Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked"

Transkript

1 Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380

2 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER BESKÆFTIGELSESORDNINGER, SYGEDAGPENGE & A-DAGPENGE Udvalget for Job og Arbejdsmarked 381

3 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 01 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 38 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Ungdommens Uddannelsesvejledning driftsaftale med Roskilde Kommune Erhvervsgrunduddannelse reguleret sfa. faktisk forbrug seneste 12 mdr Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser overslags år Ændring Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; ungdommens uddannelsesvejledning, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 382

4 Lejre Kommune forudsætninger: Ungdommens Uddannelsesvejledning - tet består af en fast driftsaftale med Roskilde Kommune, der for er øget med kr. Erhvervsgrunduddannelser - tet er på baggrund af udvikling de seneste 12 måneder reduceret med kr i. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - tet er uændret fra budget 2010 til budget. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændringer i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 383

5 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 02 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsforanstaltninger og Forsørgerydelse kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Refusionsændring vedr. løntilskud til personer i fleksjob eller -239 løntilskud Pris- og lønregulering 624 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. 011-priser Ændringer sfa. stigning i antal passive kontanthjælpsmodtagere sfa. udvikling de seneste 12 mdr Ændring i antal aktiverede kontanthjælp sfa. udviklingen de seneste 12 mdr Øget revalideringsindsats sfa. udvikling de seneste 12 mdr Stigning i antal personer på løntilskud sfa. udvikling de seneste 12 mdr Korrektion sfa. ændring i antal personer i løntilskud ansat kommunen de seneste 12 mdr Stigning i ledighed de seneste 12 mdr. har øget behovet for beskæftigelsesordninger Stigning i antal ledige dagpengemodtagere har betydet øget beskæftigelsesindsats pba. udvikling i antal forsikrede ledige de seneste 12 mdr Lovændring jf. LC*-program. Ændring af LAB** (lov 431) ift. unge, voksenlærling ordning mv Lovændring jf. LC-program. Ungeindsatsen (lov 194), ændring af vejledningsloven mv Gensidighedsaftalen m. staten, bedre adgang til data om Ungdommens Uddannelsesvejledning -15 Ændringer i alt Udvalget for Job og Arbejdsmarked 384

6 Lejre Kommune Bevillingsniveau kr. -priser overslags år Ændring Specialpædagogisk bistand til voksne Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i skåne- og fleksjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Samlet bevilling * LC = Lov- og Cirkulæreprogram ** LAB = Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Beskrivelse af serviceniveau: Udgifterne skal ses i sammenhæng med udgifterne til sygedagpenge og førtidspensioner. På baggrund af udviklingen i 2009 har J&A vurderet, at der skulle ske omflytning af budget mellem bevillingsniveauerne da der er sket væsentlige ændringer i behovet for arbejdsmarkedsforanstaltningerne. Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; specialpædagogisk bistand til voksne, kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering, løntilskud mv. til personer i skåne- og flexjob, beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner og beskæftigelsesordninger. forudsætninger: Specialpædagogisk bistand til voksne - Udgifterne vedrører unge, og koordineres med øvrige tiltag i Job- og Arbejdsmarked. Kontanthjælp - tet dækker forsørgelsesudgifter til passiv kontanthjælp og er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder samt Jobcentrets skøn for udviklingen i. Der har været en stigning i antal fuldtidsledige fra 2009 til 2010, og Jobcentret forventer at niveauet vil forsætte ind i. I forbindelse med Gensidighedsaftalen med staten er gennemført en bedre adgang til data for Ungdommens Uddannelsesvejledning hvilket betyder en besparelse på kr. i. Jobcentret har valgt at besparelsen skulle gennemføres under kontanthjælp. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere - tet dækker forsørgelsesudgifter til aktiv kontanthjælp, godtgørelse, starthjælp og forrevalidering, og er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder, samt Jobcentrets skøn for udviklingen i. Revalidering - tet dækker udgifter til revalideringsydelser, tillægsydelser under revalidering, driftsudgifter og er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder samt Jobcentrets skøn for udviklingen i. Løntilskud til personer i fleksjob og skåne- og fleksjob - tet er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder, Jobcentret skønner at udviklingen gennem 2010 vil forsætte i. Stigningen i ledigheden betyder, at kommunen skal finde flere løntilskudsjob. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 385

7 Lejre Kommune Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige - tet vedrører aktive tilbud til forsikrede ledige bosat i kommunen. tet er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder, Jobcentret skønner at udviklingen gennem 2010 er uændret i. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner - tet er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder. Jobcentret vurderer at niveauet fra 2010 vil fortsætte i. Beskæftigelsesordninger - tet er beregnet på baggrund af faktisk forbrug de seneste 12 måneder, Jobcentret vurdere at niveauet for 2010 fortsætter i. I forbindelsen med Lov- og Cirkulæreprogrammet for er der vedtaget ny lovgivning vedr. ungeindsatsen (jf. lov 194). tet er placeret hos Job- og Arbejdsmarked, men indsatsen vedrører både over og under 18-årige. Børn & Unge aftaler nærmere med Job- og arbejdsmarked om den konkrete disponering af midler til ungeindsatsen. Der er i budget afsat kr. og i budget 2012 er der afsat kr. til gennemførelsen af lovændringen. Ligeledes er der gennemført en lovændring (jf. lov 431) af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, som vedrører unge, voksenlærling ordning mv. Der er i budget afsat kr. til initiativer beskrevet i den nye lovændring. Udvikling i overslagsår: Alle budgetkorrektioner som følge af faktisk forbrug de seneste 12 måneder er gennemført i overslagsårene. Konkrete ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogram eller Gensidighedsaftalen med staten er ført ud i overslagsårene som det er lagt op til i de konkrete initiativer. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 386

8 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 03 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Introduktionsprogram for udlændinge og ydelser kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 32 overslagsår Bevillingsniveau kr. -priser overslags år Ændring Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel. forudsætninger: tet er beregnet på baggrund af faktisk udgifter til introduktionsprogrammer, dansk undervisning og introduktionsydelser fra Årsrapport 2009 (regnskab). Jobcentret vurderer at niveauet for 2010 er uændret i. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændringer i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 387

9 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 04 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Beskæftigelsesordninger, sygedagpenge og A-dagpenge kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Dagpenge forsikrede ledige - I forbindelse med Forventet Regnskab blev forventningen nedjusteret med 3 mio. kr. Området er omfattet af en udligningsordning med staten, og det forventes at beløbet bliver modsvaret af en tilsvarende udgift i KB besluttede 25/1-10 at finansiere ansættelsen af ekstra -399 medarbejder til øget aktivitet af forsikrede ledig Pris- og lønregulering overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Sygedagpenge - I forbindelse med Forventet Regnskab blev der foretaget omflytning af sygedagindsatsen pba. nye refusionssatser Ændring sfa. LC-program. Ændring af sygedagpenge (lov 247) Dagpenge forsikrede ledige - I forbindelse med Forventet Regnskab blev forventningen nedjusteret med 3 mio. kr. Området er omfattet af en udligningsordning med staten, og det forventes at beløbet bliver modsvaret af en tilsvarende udgift i Dagpenge forsikrede ledige - i 2009 overtog kommunen opgaven fra staten. Kommunens udgifter er forudsat udgiftsneutrale og bliver modsvaret af et beskæftigelsestilskud KB besluttede 25/1-10 at finansiere ansættelsen af ekstra medarbejder til øget aktivitet af forsikrede ledige Ændringer i alt Udvalget for Job og Arbejdsmarked 388

10 Lejre Kommune Bevillingsniveau kr. -priser overslags år Ændring Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion (gr. 001) Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning (gr. 002) Sygedagpenge med 50 pct. refusion (gr. 003) Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn (gr. 004) Sygedagpenge med 65 pct. refusion (gr. 005) Sygedagpenge med 35 pct. refusion (gr. 006) Driftsudgifter ifm aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion (gr. 007) Løntilskud med 65 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse (gr. 008) Regresindtægter (gr. 090) Statsrefusion Dagpenge forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om sygedagpenge, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om sygedagpenge er formålet med denne lov at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. forudsætninger: tet for sygedagpenge er beregnet på baggrund af budgetvejledning fra KL og Jobcentrets skøn om udvikling i sygedagpengemodtagere i Lejre Kommune. Antallet af sygedagpengemodtagere har i 2010 været lidt højere end Der i 2010 opplaceret budget fra sygedagpenge med 50 pct. refusion til konti med henholdsvis 35 pct. og 65 pct. refusion jf. ny lovgivning på området. For dagpenge forsikrede ledige er det forudsat at niveauet fra 2010 forsætter i. Der i løbet af 2010 omplaceret budget fra aktive perioder med 25 pct. kommunal bidrag til passive perioder med 50 pct. kommunalt tilskud i overensstemmelse med Jobcentrets vurdering af indsatsen på området. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 389

11 Lejre Kommune Udvikling i overslagsår: ændringer for sygedagpenge for er videreført i overslagsårene. Kompenseringen i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet til ændret sygedagpengelovgivning dækker alle overslagsår og udgør kr For dagpengeforsikrede ledige blev der i forbindelse med Forventet Regnskab reduceret i budgettet med 3 mio. kr. Området er omfattet af en udligningsordning med staten, og det forventes derfor at beløbet modsvares af tilsvarende udgift i til dagpengeforsikrede ledige er i overslagsårene øget med 1,7 mio. kr. Området er forudsat udgiftsneutral for kommunen, og det afsatte budget modsvares at et tilsvarende beskæftigelsestilskud på konto 7 under tilskud og udligning. Kommunalbestyrelsen besluttede 25/ at finansiere en medarbejder af budget til dagpengeforsikrede på kr for at øge aktiviteten og dermed nedbringe udgifterne. Beløbet er flyttet til konto 6. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 390

12 Lejre Kommune Strukturtekst Reg.kontonr. U/ I overslag 2012 overslag 2013 overslag UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED U I UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD U I 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 800 ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner U Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser 001 Skoleydelse 5.2 Overførsler til personer U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 021 JOB & ARBEJDSMARKED 4.0 Tjenesteydelser uden moms U ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER U I Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 002 Køb af pladser 001 J&A 4.7 Betalinger til kommuner U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser 73 Kontanthjælp 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 5.2 Overførsler til personer U Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv 5.2 Overførsler til personer U Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. ref. 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og Udvalget for Job og Arbejdsmarked 391

13 Lejre Kommune 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion ( 25, stk. 5.2 Overførsler til personer U Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og Øvrige indtægter I Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i 7.9 Øvrige indtægter I Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013,016,017, Statstilskud I Refusion af efterbetaling af kontanthjælp mv. med 50 pct 8.6 Statstilskud I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE 5.2 Overførsler til personer U Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 5.2 Overførsler til personer U Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. 7.9 Øvrige indtægter I Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, Statstilskud I Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering Statstilskud I Revalidering 80 Revalidering 002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv 5.2 Overførsler til personer U Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (Lov om aktiv 5.2 Overførsler til personer U Driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Udvalget for Job og Arbejdsmarked 392

14 Lejre Kommune 002 Refusion af udgifter med 50 pct. ref. på gruppering Statstilskud I Refusion af løntilskud og revalideringsydelser m/ 65 pct. 011 GRP. 001,002, ,011 JOB& ARB 8.6 Statstilskud I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 003 Driftsudgifter ifm aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. 32, 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk Overførsler til personer U Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h) 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 5.2 Overførsler til personer U Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Overførsler til personer U Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse til personer i aktivering 65 pct refusion 5.2 Overførsler til personer U Refusion af driftsudgifter med 50 pct. ref ifm aktive tilbud, 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, 8.6 Statstilskud I Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 001 Vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) 5.2 Overførsler til personer U Bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede ledige 5.2 Overførsler til personer U Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf pgf 5.2 Overførsler til personer U Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og 5.2 Overførsler til personer U Medfinansiering af 50 pct af befordringsgodtgørelse vedr Udvalget for Job og Arbejdsmarked 393

15 Lejre Kommune 5.2 Overførsler til personer U Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 5.2 Overførsler til personer U Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til forsikrede ledige med 75% refusion - statslige og 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til forsikrede ledige med75 pct. ref - private 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud med 75 pct. ref. - forsikrede ledige o/ 55 år 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 100% ref. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion, 5.2 Overførsler til personer U Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige med 100 pct. 5.2 Overførsler til personer U Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordning, jf. 5.2 Overførsler til personer U Tilskud til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige jf. pgf. 42 i 5.2 Overførsler til personer U Udgifter og tilskud til akutte flaskehalsproblemer, jf. 42 i 5.2 Overførsler til personer U Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til løntilskud med 75% refusion (grp. 009, 010, 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance 8.6 Statstilskud I Refusion af driftsudg. v. aktivering af forsikrede ledige, 8.6 Statstilskud I Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv bes 1 Lønninger U Refusion af løntilskud til kommunale arbejdsgivere med 75 pct. refusion 8.6 Statstilskud I Beskæftigelsesordninger FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER U I 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 5.2 Overførsler til personer U Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv 4.6 Betalinger til staten U Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Udvalget for Job og Arbejdsmarked 394

16 Lejre Kommune 014 Ordinære uddannelsesforløb (pgf. 32,stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv 5.2 Overførsler til personer U Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede 4.7 Betalinger til kommuner U LØN 011 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 015 ADMINISTRATION 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v U TEAM PROJEKT U I 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U JOB KLUB U I 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U PROJEKT UNGEINDSATSEN U I 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud, udd.aktiviteter 8.6 Statstilskud I INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram m.v. 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 4.7 Betalinger til kommuner U Overførsler til personer U Refusion af udgifterne på gruppering Statstilskud I Introduktionsydelse 004 Ydelse til udlændinge 5.2 Overførsler til personer U Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 026 SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE 8.6 Statstilskud I Udvalget for Job og Arbejdsmarked 395

17 Lejre Kommune 04 BESKÆFT.ORDNING, SYGE- OG A- DAGPENGE U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge uden refusion pga manglende opfølgning 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 50 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. 62, stk. 3, 6 og 7, i lov 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. 62, stk. 3, i lov 5.2 Overførsler til personer U Driftsudgifter ifm aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud med 65 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse 5.2 Overførsler til personer U Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 7.9 Øvrige indtægter I Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion 8.6 Statstilskud I Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt 8.6 Statstilskud I Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion 8.6 Statstilskud I Refusion af sygedagpenge med 35 pct refusion (grp 006) 8.6 Statstilskud I Dagpenge til forsikrede ledige 001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct kommunalt bidrag 5.2 Overførsler til personer U Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 5.2 Overførsler til personer U Udvalget for Job og Arbejdsmarked 396

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr. Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere