Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014"

Transkript

1 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014 April 2014

2

3 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014 April 2014

4 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2014 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Publikationen kan bestilles hos: Rosendahl-Schultz Grafisk A/S Herstedvang Albertslund Tlf.: Omslag: Bgraphic Foto: Colourbox Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge A/S Oplag: Pris: 150,00 kr. ekskl. moms ISBN: Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Moderniseringsstyrelsen hjemmeside

5 Indledning Procentreguleringen pr. 1. april 2012 tager udgangspunkt i lønniveauet pr. 31. marts 2012: 1. april 2014 : 1,7162 Nye grundbeløb og 0-stilling af procentreguleringen Procentreguleringen var pr. 1. april 2010 nået op på 31,0660 pct. Ved OK11 aftalte parterne at nulstille reguleringsprocenten og foretage en omlægning af grundbeløbsniveauet fra 1. oktober 1997 til 31. marts Derfor er alle basislønninger i denne lønoversigt forhøjet med 31,0660 pct. og afrundet til nærmeste hele krone. Tilsvarende gælder for tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som inkl. procentregulering pr. 1. april 2010 udgør mindre end kr. Ved omregning til nyt grundbeløb afrundes til nærmeste hele 100 kr. for tillæg med årlige grundbeløb på eller over kr. Ved omregning til nyt grundbeløb foretages ingen afrunding af tillæg, der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed. Generelt Finansministeriets lønoversigter udsendes primært som en støtte i det daglige arbejde for de arbejdsgivere, der anvender det statslige lønsystem ved anvisning af løn til medarbejdere. I lønoversigterne vises derfor års-, måneds- eller timelønninger for de fleste større aftale- og overenskomstområder inden for Finansministeriets forhandlingsområde. Med udsendelsen af lønoversigterne er der ikke tale om egentlig udmøntning af aftale- og overenskomstresultater, der normalt sker ved udsendelse af cirkulærer fra Finansministeriet. Hvis der ønskes oplysninger af mere speciel karakter om de enkelte aftaler og overenskomster, f.eks. særlige tillæg eller specielle ansættelsesvilkår, kan vi henvise til konkrete aftaler og overenskomster på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Aftaler og overenskomster, der alene anvendes på enkelte institutionsområder eller kun anvendes af en beskeden kreds af lønmodtagere, er ikke medtaget i lønoversigterne. Heller ikke de særlige statslige overenskomster på det grønlandske område er medtaget i oversigterne. Der tages forbehold for fejl og mangler i oversigterne. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen på e-post: Side 3

6 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Indholdsfortegnelse 4 1. Tjenestemænd 1.1 Oversigt over lønrammer, løntrin og skalatrin Tjenestemænd, lønrammer Tjenestemænd, skalatrin Løn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag Overarbejdsbetaling og godtgørelse for mistede fridage pr. time Timelønninger Tillæg for aften- og natarbejde A Nye lønsystemer - Tjenestemænd og tjenestemandslignende (TAT) Visse funktionærer og teknikere m.v. 2.1 Nye lønsystemer - Bibliotekarer, afdelingsbibliotekare m.v A Nye lønsystemer - Kontorfunktionærer (HK) E Kontorfunktionærer, Elever Nye lønsystemer - Korrespondenter (Forbundet Kommunikation og Sprog) Ingeniørassistenter, forskningsteknikere og konsulenter A Nye lønsystemer - Laboranter (HK) E Laborantpraktikanter og trainees A Nye lønsystemer - IT-medarbejdere (HK) Edb-medarbejdere (PROSA) A Nye lønsystemer - Journalister Nye lønsystemer - Maskinmestre Nye lønsystemer - Bygningskonstruktører (KF) Tekniske designere/bygningskonstruktører Fotografer, Elever A Nye lønsystemer - Fotografer Nye lønsystemer - Socialrådgivere i staten Akademikere 3.1 Den fællesakademiske lønskala Varigt lønforløb på den fællesakademiske lønskala Generelle tillæg til overenskomstansatte akademikere A 1 Nye lønsystemer - Den fællesakademiske lønskala 32 3 A 2 Overenskomstansatte akademikere i stillinger klassificeret i lønramme A 3 Nye lønsystemer - Varigt lønforløb på AC-skalaens basistrin 33 Side 4

7 Indholdsfortegnelse Side 4. Ufaglærte arbejdere m.v Nye lønsystemer - Specialarbejdere og medhjælpere m.fl Nye lønsystemer - Ejendomsservicemedarbejdere Køkkenmedhjælpere årige køkkenmedhjælpere samt rengøringsassistenter.. m.fl. (ungarbejdere) Sanitører årige Sanitører A Vagtfunktionærer Piccoloer og piccoliner Faglærte arbejdere og håndværkere 5.1 Håndværkere Elever inden for en række håndværksfag Øvrige 6.1 Nye lønsystemer - Ufaglærte Landbrugs- og gartneriarbejdere Nye lønsystemer - Faglærte Landbrugsarbejdere og gartnere Tillæg m.v. 7.1 Særlige tillæg til visse tjenestemænd og overenskomstansatte m.v Diverse 8.1 Timelønnet undervisning Eksterne lektorer Censorvederlag Natpenge m.v Jubilæumsgratialer Pension m.v. 9.1 Oversigt over pensionsbidrag til visse overenskomstgrupper, der aflønnes efter skalatrin Kontraktansættelse 10.1 Kontraktansættelse af chefer i staten Bilag: Bilag 1 Oversigt over tjenestemandslønninger (31. marts 2012-niveau) 52 Bilag 2 Reguleringsprocenter Bilag 3 Kommuners klassificering m.h.t. stedtillæg.. 54 Side 5

8 1.1 Oversigt over lønrammer, løntrin og skalatrin 1. april 2014 Løntrin Lønramme Side 6

9 Tjenestemænd, lønrammer 1. april 2014 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) For tjenestemænd under 18 år nedsættes de angivne lønninger med ,33 kr. pr. år. Månedslønninger, se tabel Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 1 Skalatrin Lønramme 2 Skalatrin Lønramme 3 Skalatrin Lønramme 4 Skalatrin Lønramme 5 Skalatrin Lønramme 6 Skalatrin Side 7

10 fortsat 1. april 2014 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 7 Skalatrin Lønramme 8 Skalatrin Lønramme 9 Skalatrin Lønramme 10 Skalatrin Lønramme 11 Skalatrin Lønramme 12 Skalatrin Lønramme 13 Skalatrin Side 8

11 fortsat 1. april 2014 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 14 Skalatrin Lønramme 15 Skalatrin Lønramme 16 Skalatrin Lønramme 17 Skalatrin Lønramme 18 Skalatrin Lønramme 19 Skalatrin Lønramme 20 Skalatrin Side 9

12 fortsat 1. april 2014 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 21 Skalatrin Lønramme 22 Skalatrin Lønramme 23 Skalatrin Lønramme 24 Skalatrin Lønramme 25 Skalatrin Lønramme 26 Skalatrin Lønramme 27 Skalatrin Lønramme 28 Skalatrin Side 10

13 fortsat 1. april 2014 Årlig løn inkl. procentregulering, fordelt på lønramme, skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme 29 Skalatrin Lønramme 30 Skalatrin Lønramme 31 Skalatrin Lønramme 32 Skalatrin Lønramme 33 Skalatrin Lønramme 34 Skalatrin Lønramme 35 Skalatrin Lønramme 36 Skalatrin Lønramme 37 Skalatrin Lønramme 38 Skalatrin Lønramme 39 Skalatrin Lønramme 40 Skalatrin Lønramme 41 Skalatrin Lønramme 42 Skalatrin Lønramme 42+ Skalatrin Side 11

14 Tjenestemænd, skalatrin 1. april 2014 Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) For tjenestemænd under 18 år nedsættes de i tabellen angivne lønninger med ,33 kr. pr. år eller 1.873,53 kr. pr. måned. Inden for hvert skalatrin angiver første linie årsbeløb og anden linie månedlige beløb. Stedtillægssats II III IV V VI Skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Side 12

15 fortsat 1. april 2014 Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Side 13

16 fortsat 1. april 2014 Løn inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin og stedtillægssats (kr.) Stedtillægssats II III IV V VI Skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Side 14

17 1.1.2 Løn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag 1. april 2014 Løn mv. inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin (kr.) For tjenestemænd under 18 år nedsættes de i tabellen angivne lønninger (dog ikke den pensionsgivende løn ) med ,33 kr. pr. år eller 1.873,53 kr. pr. måned. Gældende for stedtillægssats 0 Løn i alt Pensionsgivende løn 15 pct. pensionsbidrag Skalatrin pr. år pr. måned pr. år pr. måned pr. år pr. måned , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Side 15

18 1.1.2 fortsat 1. april 2014 Løn mv. inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin (kr.) Løn i alt Pensionsgivende løn 15 pct. pensionsbidrag Skalatrin pr. år pr. måned pr. år pr. måned pr. år pr. måned , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Side 16

19 1.1.4 Overarbejdsbetaling og godtgørelse for mistede fridage pr. time 1. april 2014 Overarbejdsbetaling og godtgørelse for mistede fridage pr. time inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin/stedtillægssats (kr.) Beregnet som samlet årsløn ganget med faktor 1/1924*1,5. Tabellen gælder ikke for tjenestemænd på Færøerne. Stedtillægssats 0 II III IV V VI Skalatrin 1 141,94 146,56 149,30 151,19 153,92 155, ,07 148,81 151,61 153,55 156,35 158, ,27 151,12 153,99 155,98 158,85 160, ,53 153,50 156,44 158,47 161,41 163, ,85 155,94 158,95 161,04 164,05 166, ,23 158,45 161,54 163,67 166,76 168, ,67 161,03 164,19 166,38 169,54 171, ,19 163,67 166,91 169,16 172,40 174, ,78 166,40 169,72 172,02 175,34 177, ,43 169,19 172,59 174,95 178,35 180, ,49 171,40 174,88 177,30 180,79 183, ,30 174,35 177,92 180,40 183,97 186, ,18 177,38 181,05 183,58 187,25 189, ,14 180,50 184,26 186,86 190,62 193, ,18 183,70 187,55 190,22 194,07 196, ,47 186,15 190,10 192,84 196,79 199, ,68 189,53 193,58 196,39 200,44 203, ,98 193,01 197,16 200,04 204,19 207, ,39 195,60 199,86 202,81 207,07 210, ,90 198,29 202,66 205,69 210,05 213, ,99 201,58 206,06 209,16 213,64 216, ,04 204,62 209,10 212,20 216,68 219, ,50 207,88 212,23 215,25 219,61 222, ,07 211,23 215,47 218,40 222,63 225, ,73 214,67 218,77 221,61 225,71 228, ,48 218,18 222,14 224,88 228,84 231, ,32 221,77 225,58 228,21 232,02 234, ,27 225,44 229,08 231,61 235,25 237, ,31 229,19 232,66 235,07 238,54 240, ,46 233,03 236,32 238,59 241,88 244, ,71 236,95 240,04 242,18 245,28 247, ,07 240,96 243,84 245,84 248,73 250, ,54 245,05 247,72 249,56 252,23 254, ,13 249,24 251,67 253,35 255,78 257, ,83 253,52 255,70 257,21 259,40 260,91 Side 17

20 1.1.5 Timelønninger 1. april 2014 Timelønninger inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin/stedtillægssats (kr.) Beregnet som 1/1924 af samlet årsløn. Tabellen gælder ikke for tjenestemænd på Færøerne. Stedtillægssats 0 II III IV V VI Skalatrin 1 94,62 97,71 99,53 100,79 102,61 103, ,05 99,21 101,07 102,37 104,23 105, ,51 100,75 102,66 103,99 105,90 107, ,02 102,33 104,29 105,65 107,61 108, ,56 103,96 105,97 107,36 109,37 110, ,15 105,63 107,69 109,11 111,17 112, ,78 107,35 109,46 110,92 113,03 114, ,46 109,12 111,28 112,77 114,93 116, ,18 110,93 113,14 114,68 116,89 118, ,95 112,79 115,06 116,63 118,90 120, ,33 114,26 116,59 118,20 120,53 122, ,20 116,23 118,62 120,27 122,65 124, ,12 118,25 120,70 122,39 124,83 126, ,09 120,33 122,84 124,57 127,08 128, ,12 122,47 125,03 126,81 129,38 131, ,65 124,10 126,74 128,56 131,19 133, ,79 126,35 129,06 130,93 133,63 135, ,98 128,67 131,44 133,36 136,13 138, ,60 130,40 133,24 135,21 138,05 140, ,27 132,20 135,11 137,12 140,04 142, ,33 134,38 137,37 139,44 142,42 144, ,36 136,41 139,40 141,47 144,45 146, ,67 138,58 141,49 143,50 146,40 148, ,05 140,82 143,65 145,60 148,42 150, ,48 143,11 145,85 147,74 150,47 152, ,99 145,45 148,09 149,92 152,56 154, ,55 147,85 150,38 152,14 154,68 156, ,18 150,29 152,72 154,41 156,84 158, ,88 152,79 155,11 156,71 159,03 160, ,64 155,35 157,54 159,06 161,25 162, ,47 157,96 160,03 161,45 163,52 164, ,38 160,64 162,56 163,89 165,82 167, ,36 163,37 165,14 166,37 168,15 169, ,42 166,16 167,78 168,90 170,52 171, ,55 169,01 170,47 171,48 172,93 173,94 Side 18

21 1.1.6 Tillæg for aften- og natarbejde 1. april 2014 Tillæg pr. time inkl. procentregulering, fordelt på skalatrin/stedtillægssats (kr.) Aftale af 24. marts 2006 med COII (Fmst. nr ). Stedtillægssats 0 II III IV V VI Skalatrin 1 23,66 24,43 24,88 25,20 25,65 25, ,01 24,80 25,27 25,59 26,06 26, ,38 25,19 25,67 26,00 26,47 26, ,75 25,58 26,07 26,41 26,90 27, ,14 25,99 26,49 26,84 27,34 27, ,54 26,41 26,92 27,28 27,79 28, ,95 26,84 27,36 27,73 28,26 28, ,37 27,28 27,82 28,19 28,73 29, ,80 27,73 28,29 28,67 29,22 29, ,24 28,20 28,77 29,16 29,73 30, ,58 28,57 29,15 29,55 30,13 30, ,05 29,06 29,65 30,07 30,66 31, ,53 29,56 30,17 30,60 31,21 31, ,02 30,08 30,71 31,14 31,77 32, ,53 30,62 31,26 31,70 32,35 32, ,91 31,03 31,68 32,14 32,80 33, ,45 31,59 32,26 32,73 33,41 33, ,00 32,17 32,86 33,34 34,03 34, ,40 32,60 33,31 33,80 34,51 35, ,82 33,05 33,78 34,28 35,01 35, ,33 33,60 34,34 34,86 35,61 36, ,84 34,10 34,85 35,37 36,11 36, ,42 34,65 35,37 35,87 36,60 37, ,01 35,21 35,91 36,40 37,11 37, ,62 35,78 36,46 36,93 37,62 38, ,25 36,36 37,02 37,48 38,14 38, ,89 36,96 37,60 38,04 38,67 39, ,54 37,57 38,18 38,60 39,21 39, ,22 38,20 38,78 39,18 39,76 40, ,91 38,84 39,39 39,77 40,31 40, ,62 39,49 40,01 40,36 40,88 41, ,35 40,16 40,64 40,97 41,45 41, ,09 40,84 41,29 41,59 42,04 42, ,85 41,54 41,95 42,23 42,63 42, ,64 42,25 42,62 42,87 43,23 43,48 Side 19

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2012

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Marts 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Marts 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Udgivet marts 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere