Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015"

Transkript

1 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015

2

3 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015

4 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Publikationen kan bestilles hos: Rosendahl-Schultz Grafisk A/S Herstedvang Albertslund Tlf.: Omslag: Bgraphic Foto: Colourbox Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge A/S Oplag: Pris: 150,00 kr. ekskl. moms ISBN: Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Moderniseringsstyrelsen hjemmeside

5 Indledning Procentreguleringen, der fra 1. april 2012 tager udgangspunkt i lønniveauet pr. 31. marts 2012, er pr. 1. april 2015 : 2,1745 Nye grundbeløb og 0-stilling af procentreguleringen Procentreguleringen var pr. 1. april 2010 nået op på 31,0660 pct. Ved OK11 aftalte parterne at nulstille reguleringsprocenten og foretage en omlægning af grundbeløbsniveauet fra 1. oktober 1997 til 31. marts Derfor er alle basislønninger i denne lønoversigt forhøjet med 31,0660 pct. og afrundet til nærmeste hele krone. Tilsvarende gælder for tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som inkl. procentregulering pr. 1. april 2010 udgør mindre end kr. Ved omregning til nyt grundbeløb afrundes til nærmeste hele 100 kr. for tillæg med årlige grundbeløb på eller over kr. Ved omregning til nyt grundbeløb foretages ingen afrunding af tillæg, der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed. Generelt Finansministeriets lønoversigter udsendes primært som en støtte i det daglige arbejde for de arbejdsgivere, der anvender det statslige lønsystem ved anvisning af løn til medarbejdere. I lønoversigterne vises derfor års-, måneds- eller timelønninger for de fleste større aftale- og overenskomstområder inden for Finansministeriets forhandlingsområde. Med udsendelsen af lønoversigterne er der ikke tale om egentlig udmøntning af aftale- og overenskomstresultater, der normalt sker ved udsendelse af cirkulærer fra Finansministeriet. Hvis der ønskes oplysninger af mere speciel karakter om de enkelte aftaler og overenskomster, f.eks. særlige tillæg eller specielle ansættelsesvilkår, kan vi henvise til konkrete aftaler og overenskomster på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Aftaler og overenskomster, der alene anvendes på enkelte institutionsområder eller kun anvendes af en beskeden kreds af lønmodtagere, er ikke medtaget i lønoversigterne. Heller ikke de særlige statslige overenskomster på det grønlandske område er medtaget i oversigterne. Der tages forbehold for fejl og mangler i oversigterne. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen på e-post: Side 3

6 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Indholdsfortegnelse 4 1. Tjenestemænd 1.1 Oversigt over lønrammer, løntrin og skalatrin Tjenestemænd, lønrammer Tjenestemænd, skalatrin Løn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag Overarbejdsbetaling og godtgørelse for mistede fridage pr. time Timelønninger Tillæg for aften- og natarbejde A Nye lønsystemer - Tjenestemænd og tjenestemandslignende (TAT) Visse funktionærer og teknikere m.v. 2.1 Nye lønsystemer - Bibliotekarer, afdelingsbibliotekare m.v A Nye lønsystemer - Kontorfunktionærer (HK) E Kontorfunktionærer, Elever Nye lønsystemer - Korrespondenter (Forbundet Kommunikation og Sprog) Ingeniørassistenter, forskningsteknikere og konsulenter A Nye lønsystemer - Laboranter (HK) E Laborantpraktikanter og trainees A Nye lønsystemer - IT-medarbejdere (HK) Edb-medarbejdere (PROSA) A Nye lønsystemer - Journalister Nye lønsystemer - Maskinmestre Nye lønsystemer - Bygningskonstruktører (KF) Tekniske designere/bygningskonstruktører Fotografer, Elever A Nye lønsystemer - Fotografer Nye lønsystemer - Socialrådgivere i staten Akademikere 3.1 Den fællesakademiske lønskala Varigt lønforløb på den fællesakademiske lønskala Generelle tillæg til overenskomstansatte akademikere A 1 Nye lønsystemer - Den fællesakademiske lønskala 32 3 A 2 Overenskomstansatte akademikere i stillinger klassificeret i lønramme A 3 Nye lønsystemer - Varigt lønforløb på AC-skalaens basistrin 33 Side 4

7 Indholdsfortegnelse Side 4. Ufaglærte arbejdere m.v Nye lønsystemer - Specialarbejdere og medhjælpere m.fl Nye lønsystemer - Ejendomsservicemedarbejdere Køkkenmedhjælpere årige køkkenmedhjælpere samt rengøringsassistenter.. m.fl. (ungarbejdere) Sanitører årige Sanitører A Vagtfunktionærer Piccoloer og piccoliner Faglærte arbejdere og håndværkere 5.1 Håndværkere Elever inden for en række håndværksfag Øvrige 6.1 Nye lønsystemer - Ufaglærte Landbrugs- og gartneriarbejdere Nye lønsystemer - Faglærte Landbrugsarbejdere og gartnere Tillæg m.v. 7.1 Særlige tillæg til visse tjenestemænd og overenskomstansatte m.v Diverse 8.1 Timelønnet undervisning Eksterne lektorer Censorvederlag Natpenge m.v Jubilæumsgratialer Pension m.v. 9.1 Oversigt over pensionsbidrag til visse overenskomstgrupper, der aflønnes efter skalatrin Kontraktansættelse 10.1 Kontraktansættelse af chefer i staten Bilag: Bilag 1 Oversigt over tjenestemandslønninger (31. marts 2012-niveau) 52 Bilag 2 Reguleringsprocenter Bilag 3 Kommuners klassificering m.h.t. stedtillæg.. 54 Side 5

8 1.1 Oversigt over lønrammer, løntrin og skalatrin 1. april 2015 Løntrin Lønramme Side 6

9 Tjenestemænd, lønrammer 1. april 2015 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) For tjenestemænd under 18 år nedsættes de angivne lønninger med ,62 kr. pr. år. Månedslønninger, se tabel Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 1 Skalatrin Lønramme 2 Skalatrin Lønramme 3 Skalatrin Lønramme 4 Skalatrin Lønramme 5 Skalatrin Lønramme 6 Skalatrin Side 7

10 fortsat 1. april 2015 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 7 Skalatrin Lønramme 8 Skalatrin Lønramme 9 Skalatrin Lønramme 10 Skalatrin Lønramme 11 Skalatrin Lønramme 12 Skalatrin Lønramme 13 Skalatrin Side 8

11 fortsat 1. april 2015 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 14 Skalatrin Lønramme 15 Skalatrin Lønramme 16 Skalatrin Lønramme 17 Skalatrin Lønramme 18 Skalatrin Lønramme 19 Skalatrin Lønramme 20 Skalatrin Side 9

12 fortsat 1. april 2015 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 21 Skalatrin Lønramme 22 Skalatrin Lønramme 23 Skalatrin Lønramme 24 Skalatrin Lønramme 25 Skalatrin Lønramme 26 Skalatrin Lønramme 27 Skalatrin Lønramme 28 Skalatrin Side 10

13 fortsat 1. april 2015 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 29 Skalatrin Lønramme 30 Skalatrin Lønramme 31 Skalatrin Lønramme 32 Skalatrin Lønramme 33 Skalatrin Lønramme 34 Skalatrin Lønramme 35 Skalatrin Lønramme 36 Skalatrin Lønramme 37 Skalatrin Lønramme 38 Skalatrin Lønramme 39 Skalatrin Lønramme 40 Skalatrin Lønramme 41 Skalatrin Lønramme 42 Skalatrin Lønramme 42+ Skalatrin Side 11

14 Tjenestemænd, skalatrin 1. april 2015 Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) For tjenestemænd under 18 år nedsættes de i tabellen angivne lønninger med ,62 kr. pr. år eller 1.881,97 kr. pr. måned. Inden for hvert skalatrin angiver første linje årsbeløb og anden linje månedlige beløb. Stedtillægssats II III IV V VI Skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Side 12

15 fortsat 1. april 2015 Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Side 13

16 fortsat 1. april 2015 Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Side 14

17 1.1.2 Løn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag 1. april 2015 Løn mv. inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin (kr.) For tjenestemænd under 18 år nedsættes de i tabellen angivne lønninger (dog ikke den pensionsgivende løn ) med ,62 kr. pr. år eller 1.881,97 kr. pr. måned. Gældende for stedtillægssats 0 Løn i alt Pensionsgivende løn 15 pct. pensionsbidrag Skalatrin pr. år pr. måned pr. år pr. måned pr. år pr. måned , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Side 15

18 1.1.2 fortsat 1. april 2015 Løn mv. inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin (kr.) Løn i alt Pensionsgivende løn 15 pct. pensionsbidrag Skalatrin pr. år pr. måned pr. år pr. måned pr. år pr. måned , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Side 16

19 1.1.4 Overarbejdsbetaling og godtgørelse for mistede fridage pr. time 1. april 2015 Overarbejdsbetaling og godtgørelse for mistede fridage pr. time inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin/stedtillægssats (kr.) Beregnet som samlet årsløn ganget med faktor 1/1924*1,5. Tabellen gælder ikke for tjenestemænd på Færøerne. Stedtillægssats 0 II III IV V VI Skalatrin 1 142,58 147,22 149,97 151,87 154,61 156, ,72 149,48 152,30 154,24 157,05 159, ,93 151,80 154,69 156,68 159,56 161, ,20 154,19 157,14 159,19 162,14 164, ,53 156,64 159,67 161,76 164,79 166, ,92 159,16 162,26 164,41 167,51 169, ,38 161,75 164,93 167,13 170,30 172, ,90 164,41 167,67 169,92 173,17 175, ,50 167,15 170,48 172,79 176,13 178, ,17 169,95 173,37 175,74 179,16 181, ,24 172,17 175,67 178,10 181,60 184, ,05 175,13 178,72 181,21 184,80 187, ,95 178,18 181,86 184,41 188,10 190, ,92 181,31 185,09 187,70 191,47 194, ,97 184,53 188,40 191,08 194,95 197, ,28 186,99 190,96 193,71 197,68 200, ,50 190,39 194,46 197,27 201,34 204, ,82 193,88 198,05 200,94 205,11 208, ,24 196,48 200,76 203,72 208,00 210, ,76 199,19 203,57 206,61 211,00 214, ,87 202,48 206,98 210,10 214,60 217, ,92 205,54 210,04 213,15 217,65 220, ,41 208,81 213,19 216,22 220,59 223, ,99 212,19 216,44 219,38 223,64 226, ,66 215,63 219,75 222,61 226,73 229, ,43 219,16 223,14 225,89 229,87 232, ,29 222,77 226,59 229,24 233,07 235, ,26 226,45 230,12 232,65 236,31 238, ,32 230,22 233,71 236,13 239,62 242, ,49 234,08 237,38 239,67 242,97 245, ,75 238,01 241,12 243,27 246,38 248, ,14 242,04 244,94 246,95 249,85 251, ,63 246,16 248,83 250,69 253,36 255, ,23 250,36 252,80 254,49 256,93 258, ,95 254,66 256,86 258,37 260,57 262,08 Side 17

20 1.1.5 Timelønninger 1. april 2015 Timelønninger inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin/stedtillægssats (kr.) Beregnet som 1/1924 af samlet årsløn. Tabellen gælder ikke for tjenestemænd på Færøerne. Stedtillægssats 0 II III IV V VI Skalatrin 1 95,05 98,15 99,98 101,25 103,08 104, ,48 99,65 101,53 102,83 104,70 106, ,95 101,20 103,12 104,45 106,37 107, ,46 102,79 104,76 106,13 108,09 109, ,02 104,43 106,45 107,84 109,86 111, ,61 106,11 108,18 109,61 111,67 113, ,25 107,83 109,95 111,42 113,53 115, ,94 109,61 111,78 113,28 115,45 116, ,67 111,43 113,65 115,19 117,42 118, ,44 113,30 115,58 117,16 119,44 121, ,82 114,78 117,11 118,73 121,07 122, ,70 116,75 119,15 120,81 123,20 124, ,63 118,79 121,24 122,94 125,40 127, ,61 120,87 123,39 125,13 127,65 129, ,65 123,02 125,60 127,38 129,96 131, ,18 124,66 127,31 129,14 131,78 133, ,33 126,92 129,64 131,52 134,23 136, ,54 129,25 132,03 133,96 136,74 138, ,16 130,99 133,84 135,81 138,67 140, ,84 132,79 135,72 137,74 140,67 142, ,91 134,99 137,99 140,07 143,07 145, ,95 137,03 140,03 142,10 145,10 147, ,27 139,21 142,13 144,15 147,06 149, ,66 141,46 144,29 146,26 149,09 151, ,11 143,76 146,50 148,40 151,15 153, ,62 146,11 148,76 150,60 153,25 155, ,20 148,51 151,06 152,83 155,38 157, ,84 150,97 153,41 155,10 157,54 159, ,55 153,48 155,81 157,42 159,74 161, ,32 156,05 158,25 159,78 161,98 163, ,17 158,68 160,75 162,18 164,25 165, ,09 161,36 163,29 164,63 166,56 167, ,08 164,10 165,89 167,12 168,91 170, ,15 166,91 168,54 169,66 171,29 172, ,30 169,78 171,24 172,25 173,71 174,72 Side 18

21 1.1.6 Tillæg for aften- og natarbejde 1. april 2015 Tillæg pr. time inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin/stedtillægssats (kr.) Aftale af 24. marts 2006 med COII (Fmst. nr ). Stedtillægssats 0 II III IV V VI Skalatrin 1 23,76 24,54 24,99 25,31 25,77 26, ,12 24,91 25,38 25,71 26,18 26, ,49 25,30 25,78 26,11 26,59 26, ,87 25,70 26,19 26,53 27,02 27, ,25 26,11 26,61 26,96 27,46 27, ,65 26,53 27,04 27,40 27,92 28, ,06 26,96 27,49 27,85 28,38 28, ,48 27,40 27,94 28,32 28,86 29, ,92 27,86 28,41 28,80 29,35 29, ,36 28,33 28,90 29,29 29,86 30, ,71 28,69 29,28 29,68 30,27 30, ,18 29,19 29,79 30,20 30,80 31, ,66 29,70 30,31 30,74 31,35 31, ,15 30,22 30,85 31,28 31,91 32, ,66 30,75 31,40 31,85 32,49 32, ,05 31,17 31,83 32,28 32,95 33, ,58 31,73 32,41 32,88 33,56 34, ,14 32,31 33,01 33,49 34,19 34, ,54 32,75 33,46 33,95 34,67 35, ,96 33,20 33,93 34,44 35,17 35, ,48 33,75 34,50 35,02 35,77 36, ,99 34,26 35,01 35,53 36,28 36, ,57 34,80 35,53 36,04 36,77 37, ,16 35,36 36,07 36,56 37,27 37, ,78 35,94 36,63 37,10 37,79 38, ,41 36,53 37,19 37,65 38,31 38, ,05 37,13 37,77 38,21 38,84 39, ,71 37,74 38,35 38,78 39,39 39, ,39 38,37 38,95 39,35 39,94 40, ,08 39,01 39,56 39,94 40,50 40, ,79 39,67 40,19 40,55 41,06 41, ,52 40,34 40,82 41,16 41,64 41, ,27 41,03 41,47 41,78 42,23 42, ,04 41,73 42,13 42,42 42,82 43, ,83 42,44 42,81 43,06 43,43 43,68 Side 19

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere