmål. Valg af en aktivitet Når du tænder Nokia Fitness Monitor, er aktiviteten Automatisk valgt som standard. Når Automatisk er valgt, registrerer Nokia Fitness Monitor automatisk, om du går, løber eller ikke bevæger dig, og enheden indsamler dine træningsdata i overensstemmelse hermed. Indstillingen Automatisk giver dig mulighed for at få registreret dine daglige bevægelser, uden at du behøver at ændre aktivitetsindstillingerne, hver gang du sætter dig ned eller begynder at gå. Gør følgende, hvis du vil vælge en anden aktivitet end Automatisk: 1. Tryk på Aktvt., og vælg den aktivitet, du vil udføre. 2. Tryk på Start, sæt Nokia Fitness Monitor fast i bæltet eller buksekanten, og begynd at udføre aktiviteten. 3. Tryk på Stop, når du vil afslutte aktiviteten. Tryk på eller for at få vist statistikken for aktivitetssessionen. 4. Tryk på Forts. for at genoptage aktiviteten, eller tryk på Afslut for at vende tilbage til aktiviteten Automatisk. 15

16 Tilføjelse og fjernelse af aktiviteter Du kan administrere listen over aktiviteter, så den passer til dine behov. Du har mulighed for at tilføje de ønskede aktiviteter, og du kan fjerne dem igen, hvis du ønsker det. Aktivitetslisten indeholder som standard kun gang og løb, når du tænder Nokia Fitness Monitor første gang. Aktiviteten Automatisk vises aldrig på listen, da den som standard altid kan vælges. 1. Tryk på Aktvt. for at åbne listen over aktiviteter. 2. Vælg Tilføj eller Fjern. Hvis du vælger Tilføj, vises der en liste over aktiviteter, der ikke findes på aktivitetslisten i øjeblikket. Hvis du vælger Fjern, vises der en liste over aktiviteter, der findes på aktivitetslisten i øjeblikket. 3. Rul gennem listen, og vælg den aktivitet, du vil tilføje eller fjerne. Vigtigt! Når du fjerner en aktivitet, forbliver de gemte resultater i hukommelsen, og de kan overføres til en kompatibel telefon. Det er dog ikke muligt at få vist resultaterne i menuen RESULTATER. Aktiviteterne Gang og Løb kan ikke fjernes fra listen. Visning af data Du kan få vist trænings- og øvelsesstatistikker for den aktuelle dag, uge og måned samt for de sidste 11 måneder. Indsamlede data, der er mere end ét år gamle, slettes automatisk. 16

17 1. Tryk på Menu, vælg RESULTATER, og rul til det ønskede tidsinterval. Herefter vises det samlede antal kalorier, skridt og den samlede distance for det valgte tidsinterval. 2. Tryk på Vis, og rul op eller ned for at få vist statistikken for hver aktivitetstype separat. Tip! Når enheden er i standbytilstand, kan du hurtigt sammenligne dine aktiviteter med dine mål. Tryk på for at få vist, hvor mange trin du har taget i løbet af dagen. Statuslinjen for antallet af trin viser, hvor tæt du er på at nå dit daglige mål. Tryk på én gang til for at få vist den distance, du har tilbagelagt, og to gange til for at få vist det antal kalorier, du har forbrændt den aktuelle dag. Fortsæt med at trykke på for at få vist en grafisk sammenligning af dine aktiviteter de sidste syv dage og de sidste fire uger i forhold til dit daglige mål. Søjlerne repræsenterer dine aktiviteter hver dag (eller uge), og den vandrette linje på displayet repræsenterer dit daglige mål (eller daglige mål ganget med syv). Tryk på én gang til for at få vist den aktuelle situation sammenlignet med et engangsmål. Opsætning af mål Du kan sætte dig et løbende dagligt mål og et engangsmål for en enkelt aktivitetssession. Du kan vælge, at dine mål skal være en bestemt mængde forbrændt energi, en bestemt distance eller et bestemt antal skridt. 17

18 På det tidspunkt du når et engangsmål, bipper Nokia Fitness Monitor, og der vises en meddelelse på displayet. Når du bekræfter meddelelsen ved at trykke på OK, slås engangsmålet fra. Definer et nyt engangsmål for at aktivere det igen. 1. Tryk på Menu, og vælg MÅL og Dagligt mål, eller vælg Engangsmål. 2. Tryk på Vælg, og vælg den ønskede type mål. 3. Angiv målet, se Brug af menuerne og indsætning af data på side 11. Bemærk, at et dagligt mål ikke må sættes til 0. Hvis du vil gendanne standardmålene, skal du trykke på Menu, vælge MÅL og vælge Standardmål. Tryk på Ja for at bekræfte dit valg. Der er ikke angivet noget engangsmål som standard, og det daglige mål, der er angivet som standard, er skridt. Personlige oplysninger Hvis du angiver dine personlige oplysninger i Nokia Fitness Monitor, giver enheden dig mere nøjagtige oplysninger. De personlige oplysninger gør det muligt for Nokia Fitness Monitor at beregne dit kalorieforbrug mere nøjagtigt. Derudover kan du angive din skridtlængde ved gang og løb for at få mere nøjagtige oplysninger. Hvis du angiver en korrekt skridtlængde, forbedres præcisionen i forbindelse med beregning af den distance, du har gået eller løbet. Du kan optimere beregningen af oplysninger om distance yderligere ved at kalibrere din skridtlængde. Hvis du ikke angiver dine personlige oplysninger i Nokia Fitness Monitor, anvendes de forudindstillede standardværdier. 18

19 Tryk på Menu, og vælg PERS. INFO. Åbn undermenuerne under PERS. INFO én ad gangen, tryk på Skift, og angiv oplysninger om køn, fødselsdag, vægt og højde. Tryk på Skift i undermenuerne Skridt ved gang og Skridt ved løb, vælg Indtast, og angiv din skridtlængde ved gang og løb. Yderligere oplysninger finder du under Brug af menuerne og indsætning af data på side 11. Du kan kalibrere din skridtlængde for at optimere beregningen af oplysninger om distance yderligere. Opmål en strækning, der er 100 meter, tryk på Menu, vælg PERS. INFO, og vælg Skridt ved gang eller Skridt ved løb. Tryk på Skift, vælg Kalibrer, og tryk på Start. Du har ca. syv sekunder til at få sat Nokia Fitness Monitor fast på bæltet, inden enheden begynder at bippe. Begynd at gå eller løbe, når der lyder et bip. Når du har tilbagelagt de 100 meter, skal du stoppe og vente i ca. tre sekunder. Enheden bipper for at angive, at kalibreringen er udført. Du kan også fjerne enheden fra bæltet og trykke på Stop for at afslutte kalibreringen. Hvis du vil gendanne standardskridtlængden, skal du trykke på Menu, vælge PERS. INFO og vælge Skridt ved gang eller Skridt ved løb. Tryk på Skift, og vælg Standard. Når du har angivet oplysninger om køn, alder, højde og vægt, beregner Nokia Fitness Monitor automatisk dit kropsmasseindeks, BMI (Body Mass Index), og dit basalstofskifte, BMR (Basal Metabolism Rate). Dit basalstofskifte, BMR, viser hvor mange kalorier dit stofskifte forbrænder automatisk, selv når du slet ikke bevæger dig. Du kan få vist disse værdier i undermenuen BMI og BMR under PERS. INFO. Når Nokia Fitness Monitor viser det antal kalorier, du har forbrændt under trænings- og øvelsesaktiviteterne, er det kun de kalorier, du har forbrændt ud over dit BMR, der vises. Nokia Fitness Monitor er kun beregnet til brug for én person. Der kan kun gemmes ét sæt personlige oplysninger ad gangen. 19

20 Generelle indstillinger Tryk på Menu, og vælg INDSTILLINGER. Åbn undermenuerne under INDSTILLINGER én ad gangen, og angiv den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, energi- og måleenheder, sprog og de toner, Nokia Fitness Monitor skal afspille. Yderligere oplysninger finder du under Brug af menuerne og indsætning af data på side 11. Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne, skal du trykke på Menu, vælge INDSTILLINGER og vælge Fabriksindstillinger. Brug af stopuret og timeren Stopur Brug af stopuret forøger batteriforbruget og reducerer batteriets levetid. 1. Tryk på Menu, og vælg TILBEHØR, og rul til Stopur. 2. Tryk på Start for at starte tidtagningen. 3. Tryk på Opdel for at tage en mellemtid og Stop for at stoppe tidtagningen. Når du har stoppet tidtagningen, kan du trykke på Forts. for at fortsætte tidtagningen med de eksisterende mellemtider eller Afslut for at slette de eksisterende mellemtider. Timer 1. Tryk på Menu, vælg TILBEHØR, og rul til Tidstæller. 2. Tryk på Indstil, og angiv timerværdien. Når timeren udløber, bipper og blinker Nokia Fitness Monitor, og der vises en meddelelse på displayet. 20

21 Overførsel af data Du kan overføre data mellem Nokia Fitness Monitor og en kompatibel mobiltelefon. 1. Tryk på Menu, og vælg DATAOVF.. 2. Tryk på Til for at aktivere den infrarøde port på Nokia Fitness Monitor. 3. Ret den infrarøde port på Nokia Fitness Monitor mod den infrarøde port på den kompatible telefon, der skal overføres data til, og sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem enhederne. Afstanden mellem enhederne må højst være 0,5 meter og transmissionsvinklen skal være 45 grader. Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et klasse 1-laserprodukt. 4. Aktivér overførslen fra telefonen. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til telefonen. Alle data, der er gemt i Nokia Fitness Monitor, overføres til telefonen. Når overførslen er fuldført, vises der en meddelelse på displayet på Nokia Fitness Monitor. 5. Den infrarøde port deaktiveres automatisk efter et stykke tid, men hvis du vil deaktivere den med det samme, skal du trykke på Fra. 21

22 4. Tekniske specifikationer Vægt: 40 g Mål (diameter, tykkelse): 60 mm, 22 mm Driftstid: 32 timer Opladningstid: 2,5 timer Driftstemperatur: fra -15 C til 55 C Kompatibilitet: Nokia Series 40-telefoner med infrarød forbindelse og Fitnesstræner-funktionalitet 22

23 5. Batterioplysninger Opladning og afladning Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Bemærk! Denne enhed har et genopladeligt batteri. Forsøg ikke at udskifte batteriet selv. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der skal udføres service på Nokia Fitness Monitor. Oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med netop denne enhed. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad ikke batteriet være tilsluttet til en oplader. Overopladning kan forkorte dets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne. 23

24 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne enheden. Enheden kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling. Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken. Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Ovennævnte gælder for både enheden og opladeren. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service. 24

Brugervejledning til Medallion I udgave

Brugervejledning til Medallion I udgave Brugervejledning til Medallion I 9362377 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RX-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette produkt HS-86W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-78W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning 9355494 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-2R er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-107W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-106 2 1 4 6 3 5 7 8 9 9215216/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-106 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia-minihøjttalere MD /1

Nokia-minihøjttalere MD /1 Nokia-minihøjttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-udstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave Nokia J (BH-806) 2.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia J-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Bemærk: Beklædningen på produktets

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 9214021/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-214 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i 9249001 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-244D er i

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere