VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dagtilbuddets værdier Dagtilbuddets pædagogiske principper Dagtilbuddets læringsforståelse 5 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Læringsmål for børn med særlige behov Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov Sprogindsatsen Arbejde med overgange og sammenhæng Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge 8 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Beskrivelse Evaluering Refleksion 11 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 13 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 16 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 19 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 22 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng Mål 24 2

3 8.3 Tiltag Tegn 25 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø Refleksion AFSLUTNING 31 3

4 1 Indledning Illustration Dagtilbuddets værdier Den integrerede institution Kildedalen ligger i Thyregod, som er et lille landsbysamfund med knap 1500 indbyggere. Institutionen ligger i landlige omgivelser, hvilket gør at vi bruger naturen omkring os. Børnene kommer fra Thyregod og opland. At samarbejde på alle niveauer er med til at gøre Kildedalen til en institution, hvor det daglige arbejde er præget af respekt overfor barnet og familien. At vi altid tager udgangspunkt i den enkelte families ressourcer, hvor et åbent og ærligt samarbejde er med til, at gøre Kildedalen til et sted, hvor børn og forældre er glade for at komme. Vi vil skabe et miljø, hvor respekt, nærvær, omsorg og tryghed er det bærende for de pædagogiske tilbud til børnene. Vi vil give børnene udfordringer der udvikler deres individuelle kompetencer. Vi vil være en institution hvor overskuelighed og genkendelighed er med til at give børnene de bedste muligheder for udvikling, fordybelse og ro. Personalet ser en positiv udfordring i jobbet, og har en professionel tilgang til de problemstillinger vi møder. Vi ser forskellighed som en styrke og vi er tydelige og troværdige voksne. Vi ser barnet som en unik person. Vi ser børn som skabende, sansende, oplevende og eksperimenterende, det er vigtigt for os, at skabe rum med udfoldelsesmuligheder og tid til leg. Vi ser børnene som aktive individer der udvikler sig udfra relationer de får gennem andre børn og voksne. Vi vil skabe en god og spændende hverdag sammen med og for børnene. Vi vil være et sted hvor børnene oplever, mærker og ser livsglæde. Med baggrund i læreplanerne skaber personalet i Kildedalen en varm og positiv atmosfære Det pædagogiske arbejde er baseret på omsorg, tryghed og respekt for den enkelte. vores målsætning er at give børnene selvværd så de er i stand til at udvikle selvstændighed, hjælpsomhed og tolerance, der gør dem rustede til at møde verden. Vi arbejder bevidst med at lære børnene at, tage ansvar for sig selv og andre, tage ansvar i forhold til 4

5 naturen og miljøet, lære børnene at fungere i en gruppe, understøtte børnenes sproglige kompetencer, give børnene inspiration til at udvikle kreativitet. 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper 1. Princip: Vi møder børn, forældre og kollegaer med anerkendelse, åbenhed og respekt. 2. Princip: Børnene tilknyttes en fast stue med faste voksne. 3. Princip: Børn med specielle behov skal inkluderes i læreplanerne på ligefod med andre. 4. Princip: Vi prioriterer udeliv højt. 5. Princip: Børnene skal dagligt præsenteres for sund og varieret kost. 6. Princip: Hverdagen er præget af nærvær, troværdighed, omsorg, kreativitet. 7. Princip: Børnene oplever en genkendelig hverdag hvor strukturen er funderet i ICDP principper. 8. Princip: Vi har en åben og ærlig dialog. 1.3 Dagtilbuddets læringsforståelse Kildedalen er den pædagogiske holdning at, leg og læring går hånd i hånd. Børnenes udvikling sker gennem en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter og egne spontane oplevelser og leg. Vi tilrettelægger aktiviteter på en sådan måde at læreplanstemaer er er tænkt ind i forløbet, ofte er aktiviteterne inspireret af det der optager børnene. På de enkelte stuer er det personalet der i samarbejde tilrettelægger årshjulet for gruppen. Det er pædagogen på stuen der har ansvaret for at nå rundt om alle læreplanstemaerne. Desuden tilrettelægges der temadage på tværs i hele huset, hvor niveauet er tilpasset den enkelte børnegruppe. Vi ser det som vores opgave, som supplement til forældrene, at være med til at opdrage børnene i den tid de er i institutionen. Vores hverdag skal være præget af tryghed, overskuelighed og genkendelighed. der skal være rum til at skabe ro og fordybelse. Vi ser børn som skabende,sansende,oplevende og eksperimenterende er det vigtigt for os,at skabe rum med udfoldelsesmuligheder. Vi vil at børn med særlige behov, skal føle sig som en del af fællesskabet på ligefod med andre, vi tilrettelægger aktiviteter der tilgodeser det enkelte barn. Der udarbejdes AKT forløb og handleplaner for at sikre bedst mulig udvikling for det enkelte barn. Illustration 2 5

6 6

7 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 2.1 Overordnede læringsmål Børnegruppen generelt: Kildedalens målsætning, med baggrund i læreplanerne vil vi: -Skabe en varm og positiv atmosfære baseret på omsorg,tryghed og respekt for den enkelte. -Give børnene selvværd så de kan udvikle selvstændighed, hjælpsomhed og tolerance. -Lære børnene at tage ansvar overfor sig selv og andre. -Lære børnene at tage ansvar i forhold til naturen og miljøet. -Lære børnene at fungere socialt i en gruppe. -Lære børnene sproglige kompetencer. -Give børnene plads til spontanitet og medbestemmelse så børnene oplever at have indflydelse på hverdagen. -Give børnene inspiration til at udvikle kreativitet,samt mulighed for at eksperimentere og fordybe sig. -Give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder,der gør dem godt rustede til at møde andre børn og voksne. -At gøre børnene bevidste om hvad kost og bevægelse betyder for helbred og velvære. For at nå disse mål vil vi arbejde med børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer. Vi vil desuden lære dem om naturen og på forskellige måder og niveauer præsentere dem for kulturelle udtryksformer. Vi giver børnene passende udfordringer, for at de derigennem stadig udvikler deres sociale forståelse, selvstændighed og selvværd, samt bevarer deres nysgerrighed og interesse for at tilegne sig noget nyt. For børn med særlige behov gælder de generelle overordnede læringsmål, dog udarbejdes der, i samarbejde med AKT pædagogen, en handleplan for det enkelte barn. Vi tilpasser aktiviteter efter behovet i børnegruppen og når det er muligt deler vi børnene op i mindre grupper. Vi bestræber os på at være tydelige i informationen fra voksen til barn. Vi bruger kommunikations systemer som Piktogram og Boardmaker. Vi tilrettelægger en tydelig og genkendelig hverdag for børnene. Vi arbejder tværfagligt og vægter forældre samarbejdet højt. Vi vil lave mindre grupper. Tilpasser aktiviteter efter behovet i børnegruppen. Piktogramsystem Tydelig information fra voksen til barn. Vi er tydelige voksne. Tværfagligt samarbejde. 7

8 2.2 Læringsmål for børn med særlige behov For børn med særlige behov gælder de generelle overordnede læringsmål, dog udarbejdes der, i samarbejde med AKT pædagogen, en handleplan for det enkelte barn. Vi tilpasser aktiviteter efter behovet i børnegruppen og når det er muligt deler vi børnene op i mindre grupper. Vi bestræber os på at være tydelige i informationen fra voksen til barn. Vi bruger kommunikations systemer som Piktogram og Boardmaker. Vi tilrettelægger en tydelig og genkendelig hverdag for børnene. Vi arbejder tværfagligt og vægter forældre samarbejdet højt. 2.3 Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov 2.4 Sprogindsatsen 2.5 Arbejde med overgange og sammenhæng Overgangen fra Vuggestue til børnehaven: Når barnet fylder tre år, er det tid til at flytte i børnehave. Børnene bliver modtaget i en af de børnehavegrupper der rummer børn fra tre til fem år. Nogle børn er klar til at komme videre i børnehave når de er omkring 2,11 år, andre har brug for lidt længere tid i vuggestuen. Når barnet nærmer sig 2,10 år, begynder vi at se på i hvilken børnehave gruppe barnet vil passe ind. I vores betragtning tager vi hensyn til: Har barnet en legekamerat det er tryg ved på stuen, forældre ønske, søskende, hvor er der plads. Før overgang til børnehave, kommer barnet over en periode på besøg i børnehaven. Der tilrettelægges individuelle forløb, ofte har barnet en voksen fra vuggestuen med. Vi anbefaler, at barnet har en af sine forældre med den første dag i børnehaven. 2.6 Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge Vuggestuen udarbejder en kompetenceprofil på barnet. der afholdes et overleveringsmøde hvor pædagogen fra vuggestuen, pædagogen fra børnehaven og forældrene sammen gennemgår profilen og om der er nogle særlige hensyn at tage. Barnets bog udleveres til forældrene. Der aftales et opstarts samtale med forældrene og hvordan overgangen skal foregå. Illustration 3 8

9 9

10 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 3.1 Fakta om institutionen Børnehavebørn: 77 vuggestuebørn: Tre stuer med børn fra 3-5 år børn - 15 børn - 17 børn Én stue med børn fra 5-6 år - 30 børn. 10 af dem er tosprogede børn, hvoraf 2 af dem er i vuggestuen. 3.2 Beskrivelse Periode Den pædagogiske læreplan er gældende for perioden: til Prioritering Vi vægter alle 6 læreplanstemaer lige højt fordi vi arbejder ud fra børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer. Vi lærer dem derudfra om naturen, arbejde med kulturelle udtryksformer og forskellige værdier. Børnene skal have passende udfordringer, så de stadig udvikler deres sociale forståelse, selvstændighed og selvværd, samt bevare deres nysgerrighed og interesse for at tilegne sig ny viden. En forudsætning for udvikling er, at alle børn ses som den de er. 10

11 3.3 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne? Barnets bog, Foto, Iagttaggelser/observationer, Video Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne? Andet, Kompetencehjul, LP, SMTTE, TRAS Vis hvad du kan Illustration Refleksion 11

12 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 4.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: Kildedalen arbejder målrettet mod: At børnene udviser positiv adfærd overfor hinanden, hinandens ting og institutionen. at børnene udvikler sig i fællesskabet, under leg og i venskaber. At børnene oplever glæden ved kropslig udfoldelse. At børnene kan give udtryk for egne behov. At alle kan se der er liv og aktiviteter med glade børn. At børnene tager initiativ til aktiviteter. At børnene oplever glæden ved at færdes i naturen At barnet skal have mulighed for at styrke sin selvfølelse. At barnet vil få mulighed for at lære at mærke sine egne grænser, lære at sige til og fra og på samme tid indgå som en social del af det større fællesskab. Personalet er opmærksomme på børn med specielle behov, og tilrettelægger aktiviteter og struktur efter dette. Når det er muligt opdeles børnene i mindre grupper. Dagen gøres så forudsigelig som muligt. Vi tager særligt hensyn ved at tilrettelægge forløb, der passer til det enkelte barn og vuggestuegruppen. Vi benytter ICDP relationscirklen. Vi arbejder tværfagligt og ved behov har tæt samarbejde med TC. I samarbejde med Kildedalens AKT pædagog, udarbejdes der handleplan for det enkelte barn. Her er gældende de samme principper som for børn med særlige behov og børnegruppen generelt. Derudover benytter vi os af dagstavler med billedkommunikation og har et tæt samarbejde med tosprogspædagogen fra TC. Vi har respekt for andre kulturers værdier, men ser det som vores opgave også at lære børnene om danske værdier og metoder. 4.2 Mål Børnegruppen generelt: Børnene skal have mulighed for at udvikle deres selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed. Børnene skal have mulighed for at opleve sig og andre som en betydningsfuld del af deres sociale fællesskab. Børnene skal mærke egne grænser og kunne sige til og fra. Børnene lærer at indgå som en social del af et større fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i. At give børnene plads til, at udfolde sig som selvstændige og stærke alsidige personer, der selv kan tage initiativ til at forfølge ideer og skabe egne projekter og oplevelser. Her gælder de samme mål som for børnegruppen generelt, men pædagogerne vurderer, i samarbejde med AKT pædagogen og lederen, i de enkelte tilfælde hvilken indsats der skal til. Desuden arbejder vi med: Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. 12

13 Vi vil være opmærksomme på børne med sproglige udfordringer. Se oven for. Desuden arbejder vi med: Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. 4.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi er nærværende voksne, der har fokus på børnenes udvikling og interesse. Vi er nærværende voksne, der har fokus på børnenes udvikling og interesse. Vi er nærværende voksne, der har fokus på børnenes udvikling og forståelse. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Benævne og spejle barnets følelser Vi stiller relevante krav til børnene. Vi stiller relevante krav til børnene. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Lade barnet eksperimentere og prøve selv. Vi prioriterer at udvikle barnets identitet og selvværd. Vi prioriterer at udvikle barnets identitet og selvværd. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi arbejder med børnenes nærmeste udviklingszone Vi arbejder med barnets nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med barnets nærmeste udviklingszone. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi tager udgangspunkt i anerkendende og værdsættende metoder Vi møder barnet anerkendende og på dets niveau. Vi tager udgangspunkt i anerkendende og værdsættende metoder. 4.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udvikler deres kompetencer i takt med alderssvarende udvikling. 13

14 Barnet udvikler sine kompetencer svarende til dets niveau. Børnene udvikler deres kompetencer i takt med forståelse. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene bidrager med deres kompetencer til fællesskabet. Barnet bidrager med sine kompetencer, efter evne, til fællesskabet. Børnene bidrager med deres kompetencer til fællesskabet. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udviser positiv adfærd over for andre og bliver i stand til at sige til og fra. Barnet udviser positiv adfærd over for andre og guides i at sige til og fra. Børnene udviser positiv adfærd over for andre og bliver i stand til at sige til og fra. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene genkender hverdagen og er tryg ved strukturen. Barnet oplever en genkendelig hverdag og er tryg ved strukturen. Børnene genkender hverdagen og er tryg ved strukturen. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Glade og eksperimenterende børn, der oplever værdsættelse. Glæde hos barnet, der mødes med anerkendelse. Glade og eksperimenterende børn, der oplever værdsættelse. 14

15 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER 5.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: Vi ser sociale kompetencer som nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udvikle sig gennem leg der fører til venskaber. I samarbejde med forældrene ser vi det som vores opgave, at lære børnene at udvise positiv adfærd over for hinanden, hinandens ting og institutionen. Vi vægter at støtte barnet i udviklingen med at danne venskaber og være en del af en gruppe. Se børnegruppen generelt. Vi er særligt opmærksomme på at støtte og styrke barnet, så det bliver en del af fællesskabet i vuggestuen. Når det er muligt opdeles børnene i mindre grupper, her tilbydes aktiviteter der støtter og guider børnene i sociale færdigheder. Vi vil være opmærksomme på børn med sproglige udfordringer. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. 5.2 Mål Børnegruppen generelt: At børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, og at de oplever at høre til i Kildedalen. Vi lægger vægt på barnets sociale kompetencer og tilbyder aktiviteter der støtter udviklingen af dette. Barnet inddrages og opmuntres til at være aktiv deltagende i fællesskabet, for derigennem at opleve at være en del af fællesskabet i Kildedalen. Børnene lærer at yde omsorg for andre og en spirende forståelse for at have empati. børnene oplever en hverdag med accept og forståelse for hinanden. Vi hjælper barnet med at skabe forståelse for de sociale spilleregler. vi støtter barnet i at kunne sige til og fra - samt opdage egne grænser. At børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, og at de oplever at høre til i Kildedalen. Vi vil hjælpe barnet med at skabe forståelse for de sociale spilleregler. Vi vil støtte barnet i, at kunne sige til/fra - samt opdage egne og andres grænser. Vi vil støtte barnet i at danne relationer til voksne og børn - Mindre grupper. - Tydelige voksne. - Tydelig kommunikation fra voksen til barn. At børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, og at de oplever at høre til i Kildedalen. Vi vil hjælpe barnet med at skabe forståelse for de sociale spilleregler. Vi vil støtte barnet i, at kunne sige til/fra - samt opdage egne og andres grænser. Vi vil støtte barnet i at danne relationer til voksne og børn - Mindre grupper. - Tydelige voksne. - Tydelig kommunikation fra voksen til barn. 15

16 5.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi er nærværende og omsorgsfulde voksne. Vi er nærværende og omsorgsfulde voksne. Vi er nærværende og omsorgsfulde voksne. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi hjælper barnet med at sætte ord på dets følelser. Vi hjælper barnet med at sætte ord på dets følelser. Vi hjælper barnet med at sætte ord på dets følelser. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi støtter og guider børnene i konfliktløsning. Vi støtter og guider børnene i konfliktløsning. Vi støtter og guider børnene i konfliktløsning. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi støtter børnene i at skabe venskaber. Vi støtter børnene i at skabe venskaber. Vi støtter børnene i at skabe venskaber. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi sætter ord på barnets handlinger. Vi sætter ord på barnets handlinger. Vi sætter ord på barnets handlinger. 5.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene oplever glæde ved fællesskabet. Børnene oplever glæde ved fællesskabet. Børnene oplever glæde ved fællesskabet. 16

17 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene er igang med at lære omsorg for hinanden. Børnene er igang med at lære omsorg for hinanden. Børnene er igang med at lære omsorg for hinanden. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene tager initiativer til lege. Børnene tager initiativer til lege. Børnene tager initiativer til lege. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Kildedalen summer af glade, nysgerrige og tilfredse børn. Kildedalen summer af glade, nysgerrige og tilfredse børn. Kildedalen summer af glade, nysgerrige og tilfredse børn. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene lærer at håndtere konfliktløsning og respektere egne og andres grænser. Børnene lærer at håndtere konfliktløsning og respektere egne og andres grænser. Børnene lærer at håndtere konfliktløsning og respektere egne og andres grænser. 17

18 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING 6.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: I Kildedalen finder vi det betydningsfuldt, at sprogstimuleringen begynder så tidligt som muligt. Vi sætter ord på barnets handlinger og følelser. Vi læser højt for børnene og leger med ord gennem sanglege og rim og remser. se også målsætningen for 3 til 6 årige børn. Vi vil være opmærksomme på børn med særlige behov. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. Vi vil være opmærksomme på børn med sproglige udfordringer. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. 6.2 Mål Børnegruppen generelt: At det enkelte barn får mulighed for at udvikle sine sproglige kompetencer - bla. ved hjælp af værktøjer fra sprogpakken, lysbånd, bøger, spil, mundmotorik, tydelig information fra voksen til barn. Vi vil støtte barnet i at aflæse kommunikation og udtrykke sig både verbalt og nonverbalt. At det enkelte barn får mulighed for at udvikle sine sproglige kompetencer - bla. ved hjælp af værktøjer fra sprogpakken, piktogramsystemer, lysbånd, bøger, spil, mundmotorik, tydelig information fra voksen til barn og tværfagligt samarbejde. Vi vil støtte barnet i at aflæse kommunikation og udtrykke sig både verbalt og nonverbalt. At det enkelte barn får mulighed for at udvikle sine sproglige kompetencer - b.la. ved hjælp af værktøjer fra sprogpakken, piktogramsystemer, lydbånd, bøger, spil, mundmotorik, tydelig information fra voksen til barn og tværfagligt samarbejde. Vi vil støtte barnet i at aflæse kommunikation og udtrykke sig både verbalt og nonverbalt. Vi har samarbejde med tosprogspædagog. 6.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Personalet benytter en anerkendende tilgang i kommunikationen med alle. Vi samarbejder med relevante tværfaglige personer. Vi samarbejder med TC. tosprogspædagogen. 18

19 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi gør dagligt brug af højtlæsning, fortælling, sange og sanglege. Vi gør dagligt brug af højtlæsning, fortælling, sange og sanglege. Vi gør dagligt brug af højtlæsning, fortælling, sange og sanglege. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi laver aktiviteter der fremmer børnenes nysgerrighed for sproget. Vi laver aktiviteter der fremmer børnenes nysgerrighed for sproget. Vi laver aktiviteter der fremmer børnenes nysgerrighed for sproget. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi prioriterer dialogen med barnet højt. Vi prioriterer dialogen med barnet højt. Vi prioriterer dialogen med barnet højt. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi sætter ord på begreber og handlinger. Vi sætter ord på begreber og handlinger. Vi sætter ord på begreber og handlinger.b 6.4 Tegn Børnegruppen generelt: 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udvikler sine sproglige kompetencer. Børnene udvikler sine sproglige kompetencer. Børnene udvikler sine sproglige kompetencer. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene deltager aktivt med fagter i sanglege. Børnene lærer at håndtere konfliktløsning og respektere egne og andres grænser. Børnene lærer at håndtere konfliktløsning og respektere egne og andres grænser. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene får forståelse for det talte sprog. 19

20 Børnene får forståelse for det talte sprog. Børnene får forståelse for det talte sprog. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene viser interesse for højtlæsning. Børnene viser interesse for højtlæsning. Børnene viser interesse for højtlæsning. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udtrykker deres behov gennem tegn og sprog. Børnene udtrykker deres behov gennem tegn og sprog. Børnene udtrykker deres behov gennem tegn og sprog. 20

21 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE 7.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: Krop og bevægelse er ikke udelukkende fysiologisk, men også sanselig adgang til verden. i Kildedalen benytter vi forskellige redskaber og materialer til stimulering af krop og bevægelse. Ligeledes har vi en fantastisk natur lige uden for døren. Gennem leg og kropslige aktiviteter stimuleres børnenes grov- og finmotoriske udvikling, samt deres kropsbevidsthed. Legepladsen, nærmiljøet og tumlerum bruges til alsidige motoriske udfoldelser. Børnene er ude hver dag. Vi understøtter børnene i at have god hygiejne. serverer sund og varieret kost. Vi arbejder hen mod at gøre børnene alderssvarende selvhjulpne. Vi vil være opmærksomme på børn med særlige behov. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. Vi vil være opmærksomme på børn med sproglige udfordringer. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. 7.2 Mål Børnegruppen generelt: At børnene oplever glæde ved, og accept af og forståelse for deres egen krop, og oplever glæde ved at være i bevægelse. Vi inddrager motorik/sansemotorik som et pædagogisk redskab i hverdagen bla. gennem samling, legepladsen, skoven, motorikrummet og gymnastiksalen. - Observation af børn og deres samspil med omgivelserne går forud for planlagte fysiske aktiviteter At børnene oplever glæde ved, og accept af og forståelse for deres egen krop, og oplever glæde ved at være i bevægelse. Vi inddrager motorik/sansemotorik som et pædagogisk redskab i hverdagen bla. gennem samling, legepladsen, skoven, motorikrummet og gymnastiksalen. - Observation af børn og deres samspil med omgivelserne går forud for planlagte fysiske aktiviteter At børnene oplever glæde ved, og accept af og forståelse for deres egen krop, og oplever glæde ved at være i bevægelse. Vi inddrager motorik/sansemotorik som et pædagogisk redskab i hverdagen bla. gennem samling, legepladsen, skoven, motorikrummet og gymnastiksalen. - Observation af børn og deres samspil med omgivelserne går forud for planlagte fysiske aktiviteter 7.3 Tiltag 21

22 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi tilbyder aktiviteter som stimulerer barnets motoriske udvikling. Vi tilbyder aktiviteter som stimulerer barnets motoriske udvikling. Vi tilbyder aktiviteter som stimulerer barnets motoriske udvikling. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Kildedalens motorikpædagog laver motorik forløb med alle børn og ved behov handleplaner. Kildedalens motorikpædagog laver motorik forløb med alle børn og ved behov handleplaner. Kildedalens motorikpædagog laver motorik forløb med alle børn og ved behov handleplaner. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi lærer børn om hygiejne b.la. vaske hænder kurser. Vi lærer børn om hygiejne b.la. vaske hænder kurser. Vi lærer børn om hygiejne b.la. vaske hænder kurser. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi serverer sund og varieret kost og opfordre børnene til at smage på alt mad. Vi serverer sund og varieret kost og opfordre børnene til at smage på alt mad. Vi serverer sund og varieret kost og opfordre børnene til at smage på alt mad. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi understøtter børnenes selvhjulpenhed. Vi understøtter børnenes selvhjulpenhed. Vi understøtter børnenes selvhjulpenhed. 7.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene oplever glæde og lyst ved kropslig udfoldelse. Børnene oplever glæde og lyst ved kropslig udfoldelse. Børnene oplever glæde og lyst ved kropslig udfoldelse. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene er alderssvarende selvhjulpne. 22

23 Børnene guides til større selvhjulpenhed. Børnene er alderssvarende selvhjulpne. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene har gode kostvaner og er villige til at smage på forskellig mad. Børnene har gode kostvaner og er villige til at smage på forskellig mad. Børnene har gode kostvaner og er villige til at smage på forskellig mad. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udviser gode hygiejne vaner f.eks. ved toilet besøg, håndvask. Børnene udviser gode hygiejne vaner f.eks. ved toilet besøg, håndvask. Børnene udviser gode hygiejne vaner f.eks. ved toilet besøg, håndvask. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Sansende børn der sprudler af nysgerrighed. Sansende børn der sprudler af nysgerrighed. Sansende børn der sprudler af nysgerrighed. 23

24 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER 8.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: Vi vil give børnene mulighed for at være i og opleve naturen på alle årstider og i forskelligt vejr. Ved derigennem at styrke deres sanser, motorik og nysgerrighed for udeliv. Vores mål er at give børnene i vuggestuen en spirende forståelse for sammenhænge i naturen. Vi bruger naturens ressourcer som pædagogisk arena Vi vil være opmærksomme på børn med særlige behov. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. Vi vil være opmærksomme på børn med sproglige udfordringer. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. 8.2 Mål Børnegruppen generelt: -Vi vil give børnene mulighed for at udvikle respekt, ansvar for og forståelse for naturen. Og lægge vægt på at værne om naturen og dens ressourcer. -Få indsigt i hvordan vi påvirker naturen. -Give børnene mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen. -Vi vil give børnene mulighed for at udvikle respekt, ansvar for og forståelse for naturen. Og lægge vægt på at værne om naturen og dens ressourcer. -Få indsigt i hvordan vi påvirker naturen. -Give børnene mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen. -Vi vil give børnene mulighed for at udvikle respekt, ansvar for og forståelse for naturen. Og lægge vægt på at værne om naturen og dens ressourcer. -Give børnene mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen. 8.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi formidler viden om naturens gang og inviterer børnene med i processerne. Vi formidler viden om naturens gang og inviterer børnene med i processerne. Vi formidler viden om naturens gang og inviterer børnene med i processerne. 24

25 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi er medlem af Grønne Spirer. Vi er medlem af Grønne Spirer. Vi er medlem af Grønne Spirer. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi lærer børnene at passe på naturen. Vi lærer børnene at passe på naturen. Vi lærer børnene at passe på naturen. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og giver plads til eksperimenter og forundring. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og giver plads til eksperimenter og forundring. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og giver plads til eksperimenter og forundring. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi vægter udeliv og tilrettelægger bålmad mindst en gang om måneden. Vi vægter udeliv og tilrettelægger bålmad mindst en gang om måneden. Vi vægter udeliv og tilrettelægger bålmad mindst en gang om måneden. 8.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene præsenteres for årsager, virkning og sammenhænge i naturens forløb. Børnene præsenteres for årsager, virkning og sammenhænge i naturens forløb. Børnene præsenteres for årsager, virkning og sammenhænge i naturens forløb. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udfordrer sig selv grov- og sansemotorisk, og afprøver egne grænser. Børnene udfordrer sig selv grov- og sansemotorisk, og afprøver egne grænser. Børnene udfordrer sig selv grov- og sansemotorisk, og afprøver egne grænser. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene genkender kendte dyr og planter. Børnene genkender kendte dyr og planter. 25

26 Børnene genkender kendte dyr og planter. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene har begyndende respekt for- og viser forståelse for at passe på naturen. Børnene har begyndende respekt for- og viser forståelse for at passe på naturen. Børnene har begyndende respekt for- og viser forståelse for at passe på naturen. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene er glade, nysgerrige og eksperimenterende. Børnene er glade, nysgerrige og eksperimenterende. Børnene er glade, nysgerrige og eksperimenterende. 26

27 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 9.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: I Kildedalen ønsker vi at skabe en kultur, der er kendetegnet ved, at dert enkelte barn oplever accept og anerkendelse. Vi vægter at der er en god omgangstone blandt børn og voksne imellem. Vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, og inddrager dem heri. Vi giver børnene muligheder for at lege/ arbejde med forskellige materialer og udfoldelsesmuligheder. Vi vil være opmærksomme på børn med særlige behov. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. Vi vil være opmærksomme på børn med sproglige udfordringer. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. 9.2 Mål Børnegruppen generelt: At børnene skal have mulighed for at deltage i kulturelle og lokale kunstneriske tilbud. At børnene skal have kendskab til forskellige traditioner, her vægtes danske traditioner. At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. At børnene har adgang til materialer, redskaber som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. At børnene får viden om kultur og traditioner. Vi tager særligt hensyn b.la. ved at lave mindre grupper.at børnene skal have mulighed for at deltage i kulturelle og lokale kunstneriske tilbud. At børnene skal have kendskab til forskellige traditioner, her vægtes danske traditioner. At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. At børnene har adgang til materialer, redskaber som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. At børnene får viden om kultur og traditioner. At børnene skal have mulighed for at deltage i kulturelle og lokale kunstneriske tilbud. At børnene skal have kendskab til forskellige traditioner, her vægtes danske traditioner. At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. At børnene har adgang til materialer, redskaber som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. At børnene får viden om kultur og traditioner. 27

28 9.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi besøger museum, bibliotek, bondegård, plejehjem og inviterer plejehjem på besøg hos os. Vi besøger museum, bibliotek, bondegård, plejehjem. Vi besøger museum, bibliotek, bondegård, plejehjem. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Børnene får mulighed for at besøge teater og selv deltage i teaterforestillinger. Børnene får mulighed for at besøge teater og selv deltage i teaterforestillinger. Børnene får mulighed for at besøge teater og selv deltage i teaterforestillinger. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vuggestuen deltager i fælles samling en gang om måneden, med sang og musik. Vuggestuen deltager i fælles samling en gang om måneden, med sang og musik. Vuggestuen deltager i fælles samling en gang om måneden, med sang og musik. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt med forskellige materialer. Børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt med forskellige materialer. Børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt med forskellige materialer. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi formidler fælles kultur gennem danske traditioner. Vi formidler fælles kultur gennem danske traditioner. Vi formidler fælles kultur gennem danske traditioner. Barnet viser evt. sine traditioner. 9.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene tør være i Centrum og optræder spontant. Børnene tør være i Centrum og optræder spontant. Børnene tør være i Centrum og optræder spontant. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene viser lyst til at bruge forskellige udtryksformer og eksperimenterer med dem. 28

29 Børnene viser lyst til at bruge forskellige udtryksformer og eksperimenterer med dem. Børnene viser lyst til at bruge forskellige udtryksformer og eksperimenterer med dem 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene har kendskab til dansk kultur og traditioner, f.eks. jul og fødselsdag. Børnene har kendskab til dansk kultur og traditioner, f.eks. jul og fødselsdag. Børnene har kendskab til dansk kultur og traditioner, f.eks. jul og fødselsdag. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene kender fagter i sanglege. Børnene kender fagter i sanglege. Børnene kender fagter i sanglege. Illustration 5 29

30 10 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ 10.1 Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø I Kildedalen har vi valgt at bruge "Det talende spørgeskema" og "samtaler med børn" som en metode til at se på børnemiljøet 10.2 Refleksion 30

31 11 AFSLUTNING 31

32 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE 74 8700 HORSENS TLF.: 76 25 48 48 FAX: 75 61 39 13 TLF.: KLUB 76 25 48 33 E-MAIL: INFO@GEFIONSGAARDEN.DK Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne 2009

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-11-2012 TIL 01-02-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1 Læreplan for Huset på Bakken 2013-2014 Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Tage udgangspunkt i Sprogligt vil vi støtte udvikling At have indlevelse i andre barnets nærmeste børnene i at kunne

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Pædagogisk læreplan Skjoldhøj dagtilbud. DET ER I FÆLLESSKABET MED ANDRE, VI LÆRER OM OS SELV OG HINANDEN.

Pædagogisk læreplan Skjoldhøj dagtilbud. DET ER I FÆLLESSKABET MED ANDRE, VI LÆRER OM OS SELV OG HINANDEN. Pædagogisk læreplan Skjoldhøj dagtilbud. DET ER I FÆLLESSKABET MED ANDRE, VI LÆRER OM OS SELV OG HINANDEN. 1 Den pædagogiske læreplan har følgende temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.:

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.: Lene & Franks dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St. 6670 Holsted Tlf.: 75393645 Lene Winther Petersen Frank René Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Læs mere