הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו ""

Transkript

1 הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר כל מה מציינת בה הספרות מציורים מדוייקים לסביבה ולכן אדם. ויש להתחשב בפרטים המשותפים לחיים היומיומית. האסכולה הריאליזטית מצטיינת בזיאנרים אין זוכים בם איזו אסכולה ספרותית אחרת. האסכולה הזאת הופיעה בספרות העברית החדשה כתוצאה להשפעתה של הספרות העברית בספרות העולמית האחרת, והמספרים העבריים בתנוטה הספרותית החדשה השתדלו במאמצים גדולים למען להתפתח את התנועה הזאת בתחום הספרות העברית החדשה. תנועת הריאליזם מצאה בסיפור הקצר המקום המתאים להגשמת עקרונותיה. בספרות העברית החדשה הוגשמה התנועה הספרותית החדשה שהופיעה בתחילת המאה העשרים על ידי קבוצה של סופרים עבריים ומהם המספר אהרן מגד 116

2 שהגלים ברבים מיצירותיו הספרותיות את החיים היומיומית הריאליסטית של החברה היאדית אם היתה בכפר או בעיר. אנו מצאנו מן הראוי לעיין בסיפורים אלה, וביחוד לעיין במה אשר מציינים בם מציורים מדויקים של אירועים ומקרים שמהווים את המאפיינים של החברה היאדית בתקופה זו, והדבר הזה אינו נחשב באמת עבודה הסיפורית או רישום של הויה הסיפורית, אלא עבודה בעלת מבנית אמנותית. אהרן מגד רכש מעמד נשגב בתוך קהל הספרותי העברי החדש על ידי יצירותיו השונות והרב גוניות. בעיון זה טיפלנו ביצירות אלה למען לדעת מידת השפעתן בתנועה הרחאליסטית שסוררת בתקופתו. ריאליזם )מבט כללי( זרם ספרותי שנוצר כתגובה לאסכולה הרומנטית. משמעות השם בלטינית- ממשות. יצירות ריאליסטיות החלו להיכתב מסוף המאה ה 19 בתחילה בצרפת, ברוסיה, באנגליה ובגרמניה. ריאליזם הוא מושג שהתפתח גם באומנות הפלסטית. נקודת המוצא של הריאליזם הוא בעולם. היוצר ניסה לתאר את העולם באופן ממטי, כלומר בצורה מהימנה קרובה למציאות. היוצרים הריאליסטים התייחסו לאדם כיצור חברתי, על רקע מגבלות החברה האנושית. הם שמו דגש בהצגה נאמנה של המציאות בתחומיה השונים" מבחינה חברתית, פסיכולוגית ואנושית. ולכן, היצירה הריאליסטית מרובה בפרטים. גיבור היצירה הריאליסטית הוא האדם, בכל השכבות החברתיות. היוצר הריאליסטי נמנעמלהתערב ביצירתו. מוקד היצירה הריאליסטית היה הרומן הריאליסטי, אשר עוסק בנושאים לגיטימיים בחברה תוך קבלת המכוער )1( והדחוי בחברה. 117

3 הריאליזם הוא זרם באמנות, בספרות ובתיאטרון אשר צמח במאה ה- 19 ומנסה לתאר את החיים כפי שהם. הריאליסטים בחרו את תאור המעמדות הנמוכים כנושא מרכזי ביצירותיהם, בעלי אופי חברתי וביקורתי. מושאי ההתייחסות אינם אצילים ורוזנים ושאר מפורסמים אלא לפשוטי העם. אין בריאליזם ייפוי של המציאות ולא כיעורה, אלא הצגתה כפי שהיא. מקור השם ריאליזם הוא בביקורת הצרפתית על ציוריו של גוסטב קורבה, שהעורכים האומנותיים דחו את ציוריו בטענה כי הם ריאליסטיים מדי. כפי שקרה פעמים רבות בתולדות האומנות כינוי הגנאי אומץ על ידי הצייר והפך לתואר חיובי. עקרונותיו של הזרם הריאליסטי תועד במניפסט הריאליסטי אשר נכתב על ידי קורבה. מבחינה אידאולוית התנגדו הריאליסטים לרעיון ולהלך המחשבה של הזרם הרומנטי. הם שאפו להקות את המציאות בדרכים שונות, לעסוק באומנות קונקרטית המציגה תמונה אמיתית ואובייקטיבית המבוססת על התבוננות מדויקת בחיי התקופה. במניפסט שלו טען קורבה שרומנטיקה היא דימוי מושלם של הדברים וריאליזם לעומת זאת, הוא הדבר עצמו. הריאליזם התפתח בין השאר בעקבות המצאת הצילום אשר אפשר לתפוס רגע מסוים בחיים האמתיים. מן הבולטים בציירים הריאליסטיים הוא הצייר הצרפתי אדגר דגה. זרם זה מנוגד לנאטורליזם, שעניינו היה בתיאור המציאות כיפה. 118

4 בספרות הצרפתית ניתן לראות את אונורה דה באלזאק כאמן ריאליסטי מובהק, הן במושאי יצירתו והן בדרך החדשנית בה הוא מתאר כל פרט ופרט, ולו גם הפרט הדוחה ביותר. בתיאטרון, מחזות בסגנון ריאליזם מציגים את המציאות כפי שהיא. בקולנוע, מיוחסים לזרם הריאליסטי אישים כגון אנדרה באזין, והוא מזוהה עם שימוש בעדשה רחבה, עומק שדה, ועריכה איטית תוך שמירה על שוטים ארוכים ומפורטים, כן הריאליזם )2( שימש בהמשך כבסיס להתפתחות הנאו ריאליזם האיטלקי. התנועה והספרות הריאליסטית ריאליזם וספרות / אמנות ריאליסטית ריאליזם הוא זרם באמנות ובספרות המנסה לתאר את החיים כפי שהם. תנועת הריאליזם החלה במהלך המאה ה- 19 בצרפת. בריאליזם, מושאי ההתייחסות אינם אצילים ורוזנים ושאר מפורסמים אלא לפשוטי העם. אין בריאליזם ייפוי של המציאות ולא כיעורה, אלא הצגתה כפי שהיא על צדדיה וגוונה. בספרות הריאלית כל דבר מתואר בפרטנות ובדייקנות עד הפרט הקטן ביותר. זרם זה מנוגד לנאטורליזם, שעניינו היה בתיאור המציאות כיפה. תנועה זו התחזקה עקב הרצון של אדם לקרוא ספרות מציאותית ולראות יצירות מציאותיות שלא נועדו רבות עד אז, לאדם פתאום היה הצורך בדברים יותר מדויקים, מציאותיים, פשוטים כמו שהם רואים בחיי היומיום. הרצון לאמנות וספרות אידיאלית ששלטו עד אותה תקופה בעקבות המהפכה הצרפתית, נעלם ובא הרצון לריאליזם. 119

5 מקור השם ריאליזם הוא בביקורת הצרפתית על ציוריו של גוסטאב קורבט, שהכורכים האומנותיים דחו את ציוריו בטענה כי הם ריאליסטיים מדי. אך כפי שקרה פעמים רבות בתולדות האומנות כינוי הגנאי אומץ על ידי הצייר והפך לתואר חיובי. בסיפור רבים נמצא הגיבור בדילמה כלשהי, בעיה או צרה בד"כ אותה דילמה מוכרת לקוראים והם יכולים להזדהות איתה. לפעמים בריאליזם התייחסו לפרטים כה שוליים ודוחים עד שלא תמיד האדם התחבר בתחילה ליצירות כאילו אך עם הזמן רצונו של האדם ליצירות ריאליות, הגיוניות, כאילו "תמונות מחייו" עלו על הדחייה שלו לפרטים השוליים )כמו זבוב קטן שהתעופף באויר( ואתאהב ביצירות הללו. הריאליזם הביא לצורפת, ולעולם כולו, ספרות ואמנות שונה לגמרי ממה שהכירו הפעם למציאות הפשוטה ניתנה הבמה. הספרות של ימינו, מושפעת רבות מהריאליזם, ובכלל כיום הספרות מתארת מצבים יומיומיים מאוד ריאליים )מכאן השם מן הסתם(, לעומת זאת האומנות, הציור והפיסול התרחקו )3( מהריאליות ורוב האומנות היא מודרנית ומופשטת. הסיפור הריאליסטי הסיפור הריאליסטי הוא סוגה ספרותית רווחת בספרות הישראלית ובייחוד בעשורים הסמוכים לקום המדינה. הסיפור הריאליסטי מצטיין בכמה מאפיינים שאותם נרצה להציג בקצרה להלן. המאפיין הראשון של הסיפור הריאליסטי הוא עיצוב הבדוי על רקע הממשי. ההתחרשות בסיפור הריאליסטי היא כזו הממוקמת במקום וזמן שאותו יכול הקורא לזהות בהתאם להיכרות שלו עם המציאות. כאשר אנו מדברים על עיצוב הבדוי על רקע הממשי אנו מדברים על סיפור במתרחש במקום שאנו יכולים לזהות והן 120

6 בזמן היסטורי. כלומר אחד ממאפיינים של הסיפור הריאליסטי הוא היכולת שלנו למקם אותו בזמן ומקום קונקרטיים. מאפיין שני של הסיפור הריאליסטי הוא מאפיין עלילתי שבא לידי ביטוי בכך שהעלילה בסיפור הריאליסטי ניתנת להסבר סיבתי ודרך הארגון שלה, קרי האירועים המתרחשים בה, ניתנים להסבר לפי מודלים של סיבה ותוצאה הנקראים הסבר סיבתי מסתבר ולכן אין בספרות הריאליסטית מקום לאירועים מופלאים שחורגים מהיכולת שלנו להסביר אותם. הסיבתיות יכולה להיות גם סיבתיות חיצונית של אירועים שונים המובילים זה לזה וגם סיבתיות פנימית-פסיכולוגית הנוגעת למניעים של הדמויות. מאפיין נוסף של הסיפור הריאליסטי הוא זה של מלאות ריאליסטית או מלאות התיאור. הכוונה היא להצגת העולם בסיפור והדמויות בו באופן מלא ומפורט שמאפשר לקורא לעמוד על טיבם ולשחזר אותם באופן מלא תוך ריבוי פרטים היוצר מוחשיות וממשות. השאיפה למלאות התיאור מוליכה את הסיפור הריאליסטי לתאר את היומיום של האדם ולכן להציג היבטים נמוכים בו שלא היו אופייניים לספרות שקדמה לספרות הריאליסטית. מגמה זו מתקשרת לשאיפה של הסיפור הריאליסטי להציג את המציאות כפי שהיא ללא כחל ושרק ולהעמיד ייצוג מדויק שלה. רוחק ממוצע מאפיין חשוב של הסיפור הריאליסטי הוא זה של רוחק ממוצע. במושג רוחק ממוצע הכוונה היא ל קירבה של הקול הדובר אל מושאי התיאור שלו.בסיפור ריאליסטי מתוארים אובייקטים שונים לא מקרוב מידי )מה שיכול ליצור מראה מעוות( ולא מרחוק מידי )מה שעלול ליצור חוסר בפרטים(. רוחק ממוצע הוא מושג שגם יכול להתייחס למידת החדירה אל נפש ותודעת הדמות שתמיד תוצג בהקשרים החברתיים שלה ולא באופן מבודד וסובייקטיבי. בכך באה לידי ביטוי השאיפה של הריאליזם לאובייקטיביות.מגמה זו של רוחק 121

7 ממוצע מתקשרת כמובן לרצון לספק פרטים רבים בכדי ליצור מוחשיות וממשות של אלמנטים בטקסט ושל הטקסט כולו. שיקוף המציאות הריאליזם מתנגד לכל דרך הצגה ספרותית שאינה מייצגת או מדמה את המציאות האמיתית ולכן היא נוטה במקרים רבים למזער או לפחות להצניע את התבניות האמנותיות בסיפורים של סוגה זו. הכוונה היא למיעוט נוכחות של המספר וטשטוש העובדה כי בסיפור פועל ארגון אמנותי כלשהו. ספרות ריאליסטית נוטה במקרים רבים לחקות את לשון הדיבור ולהמנע מהגבהה מלאכותית שלה, גם כאן כמובן מתוך מגמה לנאמנות למציאות. הריאליזם יכול להתחלק לשני סוגים שונים: ריאליזם ממטי המבקש לדמות את המציאות כפי שהיא לעומת ריאליזם קוגניטיבי המבקש )4( לייצג את המציאות מתוך מגמה לטעון לגביה משהו. ריאליזם בספרות העברית ראשון המשוררים שכתב יצירות ריאליסטיות בעברית הוא י. ל. גורדון )יל"ג(. יל"ג כתב יצירות העוסקות בחיי גיבורים מתקופתו. ביצירתו הידועה "קוצו של יוד" ישנם יסודות ריאליסטים מובהקים. יל"ג כותב על גיבורים דמויי מציאות. הוא משתמש ברצפ פעלים מחיי היום יום כדי להבהיר את תמציות חייה של האישה העברייה: "תהרי תלדי תנקי תבשלי ובלי עת תבולי..." תלמידו של יל"ג, בתחום זה הוא טשרניחובסקי. יצירתו "ויהי בוקר ויהי ערב" היא יצירה ריאליסטית. טשרניחובסקי מתאר בלשון פלסטית לפרטי פרטים את תליית החתול בבית )5( הכלא. תקופת רוסיה ופולין ) (. 122

8 הספרות העברית שלאחר תקופת ההשכלה הצטיינה בהתקרבותה אל חיי העם. את מקום העיסוק באידיאלים מופשטים רחוקים, שייחד את ספרות ההשכלה, החלה תופשת חתירה מתמדת לתיאור חיים אנושיים ממש. הנטייה לריאליזם קיבלה גיבוי עיוני מן הביקורת הספרותית העברית, בהשפעת הביקורת הרוסית. המבקרים תבעו מן הספרות, כי תחדל לשגות באידיאלים משכיליים רומנטיים ותעדיף התמודדות עם החיים ושיקוף אופיו האמיתי של העם. אך לא היתה זו רק משאלה עיונית-אמנותית. לפנייה זו אל העם סייעו גם האירועים ההיסטוריים. עליית הריאקציה הרוסית בימי הצאר ניקולאי השני והתגברות הפוגרומים בשנות השמונים סילקו את שארית האמונה המשכילית באמאנציפאציה ובהשכלה, לשמה כמסוגלות לפתור את בעית הקיום היהודי. תקופת ארץ-ישראל ) (. בארץ-ישראל החלה להיווצר ספרות עברית עוד בימי העלייה הראשונה בשנות השמונים, אבל עיקר התפתחותה היה בראשית המאה ה- 20, לאחר העלייה השנייה וייסוד "העומר" בעריכת ש' בן-ציון ו"הפועל הצעיר". לאחר בואם של סופרים רבים ממזרח אירופה, שעלו בעקבות חיסול המרכז האודיסאי בתקופת המהפיכה הרוסית, חלה בארץ-ישראל התפתחות ניכרת של הספרות. הלשון נתגמשה ונתעשרה מאוד. הריתמוס בשירה נעשה טבעי וקרוב ללשון הדיבור החדש, וההברה הספרדית קנתה לעצמה שליטה מוחלטת. תקופת המדינה )1948 ואילך(. רוב הסופרים שכתבו בתקופת הקמת המדינה בקירוב הם ילידי הארץ, וראו את מדינת ישראל ביתר ריאליזם מדור הסופרים שנולדו באירופה והגיעו לארץ בבגרותם. לשונם 123

9 הספרותית גמישה יותר משל קודמיהם, בהיותה לשון אמם, אך אין היא כה מלומדת ועמוסה במשקעים התרבותיים של המסורת היהודית. ככל שקלטו השפעה ספרותית חיצונית בעיקר מן הספרות האנגלית והאמריקנית היא הגיעה אליהם בדרך כלל באמצעות תרגומים לעברית. החוויות שבמרכז יצירותיהם עומדות בסימן האירועים ההיסטוריים הכבירים המאפיינים את התקופה: שואת יהדות אירופה ומאבק היישוב למען הקמת המדינה, הווי הקיבוץ והפלמ"ח והשינויים האידיאולוגיים החריפים שהתחוללו. חלק מהיוצרים תוהים על האידיאולוגיה, הציונית והציונית-סוציאליסטית של דור המייסדים, חלקם תוהים על יחסם אל המסורת היהודית וערכיה. מספרי הדור הדגישו ברובם את העניין הקולקטיבי שהדור היה עסוק בו. אף-על-פי-כן היו ביניהם שהצליחו להעלות ראייה וסגנון אישיים יותר, כגון ס' יזהר, שחתר לבטא את עולמו ולבטיו של היחיד בעולם שבו מוטלות עליו משימות ציבוריות כבדות. בספרות הדור ניתן להבחין מעבר הדרגתי אל דרכי ביטוי אינדיבידואליות משוחררות יותר. עניין זה קשור בהתפכחות מן ההתלהבות הציבורית של מלחמת העצמאות. העלייה ההמונית לארץ בראשית שנות המדינה גרמה לראייה חדשה של דמות היהודי, ודמויות חדשות עוצבו ביצירות שנכתבו אז. קמו גם סופרים-עולים, שעקב נסיון חיים שונה משל הסופרים ילידי הארץ, כתבו בנימה שונה. הקונפליקט המתמשך עם הערבים גרם לבדיקה מחודשת ומעמיקה יותר של שאלת הקיום היהודי-ערבי, ויוצרים רבים עוסקים בה במישרין ובעקיפין. כמו כן עומדים לבדיקה מחודשת נושאים וערכים, שעד כה לא עירערו עליהם. יותר ויותר החלה הספרות מתפכחת מאידיאולוגיות ומתרכזת בתיאור חוויות אישיות. גישה פילוסופית חדשה אל החיים, המושפעת מזרם האקזיסטנציאליזם, החלה לבוא לידי ביטוי ביצירות. דרכי העיצוב נעשו פחות ריאליסטיות והתקרבו יותר )6( אל דרכי ביטוי אמנותי "מודרניסטי". 124

10 הריאליזם בסיפוריו של אהרון מגד מספר ומחזאי עברי, נולד בוולוצלאווק )פולין(, מ 1926 בארץ. למד בגימנסיה "הרצליה" בתל אביב, היה חבר קיבוץ שדות ים. בשנים עשה בארצות הברית בשליחות תנועתו והיה ממייסדי "החלוץ הצעיר" שם. עורך "משא" המוסף הספרותי של "למרחב". עוד בהיותו באמריקה פירסם שם שני ספרים )"אל הילדים בתימן" ו "חנה הגיבורה"(. ספרו הראשון בישראל, "רוח ימים" )קובץ סיפורים(, ראה אור ב סיפוריו מצוינים בהומור קל ללא סארקאזם. דרך סיפורו פשטנית, ברורה, ואין בה כל נטיהלסבך את הדברים על ידי חדירה לספירה הפסיכולוגיסטית או האבסטראקטית. לעומת זאת, בולטת הנימה ההומאנית. נושאיו הווי הארץ ובני הארץ, תיאורם של אלה לובש לפרקים צורה של סאטירה חברתית, אך ללא מחץ סאטירי, לעתים מצייר מגד את ההתנגשות שבין דור החולמים והבונים ובין מציאותו של הדורהחדש, הרחוק מהמנטאליות של ה "ראשונים". מספריו האחרים" "חדוה ואני", 1954, "ישראל חברים".1956 ממחזותיו: "הרחק בערבה" )הוצג ב-"הבימה"(, "אנקובאטור על הסלע" )הוצג ב "אהל"(, " 5 5 : )הוצג ב"אהל"(, "אי לייק )7( מייק" )הוצג ב "הבימה"(, חנה סנש" )הוצג ב הבימה"(. אהרן מגד נשוי לסופרת אידה צורית,והוא אביהם של המשורר והסופר איל מגד ושל ד"ר עמוס מגד, מרצה להיסטוריה באוניברסיטת חיפה. אהרן הוא גם אחיו של הסופר מתי מגד,מי שהיה סופר בזכות עצמו, ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטת חיפה ודיקאן הפקולטה למדעי הרוח. אהרן מגד זכה בפרסים ובאותות הוקרה רבים, ובהם:

11 - פרס אושיסקין ;פרס ברנר ;פרס שלונסקי; פרס פרס פיכמן; פרס ביאליק; פרס השופטים של סמיילן ופרזנט טנס, ניו יורק; פרס ירושלים ע"ש ש"י אקו"ם ;פרס ניומן; פרס ראש פרס ויצ"ו, צרפת; עגנון; הממשלה; פרס הנשיא, ובשנת פרס ישראל )8( לספרות. הסיפור "בכי" הסיפור בכי מאת אהרון מגד התפרסם לראשונה בקובץ הסיפורים הקצרים חצות היום )תשל ג( ועורר תשומת לב רבה בקרב מבקרי ספרות בארץ ישראל. בכי מספר את סיפורו של מירטל החי בשולי החברה בקיבוץ ישראלי בשנות החמישים. להפתעתם של חברי הקיבוץ מירטל הדחוי חברתית מתחתן עם הדי שידועה בהתנהגותה המופקרת למדי ולשניים נולד בן בשם יוסי. בשלב מסוים עוזבת הדי את מירטל, יוסי וחיי הקיבוץ לטובת נהג מונית חיפאי ולמן אותו רגע הופך הילד לכל עולמו של מירטל. בשיאו של הסיפור נפגע יוסי מידיו של אחד הילדים בקיבוץ ומירטל נזעק להגנתו תוך שהוא, מתוך סערת רגש על הפגיעה בבנו, מכה בילד שפגע בו. התגובה לא מאחרת לבוא כאשר פרץ הרפתן מופיע בצריך של מירטל ומודיע לו כי ידאג שיסולק יחד עם בנו מהקיבוץ. מירטל מחליט לעזוב עוד בטרם יספיק פרץ לממש את איומו אך יוסי פורץ בבכי ואינו מסכים לעזוב. התמה המרכזית של הסיפור הינה של יחסי יחיד וחברה על רקע המציאות החברתית של הקיבוץ בשנות השישים. שמו של מירטל )וכן שמה של הדי( מרמז על הזרות שלו לעומת השמות הצבריים בסיפור )פרץ, איתן וכו.( הסיפור בכי משתייך באופן מובהק לסוג הסיפורי של הריאליזם. הסיבות לכך הן שהסיפור מתרחש על רקע וזמן קונקרטיים של חיי הקיבוץ בשנות החמישים. אמנם לא 126

12 מצוין שמו של הקיבוץ במפורט )ככל הנראה באזור חיפה (אך הסיטואציה מוכרת היטב לקורא. האקספוזיציה בסיפור היא תחילית מרוכזת ומשמשת בכדי ליצור קשר סיבתי בינה )העבר( וההווה הסיפורי. למעשה כל הקונפליקט של הסיפור נוצר על רקע ההקדמה כאשר מירטל הפאסיבי לפתע נעשה אקטיבי כאשר בנו נפגע. כלומר, האקספוזיציה מסבירה את יחסו של מירטל ליוסי מה שמנמק באופן סיבתי את תגובתו כאשר יוסי מוכה.בכי נוקט פירוט רב בתיאור הדמויות מה )9( שתורם לסיווג הריאליסטי שלו. הסיפור "יד ושם" דמויות: דמות ראשית בסיפור סבא זיסקינד דמותו מניעה את העלילה. הוא עקשן, נוקשה, בעל עקרונות ואינו מתנתק מן עברו. דמויות משניות: רחל היא עקשנית וגאה כמו הבסא, היא מנסה למציא פשרה בינהם. יהודה הוא בעלה של רעיה, הוא אדם עיקש ושומר על דעותיו בריכות בינו לבין הסבא. רעיה היא אוהבת ונותנת כבוד לסבא שלה וזה גורם לה שקט פנימי על כך ששמרה על דעתה ובחרה שם עכשווי ולא שם מן העבר של סבא שלה. אפיון דמותי של הסבא: עקיף: נוקשה בעל עקרונות ואינו מוותר. ישיר: עקשן גאה בודד ואדם סגור. סוג דמותו של סבא זיסקינד: 127

13 דמותו היא דמות שטוחה! הוא אינו משנה את התנהגותו לאורך הסיפור, האירועים בסיפור מבססים ומדגישים את האופי שלו ולכן אין הפתעה מזה שהתעלם מנינו שנולד. עמדת המספר: מספר חיצוני, )10( גוף שלישי. גם כן בסיפור )יד ושם( יש שינוי בתוך האישית, השינוי בין האישיים יוצא לאור השינוי בין הישן לבין החדש )11( ולקח באותו זמן הסכסוך בין הריאליזם לבין הרצינית. בחדרנו לו שם, אמא, שלשנינו אוהבים אותו ולא נמירו באחר מנחם הוא שם שרוח זקנה עולה ממנו. ואת מוכנה לשאת באחריות של המרת רצון סבא? למה אתה עושה מזה עניין גורלי כל כך? )12( ואולי יש בדבר משהו גורלי מאפייני עלילה בסיפור בכי העלילה של הסיפור בכי מאורגנת על ידי כמה עקרונות.ראשית הוא עיקרון הקישור הסיבתי שאוזכר לעיל. אך בנוסף לעיקרון זה ישנם עוד כמה עקרונות הבאים לידי ביטוי בסיפור בכי. כך אנו יכולים למצוא בסיפור בכי ארגון של העלילה דרך אנלוגיות. דוגמה אחת לכך היא ארבעת המקרים שבהם בוכה יוסי המתקדמים לעבר שיא בסצנת הסיום. אנלוגיה נוספת היא זו של הנסיעה הנסיעה המדומיינת בג יפ ישן שמהנה את יוסי לעומת הנסיעה האמיתית בכדי לעזוב את הקיבוץ שמעוררת מיוסי תגובה 128

14 קשה.דרך ארגון נוספת היא של מבנה קבוע החוזר על עצמו של שיגרה, הפרתה על ידי אירוע כלשהו והיווצרות של שיגרה חדשה, מה שמדגיש את הסתגלנות יחד עם הפאסיביות של מירטל.הסיפור מובא מנקודת מבט של מספר כל יודע חיצוני לעלילה שראשית מתאר את מירטל ממה שיכול להיות נקודת מבטם של חברי הקיבוץ אך בחלקו השני של בכי חלה תפנית בה נדון להלן. מפנה בעלילה חלקו השני של הסיפור בכי מביא כמה תמורות עימו. ראשית ניתן לדבר על תמורה בנקודת התצפית כאשר המספר הכל-יודע מתחיל להיצמד לדרך החוויה של מירטל ואף חודר אל תוך תודעתו, מה שמקנה עוצמה וכוח לחלקו הזה של הסיפור כהנגדה לאקספוזיציה שבאה לפניו. גם ברמת העלילה הרי שיש מפנה כאשר מירטל הפאסיבי הופך לאקטיבי ויוצא להגנת בנו. הסיום של הסיפור נותר פתוח שכן לא ברור כיצד ינהג מירטל כאשר יוסי יושב לידו וממרר )13( בבכי. בסיפורו "גשם נדבות" מתאר לנו הסופר אהרון מגד את המצב הכללי של הסביבה שהוא חי בה. הוא מתאר את העיר שלו ואיך היא היתה בזמן הגשם, גם הוא מתאר את אנשי המקום שבאו ממזרח הארץ. )ביום חרף אחד היתה לי פגישה בבאר שבע, בפגישה ישבנו עד שעה מאוחרת בערב. היה זה אחד מימי הגשם המעטים במקום זה. הגשם מביא ברכה לשדות, אבל את העיר הוא ממלא בוץ עבה אנשי המקום, שבאו מן המזרח אומרים שבבוץ דומה לברגול והרומנים אומרים, שהוא כמו )14( ממליגה( 129

15 הסופר ממשיך לתאר את המקום בצורה ברורה, הוא מעביר את הקורא ממקום למקום אחר, המקום שמתאר הסופר לנו הוא תחנת האוטובוסים, הוא מספר איך עובדים הנהגים בתוך התחנה, ואיך מחקים הנוסעים, הוא מצייר את הדאגה אצל הנוסעים. )אתה לא מכיר את הנהגים? ענתה האשה בעלת כובעת חנוצה, ופנתה לאחור, עכשיו ראיתי את פניה, פנים לא צעירות אבל עם הרבה צבע, האשה הצעירה שישבה גם )15( היא מאחור( הסיפור "עשרת הימים הנוראים" בוקר אחד, עם פרוס הימים הנוראים ב- 1973, מתעורר משנתו יודא הרכבי - פרופסור בן 33 ללשונות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב - ומבחין בדבר-מה שמכה אותו בתדהמה גמורה: הפסוקים המקראיים העוסקים בשבחי ירושלים, שאותם כתב בדקדקנות באותיות כנעניות- עתיקות על גיליון קלף, נעלמו מן הדף כלא היו. נרעש ונרגש הוא מחליט להתחקות אחר האותיות הפורחות: הוא לוקח תרמיל ועולה לרגל לירושלים כדי לחפש אותן בין אבני הכותל. "אביא אתי קיסם", הוא מתכנן, "ואנסה לחטט בחרכים שבין האבנים, אולי אמצא בהם שרידי אותיות של הכתב העברי-כנעני הקדום". מתפללים בכותל. החיפוש אחר אותיות עבריות הוא חיפוש העצמי תצלום:טבול במשך שהותו בירושלים מתגורר הרכבי בהוספיס גרמני נוצרי קטן במושבה הגרמנית, ובחיפושיו אחר האותיות הנעלמות הוא פוגש דמויות מעברו: אהובתו משכבר הימים, שנישאה לארכיאולוג שווייצי שמאלני ואנטישמי למחצה; חבר מהשירות הצבאי במלחמת סיני, מאבטח בבית החולים שערי צדק, שנודע ביכולתו לפתור חלומות; חבר ותיק מתנועת הנוער, 130

16 שהמיר את האמונה הקומוניסטית ביהדות האורתודוקסית, כתוצאה מחלום מכריע שחלם. ובתוך כך נמזגים בשיטוטיו בירושלים זיכרונות היכרותו עם אשתו אסנת, בת לעדה הצ'רקסית, שעזבה אותו במפתיע לפני ארבע שנים. כל הדמויות הללו - כל אחת בדרכה - מקרבות אותו אל פשר אובדנו. יודא הרכבי יוצא למסע האפי שלו כגיבור מבולבל ואובד דרך, נוטה לאובדן עצמי, תלוש ממקורותיו ומרוחק משורשיו; הוא אינו נושא עמו תעודת זהות, משום שזו לא ידועה לו עוד. הוא, ששמו נלקח מהברית החדשה כדי לא לחשוף את יהדותו מחשש לפוגרום קרב, מבקש לעצמו מבלי דעת תיקון רוחני, שמשולב ללא הפרד בתיקון לאומי. האותיות הקדומות מובילות אותו, כמו כתב סימנים מוצפן, אל המסע הפנימי, שמשתבר במסע החיצוני ברחובות ירושלים. מושאי הגעגוע ושאיפת החיות מתגשמים באמצעות מפגש מחודש עם "עדויות הבית הראשון, השני, הנביאים, החוזים, המשיחים, )16( שהנה אני מתהלך ביניהם במעבר לזמנים". במקום אחר מהסיפור "גשם נדבות", אהרון מגד מתאר את המצב הכללי של הנוסעים בתוך האוטובוס. )כשיצאנו מן העיר התחיל כל אחד להסתדר במקומו באופן נוח, כמו שאנשים עושים, כאשר הם נוסעים נסיעה ארוכה, התחיל בזה אותו בעל כובע הגרב. הוא אמר לעצמו: "צריך לישון קצת" הרים את צווארון המעיל שלו, הוריד את כובע הגרב על אוזניו הגניס את ידיו לכיסים ואמר: "לילה )17( טוב"( בקטע אחר מהסיפור "גשם נדבות" מתאר לנו הסופר את השנאה הישראלית לערבים, הוא מתאר אותם שהם גנבים, הסופר השתמש במלה "מסחננים" והמלה הזאת 131

17 משתמש בה לערבים שהם עוברים את הגבול ונכנסים לישראל ממדינות שכונות כדי לגנוב ולהרוג לפי דעת הישראלים. )שעה שלמה הלכנו בחושך, בתוך בוץ עמוק עד שהיגענו לבית, בית זה היה כנראה האחרון בשורה של בתים דומים לו. דפקנו ואחרי רגעים אחדים פתח לנו אדם רזה וגבוה, הביט בנו בתפלא: מסחננים הודיע בובלה אבל נחומ ניגש אל האיש ואמר בשקט המכונית שלנו התקלקלה )18( ושקעה במים תוכל להכניס אותנו לבית שלך עד הבקר( בסיפורו של אהרון מגד "מעשה בלתי רגיל" שמתאר בו את החיים בתוך מרקחת. הוא מעביר לנו את התנועה בתוך מקום העבודה גם כן הבעיות, המצב הכללי, היחסים בין העובדים וכו. )יום אחד בשעה מאוחרת של אחר הצהריים יצא נחום גבעיל לבית המרקחת אשתו שלחה אותו לקנות תרופה בשביל ילדם בין שלש שהתקרר, פתאום הרגיש נחום מכה קלה על גבו ושמע קול שמחיי נחום היה זה בובלה חברו )19( שלא ראה אותו מזמן רב, נחום שמח מאוד( "עשרת הימים הנוראים" הוא נובלה בעלת פואטיקה גרנדיוזית וחידתית, מיסטית וקמאית. שום פרט בה אינו חף מסמל או מתביעה אלגורית: קורותיו של הגיבור בעיר הקודש אחוזות תזזית של קודש לאומי-רוחני, של התגלויות, חזיונות וחלומות רבי משמעות. מגד חוזר בהמיית לב ובפאתוס אל המקור הקדום והמיתי של העם היהודי, ואל סימניו במרחביה העתיקים של ירושלים: בבתי הכנסת ובכותל המערבי, בסמטאות העיר העתיקה, באתרי החפירות הארכיאולוגיות ובבית הקברות בהר הזיתים. שם, בסימני העבר שנותרו 132

18 חקוקים במרחב, בגלעד הקדום שמבהיר את הזיקה הלאומית אל ההיסטוריה היהודית ואל המיתולוגיה שלה, מתגלה טפח של רז אמת לגיבור. לא רק ירושלים היא גיבורת הנובלה; גם השפה העברית ניצבת במרכזה - לא בגילומה הספרותי, אלא כחומר של האותיות, כהתגלויות רוחניות של קדושה ושל יראה. יודא יוצא למסע בעקבות האותיות, שנודדות, מופיעות ונסתרות לסירוגין, ומסמנות את אובדנו וגם את אופק תיקונו. האותיות העבריות הן אותות, שהרי על פי המיסטיקה היהודית המציאות היא ספר שכתב אלוהים, ובאמצעות אותיותיו הוא מתגלה לפני האדם. אותות העברית מתעוררים לחיים, והאותיות מתגלות בעולם כהיענות פתע להרהור פנימי, פורחות ונחשפות בהקשרים בלתי-צפויים, בחזיונות ובצירופי מקרים, מהסוג ש"מתרחש רק באגדות של צדיקים". להק אותיות מתעופף אי-שם מעל לראשו של הגיבור, רודף אותו, מסמן את דרכו ומציע לו תיקון, אם ישכיל לאתר אותן מתחת לאשפתות ובשערי שער שכם, בקברי הר הזיתים, בכותל המערבי או בנחלים הסובבים את צפת. הן מבטיחות לו לשחזר את העקבות הכנעניים, שיובילוהו לזהותו שלו ולמורשתו, שדהתה וקהתה. החיפוש אחר האותיות הוא החיפוש העצמי, ובו שלובים הפסיכולוגיה האישית והמיתוס הקולקטיבי-רוחני. אברך שעיניו בוערות ניגש אל יודא בכותל, אומר לו ש"אם הוא נרתע מן החיפוש אחר האמת, יהיה עליו לחפש את עצמו", וחברו פותר החלומות מבהיר את פשר היעלמות האותיות: "אם אובד לאדם משהו היקר לו, והוא מחפש אותו ואין לו מנוחה, זה אומר שאבד לו חלק מעצמו". אובדן האותיות הכנעניות הוא אובדן השורשים. הרי הכנענים נמוגו משמי ההיסטוריה ללא הותר דבר, מלבד מקווי האותיות הכחושות שהותירו, שהן מקורותיו של הכתב העברי הקדום; 133

19 "וכך יהיה גם גורלי", חושש הגיבור. הוא לומד שהאמת הרוחנית, כמו גם הזהות הישראלית, מתגלות בזיקה לעבר הקמאי, ומתחזקות לנוכח האותיות העתיקות והנצח שהן מסמנות. וכך, על גזע הדקל סמוך לשער שכם דבוקה האות הכנענית עי"ן שמביטה בו מן הגזע; והגיבור מבחין בה ומהרהר: "על איזה עוון רודפות אותי האותיות הכנעניות? האם על כך שאין עי"ן לא בישראל ולא ביהודה, לא בירושלים ולא בציון, ואין עי"ן באמת ובאמונה ואין באלוהינו ואין באדוננו". והעין, ששותפה לעקירה ולתעייה, לעריקות ולעקידה, מבקשת את עלבונה: היא ניעורה לחיים ומתגלה באותות ובמופתים, כדי לסמן את סכנת נמיכות הרוח וגבהות הלב, תלישות השורשים והסתרת הפנים מהמסורת היהודית ומהחזקה שהיא מקנה. גם על אפשרות ישועתה של עיר )20( בירת הקודש הסהרורית, המפתה וצופנת הסוד. במקום אחר מהסיפור "מעשה בלתי רגיל" מתאר לנו הסופר עיר ירושלים. הוא מתאר את האדמה ואת האוויר היפה. )כשהגיעו לירושלים היה כבר ערב, הם עצרו על יד הבית של בובלה וירדו מן הג' פי. כאשר ראה נחום מעל ראשו את השמיים הגבוהים. כאשר הרגיש תחת רגליו את האדמה הקשה, הסלעית, ונשם את האוויר הטוב, הרגיש את עצמו כמו איש חדש, שיכול לעשות כל מעשה, אפילו בלתי רגיל )21( מאוד( בקטע אחר מהסיפור "מעשה בלתי רגיל" הזכיר לנו הסופר על לשון גיבור הסיפור את המקום שהוא חי בו לפני שנים ואיך הוא התחיל לזכור את הזכרונות היפות. 134

20 )כשהגיעו אל ראש הגבעה ראו לפניהם את הר הקסטל, ואת כל הסביבה היפה ונחום התחיל לזכור את כל הדברים הגדולים שקרו כאן, הוא הכיר כל סלע ואבן וכל דרך בהרים האלה, בסביבה זו נפלו הרבה חברים טובים ויקרים. הוא )22( עצמו היה כאן בסכנת חיים פעמים רבות( בסיפור "יד ושם" מתאר לנו הסופר חיים של משפחה גרה בדרום פלשטין, הוא מספר על המצב הכללי של המשפחה הזאת הוא מתאר לנו את הבית, הדלת כל משהו בתוך הבית. )סבא זיסקינד היה גר בבית קטן, בשכונה דרומית של העיר, פעם אחת בחדש, בערך, בשבת אחר הצהריים, היו רעיה, הנכדה שלו, ובעלה יהודה, באים לבקר אותו. רעיה היתה דופקת שלוש דפיקות על הדלת. זה היה סימן בינה ובין סבא עוד מן הימים שהייתה ילדה קטנה כאשר היה גר בביתם עם המשפחה כולה רעש קל נשמע מאסירי )23( הדלת( בקטע אחר מהסיפור "יד ושם" מעביר לנו הסופר את הבעיות תוך המשפחה בצורה נכונה, הוא הצהיר את הרגישות הנפשית והדאגה תוך המשפחה. )בשביל סבא את צריכה לעשות זאת אמרה רחל אבל היא ידעה שאין היא אומרת את האמת כולה, דברי בתה לא מצאו חן בעיניה, ונראו לה כמו סימן לדרך המחשפה )24( השטחים של הדור הצעיר כולו( "עשרת הימים הנוראים" של אהרן מגד הוא נובלה יוצאת דופן בנוף הספרות הישראלית העכשווית; היא חוזרת 135

21 אל הכתיבה הרומנטית של תחילת המאה הקודמת, שכבר פסה לחלוטין, בסגנונה ובתכניה, מהספרות העכשווית. נעדרת הומור, דידקטית ועמוסה, הנובלה כורעת תחת גודש של סמליות לאומית ופאתוס רוחני; היא נעה במחוות גרנדיוזיות עצומות, שמקשות עליה את נשימתה. לעתים נוצר הרושם שזו נובלה שמעניין יותר לחקור מאשר לקרוא. הפואטיקה של הנובלה הולמת את הלאומיות הרומנטית שהיא חוגגת - צפויה מראש, יש לציין, ועלולה לעורר רתיעה. את תקופת "הכיבוש הישראלי" המספר מסמן "מראשית האלף השני לפני הספירה"; בעיר העתיקה, בין הערבים מכניסי האורחים שמזמינים אותו לארוחה ומספרים לו על הגירוש של 1948, הגיבור חש "כאילו מוקף בהמון מוסת שעוד רגע יקרע אותי לגזרים ואני לבדי בין שונאים חמומי מוח ואין מי שיושיע אותי". ועם כניסתו של הגיבור לשכונה ערבית מיד נושך אותו כלב זב ומצורע, אחד מריבוא "כלבים שוטים שמסתננים הנה מעזה, מסוריה, מלבנון, ממואב ומעמון. ישראל עם פחי הזבל הגדושים שלה, עם החצרות האחוריות המלאות כל טוב, שיירי בשר ושאר ירקות, היא גן עדן בשבילם. מה אתה יכול לעשות? להעמיד שוטרים על הגבולות שיגרשו בחזרה כל כלב שאין לו ויזה?" זו הפוליטיקה של אהרן מגד, וזו הפואטיקה שלו - לטוב ולרע. הרוח הלאומית הפטריוטית מנשבת בעוז מבעד לדפים ודרך האותיות: רק החוסן הלאומי, הזיקה הכתובה בין העם המקראי לבין העם שיושב בציון תוכל להשעות את מורך הלב, את הפקפוק ואת התלישות; האותיות ח-מ-ל, שמתגלות מעל הכותל בתפילת כל נדרי עם סיום הנובלה, כמו בקשה למחילה ולכפרה, מצטיירות בסודן: הן קושרות בין מחולן בשמים לבין חלומו בהקיץ של הגיבור, וגם מרמזות על הלחימה המתקרבת, שבאמצעותה יוכל להיוושע. בסוף הנובלה פורצת מלחמת יום הכיפורים, והגיבור יוצא מירושלים 136

22 אל הפיקוד, לשמש בקרב. עשרת הימים הנוראים נחתמים אז )25( במלים: "והרוח תשוב אז אל אלוהים אשר ידעה בסיפור "גרישה פלוטקין" מתאר לנו המספר אהרון מגד אחד מקומות תל אביב מתוך אישית גיבור הסיפור. הוא מתאר את המקום מכל הצדדים. )את גרישה פלוטקין לא ראיתי זה שש או שבע שנים וגם נפגשו רק לרגעים אחדים, כי הוא מיהר לתפוס את מכונית המשא הנוסעת לבאר טוביה, לכן כל כך שמחתי כאשר ראיתי אותו פתאום ברחוב בתל אביב הוא עמד על יד חנות קטנה של ספרים ישנים והחזיק ספר אחד קרוב )26( מאד לעיניים( בקטע אחר מהסיפור "גרישה פלוטקין" הצהיר לנו הסופר את הבעיות תוך העיר שהיא קרה בשווקים של העיר, הוא מתאר לנו מצב החברה הישראלית גם כן מתאר לנו רגישות בעלי החנויות נגד הגנבים. )נו, עכשיו שהספר במקומו הנכון - יכולים אנו לזוז, אתה חושב שלא הייתי משלם בעדו גם חמש לירות? כשאני מוצא ספר כזה חביבי, אז אין אצלי שאלה של מחיר גם את המכנסיים שלי אמכור כדי לקנות אותו אבל מה? היום צריך אתה לדבר על המחיר שכל העיר הזו כמו שאתה רואה אותה, מלאה גנבים, זהו ועכשיו תבוא אתי עוד לכמה )27( * מקומות בעניינים של המעברה ) בסיפור "גשם נדבות" משתמש הסופר במלים של ריאליזם למען הפיטוי על כל הבעיות וגם כן האירועים שקרה )28( בחברה הישראלית. 137

23 )אתה מדבר בעברית מצויינת. למה שלא אדבר עברית מצויינת? אין לי צורה כזאת? לא להפך! אני רק שמחה לשמוע עברית כזאת. )29( חשבתי שאני עולה חדש? השוליים htm. file://i:/new /ריאליזם Folder 24/11/ /11/2011 file://i:/new /ריאליזם Folder )אמנות( ויקיפדיה. Html File://I:/New Folder/dode.htm htm. file://i:/new /ריאליזם Folder 24/11/ File://I:/Reshit Shalom Hartman Institute - - Jewish Scholarship, Educat.htm אברהם, שאנן. מלון הספרות החדשה העברית והכללית, מהדורה חמישית, הוצאת "יבנה", תל אביב, אבן, יוסף. ניצני הריאליזם בספרות העברית, כרך א, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, Folder- 01 file://i:/new /יד ושם מגד אהרון סיכומונה. htm texto.php3?cod=0 21 -גליה ירדני, אהרון מגד ארבעה סיפורים, מהדורה שמינית, ירושלים תשל"ב, 138

24 41 -גליה ירדני, שם, עמ' שם, עמ' גליה ירדני, שם, עמ' שם, עמ' שם, עמ' גליה ירדני, שם, עמ' שם, עמ' שם, עמ' שם, עמ' גליה ירדני, שם, עמ' שם, עמ' 65. *המעברה: 1 מחנה מעבר, צריפים, בדונים או פחונים, שהוקמו לשכון עראי לעולים חדשים )אברהם אבן שושן, המלון העברי המרוכז, 1972, עמ' 397 ( 2 כנוי לכל אחד ממחנות של צריפים או אוהלים, בדונים או פחונים, שהוקמו שונים בארת בימי העליות ההמוניות לאחר קום המדינה לשכון עראי לעולים החדשים כמקום מעבר עד שיכנסו לשכוני קבע ויתערו בארץ ( האנציקלופדיה העברית. כללית, יהודית וארצישראלית, כרך 2, חברה להוצאת אמציקלופדיה, תל אביב, ירושלים,

25 82 -אהרון מגד, בראשית, תיאטרון צטיולין, גור ישראל, פרקי המחזה המקורי בארץ ישראל. המקורות htm. file://i:/new /ריאליזם Folder 24/11/ /11/2011 file://i:/new /ריאליזם Folder )אמנות( ויקיפדיה. Html File://I:/New Folder/dode.htm File://I:/Reshit Shalom Hartman Institute - - Jewish Scholarship, Educat.htm אברהם, שאנן. מלון הספרות החדשה העברית והכללית, מהדורה חמישית, הוצאת "יבנה", תל אביב, אבן, יוסף. ניצני הריאליזם בספרות העברית, כרך א, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, Folder file://i:/new /יד ושם מגד אהרון סיכומונה. htm texto.php3?cod=0 11 -גליה ירדני, אהרון מגד ארבעה סיפורים, מהדורה שמינית, ירושלים תשל"ב, עמ' אהרון מגד, בראשית, תיאטרון צטיולין, גור ישראל, פרקי המחזה המקורי בארץ ישראל. המסקנות - מגד נחשב מהסופרים הבולטים בני דורו. - יצירותיו הראשונות של אהרן מגד עוררות תשומת לב המבקרים והחוקרים בשעתה

26 - מגד צייר בסיפוריו את ציורי החיים של החברה היהודית היומיומית בפרטי פרטים. ציורים אלה הם משקיפים את החיים היאדוים בתוך הכפר והעיר גם יחד. - הדיאלוג בין הדמויות בסיפוריו פשוט למדי והמספר השתמש במשפטים פשוטים. - אהרן מגד יכול לצייר את הסביבה, ואף האדם בתוך החברה שחי בה על ידי סיפוריו. - אהרן מגד עורר בסיפוריו את תשומת לבם של הקוראים מתוך פרטים מדויקיםאשר להם קשר בחייהם ולסביבתם. - הוא הביע בסיפוריו על בעיות שסובלים אותן האנשים בתוך החברה היהודית בצורה טבעית ובלתי הגזמה. - הוא הביע על מצב העוני והחיים הקשים בתוך ( ) והן בתים מן העץ שגרו בהם העולים היהודים הבאים מצפון אפריקה וכך הארצות הערביים. ולהפך מזה, הוא צייר את חיים ההרווחתיים של קבוצות מן החברה היהודית المستخلص رؼزجز ان ذرسخ ان اقؼ خ ي ان ذارص األدث خ انؼبن خ ان ز شح. رؼ ث ؼ ب ب انؼبو رسخ ز األدة ي رص ز انج ئخ ثشكم دق ق كذنك اإل سب آخذ ث ظز االػزجبر انزفبص م ان شززكخ نهذ بح ان ي خ إر بصبر ب ي ج غ ان اد نقذ ر شد ان ذرسخ ان اقؼ خ ثأ اع أدث خ نى رذط ث ب أ يذرسخ أدث خ أخز يضم انزيش خ غ ز ب. األدة انؼجز انذذ ش دبن دبل ا داة انؼبن خ األخز زأصز ث ب ذذس داخم األ سبط األدث خ قذ ثزسد يج ػخ ي األدثبء انؼجز ف ان زدهخ انجذ ذح نألدة انؼجز انذذ ش قذ رأصز ا ثبن ذرسخ ان اقؼ خ انؼبن خ ي ى ي ض ع ثذض ب ذا األد ت )أ ز ي جذ( انذ كب ذزم 141

27 يكب خ يزي قخ ث أدثبء ج ه ي األدثبء كب ذ زبجبر األدث خ يذط أ ظبر ان قبد انجبدض. ن ذا رأ ب ي ان بست دراسخ ثؼض أػ بن انقصص خ يذ رأصز ثبن ذرسخ ان اقؼ خ ي خالل انزذه م ان قذ نزهك األػ بل. اسز زج ب ثؼذ انزذه م يذ رأصز األد ت انقبص )أ ز ي جذ( ثبن ذرسخ ان اقؼ خ ي سزد رفبص م رهك األػ بل ثأسه ة قصص سجم ف اقغ ان جز غ انذ ؼ ش ف إر بصبد ان زدهخ انز شأ ف ب ثكم رفبص ه ب. د ش كب س ز ثأثطبل قصص رذذ ضج ج اقغ انذ بح ان ي خ داخم ان ذ خ أ انقز خ أ داخم ان ص غ ف داخم ان شرػخ راس ب ن دخ ف خ ن و ي انؼ م ي انصجبح دز ش غ انه م. قذ جخ األد ت )أ ز ي جذ( ث قم رفبص م ذ انذ بح داخم يجز ؼ. 142

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

4. ( ) к ===== 565. (2) [1/179- ] ., a 564. (1) [1/179- ] 566. (3) [1/179- ] .''(, 11:114)

4. ( ) к ===== 565. (2) [1/179- ] ., a 564. (1) [1/179- ] 566. (3) [1/179- ] .''(, 11:114) -٤ ك ت اب ال صال ة : ١٥٢٢-٥٦٤ الج ز ء : 4. к : 564-1522 a :I 191 ١ ٤- ك ت اب ال صال ة 4. ( ) к ي ' ш. a х,. к a. к (). к. a a. к. ===== ا ل ف ص ل األ ول a 565. (2) [1/179-] - ٥٦٤ () к: к () ] ١ [ ) صحيح

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

ر گ ش د ر گ ه ن و م ن ق ط ا ن م ر د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ی د ن ب ت ی و ل و ا 1

ر گ ش د ر گ ه ن و م ن ق ط ا ن م ر د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ی د ن ب ت ی و ل و ا 1 ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س - : ص ص ر گ ش د ر گ ه ن و م ن ق ط ا ن م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

Læren om den islamiske arvelov

Læren om den islamiske arvelov Læren om den islamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 5. februar

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION AF ARABISK Første udgave 2017 AF IMRAN BIN MUNIR HUSAYN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN... 3 VEJLEDNING TIL TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN...

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארה"ב מרכזים רפורמיים בלבד בת"א התבוללות בקהילות ליברליות

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארהב מרכזים רפורמיים בלבד בתא התבוללות בקהילות ליברליות מהדורת יום ו העיתון של כל הציבור החרדי ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17 גיליון מס 157 מחיר: 5.00 ש"ח 5.00 20:33 20:33 20:30 20:31 20:32 20:31 20:34 פרשת חקת 19:31 19:28 19:13 19:19 19:20 19:32 19:25 נוקאאוט חרדי

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 Hvad er selvforherligelse? (الاعجاب بالنفس) Sprogligt:» At være selvglad

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

40 Spirituelle Helbredelser

40 Spirituelle Helbredelser 40 Ruhani Elaj Oversættelses-afdelingen (Majlis-e-Tarajim) står for oversættelsen af denne bog. Al ret til redigering og udgivelse forbeholdes Majlis-e-tarajim. Hvis du finder fejl i oversættelsen kontakt

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0 پ0 13 (23), 2014...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ 144000 پ0 4پ0ٹ9پ0 7 آ پ0 0پ0ٹ6 ھپ0ٹ6پ0 9 پ0ˆ5پ0 9پ0ٹ2!

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

Udarbejdet af: Kaldet til Islam. Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam. Web: Dato:

Udarbejdet af: Kaldet til Islam. Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam. Web:   Dato: Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah Udarbejdet af: Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب سم الل ه الر حم ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere