Dato for ændring i klinisk klassificering. 1-Lynch, 2-Other pathogenic mutation syndrome

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato for ændring i klinisk klassificering. 1-Lynch, 2-Other pathogenic mutation syndrome"

Transkript

1 Oversigt over informationer i HNPCC-registret. Version 1. Side 1 af 9 HNPCC registret d Nedenstående oversigt over informationer i HNPCC-registret omfatter de fleste informationer, som er registeret i HNPCC-registret. Tekniske variable og meget mangelfuldt indberettede informationer er ikke medtaget. Bemærk at størstedelen af informationerne er basereret på frivillige indberetninger fra kliniker, speciallæger og laboratorier. For de vigtigste oplysninger (om cancer, adenomer samt mutations analyser) er der en stor dækningsgrad. Familieniveau Familieklassifikation (incl. historik) Phenotypisk fmpheno.date fmpheno.pheno_reg_status Genotypisk fmgeno.date fmgeno.geno_reg_status_code Clinical fmclin.date fmclin.clin_status_code Surveillance fmsurv.date fmsurv.surv_code fmsurv.age_surv_code Dato for ændring i phenotypisk klassificering Phenotypisk klassificering 1-Lynch Like, 2-Amsterdam I, 3-Amsterdam II, 4-Amsterdam I suspected, 5- Amsterdam II suspected, 6-Late onset, 7-Late onset suspected, 8-Gray zone, 9-DCCG- I, 10-DCCG-II, 11-DCCG suspected, 12-Not HNPCC, 13-VUS+surv, 14-Not HNPCC+surv, Andre Cancer syndrome Dato for ændring i genotypisk klassificering Genotypisk klassificering 1-Lynch, 2-Other pathogenic mutation syndrome Dato for ændring i klinisk klassificering Klinisk klassificering 1-Lynch, 2- Lynch Like, 3-HNPCC, 4--Late onset, 5-Moderate, 6-Not HNPCC, 7- VUS+surv, 8-Not HNPCC+surv, 9-AFAP, 10-Juvenile polypose, 11-Peutzh Jaegher, 12- BRACA obs, 13-Li-Faumeni (p53) obs, 14-Hyperplastik polypose, 15-MYTUH-fam, 16-Other Cancer syndrome, 17-Register Gray zone, 18-Familial Colorectal Cancer, 19-Sligthly increased risk Dato for ændring i surveillance program Surveillance program 1-Classic HNPCC, 2-Late Onset, 3-DCCG-I, 4-DCCG-II, 5-HNPCCC+Urinary, 6- HNPCCC+gastro, 7-HNPCCC+uro, 8-MYH-program, 9-None, 10, AFAP, 11-Lynch, 12- Lynch+uro, 13-Lynch+gastro, 14-Moderate, 15-Familial, 16-One-time colonoscopi Anbefalet alder for start på surveillance Genetisk udredning og rådgivning på familieniveau. family.contact Person Id på første individ der har givet anledning til udredning for HNPCC (Probanden) Family.Ref_date 1 Dato for første registrering af familie. 1 Identifikation af dato for første HNPCC status samt for oplysninger om initial udredning af familier kræver en specialtilpasset efter behandling af udtræk.

2 Oversigt over informationer i HNPCC-registret. Version 1. Side 2 af 9 HNPCC registret d Individ niveau Slægts skabs Relationer (grundlag for stamtræ). PATIENT.Fam Familie Id nummer PATIENT.Pid Person Id nummer (familie internt) PATIENT.Fid Faders person id PATIENT.Mid Moders person id Demografiske oplysninger PATIENT.Sec_code Køn PATIENT.Dobirth Fødselsdato PATIENT.Dodeath Evt. Dødsdato 2 PATIENT.VitalStatus Er individet i live eller afdød. 1 Stamtræs relaterede oplysninger PATIENT.cFamily_relation_code "ptdegreerelation"."date" "ptdegreerelation"."status" "ptdegreerelation"."type_".carrier_status_code.status_date Andre generelle individ oplysninger PATIENT. No_Contact Individs genetiske relation til familie. (HNPCC family member, Spouse, adopted eller not family) Dato for ændringer i relations grad. Grad af relation til sygdomsberørt familiemedlem. -I Lynch familier: relations grad til nærmest beslægtede mutations bærer. - I andre typer HNPCC familier: relations grad til nærmest beslægtede affectede af HNPCC associeret tumor. CA: Relation til Lynch HN: Relation til phenotypisk HNPCC Er patienten bærer af familiens mutation. Dato for positiv gentest Angivelse af om individet har frabedt sig kontakt. 2 NB: Oplysninger om vitalstatus. opdateres ikke løbende. Hvis der ønskes opdaterede oplysninger anbefales at bestille en opdatering fra folkeregisteret.

3 Oversigt over informationer i HNPCC-registret. Version 1. Side 3 af 9 HNPCC registret d Surveillance relaterede oplysninger Surveillance program ptsurv.date_recom ptsurv.adviser_code ptsurv.prog_code Dato for rådgivning/kontakt til patient Genetisk rådgivning/kontakt til patient (ved KGA, ved kirurgisk afd. via familie, ved brev, ved egen læge). Anbefalet kontrolprogram Indberettede koloskopier 3 ptsvco.exam_date ptsvco.indication_code ptsvco.bowel_preparation ptsvco.hosp_code ptsvco.result_code ptsvco.recive_date ptsvco.phys_yderno ptsvcors.result_code Dato for koloskopi Indikation for gastrokirurgisk undesøgelse 1-Screening (undersøgelsen udføres til planlagt tid). 2-Symptom (undersøgelsen udføres før planlagt tid pga. symptomer eller hvis patienten endnu ikke er i surveillanceprogram). 3-Control (undersøgelsen er kontrol efter cancer-kirurgi). Andel af colon set ved koloskopi. Partiel inspektion kan f.eks. skyldes dårlig udrensning. SKS kode for hospital Alvorligste fund ved koloskopi: 1- Normal, 2- Adenomas, 3-Cancer, 4-Irregularity, 5-Polyp NOS, 6-Others, 9-Unkown, 10-hamartomatøs polyp, 11-juvenile polyp. Dato for tastning i registeret Ydernr. for speciallæge (Oplyst fra maj 2015 ff.) Alle fund ved koloskopi. 4 Der kan være flere resultater pr. koloskopi. 1- Normal, 2- Adenomas, 3-Cancer, 4-Irregularity, 5-Polyp NOS, 6-Others, 9- Unkown, 10-hamartomatøs polyp, 11-juvenile polyp. ptsvcors.location_code Lokalisation for resultat i ptsvcors.result_code. 3 Der kan være flere resultater pr. koloskopi. ptsvcors.procedure_code Kirurgisk procedure. 3 1-Biopsi, 2-Partially removed, 3-Totally removed, 4-Electrocoagulated, 5-Other Der kan være flere resultater pr. koloskopi. Kun oplyst for XML indberettede resultater. ptsvcors.tissue_code Udtaget væv. 1-Yes, 2-No, 3-Lost 3 Der kan være flere resultater pr. koloskopi. ptsvcors.path_conf_code Patologs fortolkning Normal, 2- Adenoma(s), 3- Carcinoma, 4-Other, 5-Poly NOS, 7-Gyn-obs, 8-Atypi urine, 9- Unknown Der kan være flere resultater pr. koloskopi. 3 NB: Oplysninger om koloskopier er ikke komplette, de findes kun for indberettede koloskopier, 4 Kun oplyst for XML indberettede resultater.

4 Oversigt over informationer i HNPCC-registret. Version 1. Side 4 af 9 HNPCC registret d Oplysninger om gynækologisk undersøgelser 5 ptsvgyn.exam_date ptsvgyn.indication_code ptsvgyn.symptom_code ptsvgyn.oophorectomi_code ptsvgyn.hosp_code Ptsvgyn.Phys_yderno ptsvgyn.result_code ptsvgyn.menstruation_code ptsvgyn.cycle_day ptsvgyn.gu_result_code ptsvgyn.ul_endo_result_code ptsvgyn.ul_endometrial_thickness ptsvgyn.ul_endo_result_suppl_code ptsvgyn.ul_ovaries_result_code ptsvgyn.ul_ovaries_result_suppl_code ptsvgyn.tissue_code ptsvgyn.path_conf_code Dato for undersøgelse Indikation for gynækologisk undersøgelse 0-Null values (ingen indberetning) 1-Screening (undersøgelse udført til planlagt tid), 2-Symptom (us udført før planlagt tid pga. symptomer). Evt. Sympton. 0-None, 1-Menorrhagia, 2-Metrorrhagia, 3-Pains, 4-Increased abdnominal size, 5-Spotting/Contact bleeding, 6-Postmenopause bleeding, 9-Other Oophorectomi. 0-No, 2-Yes SKS kode for hospital Ydernr. for speciallæge (Oplyst fra maj 2015 ff.) Samlet resultat af alle gynækologiske undersøgelser. 1-Normal, 2-cyste, 3-Cancer, 4-Irregularity,5-Polyp NOS, 6-Others Menstruations status. 0-Normal, 1-Menorrhagia, 2-Metrorrhagia, 3-Oligomenorrhea, interval increased < 100%, 4-Oligomenorrhea, interval increased < %, 5-Amenorrhea, 6-Menopause Dag i cyklus regnet fra sidste menstruations første dag. Antal dage fra sidste menstruations første dag. Resultat af gynækologisk undersøgelse. 0-Normal, 1-Abnormal, 9-Not examined Resultat af ultralydsscanning af endometrium. 0-Normal, 1-Regularly thickened, 2-Iregularly thickened, 3-Polyps, 4-Fibroma uteri obs. Pro, 5-Tumor, 9-Evaluation imposible Endometrium tykkelse i mm. Evt. supplerende gynækologisk intervention. 0-None, 1-Biopsy, 2-Vabratio/Abrasio, 3-ULS-Water scan, 4-Hysterectomy, 5-Planned hysterectomy Resultat af ultralyds scaning af ovarier. 0-Normal, 1-Abnormal, 9-Not examined Evt. supplerende gynækologisk intervention. 0-None, 1-CA125, 2-Control ULS, 3- CA125 + Control ULS, 4-Planned BSO. Evt. udtaget væv. 1-Yes, 2-No, 3-Lost Resultat af patologisk analyse. 1-Normal, 2-cyste, 3-Cancer, 4-Irregularity,5-Polyp NOS, 6-Others 5 NB: Oplysninger om gynækologiske undersøgelser er ikke komplette, de findes kun for indberettede undersøgelser.

5 Oversigt over informationer i HNPCC-registret. Version 1. Side 5 af 9 HNPCC registret d Oplysninger om urologisk undersøgelser 6 ptsvur.exam_date ptsvur.hosp_code ptsvur.phys_yderno ptsvur.indication_code ptsvur.symptom_code ptsvur.intensurv ptsvurex.exam_code ptsvurex.result_code ptsvurex.path_conf_code Dato for urologisk undersøgelse SKS kode for hospital (Hospital) Ydernr. for speciallæge (Oplyst fra maj 2015 ff.) Indikation for urologisk undersøgelse. 0-Null values (ingen indberetning) 1-Screening (us udført til planlagt tid uanset evt. symptomer). 2-Symptom (us udført før planlagt tid pga. symptomer eller patient ikke er i surveillanceprogram) Evt. symptom. 1-None, 2-Hamaturia, 5-Pain, 6-Others Interval mellem kontroller i surveillanceprogram i måneder. Urologisk undersøgelse procedure. 1-Recom old urin anal untill 2005, 2-Urine cytology, 3-Urine microscopi, 4- Urine cytology+microscopi, 5-UL scan+cytologi Delresultat(er) af undersøgelse(r). 1-Normal, 2-Urin-atypi, 3-Cancers, 6-Others Patolgisk reslutat af undersøgelse(r). 1-Normal, 2-Urin-atypi, 3-Cancers, 6-Others 6 NB: Oplysninger om urologiske undersøgelser er ikke komplette, de findes kun for indberettede undersøgelser.

6 Oversigt over informationer i HNPCC-registret. Version 1. Side 6 af 9 HNPCC registret d Cancer oplysninger Generelle Tumor oplysninger ptdiag.surg_date ptdiag.doc ptdiag.age_diag ptdiag.icd9diag_code ptdiag.icdmorph_code ptdiag.icdsurg_code ptdiag.hosp_code Adenocarc_code ptdiag.type_of_cancer_code ptdiag.dig5_code ptdiag.dig5t_code ptdiag.dig5n_code ptdiag.dig5m_code ptdiag.dig5v_code Dato for tumorkirurgi. Data kilde til oplysning om tumor. 1-Pathology, 2-Medical record, 3-Death certificate, 4-Family record, 5-Unknown, 6-The Danish Cancer Registry, 7-Det grønne system, 8-Patobank Patientens alder ved ptdiag.surg_date. Diagnose kode. ICD9 nomenklatur Morphologi Snomed nomenklatur Kirurgisk/medicinsk procedure. Icdsurg nomenklatur SKS kode for hospital. Hjælpevariabel, der angiver om morfologien er et adenocarcinom. Inddeling af cancere i forhold til Amsterdamkriterierne (ud fra ptdiag.icd9diag_code og -.icdmorph_code). 0-Normal, 1-CRC, 2-Amst2, 3-HNPCC_ass, 4-Other cancer, 5-HNPCC_precursor Dukes stadie (kun for CRC og benign). 0-benign or carionoma in situ, 1-T1(NotActive), 2-T2(Dukes A if CRC), 3-T3(NotActive), 4-T4(Dukes B if CRC), 5-T+any lymph nodes (Dukes C), 6-T+any distant metastasis, 9-Unknown Tumor stadie. 0-pT0/pTa/pTis, 1-pT1: In submuscosa, 2-pT2: In tunica muscularis, 3-pT3: Through tunica muscularis, 4-pT4: Through viscerale peritoneum, 9-pTx: Unknown Lymfeknude stadie. 0-pN0: No In, 1-pN1: 1-3 In, 2-pN2: >4 In, 9- pnx: Unknown Metastase stadie. 0-pM0: No distance met., 1-pM1: Distance met., 9- pmx: Unknown Veine involvement (fra maj 2015 ff.) Vz-Unknown, V0-No veine involvement, V1-Microscopic veine involvement, V2-Macroscopic veine involvement ptdiag.ms_date Dato for Microsatelit analyse 7 ptdiag.ms_result_code Samlet fortolkning af Microsatelit analyse. 5 ptdiag.ihc_short 1-MSS, 2-MSI-L, 3-MSI-H, 4-Unsuitable for evaluation, 5-No examination Resume af IHC analyser 7 Er ikke lavet for alle.

7 Oversigt over informationer i HNPCC-registret. Version 1. Side 7 af 9 HNPCC registret d Tumor analyser IHC Ptdiagih.IH_date Ptdiagih.IH_prot_code Ptdiagih.IH_result_code Micro Satelite ptdiagmsat.ms_date ptdiagmsat.ms_result_code Dato for IHC analyse Analyseret protein Patologs fortolkning af analyse Dato for Microsatelite analyse Resultat

8 Oversigt over informationer i HNPCC-registret. Version 1. Side 8 af 9 HNPCC registret d Adenom oplysninger Surgery specifikke ptaddat.colo_date ptaddat.age_aden Dato for surgery/koloskopi Patients alder ved adenom event Adenom specifikke (en række for hvert enkelt adenom ved ptaddat.colo_date ptaden.number Nummering af adenom ptaden.typ_code ptaden.loc_code ptaden.dys_code ptaden.doc_code ptaden.aden_size ptaden.surv_yes_no Adenom type 1-Tubular, 2-Tubolo-villous, 3-Villous, 5-Flat dysplasia, 6-Serrated, 9-Unknown, 10-Hamartomatøs polyp, 11-Juvenile polyp Localisation 1-Right colon, 2-Left colon, 3-Rectum, 7-Stomach, 8-Small bowel, 9-Unknown, 10-Terminal ileum, 11-Coecum, 12-Ascendens, 13-Rigth flexure, 14-Transversum, 15-Left flexure, 21-Descendens, 22-Sigmoideum, 23-appendix Dysplasigrad 1-Mild, 2-Moderate, 3-Severe, 5-Low grade, 6-High grade, 9- Unknown Datakilde til oplysning om adenoma. 1-Pathology, 2-Medical record, 3-Death certficate, 4-family record, 5-Unknown, 6-The Danish Cancer Registry, 7-Det Grønne System, 8-Patobank Størrelse i mm Fundet ved surveillance koloskopi (y, n) Benign Lessions ptben.date ptben.type_code ptben.location_code ptben.amount Dato for surgery/koloskopi Polyp Type 1-Hyperplastic polyp, 2-Café O lae pletter, 3-Neufribrom, 4-Muccocutan hyperpigmentation, 5-Finger foot hyperpigmentation Localisation 1-Coecum, 2-Ascendens, 3-Transversum, 4-Descendens, 5-Sigmoideum, 6-rectum, 7-Ventrikel, 9-Unknown Antal

9 Oversigt over informationer i HNPCC-registret. Version 1. Side 9 af 9 HNPCC registret d Genetik/Mutations resultater på individ niveau Test resultater (En række for hvert analyseret gen) ptlabmut.date Dato for analyse ptlabmut.labgen Analyseret Gen (Nul fund er sporadisk registreret) ptlabmut.hosp_code Laboratorie SKS kode (Fra medio 2015, før det kun Sporadisk oplyst) ptlabmut.labmetodetype Overordnet undersøgelsestype 1-Screening, 2-Diagnose, 3-Kontrolprøve, 4-NGS, 6-NGS Efterbestilling ptlabmut.metoder Analysemetode ptlabmut.dis_cause_mut Er mutation sygdomsfremkaldende (Y, N) ptlabmut. Dis_cause_mut_seq Gensekvens. Kun for sygdomsfremkaldende mutationer.

HNPCC Hereditær NonPolypøs Colorectal Cancer

HNPCC Hereditær NonPolypøs Colorectal Cancer HNPCC Hereditær NonPolypøs Colorectal Cancer DSAK den 24/11-2017 Lars Joachim Lindberg, afdelingslæge, kirurg, ph.d.-stud 1 HNPCC betyder Arvelig øget risiko for tarmkræft Hereditær NonPolypøs Colorectal

Læs mere

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner 10 ARVELIG TARMKRÆFT Ætiologien ved tarmkræft er heterogen og muligvis har arvelige faktorer en medvirkende betydning for udviklingen af kolorektalcancer (KRC) i op mod 35 % af alle tilfældene (Lichtenstein

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Arvelig tarmkræft Forfattere: IB Gælder fra: -- Gælder til:

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Arvelig tarmkræft Forfattere: IB Gælder fra: -- Gælder til: DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG EHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Forfattere: I Gælder fra: -- Gælder til: Rekommandationer HNPCC: Detaljeret familieanamnese og IHC-analyse for defekt MMRsystem

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med prostatacancer kodes på følgende måde Kodning af prostatacancer. Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med prostatacancer overføres fra patobanken til prostatacancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database i regi

Læs mere

Polyposepatienter bør tilbydes profylaktisk kolektomi i 15-20 års alderen Polyposepatienter bør tilbydes regelmæssig profylaktisk gastroduodenoskopi

Polyposepatienter bør tilbydes profylaktisk kolektomi i 15-20 års alderen Polyposepatienter bør tilbydes regelmæssig profylaktisk gastroduodenoskopi DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG EHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Forfattere: I Gælder fra: 25. februar 2016 Gælder til: Rekommandationer HNPCC Detaljeret familieanamnese og IHC-analyse

Læs mere

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H

HNPCC. Arvelig tarmkræft. Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Hvidovre Hospital HNPCC-registret. Afsnit 435 H HNPCC Arvelig tarmkræft Udarbejdet af Overlæge Inge Bernstein og afdelingslæge Susanne Timshel, HNPCC-registret Landsdækkende register

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

BRCA mutationer og brystkræft

BRCA mutationer og brystkræft BRCA mutationer og brystkræft Anne-Marie Gerdes (formand) 1 Kapitel 19: Opdateringer Henvisningskriterier Klinisk opfølgning i andre kapitler Webgenetik forbedrede data vedr. BRCA-analyser 2 At genetisk

Læs mere

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner Version 1.0 Januar 2013 DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Læs mere

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA (vejledning i udfyldelse side 9) DCCG SKEMA II indtastningsbilag 1 PERIOPERATIVT SKEMA CPR Efternavn Fornavn Hvis patienten

Læs mere

Morten Rasmusen Overlæge Ph.-D Abdominalcenter K Bispebjerg Hospital Chef for tarmkræftscreening i Region Hovedstaden

Morten Rasmusen Overlæge Ph.-D Abdominalcenter K Bispebjerg Hospital Chef for tarmkræftscreening i Region Hovedstaden Morten Rasmusen Overlæge Ph.-D Abdominalcenter K Bispebjerg Hospital Chef for tarmkræftscreening i Region Hovedstaden Definition af screening Examinations of asymptomatic people in order to classify them

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Arvelig tarmkræft Informationsbrochure. Hvidovre Hospital. Arvelig tarmkræft Hereditær non-polypøs colorektal cancer - HNPCC

Arvelig tarmkræft Informationsbrochure. Hvidovre Hospital. Arvelig tarmkræft Hereditær non-polypøs colorektal cancer - HNPCC Informationsbrochure Hvidovre Hospital Arvelig tarmkræft Hereditær non-polypøs colorektal cancer - HNPCC Udarbejdet af HNPCC-registret, landsdækkende register for arvelig tarmkræft. Informationsbrochure

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

BILAG 1. Prognostistike faktorer per afdeling

BILAG 1. Prognostistike faktorer per afdeling BILAG 1 Prognostistike faktorer per afdeling Bilag til kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2006 og 2007 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft DBCG Danish Breast Cancer Cooperative

Læs mere

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering 2018 DSMG Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Arbejdsgruppens medlemmer: Allan Højland, reservelæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Kodevejledning for vulvacancer

Kodevejledning for vulvacancer Kodevejledning for vulvacancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske diagnoser

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Colons anatomi Forfattere: CAB, LBU Gælder fra: -- Gælder til:

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Colons anatomi Forfattere: CAB, LBU Gælder fra: -- Gælder til: Forståelse for colons anatomi er essentiel for at kunne foretage cancerkirurgi. For at opnå en ensartet registrering af operationsdata i DCCG er en så præcis definition som muligt af de anatomiske strukturer

Læs mere

Arvelig tarmkræft Informationsbrochure. Hvidovre Hospital. Arvelig tarmkræft Hereditær non-polypøs colorektal cancer - HNPCC

Arvelig tarmkræft Informationsbrochure. Hvidovre Hospital. Arvelig tarmkræft Hereditær non-polypøs colorektal cancer - HNPCC Informationsbrochure Hvidovre Hospital Hereditær non-polypøs colorektal cancer - HNPCC Indhold Indhold............................................. 3 Indledning...........................................

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning

Læs mere

Arvelig tarmkræft Informationsbrochure. Hvidovre Hospital. Arvelig tarmkræft Hereditær non-polypøs colorektal cancer - HNPCC

Arvelig tarmkræft Informationsbrochure. Hvidovre Hospital. Arvelig tarmkræft Hereditær non-polypøs colorektal cancer - HNPCC Informationsbrochure Hvidovre Hospital Hereditær non-polypøs colorektal cancer - HNPCC Indhold Indhold 3 Indledning 4 Hvad er HNPCC? 5 Hvordan får man HNPCC? 6 Forskellige typer af HNPCC 6 Hvordan bliver

Læs mere

Kræft kan det være arveligt? Kræftsygdomme og genetik i almen praksis

Kræft kan det være arveligt? Kræftsygdomme og genetik i almen praksis Klinisk genetik Kræft kan det være arveligt? Kræftsygdomme og genetik i almen praksis Af Erling Peter Larsen og Allan Thomas Højland Biografi Erling Peter Larsen er læge i hoveduddannelse i almen medicin

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde:

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde: Kodning af neoplastiske penislæsioner Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med peniscancer overføres fra patobanken til peniscancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Registreringsskema Den Uro-onkologiske Fællesdatabase

Registreringsskema Den Uro-onkologiske Fællesdatabase Peniscancerdatabasen Registreringsskema Den Uro-onkologiske Fællesdatabase Patientoverblik CPR-nr. Navn: Diagnose Dato for biopsitagning: dd-mm-åååå Er patienten set på højt specialiseret center? 1: Ja

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr.

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr. Peniscancerdatabasen Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase Patientoverblik CPR-nr. Navn: Diagnose Dato for biopsitagning: dd-mm-åååå Er patienten set på højt specialiseret

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Kodning af nyrecancer

Kodning af nyrecancer Kodning af nyrecancer Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med nyrecancer overføres fra Landsregister for patologi til nyrecancerdatabasen DaRenCaData, som er en del af den fælles uroonkologiske

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Cervix- og corpuscancer

Cervix- og corpuscancer Cervix- og corpuscancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling 09/12/13 2 Cervix-cancer Hvad er risikoen for livmoderhalskræft? I Danmark hvert år: 380 kvinder får livmoderhalskræft

Læs mere

SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver

SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver Side 1 af 13 SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver Kodning af biopsier fra colon- og rectumslimhinden med adenokarcinom T-kode Der bør kodes specifikt for slimhinden i det afsnit af colon, hvor tumoren

Læs mere

BILAG 1. Prognostistike faktorer per afdeling

BILAG 1. Prognostistike faktorer per afdeling BILAG 1 Prognostistike faktorer per afdeling Bilag til kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Aldersfordeling af patienter per kirurgisk afdeling

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) KLINISK RAPPORT TNM Klassifikation. 1. januar

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) KLINISK RAPPORT TNM Klassifikation. 1. januar Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk) KLINISK RAPPORT 2017 TNM Klassifikation 1. januar 2017 31. december 2017 Indholdsfortegnelse 1. TNM- og UICC klassifikation... 4 1.1. Patientpopulationen...

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af mikrosatellit instabilitet (MSI) i kolorektal cancer, version 2.

Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af mikrosatellit instabilitet (MSI) i kolorektal cancer, version 2. Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af mikrosatellit instabilitet (MSI) i kolorektal cancer, version 2. Udarbejdet af: Anbefalingerne er udarbejdet som samarbejde mellem Dansk Molekylær Patologi

Læs mere

Indikatorspecifikation for Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Version 23

Indikatorspecifikation for Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Version 23 Indikatorspecifikation for Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Version 23 Linda Kærlev, 16. januar 2018 Indikator Indikator - beskrivelse I IIa IIIa IIIb IIIc Udredning: Andel af patientforløb

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

Kravsopfyldelse for funktionerne

Kravsopfyldelse for funktionerne Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region Syddanmark 17. marts 2009 Region/privathospital og dato: Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg sygehus, Kirurgisk afdeling Sygehus

Læs mere

Kræ$pakker - kliniske eksempler

Kræ$pakker - kliniske eksempler Kræ$pakker - kliniske eksempler Rikke Pilegaard Hansen Trøjborg Lægehus Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Sundhedsstyrelsens pakkeforløb Beskrivelser af pakkeforløb

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Patoanatomisk undersøgelse af tarmpolypper

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Patoanatomisk undersøgelse af tarmpolypper Ansvarlig Peter Ingeholm, overlæge, Patologiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital Polyp- og adenomdiagnostikken er grundlaget for allokeringen af patienterne til videre kontrolforløb og behandling, og

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Molekylær screening for arvelig tyktarmskræft i Danmark

Molekylær screening for arvelig tyktarmskræft i Danmark Projektbeskrivelse Molekylær screening for arvelig tyktarmskræft i Danmark 3. januar 2011 Dansk Colorektal Cancer Gruppe DCCG HNPCC-registret Projektkoordinator Lars Henrik Jensen På vegne af Videnskabeligt

Læs mere

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. maj 2014 1. Endoskopi 1.1 Journal: Det blev ved gennemgang af et antal

Læs mere

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Mikkel S. Andersen Præhospitalet Region Midtjylland, Forskningsafdelingen & Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft Tarmkræft Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft De fleste tilfælde af tarmkræft starter ved, at godartede

Læs mere

FÆLLES LØSNINGER Visioner for database baseret kvalitetsudvikling. Database baseret kvalitetsudvikling

FÆLLES LØSNINGER Visioner for database baseret kvalitetsudvikling. Database baseret kvalitetsudvikling FÆLLES LØSNINGER Visioner for database baseret kvalitetsudvikling RKKP strategi den korte version HVORFOR? Vi stræber efter høj og ensartet kvalitet i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Landspatientregisteret (LPR) National Registry of Patients IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Cancerregisteret (CR) National Cancer

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Introduktion Blærecancer 1700 nye tilfæde årligt Mand:kvinde = 2.78 National multidisciplinær

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Lægedag Syd 2011. Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase

Lægedag Syd 2011. Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase Lægedag Syd 2011 Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase Jeanette Dupont Jensen MD Onkologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Forskningsenheden for Onkologi, Klinisk Institut,

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

Kodevejledning for cervixcancer

Kodevejledning for cervixcancer Kodevejledning for cervixcancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske

Læs mere

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93

identificeres trods omfattende udredning Hillen, H. Postgrad Med Journal. 2000; 76: 690-93 Læge Anne Kirstine Møller, Onkologisk afd. Herlev Læge Katharina Anne Perell, Onkologisk afd. RH Biopsiverificeret malign sygdom, hvor det primære udgangspunkt ikke kan identificeres trods omfattende

Læs mere

Citadel-102-rettet INCB (a`28 dage) Dag -28 t -1 d1 d2 d8 d15 d1 d2 d15 Uge -4 t 0 Uge 1 uge 2 uge 3 uge 4 uge 6 Dato MEDICIN INCB05465

Citadel-102-rettet INCB (a`28 dage) Dag -28 t -1 d1 d2 d8 d15 d1 d2 d15 Uge -4 t 0 Uge 1 uge 2 uge 3 uge 4 uge 6 Dato MEDICIN INCB05465 År: Cyklus Screen cy1 cy2 (a`28 dage) Dag -28 t -1 d1 d2 d8 d15 d1 d2 d15 Uge -4 t 0 Uge 1 uge 2 uge 3 uge 4 uge 6 Dato MEDICIN INCB05465 20 mg p.o. (dagl. i 8 uger) 1 Obinutuzumab 2 1000 mg iv Bendamustin

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Sentinel node biopsi fra patienter med kutant invasivt malignt melanom med klinisk TNM-stadium Tx,T1b T4, N0, M0 Januar 2003 Side

Læs mere

Afsted til sektionsstuen live demo

Afsted til sektionsstuen live demo Afsted til sektionsstuen live demo Oversigt Polypper Definition Typer Kolorektal cancer Kolorektal cancer rapportering Kvalitetsvurdering a.m.quirke DCCG (Danish Colorectal Cancer Group) Histologiske fund

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til REGISTRERING Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til befolkningsregistrering, idet enkeltpersoner har kunnet identificeres via CPR personnummeret siden oprettelsen

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Behandling og diagnostik af overfladiske blæretumorer. Blærecancer epidemiologi. Hvad er en overfladisk blæretumor?

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Behandling og diagnostik af overfladiske blæretumorer. Blærecancer epidemiologi. Hvad er en overfladisk blæretumor? Dias 1 Behandling og diagnostik af overfladiske blæretumorer Overlæge Gitte Lam, Urologisk afdeling, Herlev Hospital Dias 2 Blærecancer epidemiologi Hyppigste maligne sygdom i urinvejene ASR: 10,1/100.000

Læs mere

Biobankernes rolle i personlig medicin

Biobankernes rolle i personlig medicin Biobankernes rolle i personlig medicin Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Mit erfaringsgrundlag Det Danske Bloddonorstudie Foløbig 120.000 deltage følges prospektivt Region Hovedstadens

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Markører og metoder - eksempler fra 3 store sygdomme Mamma HER2 Vævsanalyser

Læs mere

AUDIT Cervixcancer Helle Lund, Preben Sandal, Jette Christensen, Anni Grove Patologisk Institut

AUDIT Cervixcancer Helle Lund, Preben Sandal, Jette Christensen, Anni Grove Patologisk Institut AUDIT Cervixcancer 2010-12 Helle Lund, Preben Sandal, Jette Christensen, Anni Grove Patologisk Institut Formål med audit Sikre den diagnostiske kvalitet af hele patientforløbet og derved nedsætte forekomsten

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i utredning av uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom Er

Læs mere

FAKTAARK OM ÆGGESTOKKRÆFT. Hvad er æggestokkræft?

FAKTAARK OM ÆGGESTOKKRÆFT. Hvad er æggestokkræft? FAKTAARK OM ÆGGESTOKKRÆFT Hvad er æggestokkræft? ENGAGe udgiver en serie af faktaark for at øge opmærksomheden på underlivskræft og for at støtte lokale/nationale netværk i deres arbejde. Æggestokkræft

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

EPJ i virkeligheden. Knut Bernstein, MEDIQ MEDIQ

EPJ i virkeligheden. Knut Bernstein, MEDIQ MEDIQ EPJ i virkeligheden Knut Bernstein, MEDIQ MEDIQ Virkelighed model EPJsystem Påvirker Afspejler Påvirker Model: G-EPJ Forløbsorienteret Vurdering Sammenligning Diagnose Mål Resultat Tværfaglig Problemorienteret

Læs mere

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800 Navn: Klasse: 166 er % af 415 578 er % af 850 261 er % af 435 98 er % af 350 411 er % af 685 138 er % af 460 286 er % af 572 487 er % af 974 552 er % af 800 615 er % af 820 89 er % af 178 54 er % af 600

Læs mere

Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik

Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetisk Afdeling Rigshospitalet Hvad kan man bruge gendiagnostik til? Reducere sygdomshyppighed

Læs mere

November 2015 Helle Vendel Petersen Sygeplejerske og seniorforsker HNPCC registret

November 2015 Helle Vendel Petersen Sygeplejerske og seniorforsker HNPCC registret November 2015 Helle Vendel Petersen Sygeplejerske og seniorforsker HNPCC registret Forskning gennem mere end 20 år I 60 erne opmærksomhed på familier med arvelig kræft Siden identifikation af de første

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG... 1-1 1.1 Indledning... 1-1 1.2 DBCG s organisation... 1-1 1.2.1 Repræsentantskab... 1-1 1.2.2 Forretningsudvalg... 1-2 1.2.3 Amtsudvalg... 1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...

Læs mere

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes.

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes. Spørgsmål: Alle spørgsmål skal besvares Ad 1.: Dato for modtagelse af ekstern henvisning. Vedrørende udredende afdeling, skal her vælges /anføres den afdeling, der oprindeligt har varetaget patientens

Læs mere

Patientinformation Januar 2012 Gastroenheden Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital Gastroenheden, kirurgisk sektion. Polypper i tyktarmen

Patientinformation Januar 2012 Gastroenheden Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital Gastroenheden, kirurgisk sektion. Polypper i tyktarmen Patientinformation Januar 2012 Gastroenheden Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Gastroenheden, kirurgisk sektion Polypper i tyktarmen 2 Gastroenheden - Kvalitet hele vejen rundt Polypper i tyktarmen Polypper

Læs mere

Registreringsvejledning - Urologi

Registreringsvejledning - Urologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Urologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Retningslinier for god standard af patoanatomisk undersøgelser for lungecancer HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Kliniske oplysninger Præparater skal ledsages af rekvisition med relevante kliniske

Læs mere

Udtræk af den gratis journal

Udtræk af den gratis journal Udtræk af den gratis journal Køn Kvinde Har været gravid Har født mindst et barn (levende eller dødfødt) Menstruationer Har menstruationer Regelmæssighed Har regelmæssig menstruation Overgangsalder Præ-menopausel

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG...1-1 1.1 Indledning...1-1 1.2 DBCG s organisation...1-1 1.2.1 Repræsentantskab...1-1 1.2.2 Forretningsudvalg...1-2 1.2.3 Amtsudvalg...1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...1-2 1.2.5

Læs mere