2013 Elevtrivselsundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 Elevtrivselsundersøgelsen"

Transkript

1 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II: Del III: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Frafaldstema, tilvalgsmoduler og baggrundsanalyse Appendiks: Generel information om undersøgelsen, læsevejledning og oversigt over undersøgelsens spørgsmål Baggrund Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelsesinstitutionerne opfattes, hvordan de er i stand til at tiltrække nye elever og kursister samt evner at fastholde de eksisterende. Trivsel på uddannelsesstedet er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på uddannelsesinstitutionen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever og kursister. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre jeres institution til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal svar ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) 235 CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 11 Den jydske Haandværkerskole 533 EUC Lillebælt 285 EUC Nordvest 795 EUC Nordvestsjælland 17 HANSENBERG 83 Herningsholm Erhvervsskole 778 Kold college 1157 Københavns Tekniske Skole 1686 Mercantec 2491 Selandia CEU 17 Skive Tekniske Skole 356 Slagteriskolen i Roskilde 535 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 59 Tradium 144 AARHUS TECH 3511 [3]

4 Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 13 på ESB - EUD ekskl. SOSU. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks [+3] ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på ESB - EUD ekskl. SOSU. Analysen af undersøgelsens svar på ESB - EUD ekskl. SOSU viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområder Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af det, I er gode til: Undervisere Undervisning Socialt miljø Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan indsatsområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Prioritetsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på ESB - EUD ekskl. SOSU. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. I kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [4]

5 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [5]

6 Vurdering Vurdering Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Elevtrivsel Tallet i [ ] viser udviklingen i forhold til ETU 12. Skoler der ikke var med i 12 har derfor ingen udviklingstal i denne rapport [+6] [+5] ESB - EUD ekskl. SO- SU Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole EUC Nordvest HANSEN- BERG Slagteriskolen i Roskilde Mercantec Campus Bornholm (Erhvervsskole) Herningsholm Erhvervsskol e Tradium Elevtrivsel [-2] 66 [+3] ESB - EUD ekskl. SOSU Selandia CEU Kold college Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Københavns Tekniske Skole AARHUS TECH EUC Lillebælt CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Falster EUC Nordvestsjællan d [6]

7 Elevtrivsel Tabellen viser resultaterne for Elevtrivsel på ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Elevtrivsel I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? Hvordan vurderer du skolen som helhed? ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole * 83* 78* EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [7]

8 Lav ELEVTRIVSEL Høj Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. I kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. 4% 65% 13% 19% Ja HAR DU INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER SERIØST OVERVEJET AT STOPPE PÅ UDDANNELSEN? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skolen og uddannelsen til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Elevtyper på ESB - EUD ekskl. SOSU Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk ESB - EUD ekskl. SOSU 65% 19% 4% 13% Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU 65% 18% 4% 13% ESB - SOSU 68% [+5] 13% [-5] 6% 13% [-2] [8]

9 ELEVTRIVSEL Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan I se hvor ESB - EUD ekskl. SOSU som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre skoler CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 2. HANSENBERG 3. Herningsholm Erhvervsskole 4. Kold college 5. Københavns Tekniske Skole 6. Mercantec 7. Selandia CEU 8. Skive Tekniske Skole 9. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 1. Tradium 11. Slagteriskolen i Roskilde 12. AARHUS TECH 13. Campus Bornholm (Erhvervsskole) 14. Den jydske Haandværkerskole 15. EUC Lillebælt Skolens størrelse (målt på elever) [9]

10 Vurdering Vurdering af overordnede indsatsområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan I se hvordan eleverne bedømmer de 7 indsatsområder. Vurdering af overordnede indsatsområder ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor I kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater [+5] [+3] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på trivslen I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for trivslen. 11% Organisering 19% Undervisere 3% Undervisning 16% Socialt miljø 1% Fysisk miljø 12% Egen motivation 3% Udstyr & materialer [1]

11 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurderingen af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Socialt miljø Undervisning 75 Undervisere Udstyr & materialer 7 Organisering 65 Fysisk miljø OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Undervisere Undervisning Socialt miljø TILPAS Egen motivation OBSERVER Organisering Fysisk miljø Udstyr & materialer Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de indsatsområder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsmråder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at indsatsområdet i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på indsatsområdet. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på - skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [11]

12 Vurdering af overordnede fokusområder Tabellen viser resultaterne for de overordnede fokusområder på ESB - EUD ekskl. SOSU samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole 73* * EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland HANSENBERG 66 81* * 72 Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole * 82* 74 81* Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [12]

13 Vurdering Vurdering Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden med det specifikke prioriteringskort. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på ESB - EUD ekskl. SOSU. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering [+5] [+3] 65 7 [+4] ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) 77 [+4] [+4] 7 Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på ESB - EUD ekskl. SOSU. ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) [+3] 69 Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [13]

14 VURDERING Organisering Prioriteringskort for Organisering Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på ESB - EUD ekskl. SOSU. 72 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen VEDLIGEHOLD 2. Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 1. Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? 4. Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [14]

15 Vurdering Vurdering Organisering Grafen viser det samlede resultat for ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Organisering Tallet i [ ] viser udviklingen i forhold til ETU 12. Skoler der ikke var med i 12 har derfor ingen udviklingstal i denne rapport [+6] 71 [+6] ESB - EUD ekskl. SO- SU Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole Campus Bornholm (Erhvervsskole) EUC Nordvest Slagteriskolen i Roskilde Kold college Mercantec EUC Lillebælt Herningsholm Erhvervsskol e Organisering [+4] [+5] ESB - EUD ekskl. SOSU Københavns Tekniske Skole Selandia CEU HANSEN- BERG Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium AARHUS TECH CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Falster EUC Nordvestsjællan d [15]

16 Organisering Tabellen viser resultaterne for Organisering på ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kon- tor/elevadministrat i on? Skolen reagerer hurtigt overfor ele- ver, der ikke følger reglerne Jeg får god information om aflysnin- ger og ændringer af undervisningen Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) 71 * CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole 73* 72 69* 7* 78* EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [16]

17 Vurdering Vurdering Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på ESB - EUD ekskl. SOSU. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på ESB - EUD ekskl. SOSU. 75 Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? 82 [+3] Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os [17]

18 VURDERING Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på ESB - EUD ekskl. SOSU OBSERVER Lav 9 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 8. Lærerne virker godt forberedte VEDLIGEHOLD 6. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? 1. Lærerne overholder aftaler 12. Lærerne respekterer os TILPAS 5. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? 11. Lærerne giver os ansvar OBSERVER 7. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 9. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats [18]

19 Vurdering Vurdering Undervisere Grafen viser det samlede resultat for ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Undervisere Tallet i [ ] viser udviklingen i forhold til ETU 12. Skoler der ikke var med i 12 har derfor ingen udviklingstal i denne rapport [-3] [-3] ESB - EUD ekskl. SO- SU HANSEN- BERG Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde Selandia CEU Kold college Mercantec Den jydske Haandværkerskole EUC Nordvest Herningsholm Erhvervsskol e Undervisere [+5] [+4] ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) AARHUS TECH Københavns Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium EUC Lillebælt CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Falster EUC Nordvestsjællan d [19]

20 Undervisere Tabellen viser resultaterne for Undervisere på ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne respekterer os Lærerne overholder aftaler Lærerne virker godt forberedte Lærerne giver os ansvar ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland HANSENBERG 81* 82* 83* 79* Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole * 85 84* 86* Slagteriskolen i Roskilde * 86 85* Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. []

21 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på ESB - EUD ekskl. SOSU. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? Der forventes noget af mig i undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på ESB - EUD ekskl. SOSU ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Jeg bliver udfordret i undervisningen ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) 67 [+3] 67 [+3] 71 [+9] [+5] 68 [+5] 72 [+7] 56 [+7] 59 [+9] 63 [+6] Jeg lærer nok under skoleopholdet Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lms-system i forbindelse med undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen [21]

22 VURDERING Undervisning Prioriteringskort for Undervisning TILPAS VEDLIGEHOLD 14 Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på ESB - EUD ekskl. SOSU OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 16. Vi har indflydelse på undervisningen 19. Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag VEDLIGEHOLD 13. Hvordan vurderer du undervisningen? 14. Der forventes noget af mig i undervisningen 18. Jeg bliver udfordret i undervisningen TILPAS 21. Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen OBSERVER 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen. Vi bruger skolens intranet/lms-system i forbindelse med undervisningen [22]

23 Vurdering Vurdering Undervisning Grafen viser det samlede resultat for ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Undervisning Tallet i [ ] viser udviklingen i forhold til ETU 12. Skoler der ikke var med i 12 har derfor ingen udviklingstal i denne rapport. 75 [+5] [-2] [-2] ESB - EUD ekskl. SO- SU Skive Tekniske Skole Den jydske Haandværkerskole Slagteriskolen i Roskilde HANSEN- BERG Herningsholm Erhvervsskol e EUC Nordvest Tradium Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Mercantec Undervisning [+5] 75 [+3] [+4] 71 ESB - EUD ekskl. SOSU EUC Lillebælt Campus Bornholm (Erhvervsskole) Selandia CEU Kold college Københavns Tekniske Skole CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Falster AARHUS TECH EUC Nordvestsjællan d [23]

24 Undervisning Tabellen viser resultaterne for Undervisning på ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Undervisning I undervisninge Undervisningsn formerne arbejder vi skifter også i løbet af med at få nye dagen ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Der forventes noget af mig i undervisninge n Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem i forbindelse med undervisningen Hvordan vurde- rer du undervisningen? Jeg lærer nok under skoleopholdet Jeg bliver udfordret i undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskol * 81* 72 e EUC Lillebælt EUC Nordvest * EUC Nordvestsjælland * HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole * Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec * Selandia CEU Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle * 73 7* 85* * * Tradium AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [24]

25 Vurdering Vurdering Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på ESB - EUD ekskl. SOSU. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på ESB - EUD ekskl. SOSU [+4] 75 [+3] ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) 83 [+3] [-8] [-4] Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg på skolen [25]

26 VURDERING Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på ESB - EUD ekskl. SOSU. 82 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 28. Jeg føler mig tryg på skolen VEDLIGEHOLD 25. Jeg er glad for at gå på skolen 26. Skolen er et rart sted at være TILPAS 24. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen OBSERVER 22. Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 23. Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? 27. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [26]

27 Vurdering Vurdering Socialt miljø Grafen viser det samlede resultat for ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Socialt miljø Tallet i [ ] viser udviklingen i forhold til ETU 12. Skoler der ikke var med i 12 har derfor ingen udviklingstal i denne rapport [+6] ESB - EUD ekskl. SO- SU Skive Tekniske Skole Den jydske Haandværkerskole HANSEN- BERG Mercantec Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Slagteriskolen i Roskilde Kold college EUC Nordvestsjælland Herningsholm Erhvervsskol e Socialt miljø [+3] 72 ESB - EUD ekskl. SOSU AARHUS TECH EUC Nordvest Københavns Tekniske Skole EUC Lillebælt Selandia CEU Tradium Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Falster [27]

28 Socialt miljø Tabellen viser resultaterne for Socialt miljø på ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Jeg føler mig tryg på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Hvordan vurderer Hvordan vurderer du sammenholdet du stemningen på mellem eleverne i skolen? klassen? Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole 82 86* * EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland 77 72* HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec * Selandia CEU Skive Tekniske Skole 82* * 79 84* 83* Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [28]

29 Vurdering Vurdering Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på ESB - EUD ekskl. SOSU. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysisk miljø på ESB - EUD ekskl. SOSU ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) 77 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [29]

30 VURDERING Fysisk miljø Prioriteringskort for Fysisk miljø 7 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på ESB - EUD ekskl. SOSU OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 31. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? TILPAS 3. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? OBSERVER 29. Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? [3]

31 Vurdering Vurdering Fysisk miljø Grafen viser det samlede resultat for ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Fysisk miljø Tallet i [ ] viser udviklingen i forhold til ETU 12. Skoler der ikke var med i 12 har derfor ingen udviklingstal i denne rapport [-4] [+7] 67 [-4] [-2] 66 ESB - EUD ekskl. SO- SU Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole EUC Nordvest Kold college Campus Bornholm (Erhvervsskole) Mercantec Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Herningsholm Erhvervsskol e Københavns Tekniske Skole Fysisk miljø [+3] [-4] [-7] 59 ESB - EUD ekskl. SOSU Selandia CEU AARHUS TECH EUC Lillebælt Slagteriskolen i Roskilde EUC Nordvestsjællan d Tradium HANSEN- BERG CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Falster [31]

32 Fysisk miljø Tabellen viser resultaterne for Fysisk miljø på ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Fysisk miljø Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole * 77* 79 74* EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole * 69 Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [32]

33 Vurdering Vurdering Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på ESB - EUD ekskl. SOSU. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) Egen motivation Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på ESB - EUD ekskl. SOSU [+4] 86 [+3] [+3] ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) 89 [+3] Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne Jeg er forberedt til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg deltager aktivt i undervisningen [33]

34 VURDERING Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 95 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på ESB - EUD ekskl. SOSU OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 34. Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne 35. Jeg er forberedt til timerne 38. Jeg deltager aktivt i undervisningen VEDLIGEHOLD 37. Jeg overholder aftaler med lærerne TILPAS 33. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 36. Jeg kommer til tiden OBSERVER 32. Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? [34]

35 Vurdering Vurdering Egen motivation Grafen viser det samlede resultat for ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Egen motivation Tallet i [ ] viser udviklingen i forhold til ETU 12. Skoler der ikke var med i 12 har derfor ingen udviklingstal i denne rapport [+3] ESB - EUD ekskl. SO- SU HANSEN- BERG Skive Tekniske Skole Den jydske Haandværkerskole Københavns Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Slagteriskolen i Roskilde AARHUS TECH EUC Nordvestsjælland Herningsholm Erhvervsskol e Egen motivation [+3] ESB - EUD ekskl. SOSU EUC Nordvest Mercantec Kold college Tradium Selandia CEU EUC Lillebælt CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Falster Campus Bornholm (Erhvervsskole) [35]

36 Egen motivation Tabellen viser resultaterne for Egen motivation på ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Egen motivation Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg kommer til tiden Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne Jeg deltager aktivt i undervisningen Jeg er forberedt til timerne ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole * 91 92* EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland * 77 HANSENBERG 82* 87* 77 93* * Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde * Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [36]

37 Vurdering Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på ESB - EUD ekskl. SOSU. NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet [+3] ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) [+3] Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr [37]

38 Vurdering Vurdering Udstyr & materialer Grafen viser det samlede resultat for ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Udstyr & materialer Tallet i [ ] viser udviklingen i forhold til ETU 12. Skoler der ikke var med i 12 har derfor ingen udviklingstal i denne rapport [+6] [-2] [+4] 73 ESB - EUD ekskl. SO- SU Skive Tekniske Skole Herningsholm Erhvervsskol e EUC Nordvest Campus Bornholm (Erhvervsskole) Mercantec Den jydske Haandværkerskole Københavns Tekniske Skole Selandia CEU Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Udstyr & materialer [-3] [-2] 68 [-4] 67 ESB - EUD ekskl. SOSU Tradium EUC Lillebælt HANSEN- BERG CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Falster Kold college Slagteriskolen i Roskilde EUC Nordvestsjællan d AARHUS TECH [38]

39 Udstyr & materialer Tabellen viser resultaterne for Udstyr & materialer på ESB - EUD ekskl. SOSU samt for skolerne. Jeg har adgang til Jeg kan få hjælp, det nødvendige it- når der er proble- Udstyr & materialer udstyr, når jeg har mer med skolens brug for det i un- itdervisningen udstyr ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole EUC Lillebælt EUC Nordvest 78 82* 73 EUC Nordvestsjælland HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole 81* 82 * Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium 73 7 AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [39]

40 Vurdering Praktik Vurdering af praktik Figuren til højre viser elevernes vurdering af spørgsmålene vedrørende praktik. ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) []

41 Praktik Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af ESB - EUD ekskl. SOSU for Praktik. Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 57 63* 73* Den jydske Haandværkerskole EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland HANSENBERG 66* Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [41]

42 Del III: Frafaldstema, tilvalgsmoduler & baggrundsanalyse NB: Af hensyn til elevernes anonymitet vises der kun resultater, når der er mindst 1 besvarelser for et givet kategorisk spørgsmål. Dette kan medføre, at der i denne rapport mangler tilvalgsmoduler og resultater, som kun kan findes i Skolerapporten. [42]

43 Tema: Frafald Er du inden for de sidste 3 dage blevet væk fra undervisningen? Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere ESB - EUD ekskl. SOSU % [-7] 27% 23% [+5] 1% Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU % [-6] 28% 23% [+5] 1% ESB - SOSU 42% [+3] 27% 22% 9% Campus Bornholm (Erhvervsskole) 42% [+7] 23% [-7] 26% [+5] 9% [-5] CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 36% 24% [-6] 23% [+5] 17% Den jydske Haandværkerskole 56% 28% 13% EUC Lillebælt 45% 25% 19% 11% EUC Nordvest 51% 29% [+4] 15% [-3] 5% EUC Nordvestsjælland 52% [+5] 25% 17% 6% HANSENBERG 37% 39% 17% 7% Herningsholm Erhvervsskole 37% [-9] 27% 23% [+3] 12% [+3] Kold college 42% [+3] 36% 16% [-2] 6% [-3] Københavns Tekniske Skole 28% [-26] 25% 31% [+15] 16% [+11] Mercantec 42% [-6] 26% [+3] 22% 9% Selandia CEU 32% [-3] 31% 25% [+4] 13% Skive Tekniske Skole 51% [+8] 13% [-9] 26% [+5] 1% [-4] Slagteriskolen i Roskilde 39% [+1] 25% [-5] 24% [-2] 12% [-2] Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 47% 22% 24% [+3] 7% Tradium 37% [-32] 31% [+13] 21% [+12] 12% [+8] AARHUS TECH % 28% [-2] 23% 8% [43]

44 Tema: Frafald Har du inden for de seneste 3 måneder seriøst overvejet at stoppe på uddannelsen? Ja Nej ESB - EUD ekskl. SOSU 16% [-2] 84% Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU 17% 83% ESB - SOSU 19% 81% Campus Bornholm (Erhvervsskole) 19% 81% CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 22% [-3] 78% [+3] Den jydske Haandværkerskole 15% 85% EUC Lillebælt 19% 81% EUC Nordvest 21% [-6] 79% [+6] EUC Nordvestsjælland 15% 85% [-2] HANSENBERG 14% 86% Herningsholm Erhvervsskole 13% 87% Kold college 18% [+3] 82% [-3] Københavns Tekniske Skole 16% [-9] 84% [+9] Mercantec 16% [+3] 84% [-3] Selandia CEU 17% 83% [-2] Skive Tekniske Skole 14% [-11] 86% [+11] Slagteriskolen i Roskilde 19% [-2] 81% Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 17% 83% Tradium 14% [-4] 86% [+4] AARHUS TECH 16% 84% [44]

45 Tema: Frafald Hvordan oplever du kravene i uddannelsen? For store Tilpas For små ESB - EUD ekskl. SOSU 8% % 12% Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU 8% % 12% ESB - SOSU 8% [-2] 81% [+3] 11% CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 6% 83% 11% Den jydske Haandværkerskole 12% % 8% EUC Lillebælt 11% 78% 1% EUC Nordvest 5% 88% 7% EUC Nordvestsjælland 9% [-4] 84% [+5] 7% HANSENBERG 7% 81% 11% Herningsholm Erhvervsskole 5% [-2] 85% 1% Kold college 5% % [-2] 15% [+4] Københavns Tekniske Skole 7% 77% [-4] 16% [+4] Mercantec 82% 14% Selandia CEU 6% 83% 11% Skive Tekniske Skole 9% [-2] 81% 1% [+3] Slagteriskolen i Roskilde 7% [-5] 81% [+3] 12% Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 8% 82% 11% Tradium 6% [-2] 84% [+4] 9% [-3] AARHUS TECH 8% 77% 15% [45]

46 Vurdering Vurdering Udvidet IT Udvidet IT ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) 59 [-8] 64 [-4] [-3] [-6] 35 [-2] 36 [-2] 29 [+3] 35 Lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærerne er gode til at afgøre, hvornårvi skal bruge computere og internettet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater, når jeg er i skole Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens ITmedarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer Hvor tit bruger du computeren til Altid ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) [-2] [-2] [+4] [+4] Aldrig At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? [46]

47 Udvidet IT Udvidet IT Lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærerne er gode til at afgøre, hvornårvi skal bruge compu- tere og internettet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine ven- ner/skolekammera t er, når jeg er i skole Skolens ITmedarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine ITproblemer Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) 69* 41 CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 64 Den jydske Haandværkerskole EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland 59* 62* 35* HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde 59 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 62 Tradium 62 45* AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [47]

48 Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole EUC Lillebælt EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland 69* 69* HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole * 74* 71 Kold college Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium 74* AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [48]

49 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 32% Kvinde 68% Mand Vurdering fordelt på Køn Kvinde Mand 7 68 Elevtrivsel Kvinde Mand Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [49]

50 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Alder 3% 18 år eller yngre 22% 19- år 28% år 19% 26 år eller ældre Vurdering fordelt på Alder 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Elevtrivsel 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [5]

51 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau 23% Jeg er en af de bedste 56% Der er nogle få, der er bedre end mig % Der er mange, der er bedre end mig Vurdering fordelt på Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Elevtrivsel Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [51]

52 Vurdering Vurdering af det æstetiske Æstetisk Miljø ESB - EUD ekskl. SOSU Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU ESB - SOSU Bedste resultat for ESB skole (EUD) [-2] [+6] [-2] [+7] [+5] Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er Der er mange hygspændende at opgekroge på skolen holde sig i Skolen er flot udsmykket Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende ESB - EUD ekskl. SOSU Campus Bornholm (Erhvervsskole) CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Den jydske Haandværkerskole EUC Lillebælt 5* EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland HANSENBERG Herningsholm Erhvervsskole Kold college 45 54* 53* 57* Københavns Tekniske Skole Mercantec Selandia CEU Skive Tekniske Skole Slagteriskolen i Roskilde Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Tradium * AARHUS TECH >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [52]

53 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [53]

54 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser trivslen på ESB - EUD ekskl. SOSU og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen. Rapporten giver ESB - EUD ekskl. SOSU input til: At få et overordnet billede af trivslen At identificere styrkerne dvs. hvad skal vi gøre mere af At identificere udfordringerne dvs. har vi et problem? At identificere de faktorer, der BETYDER noget for trivslen dvs. gør vi det rigtige? At evaluere forbedringsinitiativer dvs. Har vi rykket os? Spørgsmål og emner, som afdækkes i rapporten Der er blevet stillet en række grundspørgsmål. Herudover har der været mulighed for at vælge uddybende spørgsmålspakker. Grundspørgsmålene, som er blevet vurderet, dækker: Trivsel, tilfredshed, motivation, egen indsats, lærerne, undervisningen, socialt miljø, fysisk miljø, organiseringen og ledelsen. I undersøgelsen har de enkelte skoler haft mulighed for at inkludere en række spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af skolens æstetiske miljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen, Fremtidsplaner, Skolevalg kun 1. årgang, Erhvervsarbejde og Kostafdelingen. Bagerst i rapporten kan I se de spørgsmål, der er blevet stillet inden for de enkelte emner. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. I rapporten finder I følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Skolens resultat Sammenligning med højeste resultat for en skole, hvis muligt. Hvad er Best Practice? Sammenligning med relevante gennemsnit af andre skolers vurdering, hvis muligt. Hvad er middelniveauet blandt de deltagende skoler? Spredningstal: et mål for hvor enige eller uenige man har været i vurderingen af spørgsmålene Den samlede spørgeramme Skabelon til udarbejdelse af handlingsplaner Uddybende metodeforklaring [54]

55 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise hvor tilfreds man er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne trivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år (+. besvarelser)*. * Er I interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan I kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog der vil være om resultaterne og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, årgange, hold og klasser. Den viser, at de 7 indsatsområder påvirker trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. [55]

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (235 besvarelser ud af 286 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 55% (156 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne EUC Nord Svarprocent: % (527 besvarelser ud af 527 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - EUD ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 25455 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 95% (352 besvarelser ud af 37 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 84% (279 besvarelser ud af 334 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (1157 besvarelser ud af 1435 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne UCR - Slagteriskolen Svarprocent: 89% (729 besvarelser ud af 823 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (766 besvarelser ud af 968 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (913 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (1168 besvarelser ud af 1437 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Svarprocent: 86% (789 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 71% (999 besvarelser ud af 1417 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 83% (1127 besvarelser ud af 1362 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 88% (9 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 76% (5 besvarelser ud af 759 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 79% (1533 besvarelser ud af 1936 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (8 besvarelser ud af 912 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Svarprocent: 78% (11 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 253 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 96% (717 besvarelser ud af 748 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 78% (572 besvarelser ud af 733 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet Svarprocent: 95% (143 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 65% (1164 besvarelser ud af 1789 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 213 Elevtrivselsundersøgelsen December 213 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (1 besvarelser ud af 161 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (875 besvarelser ud af 193 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 85% (1 besvarelser ud af 933 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Kold college Svarprocent: % (1158 besvarelser ud af 1446 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (359 besvarelser ud af 482 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (276 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 86% (337 besvarelser ud af 39 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 88% (12 besvarelser ud af 1138 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 213 Elevtrivselsundersøgelsen December 213 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1 (163 besvarelser ud af 163 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 100% (24 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Randers Social- og Sundhedsskole Svarprocent: 87% (652 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2286 besvarelser ud af 3116 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen EUC Nord Svarprocent: 87% (5 besvarelser ud af 656 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen SOSU C Svarprocent: 79% (493 besvarelser ud af 628 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: 77% (326 besvarelser ud af 423 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (356 besvarelser ud af 422 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 EUD ekskl. SOSU, SOSU og HTX/HHX Anders Filtenborg, Afdelingschef, Ennova Odense, 25. januar Ennova A/S Datagrundlag EUD ekskl. SOSU 21.616 svar (1:13.632) SOSU 6.6 svar (1:

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (183 besvarelser ud af 1346 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 93% (285 besvarelser ud af 36 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 84% ( besvarelser ud af 94 mulige) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Sjælland Svarprocent: 1822 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Svarprocent: 88% (6 besvarelser ud af 914 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Viden Djurs Svarprocent: % (436 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Viden Djurs Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (855 besvarelser ud af 1131 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 90% (6 besvarelser ud af 8 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (194 besvarelser ud af 196 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (17 besvarelser ud af 19 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 17 Elevtrivselsundersøgelsen December 17 Antal svar: 16565 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 Antal svar: 18984 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 86 82 82 83 83 77 78 Elevtrivsel

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 217 Elevtrivselsundersøgelsen December 217 ESB - SOSU Antal svar: 4648 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 ESB - SOSU Antal svar: 8314 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 16 Antal svar: 1873 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere