Metodehåndbog til VTV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodehåndbog til VTV"

Transkript

1 Metodehåndbog til VTV Enheden for Velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN 1. udgave, maj 2017 Kontakt og mere info: 1

2 Indholdsfortegnelse Om metodehåndbogen.. Før du går i gang... Oversigt forskellige kategorier, forskellige metoder.... Metoder Personinterview. Vis mig hvad du gør. Selvdokumentation. Spørgeskema... Elementer fra designspil.. Midtvejsmøder/brug af medarbejdermøder Noteringsark

3 Metodehåndbog til VTV Hvad er metodehåndbogen? Metodehåndbogen er et katalog udviklet af Enheden for Velfærdsteknologi i Københavns Kommune, som kan anvendes som supplerende materiale, vejledning og inspiration til brugen af metoder, når der skal udføres en VelfærdsTeknologiVurdering. Idéen er at supplere VTV modellen med metodeforståelse, således at VTV en ikke kun omhandler hvad der skal undersøges, men også hvordan det kan undersøges. Sådan bruges metodehåndbogen Metodehåndbogen kan bruges efter behov, men det er vigtigt at forstå, at metoderne er afgørende for, hvad VTV en kan sige noget om. Oversigtsbilledet kan bruges som guideline til, hvilke metoder VTV ens kategorier lægger op til. På side 5 finder du et metodeskema, som kan hjælpe dig med at strukturere din metodebrug. Under hver metodebeskrivelse er der tilknyttet spørgsmål fra VTV ens kategorier, som metoderne kan hjælpe til med at undersøge. KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN Kontakt og mere info: 3

4 Før du går i gang Inden du går i gang med at indsamle data til din VTV, er der nogle overvejelser, du skal gøre dig, som har betydning for dit valg af metoder. Overvej derfor: - Hvilke fokuspunkter har du udvalgt, og hvad vil du dermed gerne vide noget om? Det er fokuspunkterne, der styrer, hvad du undersøger med metoderne. - Hvilke personer vil bedst kunne give dig information til besvarelse af fokuspunkterne? - Hvor meget tid og hvor mange ressourcer kan du sætte af til dataindsamlingen? - Hvor mange personer har du mulighed for at samle data ind fra? KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN Kontakt og mere info: 4

5 Økonomi Teknologi Organisation Borger METODESKEMA Skriv for hver kategori i VTV en ned, hvilke(t) fokuspunkt(er) du har og hvordan du vil undersøge dette. Skriv også dine overvejelser om, hvad du vil få ud af at bruge den metode, og hvad udfordringerne eller begrænsningerne i det kan være. Tag meget gerne et kig på metoderne i håndbogen som inspiration! FOKUSPUNKT METODE HVORDAN? UDBYTTE UDFORDRINGER/BEGRÆNSNINGER 5

6 Oversigt Forskellige kategorier, forskellige metoder >Organisationskategorien handler om den kultur, der sætter rammerne for teknologien der skal implementere, og her undersøges, hvordan teknologien påvirker personalet. >Her er det vigtigt at få inddraget personalets syn i vurderingen ved f.eks. at bruge metode 1, 4 og/eller 6. >Vurdering af teknologien handler om parametre som ofte er mere direkte målbare gennem f.eks. metoderne 4 og/eller 7. >Denne del omhandler dog også, hvorvidt teknologien er intuitiv i anvendelse, og derfor skal brugerne af teknologien også inddrages for at besvare denne del gennem f.eks. metoderne 2 og/eller 5. >Borgerkategorien handler mest om abstrakte emner som livskvalitet, etik og selvhjulpenhed. Her er især metode 1 god at bruge. >Det er vigtigt at stræbe efter at få inddraget borgerne mest muligt i vurderingen af teknologien. Især metoderne 3 og/eller 5 kan hjælpe med dette. >Økonomien vurderes både i forhold til investering og drift. Nogle ting, som indkøbspris eller besparelser på andre tilbud, kan være direkte målbare i en business case, hvor andre parametre under økonomien, som f.eks. at forbedre arbejdsmiljø giver mere overskud hos personalet, kan være sværere at vurdere og derfor kræver uddybende refleksioner gennem metoderne 1 og/eller 4. 6

7 1. Interview I et interview stiller du i forvejen udvalgte spørgsmål, som skaber en dialog mellem dig og den, du interviewer (informanten) om den teknologi, der skal vurderes. 7

8 1. Interview Værdi > Kan give dybdegående forståelse af menneskers tanker, bevæggrunde og abstrakte begreber. > Især godt at bruge, hvis du vil vide noget om hvorfor og hvordan. > Interviewet kan genere gode, sigende citater til rapporten. Begrænsninger > Kan ikke sige noget om hvor mange eller hvor ofte. > Siger noget om hvad folk fortæller de gør, ikke hvad de gør. > Det kan være tidskrævende at forberede, udføre og analysere interviews. Overvejelser > Overvej at dele interviewet op i nogle temaer, som overskueliggør, hvad du gerne vil have ud af interviewet. > Stil åbne og konkrete spørgsmål og stil hv-spørgsmål, så du ikke får ja/nej svar. Beskriv... eller fortæl om er gode introspørgsmål. > Hvis dem, du interviewer, har svært ved at reflektere over abstrakte begreber, kan du med fordel inddrage nogle af perspektiverne fra metode 2, 3 og 5 til at tale ud fra. > Overvej hvordan du vil opsamle interviewet. Er det bedst at optage interviewet eller skrive ned undervejs i stikord og nedskrive de vigtigste indsigter bagefter? > Overvej om det vil give de bedste indsigter at interviewe en eller flere informanter af gangen. Flere informanter kan give en frugtbar diskussion, men kan også begrænse det, du får ud af den enkelte. Organisation > Personale: Hvordan påvirker teknologien arbejdsmiljøet? Hvorfor er der motivation/ikke motivation til at bruge teknologien? > Ledelse: Hvordan understøtter teknologien gode arbejdsgange? Hvordan er opbakningen fra ledelsen? Borger > Anvendelighed: Hvorfor/hvorfor ikke og hvordan ønsker borgeren at anvende teknologien? > Værdi: Hvorfor og hvordan påvirker teknologien livskvaliteten og/eller selvhjulpenheden for borgeren? Økonomi > Drift: Hvorfor/hvorfor ikke giver teknologien mere overskud blandt personalet? Teknologi > Brugervenlighed: Hvorfor/hvorfor ikke er teknologien intuitiv at anvende? Hvordan? Interviewguide Lav en interviewguide i temaer med åbne hv-spørgsmål som guider dig under interviewet, så du får brugbar viden med. Start på interview Start interviewet med at sætte rammerne ved at fortælle, hvad der skal ske. Informér om, hvis du optager interviewet, og hvad interviewet vil blive brugt til. Undervejs Sørg for løbende under interviewet at få skrevet noter ned til interviewet til opsamling. Afslutningsvis Afslut interviewet med at løbe interviewguiden igennem og sikre dig at alle temaer er blevet berørt. Spørg om informanterne har mere at tilføje. Opsamling Umiddelbart efter interviewet skrives de vigtigste pointer ned så de kan bruges i det videre arbejde med VTV 8

9 2. Vis mig hvad du gør Vis mig hvad du gør giver et konkret indblik i, hvordan teknologien bruges af en borger eller medarbejder samtidigt med, at du har mulighed til at spørge ind til brugen. 9

10 2. Vis mig hvad du gør Værdi > Se hvordan borger eller personale bruger teknologien i situationen. Især god til f.eks. at se om teknologien er brugervenlig. > Kan være en god metode til at få hvorfor-spørgsmålene gjort meget konkrete og have noget at tale ud fra. > God at bruge med borgere, der har svært ved at reflektere over abstrakte spørgsmål, da det gør det mere håndgribeligt at snakke om en teknologi mens den bruges og situationen minder ofte informanten om flere detaljer Begrænsninger > Kan ikke sige noget om hvor mange eller hvor ofte > Metoden kan være tidskrævende > Metoden forudsætter, at det er muligt at deltage i teknologibrugen Overvejelser > Overvej hvordan du bedst samler op på, hvad der bliver vist. Skal du skrive noter undervejs eller umiddelbart efter fremvisningen? Organisation > Personale: Understøtter personalets brug af teknologien et godt arbejdsmiljø? Borger > Anvendelighed: Hvordan bruger borgerne teknologien og ønsker de at bruge den? Hvorfor? > Værdi: Gør borgernes brug af teknologien dem mere selvhjulpne og øger det livskvaliteten, at de bruger den? Hvordan og hvorfor? Økonomi > Drift: Kan teknologien bruges af personale og borgere uden ressourcetung kompetenceudvikling? Teknologi > Brugervenlighed: Er teknologien brugervenlig og let og intuitiv at anvende for personalet og borgerne? Kan teknologien manualer hjælpe? Hvordan? Før I går i gang Tænk over, hvad du gerne vil have ud af observationen til din VTV rapport og nedskriv de spørgsmål eller temaer, du gerne vil have indsigt i. Demonstration Bed brugeren om at demonstrere, hvordan han/hun bruger teknologien og om at forklare, hvad han/hun gør undervejs. Spørgsmål Stil uddybende spørgsmål undervejs, så hvordan noget bliver gjort kobles til hvorfor og hvornår. Skriv ned undervejs og få gerne lov til at tage billeder til din VTV rapport. Opfølgning: Brug tid lige efter demonstrationen på at skrive de vigtigste indsigter ned. 10

11 3. Selvdokumentation Gennem metoden selvdokumentation får du indblik i borgernes eller medarbejdernes hverdag med teknologien uden at skulle være der selv ved at få brugerne til f.eks. at tage billeder af deres brug af teknologien. 11

12 3. Selvdokumentation Hvordan? Værdi > Brugerne kan dokumentere selv, netop når de interessante handlinger sker. > Dokumentationen giver materiale at snakke ud fra som gør efterfølgende interviews mere konkrete Begrænsninger > Materialet som produceres af brugerne kan ikke stå alene, da f.eks. et billede af en arm ikke nødvendigvis taler for sig selv men kræver en uddybende samtale for at forstå hvorfor. > Metoden kræver motivation af brugerne, så de får udført selvdokumentationen Overvejelser > Tænk bredt men simpelt når du overvejer hvordan brugerne kan selvdokumentere. Kan de tage skærmbilleder på telefonen/ipaden af de bedste muligheder eller det der ikke virker? Kan de have en lille dagbog, de skal notere en smiley i hver dag omkring teknologien? Organisation > Personale: Hvordan bruger personalet teknologien? Understøtter personalets brug af teknologien et godt arbejdsmiljø? Hvorfor? Er der motivation for at bruge teknologien? Borger > Anvendelighed: Hvordan bruger borgerne teknologien og ønsker de at bruge den? Hvorfor? Opfylder den deres behov? > Værdi: Gør borgernes brug af teknologien dem mere selvhjulpne og øger den livskvaliteten? Hvorfor? Økonomi > Drift: Erstatter personalets brug af teknologien andre hjælpemidler? Frigiver teknologien medarbejderressourcer? > Investering: Kan medarbejderne bruge teknologien uden ressourcetung kompetenceudvikling? Teknologi > Brugervenlighed: Er teknologien let og intuitiv at anvende? Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? > Funktionalitet: Kan teknologien det, som det forventes, at den skal kunne? Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Forberedelse Gør det klart, hvilken del af brugen af teknologien, du gerne vil vide mere om. Udstyr Hvad har du af udstyr tilgængeligt, og hvad kan brugerne håndtere uden at det bliver besværligt? Igangsættelse Sæt brugeren, der skal selvdokumentere, i gang og besvar eventuelle spørgsmål uden at diktere, hvad brugeren skal fylde ind i dokumentationen. Opfølgning Følg op på det dokumentation, der er blevet skabt af brugeren. Hvad siger det noget om, og hvad vil du gerne have uddybet? Opfølgende interview Foretag et opfølgende interview med brugeren, hvor du anvender det producerede dokumentation til at skabe en samtale ud fra. 12

13 4. Spørgeskema Med et spørgeskema får du nemt stillet mange spørgsmål til mange personer, og fordi spørgsmål og svarmuligheder er mere standardiserede, er det nemt at gruppere svarene og sige noget generelt efterfølgende. 13

14 4. Spørgeskema Hvordan? Værdi > Spørgeskemaer kan hjælpe med at give et bredt indblik i medarbejdernes eller borgernes anskuelse af teknologien. > Giver bedre mulighed for at sammenligne resultater og gruppere de indsigter, der skabes Begrænsninger > Spørgeskemaer giver ikke mulighed for at stille nye spørgsmål undervejs, der uddyber de svar, du får. > Abstrakte begreber kan være svære at undersøge gennem spørgeskemaer, fordi de er generiske og ikke kommer i dybden men bredden. Overvejelser > Vælg ord, der forstås ens af alle, så der ikke er nogen tvivl om, hvad du spørger til. > Formuler spørgsmålene neutralt uden at lægge ord i munden på dem, der skal besvare dit spørgeskema. > Overvej om du vil bruge lukkede, halvåbne eller åbne spørgsmål. > Tænk over om du får størst svarprocent, hvis du laver spørgeskemaet elektronisk og sender det ud pr. eller hvis du laver printede versioner. Spørgeskemaet kan også besvares over telefonen. Organisation > Personale: Synes personalet at teknologien er årsag til et bedre arbejdsmiljø? Er de motiverede for at bruge teknologien? > Ledelse: Bakker ledelsen op om teknologien og føler medarbejderne denne opbakning? Understøtter teknologien gode arbejdsgange? Borger > Anvendelighed: Opfylder teknologien borgernes behov? Ønsker de at bruge den? > Værdi: Kan borgerne flere ting selv ved at bruge teknologien og er den årsag til større livskvalitet? Økonomi > Drift: Skaber teknologien mere overskud hos personalet? > Investering: Hvor meget kompetenceudvikling har personalet brug for, for at de kan anvende teknologien? Teknologi > Brugervenlighed: Er teknologien let og intuitiv at anvende? Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? > Kan teknologien det, der forventes og virker den hver gang den anvendes? Plan for udbytte Lav en prioriteret liste over, hvad du gerne vil vide noget om med spørgeskemaet ud fra dine fokuspunkter og VTV ens kategorier. Design spørgeskema Vælg hvilken form dit spørgeskema skal have og design spørgeskemaet med en logisk opbygning af spørgsmål, hvor et tema afsluttes før et nyt påbegyndes. Udsend spørgeskema Send spørgeskemaet ud til dine informanter og tag stilling til, hvad din rolle skal være her. Hvordan får informanterne fat i dig med spørgsmål og hvad kan du gøre for at få en høj svarprocent? Opfølgning Indsaml din data og organiser det, så du kan bruge det til din VTV. Tag stilling til, om spørgeskemaet med fordel kan suppleres af opfølgende interviews, der uddyber konklusionerne. 14

15 5. Elementer fra designspil Designspil er en metode, hvor der trækkes på idéerne fra spil og leg til at engagere informanterne og skabe nye indsigter. Designspil er tidskrævende at udvikle, men tænker du nogle af elementerne fra designspil ind i dine interviews, kan det være en rigtig god metode til f.eks. at hjælpe borgere, der har svært ved at reflektere over abstrakte begreber, på vej til at udtrykke sig. 15

16 5. Hvordan? Elementer fra designspil Værdi > Elementer fra designspil kan hjælpe med at skabe refleksion om abstrakte emner omkring den teknologi, der evalueres, fordi det kan gøre evaluering sjovere, mere visuel og nemmere at forstå. > Metoden kan hjælpe med at inddrage borgere, der er svære at få til at reflektere eller udtrykke holdninger gennem traditionelle interview-metoder. > Designspil er godt til hvad nu hvis spørgsmål, hvilket især er brugbart hvis metode 2 ikke er mulig. Begrænsninger > Designspil tager lang tid at skabe - derfor er det kun realistisk at bruge nogle af elementerne fra det til VTV en. Overvejelser > Overvej hvordan de visualiseringer, du bruger, opfattes af borgerne. Nogle borgergrupper vil f.eks. aldrig bruge en sur smiley, men har nemmere ved at vælge en ikke-glad smiley. > Overvej om f.eks. en kontaktperson skal være til stede og hjælpe borgeren. Det er dog vigtigt, at kontaktpersonen ikke svarer på vegne af borgeren, men at det er borgerens refleksioner, der er centrum. > Overvej om elementerne også kan skabe værdi i interviews med personalet eller ledelsen. Organisation > Personale: Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? Er der motivation for at bruge teknologien? > Ledelse: Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af teknologien? Understøtter teknologien gode arbejdsgange? Borger > Anvendelighed: Opfylder teknologien borgernes behov? Ønsker borgerne at anvende teknologien? > Værdi: Er borgerne mere selvhjulpen med brugen af teknologien? Er teknologien årsag til større livskvalitet? Økonomi > Investering: Hvor meget kompetenceudvikling har personalet brug for, for at de kan anvende teknologien? Teknologi > Brugervenlighed: Er teknologien let og intuitiv at anvende? Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? > Funktionalitet: Kan teknologien det, som det forventes, at den skal kunne? Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Plan for udbytte Lav en plan for, hvad det er for nogle indsigter, du gerne vil have designspillet til at hjælpe dig med at skabe. Forstå målgruppen Tag stilling til, hvilke elementer der ville fungere godt med netop din målgruppe, eventuelt ved at inddrage kontaktpersoner og andre, der kender målgruppen godt. Skab elementer Skab nogle elementer, der kan hjælpe i en interviewsituation. Det kan f.eks. være printede smileys eller printede brikker der skal prioriteres. Udfør interviewet Lav interviewet med brugen af brikkerne af brikkerne. Husk at det er borgerens stemme, der er gode at få med i VTV en. Opsamling Umiddelbart efter interviewet skrives de vigtigste pointer ned så de kan bruges i det videre arbejde med VTV 16

17 6. Brug af personalemøder Vurdering af teknologi kan sættes på dagsordenen til et personalemøde, hvorved du får nem adgang til indsigter i erfaringer med teknologien hos personalet. 17

18 6. Brug af personalemøder Værdi - Ved at bruge personalemøder til at evaluere på teknologien, får du en nem adgang til at få mange indsigter om medarbejdernes erfaring med teknologien - En dialog mellem mange om teknologien kan være med til at skabe nye perspektiver på evalueringen Begrænsninger - Brug af medarbejdermøder siger kun noget om medarbejdernes erfaringer med teknologien og deres erfaringer på vegne af borgerne. - Evalueringen kan blive præget af dem, der har den stærkeste holdning til teknologien og derfor engagerer sig mest i mødet og dermed mangle synspunkterne fra andre medarbejdere. Overvejelser - Overvej hvordan du bruger opfølgende spørgsmål. Dialogen i grupper kan hurtig blive bred og ikke dybdegående, så sørg for at få stille uddybende hvspørgsmål Organisation > Personale: Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? Er der motivation for at bruge teknologien? > Ledelse: Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af teknologien? Understøtter teknologien gode arbejdsgange? Borger > Anvendelighed: > Værdi: Mener medarbejderne at borgerne er mere selvhjulpen med brugen af teknologien og at teknologien bidrager med øget livskvalitet for borgerne? Økonomi Investering: Hvor meget kompetenceudvikling har personalet brug for, for at de kan anvende teknologien? Teknologi > Brugervenlighed: Er teknologien let og intuitiv at anvende? Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? > Funktionalitet: Kan teknologien det, som det forventes, at den skal kunne? Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Hvordan? Plan for udbytte Lav en liste med temaer og spørgsmål over det, du gerne vil vide noget om på personalemødet. Få alle på banen Tag stilling til, hvordan personalemødet skal administreres for at få en frugtbar dialog, hvor alles erfaringer kommer i spil og bliver uddybet. Hvor meget skal du styre mødet og skal du skrive punkter op undervejs? Opsamling Umiddelbart efter personalemødet skrives de vigtigste pointer ned så de kan bruges i det videre arbejde med VTV 18

19 7. Noteringsark Noteringsark kan være en simpel og nem måde at få en løbende status på teknologiens virke fra personale. 19

20 7. Noteringsark Værdi > Kan bruges til at opsamle viden systematisk og løbende om ting, hver eneste gang de sker, når det sker > Kan være effektivt i en travl hverdag Begrænsninger > Kan blive endnu en dokumentation i hverdagen > Korte noteringer af, hvad der sker, giver ikke nødvendigvis indsigt i årsagerne hertil Overvejelser > Hvor meget tid har personalet til at notere? > Får her og nu -noteringer nogle af de længerevarende overvejelser med? Skal måske kombineres med andre metoder > Overvej om der kan laves tidsmålinger samtidig med noteringsarket, hvis du undersøger teknologiens effektiviseringspotentiale Organisation Personale: Bruger personalet teknologien? Hvordan påvirker den arbejdsmiljøet? Borger Anvendelighed: Bruger borgerne teknologien og opfylder den deres behov? Værdi: Kan borgerne mere selv med teknologien? Påvirker teknologien hvordan borgerne har det? Økonomi - Drift: Frigiver teknologien medarbejderressourcer? Erstatter teknologien brugen af andre hjælpemidler eller tilbud? Teknologi Brugervenlighed: Er teknologien let og intuitiv at anvende? Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? Funktionalitet: Kan teknologien det, som det forventes, at den skal kunne? Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Hvordan? Plan for udbytte Lav et skema over de situationer/ tidspunkter/ udfordringer eller andet, som du ønsker en kontinuerlig indsigt i. Introducér til medarbejdere Introducér medarbejderne i hvordan og hvornår de skal bruge skemaet, så du sikrer, at de udfylder det. Opfølgning Genintroducér formålet med noteringsarket, så alle tager del i udfyldningen. Opsamling Saml op på de udfyldte skemaer og overvej om perspektiverne skal uddybes med interviews. 20

21 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN Kontakt og mere info:

Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VelfærdsTeknologiVurdering

Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VelfærdsTeknologiVurdering Denne vejledning indeholder konkrete redskaber og inspiration som kan anvendes når du som medarbejder skal udarbejde en VelfærdsTeknologiVurdering. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VelfærdsTeknologiVurdering

Læs mere

FOKUSPUNKTER & INDSAMLINGSREDSKAB VELFÆRDS-TEKNOLOGI-VURDERING [VTV]

FOKUSPUNKTER & INDSAMLINGSREDSKAB VELFÆRDS-TEKNOLOGI-VURDERING [VTV] FOKUSPUNKTER & INDSAMLINGSREDSKAB VELFÆRDS-TEKNOLOGI-VURDERING [VTV] VÆLG FOKUSPUNKTER Med afsæt i et konkret projekt eller et kommende projekt: Overvej hvilke fokuspunkter som vil være relevante at evaluere

Læs mere

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER INSPIRATION TIL MULIGE FOKUSPUNKTER BORGER ORGANISATION TEKNOLOGI ØKONOMI Målgruppe Personale Funktion Implementering Behov Ønsker Motivation Funktionsevne

Læs mere

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien.

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. april 2016 VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. Indhold Formål med VelfærdsTeknologiskVurdering(VTV):... 3 Hvad er en VTV... 3 Baggrund

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Video-tolkning. Gennemført af Rødovre Kommunes Jobcenter Team Aktivitetsparat September April 2017

Velfærdsteknologivurdering. Video-tolkning. Gennemført af Rødovre Kommunes Jobcenter Team Aktivitetsparat September April 2017 Velfærdsteknologivurdering af Video-tolkning Gennemført af Rødovre Kommunes Jobcenter Team Aktivitetsparat September 016 - April 017 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Projektdeltagere... 3 Teknologien...

Læs mere

VTV af Raizer løftestol

VTV af Raizer løftestol VTV af Raizer løftestol Gennemført på Ældrecentret Broparken Rødovre Kommune 2017 Baggrund og målgruppe: Ældrecentret Broparken er et plejehjem for 78 beboere, fordelt på otte afdelinger. Beboerne har

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] Swash vaskehandske

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] Swash vaskehandske EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] Swash vaskehandske Enheden for Velfærdsteknologi og Borgercenter Handicap Socialforvaltningen, Københavns Kommune Afprøvet i februar 2017 hos Center

Læs mere

Vurdering af CareCube

Vurdering af CareCube KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af CareCube Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Vurdering af MotiView

Vurdering af MotiView KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af MotiView Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem)

Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem) BALLERUP KOMMUNE September 2017 Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem) Niels Kisku, niki@balk.dk Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] RAIZER LIFT UP. Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] RAIZER LIFT UP. Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] RAIZER LIFT UP Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Borgercenter Hjemmepleje Testet ved Center Midtbyen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGISK VURDERING FEARFIGHTER

VELFÆRDSTEKNOLOGISK VURDERING FEARFIGHTER VELFÆRDSTEKNOLOGISK VURDERING FEARFIGHTER Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune INDHOLD Resumé... 2 1.0 Baggrund og formål... 3 2.0 Teknologien... 3 3.0 Fokuspunkter og metode...

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

VTV af Opus 5 multifunktionel seng

VTV af Opus 5 multifunktionel seng VTV af Opus 5 multifunktionel seng Gennemført på Ældrecentret Broparken Rødovre Kommune 2017 Baggrund og målgruppe Ældrecentret Broparken er et plejehjem for 78 beboere, fordelt på otte afdelinger. Beboerne

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Center for selvstændig bolig og beskæftigelse, 2016-2017 1 2

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

0,0 vurdering af medicinkassen

0,0 vurdering af medicinkassen 0,0 vurdering af medicinkassen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet medicinkassen. Vurderingen er sket i marts 2016, og har fundet

Læs mere

Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb. Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere

Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb. Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere Studieunit Maj 2019 Formål med praktik 3 opgave At eleven kan koordinere, formidle og

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul

Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Scan Modul. Vurderingen er

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Standard Systemer.

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb 1 Denne håndbog er tænkt som et dynamisk værktøj med konkrete ideer til metoder og redskaber

Læs mere

Vurdering af Doff n Donner

Vurdering af Doff n Donner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Doff n Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JACO ROBOTARM. Enheden for Velfærdsteknologi. Socialforvaltningen, Københavns Kommune

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JACO ROBOTARM. Enheden for Velfærdsteknologi. Socialforvaltningen, Københavns Kommune EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JACO ROBOTARM Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Testet i Borgercenter Handicap i perioden juni 2017 marts 2018 1

Læs mere

Kortlægning. Formålet med denne fase er, at I får dannet en helhedsorienteret forståelse af udfordringen.

Kortlægning. Formålet med denne fase er, at I får dannet en helhedsorienteret forståelse af udfordringen. Formålet med denne fase er, at I får dannet en helhedsorienteret forståelse af udfordringen. Dette gør I ved at undersøge, hvad der allerede er gjort af indsatser i forhold til udfordringen, både af politiet

Læs mere

Spørgeskema. Undersøgelse af vaner og holdninger

Spørgeskema. Undersøgelse af vaner og holdninger Spørgeskema Undersøgelse af vaner og holdninger Målet med undersøgelsen er, at eleverne får indblik i andre personers trafikadfærd og de holdninger og vaner, der ligger til grund herfor. Med undersøgelsen

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

Det går ikke hurtigere, men nemmere og bedre Forflytningsvejleder Amager Hjemmepleje

Det går ikke hurtigere, men nemmere og bedre Forflytningsvejleder Amager Hjemmepleje 0,2 test Vurdering af Doff N' Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet Doff N Donner Vurderingen er sket oktober 2016, og har

Læs mere

0,0 vurdering af doseringsunderlag

0,0 vurdering af doseringsunderlag 0,0 vurdering af doseringsunderlag Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling Velfærdsinnovation vurderet et doseringsunderlag. Vurderingen er sket i april 2016, og har

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JustoCat

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JustoCat EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JustoCat Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Afprøvet juni 2016 november 2016 i CAS3, en del af Center for autisme

Læs mere

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Guide EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Det er rart at vide, om en aktivitet virker. Derfor følger der ofte et ønske om evaluering med, når I iværksætter nye aktiviteter. Denne guide er en hjælp til

Læs mere

Vurdering af HUR SmartTouch træningsmaskiner

Vurdering af HUR SmartTouch træningsmaskiner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af HUR SmartTouch træningsmaskiner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund

Læs mere

Metoder og produktion af data

Metoder og produktion af data Metoder og produktion af data Kvalitative metoder Kvantitative metoder Ikke-empiriske metoder Data er fortolkninger og erfaringer indblik i behov og holdninger Feltundersøgelser Fokusgrupper Det kontrollerede

Læs mere

Vurdering af Easy Line

Vurdering af Easy Line KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Easy Line Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Easy

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Disposition for oplægget 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Relations- og ressourceorienteret. Pædagogik i ældreplejen. - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013

Relations- og ressourceorienteret. Pædagogik i ældreplejen. - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013 Relations- og ressourceorienteret Pædagogik i ældreplejen - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Katrine Copmann Abildgaard Center for evaluering i praksis,

Læs mere

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2018 Center for Socialpædagogik Vordingborg

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2018 Center for Socialpædagogik Vordingborg VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2018 Center for Socialpædagogik Vordingborg INDSATSOMRÅDERNE FOR 2018 PERFORMANCEKULTUR SAMSKABELSE SEKSUALITET FAGLIGHED OG DOKUMENTATION VELFÆRDSTEKNOLOGI SOCIAL

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART OM LÆR MED FAMILIEN Lær med Familien er en metode, der bygger bro mellem skole og hjem. Den består af en række

Læs mere

VTV af spiseteknologi 0,2 Test

VTV af spiseteknologi 0,2 Test 2016 VTV af spiseteknologi 0,2 Test Ergoterapeut Lotte Madsen 27-06-2016 Indhold Baggrund... 5 Formål... 5 VTV af spise teknologier... 5 Beskrivelse af de valgte teknologier... 6 Neater Eater manuel med

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej 40. DK -

Læs mere

VTV af spiseteknologi 0,2 Test

VTV af spiseteknologi 0,2 Test 2016 VTV af spiseteknologi 0,2 Test Ergoterapeut Lotte Madsen 27-06-2016 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 VTV af spise teknologier... 2 Beskrivelse af de valgte teknologier... 3 Neater Eater manuel med

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Center for bolig og beskæftigelse,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Testet på bostederne Jens Warmings Vej og Rymarksvej

Læs mere

Vurdering af Body dryer

Vurdering af Body dryer KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Body dryer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Body

Læs mere

Selvevaluering i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Selvevaluering i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Selvevaluering i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 2 Region Hovedstaden den 27. januar 2010 www.socialkvalitetsmodel.dk Dagens fokus Selvevalueringens rolle i den samlede

Læs mere

Hvem er du? Hvad synes du om snus/cigaretter/vandpibe/ecigaretter?

Hvem er du? Hvad synes du om snus/cigaretter/vandpibe/ecigaretter? Lærerark Erfaringer med tobak Læringsmål på forløbet Eleverne lærer at gennemføre et interview. Eleverne lærer derudover også vælge en metode til at præsentere deres interview fx en videooptagelse eller

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

0,1 test Vurdering af On & Off Akku

0,1 test Vurdering af On & Off Akku 0,1 test Vurdering af On & Off Akku Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet On and Off Akku Vurderingen er sket november 2016 og har

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Vurdering af biometrisk adgangssystem

Vurdering af biometrisk adgangssystem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af biometrisk adgangssystem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst

Læs mere

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Resultatdokumentation Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Dagens oplæg roller, tilsyn og produkter Opgaven er klar men der er mange veje til målet Resultatdokumentation en væsentlig del af socialtilsynets

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

BIBDOK Dag 2. Kursus i effekt og dokumentation

BIBDOK Dag 2. Kursus i effekt og dokumentation BIBDOK Dag 2 Kursus i effekt og dokumentation Baggrund Hvorfor Hvad Hvordan Program kl. 09:00-09:30: Kl. 09.30-11.00: Kl. 11.00-11.15: Kl. 11.15-11.45: Kl. 11.45-12.30: Kl. 12.30-13.15: Kl. 13.15-13.30:

Læs mere

5.Problemformulering. a. Hvordan bygger apoteket et vellykket samarbejde omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse op med plejehjem?

5.Problemformulering. a. Hvordan bygger apoteket et vellykket samarbejde omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse op med plejehjem? Indhold Resume... 2 1.Projektets baggrund.... 2 2.Formål.... 2 3.Målgruppe.... 2 4. Problembeskrivelse.... 2 5.Problemformulering.... 3 6.Problemstillinger.... 3 7.Valg af dataindsamlingsmetode og enheder....

Læs mere

VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN

VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN 1. Formål Denne skabelon til en implementeringsplan kan anvendes som en støtte, når I skal arbejde med at udvikle og implementere en ny og fælles indsats målrettet

Læs mere

VTV af GDV sengeramme

VTV af GDV sengeramme VTV af GDV sengeramme Gennemført på Ældrecentret Broparken Rødovre Kommune 2017 1 BAGGRUND OG FORMÅL Ældrecentret Broparken er et plejehjem for 78 beboere fordelt på otte afdelinger, hvor der bor mellem

Læs mere

VORES PERSONALEPOLITIK. Guide BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

VORES PERSONALEPOLITIK. Guide BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND VORES PERSONALEPOLITIK Guide BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Introduktion En personalepolitik kan laves på mange måder, men den bedste personalepolitik skabes, når alle i institutionen bliver

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Bilag 5: Interviewguides

Bilag 5: Interviewguides Bilag 5: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguide til interviews med udvalgte venligboere samt interviewguide til interview med stifter af Venligboerne, Merete Bonde Pilgaard. Interviewguide

Læs mere

MUS. Vejledning til medarbejderen om

MUS. Vejledning til medarbejderen om Vejledning til medarbejderen om MUS Dette er en vejledning til Medarbejder Udviklings Samtalen. Her kan du læse om processen omkring MUS. Om din forberedelse, selve samtalen og hvordan der følges op på

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Tiimo en ven på armen

Tiimo en ven på armen EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDTEKNOLOGISK VURDERING(VTV) Tiimo en ven på armen Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen, Københavns kommune Juni 2018 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Fakta om teknologi...

Læs mere

Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed)

Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed) Gør tanke til handling VIA University College Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed) Slides kan findes på: Praktik.via.dk

Læs mere

Testrapport. Resultater for test af SENS motion systemet hos borgere med udviklingshæmning

Testrapport. Resultater for test af SENS motion systemet hos borgere med udviklingshæmning Testrapport Resultater for test af SENS motion systemet hos borgere med udviklingshæmning 1. Baggrund Virksomheden SENS Innovation ApS, Specialcenter for Unge og Voksne Østruplund i Region Syddanmark og

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

Vurdering af Treax Pads

Vurdering af Treax Pads KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Treax Pads Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet

Læs mere

0,1 vurdering af medicinkassen

0,1 vurdering af medicinkassen 0,1 vurdering af medicinkassen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet medicinkassen. Vurderingen er sket i april 2016, og har fundet

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Brønshøj Skole 1 Indhold Indledning... 3 Generelt... 3 Undervisningen der danner baggrund for prøven... 3 Det naturfagligt praktiske arbejde... 4 Opgivelseslister...

Læs mere

Medbring bilag 1: Er du enig eller uenig // på en skala fra 1-10?. Læs øvelsen og bilag 1 igennem og overvej, om der skal stilles andre spørgsmål.

Medbring bilag 1: Er du enig eller uenig // på en skala fra 1-10?. Læs øvelsen og bilag 1 igennem og overvej, om der skal stilles andre spørgsmål. I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen, jf.

Læs mere

Redskaber der kan kvalificere

Redskaber der kan kvalificere Redskaber der kan kvalificere At arbejde med dokumentation i en frivillig-kontekst Jes Jessen Kvalitets- og udviklingskonsulent Tænkning i oplægget Målgruppe: Dem, der planlægger dokumentationsindsats,

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere