Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013"

Transkript

1 Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013 Januar 2013

2 Indholdsfortegnelse 1) Metode, formål og målgruppe mv side 3-8 2) Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater. side ) Opsummering af hovedresultater.... side ) Om YouGov Public... side 27 Side 2

3 Metode, formål og målgruppe mv.

4 Metode I perioden den 14/ / gennemførte Roskilde Kommune en spørgeskemaundersøgelse i kommunens borgerpanel med henblik på at afdække følgende: Politikerne i Roskilde Kommune har afsat penge til en forundersøgelse af, hvordan en ny svømmehal i kommunen skal være. Som grundlag for de kommende beslutninger, vil Kultur- og Idrætsudvalget derfor gerne høre borgerpanelets meninger. Metode Undersøgelsen blev gennemført via Roskilde Kommunes borgerpanel. Der blev udsendt invitationer til de 941 medlemmer af borgerpanelet. I undersøgelsen er der i alt gennemført 505 interview, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 54%. Ud af interviewene er 53 interview gennemført som postalt fremsendte spørgeskemaer, mens de resterende 452 interview er gennemført online via et elektronisk spørgeskema. Baggrundsvariable i undersøgelsen I undersøgelsen er der for at få indblik i mulige forskelle på tværs af forskellige demografika spurgt til følgende baggrundsvariable, som alle spørgsmål i undersøgelsen er krydset med (se tabelsættet): Køn Alder Geografi Familiesituation Metode (web/postal) Definitioner i undersøgelsen Følgende definitioner er benyttet i kapitlet fremstilling af hovedresultater: Par med/uden hjemmeboende børn = samboende/gift/registreret partnerskab og har/har ingen hjemmeboende børn Alene forældre med/uden hjemmeboende børn = single/enlig og har/har ingen hjemmeboende børn Side 4

5 Vejning af data Totalpopulationen i undersøgelsen er vejet ud fra et ideal for sammensætningen af borgere i Roskilde Kommune, hvorfor det er muligt at udtale sig repræsentativt på baggrund af svarene i undersøgelsen. Vejningen i den indeværende borgerpanelundersøgelse ser således ud: Antal uvejet Andel (%) uvejet Antal vejet Andel (%) vejet Total % % Køn Kvinde Mand Alder år år 60+ år % % % % % % % % % % Side 5

6 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen er kendt. Det vil sige, at tabellen kan bruges til at finde ud af, hvor sikre I kan være på stikprøven på de i denne undersøgelse 505 svar i forhold de forskellige opnåede procentsatser i undersøgelsen, som en given svarmulighed opnår: Stikprøvestørrelse (antal svar) Procent eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Eksempel på læsning af tabellen: Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af adspurgte borgere i en given kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde procentsatsen i tabellens venstre række og vælge linjen, dvs. i dette tilfælde rækken, hvor 75% indgår. Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og finder i dette tilfælde stikprøvestørrelsen på de svar. Tallet, som i denne kolonne er 2,7, henviser til, at fejlmarginen/afvigelsen for procentsatsen på 75% er plus/minus 2,7. Det betyder, at den reelle andel af de respondenter, der har besøgt hjemmesiden, ikke er præcis 75%, men kan svinge 2,7% til hver side. Således befinder den reelle andel af de borgere, der har besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed mellem 72,3% og 77,7% (dvs. 75% plus/minus 2,7%). Det er med 95% s sikkerhed, fordi konfidensintervallet er 95%. Side 6

7 Spørgsmål i undersøgelsen Brug: Hvor ofte bruger du Roskilde Kommunes svømmehaller? Hvor ofte bruger du svømmehaller udenfor Roskilde Kommune? Formål: Hvad er dit nuværende formål med at besøge svømmehaller i og/eller udenfor Roskilde Kommune? Faciliteter: Hvad synes du, at der skal være i den nye svømmehal? Hvilke andre faciliteter, udover badefaciliteter, mener du, der bør være i forbindelse med den kommende svømmehal i Roskilde Kommune? Inden for hvilket område mener du der er størst behov for mere svømmeaktivitet? Tidsrum: I hvilke tidsrum på hverdage og i weekender mener du, at det er vigtigt at kunne benytte den kommende svømmehal i Roskilde Kommune? Grund til brug: Hvad er den/de primære grund(e) til at du kunne ønske at bruge den nye svømmehal i Roskilde Kommune? Placering: Hvad mener du er vigtigt i forhold til placeringen af den kommende svømmehal i Roskilde Kommune? Andet: Har du andre kommentarer omkring den kommende svømmehal i Roskilde Kommune, så skriv dem her Side 7

8 Fremstilling og tolkning af data Page 8 Grafisk fremstilling af resultater Graferne i rapporten afbilder hovedresultatet for det givne spørgsmål og afbilder på totalniveau, hvad personerne i målgruppen har svaret i undersøgelsen. På hver side er der indsat en tekstboks med både kommentarer til resultatet for det enkelte spørgsmål samt fremhævelse af eventuelle relevante signifikante afvigelser fra tabelmaterialet. Tabelsættet Svarene for hvert spørgsmål er krydset med alle baggrundsvariable, hvorfor det i tabelsættet er muligt at se svarene for hvert spørgsmål fordelt på de forskellige nedbrydningsgrupper. Ønsker I yderligere sammenholdelse af svarene fra/procentsatserne for de forskellige nedbrydningsgrupper, f.eks. mænd og kvinder, unge og ældre, end hvad der er fremhævet i rapporten, henvises til en endnu nærmere konsultation af det tabelmaterialet og de åbne besvarelser. Signifikante afvigelser Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans (signifikante afvigelser). Der er en lang række signifikante afvigelser i tabellerne, dvs. at der er forskellige afvigelser i forhold til, hvordan de forskellige nedbrydningsgrupper besvarer de enkelte spørgsmål. At en afvigelse er signifikant, vil sige, at svaret fra en given nedbrydningsgruppe er markant anderledes end svaret fra en anden eller alle andre nedbrydningsgrupper. Statistiske tests til afdækning af signifikante afvigelser Chi 2 -test og T-test For at afdække de signifikante afvigelser på tværs af de forskellige baggrundsvariable er der foretaget to forskellige statistiske tests, Chi 2 -test og T-test: Chi 2 -test: Chi 2 -testformen er repræsenteret i tabellerne ved henholdsvis + eller -. Hvis + er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant højere end totalen. Hvis - er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95%. T-test: T-testen er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Til denne test er der ligeledes valgt et konfidensinterval på 95%.

9 Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater

10 Brug af svømmehaller

11 Brug af svømmehaller 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Sp.1 Hvor ofte bruger du Roskilde Kommunes svømmehaller? Base: (n=505) Årligt/sjældnere end årligt (NET): 37% Min. månedligt (NET): 32% 31% 16% 16% 17% 20% Samlet set har en tredjedel af borgerne brugt Roskilde Kommunes svømmehaller som min. månedligt (NET). Dette er fortrinsvis borgere (35-49 år) (41%). Ligeledes har knap en tredjedel af borgerne aldrig benyttet Roskilde Kommunes svømmehaller. Dette er i særlig grad ældre borgere (65 år eller ældre) (46%) og borgere bosat i Syd (42%). Ligeledes ses en tendens mod at borgere uden hjemmeboende børn bruger svømmerhallerne i mindre grad (alene forældre uden hjemmeboende børn (aldrig: 49%), par uden hjemmeboende børn (aldrig: 45%). 10% 0% 1% Dagligt Ugentligt Månedligt Årligt Sjældnere end årligt Aldrig 0% Ved ikke Side 11

12 Brug af svømmehaller 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Sp.2 Hvor ofte bruger du svømmehaller udenfor Roskilde Kommune? Base: (n=505) Årligt/sjældnere end årligt (NET): 45% 39% Knap 1 ud af 7 borgerne har brugt svømmehaller udenfor Roskilde Kommune som min. månedligt (NET). Disse tiltrækker særligt borgere (35-49 år) (22%). 4 af 10 borgere har aldrig benyttet svømmehaller udenfor Roskilde Kommune (39%). Dette er i særlig grad ældre borgere (65 år eller ældre) (65%). Ligeledes bruger borgere uden hjemmeboende børn også svømmerhaller udenfor Roskilde Kommunes i mindre grad (alene forældre uden hjemmeboende børn (aldrig: 62%), par uden hjemmeboende børn (aldrig: 55%). 30% 20% Min. månedligt (NET): 15% 21% 24% 10% 0% 0% 6% 8% Dagligt Ugentligt Månedligt Årligt Sjældnere end årligt Aldrig 1% Ved ikke Side 12

13 Formål med at besøge svømmehaller

14 Formål med at besøge svømmehaller Sp.3 Hvad er dit nuværende formål med at besøge svømmehaller i og/eller udenfor Roskilde Kommune? Vælg max tre svar. Base: Besøger svømmehaller enten i eller uden for Roskilde Kommune (n=379) Hygge med familien 62% Motionssvømning 53% Wellness, fx massage, kurbad 17% Svømmeundervisning/svømmetræning i en forening 15% Andre foreningsaktiviteter, fx vandgymnastik 5% Andet 10% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det handler primært om at hygge med familien (62%) samt motionssvømning (53%), når man besøger svømmehaller i og/eller udenfor Roskilde Kommune. Blandt borgere (35-49 år) (75%) samt par med hjemmeboende børn (83%) er der bred enighed omkring at man besøger svømmehaller for at hygge med familien. Derimod besøger borgere over 50 år (50-64 år: 63%), 65 år eller ældre: 67%) samt par uden hjemmeboende børn (65%), primært svømmerhaller for motionssvømning. Side 14

15 Faciliteter i svømmehal

16 Faciliteter i svømmehal Sp.4 Hvad synes du, at der skal være i den nye svømmehal? Vælg max fire svar. Base: (n=505) Sauna og dampbad Spændende legemuligheder - strøm- og bølgebassiner Varme og kolde bassiner 41% 40% 48% Knap 1 ud af 2 borgere ønsker sauna og dampbad i den nye svømmehal. Dette er i særlig grad borgere (50-64 år) (61%), borgere bosat i Midt (54%) samt par uden hjemmeboende børn (62%). Samtidig ses det at halvdelen af borgere (50-64 år) også ønsker svømmebaner på 50 m. Svømmebaner på 50 m. Vandrutchebane Babybassin Boblebad 36% 29% 28% 27% Særligt borgere under 49 år (34 år eller yngre: 64%, år: 55%) samt par med hjemmeboende børn (62%) ønsker spændende legemuligheder strøm og bølgebassiner. Svømmebaner på 25 m. Vipper - 1, 3 og 5 m. høje Udendørs kolde og varme bassiner Andet 7% 27% 24% 17% Ligeledes ønsker de yngre borgere (34 år eller yngre) også varme og kolde bassiner (63%), hvorimod flere borgere (35-49 år) også ønsker en vandrutchebane (43%). Sidstnævnte er også tilfældet for par med hjemmeboende børn (44%). Ved ikke 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 16

17 Faciliteter i svømmehal Sp.5 Hvilke andre faciliteter, udover badefaciliteter, mener du, der bør være i forbindelse med den kommende svømmehal i Roskilde Kommune? Vælg max to svar. Base: (n=505) Knap 6 ud af 10 borgere ønsker en café i den kommende svømmehal i Roskilde Kommune. Dette er særligt kvinder (65%). Café Plads til ophold og spisning af madpakker 46% 59% De yngre borgere (34 år eller yngre) (74%) samt par med hjemmeboende børn (60%) ønsker i høj grad plads til ophold og spisning af madpakker. Fitness 28% Adgang til trådløst internet 14% Udendørs opmærkede løberuter 6% Mødelokaler 2% Andet 7% Ved ikke 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 17

18 Faciliteter i svømmehal Sp.6 Inden for hvilket område mener du der er størst behov for mere svømmeaktivitet? Base: (n=505) Lidt mere end en tredjedel af borgerne mener der skal flere timer til offentligt badning. Især borgere (50-64 år) (46%) mener dette. Flere timer til offentlig badning Flere timer til skolesvømning 26% 36% Derimod ses at flere borgere (35-49 år ) (33%) samt par med hjemmeboende børn (35%) ønsker flere timer til skolesvømning, hvor flere ældre borgere (65 år eller ældre) ønsker flere timer til foreningsaktivitet (23%). Flere timer til foreningsaktivitet 14% Ingen af disse 3% Ved ikke 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 18

19 Tidsrum til at benytte kommende svømmehal

20 Tidsrum Kl Kl Kl Kl Kl Kl Vil ikke benytte Ved ikke Sp.7 I hvilke tidsrum på hverdage og i weekender mener du, at det er vigtigt at kunne benytte den kommende svømmehal i Roskilde Kommune? Base: (n=505) 2% 1% 0% 9% 8% 7% 10% 11% 16% 22% 24% 35% 33% 49% 61% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hverdage (mandag-fredag) Weekend (lørdag-søndag) Der er i stor udtrækning enighed om et ønske om at benytte den kommende svømmehal kl i hverdage (mandag-fredag) (67%). Dette er særligt par med hjemmeboende børn (85%). Kvinder ønsker i højere grad at benytte svømmehallen tidligt i hverdagene (før kl. 16). Ligeledes ønsker ældre borgere (65 år og ældre) (37%) og par uden hjemmeboende børn (23%) at bruge svømmehallen kl i hverdage. I weekender (lørdag-søndag) er det foretrukne tidspunkt kl (61%). Dette er især kvinder (66%), borgere (35-49 år) (71%) samt borgere bosat i Nord (67%) og borgere bosat i Midt (62%). Ligeledes ses en tendens mod at borgere (35-49 år) samt par med hjemmeboende børn i højere grad ønsker at benytte den kommende svømmehal tidligt i weekenden. Side 20

21 Grund til brug af nye svømmehal

22 Grund til brug af nye svømmehal Sp.8 Hvad er den/de primære grund(e) til at du kunne ønske at bruge den nye svømmehal i Roskilde Kommune? Vælg max tre svar. Base: (n=505) Mere end halvdelen af borgerne ønsker primært at benytte den nye svømmehal i Roskilde Kommune til motionssvømning (63%) samt hygge med familien (53%). Motionssvømning Hygge med familien Wellness, fx massage, kurbad Svømmeundervisning/svømmetræning i en forening Andre foreningsaktiviteter, fx vandgymnastik 13% 22% 35% 53% 63% Flere borgere (50-64 år) (76%) samt par uden hjemmeboende børn (72%) har et ønske om motionssvømning, hvorimod borgere under 49 år (34 år eller yngre: 82%, år: 68%), par med hjemmeboende børn (79%) og borgere som er bosat i Nord (65%) ønsker at hygge med familien. Kvinder (43%), alene forældre med hjemmeboende børn (72%) samt borgere bosat i Midt (41%) ønsker også i højere grad at benytte svømmehallen til wellness. Andet 8% Ved ikke 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 22

23 Vigtighed af forhold ift. placering

24 Vigtighed af forhold ift. placering Sp.9 Hvad er vigtigt i forhold til placeringen af den kommende svømmehal i Roskilde Kommune? Vælg max tre svar. Base: (n=505) Mange parkeringspladser Gode busforbindelser Gode cykelstier 49% 56% 66% Det er vigtigst for borgerne med mange parkeringspladser (66%). Gode busforbindelser (56%) og cykelstier (49%) er også vigtigt for mere end halvdelen af borgerne. Særligt de ældre borgere (65 år eller ældre) (73%) samt par med/uden hjemmeboende børn (71%) synes det er vigtigt med gode busforbindelser. Tæt på station I nærheden af andre idrætsfaciliteter 19% 17% Det er fortrinsvis borgere bosat i Midt, som synes det er vigtigt med gode cykelstier (59%). I nærheden af indkøbsmuligheder I nærheden af kulturinstitutioner (fx biblioteker og museer) I nærheden af motorvej 7% 5% 3% Andet 8% Ved ikke 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 24

25 Opsamling

26 Opsamling I undersøgelsen er Roskilde Kommunes borgere blevet adspurgt om de bruger Roskilde Kommunes svømmehaller samt svømmehaller udenfor kommunen. Undersøgelsen viser at en større andel af borgerne har brugt Roskilde Kommunes svømmehaller som min. månedligt (1 ud af 3 borgere) fremfor svømmehaller udenfor kommunen (1 ud af 5 borgere). Det ses, at borgere (35-49 år) benytter svømmehaller i og udenfor kommunen i højere grad end ældre borgere (65 år eller ældre) samt borgere uden hjemmeboende børn. Det handler primært om at hygge med familien samt motionssvømning, når man besøger svømmehaller i og/eller udenfor Roskilde Kommune. Disse formål udtrykkes ligeledes som de primære grunde til at kunne ønske at bruge den nye svømmehal i Roskilde Kommune. På trods af at hygge med familien er anset som den primære grund til man besøger svømmehaller i og/eller udenfor Roskilde Kommune, er motionssvømning i stedet anset som den primære grund til kunne ønske at benytte den nye svømmehal i Roskilde Kommune. De ældre borgere samt par uden hjemmeboende børn ønsker i højere grad motionssvømning, hvorimod yngre borgere samt par med hjemmeboende børn ønsker hygge med familien. Knap 1 ud af 2 borgere ønsker sauna og dampbad i den nye svømmehal. Ligeledes ønskes en café af 6 ud af 10 borgere, når der spørges indtil andre faciliteter, udover badefaciliteter, som ønskes. Det ses, at særligt den yngre del af borgerne og par med hjemmeboende børn ønsker faciliteter, som omfatter børn, her tænkes primært på spændende legemuligheder strøm- og bølgebassiner, samt plads til ophold og spisning af madpakker. Knap 1 ud af 3 borgere mener der skal flere timer til offentligt badning, hvor det primært er borgere (50-64 år), som ønsker dette, hvorimod den yngre del af borgerne (35-49 år) samt par med hjemmeboende børn ønsker flere timer til skolesvømning. De foretrukne tidspunkter for benyttelse af den kommende svømmehal er i hverdage (mandag-fredag) kl , hvor det i weekenden (lørdag-søndag) er kl Generelt ses en tendens mod at kvinder, ældre borgere og par uden hjemmeboende børn ønsker at benytte den kommende svømmehal tidligere i hverdage, hvor borgere (35-49 år) samt par med hjemmeboende børn i højere grad ønsker at benytte svømmehallen tidligt i weekenden. Det er vigtigst for borgerne at placeringen af den kommende svømmehal omfatter mange parkeringspladser samt har gode busforbindelser og cykelstier. Især de ældre borgere samt par med/uden hjemmeboende børn vægter gode busforbindelser højt. Side 26

27 Om YouGov Public

28 Om YouGov Public YouGov Public gennemfører analyser for mange forskellige offentlige institutioner såsom ministerier, styrelser, regioner, kommuner samt et bredt spektrum af uddannelsessteder. Ved at samarbejde med os får du en professionel og kompetent sparringspartner, som arbejder med en kombination af kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder. Vi sikrer dig høj kvalitet og professionalisme i alt lige fra afgrænsningen af din problemstilling, udarbejdelsen af dit spørgeskema og interviewguide til dataindsamlingen, databearbejdningen og udarbejdelsen af den endelige rapport. Siden år 2000 har YouGov Public gennemført en lang række undersøgelser og evalueringer for den offentlige verden inden for en lang række områder. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at indhente viden om alt lige fra: Brug af internettet og digitale kanaler (internetvaner, brug af sociale medier og smartphones, brug af offentlige selvbetjeningsløsninger mv.) Holdninger til forskellige aktuelle politiske problemstillinger (skattespørgsmål, politiske meningsmålinger, arbejdsmarkedet og ledighed, marginaliserede grupper, ligestilling, folkeskolen, klima og miljø mv.) Test og evaluering af dine kommunikationsindsatser (kampagner, pjecer, konferencer, hjemmesider, patientportaler, selvbetjeningsløsninger mv.) Kost og motion (motivationsfaktorer, barrierer, viden om kost og ernæring, motionsadfærd mv.) Forebyggelse (f.eks. af fedme, rygning, stress, livsstilssygdomme, kræft, misbrugsproblemer mv.) Kronikere (informationsbehov, viden om følgesygdomme, håndtering af og erkendelse af sygdommen, patientnetværk, patient empowerment, rehabilitering, mv.) Trafik, by og veje (trafiksikkerhedsplaner, trafik- og byplanlægning, behov for cykelstier og cykelparkering mv. Natur, miljø og klima (brug af naturområder, parker og rekreative arealer, sortering af farligt affald, brug af genbrugsstationer, behov for skybrudssikring mv.) Og mange flere områder inden for den offentlige sektor YouGov er Nordens største online-analyseinstitut. Vi er Danmarks mest erfarne organisation i opbygning, vedligeholdelse og rekruttering til paneler. Vi har opbygget alt lige fra borgerpaneler, medarbejderpaneler, virksomhedspaneler, elevpaneler over mange andre typer af paneler for offentlige og private organisationer og virksomheder. Selv råder vi over det elektroniske YouGov-panel med over danskere, panelister i Norden og flere end to millioner respondenter på verdensplan. Få mere information om YouGovs ydelser til den offentlige verden på vores hjemmeside: Side 28 YouGov

29 Kontakt Page Uffe Dambmann Nordic Sector Manager

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017 CORPORATE RELATIONS Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne August 2017 Dataindsamling gennemført af YouGov 19.-20. august 2017 Målgruppe: Den danske befolkning, +18 år, 1009 respondenter. SAMMENFATNING

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen - Nøglehullet - kendskab og kundskab (efterår 2011) - Nøglehullet - ude og på farten (nulpunktsmåling) Kommentarrapport med grafer for hovedresultater

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Livsmedelsverket, Mattilsynet og

Livsmedelsverket, Mattilsynet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Livsmedelsverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet Kendskab til Nøglehulsmærket i DK, S og NO Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København,

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kendskab til Nøglehulsmærket og kampagnen Nemt at vælge sundere Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, april 2010

Læs mere

Etiske dilemmaer. Gennemført af YouGov på vegne af KMD Feltperiode: June 11, 2019

Etiske dilemmaer. Gennemført af YouGov på vegne af KMD Feltperiode: June 11, 2019 Etiske dilemmaer Gennemført af YouGov på vegne af KMD Feltperiode: 08-05-2019-10-05-2019 June 11, 2019 Etiske dilemmaer Helt uenig [1] 15% Delvist uenig [2] 13% Hverken enig eller uenig [3] 18% Delvist

Læs mere

Borgerpanel - Høje-Taastrup Kommune "1. undersøgelse"

Borgerpanel - Høje-Taastrup Kommune 1. undersøgelse Borgerpanel - Høje-Taastrup Kommune "1. undersøgelse" Gennemført i perioden 19. juni - 2. september 2004 18-10-2004 Powered by Enalyzer Survey Solution Formål: Undersøgelsens primære formål var at få afdækket,

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Risikoanalyse 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Opsummering og konklusion Virksomhedernes karakteristika Resultater Side 2

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

RESILIENCE - BEDRE BYER

RESILIENCE - BEDRE BYER RESILIENCE - BEDRE BYER HVAD ØNSKER BORGERNE? En undersøgelse baseret på 3 Temaer: Miljø og Klima Vækst og Mobilitet Livskvalitet BEDRE BYER - VEJLE HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? INTRODUKTION Denne

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder CSR-rapportering Online undersøgelse blandt topledere i de 1.000 største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metode Konklusioner & resumé Målgruppe karakteristika Resultater Appendiks Side 2 Metode

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år.

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 18. - 19. november 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe: Undersøgelsen er

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner 2005 Metodebeskrivelse Udarb. UKL/SPO Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Indhold Metode side 3-9 Hovedresultater i opsummering side 10-15 Præsentation af

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Teknik- og Kommune Miljøforvaltningen, Københavns Kommune November Oktober 2017 November 2017 TMF

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Kendskab til borger.dk 2017 December 2017 INDHOLD Formål Summary Kendskab og besøg Kendskabskanal 3 4 6 10 Tryghed, viden og holdning 12 Unge 15-17 år 16 Datakryds Om undersøgelsen

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009 Baggrund, formål, metode

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. November 2012

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. November 2012 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune November 2012 ISBN 978-87-92689-70-2 November 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Indhold 1. Konklusion 2. Tre betalingsvillighedsbegreber 3. Nærmere analyse af biblioteksværdisætning og kryds 4. Metode 1. Konklusion Betalingsvillighedsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Black Friday

Penge- og Pensionspanelet Black Friday Penge- og Pensionspanelet Black Friday 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING NOTAT 1. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING Fra: Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester, Team Analyse I forbindelse med DIF s vedtagelse af et regelsæt gældende

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere