Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben"

Transkript

1 Junckers Stavparket Lægningsvejledning Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Stige Engelsk Skråtavl Kvadrat

2 Inholdsfortegnelse Junckers systemløsninger for stavparket 2 Generel information 3 Installation 4 Sildebensmønster 6 Stigemønster 8 Kvadratmønster 10 Engelsk mønster 12 Skråtavlsmønster 14 Afslutning med bort 16 Overfladebehandling af gulve 17 Junckers systemløsninger for stavparket For at gøre det enkelt for entreprenør og gulvlægger og samtidig skabe det bedste resultat for et klassisk, massivt trægulv tilbyder Junckers en komplet systemløsning til brug for installation af stavparketgulve. Nedenfor anvises de produkter, der indgår i installationsprocessen. Før og under gulvlægning Junckers Primer Junckers Fugtspærre Junckers Parket Lim Junckers Primer anvendes til forbedring af vedhæftning til underlaget ved fuldlimning af Junckers trægulve. 2-komponent fugtspærre, der anvendes mod fugt i betonkonstruktioner. Anvendes, hvor restporefugten overstiger de anbefalede grænseværdier. Anvendes til fuldlimning af Junckers trægulve. Efter gulvlægning Junckers GrundLak Vandbaseret Junckers GulvLak Vandbaseret Junckers GulvLak High Performance Junckers GulvOlie klar eller farvet Junckers Professional Hardwax Oil Hurtigtørrende grunder, som vælges, hvis lys overflade på trægulvet ønskes. Anvendes til færdiglakering af gulve i boliger og andre mindre trafikerede områder. Anvendes til færdiglakering af gulve, som er stærkt trafikerede. Vælges, når farvens dybde i træet ønskes fremhævet, eller hvis farveløsning ønskes. Vælges, når der ønskes en løsning, hvor overfladen fremtræder med en mere fyldig og mættet overflade. Se på side 17, hvordan de enkelte produkter kan indgå og kombineres i 4 forskellige overfladeløsninger. 2

3 Generel information Stavparket er en klassisk type af trægulve, der har været kendt i århundreder. Forskellige lande har indarbejdet forskellige håndværksmæssige traditioner for lægning og behandling af gulvene, som Junckers har stor respekt for. Nærværende dokument skal derfor ses som Junckers vejledning i lægning, færdigbehandling og vedligeholdelse af stavparketgulve, velvidende at dette kan afvige fra lokale normer. Junckers parketstave har gennemgået en grundig kvalitetskontrol på fabrikken - det er dog vigtigt også at kontrollere for fejl og mangler inden og under lægningen. Stavene leveres ubehandlede og skal efter installation afslibes og overfladebehandles (se afsnittet om overfladebehandling). Nedlimes stavene, skal der gå min. 24 timer efter limning, inden afslibning foretages. Afhængig af parketmønster leveres stavene i parketbundter, som er mærket med højre- og venstrestave (se figur neden for). Det er vigtigt at stavene holdes adskilt indtil lægningen. Højre- og venstrestav bruges fx. ved sildebensmønster. Stavdimensioner: 15 mm kort stav: 58,3 x 467,6 mm enkeltstav 22 mm kort stav: 58,3 x 467,6 mm enkeltstav 15 mm lang stav 62,1 x 623,5 mm enkeltstav 22 mm lang stav 62,1 x 623,5 mm enkeltstav Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Stige Kvadrat Engelsk Skråtavl Her bruges: Højre- og venstrestav i alle stavdimensioner Her bruges: Højrestav i alle stavdimensioner Her bruges: Højre- og venstrestav i alle stavdimensioner Her bruges: Højre- og venstrestav i dimensionen 22 x 58,3 x 467,6 mm samt mønsterklodser på 88 x 88 mm Her bruges: Højre- og venstrestav i alle stavdimensioner (her vist med kortstav) 3

4 Modtagelse Inden materialerne leveres skal den relative luftfugtighed i byggeriet ligge indenfor det relative luftfugtighedsinterval, der forventes, når byggeriet er taget i brug, fx %, og temperaturen skal være ca. 20 C. Såfremt ovenstående krav til temperatur og luftfugtighed ikke kan overholdes, bedes dette drøftet med Junckers inden levering. Af hensyn til temperaturen bør stavene leveres 1-2 døgn inden lægningen påbegyndes. Udpakningen af parketstave til mønstre som fx. sildeben, kvadrat m.m. skal først ske umiddelbart før lægning, da det er vigtigt, at de er så tæt på produktionsmål som muligt. Klimatiske forhold For at minimere bevægelser i gulvet som følge af svingninger i den relative luftfugtighed, bør RF være stabil gennem længere perioder, og luftfugtighedsintervallet, dvs. forskellen mellem lavest og højest forekommende RF over året, bør ikke overstige 25-30%-point. Eksempler på luftfugtighedsintervaller: 25-50% og 35-65% RF. Nedenstående anvisninger er baseret på intervallet 35-65% RF. Ved forventede klimatiske afvigelser i forhold til det anbefalede fugtinterval kontaktes Junckers Tekniske Service. Før gulvlægningen Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger, afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx. flisearbejde og grundlæggende malerarbejde, skal ligeledes være afsluttet. Gulvvarme En forudsætning for benyttelse af stavparket ved gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at overfladetemperaturen på parketstavene er max. 27 C. Gulvvarmen skal være slukket 2 dage, før nedlægning påbegyndes, og hæves langsomt efter nedlægningen med max. 5 C hver anden dag. Dog skal arbejdstemperaturen for limen være min. 15 grader. Ved gulvvarme er det typisk, at de fuger, der altid er i et trægulv i fyringssæsonen, bliver en anelse større, end hvis der opvarmes ved hjælp af radiatorer. Ved lægning direkte på beton med gulvvarme anbefales stavtykkelsen 22 mm. Installation Stavene kan skrues, sømmes eller limes på et underlag af gulvkrydsfiner/eksisterende trægulv, samt skrues eller limes på gulvspånplade. Desuden kan de fuldlimes til et undergulv af beton eller pudslag. Alle typer af underlag skal være helt renset for eventuelt fedt og snavs inden nedlimningen af stavene. Fugtindholdet i det træbaserede underlag må max. være 12% og for beton/pudslag max. 75% RF. Ved skruning/sømning lægges en 500 grams gulvpap mellem træundergulv og stave for at undgå utilsigtede klapre-/knirkelyde mellem stave og underlag. Ved sømning/skruning fastgøres hver stav 45 fordækt, med min. 2 søm eller skruer pr. stav. Fastgørelse: 15 mm stave: Junckers J-Søm eller 45 mm T-søm til sømpistol. Ved skruning anvendes 35 mm Monta-Flex skruer. Til limning anvendes Junckers Parket Lim. 22 mm stave: Junckers J-Søm eller 65 mm T-søm til sømpistol. Ved skruning anvendes 45 mm Monta-Flex skruer. Til limning anvendes Junckers Parket Lim. Ved skruning kan det være nødvendigt at forbore (brug et bor med lidt mindre diameter end skruen). Massive parketstave fra Junckers må IKKE limes i fer og not. Dog må stave med længde mindre end 100 mm undtagelsesvis limes i fer og not ved endestødssamlinger mod væg eller bort/frise, samt i fer og not ved den sidste gennemgående stavrække ved væggen. Skal gulvet afsluttes med en bort, se vejledning vedr. sildebensmønster.

5 Eksisterende trægulv: Stavene monteres, så deres længderetning er modsat det eksisterende gulv. For at opnå den rette planhed kan undergulvet rettes op ved afhøvling, udspartling eller evt. med en min. 15 mm træplade. Benyttes en træplade, kan den oprindelige læggeretning bevares. Sørg for, at det eksisterende trægulv er ordentlig fastgjort og uden generende mislyde. Pladegulv - krydsfinér: Benyttes plader på 19 mm lægges strøerne med max. 520 mm centerafstand. Når krydsfinéren lægges på eksisterende gulv, kan der benyttes plader på 15 mm. Pladerne skal monteres i henhold til producentens anvisning. Krydsfinérpladerne limes i fer og not. Pladegulv - spånplade: Der skal benyttes godkendte gulvspånplader på 22 mm som lægges på strøer med max. 600 mm centerafstand. Er det på eksisterende gulv, man lægger gulvspånplade, skal man bruge godkendte gulvspånplader på min. 16 mm. Pladerne skal monteres i henhold til producentens anvisning. Spånpladerne limes i fer og not. Beton/pudslag: Inden gulvlægningen påbegyndes, skal det sikres, at restporefugten i underlaget ikke er højere end 75% RF. Ved gulvvarme må restporefugten ikke overstige 65% RF, og samtidig skal gulvvarmeanlægget være slukket, mens lægningen udføres. Ved restporefugt højere end angivet kræves det, at gulvlægningen udsættes, eller at der laves en fugtspærring med Junckers Fugtspærre. Kontakt Junckers Tekniske Service. Til limning af gulvet anvendes Junckers Parket Lim. Limen påføres med Junckers Limspartel, der efterlader et tyndt lag lim på gulvet mellem limsporene. Spartlen holdes i en vinkel under 45 og vendes, så siden mærket 2 er nedad. Der anvendes ca. 0,5 liter pr. m² afhængig af underlagets sugeevne, struktur og planhed. Påfør ikke mere lim, end at lægningen af stavene er afsluttet inden for 20 min. Ved alle ovennævnte underlag gælder, at undergulvet inden udlægning af stave skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på en 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet. 10-brætsmål: Træ svinder/udvider sig en smule ved skift i temperatur og luftfugtighed. Det er derfor nødvendigt at anvende et 10-brætsmål ved de parketmønstre, hvor stavene ligger parallelt over større afstande, fx stigemønster. 10-brætsmålet angiver den bredde, som 10 stave forventes at have i den fugtigste periode. 10-brætsmålet for Junckers stavparket (ved relativ luftfugtighed mellem 35 og 65% - temperatur på C: Kortstave, 58,3 mm: 584,0 584,5 mm Langstave, 62,2 mm: 623,5 624,0 mm Afstand til vægge samt dilatationsfuger: Da gulvet skal have plads til at arbejde under skiftende klimaforhold, holdes følgende afstande til vægge og faste installationer: 12 mm for rum med bredde eller længde op til 12 m. Herefter holdes et tillæg på 0,5 mm pr. m. Eksempel: 30 m bredt/langt rum: 12 mm + (18x0,5) = 21 mm. Vi anbefaler, at der etableres dilatationsfuger i følgende tilfælde: Hvor der er store variationer i temperatur og luftfugtighed, ved særligt store gulvarealer, eller hvor gulvet naturligt er opdelt af døre og lignende. Endvidere skal en evt. dilatationsfuge i den underliggende konstruktion føres med op gennem trægulvet, hvis dette fuldlimes til underlaget. Er man i tvivl, kontaktes Junckers Tekniske Service. 5

6 Sildebensmønster De to midterlinier i rummet (linie A og C) markeres med kridtstreg eller snor 90 vinkelret på hinanden. 1/3 stavbredde til venstre for midterlinien trækkes en arbejdslinie med snor eller kridtstreg (linie B). Hjørnerne på stavene skal flugte med arbejdslinien (linie B). For at styre læggeretningen i udgangsrækken kan midterlinien (linie C) bruges som styrelinie for hjørnerne på hhv. højre- og venstrestavene (se figur). Venstrestave lægges til højre og højrestave lægges til venstre. Det er meget vigtigt, at man under hele lægningen sikrer sig, at stavene ligger i 90 vinkel. Specielt ved udgangsrækkerne (de to første rækker stave der lægges ned gennem rummet) er det vigtigt, at disse rækker ligger præcist i 90 vinkel. 6

7 Når udgangsrækken er lagt, er det en fordel at lade limen tørre natten over, inden den videre gulvlægning fortsættes. Sørg for at skrabe overskudslim af gulvet. Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande. Når udgangsrækken er tør, kan man fortsætte lægningen af sildebensmønsteret. Påfør ikke mere lim, end at stavene kan lægges inden for ca. 20 min. Ved afskæringer ud til bort eller væg, hvor stavene bliver mindre end 100 mm, limes der undtagelsesvist i stavenes fer og not. 7

8 Stigemønster Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes med en snor eller kridtstreg (linie A). Udfaldet af gulvet ved væggene opmåles, med udgangspunkt fra midterlinien. Der kan enten startes, så midterlinien går gennem en vange, eller så midterlinien går gennem midt på rækken af trin (efterfølgende vist med udgangspunkt midt i vange). Der trækkes en arbejdslinie ½ stavbredde til venstre for afmærkningen (linie B). For at sikre sig, at de første stavrækker ikke bevæger sig, kan der i arbejdslinien skrues en anslagsliste (C) fast til underlaget. Den første vange i stigemønsteret nedlimes i arbejdslinien (stødes mod anslagslisten) i hele rummets længde. 8

9 Trinene nedlimes vinkelret på vangen i 90. Det er meget vigtigt, at vinkelretheden løbende kontrolleres af hensyn til det færdige resultat. Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande. Trinene på hver side af vangerne skal ligge lige over for hinanden, hvilket kan sikres ved at markere med en snor eller kridtstreg. 9

10 Kvadratmønster De to midterlinier i rummet (linie A og B) markeres med kridtstreg eller snor 90 vinkelret på hinanden. For at sikre, at de første kvadrater ikke bevæger sig, kan der i midterlinien skrues en anslagsliste (C) fast til underlaget. Udfaldet af gulvet ved væggene opmåles, med udgangspunkt fra midterlinierne. Der kan enten startes med et helt eller halvt kvadrat fra midterlinien (her vist med et halvt kvadrat fra midterlinien B). Gulvet bliver smukkest, hvis tilpasningstykkerne ved væggene bliver større end et halvt kvadrat. 10

11 Stavene nedlimes i kvadrater, som ligger i 90 vinkel i forhold til hinanden. Der skal lægges skiftevis højre- og venstrestave. Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande. Kvadraterne lægges gennemgående i hele rummet, inden næste kvadratrække påbegyndes. 11

12 engelsk mønster Gulvet kan lægges enten i 90 eller 45 vinkel i rummet (henholdsvis linie A og B). Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes og markeres med en snor eller kridtstreg (linie A og linie C). Nedenfor er gulvet vist lagt i 90 vinkel. Kvadraterne består af 5 stave med 4 mønster-klodser. For at sikre, at stavene ikke bevæger sig, monteres en anslagsliste (D) i arbejdslinien (linie A). Udfaldet af gulvet ved væggene opmåles, med udgangspunkt fra midterlinierne. Der kan enten startes med et helt eller halvt kvadrat fra midterlinien (her vist med et halvt kvadrat fra midterlinien C og et helt fra A). Det er vigtigt, at stavene nedlægges vinkelret 90 på arbejdslinien. Der lægges skiftevis kvadrater af højre- og venstrestave. 12

13 Udgangsrækken (1. række kvadrater med klodser) lægges gennemgående i hele rummet, inden næste række kvadrater påbegyndes. Kontroller løbende, at stavene ligger vinkelret 90. Mønster-klodserne leveres med not på alle sider. Der bruges løs fer på sider, hvor klodserne støder mod stavenes notside. Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande. 13

14 skråtavlsmønster De to midterlinier i rummet (linie A og C) markeres med kridtstreg eller snor 90 vinkelret på hinanden. 82 mm til venstre for afmærkningen trækkes en arbejdslinie med snor eller kridtstreg (linie B). Udgangsrækken (første række i felter af 4 stave) udlægges ned gennem rummet. Hjørnerne på stavene skal flugte med arbejdslinien (linie B). Specielt ved udgangsrækken er det vigtigt, at stavene ligger 100% i vinkel. Linie C kan bruges til at styre vinklen ved at lade hjørnerne flugte denne (se figur). Når udgangsrækken er lagt, er det en fordel at lade limen tørre natten over, inden den videre gulvlægning fortsættes. Sørg for at skrabe overskudslim af gulvet. 14

15 Når udgangsrækkens lim er tør, kan man fortsætte lægningen. Stavene leveres i bundter som er mærket med højre- og venstrestave. Da højre- og venstrestavene skal ligge skiftevis, er det vigtigt at holde stavene adskilt indtil lægningen. Det er meget vigtigt, at man under hele lægningen løbende sikrer sig, at felterne med 4 stave ligger 90 vinkelret. Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande.

16 Afslutning med bort Gulvet kan rammes flot ind med en bort i samme træsort som det øvrige gulv, eller det kan udføres i en anden træsort for større kontrast. Følgende beskrivelse er vist med gulv i Sildebensmønster. Skal gulvet afsluttes med en bort ved væggene, afskæres gulvet i den ønskede afstand fra væggen svarende til den ønskede bredde på borten, fx 5 x stavbredden + luft ved væggen. Eksempel med stavbredde 58,3 mm, hvor der ønskes 5 stave som bort: 5 x 58, mm til luft = 303,5 mm. For at borten kan monteres i stavene, der afslutter sildebensmønsteret, fræses en not i gulvet med en overfræser. Noten skal passe til tykkelsen på stavenes fer. Inden nedlimning skæres stavene til bortens hjørnesamling i smig, og der fræses en not for ilægning af en løs fer. Herefter nedlimes stavene til borten. Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande. Inden fodlisten monteres, skal gulvet slibes og overfladebehandles jf. afsnittet om overfladebehandling.

17 Overfladebehandling af gulve udført som stavparketløsning Et flot gulv kræver en stærk og holdbar overfladebehandling. Der findes 4 alternative muligheder for overfladebehandling af et gulv udført som stavparket. 1. Lakering 2. Oliering 3. Oliering + efterfølgende lakering 4. Junckers PROFESSIONAL Hardwax Oil Valg af overfladebehandling afhænger af ønskede egenskaber og udseende for det færdige gulv. Se udførselsmetode og egenskaber ved de forskellige muligheder nedenfor. Afslibning Før overfladebehandling påbegyndes, afslibes gulvet, således at der opnås en jævn og glat overflade. Afsluttende afslibning skal ske med korn Mønstergulve slibes normalt først diagonalt og derefter i rummets længderetning. Alternativt kan gulvet slibes i den retning, hvor lyset kommer fra. Hele gulvfladen finpudses i den retning, hvor lyset kommer fra. Efter afslibning støvsuges omhyggeligt for at undgå urenheder i den efterfølgende overfladebehandling. Overfladebehandling 1. Lakering Lakering vælges, når der ønskes en slidstærk overflade, der kræver et minimum af vedligeholdelse. Grundlakering af ubehandlet gulv Anvend Junckers GrundLak Vandbaseret, som påføres i et jævnt lag med en korthåret rulle. Påfør 1 lag lak og mellemslib tidligst efter 2 timer med slibenet korn monteret polermaskine. Slibestøv fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud. Vigtigt! Jævn fordeling af lakken skal sikres fra starten. Lakken må ikke hældes ud, men skal påføres jævnt med en malerrulle. Hvis lakken hældes ud, opstår der risiko for misfarvning af træet. Specielt eg er følsomt på grund af stort indhold af garvesyre. Færdigbehandling af grundlakeret gulv Afhængig af gulvets belastning findes der 2 alternative typer lak til færdiglakering af gulvet. Begge typer lak skal påføres i et jævnt lag med enten pensel, korthåret ruller eller lakapplikator. A) Boliger og andre mindre trafikerede områder Efter grundlakering behandles gulvet med 2 lag Junckers GulvLak Vandbaseret 10 m²/l. Lakering skal ske med minimum 4 timers interval. Junckers GulvLak Vandbaseret fas i 4 forskellige glansgrader: Ultramat, mat, halvblank eller blank. B) Stærkt trafikerede områder Efter grundlakering behandles gulvet med 2 lag Junckers GulvLak High Performance m²/l. Lakering skal ske med minimum 4 timers interval. Junckers GulvLak High Performance fås i 3 forskellige glansgrader: Ultramat, mat og halvblank. Efter færdigbehandling er lakken afhærdet efter 72 timer. Gulvet kan forsigtig tages i brug efter 24 timer. 17

18 2. Oliering Olieløsning vælges, når farvens dybde i træet ønskes fremhævet. Et gulv med olie skal genbehandles oftere end et gulv med lak, men til gengæld er der bedre mulighed for at udføre partielle reparationer på de dele af gulvet, som er hårdere belastet end andre dele. Dette er vanskeligt med lak, hvor reparationer typisk foretages ved fuldlakering af gulvet. Ved brug af olie er der mulighed for at anvende både klare og farvede olier. På små arealer påføres olien med klud, pensel eller rulle. På større arealer påføres olien med rulle, moppe eller nylonrondel monteret på polermaskine. Grundoliering af ubehandlet gulv Grundoliering foretages med 2 lag Junckers GulvOlie Klar eller farvet, som påføres vådt i vådt. Påfør et lag olie og vent i 30 minutter før andet lag påføres. Olien bearbejdes i yderligere 30 minutter, hvorefter overskydende olie fjernes, så gulvet føles tørt. Områder med størknede oliesøer vil efterlade skjolder på overfladen. Overfladen skal fremstå mat og med en ensartet glans. Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Efter timer er gulvet klar til færdigoliering. Farvede olier: Husk, at det ubehandlede gulv skal overtørres med fugtig klud før oliering for opnåelse af ensartet farvning. Færdigbehandling af grundolieret gulv Mellemslibning af de olierede brædder foretages med polermaskine monteret med grøn eller sort nylonrondel. Herefter fjernes slibestøv med støvsuger. Undgå kraftig slibning af farvede overflader. Påfør overfladen et tyndt lag Junckers GulvOlie Klar eller farvet svarende til træets sugeevne. Overskydende olie aftørres senest 30 minutter efter påføringen. Poler med en ren klud til gulvet føles tørt. Gentag behandlingen efter 6-8 timer. Efter en tørretid pa ca. 1 døgn er overfladen klar til let brug. 3. Oliering + efterfølgende lakering Ved valg af denne løsning frembringes farvens dybde i træet samtidig med at lakkens slidstyrke opnås. Indledende oliering Følg anvisninger i punkt 2. - Oliering Vigtigt! Hele gulvoverfladen skal være mættet med olie før færdigbehandling med lak, da der ellers er risiko for misfarvninger i forbindelse med færdiglakering. Specielt egetræ kan have brug for ekstra oliemætning. Efter mindst 24 timer mellemslibes gulvet med grøn nylonrondel monteret på polermaskine (undgå gennemslibning). Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med hårdt opvredet klud. Færdiglakering af olieret gulv Afhængig af gulvets belastning findes der 2 alternative typer lak til færdiglakering af gulvet. Begge typer lak skal påføres i et jævnt lag med enten pensel, ren korthåret rulle eller lakapplikator. A) Boliger og andre mindre trafikerede områder Efter oliebehandling overlakeres gulvet med 2 lag Junckers GulvLak Vandbaseret, 1 komponent, ca. 10 m²/l. Lakering skal ske med mindst 4 timers interval. Junckers GulvLak Vandbaseret fås i 4 forskellige glansgrader: Ultramat, mat, halvblank eller blank. B) Stærkt trafikerede områder Efter oliebehandling overlakeres gulvet med 2 lag Junckers GulvLak High Performance, 2 komponent, ca. 10 m²/l. Lakering skal ske med minimum 4 timers interval. Junckers GulvLak High Performance fås i 3 forskellige glansgrader: Ultramat, mat og halvblank. Efter færdigbehandling er lakken afhærdet efter 72 timer. Gulvet kan forsigtigt tages i brug efter 24 timer. 18

19 4. Oliering med Junckers Professional Hardwax Oil Junckers Professional Hardwax Oil vælges, når man ønsker en gulvløsning, hvor overfladen fremtræder med en mere fyldig og mættet overflade. Intervaller for vedligeholdelse er ikke så hyppige som ved traditionel oliering, men sammenlignet med lak skal vedligeholdelse ske oftere. Påfør Junckers Professional Hardwax Oil i et jævnt lag med rulle eller pensel. Umiddelbart efter bearbejdes olien med polermaskine monteret med gulvklud, hvorved overskydende olie fjernes. Efter minimum 6 timer påføres yderligere et lag olie, og genbearbejdning foretages. Såfremt gulvet efter denne behandling ikke fremstår mættet, gentages behandlingen. Junckers Professional Hardwax Oil kan ikke overlakeres. 19

20 Junckers Industrier A/S Værftsvej 4 DK-4600 Køge Denmark MBRO /

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

Læggevejledning P ARKETMØNSTRE

Læggevejledning P ARKETMØNSTRE Læggevejledning P ARKETMØNSTRE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T -

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

Møbel- & Loftbehandling

Møbel- & Loftbehandling træplejesystem Møbel- & Loftbehandling indendørs Væg- & Loftbehandling Bevar træets lyse, lette udtryk Væg- og loftpaneler af lyst træ gulner naturligt, som tiden går. Hvis du vil bevare et naturligt lyst

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Oliering og Pleje af Trægulve

Oliering og Pleje af Trægulve Oliering og Pleje af Trægulve 1. Oliering - nylagte ubehandlede massive trægulve 2. Plejeoliering - nylagte fabriksolierede trægulve 3. Plejeoliering eksisterende olierede trægulve 4. Rengøring og vask

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Overfladebehandling 1

Overfladebehandling 1 Overfladebehandling 1 Indhold: Introduktion... 3 Gulvbehandling, generelt... 3 Ludbehandling... 3 Sæbebehandling... 4 Oliebehandling... 4 Lakering... 5 Produkter til overfladebehandling... 5 Behandlingstyper:

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Gulve efterbehandling af trægulve

Gulve efterbehandling af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve efterbehandling af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET CREATIVE CLASSICS CREATING EXCEPTIONAL SPACES LAMELGULVE Ask Plank Whitesand Det er ikke kun lyset, der giver rummet liv 03 LAMELGULVE Ask parket Whitesand 05 Det er let

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET

MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET Hos HØRNING forhandler vi også kvalitets stav- og mønsterparket fra vore europæiske partnerfabrikker. Denne massive stav- og mønsterparket monteres på fast underlag. De massive

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs Pleje af lakerede gulve Forlænger lakkens og gulvets levetid Vælg produkt Junckers LakPleje er et unikt produkt, der forlænger lakkens levetid og bibeholder lakkens

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET

HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET VORE HØJEKSKLUSIVE DANSKPRODUCEREDE GULVE HØRNING bygger på solide håndværksmæssige traditioner, hvor hver eneste stav kommer gennem kyndige hænder på vej til det

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis Indhold Ludbehandling................. 4 Sæbebehandling................

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING t Anbefale af pr Nemt og effektivt... Naturligvis ll e OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE ofe s sio n e p 2 fe s l sio n e l e An f befalet

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Fra skovens træer til dit gulv

Fra skovens træer til dit gulv Fra skovens træer til dit gulv 1 2 Primaplank - Eg m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Eksklusiv EKO Primaplank med fasede sider 3 Primaplank - Ask m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Primaplank - Eg m/

Læs mere

Bemærk venligst. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding Danmark. +45 7455 2140 info@dinesen.com dinesen.com

Bemærk venligst. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding Danmark. +45 7455 2140 info@dinesen.com dinesen.com Bemærk venligst Pr. 1. januar 2014 er Dinesen overgået til nye olier. Du bedes henvende dig direkte til os for vejledning i forhold til tidligere udbudte produkter. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Linolie 1 2 3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk

Linolie 1 2 3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk Sæbebehandling Sæbebehandling 1. Blandingsforhold Natursæbe, hvid omrystes og blandes med varmt vand i forholdet 1:10 Gulve af fyr, gran, lærk og pitch pine kan som grundbehandling mættes med sæbe. Det

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE Preparing today for tomorrow Indhold Ludbehandling..................... 4 Sæbebehandling....................

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil! Plank Eg Rustik matlak RW03130

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil!  Plank Eg Rustik matlak RW03130 Eksklusive trægulve Zagawood det tidsløse design i moderne stil! www.zagawood.dk Plank Eg Rustik matlak - 0614RW03130 2 Træets oprindelse Nordisk tradition forenet med den nyeste teknologi Zagawood er

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C.

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

BOLIGFORENINGER GUIDE TIL KORREKT VEDLIGEHOLD AF TRÆGULVE. Sådan opnår du den mest lønsomme vedligeholdelse

BOLIGFORENINGER GUIDE TIL KORREKT VEDLIGEHOLD AF TRÆGULVE. Sådan opnår du den mest lønsomme vedligeholdelse BOLIGFORENINGER GUIDE TIL KORREKT VEDLIGEHOLD AF TRÆGULVE Sådan opnår du den mest lønsomme vedligeholdelse DENNE GUIDE VISER HVOR NEMT DET ER, AT HOLDE TRÆGULVE SMUKKE OG HOLDBARE I MANGE ÅR UDEN AT DET

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr.

Læs mere

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Tillægsvejledning GrandPattern Douglas, Fyr, Oak December 2015 GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Denne vejledning omhandler selve lægningsprocessen for de enkelte mønstertyper under GrandPattern, herunder

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Overfladebehandling af indendørs træværk

Overfladebehandling af indendørs træværk Overfladebehandling af indendørs træværk LYSNING MALING VOKSNING OLIERING LAKERING LUDBEHANDLING RENGØRING Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis Indhold Lysning.......................

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

Overfladebehandling af indendørs træværk

Overfladebehandling af indendørs træværk Overfladebehandling af indendørs træværk LYSNING MALING VOKSNING OLIERING LAKERING LUDBEHANDLING RENGØRING Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt... Naturligvis 2 Anbefalet af professionelle Indhold

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (5G KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD YOUR STYLE. YOUR FLOOR. Live Natural Live Satin Live Mat Live Pure OG af BOEN trægulve INDHOLD 04 LIVE NATURAL OLIE 08 LIVE MAT LAK SÅDAN HOLDER DU GULVET SMUKT 03 Du finder yderligere information på:

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE Vores forventninger til et trægulv er meget forskellige. Nogle vil gerne have masser af liv og spil i træet, mens andre ønsker så stor ensartethed som muligt. Før trægulvet vælges

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

Gulvlakker til professionelle. Forbehandling. Grundbehandling. Pleje og vedligeholdelse

Gulvlakker til professionelle. Forbehandling. Grundbehandling. Pleje og vedligeholdelse Gulvlakker til professionelle Forbehandling. Grundbehandling. Pleje og vedligeholdelse Velkommen til Trip Trap WoodCares system af gulvlakker til professionelle Med Trip Trap WoodCares gulvlakker får du

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/1804-25 mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV -

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

AFSNIT 2 GULVE-VÆGGE-LOFTER

AFSNIT 2 GULVE-VÆGGE-LOFTER AFSNIT 2 GULVE-VÆGGE-LOFTER Opdateret den: 22. juni 2016 GULVE Gulvet i lejligheden er et massivt 22mm lakeret parket gulv i ask. Da træ er et levende materiale, vil dette udvide sig og svinde ind alt

Læs mere

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Dansk Gulvpleje Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Anti-Skrid Linoleum Stengulv Trægulv Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum Dansk Gulvpleje Stenbukvej 65

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2014 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere