Psykisk arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner... 3 Overordnet sammenligning... 3 Involvering i arbejdspladsen... 4 Rolleklarhed... 6 Ledelseskvalitet... 7 Utryghed... 8 Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere... 9 Personlig udbrændthed Stress Mobning Den økonomiske krises betydning for det psykiske arbejdsmiljø Virksomhedernes ansvar for det psykiske arbejdsmiljø Afsluttende bemærkninger Side 1 af 16

3 Medlemmernes psykiske arbejdsmiljø set i lyset af den økonomiske krise Indledning Business Danmark har gennemført en undersøgelse om medlemmernes psykiske arbejdsmiljø i den aktuelle økonomiske krise. Formålet er at belyse, om krisen har haft en indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø. Business Danmark har tidligere gennemført undersøgelser af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø i 2003 og i For at klarlægge om der er sket en ændring i det psykiske arbejdsmiljø, er vi nødt til at benchmarke op imod tidligere resultater fra før krisen. Vi har i denne undersøgelse derfor taget udgangspunkt i uddrag af AMI s mellemlange skema om psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen fra 2006 tager udgangspunkt i AMI s korte skema, så der vil i nogle af spørgsmålene være mulighed for at belyse udviklingen over tid 1. Endvidere har vi mulighed for at sammenligne Business Danmarks medlemmer med et landsgennemsnit af alle danske lønmodtagere baseret på en undersøgelse fra 2005 af omkring personer. Vi har valgt at belyse følgende dimensioner fra AMI s mellemlange skema: Involvering i arbejdspladsen Rolleklarhed Ledelseskvalitet Utryghed Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Personlig udbrændthed Stress Derudover belyses også mobning på arbejdspladsen. Enkelte steder har vi udvidet spørgeskemaet ved at tilføje spørgsmål, der skal belyse krisens indvirkning på respondenternes holdning. Endvidere er tilføjet baggrundsspørgsmål om respondenterne, såsom køn, alder, geografi m.m. Analyseproblem På baggrund af ovenstående kan vi formulere følgende analyseproblem: Har medlemmernes psykiske arbejdsmiljø ændret sig i løbet af den aktuelle økonomiske krise? Herunder ønsker vi at belyse: Er medlemmerne mere eller mindre trygge nu, end før krisen startede? Er medlemmerne mere eller mindre stressede nu, end før krisen startede? Hvordan er tilliden mellem medarbejdere og ledelse (Vertikal tillid)? 1 Sammenligningerne mellem 2006 og 2009 skal dog ses med det forbehold, at det ikke nødvendigvis er de samme respondenter der har deltaget i begge undersøgelser. Side 2 af 16

4 Metode og datamateriale Undersøgelsen er en kvantitativ undersøgelse, og er sendt til Business Danmarks medlemspanel bestående af personer. Undersøgelsen blev sendt ud i november Der blev sendt en reminder 10 dage efter den første mail. Vi har modtaget 987 besvarelser. Svarprocenten kan udregnes som: Efter valideringen af datamaterialet har vi 926 brugbare besvarelser. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til medlemssammensætningen, når vi måler på objektive karakteristika som køn, alder og postnummer. Hovedkonklusioner Business Danmarks medlemmer adskiller sig ikke væsentligt på de syv målte dimensioner i forhold til landsgennemsnittet. Dog ligger medlemmerne dårligere end landsgennemsnittet på dimensionerne utryghed og stress. En del i resultaterne indikerer, at utrygheden er steget (forværret) i forbindelse med den økonomiske krise. Dimensionen stress er forbedret fra 2006 til 2009 målingen. Vi kan ikke umiddelbart konstatere, at krisen har haft indvirkning på denne dimension. Der kan ikke observeres nogen forandring i dimensionen tillid mellem ledelse og medarbejderne. Det psykiske arbejdsmiljø er overordnet set forbedret i forhold til 2006 målingen Færre bliver udsat for mobning i forhold til 2006 målingen. Lidt over 1/3 af medlemmerne mener, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet værre siden sommeren Mange giver krisen skylden. 1/3 af medlemmerne har fået foretaget en APV af det psykiske arbejdsmiljø indenfor de seneste tre år. Især de mindre virksomheder, målt på antal ansatte, har ikke gennemført APV målingerne. Overordnet sammenligning I nedenstående tabel er opstillet en overordnet sammenligning af de syv dimensioner fra AMI s mellemlange skema, som vi har valgt at belyse. En difference indenfor +/- 5 point er markeret med gult. Hvis man ligger over 5 point bedre end landsgennemsnittet, markeres dette med grønt. Ligger man over 5 point dårligere end landsgennemsnittet, markeres dette med rødt. Side 3 af 16

5 Dimension Business Danmarks medlemmer Landsgennemsnittet Difference Involvering i arbejdspladsen Rolleklarhed Ledelseskvalitet Utryghed Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Personlig udbrændthed Stress Vi kan se, at medlemmerne af Business Danmark ikke adskiller sig væsentligt fra landsgennemsnittet på fem af dimensionerne. På to af dimensionerne klarer medlemmerne sig dog lidt dårligere end landsgennemsnittet. Det er på dimensionerne utryghed og stress. Vær opmærksom på, at i nogle af dimensionerne er det bedst at score højt, mens det på andre dimensioner er bedst at scorer lavt. Af ovenstående syv dimensioner er lave point bedst i: Utryghed, Personlig udbrændthed og stress. Den resterende del af rapporten vil give en nærmere gennemgang af ovenstående syv dimensioner. Endvidere forsøger vi at belyse, om den aktuelle krise har indflydelse på resultatet. Involvering i arbejdspladsen Landsgennemsnittet 61 Business Danmark Side 4 af 16

6 Beskrivelse af dimensionen Denne dimension handler om, hvor involveret man føler sig i sin arbejdsplads. Det er altså ikke faget, jobbet eller gruppen, der er i fokus her, men den samlede virksomhed, man er ansat på. Uddybende resultater Involvering i arbejdspladsen Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 18,9% 42,0% 29,7% 7,3% 2,1% (7,8%) (28,2%) (44,0%) (16,0%) (4,0%) 19,0% 51,0% 22,9% 5,2% 1,9% (13,1%) (38,4%) (33,1%) (11,3%) (4,2%) (18,2%) (45,0%) (27,5%) (7,8%) (1,5%) 16,2% 35,3% 27,8% 11,3% 9,4% (15,4%) (35,8%) (29,9%) 9.7% (9,2%) (11,5%) (30,4%) (32,8%) (11,5%) (13,8%) Involvering i arbejdspladsen Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 4,3% 14,7% 30,7% 27,1% 23,2% 4,4% 11,7% 22,8% 30,1% 31,0% Tallene i sort parentes er landsgennemsnittet, mens tallene i grøn parentes er Business Danmarks medlemmer Side 5 af 16

7 Rolleklarhed Landsgennemsnittet 74 Business Danmark Beskrivelse af dimensionen Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde til stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er både lodret (Hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og vandret (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). Uddybende resultater I meget høj I meget ringe I høj Delvist I ringe Rolleklarhed Er der klare mål for dit eget arbejde? 19,4% 50,1% 22,5% 6,3% 1,7% (15,2%) (47,6%) (29,7%) (6,3%) (1,3%) (13,0%) (40,0%) (30,9%) (13,6%) (2,5%) Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? 25,1% 53,0% 17,7% 3,6% 0,6% (35,2%) (48,6%) (13,4%) (2,2%) (0,7%) Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 22,9% 50,9% 21,4% 3,7% 1,2% (21,8%) (57,4%) (18,3%) (2,3%) (0,5%) (14,3%) (45,8%) (29,4%) (7,9%) (2,6%) Tallene i sort parentes er landsgennemsnittet, mens tallene i grøn parentes er Business Danmarks medlemmer Side 6 af 16

8 Ledelseskvalitet Landsgennemsnittet 55 Business Danmark Beskrivelse af dimensionen Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Uddybende resultater I hvor høj kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads - - sørger for at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 6,0% 30,9% 36,3% 19,5% 7,2% (7,2%) (32,8%) (39,5%) (16,6%) (3,9%) - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? 8,6% 37,9% 28,8% 17,6% 7,0% (12,0%) (36,4%) (34,4%) (12,8%) (4,4%) (7,0%) (25,9%) (35,1%) (21,9%) (10,1%) - er god til at planlægge arbejdet? 4,3% 29,2% 39,8% 19,0% 7,7% (5,8%) (30,9%) (42,3%) (15,2%) (5,8%) (0,4%) (16,7%) (37,9%) (30,0%) (15,0%) - er god til at løse konflikter? 4,1% 27,4% 38,2% 19,3% 10,9% (6,7%) (27,2%) (40,7%) (17,2%) (8,3%) Tallene i sort parentes er landsgennemsnittet, mens tallene i grøn parentes er Business Danmarks medlemmer Side 7 af 16

9 Utryghed Landsgennemsnittet 24 Business Danmark Beskrivelse af dimensionen Om man føler sig tryg eller utryg i sin ansættelse, afhænger både af den enkelte person, af arbejdspladsen og af situationen på arbejdsmarkedet. Uddybende resultater I meget høj I meget ringe I høj Delvist I ringe Utryghed Er du bekymret for at blive arbejdsløs? 8,3% 8,7% 30,8% 34,1% 18,0% (4,2%) (5,6%) (15,0%) (30,4%) (44,8%) Er du bekymret for at blive overflødig på grund af "ny teknik"? 0,9% 2,3% 8,0% 43,5% 45,4% (2,2%) (2,7%) (10,1%) (28,9%) (56,0%) Er du bekymret for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs? Er du bekymret for, at du mod din vilje forflyttes til andet arbejde? 12,6% 22,9% 32,4% 22,7% 9,4% (10,4%) (12,3%) (21,0%) (23,9%) (32,5%) 1,3% 2,9% 9,0% 41,7% 45,1% (2,3%) (4,1%) (10,4%) (32,0%) (51,2%) Tallene i sort parentes er landsgennemsnittet, mens tallene i grøn parentes er Business Danmarks medlemmer Side 8 af 16

10 Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Landsgennemsnittet 67 Business Danmark Beskrivelse af dimensionen Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative konsekvenser. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning. Uddybende resultater Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Holder ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 20,5% 50,3% 21,7% 4,9% 2,6% (20,1%) (53,6%) (21,3%) (3,9%) (1,1%) (13,6%) (45,3%) (31,7%) (7,4%) (2,0%) 10,0% 41,5% 36,3% 7,6% 4,6% (13,8%) (40,4%) (35,4%) (7,7%) (2,7%) (10,4%) (37,5%) (36,0%) (12,4%) (0,0%) 5,4% 11,7% 37,6% 34,4% 10,9% 2,4% 8,1% 31,3% 38,9% 19,3% 13,8% 42,3% 31,5% 8,9% 3,5% 13,1% 49,0% 29,5% 6,2% 2,2% Side 9 af 16

11 Tallene i sort parentes er landsgennemsnittet, mens tallene i grøn parentes er Business Danmarks medlemmer Personlig udbrændthed Landsgennemsnittet 34 Business Danmark Beskrivelse af dimensionen Denne dimension handler om en af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos den ansatte. Der er valgt fire spørgsmål ud fra Copenhagen Burnout Inventory. En høj af udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. Uddybende resultater En stor del af På intet Hele tiden En del af tiden Lidt af tiden Personlig udbrændthed tiden tidspunkt Hvor tit har du følt dig udkørt? 1,2% 14,5% 29,5% 44,1% 10,8% (1,5%) (12,6%) (27,5%) (47,3%) (11,1%) (2,2%) (23,0%) (36,1%) (34,6%) (4,2%) Hvor tit har du været fysisk udmattet? 0,8% 10,4% 21,6% 47,3% 20,0% (1,0%) (8,9%) (25,2%) (49,2%) (15,6%) Hvor tit har du været følselsesmæssigt udmattet? 1,2% 15,2% 26,7% 40,5% 16,4% (0,9%) (7,5%) (15,5%) (42,9%) (33,1%) (1,3%) (22,0%) (34,0%) (32,8%) (9,9%) Hvor tit har du været træt? 1,9% 19,7% 30,9% 43,1% 4,4% 2,8% 15,6% 32,2% 45,5% 3,9% Tallene i sort parentes er landsgennemsnittet, mens tallene i grøn parentes er Business Danmarks medlemmer Side 10 af 16

12 Stress Landsgennemsnittet 27 Business Danmark Beskrivelse af dimensionen Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Kort-tids stress kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet. Uddybende resultater En stor del af På intet Hele tiden En del af tiden Lidt af tiden Stress tiden tidspunkt Hvor tit har du problemer med at slappe af? 1,9% 14,3% 25,8% 42,8% 15,2% (1,2%) (6,7%) (15,0%) (39,7%) (37,4%) Hvor tit har du været irritabel? 0,3% 10,2% 27,8% 55,1% 6,7% (0,3%) (5,0%) (17,2%) (61,3%) (16,2%) (1,3%) (19,7%) (36,9%) (37,3%) (4,9%) Hvor tit har du været anspændt? 0,8% 12,5% 29,7% 48,3% 8,7% (0,8%) (5,5%) (15,8%) (49,2%) (28,8%) Hvor tit har du været stresset? 1,2% 16,1% 29,7% 43,1% 9,9% (1,7%) (10,8%) (18,3%) (44,2%) (25,0%) (2,2%) (25,2%) (37,6%) (28,9%) (6,1%) Tallene i sort parentes er landsgennemsnittet, mens tallene i grøn parentes er Business Danmarks medlemmer Side 11 af 16

13 Mobning Mobning Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Business Danmark ,6% 0,5% 0,4% 5,7% 92,7% Business Danmark ,9% 1,3% 1,1% 12,9% 83,8% Landsgennemsnit 0,5% 1,1% 0,5% 6,2% 91,7% Hvis ja, fra hvem Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter Business Danmark ,7% 61,8% 5,9% 10,3% Business Danmark ,4% 56,2% 9,6% 11,0% Landsgennemsnit 71,5% 32,4% 6,0% 11,3% Vi kan ud fra ovenstående tabeller se, at en af mobning er faldet fra 2006 til Den økonomiske krises betydning for det psykiske arbejdsmiljø Som vi kan se af ovenstående gennemgang, så er det især på dimensionerne utryghed og stress, at Business Danmarks medlemmer adskiller sig fra landsgennemsnittet. Vedrørende dimensionen utryghed, er det især på spørgsmålene Er du bekymret for at blive arbejdsløs? og Er du bekymret for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs? at medlemmerne adskiller sig i negativ retning fra landsgennemsnittet. Vi skal dog huske på, at resultaterne fra landsgennemsnittet stammer fra højkonjunkturen i 2005, mens resultaterne fra Business Danmark er fra lavkonjunkturen i slutningen af Vi må formode, at landsgennemsnittets resultater også vil se anderledes ud, hvis man spurgte her i Desværre har vi ikke spurgt til utryghed i undersøgelsen fra Det er derfor ikke muligt at foretage en umiddelbar måling på, om utrygheden er blevet større eller mindre. Vi har dog i 2009 undersøgelsen spurgt respondenterne, om de i forhold til sommeren 2008 er mere eller mindre bekymret for at blive arbejdsløse. Resultatet er opstillet i nedenstående figur. I forhold til sommeren 2008, hvor bekymret er du så for at blive arbejdsløs? 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 15,7% 27,9% 42,4% 5,6% 8,4% Meget mere bekymret Lidt mere bekymret Hverken mere eller mindre bekymret Lidt mindre bekymret Meget mindre bekymret Side 12 af 16

14 Som det ses af søjlediagrammet, er lidt over 40 % meget mere eller lidt mere bekymret for at blive arbejdsløs i forhold til sommeren Små 15 % er lidt mindre eller meget mindre bekymret nu, end de var i sommeren Vi har ligeledes spurgt respondenterne, om de forventer en stigning eller et fald i antal ansatte på deres arbejdsplads inden for det næste år. Forventer du, at din arbejdsplads samlet set vil stige eller falde i antal ansatte indenfor det næste år? 32% 22% 46% Forventer en stigning Uforandret Forventer et fald Godt og vel 1/3 forventer, at antallet af ansatte på deres arbejdsplads vil falde indenfor det næste år. Her er der signifikant forskel på respondenter med og uden ledelsesansvar. Omkring 30 % af lederne forventer en stigning i antallet af ansatte, mens tallet for respondenter uden ledelsesansvar er 20 %. Lederne er altså mere positivt stemt. En del indikerer, at utryghedsfaktoren er vokset i løbet af krisen. Vi må dog også umiddelbart formode, at det vil gælde for en stor del af den øvrige befolkning og altså ikke kun er et særtegn for ansatte indenfor salg og marketing. Hvad angår dimensionen stress, så klarer Business Danmarks medlemmer sig også her dårligere end landsgennemsnittet. Kigger vi på de uddybende resultater, kan vi observere, at medlemmerne faktisk klarer sig bedre i 2009 end de gjorde i 2006 på stressfaktoren. Her kan vi altså ikke umiddelbart konkludere, at medlemmerne er mere stressede nu, end de var før krisen. Snarere tværtimod ser det ud til, at medlemmerne er mindre stresset nu, end de var under højkonjunkturen i 2005/2006. Vi har spurgt respondenterne, om de føler sig mere eller mindre stresset nu, end de gjorde i sommeren Resultatet ses af nedenstående figur. Side 13 af 16

15 I forhold til sommeren 2008, vil du så mene, at du føler dig mere eller mindre stresset nu? 60,0% 53,7% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 3,6% 32,4% 7,6% 2,8% Meget mere stresset Mere stresset Uforandret Mindre stresset Meget mindre stresset Base: % mener, at de føler sig mere eller meget mere stresset nu, end de gjorde i sommeren Kun ca. 10 % føler sig mindre eller meget mindre stresset nu. Det resultat er altså modsat tendensen, når vi sammenligner 2009 undersøgelsen med 2006 undersøgelsen. Spørgsmålet er måske også forkert formuleret, da vi må formode, at mange medlemmer har tre ugers ferie i sommerperioden og derfor har følt sig dejligt afhvilet i sommeren 2008, i forhold til november 2009, hvor respondenterne har svaret på spørgeskemaet. Under alle omstændigheder, kan vi ikke sige noget entydigt, om stressfaktoren er blevet berørt grundet den økonomiske krise. Endelig har vi spurgt respondenterne, om de føler at det psykiske arbejdsmiljø er blevet bedre eller forværret i forhold til sommeren Resultatet ses af nedenstående figur. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I forhold til sommeren 2008, vil du så mene, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet bedre eller værre? 1,6% 8,4% 54,7% 24,9% 10,4% Meget bedre Bedre Uforandret Dårligere Meget dårligere Base: 895 Lidt over halvdelen tilkendegiver, at der ikke er sket nogen forandring i det psykiske arbejdsmiljø. 35 % mener dog, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet værre i den målte periode. Side 14 af 16

16 Vi har bedt de respondenter, som har tilkendegivet at arbejdsmiljøet er blevet dårligere, om at beskrive hvorfor de mener at arbejdsmiljøet er forværret. Rigtig mange nævner frygten for afskedigelser. Nedenfor er opstillet et par af kommentarerne. Alle frygter en fyring og hvad der følger med det. Økonomi, hvornår kommer man i arbejde igen osv. Dette påvirker miljøet meget. Finanskrisen har simpelthen lagt en dårlig stemning pga. fyringer. Branchen er meget hårdt ramt Temperamentsfuld direktør Ny arbejdsplads nye chefer Firmaets dårlige økonomi, ikke tid til kundepleje Virksomhedernes ansvar for det psykiske arbejdsmiljø Endelig har vi spurgt de respondenter, som har været ansat i deres nuværende virksomhed i tre år eller derover, om de indenfor de seneste tre år har fået foretaget en APV af det psykiske arbejdsmiljø. Resultatet fremgår af nedenstående figur. Har du fået foretaget en APV af det psykiske arbejdsmiljø på din nuværende arbejdsplads, indenfor de sidste tre år? 33% 67% Ja Nej Base: 425 Ca. 2/3 af respondenterne har ikke fået foretaget en APV af det psykiske arbejdsmiljø, indenfor de seneste tre år. Når vi kigger på virksomhedsstørrelsen, målt på antal ansatte, og gennemførsel af APV, er der signifikant forskel. De store virksomheder har i højere afholdt APV end mindre virksomheder. Således har 40 % af respondenterne der arbejder på virksomheder med over 250 ansatte fået foretaget en APV indenfor de sidste tre år. Det tilsvarende tal for ansatte i virksomheder med under 50 ansatte er 26 % der har fået foretaget en APV indenfor de sidste tre år. Afsluttende bemærkninger En del i rapporten indikerer, at det psykiske arbejdsmiljø delvist er blevet påvirket grundet den aktuelle krise. Her er det dimensionen Utryghed, som ser ud til at være blevet Side 15 af 16

17 påvirket. Desværre har vi ikke tidligere målt på denne dimension, så det er svært at konkludere om der er sket en reel ændring i denne dimension. På alle de andre dimensioner, inkl. mobning, må vi konstatere, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet forbedret eller i hvert fald ikke forværret, siden målingen i Rapportens konklusion er, at krisen har haft en negativ indvirkning på dimensionen Utryghed. Krisen ser ikke ud til, at have påvirket de andre dimensioner nævneværdigt. Side 16 af 16

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC TAP Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC Administration Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 Nakskov Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - Gymnasiale lærere - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af:

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af: THY-MORS HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Administration AVU-lærer HF-lærer Ledelse TAP aaa Læservejledning I denne rapport er det

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer Nykøbing Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse VUF Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP 1. november 2017 Herning HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Ledelse Pædagogisk personale Teknisk/administrativt personale aaa Læservejledning

Læs mere

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 TAP Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Sønderborg Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Sønderborg a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Frederiksværk Gymnasium og HF

Frederiksværk Gymnasium og HF 24. marts 2017 Frederiksværk Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital foråret 2017 Bestående af: - Gymnasielærere 46 - Ledelse 4 - TAP 6 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af:

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af: 31. oktober 2016 Campus Bornholm Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - AVU/FVU/OBU - Chefgruppe - EUD håndværkerafd. - EUD kontor-handel - EUD mad - HF lærere - HHX/HTX lærere

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøgruppen på Sct. Knuds Gymnasium har i 2018 valgt at anvende GLs Professionel Kapital som APV. Undersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen - en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for ansatte beskæftiget med pleje og vedligeholdelse af golfbaner. September 2008 Arbejds- og organisationspsykologerne Tina

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse 215 i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM HK DANMARK Analyse på arbejdspladsen Denne rapport bygger på en undersøgelse om social kapital blandt

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere