KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLERNE"

Transkript

1 LÆRING OG TRIVSEL KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLERNE UDARBEJDET I SKOLEÅRET 2017/18 KOMMUNEDEL Fagcenter for Læring og Trivsel. LÆRING OG TRIVSEL

2 Indholdsfortegnelse Folkeskoler i Holbæk Kommune pr. 1. august Forord... 4 Indledning... 4 Mål og resultatmål... 5 Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 Kommunalt fastsatte effektmål... 5 Resultatoplysninger... 6 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. klasse skoleniveau, 2016/ Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. klasse kommune og landsplan... 7 Karaktergennemsnit bundne prøvefag, 9. klasse pr. fag, 2016/17, kommune og landsplan... 7 Opsummering... 8 Socioøkonomisk reference, 9. klasse... 8 Opsummering... 9 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse skole og afdelingsniveau... 9 Andel elever med mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik, 9. klasse Andel elever med min. 02 i både dansk og matematik, 9. klasse - skoleniveau, 2016/ Andel elever med min. 02 i dansk og matematik, 9. klasse kommune og landsplan Opsummering Nationale måltal testresultater, Nationale test De nationale test i forhold til de nationale mål i læsning og matematik Udviklingen i resultater fra de nationale test i dansk og matematik De nationale test i forhold til hvorvidt andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund reduceres år for år Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse kommune og landsplan, 3 år Opsummering Overgang til ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. kl. kommune og landsplan, 3 år Opsummering Ungdomsuddannelsesstatus, 9 mdr

3 Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen- kommune og landsplan, 3 år Opsummering Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse Holbæk 3 år Opsummering Trivsel Trivselsmåling i Holbæk Kommune Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Trivsel, differentierede indikatorer - fordeling pr. indikator kommune 2016/ Trivsel, differentierede indikatorer, fordeling pr. indikator landsplan 2016/ Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. indikator -kommune og landsplan, 2016/ Opmærksomhedspunkter Vurdering og opfølgning Trivsel - social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. år - Holbæk Trivsel- faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. år - Holbæk Trivsel - støtte og inspiration, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. år -Holbæk Trivsel - ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. år - Holbæk Opfølgning Antal klager til Klagenævnet for Specialundervisning Opsummering Midlertidige indikatorer Inklusion Holbæk Kommunes inklusionsgrundlag De politiske målsætninger/effektmål, Holbæk Kommune - Inklusion Inklusionsgrad, bopælskommune Landsplan Inklusionsgrad, bopælskommune Holbæk Kompetencedækning Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag - Holbæk og landsplan, 2016/17 28 Udviklingen i andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, 3 år Handleplan Aktiviteter

4 Folkeskoler i Holbæk Kommune pr. 1. august 2016 Katrinedalskolen (tidligere Katrinedal og Skolen v. Tuse Næs): Afdeling Svinninge. Afdeling Gislinge. Afdeling Tuse. Afdeling Udby. Områdeskoleleder: Ib Krogh. Skovvejens Skole (tidligere Engskovskolen og Tornvedskolen): Afdeling Nr. Jernløse. Afdeling Knabstrup. Afdeling Undløse. Afdeling Jyderup. Afdeling Kildebjerg. Områdeskoleleder: Bo Pedersen. Kildedamsskolen (tidligere Kildevangen og Elverdamskolen): Afdeling Vipperød. Afdeling Ågerup. Afdeling Tølløse. Afdeling St.Merløse. Afdeling Stestrup. Afdeling Ugerløse. Områdeskoleleder: Per Gjerrild. Holbæk By Skole (tidligere Sofienlund og Isefjordskolen): Afdeling Bjergmarken. Afdeling Absalon. Afdeling Orø. Områdeskoleleder: Per Gjerrild (konstitueret indtil ). Pr Morten Mygind Jensen UngHolbæk Holbæk Ungdomscenter (10.kl.center og heltidsundervisning (10Plus) Afdelingsleder: Jesper Kongsgaard. 3

5 Forord Den 1. august 2016 implementerede Holbæk kommune en ny område/-distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet, således at kommunen nu har 4 hovedskoler med tilhørende skoleafdelinger. De fire områdeskoler er Katrinedalskolen, Skovvejens Skole, Kildedamsskolen og Holbæk By Skole. I oversigten på side 3 fremgår det hvilke skoler, der er blevet sammenlagt. UngHolbæk består bl.a. af 10. klassescenter og 10Plus, som er et særligt skoletilbud til normalt begavede børn fra 7. til 10.klassetrin. De fleste elever på 9. og 10. klassetrin i 10Plus tager en FP9 prøve. Indledning Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj. Rapporten skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporter henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten består af en hovedrapport, som er kommunedelen samt 5 skolerapporter (for hver af hovedskolerne og de tilhørende afdelinger + for UngHolbæk) som samlet udgør skoledelen. Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har besluttet, at der i rapporten udarbejdet i , ud over de obligatoriske indikatorer, skal fokuseres på følgende temaer: De operative indikatorer for de tre nationale mål. De formulerede effektmål for Læring og Trivsel. Derudover skal der i skolerapporterne følges op på følgende temaer: Mål- og opfølgningsplan i Program for Læringsledelse. Det sammenhængende læringsforløb 0-16 år. Der følges op på effektmålene i indeværende rapport samt i kvalitetsrapportens skoledel, hvor det er muligt og meningsgivende. Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Fagcenter for Læring og Trivsel i samarbejde med folkeskolerne i Holbæk kommune. Rapporten er bygget op omkring resultatoplysningerne hentet fra uddannelsesstatistik.dk (STIL) og suppleret med kommunens og skolernes egne prioriterede udviklings- og indsatsområder. 4

6 Mål og resultatmål Nationalt fastsatte mål og resultatmål Der er fastsat en række nationale mål for folkeskolen, og herunder også nogle operative indikatorer. Disse mål og operative indikatorer er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske i forhold til udviklingen af elevernes faglige niveau. De nationale mål og operative indikatorer i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. - Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. - Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. - Elevernes trivsel skal øges. Kommunalt fastsatte effektmål På baggrund af de nationale mål har Udvalget Læring og Trvisel for Børn og Unge vedtaget følgende effektmål for kerneområdet Læring & Trivsel: 96 % af børnene inkluderes og undervises i en almindelig klasse i folkeskolen og frie grund- og kostskoler (privatskoler). Flere unge opnår, ved grundskolens 9. klasses afgangsprøve, bedre faglige kompetencer og karaktergennemsnittet stiger til landsgennemsnittet. Flere børn gennemfører grundskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 i dansk og matematik og opnår mulighed for at få adgang til en ungdomsuddannelse. Flere børn trives bedre. 5

7 Resultatoplysninger Karaktergennemsnit, 9. klasse Obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten Karaktergennemsnit ved de bundne prøver er obligatorisk at medtage i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed for at følge op på, om folkeskolereformen sikrer, at eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse Kommunale og nationale resultater omfatter folkeskoleelever i almenskoler inkl.specialklasser over en 3-årig periode. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. klasse skoleniveau, 2016/17 Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Holbæk By Skole, afdeling Absalon Folkeskoler 6,6 36 Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken Folkeskoler 6,3 89 Katrinedalskolen, afdeling Svinninge Folkeskoler 6,1 60 Katrinedalskolen, afdeling Tuse Folkeskoler 6,6 72 Kildedamsskolen, afdeling Tølløse Folkeskoler 6,7 64 Kildedamsskolen, afdeling Vipperød Folkeskoler 6,2 35 Skovvejens Skole, afdeling Jyderup Folkeskoler 6,8 50 Skovvejens Skole, afdeling Kildebjerg Folkeskoler 7,4 43 Skovvejens Skole, afdeling Nr. Jernløse Folkeskoler 6,2 57 Kommune, gennemsnit 6,5 506 Land, gennemsnit 7, Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2016/2017. Kommune: Institutionstype: Klassetype: Prøveform: Klassetrin: Institution: Holbæk. Folkeskoler. Normalklasser - fuldt årgangsdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsdelte. specialklasser. Bundne prøvefag. 9. klasse. Holbæk By Skole, afdeling Absalon, Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken, Katrinedalskolen, afdeling Svinninge, Katrinedalskolen, afdeling Tuse, Kildedamsskolen, afdeling Tølløse, Kildedamsskolen, afdeling Vipperød, Skovvejens Skole, afdeling Jyderup, Skovvejens Skole, afdeling Kildebjerg, Skovvejens Skole, afdeling Nr. Jernløse. 6

8 Note 1: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. klasse kommune og landsplan Holbæk udviklingen i karaktergennemsnit, 3 år Skoleår Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 2014/2015 6, /2016 6, /2017 6,5 506 Landsplan udviklingen i karaktergennemsnit, 3 år Skoleår Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver, hele landet 2014/2015 7, /2016 7, /2017 7, Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Kommune: Holbæk. Institutionstype: Folkeskoler. Klassetype: Prøveform: Klassetrin: Institution: Normalklasser - fuldt årgangsdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsdelte, specialklasser Bundne prøvefag. 9. klasse. Alle. Note 1: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Karaktergennemsnit bundne prøvefag, 9. klasse pr. fag, 2016/17, kommune og landsplan Holbæk gennemsnit pr. fag 2016/17 Fag Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én karakter i faget Dansk 6,5 509 Engelsk 7,4 491 Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi 6,

9 Matematik 6,0 505 Landsplan gennemsnit pr. fag 2016/17 Fag Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med mindst én karakter i faget, hele landet Dansk 6, Engelsk 7, Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi 7, Matematik 6, Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2016/2017. Kommune: Institutionstype: Klassetype: Prøveform: Klassetrin: Institution: Holbæk. Folkeskoler. Normalklasser - fuldt årgangsdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsdelte, specialklasser. Bundne prøvefag. 9. klasse. Alle. Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i fagene er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i det pågældende fag. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Opsummering Det kan konstateres, at karaktergennemsnittet af de bunde prøvefag er uændret, når man se på udviklingen over de sidste tre år. Landsgennemsnittet er 7,0 og Holbæk Kommune ligger på 6,5. Socioøkonomisk reference, 9. klasse Obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten Den socioøkonomiske reference for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for folkeskolens 9. klasser er en obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed for at følge op på, om eleverne opnår et højere fagligt niveau - uanset social baggrund, når de forlader folkeskolen. Hvad er socioøkonomisk reference? Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer. 8

10 Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference? I langt de fleste tilfælde vil en skoles elever have klaret prøverne på niveau med andre elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Hvis skolens gennemsnitskarakter er højere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven bedre end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. Hvis der er en forskel mellem skolens karakter og dens socioøkonomiske reference, som der ikke er en (*) ud for, kan forskellen skyldes statistisk usikkerhed. I så fald kan man ikke sige, at skolens elever har klaret prøven bedre eller dårligere end andre elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold. Bemærkning Grundet nye skolesammenlægninger pr. 1.august 2016 og ændringer i STIL s opgørelsesmetoder, kan der aktuelt kun trækkes data for 2016/17 på afdelingsniveau og for 15/16 kun på samlet skoleniveau. For 14/15 er data gengivet af Fagcenteret, så de passer til de nye skole/afdelingsnavne. Opsummering Selvom sammenligningsgrundlaget i tabellen ikke er fuldstændigt ses en generel stigning i karaktergennemsnittene fra skoleåret 14/15 til 16/17. Den socioøkonomiske reference er i ingen tilfælde statistisk signifikant i skoleåret 16/17. Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse skole og afdelingsniveau Hovedinstitution Institution Karaktergennemsnit Skoleår Skoleår Skoleår 2016/ / /2015 Socioøk. Ref. Forskel Karaktergennemsnit Socioøk. Ref. Holbæk By Skole Holbæk By Skole 6,2 6,6-0,4* Holbæk By Skole, afdeling Absalon Forskel Karaktergennemsnit Socioøk. Ref. 6,6 6,5 0,1 6,5 6,7-0,2 Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken 6,3 6,6-0,3 7,3 7,0 0,3 Katrinedalskolen Katrinedalskolen 6,6 6,7-0,1 Katrinedalskolen, afdeling Svinninge Katrinedalskolen, afdeling Tuse Forskel 6,4 6,7-0,3 5,4 6,2-0,8* 6,6 6,8-0,2 7,3 7,2 0,1 Kildedamsskolen(1 Kildedamsskolen 6,3 6,7-0,4 Kildedamsskolen, afdeling Tølløse 6,9 7,0-0,1 5,5 6,0-0,5 Kildedamsskolen, afdeling Vipperød 6,2 6,7-0,5 Skovvejens Skole Skovvejens Skole 6,4 6,6-0,2 9

11 Skovvejens 6,8 6,9-0,1 6,3 6,6-0,3 Skole, afdeling Jyderup Skovvejens 7,4 7,0 0,4 6,3 6,6-0,3 Skole, afdeling Kildebjerg Skovvejens Skole, afdeling Nr. Jernløse 6,2 6,5-0,3 6,3 6,5-0,2 1) Grundet fejl i indberetningen er der ikke beregnet socioøkonomisk reference for Kildedamsskolen (tidligere Kildevangens skole), for 2014/15. Afgrænsninger i tabellen Skoleår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Kommune: Institutionstype: Klassetrin: Prøveform: Holbæk Folkeskoler 9. klasse Bundne prøvefag Institution: Elverdamsskolen, Engskovskolen, Holbæk By Skole, Holbæk By Skole, afdeling Absalon, Holbæk By Skole, afdeling Bjergmark, Isefjordskolen, Katrinedalskolen, Katrinedalskolen, afdeling Gislinge, Katrinedalskolen, afdeling Svinninge, Katrinedalskolen, afdeling Tuse, Katrinedalskolen, afdeling Udby, Kildedamskolen, afdeling Store Merløse, Kildedamsskolen, Kildedamsskolen, afdeling Tølløse, Kildedamsskolen, afdeling Vipperød, Kildedamsskolen, afdeling Ågerup, Kildevangens Skole, Skolen ved Tuse Næs, Skovvejens Skole, Skovvejens Skole, afdeling Jyderup, Skovvejens Skole, afdeling Kildebjerg, Skovvejens Skole, afdeling Nr. Jernløse, Skovvejens Skole, afdeling Undløse, Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken, Sofielundskolen, afdeling Østre, Tornvedskolen. Note 1: Gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag er ekskl. dansk orden. En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis han har mindst fire karakterer. Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit. Note 3: Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*). Note 4: Hovedinstitution angiver hovedinstitutionen på beregningstidspunktet for den socioøkonomiske reference. Note 5: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på egne data og Danmarks Statistiks registre. Andel elever med mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik, 9. klasse Obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten Indikatoren Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik beskriver, hvor stor en andel af 9. klasses årgangen fra et givet skoleår, der fik mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Formål Indikatoren giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at alle elever forlader skolen med et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik. Indikatoren kan desuden bruges til at følge op på, hvor stor en andel af eleverne der kan påbegynde en erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesreformens indførelse af adgangskrav. Andel elever med min. 02 i både dansk og matematik, 9. klasse - skoleniveau, 2016/17 10

12 Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt Holbæk By Skole, afdeling Absalon 82,1% Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken 86,5% Katrinedalskolen, afdeling Svinninge 86,9% Katrinedalskolen, afdeling Tuse 91,9% Kildedamsskolen, afdeling Tølløse 85,1% Kildedamsskolen, afdeling Vipperød 91,4% Skovvejens Skole, afdeling Jyderup 82,7% Skovvejens Skole, afdeling Kildebjerg 91,1% Skovvejens Skole, afdeling Nr. Jernløse 86,0% Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2016/2017 Kommune: Institutionstype: Klassetype: Klassetrin: Holbæk. Folkeskoler. Normalklasser - fuldt årgangsdelte, specialklasser. 9. klasse. Institution: Holbæk By Skole, afdeling Absalon, Holbæk By Skole, afdeling Bjergmark, Katrinedalskolen, afdeling Svinninge, Katrinedalskolen, afdeling Tuse, Kildedamsskolen, afdeling Tølløse, Kildedamsskolen, afdeling Vipperød, Skovvejens Skole, afdeling Jyderup, Skovvejens Skole, afdeling Kildebjerg, Skovvejens Skole, afdeling Nr. Jernløse. Note 1: Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke kriteriet. Ved samkøring af karakterdata med Danmarks Statistiks elevregistre, er det erfaret, at der er et antal elever på 9. klassetrin, som ikke indberettes i karakterindberetningen. Det er derfor sandsynligt, at den reelle andel af elever, som på landsplan ikke opfylder kriteriet om mindst 02 i dansk og matematik, er højere end i det, der vises her - skønsmæssigt ca. 5 procentpoint. Der er dog ikke sikker registermæssig dækning for disse manglende elever, og de kan ikke fordeles på kommuner og skoler. De indgår derfor ikke i opgørelserne. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Andel elever med min. 02 i dansk og matematik, 9. klasse kommune og landsplan Holbæk 3 år Skoleår Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt 2014/ ,3% / ,7% / ,1%

13 Landsplan 3 år Skoleår Andel, landsplan Antal elever, der overholder kriteriet, land Antal elever i alt, land 2014/ ,4% / ,1% / ,3% Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Kommune: Institutionstype: Klassetype: Klassetrin: Institution: Holbæk. Folkeskoler. Normalklasser - fuldt årgangsdelte, specialklasser. 9. klasse. Alle. Note 1: Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke kriteriet. Ved samkøring af karakterdata med Danmarks Statistiks elevregistre, er det erfaret, at der er et antal elever på 9. klassetrin, som ikke indberettes i karakterindberetningen. Det er derfor sandsynligt, at den reelle andel af elever, som på landsplan ikke opfylder kriteriet om mindst 02 i dansk og matematik, er højere end i det, der vises her - skønsmæssigt ca. 5 procentpoint. Der er dog ikke sikker registermæssig dækning for disse manglende elever, og de kan ikke fordeles på kommuner og skoler. De indgår derfor ikke i opgørelserne. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Opsummering Der kan konstateres, at der er sket et fald i antal elever, der opnår karakteren mindst 2 i dansk og matematik, både i Holbæk Kommune og på landsplan. Nationale måltal testresultater, Nationale test Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten Indikatorerne er Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik, Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning /matematik, Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning / matematik samt nationale måltal opdelt på forældrenes uddannelse. Oplysningerne er underlagt fortrolighed og må derfor ikke offentliggøres (jf. folkeskoleloven 55 b). Det må dog gerne fremgå, om de kommunale og nationale resultatmål er indfriet eller ej, og om det kommunale gennemsnitsresultat er højere eller lavere end foregående år, så længe formuleringerne ikke kan bruges til at rangordne skoler og kommuner. Resultaterne i kvalitetsrapporten blive derfor fremstillet på en skala, der viser om andelen af elever ift. en bestemt indikator er stabil, faldet eller steget. Definition af faglige niveauer Elevernes præstationer i de nationale test opgøres med udgangspunkt i en kriteriebaseret skala med seks faglige niveauer. De tre nationale resultatmål er operationaliseret på følgende måde: 12

14 Kilde: Styrelsen for It og Læring. Formål De nationale test gennemføres som et led i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen som pædagogisk redskab. Kommunen og skolerne anvender testresultaterne i deres arbejde med at styrke kvaliteten i folkeskolen. Indikatorerne giver mulighed for at følge op på folkeskole-reformens målsætning om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Der findes ti obligatoriske nationale test. Oversigten nedenfor viser, på hvilke klassetrin og i hvilke fag de obligatoriske test skal gennemføres. Fag og klassetrin Dansk, læsning X X X X Matematik X X Engelsk X Geografi X Biologi X Fysik/kemi X Bemærkning Fra skoleåret 2017/18 er der indført obligatorisk national test i matematik 8.klasse og engelsk 4.klasse. Derudover er testene i 8.klasse i biologi og geografi blevet frivillige. De nationale test i forhold til de nationale mål i læsning og matematik Indikatoren Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som godt, rigtigt godt eller fremragende på den kriteriebaserede skala. Indikatoren Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning /matematik beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som fremragende på den kriteriebaserede skala. Indikatoren Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning /matematik beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som mangelfuld eller ikke tilstrækkelig på den kriteriebaserede skala. 13

15 Udviklingen i resultater fra de nationale test i dansk og matematik 2.klassetrin 4.klassetrin 6.klassetrin 8.klassetrin Samlet udvikling Udvikling i dansk fra Andel af gode læsere Andel af de dygtigste Andel dårlige resultater 3.klassetrin 6.klassetrin Samlet udvikling Udvikling i matematik fra Andel gode matematik Andel af de dygtigste Andel dårlige resultater 1 Går tilbage På niveau Forbedring Stor forbedring Udviklingen i dansk er mest positiv for 2. og 8.klassetrin, hvor der har været en forbedring eller en stor forbedring i andel af gode læsere. Disse klassetrin er tættere på målsætningen om, at mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse. De nationale test i forhold til hvorvidt andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund reduceres år for år Indikatoren Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som mangelfuld eller ikke tilstrækkelig på den kriteriebaserede skala. Forældrenes højeste fuldførte uddannelse er opdelt i følgende uddannelsesgrupper: 1. Grundskole ( klasse). 2. Gymnasial uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse. 3. Kort videregående uddannelse eller mellemlang videregående uddannelse. 4. Lang videregående uddannelse eller Ph.d. I forhold til målet om, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund reduceres år for år, kan følgende konstateres, når der ses på resultaterne over de seneste 3 år: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik, hvor forældrenes højeste uddannelse er folkeskolen, er faldet set over de sidste tre år. De største fald er for dansk på alle klassetrin- 2., 4., 6. og 8.klassetrin. 1 Læsevejledning:Tabellen viser, at der i dansk 2.klasse er sket en stor forbedring af resultaterne for andelen af god læsere. Der er blevet flere gode læsere. Andelen af elever med dårlige resultaer i dansk/læsning er ligeledes forbedret. Det betyder, at der nu er færre elever med dårlige resultater. 14

16 Andelen i matematik på 3.klassetrin er steget i 16/17 i forhold til 15/16, men er faldet set i forhold til 14/15. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Overgang til ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse Obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af eleverne, som tre måneder efter 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og STU 2 ). Formål Indikatoren kan anvendes til opfølgning på målsætningen om, at 95 procent af ungdomsårgang 2015 skal have mindst en ungdomsuddannelse. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse kommune og landsplan, 3 år Holbæk 3 år År Andel Antal elever i gang med en ungdomsuddannelse ,9% ,8% ,5% 217 Landsplan 3 år År Andel, landsplan Antal elever i gang med en ungdomsuddannelse, land ,4% ,6% ,6% Afgrænsninger i figuren År: 2014, 2015, Kommune: Holbæk. Fra-Institutionstype: Folkeskoler. Klassetrin: Fra-Institution: 9. klasse. Alle. Note 1: Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse summerer ikke til 100 procent, da en stor del af eleverne blandt andet fortsætter i 10. klasse. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre. 2 Særligt Tilrettelagt Uddannelse. 15

17 KJSl Ccjdjcoidjcod Kvalitetsrapport Holbæk Kommune, 2017/18. Opsummering Der er sket en stigning i andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9.klasse. Procentvis er Holbæk nærmere landsgennemsnittet i 2016 end i Overgang til ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse Obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af eleverne, som 15 måneder efter 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og STU). Formål Indikatoren kan anvendes til opfølgning på målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst en ungdomsuddannelse. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. kl. kommune og landsplan, 3 år Holbæk 3 år År Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse ,4 % ,8 % ,9 % 457 Landsplan 3 år År Andel, landsgennemsnit Antal elever i gang med en ungdomsuddannelse, land ,4 % ,4 % ,2 % Afgrænsninger i figuren År: 2013, 2014, Kommune: Fra-Institutionstype: Klassetrin: Fra-Institution: Holbæk. Folkeskoler. 9. klasse. Alle. Note 1: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en uddannelse. Ved overgang til uddannelse inden for 15 måneder betyder det, at personer, som har fuldført et grundforløb på en erhvervsuddannelse tæller med i gruppen af personer, der har overgang til en ungdomsuddannelse også selvom de ikke er i gang på statustidspunktet. Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre. 16

18 Opsummering Der er sket et fald i andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9.klasse fra 2014 til 2015 i Holbæk Kommune. På landsplan er der i samme år sket en stigning. Ungdomsuddannelsesstatus, 9 mdr. Obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten Indikatoren Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. angiver andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. klasse. Andelen der har afbrudt en ungdomsuddannelse i løbet af 9 mdr. og andelen der ikke har været i gang med en ungdomsuddannelse i perioden er ikke opgjort i indeværende rapport. Formål Indikatoren kan anvendes til opfølgning på målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst en ungdomsuddannelse. Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen- kommune og landsplan, 3 år Holbæk 3 år Skoleår Andel fastholdt i uddannelse Antal Antal - total 2012/ ,0 % / ,7 % / ,0 % Landsplan 3 år Skoleår Andel fastholdt i uddannelse, landsgennemsnit Antal land Antal, land - total 2012/ ,7 % / ,7 % / ,2 % Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Kommune: Institutionstype: Klassetrin: Holbæk. Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. 9. klasse, 10. klasse. Note 1: Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelserog STU. Enkelte er i gang med en videregående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse. Note 2: Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er beregnet som: antal, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afgang fra grundskolen ud af antallet, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse i 9 måneders perioden. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre. 17

19 Opsummering Der er sket et jævnt fald fra 2013 til 2015 fra 94% til 91% i fastholdelsen af elever i ungdomsuddannelse 9 måneder efter de unge forlader grundskolen. På landsplan er der i samme periode sket en stigning fra 94,7 til 95,2 %. Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse Obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten Indikatoren angiver andelen af elever i 9. klasse, som forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for seks år efter 9. klasse og er baseret på Undervisningsministeriets såkaldte profilmodel. Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Ungdomsuddannelserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser samt STU. At have gennemført mindst en ungdomsuddannelse vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Formål Indikatoren kan anvendes til opfølgning på målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst en ungdomsuddannelse. Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse - kommune og landsplan, 3 år Holbæk 3 år Årgang Andel ,2% ,9% ,9% Landsplan 3 år Årgang Andel, landsgennemsnit ,2 % ,2 % ,2 % Note 1: Andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse stammer fra Undervisningsministeriet profilmodel. Profilmodellen er en fremskrivning under visse antagelser og derfor behæftet med usikkerhed. Nogle kommuner er meget små, og resultaterne er derfor behæftet med særlig stor usikkerhed. Note 2: Ungdomsuddannelserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser samt den Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Note 3: At have gennemført mindst en ungdomsuddannelse vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 18

20 Note 4: Indikatoren er beregnet på baggrund af de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet og uanset hvilken institutionstype de gik på i 9.klasse. De elever, som afslutter deres grundskole på en efterskole, er optalt i den kommune, hvor de havde bopæl inden efterskoleopholdet. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre. Opsummering Andelen af 9.klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst én ungdomsuddannelse indenfor 6 år efter 9.klasse er i Holbæk steget fra 2013 til På landsplan i samme tidsrum er tallene uændrede. Trivsel Siden foråret 2015 er elevernes trivsel blevet målt årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. Den tredje nationale måling af elevernes trivsel blev gennemført i perioden fra januar - marts Eleverne i klasse har svaret på 20 spørgsmål om deres trivsel, mens eleverne i klasse har svaret på 40 spørgsmål om deres trivsel. De tilbagevendende målinger af elevernes trivsel udgør et grundlag for, at kommune og skoler kan arbejde systematisk med trivsel og undervisningsmiljø på baggrund af data, som kan sammenlignes med data for hele landet, og hvor den enkelte skole og kommunen kan følge sin egen udvikling år for år. Trivselsmåling i Holbæk Kommune Trivselsmålingen i Holbæk Kommune er gennemført på kommunens folkeskoler samt kommunens specialskoler Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen. I januar 2017 blev dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder inkluderet i den natonale trivselsmåling. Tallene for dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder indgår ikke i indeværende kvalitetsrapport. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten Elevernes trivsel præsenteres i fem indikatorer: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, ro og orden samt generel skoletrivsel. De fire differentierede indikatorer og den samlede trivselsindikator er baseret på 29 af de 40 spørgsmål stillet til eleverne i klasse. Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Indikatoren Faglig trivsel består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Indikatoren Støtte og inspiration i undervisningen består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. Indikatoren Ro og orden indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. 19

21 Indikatorberegning Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. Derudover viser rapporten fordelingen af elevernes gennemsnit inden for fire grupper: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0. 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. En elevbesvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene i indikatoren. Formål Indikatorerne giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at elevernes trivsel skal styrkes. Trivsel, differentierede indikatorer - fordeling pr. indikator kommune 2016/17 Holbæk Indikatorer Indikatorsvar 1-2 Indikatorsvar 2,1-3 Indikatorsvar 3,1-4 Indikatorsvar 4,1-5 Indikator, gennemsnit Social trivsel 1 % 8 % 34 % 57 % 4,0 Faglig trivsel 1 % 14 % 58 % 27 % 3,7 Støtte og inspiration 7 % 34 % 49 % 10 % 3,2 Ro og orden 2 % 16 % 58 % 25 % 3,7 Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Note 1: For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1-5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Note 2: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet. Trivsel, differentierede indikatorer, fordeling pr. indikator landsplan 2016/17 Landsplan Indikatorer Indikatorsvar 1-2 Indikatorsvar 2,1-3 Indikatorsvar 3,1-4 Indikatorsva r 4,1-5 Indikatorsvar, Landsgn.snit. Social trivsel 1 % 5 % 32 % 62 % 4,1 Faglig trivsel 1 % 10 % 58 % 31 % 3,7 Støtte og inspiration 5 % 30 % 54 % 10 % 3,3 Ro og orden 1 % 13 % 57 % 29 % 3,8 Datakilde: Styrelsen for It og Læring. 20

22 Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. indikator -kommune og landsplan, 2016/2017 Holbæk Indikatorer Social trivsel Faglig trivsel Indikatorsvar, gennemsnit, Holbæk Antal indikatorsvar Indikatorsvar landsgennemsnit Antal indikatorsvar, landsplan 4, , , , Støtte og inspiration 3, , Ro og orden Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Opmærksomhedspunkter 3, , Holbæk Kommune har i lighed med de forrige år, udvalgt tre særlige opmærksomhedspunkter baseret på trivselsundersøgelsen. Mobning Andelen af elever der i fjerde til niende klasse, der tit eller meget tit oplever at blive mobbet er faldet til 3 % (2017) i forhold til sidste års måling, hvor 4 % tit eller meget tit oplevede mobning. 7 % svarer engang imellem (tilsvarende 6 % i 2016). På landsplan er andelen af elever, der angiver at have oplevet mobning meget tit/tit 3 %. Uro Forstyrrende uro i timerne er et generelt problem forholdsvis mange elever giver udtryk for, at være påvirket af. 55 % af eleverne i fjerde til niende klasse, oplever, at lærerne kun en gang imellem, sjældent eller aldrig får skabt ro, når der er larm i klassen (På landsplan oplever 51 % af eleverne, at det forholder sig sådan). Medbestemmelse Der er en tydelig tendens til, at eleverne oplever, at de ikke er inddraget i, hvad der skal foregå i undervisningen. 52 % af eleverne i fjerde til niende klasse vurderer, at de sjældent eller aldrig er med til at bestemme, hvad de skal arbejde med i klassen og 38 % at de en gang i mellem er med til at bestemme (i 2015/16 var tallene helholdsvis 51 % og 37 %). På landsplan er det henholdsvis 45 % og 42 % af eleverne, der oplever dette. Vurdering og opfølgning Trivselsmålingen for sidste halvår 2017 viser, at eleverne i folkeskolen generelt trivses godt og at trivslen stort set er uændret siden sidste og forrige år. Eleverne trives fortsat bedst socialt, mens elevernes trivsel er lavest, når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration 3. 21

23 Der er dog kommunale forskelle, særligt når det gælder den generelle trivsel og elevernes oplevelse af ro og orden i skolen. Resultaterne viser fortsat, at langt den overvejende del af eleverne generelt er tilfredse med deres undervisningsmiljø. Dette gælder både deres vurdering af den personlige trivsel, samarbejdet med kammerater og lærere, oplevelsen af at få et godt udbytte af undervisningen og skolens fysiske rammer. Set i relation til landet som helhed trives Holbæks elever lidt mindre godt, men der er tale om mindre afgivelser på få procentpoint. Set på landsplan angiver 62 procent af eleverne den højest mulige trivselsscore på indikatoren for social trivsel, mens det kun gælder 10 procent af eleverne på indikatoren for støtte og inspiration. For eleverne i Holbæk Kommune ses samme tendens. Her angiver 57 % af eleverne den højest mulige trivselsscore på indikatoren for social trivsel, og i lighed med landsplan er det kun 10 procent af elever, som giver højeste score på indikatoren støtte og inspiration. De fire differentierede indikatorer, faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, ro og orden viser stort set et uændret trivselsniveau. Den samlede indikator for sociale trivsel har højeste scorer med 4,0 (2016:4,1). Den faglige trivsel og ro og orden ligger uændret på 3,7 og indikatoren støtte og inspiration ligger uændret på 3,2. Social trivsel Trivsel - social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. år - Holbæk 1 Vurderingen er fortrinsvist foretaget på baggrund af de fire indikatorer Social trivsel, Faglig trivsel, Støtte og inspiration samt Ro og orden. Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Kommune: Institutionstype: Institution: Holbæk. Folkeskoler. Alle. Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. 22

24 Faglig trivsel Trivsel- faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. år - Holbæk Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Kommune: Institutionstype: Institution: Holbæk. Folkeskoler. Alle. Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Støtte og inspiration Trivsel - støtte og inspiration, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. år - Holbæk 23

25 < Kvalitetsrapport Holbæk Kommune, 2017/18. Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Kommune: Institutionstype: Institution: Holbæk. Folkeskoler. Alle. Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Ro og orden Trivsel - ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. år - Holbæk Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Kommune: Institutionstype: Institution: Holbæk. Folkeskoler. Alle. Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet. Datakilde: Styrelsen for It og Læring. Den samlede trivselsindikator for elever i fjerde til niende klasse i Holbæk Kommune ligger på 3,7 (ud af en fem punkt skala, hvor 5 er højst mulig trivsel), hvilket er det samme niveau som de to foregående år. Landsgennemsnittet er på 3,8. Opfølgning Trivselsmålingen giver fortsat anledning til et øget fokus på: Inklusion fagligt og socialt. Klasseledelse. Medinvolvering i egen læring. Skolernes trivselsdagsorden. Holbæk Kommune deltager i A.P. Møllerforløbet Program for læringsledelse. I dette program er elevernes trivsel en vigtig komponent, bl.a. med udvikling af teamene omkring klasserne, samt fokus på inklusion og elevernes medinddragelse. Skolerne har på baggrund af 24

26 kortlægning i Program for læringsledelse valgt at arbejde med børns motivation og mestring samt feedback og klasseledelse i skoleårene og Antal klager til Klagenævnet for Specialundervisning Oplysninger om antal klager til Klagenævnet for Specialundervisning er en obligatorisk del af kvalitetsrapporten og opgøres her. Holbæk Kommune Antal klagesager Realitetsbehandlede sager* Omgjorte sager Holbæk Kommune Antal klagesager Realitetsbehandlede sager* Ændret Hjemvist Datakilde: Årsrapporter fra Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Note*: I 2016 blev opgørelsen ændret fra omgjorte sager til kategorierne ændret og hjemvist. En sag betragtes som realitetsbehandlet, når Klagenævnet: ændrer eller opretholder kommunens afgørelse i sagen. hjemviser kommunens afgørelse til ny behandling i kommunen. hjemviser til fornyet behandling i kommunen i de tilfælde, hvor der kommer væsentlige nye oplysninger i sagen eller i tilfælde af alvorlige sagsbehandlingsfejl i kommunens sagsbehandling, f.eks. at afgørelsen er truffet på et utilstrækkeligt grundlag. Opsummering Der ses et tydeligt fald i antal klager i Holbæk Kommune over de sidste 5 år. Midlertidige indikatorer Inklusion Indikatoren Inklusionsgrad beskriver, hvor stor en andel af eleverne, der er inkluderet i den almindelige undervisning. Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten indtil 2019/20. Formål Indikatoren inklusionsgrad anvendes til at følge op på Holbæk Kommunes målsætning om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. Det giver en indikation af, i hvor høj grad det lykkes folkeskolerne i kommunen at skabe inkluderende socialt- og fagligt inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber for alle børn. 25

27 Holbæk Kommunes inklusionsgrundlag Inklusion handler om at sikre barnets ret til og mulighed for aktiv deltagelse i de etablerede almene fællesskaber. I Holbæk Kommune tages der afsæt i en grundlæggende forståelse af, at skal inklusion lykkes, er det væsentligt, at indsatserne på det samlede børne- og ungeområde bidrager til etablering af en inkluderende kultur og inkluderende læringsfælleskaber/-miljøer for alle børn (Holbæk Kommunes grundlag for inklusion, 2013). De politiske målsætninger/effektmål, Holbæk Kommune - Inklusion Målsætning Flere børn inkluderes og undervises i en almindelig klasse i folkeskolen 1 a)96 % af børnene inkluderes og undervises i en almindelig klasse i folkeskolen og frie grund- og kostskoler (privatskoler) Regnskab 2015 Besluttet Budget 2016 Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag ,7 % 92,8 % 92,9 % 93,0 % 93,1 % 93,1 % 95,08 % 95,6 % 96,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 % Holbæk Kommunes målsætning ligger lavere end den (tidligere) nationale målsætning på 96%. Hobæk kommune har ind til videre valgt at fastholde de 96 % som en operativ indikator. I Holbæk Kommune er der en høj privatskolefrekvens, hvilket i henhold til UVM s opgørelsesmetode (kommunale skoler), giver en lavere inklusionsgrad. I henhold til Fagcenter for Læring og Trvisels egen opgørelse, er inklusionsgraden pr.14. november 2017 ligger inklusionsgraden 94,7 inkl. privatskoler og dermed fortsat tæt på det politiske mål. Inklusionsgrad, bopælskommune Landsplan Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning -landsplan Skoleår Andel Antal elever i segregeret tilbud Antal elever i alt 2014/ ,1 % / ,2 % / ,2 % Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Kommune (institutionsbeliggenhed): Alle. Institutionstype: Institution: Kommune (bopæl): Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Alle. Alle. 26

28 Inklusionsgrad, bopælskommune Holbæk Andel elever der modtager undervisning i den almene undervisning - Holbæk (bopælskommune) Skoleår Andel Antal elever i segregeret tilbud Antal elever i alt 2014/ ,4 % / ,0 % / ,7 % Afgrænsninger i figuren Skoleår: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Kommune (institutionsbeliggenhed): Institutionstype: Institution: Kommune (bopæl): Alle. Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Alle. Holbæk. Note 1: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre. Om data Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i kommunale skoler. Indikatoren beregnes som antal elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede elevtal. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i specialklasser i forhold til det samlede antal elever. Inklusionsgraden opgøres i forhold til elevernes bopælskommune. De øvrige indikatorer opgøres i forhold til institutionens beliggenhedskommune. De kommunale skoler omfatter folkeskoler, specialskoler, kommunale ungdomsskoler og dagbehandlingstilbud. Private skoler omfatter friskoler og private grundskoler samt efterskoler. Oplysninger om elevtal og elevernes modtagelse af specialundervisning stammer fra to forskellige registre hos Danmarks Statistik. Det ene register, der omfatter hele uddannelsessystemet, opdateres hvert år - også bagud i tid. Det andet register, der indeholder særlige oplysninger vedr. grundskoleområdet f.eks klassetype, specialundervisning og dansk som andetsprog, opdateres ikke. Det betyder, at der kan være forskel i elevtallet i de forskellige rapporter, hvor der indgår elevtal. Kompetencedækning Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten indtil skoleåret 2021/22. Formål Indikatoren giver mulighed for at følge op på, om kommunen overholder målet om fuld kompetencedækning som beskrevet i aftalen af folkeskolereformen. 27

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Kommunedel Indholdsfortegnelse Folkeskoler i Holbæk Kommune...2 Forord...3 Indledning...3 Mål og resultatmål...3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017/18 Holbæk By Skole

Kvalitetsrapport 2017/18 Holbæk By Skole Indholdsfortegnelse Kort om Holbæk By Skole... 2 Indledning... 3 Resultatoplysninger... 3 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse... 3 Socioøkonomisk reference, 9. klasse... 4 Andel elever med 2

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik beskriver, hvor

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

BILAG Afrapportering 2015/2016

BILAG Afrapportering 2015/2016 BILAG Afrapportering 2015/2016 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 9 Kompetencedækning. Side 23 Karaktergennemsnit..

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLERNE

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLERNE LÆRING OG TRIVSEL KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLERNE UDARBEJDET I SKOLEÅRET 2017/18 SKOLEDEL Fagcenter for Læring og Trivsel LÆRING OG TRIVSEL Kvalitetsrapportens indholdsfortegnelse Område Katrinedal...

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Elevfravær. Formål Indikatoren kan bruges som baggrundsinformation i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten.

Elevfravær. Formål Indikatoren kan bruges som baggrundsinformation i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten. Elevfravær Ikke obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatorerne vedrørende elevernes fravær beskriver det gennemsnitlige elevfravær opdelt i forhold til fravær på grund af sygdom, fravær med

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin Virksomhedsplan 2017 Aakjærskolen 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2018

Kvalitetsrapport 2018 Kvalitetsrapport 2018 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2018 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Indhold Indledning... 4

Indhold Indledning... 4 Kvalitetsrapport 2016-2017 Indhold Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1. Helhedsvurdering af det faglige niveau... 5 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 Kvalitetsrapport Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Nationalt tilsyn med faglig kvalitet... 5 Kvalitetssikring i Skoler & Uddannelse... 5 Vurdering af

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin)

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Resultat bemærkninger... 4 Resultater... 6 Socioøkonomiske forskelle...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere