הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067"

Transkript

1 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067

2 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף למגוון הציפיות שלך מהמכשיר. במידה שתיתקל בבעיות בהפעלת המכשיר לרשותך סעיף מיוחד, שנמצא בסוף החוברת, העוסק בשאלות נפוצות ובפתרון בעיות. אנו ממליצים לך לקרוא עצות אלו לפני הפניה לאחת מתחנות השירות, שפרטיהם נמצאים בתעודת האחריות. בברכה, טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ שינויים טכניים חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד. תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה. כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים. הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לדרישות של אותה מדינה.

3 תוכן העניינים רשימת מאפיינים... 5 הוראות בטיחות 5... הכרת המכשיר... 6 לחצני תכונות... 6 שימוש בתכונות... 8 רשומות שיחות נכנסות הצגת הודעות תצוגה שימוש במערכת השיחה המזוהה פתרון בעיות

4 איור ראשי מחוון הודעה/צלצול לחצן חייג מחוון שיחה חדשה לחצן דיבורית לחצני M1~M10 לחצני M11~M20 נורית מחוון דיבורית לחצן עוצמה לחצן ח. חוזר לחצן איתות לחצן השהייה לחצן ספר טלפונים לחצן השתק לחצן ח. מקוצר לחצן מחק לחצן תכנות

5 רשימת מאפיינים מערכת שיחה מזוהה שמירת שמות, מספרים, תאריכים ושעות עבור לפחות 66 שיחות נכנסות שלא נענו שמירת עד ל- 10 מספרי שיחות יוצאות ספר הטלפונים - עד ל- 66 שמות ומספרים; תצוגה של שם המתקשר והמספר קביעת ניגודיות תצוגה דיבורית שעון זמן אמיתי (ניתן לכיוון) נורית מחוון לשיחה חדשה הגדרות אזור וקוד חיוג לאזורים אחרים בחירת שפה תכונת שיחה ממתינה תכונת חיוג חוזר אוטומטי 10 זיכרונות חיוג בשתי לחיצות 20 לחיצים לחיוג בלחיצה אחת תכונות איתות, השתקה והשהייה טיימר הפעלת/כיבוי נורית המחוון תכונת שיחה חוזרת (חיוג) כיוון עוצמת צלצול כיוון עוצמת צליל השפופרת יציאה למתקן תקשורת כגון: פקס,מודם,משיבון וכו' הוראות בטיחות על מנת להפחית את סכנת השריפה, ההתחשמלות והפציעה, אנא הקפידו על הנחיות הבטיחות הבאות לפני השימוש במכשיר. 1 קראו את כל ההוראות בחוברת זו בקפידה. 2 הקפידו על כל האזהרות וההוראות המצוינות על גבי המכשיר. 3 כאשר אתם מנקים את המכשיר, נתקו אותו משקע קו הטלפון. השתמשו במטלית רכה. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים או בתרסיסים. 4 אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים, לדוגמה ליד כיור, אמבטיה, גיגית או בריכת שחייה, או במרתף לח. 5 התקינו את המכשיר במקום בטוח. ודאו כי כל הכבלים נמצאים הרחק מאזורים בהם אנשים דורכים. אין להניח על גבי הכבלים חפצים העלולים לגרום לנזק או לפגיעה. 6 הימנעו משפיכת נוזלים על המכשיר. דבר זה עלול לגרום לקצר פנימי, שריפה או התחשמלות, והוא אינו מכוסה באחריות. 7 אין לגרום לעומס יתר על שקעי קו הטלפון ועל כבלי הארכה, משם שהדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. 8 אין לדחוף חפצים מכל סוג שהוא לתוך המכשיר משום שהם עלולים לבוא במגע עם נקודות המתח המסוכן, או לקצר חלקים, ובכך לגרום לשריפה או להתחשמלות. 9 קחו את המכשיר לתחנות השירות כאשר הוא דורש תיקונים או שירות. על מנת להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין לפרק את המכשיר. פתיחת או הסרת הכיסויים עלולה לחשוף אתכם למתחים מסוכנים או לסכנות אחרות. הרכבה מחדש שגויה עלולה לגרום להתחשמלות בשימושים עתידיים. 5

6 2. מתג עוצמת צליל שפופרת בזמן שיחה, ניתן ללחוץ על הלחצנים על מנת להגביר/להפחית את עוצמת הצליל. 3. חיוג חוזר אוטומטי/נודניק הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן דיבורית, ואחר כך לחצו על הלחצן ח. חוזר על מנת לחייג שוב למספר האחרון שחייגתם. כאשר הקו של האדם המבוקש תפוס, יש ללחוץ דיבורית. לאחר מכן יש ללחוץ על דיבורית שוב ועל ח. חוזר. כעת המכשיר יחייג אוטומטית אם תלחצו על הלחצן ח. חוזר. אם הקו עדיין תפוס לאחר 10 ניסיונות חיוג, החייגן יפסיק פעולתו. 4. הלחצן דיבורית על מנת להעביר את השיחה לדיבורית, לחצו על הלחצן דיבורית והניחו את השפופרת במקומה. על מנת לחזור לשיחה רגילה, הרימו את השפופרת ודברו כרגיל. במצב דיבורית, ניתן לחייג ולקבל שיחות. 5. הלחצן איתות לחצו על הלחצן איתות על מנת לקבל שיחה אחרת ממצב שיחה ממתינה (שירות טלפוני מיוחד), או בכדי להשתמש בשרותי מרכזייה פרטית PBX כגון העברת שיחה. 6. הלחצן השתק אם ברצונכם לדבר בפרטיות עם מישהו אחר בחדר, מבלי שהמתקשר יישמע אתכם, לחצו על הלחצן השתק פעם אחת, וכך הוא לא יוכל לשמוע אתכם בזמן שימוש בתכונת ההשתקה. על מנת להמשיך בשיחה רגילה, לחצו על הלחצן השתק פעם נוספת. 7. הלחצן השהייה תכונה זו מאפשרת לכם להכניס השהייה זמנית במהלך רצף חיוג. לדוגמה, בחיוג למספר בין-לאומי,או למערכת ניתוב ומידע אוטומטיים. 10 הימנעו משימוש במכשיר בזמן סופת ברקים. עלול להיות סיכוי קטן של התחשמלות מברק. 11 אין להשתמש במכשיר על מנת לדווח על דליפת גז, אם המכשיר בקרבת מקום דליפת הגז. 12 נתקו את המכשיר מקו הטלפון והפנו שירותי תיקונים לתחנות השירות במקרים הבאים: כאשר נשפך נוזל לתוך המכשיר. כאשר המכשיר נחשף לגשם או למים. אם המכשיר אין פועל כהלכה כאשר אתם פועלים בהתאם להוראות השימוש. אם המכשיר נפל או המארז נפגם. אם המכשיר מפגין שינוי ניכר בביצועים. הקפידו על הוראות אלה. הכרת המכשיר בדקו את תוכן האריזה האריזה צריכה להכיל את הפריטים הבאים: שפופרת וכבל שפופרת ויחידת בסיס כבל קו טלפון מדריך למשתמש חיבור כבלי קו הטלפון חברו קצה אחד של הכבל המודלרי המצורף למחבר הקו, ולאחר מכן חברו את הקצה האחר לשקע קו הטלפון. לחצני תכונות 1. מתג עוצמת צלצול קבעו את מתג הצלצול לרמה הרצויה HI) גבוהה/ LO נמוכה/ OFF כבוי). על מנת להשתמש בעוצמת הצליל המרבית עבור הצלצול, הסיטו את המתג למצב.HI על מנת להשתמש בצלצול עדין, הסיטו את המתג למצב.LO על מנת לכבות את תכונת הצלצול, הסיטו את המתג למצב.OFF 6

7 .8 זיכרונות חיוג זיכרון חיוג בשתי לחיצות א. שמירת מספר עבור זיכרון חיוג בשתי לחיצות ניתן לשמור מספר לזיכרון החיוג בשתי הלחיצות כאשר השפופרת מונחת במקומה. 1 לחצו על הלחצן תכנות. בתצוגה יופיע המחוון. 2 הזינו את מספרי הטלפון שברצונכם לשמור. 3 לחצו על הלחצן תכנות פעם נוספת. בתצוגה יופיע המחוון. 4 הזינו את מספר המיקום הרצוי (0 ~ 9). בתצוגה תופיע ההודעה "שמור". 5 לחצו על דיבורית פעמיים. ב. 1 2 ג. חיוג מספר מזיכרון החיוג בשתי הלחיצות הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן דיבורית. לחצו על הלחצן ח. מקוצר ואחריו לחצו על לחצן המיקום הרצוי (0 ~ 9) על מנת לחייג למספר המתאים. בדיקת המספרים בזיכרון החיוג בשתי הלחיצות כאשר השפופרת מונחת במקומה, לחצו והחזיקו את לחצן מספר המיקום (0 ~ 9). המספר השמור המתאים יופיע בתצוגה. זיכרון לחיצה אחת א. שמירת מספר (ניתן לשמור מספר לזיכרון החיוג בלחיצה אחת באחת משלושת הדרכים הבאות): 1 כאשר השפופרת מונחת במקומה, לחצו על הלחצן תכנות. בתצוגה מופיע המחוון. הזינו את מספרי הטלפון שברצונכם לשמור. לחצו על הלחצן תכנות שוב. בתצוגה מופיע המחוון. לחצו על לחצן הזיכרון הרצוי (M20 M1). ~ ההודעה "שמור" מופיעה בתצוגה. 2 ראשית הזינו את המספר שברצונכם לשמור, ואחר כך לחצו והחזיקו את הלחצן (M20 M1) ~ עד שההודעה "שמור" מופיעה בתצוגה. 3 ניתן להעתיק את מספר השיחה המזוהה, את 10 המספרים האחרונים שחייגתם או מספר מספר הטלפונים לזיכרונות( M20.(M1 ~ כאשר המספר מופיע בתצוגה, לחצו והחזיקו את לחצן המיקום (M20 M1) ~ עד שההודעה "שמור" תופיע בתצוגה. כעת המספר נשמר במיקום הנכון בזיכרון החיוג בלחיצה אחת. ב. חיוג מספר מהזיכרון הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן דיבורית, ואחר כך לחצו על לחצן המיקום (M20 M1). ~ המכשיר יחייג למספר המתאים. ג. הצגת המספר בזיכרון החיוג בלחיצה אחת כאשר השפופרת מונחת במקומה, לחצו על הלחצן המיקום (M20 M1), ~ ואחר כך המספר המתאים יופיע בתצוגה. 7

8 שימוש בתכונות מכשיר זה כולל את התכונות המיוחדות הבאות: בחירת שפה א הגדרות שעה ב קביעת ניגודיות ג הגדרות אזור וחיוג לאזורים אחרים לא בשימוש בארץ ד ספר טלפונים ה הגדרת נורית מחוון ו בחירת שפה א. מכשיר זה תומך במספר שפות, עברית,(HEBREW) אנגלית,(English1) 1 יוונית, צ'כית, סלובקית, טורקית, ספרדית, אנגלית,(English2) 2 הולנדית, צרפתית, גרמנית, פולנית, שוודית, דנית, פינית ונורווגית. כאשר השפופרת מונחת במקומה, בצעו את השלבים הבאים: לחצו על הלחצן מחק ואחר כך על הלחצן חייג והחזיקו את הלחצנים. 1 לחצו על הלחצן או פעם אחת. המכשיר עובר למצב בחירת שפה. 2 השתמשו בלחצנים או על מנת לבחור את השפה. 3 לחצו על הלחצן חייג על מנת לאשר ולצאת. 4 ב. הגדרות שעה המשיכו ללחוץ על הלחצן מחק, ואחר כך לחצו על הלחצן או. ההודעה "כיוון שעון" מופיעה בתצוגה. השתמשו בלחצנים או על מנת לבחור במספר הנכון. לחצו על הלחצן חייג על מנת לאשר ולעבור לספרה הבאה. לחצו על הלחצן מחק על מנת לצאת. הערות: 1 כאשר תתקבל שיחה ראשונה למכשיר זה, השעה והתאריך ייקבעו אוטומטית אם אתם מנויים לשירות שיחה מזוהה. 2 רצף הכיוון הוא שעה דקה חודש יום שנה שבוע. לאחר כיוון השנה, הסמן עבור השבוע יהבהב. ניתן להשתמש בלחצנים או על מנת להפעיל/לבטל הגדרה זו. אם ההגדרה מופעלת, השבוע ייקבע אוטומטית, או שבמקום להציג את היום בשבוע, התצוגה תציג רק את המסך סה"כ שיחות XX במצב המתנה יש לבחור בשנה על מנת שתצוגת השבוע תהיה נכונה. ג. קביעת ניגודיות לחצו והחזיקו את הלחצן חייג, ואחר כך לחצו על הלחצן מחק. ההודעה "כיוון ניגודיות" תופיע בתצוגה, ורמת הניגודיות הנוכחית HI) גבוהה/ LO נמוכה) תופיע בתצוגה. השתמשו בלחצנים או על מנת לקבוע את רמת הניגודיות. לחצו על הלחצן חייג על מנת לאשר ולצאת. 8

9 ה. ד. הגדרות אזור וחיוג לאזורים אחרים לא בשימוש בארץ (ניתן לקבוע הגדרה זו רק בשפות אנגלית 1, יוונית, צ'כית, סלובקית וטורקית, כאשר השפופרת מונחת במקומה.) כאשר אתם משתמשים במכשיר בפעם הראשונה, או כאשר אתם עוברים לאזור חיוג אחר, יש להזין את אזור החיוג. דבר זה נחוץ משום שהמכשיר חייג להבדיל בין שיחות מקומיות לשיחות מאזורי חיוג אחרים על מנת להתקשר לטלפונים מרשימת השיחה המזוהה כהלכה. לחצו והחזיקו את הלחצן מחק (למשך לא יותר משלוש שניות). לחצו על הלחצן או. ההודעה SET AREA CODE (קביעת אזור חיוג) תופיע בתצוגה, והמכשיר יעבור למצב קביעת אזור החיוג. לחצו על הלחצנים או על מנת לבחור בספרה הנכונה. לחצו על הלחצן חייג על מנת לאשר ולהזין את הספרה הבאה. לאחר שהגדרת אזור החיוג הושלמה, לחצו על הלחצן חייג על מנת לאשר. ההודעה SET LDS CODE (קבע קוד חיוג לאזור אחר) תופיע בתצוגה. המכשיר עובר למצב קביעת קוד החיוג לאזור חיוג אחר. חזרו על השלבים ~ 3 4 על מנת להשלים את קביעת קוד החיוג לאזורים אחרים, ולחצו על הלחצן מחק על מנת לצאת. ספר טלפונים הוספת מספר ושם לספר הטלפונים 1 לחצו והחזיקו את הלחצן חייג, ואחר כך לחצו על הלחצנים או על מנת לבחור בתפריט ספר הטלפונים. ההודעה הוסף<< תופיע בתצוגה. לחצו על הלחצן חייג (ניתן להזין ישירות על ידי לחיצה ממושכת על הלחצן ספר טלפונים). 2 הזינו את מספר הטלפון באמצעות לחצני הספרות. לחצו על הלחצן מחק על מנת למחוק את הספרה הקודמת. ניתן להזין עד ל- 18 ספרות. אם ישנן יותר מ- 18 ספרות, ההודעה "ארוך מדי" תופיע בתצוגה, והספרות העודפות לא יישמרו. 3 לאחר סיום הזנת המספר, לחצו והחזיקו את הלחצן חייג (או לחצו על הלחצן ספר טלפונים) על מנת לעבור למצב הזנת השם. לחצו על לחצני הספרות המתאימים על מנת להזין את התווים הרצויים. ניתן להזין עד ל- 16 תווים. אם התו הבא נמצא באותו לחצן ספרות כמו התו הנוכחי, יש ללחוץ על הלחצן חייג לפני הזנת התו. לחצו על הלחצן מחק על מנת למחוק את התו הקודם במקרה הצורך. תווים לחצן תווים לחצן ז ח ט 6 O N M 6. 1,?! " ' ) ( 1 ר ש ת 7 S R Q P 7 ד ה ו 2 C B A 2 ץ צ ק 8 V U T 8 א ב ג 3 F E D 3 ס ע ף פ 9 Z Y X W 9 ם מ ן 4 I H G / $ % 0 י ך כ ל 5 L K J 5 * * # # 9

10 4 לאחר השלמת הזנת השם, לחצו והחזיקו את הלחצן חייג (או לחצו על הלחצן ספר טלפונים פעם אחת) על מנת לשמור את הרשומה, ובינתיים הזינו את המספר הבא שברצונכם לשמור. הצגת המספרים/השמות בספר הטלפונים 1 לחצו על הלחצן חייג. לחצו על הלחצנים או על מנת לבחור בתפריט ספר הטלפונים. ההודעה הוסף<< תופיע בתצוגה. לחצו על הלחצנים או על מנת לבחור בתפריט הצג רשימה.<< לחצו על הלחצן חייג על מנת לעבור לתכונת הצפייה בשמות ובמספרים (ניתן גם ללחוץ על הלחצן ספר טלפונים פעם אחת, ואחר כך תופיע בתצוגה רשומה האחרונה בספר הטלפונים). השתמשו בלחצנים או על מנת להציג את הרשומות. ניתן גם להציג את השיחה במהירות על ידי הזנת האות הראשונה של השם. השם או השמות המתאימים יופיעו בתצוגה. השתמשו בלחצנים או על מנת למצוא את השם הנכון. 2 כאשר השפופרת מונחת במקומה, לחצו על מספר הרשומה + # על מנת להציג את הרשומה. לדוגמה: אם ברצונכם לבדוק את הרשומה השביעית, לחצו על הלחצנים 7#. השם והמספרים של רשומה שבע יופיעו בתצוגה. במצב זה, ניתן להמשיך לסקור את המספרים האחרים על ידי לחיצה על הלחצנים או. הערה: אם המספר ארוך יותר מ- 18 ספרות, יופיע חץ בפינה התחתית הימנית של תצוגה לחצו על הלחצנים או על מנת לסקור את הספרות האחרות. לחצו על הלחצנים או שוב על מנת לסקור את השיחה הבאה. חיוג מהיר של מספרים מספר הטלפונים במהלך תהליך ההצגה, לחצו על הלחצנים או על מנת לבחור במספר הרצוי. כאשר המספר מופיע בתצוגה, הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן דיבורית על מנת לחייג את המספר. או כאשר השפופרת מורמת, לחצו על הלחצן ספר טלפונים פעם אחת. הרשומה האחרונה בספר הטלפונים תופיע בתצוגה לחצו על הלחצנים או על מנת לבחור במספר הרצוי, ואחר כך לחצו על הלחצן חייג על מנת לחייג את המספר. או כאשר השפופרת מונחת במקומה, לחצו על הלחצן ספר טלפונים פעם אחת, ואחר כך לחצו על הלחצנים או על מנת לבחור במספר הרצוי. הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן דיבורית על מנת לחייג את המספר. מחיקת רשומה בודדת מספר הטלפונים במהלך תהליך ההצגה, השתמשו בלחצנים או על מנת לבחור ברשומה שברצונכם למחוק. לחצו על הלחצן מחק פעם אחת. ההודעה "מחק? "מופיעה בתצוגה. חצו על הלחצן מחק שוב על מנת למחוק את הרשומה. או לחצו על הלחצן ספר טלפונים פעם אחת. הרשומה האחרונה בספר הטלפונים תופיע בתצוגה השתמשו בלחצנים או על מנת לבחור במספר שברצונכם למחוק. לחצו על הלחצן מחק פעם אחת. ההודעה "מחק?" מופיעה בתצוגה. לחצו על הלחצן מחק שוב על מנת למחוק את הרשומה. 10

11 שינוי שם בספר הטלפונים כאשר השפופרת מונחת במקומה, לחצו על הלחצן ספר טלפונים פעם אחת. הרשומה האחרונה בספר הטלפונים תופיע בתצוגה השתמשו בלחצנים או על מנת למצוא את הרשומה הרצויה, ואחר לחצו והחזיקו את הלחצן חייג למשך שלוש שניות. התו הראשון בשם יהבהב על מנת לציין כי המכשיר עבר למצב שינוי השם. העתקת מספרי שיחה מזוהה ועשרת המספרים האחרונים שחייגתם לספר הטלפונים כאשר בתצוגה יופיע מספר שיחה מזוהה או אחד מעשר המספרים האחרונים שחייגתם, לחצו והחזיקו את הלחצן ספר טלפונים למשך כשלוש שניות על מנת להוסיף את המספר לספר הטלפונים. התו הראשון של השם יהבהב על מנת לציין כי ניתן לשנות אותו. לאחר ששינתם את התו, לחצו על הלחצן ספר טלפונים על מנת לאשר ולהזין את הספר החדשה הבאה. לחצו על הלחצן מחק על מנת לצאת. לחצו על הלחצנים או על מנת לסקור את מספרי השיחה המזוהה. לחצו על הלחצן חייג פעם אחת, והמספר האחרון שחייגתם יופיע בתצוגה. לחצו על הלחצנים או על מנת לסקור את המספרים היוצאים. הגדרת נורית מחוון-לא בשימוש בארץ לחצו והחזיקו את הלחצן חייג, ואחר כך לחצו על הלחצנים או. ההודעה LED (נורית מחוון) תופיע בתצוגה, ואחר כך יופיע המצב הנוכחי ENABLE) מופעלת/ DISENABLE לא מופעלת). השתמשו בלחצנים או על מנת לבחור מצב, ואחר כך לחצו על הלחצן חייג על מנת לאשר ולצאת. אם תבחרו באפשרות,ENABLE נורית המחוון של המכשיר תהבהב כאשר תהיה שיחה חדשה לבדוק. רשומות שיחות נכנסות רשומת שיחה מזוהה כוללת את המידע הבא: המספר הכולל של השיחות החדשות שעה ותאריך המספר הכולל של השיחות והיום בשבוע המספר הסידורי של רשומת השיחה. מספר המתקשר שם המתקשר כפי שמופיע בספר הטלפונים 11

12 הצגת הודעות תצוגה הודעה ממתינה אם אתם מנויים לשירות תא קולי מחברת הטלפונים, והושארה הודעה מוקלטת בתיבת התא הקולי שלכם, ההודעה "הודעה ממתינה" תופיע בתצוגה. המחוון "MSG" יופיע אחר כך בפינה השמאלית העליונה של התצוגה. המחוון יישאר בתצוגה עד שתבדקו את תא הדואר הקולי שלכם, וההודעה הממתינה תשמר כשיחה. הערה: תכונת זו דורשת תמיכה מחברת הטלפונים המקומית. אין שיחות לאחר שכל השיחות נמחקו, ההודעה תופיע בתצוגה. סה"כ שיחות ושיחות חדשות הודעה זו מציגה את מספר כל השיחות ואת מספר השיחות החדשות שיש לבדוק. בדוגמה באיור, ישנו מספר כולל של 4 שיחות, אשר כוללות 2 שיחות חדשות, והיום בשבוע הוא יום שני. פרטי אם המתקשר השתמש באפשרות הסתרת שמו ומספר הטלפון שלו, ההודעה "פרטי" תופיע בתצוגה. שיחות חוזרות אם נכנסת שיחה מספר פעמים, המחוון "+" יופיע בפינה הימנית העליונה של התצוגה. סוף הרשימה הודעה זו מוצגת כאשר מגיעים לסוף רשימת יומן השיחות באמצעות הלחצנים או. אם אין שיחות, ההודעה "אין שיחות" מופיעה בתצוגה. מחוץ לאזור הודעה זו תופיע כאשר תתקבל שיחה מאזור בו חברת הטלפונים אינה מציעה את שירות השיחה המזוהה, או מאזור שחברת הטלפונים עדיין אינה מספקת העברת מספרים ממנו לאזורכם באמצעות רשת הטלפונים. 12

13 שימוש במערכת השיחה המזוהה נדרש רישום לשירות השיחה המזוהה בחברת הטלפונים המקומית לפני השימוש הראשון סקירת יומני השיחות לחצו על הלחצנים או על מנת לדפדף ביומני השיחות. אם המספר ארוך מ- 18 ספרות, החץ יופיע בפינה הימנית התחתונה של התצוגה. לחצו על הלחצנים פעם אחת על מנת לבדוק את הספרות האחרות. לחצו על הלחצנים או או שוב על מנת לבדוק את השיחה הבאה. בסוף רשימת יומן השיחות תופיע ההודעה "סוף הרשימה". לחצו על הלחצנים או על מנת להמשיך. 2. שימוש בתכונת השיחה החוזרת (הערה: אם המספר חסום או לא זמין, לא ניתן לבצע שיחה חוזרת.) שיחה חוזרת למספרים שחייגתם: ניתן לשמור עד לעשר מספרים שחייגתם במכשיר. 1 כאשר השפופרת מונחת במקומה, לחצו על הלחצן חייג פעם אחת. המספר האחרון שחייגתם יופיע על גבי התצוגה. השתמשו בלחצנים או על מנת לבחור במספר אליו ברצונכם לחייג. 2 הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן דיבורית. ניתן חייג את מספר הטלפון באופן אוטומטי. 66 מספרי שיחות נכנסות שיחה חוזרת למספרי שיחות נכנסות : ניתן לשמור לפחות הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן דיבורית. המתינו לצליל החיוג. 1 בחרו במתקשר אליו ברצונכם להחזיר שיחה על ידי לחיצה על הלחצנים 2. או לחצו על הלחצן חייג על מנת להתקשר למספר הטלפון המופיע בתצוגה באופן 3 אוטומטי. או כאשר השפופרת מונחת במקומה, בחרו את המתקשר אליו ברצונכם להחזיר שיחה 1 על ידי לחיצה על הלחצנים או. הרימו את השפופרת או לחצו על הלחצן דיבורית. 2 לחצו על הלחצן חייג על מנת לחייג את מספר הטלפון באופן אוטומטי שמירת רשומות השיחה המזוהה המכשיר שומר לפחות 66 רשומות שיחות לפני שהזיכרון מתמלא. כאשר נכנסת השיחה הבאה, הרשומה הישנה ביותר נמחקת על מנת לפנות מקום לרשומה החדשה. 4. מחיקת רשומה בודדת או מחיקת כל הרשומות כאשר השפופרת מונחת במקומה, לחצו על הלחצנים או על מנת לבחור את המספר אותו ברצונכם למחוק. לחצו על הלחצן מחק. ההודעה "מחק?" תופיע בתצוגה. לחצו על הלחצן מחק שוב על מנת למחוק מספר זה. לחצו על כל לחצן אחר על מנת לצאת. אם תלחצו ותחזיקו את הלחצן מחק למשך כשש שניות, ההודעה "מחק הכל?" תופיע בתצוגה. לחצו על הלחצן מחק על מנת למחוק את כל הרשומות. ההודעה "אין שיחות" תופיע בתצוגה. 5. מחוון שיחה חדשה כאשר מתקבלות שיחות חדשות, נורית המחוון האדומה תהבהב עד שתבדקו את כל השיחות החדשות.

14 פתרון בעיות אם אתם נתקלים בבעיות בשימוש במכשיר, אנא בדקו את העצות השימושיות הבאות: תכונת השיחה המזוהה אינה פועלת כהלכה. הטלפון אינו מצלצל. התקשרו לחברת הטלפונים על מנת לוודא כי אתם מנויים לשירות השיחה המזוהה. ייתכן כי ישנם מכשירי תקשורת רבים מדי המחוברים לקו אחד. מכשיר תקשורת יכול להיות טלפון, מודם, או מכשיר פקס. צרו קשר עם חברת הטלפונים עבור עזרה בחישוב ההגבלה לקו המגורים או העסקים שלכם. ודאו כי כבל קו הטלפון מחובר כהלכה. ודאו כי מתג "RINGER" לא נמצא במצב.OFF ודאו כי כבל קו הטלפון מחובר כהלכה ובחוזקה. אין צליל חיוג. התקשרו לחברת הטלפונים על מנת לוודא כי אתם מנויים לשירות השיחה המזוהה. אם ישנה מזכירה אלקטרונית מחוברת למכשיר זה, ודאו כי המזכירה האלקטרונית מוגדרת כך שתענה לאחר לפחות שני צלצולים. עניתם לשיחה לפני שהמכשיר צלצל פעמיים. צרו קשר עם חברת הטלפונים אם הבעיה נמשכת יותר מ- 24 שעות. ייתכן כי לחברת הטלפונים ישנן בעיות זמניות בקו. לא נשלח מידע. 14

15

16

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1 - הוראות הפעלה - טלפון אלחוטי דגם: 450-C 1 תוכן העניינים 3 4 9-5 9 10-9 11-10 13-11 16-14 21-16 23-22 29-23 30-29 32-30 37-33 38-37 39-38 40 41 43-42 44-43 45 תיאור המכשיר הוראות בטיחות התקנת המכשיר כיוון

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på:

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: http://www.skriften.blogspot.com/ Det er Guds ære at holde en sag skjult, det er kongens ære at udforske en sag Ord 25:2. v1 Dette er Adams slægtsbog. Dengang

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

Shir Hatzafon. Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jewish Congregation in Denmark. Shabbat Chol Hamoed Sukkot

Shir Hatzafon. Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jewish Congregation in Denmark. Shabbat Chol Hamoed Sukkot Shir Hatzafon Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jeish Congregation in Denmark Shabbat Chol Hamoed Sukkot 7. oktober 2017 17. Tishrei 5778 Ledelse: Chazzan og rabbinerstuderende

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM

Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 33, forår 2014

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim.

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. Uvetardemat ilan va'even Shvuyah bachalomah, Ha'ir asher badad yoshevet /nitzevet Uvelibah

Læs mere

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מג אבקה לתמיסת הזרקה 1 בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 500 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 1 ג' אבקה לתמיסת הזרקה CYCLOPHOSPHAMIDE בקסטר אנדוקסן

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד 1041/OL25775 15/04/2013 מהדורה 41 מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מיוחד 1 תוכן עניינים : 3 3 0 6 14 12 12 16 19 20 22 22 31 32 36 31 31 31 33 03 02 01 03 09 23 23 11 11 תיאור

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 1 כללי שכונת הנרקיסים בראשון לציון היא חלק מרצף שכונות מגורים שיבוצעו עם פינוי חלקים משטחי צריפין. השכונה מאופיינת בשלוש רצועות בינוי אשר ביניהן רצועות שטחים

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere