Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 191 September-oktober 2013 Ud af Afghanistan Soldaterne fra Price fik en heltemodtagelse af kammeraterne, da de rullede ind i Camp Bastion Foto: Dennis Ejler

2 I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. (Kolofon) Meddelelser fra kredsene: København Midt- og Vestsjælland Fyn Sydjyske Midtjyske Nordjyske Nyt fra Forsvaret: Afghanistan Erhvervsstøttestrategi Krydstogtskib på afveje Internettet Praktiske oplysninger om foreningen og bladet Kalender Side 2 Side 3 Side 8 Side 8 Side 9 Side 11 Side 11 Side 17 Side 18 Side 19 Side 19 Side 19 Side 20 FORMANDSKABET Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Oberst Erling B. Flebbe Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Oberstløjtnant Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: eller Skydeudvalgsformand/FOUAT: Translatør, major Gregers Djørup Redaktion: Kaptajn Bjarne Skov Jensen Birkedalen 11, 2670 Greve Webredaktør: Major Jørgen H. Nielsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: Se sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december

3 Københavns Kreds Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre : Bank: Reg.nr Konto nr Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 3000 Helsingør Dødsfald Bestyrelsen har modtaget underretning om følgende dødsfald: Sekondløjtnant Felix Briand Clausen (29. september maj 2013) Felix livsgerning lå i skoleverdenen, hvor han sluttede som skoleinspektør. Her og senere som pensionist dyrkede han historiske emner. Især Norges tre skæbneår, 1814, 1905 og 1940, optog ham meget. Om hans foredrag for fuldt hus i kredsen i 2001 står skrevet Med nerve og intensitet henrev Felix de fremmødte. Kaptajn, direktør Erik Valdemar Olesen (25. november juni 2013) Man går vist ikke nogen for nær ved at fremhæve Erik Olesens betydning for Københavns Kreds over en halv snes år som forretningsfører i erne. Han røgtede dette hverv med indseende og iver, så bestyrelsen kunne hellige sig selve arrangementernes indhold og gennemførelse. Erik Olesen var en personlighed, kultiveret og med en stilfærdig adfærd. Højt op i alderen dukkede han ofte op til arrangementerne godt bistået af fru Lillian. Journalist Per Amby (9. juli juli 2013) Ved en lovændring i 1945 om optagelse i FOUAT af andre mænd end officerer åbnedes vejen for Per Amby for medlemskab af foreningen. Baggrunden var hans tjeneste som presseofficer ved Den Danske Brigade i Tyskland i Det var dog journalistikken, der blev hans livsbane med tilknytning til US informationstjeneste, bureauer, dagblade og DR. Ved kredsens mødeaftener nød de nærmest siddende medlemmer altid godt af Pers viden fra den store verden. Æret være Felix Briand Clausens, Erik Olesens og Per Ambys minde

4 Distribution af MEDDELELSER i fremtiden FOUAT medlemmer i Københavnskredsen vil erindre, at der med juli-august nummeret af MEDDELELSER, altså nr. 190, blev rundsendt en bekendtgørelse, som annoncerede, at medlemmerne fremadrettet må indstille sig på at skulle læse bladet via internettet, medmindre man ville være indstillet på at betale kostprisen for produktion og distribution af bladet. Sidste mulighed for at give tilbagesvar på opkaldet var den 1. juli. Der var oplyst, at intet svar måtte regnes som accept af den elektroniske udgave. Ved skæringsdatoen var der 27 medlemmer, der oplyste, at de var indforstået med at modtage den elektroniske udgave fremover. 6 medlemmer derimod meldte tilbage, at de gerne fremover vil fortsætte med at modtage bladet i trykt udgave mod at betale de dermed forbundne omkostninger. Alle øvrige medlemmer har stiltiende accepteret at gå over på den nye abonnementsordning. Der er flere, som har spurgt, om det er muligt at få et advis om, hvornår der er et nyt nummer på gaden. Til det kan jeg svare, at alle de, der har oplyst adresse til undertegnede, vil modtage en hver gang et nyt nummer af MEDDELELSER bliver udsendt. Foredragssæson 2013-II Erling Flebbe Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Kastellet i Gl. Varmecentral med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, lejlighedsvis på 2. etage. Som for mange bekendt forestår om- og midlertidig udflytning af myndigheder og øvrige brugere af Kastellet på grund af renovering af bygninger som følge af skaderne fra efterårets og vinterens kraftige nedbør. Dette kan medføre ændringer i FOUAT dispositioner. Tirsdag (bemærk tirsdag), den 8. oktober vil generalløjtnant Per Pugholm Olsen, Chefen for Forsvarets Materieltjeneste, holde et foredrag om Forsvarets materielle situation. Generalløjtnanten vil dels komme ind på visse specifikke emner for de tre værn, dels orientere om, hvilke tiltag Materieltjenesten har sat i værk for at man kan klare sig igennem en særdeles stram økonomisk situation, dels belyse mulige fremtidige materielanskaffelser. Man har været nødsaget til at tænke nyt, anderledes - 4 -

5 og utraditionelt for at få enderne til at nå sammen, også de aspekter vil der blive kastet lys over. Dronerne er her! Torsdag, den 24. oktober 2013, kl. 19:00 vil lektor Anders Henriksen belyse baggrunden for den aktuelle brug af droner og skitsere fronterne i debatten. Anders Henriksen, der er leder af Centre for International Law and Justice (CILJ) ved Københavns Universitet, har sammen med lektor Jens Ringsmose, Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet udarbejdet en ny rapport for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Rapporten peger på, at dronerne på den ene side ikke udgør et radikalt brud med de seneste årtiers våbenteknologiske udvikling, men på den anden side rejser en række strategiske, retlige og etiske udfordringer. Forfatterne peger på et aktuelt for ikke at sige akut behov for at også de danske politikere forholder sig til fremkomsten af denne nye våbentype. Apropos droner De fleste af os har på det seneste hørt om, at man i USA er blevet noget utryg ved netop udviklingen på det område. En amerikansk ven og kollega til mig, sendte for nylig et lille klip om dette emne. Han skrev: Moderne teknologi gør mange gigantiske fremskridt. I nogle tilfælde vil de være med til at gøre vores tilværelse eksempelvis lettere eller gøre det muligt for os at leve sundere, længere, og hvad har vi? Men der er da nogle aspekter i forbindelse med droneudviklingen, som vel i grunden hverken gør det ene eller det andet, men gør det muligt at snage i vores privatliv. Det i sig selv er et problem, som bør sættes på dagsordenen hellere før end senere. Så kære venner, tag jer i agt! I vil aldrig vide, hvem det er, der kigger på eller lytter med. Årsagen til at min amerikanske ven reagerede som han gjorde var, at han var stødt på et lille indlæg, som omhandlede netop - 5 -

6 droner, men droner i mikroudgaver, kan man vel kalde dem? Indlægget lød: Er dette en myg? Nej. Det er en insekt-spion-drone til bymæssige områder, og som allerede er i produktion, finansieret af den amerikanske stat. Dronen kan manøvreres ved fjernstyring og er udstyret med såvel kamera som mikrofon. Den kan lande på et menneske og kan om ønsket udtage en DNA-prøve eller afsætte RFID*) sporbare nanoteknologiske emner på din hud. Den kan flyve gennem et åbenstående vindue, eller den kan sætte sig på din beklædning og lade sig bære ind i din bolig. Eftersom der fra statens side har været en tilbøjelighed til at efterspørge store droner til overvågning, synes der ikke at være grund til at tro, at politi og forsvar vil undlade at interessere sig for disse små tingester allerede nu eller om føje tid. Dermed burde alle være klar over, hvorfor vores regering (den amerikanske, red.) har iværksat et lovgivningsarbejde, som gør det muligt at tillade droneovervågning i USA. Erling Flebbe * En RFID (Radio Frequency Identification) er et objekt, som kan påsættes eller inkorporeres i et produkt, dyr eller en person, for senere at kunne bruges til identificering via radiobølger (Kilde: Wikipedia). Torsdag, den 7. november vil tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø holde foredrag om et emne, som endnu ikke er endeligt fastlagt. Torsdag, den 21. november vil formanden for HOD, kommandør Bent Fabricius holde et foredrag om Forsvarets personelmæssige udvikling set i HOD perspektiv. Surt show Københavnskredsen afholdt pistolskydninger på Sjælsøskydebanerne torsdag, den 13. juni. For det meste er en formiddag på skydebanen den rene fornøjelse med hyggeligt samvær, gode diskussioner om skydning i al almindelighed og de enkelte skydninger i særdeleshed. Men til en rigtig god skydedag hører også magsvejr. Det var det ikke den 13. juni. Det var derimod regnvejr af den allervådeste slags. Som det fremgår af billederne, blev der også gjort brug af paraplyer, som vel i grunden ikke er helt reglementerede på en skydebane, men under devisen hellere en smule ureglementeret og holde tøjet tørt end at være helt reglementeret og blive - 6 -

7 pjaskvåd, blev paraplyerne taget i brug. Og når skytterne bliver våde, bliver skiverne også våde, så et af problemerne på en sådan skydedag er jo at få plastrene (både de sorte og de hvide) til at blive hængende på skiverne. Resultaterne? Dem kan Ole Raae Andersen noget om, og de vil blive bekendtgjort ved en senere lejlighed. Erling Flebbe Apropos skydninger i Københavnskredsen Regnvejrsdag på skydebanen Skydning med pistol Efterår 2013 Forårets skydninger blev afsluttet med et stabilt fremmøde og gode resultater. Efterårets skydninger fortsætter på torsdage og på Sjælsø Skydebaner K2. Vi har fået tildelt følgende datoer: 15. august, 29. august, 12. september og 26. september. Alle skydninger afvikles i tidsrummet kl. 09:00 12:00. Landspræmieskydningen afholdes den 29. august. Jeg glæder mig til at gense alle gamle skytter, og nye skytter er meget velkomne. Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam tlf Vel mødt. Ole Raae Andersen Skydeudvalgsformand Tlf

8 Midt- og Vestsjællands Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Foredragssæson 2013-II I har fået vores SKITSE-AKOS for i år, og den hænger naturligvis centralt på opslagstavlen/køleskabsdøren. På den kan I se, at august bliver en travl måned: Sommerudflugt til Aastrup søndag den 18. august har desværre måttet aflyses på grund af klosterforstanderens, oberstløjtnant Otto Grüners, alt for tidlige død. Bestyrelsen pusler med et alternativt program, foreløbig fastlagt til samme dato for ikke at rykke for meget ved andre planer. Sommerudflugt til Trelleborg Vikingeborg Vi mødes på P-pladsen ved Trelleborg, Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse søndag, den 18. august kl. 11:15. Man må gerne medbringe én voksen gæst. Rundvisning med guide fra kl. 11:30 12:30, herefter spisning af medbragt frokost. Foreningen betaler entre, guide samt øl og vand til maden. Egenbetaling: Den sædvanlige 20 er pr. deltager og pr. gæst Tilmelding til Holger Janns senest den 15. august Vores næste skydedag er den 15. august med fintrimning den 22. august for at få os i form til præmieskydning og den store herlige BOESLUNDE-Skydefrokost. Hvis du nu slet ikke kan deltage i nogle af disse glimrende arrangementer, så lad mig pege på, at den 17. august guider Mette Lund Jørgensen på en byrundvisning i Skælsør, mødested på Gammeltorv kl. 14:00. Og 28. september er det Jan Simmelhag der fører an på en arkitekturhistorisk rundtur i Slagelse. Mødested på Rådhustrappen kl. 14:00. Hans Jürgen Jürgensen, kredsformand Fyns Kreds Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV : Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev : Bank: Reg.nr Konto nr

9 Flagdag for Danmarks udsendte Vær med til at fejre Danmarks udsendte torsdag, den 5. september kl. 19:30 i Ansgar Anlæg. Talere: OL Keld Madsen, fungerende garnisonskommandant og Trine Bramsen, medlem af forsvarsudvalget (S). Musik ved HJV s Brassband. Herefter inviteres på en kop kaffe på soldaterhjemmet "Dannevirke". Tilmelding til kaffe nødvendig på Alle er velkomne. Civil eller uniform med dekorationer. Skydninger Vi ser frem til at møde dig på skydebanen i Skallebøllecentret på følgende datoer: i tidsrummet kl Der er pistoler, høreværn, instruktion og hyggeligt samvær på stedet. Du er velkommen alle dage, eller blot de dage, du kan. Efterårstur Husk tilmelding til efterårsturen den 11. september i henhold til udsendte indbydelse. Sydjyske kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Frisenborgvænget 13, Smidstrup, 7000 Fredericia : Bank: Reg.nr Konto nr Kommende arrangementer Kredsen har ligget stille i de to sidste måneder, men inviterer nu til sommerudflugt i samarbejde med Jydske Dragonregiments Ritmesterforening. Vi mødes ved mindestenen for Niels Kjeldsen lørdag, den 17. august kl. 11:30. Mindestenen står på den gamle hovedvej mellem Vejle og Kolding (vej 170) ca. 1,5 km syd for Ny Højen. Adressen er Koldingvej 513, 7100 Vejle

10 Mindestenen for Niels Kjeldsen syd for Ny Højen Ved mindestenen vil oberstløjtnant Tommy Kjær på minutter fortælle om træfningen og om Niels Kjeldsen, der under den dansk-preussiske krig i 1864 blev nedskudt bagfra af en preussisk officer. Et illustreret flyveblad gjorde straks begivenheden kendt, og flere danske malere har siden skildret situationen. Historien om de nærmere omstændigheder, der i 1881 blev trykt i bladet Vort Forsvar, svarede til de mundtlige overleveringer. Oberstløjtnant Kjær vil omtale den seneste forskning om hændelsen, som i nogen grad har sat spørgsmålstegn ved dens ry som heltegerning. Hvis flere end 10 personer melder sig, arrangerer kredsen frokost på Restaurant Vejlegården, Toldbodvej 13B, 7100 Vejle (Stegt flæsk med persillesovs, ca. kr drikkevarer.) Tilmelding til arrangementet (gerne med ledsager) til major Holck senest 9. august. Bestyrelsen har opgivet tankerne om fælles deltagelse i årets Middelalderfestival omkring det gamle statsfængsel i Horsens august. (Der er for langt og for mange trapper til de gamle ben!)

11 Til gengæld arbejder vi med planer om et besøg i Kongernes Jelling, hvor Danmarks dåbsattest er kommet i ny indramning. Nærmere følger i skrivelse til medlemmerne. Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning : Nordjyske Kreds Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Forårsudflugt til Silkeborg Søndag, den 2. juni havde kredsen tilrettelagt en udflugt til Silkeborg, hvor vi skulle bese henholdsvis Silkeborg Bunkermuseum og KunstCentret Silkeborg Bad. Meget praktisk, da Bunkermuseet er beliggende i området, hvor KunstCentret i dag er indrettet i den største af bygningerne fra Silkeborg Bad. Deltagerne blev fordelt i private biler med afgang fra Aalborgområdet kl. 09:00 og med forventet ankomst til Silkeborg Bad i sydvest kant Silkeborg lidt før kl. 11:00 (ved Ørnsø). Bestyrelsen havde haft lidt betænkeligheder med den store køreafstand på km. Men alle kom godt frem og havde ikke haft problemer. Ankommet til Silkeborg Bunkermuseum blev vi modtaget af formanden for museet, Martin Holm. Efter velkomsten nød vi formiddagskaffen, inden formanden gav en orientering om Bunkermuseet og dets tilblivelse. Efter krigen havde området først ligget hen. På et tidspunkt blev alle bunkere tildækket og området mellem bygninger fra det tidligere Silkeborg Bad udlagt i plæner. En personkreds af interesserede fandt anledning til at oprette en museumsforening, hvis formål er at bevare områdets historie som militært hovedkvarter for den tyske kommando under krigen for eftertiden. Man fik lov til at åbne og holde åbent i en af bunkerne, der i dag udgør Bunkermuseet. Der er i dag ca. 300 medlemmer i foreningen, der driver Bunkermuseet, der er åbent hver søndag kl. 13:00 16:00. Foreningen får ikke tilskud til driften, men må selv fremskaffe de økonomiske midler, bl.a. ved nogle enkelte aktiviteter, f.eks. omkring 9. april og 5. maj. Martin Holm holdt derefter et foredrag omkring det tyske militære hovedkvarter på Silkeborg Bad På et tidspunkt var man bange for en invasion fra England med landgang et eller andet sted mellem Frankrig og Norge. I 1943 blev der iværksat

12 en udbygning af forsvarsanlæg langs kysten fra Frankrig til Norge (den såkaldte Atlantvold) for at imødegå en landsætning. Det militære hovedkvarter, der var oprettet i København, blev forlagt til Jylland, og valget faldt på området ved Fra bunkerudgravningen i 2007 Foto: Bunkermuseet Silkeborg. Tilstrækkeligt langt fra vestkysten, men dog nærmere og midt i landet. Området Silkeborg Bad med sine store bygninger blev beslaglagt. Hovedkvarteret fik ansvar for udbygning af forsvarsanlæg langs Vestkysten, primært mellem Esbjerg og Hirtshals, hvor terrænet, vanddybden m.m. var egnet for en landsætning. Generaloberst Hermann von Hanneken ( ) var chef for den militære styrke og forsvar af Danmark - ikke at forveksle med den anden del af besættelsen under Dr. Werner Best ( ), der tog sig af den civile del, herunder administration, bekæmpelse af modstandsbevægelsen (inkl. Gestapo) og dagligdagens forhold under besættelsen. General von Hanneken var skrivebordsgeneral. Han afløstes 1. februar 1945 af general Lindemann. En barsk kriger, der havde ledet slagene på østfronten gennem 3 år, hårdnakket nazist. Martin Holm gav derefter et foredrag af ca. en times varighed om forhold ved den tyske militære kommando, dens opgaver m. m. samt det daglige liv i hovedkvarteret. Trods de hårde kampe rundt i Europa levede man i hovedkvarteret i sin egen lille verden. Oplysninger og billeder viser en fredelig dagligdag, som Martin Holm gennem brug af PowerPoint gav en beskrivelse af. Silkeborg Bads tre palæagtige bygninger blev indrettet til hovedkvarter m.m. Den største der i dag er indrettet til KunstCenter blev indrettet til staben/stabskompagniet ca. 100 personer som kommandostation. Den næststørste benævnt som Casino blev indrettet til bl.a. officersmesse. Den tredje benævnt Böhmenwald til forskelligt

13 Silkeborg Bad blev oprettet i 1883 som kurbadeanstalt, hvor rige europæere kunne slappe af samt få kurbade i det jernholdige vand og var bygget og indrettet i lighed med kurbadeanstalter i Østrig og Sydtyskland. Området blev udbygget med barakker og bolig for generalen. I mellem bygningerne blev anlagt bunkers, som personellet kunne trække sig tilbage til, hvis der kom en invasion og kamp. En stor villa, benævnt Søvilla blev indrettet til indkvartering af tysk kvindeligt personel, der virkede ved signaltjeneste, stabstjeneste og anden administration. Det tyske mandlige personel kaldte villaen for Hexenhaus. Her havde museumsforeningen fået lokaler på overetagen, bl.a. til foredrag og sammenkomster. Her nød vi også den medbragte madpakke til frokost efter besøget i museumsbunkeren. Fra bunkerudgravningen i 2007 Foto: Bunkermuseet Efter foredraget blev vi vist rundt i området samt i museumsbunkeren. Martin Holm fortalte bl.a. om general Rommels besøg ved hovedkvarteret i forbindelse med inspektion af Atlantvolden og de militære bygningsværker, bunkers og stillinger og hindringer. General Erwin Rommel ( ) var officer af den gamle skole. Hitler indførte nazihilsen med strakt højre arm i stedet for honnør. Rommel bifaldt det ikke. Hitler ville ikke lægge sig ud med officerskorpset, så de ældre officerer fik lov til fortsat at gøre honnør. På billeder ser man Rommel gøre honnør, medens de yngre officerer, strækker højre arm op og heiler. Efter det fejlslagne mordforsøg i juli 1944 forlangte en rasende Hitler, at alle officerer fremover skulle heile. Ikke alle ældre officerer adlød bestemmelsen, herunder Rommel. Rommels kasket var fladtrykt og bulet, og ikke stiv og svajet som hos f.eks. gestapo-officerer

14 Som nævnt blev bunkerne tildækket efter krigen. Museumsforeningen havde haft flere åbnet for at undersøge disse. Men de blev straks derefter tildækket. Ved kredsens besøg havde man fået lov til at åbne en bunker benævnt Frida. Bunkeren havde været fyldt med vand, der var pumpet væk. Ved besøg i bunkeren så vi en del inventar såsom udluftning, friskluftanlæg, gasfilter, ovn og ikke mindst de elektriske installationer. Trods de mange års indelukke var installationerne intakte - dog uden strøm. Herefter begav vi os til museumsbunkeren. I den havde man indrettet udstilling af forskellige effekter, og ved hjælp af plancher og billeder anskueliggjorde man deres brug, dels som udrustning, dels som materiel til brug i bunkerne. Kl. godt 13:00 kunne vi samles i villa Søvilla og nyde madpakken og de medbragte drikkevarer. Vi sagde farvel og tak til Martin Holm for et interessant foredrag og rundvisning m. m., og kunne begive os til Kunstentret. KunstCentret Silkeborg Bad bliver ikke benævnt som museum, men som et center for kunst, der viser de forskellige retninger indenfor kunsten. Centret er virkelig stort, kunst i to etager, lange gange og mange rum. At beskrive de forskellige kunstretninger og de udstillede genstande, malerier, modeller, papirklip, skulpturer m. m. er umuligt; det er for overvældende. Hvordan beskriver man flere hundrede kasserede biblioteksbøger i en dynge i forbindelse med et tavlestativ? Eller en bunke murbrokker, hvor et lysbilledapparat samtidig viser en række billeder. OM KUNSTCENTRET KunstCentret Silkeborg Bad er en selvejende institution. Den blev stiftet i 1992 på initiativ af bl.a. Silkeborg Kommune, den selvejende institution Silkeborg Teater, daværende Turistforeningen for Silkeborg og Gjern samt daværende Realkredit Danmark. De nævnte stiftere har plads i institutionens bestyrelse. Institutionen har til huse i nogle af de bygninger, som i sin tid hørte til kurstedet Silkeborg Bad. Navnet KunstCentret Silkeborg Bad afspejler dermed både fortid og nutid. Nu præsenteres skiftende danske og internationale kunstudstillinger, fortrinsvis med nulevende kunstnere. En professionel medarbejderstab på 10 fastansatte står for den daglige drift af både kunstcenter, bygninger og parkområde. Dertil kommer 85 frivillige, som hjælper til med forskellige opgaver. I et par sale vistes et maleri eller en tegning af hver af ca kunstnere (en tegning eller maleri der var karakteristisk for kunstneren), der var beskrevet og dermed en udvikling inden for billedkunsten. Og selv om man ikke forstod eller kunne

15 godtage alt man så, så satte det fantasien i gang. Kl. 15:45 samledes man i cafeteriet, hvor man efter kaffe/the og et stykke kage kunne sige farvel og ønske alle en god tur hjem efter en begivenhedsrig dag. Fra Kunstcentret Silkeborg Bad Kommende arrangementer National Flagdag for udsendte Torsdag, den 5. september er der mindehøjtidelighed i anledning af national flagdag for Danmarks udsendte. Programmet for højtideligheden: 14:30-14:45 Kransenedlægning ved Soldatens sten ved Forsvarsmuseet, Skydebanevej ved oberst Christian Mollerup Schmidt. 16:15-17:00 Parade på Gl. Torv, Aalborg

16 Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland Musikkorps spiller. Indledning ved Garnisonskommandant, oberst Christian Mollerup Schmidt. Herefter konferencier Peter Reinau. Flaghejsning efterfulgt af et minuts stilhed. Fællessang Der er et yndigt land. Aalborg Kanonlaug afgiver salut. Tale ved hovedtaler. Underholdning ved Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps. Fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande. 17:00-17:30 Opstilling og march gennem byen ad rute: Adelgade-Algade- Gravensgade-Bispensgade-Nytorv-Fjordgade-Algade-Budolfi kirke. 17:30-18:15 Gudstjeneste i Budolfi kirke ved biskop Henning Toft Bro. 18:15-19:00 Reception på Rådhuset. Besøg på Aalborg Politigård Tirsdag den 10. september er der besøg ved Aalborg Politigård, Jyllandsgade 27. Der mødes kl. 18:00 i Politigårdens forhal, hvor vi modtages af aftenens rundviser. (Bemærk tidspunktet!). Program: 18:00 Velkomst til Nordjyllands Politi. Præsentation af rundviser samt lidt information om politikredsen. 18:20 Rundvisning i Servicecenter, derefter i mønstringslokale og vagtlokale. 19:00 Stueetage med afdeling for Foto + Fingeraftryk samt skrivestuer. 19:15 Kælderetage hvor vi ser kondirum og indsatsudstyr m. v. 19:30 Detentioner og modtagelse af anholdte. 19:45 Garageanlæg. 20:00 Derefter begiver vi os til kantinen og Parolesalen, hvor der vil være kaffe, og hvor der vil blive givet en orientering om politiets organisation Kredsråd og lokalråd Regelstyring til Mål og Rammestyring Igangværende projekter PSP, SSP, DMV. 21:00 Afslutning. Der er bestilt kaffe med franskbrød med enten ost eller rullepølse. Ønske opgives ved tilmelding. Pris for kaffe og brød: Ca. kr. 30. Tilmelding: Til forretningsføreren pr. telefon eller mobil eller Ved tilmelding opgives antal deltagere. Ægtefælle og pårørende er velkomne til at deltage. Tilmelding senest mandag, den 2. september

17 Bowlingsæsonen Starter den 12. august 2013 hver mandag formiddag- og første del gennemføres 12. august til 16. december Anden del gennemføres fra 6. januar til 19. maj Sæsonen omfatter 38 mandage. Pris pr. deltager kr Beløbet kan indbetales på bankkonto reg.nr kontonummer Der er bestilt 3 baner og tilmeldt 9 deltagere. Men der er plads til flere. Interesserede bedes henvende sig til KN Leif Nygaard, tlf Afghanistan Mission completed? Ikke helt. Men et vigtigt skridt blev taget, da Det Danske Kontingent mandag, den 22. juli forlod Camp Price i Helmand, Afghanistan efter seks år i lejren. I forbindelse med paraden blev Dannebrog nedtaget fra flagstangen foran hovedkvarteret i Price Foto: Peter Kragelund Mandagens parade i Camp Price markerede en mærkedag i moderne dansk militærhistorie. Siden 2007 har danske soldater, med udgangspunkt i Price, gennemført nogle af de voldsomste og mest intense kamphandlinger siden Adskillige lokaliteter og baser i området som f.eks. Zumbalay, Clifton, Amadillo og Bridzar har fået nærmest mytologisk status

18 Størstedelen af krigens 43 faldne danskere har mødt deres endeligt i terrænet knyttet til Camp Price, og lejren har udgjort omdrejningspunktet for tusindvis af danske soldaters tilværelse de senere år. Men mandagens parade var også endnu et vidnesbyrd om, at afghanerne nu vil og skal, løfte ansvaret for egen sikkerhed. Missionen er ikke til ende, og forude venter nye opgaver for Danmark i Afghanistan. ISAF Hold 15 har været i Helmand siden februar 2013 og tager i løbet af de kommende uger hjem til Danmark. ISAF Hold 16 overtager den 8. august formelt kommandoen fra Hold 15. Hold 16 består af godt 300 mand, bl.a. kamptropper i form af en kampvognsdeling fra Jydske Dragonregiment. Erhvervsstøttestrategi Open for Business Regeringen ønsker at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. På linje med andre ministerier skal Forsvarsministeriet bidrage til styrke væksten i Danmark ved at udnytte de særlige muligheder, som er til stede inden for Forsvarsministeriets område. Open for Business drejer sig om støtte til danske virksomheder, primært med relation til forsvars- og aerospaceområdet, i deres bestræbelser på at skabe vækst og fremgang. Strategien har tre fokusområder: 1. Danske forsvarsattachéers bistand til danske virksomheder. 2. Forsvarets samarbejde og dialog med industrien. 3. Forsvarsministerens støtte til promovering af danske virksomheder. Open for Business sigter på at samstemme og formidle de tiltag, der finder sted inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at støtte fremme af danske virksomheder. Der er bred politisk opbakning til Open for Business. Forligspartierne bag aftale på forsvarsområdet er enige om at prioritere samarbejdet mellem forsvarsindustriens branche- og interesseorganisationer, Eksportrådet i Udenrigsministeriet og forsvaret om at samstemme og formidle tiltag, som kan støtte danske virksomheders eksport. Aktiviteter i relation til Open for Business sker naturligvis indenfor rammen af den restriktive danske linje for eksportkontrol

19 Dyr sommerudflugt Krydstogtskib på afveje i Grønlands Nationalpark. Arktisk Kommando observerede den 24. juli, om formiddagen, et krydstogtsskib, som uden tilladelse var sejlet ind i Grønlands Nationalpark. Hændelsen blev anmeldt til Grønlands Politi. Skibet var sejlet ind i området ved Kejser Franz Joseph Fjord og Kong Oskars Fjord, som ligger indenfor grænserne til Nationalparken. Sejlads og ophold i Nationalparken kræver særlig tilladelse, som skibet, med 184 passagerer om bord, ikke havde. Efter at være blevet kontaktet af Arktisk Kommando sejlede skibet ud af Nationalparken og mod Ittoqqortoormiit, hvortil det ankom den 25. juli. Her blev skibet tilbageholdt af Grønlands Politi. Den ansvarlige rejsearrangør, som er hjemhørende i udlandet, blev samme dag sigtet for overtrædelse af adgangsbestemmelserne for Nationalparken. Rejsearrangøren vedtog efterfølgende en bøde på kr ,-, som blev betalt med det samme. I sagen har der været et tæt og godt samarbejde mellem Grønlands Politi, Departementet for Boliger, Natur og Miljø og Arktisk Kommando. Arktisk Kommando Internettet FOUAT s web-adresse er: Andre interessante adresser: Forsvarsministeriet: Forsvarskommandoen: Her er henvisninger til Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Forsvarets Materieltjeneste. NATO: DANIDA: Om MEDDELELSER Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens medlemmer

20 Input til bladet modtages kun pr. i Word-format. Skriv så vidt muligt med skrifttypen Verdana 11 pt. Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige med oplysning om, hvem ophavsretten tilhører. Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDELELSER Deadline Tilstræbes udsendt: Deadline Meddelelser nr. 191 (September oktober 2013) Deadline Meddelelser nr. 192 (November december 2013) Deadline Meddelelser nr. 193 (Januar februar 2014) Deadline Meddelelser nr. 194 (Marts - april 2014) Overblik - FOUAT s kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. Hvad Hvem Hvor Sommerudflugt Sydjyske Koldingvej 513, Vejle :30 Skydning Fyn Skallebøllecentret :00 Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved :30 Præmieskydning Midt- og Vestsjælland Bredetved :30 Skydning Fyn Skallebøllecentret :00 Skydning København Sjælsø Skydeb. K :00 National Flagdag Nordjyske Forsvarsmuseet :30 National flagdag Fyn Ansgar Anlæg :30 Besøg Nordjyske Politigården, Aalborg :00 Efterårstur Fyn Hærhjv.-distrikt Fyn :30 Skydning København Sjælsø Skydeb. K :00 Skydning København Sjælsø Skydeb. K :00 Besøg Midt- og Vestsjælland Slagelse, Rådhuspl :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Stiftelsesfest København Kastellet :00 Julefrokost Fyn Dannevirke :00 Bowling del II. Nordjyske Løvvangens Bowling Redaktionen afsluttet den 2. august

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 2.H København 2014 2.H København Lemvig Gymnasium Rejsen Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 Tog fra Århus til København H 09.04 12.42 Hjemrejse fra København H 12.50. I

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen

Indhold:  Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Aktivitet: Børn bygger i sand Aktivitet: Udstilling af børnekunst

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 197 September-oktober 2014 Interessen var stor for rekonstruktionen af Træfningen

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 193 Januar-Februar 2014 Fra den officielle flagdag for Danmarks udsendte den 5. september

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 195 Maj-juni 2014 Andægtige tilhørere ved Københavnskredsens generalforsamling 2014-1

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 Aktivitetskalender ErhvervsKvinder Fyn 2009: 2. halvår AUGUST 26. august 2009 kl. 18.30-21.30 EKSTRA Virksomhedsbesøg hos Summerbird Tilmelding afsluttet 32 deltagere

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 168 November - december 2009 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 National

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 188 Marts - april 2013 Kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013.

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Der undervises i følgende kurser: Modul 1a for dig som ikke tidligere har brugt en computer. Kurset henvender sig til dig som vil lære

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 192 November-December 2013 U-båden Springeren er gået på land. Fra FOUAT Fyns besøg

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør.

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idræts- foreningerne i København og Nordsjælland til De Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nordsjælland den 29. 30. april og

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere