Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 191 September-oktober 2013 Ud af Afghanistan Soldaterne fra Price fik en heltemodtagelse af kammeraterne, da de rullede ind i Camp Bastion Foto: Dennis Ejler

2 I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. (Kolofon) Meddelelser fra kredsene: København Midt- og Vestsjælland Fyn Sydjyske Midtjyske Nordjyske Nyt fra Forsvaret: Afghanistan Erhvervsstøttestrategi Krydstogtskib på afveje Internettet Praktiske oplysninger om foreningen og bladet Kalender Side 2 Side 3 Side 8 Side 8 Side 9 Side 11 Side 11 Side 17 Side 18 Side 19 Side 19 Side 19 Side 20 FORMANDSKABET Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Oberst Erling B. Flebbe Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Oberstløjtnant Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: eller Skydeudvalgsformand/FOUAT: Translatør, major Gregers Djørup Redaktion: Kaptajn Bjarne Skov Jensen Birkedalen 11, 2670 Greve Webredaktør: Major Jørgen H. Nielsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: Se sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december

3 Københavns Kreds Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre : Bank: Reg.nr Konto nr Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 3000 Helsingør Dødsfald Bestyrelsen har modtaget underretning om følgende dødsfald: Sekondløjtnant Felix Briand Clausen (29. september maj 2013) Felix livsgerning lå i skoleverdenen, hvor han sluttede som skoleinspektør. Her og senere som pensionist dyrkede han historiske emner. Især Norges tre skæbneår, 1814, 1905 og 1940, optog ham meget. Om hans foredrag for fuldt hus i kredsen i 2001 står skrevet Med nerve og intensitet henrev Felix de fremmødte. Kaptajn, direktør Erik Valdemar Olesen (25. november juni 2013) Man går vist ikke nogen for nær ved at fremhæve Erik Olesens betydning for Københavns Kreds over en halv snes år som forretningsfører i erne. Han røgtede dette hverv med indseende og iver, så bestyrelsen kunne hellige sig selve arrangementernes indhold og gennemførelse. Erik Olesen var en personlighed, kultiveret og med en stilfærdig adfærd. Højt op i alderen dukkede han ofte op til arrangementerne godt bistået af fru Lillian. Journalist Per Amby (9. juli juli 2013) Ved en lovændring i 1945 om optagelse i FOUAT af andre mænd end officerer åbnedes vejen for Per Amby for medlemskab af foreningen. Baggrunden var hans tjeneste som presseofficer ved Den Danske Brigade i Tyskland i Det var dog journalistikken, der blev hans livsbane med tilknytning til US informationstjeneste, bureauer, dagblade og DR. Ved kredsens mødeaftener nød de nærmest siddende medlemmer altid godt af Pers viden fra den store verden. Æret være Felix Briand Clausens, Erik Olesens og Per Ambys minde

4 Distribution af MEDDELELSER i fremtiden FOUAT medlemmer i Københavnskredsen vil erindre, at der med juli-august nummeret af MEDDELELSER, altså nr. 190, blev rundsendt en bekendtgørelse, som annoncerede, at medlemmerne fremadrettet må indstille sig på at skulle læse bladet via internettet, medmindre man ville være indstillet på at betale kostprisen for produktion og distribution af bladet. Sidste mulighed for at give tilbagesvar på opkaldet var den 1. juli. Der var oplyst, at intet svar måtte regnes som accept af den elektroniske udgave. Ved skæringsdatoen var der 27 medlemmer, der oplyste, at de var indforstået med at modtage den elektroniske udgave fremover. 6 medlemmer derimod meldte tilbage, at de gerne fremover vil fortsætte med at modtage bladet i trykt udgave mod at betale de dermed forbundne omkostninger. Alle øvrige medlemmer har stiltiende accepteret at gå over på den nye abonnementsordning. Der er flere, som har spurgt, om det er muligt at få et advis om, hvornår der er et nyt nummer på gaden. Til det kan jeg svare, at alle de, der har oplyst adresse til undertegnede, vil modtage en hver gang et nyt nummer af MEDDELELSER bliver udsendt. Foredragssæson 2013-II Erling Flebbe Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Kastellet i Gl. Varmecentral med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, lejlighedsvis på 2. etage. Som for mange bekendt forestår om- og midlertidig udflytning af myndigheder og øvrige brugere af Kastellet på grund af renovering af bygninger som følge af skaderne fra efterårets og vinterens kraftige nedbør. Dette kan medføre ændringer i FOUAT dispositioner. Tirsdag (bemærk tirsdag), den 8. oktober vil generalløjtnant Per Pugholm Olsen, Chefen for Forsvarets Materieltjeneste, holde et foredrag om Forsvarets materielle situation. Generalløjtnanten vil dels komme ind på visse specifikke emner for de tre værn, dels orientere om, hvilke tiltag Materieltjenesten har sat i værk for at man kan klare sig igennem en særdeles stram økonomisk situation, dels belyse mulige fremtidige materielanskaffelser. Man har været nødsaget til at tænke nyt, anderledes - 4 -

5 og utraditionelt for at få enderne til at nå sammen, også de aspekter vil der blive kastet lys over. Dronerne er her! Torsdag, den 24. oktober 2013, kl. 19:00 vil lektor Anders Henriksen belyse baggrunden for den aktuelle brug af droner og skitsere fronterne i debatten. Anders Henriksen, der er leder af Centre for International Law and Justice (CILJ) ved Københavns Universitet, har sammen med lektor Jens Ringsmose, Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet udarbejdet en ny rapport for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Rapporten peger på, at dronerne på den ene side ikke udgør et radikalt brud med de seneste årtiers våbenteknologiske udvikling, men på den anden side rejser en række strategiske, retlige og etiske udfordringer. Forfatterne peger på et aktuelt for ikke at sige akut behov for at også de danske politikere forholder sig til fremkomsten af denne nye våbentype. Apropos droner De fleste af os har på det seneste hørt om, at man i USA er blevet noget utryg ved netop udviklingen på det område. En amerikansk ven og kollega til mig, sendte for nylig et lille klip om dette emne. Han skrev: Moderne teknologi gør mange gigantiske fremskridt. I nogle tilfælde vil de være med til at gøre vores tilværelse eksempelvis lettere eller gøre det muligt for os at leve sundere, længere, og hvad har vi? Men der er da nogle aspekter i forbindelse med droneudviklingen, som vel i grunden hverken gør det ene eller det andet, men gør det muligt at snage i vores privatliv. Det i sig selv er et problem, som bør sættes på dagsordenen hellere før end senere. Så kære venner, tag jer i agt! I vil aldrig vide, hvem det er, der kigger på eller lytter med. Årsagen til at min amerikanske ven reagerede som han gjorde var, at han var stødt på et lille indlæg, som omhandlede netop - 5 -

6 droner, men droner i mikroudgaver, kan man vel kalde dem? Indlægget lød: Er dette en myg? Nej. Det er en insekt-spion-drone til bymæssige områder, og som allerede er i produktion, finansieret af den amerikanske stat. Dronen kan manøvreres ved fjernstyring og er udstyret med såvel kamera som mikrofon. Den kan lande på et menneske og kan om ønsket udtage en DNA-prøve eller afsætte RFID*) sporbare nanoteknologiske emner på din hud. Den kan flyve gennem et åbenstående vindue, eller den kan sætte sig på din beklædning og lade sig bære ind i din bolig. Eftersom der fra statens side har været en tilbøjelighed til at efterspørge store droner til overvågning, synes der ikke at være grund til at tro, at politi og forsvar vil undlade at interessere sig for disse små tingester allerede nu eller om føje tid. Dermed burde alle være klar over, hvorfor vores regering (den amerikanske, red.) har iværksat et lovgivningsarbejde, som gør det muligt at tillade droneovervågning i USA. Erling Flebbe * En RFID (Radio Frequency Identification) er et objekt, som kan påsættes eller inkorporeres i et produkt, dyr eller en person, for senere at kunne bruges til identificering via radiobølger (Kilde: Wikipedia). Torsdag, den 7. november vil tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø holde foredrag om et emne, som endnu ikke er endeligt fastlagt. Torsdag, den 21. november vil formanden for HOD, kommandør Bent Fabricius holde et foredrag om Forsvarets personelmæssige udvikling set i HOD perspektiv. Surt show Københavnskredsen afholdt pistolskydninger på Sjælsøskydebanerne torsdag, den 13. juni. For det meste er en formiddag på skydebanen den rene fornøjelse med hyggeligt samvær, gode diskussioner om skydning i al almindelighed og de enkelte skydninger i særdeleshed. Men til en rigtig god skydedag hører også magsvejr. Det var det ikke den 13. juni. Det var derimod regnvejr af den allervådeste slags. Som det fremgår af billederne, blev der også gjort brug af paraplyer, som vel i grunden ikke er helt reglementerede på en skydebane, men under devisen hellere en smule ureglementeret og holde tøjet tørt end at være helt reglementeret og blive - 6 -

7 pjaskvåd, blev paraplyerne taget i brug. Og når skytterne bliver våde, bliver skiverne også våde, så et af problemerne på en sådan skydedag er jo at få plastrene (både de sorte og de hvide) til at blive hængende på skiverne. Resultaterne? Dem kan Ole Raae Andersen noget om, og de vil blive bekendtgjort ved en senere lejlighed. Erling Flebbe Apropos skydninger i Københavnskredsen Regnvejrsdag på skydebanen Skydning med pistol Efterår 2013 Forårets skydninger blev afsluttet med et stabilt fremmøde og gode resultater. Efterårets skydninger fortsætter på torsdage og på Sjælsø Skydebaner K2. Vi har fået tildelt følgende datoer: 15. august, 29. august, 12. september og 26. september. Alle skydninger afvikles i tidsrummet kl. 09:00 12:00. Landspræmieskydningen afholdes den 29. august. Jeg glæder mig til at gense alle gamle skytter, og nye skytter er meget velkomne. Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam tlf Vel mødt. Ole Raae Andersen Skydeudvalgsformand Tlf

8 Midt- og Vestsjællands Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Foredragssæson 2013-II I har fået vores SKITSE-AKOS for i år, og den hænger naturligvis centralt på opslagstavlen/køleskabsdøren. På den kan I se, at august bliver en travl måned: Sommerudflugt til Aastrup søndag den 18. august har desværre måttet aflyses på grund af klosterforstanderens, oberstløjtnant Otto Grüners, alt for tidlige død. Bestyrelsen pusler med et alternativt program, foreløbig fastlagt til samme dato for ikke at rykke for meget ved andre planer. Sommerudflugt til Trelleborg Vikingeborg Vi mødes på P-pladsen ved Trelleborg, Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse søndag, den 18. august kl. 11:15. Man må gerne medbringe én voksen gæst. Rundvisning med guide fra kl. 11:30 12:30, herefter spisning af medbragt frokost. Foreningen betaler entre, guide samt øl og vand til maden. Egenbetaling: Den sædvanlige 20 er pr. deltager og pr. gæst Tilmelding til Holger Janns senest den 15. august Vores næste skydedag er den 15. august med fintrimning den 22. august for at få os i form til præmieskydning og den store herlige BOESLUNDE-Skydefrokost. Hvis du nu slet ikke kan deltage i nogle af disse glimrende arrangementer, så lad mig pege på, at den 17. august guider Mette Lund Jørgensen på en byrundvisning i Skælsør, mødested på Gammeltorv kl. 14:00. Og 28. september er det Jan Simmelhag der fører an på en arkitekturhistorisk rundtur i Slagelse. Mødested på Rådhustrappen kl. 14:00. Hans Jürgen Jürgensen, kredsformand Fyns Kreds Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV : Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev : Bank: Reg.nr Konto nr

9 Flagdag for Danmarks udsendte Vær med til at fejre Danmarks udsendte torsdag, den 5. september kl. 19:30 i Ansgar Anlæg. Talere: OL Keld Madsen, fungerende garnisonskommandant og Trine Bramsen, medlem af forsvarsudvalget (S). Musik ved HJV s Brassband. Herefter inviteres på en kop kaffe på soldaterhjemmet "Dannevirke". Tilmelding til kaffe nødvendig på Alle er velkomne. Civil eller uniform med dekorationer. Skydninger Vi ser frem til at møde dig på skydebanen i Skallebøllecentret på følgende datoer: i tidsrummet kl Der er pistoler, høreværn, instruktion og hyggeligt samvær på stedet. Du er velkommen alle dage, eller blot de dage, du kan. Efterårstur Husk tilmelding til efterårsturen den 11. september i henhold til udsendte indbydelse. Sydjyske kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Frisenborgvænget 13, Smidstrup, 7000 Fredericia : Bank: Reg.nr Konto nr Kommende arrangementer Kredsen har ligget stille i de to sidste måneder, men inviterer nu til sommerudflugt i samarbejde med Jydske Dragonregiments Ritmesterforening. Vi mødes ved mindestenen for Niels Kjeldsen lørdag, den 17. august kl. 11:30. Mindestenen står på den gamle hovedvej mellem Vejle og Kolding (vej 170) ca. 1,5 km syd for Ny Højen. Adressen er Koldingvej 513, 7100 Vejle

10 Mindestenen for Niels Kjeldsen syd for Ny Højen Ved mindestenen vil oberstløjtnant Tommy Kjær på minutter fortælle om træfningen og om Niels Kjeldsen, der under den dansk-preussiske krig i 1864 blev nedskudt bagfra af en preussisk officer. Et illustreret flyveblad gjorde straks begivenheden kendt, og flere danske malere har siden skildret situationen. Historien om de nærmere omstændigheder, der i 1881 blev trykt i bladet Vort Forsvar, svarede til de mundtlige overleveringer. Oberstløjtnant Kjær vil omtale den seneste forskning om hændelsen, som i nogen grad har sat spørgsmålstegn ved dens ry som heltegerning. Hvis flere end 10 personer melder sig, arrangerer kredsen frokost på Restaurant Vejlegården, Toldbodvej 13B, 7100 Vejle (Stegt flæsk med persillesovs, ca. kr drikkevarer.) Tilmelding til arrangementet (gerne med ledsager) til major Holck senest 9. august. Bestyrelsen har opgivet tankerne om fælles deltagelse i årets Middelalderfestival omkring det gamle statsfængsel i Horsens august. (Der er for langt og for mange trapper til de gamle ben!)

11 Til gengæld arbejder vi med planer om et besøg i Kongernes Jelling, hvor Danmarks dåbsattest er kommet i ny indramning. Nærmere følger i skrivelse til medlemmerne. Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning : Nordjyske Kreds Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Forårsudflugt til Silkeborg Søndag, den 2. juni havde kredsen tilrettelagt en udflugt til Silkeborg, hvor vi skulle bese henholdsvis Silkeborg Bunkermuseum og KunstCentret Silkeborg Bad. Meget praktisk, da Bunkermuseet er beliggende i området, hvor KunstCentret i dag er indrettet i den største af bygningerne fra Silkeborg Bad. Deltagerne blev fordelt i private biler med afgang fra Aalborgområdet kl. 09:00 og med forventet ankomst til Silkeborg Bad i sydvest kant Silkeborg lidt før kl. 11:00 (ved Ørnsø). Bestyrelsen havde haft lidt betænkeligheder med den store køreafstand på km. Men alle kom godt frem og havde ikke haft problemer. Ankommet til Silkeborg Bunkermuseum blev vi modtaget af formanden for museet, Martin Holm. Efter velkomsten nød vi formiddagskaffen, inden formanden gav en orientering om Bunkermuseet og dets tilblivelse. Efter krigen havde området først ligget hen. På et tidspunkt blev alle bunkere tildækket og området mellem bygninger fra det tidligere Silkeborg Bad udlagt i plæner. En personkreds af interesserede fandt anledning til at oprette en museumsforening, hvis formål er at bevare områdets historie som militært hovedkvarter for den tyske kommando under krigen for eftertiden. Man fik lov til at åbne og holde åbent i en af bunkerne, der i dag udgør Bunkermuseet. Der er i dag ca. 300 medlemmer i foreningen, der driver Bunkermuseet, der er åbent hver søndag kl. 13:00 16:00. Foreningen får ikke tilskud til driften, men må selv fremskaffe de økonomiske midler, bl.a. ved nogle enkelte aktiviteter, f.eks. omkring 9. april og 5. maj. Martin Holm holdt derefter et foredrag omkring det tyske militære hovedkvarter på Silkeborg Bad På et tidspunkt var man bange for en invasion fra England med landgang et eller andet sted mellem Frankrig og Norge. I 1943 blev der iværksat

12 en udbygning af forsvarsanlæg langs kysten fra Frankrig til Norge (den såkaldte Atlantvold) for at imødegå en landsætning. Det militære hovedkvarter, der var oprettet i København, blev forlagt til Jylland, og valget faldt på området ved Fra bunkerudgravningen i 2007 Foto: Bunkermuseet Silkeborg. Tilstrækkeligt langt fra vestkysten, men dog nærmere og midt i landet. Området Silkeborg Bad med sine store bygninger blev beslaglagt. Hovedkvarteret fik ansvar for udbygning af forsvarsanlæg langs Vestkysten, primært mellem Esbjerg og Hirtshals, hvor terrænet, vanddybden m.m. var egnet for en landsætning. Generaloberst Hermann von Hanneken ( ) var chef for den militære styrke og forsvar af Danmark - ikke at forveksle med den anden del af besættelsen under Dr. Werner Best ( ), der tog sig af den civile del, herunder administration, bekæmpelse af modstandsbevægelsen (inkl. Gestapo) og dagligdagens forhold under besættelsen. General von Hanneken var skrivebordsgeneral. Han afløstes 1. februar 1945 af general Lindemann. En barsk kriger, der havde ledet slagene på østfronten gennem 3 år, hårdnakket nazist. Martin Holm gav derefter et foredrag af ca. en times varighed om forhold ved den tyske militære kommando, dens opgaver m. m. samt det daglige liv i hovedkvarteret. Trods de hårde kampe rundt i Europa levede man i hovedkvarteret i sin egen lille verden. Oplysninger og billeder viser en fredelig dagligdag, som Martin Holm gennem brug af PowerPoint gav en beskrivelse af. Silkeborg Bads tre palæagtige bygninger blev indrettet til hovedkvarter m.m. Den største der i dag er indrettet til KunstCenter blev indrettet til staben/stabskompagniet ca. 100 personer som kommandostation. Den næststørste benævnt som Casino blev indrettet til bl.a. officersmesse. Den tredje benævnt Böhmenwald til forskelligt

13 Silkeborg Bad blev oprettet i 1883 som kurbadeanstalt, hvor rige europæere kunne slappe af samt få kurbade i det jernholdige vand og var bygget og indrettet i lighed med kurbadeanstalter i Østrig og Sydtyskland. Området blev udbygget med barakker og bolig for generalen. I mellem bygningerne blev anlagt bunkers, som personellet kunne trække sig tilbage til, hvis der kom en invasion og kamp. En stor villa, benævnt Søvilla blev indrettet til indkvartering af tysk kvindeligt personel, der virkede ved signaltjeneste, stabstjeneste og anden administration. Det tyske mandlige personel kaldte villaen for Hexenhaus. Her havde museumsforeningen fået lokaler på overetagen, bl.a. til foredrag og sammenkomster. Her nød vi også den medbragte madpakke til frokost efter besøget i museumsbunkeren. Fra bunkerudgravningen i 2007 Foto: Bunkermuseet Efter foredraget blev vi vist rundt i området samt i museumsbunkeren. Martin Holm fortalte bl.a. om general Rommels besøg ved hovedkvarteret i forbindelse med inspektion af Atlantvolden og de militære bygningsværker, bunkers og stillinger og hindringer. General Erwin Rommel ( ) var officer af den gamle skole. Hitler indførte nazihilsen med strakt højre arm i stedet for honnør. Rommel bifaldt det ikke. Hitler ville ikke lægge sig ud med officerskorpset, så de ældre officerer fik lov til fortsat at gøre honnør. På billeder ser man Rommel gøre honnør, medens de yngre officerer, strækker højre arm op og heiler. Efter det fejlslagne mordforsøg i juli 1944 forlangte en rasende Hitler, at alle officerer fremover skulle heile. Ikke alle ældre officerer adlød bestemmelsen, herunder Rommel. Rommels kasket var fladtrykt og bulet, og ikke stiv og svajet som hos f.eks. gestapo-officerer

14 Som nævnt blev bunkerne tildækket efter krigen. Museumsforeningen havde haft flere åbnet for at undersøge disse. Men de blev straks derefter tildækket. Ved kredsens besøg havde man fået lov til at åbne en bunker benævnt Frida. Bunkeren havde været fyldt med vand, der var pumpet væk. Ved besøg i bunkeren så vi en del inventar såsom udluftning, friskluftanlæg, gasfilter, ovn og ikke mindst de elektriske installationer. Trods de mange års indelukke var installationerne intakte - dog uden strøm. Herefter begav vi os til museumsbunkeren. I den havde man indrettet udstilling af forskellige effekter, og ved hjælp af plancher og billeder anskueliggjorde man deres brug, dels som udrustning, dels som materiel til brug i bunkerne. Kl. godt 13:00 kunne vi samles i villa Søvilla og nyde madpakken og de medbragte drikkevarer. Vi sagde farvel og tak til Martin Holm for et interessant foredrag og rundvisning m. m., og kunne begive os til Kunstentret. KunstCentret Silkeborg Bad bliver ikke benævnt som museum, men som et center for kunst, der viser de forskellige retninger indenfor kunsten. Centret er virkelig stort, kunst i to etager, lange gange og mange rum. At beskrive de forskellige kunstretninger og de udstillede genstande, malerier, modeller, papirklip, skulpturer m. m. er umuligt; det er for overvældende. Hvordan beskriver man flere hundrede kasserede biblioteksbøger i en dynge i forbindelse med et tavlestativ? Eller en bunke murbrokker, hvor et lysbilledapparat samtidig viser en række billeder. OM KUNSTCENTRET KunstCentret Silkeborg Bad er en selvejende institution. Den blev stiftet i 1992 på initiativ af bl.a. Silkeborg Kommune, den selvejende institution Silkeborg Teater, daværende Turistforeningen for Silkeborg og Gjern samt daværende Realkredit Danmark. De nævnte stiftere har plads i institutionens bestyrelse. Institutionen har til huse i nogle af de bygninger, som i sin tid hørte til kurstedet Silkeborg Bad. Navnet KunstCentret Silkeborg Bad afspejler dermed både fortid og nutid. Nu præsenteres skiftende danske og internationale kunstudstillinger, fortrinsvis med nulevende kunstnere. En professionel medarbejderstab på 10 fastansatte står for den daglige drift af både kunstcenter, bygninger og parkområde. Dertil kommer 85 frivillige, som hjælper til med forskellige opgaver. I et par sale vistes et maleri eller en tegning af hver af ca kunstnere (en tegning eller maleri der var karakteristisk for kunstneren), der var beskrevet og dermed en udvikling inden for billedkunsten. Og selv om man ikke forstod eller kunne

15 godtage alt man så, så satte det fantasien i gang. Kl. 15:45 samledes man i cafeteriet, hvor man efter kaffe/the og et stykke kage kunne sige farvel og ønske alle en god tur hjem efter en begivenhedsrig dag. Fra Kunstcentret Silkeborg Bad Kommende arrangementer National Flagdag for udsendte Torsdag, den 5. september er der mindehøjtidelighed i anledning af national flagdag for Danmarks udsendte. Programmet for højtideligheden: 14:30-14:45 Kransenedlægning ved Soldatens sten ved Forsvarsmuseet, Skydebanevej ved oberst Christian Mollerup Schmidt. 16:15-17:00 Parade på Gl. Torv, Aalborg

16 Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland Musikkorps spiller. Indledning ved Garnisonskommandant, oberst Christian Mollerup Schmidt. Herefter konferencier Peter Reinau. Flaghejsning efterfulgt af et minuts stilhed. Fællessang Der er et yndigt land. Aalborg Kanonlaug afgiver salut. Tale ved hovedtaler. Underholdning ved Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps. Fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande. 17:00-17:30 Opstilling og march gennem byen ad rute: Adelgade-Algade- Gravensgade-Bispensgade-Nytorv-Fjordgade-Algade-Budolfi kirke. 17:30-18:15 Gudstjeneste i Budolfi kirke ved biskop Henning Toft Bro. 18:15-19:00 Reception på Rådhuset. Besøg på Aalborg Politigård Tirsdag den 10. september er der besøg ved Aalborg Politigård, Jyllandsgade 27. Der mødes kl. 18:00 i Politigårdens forhal, hvor vi modtages af aftenens rundviser. (Bemærk tidspunktet!). Program: 18:00 Velkomst til Nordjyllands Politi. Præsentation af rundviser samt lidt information om politikredsen. 18:20 Rundvisning i Servicecenter, derefter i mønstringslokale og vagtlokale. 19:00 Stueetage med afdeling for Foto + Fingeraftryk samt skrivestuer. 19:15 Kælderetage hvor vi ser kondirum og indsatsudstyr m. v. 19:30 Detentioner og modtagelse af anholdte. 19:45 Garageanlæg. 20:00 Derefter begiver vi os til kantinen og Parolesalen, hvor der vil være kaffe, og hvor der vil blive givet en orientering om politiets organisation Kredsråd og lokalråd Regelstyring til Mål og Rammestyring Igangværende projekter PSP, SSP, DMV. 21:00 Afslutning. Der er bestilt kaffe med franskbrød med enten ost eller rullepølse. Ønske opgives ved tilmelding. Pris for kaffe og brød: Ca. kr. 30. Tilmelding: Til forretningsføreren pr. telefon eller mobil eller Ved tilmelding opgives antal deltagere. Ægtefælle og pårørende er velkomne til at deltage. Tilmelding senest mandag, den 2. september

17 Bowlingsæsonen Starter den 12. august 2013 hver mandag formiddag- og første del gennemføres 12. august til 16. december Anden del gennemføres fra 6. januar til 19. maj Sæsonen omfatter 38 mandage. Pris pr. deltager kr Beløbet kan indbetales på bankkonto reg.nr kontonummer Der er bestilt 3 baner og tilmeldt 9 deltagere. Men der er plads til flere. Interesserede bedes henvende sig til KN Leif Nygaard, tlf Afghanistan Mission completed? Ikke helt. Men et vigtigt skridt blev taget, da Det Danske Kontingent mandag, den 22. juli forlod Camp Price i Helmand, Afghanistan efter seks år i lejren. I forbindelse med paraden blev Dannebrog nedtaget fra flagstangen foran hovedkvarteret i Price Foto: Peter Kragelund Mandagens parade i Camp Price markerede en mærkedag i moderne dansk militærhistorie. Siden 2007 har danske soldater, med udgangspunkt i Price, gennemført nogle af de voldsomste og mest intense kamphandlinger siden Adskillige lokaliteter og baser i området som f.eks. Zumbalay, Clifton, Amadillo og Bridzar har fået nærmest mytologisk status

18 Størstedelen af krigens 43 faldne danskere har mødt deres endeligt i terrænet knyttet til Camp Price, og lejren har udgjort omdrejningspunktet for tusindvis af danske soldaters tilværelse de senere år. Men mandagens parade var også endnu et vidnesbyrd om, at afghanerne nu vil og skal, løfte ansvaret for egen sikkerhed. Missionen er ikke til ende, og forude venter nye opgaver for Danmark i Afghanistan. ISAF Hold 15 har været i Helmand siden februar 2013 og tager i løbet af de kommende uger hjem til Danmark. ISAF Hold 16 overtager den 8. august formelt kommandoen fra Hold 15. Hold 16 består af godt 300 mand, bl.a. kamptropper i form af en kampvognsdeling fra Jydske Dragonregiment. Erhvervsstøttestrategi Open for Business Regeringen ønsker at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. På linje med andre ministerier skal Forsvarsministeriet bidrage til styrke væksten i Danmark ved at udnytte de særlige muligheder, som er til stede inden for Forsvarsministeriets område. Open for Business drejer sig om støtte til danske virksomheder, primært med relation til forsvars- og aerospaceområdet, i deres bestræbelser på at skabe vækst og fremgang. Strategien har tre fokusområder: 1. Danske forsvarsattachéers bistand til danske virksomheder. 2. Forsvarets samarbejde og dialog med industrien. 3. Forsvarsministerens støtte til promovering af danske virksomheder. Open for Business sigter på at samstemme og formidle de tiltag, der finder sted inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at støtte fremme af danske virksomheder. Der er bred politisk opbakning til Open for Business. Forligspartierne bag aftale på forsvarsområdet er enige om at prioritere samarbejdet mellem forsvarsindustriens branche- og interesseorganisationer, Eksportrådet i Udenrigsministeriet og forsvaret om at samstemme og formidle tiltag, som kan støtte danske virksomheders eksport. Aktiviteter i relation til Open for Business sker naturligvis indenfor rammen af den restriktive danske linje for eksportkontrol

19 Dyr sommerudflugt Krydstogtskib på afveje i Grønlands Nationalpark. Arktisk Kommando observerede den 24. juli, om formiddagen, et krydstogtsskib, som uden tilladelse var sejlet ind i Grønlands Nationalpark. Hændelsen blev anmeldt til Grønlands Politi. Skibet var sejlet ind i området ved Kejser Franz Joseph Fjord og Kong Oskars Fjord, som ligger indenfor grænserne til Nationalparken. Sejlads og ophold i Nationalparken kræver særlig tilladelse, som skibet, med 184 passagerer om bord, ikke havde. Efter at være blevet kontaktet af Arktisk Kommando sejlede skibet ud af Nationalparken og mod Ittoqqortoormiit, hvortil det ankom den 25. juli. Her blev skibet tilbageholdt af Grønlands Politi. Den ansvarlige rejsearrangør, som er hjemhørende i udlandet, blev samme dag sigtet for overtrædelse af adgangsbestemmelserne for Nationalparken. Rejsearrangøren vedtog efterfølgende en bøde på kr ,-, som blev betalt med det samme. I sagen har der været et tæt og godt samarbejde mellem Grønlands Politi, Departementet for Boliger, Natur og Miljø og Arktisk Kommando. Arktisk Kommando Internettet FOUAT s web-adresse er: Andre interessante adresser: Forsvarsministeriet: Forsvarskommandoen: Her er henvisninger til Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Forsvarets Materieltjeneste. NATO: DANIDA: Om MEDDELELSER Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens medlemmer

20 Input til bladet modtages kun pr. i Word-format. Skriv så vidt muligt med skrifttypen Verdana 11 pt. Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige med oplysning om, hvem ophavsretten tilhører. Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDELELSER Deadline Tilstræbes udsendt: Deadline Meddelelser nr. 191 (September oktober 2013) Deadline Meddelelser nr. 192 (November december 2013) Deadline Meddelelser nr. 193 (Januar februar 2014) Deadline Meddelelser nr. 194 (Marts - april 2014) Overblik - FOUAT s kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. Hvad Hvem Hvor Sommerudflugt Sydjyske Koldingvej 513, Vejle :30 Skydning Fyn Skallebøllecentret :00 Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved :30 Præmieskydning Midt- og Vestsjælland Bredetved :30 Skydning Fyn Skallebøllecentret :00 Skydning København Sjælsø Skydeb. K :00 National Flagdag Nordjyske Forsvarsmuseet :30 National flagdag Fyn Ansgar Anlæg :30 Besøg Nordjyske Politigården, Aalborg :00 Efterårstur Fyn Hærhjv.-distrikt Fyn :30 Skydning København Sjælsø Skydeb. K :00 Skydning København Sjælsø Skydeb. K :00 Besøg Midt- og Vestsjælland Slagelse, Rådhuspl :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Stiftelsesfest København Kastellet :00 Julefrokost Fyn Dannevirke :00 Bowling del II. Nordjyske Løvvangens Bowling Redaktionen afsluttet den 2. august

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 203 SEPTEMBER-OKTOBER 2015 Carl Holst - Danmarks nye forsvarsminister - 1 - I N D

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

BF s Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for efteråret 2013.

BF s Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for efteråret 2013. BF s Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for efteråret 2013. Torsdag d. 3. oktober 2013 kl. 8:30: Besøg i Vedersø Kirke, Kaj Munks Præstegård, Bunkeranlægget ved Houvig samt Ringkøbing

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Program for 2. halvår 2016

Program for 2. halvår 2016 Program for 2. halvår 2016 Kære pensionistmedlem Da vi er i den heldige situation, at vi efterhånden har fået samlet langt de fleste mailadresser for vore medlemmer, ønsker vi så hurtigt som muligt at

Læs mere

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Flagdagen den 5. september i år bød vores forening på det dilemma at skulle være til stede ved to arrangementer på samme tid, dels i Aalborg og dels i

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland

Politihistorisk Selskab for Nordjylland Politihistorisk Selskab for Nordjylland 1 I N F O oktober 2008 3. årgang. nr. 8 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen

Indhold:  Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Aktivitet: Børn bygger i sand Aktivitet: Udstilling af børnekunst

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016. Tirsdag den 23. august 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere hjælper hinanden: andre Torsdag den 8. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere andre

Læs mere

Stævnets hjemmeside er www.piorientering.dk

Stævnets hjemmeside er www.piorientering.dk Officiel indbydelse til Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb på Skagen den 10., 11. og 12. april 2012. Efter aftale med Dansk Politi Idrætsforbund inviterer idrætsforeningerne i København,

Læs mere

Nyhedsbrev august 2015

Nyhedsbrev august 2015 Historisk Samfund for Sydøstjylland: Nyhedsbrev august 2015 Udflugt til herregården Sønderskov ved Brørup og det historiske Skibelund Krat Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 13.30 til ca. kl. 17.00 Sønderskov

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere